GYAKOROLJUK A HELYESÍRÁST! SOROZAT KISISKOLÁSOKNAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. Magyar nyelv és irodalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKOROLJUK A HELYESÍRÁST! SOROZAT KISISKOLÁSOKNAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. Magyar nyelv és irodalom"

Átírás

1 Magyar nyelv és irodalom GYAKOROLJUK A HELYESÍRÁST! SOROZAT KISISKOLÁSOKNAK Az anyanyelvi nevelés egyik kiemelten fontos feladata a biztos helyesírási készség kialakítása, melynek eszköze a tudatos képességfejlesztésre épített pedagógiai munka. Ehhez a rendszeres, körültekintôen átgondolt tevékenységhez nyújt segítséget a Gyakoroljuk a helyesírást! címû sorozat. A munkafüzetek feladatai átgondoltan felépített rendszerben tartalmazzák a tantervi követelményeknek megfelelô nyelvtani ismereteket, és a hozzájuk kapcsolódó helyesírási problémákat. Jól követhetô és mérhetô a feladatok segítségével a tanulók teljesítménye. Az egyes témaköröket záró összefoglalás és tudásszintmérô segíti a gyerekeket az önellenôrzésben, önértékelésben, melynek eszközei a Szójegyzék, a Megoldások címû fejezet és a Magyar helyesírás szabályai. A gyerekeknek lehetôségük van munkájuk egyéni, páros, csoportos, tanítói, szülôi ellenôrzésére is. A gyakorlófüzetek újszerûsége és eredetisége a komplex anyanyelvi tevékenykedtetésben és a feladatok összekomponáltságában rejlik. Korszerû módszereivel, képességfejlesztô szemléletével sokat tesz a sikeres helyesírás megtanításáért. A kiadvány a pedagógusoknak a differenciálás, a fejlesztô munka tervezéséhez nyújt segítséget, a gyerekeknek pedig lehetôséget ad arra, hogy tudásuk megszerzésében tevékenyen vegyenek részt Gyakoroljuk a helyesírást! 1. Ligetfalvi Mihályné Gránitzné Ribarits Valéria 48 oldal + 4 oldal Iskolai ár: 610 Ft, bolti ár: 803 Ft 08073/3 Helyesírásunk Szabályzat és szójegyzék Szemere Gyula 396 oldal Iskolai ár: 677 Ft, bolti ár: 887 Ft MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Gyakoroljuk a helyesírást! 2. Ligetfalvi Mihályné Gránitzné Ribarits Valéria 48 oldal + 4 oldal melléklet Iskolai ár: 610 Ft, bolti ár: 803 Ft Gyakoroljuk a helyesírást! 3. Ligetfalvi Mihályné Gránitzné Ribarits Valéria 48 oldal + 4 oldal melléklet Iskolai ár: 610 Ft, bolti ár: 803 Ft Gyakoroljuk a helyesírást! 4. Ligetfalvi Mihályné Gránitzné Ribarits Valéria 48 oldal + 4 oldal melléklet Iskolai ár: 610 Ft, bolti ár: 803 Ft 35

2 Matematika C. NEMÉNYI-SOROZAT A C. Neményi-féle tankönyvcsalád a NAT által megfogalmazott alapelvek szerint, egységesen épülô tananyagot tartalmaz 1 4. osztályig. Akik a C. Neményi Eszter Sz. Oravecz Márta szerzôpáros tankönyveit és munkafüzeteit használják, azok gyermekközpontú, játékos, tapasztalatra épülô, gondolkodást fejlesztô könyvekhez jutnak. MATEMATIKA 1. osztály 00125/I Matematika 1. osztály I. kötet C. Neményi Eszter Sz. Oravecz Márta 88 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 543 Ft, bolti ár: 713 Ft 00125/II Matematika 1. osztály II. kötet C. Neményi Eszter Sz. Oravecz Márta 80 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 543 Ft, bolti ár: 713 Ft 00125/M Matematika munkafüzet 1. osztály C. Neményi Eszter Sz. Oravecz Márta oldal Tankönyvjegyzéki ár: 937 Ft, bolti ár: 1230 Ft R 245 Tanmenetjavaslat Matematika. Általános iskola 1 2. osztály Útjelzô az 1. osztályos matematika tanításhoz (A tankönyvet is tartalmazza!) C. Neményi Eszter Sz. Oravecz Márta 170 oldal 399 Ft 2. osztály 00225/I Matematika 2. osztály I. kötet C. Neményi Eszter Sz. Oravecz Márta 140 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 792 Ft, bolti ár: 1040 Ft 00225/M Matematika munkafüzet 2. osztály C. Neményi Eszter Sz. Oravecz Márta oldal Tankönyvjegyzéki ár: 1199 Ft, bolti ár: 1570 Ft 00225/II Matematika 2. osztály II. kötet C. Neményi Eszter Sz. Oravecz Márta 112 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 792 Ft, bolti ár: 1040 Ft R 245 Tanmenetjavaslat Matematika 1 2. osztály 36

3 Matematika C. NEMÉNYI-SOROZAT 3. osztály Matematika tankönyv 3. osztály C. Neményi Eszter Wéber Anikó 184 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 734 Ft, bolti ár: 964 Ft 00335/M Matematika munkafüzet 3. osztály C. Neményi Eszter Wéber Anikó oldal Tankönyvjegyzéki ár: 751 Ft, bolti ár: 988 Ft R osztály Matematika tankönyv 4. osztály C. Neményi Eszter Káldi Éva 204 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 885 Ft, bolti ár: 1160 Ft Tanmenetjavaslat a 3. osztályos matematika tanításához 00435/M Matematika munkafüzet 4. osztály C. Neményi Eszter Káldi Éva 144 oldal + 16 oldal melléklet Tankönyvjegyzéki ár: 804 Ft, bolti ár: 1050 Ft MATEMATIKA R 058 Tanmenetjavaslat Matematika 4. osztály AJÁNLAT Számírás gyakorlófüzet Antal Andrásné 24 oldal Iskolai ár: 353 Ft, bolti ár: 463 Ft 37

4 Matematika A MI MATEKUNK SOROZAT MATEMATIKA A tankönyvcsalád a több év alatt összegyûjtött tankönyvírói tapasztalatok felhasználásával és a tanítók észrevételeinek, javaslatainak figyelembevételével készült. A kerettanterv követelményeinek és NAT elvárásainak messzemenôen megfelel. A kötetek a kis lépések és a folyamatok koncentrikus egymásra épülésének elve alapján készültek, így módot nyújtanak arra, hogy a pedagógus bármelyik évfolyamon elkezdhesse e könyvekbôl a tanítást. A mi matekunk tankönyvcsalád jellemzôi: Gyermekközpontú feldolgozás. Logikai egység, struktúra. A folyamatok egymásra épülése. Játék saját élmény rajzos absztrakció matematikai modell. Egy fogalom többszörös konkretizációja (más-más eszköz, ugyanazon matematikai tartalom). Ugyanazon eszköz, modell, különbözô matematikai fogalmakhoz rendelve. Érdekes, gondolkodtató feladatok. Kapcsolat a mindennapi élettel. Adatgyûjtésre, búvárkodásra késztetô feladatok. Kapcsolat már tantárgyak, témakörök között. A fontos, megjegyzendô ismeretek kiemelése. A matematikai tartalom mélyítése a homogéngátlás figyelembevételével A mi matekunk 1. osztály dr. Rakos Katalin 128 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 912 Ft, bolti ár: 1200 Ft 00170/F Feladatgyûjtemény A mi matekunk 1. osztály dr. Rakos Katalin 72 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 664 Ft, bolti ár: 873 Ft 00170/E Felmérô feladatlapok A mi matekunk 1. osztály dr. Rakos Katalin 8 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 133 Ft, bolti ár: 175 Ft R 246 Tanmenetjavaslat A mi matekunk 1. osztály 38

5 Matematika A MI MATEKUNK SOROZAT A mi matekunk 2. osztály dr. Rakos Katalin 160 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 1103 Ft, bolti ár: 1450 Ft 00270/F Feladatgyûjtemény A mi matekunk 2. osztály dr. Rakos Katalin 72 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 664 Ft, bolti ár: 873 Ft 00270/E Felmérô feladatlapok A mi matekunk 2. osztály dr. Rakos Katalin 12 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 146 Ft, bolti ár: 192 Ft R 247 Tanmenetjavaslat A mi matekunk 2. osztály MATEMATIKA A mi matekunk 3. osztály dr. Rakos Katalin 160 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 912 Ft, bolti ár: 1200 Ft 00370/F Feladatgyûjtemény A mi matekunk 3. osztály dr. Rakos Katalin 48 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 252 Ft, bolti ár: 331 Ft 00370/E Felmérô feladatlapok A mi matekunk 3. osztály dr. Rakos Katalin 16 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 207 Ft, bolti ár: 272 Ft R 248 Tanmenetjavaslat A mi matekunk 3. osztály A mi matekunk 4. osztály dr. Rakos Katalin 160 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 912 Ft, bolti ár: 1200 Ft 00470/F Feladatgyûjtemény A mi matekunk 4. osztály dr. Rakos Katalin 64 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 252 Ft, bolti ár: 331 Ft 00470/E Felmérô feladatlapok A mi matekunk 4. osztály dr. Rakos Katalin 20 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 207 Ft, bolti ár: 272 Ft R 249 Tanmenetjavaslat A mi matekunk 4. osztály 39

6 Matematika KI(S)SZÁMOLÓ SOROZAT A Ki(s)számoló sorozat kötetei rengeteg, módszertanilag felépített feladatot tartalmaznak a gyerekek számára 1. osztálytól egészen 8. osztályos korukig. A Szöveges ki(s)számoló feladatok címû 1 4. osztályosoknak szóló kiadvány matematikai meséibôl a szöveges feladatok megoldásának minden csínját-bínját megismerhetik. A geometriai ismeretek alapozása az alsó tagozaton megkezdôdik. A Ki(s)méregetô már 3. és 4. osztályban számos érdekes, rajzos feladat megoldásával ismételteti át az iskolában tanultakat, majd a felsôsök (5. és 6. és 7. osztályosok) számára ad gyakorlási lehetôséget. A gyakorlófüzeteket tankönyvtôl függetlenül használhatják a diákok. MATEMATIKA Ki(s)számoló feladatok 1. osztályosoknak Ligetfalvi Mihályné 80 oldal Iskolai ár: 524 Ft, bolti ár: 689 Ft Szöveges ki(s)számoló feladatok 1. osztályosoknak Ligetfalvi Mihályné Gombos Irén Berkes Klára 40 oldal Iskolai ár: 482 Ft, bolti ár: 632 Ft Ki(s)számoló feladatok 2. osztályosoknak Ligetfalvi Mihályné 96 oldal Iskolai ár: 524 Ft, bolti ár: 689 Ft Szöveges ki(s)számoló feladatok 2. osztályosoknak Ligetfalvi Mihályné Gombos Irén 56 oldal Iskolai ár: 482 Ft, bolti ár: 632 Ft Ki(s)számoló feladatok 3. osztályosoknak Gránitzné Ribarits Valéria Ligetfalvi Mihályné 96 oldal Iskolai ár: 524 Ft, bolti ár: 689 Ft Szöveges ki(s)számoló feladatok 3. osztályosoknak Berkes Klára 56 oldal Iskolai ár: 482 Ft, bolti ár: 632 Ft Ki(s)számoló feladatok 4. osztályosoknak Gránitzné Ribarits Valéria Ligetfalvi Mihályné 96 oldal Iskolai ár: 524 Ft, bolti ár: 689 Ft Szöveges ki(s)számoló feladatok 4. osztályosoknak Berkes Klára 80 oldal Iskolai ár: 534 Ft, bolti ár: 704 Ft Ki(s)méregetô 3 4. osztályosoknak Berkes Klára 80 oldal Iskolai ár: 567 Ft, bolti ár: 744 Ft 40

7 Matematika SZÁMOLÓS SZÍNEZÔ SOROZAT Melyik iskolás ne szeretné a számtant játszva megtanulni? Van rá lehetôség! Adjuk a gyerek kezébe a színezôkönyvet, s mire a végére ér, már meg is tanul számolni. Az elsô osztályos füzetek egy-egy történetet dolgoznak fel, amelynek elmesélésével a tanulók szókincse is gyarapodik. A második osztályos füzetek képeibôl egy nagy falikép ragasztható össze kiszínezés után Számolós színezô Tízes számkör Ardai Éva Tényi Katalin 16 oldal Iskolai ár: 353 Ft, bolti ár: 463 Ft Számolós színezô Szorzás Ardai Éva Tényi Katalin 16 oldal Iskolai ár: 353 Ft, bolti ár: 463 Ft MATEMATIKA Számolós színezô Húszas számkör Ardai Éva Tényi Katalin 16 oldal Iskolai ár: 353 Ft, bolti ár: 463 Ft Számolós színezô Osztás Ardai Éva Tényi Katalin 16 oldal Iskolai ár: 353 Ft, bolti ár: 463 Ft Számolós színezô Mértékegység-átváltások Ardai Éva Tényi Katalin 16 oldal Iskolai ár: 353 Ft, bolti ár: 463 Ft 41

8 Környezetismeret KÖZVETLEN KÖRNYEZETÜNK SOROZAT KÖRNYEZETISMERET A tankönyveken végigvonul az a tendencia, hogy a kisgyermek saját közvetlen környezetét (természeti és társadalmi) ismerje meg. Az itt szerzett eddigi tapasztalatait és tudásanyagot rendszerezze, itt végezzen irányított megfigyeléseket, és jusson újabb ismeretek birtokába, vegyen észre összefüggéseket. A sorozat alapozó taneszközként készíti elô a biológia, földrajz, kémia, fizika tantárgyak késôbbi tanulását. Kiemelten foglalkoznak az ökológiai ismeretekkel; a környezetszennyezéssel és természetóvással. A munkáltató tankönyvek minden témában bôséges ismeretanyagot és feladatot közölnek. Feladatai ötletesek; tudatos, irányított megfigyelésre ösztönöznek Közvetlen környezetünk 1. Természetismeret és környezetvédelem 6 7 éveseknek dr. Horváth Zoltánné Gátas Ferencné oldal Tankönyvjegyzéki ár: 607 Ft, bolti ár: 798 Ft R 078 Útmutató és tanmenetjavaslat a Közvetlen környezetünk 1. és 2. osztály címû tankönyvekhez 00236/1 Közvetlen környezetünk 2. Természet- és társadalomismeret 7 8 éveseknek dr. Horváth Zoltánné Gátas Ferencné 96 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 716 Ft, bolti ár: 940 Ft Közvetlen környezetünk 3. Természeti, társadalmi ismeretek, környezetvédelem 8 9 éveseknek dr. Horváth Zoltánné Gátas Ferencné 128 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 841 Ft, bolti ár: 1110 Ft R 079 Útmutató és tanmenetjavaslat a Közvetlen környezetünk 3. címû tankönyvhöz 42

9 Környezetismeret ERDEI ISKOLA SOROZAT Az Erdei iskola alsó tagozatosoknak készülô környezet- és természetvédelmi sorozat alapkoncepciója az volt, hogy olyan segédanyag készüljön el, amely valójában már az erdei program elôtt elkezdôdik, az iskolai és otthoni feladatkörökkel. Ez a terepi feladatokhoz szükséges képességek, készségek elôkészítésére vonatkozó elôkészítô szakasz, a ráhangolódás az ott eltöltendô idôre, az együttmûködés megalapozása. Az elôzôhöz hasonlóan a következô nagy tartalmi egység a helyszínhez kapcsolható megfigyeléseket, vizsgálatokat, ismeretbôvítô feladatokat, háttér-információkat, búvárkodást, tevékenységmodell-alkotást, ritualizált cselekvéseket, kézmûves tevékenységeket, alkotó helyzeteket, a rögzítést szolgáló összefoglalókat, rejtvényeket, az ismeretalkalmazást segítô feladatokat tartalmazza. A harmadik egység az elvégzett munkát értékeli, bemutatja és a továbbépítést segítô feladatokat nyújtja. KÖRNYEZETISMERET Erdei iskola sorozat Az Alföld dr. Horváthné Pálosi Katalin Kurucz Lászlóné 48 oldal Iskolai ár: 814 Ft, bolti ár: 1070 Ft Erdei iskola sorozat Az Északi-középhegység dr. Horváthné Pálosi Katalin Kurucz Lászlóné 48 oldal Iskolai ár: 814 Ft, bolti ár: 1070 Ft Az erdei iskola hasznos könyve Kosztolányi Istvánné (szerk.) 224 oldal 990 Ft A készlet erejéig forgalmazzuk! 43

10 Környezetismeret Természetismeret HARTDÉGENNÉ-FÉLE SOROZAT A 4. évfolyam számára készült környezetismeret tankönyvcsalád a kerettantervnek megfelelô, szorosan egymásra épülô ismeretanyagot tartalmaz. A sok színes fotóval és ábrával illusztrált tankönyv külön fejezetben tartalmazza a biológiai és földrajzi ismereteket. A tankönyv elrendezése, ismeretanyagának egymásra épülése, az alapfogalmak megfogalmazása a tanulók életkori sajátosságainak megfelelô. A tankönyvcsalád segítségével az átlagos képességû osztályokban is jó eredmények érhetôk el. A tantervi anyag heti két órára lett elosztva, de a tanmenet javaslatot tesz a rövidített, heti 1,5 órás feldolgozásra is. KÖRNYEZETISMERET TERMÉSZETISMERET Környezetismeret 4. Hartdégenné Rieder Éva 160 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 824 Ft, bolti ár: 1080 Ft Természetismeret Hartdégenné Rieder Éva 128 oldal Iskolai ár: 657 Ft, bolti ár: 864 Ft 00443/M Környezetismeret 4. munkafüzet Hartdégenné Rieder Éva 120 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 492 Ft, bolti ár: 647 Ft 00443/F Környezetismeret Témazáró feladatlapok 4. osztály Gerhardtné Rugli Ilona 36 oldal Iskolai ár: 342 Ft, bolti ár: 450 Ft R 251 Javasolt tanmenet a Környezetismeret 4. osztály címû tankönyvhöz 00436/M Természetismeret munkafüzet Hartdégenné Rieder Éva 128 oldal Iskolai ár: 456 Ft, bolti ár: 599 Ft 00436/F Természetismeret témazáró feladatlapok a 4. osztály számára Gerhardtné Rugli Ilona 56 oldal Iskolai ár: 382 Ft, bolti ár: 500 Ft R 120 Javasolt tanmenet a Természetismeret a 4. osztály számára címû tankönyvhöz Biológiai album az általános iskola 4., 5. és 6. osztálya számára dr. Franyó István 112 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 952 Ft, bolti ár: 1250 Ft 44

11 Egészségtan EGÉSZSÉGTAN SOROZAT A kiadványok célja a komplex szemléletû testi, lelki, szellemi, szociális egészségnevelés. Olyan megelôzô szemlélet kialakítása a tanulókban, amely az egészség megôrzésére és a károsodások megelôzésére, a káros szenvedélyektôl való teljes tartózkodásra irányul. A munkafüzetek három nagy témaköre: 1. Egészséges életmódra nevelés, 2. Családi életre nevelés, 3. Önismereti nevelés. Minden évfolyamon valamennyi témakör ismétlôdik, és az életkoruknak megfelelô szinten, egymásra épülô, egyre bôvülô ismeretanyaggal kerül feldolgozásra. Így biztosítva van a folyamatosság. A tananyag egészét átszövi az adott témának megfelelô illemtani ismeretek közvetítése és begyakorlása. Mindhárom témakör elôsegíti a személyiség harmonikus fejlesztését, sokoldalú kibontakozását, valamint a helyes szokások kialakítását. Nemcsak a tanulók tudásanyagát növeli, hanem az érzelmi-értelmi hatásokra építô gyakorlataival, játékos feladataival a gyermekekben rejlô lehetôségek, képességek kibontakoztatására is törekszik. A heti egy órában történô felhasználáshoz tanmenetjavaslat jelent meg. A szerzô minden tananyagrészre vonatkozóan megadja az írásbeli értékelés lehetséges szempontjait a jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg minôsítésekkel Egészségtan 1. osztály Vighné Arany Ágnes 68 oldal Iskolai ár: 375 Ft, bolti ár: 492 Ft A készlet erejéig rendelhetô! R 080 Útmutató és tanmenetjavaslat az Egészségtan 1. és 2. osztály címû tankönyvekhez EGÉSZSÉGTAN 00238/1 Egészségtan 2. osztály Vighné Arany Ágnes oldal Iskolai ár: 465 Ft, bolti ár: 611 Ft A készlet erejéig rendelhetô! 45

12 Informatika INFORMATIKA KISISKOLÁSOKNAK SOROZAT Informatika kisiskolásoknak 1. Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna Ridzi Gizella 48 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 631 Ft, bolti ár: 830 Ft Módszertani kézikönyv Informatika kisiskolásoknak 1. Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna Ridzi Gizella 64 oldal 780 Ft ÚJ INFORMATIKA ÚJ Informatika kisiskolásoknak 2. Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna Ridzi Gizella 48 oldal Iskolai ár: 630 Ft, bolti ár: 830 Ft Megjelenés alatt! Módszertani kézikönyv + CD Informatika kisiskolásoknak 2. Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna Ridzi Gizella 64 oldal 790 Ft Megjelenés alatt! A munkatankönyv fôszereplôi: Méhecske, aki szorgosan gyûjti a tudást foglalkozásról foglalkozásra, Teknôc, aki segíti Méhecskét ennek a tudásnak a megszerzésében, Egérke, aki megmutatja feladatról feladatra, hogy mit kell csinálni. A feladatok játékosak, segítik a többi tantárgy elsajátítását, gyermekközeliek, alkalmasak egyéni és csoportos foglalkoztatásra, a komplex fejlesztést teszik lehetôvé, a fokozatosság elvét követik. A munkatankönyv fejleszti: a megfigyelôképességet, a finommotorikát, az emlékezetet, a térirányok észlelését, a szín- és formalátást, az iránydominanciát, a szem- és kézkoordinációt, a kommunikációs készséget, a gondolkodást (fôként az algoritmikus gondolkodást). Ez a kiadvány segítôtárs az írás, az olvasás, a számolás, a szolmizálás nehéz mesterségének elsajátításában. A munkatankönyv úgy varázsolja el a kisiskolásokat, hogy közben megtapasztalják: a számítógép valóban csak eszköz, de az okos fejecskék vezérelte ügyes kezek sok érdekes dolgot tehetnek vele. Célunk a gyermekek képességfejlesztése, az iskolai kudarcok csökkentése, új technikai eszközök, elsôsorban a számítógép alkalmazás az oktatási-nevelési folyamatban. A kiadvány tartalmi jellemzôi: beszélô képek piktogramok jelentése, irányok biztonságos használata, mozgásos játékok a teremben, robotszerûség, érzékszervek szerepe a tájékozódásban, rajzos, színezôs feladatok. információforrások megismerése, 46

13 Informatika INFORMATIKA KISISKOLÁSOKNAK SOROZAT Segédeszközök: Kézikönyv, amely minden foglalkozáshoz részletes óravázlatot tartalmaz, amely csak javaslat, mindenki kiegészítheti saját ötletekkel, feladatokkal. A kiadvány több szoftver használatát is lehetôvé teszi egy-egy feladat elkészítésénél. Javasoljuk a Paint, a Drawing for children és a Comenius Logo használatát. A feladatok megoldásához, a játékokhoz, az informatika világának felfedezéséhez, sok sikert és jó kedvet kívánunk! INFORMATIKA 47

14 Ének-zene ZENE-JÁTÉK SOROZAT ÉNEK-ZENE A sorozat könyvei megvalósítják azt, melyet címe ígér. Magas zenei igényességet ötvöznek játékkal, mesével a tanulás és tanítás során. Rengeteg ötlettel, kreatív feladattal próbálják a szerzôk a cselekedtetve tanítás élményt nyújtó formáival élôbbé tenni az énekórákat, megvalósítani azt a nagy célt, hogy a zenét megszeressék és mûveljék a gyerekek. A sokszínû, céltudatos zenei élmény alakítja a gyerekek éneklési, aktív muzsikálási és zenehallgatási szokásait. A mozgással, tánccal, játékkal ötvözött éneklés a képességek ezernyi sorát fejleszti. A könyv nagy segítséget nyújt a pedagógusoknak ahhoz, hogy a felszabadult alkotó légkört, a játékosságot, a feszültségek oldását, mely a zene megismeréséhez, zenei élmények élvezéséhez nélkülözhetetlen, biztosítani tudja az énekórákon a tanár. Bánki Vera és Kismartony Katalin a hagyományos kodályi pedagógiai programot próbálja a mai kor szellemének megfelelôen élôbbé tenni. Nagy pedagógiai gyakorlatukból fakadóan játékötleteik, módszereik, anyagformálásuk megvalósítja mindazokat a célokat, melyeket a Nat kiemelten deklarál. Ezek: 1. Az ismeretek és képességek integráltan fejlôdnek Újragondoltak néhány, a tanítás során keletkezett problémát: pl. az óvodából iskolába érkezô gyerek már változatos dallamfordulatokat tartalmazó, nagy hangterjedelmû dalokat énekelt nagycsoportban, de az iskolának az új zenei elemek tudatosításához vissza kell térnie a legegyszerûbb dalokhoz, melyet a gyerekek visszalépésként élnek meg, és nem nyújt már nekik zenei élményt. Az 1 2. osztályos tankönyv ezt a problémát a Társasjáték keretében oldja meg. A szerzôk, mesébe ágyazva, játékkal varázsolják elô a dalokat a Csendkirály fogságából. A társasjáték változatos kiszabadítási lehetôségeket kínál (ritmustaps, más-más játékszabályok), változatos képességfejlesztésre ad lehetôséget. Ilyen és ehhez hasonló ötletekben bôvelkedik az 1 2. osztályos könyv. A szerzôk célja bevallottan az, hogy mindig más játék, gyakorlatforma, dal segítségével tanítsák meg az anyagot (természetesen a folyamatos ismétlés mellett), és a gyerekek kreativitását mindig ébren tartsák. 2. Az ismereteket könnyen, sokoldalúan, újszerûen tanítják a sorozat könyvei Ugyancsak problematikus része a tanításnak a szemléltetés, melyet a kártyacsomagok, dallam- és ritmusfóliák segítségével (pl. a vonalrendszeren a mozgó dó szemléltetése dallamfóliával) ugyancsak kreatív játékokká, gyakorlássá formálnak a szerzôk. Vagy egy másik példát kiragadva: Az új szolmizációs hangok tudatosítását ugyan megtartja az 1 2. osztályos könyv, de a gyakorlatból vett tapasztalat alapján a fá hangot is megnevezi már itt, hiszen mielôtt az új hangot változatos dallami relációban megtanítanánk, érdemes a gyerekdalokban gyakori és oly ismerôs lefutó pentachord alapján szolmizálva is megnevezni. Milyen könnyû így! Nincs agyonbonyolítva, tandalosítva az ének. 48

15 Ének-zene ZENE-JÁTÉK SOROZAT 3. Az egész személyiséget fejleszti A sok kreatív játék és a feladat, a színes rajzok, a segédletek (dal- és dallamkártyacsomag, dallamfólia) a gyerekek egész személyiségét mozgósítják a tanulás során. Észre sem veszik, hogy közben tanulnak. Ahogy Kodály mondja: A munkatöbblet csak a tanárral értendô. A tanulónak ez ne jelentsen új megterhelést, hanem üdülést, örömet. Csak így van haszna belôle. 4. Kulcskompetenciák Ez a munkamódszer a kulcskompetenciák az ismeretek alkalmazását és más ismeretekkel való összekapcsolását segíti elô. Ezt segítik az oldalsó széljegyzetben látható grafikák is. Pl. Jelek: cégérek, közlekedési lámpa, füstjel, zenei jel. Minden ötlet, instrukció a cselekedtetve tanítást, az önálló alkotás érzésének fejlesztését szolgálja, mely igazából a zene lényege. A sok motiváló játék, tanítási forma lehetôvé teszi, hogy a könyvben a pedagógusok szabadon tallózhassanak, továbbfejleszthessenek ötleteket, újakat találhassanak ki. A szerzôk egyedül azt szabják meg, hogy a zenei ismeretek sorrendjének tanítását szigorúan tartsák be a pedagógusok. Az elsô második osztály egy fejlesztési szakasz a tanulás és tanítás során, így a haladás mértéke valóban a pedagógus döntésétôl függ. A zenehallgatási javaslatok is a zene élményközpontúságára építenek. A szerzôk ragaszkodnak ahhoz, hogy a zene saját jogon hasson, de a tudatos zenehallgatás is nagy szerepû a könyvekben, pl. a lá-szó-mi fordulatot kiemelve hallgattatja Bartók: Este a székelyeknél címû mûvét. Kortárs zeneszerzôk mûvei is színesítik a zenehallgatási palettát. A számokkal jelölt és kiemelt fogalmak az új NAT kiemelt célkitûzései is. Láthatjuk hát, hogy a sorozat az új fejlesztési irányok szerint készült, készül, és az élményközpontúságra épít jól megvalósítható gyakorlatias formában. A sorozat egy eleme, az 1 2. osztályos tankönyv már megjelent. A 3 4. osztályos tankönyv, munkafüzet és CD 2006-ra várható. ÉNEK-ZENE A CD az 1 2. évfolyamnak kínál zenehallgatási anyagot, a népzenétôl a kortárs zenéig. Klasszikus és különleges darabok vezetik be a gyerekeket az élményszerû zenehallgatásba. ÚJ Zene játék 1. (általános iskola 1 2. osztály) Bánki Vera Kismartony Katalin 64 oldal + 8 oldal 4 színû melléklet Tankönyvjegyzéki ár: 1250 Ft, bolti ár: 1640 Ft R 341 Útmutató a Zene játék 1. címû tankönyvhöz Elôkészületben Zenehallgatási anyag a Zene játék 1. címû tankönyvhöz Összeállította Bánki Vera Kismartony Katalin Megjelenés alatt! 49

16 Ének-zene LUKIN-FÉLE SOROZAT A Lukin-féle Ének-zene tankönyvek az ének-zene tantárgy alapkönyvei. Régóta kedvelt könyvei a tanítóknak. A 2000-ben kezdôdött és 2004-ben lezárult átdolgozás során a könyvek 1 4. osztályig megújultak, a kor követelményeinek megfelelô kül- és beltartalommal segítik a tanulást osztályig egységes grafika és tananyagszemlélettel dolgoznak a könyvek, majd a negyedik osztályban már inkább a felsô tagozatos könyvszerkesztési módnak megfelelôen tanulható az anyag. A könyvek alapos és szakszerû ismereteket tartalmaznak. Tanításuk során az ének-zene tárgy tantárgyi követelményei maradéktalanul teljesíthetôk. ÉNEK-ZENE Ének-zene Az általános iskola 1. osztálya számára Lantos Rezsôné Lukin Lászlóné 76 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 397 Ft, bolti ár: 521 Ft R 155 Tanmenetjavaslat az általános iskola Ének-zene 1. címû tankönyvhöz 00167/CD Zenekalauz Zenehallgatás az iskolában és otthon. Tengertánc I osztály 70 perces, 3400 Ft Ének-zene Az általános iskola 2. osztálya számára Lantos Rezsôné Lukin Lászlóné 72 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 449 Ft, bolti ár: 591 Ft R 225 Tanmenetjavaslat az általános iskola Ének-zene 2. címû tankönyvhöz Ének-zene Az általános iskola 3. osztálya számára Lantos Rezsôné Lukin Lászlóné 96 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 473 Ft, bolti ár: 622 Ft R 286 Tanmenetjavaslat az általános iskola Ének-zene 3. címû tankönyvhöz 00367/CD Zenekalauz Zenehallgatás az iskolában és otthon. Tengertánc II osztály 70 perces, 3400 Ft Ének-zene Az általános iskola 4. osztálya számára Tegzes György 128 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 567 Ft, bolti ár: 744 Ft R 287 Tanmenetjavaslat az általános iskola Ének-zene 4. címû tankönyvhöz 00167/M Kottaíró hangjegyfüzet az általános iskola alsó tagozatának 64 oldal Megjelenés alatt! 50

17 Ének-zene EMELT SZINTÛ KÖNYVEK Szabó Helga emelt szintû ének-zene könyveit azoknak ajánljuk, akik legalább heti 3 órában tanítják az éneket. Ezeknek a könyveknek a tananyagai messze meghaladják a tantervi követelményeket, ezért a tagozatos tanításra is alkalmasak. Igényes tananyag és magas szintû módszertani tudás ötvözôdik a könyvekben /Z/1 Elsô énekeskönyvem (emelt szintû) Szabó Helga 132 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 649 Ft, bolti ár: 853 Ft 00105/Z/M Muzsikáló munkafüzet Szabó Helga 32 oldal Iskolai ár: 261 Ft, bolti ár: 344 Ft 00165/H Süss fel, nap! Fehér liliomszál Ének-zenei hanganyag 60 perces 980 Ft ÉNEK-ZENE 00205/Z/1 Énekeskönyv 2. (emelt szintû) Szabó Helga 156 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 673 Ft, bolti ár: 884 Ft 00205/Z/M Muzsikáló munkafüzet Szabó Helga 32 oldal Iskolai ár: 261 Ft, bolti ár: 344 Ft 00265/H Süss fel, nap! Arany alma Ének-zenei hanganyag 60 perces 980 Ft 00305/Z/1 Ének-zene 3. (emelt szintû) Szabó Helga 168 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 673 Ft, bolti ár: 884 Ft 00365/H Süss fel, nap! Zöld ágacska, zöld levelecske Ének-zenei hanganyag 60 perces 980 Ft 00405/Z/1 Ének-zene 4. (emelt szintû) Szabó Helga 184 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 686 Ft, bolti ár: 901 Ft 00465/H Süss fel, nap! Rózsaszálam, kis violám Ének-zenei hanganyag 60 perces 980 Ft 51

18 Rajz és vizuális kultúra MIT RAJZOLJAK? SOROZAT 00111/M/I Mit rajzoljak? Rajzfüzet 1. osztály I. félév D. Kovács Júlia 32 lap Iskolai ár: 685 Ft, bolti ár: 899 Ft A készlet erejéig forgalmazzuk! R 250 Útmutató a kerettantervhez készülô helyi tantervhez Rajz és vizuális kultúra 1 4. osztály RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 00211/M/I Mit rajzoljak? Rajzfüzet 2. osztály I. félév D. Kovács Júlia 32 lap Iskolai ár: 685 Ft, bolti ár: 899 Ft A készlet erejéig forgalmazzuk! 00111/M/II Mit rajzoljak? Rajzfüzet 1. osztály II. félév D. Kovács Júlia 32 lap Iskolai ár: 685 Ft, bolti ár: 899 Ft A készlet erejéig forgalmazzuk! 00211/M/II Mit rajzoljak? Rajzfüzet 2. osztály II. félév D. Kovács Júlia 32 lap Iskolai ár: 685 Ft, bolti ár: 899 Ft A készlet erejéig forgalmazzuk! 00311/M/I Mit rajzoljak? Rajzfüzet 3. osztály I. félév D. Kovács Júlia 32 lap Iskolai ár: 685 Ft, bolti ár: 899 Ft A készlet erejéig forgalmazzuk! 00311/M/II Mit rajzoljak? Rajzfüzet 3. osztály II. félév D. Kovács Júlia 32 lap Iskolai ár: 685 Ft, bolti ár: 899 Ft A készlet erejéig forgalmazzuk! 52

19 Rajz és vizuális kultúra MIT RAJZOLJAK? SOROZAT 00411/M/I Mit rajzoljak? Rajzfüzet 4. osztály I. félév D. Kovács Júlia 32 lap Iskolai ár: 685 Ft, bolti ár: 899 Ft A készlet erejéig forgalmazzuk! AJÁNLAT 00411/M/II Mit rajzoljak? Rajzfüzet 4. osztály II. félév D. Kovács Júlia 32 lap Iskolai ár: 685 Ft, bolti ár: 899 Ft A készlet erejéig forgalmazzuk! Múzeum az iskolában? Nem tévedés? Nem inkább iskolatáska a múzeumban? Most valóban a fordítottjáról van szó, arról, hogyan válhat a múzeum az oktatás hasznos segítôjévé, iskolai és magán mindennapjaink élvezetes részévé. Egy évek óta tartó folyamatba, az iskola és a múzeum közelítésének érzékelhetô folyamatába is beleillik ennek a könyvnek a megjelenése. Egy muzeológus-múzeumpedagógus és egy mûvész-tanár írta a könyvet. A kétféle oldalt képviselô szerzôk törekvése, hogy a múzeumot, a múzeumlátogatást és annak iskolai levezetését, illetve az iskolában játszható múzeumosdit némi elméleti háttérrel, de gyakorlatiasan és olvasmányosan mutassák be. Több tanulmánykötet megjelenése után ez az elsô magyar nyelvû módszeres múzeumpedagógia könyv. Mindenrôl szó esik benne, amit a szerzôk a múzeumélvezethez fontosnak tartottak. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Múzeum az iskolatáskában Sinkó István dr. Vásárhelyi Tamás 160 oldal 1700 Ft ÚJ Ábrázolás és mûvészet Sándor Zsuzsa 80 oldal Tankönyvjegyzéki ár: 1209 Ft, bolti ár: 1590 Ft 53

20 Technika TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL SOROZAT TECHNIKA Az alsó tagozaton egy olyan tankönyvcsaládból taníthatunk, amely alkalmas a kerettanterv és a Nat 2003 meghatározott fejlesztési feladatainak megvalósítására. Minden évfolyam ugyanazokkal a témakörökkel foglalkozik: Anyagok és alakításuk Jeles napok Természetes anyagok Közlekedési ismeretek Feldolgozott (átalakított) anyagok Életvitel, háztartástan Építés A témakörök feldolgozása során az élô és a tárgyi környezet kapcsolatának megfigyelésére, elemzésére törekszünk. Minden lehetséges esetben végigjárjuk a tárgykészítés menetét, különös figyelmet fordítunk az anyag, a szerkezet, a forma, a funkció, az esztétikum összefüggéseinek megtapasztalására, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére. Az anyagok megmunkálása során szakszerû és biztonságos eszköz- és szerszám használatra szoktatjuk tanulóinkat. Kiemelten foglalkozunk a hagyományôrzéssel, hagyományápolással, egy-egy ôsi mesterséggel részletesen is megismerkedünk. Fontos szerepet kap a biztonságos közlekedés feltételeinek megismerése, a család szerepe, a háztartástan életkornak megfelelô elsajátítása Technika és életvitel 1. osztály Nagy Attiláné Palócz Ferencné 68 oldal + 4 oldal + 4 lap melléklet Tankönyvjegyzéki ár: 424 Ft, bolti ár: 559 Ft R 145 Útmutató és tanmenetjavaslat a Technika és életvitel 1. osztály címû tankönyvhöz Technika és életvitel 2. osztály Nagy Attiláné Palócz Ferencné 68 oldal + 4 oldal + 4 lap melléklet Tankönyvjegyzéki ár: 419 Ft, bolti ár: 550 Ft R 294 Útmutató és tanmenetjavaslat a Technika és életvitel 2. osztály címû tankönyvhöz Technika és életvitel 3. osztály Nagy Attiláné Palócz Ferencné 64 oldal + 4 oldal + 4 lap melléklet Tankönyvjegyzéki ár: 406 Ft, bolti ár: 534 Ft R 322 Útmutató és tanmenetjavaslat a Technika és életvitel 3. osztály címû tankönyvhöz ÚJ 00446/1 Technika és életvitel 4. osztály Nagy Attiláné Palócz Ferencné 92 oldal + 4 oldal + 4 lap melléklet Tankönyvjegyzéki ár: 567 Ft, bolti ár: 744 Ft R 409 Útmutató és tanmenetjavaslat a Technika és életvitel 4. osztály címû tankönyvhöz 54

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 3. oldal 1. A német nemzetiségi nevelés és oktatás irányelvei 4. oldal 2. A német nemzetiségi bővített

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottó: Aki egy évre lát előre, magot vet Aki több évre, fát ültet Aki több nemzedékre gyereket nevel AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV DR. CZEGLÉDY ISTVÁN DR. HAJDU SÁNDOR NOVÁK LÁSZLÓNÉ SCHERLEIN MÁRTA MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV Általános iskola 1 8. osztály Nyolcosztályos gimnázium 1 4. osztály Hatosztályos gimnázium 1 2. osztály

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142 Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 T A RT ALOM BEVEZETÉS 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 AZ ISKOLA JELLEMZŐI 5 1. NEVELÉSI PROGRAM

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Alap-osan beszámoló. Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban.

Alap-osan beszámoló. Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban. Alap-osan beszámoló Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban. Bevezető A Világ Nyelv program részeként az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2004-ben meghirdette az általános

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012.

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012. A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE 2012. június BEVEZETŐ Napjainkban egyre sokoldalúbb és magabiztosabb tájékozódási

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben