J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1/144 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-én (kedden), órai kezdettel tartott soron következő, nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza Gaál Kálmán terme (emelet 31. terem) Jelen vannak: Kecze István polgármester, Ábri Lukácsné, Demeter Jánosné, Dr. Ducza Lajos, Gönczi Károly, Hegymegi Lajos, Juhász Attila, Nagy István Zoltán, Téglási Sándor, Sándor László, Sánta Gábor Árpád, Szabó Lajos, Szepesi Gyula, Szepesi Jenő, Tatár Zoltán, Tóth Gyula, Tuka Antal képviselőtestületi tagok; Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző, Kacsó Sándorné aljegyző, Kocsisné Monoki Julianna intézményi osztályvezető, Tán Eszter PR kommunikációs ügyintéző, Cs. Németh Zoltán és Ducza Endre közterületfelügyelők, Klujber Katalin városfejlesztési ügyintéző; Gubuczné Tomor Mária az Arany János Városi Könyvtár vezetője, Varga József és Boda Pál a Városi Polgárőrség képviseletében, Dr. Dékány László háziorvos, Oros Kálmán a mezőőrök csoportvezetője, Dr. Malatinszky András a Városi Polgárőrség elnöke, Gallyas Gyuláné Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviseletében, Nyári Tiborné és Jónás Zoltán munkaerőpiaci menedzser, Fejes Zoltán karcagi rendőrkapitány, Dr. Butyka László kisújszállási őrsparancsnok-jelölt; id. Gönczi Károly lakossági érdeklődő; Janó Erzsébet jegyzőkönyvvezető; Az ülésről a TV Kisúj felvételt készít. Kecze István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket ezen ünnepi ülés kezdetén. Ünnep ez a nap, mivel városi kitüntetés átadására kerül sor. Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 224/2009. (VI.30.) számú önkormányzati határozatával Dr. Dékány László házi szakorvos sport- és üzemorvos részére Pro Urbe Díjat adományozott. Doktor úr augusztus 20-án elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a díjátadó ünnepségen, ezért a díj átadására most kerül sor. Felkéri Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző asszonyt a kitüntetett méltatására. Dr. Kittlinger Ilona: Örömmel jelenti be, hogy a több évtizedes gyógyító tevékenységéért, lelkiismeretes munkájáért és jótékonysági szerepvállalásáért az önkormányzat Pro Urbe Díjat adományoz dr. Dékány László háziorvos részére. Dr. Dékány László városunk jól ismert háziorvosa. Gyermekkori álma volt, hogy gyógyíthasson. Az orvosi diplomát 32 éve szerezte meg, mely tehetségén és kitartásán kívül szeretett anyai nagyanyja és édesanyja áldozatvállalásának is köszönhető. Jelenleg saját rendelőjében praktizál, amit 8 éve önerőből épített, itt háziorvosláson kívül üzemorvosi és sportorvosi rendelést is ellát. Fontos számára, hogy azok akiknek ezt a rendelőt szánták, az emberek, a betegek értékelik azt. Büszke azonban mentős múltjára is. Ezt a munkát még egyetemi hallgatóként kezdte el. Úgy véli, ez a gyakorlat nagyon sokat segített abban, hogy jó szakemberré váljon. Saját bevallása szerint mindez azonban kevés lett volna, ha felesége, Solymossy Éva nem támogatja. Dr. Dékány László a munka mellett karitatív tevékenységet is ellát. 15 éve tagja a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, jelenleg a kisújszállási csoport világi vezetőjeként tevékenykedik és segíti a rászorulókat.

2 2/144 Kisújszállás Város Önkormányzata gyógyító tevékenységét köszöni meg és a város lakosságának tiszteletét fejezi ki a Pro Urbe Díj adományozásával. Az ülésteremben taps hangzik fel. Dr. Dékány László: Köszönti a megjelenteket, köszöni a méltató, üdvözlő szavakat. Elmondja, hogy 9 éve 2 hónapja van saját rendelője, melyet saját lakásukban tartanak fent, illetve 2 éve már két rendelőt. Ez a rendelő tehát 9 x 12 hónap + 2 hónap ideje áll fenn. A szigorú napi árakon számolva, a kb. havi Ft-os bérleti díjával jelenleg Ft bérleti díjat üt meg. Természetesen most a jelenlegi díj levonásra kerül, ezért most nem távozik üres kézzel, ezt az ajándékot nyújtja át a városnak, a képviselő-testületnek. Ezt a Ft-ot. Köszöni szépen a díjat, a meghallgatást. Az ülésteremben taps hangzik fel. Dr. Dékány László háziorvos távozik az ülésteremből órakor. Kecze István: Köszönti a megjelenteket, és a TV Kisúj adását néző lakosságot. Bejelenti, hogy a képviselő-testület 17 fővel jelen van, 94 %-os a részvétel. Boncz Lajos települési képviselő előre jelezte késését. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Janó Erzsébet ügykezelő vezeti. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Tuka Antal és Tóth Gyula települési képviselőket. Szavazásra bocsátja - más javaslat hiányában - a jegyzőkönyv-hitelesítők személyének elfogadását. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással (17 igen szavazattal) elfogadja a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét. Kecze István: A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a meghívóban szereplő előterjesztésekhez a következő anyagok kerültek kiosztásra: 1. Az 5. napirendi ponthoz, a évi költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez kiosztásra került a kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére kamatmentes kölcsön biztosításáról szóló határozati javaslat. 2. A 6. napirendi ponthoz - amely a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123. EK irányelvvel kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szól - kiegészített formában került kiosztásra az 1. számú rendelettervezet. 3. A 24. napirendi ponthoz került kiküldésre egy határozati javaslat, amely a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló, ehhez a napirendhez most került kiosztásra a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató, amely tartalmazza: A Szolnoki Városi Ügyészség levelét a Kisújszállás, Arany J. u. 6/b. szám alatti, helyi védelem alatt álló társasházban bekövetkezett robbanással kapcsolatos igazságügyi szakértői vélemény fellelhetőségéről. A Karcagi Rendőrkapitány Úr levelét a augusztus hónapban történt eseményekről. 4. A meghívó 18. napirendi pontja - az Arany János Általános Iskola központi épületének, a Móricz Zsigmond Gimnázium központi épületének valamint a Városháza komplex akadálymentesítéséről szól - az ülésen került kiosztásra. 5. A 25/3. sorszámmal kiosztásra került Szabó Lajos települési képviselő interpellációjára a Kisújszállási Rendőrőrstől érkezett válasz. Felvételre javasolja 24/A. sorszámmal a Kun-Berek Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet megalakulásáról és a TDM Szervezet fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést. Előterjesztő: Kecze István polgármester

3 3/144 Az előterjesztés korábban kiküldésre került. Kérdezi, van-e más módosító javaslat a napirendre vonatkozóan? Más módosító javaslat hiányában szavazásra teszi fel az általa javasolt nyilvános 24/A. sorszámmal a Kun-Berek Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet megalakulásáról és a TDM Szervezet fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés felvételét a napirendre. Előterjesztő: Kecze István polgármester Aki ezzel egyetért, jelezze. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással (17 igen szavazattal) elfogadja a polgármester által tett napirendre vonatkozó módosító javaslatot. Kecze István: Szavazásra teszi fel a napirendet az elfogadott módosító javaslattal egyben. Aki azzal egyetért, jelezze. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással (17 igen szavazattal) a következő napirendet állapítja meg: Napirend a nyilvános ülésre: 1. Tájékoztató a városi közrend és közbiztonság helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedésekről Előterjesztő: Fejes Zoltán r. alezredes, a karcagi Rendőrkapitányság vezetője Dr. Malatinszky András a Városi Polgárőrség elnöke Meghívott: Oros Kálmán mezőőr Ducza Endre közterület-felügyelő Cs. Németh Zoltán közterület-felügyelő 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Kecze István polgármester Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző 3. Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előterjesztő: Szepesi Jenő bizottsági elnök Szabó Lajos bizottsági elnök 4. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéséről Előterjesztő: Kecze István polgármester 5. Előterjesztés a évi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság (P/2) Megívottak: valamennyi önkormányzati intézmény vezetője 6. Előterjesztés a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123. EK irányelvvel kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző Véleményezte: Ügyrendi és Jogi Bizottság (Ü/1) 7. Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő: Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző

4 4/144 Véleményezte: Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottság (K/2) 8. Előterjesztés az egyes szabálysértésekről szóló 34/2004. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző Véleményezte: Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottság (K/3) 9. Előterjesztés 220 millió Ft folyószámla- hitelkeret igénybevételére Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság (P/3) 10. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozásra Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság (EM/1) Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság (ME/1) Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság (P/4) Meghívott: Tán Eszter PR-kommunikációs ügyintéző 11. Előterjesztés utcanévváltozásokról Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Ügyrendi és Jogi Bizottság (Ü/3) Meghívott: Nagy Gy. Róza a Városvédő és Szépítő Egyesület titkára 12. Beszámoló önkormányzati társulások működéséről Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottság (KÜ/1) Ügyrendi és Jogi Bizottság (ÜK/1) Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság (EM/3) Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság (ME/3) Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság (P/1) Meghívottak: Dr. Fazekas Sándor a Társulási Tanács elnöke Sándor László projektmenedzser 13. Előterjesztés a fürdőgyógyászati ellátás további fejlesztésére Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság (P/10) Meghívott: Zsótér László a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója 14. Előterjesztés az Arany János Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására, valamint küldetésnyilatkozatának elfogadására Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság (M/1) Meghívott: Gubuczné Tomor Mária az Arany János Városi Könyvtár vezetője 15. Előterjesztés a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás alapdokumentumainak módosítására Előterjesztő: Kecze István polgármester 16. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Kecze István polgármester

5 5/144 Véleményezte: Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság (M/2) 17. Előterjesztés az ÉAOP-3.1.2/A. jelű az önkormányzati utak fejlesztése támogatására című pályázat benyújtására Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság (P/5) Meghívott: Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési ügyintéző 18. Előterjesztés az Arany János Általános Iskola központi épületének, a Móricz Zsigmond Gimnázium központi épületének valamint a Városháza komplex akadálymentesítésére Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság (P/7) Meghívott: Nyikos Csilla városfejlesztési ügyintéző 19. Előterjesztés szociális gondozók és ápolók illetve házi időszakos gyermekgondozók képzésére vonatkozó tanfolyam indításához szükséges támogató nyilatkozat nyújtására Előterjesztő: Kecze István polgármester Meghívottak: Jónás Zoltán munkaerő-piaci menedzser Nyári Tiborné munkaerő-piaci menedzser 20. Beszámoló a 2009.évi közfoglalkoztatási terv időarányos végrehajtásáról Előterjesztők: Zsótér László a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója Farkas Sándor a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója 21. Előterjesztés az általános iskolai úszásoktatásról Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság (EM/2) Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság (ME/2) Meghívottak: Somodi Zsoltné a Török Pál Református Általános Iskola igazgatója Nagy Lajos az Arany János Általános Iskola igazgatója Varga Vincéné a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon igazgatója 22. Előterjesztés az OTP Bank és a Posta épületének homlokzat felújítása során képződött burkolatszennyezéssel kapcsolatban felvetett interpelláció vizsgálatára Előterjesztők: Szepesi Jenő bizottsági elnök Nagy István Zoltán bizottsági elnök Véleményezte: Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottság (K/4) Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság (P/9) Meghívott: Ökrös János vezető tanácsos 23. Előterjesztés a Fűzfa szórakozóhely és környékének ügyében elhangzott interpelláció kivizsgálására Előterjesztő: Tuka Antal bizottsági elnök Meghívott: Túri Károly üzemeltető a kisújszállási őrsparancsnok Véleményezte: Ügyrendi és Jogi Bizottság (Ü/2) 24. Tájékozató a két ülés között történt fontosabb eseményekről Előterjesztő: Kecze István polgármester

6 6/144 24/A. Előterjesztés a Kun-Berek Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet megalakulásáról és a TDM Szervezet fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról Előterjesztő: Kecze István polgármester 25. Interpellációk Napirend a zárt ülésre: 1. Előterjesztés az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő fejlesztése (ÉAOP ) tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás megindítására Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Közbeszerzési Bizottság (ZK/1) Meghívott: Dr. Kui Gábor osztályvezető 2. Előterjesztés az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő fejlesztése (ÉAOP ) tárgyú beruházás műszaki ellenőrének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás megindítására Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Közbeszerzési Bizottság (ZK/2) Meghívott: Dr. Kui Gábor osztályvezető 3. Előterjesztés a Béke és Sásastó utak felújítása, az Illéssy utcai és Csatorna utcai parkolóhelyek kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Közbeszerzési Bizottság (ZK/3) Meghívott: Dr. Kui Gábor osztályvezető 4. Előterjesztés az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő területén ifjúsági szálláshelyek kialakítása tárgyú beruházás kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Közbeszerzési Bizottság (ZK/4) Meghívott: Dr. Kui Gábor osztályvezető 5. Előterjesztés a Kisújszállás 7745/3 hrsz-ú kivett töltés megjelölésű ingatlan tulajdonviszonyának ingatlan- nyilvántartásban történő kiigazítására Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság (ZP/1) Meghívott: Dr. Majtényi Erzsébet vagyongazdálkodási ügyintéző 6. Előterjesztés a Kisújszállás 7684 hrsz-ú Kert megjelölésű ingatlan értékesítéséről Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság (ZP/2) Meghívott: Dr. Majtényi Erzsébet vagyongazdálkodási ügyintéző 7. Előterjesztés a Kisújszállás, 7758/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről Előterjesztő: Kecze István polgármester Véleményezte: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság (ZP/3) Meghívott: Dr. Majtényi Erzsébet vagyongazdálkodási ügyintéző 8. Előterjesztés a 01033/4 hrsz-ú udvar vevőkijelöléssel történő értékesítésére Előterjesztő: Kecze István polgármester

7 7/144 Véleményezte: Meghívott: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság (ZP/4) Deméné Dr. Demeter Judit osztályvezető 1. napirendi pont: Tájékoztató a városi közrend és közbiztonság helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedésekről Kecze István: Szóbeli tájékoztatásról van szó, ezért megadja a szót az előterjesztőknek. Fejes Zoltán: Köszönti a megjelenteket, a tévénézőket. Elmondja, hogy az elmúlt hónapokban, a nyár folyamán kialakult egy olyan helyzet Kenderes és Kisújszállás térségében, ami egy olyan személyzeti döntést igényelt a részéről, amelyben azt tudta megállapítani, hogy a Kisújszállási Rendőrőrs parancsnoka új munkakörbe kerüljön, új szolgálatot lásson el. Ezen helyzet megoldására hatékony intézkedéssorozatot kezdeményezett. A mellette ülő Dr. Butyka László rendőr alezredes, aki a kisújszállási rendőrős parancsnokjelöltje. Amennyiben személyével a testület is egyetért. Valóban, olyan eseménysorozat történt a nyár folyamán, ami egy köznyugalmat nagyon befolyásoló, és egy eléggé zavaró tényező a közbiztonság szempontjából. Ez az intézkedéssorozat még folyamatban van, október 15-ét követően az új őrsparancsnok úr fog beszámolni a testületnek. Köszöni a meghallgatást, várja a felmerülő kérdéseket. Boncz Lajos képviselő megérkezik az ülésre órakor. Jelen van 18 fő, 100 %-os a részvétel. Dr. Malatinszky András: Elmondja, hogy nagyobb összefogásra van szükség a város közrendje, közbiztonsága érdekében. Javasolja az önkormányzatnak, hogy minden eddiginél programszerűbben foglalkozzon ezzel a témával. Az évi egyszeri beszámoló kevés, - véleménye szerint. Az alkalmazott módszerek hatékonyságát javítani, értékelni kell. A Polgárőrség a télre készülődvén megpróbál a falopásokkal szemben hatékonyabban fellépni, a jövő héttől kezdve működik ennek a megszervezése, kivitelezése. Tavaly 60 %-kal sikerült a falopások számát csökkenteni. A fiatalok szórakozóhelyen való jelenlétét fokozottabban ellenőrzik az iskolaév kezdetével. Ennek érdekében valamennyi általános iskolai pedagógusnak levelet küldtek, felkérve őket ebben a munkában való részvételre. A téli időszakra vonatkozik még a belterületi lakossággal való kapcsolat javítása. A Polgárőrség autójára hangosítót szereltek, a lakosság figyelmeztetésére, az aktuális fenyegetettségekre, árusok megjelenésekor, ál óraleolvasók megjelenésekor, stb. A mindennapi munkájuk mellett a járőrszolgálatot rendszeresen végzik. Már nem csak a hétvégén, hétköznap is, mivel saját járműve van a Polgárőrségnek. Kecze István: A kérdéseknek adja meg a szót. Gönczi Károly: Kérdezi az előterjesztőktől, hogy milyen kapcsolatot képzelnek el a településőrökkel? Hisz pályázatot nyert az önkormányzat erre a 3 hónapos foglalkoztatásra. Található-e valamiféle kapcsolódási pont? Mivel lehetne javítani, bővíteni ezeket a lehetőségeket, melyeket a településőrökkel talán nyer az önkormányzat? Nagy István Zoltán: Kérdezi, hogy divatban van-e, kötelező-e, szabályzatban van-e, hogy a szolgálatban lévő személy a szolgálat leadása után a történtekről írásos feljegyzést hagy-e az őrsparancsnokánál? Az információk eljutnak felfelé, a legmagasabb szintre, vagy általánosságokban a középtájon elhalnak? Mi a véleményük a gyalogos járőrszolgálatról? Akár éjjel, akár nappal? Téglási Sándor: Kérdezi a rendőrkapitány úrtól, hogy Kenderesen lesz rendőrőrs? Az újságban olvasta.

8 8/144 Hány körzeti megbízottal szeretnék ellátni Kisújszállás és Kenderes körzetét? Hány fő járőrrel, és hány fő bűnügyi nyomozóval? A közlekedésrendészettel kapcsolatban kérdezi, hogy valóban bővül a munkájuk? Dr. Ducza Lajos: Kérdezi, hogy az őrsparancsnok úr visszaállítaná-e azt, hogy minden héten beszámoljon, beszéljen polgármester úrral? Szepesi Gyula: Őrsparancsnok-jelölt úr nem kisújszállási lakos. Nem baj. Hogyan kívánja megoldani lakhatását? Juhász Attila: Nem tiszte Borók Tibor leköszönő őrparancsnokot védeni, de tudható, hogy a kisújszállási rendőrség létszámgondokkal küszködik. Ezzel a létszámmal szinte lehetetlenség normális munkát végezni. Mennyivel kívánnak nagyobb létszámot biztosítani a jövő kapitányának. Ha a létszám nem megfelelő, a munkája ellehetetlenül. Az is tudható, hogy a törvényi hátterek nem a rendőrséget védik, hanem szinte a bűnözői társadalmat. Tehát lesz létszámbővítés? Van erre tervezet? Kecze István: Dr. Malatinszky András említette, hogy a márciusi ülésen volt ez a napirend még téma. Akkor keményen fogalmazták meg elvárásaikat a képviselők. Kérdezi rendőrkapitány úrtól, hogy játszotte szerepet az a testületi ülés Borók Tibor áthelyezésében? Vagy milyen mély nyomokat hagyott az, Kapitány Úrban? Fejes Zoltán: A kérdésekre válaszolva elmondja, a településőrökkel kapcsolatban, hogy jónak tartja az alkalmazásukat. Ha valaki járőrözik, annak hatékonysága az ember mentalitásától függ. Ha odafigyel az eseményekre, akkor nagy segítség lesz a rendfenntartó szervek számára. Ha nem megfelelő a személy, az nem segítség. Az határozza meg a tevékenységüket, hogy kikről van szó. Ebben a rendőrség megpróbál kapcsolódni, hogy hol fejtsék ki tevékenységüket, és milyen jogszerű tevékenységet folytassanak. Ezek az emberek csak állampolgári jogokkal rendelkeznek. - Elnézést kér, de nem érti Nagy István Zoltán képviselő úr kérdéseit. Fejtse ki jobban, legyen szíves, hisz a rendőrnek a szolgálatteljesítésekor keményen leírják a jogszabályok, hogy miről kell azonnali szóbeli jelentést tenni, miről kell írásosat, mikor van lehetőség arra, hogy eltérjen, és 8 napon belül tegyen jelentést, stb. Ezt mind-mind jogszabályok határozzák meg. - A gyalogos szolgálat jó dolog, de a kor, és a bűnözés ezen ma már túlhaladt, a rendőröket mobilizálni kell gépjárművel. A gyalogos járőrözés háttérbe szorul, de ezt mindenképpen a létszám és a bűnügyi helyzet határozza meg. Szívesen válaszol a kérdésekre, ha konkrétabbak. - A polgármesterrel való heti találkozás: nem látja akadályát. Nem érti ez miért probléma, hisz a polgármester, és az őrsparancsnok beosztása olyan, hogy muszáj hetente, kéthetente beszélniük, hisz a folyamatos ügymenet megköveteli ezt. Részéről nincs akadálya, meg kell beszélni az új őrsparancsnokkal, hogy hogyan oldják ezt meg. - Létszámhelyzet: Egyet tudomásul kell venni, el kell ismerni: a rendőrség elsődleges feladata a lakosság maximális kiszolgálása, erejéhez mérten. Nem lehet arra hivatkozni, hogy kevesen vannak, és nem ezzel próbálnak meg minden problémát kiküszöbölni. Igen, vannak létszámproblémák, és lesznek is. Ettől függetlenül a dolguk a lakosság kiszolgálása erejükből telően. Nem lehet a rendőr célja, hogy az állampolgárt lebeszélje arról, hogy feljelentést tegyen, ha őt jogsérelem éri. Igenis, abban intézkedniük kell! Ha nincs létszám, nincs beosztotti állomány, akkor az őrsparancsnoknak kell kimenni, ha ő sincs, akkor személyének kell kimenni, és neki kell a problémákat megoldani. Ha ketten vannak, akkor annyiójuknak kell ellátni a feladatokat, ha megfelelő a létszám, akkor szét kell osztani a feladatokat. Alulfinanszírozást, rossz technikai feltételeket is tudna mentségül felhozni, de nem teszi, az a feladatuk, hogy a meglévő adottságokkal a lakosságot kiszolgálják. - Az újságcikk kissé okafogyott. A kenderesi polgármester úrral beszélt, holnap találkoznak személyesen az ottani őrs létrehozásáról, az állománytábla megengedi, az országos rendőrfőkapitány jóváhagyta. Nem tudja, hogy miért így jelent meg a cikk. - A közlekedésrendészeti osztály szerepe: Elmondja, hogy október 1-jei hatállyal lép életbe egy komoly szervezeti átalakítás a megyei rendőr-főkapitányságon, ami azt eredményezte, hogy úgynevezett

9 9/144 balesethelyszínelő centrumok jöttek létre, összevonták a rendelkezésre álló erőket, és megpróbálták kevesebb vezetői szint beiktatásával, célirányosabb munkavégzésre összpontosítva létrehozni ezeket a baleseti centrumokat. Ezáltal a Karcagi Rendőrkapitányság szervezeti egységéből kikerült a közlekedési osztály, és egy közlekedési alosztály elnevezéssel beintegrálva a közrendvédelmi osztályba, egy kevesebb létszámmal működő alegység jött létre, mert a baleset-helyszínelők és -vizsgálók átcsoportosításra kerültek nagyobb illetékességi területtel a Szolnoki Rendőrkapitánysághoz, ott teljesítenek szolgálatot. Ami a város életében változik, hogy itt lesznek elhelyezve a közlekedési kollégák, de nem a Karcagi Rendőrkapitányság szervezeti alegységeként, hanem a Szolnoki Rendőrkapitányság alegységeként. Ők csak Fegyvernektől a megyehatárig történő, valamint a Tiszafüredi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén a sérüléses közlekedési baleseteket fogják helyszínelni. Ez a lakosságot, az önkormányzatot úgy érinti, hogy egy olyan szervezeti egység, ami profi közlekedési vonalra összpontosult, az most elkerült a Karcagi Rendőrkapitányság állományából, és az itt maradt kevesebb létszám teljes egészében a lakosság igényeit tudja kiszolgálni. Azokat a járőrözési tevékenységeket, sebességmérési tevékenységeket, balesetek, ittas vezetések vizsgálatát fogják végezni. Ezen felül szeretnének a baleset megelőzésre nagyobb hangsúlyt fektetni, és eljutni a lakossághoz, az iskolákba, intézményekbe. Sánta Gábor kimegy az ülésteremből órakor. Jelen van 17 fő. Dr. Butyka Lajos: Lakhatásával kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, hogy Törökszentmiklóson lakik, nem gondolt arra, hogy Kisújszállásra költözzön. Úgy gondolja, hogy ez a távolság áthidalható. Amikor itt kell lennie bizonyos eseményeknél, át tud jönni, és el tudja látni a munkáját. Fejes Zoltán: Elmondja, hogy Borók Tibor áthelyezése eseménysorozat következménye, mellyel kezdenie kellett valamit. Ezt tartotta a legelfogadhatóbb döntésnek. Jelen pillanatban folyik a megyei rendőrkapitányság által is egy oknyomozás, hogy hogyan lehet az ilyen dolgokat elkerülni. Vádaskodás nélkül mondja, hogy a kenderesi és a helyi önkormányzat próbálja meg minél hamarabb jelezni azokat a pontokat, melyek sértik a lakosságot, vagy nemtetszést váltanak ki. Minél hamarabb történik intézkedés, annál fájdalom-mentesebben tudnak intézkedni. A Butyka úrral dolgozott együtt Törökszentmiklóson, ismerik egymást, az elvárásait ismeri. Kéri, forduljanak hozzá bizalommal. Kecze István: Véleményeket, javaslatokat vár. Téglási Sándor: A közbiztonság problémájáról szól. A félelem, az önbíráskodás, az erőfitogtatás és a tehetetlenség érzése, - ezekkel szembesül ma a lakosság a vidéki falvakban, a városokban, szerte az országban, Kisújszálláson is. Mindennapi keserűséget okoznak a kisebb, de az igen nagy károkat okozó helyi bűncselekmények. Megerősödtek a szélsőségesek, a kirekesztő, a gyűlöletkeltő, uszító, paramilitáris alakulatok, stb., amelyek súlyos károkat okoznak a nemzetközi megítélésben is. Egy szemléletváltozás kell a rendőrségen is, nem elég hatékony a bűnüldözés, célravezetőbb lenne megelőzni a bűncselekményeket. Be kell látni, hogy a bűnmegelőzés legalább, de ugyanolyan fontos feladat, mint a bűnüldözés. Az önkormányzatnak továbbra is feladata lesz a helyi társadalmi fellépés koordinálása, hiszen helyben látható legjobban, hogy mire van szükség, és mire lenne szükség. El kell érni, hogy az emberek gondolkodásába beépüljenek mindazok az ismeretek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy bizonyos bűncselekmények elkerülhetővé váljanak. Ezért szükség van a rendőrökre, a polgárőrökre, a közterületfelügyelőkre, az alakuló városőrségre, a mezőőrségre. Reméli, ezen szervek összehangolt munkája sokkal normálisabb mederben fog folyni, és rend lesz a városban. Nagy István Zoltán: Kimerítőnek tartja kapitány úr válaszát, nem gondolt másra. Azért kérdezte, mert tudomása van olyanról, hogy nem kerültek leírásra bizonyos események. A rendszeres havi tájékoztatónak örül, ami arra is utal, hogy a vezetés szelleme új. A legutóbbi találkozásukkor sok erős kritikát fogalmazott meg, amelyek azóta helyükre kerültek. Igen, itt helyben valóban problémák voltak, ezt a kapitány úr válaszaiból is lehetett hallani. Ezt külön örvendetesnek tartja. Az is fontos, hogy a rendőr ma

10 10/144 abszolút védtelen. A mai rendőri vezetők, jogalkotók, a rendőr személyének védelmét szorgalmazzák. Amire az uralmon lévő kormányzat azt válaszolta, hogy nem ért vele egyet. Tehát a rendőrt le lehet köpni, meg lehet verni, le lehet lőni... Azt a gondolatot fejezi ki, hogy a közvélemény, a többség azt szeretné, hogy a rendőr védettebb helyzetbe kerüljön, mert bizonyos esetekben lehetetlenné tették az intézkedést számukra. A gyalogjárőrökről más a véleménye. Aki gépkocsiban ül, annak a szeme és a füle nem úgy működik. A szeme csak az útra figyel, és a gépkocsi hangja miatt nem észleli a gyanús zajokat. A létszámhiány, és a szűkös keretek ellenére nem árt egy gyalogos rendőr, hisz van mobil telefon. A kocsiban ülő rendőr nem hall gyanús neszeket. Dr. Malatinszky András emlegette az összefogást. Össze kellene fogni, meg kellene előzni a dolgokat, védeni kellene a vagyonunkat, akár a rendőrt is, ha úgy adódik, és ennek eredménye lehet. Személyes eljárássorozatról szeretne szólni. A választókörzetében van egy kritikus terület, ahol az ott lakók egy része középkori állapotokat teremtenek, - intézkedései hatástalanok voltak. Kéri parancsnok urat, ez a bizonyos József Attila és Marjalaki utca kereszteződésében lévő lakóközösségre próbáljon a lehetőségek szerint nyomást gyakorolni, hogy az ottani dolgok szűnjenek meg, melyeket közölt már több helyen. Nincs változás sajnos. Gönczi Károly: Elmondja, hogy hozzászólása kissé szkeptikus lesz, de nem politikai indíttatású. A parancsnok úr által mondottakkal tud azonosulni, igen, szolgálni kell, és sok kifogást nem lehet tenni. Ez egy óriási szemléletváltás a márciusi előterjesztés óta. Örül, hogy itt tartunk. Elmondja, hogy 1,5 hónapja betörést jelentett, nem volt jelentve. Számonkérésére ez valamilyen szinten rendeződött. De több ilyen esetről is tud. Mindenképpen úgy gondolja, és kéri az intézkedéseket, hogy ne érje meg bűnözni Kisújszálláson. Érezzék az elkövetők, hogy úgyis lebuknak! Ehhez az is kell, hogy a szabálysértő ne tudjon arról, hogy ki jelentette fel. Szeretné, hogy ne a sértettnek kelljen félnie, hogy ha számon kérik rajta, hogy védekezett. Ezek fontos kérdések. Reméli, hogy ezek megtörténnek. Ha ez így lesz, a város ezt meg fogja hálálni. Ábri Lukácsné: Kisújszállás bűnözési helyzetében nagy szerepét látja a házalók működésének. Az időseket ezek kihasználják. Kéri az őrsparancsnok úrtól, erre is figyeljenek oda. Juhász Attila: Borók Tibornak az új munkájában, az új őrparancsnoknak is az új munkájában sok sikert kíván. Azért voltak változások a nyár folyamán, saját tapasztalata, hogy mellékutcában is igazoltatnak a rendőrök. Személyét is háromszor igazoltatták, egyszer meg is büntették gyorshajtásért. A strandon volt kétszer is konfliktushelyzet vidéki vendégekkel, a rendőrség gyorsan intézkedett. Elmondja, hogy a vendéglátó egységeket félelemben tartják a bűnözők, és este nem mernek nyitva tartani, a fiatalok nem mernek szórakozni menni. Új bűnözők jelentek meg a városban. A többiek védelmében is szól most. Ennek meg kell szűnni! Kéri az új őrsparancsnokot, ügyeljen erre is. Országos szinten sem könnyű a rendrakás sajnos. A lakosság keményebb dolgokat vár a rendőrségtől. Jó munkát kíván az új őrsparancsnoknak. Dr. Malatinszky András: Az összefogásrendszer működik. Példaként említi egy 60 éves ember eltűnését. A mezőőrök a Polgárőrséggel együtt megtalálták holtan a személyt. A területet biztosították, mire jöttek a rendőrök. A kertek ellenőrzése is összefogással működik. Oros Kálmán állítja össze számukra a kerttulajdonosok névsorát. Kétségtelen, hogy a rendőrséggel az utóbbi időben ez a fajta összefogás lazult, sok dolog lógott a levegőben. Ezen változtatni kell, de nem itt kell megbeszélni. Az összefogásról annyit még, hogy 19-én összeülnek megbeszélésre. A Polgárőrség nem látja értelmét a településőrségnek. Nem lehet tudni, hogy kik lesznek azok a személyek. Oda se lehet mindenkit felvenni. Bizonyos képzettséggel kell rendelkezni ehhez. A lakosság kiszolgálásáról megemlíti kapitány úr ez évi márciusi nagyon szimpatikus beszámolóját. Felolvas belőle: Arra törekszünk, hogy az illetékességi területünkön élő lakosságnak és a hozzánk érkezőknek jól érzékelhető közbiztonságot biztosítsunk. Törekszem arra, hogy az állampolgárokért dolgozva a feladatainkat minden körülmények között szakszerűen törvényesen és humánusan végrehajtó rendőrség-

11 11/144 képet sikerüljön kialakítanunk, és megerősítenünk. Megjegyzi, hogy egyedül nem fog menni. Összefogás, feladatmegosztás szükséges. A napi munka tervezése, szervezése a szakmai feladatok gazdaságos és költségtakarékos ellátásának szellemében folyik. Elmondja, hogy a Polgárőrség van annyira nagypályás, hogy megtalálja a feladatait. Telepítettek térfigyelő kamerákat az önkormányzattal összefogva, és a kerékpárlopások is csökkentek ezek hatására. Összefogással a város közbiztonsága, közrendje lényegesen jobb lehet. Kecze István: Örül, hogy kapitányságvezető úr megfogalmazta először teljes körűen az önkormányzat elvárásait is a jelölttel szemben. Elvárásokat Kisújszállás közbiztonsága tekintetében. Természetes, hogy elnök úr a Polgárőrség részéről, és képviselőtársai is hasonlóan vélekedtek az összefogásról, de a lényeg a megvalósítás, és, hogy őrparancsok úr a beosztottjaival ezeket hogyan tudja majd foganatosítani Kisújszállás területén. Kéri, hogy őrsparancsnok-jelölt úr jelezze, hogy kér, vagy nem kér szolgálati lakást. Most van egy 76 m 2 - es, kétszobás lakás fenntartva. Amennyiben nem kér, akkor másnak lesz biztosítva a bérleti jog. Borók Tibor őrsparancsnok úrral többször volt olyan jellegű találkozója, amikor egyeztették azokat a problémákat, amiről tudniuk kellett. Ezek alkalomszerű találkozások voltak, lehet rendszeresen kellett volna. Természetesen szívesen áll rendelkezésére alezredes úrnak is, amennyiben erre kölcsönösen igényt látnak. Úgy gondolja van erre igény, és szeretné is, ha ezek a találkozások létrejönnének. Fejes Zoltán: Örül neki, hogy a fennálló hibák, hiányosságok ellenére a jövőt egyféleképpen képzelik el a jelenlévők. Ez viszi előre abbéli szándékukat, hogy Kisújszállás nyugodt, békés kisváros legyen. Kecze István: A testületnek Dr. Butyka László alezredes úr, őrsparancsnok-jelölt kinevezéséről véleményezési joga van, erről határozatot kell hozni. Szavazásra teszi fel Dr. Butyka László rendőr alezredes kisújszállási őrsparancsnoki kinevezését. Bízik benne, hogy hasznos tevékenységet fog folytatni, az itt közösen megfogalmazott elvárások mentén, amihez sok sikert kíván a testület nevében. Fejes Zoltán: Úgy gondolja, hogy nem kell most szavazni, majd küldik ennek a kérelmét, javasolja a testületnek, hogy figyelje nagyítóval Butyka úr tevékenységét, hogy alkalmas vagy sem, ez legyen próbaidő. Kecze István: Jó, akkor most egyelőre Butyka úr megbízott őrsparancsnok, és próbaidőn van... Fejes Zoltán: Azért mutatta be Butyka urat jelöltként, mert ő ténylegesen október 15-étől lesz itt. A papírmunkái, háttérmunkái még hátravannak a kinevezéséhez. Október 15-től fogja a szolgálatot ellátni Kisújszálláson. Legyen ez próbaidő október 15-től. Utána legyen döntés erről. Dr. Butyka László: Igen, október 15-től kezd a területen. Kér egy időpontot 15-e utánra, hogy részletesen kifejthesse a gondolatait, és viszont. Kecze István: Javasolja, hogy a tájékoztatót a testület vegye tudomásul, valamint a bemutatást, és az elhangzott véleményeket. Aki ezzel egyetért, jelezze. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással (17 igen szavazattal) tudomásul veszi a városi közrend és közbiztonság helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedésekről szóló tájékoztatót. Dr. Malatinszky András elnök, Oros Kálmán csoportvezető, Varga József és Boda Pál polgárőr, valamint Fejes Zoltán rendőrkapitány és Dr. Butyka László rendőrparancsnok-jelölt távoznak az ülésteremből órakor. Távozik még az ülésről id. Gönczi Károly lakossági érdeklődő.

12 12/ napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Kecze István: A kérdéseknek adja meg a szót. Hegymegi Lajos Jegyzőasszonytól kérdezi, hogy a 8. oldalon a 191/2009. VI. hó 2. számú határozat, és a 9. oldalon ugyanez a 193. VI. hó határozat téves, vagy miért van ez kétszer? Ezt már egyszer leszavazta a testület, hogy ez a juttatás nem lesz kifizetve, - úgy tudja. Kétszer van ugyanaz. Kacsó Sándorné: Ez nem véletlenül szerepel így. A kettő jelentése ugyanaz, de ebben a témában egymást követő szavazáson két döntést hozott a testület, ezt a jegyzőkönyv is tartalmazza. Dr. Kittlinger Ilona: Két döntés is született, a végső döntésben a képviselő-testület úgy döntött, hogy az érdekeltségi rendszerben ez nem került kifizetésre. Kecze István: A hozzászólásoknak adja meg a szót. Hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a 10. oldalon lévő határozati javaslat elfogadását. Aki azzal egyetért, jelezze. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással (17 igen szavazattal) elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 271/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2008. (II. 4.) 372/2008. (XI. 25.) 87/2009. (III. 31.) 175/2009. (V. 26.) 248/2008. (VI. 24.) 373/2008. (XI. 25.) 89/2009. (III. 31.) 177/2009. (V. 26.) 282/2008. (VIII. 28.) 376/2008. (XI. 25.) 100/2009. (IV. 28.) 191/2009. (VI. 2.) 285/2008. (VIII. 28.) 392/2008. (XI. 19.) 109/2009. (III. 28.) /2009. (VI. 2.) pontja 317/2008. (IX. 30.) 398/2008. (XII. 19.) 130/2009. (V. 26.) /2009. (VI. 2.) pontja 321/2008. (IX. 30.) 401/2008. (XII. 19.) 137/2009. (V. 26.) 198/2009. (VI. 30.) 322/2008. (IX. 30.) 402/2008. (XII. 19.) 138/2009. (V. 26.) 206/2009. (VI. 30.) 323/2008. (IX. 30.) 7/2009. (I. 22.) 139/2009. (V. 26.) 208/2009. (VI. 30.) 345/2008. (X. 16.) 11/2009. (I. 27.) 9. és 140/2009. (V. 26.) 209/2009. (VI. 30.) 13. pontja 360/2008. (X. 28.) 17/2009. (I /2009. (V. 26.) 217/2009. (VI. 30.) 2. pontja 367/2008. (XI. 25.) 34/2009. (II. 24.) 142/2009. (V. 26.) 224/2009. (VI. 30.) 368/2008. (XI. 25.) 35/2009. (II. 24.) 143/2009. (V. 26.) 225/2009. (VI. 30.) 369/2008. (XI. 25.) 67/2009. (III. 31.) 144/2009. (V. 26.) 226/2009. (VI. 30.) 370/2008. (XI. 25.) 68/2009. (III. 31.) 163/2009. (V. 26.) 232/2009. (VII. 17.) 371/2008. (XI. 25.) 69/2009. (III. 31.) 171/2009. (V. 26.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Erről értesül: 1. Kecze István polgármester

13 13/ Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya 3. napirendi pont: Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Kecze István: Kéri a bizottsági elnököket, ismertessék a bizottságaik átruházott hatáskörben hozott döntéseit. Szepesi Jenő: Ismerteti a bizottsági hatáskörben hozott döntés: A Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottság elnökeként szeretné tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a bizottság szeptember 21-én tartott soros ülésén tárgyalta a város idegenforgalmi helyzetéről szóló tájékoztatót. Kisújszállás Város Önkormányzatának Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottsága a város idegenforgalmi helyzetéről szóló tájékoztatót 29/2009.(IX.21.) számú határozatával, egyhangú szavazással (7 igen szavazattal) tudomásul vette. Ezen részletes, tartalmas tájékoztatót Nagyné Majláth Emese, a Tourinform Iroda vezetője készítette, mely nála, vagy a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán megtekinthető. A tájékoztatót csak a bizottság tárgyalta, ezért hívja fel a figyelmet erre. Szabó Lajos: Ismerteti a bizottsági hatáskörben hozott döntés: 52/2009.(IX.22) sz. /E./ bizottsági határozat a mozgásszervi problémával kiszűrt gyermekek kisújszállási ortopédiai vizsgálatának megszervezésére 1./ Kisújszállás Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sportbizottsága (továbbiakban Bizottság) az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet 8. cím 3 alcím 4. sorszáma alatti önkormányzati egyéb feladatok előirányzaton belül a rendelet 3. (6) bekezdés a.) alpontja alapján egészségnevelési, felvilágosító tevékenységre elkülönített Ft összeg terhére a 3. (7) a.) bekezdés alapján átruházott hatáskörben Ft-ot biztosít a mozgásszervi problémával kiszűrt gyermekek kisújszállási ortopédiai szakellátásának megszervezésére a évben. 2./ A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a mozgásszervi problémával kiszűrt gyermekek kisújszállási ortopédiai szakellátásának megszervezése érdekében kössön megállapodást dr. Szappanos László ortopéd szakorvossal az 1./ pont szerinti keret terhére. Felelős: Szabó Lajos elnök Határidő: szeptember / A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse el a 2./ pont szerinti megállapodást. Felelős: Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző Határidő: szeptember 30. Kecze István: A kérdéseknek ad helyt. Kérdés nem vetődik fel, a véleményeket várja. Vélemény nem hangzik el, így kéri, hogy a bizottsági elnökök beszámolóját vegye tudomásul a testület. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással (17 igen szavazattal) tudomásul veszi a bizottsági elnökök bizottsági hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

14 14/ napirendi pont: Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéséről Kecze István: A kérdéseknek ad helyt. Kérdés nem vetődik fel, a véleményeket várja. Vélemény nem hangzik el, így kéri, hogy a polgármester beszámolóját vegye tudomásul a testület. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással (17 igen szavazattal) tudomásul veszi a bizottsági elnökök bizottsági hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót. 5. napirendi pont: Előterjesztés a évi költségvetési rendelet módosítására Kecze István: Elmondja, hogy a évi költségvetési rendelet módosítására az előterjesztő részben leírt hét indokot nem olvassa fel. Felhívja a testület figyelmét, hogy ehhez a napirendhez van kiosztott anyag is. Kéri a bizottsági állásfoglalás ismertetését. Nagy István Zoltán: Ismerteti a bizottsági állásfoglalást. Kisújszállás Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága a évi költségvetésről szóló 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítását előterjesztés szerinti formában javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Kecze István: A kérdéseknek ad helyt. Kérdés nem vetődik fel, a véleményeket várja. Vélemény nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a költségvetési rendelet módosítását előterjesztés szerinti formában. Aki azzal egyetért, jelezze. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással (17 igen szavazattal) elfogadja a javaslatot, és a következő rendeletet alkotja: KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a évi költségvetésről szóló az 5/2009. (IV.1.), a 8/2009. (IV.24.), a 12/2009. (V.27.), a 13/2009. (VI.3.), a 14/2009. (VII.1.) és a 16/2009. (VIII.29.) önkormányzati rendelettel módosított - 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Ör.) a következők szerint módosítja: 1. (1) Az Ör. 1. /1/ bekezdés a./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Bevételek forrásonként /1/ a./ Az önkormányzat a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét a finanszírozási bevételekkel együtt Ft-ban állapítja meg, mely Ft működési célú

15 15/144 likviditási hitelfelvételből, Ft összegű értékpapír értékesítésből és Ft saját bevételből és a központi költségvetésből származó forrásból áll. (2) Az Ör. R/1. számú melléklete helyébe e rendelet R/1. számú melléklete lép. 2. (1) Az Ör 2. /1/ bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az intézmények bevételei és kiadásai címenként és alcímenként /1/ Az önkormányzat az intézmények bevételei és kiadási főösszegét Ft-ban állapítja meg. (2) Az Ör 2. /7/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. /7/ A Társulások bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege Ft, melyet a Társulások döntéseinek megfelelően, változatlan formában az R/2/d. számú melléklet tartalmaz. (3) Az Ör 2. /9/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. /9/ Az intézmények, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatását célonként, feladatonként az R/2/f. számú melléklet tartalmazza Ft főösszegben. (4) Az Ör. R/2., R/2/d. és R/2/f. számú melléklete helyébe e rendelet R/2., R/2/d. és R/2/f. számú melléklete lép. 3. (1) Az Ör. 3. /1/ bekezdés a.) pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai alcímenként és feladatonként /1/ a.) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal évi kiadási főösszegét Ftban állapítja meg. (2) Az Ör. 3.. /2/ bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. /2/ b.) a 9 cím 3 alcím 2. szám alatt a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz csatlakozás támogatására tervezett Ft, valamint a évi támogatások odaítélésnek hatáskörét a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságra, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságra,

16 16/144 (3) Az Ör. R/3. és R/3/c. számú melléklete helyébe e rendelet R/3. és R/3/c. számú melléklete lép. 4. Az Ör. R/4/a. számú melléklete helyébe e rendelet R/4/a. számú melléklete lép. 5. (1) Az Ör. 5. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. Az önkormányzati felhalmozási (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások) feladatok /1/ Az önkormányzati folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzatainak főösszege Ft, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezését az R/5/a. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Ör. 5. /2/ bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 5. /2/ évben új induló beruházási és fejújítási feladatok előirányzatának főösszege Ft, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezését az R/5/b. számú melléklet tartalmazza. (3) Az Ör. 5. /4/ bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 5. /4/ A felhalmozási célú pénzeszközök átadások és kölcsönök előirányzatának főösszege Ft, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezését az R/5/d. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Ör. 5. /5/ bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5. /5/ b.) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások előirányzatának összege Ft., melyet az R/3. számú melléklet tartalmaz. (5) Az Ör. R/5/a., R/5/b. és R/5/d., számú melléklete helyébe e rendelet R/5/a., R/5/b. és R/5/d., számú melléklete lép. 6. (1) Az Ör. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. Céltartalék Az önkormányzat évben Ft felhalmozási céltartalékot képez, melynek részletezését az R/6/a. számú melléklet tartalmazza és Ft működési céltartalékot képez, melynek részletezését az R/6/b. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Ör. R/6/a. és R/6/b. számú melléklete helyébe e rendelet R/6/a. és R/6/b. számú melléklete lép.

17 17/ Az Ör. R/8/a., R/8/b., R/9/a., R/9/b., R/10/e., és R/10/f. számú melléklete helyébe e rendelet R/8/a., R/8/b., R/9/a., R/9/b., R/10/e., és R/10/f. számú melléklete lép. 8. Ez a rendelet szeptember 30-án lép hatályba. Kisújszállás, szeptember 29. H:\Szervezés\Janó Zsóka\Önkormányzat - Képviselő-testület\ Testület-jgyk.doc

18 é ĺ Ö á18/144 ĺ é é á ő ľá É É ł É É é ó ł Ż ś ľ Ęĺ Ęś é Ľ á á ú ö é Ýé ó é é ü Á Ä é á é á Żä ů ö é é ú é á í á é úá é é Źü ö ö é é é ľ ĺ Żá ć úá é éż é ů ö é é ú é ö á é á Ť ŕ á ü á á ĺ ö é é ú é Ż Ż öżá ć á á ŕá ü ó Ł ł Ť á ű é ó é ú ö é é ö ĺ á é á ó é á ó ó öśż ć é ö ó ĺ ó éľ á á ó á Żó ö ĺ ó Á ż á ó ĺż ö Ż é ĺ é é í á é í í á ó é é é Ś ń ć ŕ Á ĺż Ś á ű é é ö í Ą Á É Ľ ł ö Ü éńé Ś é é é é é é á ö ö éńé ĺ é Đé á Đ Ż ö ö éńé í é ć é á öżö á á éŕ é ĺ éśöśś ú á á é é ĺ é Í á ó é éŕé í é á ó ó á ł ó é é ö ĺá á ü é é ó ą Ż ó ó á ó é Ż é é ć ĺ é é ü é é é ü é ć é í Ý Żńś é ö á é á ĺ Áż ř ĺĺ ô ĺ é í é á á á é á é Ńéĺ ć é ĺ żá á é á ó ř á ĺ ü ő óŕś áś é á ć ú ć ö ń é á áż ľ áś ü ő Á żá é ú é ö Á é Á Ż á á á á Ż Í Ż ö öí Ą á á á óĺ ö ö é ĺ ô É á Ż ö á á á á łě ě é

19 é ĺ á19/144 Ż é é á ő ľá É é á ó é é ó á á á ł ż ó ć é é á ó ć í é é ó Ż é é í é éí ô ľ á é É é é Ż á íú á á á ĺ É á ö á á íü é á á Ĺ é á á á Ú á ü é ó ö ö é é ę ó á áś á é é öż ĺ ő áĺ ö ö đ íż á ó é í é í ĺż á á ó Ś á é ĺ é é Ż á á é á ů á á áś á Ô á á á Śż éś é ú á ń Ö ľ á é ö é ć ńń á á Ö á áí ĺ ü ń á é ő öĺ á á Öí ń á é é á á áśá ö ĺ żóóíĺ Ż á ô ö é ú á ô ó Ą ô óżíô ńú ó é á á ľ ľľł é éś ćś ě ć ĺ ń á á ś Ŕąćś ä é á ú ĺ ąá đł ó á á ä á á á á é ö ł áń ż ĺ é á äń á Íó á á ó á á ó á á á áó ł ż ć á ó á ó áü ó á ń á ó ý Ęŕń á áí ä ĺ ĺá é á á żá Éá á á é é ű Ýé é é ú á á é é ĺ ü ś á ó ąö śé đ żó á á đó é ĺ łééá ó É ĺ ł ä ÁĘ á Ń ó á ý á Ń ł ć ś żä ýď ö á đóý ć é í ć á ł ó á śĺ śé ó ú á ó Úđ á ó ĺř á ô śż Á á ŕ ł Á ó é łł ł ó íé é Ý á ä ć á á Íóśé é ł éď á é ĺ ś É Ż ą ó Ś áśź ů ś ń Ę ĺ ó É ľ ľ éś ł ć ö ü ĺ á ĺ á ś Ú ś á ł öĺ é Ż ü ż ě ü ŕ

20 Ö é í Ö á20/144 é ć á ő řá Í É É é ó Ú ó ä ó á á ä ń ľ ó ó á Ô áś ö á á ů é éś á á ÁĐá é ú ĺ Ť á í ú é ĺ á łá ŻŻ ü ŕ éś ô í á á ó é á á Ż ć Ę á ó é ĺ ú ĺá ä á ďäśá áś ó éí ł ó É ú á á ń ö ü ó ä É ú ĺá É Ö ĺ éś ł ó ó ú ł ć ô śż ęćś É á ú ó é á ú ó ĺ ú ä á É á á íóů áöĺ ó ú í á É ĺł ä á ł é ś á á á Ż é á é ó ó é É ĺł é á úý ó é á é á ä ä áí á ł á á í ú áś é ń É á ń ô é ć á öżö ćśá ô ó ó Ż ú á Ą Á á ú á ď ć á á ń á á á á á é é ű Ýé íĺ ĺ á é ń ľ áĺ á áśé ó ű é á á é ú á á á éľ é ű é ĺá ĺ łĺ ł ó á ó ö ö éľü é ó á é é ö ö Ś é ü é á é á á ń á ö ö é Ü é é ú ö ö ö ö í é é Ń ö é ö ö ö ŚŚ É ó ÖŃ Í á ú ö é ö ö á é ü é á óś ö Ś ĺö éľü é ĺ ú á ö ĺ É É Ü É éń ć úłô éśéřá óżó é é áĺ ć ú ó ć á śé đ ńá ó éü é á é é ú ó ćś ć á ó ó é é É á é é á é ľ á á öżó é á ĺ á é é ĺ é ľ Áí ö Á óżó é é áĺ ć ć ĺ é Í żó é ú é ż á ö ś ćň ř ń ć ü é ô Ö á Ż é ö ľé ż ô á ś ś ĺ śé é é é ćł

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ő É Ő ĺ É ĺ Ĺ Ť ü ő ő ĺ ĺ ź í ü ö ü ę Í ű í í ő ö ö ü őđ ö ĺ ĺ ő í ź ő ź ű í ĺĺ í í ő ü ö ü ü ö ź ö źúő ĺ í ő ő ő í ő ő í ő ő ö ű í ö ö ő őö ĺ ö ý ő ĺ ö ö ő ű ĺ í í ő ő ö ö Ö ö ö ź ö ö ő ĺ ü ő ő őö ö

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

ú ú Ö ĺ ú ś Ż Ż Ż ł Ęą ę ą ą Ę ö ä ĺ ó ú Ö ü ó ü ĺ íĺ ó ĺ ú ö í ĺ Í ĺ íĺ ĺ Í ĺź ĺ ú ú ĺ ćí ĺ ĺ ćĺ Ó ě Ĺ ó í ł ü ó ü ö ú ú ń ú ö ń Í ú ĺ ĺ úđ ú ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ł ĺ ĺ Íł Íó ű ú ú ĺ ć ĺ ĺ ó ó ó öý ó í ł ĺ ćí ĺ

Részletesebben

í ő ü ó ü Ö ő í ł Ő ü Í Í ü ľ ľ Í ź ľ ú ö ľ ľő ó ľ ľ í ő í ő ő őí ę ő ő ő ľ ü ö ö ü í ő ö ó ł ľ ü ő ľ ó ź ö í ő źú ő ü ľü ź ő ľ íľ í ő ö üö ő ő ő í ő đ ő ö í ő š ő ö ö ő đ ő ľ ő ń íľ ľ í í ü ź ő ü ľ ľ

Részletesebben

ő ľü ő ľ ś ü ą ľ ĺ Ő ľ ü ľ ľ ü ĺ í íí í ĺ ľ ľ ľ í ő ľ ő í ľ í ĺ ö ö ú í ö ö í ö ő í ĺ ü ł ľ ľ ľ ő ü Í ö Ü ö í ő ű ő ő ú í ü ú ľ ö ő ö Ü ö Íő ľ ű ö ő ľ í ú ú ü ľő ö Í ő ö ľ í ĺ ő Ĺ ú í ő ő Ą ź ď Í ü ľ öľ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ő ó ľ ő ü ź ü ľ ľ ü ü ľ ő ľ ľ ľ íľ ő ľ ľ ľ Í ő ő ő í ľ í ü ö ö ü źů ć ő í ź É ľ ü ö ľ ľ ü ű ľó ú í ď í ű ľ ü ó ó ő ľ ľ ź í ľü ő ľ ő ó ľ ü ú í ľü ö ó í ő ő í ź ő í ő ľ ü ó ľ ő ľ ő ľ ó í ü ľő ő ő ľ ő í Ü

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ź ü ó ź Đ Ö Ĺ ľ ő ź ó ľ ź ń ó ź ľ ö ű ő ó ę í í ď ú ó ľ ź ö ó ľ ł ľ í ö ü ő Í üö ő ő ő ö ę ľő ľ ľ ő ö ő ę ź í ö ľ ó ó ő í ú ľ í ľ ę ü ö ő ź ť đ ó í ó

ź ü ó ź Đ Ö Ĺ ľ ő ź ó ľ ź ń ó ź ľ ö ű ő ó ę í í ď ú ó ľ ź ö ó ľ ł ľ í ö ü ő Í üö ő ő ő ö ę ľő ľ ľ ő ö ő ę ź í ö ľ ó ó ő í ú ľ í ľ ę ü ö ő ź ť đ ó í ó ő ľ ó ľ ő ľ ő ľ Í ő ľ ő ő É ę ľő ľľ ú Ĺ ü ő ő ľ ő í ó ľ Ü ü ľ ü ľ ľő ľľ ľ ľ ú ú ő ó ľ ő ö í í ú ń ó ő ü ö ďó ó ľ ľ ľ í ľľ Ĺ ő ť í ö ę ľĺ ő ľ ľ óľ ő ľ ö ľ ł ő ľó ó í ľ ó ő ü ó ľ ź ó ľ ľü ű í ľ ó ľ í ő ź

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ę óľ ľ ő ü ő ü ľ ľ Á ö ó ó ő ľ ź ő ü í ő ő ó ő ö ö ü ó ö ó ü ń ő ńź ő ó í ľ ö ó ľ ľ ö ęľ ę ľ ľ ő ő Ú í ö ö ő ő Á ó ő ü ő í ę ü ö ő ü ő ö ü ő ő ö í ü ő ö í ő ú ľ ľ ő ü ú ő Í ő ü ü ö í ó ľ ö ő

Részletesebben

ő ľ ó Ö ő ü ő ő ó ď ö Ő ü ü ľ ó üľ ő ľ ľ ő ľ í í ő ľ ő ó ę ź í Í ó ď đź ő í ľ ľ í ö ü ő ö ó ö É ü ľ ľ ó ľ ź ť ü ó ö í ő ú ý ő ö ú ó ľ ú ľ í ő ö ö ó ź ľ ö ú ú ő ó ů í ó ľ ę í ö í ó ö ö ó ő ű ź ź Á í ó ő

Részletesebben

ő ü ő ő ź Ĺ źą ő ő ľ ľ ü ü ź ľ ő ő ő ľ Í ń ź ľ ľ ü ö Í ü ę ü ő ľ ľ ę ľ Ö đź ü ę őđ ö ő Ę ý ú ł ő ő ľ ő ľ ľ ű ö ő ń ľ ő ľ đ ő ö Á ľ ľ ű ö ö ö ľ ő ö ľ ö ő ź ź ľ ľ ö Ĺ ő ő ő ľ ú ö ö ő ő ń ő ľ ö źń ź ź Ű ú

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ľ ü ő ő ą ü É í ľ ő ő ő í ü ő ü ö í ü ü ö ö ź ő ź ő ö í í ü ő ľ ü ő Ĺ ć ü ľ í ú ľí í Í í ľ í ő ü ö ü í í ľ ł ľľ őö ö ý ő ő ź ź í ö ý ľ ő ö ö Ó ő ľ ö ő ö ź ľ ö ľ ő ü ö źůő ę ö í ö ő Ĺ ľ ü ö ő đ

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 79/2014.(VI.30.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. július 1től 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

ú Ö ő ü ü ú ź Í ő ó Ę Ż ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ďő ő ő ő ő ő ü ü ú Ö ő ü ú ü ö ö ó ő ü ő ĺ ź ő Í ő Ę ĺ Ü ĺ ł ł ń ę ő ö ö ĺ ő Í ó ó Ĺ ő ő ő ü Ú ę ő ö ö ü ő ő Á ő ü ę Í Í ő ú ő ó ö ü ó ü ő ö ü ę ź ő ő ü ö ü

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/145 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én (kedden), 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

ő ę ó ő íĺ ľ ĺ ó ö ö ć ľ í ľ É ľ ó ľ ľ ó ő ő ľ ő ő í ő ő ü ľ ö ľ ü ő ó ľ ő ü ź ú ö ö ż ö ú ó ö ö ź Ĺ ę í ó í ó ĺ í ó ő ľ ü ľ ú ö ó í ő ľ ź í ó ü ľ ő ű ö ó ü ó ĺ í ó ę ő őö ő ź ö ú ľ ő ő ź ö Ę í í ó í ő

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ľ ĺ ľ É ľ ö ľ ĺ É ö ö ľ ĺ ý ĺ ú í ĺ ł ł ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í ĺ Ęĺ ľĺľ ľ Á Á Á ľĺ ĺú É ĺ ľ ĺí Ö ľ ű Ü ĺľ í ď ĺ ĺ ľ ľ ź Ü ĺ ĺ ĺ ľ ö Ę Ę ľ ĺľé ľĺéľĺ É ľĺľ ĺ Á Ó É ü í ĺ ĺ ĺ ľ í ł É ĺ É Éľ łľ ů

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

Ö ü ú Ö Í ő ü ű ő ú ő ü ő ü ű ő ú ö ę ö ę ę ő ő Á ť Í ő ö ő ö ö ö ő Á ő í ü ü ő ĺ ő ő ö ę ę ę ę ő í í í í ę ú ő ü ő ú ú ö ő ł ü ő Á í ę ő ő ő ő ú ű í í ő ő ę í í ĺĺĺĺ ĺ í Ą É ő Á ĺ ĺ í ö í ő í ę ő ĺź ĺź

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/7/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ľ ľ ü Ü Ü ĺ ü ő É ü ľ ĺ ľ ł ľĺ ľ íľ í ő ő ü ź ő í ľ í ü ľ ö Í ü ü ó đ ő öĺ ľĺ ó ő ő ő ľ ľü ź źąź í ö ľ ó ľ ö ő ĺ ö ů ů Í ő äí ľ ľ ó ó ó ĺ ü ą ľ ó ó ó ą ő ö ý í ĺź í ö ü ľó í ł ó í ü ĺź í ő ő

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/14/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. február 26-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ę ę ą ęĺ ę ö ę ú ĺ ü ľ ĺ ľ Ü ľ ĺ ł ü ü ü ü ö ö ĺ ľ ö ľ ľ ö ü ö ú ľ ü ö ľ ľ öľ Ż ý ľ ľ Ż ö ľ ű ľ ľ ľ Á Í ö ľ ę ü ö ľ ö ű ö ö ľ ý ü ű ü ü ü ľ ü ö ľ ö ľ ĺĺ ö ö ľ ľ ö ö ö ö ö ĺ Ź ľ ű ľ ĺ ľö ö ĺ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/65/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 20. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

ę ĺ Łĺ Ł ó őĺ í ó ó őĺ ľ í ľ ö ľ ę ő ő ľ ó ő ľ ę í ó ő í ľ í öđ ĺ ű öđ í ź ď í ź í ő ó ó ő í ĺ ľ ľ ű ö í ĺí ĺ ő í ó đ ľ ĺ ý ó ó őů í ó ó ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ö ľ Ĺ ő đ í ĺ őľ Á ď Í ľ ľ ľ ľ ó ľ ó í đ í ĺí ľ ö ó ö

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben