MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2015. március"

Átírás

1 MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA március 1

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 I.1 Az intézmény jogi státusza 4 I.2 Jogszabályi háttér 11 I.3. A pedagógiai alapelveink, értékek. Küldetésnyilatkozat 11 II.. Az iskolában folyó nevelő és oktatómunka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 15 Az intézmény kiemelt célkitűzései 15 II.1. A Tiszavasvári tagintézmény speciális céljai., feladatai,. eszközei 26 II.2. A Középiskola és Szakiskola tagintézmény speciális céljai., feladatai., eszközei 40 III. A NAT adaptációja, a kerettantervek és a helyi szintű szabályozás 47 III.1. Az Általános Iskola képzési rendje 47 III.2. A Középiskola és Szakiskola képzési rendje 47 III.2.1. A négy évfolyamos gimnáziumi képzés 47 III Felnőttoktatás nappali munkarendű gimnáziumi képzés szerkezete 48 III Felnőttoktatás esti munkarendű gimnáziumi képzés szerkezete 48 III A gimnáziumi képzés szakaszai 49 III.2.2. A Szakközépiskolai képzés 49. III.2.3. A szakiskolai képzés 52 IV. A tanulók személyiségének fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatok, tevékenységi rendszerek és szervezeti formák 53 IV.1. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 53 IV.2. Tehetséggondozás, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 57 IV.21.. Az Általános Iskolában 57 IV.2.2. A Középiskolában 60 IV.3. Felzárkóztatás 61 IV.4. Szociális hátrányokat enyhítő pedagógiai tevékenység 63 IV.5. A középiskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 66 V. Közösségfejlesztés és kapcsolatok 76 V:1. A szülők, tanulók és pedagógusok és az intézmény partnerei együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 78 VI. A pedagógusok helyi intézményi feladatai. Az osztályfőnöki munka 83 tartalma, az osztályfőnök feladatai VII: A kiemelt figyelmet igénylő tanulók, SNI gyermekek nevelése, oktatása 89 VII.1. A fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program az 90 általános iskolában VII.2. A fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program az 100 Középiskolában VIII. A tanulói jogok érvényesülése az intézményi döntéshozatalban 104 IX. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsgák szabályai 106 X. A tanulók felvétele, átvétele 107 Magasabb évfolyamba lépés feltételei, az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai. XI. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 112 2

3 XI.1. Elsősegély nyújtási alapismeretek 114 XII. Fogyasztóvédelem 116 XIII. Társadalmi bűnmegelőzés, áldozattáválás elkerülése 120 XIV. Felnőttoktatás 122 XV.Digitális Középiskola, az interneten szervezett iskola 124 XVI: Eszközök és felszerelések jegyzéke 135 Az iskola helyi tanterve I.1. A választott kerettanterv 144 I.1. A választott kerettanterv kiegészítései 145 I.2. A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 153 I.3. A NAT által előírt pedagógiai feladatok helyi megvalósulásának szabályai 154 I.4. A mindennapos testnevelés megvalósításának módja 161. I.5. A pedagógusok és a nem kötelező tárgyak választásának szabályai 162 I.6.1. Az érettségivel kapcsolatos általános feladatok 162 I.6.2. A középszintű érettségi témakörei 163 I.7.1. A tanulók tanulmányi munkájának az ellenőrzése és értékelése 173 I A tanulók teljesítményének értékelése 173 I A magatartás és szorgalom minősítésének elvei 174 I A tanulók magasabb évfolyamba lépésének szabályai 176 I.7.2. A beszámoltatás formái 177 I.7.3. A tanórán kívüli felkészülés elvei 179 I.8. A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei 181 I.9. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 183 I.10. Az egészségnevelés és környezeti nevelési elvek 183 I Egészségnevelési elvek 183 I Komplex intézményi mozgásprogram 183 I Környezeti nevelési elvek 194 I.11. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 205 I.12. A településen élő nemzetiség kultúrájának megismertetése 206 II. Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tanterv Mellékletek 1.számú melléklet: A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 2.számú melléklet:legitimizációs záradék 3.számú melléklet Társadalmi Megújulás Operatív Program-Pedagógiai-Program kiegészítés 4.számú melléklet: A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 3

4 I. Bevezetés A évi CXC törvény a köznevelésről 97. (14 ) alapján az iskola felülvizsgálta a pedagógiai programját, annak érdekében, hogy a kerettantervről szóló jogszabály, valamint e törvény rendelkezéseinek megfeleljen. A Magiszter Alapítványi Középiskola és Szakiskola nevelőtestülete az intézmény pedagógiai programját a tervezésben szerzett korábbi tapasztalataira építkezve, a Nemzeti Alaptanterv elveit és elvárásait érvényesítve, az új telephelyek sajátosságainak és a képzési profil szélesítésének figyelembe vételével készítette el. Felfogásunk szerint a pedagógiai program: az iskola referenciadokumentuma, melyhez a fenntartó méri értékeléseit, elvárásait, fejlesztési támogatásait, szakmai orientáció, a nevelő-oktató munka és a szakképzés alapvető kereteit biztosítja az, az általános iskolai nevelés-oktatás, a középiskolai oktatás a szakképzés és a felnőttoktatás során, tájékoztató, melyből az intézményhasználók megtudják, hogy milyen szolgáltatást várhatnak el alapfeladatként, ill. melyek az igényelhető speciális szolgáltatások. I.1 AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA: Önállóan működő többcélú közös igazgatású intézmény NÉV MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT HATÁROZAT SZÁMA ÉS KELTE: 15/2015. (IV.16.) JOGÁLLÁS: Nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény GAZDÁLKODÁSI MÓD Önállóan gazdálkodó intézmény, a fenntartó által biztosított költségvetés keretein belül. FENNTARTÓ SZERV: Magyarországi Magiszter Alapítvány 4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b FELÜGYELETI SZERV Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriuma TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETET ELLÁTÓ SZERV: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal MŰKÖDTETŐ : Magyarországi Magiszter Alapítvány 4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b. SZÉKHELY: Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Debrecen 4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b 4

5 TAGINTÉZMÉNYEK: Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Fényes Adolf Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium Szolnoki Tagintézménye Szolnok, Áchim A. u Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Tiszavasvári Tagintézménye Tiszavasvári, Kossuth u Tiszavasvári, Petőfi u Tiszavasvári, Petőfi u Tiszavasvári, Petőfi u. 24. Az intézmény maximális tanuló létszáma: 3816 fő Székhelyen: 890 fő 4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b Szolnok, Áchim A. u fő 1037 Budapest, Bécsi út Tiszavasvári, Petőfi u Tiszavasvári, Petőfi u Tiszavasvári, Petőfi u Tiszavasvári, Kossuth u fő 250 fő 345 fő 100 fő 500 fő Tiszavasvári összesen: 1195 fő 10.1.Székhelyen: maximális létszám: 890 fő Szakközépiskolai nevelés-oktatás 9-12.évfolyam nappali rendszerű 3.oktatási szakmacsoport Ágazati besorolás: IV. Pedagógia 2.szociális szolgáltatások szakmacsoport 175 fő 5

6 Ágazati besorolás:iii. Szociális Szakközépiskolai nevelés-oktatás évfolyam nappali munkarend Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 2.szociális szolgáltatások szakmacsoport; Ágazati besorolás:iii. Szociális A többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása Szakközépiskolai nevelés-oktatás évfolyam nappali munkarend 2.szociális szolgáltatások szakmacsoport Ágazati besorolás:iii. Szociális Szociális asszisztens 3.oktatási szakmacsoport Ágazati besorolás: IV. Pedagógia Gyógypedagógiai segítő munkatárs 7.informatika szakmacsoport Ágazati besorolás: XIII. Informatika IT mentor 7.informatika szakmacsoport Ágazati besorolás: XIII. Informatika Informatikai rendszergazda Szakközépiskolai nevelés-oktatás évfolyam Felnőttoktatás esti munkarend 2.szociális szolgáltatások szakmacsoport Ágazati besorolás:iii. Szociális Szociális asszisztens 3.oktatási szakmacsoport Ágazati besorolás: IV. Pedagógia Gyógypedagógiai segítő munkatárs 7.informatika szakmacsoport Ágazati besorolás: XIII. Informatika IT mentor 7.informatika szakmacsoport Ágazati besorolás: XIII. Informatika Informatikai rendszergazda Gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12.évfolyam Felnőttoktatás esti munkarend Gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12.évfolyam Felnőttoktatás nappali munkarend Gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12.évfolyam nappali rendszerű A többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 60 fő 60 fő 210 fő 210 fő 175 fő 2011.évi CXC. törvény pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közül az intézmény ellátja a Érzékszervi fejlődési zavarral küzdő (gyengénlátók, nagyothallók) Enyhén értelmi vagy beszédfogyatékos Pszichés fejlődési zavarral küzdő (ezen belül tanulási zavarral küzdő ilyen a dislexia, disgráfia, discalculia; továbbá figyelemzavarral küzdő, valamint magatartásszabályozási zavarral küzdő) tanulókat. 6

7 Szolnok, Áchim A. u Maximális tanuló létszám 835 fő Gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12.évfolyam A többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai neveléseoktatása Gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12.évfolyam Felnőttoktatás esti munkarend Gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12.évfolyam Felnőttoktatás nappali munkarend párhuzamos művészeti szakközépiskolai nevelés-oktatás 9-13.évfolyam A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport; Ágazati besorolás: - OKJ Táncos (régi OKJ kifutó rendszerben) OKJ Kortárs-, modern táncos OKJ Néptáncos OKJ Táncos (Kortárs-, modern táncos; Néptáncos) 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport Ágazati besorolás: V. Képző- és iparművészet OKJ Grafikus OKJ Alkalmazott grafikus (régi OKJ (kifutó rendszerben) OKJ Szobrász szakképzés-elágazás: Díszítő szobrász (régi OKJ kifutó rendszerben) OKJ Szobrász OKJ Keramikus (régi OKJ kifutó rendszerben) Kerámiaműves OKJ Festő szakképzés-elágazás: Általános festő (régi OKJ kifutó rendszerben) Festő szakképesítés-ráépülés: Díszítő festő OKJ Alkalmazott fotográfus (régi OKJ kifutó rendszerben) OKJ Divat és stílustervező Dekoratőr Művészeti szakközépiskolai nevelés-oktatás évfolyam nappali munkarend 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport; Ágazati besorolás: Táncos (Kortárs-, modern táncos; Néptáncos) Művészeti szakközépiskolai nevelés-oktatás évfolyam nappali munkarend 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport Ágazat: V. Képző- és iparművészet Grafikus OKJ Alkalmazott grafikus (régi OKJ szerint kifutó rendszerben) Kerámiaműves Festő Díszítő festő OKJ Alkalmazott fotográfus (régi OKJ szerint kifutó rendszerben) 280 fő 140 fő 140 fő 175 fő 52 fő 48 fő 7

8 OKJ Divat és stílustervező Dekoratőr 8

9 2011.évi CXC. törvény pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közül az intézmény ellátja a Érzékszervi fejlődési zavarral küzdő (gyengénlátók, nagyothallók) Enyhén értelmi vagy beszédfogyatékos Pszichés fejlődési zavarral küzdő (ezen belül tanulási zavarral küzdő ilyen a dislexia, disgráfia, discalculia; továbbá figyelemzavarral küzdő, valamint magatartásszabályozási zavarral küzdő) tanulókat Budapest, Bécsi út 324. Maximális tanulólétszám: 896 fő Gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12.évfolyam Felnőttoktatás esti munkarend Gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12.évfolyam Felnőttoktatás nappali munkarend Gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12.évfolyam nappali rendszerű A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása Általános iskolai nevelés-oktatás 1-8 évfolyam A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása párhuzamos művészeti szakközépiskolai nevelés-oktatás 9-13.évfolyam nappali rendszerű 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport Ágazati besorolás: V. Képző- és iparművészet Grafikus 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport Ágazati besorolás: Táncos (kortárs-, modern táncos, néptáncos, társastánc) A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása Szakközépiskolai nevelés-oktatás évfolyam nappali munkarend 18.Vendéglátás-turisztika szakmacsoport Ágazati besorolás: XXVIII. Turisztika Idegenvezető Szakközépiskolai nevelés-oktatás évfolyam Felnőttoktatás esti munkarend 18.Vendéglátás-turisztika szakmacsoport Ágazati besorolás: XXVIII. Turisztika Idegenvezető 140 fő 140 fő 130 fő 216 fő 150 fő évi CXC. törvény pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közül az intézmény ellátja a Érzékszervi fejlődési zavarral küzdő (gyengénlátók, nagyothallók) Enyhén értelmi vagy beszédfogyatékos Pszichés fejlődési zavarral küzdő (ezen belül tanulási zavarral küzdő ilyen a dislexia, disgráfia, discalculia; továbbá figyelemzavarral küzdő, valamint magatartásszabályozási zavarral küzdő) tanulókat. 9

10 Tiszavasvári Maximális tanulói létszám: 1195 fő Tiszavasvári, Petőfi u. 4. Óvodai nevelés A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Oktatást kiegészítő tevékenység (oktatási- nevelés módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés) Tiszavasvári, Petőfi u Általános iskolai nevelés-oktatás 1-8 évfolyam A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása Szakiskolai nevelés-oktatás 9-11.évfolyam 20.mezőgazdasági szakmacsoport; Ágazati besorolás: XXXIII. Mezőgazdaság Gazda Kertész Gyümölcstermesztő (régi OKJ szerint kifutó rendszerben) Kertész Dísznövénykertész 2.szociális szakmacsoport; Ágazati besorolás: III.szociális Szociális gondozó és ápoló A többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai neveléseoktatása Gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12.évfolyam Felnőttoktatási esti munkarend Oktatást kiegészítő tevékenység (oktatási- nevelés módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés) 250 fő 100 fő 105 fő 140 fő 2011.évi CXC. törvény pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közül az intézmény ellátja a Érzékszervi fejlődési zavarral küzdő (gyengénlátók, nagyothallók) Enyhén értelmi vagy beszédfogyatékos Pszichés fejlődési zavarral küzdő (ezen belül tanulási zavarral küzdő ilyen a dislexia, disgráfia, discalculia; továbbá figyelemzavarral küzdő, valamint magatartásszabályozási zavarral küzdő) tanulókat Tiszavasvári, Petőfi u. 24. Óvodai nevelés A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Oktatást kiegészítő tevékenység (oktatási- nevelés módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés) Tiszavasvári, Kossuth u. 76. Általános iskolai nevelés-oktatás 1-8 évfolyam A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 100 fő 500 fő 10

11 Oktatást kiegészítő tevékenység (oktatási- nevelés módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés) I.2 Jogszabályi háttér évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről /2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 3. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról /2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 5. 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 7. 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 8. 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról /2012. (XI. 28.) Korm. rendelet A 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról /2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről évi CLXXXVII. törvény A szakképzésről I.3 A pedagógiai alapelvek, értékek Küldetésnyilatkozat Szolgáltatásaink során biztonságos, az intézményhasználók aktuális elvárásait követő,a társadalmi és gazdasági kihívásokra rugalmasan reagáló nevelést, oktatást, képzést kívánunk biztosítani, amelyben élvezhetjük az óvodázásban, az iskoláztatásban érintetett szülők és a közművelődési szolgáltatást igénylő lakosság elégedettségét, támogatását. Intézményünkben az oktatás nevelés képzés egységes folyamatában olyan, európai szemléletű, önálló életkezdésre felkészült állampolgárt kíván formálni az itt tanuló diákokból, akik önállóan és tudatosan képesek saját sorsukat irányítani, igénylik a közéletiséget, és rendelkeznek azokkal a készségekkel, kompetenciákkal, amelyek a továbbhaladáshoz, a felnõtt életbe való beilleszkedéshez, a felsõfokú tanulmányok folytatásához, a szakmatanuláshoz, a szakma megújításához és a munkavállaláshoz szükségesek 11

12 Intézményünk pedagógiai ars poeticájából fakadó küldetésének tekinti: 1. a magyarság, Európa és régiónk kulturális értékeinek közvetítését, 2. a munkavállaláshoz, az önálló életkezdéshez nélkülözhetetlen kompetenciák közvetítését, 3. az élethosszig tartó tanulás készségének kialakítását, 4. napjaink kihívásaira válaszoló modern alap- és szakmai ismeretek és idegennyelvtudás közvetítését, 5. tanulóink képességeinek differenciált fejlesztését, a tehetséggondozást, 6. a felnőttkor küszöbén álló diákok önálló érvényesülésre való nevelését, 7. esélyteremtést, esélykompenzációt a különböző hátrányokkal küszködő gyerekeknek, fiataloknak és fiatal felnőtteknek. Az intézmény napi működését értékrendje és céljai alapozzák meg. Legfontosabb alapelvünk az elkövetkező évekre, hogy harmonikus személyiséget fejlesztő, emberléptékű, diákközpontú, korszerű tudásbázist és hatékony kompetenciákat közvetítő iskolaként működjünk. Az iskola nevelőtestülete a diákok, a szülők, a fenntartó, a közvetett partnerek és a társadalmi környezet igényeinek, elvárásainak minél teljesebb kielégítésére törekedve pedagógiai hagyományaira - építve fogalmazta meg az iskola pedagógiai alapelveit, céljai, feladatait. Az értékek hosszú távon alapvetően meghatározzák az iskola működését, programját, a vezetési stílusát, munkamódszereit. Iskolánk rengeteg szállal kötődik szűkebb tágabb környezetéhez, ami az értékekkel összefüggésben azt jelenti, hogy működése egy jól definiálható társadalmi politikai kulturális közegben zajlik. A nevelőtestület a partneri igény és elégedettség mérések alapján intézményünk jövőbeni prioritásait az alábbiakban határozta meg: 1. készítsen fel a sikeres iskolakezdésre, testi-mentális, érzelmi és értelmi fejlesztés révén, 2. alapozza meg az alapműveltséget, az önálló életkezdéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkompetenciákat, 3. konvertálható tudásalapokat közvetítsen, 4. alapozza meg az idegen nyelvoktatást és az informatikai műveltséget, annak kompetenciáira alapozzon, 12

13 5. készítsen fel a praktikus életvezetési technikákra és az önálló életvezetésre, 6. gondozza a tehetségígéretű gyerekeket, fiatalokat minden területen, 7. kompenzálja a tanköteles korúak, ill. a fiatal felnőttek hátrányait 8. alapozza meg a szakmatanulást, a felsőoktatási tanulmányokat. Mindezek megvalósítása alapvető értékek mentén történik, ezért fontos feladatnak tekintjük a folyamatos értékközvetítést, ennek keretében: az egészséges, kiegyensúlyozott személyiség értékeinek érvényesítését (az élet tisztelete, az egészség értéke, stb.) az én harmóniájára vonatkozó értékek megismerését (önismeret, önművelés,stb.) a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek megjelenítését a szűkebb és tágabb közösségben (tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia stb.) a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek szerinti szocializációt (permanens tanulás, problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség ). Az iskola: értékrendjében emberközpontú, humanista; tanulóinak elsősorban az EMBER tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítésén,a másság elfogadásán alapuló humanista értékekkel kell rendelkezniük. A gyermeket nem érheti semmilyen okból hátrányos megkülönböztetés; értékként preferálja az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, az innovativitást, mert ezek olyan tulajdonságok, amelyek birtokában a tanulók irányítani képesek majd későbbi életüket. tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei legyenek egy derűs, harmonikus iskolai közösségnek. Fontos, hogy intézményünk minőségbiztosítási rendszere segítségével folyamatosan fejlessze nevelő-oktató munkáját, melynek középpontjában a tanulók állnak és az új oktatási módszerek állnak pl. projekt oktatás.. Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középiskolákban történő helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük töretlen legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat. Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg, törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására az európai klasszikus értékrend alapján. Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a partnereink, kiváltképpen a tanulók, pedagógusok a gyerekek szülei. 13

14 Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése megfelel a XXI. században jogosan elvárhatónak. Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket minél szélesebb körben tegyük ismertté a kerületi oktatásügyben és a közéletben. A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulókban kialakítsuk a fogékonyságot az alábbi értékekkel kapcsolatban: demokrácia értékei A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók személyes szociálisan értékes, tehát közösségfejlesztő és ún. önfejlesztő magatartásának alakítását, az ennek megfelelő tevékenységi formák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások leépítésére. Társadalmi elvárás, hogy felkészítsük tanulóinkat a magasrendű és közjót szolgáló aktivitásra. A személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, példaképek, eszményképek és meggyőződések. Ehhez partnernek kérjük a szülői házat, a családot (szülői munkaközösséggel kooperatív kapcsolat, szülők iskolája előadás sorozat stb.). Iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend, valamint az egyetemes kultúra hagyományos és új értékei hatják át. Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra, a különböző kultúrák iránti nyitottságra. Az értékközvetítésben részt vesznek: nevelőink, akik egyéni sikernek tekintik tanítványaik jó tanulmányi eredményességét, az elért sikereket, a harmonikus tanár diák kapcsolatot, a partneri elégedettséget, az iskola közösségei (a szülői munkaközösségek, az Iskolai Diákönkormányzat), akik alakítják az iskola tagintézményei közösségeinek arculatát, az intézményről kialakult képet. Kiket várunk intézményünkbe? az általános műveltséget, a társadalmi szocializációt közvetítő. a munka világát játékosan tanító általános iskolánkat és nevelőit elfogadó 6-14 éves gyerekeket az általános iskolába, azokat a fiatal felnőtteket, akik elmélyült ismeretek birtokában, jól felkészülve szeretnének a munkaerőpiacra kilépni a középiskola, szakképzés után, azokat a diákokat, akik az információs társadalom aktív részeseivé akarnak válni a számítástechnikai és nyelvi ismeretek birtokában, nemcsak a kiváló, de a zömében átlagos képességgel rendelkező, hátrányos helyzetű, iskolai kudarcokkal küszködő diákoknak is lehetőséget biztosítunk, hogy megszerezzék az érettségit, önmaguk képességeihez mérten sikeresnek érezzék magukat, s rendelkezzenek olyan kompetenciákkal, amelyek lehetővé teszik, hogy ne kezdjék a felnőtt életüket munkanélküliként. 14

15 II. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. Az intézmény kiemelt célkitűzései Milyen embereket szeretnénk nevelni? Intézményünk olyan légkört kíván teremteni, ahol jól érzi magát a diák és a tanár egyaránt. Ez határozott és következetes vezetési stílust kíván az intézmény-szervezet minden szintjén, hogy a céljaink megvalósulása érdekében, a nyugodt, biztonságos tevékenykedtetésnek, tanítás-tanulásnak megfelelő rend és fegyelem legyen. Nevelési elveink fontos része a tanár-diák kapcsolat mai korhoz illeszkedő alakítása. Egy ilyen kapcsolat csak a kölcsönös bizalomra épülhet. Megfelelő hangnemben mindent el lehet és kell mondani, mindenre lehet megoldást találni. Az egyes nevelési területek eljárások egymástól nem választhatók el. A nevelés oktatásunk szerves része. A helyi tanterveink megjelölik a legfontosabb tevékenységi formákat. Az intézmény gyakorlatában egyetlen nevelési terület sem élvezhet prioritást, hiszen komplex személyiség nevelés a célunk. Rugalmasan tudjanak alkalmazkodni a gazdasági-társadalmi változásokhoz, Alkotó módon viszonyuljanak a folyamatosan változó, alakuló konstellációkhoz Legyenek kooperatívak, azaz tudjanak együttműködni, tolerálják a másságot, kezdeményezzenek és vállalják a kockázatot Autonóm személyiségként vállalják a felelősséget, rendelkezzenek belső fegyelmezettséggel Véleményüket, érdekeiket, tudják megfogalmazni, és érvényesítésében konszenzusra törekedjenek Az ép testben ép lélek elve alapján nagy jelentőséget tulajdonítunk az egészséges életmódra nevelésnek. Célunk, hogy diákjaink ismerjék az emberiség globális problémáit, az egyén és a társadalom felelősségét, a lehetőségeket és korlátokat. Feladatunk az iskola eszközeivel az esélyegyenlőség biztosítása, a társadalmi rétegződés, a családok gazdasági státusza miatti hátrányok csökkentése. A nevelési program átdolgozása előtt - az alapelvek meghatározásához - nevelőtestületünk összegyűjtötte azokat a legfontosabb értékeket, amelyeket a nevelőtestület nevelő-oktatómunkája során prioritásnak tekint. E prioritások alapján fogalmaztuk meg alapelveinket, amelyek nevelő munkánkat meghatározzák. Közösen elfogadott, intézményünk által képviselt, legfontosabb értékek: tolerancia, egymás és a másság tisztelete, megbecsülése, humanizmus, szeretet, elfogadás, becsületesség, igazságosság, őszinteség, bizalom, a természet tisztelete, védelme, környezetünk megóvása a jövő nemzedék számára, önfegyelem, önismeret, 15

16 pontosság, igényesség és kitartás a munkában, a tudás, a munka, az értékteremtés, önállóság, szabadság, mások szabadságának tisztelete, az egyetemes és nemzeti kultúra tisztelete. Pedagógiai nevelő-oktató munkánk során az előbbiekben felsorolt értékek közvetítését és következetes képviseletét alapfeladatnak tekintjük, nevelő-oktató munkánkat ezen értékek mentén végezzük. Intézményünk a fentiekben megfogalmazott célokat komplex tevékenységrendszer révén kívánja elérni, melynek egyik legfontosabb eleme a tanítás-tanulás során érvényesülő nevelőmunka. Ennek tervezhető elemei a helyi nevelési programban, ill. a helyi tantervekben előre megtervezettek. Színterei: a tanórák, ünnepségek, hagyományok ápolását szolgáló tagintézményi szintű, csoport-,osztály- és iskolai keretben szervezett rendezvények, a partnerintézményekkel, kisebbségi önkormányzatokkal tervezett közös programok, szülői közösségekkel együttesen szervezett programok, mentálhigiéniás szolgáltatások, Szándékaink szerint a tanórákon, és a tanórákon kívül is a differenciált foglalkoztatás és az egyéni bánásmódnak kell érvényesülnie. Céljaink az óvodai és iskolai munkakapcsolatok és együttműködés fejlesztése, egymás munkájának jobb megismerése és kölcsönös elismerése, a közösen kialakított és tagintézményenként érvényesített alapnormák betartása és betartatása, a helyi társadalomban jelentkező általános és sajátos problémák őszinte, nyílt feltárása, elemzése és a megoldások keresése, a tagintézményi hagyományok megteremtése és ápolása a nevelőközösségekben, intézményi közösségekben a közösségi szellem erősítése, A kitűzött célok sikerkritériumait a képzési profilonként kimunkált helyi nevelési, pedagógiai és közművelődési programok tartalmazzák. A kitűzött intézményi célok elérését szolgáló feladataink a differenciált fejlesztés és értékelés érvényesítése, a korszerű pedagógiai módszertan elsajátítása és alkalmazása a nevelő-oktatómunka során, a tanórán kívüli nevelőmunkának is legyen meg a becsülete, de alapvető elvárás, hogy a tanórai munka keretében végzett tanulás-tanítás végzése legyen színvonalas. 16

17 A munkaközösségek vezetői legyenek szakmai kérdésekben a tagintézmény-vezetők közvetlen munkatársai, segítői, egyben váljanak a szakmai műhelyek tényleges szakmai irányítóivá, időt kell fordítani az intézményi közösségekben a személyes kapcsolatok kialakítására és ápolására, a tanuló környezetének családi körülményeinek megismerésére. Meg kell alapozni, hogy a magasabb évfolyamok diákközösségei alsóbb évfolyamokra gyakorolt pozitív hatása domináljon. Legyen követelmény és gyakorlat a diák - diák által történő nevelése is. A magatartás megítélése érdekében az általánosan elfogadott egyéni és közösségi normákat tudatosítani kell, illetve a nevelőtestülettel egyetértésben meg kell követelni a gyakorlatban. A nevelő-oktató munkánk, a tanítás-tanulás során azt a célt szolgáljuk, hogy az iskolánkba beiratkozott gyerekek, tanulók a különböző szintű adottságokkal, az eltérő ütemű fejlődésükkel, az intézményesen elsajátított és az óvodán, iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységeikkel, szervezett ismeretközvetítéssel, spontán tapasztalataikkal összhangban mind teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont volt a diákok képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi az általános műveltség elsajátítását és az önálló ismeretszerzést. Éppen ezért nevelési programunk összeállításánál az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat jelöltük meg: Az intézmény pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási gyakorlata segítse elő a helyes énkép kialakulását, és fejlessze az önismeretet. A személyiség fejlődését azzal segíthetjük elő, ha önmagunk megismerésére motiváló tanulási környezetet szervezünk a tanulók számára. Énképük és önismeretük gazdagodásához ezért olyan tanulási környezetet célszerű biztosítanunk, amely fokozza az őket körülvevő személyek és dolgok egyre tágabb körei iránti érzékenységet, illetve kialakítja bennük az alapvető erkölcsi, etikai, társadalmi normák iránti fogékonyságot. A nevelési értékek abban az esetben épülnek be a fejlődő személyiségbe, ha a tanulási tartalmak elsajátítása során a diákok maguk is aktív részeseivé válnak ezen értékek megnevezésének és azonosításának. Ahhoz, hogy diákjaink képesek legyenek énképükbe integrálni az újabb és újabb ismereteket, folyamatosan gondoskodnunk kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük, személyes biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakításában. Ennek érdekében a műveltségi területeken a nevelés és oktatás pedagógiai szervezését a tanuló ember szempontjából közelítjük meg, és törekszünk a diákok önés világszemléletének folyamatos formálására. A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk alapja egy olyan közös gondolkodást kíván az iskolafenntartó és iskolahasználó részérõl, amelyben a tanulók tudásának, 17

18 képességeinek, kompetenciáinak, egész személyiségének fejlõdése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az nevelés - oktatás színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. Ezen célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: A kognitív fejlesztés területén elvégzendő feladatok: a megismerési vágy fejlesztése, tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása, az érdeklődés fejlesztése, motivációs igény kialakítása, a továbbtanulási szándék segítése, a kognitív képességek (kognitív kommunikáció) fejlesztése. A társadalmi szocializáció és közösségi nevelés területén elvégzendő feladatok: a pozitív szociális szokások kialakításának, gyarapodásának segítése, a pedagógusok rendszeresen éljenek a segítő együttműködés változatos formáival, pozitív egyéni értékrend kialakítása, konstruktív magatartásformák elsajátítása, pozitív érzelmi légkör kifejlesztése, a diákok kooperációs képességének fejlesztése. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok: a mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a diákokkal, az önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során is, az önkifejezési és önértékelő képesség kialakítása és fejlesztése, az önismeret fejlesztése, önfejlesztő képesség fejlesztése, a tehetség kibontakozásának segítése. az intézmény kisgyermekkortól a szakmaszerzésig, továbbtanulásának kapujáig kívánja a családdal partnerségben kísérni, és komplex programmal adottságait kiteljesíteni neveltjeit, az esélyteremtést szolgálja az egyéni fejlődéskövetés, magasabb színvonalú oktatás: kompetenciaalapú, tevékenységközpontú tanítás-tanulás annak feltételeinek, humánerőforrásainak biztosításával, alkalmazkodás a családok, tanulók szociokultúrális hátteréhez, elvárásaihoz, a hátrányos helyzetű, problémás gyerekek iskolai sikerességének elősegítése, a gyerekek egyéni szükségleteihez igazított tanulói/tanítási módszerekkel, az iskolai nevelői közösség: nem korrigál, hanem az erősségekre alapoz, tiszteli és partnerként kezeli a gyermek családját, a tapasztalati, cselekedtető nevelési gyakorlatot helyezi előtérbe, minden tevékenységével, az iskolai programjaival, közösségfejlesztő munkájával a peremhelyzetű gyerekek felemelkedéséért, életesélyeinek megteremtéséért munkálkodik. a mindenki számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek azokat a szilárd alapjait sajátíttassuk el tanulóinkkal, amelyekre biztonságosan építhetik további 18

19 tanulmányaikat, és mutassunk utat ahhoz, hogyan bővítsék önállóan ismereteiket, felhasználva az írott ismerettárak és a kommunikációs eszközök lehetőségeit, a gyermekek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése álljon a középpontban, minden gyermek kapja meg a lehetőséget ahhoz, hogy megtalálja azt, amiben tehetséges, széleskörű tevékenységkínálattal minél több területen képezzük diákjainkat, megadva a lehetőségét a későbbi, érett korban történő pályaválasztásnak. nagy figyelmet fordítunk az emberiség jövőjét meghatározó közös problémákra. II.1. Fejlesztési területek nevelési célok A fejlesztési területek és a nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. E területek összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. Az erkölcsi nevelés A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a 19

20 hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus így a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell lennie. Állampolgárságra, demokráciára nevelés A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Az iskola minden évfolyamán fontos feladat az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése. Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök megfelelő szókincs verbális és nonverbális kommunikációs képesség funkcionális nyelvtan 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Módosított és egységes szerkezetbe foglalt

ALAPÍTÓ OKIRAT Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Óvoda, Általános 1037 Budapest, Bécsi út 32. Telefon: 1/366-577 H A T Á R O Z A T A Magyarországi Alapítvány Kuratóriuma a MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és. pedagógiai programja. 1. kötet Nevelési terv

A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és. pedagógiai programja. 1. kötet Nevelési terv A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja 1. kötet Nevelési terv Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet Ha szemükbe nézünk, ugyanazt

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

ALAPITÓ OKIRAT (módosításokkal egybeszerkesztett)

ALAPITÓ OKIRAT (módosításokkal egybeszerkesztett) Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakgimnázium, Gimnázium és Általános Iskola ALAPITÓ OKIRAT (módosításokkal egybeszerkesztett) hatályos 2016.09.01-től 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Mű-Hely

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA augusztus 26.

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA augusztus 26. MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2016.augusztus 26. 1 Tartalomjegyzék Nevelési program 5 I. Bevezetés 6 I.1. Az intézmény

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2014. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma IX.3.7. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület : KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 030 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek. Kaposi József Szolnok, 2012. február 15.

Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek. Kaposi József Szolnok, 2012. február 15. Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek Kaposi József Szolnok, 2012. február 15. A Nat törvényi háttere Nemzeti alaptanterv biztosítja: az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.. (3) bekezdése alapján a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Corvina Általános Iskola az alábbi intézményegységekből épül fel: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben