Képzési program Könnyűipari technikus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képzési program Könnyűipari technikus"

Átírás

1 Képzési program Könnyűipari technikus Érvényes: 2009 szeptember

2 I. A képzés általános jellemzői 1; Szakmai megnevezés, a képzés célja, betölthető munkakörök - A képzés megnevezése: felnőttképzés - Megszerezhető szakképesítés: könnyűipari technikus ruhaipari technikus elágazás - A képzés célcsoportja: érettségizett szabók részére, akik érdeklődnek a gyártási folyamatok iránt. - OKJ szerinti azonosítószám: FEOR szám: A szakképesítéssel betölthető munkaterület leírása: - Ügyel a biztonsági előírások betartására, - Minőségbiztosítást végez - Meghatározza a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait - Irányítja a termelést - Elektronikus adatfeldolgozást végez - Gyártmánytervezést végez - Próbagyártást végez - Gyártástechnológiát kidolgoz - Végterméket minősít - Gyártási folyamatot szervez - A szakképesítéssel rokon munkakörök: szabász - A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek önálló, felelősségteljes munkavégzésre. Legyenek képesek a ruhaipari gépek, berendezések szakszerű használatára. A képzés keltse fel a korszerű technológiák, és a divatirányzatok iránt az érdeklődést. - A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: - A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt

3 - A termékre vonatkozó információkat gyűjt (anyag kellék fazon technológia méret testalkat gép) - Adatokat szolgáltat a gyártmánytervezéshez és a minőségbiztosításhoz - Adjusztálást csomagolást és mennyiséget ellenőriz - Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget - Alapanyagot terméket mozgat és tárol a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok betartásával - Alapanyagot terméket mozgat és tárol a munkabiztonsági környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásával - Alapanyagot vételez - Anyagnormát számol - Anyagot kelléket utalványoz - Azonosítóval látja el a terméket - Betartatja a környezetvédelmi előírásokat - Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat - Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait - Biztonságosan használja a kéziszerszámokat - Biztosítja a feltételeket - CAD/CAM technológiát alkalmaz - Dokumentálja a minőségi adatokat - Dokumentálja a vizsgálati eredményeket - Elemzi a minta vagy mintadarab alapanyag-összetételét - Elkészíti a középméretű alapmintát - Elkészíti a szabásmintát - Elkészíti az alkatrészeket - Ellenőrzési sorrendet ír elő - Ellenőrzési utasítást dolgoz ki

4 - Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét - Ellenőrzi a technológiai fegyelmet - Ellenőrzi az alapanyag félkész- és késztermék minőségét - Ellenőrző méréseket végez - Előírja a mintavétel rendjét - Előírja a nyersanyag-összetételt feldolgozási módot - Elvégzi a befejező műveleteket - Érvényesíti a biztonságtechnikai szabályokat - Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat - Felfektetési rajzot készít - Felügyeli a munkaterület rendjét és tisztaságát - Felügyeli a termelési folyamatot - Figyelemmel kíséri a gépek eszközök állapotát - Gyártáselőkészítési-szabászati munkafolyamatot szervez - Gyártási utasítást készít - Gyártást és kiszállítást ellenőriz - Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket - Hibát javíttat - Információt cserél - Információt cserél a minőségellenőrökkel - Informatikai eszközöket használ - Javaslatot tesz a hibák megszüntetésére - Javaslatot tesz selejtezésre - Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat - Jelöli a hiba helyét - Jelzi a technológia hiányosságait a termelésirányítónak - Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát - Kezelési útmutatót készít a felhasznált alapanyagok fizikai és kémiai jellemzőinek ismeretében

5 - Kialakítja az osztályba sorolás szempontrendszerét - Kimodellezi az alkatrészeket - Kiszabja a mintadarabot - Kiszámolja az anyag és kellékszükségletet - Kiválasztja a megfelelő lapkelmét bőrt szőrmét és kelléket - Kiválasztja a megfelelő összeerősítő módokat (ragasztás varrás) - Kooperál kapcsolatot tart a kapcsolódó termelőegységekkel - Korrigálja a megvarrt mintadarab hibáit - Megadja az anyagok százalékos összetételét - Megállapítja a fonal vagy cérna előállítási módját és minőségét - Megállapítja a szövet vagy kelme előállítási módját és minőségét - Megállapítja a varrócérna ragasztó jellemzőit - Meghatározza a gép és eszköz szükségletet - Meghatározza az anyagok összedolgozhatóságát - Megszervezi a beosztottak munkáját - Mérési pontokat határoz meg - Mérőeszközöket választ ki - Minőségellenőrzést végez - Munkanormát számol - Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket - Műszaki leírást készít - Műszaki rajzsorozatot készít - Műveleti sorrendet készít - Műveleti utasítást készít - Összeállítja az alkatrészeket - Összehangolja a termelt mennyiségeket - Reklamációkat kivizsgál - Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen - Reprezentatív mintákat választ ki

6 - Sablonokat készít - Segíti a gyártmányfejlesztést - Statisztikát készít - Számítógéppel támogatott termelésirányítást működtet - Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat - Személyzetet igényel a feladathoz - Szükség szerint korrigál - Tanúsítvány kezelési útmutató és termékismertető elhelyezését ellenőrzi - Termékmintához hasonlít - Termelési adatokat rögzít és továbbít - Tűréshatárokat állapít meg - Ügyel a tűzmegelőzési szabályok betartására - Varrodai befejező munkafolyamatot szervez - Vásárlói észrevételeket gyűjt - Végbeosztást tervez, jóváhagy - Vizsgálja a bőrök műbőrök és szőrmék minőségét 2; A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: - Iskola előképzettség: érettségi vizsga - Szakmai előképzettség: - - Életkor: - - Egészségügyi feltételek: egészségügyi alkalmassági vizsgálat - Egyéb feltételek: - szakmai alkalmasság - a képzésben résztvevő a felnőttképzési szerződésben előírt feltételeket, kötelezettségeket vállalja, betartja. - Belépési feltételek: az előzetesen megszerzett kompetenciák elismerésének különböző mértéke szerint változhat.

7 3; A képzés időtartama: - II féléves (32 hetes) képzés, összes óraszáma Elmélet aránya: 70% - Gyakorlat aránya: 30% - Elméleti órák száma: 928 óra - Gyakorlati órák száma: 400 óra 4; A képzés módszertani jellemzői: - A képzés módszere: általában elméletorientált, intenzívinstruktor irányításával történő elsajátításon alapul. Gyakori a visszacsatolás, figyelembe veszi a felnőttek eddigi munka- és élettapasztalatait. - A képzés szakmai alapjainak elsajátítása során alkalmazott módszerek: - Előadások célzott kérdésekkel, - Egyéni feladatmegoldások, - Szakmai gyakorlatok, - Műhelygyakorlatok, - Csoportmunka - Az elsajátított ismeretek gyakorlati szintű alkalmazásának módszere az egyéni és csoportos elméletorientált feladatvégzés, egyéni haladás szerint, instruktor irányításával. 5; Csoportlétszám: - Egy csoport esetén: 6-10 fő - Kétcsoport esetén: fő 6; Teljesítményértékelés:

8 7; Szakképesítésekről, részteljesítésekről (modulokról) szóló igazolás: - A II. félév végén sikeresen vizsgázók technikus bizonyítványt kapnak. - Azok a résztvevők, akik nem tesznek sikeres szakmai vizsgát ún. látogatási bizonyítványt kapnak a sikeresen elvégzett modulokról. 8; A képzés szervezésének feltételei: - Személyi feltételek: (1 csoport esetén) - 3 fő szakmai instruktor: felsőfokú ruhaipari végzettséggel rendelkező szaktanár a szakmai ismeretek és a szakmai gyakorlat oktatásához. - 1 fő számítástechnika tanár: a számú Számítástechnika alkalmazása a könnyűiparban modul oktatásához. - Tárgyi feltételek: a könnyűipari technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben, az eszközök és felszerelések jegyzékben felsorolt eszközök, gépek, berendezések rendelkezésre állnak a tanműhelyeinkben. (Szaktantermeink, szabászatunk és tanműhelyeink jól felszereltek.)

9 9; A képzés modulvázlata: Ruhaipari technikus 1280 óra Modul Sorszám azonosítója Modul megnevezése Óraszám Képzési forma Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban 128 Szakmai elmélet Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a ruhaiparban gyakorlat Szakmai elmélet és Minőségbiztosítás a könnyűiparban 96 Szakmai elmélet Könnyűiparban alkalmazott anyagfajták 96 Szakmai elmélet Termelésirányítás a könnyűiparban 144 Szakmai elmélet és gyakorlat Számítástechnika alkalmazása a könnyűiparban 112 Szakmai elmélet Ruhaipari mintadarab készítés 384 Szakmai elmélet és gyakorlat Szabás előkészítés 48 Szakmai elmélet Varrodai gyártástechnológia és gyártásszervezés 144 Szakmai elmélet 10 Kommunikáció 16 Kiegészítő elméleti modul

10 II. A Téma anyagának részletezése 1; Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban - Tartalma: - Munkavédelem: A munkavédelem célja, területei. Munkabaleset, elsősegélynyújtás. Foglalkozási ártalmak a könnyűiparban Munkáltató munkavédelmi feladatai. Munkavállaló kötelmei és jogai. Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. A munkavédelmi képviselő szerepe - Munkabiztonság: A könnyűipari munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei. A munkahelyi világítás és szellőztetés előírásai. A könnyűiparban bevezetett kollektív- és egyéni védőeszközök Könnyűipari gépek biztonságtechnikája. Gépek üzembe helyezése. Kockázatelemzés. Az üzemen belüli anyagmozgatás és tárolás szabályai - Munka- tűz- és környezetvédelem alkalmazása: Magatartási szabályok a munkahelyen. A biztonságos munkavégzés feltételei. Védőeszközök ellenőrzése és használata Teendők vészhelyzetben, elsősegélynyújtás, tűzoltó készülékek használata. Vagyonvédelem - Környezetvédelem A környezetvédelem alapelvei. A környezetet veszélyeztető tényezők. A környezetvédelem eszközei

11 A könnyűipar környezetet veszélyeztető tényezői: vibráció, zaj, hő. Hulladék-kezelési előírások. A por, műanyag és szennyvíz ártalmatlanítása - Tűzmegelőzés Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok a könnyűipari üzemekben. Helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása Tűzvédelmi szabályzat, Tűzvédelmi utasítás, Tűzriadó terv - Minőség-ellenőrzés: Beérkező alapanyag, áru ellenőrzése. Beszállítók teljesítményének felügyelete. Gyártásközi ellenőrzés. Termelőberendezések, mérőeszközök minőségképességének ellenőrzése Helyesbítő és megelőző tevékenységek, előírt minőségtechnikák alkalmazása. Végellenőrzés: teljes körű, szúrópróba, mintavételes A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai. Szabványosítás. Teljeskörű minőség szabályozás Gyártásközi ellenőrzés és tömegcikk átvételi ellenőrzés a könnyűiparban. Minőségvizsgálati módszerek. Statisztikai-módszerek - Minőségirányítási rendszerek: Hagyományos minőségellenőrzési szervezet, minőségközpontú szervezet. Minőségellenőrzési-, minőségbiztosítási-, minőségfejlesztési-és minőségirányítási feladatok A minőségügyi rendszer kialakításának indokai. Ráfordítások, várható hatások A minőséggel kapcsolatos szabványrendszerek. MSZ, EN, ISO 9000 szabványcsalád

12 - Minőségszabályozási módszerek: Számszerű adatok feldolgozása: adatgyűjtőlap, hisztogram, Paretoelemzés, szórásdiagram, szabályozó kártyák, mátrixdiagram Szöveges adatok feldolgozása: adatgyűjtőlap, folyamatábra, okokozati elemzés, affinitásdiagram, kapcsolati diagram, fa-diagram, PDPC, hálódiagram - Mérési és vizsgálati tevékenység: Szálasanyagok, bőrök, textíliák fizikai és mechanikai vizsgálata. Méretváltozás, vasalási és ragasztási jellemzők meghatározása Gyártásközi méret és mennyiség ellenőrzés. Munkaművelet és alkatrész vizsgálat. Munkadarab ellenőrzés Statisztikai jellemzők kiszámítása: mért értékek átlaga, mediánja, terjedelme, szórása - Minőségtanúsítás: Késztermék ellenőrzése szemrevételezéssel: esztétikai megjelenés, méretpontosság, felületi hiba, ragasztási és konfekcionálási hiba. Eszközök: mintadarab, műszaki leírás, termékszabvány Központosított vagy decentralizált ellenőrzés és minősítés Terméktanúsítási módok: minőségi jel, árucímke, kezelési útmutató, minőségjel, védjegy, szállítólevél. - Mérés értékelés Mintavételi eljárások. Alapanyagok, félkész- és késztermékek méret és fizikai jellemzőinek vizsgálata. Adatgyűjtés termelő-berendezésekről Statisztikai mutatók kiszámítása. Adatok rögzítése, értékelése számítógépes programok segítségével - Minőségbiztosítási dokumentumok MSZ EN ISO 9001 szabvány. Minőségi kézikönyv. Utasítások, feljegyzések, bizonylatok - Bőrök és műbőrök minősége Bőrfajták jellemzői.

13 Műbőrök jellegzetességei. Ragasztók rendszerezése. Kellékek, segédanyagok - Szálasanyagok és textíliák minősége Szálasanyagok jellemzői. Fonalak és cérnák fajtái. Szövetek, kötött kelmék és nemszőtt kelmék jellegzetességei, felhasználási területük. Ruházati kellékek. - Óraszám: 128 óra elmélet 2; Gyártmányfejlesztés és gyártás-előkészítés a ruhaiparban - Tartalma: - Szerkesztési-modellezési gyakorlatok Női és férfidivatruhák szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása eredeti méretben Női és férfidivatruhák szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása számítógépes program segítségével Számítógépes szériázás - Szerkesztés-modellezés Női és férfi méretek, mérettáblázatok, testalkattípusok fajtáinak és jellemzőinek ismerete Női és férfiruhák alapszerkesztési, modellezési és szabásminta készítési folyamatának és összefüggéseinek ismerete. Síkszéria készítése manuális eljárással Egyenesvonalú, bővített, hajtásokkal, hasítékokkal, szabásvonalakkal és zsebekkel díszített szoknyák szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben Női nadrágok, nadrágszoknyák szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben Mellformázóvarrásos és mellformázóvarrás nélküli blúzok, gallérok, zsebek, kézelők, szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben

14 Férfi nadrágok, ingek, mellények, egy-és kétsoros zakók szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben Bevarrott-, japán-, raglánujjú női ruhák, ruhaderekak, ruhaujjak szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben Egy-és kétsoros, egyenesvonalú és karcsúsított kosztümök, kabátok szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben Férfi sportos zakó szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben - Szabás Női és férfiruhák szabásmintájának felfektetése a textíliára és egyedi szabása A szabásminta korrigálása a megvarrt mintadarab alapján - Műszakianyag-készítési gyakorlatok Szabásminták készítése Női és férfiruhák műszaki leírásának készítése - Műszakianyag-készítés Női és férfiruhák szériázási menetének és összefüggéseinek ismerete A szabásminták fajtáinak, felhasználási területének és készítési menetének az ismerete A műszaki leírás tartalmának az ismerete. A felfektetés módjainak, szempontjainak és munkafolyamatának az ismerete A gyártás-előkészítés dokumentációinak és a dokumentálás módjainak az ismerete a minőségi szempontok figyelembevételével Felfektetési rajzok készítése a gazdaságossági és a minőségi szempontok figyelembevételével, manuálisan vagy számítógépes szoftverrel - Textíliák ruhaipari feldolgozása A vegyi szálasanyagokból készült textíliák fajtáinak az ismerete és az árufajták azonosítása. A textíliák általános tulajdonságainak az ismerete

15 A természetes és vegyi szálasanyagokból készült textíliák ruhaipari feldolgozási folyamatának ismerete. A textíliák raktározásával, terítésével, szabásával, varrásával, vasalásával és ragasztásával szemben támasztott követelmények A természetes szálasanyagokból készült textíliák fajtáinak az ismerete és az árufajták azonosítása. A ragasztóbevonatos textíliák fajtáinak az ismerete és az árufajták azonosítása. A ragasztóbevonatos textíliák tulajdonságainak az ismerete és felhasználása a ruházati cikkekben A ruházati kellékek fajtáinak az ismerete és a kellékfajták azonosítása. A kellékek tulajdonságainak ismerete és felhasználása a ruházati cikkeken - Textíliák és öltözékek modellrajzon való megjelenítése Különböző női és férfi öltözékfajták és formaváltozatok képi megjelenítése, variálása a ruházattal szemben támasztott követelmények szerint. Különböző stílusirányzatok, stílusjegyek alkalmazása Modellrajzok textil- és kellékmintával való ellátása, variációs lehetőségek megjelenítése képszerkesztő-grafikai programok segítségével vagy manuálisan - Öltözékek ismerete A ruházattal szemben támasztott követelmények ok-okozati ismerete. A női és férfi öltözékek fajtáinak és formaváltozatainak ismerete. A jellemző stílusirányzatok, stílusjegyek ismerete A textíliák és kellékek színének, mintájának, felületének öltözékformáló hatásainak az ismerete - Óraszám: 80 óra elmélet 80 óra gyakorlat

16 3; Minőségbiztosítás a könnyűiparban - Tartalma: - Minőségbiztosítás dokumentumai Minőségpolitika, minőségügyi kézikönyv, minőségbiztatási eljárások, utasítások, minőségügyi feljegyzések, bizonylatok Az elvégzett műveletek megfelelősségének bizonyítása dokumentumokkal - Minőségbiztosítási technikák A folyamatos minőségjavítás alapelvei: vevőközpontúság, folyamatok fejlesztése, dolgozók bevonása, a döntéshozatal támogatása adatokkal. PDCA ciklus Technikák: adatbázisú, tudásbázisú, összetett. Csoportmunka. A problémamegoldás 4 lépése. ABC elemzés. 5S módszer Mérőeszközök ellenőrzése - Minőségügyi és minőségbiztosítási fogalmak Minőség, minőségbiztosítás, minőségirányítás, TQM, ISO Megbízhatóság, biztonság, termékfelelősség, nyomonkövethetőség, javítás Ellenőrzés, megfelelősség, objektív bizonyíték, minősítési folyamat. Minőségpolitika, minőségtervezés, minőségfelügyelet. Utasítás, feljegyzés, felülvizsgálat, audit, szállító, vevő Könnyűipari termékek jellemzői: pontosság, használhatóság, tartósság, tetszetősség - Óraszám: 96 óra elmélet 4; Könnyűiparban alkalmazott anyagfajták - Tartalma: - Szálasanyagok Természetes és vegyi szálak öltözködés fiziológiai, fizikai és kezelési tulajdonságai Díszítő és varrócérnák jellemzése.

17 Terjedelmesített fonalak. Szálfelismerési módok. Fonalfajták jellegzetességei felhasználási lehetőségei. - Textíliák Anyagösszetétel vizsgálat. Szálfelismerési módok alkalmazása Fonalak, cérnák sodrat irányának és sodrat számának meghatározása. Szilárdság mérés szakítógépen Kelmék, szövetek sűrűségi és fonalkapcsolódási viszonyai. Kopásállóság, színlefogás, víz- és légáteresztés vizsgálat. - Adatszolgáltatás A laboratóriumi vizsgálatok értékeit számítógépen feldolgozza. Átlag, szórás, medián, kiszámítása Anyagösszetétel kiszámítása /%-osan/ Kezelési útmutató elkészítése - Segédanyagok Alaktartást, formázást javító betétek, közbélések jellemzői. A bélésanyagokkal szembeni elvárások, változataik Kellékek, kiegészítők rendszerezése. Szalagok, paszományok, gombok, húzózárak, kapcsok és csatok Ragasztók fajtái, alkalmazási lehetőségek. Felületkezelés, nyomóerő, kötésszilárdság, hőmérséklet, stb - Műbőrök műszőrmék A műbőrök változatai, tulajdonságaik és felhasználásuk A műszőrmék előállítási módja, feldolgozási lehetősége Műbőrök hajlítási merevség, felület töredezési vizsgálata. Talpműbőrök tartóssági, tapadási, energia elnyelési vizsgálata - Bőrök és szőrmék A bőr felépítése, minőség szerinti felosztása. A bőrfajták fiziológiai, fizikai és kezelési tulajdonságai Szőrmefajták jellemzői, feldolgozásuk Bőrkikészítés megállapítása. Szilárdsági, vízállósági, öregedési vizsgálatok.

18 Bőrfelület meghatározása Szőrmék hajlítási merevség vizsgálata - Kelmék Alapkötésű és mintázott szövetek készítése és jellegzetességeik. A legismertebb szövetek jellemzése Vetülékrendszerű kötött kelmék tulajdonságai. Láncrendszerű hurkolt kelmék jellemzői Nemszőtt textíliák fajtái, jellemzése és felhasználása - Anyagválasztás A választékból optimális szálkeverék összeállítása a meglévő technológia figyelembevételével Lapkelméhez, bőrféleséghez bélések, betétek, kellékek, ragasztók és varrócérnák kiválasztása az összedolgozhatóságuk figyelembe vételével Anyagmennyiség és kellék szükséglet meghatározása - Óraszám: 96 óra elmélet 5; Termelésirányítás a könnyűiparban - Tartalma: - Szervezési gyakorlatok Konkrét és teljes szervezési folyamat részletes kidolgozása - Termékminőség biztosítása Minőség-ellenőrzés szempontjai, ellenőrzési pontok kijelölése Szükség esetén beavatkozás, korrekció Minőségbiztosítási rendszerek ismerete. - Biztonságos munkavégzés Berendezések, gépek üzembiztonságának ellenőrzése. Karbantartás, gépjavítás elrendelése. A biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása és ellenőrzése Tűzvédelmi előírások ismerete és betartatása A környezetkárosító tényezők felismerése. Jelentési kötelezettség, beavatkozási jogosultság

19 - Információcsere Informatikai eszközök használata: telefon, fax, internet, stb. Az információk rendszerezett és célirányos továbbítása Munkahelyszervezés Munkamódszerek, munkakörülmények szervezése. Ésszerű munkahely kialakítás és eszközelhelyezés Gyártmány-előkészítés Az új termék technológiájának meghatározása. Alapanyagok, gépek, eszközök kiválasztása Gyártás-programozás Napi- és hosszabbtávú feladatok: Termelési kapacitás és átbocsájtóképesség számítása. Létszámigény, eszköz és gépszükséglet meghatározása. Munkaidőszükséglet, határidők megállapítása - Óraszám: 96 óra elmélet 48 óra gyakorlat 6; Számítástechnika alkalmazása a könnyűiparban - Tartalma: - Anyagtovábbítás Számítógéppel vezérelt anyagszállítási módok. Alapanyag, félkész, illetve késztermék mennyiségének nyomon követése - Tétel összeállítás A kiszerelésre vonatkozó vevői igények lehívása a központi rendszerből. Megrendelt tételek összeállítása /termékek, méretek, kiszerelési egységek, stb./ Adjusztált, kiszerelt mennyiségek összevetése a szállítási ütemezéssel - Műveletek Gépi műveletek vezérlése számítógépes program segítségével. Terítékrajz készítése rajzológép segítségével /plotter/ vagy kivágógép működtetése /on-line/ stb. Gőzölőberendezések megfelelő munkafolyamatainak kiválasztása

20 Szálasanyag-etetés, sodratszám-változtatás stb. Varróautomaták vezérlőprogramjának lehívása. - Gyártáselőkészítés Számítógépes gyártáselőkészítő rendszerek ismerete. Műszaki leírás, technológiai utasítás készítése Modellezés, középméretű szabásminta szerkesztése, szériázás. Műszaki anyag készítése /felfektetési rajz, rajzsorozat stb., dokumentálás/. Kivágó és szabászgépek vezérlése - Anyagmanipulálás Szálasanyag készletekből optimális, hosszútávon homogén keverék kialakítása. Fonalfajtákból vevőigényeknek megfelelő kelmeféleségek tervezése Végbeosztás, belsőhulladék számítás, veszteségek és maradék optimalizálás A bőrök területének meghatározása számítógép segítségével. A termékhez szükséges bőrök számának meghatározása - Informálás Információs hálózatok ismerete. Információs csatornák használata Hálózaton belüli információáramlás, visszacsatolás - Gyártásirányítás Számítógép-integrált automatikus gyártás /CiM/. Termelési rendszer hálózatos irányítás. Technikai adatok és szervezési utasítások kölcsönös cseréje - Gyártásprogramozás Napi és havi termelési feladatok ütemezése számítógéppel /PPS/. Mennyiségtervezés, határidők, kapacitások tervezése Megrendelések jóváhagyása és ellenőrzése - Gyártmányfejlesztés A vevői elvárásoknak megfelelő, korszerű új termék kialakítása számítógéppel támogatott tervezőrendszer segítségével /CAD/. Fonalfajták, kelmeféleségek tervezése és bemintázása

21 Modelltervezés, kollekció összeállítás képszerkesztő, grafikai programok alkalmazásával. Modellszerkesztés és szabásminta készítés az elfogadott méretre - Minőségbiztosítás A minőséget biztosító előírások betartásának ellenőrzése, visszacsatolások dokumentálása. Gyors reagálás a változó piaci igényekre, korrekciók végrehajtása - Adatkezelés Számítógépes üzemi adminisztráció ismerete. Alap- és segédanyag-készletek nyilvántartása. Anyaggazdálkodási feladatok Termelési adatok rögzítése, statisztikák készítése szoftverek segítségével A megrendelések feldolgozása. Késztermékek raktári nyilvántartásának követése. Szállítólevél készítése - Óraszám: 112 óra elmélet 7; Ruhaipari mintadarab készítés - Tartalma: - Ruházati termékek készítésének gyakorlata A ruházati cikkek varrodai előállításához szükséges gépek, berendezések, eszközök biztonságos kezelése és karbantartása Női ruházati cikkek (szoknya, nadrág, ruha, blúz) mintadarabjának elkészítése a minőségi követelmények figyelembevételével Férfiruházati cikkek (nadrág, mellény) mintadarabjának elkészítése a minőségi követelmények figyelembevételével Női ruházati cikkek (blézer) mintadarabjának elkészítése a minőségi követelmények figyelembevételével Férfiruházati cikkek (zakó) mintadarabjának elkészítése a minőségi követelmények figyelembevételével Női és férfiruházati cikkek varrodai technológiai dokumentációinak ismerete és az abban foglaltak alkalmazása

22 - Alkatrészek készítésének gyakorlata A ruházati cikkek alkatrészeinek varrodai előállításához szükséges gépek, berendezések, eszközök biztonságos kezelése és karbantartása A ruházati cikkek alkatrészeinek előállítása a minőségi követelmények figyelembevételével. Szélek, hajtások, kézelők, gallérok, hasítékok, övpántok, húzózárak, zsebek készítése Az alkatrészek készítésére vonatkozó ruhaipari ábrák ismerete és az abban foglaltak alkalmazása - Technológiai alapgyakorlatok A ruházati cikkek varrodai előállításához szükséges alapgépek berendezések, eszközök biztonságos kezelése és karbantartása A ruházati cikkek előállításához leggyakrabban használt öltések, varratok és varrások elkészítése a minőségi előírások figyelembevételével. A varrás-és vasalástechnológiai alapfogalmak szakszerű használata A ruhaipari ábrák ismerete, értelmezése, alkalmazása - Ruházati termékek készítésének ismerete A ruházati cikkek varrodai előállításához szükséges gépek, berendezések, eszközök alapvető funkcióinak, kezelésének, karbantartásának az ismerete, dokumentációja. A gépek, berendezések, eszközök biztonságos használatának ismerete Alapvető női és férfiruházati cikkek varrodai technológiai folyamatának ismerete, dokumentációja - Alkatrészek készítésének ismerete A ruházati cikkek alkatrészeinek varrodai előállításához szükséges gépek, berendezések, eszközök alapvető funkcióinak, kezelésének, karbantartásának az ismerete. A gépek, berendezések, eszközök biztonságos használatának ismerete A ruházati cikkek alkatrészeinek előállítási ismerete. Szélek, hajtások, kézelők, gallérok, hasítékok, övpántok, húzózárak, zsebek készítésének ismerete Az alkatrészek készítésére vonatkozó ruhaipari ábrák értelmezése - Technikai-technológiai alapismeretek

23 A ruházati cikkek varrodai előállításához szükséges alapgépek alapvető funkcióinak, kezelésének, karbantartásának az ismerete. A gépek, berendezések, eszközök biztonságos használatának ismerete A ruházati cikkek előállításához leggyakrabban használt öltések, varratok és varrások fajtáinak és elkészítésének ismerete. A varrás-és vasalástechnológiai alapfogalmak ismerete A ruhaipari ábrák értelmezése - Óraszám: 112 óra elmélet 272 óra gyakorlat 8; Szabás előkészítés - Tartalma: - Nyersanyagok előkészítése Készletgazdálkodás. Nyersáruraktár kialakításának szempontjai, anyagok átvételének ismerete. Tárolási módok fajtái, jellemzői. A nyersáruraktár gépeinek, berendezéseinek jellemzői és alkalmazási területei. Végbeosztási ismeretek és számítások - Szabászati munkafolyamat A szabászat feladatai, a szabászati munkafolyamat kialakításának elvei. A szabászaton használt terítőgépek, szabászgépek, fajtáinak, jellemzőinek, alkalmazási területének ismerete A szabászaton használt berendezések, eszközök fajtáinak, jellemzőinek, alkalmazási területének ismerete Szabászati munkafolyamat szervezése A szabászaton használt terítőgépek, szabászgépek, berendezések, eszközök fajtáinak, jellemzőinek, alkalmazási területének ismerete. - Anyaggazdálkodás Anyaggazdálkodási feladatok. Anyagnormák fajtái és számításuk.

24 - Óraszám: 48 óra elmélet Anyagkihasználás elemzése. Feldolgozási veszteségek fajtái, keletkezésük okai és számításuk 9; Varrodai gyártástechnológia és gyártásszervezés - Tartalma: - Alkatrészek technológiája Női ruhákon formázóvarrások, szabásvonalak, hajtások, hasítékok, övpántok, elejeszélek, gallérok, kézelők, zsebek, zsebfedők, pántok, húzózárak, ujjak készítésének ismerete. Ruhaipari ábrák értelmezése, készítése és magyarázata Férfiruhákon formázóvarrások, szabásvonalak, hajtások, hasítékok, kötősávok, elejeszélek, gallérok, kézelők, zsebek, zsebfedők, pántok, ujjak készítésének ismerete. Ruhaipari ábrák értelmezése, készítése és magyarázata - Technológiai alapozás Ruhaipari ábrázolási módok ismerete és alkalmazása. A varrások alaki és méretjellemzőinek ismerete és felhasználási területe. Varrások, varratok, öltések csoportosítása, felhasználása. Varrás okozta sérülések Vasalás-, ragasztás-, és hegesztés-technológia és alkalmazási területek Ruhaipari dokumentációk tartalmának ismerete - Számítógépes gyártástechnológiai dokumentációk A termékek műszaki leírásának, műveleti sorrendjének, ruhaipari ábráinak az elkészítése, a szervezés előkészítése. A dokumentációk számítógéppel való elkészítése Női és férfiruhák műveleti sorrendjének az összeállítása a minőségi követelmények betarthatóságával A termékek műszaki leírásának, műveleti sorrendjének, ruhaipari ábráinak az elkészítése.

25 - Varrodai gépek berendezések Huroköltésű, egy-és kétfonalas láncöltésű varrógépek, többtűs varrógépek, szegő varrógépek, egyenes és szemes gomblyukvarrógépek fajtái, jellemzői és alkalmazási területei Szegő és biztonsági varrógépek, nem átmenő öltésű varrógépek, rövidvarratú automaták. Vasaló és ragasztó-berendezések fajtái, jellemzői és alkalmazási területei - Női és férfiruhák gyártástechnológiája Női és férfiruhák (szoknya, nadrág, blúz, ing, mellény, ruha, kosztüm, zakó, kabát) műveleti sorrendjének az összeállítása a minőségi követelmények betarthatóságával A termékek műszaki leírásának, műveleti sorrendjének, ruhaipari ábráinak az elkészítése, a szervezés előkészítése - Szalagszervezés Szervezést befolyásoló tényezők a varrodában. A kötött és kötetlen ütem jellemzői. A munkadarabok továbbítási lehetőségei, eszközei Szalagszervezési módszerek, munkahelyszervezés. A termelés gazdaságosságának, a befejezetlen terméknek és az átfutási időnek a vizsgálata - Munkanorma számítás Munkaidő-kihasználás elemzése, munkanorma, munkabér - Óraszám: 144 óra elmélet 10; Kommunikáció: - Célja: A hallgatók képesek legyenek a magyar nyelv szabályainak megfelelően a verbális kommunikáció célirányos alkalmazására, a verbális kommunikáció jellemzőinek fenntartására, a nonverbális kommunikáció működésének felismerése. Az órák folyamán lehetőség nyílik a kooperatív együttműködésre és személyes megnyilatkozásra, érvelésre építő jellegű vitákban.

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

A 64. sorszámú Ruhaipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 64. sorszámú Ruhaipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 64. sorszámú Ruhaipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 542 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 72 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 54 542 1 1 54 2 Ruhaipari technikus szakképesítés Helyi tanterve 28 Készítette: Márkusné Halmosi Zsuzsanna műszaki tanár 1

Részletesebben

Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus

Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 0 /0. tanévre Női szabó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 54 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése Tanuló

Részletesebben

A 23. sorszámú Bőrfeldolgozó-ipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Bőrfeldolgozó-ipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Bőrfeldolgozó-ipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 542 01 1.2.

Részletesebben

Szőrme- és bőrkonfekcionáló gyártásismeret

Szőrme- és bőrkonfekcionáló gyártásismeret Szőrme- és bőrkonfekcionáló gyártásismeret 1. Csoportosítsa és jellemezze a bőrruházati-, a kesztyű- és a szűcsipar termékeit rendeltetésük szerint! 2. Sorolja fel és ábrázolja a bőrruházati-, a kesztyű-

Részletesebben

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A könnyűipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei a XVII.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 542 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

33 542 05 0010 33 03 Női szabó Szabó

33 542 05 0010 33 03 Női szabó Szabó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÖNNYŰIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÖNNYŰIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 542 01 2. A szakképesítés megnevezése: Könnyűipari

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán használható

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

KÖNNYŰIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve KÖNNYŰIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

A 150. sorszámú Munkaruha- és védőruha készítő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 150. sorszámú Munkaruha- és védőruha készítő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 150. sorszámú Munkaruha- és védőruha készítő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára a 26/2001.(VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdésének és 28. -ának előírásai érvényesek.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára a 26/2001.(VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdésének és 28. -ának előírásai érvényesek. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001.(VII. 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

A tételsor a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgatevékenység, mely a könnyűipari szervezés és irányítás követelménymodul témaköreit tartalmazza. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:33 542 05 2. A szakképesítés megnevezése: Szabó 3. Szakképesítések köre:

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az 58. sorszámú Női szabó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 58. sorszámú Női szabó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 58. sorszámú Női szabó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 542 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNNYŰIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNNYŰIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 542 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 06 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szövő 3. Szakképesítések

Részletesebben

A 293. Könnyűipari gyártáselőkészítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 293. Könnyűipari gyártáselőkészítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 293. Könnyűipari gyártáselőkészítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 542 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNNYŰIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNNYŰIPARI TEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 542 01 2. A szakképesítés megnevezése: Könnyűipari

Részletesebben

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Helyi tanterv SZAKMAI PROGRAM

Helyi tanterv SZAKMAI PROGRAM Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv SZAKMAI PROGRAM KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORT LAKÁSTEXTIL-KÉSZÍTŐ

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 FEOR 3117 Gépésztechnikus VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Szíjgyártó-nyerges szakmai ismeretek. 1. Ismertesse a szíjgyártó-nyerges termékek csoportosításának szempontjait, tárgyi egységeit és tárgyait!

Szíjgyártó-nyerges szakmai ismeretek. 1. Ismertesse a szíjgyártó-nyerges termékek csoportosításának szempontjait, tárgyi egységeit és tárgyait! Szíjgyártó-nyerges szakmai ismeretek 1. Ismertesse a szíjgyártó-nyerges termékek csoportosításának szempontjait, tárgyi egységeit és tárgyait! 2. Határozza meg a szíjgyártó-nyerges tárgyak, tárgy-együttesek

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: A tételekhez segédeszköz nem használható!

A vizsgafeladat ismertetése: A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A raktározás szerepe az ellátási láncban A raktár-technológia összetevői Automatikus áruazonosítás

Részletesebben

1. MARKETING ISMERETEK. 1. Határozza meg a piac fogalmát, ismertesse a piac formáit, szereplőit!

1. MARKETING ISMERETEK. 1. Határozza meg a piac fogalmát, ismertesse a piac formáit, szereplőit! 1. MARKETING ISMERETEK 1. Határozza meg a piac fogalmát, ismertesse a piac formáit, szereplőit! 2. Ismertesse a marketing fogalmát, a társadalomban betöltött szerepét és jelentősebb fejlődési szakaszait

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus 3. 3.1

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

FONÓ, KÖTŐ ÉS NEMSZŐTT-TERMÉK GYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FONÓ, KÖTŐ ÉS NEMSZŐTT-TERMÉK GYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FONÓ, KÖTŐ ÉS NEMSZŐTTTERMÉK GYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 03 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület SEE-REUSE. Somogydöröcske Nyugati utca 122. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület SEE-REUSE. Somogydöröcske Nyugati utca 122. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület Somogydöröcske Nyugati utca 122. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM Biogáz telep kezelője (óraszám: 64 óra) A képzés nyilvántartásba vételi száma:.. 2014. KÉPZÉSI

Részletesebben

Szabó Csecsemő- és gyermekruhakészítő

Szabó Csecsemő- és gyermekruhakészítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. A képzési program. TÜV 135 Minősített hegesztő. SzPk

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. A képzési program. TÜV 135 Minősített hegesztő. SzPk KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési program Megnevezés TÜV 135 Minősített hegesztő OKJ azonosító Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosító SzPk-00015-14-05 0 07 2 Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 341 01 Eladó szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi Egészség és Biztonság 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját,

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszközök:

Tájékoztató. Használható segédeszközök: A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet és a 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Szerkesztés-modellezés

Szerkesztés-modellezés OV Szerkesztés-modellezés 11. évfolyam /11.a, 12.e osztályok/ A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: gyakorlati + szóbeli - A tanuló egy szerkesztési feladatot kap adott témakörből az évfolyam

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2. A 19. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 05

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2013. március 19. Szénásy

Részletesebben

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 33 542 05 0010 33 03 Női szabó szakképesítés Helyi tanterve 2008

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 33 542 05 0010 33 03 Női szabó szakképesítés Helyi tanterve 2008 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 72 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 33 542 5 1 33 3 Női szabó szakképesítés Helyi tanterve 28 Készítette: Márkusné Halmosi Zsuzsanna műszaki tanár 1 Női szabó

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 153. sorszámú Műanyagfeldolgozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 153. sorszámú Műanyagfeldolgozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 153. sorszámú Műanyagfeldolgozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 09 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

Részletesebben

Férfiszabó Szabó

Férfiszabó Szabó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben