JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft ÁPRILIS 20. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTALOM"

Átírás

1 L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft ÁPRILIS 20. TARTAL oldal JOGSZABÁLYOK 1/2006. (II. 17.) r. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl /2006. (II. 17.) r. Az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) rendelet módosításáról HATÁROZAT 1017/2006. (II. 15.) Korm. h. A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány alapító okiratának módosításáról KÖZLEMÉNYEK A Habakukk a Gyermekekért Alapítvány közhasznúsági jelentése... Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb állásaira... Pályázati felhívás óvodavezetõi, iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állásokra... oldal Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl és a közlemények közzétételének módjáról A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások JOGSZABÁLYOK Az oktatási miniszter 1/2006. (II. 17.) rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl A szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, a szakképesítésért felelõs miniszterrel, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével, valamint a Közbeszerzések Tanácsa elnökével (a továbbiakban: szakképesítésért felelõs miniszter) egyetértésben a következõket rendelem el: Országos Képzési Jegyzék 1. Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) e rendelet 1. ú mellékleteként kiadom. 2. E rendelet 2. ú mellékleteként kiadom a szakképesítések OKJ-be történõ felvételéhez, az OKJ-ben szereplõ szakképesítés módosításához, illetõleg szakképesítésnek az OKJ-bõl történõ törléséhez szükséges elõlapot. Szakképesítés OKJ-be történõ felvételének, az OKJ-ben szereplõ adatai módosításának, illetõleg az OKJ-bõl történõ törlésének rendje 3. (1) Szakképesítés OKJ-be történõ felvételét, az OKJ-ben szereplõ adatainak módosítását, valamint szakképesítésnek az OKJ-bõl történõ törlését a szakképesítésért felelõs miniszter kezdeményezheti az Szt. 5. (2) bekezdésének a) pontja alapján az oktatási miniszternél. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott felvételre, módosításra, törlésre irányuló javaslatot a szakképesítésért felelõs miniszterhez kell benyújtani, illetve azt saját maga is kezdeményezheti (saját kezdeményezés).

2 1138 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9. (3) A javaslattevõ a képzés szerint érdekelt gazdasági kamarával, illetve szakmai kamarával, a munkaadói, a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel, a munkaügyi központokkal, valamint egyéb szervezetekkel és intézményekkel a szakképesítésre vonatkozó gazdasági, munkaerõpiaci igény megalapozottsága érdekében történt szakmai egyeztetés után nyújthatja be a javaslatot. (4) A javaslathoz a következõket kell csatolni: a) az e rendelet 2. ú mellékletében szereplõ kitöltött elõlapot, b) az OKJ-be történõ felvétel és az OKJ-ben szereplõ szakképesítés adatainak módosítása esetében elemzést arról, hogy milyen a tervezett szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének a viszonya a meglévõ OKJ szakképesítéshez (milyen megfelelések, azonosságok, eltérések vannak), a szakképesítés jogszabályi megjelentetésre alkalmas szakmai és vizsgakövetelményét, c) az OKJ-be történõ felvétel és az OKJ-ben szereplõ szakképesítés adatainak módosítása esetében a megalapozott gazdasági, munkaerõpiaci igényre vonatkozó különösen a gazdasági kamarától, illetve szakmai kamarától, a munkaadói, munkavállalói érdekképviseleti szervezetektõl, a munkaügyi központoktól, egyéb szakmai szervezetektõl és intézményektõl, a szakképzõ intézményektõl és fenntartóiktól, és a felnõttképzést folytató intézmények beolóinak feldolgozott adatbázisából származó, a 2. ú mellékletben szereplõ egyéb adatokat tanúsító okmányokat, továbbá a szakképesítés felvételére, módosítására vonatkozó támogató írásos nyilatkozatokat, amennyiben a javaslattevõ nem a gazdasági kamara, illetve a szakmai kamara, úgy a kamara támogató írásos nyilatkozatát is, d) a szakképesítés OKJ-bõl történõ törlése esetében arra vonatkozó adatokat és igazolásokat a c) pont szerint, hogy a szakképesítés tekintetében a gazdasági, a munkaerõpiaci igény legalább három éve megszûnt. (5) A szakképesítésért felelõs miniszter a javaslatot a (4) bekezdésben meghatározott okmányokkal együtt szakmai véleményezésre megküldi a Nemzeti Szakképzési Intézetnek (a továbbiakban: NSZI), az Szt. 4. (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott, az OKJ folyamatos fejlesztésére és korszerûsítésére létrejött szakmacsoportos bizottságnak (a továbbiakban: OKJ bizottság) és a Nemzeti Felnõttképzési Intézetnek (a továbbiakban: NFI) is. Az NSZI, az OKJ bizottság és az NFI a szakképesítésért felelõs miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos véleményét, a javaslatnak az NSZI-be, az OKJ bizottsághoz, illetõleg az NFI-be való megérkezésétõl ított harminc napon belül alakítja ki. (6) A szakképesítésért felelõs miniszter az NSZI, az OKJ bizottság, valamint az NFI szakmai véleménye figyelembevételével a javaslatról a vélemények megérkezésétõl ított harminc napon belül dönt. (7) A szakképesítésért felelõs miniszter a javaslatot elutasítja, ha a szakképesítésre vonatkozó gazdasági, munkaerõpiaci igény nem megalapozott, vagy a szakmai és vizsgakövetelmény nem felel meg az Szt. 10. (1) bekezdésében elõírtaknak, illetõleg ha a javaslattevõ a (4) bekezdésben meghatározott okmányokat a hiánypótlásra történõ felhívást követõen nem csatolja. (8) Ha a javaslat az OKJ-bõl törölt szakképesítés a (4) bekezdés a) c) pontjai szerint alátámasztott újrafelvételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irányul, akkor a szakképesítésért felelõs miniszter az (5) bekezdés szerinti vélemények kikérése nélkül is döntést hozhat. (9) Ha a javaslat felsõfokú szakképesítés felvételére irányul, akkor a szakképesítésért felelõs miniszter az (5) bekezdés szerinti vélemények kikérése nélkül, harminc napon belül dönt. 4. (1) A szakképesítésért felelõs miniszter az elfogadott javaslatot, illetve saját kezdeményezését (a továbbiakban együtt: Kezdeményezés) a 3. (4) bekezdésben meghatározott okmányokkal, valamint újrafelvételre vagy törlésre irányuló kérelem kivételével az NSZI, az OKJ bizottság és az NFI véleményével együtt a döntést követõ nyolc napon belül megküldi az oktatási miniszternek. (2) Az oktatási miniszter a beérkezett Kezdeményezést a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével nyolc napon belül továbbítja az Országos Szakképzési Tanács (a továbbiakban: OSZT) részére. (3) Az OSZT az oktatási miniszter által megküldött Kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a Kezdeményezésnek az OSZT Titkárságához való megérkezését követõen az OSZT ügyrendje szerint de legfeljebb harminc napon belül alakítja ki. (4) Az OSZT javaslata alapján az oktatási miniszter a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, valamint a szakképesítésért felelõs miniszterrel egyetértésben elrendeli a Kezdeményezésben szereplõ szakképesítés OKJ-be történõ felvételét, az OKJ-ben szereplõ szakképesítés módosítását, vagy a szakképesítésnek az OKJ-bõl történõ törlését. (5) Amennyiben az OSZT a Kezdeményezést nem támogatja, az oktatási miniszter az OSZT határozatát követõ nyolc napon belül felülvizsgálatra visszaküldi azt a szakképesítésért felelõs miniszternek. (6) Ha a Kezdeményezés felsõfokú szakképesítés felvételére irányul, az oktatási miniszter az 5. -ban foglaltak figyelembevételével kezdeményezi az OKJ kiegészítését az OSZT véleményének egyidejû kikérése mellett. 5. Az OKJ kiegészítésének, módosításának megjelentetésére akkor kerülhet sor, ha a szakképesítés felvétele a vál-

3 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1139 tozó gazdasági, munkaerõpiaci körülményekhez alkotó módon alkalmazkodni képes munkaerõ képzését és fejlesztését szolgáló igények gyorsabb kielégítése érdekében történik, valamint a felvételre törvény, kormányrendelet alapján kerül sor, továbbá ha a jegyzékbõl törölt szakképesítések újrafelvételére kerül sor. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a (2) (4) bekezdésekben foglalt kivételekkel a április 1-jét követõen megkezdett szakképzésre kell felmenõ rendszerben alkalmazni. (2) Az iskolai rendszerû szakképzés esetében tanulót a 2006/2007. tanévben a április 1-jétõl hatályos OKJ elõírásai szerint a szakképzési évfolyamra beiskolázni akkor lehet, ha az ahhoz illeszkedõ szakmai és vizsgakövetelmények és központi programok (felsõfokú szakképzés esetén képzési programok) kiadásra kerültek, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. (3) Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetében a résztvevõvel képzési szerzõdést a április 1-jétõl hatályos OKJ elõírásai szerint akkor lehet kötni, ha a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye kiadásra került. (4) Az OKJ-ben szereplõ szakképesítés megszerzésére történõ felkészítés a) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a mindenkori hatályos szakmai és vizsgakövetelmények kiadásától kezdõdhet; b) az iskolai rendszerû szakképzésben a szakképzési évfolyamon a szakképesítésért felelõs miniszter által jóváhagyott központi programok (tantervek) kiadását követõen kezdhetõ meg. (5) A április 1-jét megelõzõen megkezdett szakképzés eredményes befejezését követõ szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényesek, azok államilag elismert szakképesítést igazolnak. (6) A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a (1) bekezdés 21. pontjában elõírt, a meglévõ szakképesítéssel betölthetõ munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhetõ szakképesítésnek kell tekinteni azt a szakképesítést, amelynek megszerzéséhez jogszabály szakmai elõképzettséget ír elõ. (7) A tizennyolcadik életévét betöltött képzésre jelentkezõk közül az OKJ-ben szereplõ 33-as azonosító mal kezdõdõ szakképesítések esetében a tizedik évfolyam elvégzését január 1-jétõl azoktól kell megkövetelni, akik az 1998/1999-es tanévet követõen fejezték be az általános iskola nyolcadik osztályát. (8) A szeptember 1-je elõtt megkezdett szakképzés esetében az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) rendelet mellékleteként kiadott OKJ-ben szereplõ 54-es azonosító mal kezdõdõ szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsõfokú szakképesítést, illetõleg a szeptember 1-jétõl felmenõ rendszerben megkezdett szakképzés esetében az OKJ-ben szereplõ 54-es azonosító mal kezdõdõ szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt û szakképesítést igazolnak. 7. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a) az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) rendelet 1. -a, a, továbbá az 1., 3. és 4. ú melléklete, b) az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) rendelet a, továbbá az 1 2. ú melléklete, c) az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) rendelet módosításáról szóló 14/2005. (V. 26.) rendelet, d) az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) rendelet módosításáról szóló 29/2005. (X. 28.) rendelet a és 4. -a. Jelmagyarázat Dr. Magyar Bálint s. k., oktatási miniszter 1. ú melléklet az 1/2006. (II. 17.) rendelethez Az Országos Képzési Jegyzék Az OKJ szakképesítéseinek azonosító a 15 jegybõl áll, amely az 1. és 3. oszlop jegyeibõl áll össze. Az egyes oszlopok értelmezése a következõ: 1. oszlop A szakképesítés azonosító a Az 1 2. jegy a szakképesítés je A szakképesítés jei a következõk (a meghatározások után a megfelelõ ISCED ek kerültek megjelölésre): 21 Fizikai munkát igénylõ munkakör betöltésére jogosító alapû szakképesítés, amely nem igényel befejezett iskolai végzettséget. (2CV) 31 Fizikai munkát igénylõ munkakör betöltésére jogosító középû szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a továbbiakban: bemeneti kompetencia) vagy a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épül. (3CV)

4 1140 OKTATÁSI KÖZLÖNY Fizikai munkát igénylõ munkakör betöltésére jogosító középû szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra vagy a tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettségre épül. (3CV) 51 Jellemzõen fizikai munkát igénylõ munkakör betöltésére jogosító középû szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai elõképzettségre vagy a középiskola befejezõ évfolyamának elvégzésére épül. (4CV) 52 Fizikai vagy szellemi munkát igénylõ munkakör betöltésére jogosító középû szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai elõképzettségre vagy érettségi vizsgára épül. (4CV) 54 Jellemzõen szellemi munkát igénylõ munkakör betöltésére jogosító emelt û szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai elõképzettségre vagy érettségi vizsgára épül. (4CV) 55 Érettségi vizsgára épülõ felsõfokú szakképesítések. (5BCV) 61 Felsõfokú iskolai végzettségre épülõ szakképesítések. (5ACV) 3 5. jegy a szakképesítés tanulmányi területe = 3 jegy 1 Oktatás 140 Általános oktatási ismeretek 2 Humán tudományok és mûvészetek 211 Képzõ- és iparmûvészet 212 Zene- és elõadó-mûvészet 213 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek 215 Kézmûvesség 223 Anyanyelvi képzés 3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések 321 Újságíró- és riporterképzés 322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés 340 Üzleti ismeretek és ügyvitel (általános programok) 341 Nagy- és kiskereskedelem 342 Marketing és reklám 343 Pénzügy, bank és biztosítás 344 Könyvelés és adózás 345 Menedzsment és igazgatás 346 Titkársági és irodai munka 347 Munkahelyi ismeretek 4 Matematika, ítástechnika, egyéb természettudományos képzések 462 Statisztika 481 Számítástechnikai képzések 482 Számítástechnikai alkalmazások 5 Mûszaki, ipari és építõipari képzések 520 Általános mûszaki képzés 521 Gépgyártás, mûszer- és fémipar 522 Energetika, elektromosság 523 Elektronika és automatizálás 524 Vegyipar 525 Gépjármûvek, hajók, repülõgépek gyártása 541 Élelmiszergyártás 542 Textil-, ruha-, cipõ- és bõripari képzések 543 Fa-, papír-, mûanyag-, üvegfeldolgozás 544 Bányászat és kitermelõipar 581 Építészet és várostervezés 582 Építõipar, vízi, közlekedési stb. építés 6 Mezõgazdaság 621 Növénytermesztés és állattenyésztés 622 Kertészet 623 Erdõgazdálkodás 624 Halgazdálkodás 641 Állatorvosi kisegítõk képzése 7 Egészségügy és szociális gondoskodás 720 Egészségügy (általános programok) 723 Ápolás, gondozás 724 Fogászati laboratóriumi technológia 725 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák 726 Terápia és rehabilitáció 761 Gyermek- és ifjúságvédelem 762 Szociális munka és tanácsadás 8 Szolgáltatások 810 Személyi szolgáltatások (általános programok) 811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás 812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás 813 Sportok 814 Háztartási szolgáltatások 815 Fodrászat és szépségápolás 841 Szállítási szolgáltatások 850 Környezetvédelem (általános programok) 851 Környezetvédelmi technológiák 852 Természeti környezet és élõvilág 853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások 861 Személyi és vagyonvédelem 862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem 863 Honvédelem 6 7. jegy az azonos û és tanulmányi területû szakképesítések sora = oszlop Szakképesítés e A ek mellett felsõindexbe került ok jelentése: 1: A szakképzés megkezdésének feltétele hatósági képzés és vizsga során megszerzett vezetõi engedély (közúti jármû kategóriára), illetõleg gépkezelõi jogosítvány (meghatározott géptípusra). 2: Mûvészeti szak: párhuzamos oktatás, a szakmai évfolyamok ozása megegyezik az általános mûveltséget megalapozó, illetve az érettségire felkészítõ ismereteket nyújtó évfolyamok ozásával; a 7. oszlopban az évfolyamok a a nem párhuzamos oktatás szakképzési évfolyamainak át jelenti; az adott szakképesítésnél az

5 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1141 iskolarendszeren kívüli képzésre vonatkozó, a szakképesítés sajátosságait figyelembe vevõ további feltételeket, illetve az egyéni felkészülés lehetõségét a szakmai és vizsgakövetelmény határozza meg. 3: Az adott szakképzés megkezdésének feltétele: középfokú (középû) szakmai képzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség. 4: Azon szakképesítéseket jelöli, amelyekre ráépülnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felelõsségi körébe tartozó mester szakmák. 5: Azon szakképesítéseket jelöli, amelyekre ráépülnek a Magyar Agrárkamara felelõsségi körébe tartozó mester szakmák. 3. oszlop A szakképesítés köre 8. jegy az alap-szakképesítést jelzi: 1 = igen, 0 = nem 9. jegy a rész-szakképesítést jelzi: 1 = igen, 0 = nem 10. jegy az elágazást jelzi: 1 = igen, 0=nem 11. jegy a ráépülést jelzi: 1 = igen, 0=nem jegy a rész-szakképesítés vagy az elágazás vagy a ráépülés je = (amennyiben a jegyek 0, úgy ez a két jegy is 0.) jegy az azonos û rész-szakképesítés, elágazás és ráépülés sora = 01.. (amennyiben a jegyek 0, úgy ez a két jegy is 0.) Alap-szakképesítés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, munkakör ellátására képesít. Rész-szakképesítés: Egy szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduljaiból épül fel, legalább egy munkakör ellátására képesít. Elágazás: A szakképesítés részeként a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, amely kötelezõen választandó modullal/modulokkal együtt munkakör ellátására képesít. Ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, hogy mely modulok/szakképesítés/rész-szakképesítés/elágazás moduljaira épül, meghatározza, hogy mely modulokból épül fel, újabb munkakör ellátására képesít. 4. oszlop Szakmacsoport A ok jelentése 1 21-ig a szakmacsoportok sora és elnevezése: 1. Egészségügy 2. Szociális szolgáltatások 3. Oktatás 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció 5. Gépészet 6. Elektrotechnika-elektronika 7. Informatika 8. Vegyipar 9. Építészet 10. Könnyûipar 11. Faipar 12. Nyomdaipar 13. Közlekedés 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 15. Közgazdaság 16. Ügyvitel 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 18. Vendéglátás-idegenforgalom 19. Egyéb szolgáltatások 20. Mezõgazdaság 21. Élelmiszeripar 5. oszlop Jegyzékbe kerülés éve 6. oszlop Kizárólag iskolai rendszerben megszerezhetõ szakképesítések 7. oszlop A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális idõtartama Az év és az óra együttes feltüntetése azt jelzi, hogy az adott szakképesítés iskolai rendszerben és iskolarendszeren kívül is oktatható. Ahol csak az óra adott, ott iskolarendszeren kívül oktatható a szakképesítés, ha központi program nem került kiadásra. A kizárólag iskolai rendszerben oktatható szakképesítések esetében a maximális képzési idõ évben van megadva. 8. oszlop A FEOR a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébõl. 9. oszlop A szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter Rövidítések jelmagyarázata i = kizárólag iskolai rendszerû szakképzésben megszerezhetõ szakképesítés; BM = belügyminiszter; EüM = egészségügyi miniszter; FVM = földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter; FMM = foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter; HM = honvédelmi miniszter; GKM = gazdasági és közlekedési miniszter; ICSSZEM = ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter; IM = igazságügy-miniszter; IHM = informatikai és hírközlési miniszter; KT = Közbeszerzések Tanácsa elnöke; KvVM = környezetvédelmi és vízügyi miniszter; KSH = Központi Statisztikai Hivatal elnöke; NKÖM = nemzeti kulturális örökség minisztere; = oktatási miniszter; PM = pénzügyminiszter; TNM = regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter.

6 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Ápoló év Ápolási asszisztens 4600 óra Csecsem - és gyermekszakápoló 1200 óra Epidemiológiai szakápoló 1200 óra Feln tt anaeszteziológiai és intenzív óra szakápoló Foglalkozásegészségügyi szakápoló óra 3212 EüM Gyermek anaeszteziológiai és óra intenzív szakápoló Nefrológiai szakápoló 1200 óra Onkológiai szakápoló 1200 óra Pszichiátriai szakápoló 1200 óra Sürg sségi szakápoló 1200 óra Boncmester óra 5320 EüM Egészségügyi asszisztens Általános asszisztens Fogászati asszisztens Gyógyszertári asszisztens Audiológiai szakasszisztens 1200 óra EEG szakasszisztens 1200 óra Egészségügyi operátor 1200 óra Fizioterápiás szakasszisztens 1200 óra EüM Gyógyszerkiadó szakasszisztens 1200 óra Hallásakusztikus 1200 óra Kardiológiai és angiológiai óra szakasszisztens Klinikai fogászati higiénikus 1200 óra Pulmonológiai, allergológiai óra szakasszisztens Szemészeti szakasszisztens 1200 óra Egészségügyi gyakorlatvezet óra 3419 EüM Egészségügyi kártev irtó-fert tlenít Egészség r-fert tlenít 1200 óra 5. Egészségügyi kártev irtó EüM szakmunkás Fert tlenít sterilez Egészségügyi gázmester 1200 óra Egészségügyi menedzser óra 2229 EüM Egészségügyi technológus Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens i 3232 EüM Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus Fogtechnikus és fülilleszték-készít év EüM 3000 óra Fülilleszték-készít Kórszövettani, szövettani asszisztens Citológiai szakasszisztens 3 év 9. Elektronmikroszkópos EüM óra szakasszisztens Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens Massz r Gyógymassz r EüM 1800 óra Sportmassz r Ment ápoló EüM Betegszállító 2400 óra M téti asszisztens Gipszmester M t ssegéd EüM Endoszkópos asszisztens M t technikus M téti szakasszisztens 1200 óra Ortopédiai eszközkészít Ortopédiai kötszerész és f z készít EüM Ortopédiai m szerész Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó 800 óra 1142 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

7 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens Egészségügyi laboráns 2,5 év 2500 óra Kémiai laboratóriumi szakasszisztens EüM Mikrobiológiai szakasszisztens Hematológiai, transzfúziológiai óra szakasszisztens Humángenetikai szakasszisztens 600 óra Radiográfus CT, MRI szakasszisztens 500 óra Intervenciós szakasszisztens 500 óra EüM Nukleáris medicina szakasszisztens 500 óra Sugárterápiás szakasszisztens 500 óra UH szakasszisztens 500 óra Rehabilitációs tevékenység terapeuta év óra 3239 EüM Gyógyfoglalkoztató Gyógyúszás foglalkoztató 900 óra Szülészn i 3 év 3242 EüM Csecsem - és gyermeknevel gondozó i 3316 ICsSzEM Gyermekgondozó-nevel Gyermek- és ifjúsági felügyel Házi id szakos gyermekgondozó ICsSzEM Gyermekotthoni asszisztens Kisgyermekgondozó, -nevel Ifjúságsegít i 3313 ICsSzEM Jelnyelvi tolmács Relé jelnyelvi tolmács óra 3717 ICsSzEM Társalgási jelnyelvi tolmács Nevel szül óra 3314 ICsSzEM Szociális gondozó Fogyatékosok gondozója 1400 óra Szociális gondozó és ápoló Gerontológiai gondozó óra 3311 ICsSzEM Pszichiátriai gondozó 600 óra Szenvedélybeteg-gondozó 600 óra Szociális gondozó, szervez 600 óra Szociális segít Rehabilitációs nevel segít Szociális asszisztens ICsSzEM Foglalkoztatásszervez 600 óra Mentálhigiénés asszisztens 600 óra Szociokulturális animátor 600 óra Szociális, gyermek- és ICsSzEM ifjúságvédelmi ügyintéz 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1143

8 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület év Családpedagógiai mentor óra Gyógypedagógiai asszisztens Értelmileg sérült szak Halláskárosodott szak Látássérült szak Mozgássérült szak Tanulmányi, magatartási és beilleszkedési zavarok szak Képzési szakasszisztens i Óvodai dajka óra Pedagógiai asszisztens óra Sportedz Sportoktató (sportágankénti elágazással) 1000 óra Fitness-wellness asszisztens BM-EüM Sportedz sportágankénti elágazással Rekreációs mozgásprogram-vezet 1000 óra Sportszervez, -menedzser óra 3716 BM Alkalmazott fotográfus óra Artista m vész Artista NKÖM B rm ves Bútorm ves óra Dekorat r 2; Címfest óra Számítógépes dekorat r Díszlet- és jelmeztervez asszisztens óra Díszm kovács 2; óra Divat- és stílustervez óra Egyházzenész Kántor-énekvezet 3 év Kántor-kórusvezet 4000 óra Kántor-orgonista Fest Általános fest óra Díszít fest Filmtechnikus óra 5349 NKÖM Hangmester, hangtechnikus Gipszmintakészít Grafikus Alkalmazott grafikus óra Képgrafikus Jazz-zenész Jazz-énekes 3 év Jazz-zenész a hangszer 4000 óra megjelölésével Kaszkad r szakért óra 3729 NKÖM Kaszkad r Keramikus 2; Kerámiakészít 3500 óra Klasszikus zenész Hangkultúra szak Klasszikus zenész év 49. (a hangszer megjelölésével) óra Magánénekes Zeneelmélet-szolfézs szak Zeneszerzés szak Kommunikátor Intézményi kommunikátor i Sajtótechnikus Sportkommunikátor Könyvm ves óra Közm vel dési szakember I Közm vel dési menedzser óra 3713 NKÖM Kulturális menedzser 1144 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

9 Szakmacsoport Sor Szakképesítés azonosító a tanulmányi terület 1. Szakképesítés e sor alapszakképesítés részszakképesítés elágazás ráépülés Rész-szakképesítés Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Elágazás Közm vel dési szakember II Hanglemez-bemutató 360 óra NKÖM Kulturális rendezvényszervez Közösségfejleszt 300 óra Moderátor i Mozgóképgyártó Hangosító Világosító Felvételvezet Hangasszisztens óra 5342 NKÖM Rendez asszisztens Segédoperat r Szinkronasszisztens Vágóasszisztens Mozgóképgyártó szakasszisztens Audiovizuális szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens i 5342 NKÖM- Televízióm sor gyártó szakasszisztens Mozgóképi animációs filmkészít Animációsfilm-rajzoló 3500 óra Mozgóképterjeszt óra 5119 NKÖM Mozgókép-forgalmazó M emlékfenntartó technikus NKÖM M tárgyvédelmi asszisztens óra Népi kézm ves Kosárfonó Csipkekészít Fajátékkészít Fam ves Fazekas Gyékény-, szalma-, és csuhéjtárgykészít NKÖM Kézi és gépi hímz Kosárfonó és fonottbútor-készít Sz nyegszöv Takács Népi játék és kismesterségek oktatója a tevékenységi kör 300 óra megjelölésével Népzenész Népi énekes 3 év Népzenész a hangszer 4000 óra megjelölésével Ötvös 2; Aranym ves Cizell r Drágak foglaló óra Ezüstm ves Fémm ves Lánckészít Pantomim m vész óra 2639 NKÖM Pantomimes 3 év Porcelánfest óra Porcelánfest és -tervez asszisztens óra Rendezvénytechnikus óra Segédkönyvtáros óra 3711 NKÖM Könyvtári asszisztens Segédlevéltáros óra 3712 NKÖM Levéltári kezel, iratkezel, irattáros Szakrestaurátor Könyv- és papírrestaurátor 70. Múzeumi gy jtemény- és óra 2613 NKÖM raktárkezel Múzeumi preparátor Szerkeszt munkatársa óra 3715 NKÖM Könyvkiadói szerkeszt munkatársa Ráépülés sor sor sor Jegyzékbe kerülés éve Kizárólag iskolai rendszerben oktatható A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális id tartama FEOR A szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1145

10 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Színész I. (segédszínész) Bábkészít Bábszínész 3 év Színész II. (segédszínész) NKÖM 3000 óra Szórakoztató táncos Vers- és prózamondó el adóm vész Színháztechnikus Színházi berendez Színházi gépkezel NKÖM Színházi m szaki vezet 400 óra Világítástechnikus 400 óra Szobrász Bronzm ves és szoborönt Díszít szobrász 3500 óra K szobrász Szórakoztató zenész I Szórakoztató zenész II. 3 év NKÖM Szórakoztató zenész a hangszer 3000 óra megjelölésével Táncos Klasszikus balett-táncos Kortárs táncos Modern táncos 3500 óra Néptáncos Színházi táncos Textilm ves Kézinyomó Kéziszöv Kézm ves 3500 óra Textilrajzoló és modelltervez asszisztens Újságíró I Fotóriporter Lapkiadói újságíró-szerkeszt munkatársa Rádióm szerkeszt munkatársa NKÖM Televízióm szerkeszt munkatársa Újságíró II Rádióm vezet, konferanszié Televízióm vezet, konferanszié Üvegm ves Üvegfest, ólmozottüveg készít 3500 óra Vésnök Vésnök a tevékenységi kör óra megjelölésével Vetít gépész óra 5344 NKÖM Zománcm ves óra 1 év Atomer m vi gépész óra 1 év Atomer m vi karbantartó óra Bányaipari technikus Geológiai technikus KvVM Külszíni bányaipari technikus Mélym velési bányaipari technikus Bányászati gépkezel Bányászati szállítóberendezés kezel je óra Szilárdásvány-kitermel gép kezel je CNC-forgácsoló óra 7423 Cs -távvezeték üzemeltet (olaj, óra 8299 gáz) Élelmiszeripari gép és rendszerüzemeltet Cukoripari gépkezel Csomagológép-kezel Dohánytermékgyártási gépkezel óra 8111 FVM Élelmiszeripari gépkezel Élelmiszeripari készülék kezel je Növényolaj-gyártógép kezel je Palackozógép-kezel 1146 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

11 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Energetikai operátor óra Energetikus 1 év Létesítményi energetikus KvVM 1000 óra Megújuló energiaforrás energetikus Épít - és anyagmozgató-gépész technikus óra Emel gép-ügyintéz Épít - és szállítógép-szerel Épületgépész technikus Épületgépészeti cs hálózat- és berendezés-szerel Duguláselhárító Karbantartó, cs szerel M anyagcs -szerel T zvédelmi eszköz- és rendszerszerel, karbantartó Energiahasznosító berendezés szerel je Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel Központif tés- és cs hálózat-szerel Vízvezeték- és vízkészülék-szerel Épületlakatos Épületmechanikai szerel Erd gazdasági gépkezel Erdészeti felkészít gép kezel je Erdészeti kötélpálya kezel je Erdészeti közelít gép kezel je óra 8312 FVM Erdészeti rakodógép kezel je Többfunkciós fakitermel gép kezel je Er m vi kazángépész óra Er m vi turbinagépész óra 8222 Er m vi villamosberendezés óra 8222 üzemeltet je Fegyverm szerész óra Vadászpuska m ves FVM 400 óra Felvonó- és mozgólépcs -ellen r óra 7623 TNM Felvonószerel Felvonó és mozgólépcs karbantartószerel óra TNM Személyszállítógép üzemeltet je Szórakoztatóipari berendezésüzemeltet Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltet Darabológép-kezel óra Fémipari megmunkálógép-kezel Fémnyomó Fémtömegcikkgyártó Finommechanikai gépkarbantartó, óra 7442 gépbeállító Finommechanikai m szerész Mérlegm szerész Orvosi m szerész Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártósori gépkezel, gépszerel Finomgyártósori gépkezel, gépszerel Gépi felülettisztító Gyártósori munkás Iparitermék-bontó Kézigépes megmunkáló Autógyártó Háztartási gépgyártó Gépi forgácsoló Esztergályos Fogazó FVM F részipari szerélez Köször s Marós, horizontos 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1147

12 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Gépipari min ségellen r óra Géplakatos Gépbeállító Hegeszt Eljárás szerinti hegeszt k Hegeszt -vágó gép kezel je H kezel óra H technikai berendezéskezel Ipari olaj- és gáztüzel -berendezés kezel je Kisteljesítmény kazán f t je (max. 2 tonna) óra Kompresszorkezel H központ és -hálózatkezel H téstechnikai berendezéskezel Kazángépész (12 tonna felett) Kazánkezel (2-12 tonna között) H t - és klímaberendezés-szerel, karbantartó Ipari anyagvizsgáló (eljárás óra 3193 megjelölésével) Ipari nemesfém-megmunkáló Kéményvizsgáló BM Kéménysepr Késes, köször s, kulcsmásoló Gépi gravírozó óra Kulcsmásoló Kohászati anyagel készít óra Fémhulladék-el készít Kohászati gépkezel Színesfémkohászati gépkezel óra Vaskohászati gépkezel Korrózió elleni véd bevonat készít je Fest berendezés kezel je Galvanizáló óra M anyagbevonat-készít T zihorganyzó Külszíni bányász K bányász, ásványel készít óra Külfejtéses bányam vel Légtechnikai rendszerszerel Kéményszerel Légtechnikai hálózat szerel Melegüzemi technikus Önt technikus Színesfémkohászati technikus Vaskohászati technikus Mez - és erd gazdasági gépésztechnikus FVM Erd gazdasági gépésztechnikus Mez gazdasági gépésztechnikus M szaki termékmin sít óra Olajbányász Mélyfúró Fluidumkitermel technikus 800 óra Mélyfúró technikus 800 óra Olvasztár óra Optikai m szerész óra Öntészeti mintakészít óra Önt Kokilla- és nyomásos önt Önt forma-készít óra Öntvény- és bugatisztító Precíziós önt Robbantómester Pirotechnikus óra Bányászati robbantómester Épületrobbantó-mester Szerkezetlakatos Lemezlakatos Szerkészít Szikraforgácsoló Színesfém-feldolgozó OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

13 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Színesfémkohász óra Üzemeltet gépésztechnikus Élelmiszeripari gépszerel, karbantartó FVM Élelmiszeripari gépésztechnikus Vegyipari gépésztechnikus Vájár óra Vas- és acélfeldolgozó Folyamatos önt óra Gépi kovács Hengerész Vegyi- és kalorikusgép szerel és karbantartó Ipari olaj- és gáztüzel berendezés szerel je, üzembehelyez je Automatikai m szerész PLC programozó Automatikai technikus 800 óra Elektrolakatos és villamossági óra 7445 szerel Elektromechanikai m szerész Elektromos gép- és készülékszerel Elektronikai m szerész Szórakoztatóelektronikai m szerész Elektronikai technikus Er sáramú elektrotechnikus Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerel Háztartásigép-szerel Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerel Köt - és varrógép m szerész Varrógépm szerész Másoló- és irodagép m szerész Mechatronikai m szerész Mechatronikai szerel Mechatronikai technikus 800 óra Órás óra Orvosi elektronikai technikus EüM Orvostechnikai elektrom szerész Távközlési és informatikai hálózatszerel IHM Távközlési kábelszerel Távközlési m szerész IHM Antenna szerel Távközlési technikus Távközlési üzemeltet Beszédátviteli rendszerszaktechnikus Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerszaktechnikus 2500 óra 2,5 év IHM Elektronikus m sorközl és tartalomátviteli rendszerszaktechnikus Gerinchálózati rendszerszaktechnikus Villamoshálózat-szerel, -üzemeltet óra Elektromos alállomás üzemeltet Villamos-távvezeték épít, szerel, óra 8221 karbantartó Villanyszerel év Kábelszerel 3000 óra Érintésvédelmi szabványossági óra 161. felülvizsgáló Er sáramú berendezések óra szabványossági felülvizsgálója FAM szerel 200 óra Villámvédelmi felülvizsgáló 800 óra Adatbázis adminisztrátor Adatbázistervez óra 3133 IHM Adatelemz 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1149

14 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Általános rendszergazda i 3139 IHM CAD-CAM informatikus IHM Számítógépes m szaki rajzoló Informatikai alkalmazásfejleszt Infokommunikációs alkalmazásfejleszt 165. Információrendszer-elemz és IHM tervez Internetes alkalmazásfejleszt Szoftverfejleszt Informatikai rendszergazda IT keresked Számítástechnikai szoftverüzemeltet Informatikai hálózattelepít és üzemeltet IHM Informatikai m szerész IT biztonság technikus Számítógéprendszer-karbantartó Szórakoztatótechnikai m szerész Webmester Informatikai statisztikus és gazdasági i 3139 IHM-KSH tervez Informatikus Gazdasági informatikus Infostruktúra menedzser Ipari informatikai technikus IHM M szaki informatikus Távközlési informatikus Telekommunikációs informatikus Térinformatikus IT kommunikációs szolgáltató IT mentor óra 3139 IHM Közösségi informatikai szolgáltató Oktatási kommunikációtechnikus Multimédia-alkalmazás fejleszt Designer E-játék fejleszt óra 3139 IHM E-learning tananyagfejleszt Multimédiafejleszt Tartalommenedzser Számítógép-szerel, -karbantartó IHM Telekommunikációs asszisztens i 3139 IHM Web-programozó i 3131 IHM Farmakológus szakasszisztens i 3129 Finomvegyipari géprendszer üzemeltet je óra 8134 Finomvegyipari gép- és készülékkezel Gumiipari technológus év Gumitermékgyártó óra K olaj- és vegyipari géprendszer üzemeltet je 177. K olaj- és vegyipari gép- és óra készülékkezel Nyomástartóedény-gépész Laboratóriumi technikus Általános laboráns Élelmiszeripari laboráns Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns Általános vegyipari laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus 178. Élelmiszermin sít laboratóriumi FVM-KvVM technikus Gyógyszeripari laboratóriumi technikus Környezetvédelmi és vízmin ségi technikus Mez gazdasági laboratóriumi technikus Farmakológus 400 óra Gombatoxikológus 200 óra 1150 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

15 Szakmacsoport Sor Szakképesítés azonosító a tanulmányi terület 1. Szakképesítés e sor alapszakképesítés részszakképesítés elágazás ráépülés Rész-szakképesítés Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Elágazás M anyagfeldolgozó géprendszer üzemeltet je Fröccsönt gép-kezel H re keményed m anyagok feldolgozója 1 év M anyag hegeszt óra M anyag h formázó M anyagextruder-kezel M anyagfóliatermék-készít M anyaghabtermék-gyártó Papírgyártó és -feldolgozó óra Papíripari alapanyaggyártó Sugárzásmér óra Vegyipari technikus Gyógyszerhatóanyag gyártó Gyógyszer-készítménygyártó Vegyi-, m anyag- és gumiipari anyagkezel Vegyianyaggyártó Biotechnológus, technikus 600 óra Drog- és toxikológiai technikus 600 óra Gáz- és olajipari technikus 600 óra Papíripari technikus 600 óra Vegyipari min ségbiztosítási óra technikus Vegyipari technológus Felületvédelmi technológus i Vegyipari méréstechnológus Ács, állványozó év Állványozó 3000 óra Bels építési szerkezet- és burkolatszerel 3 év Árnyékolástechnikai szerel 3000 óra Szárazépít Betonelemgyártó óra Burkoló Hidegburkoló 3 év Melegburkoló 3000 óra Parkettás Cs vezetéképít óra Építési m szaki ellen r I óra 3192 TNM Építési m szaki ellen r II Építményszerkezet-szerel óra Darukötöz Építményszigetel H - és hangszigetel Vízszigetel Építményzsaluzat-szerel óra Zsaluzóács Épít - és anyagmozgató gép kezel je Emel gépkezel Energiaátalakító-berendezés kezel je Építési anyagel készít gép kezel je óra 8321 GKM Földmunkagép-kezel Targoncavezet Útépít gép-kezel Könny gépkezel Nehézgépkezel Épít anyagipari technikus Épít anyagipari min ségellen r 600 óra Épület- és építménybádogos Fest, mázoló és tapétázó Mázoló, lakkozó 3 év Plakátragasztó óra NKÖM Szobafest Tapétázó M emléki díszít, fest 1200 óra Ingatlanfenntartó, karbantartó óra 197. Sportterem- és sportlétesítményüzemeltet óra Ipari alpinista óra Kályhás Cserépkályha-készít Kandallóépít Ráépülés sor sor sor Jegyzékbe kerülés éve Kizárólag iskolai rendszerben oktatható A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális id tartama FEOR A szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1151

16 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Kemencekezel, -éget óra Kerámiaipari gépkezel óra Finomkerámiagyártó gép kezel je Korrózióvédelmi technikus Véd bevonatkészít K faragó, m köves és épületszobrász K faragó, épületszobrász NKÖM M k készít Sírk készít M emléki díszít szobrász 1200 óra K m ves Beton- és vasbetonkészít Építési kisgépkezel 3 év Építményvakoló k m ves óra NKÖM Épületfalazó k m ves Gépi vakoló M emléki helyreállító 1200 óra Magasépít technikus Mélyépít technikus Mész- és cementterméket gyártó gép óra 8145 kezel je Tet fed Nádtet készít Úszómunkagép-kezel óra 8324 GKM Üveges és képkeretez óra Képkeretez Üveggyártó óra Üvegipari gépkezel Vízépít technikus Víziközm -épít KvVM Vízépítési búvár 500 óra Vízkútfúró óra 8325 KvVM B rdíszm ves év Táskajavító 3000 óra Cipész, cip készít, cip javító év Cip fels rész-készít óra Cip összeállító Ortopédiai cipész 800 óra Fonó, köt és nemsz tt-termék gyártó Fonó Köt Nemsz tt-termék gyártó Kalapos, sapka- és keszty készít óra Kalapos, sapkakészít Keszty s Könny ipari géprendszer üzemeltet je Könny ipari gépkezel óra Rostnövényfeldolgozó Sepr - és kefegyártó Sz r- és tollfeldolgozó Könny ipari technikus 4 Könny ipari gyártásközi és termékmin ség ellen r Textil- és ruhaipari technikus Szabász óra Szabó Fehérnem -készít Lakástextil-készít Munkaruha- és véd ruha-készít 3 év Textiltermék-összeállító óra Csecsem - és gyermekruha-készít Férfi szabó N i szabó Szíjgyártó és nyerges B rtárgykészít Szíjgyártó Szöv óra 7313 Sz cs, sz rme- és b rkonfekcionáló óra B rruha készít, javító 1152 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

17 Szakmacsoport Sor Szakképesítés azonosító a tanulmányi terület 1. Szakképesítés e sor alapszakképesítés részszakképesítés elágazás ráépülés Rész-szakképesítés Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Elágazás Textilszínez, -kikészít óra Tímár, b rkikészít Sz rmeipari megmunkáló, óra sz rmefest Vegytisztító, kelmefest, mosodás óra Bútorasztalos Asztalosipari szerel 3 év Fa- és bútoripari gépkezel óra Faesztergályos Fatermékgyártó Épületasztalos Famegmunkáló FVM F részipari gépkezel Fa- és bútoripari technikus Bútoripari technikus Fafeldolgozó technikus Kádár, bognár Bognár Kádár Kárpitos év Bútorkárpitos óra GKM Járm kárpitos 800 óra Kiadvány- és képszerkeszt óra Korrektor 600 óra NKÖM Nyomdai médiaszerkeszt 600 óra Tipográfus 600 óra Könyvköt Kötészeti gépkezel Nyomdai gépmester Gyorsnyomdai gépkezel Nyomdai gépkezel Nyomdaipari technikus Nyomóforma-készít Nyomtatványfeldolgozó Író- és irodaszergyártó, papírtermékkészít óra Papírfeldolgozó Szita-, tampon- és filmnyomó óra Autóelektronikai m szerész GKM Gépjárm riasztó-szerel Autószerel Autóbontó Autókarbantartó és -ápoló Autómosógép-kezel GKM 1 év Autótechnikus 1000 óra Gázautószerel 300 óra Gumiabroncs-javító és óra 7525 GKM kerékkiegyensúlyozó Hajózási technikus Fedélzetmester belvízi hajón GKM Matróz belvízi hajón Matróz-gépkezel belvízi hajón Haszongépjárm vezet Autóbuszvezet óra 8357 GKM Tehergépkocsi-vezet Járm fényez GKM Karosszérialakatos GKM Kishajóépít, -karbantartó Kishajó-karbantartó GKM Kishajóépít és -karbantartó 1 év technikus 1000 óra Közlekedésautomatikai m szerész GKM 1 év Közlekedésautomatikai technikus 1000 óra Közlekedésépít technikus Hídépít és -fenntartó technikus GKM Útépít és -fenntartó technikus Vasútépít és -fenntartó technikus Ráépülés sor sor sor Jegyzékbe kerülés éve Kizárólag iskolai rendszerben oktatható A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális id tartama FEOR A szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1153

18 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Közlekedésüzemvitel-ellátó Menetjegyellen r Menetjegypénztáros Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó GKM Légi közlekedésüzemvitel-ellátó Szállítmányozási ügyintéz Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó Közútkezel óra 5219 GKM Útjavító Légiutas-kísér GKM Repül téri utaskísér Motor- és kerékpárszerel Kerékpárszerel GKM Motorkerékpár-szerel Repül gépm szerész GKM Repül gépsárkány-szerel GKM Repül gép-szerel GKM 1 év Repül géptechnikus 1000 óra 1 év Repül téri földi kiszolgáló GKM 1000 óra Targonca- és munkagépszerel óra 7439 GKM Útépít óra 7641 GKM Térburkoló Vasúti járm szerel Kocsivizsgáló Dízelmotoros vasúti járm szerel je GKM Vasúti villamosjárm szerel je Vasúti vontatott járm szerel je 1 év Vasútijárm -technikus 1000 óra Vasúti pályamunkás GKM Vonalgondozó Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerel óra 7449 GKM Vasúti vontatásihálózat-szerel Vasútüzemvitel-ellátó Hálókocsikalauz Jegyvizsgáló Vasúti raktárnok Vonat fel- és átvev Forgalmi szolgálattev Vasúti árufuvarozási pénztáros GKM Vasúti személyfuvarozási pénztáros 1 év Vasúti árufuvarozási technológus 1000 óra 1 év Vasúti forgalmi technológus 1000 óra Vasúti személyfuvarozási 1 év technológus 1000 óra Csatornam -kezel Csatornakarbantartó KvVM Csatornaüzemi gépkezel Fürd üzemi gépész év KvVM Fürd üzemi gépkezel 1000 óra Hulladékfelvásárló óra 5115 KvVM Hulladéktelep-kezel Elektronikai hulladékválogató, feldolgozó óra 5359 KvVM Hulladékfeldolgozógép-kezel Hulladékgy jt és -szállító Hulladékválogató és -feldolgozó Ipari környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvéd Hulladékgazdálkodó 267. Környezetvédelmi berendezés óra 3126 KvVM üzemeltet je Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Környezet- és természetvédelmi technikus KvVM-FVM Agrárkörnyezetvédelmi megbízott Természetvédelmi megbízott 1154 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

19 Szakmacsoport Sor Szakképesítés azonosító a tanulmányi terület 1. Szakképesítés e sor alapszakképesítés részszakképesítés elágazás ráépülés Rész-szakképesítés Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Elágazás Települési környezetvédelmi technikus 1 év 269. Települési környezetvédelmi KvVM óra ügyintéz Településüzemeltet és -fenntartó Víz- és szennyvíztechnológus Szennyvíztechnológus KvVM Víztechnológus Vízkárelhárító óra 5379 KvVM Vízm kezel Hidroforkezel KvVM Vízgépkezel Vízügyi technikus KvVM Adótanácsadó óra 2512 PM Adóügyi ügyintéz Államháztartási szakügyintéz Adóigazgatási szakügyintéz i 3605 PM Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéz Banki befektetési termékértékesít óra 3635 PM Befektetési szakért óra 3635 PM Biztosítási tanácsadó óra 3634 PM Biztosításközvetít Független biztosításközvetít óra 3626 PM Függ biztosításközvetít Jogvédelmi biztosításközvetít 1 év Közbeszerzési referens KT 1000 óra Mérlegképes könyvel Mérlegképes könyvel államháztartási szakon Mérlegképes könyvel egyéb szervezeti szakon óra 3606 PM Mérlegképes könyvel pénzügyi szakon Mérlegképes könyvel vállalkozási szakon Munkaer piaci szervez, elemz ,5 év FMM Munkaer piaci szolgáltató, ügyintéz 600 óra Nonprofit menedzser óra 3910 PM Nonprofit ügyintéz Okleveles adószakért Okleveles adószakért adóellen rzési szakon óra 2512 PM Okleveles forgalmiadó-szakért Okleveles jövedelemadó-szakért Okleveles nemzetköziadó-szakért Okleveles pénzügyi revizor óra 2518 PM Pénzügyi és viteli szakellen r Pénzügyi és viteli szakellen r adózási szakon Pénzügyi és viteli szakellen r államháztartási szakon Pénzügyi és viteli szakellen r információrendszerek szakon óra 3606 PM Pénzügyi és viteli szakellen r pénzügyi szervezeti szakon Pénzügyi és viteli szakellen r vállalkozási szakon Pénzügyi és viteli szakellen r vám szakon 1,5 év Pénzügyi-viteli ügyintéz PM 1500 óra Pénzügy r óra 3522 PM Statisztikai szervez, elemz ,5 év KSH Statisztikai és gazdasági ügyintéz 1500 óra Szakképesített bankreferens óra 3631 PM Személyügyi gazdálkodó és fejleszt óra 2523 FMM Személyügyi ügyintéz Társadalombiztosítási és bérügyi szakel adó óra 3604 FMM Bérügyintéz Társadalombiztosítási ügyintéz Ráépülés sor sor sor Jegyzékbe kerülés éve Kizárólag iskolai rendszerben oktatható A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális id tartama FEOR A szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1155

20 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Üzleti szakügyintéz Banki szakügyintéz Értékpapírpiaci szakért Gazdálkodási menedzserasszisztens i 3619 PM Pénzügyi szakügyintéz Projektmenedzser-asszisztens Számviteli szakügyintéz 1,5 év Vállalkozási ügyintéz PM 1500 óra Valutapénztáros és valutaügyintéz óra 4211 PM Kifizet helyi pénztáros Vám- és jövedéki ügyintéz Jövedéki ügyintéz óra 3522 PM Vámügyintéz Ellen rzési és min ségbiztosítási óra 297. munkatárs Min ségbiztosítási auditor 250 óra Hatósági és közigazgatási ügyintéz 1 év Migrációs ügyintéz II óra 3602 BM-KvVM Nyilvántartási és okmányügyintéz Településfejlesztési szakel adó Migrációs ügyintéz I. 400 óra Idegennyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéz Emberi er forrás ügyfélkapcsolati szakügyintéz Európai üzleti asszisztens FMM IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéz Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéz Irodai asszisztens év Gépíró óra Gépíró, szövegszerkeszt Jegyz könyvvezet, beszédleírógyorsíró óra Jogi asszisztens i 3511 Személyes ügyfélszolgálati óra 302. asszisztens Közszolgáltatási ügyintéz 600 óra Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Számítógépes adatrögzít óra Telefonkezel Telemarketing asszisztens 0,5 év Ügyfélkapcsolati vezet óra Ügyintéz titkár Idegennyelvi titkár 600 óra Iskolatitkár 600 óra Ügyviteli szakügyintéz Gazdasági idegennyelv levelez i Titkárságvezet Autó- és motorkerékpár-keresked óra 5111 GKM- Autó- és motorkerékpár-eladó, kölcsönz Becsüs Drágak -meghatározó óra 3627 Becsüs a szakirány megjelölésével Bolti eladó Bútor- és lakástextil-eladó Cip eladó Élelmiszer- és vegyiáru-eladó óra Porcelán- és vasedény-eladó Ruhaeladó Zöldség-gyümölcs eladó Fényképész és fotótermékkeresked Eseményrögzít óra Filmlaboráns 1156 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. február 27., kedd 22. I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória - Kiemelten támogatott kategória Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám (egyes_esetekben_részszakképesítés, ráépülés) Ács, állványozó 33 582 01 1 0 0 0 KT* Általános ápoló 54 723 01 0 0 1 0 54 01 Ápoló

Részletesebben

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés)

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság "irány-arány" döntése 11. szeptember 23. szakmacsoport Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés,

Részletesebben

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés megnevezése Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattev ő 34-543-01 Abroncsgyártó 34-582-01 Ács 51-481-01 Adatbázis kezelő 55-344-01 Adótanácsadó 55-621-01 55-344-02 Agrár

Részletesebben

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 55-344-01

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. oldal JOGSZABÁLYOK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szakma megnevezése OKJ szám Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) Beiskolázási létszám mértéke 2012/2013 Általános ápoló

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szakmai

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

orvos - és egészségtudomány Szociális szolgáltatások társadalomtudomány Oktatás (oktatás, pedagógia) pedagógusképzés

orvos - és egészségtudomány Szociális szolgáltatások társadalomtudomány Oktatás (oktatás, pedagógia) pedagógusképzés OKJ Szakmacsoport OKJszám OKJ megnevezés Képzési terület 55 720 01 képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 55 720 02 orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 55 5015 01 szülésznő 54 5012 01

Részletesebben

Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola ôs Kollôgium szakmai alapdokumentuma

Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola ôs Kollôgium szakmai alapdokumentuma V.8.44. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tankerület megnevezése: KLIK Miskolci Tankerülete OM azonosító: 0931 Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola

Részletesebben

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint.

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint. Sorszám Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakmacsoport Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése 9 54 212

Részletesebben

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet 18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ:

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ: 3. Oktatás szakmacsoport 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs 32 140 01 Óvodai dajka 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő

Részletesebben

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Szint Tanulmányi terület Sorszám Megnevezés 34 582 01 Ács 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 55 723 01 Ápoló 34 543 02 Asztalos 54 525 02 Autószerelő 35 521

Részletesebben

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Asztalos 63 1 0 64 Fodrász 41 2 0 43 Kereskedelmi technikus 36 3 2 41 Kımőves 37 1 1 39 Szakács 36 3 0 39 ABC eladó 30 5 2 37 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 26 8 2 36 Szobafestı-mázoló és tapétázó

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye]

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye] 0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

Részletesebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.VIII.30. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl. Országos Képzési Jegyzék

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl. Országos Képzési Jegyzék 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában, és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 26. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bercsényi Miklós

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 Szakmacsoport megnevezése A gyakorlati képzés helyszíne A képzés időtartama (év) 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez 1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

Új Országos Képzési Jegyzék

Új Országos Képzési Jegyzék EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁN ERŐFORRÁS-STRATÉGIAI FŐOSZTÁLY Új Országos Képzési Jegyzék Dr. Cserháti Zoltán főosztályvezető A szakképzési rendszer átalakításának célja Alap:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 13. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Ssz. OKJ Szakma megnevezése Régiók 1. 31 7862 01 ABC Eladó ÉM KM ÉA ND DD 2. 33 5216 01 Ács-állványozó ÉM KM ÉA 3. 33 5262 01 Asztalos ÉM KM

Részletesebben

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Vizsgaszervező neve, székhelye A szakképesítés OKJ szerinti azonosító A szakképesítés megnevezése Engedély

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedı 58 1 0 59 Szakács 48 3 0 51 Asztalos 47 0 0 47 Pincér 34 0 1 35 Karosszérialakatos 29 0 0 29 Kımőves 28 0 0 28 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 13 9 4 26 Szobafestı-mázoló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek Tartalomjegyzék 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl szóló 51/2012. (XII.

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 13. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 21. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010. (. ) NEFMI rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010. (. ) NEFMI rendelete A nemzeti erőforrás miniszter../2010. (. ) NEFMI rendelete az egészségügyért felelős miniszter határkörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE Boltvezető Csőhálózatszerelő Vendéglátóüzletvezető Gyakorló mentőápoló Ápolási asszisztens Mentőápoló Szociális gondozó és ápoló Gyógypedagógiai segítő munkatárs Óvodai dajka TERVEZETT

Részletesebben

Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi társaságok Országos Szövetsége ÁFEOSZ 1097, Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.

Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi társaságok Országos Szövetsége ÁFEOSZ 1097, Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. Országos Gazdasági Érdekképviseleti Szervezetek, úgymint: Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi társaságok Országos Szövetsége ÁFEOSZ 1097, Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. Magyar Iparszövetség

Részletesebben

OKM ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS

OKM ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS I. VIZSGASZERVEZÉS: ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS A felnőttképzés vonatkozásában az -hez tartozó szakképesítések körében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) /cím: 1051 Bp., Dorottya u. 8./ lát el teljes körű

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek 20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 149. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelete a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. Szakmacso port

Iskolai rendszerű képzési idő. Szakmacso port Összesítve a szakképesítések neve Alap szakképesítés megnevezése Részszakképesítés megnevezése Szakképesítés ráépülés megnevezése Szakmacso port Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Bevezető A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából,

Részletesebben

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés OKJ szám Szakképesítés Követelménymodul 54 723 1000 Ápoló 2321-2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324- Alapápolás 2325- Diagnosztika-terápia 2329- Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322- Gondozás 2330-

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. ú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény 2013. EK. 19. szám EMMI közlemény Az emberi erőforrások miniszterének közleménye az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosítója: 030744 1.2. Az intézmény székhelye, címe: 9200 Mosonmagyaróvár Dr. Gyárfás J. u. 3. hrsz.: 1608 1.3. Az

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József 1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1_1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Kossuth

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Szeged-Móravárosi Tagintézménye

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Szeged-Móravárosi Tagintézménye Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Szeged-Móravárosi Tagintézménye 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Tel: (62)551-540 Fax: (62)444-178 E-mail: szeged-moravarosi.iskola@int.ritek.hu

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM rendelete Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A szociális és munkaügyi 1. /2009. (.) SZMM rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3/2009. (IX. 6.) sz. határozata*

Részletesebben

A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 9. szám 13213 III. Kormányrendeletek A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

Részletesebben

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában, és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

OKJ képesítések besorolása képzési területekre

OKJ képesítések besorolása képzési területekre OKJ képesítések besorolása képzési területekre Felsőfokú szakképzés Szakmacsoport Képzési terület Adható-e többletpont Típus (régi/új) Név Kód Név Név a képzési területen (ipari) környezetvédelmi technikus

Részletesebben

Név Kód Szakmacsoport Képzési terület Régi/Új

Név Kód Szakmacsoport Képzési terület Régi/Új Név Kód Szakmacsoport Képzési terület Régi/Új adóigazgatási szakügyintéző 55343604 közgazdaság gazdaságtudományok képzési terület R agrárkereskedelmi menedzserasszisztens 55343401 mezőgazdaság agrár képzési

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek 540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 13. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelete a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. ú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám:2991-0/2010. A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési

Részletesebben

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre Szakképzés Név Kód Képzési terület Adható e többletpont a képzési területen? (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Moduláris, kompetencia alapú szakképzés. Regionális tájékoztató 2007. augusztus-szeptember

Moduláris, kompetencia alapú szakképzés. Regionális tájékoztató 2007. augusztus-szeptember Moduláris, kompetencia alapú szakképzés Regionális tájékoztató 2007. augusztus-szeptember Témakörök Országos képzési jegyzék Szakmai-és vizsgakövetelmény Központi program Szakmai vizsga NSZFI Országos

Részletesebben

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület igen adatbázis adminisztrátor 544820100000000

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság MESZK OTTB továbbképzés a szakképzési szakmai bizottsági tagok részére Budapest,

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 26/2010. (IX. 15.) sz. határozata a 2011/2012. tanévre vonatkozóan

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 26/2010. (IX. 15.) sz. határozata a 2011/2012. tanévre vonatkozóan Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 26/. (IX..) sz. határozata a /2. A Nyugat-dunántúli RFKB "irány-arány" döntése. szeptember. belépők 09-ben létszám / tanév Várható kereslet

Részletesebben