Képzési program Könnyűipari technikus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képzési program Könnyűipari technikus"

Átírás

1 Képzési program Könnyűipari technikus Érvényes: 2009 szeptember

2 I. A képzés általános jellemzői 1; Szakmai megnevezés, a képzés célja, betölthető munkakörök - A képzés megnevezése: felnőttképzés - Megszerezhető szakképesítés: könnyűipari technikus ruhaipari technikus elágazás - A képzés célcsoportja: érettségizett szabók részére, akik érdeklődnek a gyártási folyamatok iránt. - OKJ szerinti azonosítószám: FEOR szám: A szakképesítéssel betölthető munkaterület leírása: - Ügyel a biztonsági előírások betartására, - Minőségbiztosítást végez - Meghatározza a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait - Irányítja a termelést - Elektronikus adatfeldolgozást végez - Gyártmánytervezést végez - Próbagyártást végez - Gyártástechnológiát kidolgoz - Végterméket minősít - Gyártási folyamatot szervez - A szakképesítéssel rokon munkakörök: szabász - A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek önálló, felelősségteljes munkavégzésre. Legyenek képesek a ruhaipari gépek, berendezések szakszerű használatára. A képzés keltse fel a korszerű technológiák, és a divatirányzatok iránt az érdeklődést. - A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: - A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt

3 - A termékre vonatkozó információkat gyűjt (anyag kellék fazon technológia méret testalkat gép) - Adatokat szolgáltat a gyártmánytervezéshez és a minőségbiztosításhoz - Adjusztálást csomagolást és mennyiséget ellenőriz - Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget - Alapanyagot terméket mozgat és tárol a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok betartásával - Alapanyagot terméket mozgat és tárol a munkabiztonsági környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásával - Alapanyagot vételez - Anyagnormát számol - Anyagot kelléket utalványoz - Azonosítóval látja el a terméket - Betartatja a környezetvédelmi előírásokat - Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat - Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait - Biztonságosan használja a kéziszerszámokat - Biztosítja a feltételeket - CAD/CAM technológiát alkalmaz - Dokumentálja a minőségi adatokat - Dokumentálja a vizsgálati eredményeket - Elemzi a minta vagy mintadarab alapanyag-összetételét - Elkészíti a középméretű alapmintát - Elkészíti a szabásmintát - Elkészíti az alkatrészeket - Ellenőrzési sorrendet ír elő - Ellenőrzési utasítást dolgoz ki

4 - Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét - Ellenőrzi a technológiai fegyelmet - Ellenőrzi az alapanyag félkész- és késztermék minőségét - Ellenőrző méréseket végez - Előírja a mintavétel rendjét - Előírja a nyersanyag-összetételt feldolgozási módot - Elvégzi a befejező műveleteket - Érvényesíti a biztonságtechnikai szabályokat - Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat - Felfektetési rajzot készít - Felügyeli a munkaterület rendjét és tisztaságát - Felügyeli a termelési folyamatot - Figyelemmel kíséri a gépek eszközök állapotát - Gyártáselőkészítési-szabászati munkafolyamatot szervez - Gyártási utasítást készít - Gyártást és kiszállítást ellenőriz - Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket - Hibát javíttat - Információt cserél - Információt cserél a minőségellenőrökkel - Informatikai eszközöket használ - Javaslatot tesz a hibák megszüntetésére - Javaslatot tesz selejtezésre - Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat - Jelöli a hiba helyét - Jelzi a technológia hiányosságait a termelésirányítónak - Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát - Kezelési útmutatót készít a felhasznált alapanyagok fizikai és kémiai jellemzőinek ismeretében

5 - Kialakítja az osztályba sorolás szempontrendszerét - Kimodellezi az alkatrészeket - Kiszabja a mintadarabot - Kiszámolja az anyag és kellékszükségletet - Kiválasztja a megfelelő lapkelmét bőrt szőrmét és kelléket - Kiválasztja a megfelelő összeerősítő módokat (ragasztás varrás) - Kooperál kapcsolatot tart a kapcsolódó termelőegységekkel - Korrigálja a megvarrt mintadarab hibáit - Megadja az anyagok százalékos összetételét - Megállapítja a fonal vagy cérna előállítási módját és minőségét - Megállapítja a szövet vagy kelme előállítási módját és minőségét - Megállapítja a varrócérna ragasztó jellemzőit - Meghatározza a gép és eszköz szükségletet - Meghatározza az anyagok összedolgozhatóságát - Megszervezi a beosztottak munkáját - Mérési pontokat határoz meg - Mérőeszközöket választ ki - Minőségellenőrzést végez - Munkanormát számol - Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket - Műszaki leírást készít - Műszaki rajzsorozatot készít - Műveleti sorrendet készít - Műveleti utasítást készít - Összeállítja az alkatrészeket - Összehangolja a termelt mennyiségeket - Reklamációkat kivizsgál - Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen - Reprezentatív mintákat választ ki

6 - Sablonokat készít - Segíti a gyártmányfejlesztést - Statisztikát készít - Számítógéppel támogatott termelésirányítást működtet - Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat - Személyzetet igényel a feladathoz - Szükség szerint korrigál - Tanúsítvány kezelési útmutató és termékismertető elhelyezését ellenőrzi - Termékmintához hasonlít - Termelési adatokat rögzít és továbbít - Tűréshatárokat állapít meg - Ügyel a tűzmegelőzési szabályok betartására - Varrodai befejező munkafolyamatot szervez - Vásárlói észrevételeket gyűjt - Végbeosztást tervez, jóváhagy - Vizsgálja a bőrök műbőrök és szőrmék minőségét 2; A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: - Iskola előképzettség: érettségi vizsga - Szakmai előképzettség: - - Életkor: - - Egészségügyi feltételek: egészségügyi alkalmassági vizsgálat - Egyéb feltételek: - szakmai alkalmasság - a képzésben résztvevő a felnőttképzési szerződésben előírt feltételeket, kötelezettségeket vállalja, betartja. - Belépési feltételek: az előzetesen megszerzett kompetenciák elismerésének különböző mértéke szerint változhat.

7 3; A képzés időtartama: - II féléves (32 hetes) képzés, összes óraszáma Elmélet aránya: 70% - Gyakorlat aránya: 30% - Elméleti órák száma: 928 óra - Gyakorlati órák száma: 400 óra 4; A képzés módszertani jellemzői: - A képzés módszere: általában elméletorientált, intenzívinstruktor irányításával történő elsajátításon alapul. Gyakori a visszacsatolás, figyelembe veszi a felnőttek eddigi munka- és élettapasztalatait. - A képzés szakmai alapjainak elsajátítása során alkalmazott módszerek: - Előadások célzott kérdésekkel, - Egyéni feladatmegoldások, - Szakmai gyakorlatok, - Műhelygyakorlatok, - Csoportmunka - Az elsajátított ismeretek gyakorlati szintű alkalmazásának módszere az egyéni és csoportos elméletorientált feladatvégzés, egyéni haladás szerint, instruktor irányításával. 5; Csoportlétszám: - Egy csoport esetén: 6-10 fő - Kétcsoport esetén: fő 6; Teljesítményértékelés:

8 7; Szakképesítésekről, részteljesítésekről (modulokról) szóló igazolás: - A II. félév végén sikeresen vizsgázók technikus bizonyítványt kapnak. - Azok a résztvevők, akik nem tesznek sikeres szakmai vizsgát ún. látogatási bizonyítványt kapnak a sikeresen elvégzett modulokról. 8; A képzés szervezésének feltételei: - Személyi feltételek: (1 csoport esetén) - 3 fő szakmai instruktor: felsőfokú ruhaipari végzettséggel rendelkező szaktanár a szakmai ismeretek és a szakmai gyakorlat oktatásához. - 1 fő számítástechnika tanár: a számú Számítástechnika alkalmazása a könnyűiparban modul oktatásához. - Tárgyi feltételek: a könnyűipari technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben, az eszközök és felszerelések jegyzékben felsorolt eszközök, gépek, berendezések rendelkezésre állnak a tanműhelyeinkben. (Szaktantermeink, szabászatunk és tanműhelyeink jól felszereltek.)

9 9; A képzés modulvázlata: Ruhaipari technikus 1280 óra Modul Sorszám azonosítója Modul megnevezése Óraszám Képzési forma Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban 128 Szakmai elmélet Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a ruhaiparban gyakorlat Szakmai elmélet és Minőségbiztosítás a könnyűiparban 96 Szakmai elmélet Könnyűiparban alkalmazott anyagfajták 96 Szakmai elmélet Termelésirányítás a könnyűiparban 144 Szakmai elmélet és gyakorlat Számítástechnika alkalmazása a könnyűiparban 112 Szakmai elmélet Ruhaipari mintadarab készítés 384 Szakmai elmélet és gyakorlat Szabás előkészítés 48 Szakmai elmélet Varrodai gyártástechnológia és gyártásszervezés 144 Szakmai elmélet 10 Kommunikáció 16 Kiegészítő elméleti modul

10 II. A Téma anyagának részletezése 1; Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban - Tartalma: - Munkavédelem: A munkavédelem célja, területei. Munkabaleset, elsősegélynyújtás. Foglalkozási ártalmak a könnyűiparban Munkáltató munkavédelmi feladatai. Munkavállaló kötelmei és jogai. Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. A munkavédelmi képviselő szerepe - Munkabiztonság: A könnyűipari munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei. A munkahelyi világítás és szellőztetés előírásai. A könnyűiparban bevezetett kollektív- és egyéni védőeszközök Könnyűipari gépek biztonságtechnikája. Gépek üzembe helyezése. Kockázatelemzés. Az üzemen belüli anyagmozgatás és tárolás szabályai - Munka- tűz- és környezetvédelem alkalmazása: Magatartási szabályok a munkahelyen. A biztonságos munkavégzés feltételei. Védőeszközök ellenőrzése és használata Teendők vészhelyzetben, elsősegélynyújtás, tűzoltó készülékek használata. Vagyonvédelem - Környezetvédelem A környezetvédelem alapelvei. A környezetet veszélyeztető tényezők. A környezetvédelem eszközei

11 A könnyűipar környezetet veszélyeztető tényezői: vibráció, zaj, hő. Hulladék-kezelési előírások. A por, műanyag és szennyvíz ártalmatlanítása - Tűzmegelőzés Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok a könnyűipari üzemekben. Helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása Tűzvédelmi szabályzat, Tűzvédelmi utasítás, Tűzriadó terv - Minőség-ellenőrzés: Beérkező alapanyag, áru ellenőrzése. Beszállítók teljesítményének felügyelete. Gyártásközi ellenőrzés. Termelőberendezések, mérőeszközök minőségképességének ellenőrzése Helyesbítő és megelőző tevékenységek, előírt minőségtechnikák alkalmazása. Végellenőrzés: teljes körű, szúrópróba, mintavételes A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai. Szabványosítás. Teljeskörű minőség szabályozás Gyártásközi ellenőrzés és tömegcikk átvételi ellenőrzés a könnyűiparban. Minőségvizsgálati módszerek. Statisztikai-módszerek - Minőségirányítási rendszerek: Hagyományos minőségellenőrzési szervezet, minőségközpontú szervezet. Minőségellenőrzési-, minőségbiztosítási-, minőségfejlesztési-és minőségirányítási feladatok A minőségügyi rendszer kialakításának indokai. Ráfordítások, várható hatások A minőséggel kapcsolatos szabványrendszerek. MSZ, EN, ISO 9000 szabványcsalád

12 - Minőségszabályozási módszerek: Számszerű adatok feldolgozása: adatgyűjtőlap, hisztogram, Paretoelemzés, szórásdiagram, szabályozó kártyák, mátrixdiagram Szöveges adatok feldolgozása: adatgyűjtőlap, folyamatábra, okokozati elemzés, affinitásdiagram, kapcsolati diagram, fa-diagram, PDPC, hálódiagram - Mérési és vizsgálati tevékenység: Szálasanyagok, bőrök, textíliák fizikai és mechanikai vizsgálata. Méretváltozás, vasalási és ragasztási jellemzők meghatározása Gyártásközi méret és mennyiség ellenőrzés. Munkaművelet és alkatrész vizsgálat. Munkadarab ellenőrzés Statisztikai jellemzők kiszámítása: mért értékek átlaga, mediánja, terjedelme, szórása - Minőségtanúsítás: Késztermék ellenőrzése szemrevételezéssel: esztétikai megjelenés, méretpontosság, felületi hiba, ragasztási és konfekcionálási hiba. Eszközök: mintadarab, műszaki leírás, termékszabvány Központosított vagy decentralizált ellenőrzés és minősítés Terméktanúsítási módok: minőségi jel, árucímke, kezelési útmutató, minőségjel, védjegy, szállítólevél. - Mérés értékelés Mintavételi eljárások. Alapanyagok, félkész- és késztermékek méret és fizikai jellemzőinek vizsgálata. Adatgyűjtés termelő-berendezésekről Statisztikai mutatók kiszámítása. Adatok rögzítése, értékelése számítógépes programok segítségével - Minőségbiztosítási dokumentumok MSZ EN ISO 9001 szabvány. Minőségi kézikönyv. Utasítások, feljegyzések, bizonylatok - Bőrök és műbőrök minősége Bőrfajták jellemzői.

13 Műbőrök jellegzetességei. Ragasztók rendszerezése. Kellékek, segédanyagok - Szálasanyagok és textíliák minősége Szálasanyagok jellemzői. Fonalak és cérnák fajtái. Szövetek, kötött kelmék és nemszőtt kelmék jellegzetességei, felhasználási területük. Ruházati kellékek. - Óraszám: 128 óra elmélet 2; Gyártmányfejlesztés és gyártás-előkészítés a ruhaiparban - Tartalma: - Szerkesztési-modellezési gyakorlatok Női és férfidivatruhák szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása eredeti méretben Női és férfidivatruhák szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása számítógépes program segítségével Számítógépes szériázás - Szerkesztés-modellezés Női és férfi méretek, mérettáblázatok, testalkattípusok fajtáinak és jellemzőinek ismerete Női és férfiruhák alapszerkesztési, modellezési és szabásminta készítési folyamatának és összefüggéseinek ismerete. Síkszéria készítése manuális eljárással Egyenesvonalú, bővített, hajtásokkal, hasítékokkal, szabásvonalakkal és zsebekkel díszített szoknyák szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben Női nadrágok, nadrágszoknyák szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben Mellformázóvarrásos és mellformázóvarrás nélküli blúzok, gallérok, zsebek, kézelők, szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben

14 Férfi nadrágok, ingek, mellények, egy-és kétsoros zakók szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben Bevarrott-, japán-, raglánujjú női ruhák, ruhaderekak, ruhaujjak szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben Egy-és kétsoros, egyenesvonalú és karcsúsított kosztümök, kabátok szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben Férfi sportos zakó szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben - Szabás Női és férfiruhák szabásmintájának felfektetése a textíliára és egyedi szabása A szabásminta korrigálása a megvarrt mintadarab alapján - Műszakianyag-készítési gyakorlatok Szabásminták készítése Női és férfiruhák műszaki leírásának készítése - Műszakianyag-készítés Női és férfiruhák szériázási menetének és összefüggéseinek ismerete A szabásminták fajtáinak, felhasználási területének és készítési menetének az ismerete A műszaki leírás tartalmának az ismerete. A felfektetés módjainak, szempontjainak és munkafolyamatának az ismerete A gyártás-előkészítés dokumentációinak és a dokumentálás módjainak az ismerete a minőségi szempontok figyelembevételével Felfektetési rajzok készítése a gazdaságossági és a minőségi szempontok figyelembevételével, manuálisan vagy számítógépes szoftverrel - Textíliák ruhaipari feldolgozása A vegyi szálasanyagokból készült textíliák fajtáinak az ismerete és az árufajták azonosítása. A textíliák általános tulajdonságainak az ismerete

15 A természetes és vegyi szálasanyagokból készült textíliák ruhaipari feldolgozási folyamatának ismerete. A textíliák raktározásával, terítésével, szabásával, varrásával, vasalásával és ragasztásával szemben támasztott követelmények A természetes szálasanyagokból készült textíliák fajtáinak az ismerete és az árufajták azonosítása. A ragasztóbevonatos textíliák fajtáinak az ismerete és az árufajták azonosítása. A ragasztóbevonatos textíliák tulajdonságainak az ismerete és felhasználása a ruházati cikkekben A ruházati kellékek fajtáinak az ismerete és a kellékfajták azonosítása. A kellékek tulajdonságainak ismerete és felhasználása a ruházati cikkeken - Textíliák és öltözékek modellrajzon való megjelenítése Különböző női és férfi öltözékfajták és formaváltozatok képi megjelenítése, variálása a ruházattal szemben támasztott követelmények szerint. Különböző stílusirányzatok, stílusjegyek alkalmazása Modellrajzok textil- és kellékmintával való ellátása, variációs lehetőségek megjelenítése képszerkesztő-grafikai programok segítségével vagy manuálisan - Öltözékek ismerete A ruházattal szemben támasztott követelmények ok-okozati ismerete. A női és férfi öltözékek fajtáinak és formaváltozatainak ismerete. A jellemző stílusirányzatok, stílusjegyek ismerete A textíliák és kellékek színének, mintájának, felületének öltözékformáló hatásainak az ismerete - Óraszám: 80 óra elmélet 80 óra gyakorlat

16 3; Minőségbiztosítás a könnyűiparban - Tartalma: - Minőségbiztosítás dokumentumai Minőségpolitika, minőségügyi kézikönyv, minőségbiztatási eljárások, utasítások, minőségügyi feljegyzések, bizonylatok Az elvégzett műveletek megfelelősségének bizonyítása dokumentumokkal - Minőségbiztosítási technikák A folyamatos minőségjavítás alapelvei: vevőközpontúság, folyamatok fejlesztése, dolgozók bevonása, a döntéshozatal támogatása adatokkal. PDCA ciklus Technikák: adatbázisú, tudásbázisú, összetett. Csoportmunka. A problémamegoldás 4 lépése. ABC elemzés. 5S módszer Mérőeszközök ellenőrzése - Minőségügyi és minőségbiztosítási fogalmak Minőség, minőségbiztosítás, minőségirányítás, TQM, ISO Megbízhatóság, biztonság, termékfelelősség, nyomonkövethetőség, javítás Ellenőrzés, megfelelősség, objektív bizonyíték, minősítési folyamat. Minőségpolitika, minőségtervezés, minőségfelügyelet. Utasítás, feljegyzés, felülvizsgálat, audit, szállító, vevő Könnyűipari termékek jellemzői: pontosság, használhatóság, tartósság, tetszetősség - Óraszám: 96 óra elmélet 4; Könnyűiparban alkalmazott anyagfajták - Tartalma: - Szálasanyagok Természetes és vegyi szálak öltözködés fiziológiai, fizikai és kezelési tulajdonságai Díszítő és varrócérnák jellemzése.

17 Terjedelmesített fonalak. Szálfelismerési módok. Fonalfajták jellegzetességei felhasználási lehetőségei. - Textíliák Anyagösszetétel vizsgálat. Szálfelismerési módok alkalmazása Fonalak, cérnák sodrat irányának és sodrat számának meghatározása. Szilárdság mérés szakítógépen Kelmék, szövetek sűrűségi és fonalkapcsolódási viszonyai. Kopásállóság, színlefogás, víz- és légáteresztés vizsgálat. - Adatszolgáltatás A laboratóriumi vizsgálatok értékeit számítógépen feldolgozza. Átlag, szórás, medián, kiszámítása Anyagösszetétel kiszámítása /%-osan/ Kezelési útmutató elkészítése - Segédanyagok Alaktartást, formázást javító betétek, közbélések jellemzői. A bélésanyagokkal szembeni elvárások, változataik Kellékek, kiegészítők rendszerezése. Szalagok, paszományok, gombok, húzózárak, kapcsok és csatok Ragasztók fajtái, alkalmazási lehetőségek. Felületkezelés, nyomóerő, kötésszilárdság, hőmérséklet, stb - Műbőrök műszőrmék A műbőrök változatai, tulajdonságaik és felhasználásuk A műszőrmék előállítási módja, feldolgozási lehetősége Műbőrök hajlítási merevség, felület töredezési vizsgálata. Talpműbőrök tartóssági, tapadási, energia elnyelési vizsgálata - Bőrök és szőrmék A bőr felépítése, minőség szerinti felosztása. A bőrfajták fiziológiai, fizikai és kezelési tulajdonságai Szőrmefajták jellemzői, feldolgozásuk Bőrkikészítés megállapítása. Szilárdsági, vízállósági, öregedési vizsgálatok.

18 Bőrfelület meghatározása Szőrmék hajlítási merevség vizsgálata - Kelmék Alapkötésű és mintázott szövetek készítése és jellegzetességeik. A legismertebb szövetek jellemzése Vetülékrendszerű kötött kelmék tulajdonságai. Láncrendszerű hurkolt kelmék jellemzői Nemszőtt textíliák fajtái, jellemzése és felhasználása - Anyagválasztás A választékból optimális szálkeverék összeállítása a meglévő technológia figyelembevételével Lapkelméhez, bőrféleséghez bélések, betétek, kellékek, ragasztók és varrócérnák kiválasztása az összedolgozhatóságuk figyelembe vételével Anyagmennyiség és kellék szükséglet meghatározása - Óraszám: 96 óra elmélet 5; Termelésirányítás a könnyűiparban - Tartalma: - Szervezési gyakorlatok Konkrét és teljes szervezési folyamat részletes kidolgozása - Termékminőség biztosítása Minőség-ellenőrzés szempontjai, ellenőrzési pontok kijelölése Szükség esetén beavatkozás, korrekció Minőségbiztosítási rendszerek ismerete. - Biztonságos munkavégzés Berendezések, gépek üzembiztonságának ellenőrzése. Karbantartás, gépjavítás elrendelése. A biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása és ellenőrzése Tűzvédelmi előírások ismerete és betartatása A környezetkárosító tényezők felismerése. Jelentési kötelezettség, beavatkozási jogosultság

19 - Információcsere Informatikai eszközök használata: telefon, fax, internet, stb. Az információk rendszerezett és célirányos továbbítása Munkahelyszervezés Munkamódszerek, munkakörülmények szervezése. Ésszerű munkahely kialakítás és eszközelhelyezés Gyártmány-előkészítés Az új termék technológiájának meghatározása. Alapanyagok, gépek, eszközök kiválasztása Gyártás-programozás Napi- és hosszabbtávú feladatok: Termelési kapacitás és átbocsájtóképesség számítása. Létszámigény, eszköz és gépszükséglet meghatározása. Munkaidőszükséglet, határidők megállapítása - Óraszám: 96 óra elmélet 48 óra gyakorlat 6; Számítástechnika alkalmazása a könnyűiparban - Tartalma: - Anyagtovábbítás Számítógéppel vezérelt anyagszállítási módok. Alapanyag, félkész, illetve késztermék mennyiségének nyomon követése - Tétel összeállítás A kiszerelésre vonatkozó vevői igények lehívása a központi rendszerből. Megrendelt tételek összeállítása /termékek, méretek, kiszerelési egységek, stb./ Adjusztált, kiszerelt mennyiségek összevetése a szállítási ütemezéssel - Műveletek Gépi műveletek vezérlése számítógépes program segítségével. Terítékrajz készítése rajzológép segítségével /plotter/ vagy kivágógép működtetése /on-line/ stb. Gőzölőberendezések megfelelő munkafolyamatainak kiválasztása

20 Szálasanyag-etetés, sodratszám-változtatás stb. Varróautomaták vezérlőprogramjának lehívása. - Gyártáselőkészítés Számítógépes gyártáselőkészítő rendszerek ismerete. Műszaki leírás, technológiai utasítás készítése Modellezés, középméretű szabásminta szerkesztése, szériázás. Műszaki anyag készítése /felfektetési rajz, rajzsorozat stb., dokumentálás/. Kivágó és szabászgépek vezérlése - Anyagmanipulálás Szálasanyag készletekből optimális, hosszútávon homogén keverék kialakítása. Fonalfajtákból vevőigényeknek megfelelő kelmeféleségek tervezése Végbeosztás, belsőhulladék számítás, veszteségek és maradék optimalizálás A bőrök területének meghatározása számítógép segítségével. A termékhez szükséges bőrök számának meghatározása - Informálás Információs hálózatok ismerete. Információs csatornák használata Hálózaton belüli információáramlás, visszacsatolás - Gyártásirányítás Számítógép-integrált automatikus gyártás /CiM/. Termelési rendszer hálózatos irányítás. Technikai adatok és szervezési utasítások kölcsönös cseréje - Gyártásprogramozás Napi és havi termelési feladatok ütemezése számítógéppel /PPS/. Mennyiségtervezés, határidők, kapacitások tervezése Megrendelések jóváhagyása és ellenőrzése - Gyártmányfejlesztés A vevői elvárásoknak megfelelő, korszerű új termék kialakítása számítógéppel támogatott tervezőrendszer segítségével /CAD/. Fonalfajták, kelmeféleségek tervezése és bemintázása

21 Modelltervezés, kollekció összeállítás képszerkesztő, grafikai programok alkalmazásával. Modellszerkesztés és szabásminta készítés az elfogadott méretre - Minőségbiztosítás A minőséget biztosító előírások betartásának ellenőrzése, visszacsatolások dokumentálása. Gyors reagálás a változó piaci igényekre, korrekciók végrehajtása - Adatkezelés Számítógépes üzemi adminisztráció ismerete. Alap- és segédanyag-készletek nyilvántartása. Anyaggazdálkodási feladatok Termelési adatok rögzítése, statisztikák készítése szoftverek segítségével A megrendelések feldolgozása. Késztermékek raktári nyilvántartásának követése. Szállítólevél készítése - Óraszám: 112 óra elmélet 7; Ruhaipari mintadarab készítés - Tartalma: - Ruházati termékek készítésének gyakorlata A ruházati cikkek varrodai előállításához szükséges gépek, berendezések, eszközök biztonságos kezelése és karbantartása Női ruházati cikkek (szoknya, nadrág, ruha, blúz) mintadarabjának elkészítése a minőségi követelmények figyelembevételével Férfiruházati cikkek (nadrág, mellény) mintadarabjának elkészítése a minőségi követelmények figyelembevételével Női ruházati cikkek (blézer) mintadarabjának elkészítése a minőségi követelmények figyelembevételével Férfiruházati cikkek (zakó) mintadarabjának elkészítése a minőségi követelmények figyelembevételével Női és férfiruházati cikkek varrodai technológiai dokumentációinak ismerete és az abban foglaltak alkalmazása

22 - Alkatrészek készítésének gyakorlata A ruházati cikkek alkatrészeinek varrodai előállításához szükséges gépek, berendezések, eszközök biztonságos kezelése és karbantartása A ruházati cikkek alkatrészeinek előállítása a minőségi követelmények figyelembevételével. Szélek, hajtások, kézelők, gallérok, hasítékok, övpántok, húzózárak, zsebek készítése Az alkatrészek készítésére vonatkozó ruhaipari ábrák ismerete és az abban foglaltak alkalmazása - Technológiai alapgyakorlatok A ruházati cikkek varrodai előállításához szükséges alapgépek berendezések, eszközök biztonságos kezelése és karbantartása A ruházati cikkek előállításához leggyakrabban használt öltések, varratok és varrások elkészítése a minőségi előírások figyelembevételével. A varrás-és vasalástechnológiai alapfogalmak szakszerű használata A ruhaipari ábrák ismerete, értelmezése, alkalmazása - Ruházati termékek készítésének ismerete A ruházati cikkek varrodai előállításához szükséges gépek, berendezések, eszközök alapvető funkcióinak, kezelésének, karbantartásának az ismerete, dokumentációja. A gépek, berendezések, eszközök biztonságos használatának ismerete Alapvető női és férfiruházati cikkek varrodai technológiai folyamatának ismerete, dokumentációja - Alkatrészek készítésének ismerete A ruházati cikkek alkatrészeinek varrodai előállításához szükséges gépek, berendezések, eszközök alapvető funkcióinak, kezelésének, karbantartásának az ismerete. A gépek, berendezések, eszközök biztonságos használatának ismerete A ruházati cikkek alkatrészeinek előállítási ismerete. Szélek, hajtások, kézelők, gallérok, hasítékok, övpántok, húzózárak, zsebek készítésének ismerete Az alkatrészek készítésére vonatkozó ruhaipari ábrák értelmezése - Technikai-technológiai alapismeretek

23 A ruházati cikkek varrodai előállításához szükséges alapgépek alapvető funkcióinak, kezelésének, karbantartásának az ismerete. A gépek, berendezések, eszközök biztonságos használatának ismerete A ruházati cikkek előállításához leggyakrabban használt öltések, varratok és varrások fajtáinak és elkészítésének ismerete. A varrás-és vasalástechnológiai alapfogalmak ismerete A ruhaipari ábrák értelmezése - Óraszám: 112 óra elmélet 272 óra gyakorlat 8; Szabás előkészítés - Tartalma: - Nyersanyagok előkészítése Készletgazdálkodás. Nyersáruraktár kialakításának szempontjai, anyagok átvételének ismerete. Tárolási módok fajtái, jellemzői. A nyersáruraktár gépeinek, berendezéseinek jellemzői és alkalmazási területei. Végbeosztási ismeretek és számítások - Szabászati munkafolyamat A szabászat feladatai, a szabászati munkafolyamat kialakításának elvei. A szabászaton használt terítőgépek, szabászgépek, fajtáinak, jellemzőinek, alkalmazási területének ismerete A szabászaton használt berendezések, eszközök fajtáinak, jellemzőinek, alkalmazási területének ismerete Szabászati munkafolyamat szervezése A szabászaton használt terítőgépek, szabászgépek, berendezések, eszközök fajtáinak, jellemzőinek, alkalmazási területének ismerete. - Anyaggazdálkodás Anyaggazdálkodási feladatok. Anyagnormák fajtái és számításuk.

24 - Óraszám: 48 óra elmélet Anyagkihasználás elemzése. Feldolgozási veszteségek fajtái, keletkezésük okai és számításuk 9; Varrodai gyártástechnológia és gyártásszervezés - Tartalma: - Alkatrészek technológiája Női ruhákon formázóvarrások, szabásvonalak, hajtások, hasítékok, övpántok, elejeszélek, gallérok, kézelők, zsebek, zsebfedők, pántok, húzózárak, ujjak készítésének ismerete. Ruhaipari ábrák értelmezése, készítése és magyarázata Férfiruhákon formázóvarrások, szabásvonalak, hajtások, hasítékok, kötősávok, elejeszélek, gallérok, kézelők, zsebek, zsebfedők, pántok, ujjak készítésének ismerete. Ruhaipari ábrák értelmezése, készítése és magyarázata - Technológiai alapozás Ruhaipari ábrázolási módok ismerete és alkalmazása. A varrások alaki és méretjellemzőinek ismerete és felhasználási területe. Varrások, varratok, öltések csoportosítása, felhasználása. Varrás okozta sérülések Vasalás-, ragasztás-, és hegesztés-technológia és alkalmazási területek Ruhaipari dokumentációk tartalmának ismerete - Számítógépes gyártástechnológiai dokumentációk A termékek műszaki leírásának, műveleti sorrendjének, ruhaipari ábráinak az elkészítése, a szervezés előkészítése. A dokumentációk számítógéppel való elkészítése Női és férfiruhák műveleti sorrendjének az összeállítása a minőségi követelmények betarthatóságával A termékek műszaki leírásának, műveleti sorrendjének, ruhaipari ábráinak az elkészítése.

25 - Varrodai gépek berendezések Huroköltésű, egy-és kétfonalas láncöltésű varrógépek, többtűs varrógépek, szegő varrógépek, egyenes és szemes gomblyukvarrógépek fajtái, jellemzői és alkalmazási területei Szegő és biztonsági varrógépek, nem átmenő öltésű varrógépek, rövidvarratú automaták. Vasaló és ragasztó-berendezések fajtái, jellemzői és alkalmazási területei - Női és férfiruhák gyártástechnológiája Női és férfiruhák (szoknya, nadrág, blúz, ing, mellény, ruha, kosztüm, zakó, kabát) műveleti sorrendjének az összeállítása a minőségi követelmények betarthatóságával A termékek műszaki leírásának, műveleti sorrendjének, ruhaipari ábráinak az elkészítése, a szervezés előkészítése - Szalagszervezés Szervezést befolyásoló tényezők a varrodában. A kötött és kötetlen ütem jellemzői. A munkadarabok továbbítási lehetőségei, eszközei Szalagszervezési módszerek, munkahelyszervezés. A termelés gazdaságosságának, a befejezetlen terméknek és az átfutási időnek a vizsgálata - Munkanorma számítás Munkaidő-kihasználás elemzése, munkanorma, munkabér - Óraszám: 144 óra elmélet 10; Kommunikáció: - Célja: A hallgatók képesek legyenek a magyar nyelv szabályainak megfelelően a verbális kommunikáció célirányos alkalmazására, a verbális kommunikáció jellemzőinek fenntartására, a nonverbális kommunikáció működésének felismerése. Az órák folyamán lehetőség nyílik a kooperatív együttműködésre és személyes megnyilatkozásra, érvelésre építő jellegű vitákban.

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ -- VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a I. Gépészet ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez

2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez 2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet 2. melléklete a következő

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2013. I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve I.1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

A Női ruhák cikktechnológiájához használható segédeszközök: A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A Női ruhák cikktechnológiájához használható segédeszközök: A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazza: Női ruhák cikktechnológiája (munka- és környezetvédelmi előírások, vállalkozási, minőségbiztosítási,

Részletesebben

Helyi szakmai program

Helyi szakmai program 2. számú melléklet Az Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Helyi program OKJ 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés A logisztikai ügyintéző szakképzés helyi programja

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

Szakmai program. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

Szakmai program. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 2013 I.Jogi háttér A szakmai program a 14/2013 (04.05) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés

Részletesebben