Didaktikai Kézikönyv 2 Kultúraközi tanulás konfliktuskezelés média és erőszak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Didaktikai Kézikönyv 2 Kultúraközi tanulás konfliktuskezelés média és erőszak"

Átírás

1 ANYAGOK KULTÚRAKÖZI TANUL ÁS Didaktikai Kézikönyv 2 Kultúraközi tanulás konfliktuskezelés média és erőszak 2 Képzés a Tripla V: Values vs. Violence projekt számára

2 Ez a projekt az Európai Bizottság Daphne III Programja anyagi támogatásával valósul meg. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az ebben foglaltak bárminemû felhasználásért. Impresszum Didaktikai Kézikönyv 2 Kultúraközi tanulás, konfliktuskezelés, média és erőszak Günther Gugel Layout és tördelés: Manuela Wilmsen, eyegensinn Képek: Burkhard Pfeifroth oldal, gmx oldal Fordítás: Hábel János Kreisjugendring Rems-Murr e.v. Marktstr. 48, Backnang Institut für Friedenspädagogik Tübingen e.v. Corrensstr. 12, Tübingen

3 Tartalom Előszó 5 Tanulási modellek 1 Kultúraközi tanulás A kultúra megértése Az idegennel való viselkedés Előítéletek és ellenségképek Észlelés és kommunikáció Migráció és integráció Multikulturális és transzkulturális társadalom A kultúraközi tanulástól a globális tanuláshoz Kiindulási pontok a tanuláshoz A lebonyolítás áttekintése 20 Anyagok A1 Kultúra: Az élet folyójában 24 A2 Kulturális dimenziók 25 A3 Kollektivista és individuális kultúrák 26 A4 Mi tipikusan német? 27 A5 Hovatartozások 28 A6 A vonal átlépése 29 A7 Othering: Mi és a többiek 30 A8 Csoportra vonatkoztatott emberellenesség Európában 31 A9 Idegenek a saját országukban 33 A10 Idegenellenesség Európában 34 A11 Az iszlám címszó 35 A12 A kommunikáció megértése 36 A13 A véleményed 37 A14 Projekt: Színházi munka 38 A15 Projekt: Etnikai nyomkeresés 41 A16 Projekt: A szigetjáték 42 2 Konfliktuskezelés Konfliktuseszkaláció Kultúraközti konfliktusok Konstruktív konfliktuskezelés Megvalósítás A lebonyolítás áttekintése 51

4 Anyagok A1 A konfliktus körül 55 A2 Ami tipikus a konfliktusokra 56 A3 A konfliktusív 57 A4 A vitakultúra 58 A5 Konfliktuseszkaláció 59 A6 Mi eszkalál mi deeszkalál? 60 A7 Szükségletek a konfliktusban 61 A8 Konstruktív konfliktuskezelés 62 A9 Problémaszituációk kezelése 63 A10 Dzsámik építése 64 A11 Konfliktuselemzés 65 A12 Perspektívaváltás 66 A13 A tetralemma Média és erőszak Az életvilág mint médiavilág Erőszak a médiában Az erőszak befolyása a médiában Mennyi erőszakot tolerálnak a médiában? Az internet problématerületei A mediális és a valóságos erőszak A média kompetens kezelése Didaktikai belépések a témába A lebonyolítás áttekintése 80 Anyagok A1 Médiajegyzőkönyv 83 A2 A reklám megértése és megváltoztatása 84 A3 Trailer filmek és számítógépes-játékok számára 85 A4 A véleményed? 86 A5 A Média és erőszak tanulókör 87 A5-1 Háborús film háborúellenes film 88 A5-2 Hősök 89 A5-3 Gyilkos játékok pro és kontra 90 A5-4 Nők és férfiak a médiában 91 A5-5 A reklám megváltoztatása Irodalom 93

5 Előszó A nemzetközi Tripla V: Values vs. Violence ( Értékekkel az erőszak ellen ) projekt az élet és az együttélés központi kérdéseivel foglalkozik. Az értékekkel való foglalkozásra ösztönöz, valamint szeretne értékekre irányuló cselekvésre bátorítani, és erre alkalmassá tenni. Az első kézikönyv ehhez alapvető információkat és tanulási modelleket bocsájtott rendelkezésre. (1) Ez a második didaktikai kézikönyv három további, az értékkommunikáció számára központi területtel foglakozik. Ezek a kultúraközi tanulás, a konfliktuskezelés, továbbá a média és az erőszak. A modern társadalmak multikulturális társadalmak, amelyekben különböző kulturális hátterű emberek élnek együtt. A másikkal (az idegennel) való viselkedés ennek során önmagunk megismerésének kulcsává válik. E folyamat mindig érinti a saját identitás és a (kulturális) hovatartozás területeit is, és felvetődnek azok a kérdések, hogy mi különböztet meg bennünket másoktól, és mi a közös bennünk. A konfliktusok végigkísérik az emberek és a csoportok életét. Ezért az erőszakmentes együttélés számára elengedhetetlen annak ismerte, hogy a konfliktus mitől eszkalálódik, és melyek a deeszkaláció és a konstruktív konfliktuskezelés lehetőségei. Az életvilág ma mindig egy a média által is alakított sőt, gyakran uralt világ. A médiában bemutatott erőszak nagyon elterjedt jelenség, ami sok gyerek és fiatal számára attraktív. A veszélyek ismerete, de mindenek előtt azoknak az esélyeknek is az ismerete, amelyek összefüggnek a médiával való foglalkozással és ezek hatékony alkalmazási lehetőségei ezért központi jelentőségűek a korszerű pedagógia számára. Mindhárom terület lényegében érinti az értékek témáját, mivel a kultúraközi tanulásnál épp úgy, mint a konfliktuskezelés során, valamint a média megjelenésében és tartalmában az értékek folyamatosan láthatóvá válnak és (tudatosan vagy tudattalanul) átadódnak. Mindhárom terület nem csupán kognitív tanulási téma, hanem ezek erősebben érintik meg az emberek érzelmi világát, mint a legtöbb más téma. Ennek a gyakorlati kézikönyvnek két funkciója van: egyrészt multiplikátorok képzését szolgálja és egyúttal az ő csoportokkal és osztályokkal ill csoportokban és osztályokban való további munkájuk alapja. A könyvünk ezt a munkát alapszövegekkel, valamint konkrét metodikai-didaktikai anyagokkal és médiával támogatja. (1) Günther Gugel: Didaktisches Handbuch 1: Werte leben. Tübingen/Backnang 2011.

6 KULTÚRAKÖZI TANULÁS 1. Kultúraközi tanulás Az UNESCO a kultúraközi kompetencia fejlesztését mint a személy idegen iránti észlelőképességének bővülését, valamint a másik másikként való elfogadásának képességét a békére és a demokráciára való nevelés magvának tekinti. A tanulás feltétele a találkozás más (idegen) kultúrákkal. Ez találkozás a múltban klasszikus módon mint cserekapcsolat, partnertalálkozó, vagy tanulmányút külföldön történt meg. Jelenünk új kihívása tulajdonképpen az, hogy a kultúrák találkozása egyre növekvő mértékben áthelyeződött a társadalmunkba, szinte a hétköznapjainkba. Csak ha a távoli közel kerül, válik az ismeretlen idegenné (vö. Neckel 2010, 54. old. és kk.). A kultúraközi tanulás koncepciója tehát a társadalmon belüli és a nemzetközi kihívásokkal egyaránt összefügg. Humanitárius okokból fontos, mivel minden társadalomban élnek kulturális kisebbségek, és az egyre növekvő nemzetközi migráció és integráció, valamint az erősödő menekültáradatok miatt szükséges egymás megértése. Politikai okokból fontos, mivel a folyamatos diszkrimináció és a jogok megvonása a társadalmak demokratikus felépítésének károsodása nélkül nem lehetséges. Gazdasági okokból fontos, mivel a nemzetileg elszigetelt gazdaságok ma már nem életképesek. Unverzalisztikus okokból fontos, mivel a közös Egy Világ ( One World ) reális utópiája csak kölcsönös tanulási folyamatok révén valósítható meg. És nem utolsó sorban pszichológiai okokból fontos, mivel esélyeket kínál a személyes horizont bővülésére és az érésre. Elvárások a kultúraközi tanulással kapcsolatban A képzés ma sokkal inkább, mint bármikor interkulturális feladat, melynek keretében az idegen kultúrák és a saját kultúra másságának kezelése, valamint a szubjektumban a másikkal való bánás központi jelentőségű mondja Christoph Wulf (2006, 257. old.). A kultúraközi tanulásnak ma az a feladata, hogy elősegítse a kulturális sokszínűség tiszteletét, valamint a különböző életmódok iránti kölcsönös megértést, és ennek során állandóan tartsa szem előtt az emberi jogok megvalósítását. Ez társadalmunk számára konkrétan azt jelenti, hogy: külföldi polgártársainak garantáljuk a támadásoktól való védelmet: Biztosítjuk számukra az élet minden területén a fizikai és pszichikai sértetlenséget. felismerjük a diszkriminációkat (a rejtetteket is), hogy ezeket azután lebontsuk: A törvényekben és a rendeletekben lévő hátrányos megkülönböztetéseket és diszkriminációkat ugyanúgy megszüntetjük, mint a valós együttélésben meglévőket. 6

7 KULTÚRAKÖZI TANULÁS szolidárisak vagyunk: A hétköznapi élet során támogatást és segítséget nyújtunk a gyengébbeknek. lehetővé tesszük a részvételt: A kulturális kisebbségek számára részvételi jogokat adunk politikai, társadalmi és gazdasági téren. megvalósítjuk az egyenlőséget: Nem csak toleranciát gyakorlunk minden társadalmi szinten, hanem rögzítjük az esély- és a részvételi egyenlőséget (akadálymentesség, bevonás). A kultúraközi tanulás területei Interetnikus együttélés helyben Nemzetközi találkozások A saját személyre vonatkozóan Rákérdezni a saját értékekre Elviselni aki/ami idegen Az idegent kihívásként megélni Önreflexió Felismerni a saját és az idegen előítélet-struktúrákat Más személyre vonatkozóan Érdeklődés az idegen/az új iránt Kommunikációs képesség A nyelv szerepét (fel)ismerni Nyelveket tanulni Konfliktusképesség Védelmet biztosítani a támadások elől. Más kultúrákra vonatkozóan A kultúrsokk kezelése (az el- és visszautazásnál) A saját kulturális identitást ismerni Egy idegen kultúrához való alkalmazkodás fázisait ismerni Mást azonos értékűnek elismerni Alapok Az emberi jogok elismerésének alapján vitatkozni. Lemondás a fenyegetésről és az erőszak alkalmazásáról Az idegen félelem nélküli elviselésének képessége; a saját, idegentől való félelem kezelése Kíváncsiság a másság iránt Más kulturális értékek és normák (ezen az alapon) egyenjogúként való elismerése Konfliktusok elviselése és konstruktív kihordása A kultúraközi tanulás ebben az értelemben tehát messze túlmegy a személyes beállítódások megváltoztatásán. Megkívánja a népben való gondolkodástól való elfordulást, amely a részvételi jogokat kizárólag a vérségi kötelék révén szerzett állampolgársághoz köti. Ez szükségessé teszi a transznacionális és transzkulturális tájékozódási pontok felé való fordulást. A pedagógiai tanulási folyamatok számára ez azt jelenti, hogy el kell hárítani a tanulók mély elbizonytalanodását, ugyanis ezek a változási folyamatok érzelmileg erősen telítettek és félelmekkel terheltek. Ahhoz, hogy más kultúrákkal foglalkozhassunk, a találkozás lehetősége mellett az idegen nyelv tanulásának lehetősége éppen olyan fontos, mint az anyanyelven való megszólalás, és ez amilyen korán csak lehetséges, támogatandó. 7

8 KULTÚRAKÖZI TANULÁS Bár a kultúraközi tanulásnak a különböző kultúrák közötti különbségeket és azonosságokat megélhetővé kellene tennie, a döntő tanulási folyamatok csak ott történnek meg, ahol nem teszik zárójelbe a konfliktus- és tabutémákat, hanem tudatosan foglalkoznak velük, és ahol keresik a konfliktusok konstruktív kezelési formáit. A sokszínűség, az elfogadás és a tolerancia azonban nem térhet el az önkény és az azonos értékűség felé, hanem mindig az emberi jogok zsinórmércéjéhez kell mérhetővé lenniük. A kulturális sokszínűség pozitív értékeléséről van tehát szó. Az idegen kultúrák megértése mellett mindig a saját kultúráról és a saját kulturális identitásról, valamint a rájuk való reflektálásról is szó van. Az kultúraközi tanulás területei A kultúra megértése Az idegennel való bánásmód Előítéletek és ellenségképek Észlelés és kommunikáció Kultúraközi konfliktusok Migráció és integráció Multikulturális és transzkulturális társadalmak A kultúraközi tanulástól a globális tanulás felé 1.1 A kultúra megértése Kultúrák nem szilárdan álló, magukba zárt, változtathatatlan képződmények. Nem is államokra, vagy nemzetekre vonatkoznak, hanem rendkívül variálhatóak és rugalmasak. A kultúra tág értelemben véve minden, amit az emberek hoznak létre, vagy alakítanak ki, és így ellentétben áll a természettel, amivel jelenünkben azonban ugyancsak szinte kizárólag emberi beavatkozások révén erősen megváltoztatott módon találkozhatunk. A kultúra úgy is felfogható, mint szimbólumok és jelek létrehozása és ezek kölcsönhatása. Hall (1976) szerint a kultúra csak kis részben áll látható, érzékelhető elemekből, mint amilyen az írás, a nyelv, a zene, a művészet, a zene, a technika, a szokások és a hagyományok. Ami a kultúrában a legfontosabb, az láthatatlan és fel kell deríteni: ezek az értékek, a normák, az időfelfogás, stb., melyek a mindenkori identitást kialakítják. A (rész)kultúrák létrehozzák a maguk saját specifikus viselkedési és érintkezési módjaikat, amelyek a kultúrán belül magától értetődőnek és normálisnak tűnnek, de a kívülről szemlélve gyakran különösnek vagy idegennek hatnak. Idegennek lenni 8

9 KULTÚRAKÖZI TANULÁS azt jelenti, hogy az eddigi kulturális szokások már nem maguktól értetődőek, és nem alkalmazhatóak minden további nélkül. A megszokott módon való gondolkodás többé már nem lehetséges (Neckel, 2010, 57. old.). Látható (inkább tudatos) nyelv, művészet, zene, technika, szokások, hagyomány, Láthatatlan (inkább tudattalan) értékek, normák, időfelfogás, a térelsajátítás, tabuk, Hofstede (2008) a kultúrák közötti különbségek öt dimenzióját különbözteti meg: A hatalmi távolság: Hogyan alkalmazzák egy kultúrában a hatalmat és az egyenlőtlenséget? A kollektivizmus versus individualizmus: Az individualizmust vagy a kollektivizmust részesítik előnyben egy kultúrában? Férfiasság versus nőiesség: A kultúra inkább maszkulin, vagy inkább feminin jellegű? Bizonytalanságkerülés: Hogyan kezelik a bizonytalanságot? Hosszú távú orientáció versus rövid távú orientáció: Rövid, vagy hosszú távú orientáció létezik? (vö. Ezekben a dimenziókban lehet a kultúrák közötti azonosságokat és különbségeket meghatározni és leírni. A globalizálódás folyamata egyrészt a kultúrák (részterületei) közötti hasonuláshoz vezet, amelyet az életstílusokat és az értékelképzeléseket illetően gyakran mint erősödő elnyugatosodást kritizálják, de tudatos elhatárolódáshoz is vezet. Mind gyakrabban figyelhető meg a hibridizálódás jelensége is, az eddig összeegyeztethetetlen kulturális életmódok összeboronálása értelmében. Habár a legtöbb társadalomban kezdetben több (rész)kultúra létezik egymással és egymás mellett, ezek idővel egyre erősebben összekeverednek, minek során a többségi társadalom a mennyiségi fölénye alapján meghatározza és reprezentálja a közösség kulturális normáját (uralkodó kultúra). Ezeket az uralkodó kultúrákat a hatalomgyakorlásuk és a kisebbségi kultúrák bekebelezésének tendenciája jellemzi. 9

10 KULTÚRAKÖZI TANULÁS A szociális érzékelés, a verbális és nem verbális kommunikáció módja ugyanúgy kultúrafüggő, mint az élet- és viselkedési módok, vagy specifikus csoportok önfelfogása. Ezeket emiatt csak ritkán lehet intuitív módon megfejteni, mindig értelmezést is kívánnak, és nem ritkán félreértésekhez, vagy konfliktusokhoz is vezetnek. Kultúra A kultúra fogalma a latin colere igéből származik, amelynek négy különböző jelentése van: (1) (be)lakni, megtelepedni; (2) ápol, díszít, (ki)alakít, megőriz, nemesít; (3) megmunkál; megművel, földet művel, (4) tisztel, imád, ünnepel InWent 2006, S. 12. old. A kultúra négy szintje művészet magas kultúra életvilág etnikum (be)lakni letelepedni 1 2 kultivált kultúrkincs szellemi kultúra ápol kultúrnyárspolgár díszít (ki)alakít nemesít földet művel megmunkál baktériumkultúra kultúrakerülő kultúrakövető kultúrnövény kultivál 3 4 tisztel imád kulturális ünnepel intézmény, Mária-kultusz, kultikus cselekmény, kultikus, kultuszközösség IKO 2004; 10

11 KULTÚRAKÖZI TANULÁS 1.2 Az idegennel való viselkedés Az idegenek viselkedése, a világnézetük, az érintkezési formáik, a szokásaik és erkölcseik állandó kérdést jelentenek arra vonatkozóan, hogy az emberek mit tartanak ismerősnek és normálisnak. Ez az állandó konfrontáció elbizonytalanítja az embereket, és a saját értékeik, valamint életmódjuk megkérdőjelezésének érzik. Ahelyett, hogy foglalkoznának vele, ezt a provokációt inkább gyakran elhárítják, leértékelik és elnyomják. Ennek során megmarad a fölény és az erő érzése, amely valójában bizonytalanságot és hiányos öntudatot takar. Az idegen lekicsinylésével megkísérlik a saját gyengeségüket fölényérzéssé, a fölény illúziójává változtatni. Az idegennel való foglakozás ezért tehát elsőként a saját elnyomott, vagy letagadott részeinkkel való foglakozást jelenti. A rajtunk kívül lévő idegenhez való viszonyunk attól függ, hogy mi idegen számunkra saját magunkban. A belső külföld (Freud) döntően meghatározza, hogy a külföldiek mit tapasztalnak meg részünkről. Ahhoz, hogy sikeres lehessen a kultúraközi oktatás, a fiataloknak tapasztalatokat kell szerezni az idegenszerűségről, azaz egyebek között saját magukban kell megtapasztalniuk az idegent, hangsúlyozza Christoph Wulf (2006, 20. old.). Csak ezen az alapon lehetséges a nyitottság a másik ember iránt és a másik ember szemszögéből való gondolkodás. Ebből a helyzetből új feladatok adódnak. Ezek közé tartozik a másik új reprezentációinak kialakítása, az új lojalitások és szolidaritások létrehozása. Georg Auernheimer (évszám nélküli művében) is arra mutat rá, hogy ha a kultúraközi kapcsolatokat ingroup-outgroup-viszonyokként határozunk meg, akkor az idegenről alkotott képeink ezekben mindig szerephez jutnak. Ezek a másokról alkotott képeink irányítják elvárásainkat és az elvárásokkal kapcsolatos elvárásainkat (Erwartungserwartungen), és ezzel akcióinkat és reakcióinkat. A sztereotípiáink és előítéleteink nem tisztán egyéni természetűek, hanem ezeket a társadalom hagyományozza át és közvetíti. Holzbrecher (2005, 401. old.) megmutatja, hogy barbarizmus ott alakult ki, ahol az idegent kirekesztették. Az európai történelem bizonyítja, hogy az idegennel való találkozás és foglalkozás értelmezhető a civil társadalom fejlődésének feltételeként: ha pontosabban megnézzük, az átváltozások, a határátlépések és a feszültségi viszonyok alakítása lényeges feltételi a politikai kapcsolatok, és az emberi érintkezési formák humanizálásának. Sokféle identitás Minden ember sokféle kötődéssel rendelkezik. Mindenki sok különböző közösségi mintát hordoz, ez tartalmazza a legfontosabb közös vonást, amely az egyik az ember összes megosztott identitásai közül. Az identitások sokféleségét a csoporterőszak létrejöttekor mindig rendszeresen leértékelik. Ezt az erőszakot pontosan egy kötődéshovatartozás privilegizálása, mint a személy reális identitása hívja elő. Ebből jön létre az emberek között konfrontáció imaginált képe, amely pontosan egy az őket elválasztó vonal mentén halad. ( ) Mi sok különböző csoporthoz tartozunk, és közülük mindegyikhez érezhetünk lojalitást és közelséget. A sokféle identitásunk egyetlen egy identitás nyers szingularitására való redukálása az, amely a szükségtelen elkülönítésükért felelős. Amartya Sen: Auf die Gemeinsamkeiten besinnen. In: Frankfurter Rundschau, , 34. old. 11

12 KULTÚRAKÖZI TANULÁS 1.3 Előítéletek és ellenségképek Előítéleteken másokról való olyan elsietett ítéleteket értünk, amelyek erősen általánosítanak, melyeket állandóan ismételnek, és amelyek másokat megbélyegeznek. Az előítélet fogalmát itt ebben az értelemben használjuk: negatív beállítódás személyek vagy csoportok iránt kizárólag a csoportjukhoz való tartozás alapján. A személyeket így nem a személyes tulajdonságaik alapján értékelik le, hanem egy idegen csoporthoz való tartozásuk alapján (Zick és mások, 2011, 31. old.). A külföldi polgártársakkal szembeni előítéletek és ellenségképek feltételezik, hogy őket alacsonyabb rendűnek, a saját csoportot pedig magasabb rendűnek tartják. Bizonyos csoportok e besorolás alapján bűnözőnek, piszkosnak, munkakerülőnek, pénzéhesnek számítanak. Őket tartják felelősnek a társadalmi problémákért, vagy a hiányosságokért (külföldiek túlzott jelenléte, lakáshiány, munkanélküliség, stb.) Kiélezett helyzetben a gyengébbnek tartott csoportokat lehet diszkriminálni, elnyomni, sőt akár meg is semmisíteni. Az ilyen diszkriminációk nem csak a hétköznapokban történnek szidalmak, zaklatások, megalázások, tettleges támadások és hasonlók révén, hanem az üzemekben és a közigazgatásban is, pl. rosszabb munkahelyek, alacsonyabb fizetések, munkahelyi balesetek magasabb száma, magasabb munkanélküliség, magasabb biztosítási díjak, stb. formájában. Ez a törvényekben és a rendeletekben is láthatóvá válik, mint pl. a polgárjogok megvonásában (pl. a helyhatósági választásoknál), a tartózkodásra vonatkozó utasításokban, korlátozott nagyvonalúságban, hátrányok az adójogban, a munkaközvetítésben a német érdekeknek való alávetésben, stb. Az ellenségképek szociálisan közvetített értelmezési minták a társadalmi és politikai történések számára. Ezek negatív előítéletek, amelyek csoportokra, etnikumokra, államokra vagy ideológiákra vonatkoznak (a következőkhöz lásd: Sommer 2005, 303. old. és kk.). Az ellenségképek azt jelentik, hogy a valóságot negatív torzításban észlelik. Az ellenségképek által a saját pozitív önképeket fenn lehet tartani (idealizálni lehet). Az ilyen képek megtakarítják a valósággal való foglalkozást, megmagyarázzák a félelmeket és igazolják az erőszakot. Ugyanis az ellenség elleni küzdelem és annak elpusztítása törvényes. Az ellenségképek segítségével lehet manipulálni a véleményeket, és legitimálni a politikailag kérdéses döntéseket. Az ellenségképek fő ismérvei: Negatív értékelés: Az ellenséget gonosznak, kegyetlennek, alattomosnak és (erkölcsileg) alacsonyabb rendűként mutatják be. Elembertelenítés: Az ellenségnek letagadják az emberi mivoltát (aki egy patkány, egy szörny, vagy maga az ördög), ezért nem szükséges rá erkölcsi normákat alkalmazni. Hibáztatás: A negatív eseményekért a felelősséget egyoldalúan az ellenség számlájára írják. Az iszlám mint ellenségkép A kelet-nyugati konfliktus vége után az agresszív kommunizmus ellenségképét az iszlám ellenségképe váltotta le. Az iszlámról való beszéd sokakban negatív asszociációkat ébreszt, amelyeket terrorral, világuralommal, intoleranciával és a nők elnyomásával hoznak összefüggésbe, amelyeket fenyegetőnek és félelmetesnek értékelnek, és mint ilyeneket el kell utasítani, vagy akár küzdeni kell ellenük. Ennek során az iszlámot, mint egy egzotikus és idegen vallást mutatják be. Az iszlámizmust (tehát az iszlám ihletettségű vallási-militáns fundamentalizmust) azonosítják az iszlámmal. Megkülönböztetések többé már nem lehetségesek. A (nem csak pedagógiai) kérdés az, hogy miként lehet a spontán iszlám = terrorizmus asszociációt feltörni és megváltoztatni (Auernheimer 2008, 208. old.) és ebben milyen szerepet játszik a média? Iszlám és keresztény világ Az ellentét nem az iszlám és a keresztény világ között áll fenn, az ellentét a keresztény világon belüli különböző álláspontok között van, és a muszlim, a hindu vagy a buddhista világon belül. Nagy hiba azt feltételezni, hogy az egyes kultúrák homogének. A kultúrák harcát látni ugyancsak nagy hiba. Amartya Sen, Frankfurter Rundschau, , S. 31. old. 12

13 KULTÚRAKÖZI TANULÁS Nulla összegű gondolkodás: Az ellenségtől gonoszságot és agresszivitást várnak. Minden, ami neki hasznos, a saját oldalt károsítja. Az ilyen praktikák társadalmi szerepe az, hogy elterelje a figyelmet a társadalmi problémákról és a válságokról (bűnbakfunkció), valamint, hogy a saját lakosságot integrálja az idegen kirekesztésével. Az emberek jogairól szóló jelentések, mint amilyeneket például az Amnesty International készít, minden évben újra rámutatnak arra, hogy az ilyen (különösen a menekültekkel szembeni) politika az emberjogi chartával, ill. a gyerekek jogairól szóló megállapodással nem egyeztethető össze. Az, hogy az ilyen előítéletek inkább az előítéletek hordozóinak lelki állapotáról, mintsem a külföldiekről mondanak valamit, már abban is megmutatkozik, hogy az ilyen előítéletek annál nagyobbak, minél kisebb a külföldiek részaránya a lakosságban (pl. a keletnémet tartományokban). 1.4 Észlelés és kommunikáció A világon nyelvet beszélnek. Anyanyelvként az első helyen a mandarin (kínai) áll (930 millió ember), amelyet az angol (565 millió), a hindi/indiai (400 millió), a spanyol (375 millió), és az orosz (291 millió) követ. A német a 12. helyen áll (EED 2007, 10. old.). A nyelv kulcs a világhoz. Összefügg az észleléssel és a megértéssel. A szociális észlelést a kultúra alakítja. Az, hogy valamit ismerősnek, vagy idegennek érzékelünk, a kulturális hátterünktől függ. Az észlelt dolgok értelmezése dönt az értékelésükről, ennek során a nyelvismeret mellett a nonverbális terület központi szerepet játszik. A nyelvi nehézségek a kultúraközi tanulás integrális részének tekintendők. Egy nyelvi nehézséggel kapcsolatos szubjektív érzés nem függ attól a képességtől, hogy beszéljék a mindenkori másik nyelvet. (Haumersen/Liebe 1990). A mások meg nem értését az emberek gyakran mint gyámoltalanságot és tehetetlenséget élik meg. Ugyanis nincs lehetőség arra, hogy a saját képüket másnak differenciáltan közöljék, vagy, hogy magukat nyelvileg megvédjék. Az ember ki van szolgáltatva a helyzetnek. Ennek átélését gyakran összekötik azzal a feltételezéssel, hogy mások róluk beszélnek, vagy a helyzeten mulatnak. A probléma így nem az, hogy miként lehet a nyelvi nehézségeket elkerülni, hanem az, hogy miként lehet a nyelvi problémákat produktív módon kezelni. A kultúraközi és a nemzetközi találkozásokhoz hozzátartozik a nem-értés. A szavak nem-értése rendszerint össze van kötve a mögöttük lévő összefüggések, szokások, gyakorlatok nem-értésével. A nem-értésre adott reakció lehet visszavonulás, vagy alkalom az összeszólalkozásra. A csere összeköt vagy? Az előítéletek csökkentésének feltételei a csoportközi kapcsolatok révén A kölcsönhatásban lévő csoportoknak a szociális, gazdasági vagy feladatspecifikus státuszuk tekintetében lehetőleg hasonlóknak kell lenniük; a kapcsolati helyzetnek egyenjogú együttműködésen kell alapulnia, hogy a csoportok a közös célokért együtt tudjanak működni; a csoportok közötti kapcsolatnak lehetővé kell tenni a személyes szintű informális cserét; a kapcsolatnak az egyenlőség légkörében kell létrejönnie; a csoportkapcsolatnak úgy kell megvalósulnia, hogy meg lehessen cáfolni negatív sztereotípiákat. A szociális kapcsolatok pozitív alakításához szükség van a politika által biztosított makroszociális feltételekre is. Vö. Günther Bierbrauer: Die Bedrohung kultureller Weltsichten. In: J. Calließ (Hrsg.): Der Konflikt der Kulturen und der Friede in der Welt oder: Wie können wir in einer pluralistischen Welt zusammenleben? Rehburg-Loccum 1995, 207. old. 13

14 KULTÚRAKÖZI TANULÁS A visszavonulás azt jelenti, hogy már csak az azonos nyelvűekkel kommunikálnak, és felhagynak minden további fáradozással a kölcsönös megértés és kommunikáció érdekében. Pontosan a kultúraközi/nemzetközi találkozás idegenszerűségében az anyanyelvhez történő visszavonulási lehetőségnek fontos stabilizáló szerepe is van. Arról van tehát szó, hogy megtanuljunk az olyan helyzetekkel bánni, amelyekben nem mindent tudunk megérteni. Azaz: tudjunk élni az ismeretlennel is. Ennek elviselése és produktív feldolgozása a kultúraközi tanulás legfontosabb feladatainak egyike. A nyelv több mint a megértés eszköze, mindig a számára alapul szolgáló kultúrára is utal, és így egyben az e kultúrát hordozó személyekre is. A nyelvvel való foglalkozás tehát a kultúrával való foglalkozás is. A nemzetközi találkozások során a nyelvi kompetencia hatalommal való rendelkezést is jelent. Az a mód, ahogy pl. egy csoporton belül a nyelvi problémával bánnak, elárul valamit ennek a csoportnak a hatalmi szerkezetéről is. A következtetésnek úgy kell szólnia, hogy fel kell készülni a korlátozott kommunikációra. A megértés sok időt igényel, és ezt be kell tervezni, mivel a kultúraközi találkozások a kommunikációra való kényszerből élnek. 1.5 Migráció és integráció A migrációs háttérrel rendelkező emberek a társadalmakban nem képzenek szociokulturálisan homogén csoportot. Ez a központi állítása a Sinus-tanulmánynak (2008, 2. old.) a németországi migráns-miliőkről. Egy sokrétű és differenciált miliő-táj mutatkozik meg. A migráns-miliők az etnikai származás és a szociális helyzet alapján kevésbé különböznek, mint az értékelképzeléseik, az életstílusaik és az esztétikai vonzódásaik szerint. Az azonos környezetben élő, de különböző migrációs háttérrel rendelkező emberek ezért jobban kötődnek egymáshoz, mint többi, de más miliőből származó földijeikhez. Ezért a származási országból nem lehet a miliőre következtetni. Integrációs nehézségeket leginkább az alsó rétegek miliőiben és a valláshoz kötődő miliőben lehet találni. A kutatás a társadalmi integrációs fok indikátorának többek között az interetnikus kapcsolatok gyakoriságát és intenzitását tekinti. Ehhez tartoznak a hétköznapi kapcsolatok, a barátságok, partneri viszonyok és a házasságok (Bundesamt für Migration 2010, 5. old. és kk.). A szülők rendkívül pozitívan képesek befolyásolni a fiatalok integrációját. Ez egyebek között abban mutatkozik meg, hogy a migránsok jobban integráltak, ha a szülők beszélik az adott nyelvet, ha szülők képzettsége magasabb, ha pozitív beállítottságot mutatnak gyermekeik társadalmi kapcsolataihoz, és ha a szülők barátokat találnak a mindenkori társadalomban. Menekültek Az Egyesült Nemzetek Szövetségének Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) adatai szerint a világon több mint 43 millió menekült van. Ők háborúk, természeti katasztrófák, éhség és szegénység elől keresnek védelmet. Több mint 15 milliónyian a saját anyaországukon kívül keresnek menedéket. Az öszszes menekült több mint 40 %-a 18 év alatti. Csak kevés (kb. az összes menekült 5 %-a) jön Európába. A többség egy szomszédos országban keres védelmet. A migrációs- és menekültmozgások a 20. század egyik központi problémájává váltak és a 21. század elején sincs kilátás a megoldásra. A szakemberek immár a menekültek évszázadáról beszélnek. vö. mub_artikel.php?id=

15 KULTÚRAKÖZI TANULÁS 1.6 Multikulturális és transzkulturális társadalmak Az idegenektől való félelem és az idegenellenesség meghaladásának koncepciójaként, és a különböző kultúrák békés együttélésének programatikus terveként a multikulturális társadalmat mindig mint részterületeiben már létező valóságot és mint célperspektívát írják le (vö. Demorgon/Kordes 2006, 27. old. és kk.). Annak értelmezésében, hogy mi nevezhető multikulturális társadalomnak, hogyan látják, és hogy egyáltalán megvalósítandó-e, jelentős különbségek vannak: egyrészt esélynek tekintik a súlyos társadalmi problémák és folyamatok megoldására, másrészt pedig a lakosság egy része fenyegetésnek is érzékeli, ami összefügg a saját kultúrája elvesztésével, továbbá a túlnépesedés veszélyeként élik meg. Az elkülönült népek és kultúrák elképzelése történelmileg nézve soha sem valósult meg. A kultúrák mindig kölcsönös csereviszonyban álltak egymással, valamint állandóan befolyásolták/befolyásolják és megváltoztatták/megváltoztatják egymást. Nincs homogén államalkotó nép, és a kultúrát sem lehet az államhatároknál feltartóztatni. A diverzitás joga egyénekre és csoportokra is vonatkozik, és tartalmazza a szabad döntést a hovatartozásról és különbségek megőrzéséről. Ez nem az államok kényszerítő joga, amelynek az egyének alá kell vessék magukat. Néhány politikus a multikulturális társadalom koncepciójára úgy tekint, mint amelyik csődöt mondott, mivel bizonyos külföldi csoportok nem akarnak együtt élni és ezen felül a domináns kultúrának joga van arra, hogy vezető kultúrának tekintsék. Mégis sokaknak a multikulturalizmus tűnik az egyetlen útnak, amivel a jövő alakítható, mivel az asszimiláció, tehát a többségi kultúrához való teljes idomulás (pl. a többségi kultúrának való alávetés) egy demokráciában aligha megvalósítható. Azonban a multikulturális társadalom tervezete is ismer problématerületeket: egy társadalomban meglévő összes (rész)kultúra elvi egyenértékűségének és egyenjogúságának elképzelése az általános emberi jogokhoz mérten csak akkor reális, ha ezeket mindenki el is fogadja, ami fundamentalista áramlatoknál bizonyára nem áll fenn. Ugyanígy nem szabad a különböző etnikai csoportok politikai és történelmi tapasztalatait semmibe venni. A domináns kultúrából fakadó idomulási kényszer a más részkultúrák fejlődési lehetőségeit jelentős mértékben korlátozhatja. Így például a hagyományos nyelv megőrzése és támogatása fontos feltétele lenne egy kultúra fennmaradásának. Ezzel szemben áll azonban az iskolarendszerbe és a munka világába történő szükséges integrálódás a maga nyelvi követelményeivel. Azt a kérdést, hogy vajon a különböző etnikai csoportok részt kívánnak-e egyáltalán venni a multikulturális folyamatban, gyakran pozitívan megválaszoltként állítják be. De ez valóban így van? A migrációkutatás azt mutatja, hogy az etnikai csoportok a bevándorlásuk után hosszabb ideig a bezárkózottság fázisában élnek (önvonatkoztatás Ichbezogenheit), mielőtt meg tudnának nyílni a társadalom többi részének. 15

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gabriella 2009 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Kiss Gabriella INTERKULTURÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv Miért van szükség az erkölcstan tantárgy bevezetésére? Többek között azért, hogy azt az egoizmust, ami a magyar ifjúság életszemléletét évtizedek óta uralja, megpróbálja mederbe

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ Nemzetközileg alkalmazható módszertani javaslat szakemberek számára Készítette: Fundación Secretariado Gitano,

Részletesebben

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47

v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47 v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47 Másként segíteni De hogyan? Készségfejlesztő kézikönyv és példatár szociális szakemberek és szociális szakképzésben részt vevő hallgatók számára A kézikönyvet összeállította:

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok

Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ ,, INTEGRACIO ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ A projekt címe: EQUAL ESÉLY Munkaerõ-piaci orientáció menedékkérõknek Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar

Részletesebben

A szociális demokrácia alapjai

A szociális demokrácia alapjai A SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA OLVASÓKÖNYVE 1. Szerkesztette Tobias Gombert A szociális demokrácia alapjai Kiadja a Friedrich Ebert Alapítvány Német kiadás: Politikai Aladémia Osztálya, Bonn (3. átdolgozott kiadás

Részletesebben

A rendőri hivatás emberi jogi szolgáltatás. Hogyan fejleszthető a kisebbségek és a rendőrség közötti viszony Európában?

A rendőri hivatás emberi jogi szolgáltatás. Hogyan fejleszthető a kisebbségek és a rendőrség közötti viszony Európában? Hogyan fejleszthető a kisebbségek és a rendőrség közötti viszony Európában? Előszó (Wesley G. Skogan) Az emberek elköltöznek, a világ minden részéről, a világ minden részére. A nemzetközi migráció a 21.

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt KÉZIKÖNYV ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt A projekt az Európai Közösség támogatását élvezi a diszkrimináció ellenes akcióprogram keretében 1. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető

Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető Elméleti bevezető Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető A multikulturális kifejezés kulturális vagy nemzeti sokszínűséget jelent. Azokat a társadalmakat nevezzük multikulturális társadalmaknak,

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára 2010 december 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. 3 2. Hogyan kezeljük az antiszemitizmust az iskolában... 5 3. Pedagógiai megközelítés

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez

Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez KOMPASZ Szerzők: Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková Alessio Surian Olena Suslova A rajzokat készítette:

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési

Részletesebben

TEST A KULTÚRÁBAN KULTÚRA A TESTBEN

TEST A KULTÚRÁBAN KULTÚRA A TESTBEN BODY - Kultúra, test, gender és szexualitás a felnőttképzésben Ref. n. 518036-LLP-1-2011-1-FR-Grundtvig-GMP TEST A KULTÚRÁBAN KULTÚRA A TESTBEN Antológia a test, a kultúra és a kommunikáció metszésponjában

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben