Álláskeresési technikák A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-4494/001 A képzés összes óraszáma: 30 óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Álláskeresési technikák A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-4494/001 A képzés összes óraszáma: 30 óra"

Átírás

1 Álláskeresési technikák A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-4494/001 A képzés összes óraszáma: 30 óra A képzés célcsoportjába olyan, tartós álláskeresőként nyilvántartott személyek tartoznak, akik "a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkeznek", ennek ellenére a jelenlegi foglalkoztatáspolitikai eszközökkel nem sikerül elhelyezkedniük / újra elhelyezkedniük. a résztvevő álláskeresők elhelyezkedési esélyeinek javítása, hozzásegíteni a hallgatókat az elsődleges munkaerőpiacra való visszatéréshez a kulcsképességek fejlesztése által. Mivel a célcsoport hátrányos helyzetű álláskeresőkből áll, a csoport összetételéhez igazodva kiemelten szükséges előtérbe állítani a személyiségfejlesztést. Az egyedi személyiség fejlesztésre alapozva a résztvevőket képessé kell tenni arra, hogy visszailleszkedjenek a közösségbe (elsőként a képzési csoportközösség, később munkahelyi közösség), elfogadják a csoport normákat, tudjanak alkalmazkodni a spontánul alakult, illetve civilizációs alapon szükségesszerű közösségi szabályokhoz. A spontánabb, öntevékenyen szerveződő csoport normáinak elfogadásán felnőve képessé kell válnia a résztvevőnek a munkahelyi elvárások betartására felismerve az ehhez fűződő érdekét. Ugyanakkor a program célzottan a munkaerőpiacra lépés mozzanataira készíti fel a résztvevőket. a problémamegoldás, a konfliktuskezelés és az önérvényesítés fejlesztésének kompetenciája az önismeret szerepének kompetenciája tárgyalás, megbeszélés, egyéni aktivitás kompetenciája kapcsolatkezelési készségek ismeretének kompetenciája önmenedzselés, karriertervezés kompetenciája az állásinterjún való személyes megjelenés kompetenciája az elhelyezkedést akadályozó tényezők ismeretének kompetenciája a potenciális munkalehetőségek felkutatásának kompetenciája hirdetéselemzés kompetenciája a célok meghatározásának kompetenciája alkalmazói és munkavállalói szokások ismeretének kompetenciája A programba való bekapcsolódás feltételei: nem előfeltétel Önismereti tréning Visszatérés a munkaerőpiacra álláskereső technikák A képzési díj kiegyenlítése. A záró feladat minimum 70%-os teljesítése. A megengedett hiányzás betartása, amely az összes óraszám maximum 10%-a

2 Az érzelmi intelligencia fejlesztése A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-6151 A képzés összes óraszáma: 30 óra Elsősorban gyermekekkel és családtagjaikkal foglalkozó szakembereknek szól, akik fejlesztő, segítő munkát végeznek (pedagógusok, gyógypedagógus, asszisztens, fejlesztő pedagógus, dietetikus, szociális munkás, védőnő, stb.) A képzés célja, hogy a résztvevő az érzelmi intelligenciájának fejlesztése elméletének, fejlődéslélektani aspektusainak elsajátíttatása. Cél az érzelmi tudatosság növelése, az érzelmek felismerésének, azonosításának segítése az érzelmi állapotok kifejezésének árnyaltabbá, gazdagabbá tétele az önkontroll erősítése, a pozitív és negatív érzelmek, kifejezésének megtanulása. A képzésben résztvevő ismerni fogja az érzelmi intelligencia idegrendszeri, fejlődés-lélektani aspektusait. A képzésben résztvevő képes lesz mások érzelmeinek észlelésére, azonosítására. A képzésben résztvevő ismerni fogja az érzelmekhez tartozó gesztusok felismerésének technikáit. A képzésben résztvevő ismerni fogja az érzelmi intelligencia fogalmát, elméletét. A képzésben részvevő ismerni fogja az érzelmi és a racionális gondolkodás jellemzőit. A képzésben résztvevő képes lesz alkalmazni a következő személyes és szociális kompetenciákat: önismeret, társismeret, érzelmi tudatosság. A képzésen résztvevő tudni fogja mit jelent az érzelmek észlelése, pozitív és negatív érzelmek kifejezése, indulat kontroll, és az önszabályozás. A programba való bekapcsolódás feltételei: Középfokú iskolai végzettség Az érzelmi intelligencia fogalma és elméleti modelljei, az érzelmi elme és a racionális elme működésének jellemzői Az érzelmi tudatosság fejlesztése Az érzelmi agy, az érzelmi intelligencia idegrendszeri alapjai, az érzelmek kifejezése Az érzelmi intelligencia fejlődés-lélektani aspektusai, az érzelmek kezelése, önszabályozás A képzési díj kiegyenlítése. A záró feladat minimum megfelelt szintű teljesítése. Max. 1-3 oldal esszédolgozat készítése.

3 Csapatépítés A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-5872 A képzés összes óraszáma: 30 óra Olyan kis- és középvállalatoknál vezető szerepet, vagy nagyvállalatoknál középvezető, felsővezető pozíciókat betöltők képzése, akik cégük még professzionálisabb működésére törekednek, és tisztában vannak azzal, hogy ehhez egy megfelelő, jól működő csapatra van szükség. A képzésnek két fő célja van: 1. olyan kis- és középvállalatoknál vezető pozíciót, illetve nagyvállalatoknál középvezető, vezetői pozíciót betöltők képzése, akik alkalmazottaikkal egy jobb, hatékonyabb légkör kialakítására törekednek. Ezen vezetők tisztában vannak egy jó és hatékonyan működő csapat előnyeivel. 2. olyanok képzése, akik a jövőben szervezeti csapatépítéssel kívánnak foglalkozni, vagy már szervezeten belül dolgoznak, de jobb csapattársként akarnak viselkedni. Képes lesz hatékonyabb kommunikációra Képes lesz megfontoltabb, érettebb viselkedésre Képes lesz saját pozitív és negatív tulajdonságainak reális ismerésére Képes lesz stratégiai rövid, közép és hosszú távú tervek készítésére Képes lesz konfliktuskezelési technikák alkalmazására Képes lesz hatékony tárgyalás technikára Képes lesz folyamatokban történő gondolkodásra Képes lesz különböző probléma megoldó módszerek alkalmazására Képes lesz stresszkezelő technikák alkalmazására Képes lesz a hatékony érvelés és kérdezés technikák alkalmazására A képzés moduljainak neve: Önismeret és személyiségfejlesztés Szervezetfejlesztés Stressz- és konfliktuskezelés Tárgyalástechnika szintű teljesítése. A képzési díj kiegyenlítése. A záró feladat minimum megfelelt

4 Értékesítési ismeretek A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-5108 A képzés összes óraszáma: 16 óra A programba való bekapcsolódás feltételei: Felsőfokú iskolai végzettség Elsősorban kereskedelmi szakembereknek szól, de ezenkívül alkalmas minden, munkáját hatékonyan, és igényesen végezni szándékozó kezdő, középvezető, akár továbbképzés jelleggel felső vezető számára is. Annak képessége, hogy a hallgató megismerje és rendszerezze azokat az közgazdasági ismereteket, amelyek elsajátításával képes lesz a marketing szerepének és helyének meghatározására a vállalat egészének működésében. A résztvevők megismerik a marketingmenedzsment feladatait, a marketing eszközeit, képessé válnak a piacszegmentálás, a célcsoport képzés, a pozicionálás és a piackutatás feladatainak elvégzésére. Igy a hallgatók áttekintést és útmutatást kapnak a vállalati marketingstratégia és a marketingterv összeállításához, valamint a beszerzési és értékesítési tevékenység sikeres megvalósításához. A résztvevők jártasak lesznek a marketing - mix elemeiben, összefüggéseivel és ezek gyakorlati alkalmazási lehetőségeivel összefüggő, sikeres meggyőzési, befolyásolási és tárgyalási technikák alkalmazásában, értékelik ezek jelentőségét, hasznosságát. Képes lesz kisebb vállalkozásoknál önálló környezetelemzési feladatokat elvégezni. Képes lesz piacszegmentálásra, célcsoportképzésre, és pozícionálásra. Elsajátítja a termékfejlesztés folyamatának, márka, csomagolás, árak jelentőségének ismeretét, gyakorlati alkalmazási készségét. Képes lesz kialakítani a vállalkozás feltételeit, környezetét, megszervezni, megvalósítani, nyilvántartani és ellenőrizni a munkafolyamatokat. A képzésen résztvevő megismeri a gazdasági és kereskedelmi életben zajló eseményeket azok jogi, gazdálkodási, nyilvántartási, környezeti és jogi hátterét, előírásait, szokásait. Alkalmas lesz tárgyalásokra, szerződéskötésre a kereskedelmi területeken, a minőség kritériumai ismeretében meg tudja állapítani a termékek, szolgáltatások piacképességét. Meg tudja szervezni és lebonyolítani a beszerzést, a készletezést és a megfelelő kereskedelmi környezet és feltételek létrehozásával az értékesítést. A programba való bekapcsolódás feltételei: Felsőfokú iskolai végzettség Fogyasztói magatartás és marketing Kereskedelem, értékesítés szintű teljesítése. A képzési díj kiegyenlítése. A záró vizsga minimum megfelelt

5 EU-s ismeretek A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-5499 A képzés összes óraszáma: 60 óra 1. Állami és állami-költségvetési intézmények vezetői és alkalmazottai 2. Mikro-, kis-, valamint közép- és nagyvállakozások vezetői alkalmazottai 3. Non-profit szervezetek vezetői és alkalmazottai 4. Egyéni vállalkozók és magánszemélyek A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék az EU intézményeit, azok működését és hatását Magyarországra. Képet kapjanak a pályázati lehetőségek tárházából. A képzésben résztvevő tudatosan fejleszti személyiségét Ismeri az uniós intézményeket, szerepüket, jogkörüket, összetételüket Ismeri az Európai Unió intézményeinek hatását az unió működésére Ismeri az Európai Unió és Magyarország kapcsolatait, lehetőségeit Ismeri a közösségi jog alapjait Ismeri az egységes piac mibenlétét és a négy szabadságon alapuló gazdaság működését Ismeri a közösségi kereskedelmi jog alapjait Ismeri az Eu-s érdekérvényesítés szabályait, a lobbifolyamatokat Ismeri és használni képes a hazai lobbi törvénynek megfelelően a magyar rendszert Tisztában van a választható pályázati források mibenlétével A programba való bekapcsolódás feltételei: Betöltött tankötelezettség Az Európai Unió felépítése, működése EU-s és egyéb pályázati lehetőségek A záróvizsga követelményeinek teljesítése A záróteszt teljesítése - max. 49%-os hibalehetőség. A megengedett hiányzás betartása Az összes óraszám 10%-a

6 Felkészítés laboráns tevékenységre, laboratórium működtetésére, annak modern kísérleti eszközeinek és komplex gyakorlatainak előkészítésére és kivitelezésére - kiemelten fókuszálva az iskolai természettudományos laborban végzett oktatásra A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-7424 A képzés összes óraszáma: 30 óra Középfokú végzettséggel rendelkező felnőttek, akik magas szinten szeretnék elsajátítani a laboráns tevékenységet, laboratórium működtetését, annak modern kísérleti eszközeinek és komplex gyakorlatainak előkészítését és kivitelezését - kiemelten fókuszálva az iskolai természettudományos laborban végzett oktatásra. A program során a képzésben résztvevő alkalmassá váljon arra, hogy: ismerje a laborban végezhető kísérletekhez szükséges eszközöket és tudja azokat szakszerűen előkészíteni és használni. Ismerje a laboratóriumi munka- baleset és tűzvédelmi szabályait,valamint képes legyen azok betartására. Tudja a laborban használt vegyszerek előírás szerinti tárolását. Tisztában legyen a laborban használt vegyi anyagokkal történő munka során előforduló veszélyekkel és kockázatokkal. A képzés során képessé váljon a résztvevő arra,hogy a laborban végezhető kísérletek tartalmához, a megfelelő oktatás technikai eszközöket kiválassza, előkészítse, azok biztonságos, balesetmentes elvégzéséhez az eszközöket megfeleően tisztán tartsa, a vegyi anyagokat, szabályszerűen előkészítse és tárolja. A résztvevő képessé váljon arra,hogy a hulladékokat megfelelően megsemmisítse és/vagy tárolja. A résztvevő ismerje a minőségi és mennyiségi analízist, titrimetrát, VRK eszközeit és a hozzá tartozó műveletek komplex lefolyását, az ionvadászatot. A résztvevő ismerje a ph mérést, indikátorok alkalmazásának módját, a hőmérséklet mérést. A résztvevő ismerje a mérőbőröndök használatát. A résztvevő váljon képessé arra, hogy ismereteit úgy alkalmazza, hogy a laborban végzett tevékenység alatt mindvégig facilitátorként vegyen részt a folyamatban. A résztvevő képes az alábbi szabályokat baleset-, munka- és tűzvédelem a laborban betartani.valamint ismeri az alábbi betartandó szabályokat : balesetvédelmi alapszabályok, munkavédelmi szabályok, tűzvédelmi előírások. Ismeri az alábbiakat a laborban: veszélyek és kockázatok a laborban, veszélyességi jelek, munkavédelmi eszközök, laboratóriumi rend. A résztvevő ismeri a laborban használt kísérleti anyagok kezelését, valamint a vegyszerek kezelését és címkézését, a háztartási anyagok kezelését, a biológiai anyagok kezelését, az együtt tárolható és együtt nem tárolható anyagokat,

7 a veszélyes anyagok elkülönített tárolásának szabályait. A résztvevő ismeri a hulladékok kezelésének szabályait, a kémiai kísérleti hulladékok gyűjtését és azok tárolását, a biológiai eredetű kísérleti hulladékok gyűjtését és tárolását, a hulladékok megsemmisítésének lehetőségeit, a lefolyóba önthető anyagokat. A résztvevő ismeri a laborban használt kísérleti eszközöket és használatukat. a kémiai, biológiai, fizikai és egyéb általános laboratóriumban használt- kísérleti eszközöket. A résztvevő gyakorlatra tesz szert a laborban történő előkészítő műveletekről, az eszközök szabályszerű használatáról, az aprításról, a bemérésről, az oldatkészítésről, a készülékek összeszerelésében. A résztvevő ismeri a fizikai műveletek bemutatásának folyamatát, és az eszközök használatát, a melegítést, a bepárlást, a hűtést, a szárítást, a szűrést, a kirázást, a desztillálást, a szublimációt, az Op és Fp mérést. A résztvevő ismeri a kémiai és elektrokémiai műveletek bemutatásának folyamatát, az eszközök használatát, a félmikro és csempés kísérletek kivitelezését. A résztvevő ismeri a minőségi és mennyiségi analízist, titrimetrát, VRK eszközeit és a hozzá tartozó műveletek komplex lefolyását, az ionvadá zatot. A résztvevő ismeri a ph mérést, indikátorok alkalmazásának módját, a hőmérséklet mérést. A résztvevő ismeri a mérőbőröndök használatát. A résztvevő ismeri a mérőműszerek használatát, a vezetés mérést, a fotometriás mérést, a kolorimetriás mérést, a sűrűségmérést, a törésmutató mérést, a zajmérést, a vérnyomásmérést. A programba való bekapcsolódás feltételei: Végzettség Középfokú végzettség Szakmai gyakorlat 5 év gyakorlat Mentorálás alapmodul

8 A programon való részvétel 90 %-os (a hiányzás nem több, mint 10 %) A résztvevő kapott kísérlet leírás alapján eszköz és anyag listát állít össze. Leírja az alkalmazott vegyszerek veszélyeit és kockázatait. Javaslatot tesz a kísérleti hulladékok gyűjtésére és tárolására A /4oldalban,vagy maximum 10 ppt oldalban.

9 Felkészítés mentori munkára, önkéntes tanulók mentorállására, valamint a mindezekhez szükséges komplex tevékenységek koordinálására A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-7194 A képzés összes óraszáma: 30 óra Középfokú végzettséggel rendelkező felnőttek, akik magas szinten szeretnék elsajátítani a mentorálás technikáit ez által segítve az önkéntes tevékenységet végző diákokat. A képzésben résztvevő alkalmassá váljanak arra, hogy: az általa mentorálltakkal megismertesse a környezetükben önkéntesen végezhető tevékenységeket, lehetőségeket koordinálja a mentoráltak által végzett önkéntes munkákat ösztönözze a mentoráltjait az önkéntes tevékenységben történő részvételre fejlessze a mentoráltak szociális, együttműködési, gondoskodásra való hajlandóságát (teammunka kooperativitás, együttműködés) valamint segítő és humánus érzékenységét mentori tevékenység végzése közben facilitátorként vegyen részt a munkában Ismerje meg a mentoráláshoz szükséges eszközöket és módszereket valamint a tevékenyég végzése közben zajló pszichológiai folyamatokat. Ismerje meg a felnőtt tanulási folyamat ciklusait és fejlődési szakaszait különösen fókuszálva az önkéntes munkát végző középiskolás korcsoportra A résztvevő képessé válik az önkéntes tevékenységet végzők mentorálására a mindezekhez szükséges komplex tevékenységek koordinálására, a felmerülő konfliktus természetének felismerése, felmérése, a helyes döntés meghozatalára. A résztvevő képes pszichológiai ismereteit úgy alkalmazni, hogy a mentorálási folyamat alatt mindvégig facilitátorként vesz részt a folyamatban. Tisztában van a pszichológiai szerződések típusaival. Képes továbbá kommunikációs, kérdezéstechnikai, tárgyalástechnikai ismeretei készség színtű alkalmazására. Képes kölünböző konfliktus szintekhez és problémás szereplőkhöz illeszkedő pszichológiai és folyamatvezetési technikák alkalmazására. Tisztában van a felnőtt tanulási folyamat ciklusaival és fejlődési szakaszaival különösen fókuszálva az önkéntes munkát végző középiskolás korcsoportra Tisztában van a mentorálás módszertanával és eszköztárával. A programba való bekapcsolódás feltételei: Végzettség Középfokú végzettség Szakmai gyakorlat 5 év gyakorlat Mentorálás alapmodul A programon való részvétel 80 %-os (a hiányzás nem több, mint 20 %) A résztvevő saját esettanulmányt készít egy A/4oldalban,vagy max 10 ppt oldalban.

10 Kommunikációs tréning A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-6150 A képzés összes óraszáma: 30 óra Elsősorban gyermekekkel és családtagjaikkal foglalkozó szakembereknek szól, akik fejlesztő, segítő munkát végeznek ( pedagógusok, gyógypedagógus, asszisztens, fejlesztő pedagógus, dietetikus, szociális munkás, védőnő, stb.) A program célja a gyermekekkel és családtagjaikkal foglalkozó szakemberek kommunikációjának fejlesztése, elméletének elsajátíttatása. A résztvevő képes legyen a telefon hatékony használatára, képes legyen megfelelően kommunikálni. Ezeknek a képességeknek a fejlesztésével munkájukban hatékonyabbak lesznek, közvetlenebb lesz a kapcsolattartás. A képzésben résztvevő ismerni fogja kommunikáció alapfogalmainak, különböző szempontú csoportosítására. A képzésben résztvevő ismerni fogja a kommunikáció modelljeit. A képzésben résztvevő ismerni fogja az emberi kommunikáció működését. A képzésben résztvevő ismerni fogja a kommunikáció verbális és nem verbális fogalmát, jellemzőit, és az emberi információátadásban betöltött szerepét. A képzésben részvevő képes lesz aktívabban figyelni. A képzésben résztvevő képes lesz az érzések, igények és szükségletek felismerésére és kommunikálására. A képzésen résztvevőnek fokozott önismerete lesz a saját kommunikációjáról A képzésen résztvevő tudni fogja, hogy mit jelent az érzelmek észlelése, pozitív és negatív érzelmek kifejezése, indulat kontroll, és az önszabályozás. A képzésben résztvevő képes lesz a pozitív érzelmek összegyűjtésére, csoportosítására A képzésben résztvevő képes lesz a negatív érzelmek összegyűjtésére, csoportosítására A képzésben résztvevő ismerni fogja a telefonos kommunikáció sajátosságait. A képzésben résztvevő meg fogja ismerni a telefonon használható kommunikációs eszközöket és hatásukat. A képzésben résztvevő képes lesz a telefonos kapcsolatfelvételre és megőrzésere. A képzésben résztvevő meg fogja ismerni a hatékony kommunikáció eszközeinek ismereteit, készségszintű elsajátítását. A programba való bekapcsolódás feltételei: Középfokú iskolai végzettség A kommunikáció elméleti kérdései Kommunikációs készségek fejlesztése Az érzelmek kifejezése A telefon hatékony használata A záróvizsga követelményeinek teljesítése A záróteszt teljesítése - max. 49%-os hibalehetőség. A megengedett hiányzás betartása Az összes óraszám 10%-a

11 Növénytermesztési képzés szabadföldi kiskertes rendszerben A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-6497 A képzés összes óraszáma: 60 óra Olyanok képzése, akik a jövőben saját maguk és családjuk részére növénytermesztéssel kívánnak foglalkozni, vagy a már meglévő ismeretüket szeretnék bővíteni. A képzés során a részvevő olyan ismereteket sajátítson el, amivel képessé válik a szabadföldi zöldségtermesztésre valamint a rendelkezésre álló terület minél gazdaságosabb kihasználására. Megismerje a különböző zöldségfelék igényeit, termesztésének előfeltételeit és mindezt képes legyen a gyakorlatba alkalmazni. A képzésben résztvevő ismerni fogja a zöldségfélék vetési/ ültetési sorrendjét. A képzésben résztvevő ismerni fogja a zöldségfélék igényeit. A képzésben résztvevő tisztában lesz a termesztés során felhasználható praktikákkal. A képzésben résztvevő képes lesz egy háztartás zöldség igényeinek fedezésére. A képzésben résztvevő képes lesz növényi hulladékot újrahasznosítani. A képzésben résztvevő tájékozott lesz a talajtani ismeretek területén. A képzésben résztvevő ismerni fogja a tápanyag utánpótlás lehetőségeit. A képzésben résztvevő tisztában lesz a talajművelési módokkal. A képzésben résztvevő képes lesz magágyak előkészítésére. A képzésben résztvevő képes lesz optimális ágyások kialakítására. A képzésben résztvevő képes lesz a növény igényeinek megfelelő optimális vetési idő meghatározására. A képzésben résztvevő képes lesz a helyes vetési mélység meghatározására. A képzésben résztvevő képes lesz optimális palántázási mélység meghatározására. A képzésben résztvevő tudni fogja a palántázó eszközöket használni. A képzésben résztvevő ismerni fogja a vetés-palántázás utáni közvetlen ápolás munkákat. A képzésben résztvevő ismerni fogja a gyomirtási módszereket. A képzésben résztvevő képes lesz kialakítani az optimális növénysűrűséget. A képzésben résztvevő képes lesz meghatározni a helyes öntözési időt és mennyiséget. A képzésben résztvevő képes lesz felismerni a növény tápanyaghiány tüneteit. A képzésben résztvevő képes lesz támrendszerek kialakítására. A képzésben résztvevő képes lesz meghatározni az optimális érettségi szintet. A képzésben résztvevő tudni fogja a betakarítás módszereit. A képzésben résztvevő ismerni fogja az ideiglenes tárolási módokat. A képzésben résztvevő elő fog tudni készülni a végleges tárolásra. A képzésben résztvevő ismerni fogja a végleges tárolási módszereket. A programba való bekapcsolódás feltételei: Nem szükséges Kiskertes lehetőségek bemutatása Talaj-előkészítés: 2 óra elmélet Vetés-palántázás: 2 óra elmélet Ápolás: 2 óra elmélet Betakarítás: 2 óra elmélet

12 A záróvizsga minimum megfelelt szintű teljesítése. Az írásbeli feladatnak tartalmaznia kell, a képzésen elsajátított ismereteket és készségeket. A gyakorlati számonkérés, a képzésen elsajátított módszereket és technikákat foglalja magába.

13 Pályázatírás a gyakorlatban A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-6875 A képzés összes óraszáma: 30 óra A képzést azoknak ajánljuk, akik munkájuk során bármilyen formában, akár pályázatíróként, akár projektmenedzserként, akár tanácsadóként kapcsolatba kerülnek a különböző pályázati rendszerekkel. A képzést elvégző személyek gyakorlati ismereteket szereznek a közbeszerzési eljárások és a projektek pénzügyi menedzselése terén. Illetve minden olyan civil szervezet, önkormányzati intézmény munkatársának, vállalatok alkalmazottjainak, aki a pályázatok világának aktív szereplője kíván lenni. A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az Európai Unió Strukturális Alapjainak működését, ehhez kapcsolódóan az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjainak rendszerét. A képzés résztvevői gyakorlati ismereteket szereznek pályázatírás terén, elsajátítják azokat a sajátos technikákat, amelyek ismerete elengedhetetlen a sikeres uniós pályázatok megírásához. A képzésben résztvevő ismerni fogja Magyarország és az Európai Unió kiemelten a Strukturális Alapok tervezési rendszerét és támogatási rendszerét. A képzésben résztvevő ismerni fogja az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Operatív Programjainak felépítését. A képzésben résztvevő képes lesz saját pályázatához megfelelő pályázati kiírást találni. A képzésben résztvevő ismerni fogja a pénzügyi folyamatokat és azok eredményeit. A képzésben résztvevő képes lesz pályázati kiírás pénzügyi feltételeinek értelmezésére A képzésben résztvevő tudni fog költségvetési táblákat készíteni. A képzésben résztvevő képes lesz projektköltségvetést készíteni: támogatható- elszámolható költségek, nem támogatható, elszámolható költségek, források, Nettó jelenérték, belső megtérülési ráta kiszámítása (számítási feladatok elvégzése) A képzésben résztvevő képes lesz pénzügyi ütemterv készítésére. A képzésben résztvevő képes lesz közbeszerzések megtervezésére, közbeszerzési dokumentumok elkészítésére. A képzésben résztvevő ismerni fogja a közbeszerzésre irányadó hatályos jogszabályokat. A képzésben résztvevő ismerni fogja a közbeszerzés lebonyolításának menetét, a jogorvoslati lehetőségeket közbeszerzési eljárásban. A képzésben résztvevő képes lesz a pályázatokhoz szükséges tervek, kimutatások elkészítésére. A képzésben résztvevő képes lesz a pályázatok összeállítására, ismeri és tudja alkalmazni gyakorlatban is a pályázatírás metódusait A képzésben résztvevő ismerni fogja az elektronikus kitöltő program struktúráját, megtanulja az adatlapok szabályos kitöltését. A képzésben résztvevő képes lesz felismerni, hogy mikor szükséges a pályázatírás során a különböző a pályázati szereplők (szakértők, tervező, stb.) bevonása. A képzésben résztvevő képes lesz a pályázati kiírás lényeges elemeinek kiragadására kivonatok készítése során. A programba való bekapcsolódás feltételei: Végzettség Szakmai gyakorlat Középfokú végzettség nincs

14 A Strukturális alapok tervezése és programozása, az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Operatív Programjai Pénzügyi tervezés Közbeszerzés Pályázatírás A záróvizsga minimum megfelelt szintű teljesítése. Óralátogatás, a megengedett hiányzások betartása.

15 Pályázatírás, projektmenedzsment a gyakorlatban A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-6873 A képzés összes óraszáma: 125 óra A képzést azoknak ajánljuk, akik munkájuk során bármilyen formában, akár pályázatíróként, akár projektmenedzserként, akár tanácsadóként kapcsolatba kerülnek a különböző pályázati rendszerekkel. A képzést elvégző személyek gyakorlati ismereteket szereznek a közbeszerzési eljárások és a projektek pénzügyi menedzselése terén. Így a későbbiekben önkormányzatoknál, civil társaságoknál projektmenedzserként tevékenykedhetnek, részt vehetnek EU projektek tervezésében és végrehajtásában, illetve ezzel kapcsolatos tanácsadói tevékenységet folytathatnak. Illetve minden olyan civil szervezet, önkormányzati intézmény munkatársának, vállalatok alkalmazottjainak, aki a pályázatok világának aktív szereplője kíván lenni. A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az Európai Unió Strukturális Alapjainak működését, ehhez kapcsolódóan az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjainak rendszerét. A képzés résztvevői gyakorlati ismereteket szereznek pályázatírás terén, elsajátítják azokat a sajátos technikákat, amelyek ismerete elengedhetetlen a sikeres uniós pályázatok megírásához. Az EUforrások felhasználásánál különösen nagy hangsúly kerül a projekt szabályszerű lebonyolítására is. A képzésben résztvevő ismerni fogja Magyarország és az Európai Unió kiemelten a Strukturális Alapok tervezési rendszerét és támogatási rendszerét. A képzésben résztvevő ismerni fogja az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Operatív Programjainak felépítését. A képzésben résztvevő képes lesz saját pályázatához megfelelő pályázati kiírást találni. A képzésben résztvevő képes lesz a hatékony projekttervezésre, ismeri a projekttervezési módszereket. A képzésben résztvevő képes lesz SWOT-analízis készítésére. A képzésben résztvevő tudni fog problémafát és célfát rajzolni. A megszerzett információk alapján a képzésben résztvevő képes lesz Logframe-mátrix készítésére. A képzésben résztvevő képes lesz projekt kockázat elemzésére. A képzésben résztvevő ismerni fogja a pénzügyi folyamatokat és azok eredményeit. A képzésben résztvevő képes lesz pályázati kiírás pénzügyi feltételeinek értelmezésére A képzésben résztvevő tudni fog költségvetési táblákat készíteni. A képzésben résztvevő képes lesz projektköltségvetést készíteni: támogatható- elszámolható költségek, nem támogatható, elszámolható költségek, források, Nettó jelenérték, belső megtérülési ráta kiszámítása (számítási feladatok elvégzése) A képzésben résztvevő képes lesz pénzügyi ütemterv készítésére. A képzésben résztvevő képes lesz projektjének szabályszerű végrehajtására, a megfelelő elszámolások benyújtására. A képzésben résztvevő képes lesz azonosítani a projekt érintettjeit és viszonyulásukat a projekt céljaihoz, illetve képes a megfelelő érdekérvényesítési technikák segítségével megnyerni őket. A képzésben résztvevő képes lesz kiválasztani azon szervezeteket, melyek a projekt során részt vehetnek a partnerségben. A képzésben résztvevő ismerni fogja a disszeminációs tevékenységet, a projektek megvalósítása során használatos tájékoztatási kötelezettségeket, az erre vonatkozó hatályos szabályozást. A képzésben résztvevő ismerni fogja a horizontális szempontok, azaz a fenntartható fejlődés és az esélyegyenlőség koncepcióját.

16 A képzésben résztvevő képes lesz érvényesíteni a horizontális szempontokat a projekttervezés különböző szakaszaiban. A képzésben résztvevő képes lesz az esetleges károk felmérésére és minimalizálására, olyan megoldásokkal valósítja meg a projektet, hogy az a természeti-társadalmi környezet számára a lehető legkíméletesebb módon történjen. A képzésben résztvevő képes lesz közbeszerzések megtervezésére, közbeszerzési dokumentumok elkészítésére. A képzésben résztvevő ismerni fogja a közbeszerzésre irányadó hatályos jogszabályokat. A képzésben résztvevő ismerni fogja a közbeszerzés lebonyolításának menetét, a jogorvoslati lehetőségeket közbeszerzési eljárásban. A képzésben résztvevő képes lesz a pályázatokhoz szükséges tervek, kimutatások elkészítésére. A képzésben résztvevő képes lesz a pályázatok összeállítására, ismeri és tudja alkalmazni gyakorlatban is a pályázatírás metódusait A képzésben résztvevő ismerni fogja az elektronikus kitöltő program struktúráját, megtanulja az adatlapok szabályos kitöltését. A képzésben résztvevő képes lesz felismerni, hogy mikor szükséges a pályázatírás során a különböző a pályázati szereplők (szakértők, tervező, stb.) bevonása. A képzésben résztvevő képes lesz a pályázati kiírás lényeges elemeinek kiragadására kivonatok készítése során. A képzésben résztvevő képes lesz a projektek kezelésére, a folyamatok végrehajtásának nyomon követésére. A képzésben résztvevő képes lesz projekt előrehaladási jelentések készítésére, projekt pénzügyi folyamatainak záró értékelésére. A képzésben résztvevő ismerni fogja az értékelés, monitoring, ellenőrzés folyamatát, típusait. A programba való bekapcsolódás feltételei: Végzettség Középfokú végzettség Szakmai gyakorlat nincs A Strukturális alapok tervezése és programozása, az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Operatív Programjai Projekttervezés Pénzügyi tervezés Disszemináció, partnerségépítés és érintett-elemzés Horizontális szempontok érvényesítése, kockázatelemzés és kockázatkezelés Közbeszerzés Pályázatírás Projektvégrehajtás A záróvizsga minimum megfelelt szintű teljesítése. Óralátogatás, a megengedett hiányzások betartása.

17 Pénzügyi tervezési tréning A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-5501 A képzés összes óraszáma: 40 óra 1. Állami és állami-költségvetési intézmények vezetői és alkalmazottai 2. Mikro-, kis-, valamint közép- és nagyvállakozások vezetői alkalmazottai 3. Non-profit szervezetek vezetői és alkalmazottai 4. Egyéni vállalkozók és magánszemélyek A képzésben résztvevő olyan szakszerű pénzügyi ismereteket sajátítson el, amelyeket alkalmazva egy kisvállalkozás eredményes és hatékony működését, befektetési és finanszírozási tevékenységét biztosítani tudja. Aktívan képes közreműködni a vállalkozás pénzügyi stratégiaalkotásában Képes elemezni a vállalkozás rendelkezésére álló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét El tudja végezni a finanszírozási döntéseket előkészítését Pénzügyi tervet tud összeállítani Képes irányítani és ellenőrizni a pénzügyi terv végrehajtását Pénzügyi számításokat tud végezni, elemzéseket tud készíteni A programba való bekapcsolódás feltételei: Betöltött tankötelezettség A kisvállalkozások pénzügyei A pénzügyi tervezés folyamata A záróvizsga követelményeinek teljesítése A képzés lezárultát követően a hallgatók tesztet töltenek ki. A záróvizsga min. 51%-os teljesítése. A megengedett hiányzás betartása Az összes óraszám 10%-a

18 Reintegráció álláskeresőknek A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-6202 A képzés összes óraszáma: 72 óra A program célcsoportja A képzés célcsoportjába olyan, jelenleg munkaviszonnyal nem rendelkezőálláskereső személyek tartoznak, akik "a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkeznek", ennek ellenére a jelenlegi foglalkoztatáspolitikai eszközökkel nem sikerül elhelyezkedniük / újra elhelyezkedniük. A program célja a résztvevő álláskeresők elhelyezkedési esélyeinek javítása, hozzásegíteni a hallgatókat az elsődleges munkaerőpiacra való visszatéréshez a kulcsképességek fejlesztése által. Mivel a célcsoport hátrányos helyzetű álláskeresőkből áll, a csoport összetételéhez igazodva kiemelten szükséges előtérbe állítani a személyiségfejlesztést. Az egyedi személyiség fejlesztésre alapozva a résztvevőket képessé kell tenni arra, hogy visszailleszkedjenek a közösségbe (elsőként a képzési csoportközösség, később munkahelyi közösség), elfogadják a csoport normákat, tudjanak alkalmazkodni a spontánul alakult, illetve civilizációs alapon szükségesszerű közösségi szabályokhoz. A spontánabb, öntevékenyen szerveződő csoport normáinak elfogadásán felnőve képessé kell válnia a résztvevőnek a munkahelyi elvárások betartására felismerve az ehhez fűződő érdekét. A személyiségfejlesztés és a közösségbe tagozódás folyamata a pszichológia készségek és kommunikációs ismeretek megszerzésén, előhívásán keresztül valósul meg. A szóbeliség a képzésnek ezekben a szakaszaiban kiemelkedően fontos. A hosszabb ideje képzésben nem részesült felnőttek sajátos tanulási nehézségeinek leküzdése érdekében a múltbéli tanulási stílusok, stratégiák, attitűdök és tapasztalatok megismerésére, feltárására, valamint új tanulási módszerek bemutatására kerül sor a harmadik modulban. A negyedik modul az előzőket összegezve célzottan a munkaerőpiacra lépés mozzanataira készíti fel a résztvevőket. A képzésben résztvevő képes lesz a saját pozitív énkép kialakítására. A képzésben résztvevő képes lesz korábbi életesemények újraértékelésére. A képzésben résztvevő képes lesz az érdeklődési körének behatárolására. A képzésben résztvevő tudni fogja a saját konfliktus stílusát. A képzésben résztvevő képes lesz a jövőképének kialakítására. A képzésben résztvevő képes lesz döntés és cselekvési terv készítésére. A képzésben résztvevő képes lesz a problémamegoldás, a konfliktuskezelés és az önérvényesítés fejlesztésének kompetenciájára. A képzésben résztvevő tudni fogja az önismeret szerepét. A képzésben résztvevő tisztában lesz a tárgyalás, a megbeszélés,és az egyéni aktivitás kompetenciájával. A képzésben résztvevő ismerni fogja a kapcsolatkezelési módszereket. A képzésben résztvevő ismerni fogja a tanulási technikákat. A képzésben résztvevő ismerni fogja,az alapkészségek felfrissítése után, az alap matematikai és humánismereteket. (Matematika területén: négy alapművelet, műveletek tizedes törtekkel, egyenes- és fordított arányosság, százalékszámítás, egyismeretlenes egyenletek Humán ismeretek területen: értő olvasás, fogalmazási készség fejlesztés, alapvető történelmi és földrajzi ismeretek) A képzésben résztvevő képes lesz önmenedzselésre, karriertervezésre. A képzésben résztvevő tudni fogja az állásinterjún való személyes megjelenés kritériumait. A képzésben résztvevő ismerni fogja az elhelyezkedést akadályozó tényezőket. A képzésben résztvevő felfogja tudni kutatni a potenciális munkalehetőségeket. A képzésben résztvevő képes lesz hirdetéselemzésre. A képzésben résztvevő képes lesz célok meghatározására.

19 A képzésben résztvevő ismerni fogja az alkalmazói és munkavállalói szokásokat. A programba való bekapcsolódás feltételei: Nem szükséges végzettség Mentálhigiénés alapismeretek Önismereti tréning Alapkészségek felfrissítése, tanulási technikák Visszatérés a munkaerőpiacra álláskereső technikák A képzési díj kiegyenlítése. A dolgozat minimum megfelelt szintű teljesítése. A dolgozatnak tartalmaznia kell, a képzésen elsajátított ismereteket és készségeket.

20 Személyiségfejlesztő tréning A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-6152 A képzés összes óraszáma: 30 óra Elsősorban gyermekekkel és családtagjaikkal foglalkozó szakembereknek szól, akik fejlesztő, segítő munkát végeznek ( pedagógusok, gyógypedagógus, asszisztens, fejlesztő pedagógus, dietetikus, szociális munkás, védőnő, stb.) A továbbképzés konkrét célja, hogy segítséget nyújtson a gyermekekkel és családtagjaikkal foglalkozó szakemberek az oktató- nevelő-segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzésében. Képessé tegye a szakembereket önismeretük, önreflexiójuk fejlesztésével a kiégési folyamat állomásainak felismerésére. Segítse őket motivációjuk tisztázásában, tudatosításában. Relaxációs, stressz-csökkentő technikák megtanításával hozzájáruljon a munkájuk lelki terheinek csökkentéséhez, a kiégés megelőzéséhez, az egészségtudatos magatartás mindennapi alkalmazásához, az életvitel megváltoztatásához, a stressztűrő-képesség fokozásához, és ezáltal az oktató-nevelő munka minőségének javulásához. A képzésben résztvevő tudni fogja az önismeret fontosságát, és a személyiségek jellemzőit A képzésben résztvevő ismerni fogja a motiváltság összetevőit. A képzésben részvevő ismerni fogja a stressz jelenségeket és a stresszorok hatását. A képzésben résztvevő képes lesz azonosítani a kiégési folyamat szakaszait. A képzésben résztvevőnek képesnek kell lennie felismerni a kiégés tüneteit. A képzésben részvevő ismerni fogja az autogén tréning technika elméleti alapjait. A képzésen résztvevő tudni fogja a relaxáció szerepét, megismeri az egészségtudatos magatartás fontosságát, és tudni fogja az életvitel tudatos megváltoztatásának lépéseit. A programba való bekapcsolódás feltételei: Középfokú iskolai végzettség Önismeret fontossága, és a személyiségek jellemzői A stressz és a kiégés Megküzdési stratégiák, a stressztűrő-képesség növelése, relaxációs technikák elsajátítása A képzési díj kiegyenlítése. A záró feladat minimum megfelelt szintű teljesítése. Max. 3 oldal életvezetési terv készítése. A képzésen elsajátított ismereteket feldolgozva a dolgozatnak tartalmaznia kell, hogy milyen életmódbeli, életviteli változtatásokat látnak szükségesnek és kivitelezhetőnek azért, hogy a kiégést megelőzzék. A megengedett hiányzás betartása Az összes óraszám 10%-a

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 4 1.1 Rövid áttekintés intézményünkről iskolatörténet...

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Kollégiumának Pedagógiai Programja MNÁMK Kollégiuma - Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 2. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Helyzetkép, a foglalkozások illeszkedése az intézet szakmai programjához

Helyzetkép, a foglalkozások illeszkedése az intézet szakmai programjához Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetével közösen 2012. április 1. és 2014. március 31. között valósította meg a Vissza a jövőbe elnevezésű

Részletesebben