Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük."

Átírás

1 1. Beszédhangok képzése Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük. Beszélőszervek: Tüdő Légcső Gégefő a hangszalagokkal Garatüreg az ínyvitorlával Orr Szájüreg Fogak Ajkak (módosítják a hangokat) Szájpadlás Nyelv A levegő útja: Belégzéskor a tüdő megtelik levegővel, kilégzéskor a légcsövön keresztül távozik. A gégefőben megrezegteti a hangszalagokat, ilyenkor hang keletkezik. A garatüregben az ínyvitorlának terelő szerepe van, tereli a levegő útját az orr-vagy a szájüreg felé; a fogaknak, más szerveknek módosító szerepük van. Beszélőszerveink működése, ezen belül a hangszalagok működése: zárállás: a 2 hangszalag szorosan egymáshoz simul. A tüdőből kiáramló levegő megrezegteti őket, s a gégefőben tiszta zenei hang, zöngehang keletkezik. A zönge minden magánhangzó és a zöngés mássalhangzók alapja résállás: A két hangszalag kicsit eltávolodik egymástól, kb. 10 -os szöget zárnak be. Ebben az állásban csupán egyetlen hangot képezünk h hang nyitott állás: A hangszalagok eltávolodnak egymástól, közöttük kb. 30 -os szög lesz. A levegő ekkor nem érinti a hangszalagokat, hanem továbbhalad a szájüregbe. Így keletkeznek a zöngétlen mássalhangzók. suttogóállás: A hangszalagok egymáshoz tapadnak, de a hangszalagok végén lévő két porc, a kannaporcok rést alkotnak. Amikor suttogunk, akkor hangszalagjaink ezt az állást veszik fel. A suttogva ejtett hangok mind zöngétlenek. lélegzőállás: belégzéskor a hangszalagok 45 -os szöget zárnak be. Ez a lélegzőállás. A hangokat két nagy csoportra szoktuk sorolni: magánhangzók (mgh) és mássalhangzók (msh) csoportjába.

2 Magánhangzók: a hangszalagok rezgéséből keletkezett tiszta zenei hang a zönge. Képzésükkor a hangszalagot megrezegtető levegő akadály nélkül távozik a szájüregből. Mássalhangzók: akadályba ütközik a szájüregbe áramlott levegő, a hangszalagok helyzete szerint zöngés, zöngétlen msh-ról beszélünk: Zöngés: b, z, zs Zöngétlen: p, sz, s A beszédhangok, fonémák és a betűk közötti különbség: A betűket leírjuk, a beszédhangot és a fonémát pedig kiejtjük. Beszédhang: pl.: k, g; ahogy kiejtem. Fonéma: különféle variánsa, változata van egy hangnak pl. kéz, kár, kor, kutya; esetében a k hangot máshogy ejtjük. 1. kiejtés időtartama szerint rövid: a,e,i,o,ü,u; hosszú: á,é,í,ó,ű,ú; Magánhangzók csoportosítása: 2. nyelv vízszintes irányú mozgása szerint Előretolt állapotban van a nyelv: magas mgh: e,é,i,í,ö,ő,ü,ű Hátra tolt állapotban van a nyelv: mély: a,á,o,ó,u,ú; 3. nyelv függőleges irányú mozgása szerint felső nyelvállás: i,í,u,ú,ü,ű; középső nyelvállás: é,o,ó,ö,ő; alsó nyelvállás: a,á,e 4. ajakműködés szerint: ajaknyílással képzett: é,e,á,i,í; ajakkerekítéssel képzett: a többi 1. A képzés időtartama szerint: Rövid: l,k Hosszú: ll,kk A mássalhangzók rendszere 2. A képzés helye szerint: Ajakhangok, két ajakkal illetve ajakkal és foggal képzett hang Pl; b,p,m,v,f; Foghangok: d,t,z,sz,dz,c,n,l,r,zs,s,dzs,cs; Ínyhangok vagy szájpadláshangok: gy,ty,j,ny,g,k; Gégehang: h

3 3. A képzés módja szerint: Zárhangok: b,p,d,t,gy,ty,g,k; Réshangok: v,f,z,sz,zs,s,j,h, l Zár-rés hangok: dz,c,dzs,cs Orrhangok: m,n,ny; Pergő: r 4. A hangszalagok rezgése vagy működése szerint: Zöngés: b,v,d,z,dz,zs,dzs,gy,g,m,n,ny Zöngétlen: p,f,t,sz,c,s,cs,ty,k Alkalmazkodás: a beszédfolyamatban a hangok a kiejtéskor nem tiszta képzésűek, mert a hangképző szervek a kiejtéskor már felkészültek a következő hang kiejtésére. Az egymás melletti és a távolabbi hangok egymásra hatását alkalmazkodásnak nevezzük.

4 2. Szóalkotás módjai A szóalkotás Szóképzés: A meglévő szókészlet elemeiből a képzők segítségével egy új jelentésű szót hozunk létre. A képzett szó jelentése összefüggésben áll az alapszó jelentésével. Fajtái: Igéből igét (szófajtartó): Cselekvő igéből műveltető igét: Képzői: -at, -et, -tat, -tet Pl.: mosat, ásat Cselekvő igéből visszaható igét: Képzői: -odik, -edik, -kodik, -kedik, -ködik, -kozik, -kozik, -kezik, -közik Pl.: mosakodik, borotválkozik Cselekvő igéből szenvedő igét: Képzői: -atik, -etik, -tatik, -tetik Pl.: nézetik Cselekvő igéből ható ige: Képzői: -hat, -het Pl.: mondhat, kérhet Névszóból igét Képző Képzett szó -l gyalul, fésül -z(ik) gereblyézik, pipáz(ik) -ász(ik) halászik, madarászik -ész(ik) egerészik, heverészik -kodik bohóckodik -kedik ügyeskedik -ködik őrködik -l csodál, helyesel -ll sokall, rosszall -ít szabadít, szépít, takarít -ul tanul, szabadul -ül szépül, zöldül -odik fiatalodik -edik öregedik Igéből névszót: Képző Képzett szó -ás tanulás -és égés -at gondolat -et felelet -mány tanulmány -mény építmény -vány utalvány -vény öntvény

5 -tlan (-atlan) tudatlan -tlen (-etlen) neveletlen Névszóból névszót: Alapszó Képzőfajta Képző Képzett szó barát -ság barátság Főnévképző nép -ség népség leány -ka leányka egér -ke egérke Kicsinyítő képző fiú -acska fiúcska könyv -ecske könyvecske Kovács -né Kovácsné Asszonynévképző Papp -né Pappné só -tlan sótlan erő -tlen erőtlen Fosztóképző szag -talan szagtalan íz -telen íztelen iskola -i iskolai Melléknévképző Sopron -i soproni hüvelyk Határozatlan -nyi hüvelyknyi tenger számnévképző -nyi tengernyi öt -öd ötöd Törtszámnévképző hét -ed heted tíz -edik tized Sorszámnévképző nyolc -adik nyolcad Szóösszetétel: I. kéttagú (tölgyfa) II. többtagú (tölgyfaág) Előtag + utótag (tölgy +fa) a) Alárendelő szóösszetételek alanyos szóösszetétel (napsütötte, nyakatekert) tárgyas szóösszetétel (lábtörlő, egyetért) határozós szóösszetétel (magasugrás, célbadobás) jelzős szóösszetétel (tejfölösszájú, tízperc, háztető) jelentéstömörítő szóösszetétel (patyolatfehér, csigalépcső) SZÓÖSSZETÉTELEK SZERVES SZÓÖSSZETÉTELEK b) Mellérendelő szóösszetételek Mellérendelő szóösszetétel (búbánat, apraja-nagyja) Szóismétlések (alig-alig, nőttön-nő) Ikerszók (ugrabugrál, fidresfodros) SZERVETLEN SZÓÖSSZETÉTELEK (Miatyánk, csakhogy) Mondatbeli összefüggés alapján (pl.: szabadidő, hétvége)

6 Mondatbeli előzmény nélkül (pl.: mosógép, porszívó) Mellérendelő szóösszetétel: A mellérendelő szóösszetételek ellentétes vagy hasonló tagokból állnak, ahol az előtag és az utótag mindig azonos szófajú szó Valódi mellérendelő szóösszetétel: Az előtagnak és az utótagnak is van önálló hangalakja és jelentése, így ezeket önállóan is használjuk Pl.: él-hal, jön-megy, hegyes-völgyes, egy-két, szóbeszéd Nem valódi mellérendelő szóösszetétel: Vagy az előtagnak vagy az utótagnak nincs önálló jelentése Pl.: lót-fut, Szókettőzés (szóismétlés): Egy szó megkettőzésével keletkezett mellérendelő szóösszetételeket nevezzük szőkettőzésnek Pl.: messze-messze, egy-egy, alig-alig, néha-néha Ikerszók: A hasonló hangzású tagok mellérendelő szóösszetételei az ikerszók Pl.: tipeg-topog, dirmeg-dörmög, icipici, hébe-hóba Alárendelő szóösszetétel: Alanyos szóösszetétel (napsütötte, nyakatekert) Tárgyas szóösszetétel (lábtörlő, egyetért) Határozós szóösszetétel (magasugrás, célbadobás) Jelzős szóösszetétel (tejfölösszájú, tízperc, háztető) Jelentéstömörítő szóösszetétel (patyolatfehér, csigalépcső) Egyéb szóalkotási módszerek (ritkább szóalkotási módok): o o o Szóelvonás: Tapsol taps Vádol vád Nagytakarítást végez nagytakarít (képzett előtagú főnév igésítése) Szórövidítés: Tulajdonos tulaj Professzor prof Laboratórium labor Matematika matek Eszpresszó presszó o Szórövidítés továbbképzése (becézés): Mária Maris, Marcsi, Marcsa, Mari Szóvegyülés (kontamináció): Csokor + Bokréta csokréta

7 Zavar + Kerget zargat Csupa + kopasz csupasz Szóösszerántás: Citrom + Narancs citrancs (grépfrút) Csatorna + Alagút csalagút Cső + Orr csőr Mozaikszók: Magyar Tudományos Akadémia MTI (betűszó) Községi Élelmiszer-kereskedelmi Részvénytársaság közért (szóösszevonás) Általános forgalmi adó áfa Rövidítés (nem egyenlő a mozaikszavakkal!!) Liter l (rövidítés) Népetimológia tuberosa (latin) > tubarózsa kara katna (török) > kárókatona Szóhasadás család cseléd Szóalakhasadás daruk darvak Jelentéstapadás lábas fazék => lábas Ragszilárdulás nappal

8 3. Az egyszerű mondat A mondat a szöveg egysége, viszonylag önálló, kerek egész. A mondat építőelemei a szavak, melyek bizonyos nyelvtani kapcsolatban állnak egymással.. 1. Szerkezet szerint lehet: I. Egyszerű mondat - Az egyszerű mondat egy tagmondatból áll. Fajtái: a) Tőmondat: csak alanyból és állítmányból áll. Pl.: Ádám iszik. b) Bővített mondat: az alanyon és állítmányon kívül más mondatrészt /szintagmát/ is tartalmaz. Pl.: Ádám vizet iszik. c) Hiányos mondat: vagy az alany vagy az állítmány hiányzik. Az állítmány elmaradása mindig hiányos mondatot okoz, az alany elmaradása nem feltétlenül, hiszen az igei személyragok egyértelműen kijelölik az alany számát, személyét. Pl.: Vizet iszik. d) Tagolatlan: nem tartalmaznak alany-állítmányi szerkezetet Pl.: Segítség! II. Összetett mondat - Az összetett mondat több tagmondatból áll. 2. A beszélő szándéka szerint lehet: kijelentő mondat: Egyszerű közlést, nyugodt hangú megállapítást jelent. A beszédben a hangsúlya egyenletes, nyugodt, hanglejtése ereszkedő, írásban a mondat végére pontot teszünk. Pl.: Ma este későn megyek haza. kérdő mondat: a) eldöntendő: a válasz igen vagy nem lehet. A hangsúlya nyugodt, hanglejtése emelkedő, ereszkedő. Pl.: Látod ezt? b) kiegészítő: a válasz hosszabb terjedelmű, a kérdés kérdőszóval kezdődik, a hanglejtés ereszkedő. Mondatvégi írásjele a kérdőjel. Pl.: Hogy vagy? felkiáltó mondat: hangsúlya erőteljes, hanglejtése ereszkedő. Érzelmet fejez ki. Mondatvégi írásjele a felkiáltó jel. Pl.: Fáj az ujjam! felszólító mondat: Kérést, parancsot vagy tiltást fejez ki. Hanglejtése ereszkedő, mondatvégi írásjele a felkiáltó jel. a) tiltószavak: ne, se b) tagadó szavak: nem, sem óhajtó mondat: Érzelmet, vágyat fejez ki. Gyakran indulatszóval kezdődik, az állítmány feltételes módú. Hanglejtése lebegő. Mondatvégi írásjele a felkiáltó jel.

9 3. A mondat mondatrészekből áll. A mondatrész szófaji és alaktani sajátosságok alapján állítmány, alany, tárgy, határozó és jelző lehet. a) Állítmány: A mondatnak az alannyal kapcsolatos történést, minőséget vagy más körülményt kifejező igei vagy igei-névszói vagy névszói része. igei: mutatja a modalitást (módjelek), az idővonatkozást (időjelek), az alany számát és személyét (igeragok), a tárgy határozott vagy határozatlan voltát (tárgyas és tárgyatlan igék; alanyi és tárgyas ragozás), s utal a tárgy személyére is. névszói: a 3.sz. alanyt jelöli kijelentő mód jelen időben pl. A veréb madár. névszói igei, összetett: névszói rész: + létige (+marad, múlik) pl. A madár veréb volt. Ha a létigét tartalmazó mondatot kijelentő mód, jelen idő, E/3-be téve a létige eltűnik, akkor az állítmány névszói, ha megmarad, akkor igei. b) Alany: A mondatnak az a része, amely megjelöli azt, akiről, amiről az állítmánnyal mondunk valamit. Főnév, vagy főnévként használt szó. határozott alany határozatlan alany: kifejezhetjük határozatlan névmással (valaki, valami), T/3-ű állítmánnyal általános alany: kifejezhetjük általános névmással (akárki, bárki), az ember szóval, az állítmány ragozásával (T/1., T/3., E/T/2.) tapadásos alany: az alany fogalma hozzátapadt az állítmányhoz (pl.: terítve van) alanytalan mondatok az időjárásra, napszakra vonatkoznak: Dörög. Villámlik. c) Tárgy: Azt a fogalmat nevezi meg, melyre az igei állítmánnyal, vagy más igenévi mondatrésszel kifejezett cselekvés irányul (iránytárgy), illetőleg amelyet ez a cselekvés eredményez (eredménytárgy) d) Határozó: A mondatban kifejezett cselekvés körülményeit fogalmazza meg. Fontosabb határozók: hely-, idő-, szám-, állapot-, eredet-, eredmény-, társ-, mód-, eszköz-, fok-mérték-, ok-, cél-, részes-, állandó határozó e) Jelző:Az a mondatrész, amely a vele szerkezetet alkotó névszó tulajdonságát, helyét, mennyiségét vagy birtokosát fejezi ki. Fajtái: minőség-, mennyiség-, birtokos-, értelmező jelző 4. A mondatrészek egymással grammatikai vagy logikai viszonyban állnak, ez a szószerkezet /szintagma/.

10 a) hozzárendelő szintagma: tagjai az alany és az állítmány, közöttük egyenrangú a viszony, együttesen a mondat központi magvát alkotják A mondat fő részeként elemzéskor a mondat első nyelvtani szintjén helyezkednek el. b) az alárendelő szintagma : tagjai az alaptag és a meghatározó tag vagy bővítmény. Az alaptag a mondaton belül egy szinttel feljebb helyezkedik el /pl. alany, állítmány, más mondatrész/, a meghatározó tag az alaptagnak lehet tárgya, határozója vagy jelzője. Az alaptagból kérdezhetünk a bővítményre. A mellérendelő szintagma: két vagy több azonos mondatrész, halmozott mondatrész egyenrangú kapcsolata 5. Az egyszerű mondat szintjei: 1. szint: alany állítmány (hozzárendelő szintagma); kölcsönösen meghatározzák egymást. 2. szint: az alany és állítmány bővítményei; a szórend kötetlen. 3. szint: a bővítmények bővítményei; a szórend kötött, csak együtt mozdulhatnak el a mondat szórendjében.

11 4. A kommunikáció A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói A kommunikáció: tájékoztatás, információk cseréje, közlés valamint erre szolgáló eszköz: a nyelvi és nem nyelvi jelrendszer segítségével. A kommunikáció a latin eredetű communicatio = közzététel, megadás főnévből származik. Létrejöhet élőlények, ember és gép valamint gépek közt is. A kommunikáció folyamata Minden folyamatot, melyben legalább 2 résztvevő valamilyen jelrendszer felhasználásával egymással közöl valamit, kommunikációnak nevezzük. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, több tényezőre van szükség: a résztvevők, azaz a feladó és a címzett. A feladó az, aki a jelek segítségével üzenetet küld a címzettnek. A címzett az üzenetet felfogja, értelmezi és ha módja van rá, akkor válaszol. az üzenetet kifejező, összefüggő jelet kódnak nevezzük. Vannak nyelvi és nem nyelvi kódok. A kommunikáció csak akkor lehet sikeres, ha a résztvevők közös nyelvet beszélnek. a megfogalmazott üzenet csatornán keresztül jut el a feladótól a címzettig. A csatorna lehet hallható, látható, érezhető. a hatékony kommunikáció feltétele a közös valóság és előismeret. A kommunikációs partnereknek megfelelő ismereteik, megfelelő tudásuk legyen arról, amiről beszélgetnek. a közös előzmények is nagyban megkönnyítik a felek közti kommunikációt. a beszédhelyzet is fontos: a kommunikációnak mindig ott és akkor, az adott helyzetben van jelentése. azokat a tényezőket, amelyek a kommunikációs folyamatot megzavarhatják, vagy az üzenetet torzítják, zajnak (kommunikációs zavarnak) nevezzük. A kommunikáció célja A feladó valamit közölni akar, valamiről tájékoztatni akarja a címzettet. Ilyenkor a kommunikáció tájékozató szerepe az elsődleges. A feladó főleg kijelentő mondatokban ír vagy beszél. A kifejező szerep elsődleges akkor, amikor a feladó érzelmeit, hangulatát, érzéseit akarja közölni, ezeket gyakran felkiáltó vagy óhajtó mondatokkal fejezi ki. A felszólításokat, felhívásokat tartalmazó üzenetekben elsősorban a felhívó szerep érvényesül. Minden kommunikációt valamilyen formában megnyitunk, ilyenkor a kommunikáció kapcsolatteremtő szerepe fontos. A beszélgetés során többször éltünk a kommunikáció kapcsolatfenntartó szerepével (megkérdezzük a partnert, hogy érti-e amit mondunk). Minden beszélgetést illik lezárni, tehát fontos a kommunikáció kapcsolatzáró szerepe is. Gyakran az üzenetnek a közlés mellett a gyönyörködtetés is a célja. Ezt a kommunikáció esztétikai szerepének nevezzük. A kommunikáció értelmező funkciójának nevezzük (metanyelvi funkció) azt, amikor magáról a nyelvről a nyelv segítségével beszélünk. Esztétikai szerep => cél a gyönyörködtetés, pl. versek A kommunikáció funkciói általában együtt vannak jelen, együtt hatnak. A kommunikáció típusai

12 egyirányú: ha a folyamaton belül a hallgató nem töltheti be a beszélő (feladó) szerepét, pl.: előadás, TV hírek kétirányú: ha a beszélő és a hallgató állandóan szerepet cserél, pl.: telefonálás közvetlen: ha a feladó és a címzett egyszerre vesz részt a kommunikációban közvetett: ha a kommunikáció nem egy térben és / vagy nem egy időben zajlik, pl.: telefonálás, levelezés Bármelyik típusról is legyen szó, a kommunikáció mindig nyelvi és nem nyelvi jelek segítségével zajlik. A KOMMUNIKÁCIÓ közvetlen közvetett egyirányú előadás az iskolában televízióadás kétirányú két barát beszélgetése telefonbeszélgetés A kommunikációban vannak szóbeli és írásbeli formái. A kommunikációs folyamatban érvényesül az együttműködési alapelv. Közlésfolyamat=kommunikáció: latin eredetű szó, jelentése: összeköttetés. Az emberek közötti érintkezésnek azt a fajtáját nevezzük kommunikációnak, amely jelek segítségével történik. Jacobson-féle modell 1.az információ elindítója vagy feladója: aki vagy ami beszél vagy közöl valamit 2.címzett vagy vevő, akinek az üzenetet szánták 3.közvetítő közeg vagy csatorna: az információ továbbításának eszköze 4.közlemény, továbbított információ tárgya, tartalma 5.kódnak nevezzük a közleményt kifejező nyelv vagy jelrendszer elemeit, melyeket a résztvevők kölcsönösen ismernek 6.a kontextus a kommunikációs közeg amelyben a közlemény megkapja a maga teljes jelentését Közlésfolyamat funkciói 1.emotív = érzelmi funkció: az üzenetekkel kapcsolatos érzelmeket, indulatokat, hangulatokat fejez ki. Nyelvi kifejezőeszközei az indulatszavak. 2.felhívó: a címzett befolyásolására szolgál. Nyelvi formái: megszólítás, felszólítás, meghívás 3.fatikus = kapcsolattartó: a közlésfolyamat létrehozását, fenntartását, meghosszabbítását célozza. Kifejezőeszközök: köszönés, megszólítás, bemutatás 4.metanyelvi funkció: a nyelv segítségével a nyelvről való beszéld valósul meg. 5.poétikai = esztétikai funkció: hordozója az üzenet, melynek nyelvi megformálásával esztétikai hatást is elérhetünk, szépirodalmi szövegekre jellemző.

13 5. Tömegkommunikáció Tömegkommunikáció, tömegtájékoztatás A tömegkommunikáció mindig valamilyen médiumon keresztül történik, és rendszerint professzionális kommunikátorok irányítják. Jellemzője, hogy szervezett, intézményesült és tömeges formában zajlik. Az üzenet a nagyközönségnek szól, azaz nyilvános. A tömegkommunikáció átmenet az írott és a szóbeli kommunikáció között. Sajátos szimbólumok és egyéni jelentések jellemzik. A nyelvi kontrol gyengül, hiszen nincs javítás. Esetleges veszélye lehet, hogy hiányos lesz a standard nyelvi norma, a társadalmi hierarchiák negligálása, a regiszterváltás képességének, a hagyományos műfajszabályok defektusai, valamint az információ szelektálásának, az irányított keresésnek és a kritikai olvasásnak az elsorvadása. Előnye a rendkívüli kreativitás, a nyelvi fantázia, valamint az, hogy demokratikus, illetve elutasítja a tekintélyelvet. Továbbá felértékeli a befogadó szerepét, hatalmas mennyiségű információhoz enged hozzájutni, és gyorsabbá teszi a személyek közötti kommunikációt. A tömegkommunikáció általában egyirányú, azaz nem nyújt lehetőséget a közvetlen visszacsatolásra, vagy rendkívül korlátozott. Csak levél, telefon, egyenes adás, interaktív műsor, vagy internet formájában van lehetőség a válaszkapásra, de még ebben az esetben sem biztos, hogy kapunk választ a kérdésünkre. A tömegtájékoztatás egyik legrégibb formájának a nyomtatott sajtó tekinthető. Az emberek utcai árusoktól vehették meg az újságokat, melyek az előző napi eseményeket közölték. Mára a nyomtatott sajtónak rengeteg formája van. Találkozhatunk napilapokkal, folyóiratokkal, hetente, vagy havonta megjelenő újságokkal. A tudományos folyóiratok száma sajnos egyre inkább csökken, hiszen a mai szenzációéhes világ inkább a bulvársajtó termékeit vásárolja, mintsem a kultúrát közvetítő lapokat. Az emberek jobban kedvelik a színes újságokat, mint a fekete-fehér lapokat, így a bulvársajtó termékei megintcsak előnyben részesülnek. A technika fejlődésének ellenére a nyomtatott sajtó még mindig versenyképes, hiszen az embereknek nincs arra ideje, hogy minden hírt egyszerre olvassanak el. Az újságok pedig pontosan kielégítik ezt a vágyat, hiszen akkor is rendelkezésünkre állnak, amikor munkából hazafelé tartunk. Mindezek ellenére egyre nagyobb szerephez jut a televízió és az internet az emberek életében, hiszen könnyen elérhető. Csak egy kattintás és máris olvashatjuk a különböző híreket, pletykákat. A televízió híreit általában reggel, délben és este láthatjuk, a rádiók azonban szinte minden órában szolgálnak valami új információval, legyen az baleset, forgalomelterelés, időjárás jelentés, sportesemény, vagy bármi más. Ezek rendkívül hasznosak tudnak lenni a munkába igyekvő, vagy éppen hazafelé tartó emberek számára, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a nyári dugókat is elkerülhetjük a rádiós hírek segítségével. A reklámok is egyfajta tömegtájékoztató eszközök, de sajnos több hátrányuk van, mint előnyük. A legtöbb reklám felnagyítja az általa bemutatott termék jó

14 tulajdonságait, és legtöbbször a film legizgalmasabb részét szakítja félbe egy tizenöt perces reklámblokk. A legtöbb ember ettől tud a falra mászni. Ilyenkor általában keresünk egy másik csatornát, de mintha összebeszéltek volna a szerkesztők, a többi csatornán is ugyanakkor van reklám. Mégis vásárláskor elgondolkozunk azon, hogy nem kellene-e kipróbálni azt az új mosóport, hiszen a reklámban annyira tökéletesnek látszott, és különben is a régi soha nem vitte ki a fűfoltokat. Viszont ekkor sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a reklámok megpróbálják eladhatóvá tenni a termékeket, ami nem jelenti azt, hogy tényleg olyan jók is. A technika fejlődése, különösen a digitalizáció lassan elmossa a személyek közötti és a tömegkommunikáció közti határokat. Például az internet csevegő-oldalain már magánemberek is a nyilvánosság előtt szólnak hozzá közéleti témákhoz. A telefon fejlődése, különösen az SMS- és az MMS-szolgáltatások új lehetőséget nyújtanak a gyors vissza csatolásra a tömegkommunikációban is. Egyre többször küldünk, vagy kapunk csoportos sms-t, ha például egy baráti társaság elmegy szórakozni, vagy épp akkor, ha valaki partit szervez. A tömegkommunikációnak sajnos rossz hatásai is vannak, hiszen a média hatalmat jelent. Segítségével bárki képes befolyásolni az emberek véleményét, sajnos néha nagyon rossz irányba. A mai tömegtájékoztatás nem mindig tesz eleget a kívánt mércének, hiszen találkozhatunk elfogult, egyoldalú lapokkal, illetve televíziós csatornákkal. 1) A tömegkommunikáció olyan közlésfolyamat, amelyben a befogadó nagy létszámú, heterogén sokaság. Az információ kibocsátója térben és időben távol van a befogadótól, így általában nincs lehetőség közvetlen visszajelzésre, szerepcserére. (Csak később mérhető (esetleg), hogy a befogadók helyesen értelmezték-e az üzenetet.) A tömegkommunikáció eszközei bármikor kikapcsolhatók, félretehetők ( társas érintkezés) Tömegkommunikáció: háttere: ipari forradalom, fogyasztói társadalom létrejötte, igény a tájékozódásra, szórakozásra egyirányú folyamat, az információ több csatornán áramlik, hatalmas a közönség csatornái: nyomtatott sajtó (újság, magazin, könyv), rádió, televízió, internet, mobiltelefon A nyomtatott sajtó: a legrégebbi kommunikációs műfaj, az első tömegtájékoztatási eszköz csoportosítás: tartalom szerint (politikai, közéleti, tudományos, szórakoztató, vegyes) befogadó szerint (ifjúsági, szakmai stb.) 2) A tömegkommunikáció eszköz, más szóval médium. Többes száma: média pl.: sajtó, rádió, TV, közterületi objektumok (pl.: plakátok, feliratok), internet, reklám, mozi, videó, stb. 3) A tömegkommunikáció célja lehet:

15 a) Tájékoztatás, információ nyújtása b) Ismeretterjesztés ( oktatás, műveltségfejlesztés) c) Szórakozás d) Normák, értékek közvetítése, így szerepe van egyének és csoportok társadalomba való beilleszkedésében (a szocializációban) e) Közvélemény-formálás, befolyásolás (azon társadalmi csoportok érdekeinek, céljainak megfelelően, akiknek a kezében van az adott média, illetve akik fizetik a hirdetéseket, reklámokat, stb.) f) Közvetít a hatalom és a társadalom közt, segíti embercsoportok megegyezését (a konszenzusteremtést) 4) A sajtó (a vizuális média) a) A sajtótermékek úgy közölnek információkat, hogy eleget tesznek a következő követelményeknek: - Publicitás (nagyobb nyilvánosság) - perioditás (szabályos időközönkénti ismétlődés) - aktualitás b) Sajtóműfajok: - tájékoztató - véleményt közlő, véleményformáló A tájékoztató sajtóműfajok HÍR: - közérdekű és aktuális információ tömören, röviden megfogalmazva. - Tényhír: Ki? Mi? Mit? Mikor? Hol? Teljes, kifejtett hír: Miért? Hogyan? - A teljes hír jellemző felépítése a fordított piramiselv és a lineáris (előrehaladás) szerkezete Bevezető (összegző) Magyarázó (részletező) - A jó hír: figyelemfelkeltő, érthető, korrekten tényszerű TUDÓSÍTÁS: - közérdekű, aktuális eseményről adott, a helyszínen készített beszámoló (a tudósító szemtanú) - visszafogottan személyes hangvétel, monologikus forma RIPORT: - érdekes eseményről (jelen vagy múltbeli) szóló eleven, színes, személyes hangvételű, sokszor oknyomozó, tényfeltáró szándékú beszámoló. A helyszínen készült tudósítás, amelyben a riporter bemutatja az eseményekről a helyzetet, környezetrajzot ad, és megszólaltatja a szereplőket is. Formadöntően párbeszédes (dialógus). Általában hosszabb terjedelmű, elgondolkodtató. - Gyakori eszköze a feszültségteremtés, a fordulat, a késleltetés, a metaforák. Viszont az információk pontosak, hitelesek, konkrétak, a riportalanyoktól csak azt idézi, ami tényleg elhangzott. INTERJÚ: - az újságírónak a nyilvánosság számára készített beszélgetése nevezetes, vagy érdekes emberekkel.

16 5) A televíziós műfajok: 1950-es évektől létezik, a legkiterjedtebb műfaj (az egész lakosság megszólítható) a tv-adók csoportosítása: kiterjedtség alapján (helyi, regionális, országos, határon túli, világméretű) működtető alapján (állami, kereskedelmi, közszolgálati) a sugárzott műsor jellege alapján (élőadás, előre felvett és szerkesztett) műsortípusok: összetettek (hang és kép viszonya kiegészítik egymást) pl. hírműsorok, film, reklám, folytatásos regény, zene, talk-show, közvetítés, szakmai műsorok 6) Az internet: a legösszetettebb műfaj, a fentiek mindegyike megtalálható rajta előnyei: kommunikáció megkönnyítése (nagy távolságok áthidalása), gyors információterjedés hátrányai: nagy információsűrűség leterhelődhet, vírusok is elterjedhetnek, nem mindenütt elérhető A manipuláció A befolyásolás szélsőséges, negatív esete a manipuláció, amikor a közlő a befogadót rá akarja venni valamire, de ezt nem nyílt közléssel, hanem burkoltan, a befogadót megtévesztve teszi. A manipuláció néhány jellemző eszköze: - a mézesmadzag ígérete: egy dologhoz kívánatos értékeket társítanak (szépség, fiatalság, jólét, béke, férfiasság, stb.) - montázs: képek egymás mellé helyezése, amelyek közt a befogadó összefüggést teremt ( valamit rokonszenvessé vagy ellenszenvessé tesznek, stb.) ingerküszöb alatti montázs: pl.: Cola - fenyegetés, félelem, bűntudat felébresztése: baj, kár ér, ha nem vagyunk a termék fogyasztói - híres emberek fogadtatnak el árucikket - társadalmi csoporthoz, réteghez való tartozásra hivatkozás - szándékos hiánykeltés (csak ma; amíg a készlet tart) - ön is megnyerheti - elhallgatás vagy szelektív (szándékosan válogatott) hírközlés - az információ szétdarabolása, az egyes jelenségeket, kijelentéseket összefüggéseikből kiszakítva kezelik

17 6. Nem nyelvi jelek A szóbeliség az emberi kommunikáció legtipikusabb módja, jelentős információhordozó. Ugyanakkor a leggyakrabban lehet félreértések forrása, mivel azzal a feltételezéssel élünk, hogy egy-egy szó azonos jelentéssel bír mindenki számára. Pedig azt, hogy egy-egy szónak az adott pillanatban milyen jelentést tulajdonítunk, aktuális szükségleteink is jelentős mértékben befolyásolják. Ezért az egyes kommunikációs szituációkat kontrollálni kell. Mit jelent számunkra a szóbeliség? Következtetni tudunk tárgyaló partnerünk képzettségére, intelligenciájára, kulturáltságára, életútjára vagy akár valamely közösséghez (városvidék) való tartozására, iskolázottságára. Egyúttal az egyéni motivációk is felismerhetők a szóbeliségből. Vizsgálatok szerint közlésrendszerünk mintegy 55%-a nem verbális, nem szóbeli. A szóbeli közlést elsősorban információk átadására használjuk. A nem verbális jelek szerepe: tájékoztatás az érzelmi állapotról, visszajelzések közvetítése, a szavakkal mondottak felerősítése, a megnyilatkozás őszinteségének megkérdőjelezése, szavak helyettesítése. Non-verbális kommunikációs jelzések A verbális jelek mellett a szóbeli információk kiegészítésére, ellenőrzésére vagy éppen hangsúlyozására a nem szóbeli, ún. non-verbális jelrendszert alkalmazzuk. A non-verbális jelek tipikus megnyilvánulásai a mimika, a tekintet szemkontaktus szemmozgás, az ún. vokális jelek, mint hangnem, hanghordozás, hangerő, hangszín; a gesztusok, a testtartás és a távolságtartás-térközszabályozás. E felsorolt jelrendszert kiegészítik továbbá a szimbolikus jelek. Mimika Hétféle érzelem tükröződik arcunkon, s ezek kifejeződése, illetve felismerése a világban mindenhol teljesen azonos. A legősibb kultúráktól a civilizált nagyvárosok lakóiig hasonlóképpen mozdítjuk arcizmainkat, ha örömöt, bánatot, meglepetést, félelmet, haragot, undort, érdeklődést érzünk vagy tanúsítunk. Ez azért van, mert ezen érzelmek kifejeződése biológiailag meghatározott, és nem tanulásunk eredménye, nem tudatunktól függő megnyilvánulás. Kultúránként azonban eltérés tapasztalható: az érzelmek kiváltódásának okaiban (miért szomorú, miért vidám); milyen erősségű ingerre történik reagálás; mennyi ideig és milyen mértékben fejeződik ki az arcon a konkrét érzelem; mennyire kell szabályozni a mimikát az adott kultúra szabályi szerint. Általános szabály: nagyon fontos a szóbeli és nem szóbeli jelek egybehangzása. A szóbeli és nem szóbeli kommunikációk közötti megfeleltetés, összhang a hitelességet fejezi ki. Tekintet szemkontaktus szemmozgás Ezzel az adottságunkkal ellenőrizhető, hogy az általunk közöltekből mit fog fel a külvilág vagy mit nem fog fel, mit ért vagy mit nem ért. A tekintet egyúttal a benyomáskeltés eszköze is. Tekintetünk lehet értelmes vagy buta, sugárzó vagy tompa, de lehet kedves, ellágyult, szerelmes, csábító, szemérmes, kihívó, vádló,

18 számon kérő és üres. Mások tekintetét nézve-figyelve bennünk is keletkezik egyfajta benyomás, és mások is benyomásokat szereznek a mi tekintetünkből. A szemkontaktus fontos hatáskeltő és figyelemfelkeltő eszköz. Időtartamából amely az egyes kultúrákon belül eltérő fontos következtetéseket vonhatunk le, ezért figyelni kell rá. Vokális jelek A vokális jeleket nehéz elválasztani a verbálisaktól, hiszen az ezt kísérő hangeffektusokról van szó. Ami mégis indokolja a non-verbális jelekhez történő sorolását, azaz, hogy nem szóbeli megnyilvánulás, hanem annak önálló jelentést is hordozó kísérője, továbbá nem vagy nem mindig tudatos, ellentétben a verbalitással. A vokalizáció elemei: a hangnem, a hanghordozás, a hangerő, valamint a hangszín. A hangnemmel, hanghordozással fejezzük ki, ha kemény hangon beszélünk, ha felemeljük a hangunkat, ha hivatalos hangnemben beszélünk, vagy ha éppen nem megfelelő hangnemet ütünk meg! Hangerőnk ehhez kapcsolódva lehet halk, hangos, harsogó, normális vagy éppen suttogó. Általában természetes hangszínen beszélünk. Ez minden ember normális, kiegyensúlyozott lelkiállapotára jellemzően egyedi; testi adottságainktól (hangszálak, arcüreg formája, nagysága stb.) is függ. A hangszín önmagában is kelthet bennünk egyfajta benyomást. Lelkiállapotunk negatív vagy pozitív változásai szerint hangszínünk is megváltozik, és eltér egyébként szokásos hangszínünktől. Gesztusok A gesztus alatt értjük a fej, a kéz és a karok mozgását. A fejmozgások gyakoribb jelentései: az igenlés, a tagadás, a helytelenítés, a megszégyenülés, elszomorodás stb. A kéz- és karmozgások jelentése: a hívás, elutasítás, tiltakozás, kérés, könyörgés, fenyegetés, köszöntés stb. A gesztusokat a partner beszédének szabályozására (magyarázás, gyorsítás-lassítás stb.) is használjuk. A kulturális különbségekre a gesztusok jelrendszerében is oda kell figyelni. Például a latin gesztusrendszer rendkívül bő, árnyalt, míg a skandinávoké, angoloké jóval visszafogottabb, és sokkal kevesebb jelet tartalmaz. Testtartás Kifejezhet: viszonyt (alá-fölérendeltséget stb.), szubjektív értékelést (pl. rosszallást), álláspontot, érzelmeket. A testtartás változásai jelenthetik az érzelmek, a gondolkodás megváltozását, de jelezhetnek szándékot is. Ilyenkor odafordulást, súlypontáthelyezést, felegyenesedést stb. láthatunk. Mindenkori célunknak megfelelően különböző testhelyzeteket, testtartásokat veszünk fel. Mindenki maga tudja meghatározni, hogy milyen testhelyzet felel meg leginkább aktuális céljának. Hol van az az optimum, amellyel zavartalanná tudja tenni a tárgyalást. Térközszabályozás, távolságtartás Az egymástól való távolságnak jelentősége és jelentése van. A távolsággal együtt változik a kommunikációban szerepet játszó érzékszerveink használhatósága, megbízhatósága. A közelség-távolság a partnerek közötti viszony jellegére

19 vonatkozóan ad információkat. Más-más az elfogadott vagy lehetséges távolság két ember kapcsolatának különböző fázisaiban és a különböző kultúrákban. Bizonyított dolog, hogy minden élőlénynek szüksége van valamekkora saját térre, területre az életben maradáshoz. Kísérletekkel igazolt tény, hogy állatnál, embernél egyaránt kiborulás következhet be, ha a tér a minimális alá csökken. Ezáltal ugyanis megbomlik a szervezet egyensúlya, és rendellenességek keletkezhetnek a fiziológiai és lelki folyamatokban. Az alábbi távolságtípusokat különböztethetjük meg: Bizalmas, intim távolság: 0 0,5-méter között. A teljes intimitás az a közelség, amely a testi kontaktus lehetőségével jár. A 0,25 méteren belüli közelség az intim közelség. Jól hallatszik a suttogás, nagy szerepe van a szaglásnak, érintésnek, a látás a partner igen kis részletére koncentrálódik. Még a 0,25 0,50 méter közötti távolság is közeli. Személyes távolság: 0,5 1,2 méter között. A beszéd még lehet halk, viszonytól függetlenül alkalmas személyes témák megbeszélésére. Csaknem a partner teljes alakja látható, csökken a szaglás szerepe. Társasági távolság: 1,2 3,0 méter között. Normál hangvétel melletti beszélgetésre van mód. Tovább csökken a szaglás szerepe, a partner teljes alakja látható. Hivatalos témák megbeszélésére alkalmas távolság. A tárgyalási helyzetek leggyakrabban a személyes és a társasági távolságban zajlanak. A kétszemélyes tárgyalásokhoz inkább a személyes távolság ad megfelelő kereteket, míg delegációk esetében a társasági távolság. Érdemes szót ejteni a távolsággal összefüggésben az írott információk hozzáférhetőségéről. Gyakran van szükség bonyolultabb számításokra, feljegyzésekre. Figyelni kell tehát a szükséges tér meglétére és az egymás mellett ülők közti távolságra is! Szimbolikus jelek A szimbolikus jelek is jelentős információhordozó eszközök. A non-verbális jelek körébe tartoznak, úgymint: ruházatunk, hajviseletünk, arcunk kikészítése, különböző díszítőeszközök, a közvetlen környezetben tartott tárgyak és elrendezésük. Ezek a jelek fontos információkat továbbíthatnak a személyiségről, az egyén társadalmi helyéről stb. Noha nem igaz a mondás, hogy ruha teszi az embert, mégis első benyomásunkat a ruházat, az ápoltság, a hajviselet, s egyéb kellékek alapján nyerjük. E jelcsoport információkat továbbít az egyén anyagi helyzetéről, státuszáról is. A szimbolikus jelek továbbá segítséget nyújtanak az emberek közötti viszony meghatározásához. A köztudat nagymértékben igényli e jelrendszert, mint biztos támpontot az eligazodáshoz. Ezek a jelek mint például: karikagyűrű = házasság, talár = jogász stb. azonban statikus, tudatosan szabályozható jelek. A nem verbális kommunikáció A nyelvtudomány nem verbális kommunikációnak nevezi a viselkedés szabályozásához szükséges nem nyelvi jelzések összességét. Testbeszédünk jelei: a fej tartása, mozgatása, az arckifejezés (mimika), a kéz mozgása (gesztusok), a test mozgása, tartása és a térközszabályozás, a távolságtartás. A hang beszéden kívüli kommunikációs csatornái: a hangszín, a hangerő, a beszédtempó szintén

20 fontos közléshordozók lehetnek. A testbeszéd lehet direkt, (célzott, tudatos, ilyen megnyilvánulás például a kacsintás) vagy indirekt (önkéntelen). Az indirekt testbeszéd is állandóan működik viselkedés közben. Nézz a szemébe annak, akivel beszélsz hangzik a közismert mondás. A kapcsolat felvételének és a kommunikációnak a kezdete a tekintetváltás. A tekintetek találkozásának gyakorisága és hossza sokat elárul érzelmi állapotunkról, óhajainkról, vágyainkról. Másként nézünk hivatali tárgyaláson, társalgásban vagy közeli barátok között. Tudunk csupán a tekintetünkkel is dorgálni, figyelmeztetni valakit, de akár helyeselni, egyetérteni is. Ugyanilyen gazdag információforrások mimikánk és gesztusaink is. Kutatások igazolták, hogy az emberek társadalmi gesztusnyelve is befolyásolja a gesztusnyelvet. A kevésbé iskolázott emberek több gesztust alkalmaznak, mint az iskolázottabbak. A főnökök általában kevesebbet gesztikulálnak, mert így tekintélyesebbek. A nők a testbeszéd kifejezésében és megértésében is általában érzékenyebbek, mint a férfiak. Internacionális nyelv egyéni nyelv A testbeszéd nyelve részben nemzetközi, részben csak egy adott népre, embercsoportra, egyénre, kulturális környezetre jellemző. Ha az ember mosolyog, ez az egész világon örömöt jelent, a homlokráncolás pedig gondjainkra utal. A bólintás viszont mást jelent Bulgáriában, mint Európa más részein: a bolgárok bólintással tagadó szándékukat fejezik ki. Zónatávolságok Az európai kultúrában a testközelség intimitást fejez ki. Az intim zóna testünktől 45 cm-ig tart, a személyes zóna 1,2 méterig, a társadalmi zóna 3,6 méterig, a nyilvános zóna pedig 3,6 méter felett. Az intim zónába csupán a legközelebbi hozzátartozóinkat engedjük behatolni. A személyes és társadalmi zóna a hétköznapi érintkezés távolságtartási szokása ismerősökkel és ismeretlenekkel, míg a nyilvános zóna a nagy létszámú csoporttal való kapcsolattartásunkban fontos. Távol-Keleten, ahol az emberek jobban hozzászoktak a zsúfoltsághoz, a zónatávolságok kisebbek, mint Európában. A testbeszéd funkciói A nem verbális kommunikáció tudatos alkalmazását mindenkinek el kell sajátítania. Tudnunk kell ilyen módon kimutatni érdeklődésünket, benyomásokat közölni magunkról, kulturált formában kifejezni rajongásunkat vagy mérsékelt érdeklődésünket, egyszóval tudatosan is tudnunk kell bánni gesztusainkkal, mimikánkkal, hangunkkal. Az empátia Ebben a tanulást is igénylő folyamatban segít bennünket a beleélő megértés képessége, az empátia. Figyelnünk kell mások hangulatának, érzelmeinek, indulatainak és késztetéseinek megértésére. Az érzelmi rezonancia segít bennünket emberi kapcsolatainkban. A nem verbális közlési tartalmaknak mindig összhangban kell lenniük a szituációval. Ha ez nem sikerül, a közlés hitele csökken, közlési zavar keletkezik. A kommunikáció sikere gyakran attól is függ, mennyire tudunk a szokásoknak, elvárásoknak megfelelően viselkedni.

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre?

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre? 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A kommunikáció fogalma 2. A verbális kommunikáció 2.1. A nyelv és a beszéd 2.1.1. Az artikuláció 2.1.2. A hangerő 2.1.3. A hanglejtés 2.1.4. A gyorsaság, a tempó 2.1.5. A

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

MIKROHITEL TANANYAG FÜZET. Két ország, egy cél, közös siker! Magyarország-Románia. Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap.

MIKROHITEL TANANYAG FÜZET. Két ország, egy cél, közös siker! Magyarország-Románia. Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap. Két ország, egy cél, közös siker! Kockázatelemzés Az ingatlan értékbecslés alapjai Ügyfélkezelési kompetenciák Társadalmi kompetenciák MIKROHITEL TANANYAG FÜZET www.huro-cbc.eu www.hungaryromania-cbc.eu

Részletesebben

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL. Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL. Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy. (Ralph Waldo Emerson) A kommunikáció* A kommunikáció

Részletesebben

MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN

MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN Ljubljana, 2008 MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK V DVOJEZI^NI SLOVENSKO-MAD@ARSKI GIMNAZIJI

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek jegyzet

Vállalkozási ismeretek jegyzet VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 1 Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban HU 0105-03 sz. Phare program Vállalkozási ismeretek jegyzet Gyakorlatorientált vállalkozói készségfejlesztés a

Részletesebben

Nyelv és kommunikáció

Nyelv és kommunikáció Nyelv és kommunikáció Összeállította: Pásztori Klára Alapvető ismeretek a nyelvről A nyelv az emberek közti kommunikáció legfontosabb eszköze. A nyelv társadalmi jelenség: egyrészt a társadalom hozta létre,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai. A követelménymodul megnevezése: Bohné Keleti Katalin Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06

Részletesebben

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő A szövegösszetartó erő 1. A kohézió A szöveg legfontosabb sajátossága a szövegelemek összekapcsoltsága = szövegösszetartó erő = szövegkohézió. A szöveg egészére ható összetartó erőt globális kohéziónak

Részletesebben

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása Simonné Czibolya Erzsébet Beszéd, előadás, prezentáció A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma: 1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 8. mellékletében szereplő szakiskolák számára kiadott kerettanterv alapján. Érvényes

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei. A követelménymodul megnevezése: Bohné Keleti Katalin A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Réger Zita. Utak a nyelvhez

Réger Zita. Utak a nyelvhez Réger Zita Utak a nyelvhez 2 Réger Zita Utak a nyelvhez Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány Második kiadás Soros Alapítvány és MTA Nyelvtudományi Intézet Budapest, 2002 3 ISBN 963 9074 32 2 Kiadja a Soros

Részletesebben

Spanyol nyelvi tanterv

Spanyol nyelvi tanterv L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM Spanyol nyelvi tanterv 2007. Készítette: S TARK P ÉTERNÉ Z ÖLDVÁRI I LDIKÓ Készült az Oktatási Minisztérium által 2001-ben kiadott Kerettanterv alapján I. KÉPZÉSI CÉLOK -A

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László

Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Nyitra ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Információtechnológiai Központ Budapest 2009 Médiapedagógia

Részletesebben

Logopédia. Pilisborosjenõ, 2004.

Logopédia. Pilisborosjenõ, 2004. Logopédia Logopédia Pilisborosjenõ, 2004. A kiadvány az Oktatási Minisztérium támogatásával készült Alkotó szerkesztõ Dr. Salné Lengyel Mária Írták Csabay Katalin Dr. Gósy Mária Krasznár Jánosné Dr. Lajos

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből A célnyelv oktatásának alapvető célja a KER-rel összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 2 PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ Szerzők: Szecsei Anna Mária Tóth Erika Szerkesztette: Tóth Lászlóné Véleményezték:

Részletesebben