VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. (Firenze X. 12.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. (Firenze 1984. X. 12.)"

Átírás

1 VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVII. évfolyam 1. szám január Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke (Firenze X. 12.) Egyik olaszóra során, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar, Európába hogy került? Elmeséltem, ahogy tudtam, Mire képes a magyar. Elmondtam, hogy sok-sok rag van, S hogy némelyik mit takar, És a szókincsben mi rejlik, A rengeteg árnyalat, Példaként vegyük csak itt: Ember, állat hogy halad? Elmondtam, hogy mikor járunk, Mikor mondom, hogy megyek. Részeg hogy dülöngél nálunk, S milyen, ha csak lépdelek. Miért mondom, hogy botorkál, Gyalogol, vagy kódorog, S a sétáló szerelmespár Miért éppen andalog? A vaddisznó, hogy ha rohan, Nem üget, de csörtet - és Bár alakra majdnem olyan, Miért más a törtetés? Mondtam volna még azt is hát, Aki fut, mért nem lohol? Mért nem vág, ki mez n átvág, De tán vágtat valahol. Aki tipeg, mért nem libeg, S ez épp úgy nem lebegés, Minthogy nem csak sánta biceg, S hebegés nem rebegés! Mit tesz a ló, ha poroszkál, Vagy pedig, ha vágtázik? És a kuvasz, ha somfordál, Avagy akár bóklászik. Lábát szedi, aki kitér, A riadt z elszökell. Nem ront be az, aki betér Más nyelven, hogy mondjam el? Jó lett volna szemléltetni, Botladozó mint halad, Avagy milyen gyelegni? Egy szó egy kép egy zamat! Aki 'slattyog', mért nem 'lófrál'? Száguldó hová szalad? Ki vánszorog, mért nem kószál? S aki kullog, hol marad? Bandukoló mért nem baktat? És ha motyog, mit kotyog, Aki koslat, avagy kaptat, Avagy császkál és totyog? Nem csak árnyék, aki suhan, S nem csak a járm robog, Nem csak az áradat rohan, S nem csak a kocsi kocog. Aki cselleng, nem csatangol, Ki 'beslisszol', elinal, Nem 'battyog' az, ki bitangol, Ha mégis: a mese csal! Hogy a kutya lopakodik, Sompolyog, majd meglapul, S ha ráförmedsz, elkotródik. Hogy mondjam ezt olaszul? Másik, erre settenkedik, Sündörög, majd elterül. Ráripakodsz, eloldalog, Hogy mondjam ezt németül? Egy csavargó itt kóborol, Lézeng, döng, csavarog, L dörög, majd elvándorol, S többé már nem zavarog. Ám egy másik itt tekereg, Elárulja kósza nesz. Itt kóvályog, itt ténfereg Franciául, hogy van ez? S hogy a tömeg mért özönlik, Mikor tódul, vagy vonul, Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik, Hogy mondjam ezt angolul? Aki surran, mért nem oson, Vagy miért nem lépeget? Mindezt csak magyarul tudom, S tán csak magyarul lehet! Boldog új esztend t kívánunk minden kedves Olvasónknak! Wir wünschen ein glückliches Neues Jahr!

2 2 VISEGRÁDI HÍREK január Visegrád város civil szervezeteinek önkormányzati támogatási rendje 1. Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt az éves költségvetésen belül meghatározott keretösszeg felosztásával a városban m köd civil szervezetek részére: folyamatos m ködésük és programjaik megvalósítása érdekében, amennyiben a tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja. 2. A város civil szervezetei évente egyszer nyújthatnak be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére az alábbi témakörökben: m ködésre általában, évi maximum 50 eft ereéig, Visegrádon megrendezésre kerül programok megvalósítására, konkrét programok és id pontok megnevezésével, kis érték eszközök vásárlására, maximum 50 eft/eszköz értékhatárig, más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati önrészhez való hozzájárulásra, év közbeni beadással és egyéni elbírálással. 3. A pályázat benyújtásának feltétele: a cégbírósági bejegyzés, Visegrád városban folytatott, folyamatos tevékenység. 4. A pályázat benyújtásának határideje: minden év február A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni: a szervezet éves programtervét, a szervezet éves költségvetésének tervezetét, a pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve az önrészt, az esetleges szponzorokat és a kért támogatási összeget. Felhívás 6. A benyújtott pályázatokat az önkormányzat oktatási, kulturális, sport és ügyrendi bizottsága bírálja el, és tesz javaslatot a képvisel -testületnek minden év március 15-ig. 7. A szervezetek támogatásáról a bizottság javaslatai alapján a képvisel -testület dönt a márciusi ülésén, legkés bb március 30-ig. 8. A KT döntése alapján a hivatal pénzügyi vezet je gondoskodik az éves támogatási szerz dés megkötésér l, és gondoskodik arról, hogy a megítélt támogatás els félévi átutalása április 30-ig megtörténjen. A második félévi támogatást szeptember 15-ig kell teljesíteni. 9. A nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat minden esetben legkés bb a tárgyévben december 30-ig le kell adni a polgármesteri hivatalban. Az elszámolást pedig a tárgyévet követ év január 15-ig kell készíteni. Az elszámolásnak két részb l kell állnia. A pénzügyi beszámoló a törvényi el írásoknak megfelel en, az önkormányzat pénzügyi vezet je által kidolgozott formában kell, hogy megtörténjék. A tartalmi beszámolónak pedig a pályázott cél megvalósulásának bemutatását kell tartalmaznia. A beszámolóhoz mellékelni kell az önrész, ill. az egyéb támogatások megvalósulásának számlamásolatait is. Amennyiben a teljes támogatás összegér l nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat kasszájába. Ha ez nem történik meg, a következ évi támogatásból kizárja magát a szervezet. 10. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki a Visegrádi Sport Egyesületre, valamint a Visegrádi Polgár rségre. Ezennel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a évre vonatkozóan fennálló, , Ft összeget meghaladó helyi adóhátralékkal rendelkez magánszemélyek és vállalkozások név szerinti felsorolását a Visegrádi Hírek február havi számában nyilvánosságra hozzuk. Az érintetteknek személyre szóló felszólítást is küldünk, amelyben ismételten tájékoztatjuk fennálló tartozásának összegér l és arról, hogy a tartozás meg nem fizetése esetén megindításra kerül a végrehajtási eljárás. Fenti intézkedést Visegrád Város Önkormányzatának jelenlegi anyagi helyzete indokolja. Kérünk minden érintettet, hogy az adó végrehajtási eljárás elkerülése érdekében miel bb rendezze tartozását, amely el segíti a város anyagi helyzetének javulását. Megértésükért köszönettel: Abonyi Géza polgármester Régi vágyunk teljesült november 24-én, hiszen a Magyar Fesztivál Szövetség elnökét l, Márta Istvántól átvehettük azt az oklevelet, mely szerint a palotajátékok jó min sítés fesztivál besorolást nyert el. Ezzel hivatalosan is bekerültünk a min sített magyar fesztiválok rangos táborába. Az ünnepségre a százhalombattai rendezvény és konferencia központban került sor, ahol a fesztiválszövetség elnöksége külön köszönetet mondott a fesztiválszervez k áldozatos munkájáért. Nagyon örülünk ennek az elismerésnek, és még jobb rendezvényekkel igyekszünk megszolgálni az elnyert díjat. Cseke László szervez

3 XXVII. évfolyam 1. szám VISEGRÁDI HÍREK 3 Új és izgalmas év január 1-je. Kint hideg van, és mindent hó borít. Az ünnepek hangulata lassan eloszlik a leveg ben, és a kapuk el tt a két téli fickó, január és február állnak egymás mellett, fehéren, fagyosan és mozdulatlanul. De a nappalok már egyre hosszabbak és a március, a tavasz els hónapja lassan-lassan el t nik a látóhatár szélér l. Városunk lassan ébredezhet, megkezdheti felkészülését, nekigyürk zését egy újabb évnek. Vagy ahogyan Visegrád esetében okkal használjuk ezt a kifejezést, egy újabb szezonnak. Hát ez a mostani, egy valóban új és izgalmas év lesz. Nem csak az eddig még nem tapasztalt nagylépték városi beruházások indulása miatt. Inkább azért, mert nehezebb helyzetben van a lakosság is, a város is, az ország is, mint az el z években. Hogy a három sorsa és helyzete összefügg, az kétségtelen. F leg, ami a várost és lakosságát illeti. És most nem kizárólag Visegrád sanyarú pénzügyi helyzetére gondolok. Pedig nem könny eset. Én mégsem aggódom túlzottan miatta. S t! Azt mondom, hogy most itt van egy olyan helyzet, amikor megmutathatjuk, hogyan lehet takarékoskodni és kevés pénzb l is továbbfejl dni. Az elmúlt néhány hónapban volt alkalmam megtapasztalni, hogy milyen sokan állnak készen önzetlenül dolgozni, feladatot vállalni, akár anyagi áldozatot is hozni és csak annyit mondanak mellette: Visegrádért szívesen teszem. Mérnökök, vállalkozók, munkanélküliek, nyugdíjasok, fiatalok, elszármazottak, víkendesek, nemrég idetelepültek, slakosok, régi ismer sök és eddig általam ismeretlen emberek adták tudtomra, hogy csak szólni kell, jönnek szívesen, ha tehetnek valamit a városért. Három hónap alatt különböz formában több mint két és fél millió forint érték önkéntes adományt kapott Visegrád, illetve annak lakossága saját polgáraitól. Volt ebben a mérnöki tervezést l a városi disznótorosig minden. Kell-e meggy z bb példa arra, hogy a város anyagi nehézségeit pótolni képes az önkéntesség, az összefogás, a lelkesedés ereje. A társadalmi munka, a civil kezdeményezések, a jó ötletek, az új és régi mecénások. Nem szégyen még többet tanulnunk e téren más országoktól, még a leggazdagabbaktól sem, ahol a polgárok nem kívülr l várják a segítséget, hanem ki-ki saját munkáját, vagy pénzét nyújtja sz kebb hazája fejl dése, szépülése érdekében. Nem titkolom, hogy a következ években nagymértékben szeretnék számítani a lakosság minden rétegének segítségére. Legyen szó akár szellemi, akár fizikai munkáról, akár pénzbeli vagy egyéb tárgyi adományokról. Szeretnék számítani, hogy a nehézségek ellenére is fejl djön Visegrád. Ki tudja, milyen id k jönnek? De ha a nehéz id kben is tud fejl dni és gazdagodni a város, akkor vele fejl dnek és gazdagodnak polgárai is. Szeretnék minél több alapítványt, jótékony szervezetet, társas kört és klubot látni Visegrádon, ahol a lakosok újra egymásra találhatnak és saját erejükb l, saját belátásuk szerint támogathatnak rászorulókat, vagy felkarolhatnak új, esetleg már szinte elfeledett szokásokat, ápolhatnak emlékeket. A jöv kérdése, hogy vajon hányan és hogyan vesznek majd részt az ilyen feladatokban? Lesznek-e elegen? Vagy óhatatlanul ide is elért és itt is maradt a többség részér l a visszahúzódás, a csak magunknak élés szokása. Még két téli hónap és itt a március, beköszönt a tavasz. Ha eljön a jó id, újítsunk fel közösen járdákat és parkokat, ültessünk fákat, tisztítsuk ki végig Duna-partunkat, tegyünk ki még több padot az utcákra és sétányokra. Szervezzünk jótékonysági estet az iskolánk vagy az óvodánk javára, indítsunk gy jtést a tornacsarnokunk felújítására, tervezzük meg az új városi szabadid parkot és játszóteret. Számtalan feladat van itt lelkes és tenni vágyó emberek részére és a város tárt karokkal fogad bármilyen hasznos és szép kezdeményezést. Új és izgalmas feladatok várnak Visegrádra, várnak szinte valamennyiünkre. Kívánok sok kezdeményez er t, elszántságot, kitartást és egészséget hozzá mindnyájunknak! Abonyi Géza polgármester KÖSZÖNET Köszönetet mondunk ifj. Lelkes Lászlónak és barátainak, hogy négy sertést biztosítottak a városi évbúcsúztató disznótoros rendezvényre. Egyúttal köszönetet mondunk a Szent György Lovagrend, a Visegrádi Fiatalok Klubja, a Sziget Egyesület, a Visegrádi Polgár rség, valamint a Visegrádi Szövetség tagjainak önzetlen munkájukért, ill. minden résztvev nek, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Visegrád Város Önkormányzata

4 4 VISEGRÁDI HÍREK január Rövid összefoglaló a választások óta eltelt id szak testületi üléseir l Az új megválasztott képvisel -testület október 14- én tartotta meg a törvényi el írásoknak megfelel en alakuló ülését. Az els nyílt ülésre október 19-én került sor. Az ülésen el ször az új önkormányzat munkájához szükséges technikai rendeletek megalkotására került sor (Zeller Tibor átvette megbízólevelét, képvisel k tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása, polgármester költségtérítésének meghatározása, önkormányzati bizottságok létrehozása). Kisebb vita csak a képvisel k tiszteletdíjáról volt. Egy másik nagy blokk a tájékoztatók voltak: az önkormányzat pénzügyi helyzetér l, a folyamatban lév pályázatokról, a helyettes jegyz jogviszonyának megsz ntetésér l, az átvett folyamatban lév ügyekr l és az átadásátvételr l, valamint az azt követ eseményekr l. Három fontos és aktuális kérdés került napirendre. Az egyik az OTP Bank Nyrt.-vel kötend beruházási célhitel keretszerz dés megkötése, mely hosszú távon lehet séget biztosít városunk esetleges beruházásai számára a finanszírozás biztosításához. A másik egy folyamatba lév kártalanítási per esetleges elvesztésének fedezetét jelent célhitel felvétele. A harmadik fontos ügy a Rákóczi utca 254 hrsz.-ú út kiépítésének ügye, mely kérdés végleges megoldása valószín leg hónapokat fog igénybe venni, és tulajdonképpen az ülésen csak a tájékozódásig jutott el a testület november 2-án megtartott nyílt ülésen el ször a bizottsági tagok és elnökök megválasztására került sor. Az ülésen döntés született arról, hogy a már elvégzett beruházásokkal, ill. a pályázati el készítések kapcsán beérkezett számlák kiegyenlítése a rendelkezésre álló hitelkeretb l történjék. Tájékoztatót hallgatott meg az önkormányzat az árvízvédelmi mobilgát elemeinek tárolására kialakítandó építmény létesítésér l. Nagyon fontos napirendi pont volt a városközpont fejlesztési pályázat keretében megvalósuló új városháza épületének áttervezése, és a pályázati program átgondolása. Err l a kérdésr l ezt követ en az önkormányzat közmeghallgatást tartott, a kérdés fontosságára való tekintettel december 2-án a moziban. Ennek kép- és hanganyaga a Danubia TV honlapján elérhet. A testület három napirendet el készítetlenség miatt levett az ülésr l, ezek a következ k voltak: a KMOP Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése cím pályázat keretében kialakítandó szociális ellátó intézet (Csek ház) kialakítására benyújtott pályázat viszszavonása, Kiss Károly egyéni képvisel i indítványa a civil szervezetek és egyesületek támogatási rendjének kialakítására, Kiss Károly egyéni képvisel i indítványa a TDM (Turisztikai Desztináció Menedzsment) pályázat megismerésére, valamint a VKTME (Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület) közötti együttm ködési szerz dés újratárgyalására. Az egyebekben többek között a szelektív hulladékgy jtés, a homokzsákok elszállítása került szóba. Több az önkormányzathoz beérkezett számlára kérdeztek rá a képvisel k, valamint kérték egyes ki nem fizetett tételek minél hamarabb történ teljesítését, ill. kérdés volt az önkormányzati faházának kiadásából származó bevétel sorsa november 18-án megtartott nyílt ülésen a képvisel -testület el ször beszámolót hallgatott meg a évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok rendezvényr l. Ezt követ en módosította az október 19-én elfogadott kártalanítási célhitel felvételét. Harmadik és egyben legérdekesebb napirendi pont a évi költségvetési koncepció megvitatása volt. Minden képvisel elmondta a költségvetéssel kapcsolatos gondolatait, elképzeléseit. Ebben a szakaszban a költségvetésr l számok nélkül csak elvek hangzottak el, melyben a testületi tagok nagyrészt egyetértettek. Ennél sokkal érdekesebb lesz, azt gondolom, amikor ezt át kell ültetni a számok világába. Az ülés hátralév részében elfogadása került a évi bels ellen- rzési terv, majd az el z ülésr l elhalasztott döntéssel az önkormányzat visszavonta a szociális ellátó intézet (Csek ház) kialakítására benyújtott pályázatát. Hatodik napirendi pontként az önkormányzat hozzájárult egy magánszemély vízvezeték építési kérelméhez. A nap utolsó két napirendjeként döntés született a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjra, ill. az Ifjúsági Alap II. fordulóra beérkezett pályázatokról. Az egyebekben a közmeghallgatás kiírása került szóba, ill. egy petanque pálya és egy magán múzeum létesítési kérelme. Ezt követ en a Visegrádi Hírek szerkeszt bizottságának meghallgatása vet dött fel, majd képvisel i kérések között az alábbi témák vet dtek föl: az új ciklusprogram megalkotása, hogy a munka ne ad hoc jelleggel haladjon, a kintlév ségek listáját kérték a képvisel k és a behajtás gyorsítását, az óvoda pályázat kérdése, az iskolabusz díjtételei, a Sziget utcai bérlakások bérleti díjainak kezelése, felújítási számlák átnézése november 25-én megtartott nyílt ülésen három napirend szerepelt, de mind a három igen fontos kérdés volt. Els ként a helyi adórendelet módosítására került sor. Zeller Tibor bizottsági elnök javaslatára a testület elfogadta, hogy két ponton változzon a helyi adórendelet: a kommunális adó mértéke Ft/évre, az ipar zési adó mértéke 1,9%-ra módosult. Az indoklás szerint az ipar- zési adó emelése kb. 5%-os, ami nagyjából inflációkövet, így kibírható a vállalkozók számára is, míg a kommunális adó esetén a befizetések és a település hulladékszállítási díja közt olyan nagy a különbség, hogy sajnos ennek kis részét tovább kell hárítani a lakosság felé. Elhangzott az a vélemény is, mellyel mindenki egyetértett, hogy ha a mai helyzetben ilyen döntést hoz az önkormányzat, akkor a költségvetés összeállításakor is példát kell, hogy mutasson, és takarékoskodást magán kell kezdenie. Második napirendi pont a körzetközponti státusszal járó szakfeladatok felülvizsgálata volt. De miután ezzel kapcsolatban pontos kimutatások nem álltak rendelkezésre, a testület felkérte a jegyz asszonyt, hogy január 31-ig terjesszen el egy olyan anyagot, melyb l egyértelm en kiderül, hogy a szakfeladatok ellátásával kapcsolatban milyen kötelezettségeink vannak, ill. milyen átalakításokra kerülhet sor a takarékosság jegyében, az ésszer ség mentén. Harmadik napirendként a Sziget utcai bérlakások pályáztatása került napirendre. Miután több lakó szerz dése lejárt, a testület hosszas vita után úgy döntött, hogy akik kevesebb id t laktak bent a lakásban, mint az eredeti- (Folytatás a 8. oldalon)

5 XXVII. évfolyam 1. szám VISEGRÁDI HÍREK 5 CSENG SZÓ A december különös hónapja az évnek. A gyerekek ekkor cseng szóra várnak persze, nem az iskolai cseng hozza különösen lázba ket, el ször a legendásan jólelk és adakozó Mikulás szánjának csilingelése, majd a karácsonyi csengetty k lágy csendülése hinti varázsát a Földre. Mikulás ajándékait az alsósok osztályaiban osztotta b kez en, akinek, Krampuszain kívül helyi hagyományokhoz híven a fels sök is segítettek, hogy minden kicsi ajándékhoz juthasson. Természetesen az ajándékot illend en kell fogadni: gyermekeink verssel, dallal viszonozták a gondosan csomagolt ajándékokat. A hét gazdag volt programokban, hiszen kedden a helyi moziban remek és tanulságos történetet láthattak alsósaink egy bátor kis sünr l, pénteken pedig igazi író olvasó találkozót szerveztünk iskolánk els négy osztálya számára: Galántai Csaba író-rendez mutatta be sikerrel Ormányos Hüntyüllérr l szóló könyvét a gyerekeknek. Közben két napig zajlott az esztergomi múzeum ásványkiállítása is, amelyen a gondos el adó a több millió évvel ezel tti földi életet is felelevenítette el ttünk, miközben a hajdan volt növények és állatok megkövesedett maradványait mutatta be minden osztályban. sulitévé néz inek a m vel dési ház el tt kialakított szabadtéri színpadon, elgondolkoztatva az ünnepl ket arról, miért is fontos nekünk annyira karácsony. A visegrádi id sek karácsonyán is igyekeztünk színes programmal kedveskedni az ide látogatóknak: zenéltünk, énekeltünk magyarul és németül, verseltünk és táncoltunk. A gyerekek gondosan készültek tanáraik vezetésével, remélhet leg a vendégek örömére. Az utolsó nap méltó lezárása volt az idei évnek. Az osztályok reggel termeikben gyülekeztek, s egymást ajándékozták meg (hosszas töprengés után elkészített) ajándékaikkal. Kedves szavak, ünnepi zene, együtt éneklés, sütemény, üdít italok tették az utolsó napot szeretettelivé az osztálytársak körében. Kés bb a mozi épületébe vonultunk át, hogy iskolai ünnepségünkön vegyünk részt, amelynek végén karácsonyi dalokat énekeltünk közösen. Az épület méltó helyszíne volt ennek az eseménynek. Az ünnepély után kézm ves és sportfoglalkozások következtek a fels tagozatosok számára öt helyszínen. Természetesen volt mézeskalács-készítés. Mutatóba nem sokat láttunk, valahová elt ntek a sütik kifelé jövet... Másutt a rézdomborítás kissé bonyolulttá vált egyesek számára a tükörírás miatt, de némi gyakorlat után mesterm vek (is) jöttek létre. A szomszédos teremben karácsonyi ablakkép készült angyalkákkal. Asztali díszt vihettek haza azok, akik vállalták, hogy egy kicsit megszurkálja ket a feny t. A fonalangyalkák hófehérsége az ünnep tisztaságát is jelképezhette. Halk zene, finom, türelmes kézmunka nem lehet a koncentrációt mozgás nélkül fenntartani. Pihentet ül a tornacsarnok várta a mozdulni vágyókat egy kis csapatversenyre. Az els hét szép rendezvénye volt a zeneiskolások adventi koncertje is, amelyet idén a mozi épületében tartottunk meg, ünnepélyesebbé téve ezzel is az alkalmat. Növendékeink több, az ünnepkörhöz kapcsolódó muzsikát is játszottak, ami még meghittebbé varázsolta az el adást. A következ héten rendeztük a zeneiskolai vizsgákat és tanszaki koncerteket, amelyekre a gyermekek többsége tanárai megelégedésére szépen felkészült. Különösen meghittre sikerültek a tanszaki koncertek, ahol gyertyafény mellett zenéltek ifjú m vészeink. Nagy örömmel láttuk, hogy idén sok esetben léptek színpadra zenetanár kollégáink is, tanítványaikkal vagy egymással zenélve koncertjeinken. A gyerekek kíváncsian és nem titkolt örömmel figyelték tanáraikat. Az utolsó napok lázas készül déssel teltek. Egyre közeledvén az év vége felé, a másodikosok szorgalmasan tanulták a betlehemes játékot, s mikor elkészültek, útra keltek. Bejárták Visegrádot játékukkal (mindenhol örömmel és persze kisebb-nagyobb ajándékokkal fogadták ket, ahogy az régen is szokás volt), s t még a dömösi óvodásokhoz is ellátogattak. Kisorosziban tagintézményünk diákjai is felelevenítették a betlehemes hagyományokat az óvodások és a falu lakói el tt, s a falukarácsonyon szép összeállítást adtak el a Az alsósok ez id alatt tanító nénijük vezetésével készítettek ajándékokat, illetve fejezték be azokat, hiszen volt olyan osztály, amely e napra készült el a több hete megkezdett munkával. Reméljük, a szül k örültek a gyerekek saját kézzel készített ajándékainak! Természetesen az alsósok köreiben sem hiányoztak a meghittség és ünnepélyesség egyéb kellékei sem volt id a társaktól való elbúcsúzásra és a csendes együtt örülésre, alkotásra a székhelyen és a tagintézményben egyaránt. Az ünnep közeledtén persze voltak prózai teend ink is, amelyeknek sorából jelent ségében kiemelkedik, hogy nyolcadikosaink beadták a jelentkezési lapokat az írásbeli felvételire. Nagyon drukkolunk nekik, hiszen hamarosan nagy megmérettetés vár rájuk! Aki szorgalmasan tanul, alaposan készül, jelent sen nagyobb reményekkel indulhat a megmérettetésre, mint a puszta szerencsére hagyatkozó társak. Most nem szabad lazítani! nemcsak a gye- (Folytatás a 6. oldalon)

6 6 VISEGRÁDI HÍREK január (Folytatás az 5. oldalról) rekeknek, hanem a lépéseik fölött gondosan rköd feln tteknek sem, hiszen a felel sség a jöv szeszélyességét már jobban ismer gondvisel ket legalább annyira illeti, mint a gyerekeket. Miel tt a második félévbe lépnénk, köszönetet kell mondanom azért a sok segítségért, amit kaptunk a szül kt l, s a támogató szervezetekt l, magánszemélyekt l. Szállítják gyermekeiket rendezvényekre, versenyekre tanulóink szülei és támogató szervezetek. Kisebb-nagyobb adományokkal is gyarapodunk a kicsinek is olyan hálás a fogadtatása, mint a nagynak. Örülünk, hogy amint az el sz lapszámban olvashatták, játszóterünk a tavasszal tovább b vül (reméljük, az aljzatot is sikerül korrigálni), s végre a szintén nagyvonalú felajánlást követ en ugrószekrényeink és zsámolyaink is balesetmentesen használhatók. Ez úton szeretnénk köszönetet mondani minden magánszemélynek, szervezetnek, aki iskolánk munkáját támogatja sokan és egyre többen vannak. Köszönjük, hogy nem felejtenek el tenni iskolánkért, gyermekeinkért. Lezárult egy újabb esztend, s az iskolában kezd dik a második félév. Ahogyan már szeptemberben írtuk, sok minden változott az iskolák világában. A második félévt l módosított és elfogadott pedagógiai programunk alapján már osztályozunk a második évfolyamtól kezd d en, s e tanév végén már ismét a pedagógus kompetens eldönteni, hogy a tanuló teljesítménye alapján a következ évfolyamba léphet-e. Kérjük a Tisztelt Szül ket, hogy gyermekeik iskolai és iskolán kívüli tevékenységét kísérjék figyelemmel, segítsenek a gyermekeknek a helyes napirend kialakításában, adjanak segítséget a felkészüléshez, biztosítsanak kell id t a pihenésre, hiszen a család gondoskodását semmilyen intézmény pótolni nem képes. Reméljük, hogy a félévi értesítés kevés meglepetéssel szolgál, hiszen fél év munkájának összegzését nyújtja. Kívánunk mindenkinek nyugodt munkát, jó eredményeket a második félévre! Bozóki Marianna igazgató és Pauluszné Tóth Anna igazgatóhelyettes Forog az esztend kereke Barabás László könyve alapján mutattam be a decemberi Gyerekkuckóban a karácsonyi ünnepkör sóvidéki szokásait Nektek. Kedves Gyerekek! Talán érdekel Benneteket a folytatás is!? Az újévköszöntés, kántálás még az én gyermekkoromban is általános volt. Ezt az új évi versikét még lehet, hogy Ti is elmondjátok otthon:,,kicsi szívem, kicsi szám / boldog új évet kíván. De arra is emlékszem, hogy Visegrádra kerülésemkor (70-es évek) még itt is szokás volt, hogy cigánymuzsikusok jöttek Nagymarosról és az ismer s, kedves családokat muzsikával köszöntötték. Barabás László ezt írja err l a szokásról:,,a házicigányok Parajdon is sorra vették a háziakat új évi jókívánságokkal, de itt nem énekeltek. Szívesen fogadták ket, mert a cigány újévkor szerencsét hoz, és hogy Isten után kezdje jól is az új esztend t. Kalácsot, szalonnát, pityókát tettek a zsákjukba. Mai napig él szokás a vízkereszt ünnepe január 6-án.,,A római katolikus egyház Jézus megkeresztelésére emlékezik e napon. Szertartásai szerint vizet és tömjént szenteltek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is. Vízkereszt napján járja végig a pap és kísérete a katolikus híveket, ekkor szokásos a házszentelés. A házszentelést a család rendszerint a tisztaszobában, az els házban ég gyertyával fogadja. A pap rövid imát mond és szentelt vízzel megszenteli a hajlékot. Távozáskor a segédkez egyházfi az ajtófélfára felírja a házszentelés évszámát és a három napkeleti bölcs (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) nevét: 20 + G + M + B A háziasszonyok adománnyal (legtöbbször tojással) köszönték meg a házszentelést, napjainkban pénzt adományoznak. Kedves Gyerekek! Ha van köztetek olyan, aki tanúja, résztvev je volt már ilyen házszentelésnek, írja meg, milyen érzés volt ezt megélni! Nos, az is egy új évi szokás, hogy fogadalmat teszünk, mit akarunk megvalósítani az új esztend ben. Az a jó, ha olyasmit fogadunk, amit teljesíteni tudunk. Bevallom, én is tettem fogadalmakat, mégpedig azt, hogy ha csak valami rajtam kívülálló ok nem akadályozza minden nap elviszem a kutyámat egy olyan terepre, ahol szabadon futkározhat. sszel inkább a Kis-Villám tanösvényét jártuk körbe, mostanában az öbölben teljesítem a fogadalmamat. Az egészségügyi jó hatásán túl csodálatos élményt nyújtanak ezek a séták. A Dunakanyar téli képe igen változatos. Ha süt a nap, akkor levél nélkül, kopaszon is színesek a fák; a f zfák sárga, vörös hajtásai, a fák barna, fekete törzse, az ég kékjével, a felh k szürke fodraival, háttérben a hegyek elmosódó kontúrjával és a vár sziluettjével csodálatos képet tár elénk, de ugyanilyen megragadó a fehér zúzmarás fák, bokrok látványa az ékben úszó vadludakkal. Szabó L rinc Nyitnikék c. versét mormolom ilyenkor magamban:,,alszik a hóban / s halotti csipke / a díszük is, / az a törékeny / tündéri dísz, / mit rájuk aggat / éjszaka / fehér kezével / a zuzmara. Kedves Gyerekek! Ha van kedvetek megosztani velünk az új évi fogadalmatokat, név nélkül írjátok meg, hátha tudunk egymásnak segíteni a fogadalom megtartásában. Mert közösen talán ez is könnyebb! Elárulom, hogy a fogadalmon kívül van még egy,,titkos új évi kívánságom is! Nagyon örülnék, ha 2011-ben a TI munkáitokkal sikerülne a Gyerekkuckót megtölteni! Például most akár megörökíthetnétek Visegrád téli hangulatát! A legegyszer bb ceruzarajz is nagyon jól mutatna az újságban! Várom, hogy teljesítsétek kívánságomat!

7 XXVII. évfolyam 1. szám VISEGRÁDI HÍREK 7 NEMZETISÉGI OLDALAK Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat A magyarországi németek disznóölési szokásai Schlachtmethoden der Ungarndeutsche A december 30-án ismét megrendezett, jól sikerült városi disznóölés okán szeretnénk bemutatni egy régi dél-baranyai német ölési szokást, mely eltér a visegrádi hagyományoktól; folklórtörténetileg igen egyedülálló és vidám esemény lehetett. Régebben minden házban öltek legalább egy disznót, ebb l fedezték aztán az évi szükségletüket húsból, kolbászból, zsírból. A disznóöléseket rendszerint az adventi id szakban tartották, így biztosították az ünnepekre való szükséges húsmennyiséget. Általában a disznótor családi ünnepnek számított, legtöbbször még a böllér is a rokonsághoz tartozott. Ezen a napon sokat viccel dtek, f leg a gyerekekkel: elküldték ket az ismer sökhöz hurkatölt ért a falu másik végébe, amit egy zsákban kellett elhozniuk. A gyerekeknek köveket és mindenféle nehéz tárgyakat raktak a zsákba, és meghagyták nekik, hogy útközben le ne tegyék a földre, mert eltörik. A lóvá tett gyerekeket kés bb jól kinevették. Máskor pedig megkérték ket, hogy mérjék le a nekik szánt kolbászokat, hurkákat. Ehhez be kellett szerezniük egy mogyoróvessz t, amivel a böllér el ször úgy tett, mintha valójában azzal mérne, de aztán jól elverte vele a gyereket. A jól végzett disznóölés estéjén tort ültek, melyre meghívták az ún. Spießstechereket (nyársforgatókat), akik különféle maszkokat hordtak, nyársukra t zve hozták a Schlachtbriefnek (az ölésr l írt vicces versek) nevezett írásukat. Ebben tréfásan kicsúfolták az ölés résztvev it. Jutalmul a jó hangulat keltéséért puttonyukat mindenféle ölési finomsággal töltötték meg a háziak. A házi disznóölésekkor megvolt az étkezések id beni és étekrendje. Említett tájunkon a reggeli 11 órakor volt, ún. Schlachtfrühstück (hagymán dinsztelt, savanyított, paprikázott és krumplival készre f zött vegyes húsdarabok); ebéd 15 órakor Metzelsuppe (hurkaleves) mit Leberknödel (májgombóccal), majd az üstházban f tt húsok következtek ecetes tormával; vacsorára ettek hurkalevest, toroskáposztát töltve, sült véres-májas hurkát, sült kolbászt, sült húst savanyúsággal; édességnek farsangi fánkhoz hasonló ún. ölési fánkot (Visegrádon hájas tészta a neve). Ízelít ül egy jó hangulatú,,schlachtbrief. Früher wurde in einem jeden Haus mindestens ein Schwein geschlachtet, daraus deckte man den größten Teil des Jahresbedarfes an Fleisch, Wurst und Schmalz. Das Schweineschlachten fand in der Regel in der Adventszeit statt, so war die nötige Fleischmenge für die Festtage gesichert. Das Schweineschlachten war immer ein Familienfest, sogar der Schlachter gehörte meist zur Verwandtschaft. An diesem Tag wurde auch viel Spaß getrieben, vor allem mit den Kindern. Man schickte sie zu Bekannten ans andere Dorfende, damit sie in einem Sack die Schwartenpresse (Schwoadegenderpress) holen. Die Bekannten legten Steine oder andere schwere Gegenstände in den Sack und befahlen den Kindern, den Sack unterwegs nicht abzustellen, sonst zerbreche die Presse. Die so an der Nase herumgeführten Kinder wurden dann ausgelacht. Man ließ von den Kindern auch die für sie gedachten Würste anmessen. Zu diesem Zweck mußten sie eine lange Haselnußrute besorgen. Der Schlachter tat mit der Rute zuerst so, als würde er Maß nehmen, und anschließend verhaute er das Kind mit der Rute. Am Abend fand der sogenannte Stichbraten bzw. Sautanz statt, zu dem gewöhnlich auch Maskierte sowie Spießstecker kamen. Sie hatten einen Korb oder einen Tornister bei sich, wohin sie die Gaben (Würste, Kräppel) legten. Die Spießstecker brachten auch einen Schlachtbrief mit sich, der in einen Stecken bzw. Spieß gestochen war. Im Schlachtbrief wurden die Teilnehmer des Schweineschlachtens scherzhaft verspottet. Schlachtbrief aus Bawaz Ich hab gehört, ihr habt geschlacht und habt mir eine Wurst gemacht, nicht so groß und nicht so klein, daß sie g rad für mich kann sein. Der Hannes Vetter will ein geschickter Schlachter sein, er sticht dem Schwein ins Hintern hinein. Der Joschka Vetter faßt das Schwein beim Schwanz, er meint, er hat seinen Rosenkranz. Die Wawi Wos will eine geschickte Köchin sein, sie kocht den Abwaschlappen in die Suppe nein. Die Nani schaut den ganzen Tag hin und her und denkt, wenn nur schon der Franz da wär. Der Toni mit seinem großen Magen kann 25 Krautknödel vertragen. Der Hans mit seinen großen Schlappen tut nur immer der Resi nachtappen. Der kleine Seppl sitzt auf der Ofenbank und hat die Saublase in der Hand. Wollt ihr wissen, wie ich heiße? Hans Franz Kirschenkern, beim Fressen und Saufen bin ich gern. Doch weil ich nicht dabei kann sein, gebt mir viel in den Tornister hinein! Gute Nacht! Herendi Vajda Zeller

8 8 VISEGRÁDI HÍREK január Disznóölési képek Visegrádon az 1960-as évekb l Fridrich István Stefi bácsi, a böllér Rövid összefoglaló a testületi ülésekr l (Folytatás a 4. oldalról) leg mások számára is felkínált id volt, azok szerz dése pályáztatás nélkül hosszabbodjék meg. Azokra a lakásokra, ahol a bérl kitöltötte a el re kijelölt id t, ott a lakások bérleti jogára szerz dést kell kiírni. Az egyebekben az árvízvédelmi beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulási kérelmek elbírálása mellett, ismét el került a Rákóczi utca 254 hrsz.-ú út kiépítésének ügye, valamint az önkormányzat ingatlan vagyoni helyzete, annak felmérése, hasznosítási lehet sége, és az elkészül terv garanciája is. Kérdésként vet dött fel az intézmények évi megtakarításának kérdése, hogy melyik intézmény mennyi pénzr l tudott lemondani a rossz a anyagi helyzetre való tekintettel. Kérés hangzott el az érvényes háziorvosi szerz dés bemutatására, ill. újra szóba került a Sziget utcai bérlakások bérleti díjainak kezelése. A tavalyi év utolsó testületi ülésére december 16- án került sor. Ezen az ülésen történtekr l sem feltétlenül a napirendek sorrendjében számolok be. A testület levette a napirendr l a III. negyedévi teljesítésr l szóló beszámolót, így 14 napirend került megvitatásra. Két kétség kívül nagy érdekl désre számot tartó kérdés került megvitatásra ezen a napon. Ezek közül az els az alpolgármester választása volt. Abonyi Géza polgármester úr Kiss Károly képvisel t javasolta e tisztség betöltésére. A titkos szavazás eredménye értelmében a testület 3 igen és 4 nem szavazattal nem választotta meg Kiss Károly alpolgármesternek. A másik fontos kérdés, melyben dönteni kellett az Integrált településfejlesztés Pest megyében cím pályázat 2. fordulóján való részvétel kérdése volt. A sokak által csak városközpont építésként emlegetett pályázat beadása mellett döntött a testület 5 igen és 2 nem szavazattal. Itt kell leszögezni, hogy a döntés a pályázat beadásáról szólt, és arról, hogy a testület a programot jelen állás szerint tovább viszi. Ez nem jelenti még automatikusan az építkezés megkezdését, többek között azért sem, mert még értelemszer en nem nyertünk a pályázaton, de azért sem, mert többen a tervek átgondolásához és átdolgozásához kötötték további támogatásukat. Tudni kell azt is, hogy ezen döntés következtében, és az esetleges építkezést l való Zeller Nelli a félbe vágott disznóval elállás esetén plusz terhek nem rakódnak a város költségvetésére. Ezek után kanyarodnék vissza a többi napirendi ponthoz, melyek közül els ként tájékoztató hangzott el a évi beruházásokról, majd a évi költségvetési koncepciót tárgyalta újra a testület, még mindig számok nélkül. A korábbi elvekhez képest nagy lényegi változás nem történt, így érdekes vita nem zajlott ebben a kérdésben. A testület a F városi Önkormányzat rehabilitációs Szakkórháza Felügyel Tanácsába delegálta tagként Dr. Balázs Máriát. Még egy egészségügyi kérdés volt, Dunakesziért Ment k Alapítvány ajánlata Visegrád és környékének ügyeleti betegellátásra vonatkozóan. E kérdésben a b vebb tájékozódásra és tájékoztatásra kértük fel a polgármester urat. A testület továbbá megadta a hozzájárulást a már többször említett Rákóczi utcai útépítéséhez, ill. hozzájárult a 85. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakításához. Felbontásra került a C.C. Audit Kft.-vel kötött könyvvizsgálói és az Aditus Kft.-vel kötött pályázatfigyelésre vonatkozó szerz dés. Elfogadásra került a civil szervezetek támogatási rendjér l szóló rendelet, valamint az Ars Danubiana Alapítvánnyal kötend együttm ködési megállapodás. Szintén elfogadta a testület Bártfai István képvisel önálló indítványát a város vízelvezetési problémáinak megoldására. Végül jóváhagyta a testület Dömös község csatlakozását a Duna Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Az egyebekben az a kérés fogalmazódott meg, hogy az iskolabusz szabályzata teljes kör átdolgozás után kerüljön a testület elé. Beszámoló hangzott el a Duna Stratégiával kapcsolatos konferencián elhangzottakról, majd tájékoztató a kulturális bizottság december 9-i ülésén történtekr l. Ezt követ en a városi disznóvágás részletkérdéseir l, a kemping területének és az Apát-kúti-patak rendezésér l volt szó, majd ismét a Sziget utcai önkormányzati lakások elkülönített számlájáról esett szó, ill. az Ásványvíz Kft. felé történt elmaradt számlázásról kértek tájékoztatást a képvisel k. Mikesy Tamás képvisel

9 XXVII. évfolyam 1. szám VISEGRÁDI HÍREK 9 M E G H Í V Ó A Don Vito pizzéria és éttrerem, valamint a Mátyás Király M vel dési Ház szeretettel hív mindenkit január 23-án vasárnap 19 órára a DON VITO pizzériába, ahol a évi ZOLLER-DÍJ átadására kerül sor A díjátadást követ emlékkoncerten a zene Zoller Attila emlékére szól Fellép: a Round Nine zenekar A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! A Mátyás Király M vel dési Ház szeretettel meghívja Visegrád lakosait a hónap utolsó péntekén megrendezend el adás-sorozat következ alkalmára, mely január 28-án (pénteken) 18 órától lesz a könyvtárban Ebben a hónapban Gróf Péter régész tart vetített képes el adást Húsz év után egy csúcstalálkozóról február 15. visegrádi szemmel címmel Az idei év els félévében el adásainkkal a Visegrádi Egyezmény aláírásának 20. évfordulójára emlékezünk A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! A Mátyás Király M vel dési Ház szeretettel meghívja Visegrád minden lakosát Simon Zoltán természetfotós Találkozás a természettel cím kiállításának megnyitójára január 29-én szombaton 16 órára a m vel dési házba Köszönt t mond: Kalász István esperes, plébános A kiállítást megnyitja: Békefiné Moór Györgyi erdeiiskola-vezet Közrem ködik: Kertész József erdész A kiállítás február 21-ig tekinthet meg a könyvtár nyitva tartása szerint. [Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) ]

10 10 VISEGRÁDI HÍREK január Szoros barátság f zött Zoller Attilához Városunk híres szülötte Zoller Attila, aki a templom melletti házból elindulva hosszú utat tett meg a világhírnévig. 13 éve halott. Visegrád, a szül város úgy rzi emlékét, hogy minden év januárjában emlékdíjat ad át a zeneiskola egy növendékének a szül házában (Don Vito étterem) rendezett koncert keretében. Tavaly születésnapján (június 13-án) neves jazz zenészek fellépésével emléktáblát helyeztünk el a szül ház falán és a születésnapi megemlékezést is hagyománnyá szeretnénk tenni. A Visegrádi Hírek hasábjain az emléknapokhoz kapcsolódóan Zoller Attila életének egyegy epizódját idéztük Simon Géza Gábor Mindhalálig gitár c. életrajzi könyvéb l. Scheili László játszópajtása, ifjú- és feln ttkori barátjaként idézi föl emlékeit Attiláról:,,Öcsinek hívtuk, mert a család is így hívta. Egy évvel vagyok fiatalabb, s mivel szomszédok voltunk, sok id t töltöttünk együtt. Együtt játszottunk, roszszalkodtunk, a n vére, Mityu és barátn i (Magas Ica, Jákó Kató) is sokszor velünk játszottak. Óvodába és az elemi iskolába is itt jártunk egészen a negyedik osztályig. Negyedikben az Öcsi a váci piaristáknál tanult, én ötödikt l Nagymaroson a polgári iskolában tanultam, de a szabad id nket, a nyarakat mindig együtt töltöttük. Színiel adás résztvev i a Balázs vendégl ben (ma mozi) Az apja, Zoller József, sokat tett Visegrádért. Zenekart szervezett (n i zenekart is!), színiel adásokat tanított be. A gyerekeit szigorúan nevelte. Minden napra volt heged lecke, addig nem mehettek játszani, amíg azt be nem mutatták apjuknak. Szigorú volt, de mindent el teremtett a családjának, a gyerekeknek. Minden játékot, sporteszközt megkaptak: szánkót, korcsolyát, biciklit. A Zolleréknak volt el ször autójuk Visegrádon, egy Opel. Öcsi jó sportoló volt: szeretett síelni, korcsolyázni, úszni, biciklizni, csónakázni. Sokat mentünk kirándulni, virágot szedni. A labdarúgást nem szerette. A házukban kialakítottak egy cukrászdát, és kés bb egy szódásm helyt. Mi, gyerekek, ott is sokat segítettünk, mert Attila bevont minket a munkába. A fagylaltkever gépbe Attila adagolta a belevalókat, mi, haverok, hajtottuk a kever masinát, hordtuk a jeget a jégveremb l. Sokat mókáztunk, bolondoztunk és nagyon szerettünk énekelni, mulatni. A sz kebb baráti csapatban Rabanek József tangóharmonikázott, t közrefogtuk mi: Attila, Friedrich Pista, Niedermüller Tóni és én, volt egy szövegírónk, a helm Feri, aki fodrászsegéd volt a Scheili házban lév üzletben. Amikor a Neiser Jani és Czeller Irma esküv je volt február 8-án (a Visegrádi Hírek januári számában egy esküv i fotó található az eseményr l), az Öcsi ezt a dalt énekelte el:,,zoller-féle cukrászda, / aki még azt nem látta / azért kell, hogy bemenjen, és egy tortát megegyen! / Bumsztaratta bumsztara. / Zoller-féle szódagyár, / olyan, BESZÉLGETÉS SCHEILI LÁSZLÓVAL mint egy szikvízgyár! / Azért megy ott jól a bolt, / mert ott régen mozi volt! / Bumsztaratta bumsztara. Ifjú bohémek a templom el tti Szt. János-szobor talapzatánál 1945-ben, érettségi után volt Attila, akkor itthon összever dtünk. Az akkori tanítók: Szabady Béla, Nádler Mici és Zoller Imre emlékestet szervezett Szent Imre és Erzsébet tiszteletére, ezeken mi is szerepeltünk telén mi fiatalok egy farsangi,,bulit rendeztünk az iskolában az összenyitható termekben. A Rabanek Józsi erre az alkalomra szerezte azt a kuplét, amit ott elénekeltünk:,,mennél többen vannak itten, annál jobb nekem. / Legalább most elmondom, hogy mi történt velem. Tegnap este hazamentem, gyanús volt nekem, / miért pirul el úgy a feleségem? Körülnéztem a szobában; / minden rendben van, csak a sezlon alatt egy pár férficip van! Megfogom, hogy eltegyem a rendes helyére, / közben rálépek egy,,pofa kezére! El ször is azt hittem, hogy ébren álmodok, / belenéztem a tükörbe:,,józan-e vagyok? Rákiáltok:,,Másszon el! / Óh, csak most látom! Képzeljék el ki volt? Az Öcsi barátom! Így jár mindaz, aki n s, / ahol az asszony kimen s, férje-ura öreg már, / ott mindenért jaj, de kár! Ez a mókás kis dal is mutatja, hogy vidámak voltunk, sokat hülyéskedtünk, mint minden fiatal. Külföldre kerülése után, amikor már tehette, hazajárt, és mindig kijött Visegrádra. Összejöttünk vagy a vendégl ben, vagy nálunk, akik épp itthon voltunk; a Garami Pista és a testvérei, a Szebeni Marci és még mások is. Scheili Julikával a Diófa vendégl ben Az utolsó koncertjén én nem voltam itthon, de el tte is volt egy koncert a Sirályban, akkor nagyon jót mulattunk, szórakoztunk, táncoltunk. Így maradt meg emlékezetemben Zoller Attila. Tudtuk mindig, hogy tehetséges, hogy világhír gitárm vész, de nekem a gyermekkori pajtást, az ifjúkori havert és a feln ttkori barátot jelenti Zoller Attila, az ÖCSI. Lejegyezte: Mezei Anna

11 XXVII. évfolyam 1. szám VISEGRÁD HÍREK 11 Egy cip készítése régen Az én mesém valójában nem mese volt, igaz történetet fogok most leírni. Valamikor, évvel ezel tt voltak régi suszterok (cipészek), mert akkor így hívták a mestereket. Akkoriban igen divatos volt és korszer a magas szárú cúgos cip. A cip t két oldalán 5 6 cm gumi fogta össze, ami igen praktikus volt, könnyen bele lehetett bújni és fogta a lábfejet. Abban az id ben a legtöbb cúgos cip t Schüszterl Mihály bácsi csinálta. Az én apám is csináltatott egy pár cúgos cip t, nagyon szerette és vigyázott rá. Múlt az id, jött a háború és utána a béke. Lassan az id s mesterek is elhaltak. Jöttek az új generációs mesterek, akkor már nem igen csináltattak új cip t az emberek, mert szegénység volt. A cip ket toldozták-foltozták, nem jutott újra. Újra divatba jött a szöges bakancs, a talpát teleütötték Jancsi-szöggel, a sarkára pedig patkóvas került. Az új demokráciában már más szelek fújtak, s jöttek az új igények. Már nem a régi módit, hanem az új divatot kérték az emberek. Akkortájt voltak, akik már nem a régi id k cip it keresték, hanem új felfogásban kérték a cipészt l a cip t. Amikor bement az egyik megrendel a mesterhez és azt mondta, hogy nekem kell egy vonat-cip a cipész nem tudta, hogy mi is az a vonat-cip, mit is szeretne a vev. Ugyanis a vonat szó svábul van és cúgot jelent, de az új mester már nem értette a régi kifejezést. Köszönöm, hogy e pár sorral vissza tudtam emlékezni ezekre a szép id kre. Szinay István Spinracing oktatás Visegrádon a Sziget Egyesületnél A spinracing, zenés, koreografált teremkerékpár-edzés, mely kit n en alkalmas az állóképesség fejlesztésére. Az edzések a számtalan variációs lehet ségnek köszönhet en változatosak, szórakoztatóak. Tehát, ha állóképességet szeretnél fejleszteni, zsírt akarsz égetni, ügyesebb, koordináltabb vagy er sebb akarsz lenni, akkor szívesen várunk vidám óráinkra. lesz január 15-én szombaton du. 4-t l 6-ig az Áprily Lajos iskolában Szabóné Mayer Katalin Tisztelt Olvasóink! Ebben az évben Szirmay Antal Magyarország szóképekben (Hungaria in parabolis)* c. könyvecskéjéb l szeretnénk némi ízelít t adni. Szirmay Antal január 20-án született Eperjesen. Iskoláit Sátoraljaújhelyen a pálosoknál, Eperjesen végül Kassán végezte a jezsuitáknál ben Zemplén vármegye f jegyz je, 1787-ben udvari f tanácsos ben hivatali pályájának vége szakadt, visszavonultan élt vékei, majd szinyéri birtokán, itt is halt meg 1812 szeptember 19- én. Munkásságáról saját értékelését idézzük: Magánosságomban, téli unalmas napokban, nem tudván, hogy mulassam másképp magamat, ezen mindenfélét összveírtam, hol a magam, hol a mások munkáiból, s t, hogy valóban mindenféle légyen, amennyire lehetett, az inszurgensek,a katonák, a parasztlegények- és leányok énekeiket is összveszedtem. Csekélységeknek látszanak ugyan, de ezekben is láthatni a magyar nemzetnek elevenségét és az anyai nyelvünknek minden kifejezésekre alkalmatos voltát; azért az én vélekedésem szerint ezeknek is kár lett volna örökös felejdékenységbe temettetni. Ízelít ül a Példabeszédek, Közmondások fejezetb l: Guta Jakab Ung vármegyéb l való, komorói származású rosszhír útonálló volt, aki parittyak vel oly ügyesen tudta eltalálni az utasembert, hogy ritkán volt elkerülhet a halálos ütés. Jolsvai Eustachius nádori ítélete alapján nyomorultan végezte életét, mert vashoroggal oldalba szúrták, s magas bitófára felakasztották Ungvárt 1393-ban. Mivel Komoró község közelében szokott cselt vetni az utasoknak, közmondásos lett, hogy úgy meghúzta magát, mint Komoró végén a Guta. Az apoplexiát magyarul szélütésnek, szélkórságnak mondják, de err l a gazemberr l gutaütésnek is nevezik, mert váratlan halállal teríti le az embert. * Szirmay Antal. Magyarország szóképekben (Hungaria in parabolis) Fordította Vietórisz József, Sajtó alá rendezte Csörsz Rumen István. Kriterion 2008 Érdekl dni és jelentkezni a következ telefonszámon lehet kezd és haladó csoportokba: Müller Anti 06 (20) FELHÍVÁS A szerkeszt bizottság nyomatékosan kéri, hogy a cikkeket, írásokat, hirdetéseket változatlanul a tárgyhó 1. napján, déli 12 óráig (ünnepnap esetében a következ napra tolódva) szíveskedjenek eljuttatni. Írásaikat Word doc formátumban, 10 pontos Times bet vel gépelve, a fotókat pedig jpg formátumban kérjük az alábbi címekre elküldeni: vagy A képek szkennelésére a m vel dési házban van lehet ségük. A határid n túl leadott cikkeket, hirdetéseket csak a következ számban tudjuk közölni! Írásuk tartalmáért a szerz k vállalnak felel sséget.

12 12 VISEGRÁDI HÍREK január 50 éves a Dunakanyar Takarékszövetkezet A Dunakanyar Takarékszövetkezet november 26-án ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. A megalakulás a szövetkezeti mozgalom keretében történt. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent ez a mozgalom, egészen a 19. századig kell visszanyúlnunk. Magyarországon az els magyar szövetkezet hitelszövetkezet volt, mely 1886-ban Károlyi Sándor gróf kezdeményezésére jött létre Pesten, neve Pest Megyei Hitelszövetkezet. A hitelszövetkezetek száma rohamosan n ni kezdett, mert a hitelszövetkezetekre akkor már nagy szükség volt ben, alig húsz évvel az országos els szövetkezet után már Tahitótfaluban is megalakult egy hitelszövetkezet. A század derekán azonban a hitelszövetkezetek funkcióit átvették a Magyar Nemzeti Bank és az 1949-ben frissen alakult OTP. Ez id t l fogva a hitelszövetkezeteket megszüntették. Ekkor a falusi lakosság hitelellátása terén problémák mutatkoztak, hiszen ezek a nagyobb pénzintézetek nem tudtak minden helységben jelen lenni ban születtek meg végül azok a jogszabályok, melyek lehet vé tették takarékszövetkezetek szervezését. Az els takarékszövetkezet október 14-én, Tolna megyében, Dunaföldváron alakult. Pest megyében már a következ évben sorban jöttek létre a takarékszövetkezetek. A Dunakanyar Takarékszövetkezetet november 27-én alapították. M ködését május 2-án kezdte meg. Most pedig nézzük meg, hogy milyen személyek álltak a szövetkezet alakítása mögött! Varsányi István, aki a Felvidékr l került Dunabogdányba, már nyugalmazott pedagógus volt, mégis nekifogott egy intézmény létrehozásának. Társakat is talált Franta Dezs és Láng Mihály személyében. k hárman járták a lakosságot és egyesével igyekeztek ket meggy zni a szövetkezet alapításának szükségességér l. Ez annál is nehezebb feladat volt akkor, mivel az alapító tagoknak 100 Ft-ot be is kellett fizetniük részjegyként. Ez a pénz pedig az akkori néhány száz forintos fizetések mellett meglehet sen nagy összeg volt. Gondoljuk csak el, hogy ezeknek az embereknek mekkora elhivatottságuk lehetett, hogy abban az id ben, amikor az emberek szájíze még keser volt a szövetkezet szó puszta hallatán is, össze tudták gy jteni az alapításhoz szükséges 100 f t. Gondoltak-e k akkor arra, hogy mi lesz ezekb l a szövetkezetekb l, milyen fejl désen mennek majd keresztül! Ötven év a történelemben nem nagy id, viszont ha a szövetkezet fejl dését nézzük, akkor bizony ez az ötven év nagyon nagy gyarapodást takar. Mi lett azokból a betett 100 Ft-okból? Ma 13 kirendeltséget m ködtetünk. A saját t kénk 940 millió forint, betét állományunk pedig meghaladja a 11 milliárd forintot. Ügyfeleink száma pedig több mint 12 ezer. Kirendeltségeinken forgalmazott bankkártyáinkat a világ szinte minden pontján elfogadják. Számláikhoz ügyfeleink a bevezetésre került internetbank szolgáltatáson keresztül már otthonról is hozzáférhetnek. Mondhatjuk, hogy ezeket a nagy bankok is megteszik, méghozzá magasabb színvonalon. De amíg k a külföldi anyabanktól megkapják a támogatásokat, az anyagi er forrásokat, addig a szövetkezetek saját erejükb l és t kéjükb l jutottak el idáig. Pontosan ez a legnagyobb érdemük. Erre kell büszkének lennünk, és lehetünk is. Ez adja az igazi okát az ünneplésnek. Gróf Széchenyi István szerint Mindenki annyit ér, amennyit másoknak használ. A szövetkezetben dolgozók, az ket segít k, tisztségvisel k ebben a felfogásban élnek és dolgoznak. A szövetkezeti munkát csak ebben a hitben lehet végezni és el rébb vinni. Ez a lelkesedés és szolgálat, amely áthatotta el deinket és jelenlegi dolgozóinkat, ez az, ami a nagy bankoktól megkülönbözteti a takarékszövetkezeteket. Ez a légkör, amiért érdemes bejönni hozzánk. És itt kell megemlíteni két nagyon lényeges személyt, Bártfai Sándort és Knáb Mihálynét, akik közel 20 évig vezették szövetkezetünket. Hálával és köszönettel tartozunk els sorban alapító tagjainknak, akik lelkesedése nélkül a szövetkezet nem jött volna létre, illetve kés bbi tagjainknak, akiknek a bizalma a fejl déshez elengedhetetlen lett volna. Köszönet illeti a takarékszövetkezet vezet inek, tisztségvisel inek, dolgozóinak kemény, áldozatkész munkáját. Külön köszönet azoknak az ügyfeleinknek, akik igénybe veszik szolgáltatásainkat és kitartanak mellettünk. Reméljük, hogy töretlen fejl désünkkel ügyfeleink további megelégedésére leszünk. Rudolf Jánosné elnök ügyvezet

13 XXVII. évfolyam 1. szám VISEGRÁDI HÍREK 13 A hónap fotója: Tél a temet ben (Greguss Tamás fotója) Kérdések Kiss Károly Képvisel Úrhoz Mint a Visegrádi Hírek rendszeres olvasója, TÖBBEK nevében kérdezem: 1. Mit ért Tisztelt Képvisel Úr a fent idézett min sít mondatán, különösen az,, smagyar szépség jelz n? 2. Kinek címezte a min sítést? Makovecz Imrének, a világ tíz legjobb építésze között szerepl, a hazai,,organikus és nem,, smagyar stílus megteremt jének, aki a 60-as, 80-as években is bátran vállalta nemzeti elkötelez dését minden hivatalos politikai iránnyal szemben? Visegrád es döntéshozóinak melynek Képvisel Úr is tagja volt, akik egyéni áldozatokkal, sok vita és a használók részér l felmerült jogos kritika mellett vállalták, hogy felépítsék a tornacsarnokot, biztosítva ezzel a helyi fiatalok és lakosság sport- és kulturális lehet ségét akkor, amikor járásunkban egyedül Visegrádon épülhetett ilyen létesítmény? Obergünzburgnak szánja a számukra,,hízelg megjegyzést, akik feltételezhet en jobb anyagi és technikai kondíciókkal építették fel saját városuk és környékük sportcentrumát, és akikt l valóban nem várható el, hogy,, smagyar szépséget építsenek? Tisztában vagyok azzal, hogy kérdéseimmel egy véleménylavinát indíthatok el, mégsem hagyhatom szó nélkül egy, a cikk tárgyához igazán nem ill megjegyzést, mert ez is napjainkban gyakori törekvés arra, hogy városunk minden múltbéli eredményét megkérd jelezze, és sárba tiporja az el dök Visegrádért tett er feszítéseit. Mezei Anna Magyar László: TÉL Kis, hegyes t kristályok a jégvirágok szirmai. Az ablakon átsüt lámpa a fényt fókuszálja úgy, akár prizma-üvegek élein orgiázna, s e sík lapok fagyos, rajzkarc-tünemény vonalai szinte üzenni akarnának nekünk és mondani valamit, csak a lélek mélyén szület igéket, mintha látomásokat képpé lényegítenének, s e látvány sz tte gondolatból születnek hangjai, s a hangra mozdul, vesz ki magának szállást a béke; tisztességre tisztes kéz fogása nyújt tisztes kezet és öröklétet lehell maga köré az emlékezet; test és lélek egyidej sége: megígérte! Nyílt szerkeszt ségi ülés után Évek óta megtartjuk nyílt szerkeszt ségi üléseinket az év végén, ahol módot kínálunk az Olvasókkal való találkozásra, véleménycserére. A tavaly december 30-i összejövetelünkre is jött néhány olvasó, többek közt a Ferenczi házaspár Budapestr l. Tibor személyében a szerkeszt bizottság egyik régi tagját is üdvözölhettük. E napon több rendezvény is volt Visegrádon (disznóölés, templomi hangverseny), így érthet, hogy ülésünk iránt is szerényebb volt az érdekl dés, mint máskor. Bízunk abban, hogy idén is sor kerülhet majd az Olvasók és szerkeszt k nyilvános találkozójára, és az újság aktuális kérdéseir l fehér asztal mellett eszmét cserélhetünk! Szerkeszt bizottság

14 14 VISEGRÁDI HÍREK január ÉPÍT K BARKÁCS BOLT ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY JANUÁRI AKCIÓS TERMÉKEINK: GIPSZKARTON, SZIGETEL K, BÁDOGTERMÉKEK 5%, AZON FELÜL: BARKÁCSFELSZERELÉSEK, CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK, VILLANY-, VEGYÁRUK, VALAMINT RAGASZTÓANYAGOK KAPHATÓK FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! Mindenkit szeretettel várunk! Pfeifer Ferenc CÍM: DUNABOGDÁNY Kossuth Lajos út 3. (a focipályával szemben) NYITVA TARTÁS: hétf t l péntekig ig, szombaton 7 12-ig Tel.: 06 (26) Mobil: 06 (30) Kisteher-fuvarozás 0 2 t-ig, gépi földmunka Fieszl Csaba Tel.: 06 (30) Az elmúlt év utolsó napjaiban egy kis piros Ferrari matcboxot találtunk a Pillangós ház el tti parkban. Úgy gondoljuk, kis gazdájának nagyon hiányozhat, ezért ha bejön a könyvtárba, itt átveheti! VISEGRÁDI HÍREK Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala Megjelenik havonta, 850 példányban Felel s szerkeszt : Gróf Péter A szerkeszt bizottság tagjai: Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida Kéziratleadás: minden hó 1-jéig Írásaik tartalmáért a szerz k vállalják a felel sséget! Szerkeszt ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. Telefon/fax: 06 (26) Szerkeszt ségi órák: szerdán óra között ISSN Tipográfia: Borsody István Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác Kresz-tanfolyam indul a m vel dési házban február 1-jén 17 órakor. Az elméleti képzés itt, Visegrádon lesz, a vizsgákat Pomázon kell letenni. A gyakorlati képzést úgy próbáljuk megszervezni, hogy a lehet legkevesebb utazással járjon a tanulók számára. Az oktatást a tanfolyamon résztvev kkel egyeztetett id pontban tartjuk, heti két alkalommal. Jelentkezni lehet A, B, C, C + E kategóriákra. A tanfolyam díját lehet részletekben is fizetni. A csoport indulásához már 4-5 f jelentkezése is elegend! Az árakról, és az els alkalomra szükséges felszerelésr l a m vel dési házban adunk részletes felvilágosítást, vagy a (26) , ill. 06 (30) as telefonszámon. Jelentkezni szintén a fent felsorolt helyeken lehet! Mikesy Tamás Fontosabb közérdek címek, telefonszámok Áprily Lajos Általános és Alapfokú M vészeti Iskola Rév u DMRV hibabejelent ELMÜ hibabejelent (40) Dunakanyar Erdei Iskola Mátyás király u Fellegvár Óvoda F u Fogorvos F u Gázcseretelep Bányatelep 06 (30) Gyámhivatal F u , Gyógyszertár F u Id sek Otthona Mogyoróhegy u Kórház: Gizellatelep Mátyás Király Múzeum F u Mátyás Király M vel dési Ház Széchenyi u MENT K 104 MOLGÁZ hibabejelent (27) Napközis konyha F u Okmányiroda F u Orvosi rendel F u Plébániahivatal F u Polgármesteri hivatal F u , Postahivatal 1. F u Rend r rs F u REND RSÉG 107 Segélyhívó 112 Takarékszövetkezet Rév u Temetkezés Karakas, Dunabogdány T ZOLTÓSÁG 105 Véd n F u Visegrádi Rend r rs F u Hirdessen a Visegrádi Hírekben! A Dunakanyarban újságjai között a legkedvez bb hirdetési tarifával várjuk kedves Hirdet inket! Díjkedvezményes lehet ségek! KRESZ-tanfolyam

15 XXVII. évfolyam 1. szám VISEGRÁDI HÍREK 15 T ZIFAELADÁS HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! Vágott t zifa 2.000, Ft/q, hasított t zifa 2.100, Ft/q E RY CSABA Tel.: 06 (20) Vállal tet szerkezet-építést, tet átfedést, tet tér-beépítést és bádogos munkákat garanciával! 2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C Telefon: 06 (20) cím: Visegrádon külön bejáratú KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! Érdekl dni lehet: 06 (30) és 06 (26) telefonszámon Biztonsági rendszerek kiépítése rádiófrekvenciás és telefonos távfelügyelet biztosításával, vonuló jár rszolgálattal Lénárd Péter 06 (20) Csitneki Tibor 06 (20) Új áruk, új szolgáltatások a KÁOSZ Üzletházban Papír-írószer kib vített választékban Üzleti és egyéb nyomtatványok Mobiltelefon-feltöltés Fénymásolás Filmel hívás KÁOSZ Üzletház Visegrád, F u Tel.: (26) Nyitvatartás: hétf péntek: 9 18 óráig szombat vasárnap: 9 12 óráig VÁRJUK SZERETETTEL! Ne kockáztassa Ön és járm ve biztonságát, épségét! A nyári gumiabroncs 7 C alatt nem biztosít megfelel tapadást az útburkolaton még száraz id ben sem! A kopott téli abroncsra legyen gondja! Téli gumiabroncs széles választékban Gumiszerelés, centrírozás, javítás Visegrádon! Tel.: 06 (20)

16 16 VISEGRÁDI HÍREK január HÁZ! Kapható A BORDA TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA! Januári ajánlatunk: bogdányi sonkás páros 1100 Ft helyett 900 Ft, nyári turista felvágott 1500 Ft helyett 1200 Ft, fokhagymás felvágott 1500 Ft helyett 1200 Ft, KARÁCSONYRA PULYKARENDELÉST FELVESZÜNK [személyesen a boltban, telefonon: (26) ] A sertéshús beszerzési árának kedvez alakulása folytán az árakat mi is csökkentettük! Grillkolbászok már pizzás és zöldf szeres ízben is! Többféle mustár, majonéz, torma! A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK: többféle ízesítés f szeres húsok, sertéstarja, oldalas stb. többféle páccal ízesített grillhúsok, grillf szerek nagy választékban, sertés- és juhbeles grillkolbász, csemege debreceni! Az árak a mindennapi készlet erejéig érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Sertés-, m - és vakbél, gyomor folyamatosan kapható! Min ségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj, ásványvíz, üdít italok, száraz- és házi tészták, mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelités grillf szerek nagy választékban, jó min ségben, kedvez áron! SODEX ho PASS, ENNI KÉK étkezési és ajándék utalványok beválthatók! Nyitva tartás: hétf szünnap kedd szerda csütörtök péntek Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40. szombat Telefon: (26) Nyitva: h p , szo Szemész szakorvosi vizsgálat, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c gyermekszemészet Telefon: 06 (26) Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás (vizsgálati el jegyzés is) Kontaktlencse-ápoló szerek Fax: 06 (26) Szemüvegkészítés, -javítás Fotócikkek, fényképel hívás, igazolványkép-készítés

17 XXVII. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA február Húsz éve, február 15-én írták alá Visegrádon Magyarország, Cseh-Szlovákia és Lengyelország,,együttm ködésér l szóló megállapodást, s ett l kezdve a fenti országokat Visegrádi Országok, ill. Csehország és Szlovákia szétválása óta Visegrádi Négyek néven emlegetik a nemzetközi diplomáciában és a sajtóban A nyilatkozat aláírásának helyszíne, a királyi palota Tudósítás az eseményr l egy korabeli napilapban

18 2 VISEGRÁDI HÍREK február Nagyobb összeg helyi adóhátralékkal rendelkez magánszemélyek és gazdasági társaságok 1 Báder Orsolya 2 Bensák Zoltán 3 Bohonyi Sándor 4 Castrum Visegrád Kft. 5 Cs re Miklós 6 Czobor Miklós 7 De la Bretoniere Sandra 8 Dezs Balázs 9 Dietrich Ing. Kez. Kft. 10 Drótos Imréné 11 Egedy Tamás 12 Elszöv. U.P.S. Kft. 13 Farkas Bertalanné 14 Fellegvár Kft. 15 Formafood Kft. 16 Geoszolg Kft. 17 Gerlei József 18 Gombár Péter 19 Heves László 20 Hexagonum Kft. 21 Héder Albert 22 Iche Zoltán 23 Imreh Csaba 24 Incze Zoltán 25 Innvestra Kft. 26 Juhászné Molnár Marianna 27 dr. K vári Sándor 28 Kvarc Kft. 29 Láng István 30 Lukasik Miklós 31 Magyar Toll Bt. 32 Managment Strategy Advice Con. 33 Máté József 34 Muckstadt József 35 Murányi Jánosné 36 Nagy Dániel 37 Nyíri Tiborné 38 Ottroba Antalné 39 Rencsicsovszki Enik 40 Sato Kft. 41 Stocker Terézia Eszter 42 Strategos Kft. 43 Styx Oktatás Stúdió 44 Szabó László ifj. 45 Team-Bauem Kft. 46 Thurzóné Galántai Ildikó 47 Tóth Zsuzsanna 48 Tóth Zsolt 49 Tschuppi Autolack Kft. 50 Vidra Design Kft. 51 Visishop Kft. 52 Vogel Gyula 53 Wittmann Andreas dr. 54 Zeller Jánosné Ebb l adódó önkormányzati kintlév ség: Ft Abonyi Géza polgármester HIRDETMÉNY Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete pályázatot hirdet KÖNYVVIZSGÁLÓI feladatok ellátására A feladat meghatározása: megbízási szerz dés keretében Visegrád Város Önkormányzat gazdálkodásának teljes kör könyvvizsgálata. Az önkormányzat részére véleményt alkot a költségvetésr l szóló beszámoló (a mérleg, a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány- és eredménykimutatás, valamint a kiegészít melléklet) megbízhatóságáról, valódiságáról és összhangjáról a törvényes el írásokkal; továbbá véleményt alkot az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetér l, gazdálkodásáról, m ködésének eredményér l. Észrevételeivel, javító véleményével segíti a tervezés, gazdálkodás és beszámolás áttekint, célorientált kialakítását. Megbízott az alábbi jogszabályi el írásokból fakadó reá vonatkozó feladatokat végezze el: A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységr l szóló évi LV. tv., a számvitelr l szóló többször módosított évi C. tv., az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv., a Magyar Köztársaság érintett évekre vonatkozó költségvetési törvényei, a helyi önkormányzatok és szervek feladat- és hatáskörér l szóló évi XX. tv., a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv., az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerér l szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, valamint a könyvvizsgáló a Megbízó Önkormányzat által biztosított információk alapján a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti a megbízást. Visegrád Város Önkormányzatának mérlegf összege 2009-ben eft volt. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok: A pályázónak csatolnia kell az elmúlt öt év (2010., 2009., 2008., 2007., 2006.) legjelent sebb, önkormányzatoknak teljesített szolgáltatásainak ismertet jét (legalább a teljesítés ideje, a szerz dést köt másik fél, szolgáltatás tárgya). Csatolnia kell továbbá vezet tisztségvisel i (akik a szolgáltatásért felel sek), valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségének és képzettségének ismertet jét, ide értve a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kibocsátott bejegyzést igazoló okiratuk (könyvvizsgálói igazolvány) egyszer másolatát. Alkalmassági minimum követelmények: bejegyzett és érvényes könyvvizsgálói min sítés a Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál. Bírálati szempont: összességében legel nyösebb ajánlat. A pályázat benyújtási határideje: március hó 10. nap. A pályázat benyújtásának módja: lezárt borítékban, kizárólag postai úton Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének címezve. (Postacím: 2025 Visegrád, F u. 81.) A borítékra rá kell írni: Pályázat könyvvizsgálói feladtok ellátására A pályázatok felbontásának ideje: március 17. csütörtöki napon 17 óra. A pályázat elbírálásának módja: A nyertes pályázóról Visegrád Város Képvisel -testülete dönt. A szerz déskötés tervezett id pontja: pályázat elbírálásától számított 5 munkanapon belül. További információ kérhet : Visegrád Város Polgármesteri Hivatala, Abonyi Géza polgármester. Tel.: 06 (26) , 06 (26)

19 XXVII. évfolyam 2. szám VISEGRÁDI HÍREK 3 Sport, sport, sport Mi a titka hosszú életének? kérdezte egy riporter Winston Churchillt 90. születésnapja környékén. No sports, azaz Semmi sport felelte tömören az agg politikus, akir l egyébként közismert volt, hogy nagy dohányos és az italt sem vetette meg egész életében. Itt egy kicsit most meghazudtolta magát a nagy államférfi, hiszen közel ötvenéves koráig aktívan lovaspólózott, ami az angol fels osztály egyik kedvelt sportja volt abban az id ben. Mindenesetre az életét nem lehet alapul venni és példának állítani ilyen téren, hiszen amennyire kivételes szellemi képességekkel rendelkez ember volt, annyira ritka és egyedi az esete, hogy valaki az általa gyakorolt életmóddal elérje akár az ötvenedik évét is. Azt a tényt, hogy a mozgás magát az életet jelenti az ember számára, gondolom, nem kell hosszasan bizonygatni. Az sid kben ez teljesen magától értet d volt. A mamut nem hozta önként a húsát házhoz, el kellett menni, vadászni rá, és ha közben egy éppen arra járó medve el l nem sikerült megpucolnia sünknek, akkor sajnos egy másik családf után kellett nézni az otthon maradtaknak, aki talán majd fürgébb lesz a következ alkalommal. Ezzel szemben manapság csak a mobiltelefont kell a fülünkhöz emelni, és tíz perc múlva helyben van a pizza, vagy más esetben csak az autónkig kell megtenni húsz métert, hogy azután fél óra alatt olyan távolságra eljussunk, amelyek elérésére régebben egy nap kellett. És mindezt ráadásul megtehetjük anélkül, hogy a lábunkat felemelnénk. Lehet, hogy sokan örülnének, ha lustálkodhatnának minden következmény nélkül, de az elmúlt néhány millió év nem múlt el nyomtalanul az emberiség életében. A mozgás kényszere belénk lett kódolva. Napjaink orvostudománya kimutatta, hogy a legtöbb nyavalyánknak f oka az, hogy nem mozgunk eleget. Tisztelet a kivételnek, de általában igaz ez a megállapítás kicsire és nagyra, fiatalra és id sre egyaránt. Nem kellene ennek így lennie. Amerikában akár minden nap lehet tornaórára járni az iskolában. Minden feltételt megteremtenek a sportoláshoz az ifjúságnak és a további korosztályoknak. Lehet mondani, hogy k megtehetik, de ez nem kizárólag pénzkérdés. Kíváncsi lennék, hogy Visegrádon Magyar László vagy Szigeti Antal idejében mekkora volt a városi költségvetés sportra jutó része? Vagy, hogy ne menjek nagyon messzire: Vidosits Béla sportvezet i idejében meg volt-e adva minden feltétel magától a focicsapatunknak? Persze, hogy nem. Valljuk be, hogy nem a pénzen múlik els sorban ez a dolog, hanem a szándékon és az akaraton. A mai ember egészsége, lelki egyensúlya, önbecsülése, magabiztossága nem lehet teljes a mozgás, a sport nélkül. Ez igaz függetlenül az életkortól. De van egy különösen veszélyeztetett korosztály: a gyerekek. Nincs más, ami mozgásra késztesse ket, csak a sport. Ha nincs változatos sportolási lehet ség, ha nincs cél, ha nincs példa, akkor bizony marad az internet, a tv és a virtuális játékok sehova sem vezet világa jó esetben. A rosszabbat, a drogot és az italt nem is részletezem. Hihetetlenül nagy a mi felel sségünk a gyerekek nevelésében, hiszen a mai szédületes technikai fejl dés következtében olyan csábító kihívásokkal kell szembenéznünk ezen a téren, amelyek eddig ismeretlenek voltak szüleink, nagyszüleink és összes el dünk nevelési gyakorlatában. Nagy szerencsének tekinthetjük, hogy támaszkodhatunk a sportra és a mozgás, a küzdelem mai napig is m köd si ösztöneire. Az elmúlt hetekben elindult valami Visegrádon ezen a téren. Lelkes emberek jelentkeztek, hogy felvállalják a sport ügyét, a legkisebbekt l az id skorúakig bezárólag teljes kör en. Igazi, önzetlen civil kezdeményezés révén új szakosztályok alakulhatnak, rendszeres sportfoglalkozások kezd dhetnek az óvodások és az iskoláskorúak számára, beindulhat a családi és egyéb kisközösségi sportélet. Ha van valami mai világunkban, ami mindenféle egyéni érdekt l, politikától, világnézett l független, hát akkor ez az ifjúsági és közösségi sport. Kérem hát, hogy forduljunk teljes szívvel a visegrádi sport új szervez i felé, támogassuk teljes er nkkel törekvéseiket, mert k vállalják a munkát gyermekeink és unokáink egészsége, jöv nk egy kis darabja érdekében. Jó esélyekkel indulhatnak harcba. Visegrádon vannak elkötelezett és hozzáért emberek, vannak létesítmények, vannak pályázati lehet ségek, van m köd sportszervezetünk és sport alapítványunk. Ezen kívül csak egységes akaratra és támogatásra van szükség, szül k és pedagógusok, városvezet k és helyi személyiségek, áldozni képes vállalkozók, a teljes lakosság részér l. Bizonyos vagyok, hogy ebben pedig nem lesz hiány, ha gyerekeink, unokáink egészsége, jöv je a tét. Abonyi Géza polgármester A polgármesteri hivatal címe, elérhet sége, ügyfélfogadási ideje Visegrád, F u. 81. Tel,: h 13 16, sze 8 12, 13 16, p 8 12 Az okmányiroda címe és elérhet sége, ügyfélfogadási ideje Visegrád, F u. 57. Tel.: h 13 16, k 8 12, sze 8 12, 13 16, cs 8 12 A gyámhivatal címe és elérhet sége, ügyfélfogadási ideje Visegrád, F u. 38. Tel.: , 051 h 13 16, sze 8 12, 13 16, p 8 12 (Dunabogdány)

20 4 VISEGRÁDI HÍREK február Tájékoztatás a gyámhivatal munkájáról Tisztelt Olvasó! Az elmúlt id szakban városunkban elég sokszor szóba került a gyámhivatal. Szeretnék megosztani Önökkel néhány közérdek adatot, melyb l látni lehet, hogy évr l évre egyre nagyobb igény van a munkánkra, az utóbbi évek gazdasági-társadalmi változásai következtében egyre több ember fordul hozzánk, ki azért, mert konkrét segítségre szorul, ki azért, mert nem igazodik el a jogszabályok s r jében hez képest 2010-re 40%-kal n tt a gyámhivatal szolgáltatásait és segítségét igénybe vev k száma. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy nem ügyekr l, vagy aktákról beszélünk, minden egyes esetben emberi sorsok állnak a háttérben. A város rendelkezésére álló sz kös anyagi keretek miatt felmerült, hogy meg kell sz ntetni a gyámhivatalt, vagy hogy az okmányirodához hasonlóan pénzt kellene kérni a segítségnyújtásért, jelenleg ugyanis a gyámhivatali ügyintézés az esetek nagy részében törvényi el írások alapján ingyenes. Amikor ilyen gondolatok merülnek fel, akkor azonban komolyan mérlegre kell tenni, hogy mindent azonnal megjelen pénzben kell-e mérni, lehet-e üzletiesíteni, szolgáltatás-pénzbeli ellenszolgáltatás alapúvá tenni a szociális szférát. Ha megvizsgáljuk az eddigi modelleket és azok társadalomra gyakorolt hatásait, akkor a válasz egyértelm en nem. A jól m köd társadalmakban az életkoruk, testi fogyatkozásuk, speciális élethelyzetük miatt segítségre szoruló emberek támogatása bizonyos mértékig ingyenes. A szociális szféra mindig is az a terület volt, amelyik pénzt legalábbis látványosan nem termel. Miért lehet azt mondani, hogy csak látványosan nem? Mert ha megvizsgáljuk a szociális segítségnyújtás hosszú távú hatásait, akkor egyértelm en kiderül, hogy óriási összegeket takarít meg az a társadalom, amelyik hajlandó preventív módon az alapvet szociális támogatásokra és segítségnyújtásra pénzt áldozni. A gyámhivatal például, amennyiben sikeresen közvetít egy gyermekláthatás kapcsán felmerült vitában, máris rengeteget tett azért, hogy az érintett családból, f leg a gyermekekb l lelkileg egészségesebb ember legyen. Egy kiegyensúlyozott ember jobban tanul, jobban dolgozik, kevesebbet beteg és könnyebben alakít ki emberi kapcsolatokat. Ha a gyámhivatal megmenti egy id s ember ingatlanát a lakásmaffiától, megmarad az id s ember vagyona, amiért cserébe tartási vagy életjáradéki szerz dést köthet akár bankkal, akár magánszemélyekkel. Így megel zhet, hogy a vagyonát vesztett embert az államnak kelljen eltartani. És lehetne tovább sorolni a példákat. A megel z és segítségnyújtó munka hatalmas kés bbi kiadásoktól menti meg a társadalmat. Ha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a szociális területen végzett munka igen is rentábilis, s t hosszú távon profitot, jelent s profitot termel a társadalomnak. És most lássuk egy kicsit részletesebben, mi mindennel is foglalkoznak a gyámhivatalok. Ezek az intézmények az Alkotmány, a Polgári Törvénykönyv és egyéb jogszabályok felhatalmazása alapján olyan személyek védelmével és jogainak érvényesítésével foglalkoznak, akik életkorukból, testi vagy szellemi állapotukból, ill. egyéb körülményekb l adódóan nem képesek saját érdekeiket képviselni. Az Alkotmány kimondja, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz. Hogy öregség, betegség, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén jogosultak a megélhetésükhöz szükséges ellátásra. Továbbá, hogy minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részér l arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelel testi, szellemi és erkölcsi fejl déséhez szükséges. Az ellátáshoz való jogot az állam a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg. Ilyen szociális intézmények többek között a gyámhivatalok is. A gyámhivatal legfontosabb feladatait alapvet en két nagy csoportra lehet bontani I. Gyermek-, ifjúság- és családvédelem II. Korlátozottan cselekv képes és cselekv képtelen személyek jogainak védelme; róluk való gondoskodás, gondnokok felügyelete. I. Gyermek-, ifjúság- és családvédelem érdekében A városi gyámhivatal többek között: Védi a gyermekek érdekeit (átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel, gyámrendelés, utógondozás, szül i felügyeleti joggal kapcsolatos kérdések, elvált szül k esetén kapcsolattartás). Szükség esetén rendezi a gyermekek családi jogállását (teljes hatályú apai elismer nyilatkozat, jogállás rendezése ügyében perindítás). Pénzbeli támogatásokról dönt (tartásdíj, otthonteremtési támogatás). Közrem ködik a vagyonkezelésben, ennek során cél, a kiskorúak vagyonának védelme (gyámi betét, ingatlan). Örökbefogadási eljárást folytat le. Pert indít (gyermekelhelyezése, kiadása, szül i felügyelet megsz ntetése, visszaállítása, tartási követelés érvényesítése) Gyermeke veszélyeztetése vagy gyermek sérelmére elkövetett b ncselekménynél feljelentést tesz. Kiskorúak esetében gyámság alá helyez, gyámot rendel (gyám kirendelése, ellen rzése, felügyelete, felfüggesztése). Együttm ködik a szociális bentlakásos intézményekkel. II. Korlátozottan cselekv képes és cselekv képtelen személyek jogainak védelme, róluk való gondoskodás, gondnokok felügyelete Lássuk, kik is tartoznak ebbe a jogi kategóriába. A Polgári Törvénykönyv azokat a nagykorú személyeket sorolja ide, akiknek a belátási képessége általános jelleggel, vagy egyes ügyek vonatkozásában, tartósan, vagy id szakonként visszatér en nagymértékben csökkent, vagy teljesen hiányzik, mégpedig az érintett személy pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy valamilyen szenve-

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

Nyelvlecke. Olvassátok el a verset, majd mondjátok el, hányféleképpen van a megy, halad ige leírva!

Nyelvlecke. Olvassátok el a verset, majd mondjátok el, hányféleképpen van a megy, halad ige leírva! Olvassátok el a verset, majd mondjátok el, hányféleképpen van a megy, halad ige leírva! Egyik olaszóra sodrán, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar, Európába hogy került? Elmeséltem, ahogy

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 14. El terjesztés a Képvisel -testület 2004. évi munkatervének elfogadásáról El adó: Miakich

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin,

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Hon-és népismeret. Régi idők története

Hon-és népismeret. Régi idők története Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Alapismereti és Szakmódszertani Intézet Hon-és népismeret Kurzuskód: TA - 113 Régi idők története Interjú dédnagymamámmal Helle Brigitta HEBVAAT. KEFO Óvodapedagógus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. szeptember 22. napján 17:30 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 1/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve Napirend: A polgármester beszámolója

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

K i v o n a t. Tárgy: Javaslat a Képvisel -testület évi munkatervére

K i v o n a t. Tárgy: Javaslat a Képvisel -testület évi munkatervére K i v o n a t Készült: Szigetszentmiklós Város Képvisel -testületének 2010. december 15-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyz könyvéb l. Tárgy: Javaslat a Képvisel -testület 2011. évi munkatervére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Közmeghallgatásán A közmeghallgatás helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga 20 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-i nyilvános ülésének anyaga Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 2. Szám: 3/2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden I. évfolyam 2. szám. Tűzifa Támogatás VAJSZLÓI HÍREK Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben