Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló"

Átírás

1 Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló A / program célja Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. Céljainak elérése érdekében elsőként a humánerőforrás fejlesztések eszközeire épít. Ezen eszközök segítségével a munkavégző-képesség megtartását és fejlesztését segítő szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a vállalkozások rendelkezésére álljon a megfelelően képzett munkaerő. A program hozzájárul a szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javításához, a szolgáltatások iránti növekvő és differenciálódó igények kielégítéséhez, különösen olyan térségek és társadalmi csoportok esetében, ahol az állami szervezetek és intézményeik nem tudnak megfelelő szolgáltatást biztosítani. A program a munkaerőpiaciszolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztését, a szolgáltatói és szervezeti kapacitások megerősítését, a szervezeti kultúra fejlesztésével az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javításával, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs képességének megerősödését szolgálja / céljai között szerepel: hogy a munkaerő-piaciszolgáltatók munkatársainak készségei a kidolgozott sztenderdeknek megfelelően fejlődjön. Továbbá fejlődjön a munkaerő-piaciszolgáltatók szervezeti kultúrája, protokollok alapján biztosítsák szolgáltatásuk minőségét, hatékonyságát, és az ügyfelek útját szervezetüknél. Az egyes munkaerő-piaci szolgáltatóknál a TÁMOP es kiemelt projekt keretében kidolgozott sztenderdeknek megfelelően kerüljenek kialakításra a szolgáltatások.

2 Civil workshop helyszínek, időpontok: Szenvedélybetegek Nappali Ellátásának Térségi Intézménye, Hidasnémeti Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátorház, Ózd Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete, Mezőkövesd HÍD Egyesület, Miskolc Nyárutó Nyugdíjas Klub, Szerencs Munkáltatói Fórum helyszínek, időpontok: HÍD Egyesület Miskolc, Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesülete Sárospatak, Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Ház, Ózd A civil fórumokon résztvevő szervezetek (helyszínét tekintve Miskolc, Ózd, Mezőkövesd) több esetben ismerték egymást. A múltban partnerségi viszony is kialakult már közöttük így a fórumokon résztvevő személyek könnyen nyitottak egymás felé. Nem jelentett problémát, hogy beszéljenek a jelenről, a futó illetve lezárt projektek során összegyűjtött tapasztalataikról, és a kiszámíthatatlan jövőről. Minden esetben a jelenleg futó programok bemutatása és részletezése volt az elsődleges téma. A workshopok célja a TÁMOP / program ismertetése, igények felmérése, cselekvési stratégia kidolgozása, az együttműködés formai és tartalmi kialakítása, aktuálisan felmerülő problémák megbeszélése. Több helyszínen a még meglévő, vagy a lezárt programokról szólt az információcsere, mely elősegítette az értékes tapasztalatok és információk áramlását a résztvevők között. A közös projektek egyike a TÁMOP as programja, amiben megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációja a projekt központi eleme. Több helyszínen meghívott jogász tartott előadásokat (Mezőkövesd, Miskolc, Hidasnémeti) Az előadáson résztvevők tájékoztatást kaptak a közhasznú civil szervezetek május 31. napját követő feltételek teljesítéséről, az egyesületek és alapítványok Ptk-beli szerkezeti elhelyezkedéséből fakadó új koncepcionális változásokról, a jogi személyek általános, az egyesületek és alapítványok speciális szabályairól. A fórumon résztvevők egyetértettek abban, hogy a jelen gazdasági helyzet, a pályázati lehetőségek kis száma, a pályázati kiírások szigorú feltételei nehézkessé, sok esetben ellehetetlenítik a civil szervezetek számára a produktív működését és fennmaradást.

3 A résztvevők az előadásokat hasznosnak értékelték, számos pozitív visszajelzés érkezett. Civil Workshop (Ózd) A munkáltatói fórumok fő irányvonalát képezte a es program részletes bemutatása, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának előnyei, illetve foglalkoztatásuk jogi hátterei képezték. Az előadáson résztvevők megbeszélték egymással a foglalkoztatással kapcsolatos tapasztalataikat mind teljes, mind részmunkaidőben, illetve a rugalmas munkarendben foglalkoztatott munkatársak tekintetében. A munkáltatói fórumokon megjelent szervezetek - akik jelentős része munkáltató is egyben - a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását elősegítő támogatások formáiról, a megváltozott munkaképességű emberekkel való munkavégzés tapasztalatairól beszéltek. A munkáltatók több esetben arról is beszámoltak, hogy nehéz olyan megváltozott munkaképességű munkavállalókat találni, akik képességeiknél fogva megfelelnének a kívánt munkakör betöltésére. Szervezetünk bemutatása során ebben a problémában is segítséget ajánlottuk fel, hiszen ügyfélkörünk jelentős része megváltozott munkaképességű emberekből

4 tevődik össze, akikkel folyamatos a kapcsolattartás, így részt tudunk venni az elvárt kritériumok teljesítésében, a megfelelő emberek kiválasztásában, közvetítésében. Több esetben a jó gyakorlatok egymással való megosztására is sor került. A fórumok sikerességét, és hatékonyságát az is bizonyítja, hogy több esetben együttműködési megállapodások születtek, melyek elősegítik a megváltozott munkaképességű emberek és a munkáltatók számára a munkaadó és munkavállalók közötti gyorsabb egymásra találást. Dr. Nagy Ildikó ügyvéd előadónk segítségével a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának lehetőségeiről, támogatási formák igénybevételének módjairól tartott tájékoztatást. Megváltozott munkaképességű munkavállalók toborzását, kiválasztását elősegítő civil szervezetekről, foglalkoztatásuknak feltételeiről, módjairól is szó esett. Minden előadás interaktív formában zajlott ahol a felmerülő kérdésekre, problémákra az előadáson részt vevők azonnal választ kaphattak. Néhány esetben egyéni konzultációra is sor került, ahol egy szélesebb problémakör megválaszolására került sor. A fórumon résztvevő egyének, szervezetek, hasznosnak, és értékesnek ítélték meg az előadássorozatot. Munkáltatói Fórum (Sárospatak)

5 A műhelyfoglalkozásokon résztvevő intézmények, szervezetek részletes bemutatása Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 1995-ben alakult és 1998 óta végzi közhasznú tevékenységét. Egyesületük 4 kistérségben (Mezőkövesd, Mezőcsát, Tiszaújváros és Emőd), 39 településen szolgáltat. Feladataikat székhelyükön és mezőcsáti telephelyükön kívül 41 helyi csoport, számos összekötő és önkéntes segítségével végezik, melynek köszönhetően taglétszámuk mára meghaladja az 5200 főt. Az egyesület fő célja a fogyatékos, elsősorban mozgásfogyatékos emberek egyéni és társadalmi helyzetének segítése. E cél elérése érdekében speciális segítségnyújtási, szolgáltatási tevékenységet végeznek a fogyatékos személyek szociális alapellátásában, az információhoz való hozzáférésben, fejlett infrastruktúra használatában és foglalkoztatási rehabilitációs kérdésekben. Ezen tevékenységek eredménye a Támogató Szolgálat. A ma elérhető szolgáltatásokat a valós igények hívták életre, amellyel munkájuk során szembesültek. Feladataik közé tartozik, a rászorultak naprakész, hiteles informálása az őket érintő kérdésekről, jogszabályokról, támogatási formákról és ezen formák igénybevételében nyújtanak információt, segítséget. Egyesületünk különböző típusú mozgásszervi betegségben szenvedőnek, valamint egészségüket megőrző, helyrehozó, javítani vágyó személy részére biztosít folyamatos klubfoglalkozásokat ben létrehozták interaktív információs oldalukat, ami az egyesület heti rendszerességgel frissít, aktualizál. Helyi eléréssel feltöltik a településen lévő aktualitásokat, híreket, rendezvényeket, pályázatokat, apróhirdetéseket és a településeken lévő akadálymentes helyeket. Az Egyesület fontosnak tartja dolgozóinak, aktivistáink szakmai továbbképzését, fő tevékenységük, szakmai céljaik magas színvonalú ellátása érdekében. Tanácsadó szolgáltatásuk egy országos rendszer keretében működik, melyet internetes szolgáltatás, személyes szolgáltatás, valamint intézményi szolgáltatás keretében működtetnek. Sorstársi tanácsadók önállóan élő, súlyosan sérült ember, aki a saját élete során felhalmozódott tapasztalatok, megoldott élethelyzetek birtokában segíti a mozgássérülteket abban, hogy

6 elsősorban az önálló döntési képesség kifejlesztésével aktívan, kreatívan, lelkileg önállóan, tudatos életvezetéssel tudjanak a mindennapokban részt venni. A civil szervezetek tevékenységében különösen fontos a más szervezetekkel való együttműködés helyi és térségi szinteken is Weblap címük: Szenvedélybetegek nappali ellátásának térségi intézménye Hidasnémeti A szenvedélybetegek nappali ellátásának kistérségi központja Hidasnémetin működik, mely elvben az egész kistérséget ellátja, de gyakorlatban ez leginkább csak a települést, illetve pár közeli települést tud ellátni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a mélyszegénységgel összekapcsolódó gyakori alkohol és szenvedélybetegségek nagyrészt kezeletlenül maradnak a térségben. A jelenlegi ellátás leginkább a képzésekhez és foglalkoztatáshoz való hozzájutás segítésére koncentrál. Gondot jelent az is, hogy az alkoholizmus, mely a leginkább jellemző probléma, még mindig tabunak számít, így az ezzel a problémával bekerülők is más problémát vallanak be, így megfelelő ellátás sem biztosítható számukra. A hidasnémeti központon kívül még Göncön működik a Sziget Gondozóház Alapítvány, mely a pszichiátriai betegek nappali ellátását végzi, és foglalkoztatást is biztosít az ellátottak egy részének. Az alapítványnak ellátási szerződése van a kistérségi társulással. A szolgáltatások tartalma: információ-szolgáltatás, tájékoztatás munkahelykeresés; információ, képzési, átképzési lehetőségekről szociális ügyintézés jogsegély szolgálatkonzultáció (counseling) életvezetési tanácsadás és készségfejlesztés szociális csoportmunka, csoportfoglalkozások nyitott klubfoglalkozások, tréningek szervezése utógondozás Szükség szerint az egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz való hozzájutás segítése közösségi és családi szabadidős, kulturális programok szervezése megelőzési programok szervezése

7 hálózatépítés társintézményekkel az adott klienskör igényeinek megfelelően: mentálhigiénés, pszichológusi, pszichiáteri tanácsadás, családterápia speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésük elősegítése Weblap címük: https://www.facebook.com/szneti/info?tab=overview Nyárutó Nyugdíjas Klub Szerencs A helyszín ahol a klub jelenleg üzemel a szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtár, ami számos közösség, klub, szakkör székhelye. Rendszeres regionális és országos jellegű programkínálata is van pl. a Kaláris, a Férfikórusok Országos Találkozója, a Zempléni Művészeti Napok, a Zempléni Nyári Tárlat. Az intézményt Szerencs Város Képviselőtestülete július 1-én alapította, tényleges működését azonban október 23-án, a felújított Rákóczi-vár ünnepélyes átadásakor kezdte meg. A felnőtt könyvtár a Rákóczi-vár emeletén található A Nyárutó Nyugdíjas Klub Rónavölgyi Endréné kezdeményezésére jött létre 1998 novemberében. A létszám, ami a kezdő 20 főről mára már 60 fő 95%-a nyugdíjas augusztus 1-től működik közhasznú civil szervezetként. Tagja a B-A-Z megyei és Miskolc Városi Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi Szövetségének. Ebből adódóan rendszeresen részt vettek/vesznek a megye kulturális rendezvényein tól működik a Nefelejcs Népdalkör, mely minden évben más-más helyszínen szerepel a Nemzedékek Találkozóján. (Ózd, Tiszaújváros, Szerencs, Alsózsolca, Kazincbarcika) Tevékenységi köreik: Kulturális tevékenységük Nefelejcs Népdalkörük a hagyományőrzést tűztük ki célul, a népdalok megszerettetését. Rendszeresen szerveznek színházlátogatásokat, idős otthonokba műsoros délutánokat. Minden évben saját szervezésű: tavaszköszöntő, nyárbúcsúztató, farsangi, télapó és karácsonyi ünnepséget tartanak. Szociális tevékenységük minden évben 2-3 alkalommal rendeznek ruha, tanszer és játékgyűjtést, adományokat melyeket a Családsegítőn és a Vöröskereszten keresztül juttatják el a rászorulóknak

8 Egészségmegóvás melynek célja a tagok fizikális, lelki és mentális állapotának egészséges megőrzése. A cél érdekében előadásokat hallgatnak, tornáznak fürdőkbe járnak, túráznak. Környezetvédelem: rendszeresen végeznek szemétgyűjtést. Az Ondi úti játszótér felett védnökséget vállaltak így minden évben gondozzák, ápolják, karbantartják a játszóteret. Weblap címük: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány ben alakult, célja kis- és középvállalkozások induló feltételeit biztosító, azokat javító vállalkozói rendszer létrehozása Ózdon és térségében. Ezeket a célokat a Phare program magyarországi kis- és középvállalkozásokat támogató rendszeréhez kapcsolódva végezik, mint az MVA országos hálózatának egyik végpontja. Az országban elsők között alakult meg az Ózdi Vállalkozói Központ kezelésében az Inkubátor Ház. A kis- és középvállalkozói réteg létrehozásának, erősítésének egyik külföldön számos helyen sikerrel alkalmazott eszköze az úgynevezett inkubátor rendszer megszervezése és működtetése. Inkubáció lényegéből fakadóan a vállalkozók a vállalkozás hatékony működtetéséhez a napi feladatok megoldásához szakmai segítséget vehetnek igénybe. A működés óta ezt a szerepet betöltve mintegy 60 különböző típusú vállalkozó állt bérleti viszonyban az Inkubátor Házzal és ezek túlnyomó része a ház méreteit kinőve, megerősödve sikeres vállalkozásként folytatták tevékenységüket ban tevékenységünk az országban elsők között megnyíló innovációs centrummal bővült. Az innovációs központ az Inkubátor Ház 4. szintjén, az ÓVK szervezeti egységéhez szorosan illeszkedve helyezkedik el, így nincs szükség saját tárgyaló és előadó helyiségek kialakítására. A kis- és középvállalkozások fejlődésének záloga az innováció, de pont ez a kör az aki nem tudja, hogy az újszerű megoldás amivel a gazdálkodását hatékonyabbá teszi az maga az innováció. Ahhoz, hogy ezek a megoldások elterjedjenek, el kell juttatni a szakmai ismereteket, tudományos eredményeket az érintettekhez. Az inkubátorok számára kötelező feladat a vállalkozások életképességének növelése. Ez az életképesség napjaink információs forradalmában döntően attól függ, hogy a szükséges ismeret, információ milyen gyorsan jut el ahhoz, akinek erre szüksége van.

9 Az alapítvány a vállalkozói tanácsadáson, képzésen és a kisvállalkozói tőkejuttatáson túl, a fentieket fontos feladatának tekinti. Weblap címük: Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesülete 1990-ben alakult meg, miután a térségükben élő mozgáskorlátozott, az akkori, Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Egyesület tagjaiként, Dávid Benedek és Csorosz Miklós vezetésével 1985-ben helyi csoportot hozott létre Sárospatakon. A megyei egyesület tagjaiként tartottak összejöveteleket, szerveztek kirándulásokat, és fogadták sorstársaikat. Öt évvel később a helyi csoport úgy döntött, hogy önálló szervezetként kívánja folytatni munkásságát ben László Vilmos, a megyei egyesület elnökének segítségével létrejött a Mozgáskorlátozottak Sárospataki Egyesülete, melynek neve 1995-ben a tagok javaslatára kibővült, és felvette a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesülete nevet ban önkéntesek munkájával, és önerő bevonásával sikerült székhelyünket egy kisebb toldaléképülettel kibővíteni. A szervezet alapítóinak elbeszélése alapján nagyon nehéz volt a kezdés, hiszen bevételt többnyire csak a kevés számú tagság tagdíja jelentett. Emellett természetesen pályáztak a Megyei Önkormányzat Mecénás és Szociális Alapja, a Pro Cultura Hungaria, Egészséges Nemzetért és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének klubpályázatain, amelyeken többnyire nyertek is pénzösszegeket, amelyet később tanfolyamok, orvosi előadások, közlekedési ismereteket nyújtó, és szabadidős rendezvények megszervezésére, lebonyolítására költöttek. Ugyan ezek a támogatások nagy segítséget nyújtottak a működéshez, és a programok megvalósításához, azonban a vezető tisztségviselők és segítőik továbbra is társadalmi munkában végezték feladataikat. A térségükben élőkért tett megfeszített munka meghozta gyümölcsét. A helyiek nagyrabecsülése mellett, 2006-ban a megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége, szociális ellátása, életminőségük javítása területén kifejtett eredményes, példamutató tevékenysége elismeréséül Dr. Göncz Kinga korábbi elnöküket, Dávid Benedeket Pro Caritate Díjjal jutalmazta. Csorosz Miklóst, volt alelnöküket a MEOSZ részesítette kitüntetésben a fogyatékkal élők érdekében végzett munkájának tiszteletéül. Weblap címük:

10 HÍD Egyesület Miskolc Az Egyesület 1999-ben alakult egy non-profit képzésen részt vevő közösség összefogásában. Kulturális programok és civil szervezetek partnereként képzési, tanácsadói programok lebonyolításában vett részt. Feladatai közt szerepel a nevelés, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok (pl. fogyatékkal élők, nők) társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenyég, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztathatóságának és foglalkoztatásának elősegítése, a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése novemberében az Egyesület megszerezte az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minősítést. A szervezet céljait, fejlődési irányait ennek megfelelően alakította ki: partnerség építése helyi, regionális, országos munkaerő-piaci szereplőkkel; modellértékű projektek kidolgozása és megvalósítása; forrásteremtés hazai és uniós pályázatokkal; esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése; kapacitásfejlesztés folyamatos belső és szervezeten kívüli képzésekhez való kapcsolódással; tevékenységek partnerségben való megvalósítása. Az Egyesület munkaerő-piaci szolgáltatásai során nyújtott tevékenységei: Munkaerő-piaci tanácsadás, mentorálás Tréningek, csoportos fejlesztések: álláskeresési technikák, motivációs, kompetenciafejlesztő és életvezetési tréning, önsegítő klubok próbaképzés és próbamunka. Szaktanácsadások: pszichológiai, jogi, vállalkozóvá válást segítő, könyvelési és ügyviteli, egészségügyi tanácsadások A szervezet civil tevékenységei: Szakmai, tanácsadói tevékenység (tanácsadói programokban való részvétel) Közreműködés megyei civil fórumok munkájában Kapacitás és szervezetfejlesztési képzések, tréningek Tevékenységük, főbb projektjeik Az Egyesület működésének kezdete óta tevékenységi körének megfelelően több projekt tervezője és megvalósítója. Kulturális programok és civil szervezetek partnereként képzési,

11 tanácsadói programok lebonyolításában vett részt, 2004-ben munkaerő-piaci tevékenységgel bővült az egyesület profilja: 2004-ben bekapcsolódott a MÁV Zrt. csoportos létszámleépítésébe: ebben az évben álláskeresési technikák, tréningek lebonyolítójaként vett részt, és a MEB tagság kapcsán a leépítés koordináló szerepét töltötte be őszétől pedig a MÁV Új Esély Alapítvány OFA támogatással beindított programjában mint a miskolci régió partnerszervezete szakmai koordinációs, mentorálási, munkaerő-piaci tanácsadói és tréning lebonyolítói feladatokat lát el ben a Borsodi Sörgyár csoportos létszámleépítésében vett részt: a leépítettek mentorálásával, munkaerő-piaci reintegrálásával és tréningek tartásával ig a HÍD Újra Dolgozom Program (HEFOP 2.3.2) keretében alacsony iskolai végzettségű és nem piacképes szakmával rendelkező álláskeresők munkahelyhez juttatásával és továbbképzésével foglalkozik. A program során az ügyfelek szervezetten vesznek részt próbamunkán és próbaképzésen, segítve ezzel a munkaerő-piaci reintegrációjukat tól Foglalkoztatási Információs Pont (FIP) működött irodájukban HEFOP Nő a HÍDon program: A projekt során a nők vállalkozóvá válását, s a már meglévő női vállalkozások megerősítését tűzte ki célul. A programba bevont, kiválasztott célcsoportba tartozó nők számára a projekt komplex, egyéni szükségletekre építő szolgáltatásokat nyújt, úgymint: vállalkozásfejlesztő képzés, vállalkozói önsegítői klub, egyéni tanácsadás (jog, ügyvitel, forrásteremtés). A as időszakban az HÍD AM - (OFA) A projekt során az AM könyv alkalmazását, az ezzel való foglalkoztatás támogatását és népszerűsítését, gyakorlati megvalósítását tűzte ki célul, melyek maradéktalanul teljesültek, a bevontak száma: 690 fő. A es időszakban A GÖNCI KAPCSOLATOK HÍDJA (TÁMOP 5.3.1) project keretében Gönc térségében hátrányos helyzetű, inaktív, álláskeresők, többségében több gyermeket nevelő nők illetve állami gondoskodásból kikerültek munkaerő- piaci reintegrációjának elősegítése valósult meg egyéni és csoportos tanácsadással, képzéssel, 80 fő bevonásával között az Ifjúság a HÍD-on (TÁMOP 5.2.5) projektjük valósult meg. A Gönc térségében élő fiatal, a munkaerő- piacon hátránnyal induló pályakezdő fiatalok számára biztosítottunk segítséget az elhelyezkedésben önsegítő klubok, egyéni és csoportos tanácsadások és fejlesztések, próba képzés és próba munka megvalósításával, 127 fő bevonásával ben valósult meg a HÍD-MÁTRIX Családokra építő atipikus

12 foglalkoztatás (TÁMOP 2.4.3) programuk. A projekt célja volt a munkaerő - piacon hátrányos helyzetű álláskereső vagy inaktív személyek foglalkoztathatóságának és nem hagyományos módon való foglalkoztatásának az elősegítése. A több álláskereső taggal rendelkező vagy többgenerációs munkanélküliséggel küzdő családok tagjainak speciális élethelyzetükhöz és igényeikhez igazodó munkára való felkészítése és foglalkoztatása valósult meg, a bevontak száma 40 fő, az atipikus foglalkoztatás 21 fővel történt. Saját tervezésű és megvalósítású EU támogatásból finanszírozott programjaink mellett piaci alapú működésük is sikeres volt. A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából az alábbi projektek megvalósításában vettünk részt, nyújtottunk munkaerőpiaci és humánszolgáltatásokat: ben a Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (TÁMOP 1.1.2) projekt keretében a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából mentori szolgáltatást biztosítottk a megye 3 térségében. A program célja: a hátrányos helyzetű álláskeresők számára mentori szolgáltatások nyújtása, elhelyezkedésük elősegítése ben az Út a munka világába kiemelt projekt (TÁMOP 1.1.3) Mentori tevékenység a megye 4 térségében. Cél: a foglalkoztathatóság fejlesztése és a foglalkoztatás elősegítése, az esélyegyenlőség növelése által, a munkaerő-piac leghátrányosabb csoportjába tartozó személyek alkalmazkodóképességének növelése között az ÚDOSZ tagszervezeteként a TÁMOP Mentori és munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása az Észak magyarországi régióban élő megváltozott munkaképességű személyek részére c. projektben mentorként és tanácsadóként működnek közre munkatársaik a miskolci-, az abaúji- és a zempléni térségben ben a Gönci Források Közösségi HÍDja (TÁMOP-1.4.1). projektet valósították meg, melynek keretében 22 fő Gönc és térségében élő, hátrányos helyzetű álláskereső számára biztosítottunk mentori és humánszolgáltatást, akik közül 13 fő OKJ-s képzésben vet részt, akiket a képzést követően alkalmaztak. Többen jelenleg is a munkatársaik között valósult meg az Alsóvárosi HÍD (ÉMOP-3.3.1) projektünk, melynek keretében hátrányos helyzetű álláskeresőknek nyújtottak munkaerő-piaci szolgáltatásokat, és fő tevékenységként infrastruktúrális fejlesztéseket hajtottak végre. A ban kezdődő, jelenleg is tartó Re-HÍD (TÁMOP-5.3.8) projektünk keretében megváltozott munkaképességű álláskeresőknek segítenek a nyílt munkaerő-piacon való

13 elhelyezkedésben foglalkozási tanácsadások, csoportos fejlesztő és egyéb szolgáltatások segítségével től a Szolgáltató HÍD (TÁMOP-2.6.2) programunk keretében egyesületük humán és infrastruktúrális fejlesztését hajt végre től a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából mentori és humánszolgáltatást biztosít hátrányos helyzetű álláskeresőknek a miskolci térségben. Weblap címük:

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 Készült: 2011. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program CSEPREG Város Önkormányzata 2013.09.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...12 Célok...12

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a. SZAKMAI PROGRAM. Jászberény, 2013.

Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a. SZAKMAI PROGRAM. Jászberény, 2013. Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a. SZAKMAI PROGRAM Jászberény, 2013. Tartalomjegyzék: Bevezető gondolatok I. Az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai-szervezeti

Részletesebben

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

SZEREP TANMŰHELY ZÁRÓ KIADVÁNY

SZEREP TANMŰHELY ZÁRÓ KIADVÁNY ZÁRÓ KIADVÁNY TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0008 Összeállította: VASTAG ERIKA, projektmenedzser VÉRTESI-NAGY MÓNIKA, fejlesztési munkatárs a West Hungary Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai

Részletesebben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0024 ÖNKÉNTESSÉG ÉS TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY MAPI

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János A Civil Centrum Alapítvány azért tevékenykedik, hogy Magyarországon

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

AZ ESÉLYEK HÁZA -PÉCS BARANYA MEGYEI ESÉYLEGYENLŐSÉGI KOORDINÁCIÓS IRODA 2005. ELSŐ FÉLÉVI MUNKATERVE

AZ ESÉLYEK HÁZA -PÉCS BARANYA MEGYEI ESÉYLEGYENLŐSÉGI KOORDINÁCIÓS IRODA 2005. ELSŐ FÉLÉVI MUNKATERVE AZ ESÉLYEK HÁZA -PÉCS BARANYA MEGYEI ESÉYLEGYENLŐSÉGI KOORDINÁCIÓS IRODA 2005. ELSŐ FÉLÉVI MUNKATERVE A MEGYE BEMUTATÁSA Baranya megye területe 4487 km 2, lakosságszáma 402 700 fő, országos viszonylatban

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben