Rip *** INFORMÁCIÓELMÉLETI ALAPOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rip *** INFORMÁCIÓELMÉLETI ALAPOK"

Átírás

1 A KOMMUNIKÁCIÓ A szó latin eredetű, magyar jelentése: közlés. Kicsit általánosabban magát a közlésfolyamatot értjük alatta, melynek szereplői: az adó és a vevő, valamint a csatorna (amely tulajdonképpen az adó és a vevő közti út)... Attól függően, hogy a szereplők kifélék-mifélék, szoktunk beszélni interperszonális (azaz: személyek közötti), illetve tömegkommunikációról (mint az újságok, a rádió, a tévé). A kommunikáció jellege alapján megkülönböztetjük a verbális (nyelvi eszközökkel történő: beszéd, írás * ) és a nonverbális (gesztus, mimika, testbeszéd) eseteket. Az interperszonális kommunikáció Alappéldánk egy verbális példát szemléltet (ez a leggyakoribb): Gondolat-1 Gondolat-2 Adó Vevő Első ábránkon egy egyszerű kommunikációs lánc látható. Az adónak valamilyen gondolata támad, és úgy véli, hogy ezt megosztja a vevővel, akiben - jó esetben - ugyanolyan, vagy hasonló gondolatot vált ki. Az a hullámos nyíl (a csatornán) maga az információ, amely a közleményben van "elbújtatva". Gyanúsan egyszerű, cseppet sem bonyolult ez az egész... Valóban: ez még kétségbeejtően primitív, nem mond semmit sem az adóról, sem a vevőről. Pedig kellene. Nézzük csak meg tüzetesebben! Gondolat-1 Gondolat-2 beszéddé alakít beszédet megért Adó Vevő * Vannak olyan szakírók, akik alapfeltételként fogalmazzák meg a visszacsatolás szükségességét. Az általunk vázolt esetet ők nem tartják kommunikációnak. (Az írást sem!) Rip GAMMA (4.0) 1

2 Az ábra új elemei láthatóvá teszik, hogy a közlésfolyamat bizony munka, nem is akármilyen! A gondolatokat "átfogalmazni" beszédre, valamint az ilyen beszédet megérteni -- elég bonyolult tevékenység... A gondolatok beszédre való lefordítása, illetve a hallott beszéd visszafordítása "gondolati nyelvre": ez a kommunikáció központi kérdése. A beszédképzés (és hallás) fiziológiai alapjaival nem foglalkozunk; feltételezzük, hogy a kommunikációs lánc mindkét szereplője minden szempontból megfelelően működik e tekintetben. A mindennapi életben, amikor emberek kommunikálnak emberekkel - még egy fontos gondolati elem szerepel a láncban: hogy mit is tud - vagy gondol - az adó a vevőről, és viszont. Ez a jelenség az úgynevezett metakép *. A metaképben szervezi egységbe a két kommunikációs partner az egymásról kialakult véleményét, jellegükre nézve ezek tehát képzeti modellek. E modellek megléte - nyilvánvalóan - befolyásolja a közlés folyamatát, hiszen másként beszélünk egy barátunkkal, és megint másképp egy olyan emberrel, akiről tudjuk, hogy "akkor is hazudik, ha kérdez"... Ha meg akarjuk fogalmazni, hogy milyen funkciója van a metaképnek, akkor a válasz egyszerű: a gondolato(ka)t megszűri, hogy minél jobban megérthetőek legyenek a másik félről alkotott gondolati képet is figyelembe véve. Ugyancsak szűrő hatása van a beszédre való le- és visszafordításnak: nyilvánvaló, egy adott nyelvi szókincs is szükséges ahhoz, hogy megfelelően, a félreértés minél kisebb veszélyével tudjunk kommunikálni. A félreértés, a meg nem értés a legnagyobb probléma, ami a közlésfolyamatban jelentkezhet. Ennek elkerülésére mindent meg kell tennünk, hiszen akkor a mi gondolatunk helyett egy olyan gondolat születhet a vevőben, ami nem is hasonlít a mienkére... Ráadásul a valóságos életben a kommunikációs csatornán mindig van valamilyen zavaró hatás, aminek a neve: zaj. Gondolat-1 Gondolat-2 metakép a VEVŐ-ről beszéddé alakít metakép az ADÓ-ról beszédet megért Adó Vevő Zaj Ez az ábránk már elfogadható árnyaltsággal próbálja megjeleníteni a valóságos közléshelyzetet (ne feledjük, hogy verbális és interperszonális esetről van szó). Jegyezzük meg, hogy a kommunikáció iránya mindig az adótól a vevő felé mutat. Ezen az sem változtat, ha "felelgetős" a kommunikáció (ezt dialógusnak hívjuk). Ilyen esetben a szerepek megcserélődnek, az addigi adóból vevő lesz -- de az információáramlás iránya állandó marad, az adótól a vevő felé mutat. Jó esetben ilyenkor működik a visszacsatolás (feedback). * meta - szóösszetételekben valamin való túllétet, valami felettséget jelent Rip GAMMA (4.0) 2

3 Kommunikációink során érdemes kerülnünk a "panelekből való építkezést", a közhelyességet, hiszen csak ekkor lesz a kommunikáció egyedi, csak ránk jellemző. Ebben a témakörben Ilf-Petrov: Tizenkét szék című könyvéből választottam elrettentő példát, az Emberevő Ellocska fejezetből. [O1] Itt a "panelek" ugyan abszolút egyediek, de az életre való reagálás közhelyessége az "elrettentő". Hozzá kell tegyük, hogy a - nyelvi - panelek azonban nagyon sokszor segíthetik is a kommunikációt (pl. az időjárás, mint téma)... Az eddigiekben csupán a verbális kommunikációt tárgyaltuk, de - természetesen - minden érzékszervünk alkalmas arra, hogy környezetünkből közléseket fogadjon: a szagok, az ízek, a tapintás szerepe a vizuális (szemmel érzékelhető), vagy auditív (füllel hallható) információfelvételhez képest jelentősen visszaszorult, az intimszférában van jelentőségük, de ott aztán nagy. Az élővilágban azonban se szeri, se száma az ízleléssel, szaglással, tapintással megvalósuló kommunikációs helyzeteknek, de ezek ismertetésétől a terjedelem korlátai miatt el kell tekintenünk. Az érzékszervek szerepe a közlésfolyamatban kiemelt jelentőségű. Nemcsak nyelvi eszközökkel kommunikálhatunk. Egy simogatás, vagy egy kellemes illatú dezodor kommunikációs helyzetet is teremthet, szavak nélkül is megérthetjük egymást. Ám általában nem ez a gyakoribb. Sokkal többször találkozhatunk olyan helyzettel, amikor a nyelvi eszközökkel elmondottak alátámasztására, netán gyengítésére használjuk a nonverbális kommunikációt. Pl. az arckifejezésünket ("arcokat vágunk", biggyesztjük az ajkunkat, mosolygunk, kacsintunk, stb.), a mondanivaló nyomatékosítására mozgathatjuk a kezünket (gesztikulálunk). A szakirodalomban ezt metakommunikációnak szokás nevezni. Testünk tartását, ahogy állunk, ülünk, ahogy kezünket pl. a zsebünkben tároljuk, stb., értő vevő mindig megfigyeli, s ebből az általunk elmondottakra nézve következtetéseket tud levonni. Tulajdonképpen nem is az általunk közölt információra, hanem a róla kialakított metaképünkre nézve kap felvilágosítást. A szakirodalom az ilyenfajta kommunikációt testbeszédnek (body-language-nek) hívja. Érdemes figyelni ezekre a - látszólag - jelentéktelen árnyalatokra, ugyanis hazudni szóban (verbálisan) nagyon könnyű; de testünknek sokkal nehezebb parancsolni. Az Internet megjelenése kapcsán a verbális (de írásos) kommunikáció során - pl. beszélgetőcsatornákon, IRC-n, v. levelezéskor - nagyon zavaró tud lenni, hogy a metakommunikációs elemek hiányoznak a "társalgásból". Erre vezették be a kis vigyori :-), vagy bús :-( pofákat, a smiley-ket. Használatukkal bizonyos hangulati elemeket is bele tudunk csempészni a csupán írásjelekkel zajló kommunikációba. Itt említjük meg azt, hogy a hálózati "ismerőseinkről" alkotott metaképünk sokszor borzasztóan hiányos, vagy nincs is!! Az írás Fontossága miatt nem mellőzhető, hogy a rögzített beszédet, az írást az előző említésen túl is részletezzük. A fejlődés hatására napjainkra szinte kizárólagossá vált a hangírás, amikor a beszédhangoknak egy-egy jel (betű) felel meg. Ezekből a jelekből "rakjuk össze" a szavakat, a mondatokat, ill. a legnagyobb egységet, a szöveget. Rip GAMMA (4.0) 3

4 Természetesen ismerünk manapság is olyan írásokat (Kína, Japán), ahol nem hangokat, hanem fogalmakat rögzítenek egy-egy jellel. Ezek az ún. ideogramok. Számunkra meglehetősen idegennek tűnik ez az alapelv, s talán nem lesz haszontalan a Függelékben Clavell: A sógun c. könyvéből az a részlet, amelyben a főhőst a japán írásra, annak alapelveire tanítják. [O2] Az írás az egyetlen kommunikációs lehetőség bizonyos esetekben: ilyen pl. a lábadozása alatt beszélni nem tudó Zemlényi Zoltán - akit 15 éves korában ütött el egy autó - HOPPÁRÉZIMI! könyvében publikált "kommunikációs táblája" is. Sérülése miatt a kezét sem tudta használni. A táblázat, mint látható, Zoltán egyfajta "alapszókincsének" elemeit tartalmazza. A tömegkommunikáció Ebben az esetben az adó és a vevő között vagy nincsen "élő" kapcsolat (ennek kiváló példája lehet ez a könyv is), ennek ellenére a kommunikáció - mivel a vevőnek a közlésfolyamat során gondolatai támadnak - rendben megvalósul, célját eléri. Vagy nem egy, hanem több vevő működik. a helyzet vonatkozik a rádió-, vagy tévéadásokra, illetve az újságokra (magnókazettákra, CD-lemezekre, CD-ROM-okra, stb.) is. Ilyen esetben az adás időben is elkülönülhet a vételtől, de az eredmény ugyanaz marad. Az adónak annyi hátránya van az interperszonális helyzethez képest, hogy viszonylag gyenge - és nem is igazán gyakori - a vevő visszajelzése arról, hogy egyáltalán "vette-e" a közlést. Az iskolai tanóra közléselméleti szempontból egy tömegkommunikációs helyzet, annak ellenére, hogy az adás és a vétel egyidejű. A tömegkommunikációs közléshelyzetben az adótól a vevőig terjedő út (a csatorna) egy más nevet kapott: ez az ún. médium * ; a média ennek többesszáma. Átvitt * latin eredetiből származtatva köztességet, közvetítőt, közeget jelent Rip GAMMA (4.0) 4

5 értelemben ez utóbbival szoktak hivatkozni a tömegkommunikációs eszközökre (sajtó, rádió, tévé). Abban az esetben, ha több érzékszervünk, több szinten kap közlést, akkor szokás használni a multimédia kifejezést is. AZ INFORMÁCIÓ Az eddigiekből is kiviláglik, hogy nem is olyan egyszerű a helyzetünk, ha információhoz akarunk jutni: a kommunikációban az információ ugyan valahol ott van, de kinyerni onnan nehéz... Zűrzavar az információ szó körül Az informatika táján egyre inkább megszokottá kezd válni számunkra az, hogy az alapfogalmak terén - enyhén szólva - sok a megnevezésbeli (értelmezésbeli) különbség. Csoda lenne, ha az "információ" és az "adat" fogalmánál nem ezzel találkoznánk. A köznyelvi gyakorlatban valamennyien "érezzük" ezt a fogalmat - ki így, ki úgy - sőt: használjuk is; ez azonban korántsem jelenti azt, hogy tisztában is vagyunk azzal, hogy mit jelent. Éppen ezért a köznyelv felől fogunk közelíteni. Üssük csak fel a Magyar Nyelv Értelmező Szótárát!) információ: l. Vmely személyre v. ügyre vonatkozó tájékoztatás. 2. Értesülés. 3. (Tud.) Hír. Ígérete ellenére bizony még a harmadik jelentés sem elégíti ki tudományos igényeinket! Mindössze annyival lettünk okosabbak, hogy valamifajta közléssel van dolgunk: ahhoz, hogy információhoz jussunk, valakinek (vagy valaminek) azt közölnie kell velünk. Mi nem elégszünk meg ennyivel, megpróbáljuk jobban körüljárni, pontosítani a szó jelentését. Kiindulásként tekintsük az alábbi példamondatokat (közléseket): a) "Fáj a fejem." Ebben az esetben arról van szó, hogy valami "fej" nevű dolog (amely a közlőé) fáj. b) "Budapesten 1988-ban összesen 660 mm csapadék esett." Ez arról tájékoztat, hogy valahol, valamikor, valami történt (azaz: "Budapesten", "1988- ban", "csapadék" és "esett"). Ám, ha a tartalmi elemzés szempontjait finomítjuk, akkor nem mehetünk el amellett, ami a "csapadék" szóra vonatkozik: tudniillik, hogy ez a csapadék "valamennyi". A közlésekben tehát ismeretek vannak, amelyeket arra szánunk, hogy valaki - valamilyen célra - hasznosítsa azokat. Nézzük csak: milyen esetekben hasznosíthatók ezek az ismeretek? Rip GAMMA (4.0) 5

6 a) eset Hasznosíthatja-e ezt egy olyan - értelmes - élőlény (mondjuk: egy idegen naprendszer lakója), akinek nincs ugyan feje, de megérti, amit mondunk? Vagy: mit kezd ezzel az ismerettel ugyanez a földönkívüli, ha feje ugyan van, de életében sohasem érzett fájdalmat? (Persze, ez a kiagyalt "földönkívüli" valószínűleg ebből a - magyar nyelven elhangzott - neki "vartyogásnak" tűnő valamiből semmit sem értene meg. Akkor ez számára nem hordoz ismeretet, tehát csak egy "hanghalmazt" hall -- már, ha egyáltalán van érzékszerve [füle], amely a hangokat érzékeli.) Az a) közlés tartalmát csak olyasvalaki tudja hasznosítani, aki a fejfájást valaha is érezte, hiszen a közlő nem magyarázkodik, mi is a fejfájás, mert feltételezi, hogy a közlés címzettjének vannak ilyen irányú tapasztalatai. Mivel biológiai felépítésük hasonló, a vevő ezek után mindent ért. Az esetek többségében - a köznapi jellegű közléseknél - ez így is van. Mert működik. b) eset Nyilvánvalóan nem hasznosítható ez az ismeret annak számára, aki: - valamelyik tartalmi egységet ("Budapest", vagy "csapadék") nem ismeri; - ha a "csapadékot" ismeri ugyan, de fogalma sincs a mm-ről. Ez a mondat egy átlagosan művelt ember számára sem mond többet, mint azt, hogy: "Budapesten 1988-ban esett csapadék". A meteorológusok, vagy a természetföldrajz jó ismerői - természetesen - előnyben vannak e közlés hallatán, hiszen ők tudják, hogy ez tulajdonképpen mennyi vizet is jelent; tisztában vannak a budapesti, a magyar és nemzetközi átlagokkal, stb. A közlés felfogása után ők rögtön hasonlítanak, mérlegelnek, elgondolkodnak (ha ezt egy szóban akarnánk kifejezni: értelmezik a közlést). Érdekesség, hogy a közölt ismeret egy furcsa tulajdonságot rejt magában: egy bizonyos pontig mindenki számára ugyanazt jelenti, végeredményben azonban mindenki számára mást mond. Mivel ezernyi szállal kötődik a világról alkotott korábbi ismeretekhez, és ezek az ismeretek meg a személyhez kötődnek, még két, teljesen hasonló ember számára sem jelenthetik ugyanazt. Szintaxis * és szemantika Ahhoz, hogy a közlés hasznosítható, a benne hordozott ismeret átvehető legyen, az ismeretet fogadónak érzékelnie kell, valamint fel kell fognia a közlést. Világos, hogy nem tudja hasznosítani a fenti közléseket az, aki nem ismeri a vonatkozó szintaktikai szabályokat (egyszerűbben kifejezve, és példáinkat nézve: aki nem tud magyarul. Ebből is kitűnik, hogy nem kell ehhez rögtön a Földön kívülre mennünk!) Előbbi példamondatainkat rendszereknek tekinthetjük, mivel egymással összefüggő elemekből épülnek fel. Keressük meg ezeket az elemeket! * A szintaxis (alaktan) a nyelvtannak a szavak képzésével és ragozásával foglalkozó része Rip GAMMA (4.0) 6

7 A két kijelentés azonos szerkezetű: az a) példamondatot latin betűk (alfabetikus karakterek ** ), illetve a b) kijelentést számok és betűk (alfanumerikus karakterek) alkotják. De tekinthetjük a mondatok szavait is. Ezek a rendszer elemei. A rendszer leírásához azonban az elemek közötti összefüggés meghatározása is szükséges. Mi határozza meg azt, hogy milyen formában csoportosítjuk ezeket a karaktereket? Egyrészt - a szavakra vonatkozóan - a magyar nyelv nyelvtani szabályai (ezt hívják szintaxisnak); másrészt - a számoknál - a matematikai szabályok. Ezek a közlés szerkezeti (formai) követelményei, szintaktikai szabályoknak hívjuk őket. Nézzük most meg azt az esetet, amikor a szintaxissal semmi baj, nyelvi szempontból tökéletesen megformált, "csak" éppen értelme nincsen. Ez az ún. "halandzsa". Például: Ingyom-bingyom táliber, tutáliber, máliber... (már tudniillik, hogy hová megy a kisnyulacska). Meg ilyenek. Lewis Carroll jópár ilyen, halandzsa-verset is írt. Egyik első versszakát közlöm, két magyar költő fordításában. Jabberwocky Szajkóhukky (Weöres Sándor) A gruffacsór (Tótfalusi István) Twas brillig, and the slithy towes Volt a brillős, a csuszbrugó, Nézsonra járt, nyalkás brigyók Did gyre and gimble int he wabe; gimbelt és gált távlengibe, turboltak, purrtak a zepén, All mimsy were the borogoves, minden mimicre purrogó, nyamlongott mind a pirityók, And the mome rats outgrabe mómája ingibe. bröftyent a mamsi plény. Annak ellenére, hogy minden rag és képző a helyén van -- nem nagyon értelmezhető(ek) a közlés(ek). [O3] Bár a közlés tartalma függ a szavak, kifejezések mondaton belüli sorrendjétől, szerepétől is, a mondatszerkesztés (grammatika) szabályainak betartása még nem elég. Gondoljunk csak egy szövegszerkesztő helyesírásellenőrzőjére! A közlésnek még meg kell felenie a jelentéstani (tartalmi) követelményeknek is, ezeket idegen szóval szemantikai szabályoknak nevezünk. Mit is jelent ez? Legtöbbször egyszerűen annyit: ha megszólalunk, akkor legyen értelme, veleje annak, amit mondunk. A vevőnek - a közlő szándékainak megfelelően - meg kell értenie a közlést, ami csak akkor történhet meg, ha a közlés címzettje ismeri az ehhez szükséges szemantikai és szintaktikai szabályokat, azaz a közlésben szereplő szavak jelentését, és az összefűzésük módját. Adat és információ Adatnak nevezzük a tények és elképzelések nem értelmezett, de értelmezhető formában való közlését. Az "értelmezhető" kifejezésen a számunkra ismeretes szintaktikai és szemantikai szabályoknak való megfelelést, mint tulajdonságot (alapfeltételt) kell érteni. Az értelmezhető ismeret tehát mindenki számára adat *. ** Itt jelek értelmében használatos, pontosabb meghatározása a Logikai és fizikai adatszintek részben Rip GAMMA (4.0) 7

8 Ámde! Lehetnek olyan emberek, akik ezt az adatot más -- addig megszerzett -- ismereteikhez tudják (és akarják) kötni. Tudják, mert rendelkeznek a kapcsolódó ismeretek halmazával. Akarják, mert szükségük van rá. Ezért a közölt ismeretet gondolati - logikai és matematikai - műveleteknek vetik alá. Információnak nevezzük az adatokon végrehajtott gondolati műveletek értelmezett eredményét. Ilyformán az adat a gondolati művelet tárgya, az információ pedig az eredménye. Az információ tehát értelmezett ismeret. Nem maga az ismeret, hanem annak az emberi gondolkodási folyamatnak az eredménye, amely az ismeret közlését követi. Az a földönkívüli, akinek feje ugyan nincs, de érti azt, amit mondtunk, természetesen értelmezni is tudja fejfájásra vonatkozó közlésünket; számára tehát e közlés információ. Ha a fejnélküli, de fájdalmat nem érző földönkívülivel tudatjuk ugyanezt, akkor - mivel a közlés hasonlóságot tételez fel - ez csak adat. ("Hát persze!" - gondolhatná magában - "Feje is van, fáj is: nyilván azért van a feje, hogy fájjon. Ez csak természetes...") A közlés tehát hasznosult ugyan, de nem azon a szinten, ahogy a közlő szerette volna: ő információt szeretett volna átadni, de - rajta kívülálló okokból - az értelmezés elmaradt, ezért a közlés címzettje csak adathoz juthatott. A b) esetben, ha valaki nem tudja, hol van Budapest, vagy, hogy mi is az a csapadék, akkor egy olyan "adatsaláta" birtokába jut, amely az eredetileg közöltekhez képest csak hiányosan értelmezhető. Nézzük végig - sorrendben - a rendszer (példamondat) elemeit (a szavakat), s szedjük össze azok minden fontosabb lehetséges jelentésárnyalatát! Budapest -- Magyarország fővárosa, egy földrajzi hely, amelynek kiterjedése (mérhető területe) van. A fővárosi jelleget azért kell hangsúlyoznunk, mert a kiterjedés - azaz, hogy Budapest mettől-meddig tart is tulajdonképpen - az ún. "közigazgatási határ"-tól függ; s ezt nem természetföldrajzi elemek, hanem államigazgatási szempontok határozzák meg elsősorban ez egy évszám (az idő számításának történelmi kialakulásától most tekintsünk el), mégpedig az időszámítás kezdete - Krisztus születése - óta eltelt évek közül az ezerkilencszáznyolcvannyolcadik (sorszámnév!) időpont; de ne felejtsük el azt sem, hogy - mivel az év az időnek egyik mértékegysége is - jelenti a január 1-je 0 óra 0 perctől december óráig terjedő időtartamot is (amennyi idő alatt a Föld a Nap körül egy teljes fordulatot tesz). 660 mm -- ez egy méret, mégpedig valamilyen hosszúságé; a megadásban az SI-rendszer szerint eljárva, a hosszúság mértékének - a méternek - az ezredrészét fogjuk felmérni. A hozzá rendelt - tízes számrendszerbeli - szám pedig egy mennyiséget jelölő jel. (Itt az a jelentése, hogy ennyiszer kellett a millimétert, mint távolságot egymás után felmérnünk ahhoz, hogy azt a "valamilyen" hosszúságot pontosan meghatározzuk.) csapadék -- olyan meteorológiai jelenségek gyűjtőneve, amelyek a víznek valamilyen halmazállapotú előfordulásai a levegőben (az atmoszférában); általában folyékony halmazállapotra számolják át. esik -- a gravitációs térben egy nagyobb helyzeti energiájú ekvipotenciális felület felől ("felülről") egy alacsonyabb helyzeti energiájú ekvipotenciális felület (a tömegközéppont) irányába ("lefelé") elmozdul valami; ezt a mozgást külső akadály nem korlátozza, tehát egyenletesen gyorsuló. * Mások az adatnál alapvetőnek tekintik a rögzítettséget; ez itt fölösleges megszorítás lenne Rip GAMMA (4.0) 8

9 Az egyes elemek jelentésárnyalatából most megállapíthatjuk a rendszer jelentését: egy bizonyos területen egy adott időtartam alatt 660 mm hosszú víz jut szabadeséssel a talajra. Nem akar ez összejönni... Minden rendben van, csak a "660 mm" okoz problémát. Mert ugye: hogy is lehetne térfogatot hosszúságegységgel mérni? Ez az eset: a köznapi tudat szintje (a miénk). Mi lehet az a "többlet", amely a meteorológus számára ebben a közlésben benne rejtőzik? A meteorológiai állomáson egy olyan edényben fogják föl a hullott csapadékot, amelynek oldalán beosztás van, ami közvetlenül megmutatja: ha ez a - folyékony - víz egy négyzetméternyi felületre esett volna (és nem folyna széjjel), akkor annyi milliméter magasan állna (az pedig már az általános iskolás tanulmányokból is tudható, hogy egy 1 mm "magas", 1 m 2 alapú négyzetes oszlop térfogata pontosan 1 dm 3, azaz: 1 liter). Az "1988-ban összesen 660 mm" csapadék tehát az év folyamán lehullott összes eső, hó, havas eső, stb. mennyiségét adja meg, literben (egy négyzetméterre). Hogy ez most sok, vagy éppen kevés, ez attól függ. Ha az ember nyakába zúdul váratlanul, akkor szerintem határozottan sok. Ahhoz viszont, hogy szörfözni lehessen rajta, nézetem szerint kevés. Már ebből is látszanak az értelmezés bonyodalmai, ezért nem is folytatjuk: aki a meteorológiai értelmezésre kíváncsi, az utánanézhet (pl. egy földrajzkönyvben, és rájöhet, hogy ez az év - Budapesten - egy viszonylag szárazabb év volt)... Ahhoz, hogy az adatból információt nyerhessünk - mint tudjuk -, értelmeznünk kell, és ez nem mindig könnyű feladat. Többször előfordulhat, hogy az adat - önmagában - értelmezhetetlen; ezért, ha értelmezni akarjuk, szükségünk lesz arra, hogy az összefüggések kiderítése érdekében az adatokat valamilyen szempont szerint csoportosítsuk. Ezzel tulajdonképpen nem "értelmezünk", csak előkészítjük az értelmezést. E folyamatot szokás adatfeldolgozásnak nevezni, általánosságban. Sokszor halljuk-olvassuk az "adatfeldolgozás" helyett az "információfeldolgozás" kifejezést. E kifejezés alapvetően helytelen. Miért? Definíciónk szerint az információ az adatban megtestesülő ismeret értelmezésének eredménye, mindenképpen az értelmező személyéhez kötődő fogalom. Mivel végeredmény, ezért további "feldolgozása" szükségtelen, fölösleges, és a valóságban nem is történik meg. Akkor pedig "információfeldolgozás"-ról beszélni értelmetlen. Nem az információt dolgozzuk fel, hanem az adatot. Rip GAMMA (4.0) 9

10 Feladatok: 1. a) Hernádi Miklós: Közhelyszótár c. munkájából gyűjts legalább öt közhelyet, amit már te is használtál valamikor! b) Sokan azt állítják, hogy a giccs és a közhely "rokonságban vannak". Összegyűjtendő legalább 5 (vizuális) közhely, ill giccs! c) Állítsuk össze (az O1 nyomán) Paréj Péter "nyelvi paneljeit"! Legalább 10 megemlítése szükséges. 2. Írj saját halandzsaverset! Értelmezd a Weöres-féle első versszakot! 3. Gondold végig, hogy milyen szempont alapján választasz dezodort (parfümöt)! 4. Találjon ki az Olvasó legalább 2 extrém "kommunikációs helyzetet"! ("Extrém" alatt olyan érzékszervekkel történő kommunikációt értünk, amely nem szerepel a könyvben.) 5. Mi a véleményed: mindig, minden tanóra "tömegkommunikációs helyzet"-e?! Mi teszi azzá? 6. Tételezzük fel, hogy - eléggé el nem ítélhető módon - miközben vevők vagyunk, az adóval úgy kommunikálunk, hogy kényelmesen - hm - "eltehénkedünk". Milyen következtetésre juthat ennek alapján metaképünkről az adó? 7.: Néhány "szmájli", mutatóba: Készíts ehhez hasonló újakat! :-P --- ez nyelvet öltött; ;-) --- kacsint; :-o --- csodálkozik; :-] --- ez egy fapofa. 8. Nosza, kedves Olvasó! Használja csak a fantáziáját! Adjon értelmet a Weöres-fordította első versszaknak! Rip GAMMA (4.0) 10

11 9. A kép Verne: Várkastély a Kárpátokban c. könyvének illusztrációja. Jól mutatja azt, hogyan gondolták el kb. 120 évvel ezelőtt a majdani "multimédiát". Orth báró ebben a formában tudta csak megjeleníteni tragikus halált halt énekesnő-szerelmét. Valahol a képen megtalálható a vetítő (laterna magica) és az - akkor már ismert - hangkeltő eszköz (a fonográf) is... Keresd meg ezeket a képen! Miben tévedett a rajzoló, és miben jósolta meg helyesen a jövőt? Mit gondolsz: a képen ábrázolt - kivetített - női alak vajon álló- (dia-), vagy mozgókép lehet? 10. A mindennapi kommunikáció során nagyon gyakran használunk (mobil)telefont eszközül. Állíts össze legalább 5, a (mobil)telefonálásban használt "dallamfordulatot" -- közhelyet, vagy udvariassági szólamot! Rip GAMMA (4.0) 11

12 MÉRJÜK MEG AZ INFORMÁCIÓT! Az információ matematikai megközelítése Az eddigiekben az információfogalom meghatározásához teljesen általánosan, a kommunikáció-, megértés- és jelelmélet (szemiotika) megközelítési irányából jutottunk el. Ezt most sürgősen tegyük félre! A következőkben kizárólag a mennyisége, mérhetősége érdekel bennünket. Eltekintünk attól, hogy jelentést hordoz, hiszen az egyes értelmezők által az adaton végzett gondolati (értelmezési) munka nagyon nehezen lehetne mérhető, mivel a gondolkodási stílusok különbözők - csakúgy, mint azok az emberek, akik gondolkodnak. A mérésről eddig azt tanultuk, hogy egy ismert valamivel (ez a mértékegység) összehasonlítottuk az ismeretlen megmérendőt. Itt sajnos nem áll a rendelkezésünkre mértékegység... Azonban van a mérésnek egy másik definíciója is: STEVENS szerint a mérés nem más, mint számok hozzárendelése a való világ objektumaihoz. Tehát, amikor valakinek a testmagasságát mérik: hozzárendelnek egy számot. Ahhoz azonban, hogy az információ egységét is szabatosan meghatározzuk, segítségül kell hívnunk az információelméletnek azt a részét, amely a kommunikáció matematikai elméletével foglalkozik. Az elmélet megteremtője Claude Elwood Shannon, aki felismerte: az információ mennyiségét számmal lehet jellemezni (hasonlóan ahhoz, ahogyan számmal lehet kifejezni a távolságot, az időt, a tömeget, a hőmennyiséget, a testmagasságot, stb.). Segít a barkochba-játék [Ezt a játékot - állítólag - Bár Kochba zsidó hadvezérről nevezték el. Amikor a zsidók i.sz. 135-ben szabadságharcot indítottak a római elnyomás ellen, ő volt a vezérük. Neve azt jelenti: "a csillag fia". A túlerőben lévő római hadsereg ostrom alá vette a várat, amelyet Bár Kochba vezetésével egy kis létszámú, de elszánt helyőrség hősiesen védett. Ezek történeti tények. A játék a nevét onnan kapta, hogy Bár Kochba kiküldött egy felderítőt, kikémlelni a rómaiak táborát; a felderítőt azonban a rómaiak elfogták, és kegyetlenül megkínozták, többek között kivágták a nyelvét. A felderítő megszökött a római fogságból és jelentkezett Bár Kochbánál, beszélni azonban nem tudott, és így szavakkal nem tudta elmondani, hogy mit látott. A vezér erre olyan kérdéseket tett föl neki, amelyekre a megkínzott katona fejbólintással ("IGEN"), illetve fejrázással ("NEM") válaszolt. Így aztán Bár Kochba mindent megtudott a római felderítőtől, amire a vár védelméhez szüksége volt. A baj csak az, hogy e meggyőzően hangzó történetről a forrásmunkák nem tudnak. A legendát valószínűleg az költötte, aki a barkochba-játékot kitalálta, és Bár Kochbáról elnevezte; de, hogy ez ki volt, azt nem sikerült eddig kideríteni. Gyanús, hogy Budapesten keletkezett a század elején, igen népszerű volt, főleg az írók köreiben; Karinthy és Kosztolányi írásaikban többször is említik, s nagy mesterei is voltak e játéknak.] Célunk, hogy kitaláljuk, amit feladtak a többiek. Az, hogy ehhez mennyi információra van szükség, azzal mérhető, hány kérdés kell a kitaláláshoz a legcélravezetőbb kérdezés mellett. "Kérdés" alatt, persze, a barkochba játékszabályainak megfelelően, olyan Rip GAMMA (4.0) 12

13 kérdés értendő, amely igennel, vagy nemmel megválaszolható (azzal a megkötéssel, hogy az "IS" nem megengedett). A kapott válaszokat leírva, és "igen" helyett 1-est, "nem" helyett 0-t írva, a kapott válaszsorozat helyettesíthető egy 0 és 1 jegyekből álló számsorozattal. Ez egy kódolási eljárás, maga a 0 és 1 jegyekből álló számsorozat a kódszó. A kódolással - a továbbiakban - még részletesen foglalkozni fogunk. Szemléletesen - de nem pontosan - megfogalmazva: egy tetszőleges információ mennyiségét úgy mérjük meg, hogy a szóban forgó információt átírjuk (azaz: kódoljuk) 0 és 1 jegyekből álló sorozattá, a lehető legcélszerűbb módon (hogy a legrövidebb jelsorozatot kapjuk), és az így kapott jelsorozat - kódszó - hosszával (a számjegyek számával) mérjük. Tételezzük fel, hogy barkochba-játékban Petőfi Sándorra gondoltunk. Lejegyeztük egy játékos kérdéseit, utána zárójelben vannak a válaszok: 1) Személy? (Igen = 1) 2) Férfi? (Igen = 1) 3) Ismerem? (Igen = 1) 4) Él? (Nem = 0) 5) A XX.sz-ban halt meg? (Nem = 0) 6) Híres ember? (Igen = 1) 7) Magyar? (Igen = 1) 8) Hős volt? (Igen = 1) 9) Szabadságharcos? (Igen = 1) (Megjegyezzük, hogy a játékos itt már "gyanított valamit", csak még nem akart rákérdezni.) 10) Meghalt a szabadságharcban? (Igen = 1) ((már TUDJA!)) 11) Verseket írt? (Igen = 1) 12) Petőfi Sándor? (Igen = 1) ((kitalálta!!)) Tehát játékosunk 12 lépésből kitalálta Petőfi Sándor személyét. A "gyanú" föltámadása után igyekezett "bebiztosítani" magát, tehát még föltett néhány pontosító kérdést. Ezeket nyugodtan tekinthetjük "fölöslegeseknek", legalábbis a mi elemzésünk szempontjából. Az ő számára természetesen korántsem voltak fölöslegesek ezek a kérdések, hiszen, aki rákérdezéskor nem találja ki a föltett feladatot, az veszített a játékban. Ha így nézzük, akkor fölösleges a 4), a 8)-10) közül valamelyik, és a 12) kérdés. (Itt újra hangsúlyozzuk, hogy még nagyon messze vagyunk a matematika által megkívánt szabatos megfogalmazástól, ezért mások véleménye a miénktől a fölösleges kérdések megítélésében jelentősen eltérhet.) Összefoglalva: a Petőfi Sándorra vonatkozó információ megszerzésének útja ez esetben 9 egység hosszú. Ez a mennyiségi meghatározás azonban - a barkochba-játék játékosától is függően - nem igazán pontos. Mint tudjuk: az információ a közlést vevő személyétől, annak előzetes ismereteitől nem válaszható el. Ezért a lehető legcélszerűbb átkódolásnál azt a sorozatot vegyük figyelembe, amelyből egy magyar, általános iskolát végzett személy már Petőfire gondol. Rip GAMMA (4.0) 13

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. RÉSZ... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 AZ INFORMÁCIÓ... 2 Az információ fogalma... 2 Közlemény, hír, adat, információ... 3 Az információ

Részletesebben

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Összefoglalás Különböző hallás (és olvasás) útján befogadott műalkotások (vers, partita szóló hegedűre, népdal, népi mondóka) befogadási folyamatának elemzéséből

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint Szabó Bálint MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Szabó Bálint Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 5 Alapfogalmak... 7 Az adat és információ... 7 Az adatbázis... 8 Az adatbázis kezelő

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi - Informatikai Tanszék. Fülöp Géza. Az információ. 2. bővített és átdolgozott kiadás

Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi - Informatikai Tanszék. Fülöp Géza. Az információ. 2. bővített és átdolgozott kiadás Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi - Informatikai Tanszék Fülöp Géza Az információ 2. bővített és átdolgozott kiadás Lektorálta: Bakonyi Géza Budapest, 1996. TARTALOM ELŐSZÓ a 2., átdolgozott

Részletesebben

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI Írta: SIMON GYULA A PROGRAMOZÁS ALAPJAI Egyetemi tananyag 2011 COPYRIGHT: 2011 2016, Dr. Simon Gyula, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszék LEKTORÁLTA: Dr. Szeberényi

Részletesebben

1. forduló. 1.1. Az adat, az információ és a hír jelentése és tartalma. A kommunikáció

1. forduló. 1.1. Az adat, az információ és a hír jelentése és tartalma. A kommunikáció 1. Az információ 1.1. Az adat, az információ és a hír jelentése és tartalma. A kommunikáció A tárgyaknak mérhető és nem mérhető, számunkra fontos tulajdonságait adatnak nevezzük. Egy tárgynak sok tulajdonsága

Részletesebben

A világháló publikációs kihívásai

A világháló publikációs kihívásai Tóbiás Nóra A világháló publikációs kihívásai szakdolgozat 2010 Témavezető: Dr. Tóth Etelka Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...5 2. Témameghatározás és anyaggyűjtés...5 3. A kommunikáció fogalma és válfajai...6

Részletesebben

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 EMBER ÉS SZÁMÍTÓGÉP...4 A SZÁMÍTÓGÉP NEM ELLENSÉG!...4 A SZÁMÍTÓGÉP IS CSAK ESZKÖZ, MINT EGY KALAPÁCS VAGY EGY FOGÓ...4 KOMMUNIKÁCIÓ A SZÁMÍTÓGÉPPEL...4 A SZÁMÍTÓGÉP

Részletesebben

KISS DÉNES EMBERSZÁM

KISS DÉNES EMBERSZÁM KISS DÉNES EMBERSZÁM 1 2 KISS DÉNES EMBERSZÁM 3 Kiss Dénes, 2008 A tipográfia és a nyomdai előkészítés Döme Katalin és Dunay Sándor munkája 4 ELIGAZÍTÓ ELŐSZÓ A SZERZŐI SZÁNDÉKRÓL A szerző szavunkban is

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Az ontológiaépítés módszertana Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Tartalom 1 Bevezetés... 4 2 A fogalmak osztályozásának alapkérdései... 6 3 Tudásszervezési rendszerek... 11 3.1 A metaadat fogalma... 11

Részletesebben

Drámamodellek Kaposi László

Drámamodellek Kaposi László 2 Drámamodellek Kaposi László Bevezető A következőkben a tanítási dráma modelljeinek felvázolásával próbálkozom. 1 Az alábbi modellek kapcsán nincs általam ismert és érvényesnek tartott szakirodalom: ha

Részletesebben

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER Avagy mit kell tudni az információs rendszerekről? HALASSY BÉLA Budapest, 1996. A szerkesztést a szerző végezte. Az ábrák és a fedőlap megrajzolásában közreműködött Sajben Gábor.

Részletesebben

Cserép Attila Molnár Katalin Egy helyi közösségi rendőrségi projekt kezdeti lépései

Cserép Attila Molnár Katalin Egy helyi közösségi rendőrségi projekt kezdeti lépései Cserép Attila Molnár Katalin Egy helyi közösségi rendőrségi projekt kezdeti lépései Bevezetés 2004. március 23 24-én és március 30-tól április 1-ig zajlott a Pécsi Közösségi Rendőrségi Projekt úgynevezett

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Kiválasztottság és információ

Kiválasztottság és információ Czagány L. Garai L. (szerk.) 2004: A szociális identitás, az információ és a piac. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2004. JATEPress, Szeged, 79-94. o. Kiválasztottság és információ Kuba Péter 1 A

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kétszemélyes logikai játékok Témavezető: Mecsei Zoltán Egyetemi tanársegéd Készítette: Szabó Dániel András Programtervező Informatikus Debrecen 21 Ezúton szeretnék köszönetet

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Neumann János Informatikai Kar Informatikai Automatizált Rendszerek Szakirány Humánfejlesztési- és Módszertani Intézet Mérnök Tanári Képzés G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Név: BEDŐK DÁVID Konzulens: DR.

Részletesebben

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT COMU ICATIVITATEA TEXTULUI Î MASS-MEDIA AUDIO-VIZUALĂ MAGHIARĂ DI ROMÂ IA CO DUCĂTOR ŞTII ŢIFIC

Részletesebben

BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA. 2003. február 10.

BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA. 2003. február 10. BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA 2003. február 10. 2 Eszményeken, eszményi állapotokon csüggtem, anélkül, hogy a tömeg tekintetbe vételére gondoltam volna, amelynek állapota

Részletesebben

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A matematika és a valóság viszonya. A véletlenszerűség és a legfontosabb hozzá kapcsolódó fogalmak magyarázata, a véletlenszerűség néhány alapvető tulajdonsága és törvényszerűsége. A véletlen

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben