Laborc Általános Iskola PEDAGÓGIAI PORGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Laborc Általános Iskola PEDAGÓGIAI PORGRAM"

Átírás

1 1 Laborc Általános Iskola PEDAGÓGIAI PORGRAM /egységes szerkezetbe szerkesztett módosítás/ 2013.

2 Laborc Általános Iskola BEVEZETÉS 2 Az iskola jogi státusza Alapító okirat szerinti megnevezése, székhelye Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest Laborc utca 2./B általános iskola Rövid neve: Laborc Iskola Az intézmény székhelye: 1037 Budapest Laborc utca 2./B Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény alapítója: Megérted Alapítvány Részképességfejlesztő Oktatási, Nevelési és Módszertani Továbbképző Központ Alapító székhelye: 1038 Budapest Temes utca 11./G/3. Alapítás éve: Alapító okirat: MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LABORC ÁLTALÁNOS ISKOLA a augusztus 29-i; június 30-i és a június 30-i módosítással egybeszerkesztett alapító okirat módosítás Nyilántartási száma: 61140/2006 Az intézmény fenntartója: Megérted Alapítvány Részképességfejlesztő Oktatási, Nevelési Továbbképző Központ Fenntartó székhelye: és Módszertani

3 1038 Budapest Temes utca 11./G/3. A nyilvántartásba vétel kiállítója: Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztály Budapest, augusztus 24. Okt-14128/2/ Az intézmény jogállása, képviselete Az intézmény önálló jogi személy. Jogi képviselője a vonatkozó jogszabályok értelmében - az igazgató. A fenntartó bízza meg. A képviselet jogkörét akadályoztatása esetén: - munkáltatói jogkör kivételével átruházhatja. Az intézmény tevékenysége: Alapfokú oktatás: 8520 Alaptevékenység 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) beszédfogyatékos tanulók ép értelmi állapot mellett autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók ép értelmi állapot mellett pszichés fejlődési súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók ép értelmi állapot mellett Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása (5-8. évfolyam) beszédfogyatékos tanulók ép értelmi állapot mellett autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók ép értelmi állapot mellett pszichés fejlődési súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók ép értelmi állapot mellett 8559 M.n.s. egyéb oktatás Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés

4 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Egyéb felnőttoktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai szakmai szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Iskolai intézményi étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb pénzügyi tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások Iskolai szociális munka 8901 Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Fogyatékosságügy Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások 8902 Generációs feladatok Gyermek- és ifjúsági ügyek A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári tevékenység 4

5 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások 9312 Sporttevékenység és támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 5 Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb kisegítő, kiegészítő tevékenység Egyéb felnőttoktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai szakmai szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Iskolai intézményi étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb pénzügyi tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások Iskolai szociális munka 8901 Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Fogyatékosságügy Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások 8902 Generációs feladatok Gyermek- és ifjúsági ügyek A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok

6 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások 9312 Sporttevékenység és támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 6 Évfolyamok száma: 8 évfolyam. Maximális tanulólétszám: 192 fő

7 TÁMOP ÉVES FENNTARTHATÓSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁVAL Laborc Általános Iskola Az intézmény főbb dokumentumai Az intézményi alapdokumentumok nyilvánosak, hozzáférhető elhelyezésükről az intézményben szokásos módon - az igazgató gondoskodik. A Pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni a KIR Közzétételi listáján, valamint az intézmény honlapján (www.laborciskola.t-online.hu) Az Intézmény a Pedagógiai programjának egy példánya hozzáférhető a szülők és a tanulók számára az iskolatitkári irodában. Az igazgató vagy az általa kijelölt pedagógus(ok) köteles a szülők, tanulók részére tájékoztatást adni a Pedagógiai programról. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az SZMSZ rögzíti. Az egyes tanulócsoportokra és az egyes tanulókra vonatkozó dokumentumok a jogszabályok szerint csak az érintettek számára hozzáférhetőek. 7 ALAPÍTÓ OKIRAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV HÁZIREND ÉVES INTÉZMÉNYI MUNKATERV ÉS ELLENŐRZÉSI TERV OF. MT. ALSÓS MUNKATERV OF. OF. MT MT OF. MT OF. MT OF. MT FELSŐS MUNKATERV OF. OF. OF. MT MT MT OF. MT DIÁK- ÖNKOR- MÁNYZAT ÉVES MUNKA- TERVE TANMENETEK EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK

8 8 1.NEVELÉSI PROGRAM Az élet nem azt jelenti, hogy túlélünk egy vihart, hanem, hogy megtanulunk táncolni az esőben. /közmondás/

9 Kiemelt alapelvek Laborc Általános Iskola 1.1. Pedagógiai munkánk alapelvei A gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesítése Az alapvető gyermeki jogok biztosítása A vallási, gondolati és lelkiismereti szabadság biztosítása Esélyegyenlőség biztosítása A hátrányos megkülönböztetés tilalma A társadalmi leszakadás megakadályozása Tehetséggondozás A tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő felkészítése a középiskolai, szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre A tudás, az igazságosság, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód valamint a fenntartható fejlődésre és egészséges életmódra nevelés 9 Az emberi és gyermeki méltóság tisztelete A személyiség egyedi és megismételhetetlen volta A gyermek alanyi joga saját fejlődési minősége és üteme, és azt segítő optimális feltételrendszer biztosítottságára A gyermek joga a tévedésre és a tévedések korrigálására Az emberi és gyermek autonómia, az önálló véleménynyilvánítás, az érzelmek és gondolatok szabadságának joga A másság tiszteleteiskolánk általános pedagógiai alapelvei Iskolánk inkluzív iskola Iskolánk társadalmi mikrokörnyezetként biztosítja minden tanulója számára az egyéni fejlődéshez szükséges feltételeket. Az inkluzió az integráció befogadó gyakorlata.

10 Iskolánk speciális alapelvei A nevelés, oktatás, fejlesztés hármas egységének dinamikája, harmóniája A biztonság, és biztonságérzet megteremtése fizikailag, érzelmileg, erkölcsileg és kognitív szinten A komplex személyiség fejlesztés, a holisztikus szemlélet kiemelkedő szerepe 10 A TÁMOP projekt fenntartását támogató alapelvek A helyi tantervi fejlesztéseink a tanulók fejlődésének érdekét szolgálják, így minden tevékenységet annak rendelünk alá. A tevékenység tanulóra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Ezen szemlélet érvényesül a kerettantervek kiválasztásában, adaptálásában és elrendezésében is. Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás A pedagógiai munka során prioritást kap az a szemlélet, hogy a tanulók a tanulási folyamat során minél önállóbban és a lehetőségek szerint a valós környezetben szerezzék meg a mindennapi életben, a közvetlen természeti és társadalmi környezetben megismerhető tudáselemeket. A hasznosítható, folyton változó társadalmi környezet igényeinek megfelelő ismereteket közvetítenek az egyes műveltségi területek. A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása Képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet, ezért a műveltségterületi fejlesztésben mindkettőnek megfelelő teret biztosítunk. A tudásfejlesztésnek nagyobb hagyományai vannak, módszertana kidolgozottabb. A képességfejlesztésnek kiemelt szerepe van intézményünk pedagógiai munkájában. A tantervi programok, modulok kidolgozásakor arra törekszünk, hogy a képességfejlesztési módszerek a hozzájuk kapcsolódó tartalmi lehetőségekkel együtt kerüljenek alkalmazásra a kompetencia alapú oktatási gyakorlat kiterjesztése során is. (Országos kompetenciamérések, helyi mérések trendvizsgálata, intézményi és egyéni fejlesztési terv készítése).

11 11 Képesség- és személyiségfejlesztés A programfejlesztés során az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt szerepet kapnak a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületek: a szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus személyiség kialakítása, a társas aktivitás. Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása Olyan tanulási programokat alkalmazunk, melyeknek megvalósulása során az egyéni és életkori sajátosságoknak megfelelően - élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szereznek, maguk fedezik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, azokból következtetéseket vonnak le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket alkalmazzák. Lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanulók megfogalmazzák egyéni és csoportosan kialakított véleményeiket, azokat képesek legyenek megvitatni, érvekkel alátámasztani és megvédeni. Új tanulásszervezési eljárásokat, új módszertani ismereteket vezetünk be az intézményben, a beiskolázási tervet ennek tükrében alkotjuk meg. Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség A differenciált és kompetencia alapú tanulásszervezési módszereket a kerettanterv alapján adaptáljuk és alkalmazzuk. A differenciált tanulásszervezés lehetővé teszi a tanulók egyéni szükségleteinek, tudásának, képességeinek, érdeklődésének és érdekének megfelelő fejlesztést. Kiemelt figyelmet fordítunk a heterogén összetételű csoportok tanulóinak együttes nevelési, oktatási módszereire. Törekszünk, hogy a tanulókban igény alakuljon ki az egész életen át tartó tanulásra, ismeretszerzésre.

12 Fokozatosság és folyamatosság A lineáris tanulást támogató módszereket előnyben részesítjük. A kerettanterv adaptálásakor kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók különböző ütemű képességfejlődésére. Az egyes képesség- és kompetenciaterületek éveken át tartó fejlődési folyamatával számolunk. Valóságos tanulási környezet Az ismeretszerzés a hagyományos oktatási formánál nagyobb mértékben épül a valóság közvetlen és közvetett megtapasztalására, megfigyelésére és vizsgálatára. A tanórán kívüli foglalkozásoknak is kiemelt feladata a valóságos tanulási környezetben történő tapasztalatszerzés biztosítása. 12 A kompetenciafejlesztés fókuszai iskolánkban személyes kompetencia: önismeret, önfejlődés igénye, önreflexió, szabálykövető képesség, információ kezelésének képessége, kognitív kompetencia: logikus gondolkodás, összehasonlítás, megkülönböztetés, észlelés, szókincs, kreativitás, fantázia, szövegértés, lényegkiemelés szociális kompetencia: empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, utánzás, alkalmazkodó képesség, kommunikáció.

13 1.1. Pedagógiai munkánk értékei és céljai Nézd csak meg jól, mi minden van körülöttünk. A víz háborog, a föld rá sem hederít. Látod a magasba nyúló hegyeket?! A fákat, a fényt, amely a nap minden percében változtatja erejét és színét. A halakat, amelyek más halakat kergetnek, miközben azon vannak, hogy elkerüljék a sirályok csőrét. Hallod a zajokat, a hullámok moraját, a szél susogását, a homok neszezését, a sokféle zajt, amely harmóniává olvad? /Marc Lévy/ Küldetésnyilatkozat Pedagógusként hisszük, hogy az iskola az egyik olyan hely lehet a társadalomban, az országban, a településen, ahol a környezet sokfélesége harmóniává olvadhat. Hisszük, hogy ez a belső mikrokörnyezeti harmónia jótékony erővel hathat vissza a gyermekek és felnőttek személyiségére, világról alkotott képükre, az iskola szűkebb és tágabb környezetére gyakorolt közvetlen és közvetett tevékenységükre. Hisszük, hogy az állandó értékeket csak dinamikusan változó, fejlődő, alkalmazkodó eszközökkel, módszerekkel belső környezettel - lehet eredményesen közvetíteni. Az Iskola célja olyan általános iskolai oktatás biztosítása, mely kiemelten lehetővé teszi a tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyermekek integrációjának előkészítését kislétszámú oktatás, egyéni bánásmód és személyre szabott fejlesztések biztosítása mellett. Az intézmény egy korábbi megszűnt alapítványi iskola épületében, a tanulók és a pedagógusok egy részének átvételével - nem jogutódként - kezdte meg működését. A fenntartó Megérted Alapítvány is új, és nem hozható kapcsolatba a korábbi fenntartóval. Az iskola Helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, illetve a Kerettanterv szerint készült tanulóink egyéni sajátosságait figyelembe véve. A tananyag felépítése, a tanórán alkalmazott módszerek; a különböző tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, a pedagógusok speciális képzettsége, lehetővé teszik, hogy a figyelemzavarral, diszlexiával, diszkalkuliával, hiperaktivitással küzdő valamint autista gyermekek is

14 sikeresen elsajátíthassák az általános iskolai kompetenciákat, tananyagot, és megtalálják örömüket a tanulásban, az iskolai életben. Olyan iskolát szeretnénk, mi pedagógusok, szülők, fenntartó alapítvány, mely képes alkalmazkodni a változó, olykor kedvezőtlen feltételekhez, tudja állni a versenyt más iskolákkal. Magas szintű nevelő-oktató tevékenységgel szeretnénk lehetőséget biztosítani a tankötelezettség színvonalas teljesítésére, növelve annak megtartó erejét. Célunk, hogy diákjaink rendelkezzenek azokkal a képességekkel és készségekkel, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy a társadalom számára hasznos emberekké váljanak. Jellemezze őket kreativitás, jó konfliktus tűrés és sikerközpontúság. Iskolánk társadalmi mikrokörnyezetként biztosítja minden tanulója számára az egyéni fejlődéshez szükséges feltételeket. Az inkluzió az integráció befogadó gyakorlata! 14 Önazonosítás Az Iskola 2007 szeptemberében a Testvér-hegy oldalában az Óbuda Békásmegyer Önkormányzata Nonprofit Kft kezelésében lévő Sport és Szabadidő Park területén lévő napközis tábori épületben kezdte meg működését. Az épület műszakilag (fűtési rendszer, világítás, víz- és csatorna rendszer, szigetelések) nagyon rossz állapotú volt. A tantermek mérete kicsi volt ugyan, de a kislétszámú osztályok kezdetben még elfértek benne. A tornaterem és a fejlesztőszobák kialakításra kerültek, és az épületet a szülők tanévenként kifestették, újraburkolták. A legfontosabb, legsürgősebb karbantartási munkákat a tulajdonos önkormányzat és a fenntartó megosztva végezte. Pedagógiai szempontból meghatározóan pozitív adottság volt az épület közepén elhelyezkedő hatalmas aula közösségi tér funkciója, illetve az óriási park és a sportpályák léte, mint a mozgásigény, a sportolás és szintén a közösségi tevékenységek kielégítésének lehetősége. A 2010/11. tanévre azonban az intézmény túlnőtt a székhelyén. Egyfelől az épület műszaki állapota rohamosan tovább romlott, másfelől az osztályok létszámai a kezdeti 6-8 főről 8-12, majd később főre emelkedtek tavaszán a kerületi önkormányzat a fenntartónak használatra bocsátotta a kiürült Vihar utcai iskolaépület alsó szintjeit. A legfelső szinten a kerületi nevelési tanácsadót helyezte el. Az Intézmény

15 a nyári költözködés, az alapító okirat és működési engedély módosítása, valamint névváltoztatás 1 után szeptember elsején a kerület központjában elhelyezkedő, 70- es években épült, műszakilag korszerűsített, a két intézmény működését zavartalanul lehetővé tevő átalakításokon átesett, igazi iskolaépületben kezdte meg a tanévet. Az épület gépészeti és esztétikai állapota megfelelő, ez előző 5 évben felújították a teljes elektromos hálózatot, a világítást, a vizesblokkokat, az épület déli (tantermi) oldalán megtörtént a nyílászárók korszerűsítése, cseréje, kialakították a belső informatikai hálózatot. A költözés kapcsán 2011 nyarán az eredetileg kb. 35 nm-es osztálytermekből leválasztással a rehabilitációs órák megtartásához fejlesztő szobákat alakítottak ki. A felső szinten működő kerületi Nevelési Tanácsadó külön bejáraton közelíthető meg, így a két intézmény nem zavarja egymást. A Laborc Általános Iskola az épületben 3 szinten működik: a földszinten közlekedési és közösségi térként is funkcionáló aula, a tornaterem a hozzá tartozó öltözőkkel, vizesblokkal, orvosi szobával, szertárral, 4 db kb. 25 nm-es kislétszámú osztályok befogadására alkalmas tanterem, 5 fejlesztő szoba, a tálalókonyha étkezővel, valamint tanulói és felnőtt mosdók helyezkednek el. A tantermek mindkét szinten egy-egy hosszú keskeny, de világos folyosóról nyílnak, a folyosókon a tanulók ruháinak, felszerelésnek tárolását szekrények biztosítják. Az emeleten a vizesblokkon kívül tanári szoba, irodák, további fejlesztő szoba, dráma terem, valamint 4 eredeti méretű nagyobb tanterem van. Az aulából lehet megközelíteni a bitumenes sportudvart, valamint az alagsort. Az alagsorban került kialakításra az informatika szaktanterem, képzőművészeti műhely, a könyvtár és egy öltözős mozgásfejlesztő terem, itt külön mosdók is vannak. Hatalmas lehetőségek rejlenek még a jelenleg nem használt pincehelyiségekben (klub-szoba, zenei stúdió, próbaterem). Az iskola adaptivitásának egyik legfontosabb eleme a belső szellemi bázis. Az Intézményben dolgozó pedagógusok, vezetők és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak elkötelezettsége, motivációja, illetve a szervezet sajátossága, elsősorban a rugalmasság, a hatékonyság, a szakértelem illetve a szervezeti kultúra jelentősen meghatározza az intézmény belső környezetét. Az iskola szellemi bázisa stabil, a 15 1 Az Intézmény előző neve Laborc Utcai Általános Iskola volt, a költözéskor a folyamatosság kifejezése céljából hagytuk meg a nevet

16 szervezeti kultúrára a demokratikus felelősségvállalás, az egymás segítése jellemző. A tantestület innovatív, szakmailag sokoldalú, sokszínű, de mégis egységes pedagógiai elveket vall. Az iskolában a jogszabályoknak megfelelően az alábbi szakképesítésű pedagógus munkakörök kerülnek betöltésre: tanító tanító valamilyen műveltségi területtel tanító - fejlesztőpedagógus általános iskolai tanár gyógypedagógus logopédus gyógypedagógus pszichopedagógus terapeuta Az iskolában a jogszabályoknak megfelelően az alábbi szakképesítésű a pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakörök kerülnek betöltésre: iskolapszichológus gyógypedagógiai asszisztens pedagógiai asszisztens vagy dajka Az iskolában a jogszabályoknak megfelelően az alábbi szakképesítésű a pedagógiai munkát nem közvetlenül segítő munkakörök kerülnek betöltésre: iskolatitkár portás-gondnok konyhai dolgozó takarító védőnő iskolaorvos 16 Jogszabályi háttér évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

17 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Pedagógiai munkánk értékei Az iskola: értékrendjében emberközpontú, humanista; tanulóinak elsősorban az EMBER tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítésén, a másság elfogadásán alapuló humanista értékekkel kell rendelkezniük. A gyermeket nem érheti semmilyen okból hátrányos megkülönböztetés; értékként preferálja az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, az innovativitást, mert ezek olyan tulajdonságok, amelyek birtokában a tanulók irányítani képesek majd későbbi életüket. tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei legyenek egy derűs, harmonikus iskolai közösségnek. A helyi értékek meghatározása Fontos, hogy intézményünk folyamatosan fejlessze oktató nevelő munkáját, melynek középpontjában a tanulók állnak.

18 Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középiskolákban történő helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük töretlen legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat. Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg, törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására az európai klasszikus értékrend alapján. Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a partnereink, kiváltképpen a tanulók, pedagógusok a gyerekek szülei. Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése megfelel a XXI. században jogosan elvárhatónak. Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket minél szélesebb körben tegyük ismertté a kerületi oktatásügyben és a közéletben. 18 A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulókban kialakítsuk a fogékonyságot az alábbi értékekkel kapcsolatban: nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális és konzervatív értékrendünk az emberiség közös értékei a demokrácia értékei európai, humán, illetve transzcendentális értékek A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók személyes szociálisan értékes, tehát közösségfejlesztő és ún. önfejlesztő magatartásának alakítását, az ennek megfelelő tevékenységi formák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások leépítésére. Társadalmi elvárás, hogy felkészítsük tanulóinkat a magasrendű és közjót szolgáló aktivitásra. A személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, példaképek, eszményképek és meggyőződések. Ehhez partnernek kérjük a szülői házat,

19 a családot (szülői munkaközösséggel kooperatív kapcsolat, szülők iskolája előadás sorozat stb.). 19 Örök érvényű erkölcsi értékek Saját cselekedetekért való felelősségvállalás, önfejlesztés, önismeret A másokért való felelősségvállalás Tolerancia, empátia, nyíltság, segítségnyújtás A személyes és közösségi tulajdon tisztelete A közösségben rejlő értékek, a demokrácia tisztelete A konfliktuskezelési és együttműködési készség Társadalmi hasznosság, a munka, a tudás tisztelete Hazafiság, egyetemes magyar nemzeti hagyomány ismerete és tisztelete A család és az emberi kapcsolatok tisztelete Az emberiség történelme során kialakult kulturális értékek Az alap kulturtechnikák elsajátításának joga és kötelessége Érdeklődés, aktivitás, érzékenység a kulturális értékek iránt Műveltség, önművelés igénye A kulturális értékek tisztelete és védelme Nemzeti és más kultúrák ismerete, tisztelete A természettel, a környezettel való harmonikus kapcsolat Az élet tisztelete és védelme Egészséges, higiénikus életmód A természeti és épített környezet megismerése és védelme

20 Laborc Általános Iskola Pedagógiai munkánk céljai "Kiművelt emberfő, szabad és gazdag személyiség, felelős polgár, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes ember." /Hankiss Elemér/ A köznevelés célja, hogy a családdal együttműködve neveljen, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket; és ezáltal valósítsa meg, hogy a felnövekvő nemzedék a haza felelős polgárává váljon, és kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága reális önismeret és erkölcsi ítélőképesség megtalálja helyét a családban, a közösségekben, a munkaerőpiacon képes legyen tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására felelős döntésekre legyen képes saját és a rábízottak sorsára vonatkozóan illetően képessé váljon z önálló tájékozódásra, véleményformálásra, cselekvésre ismerje és értse a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat értéknek és feladatának tekintse a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését A köznevelés fejlesztési területei Erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanítás tanulása 20

21 Iskolánk a pedagógiai célok tükrében Az általános iskola célját két tényező határozza meg. Ez egyik részről a társadalmi igények, másik részről a családok igényei és szükségletei. Az iskolánk céljait általánosan a következőkben foglalhatjuk össze: Szocializáció Tanulóink jelentős részének a többségi óvodákban, iskolákban történő szocializációja kevéssé sikeres vagy eredménytelen volt. Iskolánkban egy speciális szocializációs funkció alakul ki, melynek lényege, hogy felkészítse a tanulókat egyéni sajátosságaikat figyelembe véve - a többségi iskolákba történő beilleszkedésre. A tanulók a köztes szocializáción keresztül a többségi iskolák normáihoz való alkalmazkodásra, további társadalmi beilleszkedésre történő felkészítésre válnak alkalmassá. Személyiségfejlesztés Tanulóink jelentős része kiemelt figyelmet igénylő tanuló. Ezért célzott, intenzív, komplex személyiségfejlesztésük, személyiségük lehetőség szerinti harmonizációja elengedhetetlen feltétele a sikeres társadalmi integráció megalapozásának. Munkaerőképzéshez szükséges alapok Tanulóink egy része a pszichés fejlődés súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd. Esetükben a munkaerőképzéshez szükséges ismeretek, jártasságok, készségek, képességek és kompetenciák kialakítása, fejlesztése és elsajátíttatása különösen kiemelt jelentősséggel bír. Ha az alapképességeket és készségeket a lehetőségekhez képest megszilárdítottuk, és segítettünk megtalálni azokat a területeket, ahol sikereket érhet el, vagy kamatoztathatja valamely terülten meglévő tehetségét, esélyt adtunk a fiatalnak a társadalmilag hasznos munkához, az eredményes szocializációhoz. Kulturális célok A kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetében gyakran nehezített a kulturális értékek személyiségbe történő beépülése is. Kultúraközvetítő szerepünknek olyan emocionális színezettel és erővel kell megvalósulnia, hogy a tanulók kompetencia élménye 21

22 valamelyest kompenzálhassa a hiányosságokat és rendellenességeket. Eredményként a tanulók nyitottabbá válnak a kulturális értékek befogadására és létrehozására. 22 Szociális hátrányok enyhítése A szociális hátrányok enyhítése érdekében az aktuális jogszabályok értelmében járunk el. Törekszünk olyan anyagi források felkutatására, melyek kompenzációs programok megvalósulását segítik elő. Esélyegyenlőség megteremtése Tanulóink komplex fejlesztésének végső célja esélyegyenlőségük megteremtése. Ennek érdekében vezettük be és tartjuk fent iskolánkban a TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Laborc Utcai Általános Iskolában című projektet. Iskolánk specifikus céljai Mint általános iskola és mint terápiás jellegű intézmény olyan speciálisan a rehabilitációra irányuló fejlesztési célokat határozunk meg, melyek megvalósításának segítségével biztosíthatjuk sajátos nevelési igényű tanulóink számára is az esélyegyenlőséget. Célunk egy olyan gyógyítva nevelő-oktató átmenet biztosítása, melyben az oktatási folyamatot, annak feltételrendszerét illesztjük az egyén személyiségbeli, szocializációs és kulturális adottságaihoz. Speciális fejlesztő eljárásokkal kiegészített kompetencia alapú oktatási programunkkal oktatunk, nevelünk, és végezzük a hiányok pótlását és a tehetséggondozást azzal a céllal, hogy tanulóink alkalmassá váljanak középiskolai és szakiskolai tanulmányok folytatására. A kompetencia alapú oktatás céljai A projekt alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a projekt a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM. Kertvárosi Általános Iskola 2013.

NEVELÉSI PROGRAM. Kertvárosi Általános Iskola 2013. NEVELÉSI PROGRAM Kertvárosi Általános Iskola 2013. 1 Tartalom 1. ALAPÍTÓ OKIRAT... 4 2. HELYZETELEMZÉS... 6 2.1. A tanulók... 6 2.2. A szülők... 6 2.3. Pedagógusok... 6 2.4. Nevelő-oktató munka... 7 2.5.

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M HAJÓS MISKE DRÁGSZÉL TÁRSULT ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M I. NEVELÉSI PROGRAM II. HELYI TANTERV 2013. I. NEVELÉSI PROGRAM 2. oldal Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

2013. Pedagógiai program. Lemhényi Dezső Általános Iskola. 1163 Budapest, Hősök fasora 30.

2013. Pedagógiai program. Lemhényi Dezső Általános Iskola. 1163 Budapest, Hősök fasora 30. 2013. Pedagógiai program Lemhényi Dezső Általános Iskola 1163 Budapest, Hősök fasora 30. Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5. 1. A pedagógiai program törvényi háttere 5. 2. Az iskola jogállása, tevékenysége

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2014. 1 I. Nevelési Program Úgy érezzük,

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA 027907 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megvalósítása innovatív intézményekben Tiszaalpáron

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben