A funkcionális tervezés, mint szakmai és gazdasági összefüggést megvalósító terv-készítési módszer a gyakorlatban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A funkcionális tervezés, mint szakmai és gazdasági összefüggést megvalósító terv-készítési módszer a gyakorlatban"

Átírás

1 Dr. Baráth Lajos A tervező nem onnan tudja, hogy tökéleteset alkotott, hogy a műhöz nem lehet többet hozzáadni, hanem onnan, hogy nem lehet belőle semmit elvenni. Saint-Exupery A funkcionális tervezés, mint szakmai és gazdasági összefüggést megvalósító terv-készítési módszer a gyakorlatban B E V E Z E T É S Az egészségügyi ellátás során egyszerre igény a tudomány legmodernebb eredményeinek és eljárásainak alkalmazási kényszere, valamint az erőforrások szűkössége miatt a költségek visszafogása. Ezért makro - és mikro szinten is nagy a tervezés jelentősége. Jelen tanulmány egy válságkezelés utáni intézmény tervezési rendszerét mint módszert mutatja be és ajánlja. A tervezés koncepcionális elemeinek figyelembe vétele alapján az intézményi gazdálkodás szakmai vetületű összefüggéseinek rendszerszemléletű megközelítési módszerével és technikájával kell elkészíteni az évi intézményi tervet. A funkcionális típusú éves tervet az intézmények 5 éves szakmai fejlesztési tervével, illetve arra alapozva ajánlott elkészíteni. A funkcionális típusú terv részei a Szakmai Terv, a kapacitások optimális kihasználtságát biztosító Teljesítmény terv, pénzügyi egyensúlyt célzó terv, Pénzügyi terv. A tervezési feladatok előtérbe kerülése nem érinti az egészségügy szerkezeti finanszírozási változtatásának kényszerét, ugyanakkor ezzel egyidejűleg erősíti annak jelentőségét. Terv, tervezés fogalmáról A terv cselekvést megelőző folyamat, mely arra ad választ, hogy mit, mikor, hol, hogyan és mi célból tegyünk. A tervezés a környezethez való alkalmazkodás eszköze az intézmények életében, ennek keretében igazítják erőforrásaikat a változó külső és belső tényezőkhöz. A tervezés egyenlő a szervezeti célok megfogalmazásával és a hozzájuk vezető út eldöntésével és annak kijelölésével. Tulajdonképpen a tervezés intézményi folyamatában együtt kell működni a stratégiai és operatív menedzsmentnek, s nem lehet más céljuk, mint szakmai és gazdasági egyensúlyt biztosító működés. 1

2 Terveket csoportosíthatjuk időintervallumuk szerint: rövidtávú vagy operatív tervek, középtávúés hosszútávú tervek. Hierarchiájuk szerint lehetnek normatív, stratégiai és operatív tervek. Az éves terv az rövid távú terv, mely az intézmény operatív terve, s a stratégiai terven alapul. Költségvetési szervek tervezéséről A kórház mint költségvetési szerv évente költségvetési tervet köteles készíteni. Mivel a kórház mára bonyolult üzemmé vált, ki kell jelenteni, hogy nem elég csak költségvetési tervet készíteni. Miért? A költségvetési szervek tervezésén az adott évre vonatkozó bevételi és kiadási előírányzatok kimunkálását értjük, s ebben nem jelenik meg az intézményi szakmai és teljesítmény terve. Ennek következménye, hogy nem biztosított az orvos szakmai feladatok és a kapacitások optimalizált kihasználtsága, valamint a kórházi célok szerinti együtt gondolkodás és azok végrehajtása. A költségvetési tervet üzemgazdasági szemléletben, a normatív tervezés módszerével kell kapacitás kihasználtságra alapozottan tervezni. A kórház, mint bonyolult üzemben a tervezést összetett módon kell végrehajtani: először el kell készíteni az éves szakmai tervet, majd a kapacitások optimális kihasználtságát biztosító teljesítmény tervet, s erre alapozottan a pénzügyi tervet. Így összerakva jön létre a funkcionális típusú terve az intézménynek. A tervvel való azonosulás érdekében indokolt jóvá hagyatni a szakmai vezető testülettel és az operatív menedzsmenttel, ami az osztály vezető főorvosi testülete így biztosított, hogy a végrehajtás optimális legyen. Monitoring rendszert kell működtetni, mely a szakmai tervben negyedéves, a pénzügyi terv esetén pedig havi monitoring értékelést jelent. Ha indokolt a terv részek korrekciója gördülő tervezés módszerével lehet elvégezni. A tervezési munkát intézményünkben a tárgyévet megelőző év novemberében kezdtük el és december 15-ére fejeztük be. Kórházunk válságkezelés utáni esztendőben szakmai és gazdasági egyensúlyt biztosító tervet készített, melynek terv részei az alábbiak. 2

3 SZAKMAI TERV STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK - A kórház küldetésének megfelelő, betegközpontú működtetése A évben az intézmény a járóbeteg és fekvőbeteg elvándorlás addigi negatív tendenciáját megállította, esetszáma növekedett. Ezt feltétlenül fenn kell tartani. Az esetszám növekedése, valamint az intézmény számára meghatározott járóbeteg és fekvőbeteg TVK alacsony szintű, hiányos megállapítása eredményezte azt, hogy a évben a kórház folyamatosan és jelentősen mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátásban meghaladta a számára megállapított és degresszió mentes finanszírozási határokat! Ezért a évben az esetszám vonatkozásában a legfontosabb cél, a járóbeteg és fekvőbeteg esetszámnak, a jelenlegi eset összetétel melletti megtartása, az ellátás költségeinek szigorú, fedezeti alapú kontrollálása mellett. A fekvő- és járóbeteg szakellátás területén TVK + 10 %, a évi teljesítményterv alapja, ezt módosíthatja a kapacitásmódosításból eredő többlet teljesítmény. Kitörési pontként a tervezés során a krónikus ellátással számolunk, a kapacitások %-os kihasználtságának biztosítása révén. Ugyanakkor a krónikus ellátás üzemgazdasági szaldójának javítása indokolja egy a krónikus ellátás évi hatékonyságjavító (szakmai, pénzügyi) átvilágítását és az erre alapozott határozott és következetes intézkedések megtételét, kiemelten optimális működtetését. - Kiemelt feladat az alapellátás és a szakellátás közötti szakmai integráció elérése Az intézmény ötéves szakmai fejlesztési tervének második évében feladatunk, Makó és térsége lakosságának megfelelő szintű ellátás biztosítása. A térségi betegellátási szemlélet és gyakorlat alapkérdéseként törekszünk az ellátási térségben képződő egészségpiac minél pontosabb megismerésére, a betegigények jó minőségű és folyamatosan hozzáférhető ellátásokkal történő leképezésére, valamint a betegellátásban kulcs szerepet betöltő háziorvos kollegákkal való együttműködésekre. - A lakosság egészségügyi szükségleteihez igazodó szakmai kapacitások optimális működtetése a lakosság szükségleteihez igazodva. - A fekvőbeteg szakellátás évi új tevékenységi feladatai a személyi és tárgyi feltételek megteremtése és a lakosság egészségügyi igényei szerinti differenciált ellátása. Emellett az ebből származó bevételek optimalizálása - A legfontosabb stratégiai cél, hogy tervezhetőbb legyen a betegellátás mind szakmai, mind pedig finanszírozási értelemben! Csak olyan kapacitások működjenek, a szervezeti egységekhez és a szakfeladatokhoz rendelten, amelyek szakmailag feltétlenül indokoltak és az elvégzett szakmai tevékenységek a bevétel-költség összefüggéseikben, fenntartható módon megfinanszírozhatóak! 3

4 A STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV FELADATOK - Kiemelt feladatot kell, hogy képezzen az intézet területi ellátási kötelezettség szerinti népesség demográfiai, epidemiológiai és szociográfiai vonatkozású adatainak megismerése, az ebben bekövetkezendő változások áttekintése és a betegellátás szempontjából történő értékelése. - Kiemelt feladat a kistérségek morbiditási térképének elkészítése, valamint a évi kapacitásmódosításokhoz, kapacitás befogadásokhoz kapcsolódó intézeti kapacitási térkép elkészítése. - A kórház járóbeteg, fekvőbeteg valamint diagnosztikai tevékenységeinek szakmai és pénzügyi tervezését, a szakmai protokolloknak a figyelembe vételével ellátási csomagokban kell megtervezni. FEKVŐ- ÉS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS SZAKMÁNKÉNTI MŰKÖD- TETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE A szakmai terv szerinti feladatok során figyelembe kell venni a finanszírozás évi várható változásait. - A finanszírozási rendszer évi változásai igen kedvezőtlenül érinti intézményünket, mivel 2006-ban is a kórház múltjában nagyon gyenge teljesítményű, 2003-as év lesz az aktív fekvőbeteg és járóbeteg TVK szempontjából, a bázis. Természetesen a várható pénzügyi megszorítások meghatározóan kihatnak majd a szakmai munkára is, ezzel számolni kell január 1-jei hatállyal, a évi Költségvetési törvényben rögzített E. alap előirányzatainak betarthatósága érdekében, módosításra kerül a finanszírozási szabályokat rögzítő 43/1999 (III. 3.) Kormányrendelet. - A járóbeteg ellátás, az aktív fekvőbeteg ellátás, az extra finanszírozás és a speciális finanszírozású fekvőbeteg szakellátás kasszái összevonásra kerülnek, az összevont szakellátás kasszába. - A TVK meghatározásának alapja, a fekvőbeteg és járóbeteg ellátásban az előző finanszírozási évben degresszió nélkül elszámolt teljesítmény mennyisége. A CT és az MRI esetében a április 1-jét követő egy év teljesítményének 80 %-a. Az elkövetkezendő időszakban, a CT és MRI kassza kiadásai az összevont szakellátás kasszából kerülnek finanszírozásra. Mátrix szervezeti egység kialakítása esetén a TVK bázisa a bevont szakmák, szervezeti egységek kapacitás mennyisége. 4

5 - A TVK korrekcióját az alábbiak szerint lehet és kell kezdeményezni: - Kapacitás változás esetén, - Intézmények közötti TVK átcsoportosítással, - Több intézménnyel rendelkező fenntartó intézményei közötti átcsoportosítással. - A TVK, az aktív fekvőbeteg szakellátásra lekötött kapacitás krónikus fekvőbeteg ellátásra történő átcsoportosítása esetén, a korábbiakhoz képest változik. Az aktív fekvőbeteg szakellátási TVK, az átcsoportosított kapacitásra jutó súlyszám eddigi 70 % helyett, 40 %- kal fog csökkenni. - Nem kerülnek degresszió alá a mammográfiai szűrés és a nőgyógyászati cytológiai szűrővizsgálatok (külön jogszabály szerint) után elszámolt német pont teljesítmények. - A gondozó intézetek fix díjas finanszírozása, a évi fix díjakhoz képest 10 %-kal fog, de ez a szakellátás TVK-ban visszaadásra kerül. - A korai rehabilitáció elősegítése érdekében az n+7 nap szabálya, n+5 nap szabályra módosul. - Betegátadás kapcsán, az áthelyező szolgáltató fő szabályként az elszámolható súlyszám 50 %-ára jogosult. Ha a megkezdett ellátás nem minősül sürgősségi esetnek, vagy nem tartozik a kórház szakmai kompetenciája körébe, akkor az áthelyező szolgáltató az elszámolható súlyszám 25 %-ára jogosult. - A garanciális szabály alá eső esetek finanszírozása, az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50 %-ában realizálható. - Új krónikus szakmai szorzók kerülnek bevezetésre. Szakmai minősítésű intenzív komplex rehabilitáció szakmai szorzója 4,1 és speciális komplex intenzív rehabilitáció (koponya, gerinc- agy sérültek és septikus betegek ellátása) szakmai szorzó 6,6. - Változik az ápolási adatlapok szerkezete és tartalma. - Változik február 01-től a laboratóriumi elszámolás. Általános operatív jellegű szakmai feladatok: - Kiemelt feladatot képez az intézmény járóbeteg, fekvőbeteg és diagnosztikai ellátásában részesülő betegek egészségügyi dokumentációjának, a szakmai szabályok, a hatályos jogszabályok, a teljesítmény elszámolás szabályai, valamint a minőségbiztosítás szabályai szerinti, szakszerű és gondos elkészítése, folyamatos és áttekinthető vezetése, kórtörténeti lezárása. - Kiemelt feladat a bizonyítékokon alapuló orvoslás szabályainak érvényesítése a betegellátásban és annak egészségügyi dokumentációjában. - Kiemelt feladat a teljesítmények folyamatos, osztályértekezlet szintű értékelése a szervezeti egységek fedezeti alapú működésével összefüggő bevétel és költség összefüggések rendszeres elemzése és dokumentált értékelése. 5

6 - Kiemelt feladatként kezelendő a rövid és a hosszú ápolási napok teljes körű megszüntetése és a betegellátás normatívitásának erősítése, a normatív napot meghaladó túlápolások teljes körű visszaszorítása. - Kiemelt feladatként kezelendő, hogy a betegek fekvőbeteg kivizsgálása során, a bizonyítékokon alapuló orvoslás szabályainak megfelelően csak olyan diagnosztikai vizsgálatok történjenek, amelyek a beteg kórelőzménye, addigi és jelenlegi kórtörténete alapján, terápiás konzekvenciával járnak. Minden tekintetben kerülendő a defenzív típusú vizsgálatok elvégzése, a vizsgálatok szükségtelen és indokolatlan ismételgetése, valamint a járóbeteg és a fekvőbeteg ellátás során képződő vizsgálati párhuzamosságok képzése. - Kiemelt feladatként kezelendő a szervezeti egységekhez rendelt kapacitások minél teljesebb körű, normatív ápolással összefüggő kihasználásainak biztosítása. Ennek keretében az aktív fekvőbeteg osztályokról a krónikus ellátó osztályok felé történő beteg átadások (n + 5 szabály szerinti) folyamatos biztosítása. Szakmánkénti működtetési terv és az ehhez kapcsolódó fejlesztési tervnek át kell fogni a finanszírozási szerződés szerinti fekvő- és járó kapacításokat. Fekvőbetegellátás ( a terjedelem miatt csak egy szervezeti egység terve kerül bemutatásra majd pedig az intézeti összesen fekvőbeteg terv. BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY Tevékenység Szakmakód Általános belgyógyászat 0100 Gasztroenterológia 0104 Belgyógyászati kardiológia 0107 Krónikus részleg 0101 Belgyógyászati rehabilitáció 2202 Az osztályos tevékenység során indokolt elemezni a és között ellátott betegek számát: Fekvő 1815 Ambulancia 4226 Rehabilitáció és krónikus 214 6

7 2006. biztosítási év esetszám súlyszám terve Időszak OEP esetszám Súlyszám CMI Ápol.nap Kiírt esetszám hó ,17 0, hó ,17 0, hó ,64 0, hó ,17 0, hó ,17 0, hó ,56 0, hó ,11 0, hó ,64 0, hó ,03 0, hó ,11 0, hó ,11 0, hó ,64 0, Összesen , Az intézményi menedzsment stratégiai célja a szervezeti egységgel összefüggésben az elvárás az aktív fekvőbeteg ellátásnál, a pozitív szaldó! A fekvőbeteg osztályok esetén tervezésre került az eset a súlyszám a CMI index az ápolási nap az osztályok összesenje jelenti az intézeti összesen tervet lásd teljesítmény tervnél. Krónikus fekvőbeteg ellátás mint bevétel növelési kitörési terület kiemelkedő jelentőségű Krónikus és rehab.osztályok súlyozott ápolási napjai ( A terv a lehetséges áp. nap 85 %-ában megállapítva) októbet szeptember Osztály 2005.X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX év Bel.krónikus és rehab 653,48 632,4 653,48 653,48 590,24 653,48 632,40 653,48 632,40 653,48 653,48 653, ,20 Neurológia krónikus 158,10 153,00 158,10 158,10 142,80 158,10 153,00 158,10 153,00 158,10 158,10 153, ,50 Elme rehabilitáció 809,47 783,36 809,47 809,47 731,15 809,47 783,36 809,47 783,36 809,47 809,47 783, ,88 Összesen 1621, , , , , , , , , , , , ,58 Járóbeteg ellátás Rendelőintézet benne kerül meghatározásra a diagnosztikai osztályok terve és között ellátott betegek száma:

8 2006. évi teljesítmény terv Járóbeteg szakellátás elvárható esetszámai a os biztosítási évre Megnevezés 2005.X XI XII 2006.I II III 2006.IV V VI VII VIII IX. Összesen Szakorvosi rend. és gond Ambulanciák Röntgen + CT Egyebek Összesen: Tervezett új működési feladatok 2006-ra: Fekvőbetegellátás területén a meglévő kapacítás terhére alapozva az 5 éves terv szerint a mozgásszervi betegségek komplex kezelése, mozgásszervi centrum évi terv szerinti feladatainak megkezdése képezi az egyetlen új feladatot. KAPACITÁSOK OPTIMÁLIS KIHASZNÁLTSÁGÁT BIZTOSÍTÓ TELJE- SÍTMÉNY TERV A teljesítmény tervezés jelentősége A fenntartható kapacitások pénzügyi szempontú fenntartása indokolja elsősorban a lakosság egészségügyi szükségleteinek figyelembevételét, és a kapacitások ahhoz való igazítását, másodlagosan a teljesítmény terv alapozza meg az intézményi bevételeket és ez alapján a kiadásokat. Az aktív fekvőbetegellátás területén az onkológiai ellátás től történő változása miatt kell kalkulálni mintegy 120 HBCs kiesésével. Az évközi kapacitás módosítás várhatóan eredményezni fog TVK emelést, Ezzel lehetővé válik a 2005-ben két alkalommal is a 10 %-os értékkel elszámolt degressziós szint csökkentésének elkerülése. 8

9 Főbb változások, melyek befolyásolják a terv készítését - Gondozók fix finanszírozásának 10%-os csökkentése, figyelembevételre került a tervezés során. - Mammográfiai szűrés TVK mentesítése. - Mátrix osztály és az intenzív osztály kapacitáshoz kapcsolódó TVK emelés figyelembe lett véve. - Mind a fekvő mind a járó normatívák díja azonos a évivel a pénzügyi tervezés során az intézeti díj került figyelembevételre. - Krónikus ellátás területén 85%-os kapacitás kihasználtsággal tervezünk. - Onkológiai ellátás fekvőbeteg ellátás területén a tervezés során figyelembevételbe (évi szinten kb. 130 eset 200 súlyszám) kell venni a változást 220 eset 120 HBCS. - Garanciális szabályok változása. - Kiemelt cél a finanszírozott és a lejelentett esetszám egyezőségének biztosítása. - A teljesítmény tervek szerinti teljesítmények megvalósítása érdekében járó és fekvőbeteg ellátás területén megállapodások kötése, mind az esetre mind az elvárt finanszírozott teljesítményre vonatkozóan. - Szakmai és költséghatékonysági szempontok meghatározása és figyelembevétele, illetve érvényesítése oly formában, hogy részét képezi a megállapodásnak. - Normatívák szerinti ellátás hatékonyságot feltételező kritérium rendszerek (normatív nap kötelező betartása, alulápolás- túlápolás tilalma). - Nem kalkuláltunk évre, csak az új szakmai kódok szerinti teljesítmények bővülésével (ezzel kell pótolni a kiesett onkológiai esetet és teljesítményt) és nem kalkuláltunk a évi beadott kapacitás bővítési pályázatainkkal (60 nem szakorvosi óra, szájsebészet bővüléssel, és a dohányzás leszoktató kapacitás bővülés). A teljesítmény tervezés strukturális rendszere A évben a teljesítmény tervezés strukturális rendszerének intézeti összesenben jelentkező aktív fekvőbetegellátási tervét mutatjuk be, az alábbiak szerint: 9

10 Teljesítmény terv Kórház aktív fekvőbeteg összesen Tel 6.9 Súlyszá Ápol.na Kiírt Időszak OEP esetszám m CMI p esetszám hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó Összesen A kórházi összesenben jelentkező éves esetszám lényegében a évi teljesítés szintjén mozog. Az éves szintű súlyszám realizálás elvárása az aktív fekvőbetegellátásra éves szinten meghatározott TVK + 10 %-os teljesítést mutat. A tervezés sarokszámaiból jól látható, hogy a kórház az aktív fekvőbetegellátás intézeti összesenjének tervezésénél, abból indul ki, hogy a ben is ellátott (finanszírozott) esetszám megtartására kell törekedni miközben az esetsúlyosságot, a CMI-el kifejezhetően a korábbi időszakhoz képest javítani kell. Az aktív fekvőbeteg ellátás évi tervezésének további szempontja a normatív ellátások megerősítése, a normatív napot meghaladó ellátások, valamennyi szakmát érintő jelentős mértékű visszaszorítása, a normatív ágykihasználást növelő ápolási hatékonyság biztosítása. Szakmai és pénzügyi hatékonyságot rögzítő követelmény rendszer intézményi szakmai kapacitások szerinti struktúrára vonatkozóan - A felvett betegek legalább az alsó határnapig legyenek ápolva és ezt követően minél előbb elbocsátva. - A nem garanciás HBCs-be tartozók visszavételénél figyelni kell a felső határnapot, mert az eset összevonásra kerül, az egyiket nem fizetik ki. - Amennyiben nincs hely az aktív osztályon, a legrégebben ápolt betegekből át kell jelenteni a krónikus osztályra, még akkor is, ha nincs meg a normatív +7 nap. - A 31 napon túl a krónikus osztályon ápolt beteget vissza kell helyezni az aktív osztályra (különösen pszichiátria) - A felvett beteg minimum 24 órát legyen jelentve, mert ambulánsként számolják el az osztályos beteget is. Aki 6 óránál többet tölt megfigyelés és kezelés miatt az intézményben, fel kell venni osztályra! 10

11 - A tervezett műtétek egyenletesen terheljék az intézményt. - A fekvőbetegeknél a CT elszámolása csak az agyi történéseknél és tüdő cc-ban történik, ezért a fekvőbetegeknek csak különös indikáció miatt rendeljenek CT-t. - Az ambuláns vizsgálatok nem kerülnek külön elszámolásra, ha a beteg aznap felvételre kerül. - A felvétel előtt, ahol lehetőség van rá, ambulánsan kell a vizsgálatokat elvégezni (labor, EKG, CT, RTG, stb.) - Diagnosztikai vizsgálatra a járóbetegként küldött, de a beutalón fekvőbeteg bélyegzővel ellátott esetet kórházunk felé számlázzák. Amennyiben a kórházat feleslegesen terheli ez a kiadás, úgy azt az orvos felé továbbszámlázzuk! - A laborköltségek visszaszorítása érdekében változatlanul kérjük, hogy a felesleges vizsgálatoktól tekintsenek el! Ennek betartását ellenőrizni fogjuk! - Csak a gyógyszer alaplistán szereplő gyógyszerek rendelhetők. A Gyógyszerterápiás Bizottság által javasolt protokollt, profilaxist be kell tartani. A racionális gyógyszerfelhasználás érdekében tett javaslatokat szintén be kell tartani! - A gyógyszerkeret megállapításánál az osztály teljesítményét is figyelembe vesszük. Az intézmény teljesítmény terv készítésének elsődleges küldetése, hogy járuljon hozzá az intézmény kapacitások optimális kihasználásához, valamint a fenntartható szakmai struktúra megalapozásához, továbbá határozza meg az intézményi gazdálkodás kiszámíthatóságát. Ennek megfelelően megtervezésre kerül a szakmai tervben az intézményi szakmai struktúrának megfelelően az esetszám, az esetszámhoz kapcsolódó naturáliákban megtervezett teljesítmény terv. A teljesítmény tervezés során elemzésre kerül egyrészt a október 01. és közötti ( OEP év ) szakmai struktúra szerinti tervezett és tényleges teljesítmények realizálása. Ennek figyelembevételével, valamint a várható finanszírozási jogszabályi változások alapján, továbbá a évben bekövetkezett szakmai struktúrához kapcsolódó önálló tevékenységi kód bővüléssel és a szervezeti változáshoz kapcsolódó teljesítmény volumen korlát bővítéshez kapcsolódó normatíva emeléssel határoztuk meg, hogy a teljesítmény tervezés során mind a fekvő mind a járó vonatkozásában TVK + 10% figyelembevételével készülnek a teljesítmény tervek, s ezek mind a fekvő, mind járó vonatkozásában megállapodásba lettek foglalva. 11

12 A ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI EGYENSÚLYT CÉLZÓ PÉNZÜGYI TERV BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERVE SAROKSZÁMOKRA VONATKOZÓAN Bevételi terv 2006.évi pénzügyi bevételi tervezet érték: ezer Ft január február március április május június július Aug. Szept. Októb. Nov. Dec. év össz. Aktiv fekvőbeteg ellátás 97320, , , , , , , , , , , , ,7 Kronikus fekvőbeteg ellátás 6565,1 6354,5 6565,1 6565,1 5929,2 6565,1 6354,5 6565,1 6354,5 6565,1 6565,1 6354, ,4 Járóbeteg ellátás 28672, , , , , , , , , , , , ,5 Labor 5056,8 5573,4 4013,8 5252,1 5220,6 5409,6 6348,3 5806,5 4218,9 5600,0 5600,0 4900, ,0 SBH 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000, ,0 Gondozók,MS ZSZ 2948,0 2948,0 2948,0 2948,0 2948,0 2948,0 2948,0 2948,0 2948,0 2948,0 2948,0 2948, ,0 Saját bevétel 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500, ,0 Intézet összesen , , , , , , , , , , , , ,6 A pénzügyi terv évi bevételi és kiadási sarokszámai kerülnek a szakmai és a teljesítménytervre alapozottan meghatározásra. A szakmai és gazdasági egyensúly megteremtése a fő cél, ami nem jelent mást, minthogy ban az eladósodást teljes mértékben meg kell állítani és a tervezés során kalkulálható Adatok e Ft ban : (2006. évi terv egyenlegének meghatározása) Bevétel - Támogatások és átvett pénzeszközök: Intézményi működési bevétel: Kiadás - személyi juttatások és járulékai: dologi és egyéb folyó kiadás Összesen Összesen Egyenleg M forintos hiányra fedezet teremtő racionalizálási programot kell készíteni. 12

13 Ennek feladatait illetve területeit az Igazgató Tanács és a Főorvosi Értekezlet december 1- jei ülésén jóváhagyta az alábbiak szerint. Ennek megfelelően a Gazdasági Igazgató közvetlen feladata a 2006-os költségvetési esztendőre ezek operativitásának kidolgozása és ennek figyelembevételével kell elkészüljön a évi részletes pénzügyi terv, az likviditási terv, gazdálkodási szabályzat és belső elszámolási szabályzat mint pénzügyi tervhez kapcsolódó és annak operatív végrehajtását biztosító szabályzatot. A tervezés időpontjában meghatározható hiányból 6 M/Ft a bérnövekmény fedezete és 36 M/Ft a dologi kiadásoké. A fedezet teremtő racionalizálási program menete és területei az alábbiak szerintiek: Stratégiai cél: a 2006-os esztendő 0 szaldós pénzgazdálkodásának megteremtése, úgy hogy 60 napon túli kifizetetlen szállítói állomány ne legyen, és 502 fő létszámmal tervezzük az esztendőt, valamint a bérfejlesztést ágazati fejlesztési terv szerint alapbérre és a pótlékokra tervezzük. - Bér létszám gazdálkodás és szolgáltatások évi tervezési stratégiai céljai fedezet teremtéssel összefüggésben. Bér-létszám gazdálkodás feladatai kiemelt feladat a évi Ténybér meghatározás, s erre alapozva a jogcím szerinti változások többlet fedezet igényének meghatározása. - létszám meghatározás KJT alá és megbízási jogviszony szerintiek nem lehet több mint 502/fő - minimálbér és soros emelés végrehajtásának tervezése és számszerűsítése - 3 % fejlesztés végrehajtása és bérvonzatának meghatározása - változó bér igény fejlesztés szerinti meghatározása és annak számszerűsítése - Fedezet teremtés stratégiai területei - létszám leépítési programmal 2006-ban nem kalkulálunk - munkáltatói döntésen alapuló bérjuttatás felülvizsgálata elkerülhetetlen - szolgáltatás racionalizálás konkrét megtakarításai révén - egyenlegképzés - fedezetigény és fedezet teremtési célok szerinti megtakarítás eredményének kimutatása fontos feladat - Bérfedezet operatív feladatai - nyugdíj korhatárt elért, illetve nyugdíjasok helyzetét felül kell vizsgálni intézményi szinten, kivétel orvosi terület - háttér szolgáltatások, valamint területi igazgatás = létszám racionalizálás útján kell fedezetet teremteni a 3%-os többlet bér igénynek. - Szolgáltatások racionalizálásának területei - gyógyszertár - mosoda - takarítás 13

14 - energia gazdálkodás keletkező megtakarítások kimutatása, a hatékonyabb szolgáltatások szervezése útján Ö S S Z E F O G L A L Ó A kórház, mint bonyolult üzem tervezési feladatai mára megváltoztak, nem elég csak költségvetési tervet készíteni. Meg kell tervezni az erőforrások szűkössége miatt szakmai tevékenységet a fekvő- és a járóbetegellátás területére. A kapacitások kihasználtságát biztosító intézményi teljesítményeket figyelembe véve a TVK-t és a finanszírozási változásokat. Erre alapozottan kell a pénzügyi terv bevételi és kiadási sarok számait megtervezni, s ha indokolt, akkor fedezet teremtő intézkedéseket kell a menedzsmentnek kidolgozni. Tőlünk függ, megtanuljuk-e az új játszmát, az új szabályokat, vagy a régi módon csináljuk tovább, és a legjobb játékosokká válunk egy olyan játszmában, amelyet többé már nem játszanak. Larry Wilson 14

15 S U M M A R Y A hospital is a complicated plant, which planning tasks have changed recently. It is not sufficiant to prepare budget plan, but it is also important because of the scarcity of resources to plan both the professional activity in the field o fin patient and out patient health care and to plan TVK and also the changes of financing considering capacity utilization. The calculation of the income and expenditure pole numbers in the financial plan should be based on the previous conditions, and if needed the management sholud work out cover creating measures. 15

16 Felhasznált Irodalom 1.) Dr. Baráth Lajos: Egészségügyi intézményi pénzügyek SZTE Gazdasági Tudományi Kar jegyzet 117. old old. 2.) Dr. Baráth Lajos: Az egészségügy gazdálkodás legfontosabb kérdéseiről Gazdasági Szemle , 37, o. 3.) Dr. Baráth Lajos: Mi a tét? Egészségügyi Gazdasági Szemle , 39, o. 4.) Dr. Baráth Lajos: Pénzügyi tervezés elméleti kérdéseiről és ezek egészségügyi vonatkozásai Egészségügyi Gazdasági Szemle ) Dr. Fülöp Rudolf: Teljesítményfinanszírozás, avagy finanszírozási rendszer feszültségei Egészségügyi Gazdasági Szemle évfolyam 5. szám 6.) Dr. Kincses Gy.: Fenntartható fejlődés és az egészségügy Egészségügyi Gazdasági Szemle évfolyam 3. szám 16

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2007. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 636 393,3 millió forint, kiadási főösszege 1 668 631,7 millió forint, a költségvetés hiánya 32 238,4 millió

Részletesebben

Egészségügyi intézmények gazdálkodása

Egészségügyi intézmények gazdálkodása gészségügyi intézmények gazdálkodása Semmelweis gyetem ÁOK-FOK Rezidens törzsképzés 2013. június 3-14. Őri Károly ILX Kft. 1 1 ILX - tanácsadói profilok PM RF Likviditás tervezés Beszerzés menedzs. Érdekeltségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-ei ülésére Szám: 02/273-4/2010. VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

Reform: a finanszírozható közellátás létrehozása és működtetése

Reform: a finanszírozható közellátás létrehozása és működtetése Reform: a finanszírozható közellátás létrehozása és működtetése A szerzők közleményükben felvázolják az egészségügyi reformhoz kapcsolódó legfontosabb lépéseket, a strukturális változásokat, benne az un.

Részletesebben

I. Betegfogadási lista

I. Betegfogadási lista Tisztelt Betegünk! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Bizonyára az Ön számára is ismeretes, hogy 2007. január 01 től betegeink egészségügyi ellátásával kapcsolatosan rendszeresen jelentős új rendeletek és szabályok léptek

Részletesebben

JELENTÉS. a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről. 0924 2009.

JELENTÉS. a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről. 0924 2009. JELENTÉS a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről 0924 2009. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

VIII. Gazdálkodásunk eredményei a 2013. évben

VIII. Gazdálkodásunk eredményei a 2013. évben VIII. Gazdálkodásunk eredményei a 2013. évben Pethőné Tarnai Erzsébet Az egészségügy finanszírozása 2013-ban sem hozott jelentősebb mértékű, pozitív irányú változást. Intézetünk gazdasági helyzete több

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 800-5/2007. MELLÉKLETEK: 1DB TÁRGY: Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Iktatószám: 01-5515-48/2008. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem Véleményezésre

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2009. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 417 726,6 millió forint, kiadási főösszege 1 422 962,7 millió forint, a költségvetés egyenlege -5 236,1 millió

Részletesebben

A jelenleg Magyarországon az egészségügyi szektorban használt tervezési eszköztár áttekintése, kritikai értékelése

A jelenleg Magyarországon az egészségügyi szektorban használt tervezési eszköztár áttekintése, kritikai értékelése A jelenleg Magyarországon az egészségügyi szektorban használt tervezési eszköztár áttekintése, kritikai értékelése Vitrai József Kiss Norbert Kriston Vízi Gábor A tanulmány a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások 9905 Jelentés az önkormányzati egészségügyi intézmények gép-műszer ellátottságának valamint egyes diagnosztikai részlegek teljesítményének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 93/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: FESZ KN Kft.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Dr. Szeles Gábor jegyző Becsei

Részletesebben

Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási rendszert érintő, 2009. augusztus 16-án hatályba lépő változásokkal kapcsolatban

Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási rendszert érintő, 2009. augusztus 16-án hatályba lépő változásokkal kapcsolatban ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Ártámogatási Főosztály 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A Telefon: 298-24-58, Telefax: 298-24-57, E-mail: atfo@oep.hu Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási

Részletesebben

A 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Általános indoklás Bár a makroszintű adatok némi javulást mutatnak a kórházak pénzügyi helyzetében, az egyes intézmények helyzete sokat romlott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.2.4/09/1 A

Részletesebben

Javaslat. a Kiskunmajsai járóbeteg szakellátás. működtetésére

Javaslat. a Kiskunmajsai járóbeteg szakellátás. működtetésére MEDITEAM SZEGED ZRt. Javaslat a Kiskunmajsai járóbeteg szakellátás működtetésére Page 5 of 47 2 MEDITEAM SZEGED ZRt. 1. Előzmények: 1. 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata sikeresen pályázott a TIOP keretében

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

A hivatkozott jogszabály alapján a legfontosabb finanszírozást érintő módosítások az alábbiak:

A hivatkozott jogszabály alapján a legfontosabb finanszírozást érintő módosítások az alábbiak: TÁJÉKOZTATÓ Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának a 137/2012. (VI.29.) Korm. rendelettel megállapított új finanszírozási szabályairól A Magyar Közlöny 2012.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre Tartalom 1. A szabályzat célja... 4 2. A szabályzat alkalmazási területe... 4 3. Hivatkozások... 4 4. A szabályzat tartalma... 5 5. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások... 5 5.1 Egészségügyi

Részletesebben

81/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

81/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 81/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájáról 2015. szeptember 9. I. A

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209. e-mail: titkarsag@vmkorhaz.

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209. e-mail: titkarsag@vmkorhaz. VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/161-20/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 288-1/2016. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86/2011. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Margit Kórház

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-137/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

2007. ÉVI ÜZLETI TERV

2007. ÉVI ÜZLETI TERV 2007. ÉVI ÜZLETI TERV TARTALOM 2007. évi üzleti terv Határozati javaslat 1 sz. melléklet A 2007. üzleti év gazdálkodási terve 2. sz. melléklet A 2007. üzleti év eredményterve (összköltség eljárással) 3.sz.

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

6. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Okt. Bizottság

6. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Okt. Bizottság 6. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Okt. Bizottság LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 9330. Kapuvár, dr.lumniczer Sándor u.10. Pf.34. Tel.:96/596-500 Fax: 96/242-224 E-mail: kapuvari_korhaz@vivamail.hu

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE Érvényes: 2016. május 1-től visszavonásig I. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Az elszámolás alapja Egységár (Ft) A térítés összege** ORVOSI VIZSGÁLAT

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2012.06.29 Módosított jogszabályok 1. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Dokumentum címe: Betegfogadás és betegellátás rendje Oldalszám: 1/27. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Név Dr. Záray

Részletesebben

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek beszámolója a 2013. évi gazdálkodásuk alakulásáról Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke I-145/2004. számú levelében jelezte, hogy Az államháztartás elmúlt évi hiánya a vártnál

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Szervezeti és Működési Szabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ADATOK II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK IV.

Részletesebben

SZABÁLYZAT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZABÁLYZAT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT Tárgy: Díjfizetési Szabályzat Lap: 1/14 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK FIZETÉSI

Részletesebben

Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis

Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis Erősségek Eü. Szolgálat infrastruktúrája Járóbeteg szakrendelések szakterületeinek száma, összetétele

Részletesebben

I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések

I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím : H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 96/257-529 E-mail: rabakecol@t-online.hu Honlap: www.rabakecol.hu Tisztelt Lakosság! Rábakecöl Község

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az intézmény 2012.01.01-től 04.30-ig folytatott gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. az intézmény 2012.01.01-től 04.30-ig folytatott gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ az intézmény 2012.01.01-től 04.30-ig folytatott gazdálkodásáról I. A működés általános jellemzése, a feladatmutatók változása Intézményünk a 2007. március 28-ával módosított (1999. június 01-ével

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI KÖZÖS DISZPÉCSERSZOLGÁLATI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI KÖZÖS DISZPÉCSERSZOLGÁLATI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI KÖZÖS DISZPÉCSERSZOLGÁLATI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 22., statisztikai

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. D o m b ó v á r T E R V. 2011. évre. 2011. március 15.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. D o m b ó v á r T E R V. 2011. évre. 2011. március 15. Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. D o m b ó v á r T E R V a 2011. évre 2011. március 15. Orvos-szakmai terv a 2011. évre A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2011. évre

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/244. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az Egészségház működésével

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

A dokumentum felépítése. Bevezetés

A dokumentum felépítése. Bevezetés ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Ártámogatási Főosztály 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A Telefon: 298-24-58, Telefax: 298-24-57, E-mail: atfo@oep.hu Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 8200 Veszprém, Óváry F. u. 7. Postacím: 8201 Veszprém, Pf.:73 Telefon: (88) 546-600, Fax: (88) 546-696

VESZPRÉM MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 8200 Veszprém, Óváry F. u. 7. Postacím: 8201 Veszprém, Pf.:73 Telefon: (88) 546-600, Fax: (88) 546-696 VESZPRÉM MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 8200 Veszprém, Óváry F. u. 7. Postacím: 8201 Veszprém, Pf.:73 Telefon: (88) 546-600, Fax: (88) 546-696 Szám: 02/79-33/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Lelkes Mirtill Pénzügy és számvitel/államháztartás Önkormányzati intézmény költségvetéstervezési, finanszírozási, gazdálkodás rendszere. 2016. Lelkes

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben