29. NAPKÖZI (2 írás)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "29. NAPKÖZI (2 írás)"

Átírás

1 29. NAPKÖZI (2 írás) Emri Erika: Környezeti nevelés a napköziben A magyar napközi otthonok az általános iskolások 40 %-át látják el és nevelik (2003. évi KSH adat) óta nő a társadalmi igény, részben a családot is pótló napközi otthoni elhelyezés iránt. Ezért a napközi otthonban dolgozó pedagógusokra egyre nagyobb felelősség hárul. Ennek ellenére sajnálatos tény, hogy hazánkban a napközi otthoni nevelésre nincs országos (pl. OM) koncepció, bár 2004-ben megjelent egy hiánypótló könyv: a Napközi Otthoni Neveléstan, s a Magyar Pedagógiai Társaság Napközi Otthoni Nevelési Szakosztálya most dolgozik azon, hogy megtervezze a napközi otthoni nevelőmunka rövid, és hosszabbtávú fejlesztési terveit. A napközis nevelő azonban egy pillanatot sem várhat a tervekre, az irányelvekre. Úgy kell dolgoznia, hogy a gyerekek szívesen legyenek a napköziben. Az alsó tagozatos diák az iskolában töltött idejének nagy részét napközis nevelőjével tölti, vele van kapcsolatban. Ezért rendkívül fontos, hogy milyen a napközis nevelő attitűdje és kisugárzása. Egy átlagos iskolában a délelőtti intenzív tanulásban ahol egyik óra a másikat követi elfáradnak a gyermekek. Ezért a délutánt színessé, változatossá, játékossá kell tenni, hogy oldódjon a fáradt gyermekben a feszültség. A játszva tanulás a leghatékonyabb. A játék a gyermek számára örömteli cselekvés és közben észre sem veszi, hogy mennyi mindent megtanul. A napközi nagyfokú szabadságot ad. A tanév elején megírt foglalkozási terv akkor jó, ha kellően rugalmas ahhoz, hogy az aktualitásokat bele tudjuk építeni A szabadság azonban nagy felelősséggel jár: az értékközvetítő szerep felerősödik. A napközis nevelő személyiségén keresztül adja át az értékeket diákjainak. Ezért rendkívül fontos mindkettő mind a nevelő, mind az érték. Az elmúlt negyed század - mióta napközis nevelő vagyok rendkívül sok változást hozott az életünkben, társadalmunkban. A gazdaság felfokozott működése rendkívül nagy terhet ró környezetünkre. A fogyasztói társadalom azonban kitermelte azt a szűk réteget is, amely képes felelősen gondolkodni környezetünk jövőjéért és rájött arra, hogy a jövő nemzedékének környezeti szemléletformálása a megoldás kulcsa. Ezt a szemléletformálást már egészen kicsi korban, a családban kellene elkezdeni, de ha ez nem adatik meg, akkor az óvoda, az iskola feladata mindenképpen. Ma már eljutottunk oda, hogy az iskolák pedagógiai programját kötelezően ki kellett egészíteni környezeti nevelési programmal. Szerencsés helyzetben voltam, mert azokban az iskolákban, ahol tanítottam, kiemelten kezeltük a környezeti nevelést, mégpedig iskolai szinten. A környezeti nevelés nem szűkülhet le a környezetismereti órákra, a szelleme át kell, hogy hassa az iskola egészét. Ennek a feladatnak a megvalósítására kínálja magát a délutáni napközi, mégis tudatosan dolgoznunk kell azon, hogy valóban a környezeti nevelés színterévé váljék. A végső cél az, hogy az iskolában szerzett látás- és gondolkodásmód hatására diákjainkból környezetük értékeire vigyázó, felelősen gondolkodó, a fenntartható fejlődést segítő felnőttek váljanak.

2 Alkalmazható módszerek 2 1. A nevek ritmizálva ismételgetése. Az erdőn-mezőn látott, újonnan megismert növények nevét séta közben, a járás ritmusára ismételgetjük. Például: Odvas keltike, fürtös gyöngyike, pettyegetett tüdőfű, salamonpecsét. 2. Növénynevek tanulása énekelve. A Természet BÚVÁR hátoldalán egy-egy élőhely növényeit bemutató virágkalendárium található. Ezeknek a növényeknek az ismerete szükséges a Kaán Károly országos versenyre. Kiválasztjuk a mókás neveket, s azokat az óvodában tanult A gazda rétre megy kezdetű dallal tanuljuk meg. Minden gyermek választ egy növénynevet. Rendkívül mókás, mikor a tanteremben a padok között kígyózva azt éneklik, hogy a löszfalak szagtalan rezedája vele megy, vagy a bolygatott lejtősztyeppek pesztercéje vele megy. A következő gyereket mindig a kígyózó sor utolsó tagja választja, aki hozzá a legközelebb van. Nemcsak mókássága, de mozgékonysága miatt is szeretik ezt a játékot s, közben sok-sok hazai pl. védett növénynevet tanulnak meg élőhelyeikkel együtt. 3. A tanteremben az iskolapadok és székek gyors átrendezésével pillanatok alatt körbeülünk, s Kérdezz-felelek -et játszunk. Az új ismeretanyagból a nevelő mond egy állítást. Pl.: A kékcinege élelmet keresgélve kopácsol az ágvégeken. A mellette ülő gyermek egy kérdést tesz fel a másik szomszédjának ebből az állításból. Pl.: Melyik madarunk kopácsol élelmet keresgélve az ágvégeken? A szomszédja teljes mondattal válaszol: A kékcinege kopácsol élelmet keresgélve az ágvégeken. Majd ismét állítást mond a nevelő. S most az előbb választ adó gyermek alkot kérdést az állításból a következő szomszédjának. Tehát az állításokat mindig a pedagógus mondja, s minden gyermek a mellette ülőhöz teszi fel a kérdést. Miután válaszolt, a következő kérdést ő alkotja meg, és teszi fel a következő gyermeknek. Minden gyermek kérdez, és válaszol is, míg körbe nem érünk. 4. A látottak felelevenítése rajzos kártyák segítségével. Nagy élményt nyújtott a kisiskolásoknak a Csepeli Víztisztítómű meglátogatása. Volt olyan másodikos gyermek, aki azt mondta: Mi lett volna, ha én ma hiányzom? mert eddig ez volt a legjobb hely, ahová elmentünk. Hogy a látottak feledésbe ne merüljenek, a víztisztítás folyamatát fázisokra bontottam és minden egyes fázis egy-egy kártyára került. A gyerekek megkapták a kártyákat összekeverve, és nekik kellet a sorrendet felállítani. Élményszámba ment, ahogy egymást igazgatva próbálták kitalálni a helyes sorrendet. Mikor elkészültek, mindenki felolvasta a maga kártyáját. 5. Maga az üzemlátogatás is rendkívül hasznos, mert megmutatja, mennyi mindent kell tenni az általunk beszennyezett Duna vízével, hogy ivóvíz minőségűvé váljon. Látták a gyerekek, hogy miért kerül sokba az otthon használt víz díja. Az ide elhozott gyermek talán hamarabb gátat vet az otthoni vízpazarlásnak és hamarabb zárja el a csöpögő vízcsapot. 6. Szerepjáték. A gyerekeket vonzza a Világegyetem, a nagy ismeretlen. Kíváncsiságukat nem nehéz felkelteni a csillagászat iránt. Ide is be lehet lopni egy kis környezetbarát életfelfogást. A Földünk lakói: növények, állatok, emberek, milyen parányiak a világmindenséghez képest. Mennyire kell vigyáznunk az életet adó bolygónkra, hogy az életfeltételeket megőrizzük rajta. A Naprendszerünkkel kapcsolatos legelemibb ismereteket viszonylag könnyen elsajátítják az alsó tagozatos gyerekek, ha el is játszatják a mozgásokat.

3 Szükséges kellékek: fejre rakható Nap-, Hold- és Föld-korona, Nyugat és Kelet tábla: 3 Ezeket a kellékeket használjuk fel a játék során. Törekedjünk arra, hogy minél több gyerek szerepeljen. Lehet, hogy a félénkebbek először csak a táblákat tartják, de benne vannak a játékban. Az elhangzott kérdésekre a válaszokat előbb elmutogatják, majd szóban is elmondják. Pl.: Kérdés: Milyen mozgást végez a Föld? Válasz (amelyet először a szereplők saját testükkel eljátszanak, majd szavakkal is elmondanak): A Nap körül kering, és a saját tengelye körül forog. Közben a Földnek ügyelnie kell az irányra is. Mindig egyforma távolságra van a Föld a Naptól? Nem, mert ellipszis pályán kering, amelynek egyik vége közelebb van a Naphoz, mint a másik. Egyenletes sebességgel halad a Föld a Nap körül? Nem. A Naphoz közeledve gyorsul, távolodva lassabban halad. Ezzel a módszerrel nagyon szeretek dolgozni a gyerekek, mert mozognak, játszanak és közben komoly ismeretekhez jutnak. 7. Párosítás. Balogh János ökológus professzor mondta, hogy Szerényebben kell élni, mert Gaia «leváltja» az embert. Ezt a gondolatot a csillagászattal nagyon jól össze lehet kapcsolni. A csillagászati ismeretek során megtudhatják a gyermekek, hogy a világmindenség milyen óriási méretű hozzánk képest, s mi milyen parányiak vagyunk ebben az összehasonlításban. Ez a parányi lény, ha nem viselkedik szerényen, nagyon nagy pusztítást tud végezni önző céljai eléréséért. Azokat az embereket, akiktől sokat tanultunk nem szabad elfelejteni. Erre jó ez a játék. Kártyákra írjuk pirossal a neveket, és kékkel a hozzájuk kapcsolódó ismereteinket. A fent említett Balogh Jánosnál ez így van: Balogh János Ökológus professzor. Szerényebben kell élni, mert Gaia leváltja az embert. Akivel csak tanulmányaink során kapcsolatba kerülünk, mindenkit felírunk ilyen kártyákra. Így egyre több név gyűlik össze. Minden új név felvételekor elővesszük a korábbi kártyákat is, kiosztjuk a gyerekek közt, és nekik meg kell találniuk a párokat. A gyűjtemény darabjai ilyenek lehetnek:

4 4 Herman Ottó A pókok világhírű kutatója. Arany János A fülemile c. vers költője. Brehm Az 1800-as évek német zoológusa. Konrad Lorenz Liba lányom, Martina 8. Játék a szavakkal. Az előbbi játékban szerepelt az ökológus meg a zoológus szó. Ezek idegen (furcsa) szavak, de a megismerésük fontos Kártyára felírjuk az idegen szavakat, melyeket megkapnak a gyerekek. A nevelő az idegen szavak értelmezését mondja. Aki a jelentés alapján felismeri a szót, felmutatja a nála lévő kártyát, és hangosan mondja az idegen szót. Néhány lehetséges példa: Gaia Földanya gravitáció Az (égi)testek közt érvényesülő tömegvonzás zoológus Állattan tudósa territórium Állatok felségterülete, élőhelye guanó madarak hosszú időn át felgyülemlett ürüléke imágó kifejlett rovar 9. A gyerekek kedvenc játéka mindezeken túl a Bölcs Béka. A zöld vagy barna kartonból kivágott békafej hátsó oldalára kérdéseket írunk fel ceruzával (hogy a kérdés cserélhető legyen). A kérdés lehet az új anyaghoz kapcsolódó, például: Milyen termése van a juharnak? De lehet általános műveltséget segítő is Például: Melyik hazánk legnagyobb bogara? Lehet nem kérdés

5 formájában is használni. Például ha csak az van a békán, hogy kormorán, akkor a válasz kárókatona, a cserjére a válasz bokor. A Bölcs Békát legjobb szabadban játszani, de lehet tanteremben is. Az elrejtett békákat meg kell keresni, majd a kérdésekre válaszolni. Lehet az is játékszabály, hogy egy pontot ér a megtalált béka, és egy pontot a jó válasz. A játék lényege, hogy a gyakori bölcs békázással előbb-utóbb megtanulják a gyerekek a tananyagot. Jól lehet ezt alkalmazni összefoglalásnál vagy utána ellenőrzésnél. Minden óra anyagát bölcs békára kell tenni. Ha ezt a módszert alkalmazzuk végig egy témakör kapcsán, akkor az összefoglaló óra játékossá válhat. 5 A tanulandó anyag sohasem légből kapott. Mindig valamihez kötődik. Ez lehet a gyermek által behozott könyv, a délelőtti tananyag, kirándulásokon látottak, behozott termés, jeles nap, egy TV-műsor vagy az utcán tapasztaltak stb. Minden témát fel lehet használni, ki lehet beszélni a NAPKÖZI-ben ugyanolyan jól, mint OTTHON.

6 Mosonyiné Kelemen Gyöngyi: A szabadidő akkor szabad, ha a gyermek szabadnak éli meg (Iskolazöldítés a napköziben) 6 Sokszínű csoportomról, a szabadidejük alakulása szerint Az idei tanévben négy osztály tanulói kerültek hozzám. Jelenlegi létszámunk 30 fő. Tanulási időben - a kötelező logopédiai és fejlesztő órák, a szakkörök, és egyéb elfoglaltságok, hiányzások miatt, - átlagosan fő van együtt. Az eltérő órarendek miatt, az ötödik, hatodik órában általában, még csak a csoportom kis hányada van velem, de mindig más osztály, vagy osztályok tanulói. A csoportomhoz tartozó hatodikosok logopédiai osztályba járnak (6.b/ 10 fő), egy nap kivételével, mindig 6 órájuk van, mert a logopédiai óráik jó része be van építve az órarendjükbe. A délutánra maradó logopédiai órák és szakkörök miatt nagyon kevés a szabadidejük. Az ötödikesek három osztályból jönnek: Az egyik ötödikes társaság logopédiai osztályba jár (5.b/ 7 fő), akiknek délutánonként nagyon sok elfoglaltságuk van, részben a logopédiai óráik, másrészt egyéb szakköri foglalkozások miatt. Szívesen sportolnak, minden lehetőséget megragadnak, hogy mozoghassanak. A másik ötödikes társaság (5.a/ 6 fő, ketten matematika tagozatosak), elég sok szabadidővel rendelkezik. Náluk nagyon sok magatartási probléma van, és ezeknek a megbeszélése, sok időt igényel. Feladattudatuk többnyire kialakulatlan, nem tűrik a kötöttséget, állandóan mozgásban vannak, mindent és mindenkit nagyon hamar megunnak. A számítógép és mobiltelefon a legjobb barátjuk. A harmadik ötödikes társaságot a fejlesztő osztály tanulói alkotják (5.c/ 7 fő). Ők rendelkeznek a legtöbb szabadidővel, szívesen vesznek részt a közös játékokban, szeretnek kézműveskedni, társasozni. A gyerekek életkora év, 7 lány és 23 fiú. Sokan, sokféle délutáni programon vesznek részt, emiatt napközis időbeosztásunkat, szabadidős tevékenységünket, tanulási időnket ezekhez kell igazítanunk, hogy a be- kijáró tanulók ne zavarják, az éppen tanulásban elmélyedt gyerekeket. Évek óta összevont csoporttal dolgozom, és mindig 3-4 osztály tanulóiból áll össze egy napközis csoport. A gyerekek létszáma, szabadidejének mennyisége, az ideihez hasonlóan alakul minden évben. A szabadidő mennyisége a napirend függvénye 11:50 13:30 Általában az 5. órában, már a csoport egy része velem van. Az ötödik, vagy hatodik órában hetente egyszer, minden ötödikes jöhet az informatika terembe, ahol internetezünk, tanórákra, iskolaújságba gyűjtögetünk, már mindenkinek van mail címe, néha otthonról is levelezünk. Máskor a könyvtárban vagyunk, olvasunk, logikai játékokkal játszunk, nagyon sok személyiség fejlesztő játékot itt, kis közösségben próbálunk ki, és bizony az is előfordul, hogy a lemaradókkal tanulunk. Évek óta a hétfő, kedd a gyógytorna napja, ezért ezeken a napokon, a gyógytornások ekkor tanulnak, hogy ne vigyék haza házi feladatukat. Akinek nincs délutáni elfoglaltsága kézműveskedhet, rajzolhat

7 13:30 14:20 A hatodik óra után, mindannyian a napközis teremben találkozunk. Nagyon igyekeznünk kell ilyenkor a napi teendők megbeszélésével, mert csak 5 perces a szünet, és azoknak kell először szóhoz jutni, akiknek a hetedik órában programjuk van. Ezután a maradók, magukhoz veszik az évszaknak megfelelő öltözéket, és a szekrényből lehet a szatyrokba pakolni az udvari játékokat. Egy kikötés van, aki leviszi, az hozza fel, de annyian és annyi játékot vihetnek, amennyihez kedvük van. Együtt ebédelünk, és ha a társaság nagyobb része megebédelt, lehet menni az udvarra, a lassabban evők, ahogy végeztek csatlakoznak hozzánk. Az udvarról először azok indulnak, akiknek van a 8. órában elfoglaltságuk, aztán összeszedjük a játékokat és mehetünk tanulni. 14:20 kb.15:10 Először megbeszéljük, melyik osztálynak milyen órái voltak délelőtt, milyen házi feladatot kaptak, mindenki összeállítja a tanulni valóinak sorrendjét. Az előkészületek ideje alatt, ez perc, a tanterem ajtaja nyitva áll, hogy mindenki szabadon eldönthesse a mosdóba megy először, vagy a tanszereit készíti elő. Külső szemlélőnek ez bizonyára maga a káosz, de perc elteltével, mindenki csendben tanul. Ebben az órában azok a gyerekek is a helyükön olvasgatnak, akiknek valamilyen rejtélyes ok miatt, nincs házi feladatuk. kb. 15:10 Uzsonna, és aki az első órában elkészült a leckéjével, mehet a könyvtárba, vagy a pihenő sarokba. Sokan vagyunk, nagyon hangoskodni a teremben nem lehet, mert mindig van, aki tanul, vagy azért, mert sok leckéje van, vagy azért, mert a 8. órában valamilyen elfoglaltsága volt. Ám aki befejezte a munkát, a pihenő sarokban sokféle tevékenység közül választhat. Sokan gyöngyfűzéssel, gyöngyszövéssel, üvegmatrica készítéssel töltik ki idejüket. Néhányan a kikészített feladatlapokon törik fejüket, mások sakkoznak, sudokuznak. kb :00 Folytatódik a tanulás, és a házi feladatok ellenőrzése, a napi munka értékelése. Ritkán fordul elő, hogy az egész csoport szabadon tevékenykedhet ebben az órában. 7 Havonta egyszer pénteken, iskolán kívüli programot szervezünk. Néha 4 óra után is együtt maradunk a csoport egy részével, ilyenkor valamilyen alkalomra ajándékokat, játékokat készítünk, vagy főzőcskézünk. Projekt hetek a napköziben A napközinek az a feladata, hogy a tanulókat önálló ismeretszerzésre, a szabadidő helyes felhasználására, az egészséges életmódra és a társas kapcsolatok kialakítására nevelje. Célom, hogy minden gyermek képességeinek megfelelően tudjon fejlődni szabadidős tevékenysége közben is, legyen lehetősége a továbbfejlődésre, pozitívumainak kibontakoztatására. A jövőben a foglalkoztatási tervet úgy szeretném átalakítani, hogy ezeknek a célkitűzéseknek megfeleljen, de a gyerekek számára élménydúsabb, spontánabb legyen a szabadidős tevékenységekben való részvétel. Hat témakört dolgoztam ki a es tanévre, általában 3 hetes projektekben gondolkodtam. Meggyőződésem, ha hosszabb ideig foglalkozunk egy témával, idővel minden gyerek kedvet kap, részt vesz valamilyen formában. Minél sokrétűbb a kiválasztott téma feldolgozása, annál több területen fejlődnek képességeik.

8 8 Egy-egy projektet azért terveztem, 2-4 hetes időtartamra, hogy ne csak az aktív mag tevékenykedjen, minden gyereknek legyen ideje neki tetsző témát választani. A projekteket úgy állítottam össze, hogy a gyerekeknek mindig legyen lehetőségük saját elképzeléseiket megvalósítani, sokat lehessen játszani, írásos és tárgyi gyűjtőmunkát végezni, rajzolni, alkotni, jókat beszélgetni. Úgy tervezem, hogy minden témakörből az elkészült gyűjteményeket, rajzokat a termünkben folyamatosan kiállítjuk, hogy mindenki láthassa, olvashassa, észrevehesse, hogy ilyet én is tudok!. Minden témakört egy csábító iskolán kívüli program, egy kis falatozás és természetesen a látottak, hallottak értékelése zár. Úgy gondolom, hogy az egyes osztályok közötti ellentétek, feszültségek csökkennek a kis csoportokban végzett gyűjtőmunkák, közös kiállítások, játékos feladatok során. Az előkészítő, szervezési munkák idő és munkaigényesek, de a projekt hetek megvalósítása az iskola számára, anyagilag nem megterhelő. A projekt hetek témakörei: Ismerkedés, barátság Az egészséges táplálkozás Ünnepek Szórakozás A tavasz A nyári szünet örömei, veszélyei Minden projektet egy színes, kiegészíthető faliújsággal indítok, amelyen szerepel a témakör, és az általam összeállított ötletek, amiket a gyerekek kiegészítenek ötleteikkel. A faliújságon feltűntetem a projekt pontos időtartamát, lezárásának módját. ( A záró értékelés mindin esetben péntek, hogy mindenki részt vehessen.) Minden projekt, egy gondolatébresztő kérdéssel, felhívással indul. A közösen véglegesített ötleteket, 3-4 fős csoportokban dolgozzák fel. A csoportok a faliújságon jelzik, mivel szeretnének foglalkozni. Egy témát legfeljebb 2 csoport dolgozhat fel. A csoportok kialakulásakor, a témák kiválasztásakor, a gazdára talált ötleteket letakarjuk. ( A többi marad, mert biztosan lesznek olyanok, akik csak később kapcsolódnak be.) Átgondoljuk csoportonként az eszköz és anyagszükségletet. A faliújságon rögzítjük, hogy milyen anyagokat, eszközöket tudok biztosítani, és mi az, amit a gyerekeknek kell beszerezni. A csoportok időbeosztást készítenek, és felosztják egymás közt a feladatokat. A csoportokkal egyeztetek, megbeszéljük, hogy mihez kérnek segítséget, és amivel elkészültek, milyen formában teszik közzé. Legkésőbb a projekt lezárása előtti csütörtökön a gyűjtőmunkák, és kis alkotások is kiállításra kerülnek. Értékelés, projektzáró kirándulás, közös délután. Szeptember: Ismerkedés, barátság Cél: Megismerjék a gyerekek egymást, megszokják a felsős életformát, új barátokra találjanak, szorongásaik feloldódjanak. Mindenki hallja, hogy mit mondasz, a barátok meghallgatják, hogy mit mondasz, de a jó barát felfigyel arra is, amit NEM mondasz ki. (Szókratész) Időtartam: 3 hét

9 Ötletek: Ismerkedési játékok betanítása 4-5 féle játék közül választhatnak Készíttessetek önarcképet név nélkül mindenkivel, és készítsetek mindenkinek névjegykártyát ha mind elkészült, lehet egy interaktív tablót készíteni! Hozassatok mindenkivel egy kiskori fotót, és színes magazinok felhasználásával készítsetek egy vidám tablót! Meghatározzuk a felsős napirendet rajzokkal, kívánságokkal kiegészítjük Öltöztessétek őszbe ablakainkat! Ismerkedjetek meg iskolánk ismeretlen zugaival készítsetek kereső játékot a csoportnak (Kártyákra felírt helyiségeket kell megkeresni, útvonalat lerajzolni, vagy fordítva, rajzról helyiséget megtalálni.) Mutassátok be hol éltek, hangokkal, képekkel! Jelöljétek be Budapest térképén, ki hol lakik, a közel lakókhoz szervezzetek sétát! Rajzoljátok meg a csoport tudás fáját, amire egész évben gyűjtögetni lehet a leveleket, ám most már megkezdhetitek a nyomozást, kinek milyen képessége kerüljön először a fára! Készítsetek barátság karkötőt, tanítsátok meg a többieknek is a technikáját! Készítsetek barátság sütit! Zárás: Elsétálunk a Városligetbe, és kiválasztjuk a csoport fáját. Alatta mindenki elmondhatja, hogyan érezte magát, értékelheti a saját és mások munkáját. Anyagszükséglet: Tanár szerzi be: játékleírások, kártyák, rajzlap, festék, ecset, csomagoló papír, órarendek, Budapest térkép, színes rajzszeg, fonal, ragasztó, kartonok, minta karkötők, süti recept, magnó Gyerekek hozzák: színes magazinok, mindenki hoz magáról egy fotót, színes ceruza, sütihez hozzávalók Október november: Az egészséges táplálkozás Cél: Tanulják meg, melyek azok az ételek, amelyek fontosak egészséges fejlődésük szempontjából. Ha módjukban áll, tudatosan válasszanak egészséges ételeket, legyenek tisztában a túlsúlyosság és az alultápláltság veszélyeivel. A téli hónapokban fokozottan kell figyelni a vitaminpótlásra! Reggelizz úgy, mint a király, ebédelj úgy, mint a polgár, és vacsorázz úgy, mint a koldus! mit jelent a közmondás? Időtartam: 3 hét Ötletek: Ünnepi étkeink otthoni étkezési élmények felelevenítése rajzban, szóban Gyümölcsökből, zöldségekből vak kóstoló készítése. Hogyan érzékelik érzékszerveink az élelmiszereket? plakát készítése Mit kell tudni az italokról? Mennyi folyadékot kell naponta fogyasztanunk? Hogyan készülnek a különféle italok? Készítsetek gyümölcslevet, gyümölcsturmixot! Zöldségfélék, gyümölcsök külső, belső jellemzőik, mi a fő feladatuk testünkben, fotók, rajzok, memória kártyák készítése Hányféleképpen kerül a burgonya az asztalunkra? Készítsetek burgonyából zöldség-, gyümölcsnyomdát! Mire kell figyelni az élelmiszerek vásárlásakor? Gyűjtsetek vevőtájékoztató címkéket! Elemezzétek az iskolai ételeket! Hogyan kellene jobbá tenni? Készítsetek plakátot a helyes táplálkozásról! 9

10 10 Hogyan lehet tartósítani ételeinket? Ti melyik módon tartósított élelmiszert fogyasztjátok a leggyakrabban? Melyek a leghizlalóbb ételeink? Ki a sovány és ki a kövér? Keressetek tudományos magyarázatokat! Készítsetek gyümölcssalátát! Zárás: Kiállítás, értékelés. Látogatás a Mezőgazdasági Múzeumba, és ha már a Ligetben járunk, megkeressük a csoport fáját, és mesélünk neki. Anyagszükséglet: Tanár szerzi be: szép fotók gyümölcs és zöldségtálakról, karton, kártyák, mixer, burgonya, kések, rajzlapok, tálak, gyümölcs, zöldség Gyerekek hozzák: szép fotók ételekről, kóstoló a kedvenc ételből, gyümölcs, zöldség November, december: Ünnepek Cél: Ismerjék meg az ünnepek, ünneplés jelentőségét. Tiszteljék mások szokásait! Ha ismerik, őrizzék, vigyék tovább családjuk hagyományait. Nézz utána, hogy minden napból, a legközönségesebb, sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is! Egy jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Nem kell sok az emberi ünnephez. Márai Sándor Időtartam: 3 hét Ötletek: Nézzetek utána, mit jelentenek a fogalmak: nemzeti ünnep, keresztény ünnep, családi ünnep, világnapok Gyűjtsétek össze legfontosabb ünnepeinket! Mit jelent az advent? Készítsetek adventi naptárt! Milyen az igazi adventi koszorú? Készítsétek el! Hogyan ünneplik más nemzetek a Mikulást, a karácsonyt Gyűjtsétek össze, milyen apró ajándék elkészítésében vagytok ügyesek, tanítsátok meg társaitoknak is! Mikor van Luca nap, mi a története? Iskolánkban hagyomány a Luca napi vásár, minden csoport készítsen minél több vásárfiát: Készíthettek pompon figurát, fonalbábot, mécses tartókat vesszőből, festett üvegből, termés képeket, ajándékkísérő kártyákat, filc állatkákat, ablakdíszeket. Karácsonyi szokások gyűjtése otthon, rokonoknál, könyvekből, internetről. Legyen a te karácsonyfád a legszebb! - rendezzetek rajz- és fenyődísz versenyt! Hozzatok sok karácsonyi zenét, hallgassuk együtt! Süssetek karácsonyi csillagocskát! Rendezzetek Mikulás napi futóversenyt! Zárás: Kiállítás, beszámolók ajándékozás. Anyagszükséglet: Tanár szerzi be: Luca napi vásár alapanyagai: vessző, gyertya, mécses, kartonok, filc, ajándékok mintadarabjai, adventi koszorú alapanyaga, süti recept Gyerekek hozzák: Saját készítésű ajándéktárgyak, gyűjtemények, süti alapanyaga Február: Szórakozás Cél: Tudjanak felszabadultan, kulturáltan szórakozni, öltözzenek alkalomhoz illően. Készüljenek a farsangra, minél többen készítsenek papírmasé álarcot, ami sok türelmet, kitartást követel készítőjétől.

11 Életünk napjai közül egyik sem annyira kárba veszett, mint az, amelyen nem nevettünk. Nicolas Chamfort Időtartam: 3 hét Ötletek: Papírmasé álarc készítése hosszadalmas munka, de megéri! Mi az álarc? Hol és milyen álarcokat készítenek? Kik viseltek régen álarcot? Milyen a jó jelmez? Hol viselhetünk jelmezt? Milyen népszokásokat ismersz? Mi a babona? Keress vicces babonákat, írd ki a babonafalra! Mettől meddig tart a farsang? Hogyan készül a farsangi fánk? Mit ettek régen farsang idején? Készíts mulatságos feladványt társaidnak! Gyűjtsétek össze a legjobb vicceket! Mikor van húshagyó kedd? Mi a jelentése? Mi a böjt szerepe? Rajzold le, milyen jelmezt viselnél szívesen? Mi különbözteti meg a jelmezt, a mindennapi viselettől? Készíts farsangi díszeket a terembe! Keress szórakoztató zenét, ha neked tetszik, mi is meghallgatjuk. Milyen táncokat táncoltak régen és ma, mi a divat? Készülj egy tánccal, és egy játékkal a napközis farsangra! Milyen lett az álarcod, mutatkozz be! Valentin nap, Bálint nap melyik tetszik? Szervezzetek táncversenyt! Zárás: Kiállítás, beszámolók. Álarcos napközis bál Anyagszükséglet: Tanár szerzi be: Lufik, tapétaragasztó, rajzlap, csomagoló papír a babonáknak, krepp papír, origami papír Gyerekek hozzák: újságpapír, CD, gyűjtemények Március-április: A tavasz Cél: Figyeljenek az ébredő természetre, ismerjék meg hangjait, színeit, zenéjét, minden szépségét! Szeressék, becsüljék a természet szépségeit! Március 21. a csillagászati tavasz kezdete. Ezen a napon a Nap az Egyenlítő magasságában halad át az égen, sugarai merőlegesek a föld forgástengelyére, éppen keleten kel, és nyugaton nyugszik, a nappalok, valamint az éjszakák hossza az egész földgolyón egyenlő. Innen a neve napéjegyenlőség. 11 Időtartam: 4 hét Ötletek: Miben különbözik a tavasz a többi évszaktól? Keressetek tavaszi verseket, tanuljátok meg, vegyétek fel hangotokat! Rajzoljatok tavaszi virágokat! Készítsetek virágdíszeket az ablakokba! Gyűjtsetek tavaszi hangokat! Állítsatok össze hangkitalálós játékot! Minden napra egy zene! Hallgassuk meg a legszebb tavaszi zenéket. Tanítsatok meg egy tavaszi népdalt! Keressetek a csoport számára, egy kellemes kirándulóhelyet! Győzzétek meg társaitokat, miért épp oda menjünk! Milyen növények díszítik iskolánkat? Rajzold le azt, amelyik neked a legjobban tetszik?

12 12 Díszítsetek virágcserepet! Ültessetek egynyári növényeket! Már most gondoljatok Anyák napjára! Készítsetek virág képeket! Készítsetek üde tálat friss zöldségekből! Mit nevezünk természetvédelmi területnek? Gyűjts ismertetőket védett területeinkről! Rajzold be egy térképre hazánk nemzeti parkjait! Keresd meg egy ott nyíló növénynek a fotóját! Látogassunk el az Állatkertbe, figyeljük meg a napóra mozgását! Készítsetek feladatsort társaitoknak! Zárás: Kiállítás, zöldségtál, értékelés. A gyerekek által kiválasztott helyre kirándulunk, festésre alkalmas kavicsokat gyűjtünk. Anyagszükséglet: Tanár szerzi be: virágcserép, föld, palánták, karton, rajzlap, ragasztó, feladatlapok az állatkerti látogatáshoz, száraz virág Gyerekek hozzák: palánták, képek, zenék, versek Május június: A nyári szünet örömei és veszélyei Cél: Keressenek hasznos programokat a szünetre! Közlekedjenek biztonságosan, kerüljék a veszélyes helyzeteket! Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, Most gyertek, szabad mellű örömök S pusztuljatok, bilincses iskolák. Ady Endre Időtartam: 2 hét Ötletek Gyűjtsetek interneten nyári programokat Mire kell vigyázni, ha ismeretlen helyről gyűjtesz ajánlatokat? Készítsetek plakátot! Gyűjtsd össze, mit szeretsz legjobban csinálni szabadidődben! Találjatok ki közös programokat! Keresd meg a térképen, hova mentek nyaralni! Gyűjts képeket, információkat a helyszínről! Nézz utána, milyen látnivalók, programok vannak a kiszemelt helyszínen? Írd össze, mit kell magaddal vinni! Ha szeretsz gyűjtögetni, ne felejts el a gyűjtéshez alkalmas dobozokat, mappákat készíteni! Mire kell vigyázni, ha strandra mész? Mire kell figyelni egy hegyi túra során? Milyen kozmetikumokat használhat egy tizenéves? Lássuk! Ha nem tudsz elutazni, szervezz barátaiddal budapesti kirándulást! Mit érdemes megnézni Budapesten? Találjatok ki körutakat! Gyűjtsetek képeket a nyári divatról! Mi az, amit otthon is el lehet készíteni? Mutassátok meg! Gyűjts városi zajokat, találják ki társaid, mit hallanak felvételeiden! Fessen ki mindenki legalább egy kavicsot, amit a múltkori kirándulásról hoztunk! Mit mondunk a csoport fájának? Gyűjtsétek össze a tanév legszebb élményeit! Zárás: Kiállítás, játék, értékelés, záró buli, ahol mindenki elajándékozza a festett kavicsot. Anyagszükséglet: Tanár szerzi be: Térkép, karton, festék Gyerekek hozzák: képek, zenék, versek

Emri Erika Környezeti nevelés a napköziben

Emri Erika Környezeti nevelés a napköziben Emri Erika Környezeti nevelés a napköziben A magyar napközi otthonok az általános iskolások 40 %-át látják el és nevelik (2003. évi KSH adat). 1989 óta nő a társadalmi igény, részben a családot is pótló

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A fogamzásgátlás lehetőségei Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT 1 Szeptember: Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások \túrák_kirándulások Szeptember 17. Ásványkiállítás - kiállítás

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Mozaikozás szabadon és másolással

Mozaikozás szabadon és másolással Matematika A 1. évfolyam Mozaikozás szabadon és másolással 39. modul Készítette: szili judit matematika A 1. ÉVFOLYAM 39. modul mozaikozás szabadon és másolással modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK

EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK 1 1. EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK! őszi Egészséganimáció 2016.10.28. Péntek 18:00 20:00 Kreatív foglalkozás Nyomdázás 20:00 22:00 Gyermekfelügyelet : mese olvasás, Mini Disco - - Nyomdázás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Kőrösi Csoma Sándor Általános Címe: 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Résztvevő diákok száma: körülbelül 500 diák Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 4 tanár Kapcsolattartó

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Karácsony

Karácsony Karácsony 2011 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

Ünnepeink, hagyományaink másként Intézményi innováció

Ünnepeink, hagyományaink másként Intézményi innováció TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ ZENEMŰVÉSZETI ÉS TÁNCMŰVÉSZETI INTÉZMÉNY Ünnepeink, hagyományaink másként Intézményi innováció 2010 Napjainkban, a 21. század elején

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt

Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt Ennek a háznak udvarában Szép kisbimbót láttam. Vizet hoztam tövére, Szálljon áldás fejére! Szabad-e locsolni? Tavasz, húsvéti ünnepkör /projekt/ Korcsoport: 1.osztály

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT. Üljünk a térkép köré, és tekintsük át az előzetes terepgyakorlati útitervet!

Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT. Üljünk a térkép köré, és tekintsük át az előzetes terepgyakorlati útitervet! Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT A tanóra célja: A Szársomlyó - mint ökológiai egység tanulmányozása, vizsgálata. 1. Feladat Nézzük meg közösen ezt a filmrészletet! 2. Feladat Üljünk

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben