Álláskeresési technikák A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-4494/001 A képzés összes óraszáma: 30 óra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Álláskeresési technikák A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-4494/001 A képzés összes óraszáma: 30 óra"

Átírás

1 Álláskeresési technikák A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-4494/001 A képzés összes óraszáma: 30 óra A képzés célcsoportjába olyan, tartós álláskeresőként nyilvántartott személyek tartoznak, akik "a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkeznek", ennek ellenére a jelenlegi foglalkoztatáspolitikai eszközökkel nem sikerül elhelyezkedniük / újra elhelyezkedniük. a résztvevő álláskeresők elhelyezkedési esélyeinek javítása, hozzásegíteni a hallgatókat az elsődleges munkaerőpiacra való visszatéréshez a kulcsképességek fejlesztése által. Mivel a célcsoport hátrányos helyzetű álláskeresőkből áll, a csoport összetételéhez igazodva kiemelten szükséges előtérbe állítani a személyiségfejlesztést. Az egyedi személyiség fejlesztésre alapozva a résztvevőket képessé kell tenni arra, hogy visszailleszkedjenek a közösségbe (elsőként a képzési csoportközösség, később munkahelyi közösség), elfogadják a csoport normákat, tudjanak alkalmazkodni a spontánul alakult, illetve civilizációs alapon szükségesszerű közösségi szabályokhoz. A spontánabb, öntevékenyen szerveződő csoport normáinak elfogadásán felnőve képessé kell válnia a résztvevőnek a munkahelyi elvárások betartására felismerve az ehhez fűződő érdekét. Ugyanakkor a program célzottan a munkaerőpiacra lépés mozzanataira készíti fel a résztvevőket. a problémamegoldás, a konfliktuskezelés és az önérvényesítés fejlesztésének kompetenciája az önismeret szerepének kompetenciája tárgyalás, megbeszélés, egyéni aktivitás kompetenciája kapcsolatkezelési készségek ismeretének kompetenciája önmenedzselés, karriertervezés kompetenciája az állásinterjún való személyes megjelenés kompetenciája az elhelyezkedést akadályozó tényezők ismeretének kompetenciája a potenciális munkalehetőségek felkutatásának kompetenciája hirdetéselemzés kompetenciája a célok meghatározásának kompetenciája alkalmazói és munkavállalói szokások ismeretének kompetenciája A programba való bekapcsolódás feltételei: nem előfeltétel Önismereti tréning Visszatérés a munkaerőpiacra álláskereső technikák A képzési díj kiegyenlítése. A záró feladat minimum 70%-os teljesítése. A megengedett hiányzás betartása, amely az összes óraszám maximum 10%-a

2 Az érzelmi intelligencia fejlesztése A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-6151 A képzés összes óraszáma: 30 óra Elsősorban gyermekekkel és családtagjaikkal foglalkozó szakembereknek szól, akik fejlesztő, segítő munkát végeznek (pedagógusok, gyógypedagógus, asszisztens, fejlesztő pedagógus, dietetikus, szociális munkás, védőnő, stb.) A képzés célja, hogy a résztvevő az érzelmi intelligenciájának fejlesztése elméletének, fejlődéslélektani aspektusainak elsajátíttatása. Cél az érzelmi tudatosság növelése, az érzelmek felismerésének, azonosításának segítése az érzelmi állapotok kifejezésének árnyaltabbá, gazdagabbá tétele az önkontroll erősítése, a pozitív és negatív érzelmek, kifejezésének megtanulása. A képzésben résztvevő ismerni fogja az érzelmi intelligencia idegrendszeri, fejlődés-lélektani aspektusait. A képzésben résztvevő képes lesz mások érzelmeinek észlelésére, azonosítására. A képzésben résztvevő ismerni fogja az érzelmekhez tartozó gesztusok felismerésének technikáit. A képzésben résztvevő ismerni fogja az érzelmi intelligencia fogalmát, elméletét. A képzésben részvevő ismerni fogja az érzelmi és a racionális gondolkodás jellemzőit. A képzésben résztvevő képes lesz alkalmazni a következő személyes és szociális kompetenciákat: önismeret, társismeret, érzelmi tudatosság. A képzésen résztvevő tudni fogja mit jelent az érzelmek észlelése, pozitív és negatív érzelmek kifejezése, indulat kontroll, és az önszabályozás. A programba való bekapcsolódás feltételei: Középfokú iskolai végzettség Az érzelmi intelligencia fogalma és elméleti modelljei, az érzelmi elme és a racionális elme működésének jellemzői Az érzelmi tudatosság fejlesztése Az érzelmi agy, az érzelmi intelligencia idegrendszeri alapjai, az érzelmek kifejezése Az érzelmi intelligencia fejlődés-lélektani aspektusai, az érzelmek kezelése, önszabályozás A képzési díj kiegyenlítése. A záró feladat minimum megfelelt szintű teljesítése. Max. 1-3 oldal esszédolgozat készítése.

3 Csapatépítés A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-5872 A képzés összes óraszáma: 30 óra Olyan kis- és középvállalatoknál vezető szerepet, vagy nagyvállalatoknál középvezető, felsővezető pozíciókat betöltők képzése, akik cégük még professzionálisabb működésére törekednek, és tisztában vannak azzal, hogy ehhez egy megfelelő, jól működő csapatra van szükség. A képzésnek két fő célja van: 1. olyan kis- és középvállalatoknál vezető pozíciót, illetve nagyvállalatoknál középvezető, vezetői pozíciót betöltők képzése, akik alkalmazottaikkal egy jobb, hatékonyabb légkör kialakítására törekednek. Ezen vezetők tisztában vannak egy jó és hatékonyan működő csapat előnyeivel. 2. olyanok képzése, akik a jövőben szervezeti csapatépítéssel kívánnak foglalkozni, vagy már szervezeten belül dolgoznak, de jobb csapattársként akarnak viselkedni. Képes lesz hatékonyabb kommunikációra Képes lesz megfontoltabb, érettebb viselkedésre Képes lesz saját pozitív és negatív tulajdonságainak reális ismerésére Képes lesz stratégiai rövid, közép és hosszú távú tervek készítésére Képes lesz konfliktuskezelési technikák alkalmazására Képes lesz hatékony tárgyalás technikára Képes lesz folyamatokban történő gondolkodásra Képes lesz különböző probléma megoldó módszerek alkalmazására Képes lesz stresszkezelő technikák alkalmazására Képes lesz a hatékony érvelés és kérdezés technikák alkalmazására A képzés moduljainak neve: Önismeret és személyiségfejlesztés Szervezetfejlesztés Stressz- és konfliktuskezelés Tárgyalástechnika szintű teljesítése. A képzési díj kiegyenlítése. A záró feladat minimum megfelelt

4 Értékesítési ismeretek A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-5108 A képzés összes óraszáma: 16 óra A programba való bekapcsolódás feltételei: Felsőfokú iskolai végzettség Elsősorban kereskedelmi szakembereknek szól, de ezenkívül alkalmas minden, munkáját hatékonyan, és igényesen végezni szándékozó kezdő, középvezető, akár továbbképzés jelleggel felső vezető számára is. Annak képessége, hogy a hallgató megismerje és rendszerezze azokat az közgazdasági ismereteket, amelyek elsajátításával képes lesz a marketing szerepének és helyének meghatározására a vállalat egészének működésében. A résztvevők megismerik a marketingmenedzsment feladatait, a marketing eszközeit, képessé válnak a piacszegmentálás, a célcsoport képzés, a pozicionálás és a piackutatás feladatainak elvégzésére. Igy a hallgatók áttekintést és útmutatást kapnak a vállalati marketingstratégia és a marketingterv összeállításához, valamint a beszerzési és értékesítési tevékenység sikeres megvalósításához. A résztvevők jártasak lesznek a marketing - mix elemeiben, összefüggéseivel és ezek gyakorlati alkalmazási lehetőségeivel összefüggő, sikeres meggyőzési, befolyásolási és tárgyalási technikák alkalmazásában, értékelik ezek jelentőségét, hasznosságát. Képes lesz kisebb vállalkozásoknál önálló környezetelemzési feladatokat elvégezni. Képes lesz piacszegmentálásra, célcsoportképzésre, és pozícionálásra. Elsajátítja a termékfejlesztés folyamatának, márka, csomagolás, árak jelentőségének ismeretét, gyakorlati alkalmazási készségét. Képes lesz kialakítani a vállalkozás feltételeit, környezetét, megszervezni, megvalósítani, nyilvántartani és ellenőrizni a munkafolyamatokat. A képzésen résztvevő megismeri a gazdasági és kereskedelmi életben zajló eseményeket azok jogi, gazdálkodási, nyilvántartási, környezeti és jogi hátterét, előírásait, szokásait. Alkalmas lesz tárgyalásokra, szerződéskötésre a kereskedelmi területeken, a minőség kritériumai ismeretében meg tudja állapítani a termékek, szolgáltatások piacképességét. Meg tudja szervezni és lebonyolítani a beszerzést, a készletezést és a megfelelő kereskedelmi környezet és feltételek létrehozásával az értékesítést. A programba való bekapcsolódás feltételei: Felsőfokú iskolai végzettség Fogyasztói magatartás és marketing Kereskedelem, értékesítés szintű teljesítése. A képzési díj kiegyenlítése. A záró vizsga minimum megfelelt

5 EU-s ismeretek A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-5499 A képzés összes óraszáma: 60 óra 1. Állami és állami-költségvetési intézmények vezetői és alkalmazottai 2. Mikro-, kis-, valamint közép- és nagyvállakozások vezetői alkalmazottai 3. Non-profit szervezetek vezetői és alkalmazottai 4. Egyéni vállalkozók és magánszemélyek A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék az EU intézményeit, azok működését és hatását Magyarországra. Képet kapjanak a pályázati lehetőségek tárházából. A képzésben résztvevő tudatosan fejleszti személyiségét Ismeri az uniós intézményeket, szerepüket, jogkörüket, összetételüket Ismeri az Európai Unió intézményeinek hatását az unió működésére Ismeri az Európai Unió és Magyarország kapcsolatait, lehetőségeit Ismeri a közösségi jog alapjait Ismeri az egységes piac mibenlétét és a négy szabadságon alapuló gazdaság működését Ismeri a közösségi kereskedelmi jog alapjait Ismeri az Eu-s érdekérvényesítés szabályait, a lobbifolyamatokat Ismeri és használni képes a hazai lobbi törvénynek megfelelően a magyar rendszert Tisztában van a választható pályázati források mibenlétével A programba való bekapcsolódás feltételei: Betöltött tankötelezettség Az Európai Unió felépítése, működése EU-s és egyéb pályázati lehetőségek A záróvizsga követelményeinek teljesítése A záróteszt teljesítése - max. 49%-os hibalehetőség. A megengedett hiányzás betartása Az összes óraszám 10%-a

6 Felkészítés laboráns tevékenységre, laboratórium működtetésére, annak modern kísérleti eszközeinek és komplex gyakorlatainak előkészítésére és kivitelezésére - kiemelten fókuszálva az iskolai természettudományos laborban végzett oktatásra A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-7424 A képzés összes óraszáma: 30 óra Középfokú végzettséggel rendelkező felnőttek, akik magas szinten szeretnék elsajátítani a laboráns tevékenységet, laboratórium működtetését, annak modern kísérleti eszközeinek és komplex gyakorlatainak előkészítését és kivitelezését - kiemelten fókuszálva az iskolai természettudományos laborban végzett oktatásra. A program során a képzésben résztvevő alkalmassá váljon arra, hogy: ismerje a laborban végezhető kísérletekhez szükséges eszközöket és tudja azokat szakszerűen előkészíteni és használni. Ismerje a laboratóriumi munka- baleset és tűzvédelmi szabályait,valamint képes legyen azok betartására. Tudja a laborban használt vegyszerek előírás szerinti tárolását. Tisztában legyen a laborban használt vegyi anyagokkal történő munka során előforduló veszélyekkel és kockázatokkal. A képzés során képessé váljon a résztvevő arra,hogy a laborban végezhető kísérletek tartalmához, a megfelelő oktatás technikai eszközöket kiválassza, előkészítse, azok biztonságos, balesetmentes elvégzéséhez az eszközöket megfeleően tisztán tartsa, a vegyi anyagokat, szabályszerűen előkészítse és tárolja. A résztvevő képessé váljon arra,hogy a hulladékokat megfelelően megsemmisítse és/vagy tárolja. A résztvevő ismerje a minőségi és mennyiségi analízist, titrimetrát, VRK eszközeit és a hozzá tartozó műveletek komplex lefolyását, az ionvadászatot. A résztvevő ismerje a ph mérést, indikátorok alkalmazásának módját, a hőmérséklet mérést. A résztvevő ismerje a mérőbőröndök használatát. A résztvevő váljon képessé arra, hogy ismereteit úgy alkalmazza, hogy a laborban végzett tevékenység alatt mindvégig facilitátorként vegyen részt a folyamatban. A résztvevő képes az alábbi szabályokat baleset-, munka- és tűzvédelem a laborban betartani.valamint ismeri az alábbi betartandó szabályokat : balesetvédelmi alapszabályok, munkavédelmi szabályok, tűzvédelmi előírások. Ismeri az alábbiakat a laborban: veszélyek és kockázatok a laborban, veszélyességi jelek, munkavédelmi eszközök, laboratóriumi rend. A résztvevő ismeri a laborban használt kísérleti anyagok kezelését, valamint a vegyszerek kezelését és címkézését, a háztartási anyagok kezelését, a biológiai anyagok kezelését, az együtt tárolható és együtt nem tárolható anyagokat,

7 a veszélyes anyagok elkülönített tárolásának szabályait. A résztvevő ismeri a hulladékok kezelésének szabályait, a kémiai kísérleti hulladékok gyűjtését és azok tárolását, a biológiai eredetű kísérleti hulladékok gyűjtését és tárolását, a hulladékok megsemmisítésének lehetőségeit, a lefolyóba önthető anyagokat. A résztvevő ismeri a laborban használt kísérleti eszközöket és használatukat. a kémiai, biológiai, fizikai és egyéb általános laboratóriumban használt- kísérleti eszközöket. A résztvevő gyakorlatra tesz szert a laborban történő előkészítő műveletekről, az eszközök szabályszerű használatáról, az aprításról, a bemérésről, az oldatkészítésről, a készülékek összeszerelésében. A résztvevő ismeri a fizikai műveletek bemutatásának folyamatát, és az eszközök használatát, a melegítést, a bepárlást, a hűtést, a szárítást, a szűrést, a kirázást, a desztillálást, a szublimációt, az Op és Fp mérést. A résztvevő ismeri a kémiai és elektrokémiai műveletek bemutatásának folyamatát, az eszközök használatát, a félmikro és csempés kísérletek kivitelezését. A résztvevő ismeri a minőségi és mennyiségi analízist, titrimetrát, VRK eszközeit és a hozzá tartozó műveletek komplex lefolyását, az ionvadá zatot. A résztvevő ismeri a ph mérést, indikátorok alkalmazásának módját, a hőmérséklet mérést. A résztvevő ismeri a mérőbőröndök használatát. A résztvevő ismeri a mérőműszerek használatát, a vezetés mérést, a fotometriás mérést, a kolorimetriás mérést, a sűrűségmérést, a törésmutató mérést, a zajmérést, a vérnyomásmérést. A programba való bekapcsolódás feltételei: Végzettség Középfokú végzettség Szakmai gyakorlat 5 év gyakorlat Mentorálás alapmodul

8 A programon való részvétel 90 %-os (a hiányzás nem több, mint 10 %) A résztvevő kapott kísérlet leírás alapján eszköz és anyag listát állít össze. Leírja az alkalmazott vegyszerek veszélyeit és kockázatait. Javaslatot tesz a kísérleti hulladékok gyűjtésére és tárolására A /4oldalban,vagy maximum 10 ppt oldalban.

9 Felkészítés mentori munkára, önkéntes tanulók mentorállására, valamint a mindezekhez szükséges komplex tevékenységek koordinálására A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-7194 A képzés összes óraszáma: 30 óra Középfokú végzettséggel rendelkező felnőttek, akik magas szinten szeretnék elsajátítani a mentorálás technikáit ez által segítve az önkéntes tevékenységet végző diákokat. A képzésben résztvevő alkalmassá váljanak arra, hogy: az általa mentorálltakkal megismertesse a környezetükben önkéntesen végezhető tevékenységeket, lehetőségeket koordinálja a mentoráltak által végzett önkéntes munkákat ösztönözze a mentoráltjait az önkéntes tevékenységben történő részvételre fejlessze a mentoráltak szociális, együttműködési, gondoskodásra való hajlandóságát (teammunka kooperativitás, együttműködés) valamint segítő és humánus érzékenységét mentori tevékenység végzése közben facilitátorként vegyen részt a munkában Ismerje meg a mentoráláshoz szükséges eszközöket és módszereket valamint a tevékenyég végzése közben zajló pszichológiai folyamatokat. Ismerje meg a felnőtt tanulási folyamat ciklusait és fejlődési szakaszait különösen fókuszálva az önkéntes munkát végző középiskolás korcsoportra A résztvevő képessé válik az önkéntes tevékenységet végzők mentorálására a mindezekhez szükséges komplex tevékenységek koordinálására, a felmerülő konfliktus természetének felismerése, felmérése, a helyes döntés meghozatalára. A résztvevő képes pszichológiai ismereteit úgy alkalmazni, hogy a mentorálási folyamat alatt mindvégig facilitátorként vesz részt a folyamatban. Tisztában van a pszichológiai szerződések típusaival. Képes továbbá kommunikációs, kérdezéstechnikai, tárgyalástechnikai ismeretei készség színtű alkalmazására. Képes kölünböző konfliktus szintekhez és problémás szereplőkhöz illeszkedő pszichológiai és folyamatvezetési technikák alkalmazására. Tisztában van a felnőtt tanulási folyamat ciklusaival és fejlődési szakaszaival különösen fókuszálva az önkéntes munkát végző középiskolás korcsoportra Tisztában van a mentorálás módszertanával és eszköztárával. A programba való bekapcsolódás feltételei: Végzettség Középfokú végzettség Szakmai gyakorlat 5 év gyakorlat Mentorálás alapmodul A programon való részvétel 80 %-os (a hiányzás nem több, mint 20 %) A résztvevő saját esettanulmányt készít egy A/4oldalban,vagy max 10 ppt oldalban.

10 Kommunikációs tréning A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-6150 A képzés összes óraszáma: 30 óra Elsősorban gyermekekkel és családtagjaikkal foglalkozó szakembereknek szól, akik fejlesztő, segítő munkát végeznek ( pedagógusok, gyógypedagógus, asszisztens, fejlesztő pedagógus, dietetikus, szociális munkás, védőnő, stb.) A program célja a gyermekekkel és családtagjaikkal foglalkozó szakemberek kommunikációjának fejlesztése, elméletének elsajátíttatása. A résztvevő képes legyen a telefon hatékony használatára, képes legyen megfelelően kommunikálni. Ezeknek a képességeknek a fejlesztésével munkájukban hatékonyabbak lesznek, közvetlenebb lesz a kapcsolattartás. A képzésben résztvevő ismerni fogja kommunikáció alapfogalmainak, különböző szempontú csoportosítására. A képzésben résztvevő ismerni fogja a kommunikáció modelljeit. A képzésben résztvevő ismerni fogja az emberi kommunikáció működését. A képzésben résztvevő ismerni fogja a kommunikáció verbális és nem verbális fogalmát, jellemzőit, és az emberi információátadásban betöltött szerepét. A képzésben részvevő képes lesz aktívabban figyelni. A képzésben résztvevő képes lesz az érzések, igények és szükségletek felismerésére és kommunikálására. A képzésen résztvevőnek fokozott önismerete lesz a saját kommunikációjáról A képzésen résztvevő tudni fogja, hogy mit jelent az érzelmek észlelése, pozitív és negatív érzelmek kifejezése, indulat kontroll, és az önszabályozás. A képzésben résztvevő képes lesz a pozitív érzelmek összegyűjtésére, csoportosítására A képzésben résztvevő képes lesz a negatív érzelmek összegyűjtésére, csoportosítására A képzésben résztvevő ismerni fogja a telefonos kommunikáció sajátosságait. A képzésben résztvevő meg fogja ismerni a telefonon használható kommunikációs eszközöket és hatásukat. A képzésben résztvevő képes lesz a telefonos kapcsolatfelvételre és megőrzésere. A képzésben résztvevő meg fogja ismerni a hatékony kommunikáció eszközeinek ismereteit, készségszintű elsajátítását. A programba való bekapcsolódás feltételei: Középfokú iskolai végzettség A kommunikáció elméleti kérdései Kommunikációs készségek fejlesztése Az érzelmek kifejezése A telefon hatékony használata A záróvizsga követelményeinek teljesítése A záróteszt teljesítése - max. 49%-os hibalehetőség. A megengedett hiányzás betartása Az összes óraszám 10%-a

11 Növénytermesztési képzés szabadföldi kiskertes rendszerben A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-6497 A képzés összes óraszáma: 60 óra Olyanok képzése, akik a jövőben saját maguk és családjuk részére növénytermesztéssel kívánnak foglalkozni, vagy a már meglévő ismeretüket szeretnék bővíteni. A képzés során a részvevő olyan ismereteket sajátítson el, amivel képessé válik a szabadföldi zöldségtermesztésre valamint a rendelkezésre álló terület minél gazdaságosabb kihasználására. Megismerje a különböző zöldségfelék igényeit, termesztésének előfeltételeit és mindezt képes legyen a gyakorlatba alkalmazni. A képzésben résztvevő ismerni fogja a zöldségfélék vetési/ ültetési sorrendjét. A képzésben résztvevő ismerni fogja a zöldségfélék igényeit. A képzésben résztvevő tisztában lesz a termesztés során felhasználható praktikákkal. A képzésben résztvevő képes lesz egy háztartás zöldség igényeinek fedezésére. A képzésben résztvevő képes lesz növényi hulladékot újrahasznosítani. A képzésben résztvevő tájékozott lesz a talajtani ismeretek területén. A képzésben résztvevő ismerni fogja a tápanyag utánpótlás lehetőségeit. A képzésben résztvevő tisztában lesz a talajművelési módokkal. A képzésben résztvevő képes lesz magágyak előkészítésére. A képzésben résztvevő képes lesz optimális ágyások kialakítására. A képzésben résztvevő képes lesz a növény igényeinek megfelelő optimális vetési idő meghatározására. A képzésben résztvevő képes lesz a helyes vetési mélység meghatározására. A képzésben résztvevő képes lesz optimális palántázási mélység meghatározására. A képzésben résztvevő tudni fogja a palántázó eszközöket használni. A képzésben résztvevő ismerni fogja a vetés-palántázás utáni közvetlen ápolás munkákat. A képzésben résztvevő ismerni fogja a gyomirtási módszereket. A képzésben résztvevő képes lesz kialakítani az optimális növénysűrűséget. A képzésben résztvevő képes lesz meghatározni a helyes öntözési időt és mennyiséget. A képzésben résztvevő képes lesz felismerni a növény tápanyaghiány tüneteit. A képzésben résztvevő képes lesz támrendszerek kialakítására. A képzésben résztvevő képes lesz meghatározni az optimális érettségi szintet. A képzésben résztvevő tudni fogja a betakarítás módszereit. A képzésben résztvevő ismerni fogja az ideiglenes tárolási módokat. A képzésben résztvevő elő fog tudni készülni a végleges tárolásra. A képzésben résztvevő ismerni fogja a végleges tárolási módszereket. A programba való bekapcsolódás feltételei: Nem szükséges Kiskertes lehetőségek bemutatása Talaj-előkészítés: 2 óra elmélet Vetés-palántázás: 2 óra elmélet Ápolás: 2 óra elmélet Betakarítás: 2 óra elmélet

12 A záróvizsga minimum megfelelt szintű teljesítése. Az írásbeli feladatnak tartalmaznia kell, a képzésen elsajátított ismereteket és készségeket. A gyakorlati számonkérés, a képzésen elsajátított módszereket és technikákat foglalja magába.

13 Pályázatírás a gyakorlatban A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-6875 A képzés összes óraszáma: 30 óra A képzést azoknak ajánljuk, akik munkájuk során bármilyen formában, akár pályázatíróként, akár projektmenedzserként, akár tanácsadóként kapcsolatba kerülnek a különböző pályázati rendszerekkel. A képzést elvégző személyek gyakorlati ismereteket szereznek a közbeszerzési eljárások és a projektek pénzügyi menedzselése terén. Illetve minden olyan civil szervezet, önkormányzati intézmény munkatársának, vállalatok alkalmazottjainak, aki a pályázatok világának aktív szereplője kíván lenni. A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az Európai Unió Strukturális Alapjainak működését, ehhez kapcsolódóan az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjainak rendszerét. A képzés résztvevői gyakorlati ismereteket szereznek pályázatírás terén, elsajátítják azokat a sajátos technikákat, amelyek ismerete elengedhetetlen a sikeres uniós pályázatok megírásához. A képzésben résztvevő ismerni fogja Magyarország és az Európai Unió kiemelten a Strukturális Alapok tervezési rendszerét és támogatási rendszerét. A képzésben résztvevő ismerni fogja az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Operatív Programjainak felépítését. A képzésben résztvevő képes lesz saját pályázatához megfelelő pályázati kiírást találni. A képzésben résztvevő ismerni fogja a pénzügyi folyamatokat és azok eredményeit. A képzésben résztvevő képes lesz pályázati kiírás pénzügyi feltételeinek értelmezésére A képzésben résztvevő tudni fog költségvetési táblákat készíteni. A képzésben résztvevő képes lesz projektköltségvetést készíteni: támogatható- elszámolható költségek, nem támogatható, elszámolható költségek, források, Nettó jelenérték, belső megtérülési ráta kiszámítása (számítási feladatok elvégzése) A képzésben résztvevő képes lesz pénzügyi ütemterv készítésére. A képzésben résztvevő képes lesz közbeszerzések megtervezésére, közbeszerzési dokumentumok elkészítésére. A képzésben résztvevő ismerni fogja a közbeszerzésre irányadó hatályos jogszabályokat. A képzésben résztvevő ismerni fogja a közbeszerzés lebonyolításának menetét, a jogorvoslati lehetőségeket közbeszerzési eljárásban. A képzésben résztvevő képes lesz a pályázatokhoz szükséges tervek, kimutatások elkészítésére. A képzésben résztvevő képes lesz a pályázatok összeállítására, ismeri és tudja alkalmazni gyakorlatban is a pályázatírás metódusait A képzésben résztvevő ismerni fogja az elektronikus kitöltő program struktúráját, megtanulja az adatlapok szabályos kitöltését. A képzésben résztvevő képes lesz felismerni, hogy mikor szükséges a pályázatírás során a különböző a pályázati szereplők (szakértők, tervező, stb.) bevonása. A képzésben résztvevő képes lesz a pályázati kiírás lényeges elemeinek kiragadására kivonatok készítése során. A programba való bekapcsolódás feltételei: Végzettség Szakmai gyakorlat Középfokú végzettség nincs

14 A Strukturális alapok tervezése és programozása, az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Operatív Programjai Pénzügyi tervezés Közbeszerzés Pályázatírás A záróvizsga minimum megfelelt szintű teljesítése. Óralátogatás, a megengedett hiányzások betartása.

15 Pályázatírás, projektmenedzsment a gyakorlatban A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-6873 A képzés összes óraszáma: 125 óra A képzést azoknak ajánljuk, akik munkájuk során bármilyen formában, akár pályázatíróként, akár projektmenedzserként, akár tanácsadóként kapcsolatba kerülnek a különböző pályázati rendszerekkel. A képzést elvégző személyek gyakorlati ismereteket szereznek a közbeszerzési eljárások és a projektek pénzügyi menedzselése terén. Így a későbbiekben önkormányzatoknál, civil társaságoknál projektmenedzserként tevékenykedhetnek, részt vehetnek EU projektek tervezésében és végrehajtásában, illetve ezzel kapcsolatos tanácsadói tevékenységet folytathatnak. Illetve minden olyan civil szervezet, önkormányzati intézmény munkatársának, vállalatok alkalmazottjainak, aki a pályázatok világának aktív szereplője kíván lenni. A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az Európai Unió Strukturális Alapjainak működését, ehhez kapcsolódóan az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjainak rendszerét. A képzés résztvevői gyakorlati ismereteket szereznek pályázatírás terén, elsajátítják azokat a sajátos technikákat, amelyek ismerete elengedhetetlen a sikeres uniós pályázatok megírásához. Az EUforrások felhasználásánál különösen nagy hangsúly kerül a projekt szabályszerű lebonyolítására is. A képzésben résztvevő ismerni fogja Magyarország és az Európai Unió kiemelten a Strukturális Alapok tervezési rendszerét és támogatási rendszerét. A képzésben résztvevő ismerni fogja az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Operatív Programjainak felépítését. A képzésben résztvevő képes lesz saját pályázatához megfelelő pályázati kiírást találni. A képzésben résztvevő képes lesz a hatékony projekttervezésre, ismeri a projekttervezési módszereket. A képzésben résztvevő képes lesz SWOT-analízis készítésére. A képzésben résztvevő tudni fog problémafát és célfát rajzolni. A megszerzett információk alapján a képzésben résztvevő képes lesz Logframe-mátrix készítésére. A képzésben résztvevő képes lesz projekt kockázat elemzésére. A képzésben résztvevő ismerni fogja a pénzügyi folyamatokat és azok eredményeit. A képzésben résztvevő képes lesz pályázati kiírás pénzügyi feltételeinek értelmezésére A képzésben résztvevő tudni fog költségvetési táblákat készíteni. A képzésben résztvevő képes lesz projektköltségvetést készíteni: támogatható- elszámolható költségek, nem támogatható, elszámolható költségek, források, Nettó jelenérték, belső megtérülési ráta kiszámítása (számítási feladatok elvégzése) A képzésben résztvevő képes lesz pénzügyi ütemterv készítésére. A képzésben résztvevő képes lesz projektjének szabályszerű végrehajtására, a megfelelő elszámolások benyújtására. A képzésben résztvevő képes lesz azonosítani a projekt érintettjeit és viszonyulásukat a projekt céljaihoz, illetve képes a megfelelő érdekérvényesítési technikák segítségével megnyerni őket. A képzésben résztvevő képes lesz kiválasztani azon szervezeteket, melyek a projekt során részt vehetnek a partnerségben. A képzésben résztvevő ismerni fogja a disszeminációs tevékenységet, a projektek megvalósítása során használatos tájékoztatási kötelezettségeket, az erre vonatkozó hatályos szabályozást. A képzésben résztvevő ismerni fogja a horizontális szempontok, azaz a fenntartható fejlődés és az esélyegyenlőség koncepcióját.

16 A képzésben résztvevő képes lesz érvényesíteni a horizontális szempontokat a projekttervezés különböző szakaszaiban. A képzésben résztvevő képes lesz az esetleges károk felmérésére és minimalizálására, olyan megoldásokkal valósítja meg a projektet, hogy az a természeti-társadalmi környezet számára a lehető legkíméletesebb módon történjen. A képzésben résztvevő képes lesz közbeszerzések megtervezésére, közbeszerzési dokumentumok elkészítésére. A képzésben résztvevő ismerni fogja a közbeszerzésre irányadó hatályos jogszabályokat. A képzésben résztvevő ismerni fogja a közbeszerzés lebonyolításának menetét, a jogorvoslati lehetőségeket közbeszerzési eljárásban. A képzésben résztvevő képes lesz a pályázatokhoz szükséges tervek, kimutatások elkészítésére. A képzésben résztvevő képes lesz a pályázatok összeállítására, ismeri és tudja alkalmazni gyakorlatban is a pályázatírás metódusait A képzésben résztvevő ismerni fogja az elektronikus kitöltő program struktúráját, megtanulja az adatlapok szabályos kitöltését. A képzésben résztvevő képes lesz felismerni, hogy mikor szükséges a pályázatírás során a különböző a pályázati szereplők (szakértők, tervező, stb.) bevonása. A képzésben résztvevő képes lesz a pályázati kiírás lényeges elemeinek kiragadására kivonatok készítése során. A képzésben résztvevő képes lesz a projektek kezelésére, a folyamatok végrehajtásának nyomon követésére. A képzésben résztvevő képes lesz projekt előrehaladási jelentések készítésére, projekt pénzügyi folyamatainak záró értékelésére. A képzésben résztvevő ismerni fogja az értékelés, monitoring, ellenőrzés folyamatát, típusait. A programba való bekapcsolódás feltételei: Végzettség Középfokú végzettség Szakmai gyakorlat nincs A Strukturális alapok tervezése és programozása, az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Operatív Programjai Projekttervezés Pénzügyi tervezés Disszemináció, partnerségépítés és érintett-elemzés Horizontális szempontok érvényesítése, kockázatelemzés és kockázatkezelés Közbeszerzés Pályázatírás Projektvégrehajtás A záróvizsga minimum megfelelt szintű teljesítése. Óralátogatás, a megengedett hiányzások betartása.

17 Pénzügyi tervezési tréning A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-5501 A képzés összes óraszáma: 40 óra 1. Állami és állami-költségvetési intézmények vezetői és alkalmazottai 2. Mikro-, kis-, valamint közép- és nagyvállakozások vezetői alkalmazottai 3. Non-profit szervezetek vezetői és alkalmazottai 4. Egyéni vállalkozók és magánszemélyek A képzésben résztvevő olyan szakszerű pénzügyi ismereteket sajátítson el, amelyeket alkalmazva egy kisvállalkozás eredményes és hatékony működését, befektetési és finanszírozási tevékenységét biztosítani tudja. Aktívan képes közreműködni a vállalkozás pénzügyi stratégiaalkotásában Képes elemezni a vállalkozás rendelkezésére álló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét El tudja végezni a finanszírozási döntéseket előkészítését Pénzügyi tervet tud összeállítani Képes irányítani és ellenőrizni a pénzügyi terv végrehajtását Pénzügyi számításokat tud végezni, elemzéseket tud készíteni A programba való bekapcsolódás feltételei: Betöltött tankötelezettség A kisvállalkozások pénzügyei A pénzügyi tervezés folyamata A záróvizsga követelményeinek teljesítése A képzés lezárultát követően a hallgatók tesztet töltenek ki. A záróvizsga min. 51%-os teljesítése. A megengedett hiányzás betartása Az összes óraszám 10%-a

18 Reintegráció álláskeresőknek A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-6202 A képzés összes óraszáma: 72 óra A program célcsoportja A képzés célcsoportjába olyan, jelenleg munkaviszonnyal nem rendelkezőálláskereső személyek tartoznak, akik "a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkeznek", ennek ellenére a jelenlegi foglalkoztatáspolitikai eszközökkel nem sikerül elhelyezkedniük / újra elhelyezkedniük. A program célja a résztvevő álláskeresők elhelyezkedési esélyeinek javítása, hozzásegíteni a hallgatókat az elsődleges munkaerőpiacra való visszatéréshez a kulcsképességek fejlesztése által. Mivel a célcsoport hátrányos helyzetű álláskeresőkből áll, a csoport összetételéhez igazodva kiemelten szükséges előtérbe állítani a személyiségfejlesztést. Az egyedi személyiség fejlesztésre alapozva a résztvevőket képessé kell tenni arra, hogy visszailleszkedjenek a közösségbe (elsőként a képzési csoportközösség, később munkahelyi közösség), elfogadják a csoport normákat, tudjanak alkalmazkodni a spontánul alakult, illetve civilizációs alapon szükségesszerű közösségi szabályokhoz. A spontánabb, öntevékenyen szerveződő csoport normáinak elfogadásán felnőve képessé kell válnia a résztvevőnek a munkahelyi elvárások betartására felismerve az ehhez fűződő érdekét. A személyiségfejlesztés és a közösségbe tagozódás folyamata a pszichológia készségek és kommunikációs ismeretek megszerzésén, előhívásán keresztül valósul meg. A szóbeliség a képzésnek ezekben a szakaszaiban kiemelkedően fontos. A hosszabb ideje képzésben nem részesült felnőttek sajátos tanulási nehézségeinek leküzdése érdekében a múltbéli tanulási stílusok, stratégiák, attitűdök és tapasztalatok megismerésére, feltárására, valamint új tanulási módszerek bemutatására kerül sor a harmadik modulban. A negyedik modul az előzőket összegezve célzottan a munkaerőpiacra lépés mozzanataira készíti fel a résztvevőket. A képzésben résztvevő képes lesz a saját pozitív énkép kialakítására. A képzésben résztvevő képes lesz korábbi életesemények újraértékelésére. A képzésben résztvevő képes lesz az érdeklődési körének behatárolására. A képzésben résztvevő tudni fogja a saját konfliktus stílusát. A képzésben résztvevő képes lesz a jövőképének kialakítására. A képzésben résztvevő képes lesz döntés és cselekvési terv készítésére. A képzésben résztvevő képes lesz a problémamegoldás, a konfliktuskezelés és az önérvényesítés fejlesztésének kompetenciájára. A képzésben résztvevő tudni fogja az önismeret szerepét. A képzésben résztvevő tisztában lesz a tárgyalás, a megbeszélés,és az egyéni aktivitás kompetenciájával. A képzésben résztvevő ismerni fogja a kapcsolatkezelési módszereket. A képzésben résztvevő ismerni fogja a tanulási technikákat. A képzésben résztvevő ismerni fogja,az alapkészségek felfrissítése után, az alap matematikai és humánismereteket. (Matematika területén: négy alapművelet, műveletek tizedes törtekkel, egyenes- és fordított arányosság, százalékszámítás, egyismeretlenes egyenletek Humán ismeretek területen: értő olvasás, fogalmazási készség fejlesztés, alapvető történelmi és földrajzi ismeretek) A képzésben résztvevő képes lesz önmenedzselésre, karriertervezésre. A képzésben résztvevő tudni fogja az állásinterjún való személyes megjelenés kritériumait. A képzésben résztvevő ismerni fogja az elhelyezkedést akadályozó tényezőket. A képzésben résztvevő felfogja tudni kutatni a potenciális munkalehetőségeket. A képzésben résztvevő képes lesz hirdetéselemzésre. A képzésben résztvevő képes lesz célok meghatározására.

19 A képzésben résztvevő ismerni fogja az alkalmazói és munkavállalói szokásokat. A programba való bekapcsolódás feltételei: Nem szükséges végzettség Mentálhigiénés alapismeretek Önismereti tréning Alapkészségek felfrissítése, tanulási technikák Visszatérés a munkaerőpiacra álláskereső technikák A képzési díj kiegyenlítése. A dolgozat minimum megfelelt szintű teljesítése. A dolgozatnak tartalmaznia kell, a képzésen elsajátított ismereteket és készségeket.

20 Személyiségfejlesztő tréning A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-6152 A képzés összes óraszáma: 30 óra Elsősorban gyermekekkel és családtagjaikkal foglalkozó szakembereknek szól, akik fejlesztő, segítő munkát végeznek ( pedagógusok, gyógypedagógus, asszisztens, fejlesztő pedagógus, dietetikus, szociális munkás, védőnő, stb.) A továbbképzés konkrét célja, hogy segítséget nyújtson a gyermekekkel és családtagjaikkal foglalkozó szakemberek az oktató- nevelő-segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzésében. Képessé tegye a szakembereket önismeretük, önreflexiójuk fejlesztésével a kiégési folyamat állomásainak felismerésére. Segítse őket motivációjuk tisztázásában, tudatosításában. Relaxációs, stressz-csökkentő technikák megtanításával hozzájáruljon a munkájuk lelki terheinek csökkentéséhez, a kiégés megelőzéséhez, az egészségtudatos magatartás mindennapi alkalmazásához, az életvitel megváltoztatásához, a stressztűrő-képesség fokozásához, és ezáltal az oktató-nevelő munka minőségének javulásához. A képzésben résztvevő tudni fogja az önismeret fontosságát, és a személyiségek jellemzőit A képzésben résztvevő ismerni fogja a motiváltság összetevőit. A képzésben részvevő ismerni fogja a stressz jelenségeket és a stresszorok hatását. A képzésben résztvevő képes lesz azonosítani a kiégési folyamat szakaszait. A képzésben résztvevőnek képesnek kell lennie felismerni a kiégés tüneteit. A képzésben részvevő ismerni fogja az autogén tréning technika elméleti alapjait. A képzésen résztvevő tudni fogja a relaxáció szerepét, megismeri az egészségtudatos magatartás fontosságát, és tudni fogja az életvitel tudatos megváltoztatásának lépéseit. A programba való bekapcsolódás feltételei: Középfokú iskolai végzettség Önismeret fontossága, és a személyiségek jellemzői A stressz és a kiégés Megküzdési stratégiák, a stressztűrő-képesség növelése, relaxációs technikák elsajátítása A képzési díj kiegyenlítése. A záró feladat minimum megfelelt szintű teljesítése. Max. 3 oldal életvezetési terv készítése. A képzésen elsajátított ismereteket feldolgozva a dolgozatnak tartalmaznia kell, hogy milyen életmódbeli, életviteli változtatásokat látnak szükségesnek és kivitelezhetőnek azért, hogy a kiégést megelőzzék. A megengedett hiányzás betartása Az összes óraszám 10%-a

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Képzési program A kis és középvállalkozások menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A kis és középvállalkozások menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A kis és középvállalkozások menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 30 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 4 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZEMÉLYES KOMPETENCIA FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSBAN DOLGOZÓ VEZETŐK RÉSZÉRE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ ALAPÍTVÁNYA 4400 NYÍREGYHÁZA, SZABOLCS U. 10. Telefon:

TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ ALAPÍTVÁNYA 4400 NYÍREGYHÁZA, SZABOLCS U. 10. Telefon: A TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ engedéllyel rendelkező KÉPZÉSI PROGRAMJAI További információk kérhetők ügyfélszolgálatunkon Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján Rendelkezik közbeszerzési végzettséggel és fontos Önnek a szakmai fejlődés? Csak az aktualitások érdeklik, és nem szeretne az általánosságokkal foglalkozni? Nincs ideje elméleti előadásokat hallgatni,

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching?

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. (ISBN:

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE A KÉPZÉSRŐL Gyakori probléma, hogy a munkatársak nem rendelkeznek áttekintéssel a komplex vállalati logisztikai rendszer és tágabban az ellátási lánc egészének működéséről,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás)

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) 1. A program megnevezése I. ADATLAP - A program általános tartalma 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

KÉPZÉSI LISTA 2015. I. félév Akkreditált képzéseink és Engedélyezett programjaink

KÉPZÉSI LISTA 2015. I. félév Akkreditált képzéseink és Engedélyezett programjaink INFORMATIKAI KÉPZÉSEK Lajstromszám/ Engedélyszám PL-8089 MS Windows7 6 gyakorlati beszámoló PL-8089 Áttérés a Windows 7 operációs rendszerre 4 gyakorlati beszámoló PL-8089 MS Outlook levelezés 6 gyakorlati

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Kompetencia- és készségfejlesztő, ismeretfelújító, képzésre felkészítő tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program

Részletesebben

Innopod vezető-fejlesztési modell

Innopod vezető-fejlesztési modell Az Innopod vezetőképzési programjai a cégünk magkompetenciájába tartozó képzések halmaza. Építünk az ügyfeleink szervezeti felépítéséből származó vezetői sajátosságokra, az egyén felkészültségére és kompetenciáira,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA 1. A tréning programja 1.1. Megnevezés Belső ellenőrzés alapjai a belső ellenőrzés gyakorlata 1.2. A tréning célja A hatnapos tréning sikeres elvégzésével

Részletesebben

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul)

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul) www.fokuszmodszer.hu A fókuszolás-orientált /i rend/ (A Kántor Árpád, a New York-i TFI által elismert fókusz koordinátor jelölt, valamint Molnár Emese és Szilágyi Veronika fókuszolás-orientált terapeuta

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program A helyzetfiiggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1,1. Képzés megnevezése A helyzetfuggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001 TÁJÉKOZTATÓ Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning /D001 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret : ismeri és meg tudja nevezni a képzet fogalmát, legfontosabb jellemzőit,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére A résztvevők ismerjék meg és sajátítsák

Részletesebben