Faiskolai értesítô 2011/2 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faiskolai értesítô 2011/2 3."

Átírás

1 Faiskolai értesítô 2011/2 3.

2 Faiskolai Börze 2011 Faiskolai Börze 2011

3 Egyesületi hírek Egyesületünk utolsó vezetôségi ülése május 19-én, az alábbi napirendi pontokkal volt. 1. Faiskolai Börze elôkészítése 2. A FEB beszámoló ajánlásainak megbeszélése 3. Felvidéki kirándulás helyzete 4. Egyebek: Tagdíjat nem fizetôk tagságának törlése Tájékoztatás az Egyesület kiállításokon való részvételérôl Construma Floralia Genova 5. Cseh faiskolás csoport fogadása kb. 40 fô (06.03.) 6. Holland csoport fogadása ( fô) 7. Statisztikai adatlap megújítása Cseh faiskolások látogatása A cseh faiskolások egyesülete (Svaz školkařů ČR, honlap: osztrák-magyar-szlovén tanulmányútja során án egyesületünk szervezésében meglátogatott néhány faiskolát. A mintegy 40 fôs csoport kissé fáradtan érkezett reggel Szombathelyre, mert eltérôen a hazai gyakorlattól elôzô nap éjjel 11 órakor indultak és egy körút során szedték össze a résztvevôket. A szeles idô ellenére is nagy sikere volt az immár hagyományosnak mondható traktoros Prenor Perintkert körutazásnak. A meglepôen fiatal társaság nagy szakmai érdeklôdést mutatott, kérdéseikkel alaposan megdolgoztatták a vendéglátókat. A következô állomáson Zalaegerszegen, Horváth Gábor teljes autóállományával várta a csoportot, majd vezetésével körbejártuk a faiskolát és megnéztük a konténertelepet. A Kiskondásban elfogyasztott ebéd után (költségét a meglátogatott faiskolák és az egyesület közösen állta) immár szép napos idôben a Bíró Díszkertet tekintettük meg traktoros körutazás keretében. Mint a napirendi pontokból is kiderült, idén is ki kellett zárnunk tagjaink közül néhány faiskolást, akik többszöri felszólítás ellenére sem fizették be az alapszabályunkban meghatározott tagdíjat. Sajnos évrôl-évre megismétlôdik ez a procedúra, holott kis odafigyeléssel minden bizonnyal elkerülhetô lenne ez a kellemetlen közjáték. Közismert, hogy ez a gond szinte minden tagdíjjal rendelkezô szervezetnél jelentkezik, de nem valószínû, hogy a legtöbb esetben az évi Ft-ot jelentô tagdíj olyan nagy kiadás lenne egy mûködô faiskolának. Sajnos az utolsó programra, a Zsohár Éve lô kerté szetre már nem jutott idô, mert a buszsofôrnek lejárt a vezetési ideje, és a Grazi szálláshelyet még el kellett érni a csoportnak. A visszajelzések szerint sikerült a magyar faiskolák hírnevét tovább öregbíteni, remélhetôleg üzleti kapcsolatok is születnek a látogatás eredményeként. Köszönet a fogadó faiskoláknak, mert nem kis munka, szervezés és anyagi ráfordítás szükséges egy csoport méltó fogadásához. Faiskolai értesítô 2011/2-3. 3

4 Alföldi Faiskolások Egyesületének látogatása Az Alföldi Faiskolások Egyesülete mintegy 40 fô részvételével belföldi tanulmányútjuk során június 29-én saját szervezésben július 21-én, 6. alkalommal került megrendezésre a dél-németországi Leip heim-ben a Horti-Regio faiskolai kiállítás. Leipheim egy Ulm közeli kisváros Bajorországban. A kiállítás szervezôje a bajor kertészetek támogatására létrehozott társaság (FBG Fördergesellschaft des Bayerischen Gartenbaues mbh). Az idén kiemelt szerepet kaptak a növények mellett a faiskolai segédanyagok, technikai megoldások, gépek. A honlapjuk (www.horti-regio.de) szerint a kb. 200 kiállító nemcsak Ulm környékérôl érkezett, hanem Baden, Bayern, Hessen, Rheinland- Pfalz, Saarland und Württemberg tartományokból is. Több ezer látogatóra számítanak egész Európából és a keleti szomszédoktól. A kiállítást 2 évente rendezik meg és egyik legnagyobb szakkiállítás Németországban. A régióban 1200 ha-on kb. 200 faiskola és évelôkertészet mûködik. A kiállításra a zöld ágazat döntéshozóit, szakembereit várják: a faiskolai nagy kereske dôket, viszonteladókat, a táj és kertépítô vállalkozásokat, a települési önkormányzalátogatott meg 2 faiskolát. Az elsô állomás Dr. Józsa Miklósné gyöngyösfalui faiskolája volt, ahol Dr. Józsa Miklós vezetésével ismerkedhettek meg a nemesítôi munkával, találkozhattak régi és új fajtákkal, hallhattak a jövôbeni tervekrôl. A Gurisatti Faiskola megtekintése utáni vacsora keretén belül baráti beszélgetésre hívták a környékbeli faiskolásokat, amelyen sajnos egyéb elfoglaltság miatt csak néhányan tudtunk részt venni, pedig a 2 egyesület közötti kapcsolat szorosabbá fûzéséhez nagyon jó alkalmat kínálnak az ilyen találkozók. Faiskolai börze Németországban kiállítás profiktól profiknak 4 Faiskolai értesítô 2011/2-3. tok zöldfelület gazdálkodóit, de a szakemberek mellett számítanak a nem szakmabeliek látogatására is. A szakemberek meggyôzôdhetnek a dél német faiskolák és évelôüzemek termelô és szállítókapacitásairól és hasznos tapasztalatcserét folytathatnak az Európa különbözô országaiból érkezett kertészekkel. Érdemes odafigyelni, hogy a honlapon a következôkkel hirdetik a dél-német faiskolai termékeket. A délnémet területeken elôállított növényanyag kiváló minôségû, a klimatikus adottsá gok ideálisak edzett érett növények elô állításához, mivel: a tenyészidôben intenzív a napsugárzás a tél hosszú és hideg, nem ritka a -30 fokos hideg sem novembertôl április közepéig szinte teljes a hótakaró. Az itt elôállított faiskolai áru tehát kiválóan felkészült a kontinentális klímára, amit a kelet európai és oroszországi vevôk egyre inkább értékelnek.

5 Szinte ugyanezek a mondatok találhatók egyesületünk kiadványában is nem véletlenül hiszen a kelet-európai piac számunkra legalább olyan fontos, viszont nem elhanyagolható szempont, hogy van 700 km elônyünk velük szemben. A kiállításnak az 50 hektáros, 100 éves múltra visszatekintô Haage faiskola ad otthont. A belépés díjtalan. Díjmentes parkolási lehetôség a vásártér közvetlen közelében lehetséges. Személyes tapasztalatok A kiállítás leginkább a mi korábbi börzénkre emlékeztet, csak nagyban. A Haage faiskola kiürített 2 csarnokot, felhúztak 2 nagy sátrat az egyiket kizárólag a vendéglátás céljára. Épített stand inkább az évelôsöknél volt, a többség csak kirakta a termékeit. A kiállítók között meglepôen kevés díszfaiskolával találkoztam, talán 8-10 lehetett, kb. ugyanennyi gyümölcsfaiskola, és valamivel több évelôkertészet. Sok volt a gép, háttéripar, de vásárolhattunk kalapot, vaslemezbôl készült kerti szobrokat, cserepeket, stb. Önálló standon szerepeltek a szakiskolák, a temetôkertészek egyesülete, akik talajtakaró kínálatukkal hívták fel magukra a figyelmet. Az elôzô egész napos kiadós esô feláztatott mindent, a faiskola elôtti réten kialakított parkoló sártengerré változott, még az aprítékkal felszórt utakon sem volt könnyû a közlekedés, szükség esetén az erre a célra rendszeresített traktor húzta ki az autókat a sárból. A látogatók regisztrálására nem sok energiát fordítottak, a bejáratnál 1 fô a zsebében lévô számláló nyomkodásával rögzítette a látogatók számát. A házigazda Haage faiskolát a folyamatosan köz le kedô kisbuszos körjáratokkal lehetett megtekinteni. A meglehetôsen tagolt elhelyezkedésû üzem eléggé vegyes benyomást keltett. Nagykorú a Faiskolai Börze Idén 18. alkalommal rendezte meg Egyesületünk augusztus án Szombathelyen a Faiskolai Börzét, immár ötödször öltözött zöldbe az Arena Savaria Sportcsarnok. A kiállítást V. Németh Zsolt a rendezvény fôvéd nöke, a Vidékfejlesztési Minisztérium vi dék - fejlesztésért felelôs államtitkára nyitotta meg. Nyitóbeszédében kifejtette, hogy nagy lehe tô sé - gek rejlenek az ágazatban, ezért az Új Ma gyar ország Fejlesztési Terv 2013-ban induló újabb ciklusában a támogatandó tevékenységek között lenne a helye. Méltatta a faiskolák fog lalkoztatási szerepét, ugyanis a szántóföldi ter mesztéshez képest arányaiban tízszer annyi embert foglalkoztat az ágazat, egy hektár terület két fôállású munkaerô alkalmazására adhat le he tô séget. Jelentôs az export, a magyar faiskolai termékek 40 százaléka külföldön talál gazdára. A börzén 93 kiállító, ebbôl 87 magyar és 6 külföldi vett részt, összesen nettó (bruttó 2.300) m 2 -en. Ez kis csökkenés az elôzô évhez képest mind területben, mind pedig a kiállítók számában. A külföldi országok közül Csehország, Dánia, Hollandia képviseltette magát. Az elsô nap a megszokott gyakorlat szerint szakmának szólt, a második napon a nagyközönségnek is megnyitottuk a kapukat. A börzét mintegy 700 szakmai látogató és 300 érdeklôdô tekintette meg. A szombat délutáni esôtôl eltekintve a szép idô is hozzájárult, hogy a dísztéren kiállító és árusító faiskolások is megtalálták számításukat. Faiskolai értesítô 2011/2-3. 5

6 A börze utáni beszélgetések során a vélemények természetesen megoszlottak, akadt aki elégedett volt az 1-2 új szakmai látogatóval is, aki reményei szerint vásárló is lesz, mások kevesellték az érdeklôdôket. A külföldi látogatók mintegy fele Ausztriából érkezett, ami azért is örvendetes, mert az osztrákok nagyon nehezen váltanak üzleti partnert, a kedvezô szállítási távolság viszont elônyt jelent. A többi érdeklôdô Szlovákiából, Lengyelországból, Romániából, Németországból, Szlovéniából, Oroszországból, Ukrajnából, Olaszországból, Bulgáriából jött. A külföldi látogatók is elismeréssel szóltak a bör zé rôl. Fontosnak tartották, hogy megôrizte szak ma iságát, ugyanakkor látványban, szervezett ségben is felnôtt a tôlünk nyugatabbra megren dezett kiállításokhoz, mérete miatt viszont továbbra is csak regionális kiállításnak tekinthetô. Viszonylag kevés magyar árudással, kert építô vel, kerttervezôvel találkozhattunk, aminek csak részben lehet oka a belföldi kereslet viszszaesése. A jövôben mindenképpen szükséges ezen változtatni. Továbbra is nyitott maradt a kérdés: merre tovább Faiskolai Börze? Hol, mikor, hány napos legyen? A 18. Faiskolai Börze tényadatai Kiállítási terület (bruttó): fedett: m 2 szabad: 300 m 2 összesen: m 2 A standok területének megoszlása (nettó terület): csarnok m 2 szabad terület (árusítással) 60 m 2 összesen: m 2 Kiállítók megoszlása ország és termékcsoport szerint: Kiállítók száma Terület (m 2 ) Növény, magyar Növény, külföldi 5 60 Egyéb, magyar Egyéb, külföldi 1 8 Összesen: A börze látogatottsága: Látogatók Szakmai Nem Összesen regisztrált becsült szakmai (becsült) Magyar Külföldi Összesen A Faiskolai értesítôben lehetôség van hirdetéseket, PR cikkeket megjelentetni. Bôvebb információ: / Faiskolai Értesítô 2011/2 3. Kiadja a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 9700 Szombathely, Béke tér 1. Elnök: Izer Gábor Titkár, fôszerkesztô: Tóth Péter Tel.: / , Fax: / Honlap: Címlap: Faiskolai Börze 2011 (Fotó: Tóth Péter) 6 Faiskolai értesítô 2011/2-3.

7 A börze elôkészítése, reklámozása A 18. Faiskolai Börzére meghívót küldtünk szét, ebbôl db-ot postai úton. ben megkapta kb. 1,5 hónappal a kiállítás elôtt mind a cím, illetve a börze elôtt 2 héttel még egyszer megerôsítettük meghívásunkat. Meghívót kaptak a korábbi börzéken kiállítói, a rokon szakmai egyesületek, így a Magyar Kertészeti Árudák Egyesülete (MAKERT), a Magyar Önkormányzati Fô ker té szek, Díszker tészek, Kertépítôk és Park fenntartók Szövetsége (MÖFOSZ), a Magyar Kertépítô és Fenntartó Vállalkozók Országos Szövetsége (MAKEOSZ), a Alföldi Faiskolások Egyesülete (AFE), a Magyar Rózsa Egyesület (MRE), a Zöldtetôépítôk Országos Szövetsége (ZÉOSZ) tagjai, továbbá a faiskolai háttériparral foglalkozó cégek, az interneten megtalálható árudások, kerttervezôk, kertépítôk, akik nem tagjai szakmai képviseletnek. Meghívtuk a környezô országok (Németország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Ukrajna, Oroszország, Lettország, Litvánia, Bulgária, Szerbia, Szlovénia, Horvátország) faiskolásait, árudásait és kertépítôit is. A honlapunkon több nyelven hozzá fér hetôvé, letölthetôvé tettük a börzével kapcsolatos információkat (meghívó, jelentkezési lap, évi börzérôl készült képek). A börzét, illetve egyesületi kiadványunkon keresztül tagjainkat is népszerûsítettük IPM Essen 2011 (Németország) kiállításon. Hirdetést adtunk fel a Kertészet és Szô lé szet és a Deutsche Baumschule szaklapokban. Bannercsere keretében hirdetésünk jelent meg a DSZTT, az AFE, a MAKEOSZ, a Kertészet és Szôlészet, Kertbarát Magazin honlapjain. A nagyközönség felé hirdettünk a Vas Népe napilapban, a Savaria Fórumban, az alon.hu és a nyugat.hu internetes oldalakon. A kiállítást mintegy 300 fô fizetô látogató tekintette meg, amely körülbelül a harmada a szakmai érdeklôdôknek. Regisztrált szakmai látogatók Magyarország 335 fô Ausztria 51 fô Bulgária 3 fô Lengyelország 10 fô Németország 2 fô Oroszország 3 fô Románia 5 fô Szlovákia 17 fô Szlovénia 3 fô Ukrajna 1 fô Holland szakmai csoport a faiskolai börzén 1 éves elôkészítô munka után a holland Me zôgazdasági Minisztérium és a magyarországi Holland Nagykövetség szervezésében és anyagi támogatásával 14 fôs holland csoport érkezett a börze hetében Szombathelyre. A programok szervezését a holland igények figyelembevételével egyesületünk vállalta, amely kissé hasonlított a tavalyi újságírói látogatáshoz. 2 nappal a börze elôtt érkeztek a hollandok a bécsi repülôtérre, ahonnan különbusszal utaztak tovább Szombathelyre. A csoportot egyesületünk elnöke, Izer Gábor köszöntötte az elsô szakmai program színhelyén, a Szombathelyi Örökzöld Kertészetben, majd Kovács András mutatta be kertészeti árudájukat. A csoport tagjai: Andre van der Valk (Van der Valk BV), Helma van der Louw (Plant Publicity Holland (PPH), Henk J.M. den Mulder és felesége (Den Mulder Boomteelt), Henri Potze (Disva bv), Jan Do eksen (Phaff Export Marketing), Jan de Vries (Boot & Co Boomkwekerijen bv), Jeannet Pennings (Bloem bol lenvisie), Loek P. Teeuwen (Heemskerk Vaste Plan ten), Martijn Homan (Holland Nagykövetség Buda pest), Paul Schrijver (Noviflora Holland BV), Rick Kols ter (FNK YoungPlants bv), Theo Vilier és Albert van der Weijst (Vilier Vaste Planten VOF) Faiskolai értesítô 2011/2-3. 7

8 A listából is látszik, hogy a csoportban terme lôk, ke res ke dôk, reklámcégek tulajdonosai, szak em be rei vol tak, akik el sô sorban nyilván piac ke re sés miatt ér keztek hozzánk, de a be szél getések során együtt mû kö dé süket is felaján lották a magyar faiskolai áruk elhelyezésére. 8 Faiskolai értesítô 2011/2-3. A börze elôtti napon üzemlátogatásokon vettek részt, amely során átfogó képet szerettünk volna adni a kertészeti-faiskolai szektorról. Elôször a Florent Kft. nagykereskedést tekintették meg, majd a Szalay Faiskola, a Zsohár Évelôkertészet és a Gurisatti faiskola következett. A napot egy jól sikerült magyaros vacsora zárta a bozsoki Határmenti Vigadóban. Bár a csoport minden tagja beszélt a hollandon kívül németül és angolul, a kommunikáció megkönnyítése érdekében a Faiskolai Börze látogatására diáktolmácsokat is kért a holland szervezô. Ez sajnos nem úgy mûködött, mint ahogy kellett volna, ismét bebizonyosodott, hogy nyelvtudás terén van még mit pótolnunk, a nyelvvizsga nem egyenlô a nyelvtudással. A szakmai nap délutánján került sor a Green City (Zöld Város) mozgalom témájával foglalkozó szemináriumra. Elôször Helma van der Louw, Plant Publicity Holland (PPH) vezetôje ismertette a mozgalom lényegét, mely ben a Hollandiában megrendezett Floriade Nemzetközi Kertészeti Kiállítás alkalmával indult. Alapvetô feladata az urbanizációval járó problémák részbeni orvoslása, a városi lakosság életminôségének, közérzetének javítása a zöld növényzet segítségével (nem elhanyagolható szempont az sem, hogy ezáltal a faiskolai termékek piaca is jelentôsen bôvíthetô közpénzbôl). Arra a kérdésre keresték a választ, hogy kimutatható-e úgynevezett zöld megtérülés, tényleges, pénzesített haszon a megfelelôen tervezett, épített és fenntartott zöldfelületek létesítésével? A válasz igen, Helma van der Louw Rotterdam példáján mutatta be, hogy a korábbi lepusztult városrész hogyan alakult át a városfásítás eredményeként értékes és szívesen lakott területté. A mozgalomhoz egymás után csatlakoztak az európai országok, koordinálásukat az ELCA (Európai Kertépítô Szövetség) vállalta. A magyarországi helyzetet Hullár Norbert a Magyar Kertépítô Vállalkozók Országos Szövetsége (MAKEOSZ) és a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. képviselôje ismertette. Magyarország ben Hollandia, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Olaszország után hatodik tagként csatlakozott a mozgalomhoz. A mozgalom magyarországi megismertetését és védnökségét a MAKEOSZ vállalta. Zöld Város az a város, mely a természet ingyenes szolgáltatásait élvezve gazdasági és társadalmi nyereségekre tesz szert. A Green City Mozgalom hazai célkitûzése: élhetôbb és fenntarthatóbb városok létrehozása a települési zöldfelületek fejlesztésével. Céljuk, hogy mind a települési döntéshozókat, ingatlanfejlesztôketbefektetôket, a szakmabeli kollégákat, mind a lakosságot megismertessék azzal az óriási gazdasági és humán-társadalmi haszonnal, melyek az ingyenes természeti szolgáltatásokból, más szóval a tudatos Green City alapú valódi városzöldítésbôl adódnak. Ismertette az általuk kifejlesztett Akkre di tációs Pontrendszert, mely a valódi fenntartható (zöld) szabad terek tervezéséhez és értékeléséhez nyújt segítséget a Green City Modell Projektek tervezés-elôkészítésén, tervezésén, kivitelezésén, fenntartásán-gondozásán valamint mérésén-értékelésén keresztül. Az elôadások után választ kaptunk arra a kérdésünkre is, milyen forrásból finanszírozza Hol-

9 Horti-Regio 2011 Horti-Regio 2011 Faiskolai értesítô 2011/2-3. 9

10 MTA konferencia MTA konferencia 10 Faiskolai értesítô 2011/2-3.

11 Alföldi Faiskolai Nap 2011 Alföldi Faiskolai Nap 2011 Faiskolai értesítô 2011/

12 Szakmai bemutató a Kiss-Kertész Duó faiskolájában 12 Faiskolai értesítô 2011/2-3. Kerekes Tibor átveszi az Év Kertésze 2011 díjat

13 landia a PPH-n keresztül a faiskolák marketing tevékenységét. A faiskolai szektor résztvevôi (termelôk, kereskedôk) éves forgalmuk 0,6 %-át kitevô hozzájárulást fizetnek, melynek kb. 30 %-a, mintegy 2 millió euró, a PPH tevékenységét, pl. a faiskolai termékek népszerûsítését, az üzemek arculatépítését, stb. fedezi. A Claudius szállodában tartott baráti vacsorán a holland csoport is résztvett. Mivel a csoport tagjainak egyik célja a kapcsolatépítés volt, ügyes taktikájuknak köszönhetôen korán érkeztek és a 10 fôs asztalokhoz kettesével leültek kötetlen beszélgetésre nyílt lehetôség a kiállítók és a holland vendégek között. Az éjszakába nyúló tanulságos diskurzus során nemcsak a szakma, hanem a mindennapok dolgai is elôkerültek. Elmondásuk szerint meglepôdtek a hazai termelés színvonalán, jobb, mint amire számítottak, ugyanakkor számos területen tapasztaltak hiányosságot is. A csoport a börze 2. napján meglátogatta a Pre nor Kft-t és a Perintkert Kft-t, majd az Öreg Sam ven déglôben elfogyasztott ebéd után szom bathelyi városnézéssel búcsúzott egyesü le tünktôl. A csoportot az üzemlátogatásokra elkísérte Pap Edina újságíró is, aki a Kertészet és Szô lészet 36. számában foglalta össze a holland véleményeket. Ebbôl néhány kiragadott gondolat: Régóta tudjuk, hogy a hollandok ízigvérig kereskedôk, és a legtöbbjük a faiskolai termelést is üzleti alapon és nem szakmaszeretetbôl mûveli. Magyarországi látogatásuk során azt a következtetést vonták le, hogy termelni tudunk, de eladni nem. Csodálkoztak azon, hogy hektáros, vagy annál nagyobb faiskolák sem foglalkoztatnak kereskedô ügynököt, mindent a tulajdonos intéz az alapanyag beszerzéstôl a termelésszervezésen át az eladásig. a faiskolák egyenként soha nem lehetnek jó alkupozicióban az áruházláncokkal, vagy a nagykereskedôkkel szemben....a magyar faiskolák többsége mindenbôl termel valamenynyit, ami a nagy tömegû árut igénylô láncokba nem elegendô. Vagy összefogással szövetkezetbe, konzorciumba tömörülve, vagy üzletláncok beszerzési politikáját jól ismerô nemzetközi kereskedô céggel együttmûködve tudják ezt az igényt kielégíteni. Szakmai bemutató a Kiss-Kertész Duó faiskolájában Immár hagyományosnak mondható, hogy az Alföldi Faiskolás Nap elôdélutánján a Kiss Kertész duó faiskola lelkes tulajdonosai, Babos András és Kiss Csaba baráti jellegû, de szakmailag is értékes programot szervez partnereinek. Üzletfilozófiájuk, hogy csak olyan növényt szabad termelni és eladni, amelyek biztonsággal megmaradnak leendô tulajdonosaiknál is. Ennek érdekében az általuk érdekesnek ítélt növényújdonságokat saját bemutatókertjükbe kiültetik és több éven át megfigyelik viselkedésüket. Személyes tapasztalataik alapján döntik el, hogy az adott növény érdemes-e a termesztésre. A faiskolában tett séta során mi is meggyôzôdhettünk róla, hogy némely külföldön népszerû fajta bizony igencsak siralmas képet mutatott az alföldi homokon, de természetesen jelentôs részük azért igazolta a hozzá fûzött reményeket. Ha érdekes a program és jó a társaság, akkor repül az idô, ezért Dr. Orlóci László Lagerstroemia ne me sítésésének eredményeit már leginkább csak hallottuk, mint láttuk, mert idôközben besöté te dett. A finom chilis bab és a még finomabb almáslepény elfogyasztását azonban a sötétség már nem zavarta. Az esti beszélgetés során jutott idô szakmára is, Dr. Schmidt Gábor elôadása révén. Köszönjük a házigazdáknak a bemutatót, hasznos volt ez a délután, a résztvevôk jó hangulatban, sok hasznos információval a tarsolyukban távozhattak a rendezvényrôl. Bízunk benne, hogy András és Csaba ezt a hagyományt a jövôben is folytatja. Érdemes! Faiskolai értesítô 2011/

14 Alföldi Faiskolai Nap A szokásnak megfelelôen szeptember el sô szombatján immár 16. alkalommal került megrendezésre az Alföldi Faiskolások Egyesületének kiállítása és vására. Az ország minden részébôl érkezô mintegy 60 kiállító ismét megtöltötte a KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészete elôtti területet. Tóth Ferencné, az Egyesület elnöke megnyitó beszédében kihangsúlyozta, hogy az ágazatot is sújtó gazdasági válságból való kilábalás nem képzelhetô el a szakmai tisztesség fenntartása nélkül. Kérte a kiállítókat, hogy a hagyományoknak megfelelôen egy-egy növénnyel ajándékozzák meg az ország valamely botanikus kertjét. Idén a KEFAG Zrt. kezelésében lévô Kecskeméti Arborétum gazdagodhatott a növényekkel. A megnyitót követôen került sor a nemrégiben elhunyt volt egyesületi elnök és Juniperus Parkerdészet vezetôjének emléktábla avatására és koszorúzására, melyet az emlékére ültetett kedvenc fája, egy Cedrus atlantica Glauca Pendula mellett helyeztek el. Plantarium Idén 29. alkalommal rendezték meg augusztus között Boskoopban rekordot jelentô 322 résztvevôvel a növényújdonságok kiállítását a Plantáriumot. Sikerességét jól mutatja, hogy 44 országból nagyrészt szakmai látogató tekintette meg. 14 Faiskolai értesítô 2011/2-3. A több száz méter hosszú kiállításon bõven akadt látnivaló mind a szakmabeliek, mind a lakosság számára. A gyönyörû ôszi, napsütéses idô is hozzájárult, hogy a rendezvényt a szép számú látogató nemcsak megtekintette, hanem az autók csomagtartóit, utánfutóit megtöltve vásárolták is a növényeket. Az érdeklôdés már régen túllépte az ország határait, fôként Romániából, Szerbiából és Szlovákiából érkeztek vásárlók. Gyakran felmerül a kérdés, ez most kiállítás, vagy vásár? Azt gondolom mindkettô, és hogy igény van rá azt jól mutatja, hogy olyan dunántúli termelôkkel is találkozhattunk kiállítókként, akik nincsenek ott a szombathelyi börzén. Az Egyesület a Faiskolai Napot a tervek szerint a jövôben is megtartja, de szeretnék az idôjárásnak kevésbé kitett fedett helyre költöztetni. Hazánkat egyetlen kiállító, Dr. Józsa Miklósné faiskolája képviselte, méghozzá eredményesen, hiszen Dr. Józsa Miklós 2 fajtája, a Prunus laurocerasus Zita ezüst, a Cotinus coggygria Lilla bronz minôsítést kapott. Gratulálunk!

15 Tudományos konferencia Szombathelyen A Magyar Tudományos Akadémia Kertészeti Bizottság Dísznövény Albizottsága és a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete szer vezésében szeptember 8-án került meg rendezésre a Herényiek Házában Szombathelyen A magyar dendrológiai nemesítés helyzete és perspektívái c. konferencia. A konferenciára meghívót kaptak az MTA Kertészeti Bizottságának tagja és a nemesítéssel is foglalkozó faiskolások. Izer Gábor köszöntôje után a délelôtt folyamán mintegy 30 fôs érdeklôdô a következô elô a dásokat hallgatta meg: Dr. Schmidt Gábor: A magyar dendrológiai nemesítés 100 éve Dr. Orlóci László: A fásszárú dísznövények nemesítéseinek lehetôségei és indítékai Barabits Elemér: A magyar fajták szerepe a díszfaiskolai termesztésben Ebéd után a gyakorlati program bevezetéseként a jelen lévô faiskolások, nemesítôk mutatták be az általuk behozott fajtákat. Bemutatásra kerültek az alábbi növények: nemesítô Picea pungens Edith id. Dr. Barabits Elemér Picea pungens Barabits Blue id. Dr. Barabits Elemér Prunus laurocerasus Manó id. Dr. Barabits Elemér Prunus laurocerasus Miki id. Dr. Barabits Elemér Prunus laurocerasus Zöld Szônyeg id. Dr. Barabits Elemér nemesítô Thuja occidentalis Egg Németh Lajos Thuja occidentalis Juni Németh Lajos Thuja occidentalis Spiralis Németh Németh Lajos Thuja occidentalis Twisty Németh Lajos Juniperus virginiana Kiss Mityu Kiss Mihály Ilex aquifolium Kissmeli Kiss Mihály Ilex aquifolium Kisszsu Kiss Mihály Cornus sanguinea Olad Vörös Sándor (Szhely) Viburnum rhytidophyllum Quercifolia Vörös Sándor (Szhely) Wisteria sinensis 1. klón Vörös Sándor (Szhely) Prunus myrabolana Ispánk Vörös Sándor (Szhely) Juniperus chinensis Eldorado Tóth Gyula Juniperus chinensis Gold Rush Tóth Gyula Juniperus chinensis Winterbronz Tóth Gyula Lagerstroemia sp. Dr. Orlóci lászló A terepi bemutató során a résztvevôk a Prenor és Perintkert faiskolákban üzemi körülmények között tekinthették meg a már termesztésbe vont magyar fajtákat, majd Dr. Józsa Miklósné faiskolájában a legilletékesebbtôl, Dr. Józsa Miklóstól kaptak tájékoztatást az eddig elért eredményekrôl, a jelenleg folyó neme sí té sekrôl és a jövôbeni tervekrôl. Az egyértelmûen pozitív visszajelzések alapján egy sikeres szakmai programot szervezett egyesületünk, köszönet az ehhez hozzájáruló faiskoláknak. Hortus Hungaricus szeptember Az idén új helyszínre Budapestre, a Syma Rendez vényközpontba költözött a Hortus Hun ga ricus Kertészeti Szakkiállítás és Vásár. A Hortus Hungaricus az ország legnagyobb virágkiállítása és a kertészeti szakmacsoport legismertebb fóruma. A rendezvény évrôl-évre változik, és kínál újdonságokat. A 18. alkalommal megrendezett kiállítást nagy várakozás elôzte meg, nagyon megoszlottak a vélemények, hogy szerencsés-e jelen helyzetben a váltás. Egyesületünk még a februári közgyûlésén döntött, hogy elvállalja és megszervezi 700 m 2 kiállítási felület megtöltését. Ennek köszönhetôen nagyon kedvezô áron a terület méretétôl függôen a listaár %-áért tudta kiajánlani a magyarországi faiskolásoknak, amellyel éltek is a termelôk. Valószínûleg a helyszínváltásnak és a kedvezô területdíjnak együttesen köszönhetô, hogy olyan faiskolásokkal is találkozhattunk, akik eddig még nem vettek részt a Hortuson. Faiskolai értesítô 2011/

16 16 Faiskolai értesítô 2011/2-3. A kiállítást Czerván György agrárgazdaságért felelôs államtitkár nyitotta meg. Az ágazat valamennyi területe érzi a nagy külföldi kereskedelmi láncok árnyomását, erô szakos piacpolitikáját. A magyar dísznövény forgalom évek óta 10-15%-kal csökken, a minôség és az innováció iránti igény egyre nô, ezért fontos az integráció, a szakmai öszszefogás a hazai piacok visszaszerzésére és a minôség fenntartására hangsúlyozta az államtitkár. Treer András, a Flora Hungaria Kft. ügyvezetô igazgatója külön megköszönte a stratégiai partnerek, köztük a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesületének támogatását. Hangsúlyozta, hogy a Hortus Hungaricus meghatározó kiállítás kíván lenni a közép-kelet-európai térségben, melynek egyik fô célja a hazai dísznövények, évelôk, fák, cserjék, cserepes-, és vágott virágok népszerûsítése, megismertetése, ahol a szakma közvetlenül találkozhat a döntéshozókkal, a tulajdonosokkal, valamint a természet- és kertészet kedvelôkkel. A hagyományoknak megfelelôen az ünnepélyes megnyitón adták át az Év Kertésze kitüntetéseket. A faiskolások közül a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete ajánlására Kerekes Tibor kapta a megtisztelô címet Sorfatermesztô célüzem létrehozásáért, a faiskolai ágazaton belüli specializálódásért. Az Év Kertésze kitüntetésben részesült még Beer László a szombathelyi Herman Ottó Szak képzô Iskola nyugdíjas igazgatója A diákok gyakorlati munkájának megszervezéséért, külö nös tekintettel a Savaria Floriade diák-virág kö tô verseny színvonalas megszervezéséért. A látványban gazdag kiállításon a hazai dísznövénykertészet minden ága bemutatkozott, a színvonalas szakmai programok mellett számos érdekes bemutató, verseny és családi program várta a látogatókat. A kiállítás minden kertbarát álma lehetne. Növények, kertépítô- és szépítô megoldások, ötletek egyaránt megtalálhatók voltak. Félretéve a szakmai elfogultságot, azért a kiállítás leglátványosabb része mégis a faiskolai blokk volt. A különálló csarnokrészt megtöltötték a faiskolások, szép és igényes standokkal találkozhattunk, melyet az alábbi eredmények is alátámasztanak. Stand díjak: nagyméretû stand kategória Alsótekeresi Faiskola Kft. I. díj Prenor Kft. II. díj Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete III. díj közepes méretû stand kategória Tahi Faiskola Kft. I. díj Magnolia Bt. II. díj Mapol Faiskola Kft. III. díj kisméretû stand kategória Ruisz Díszfaiskola Kft. III. díj Dísznövény Szövetség és Terméktanács standkülöndíj: Specialmix Kft a termékválaszték ötletes bemutatásáért A termékverseny során tagjaink az alábbi helyezést érték el: Díszfaiskola kategória Alsótekeresi Faiskola Kft többször iskolázott tûlevelû fenyô I. díj Prenor Kft. Acer campestre Oszlopos I. díj Tahi Faiskola Kft. Celtis occidentalis Globosa I. díj Cserepes dísznövény kategória Szakszon László Hibiscus moscheutos fajták II. díj: Egyéb termékek kategória Marczika Kft. Ültetôrobot I. díj Egyesületünk közösségi standja idén a köztermesztésben lévô magyar nemesítésû díszfa- és díszcserjefajtákról szólt. Eredetileg csak az elôzô cikkben említett A magyar dendrológiai nemesítés helyzete és perspektívái c. konferencián bemutatott növényekbôl kívántunk egy kis ízelítôt bemutatni, majd ezt a gondolatot továbbfejlesztve az egész standot a magyar fajták népszerûsítésének szenteltük. Természetesen tudjuk, hogy ez a kínálat csak töredéke a tényleges magyar fajtakínálatnak, de arra tö-

DE GROENE STAD, képviselője: PLANT PUBLICITY HOLLAND, központja: Boskoop, Goudse Rijweg 1, Boskoop 2771 AE, Hollandia, elnöke Jaap SPROS

DE GROENE STAD, képviselője: PLANT PUBLICITY HOLLAND, központja: Boskoop, Goudse Rijweg 1, Boskoop 2771 AE, Hollandia, elnöke Jaap SPROS «Green City Europe» Konvenció Előszó A Green City európai kezdeményezés. Célja, hogy köz és magántulajdonú zöldfelületek által javítsa a városi életminőséget. A zöldterületeknek számos pozitív hatása van

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

I. Kelet-Európai Alagútépítő Konferencia és Kiállítás Az alagút összeköt

I. Kelet-Európai Alagútépítő Konferencia és Kiállítás Az alagút összeköt I. Kelet-Európai Alagútépítő Konferencia és Kiállítás Az alagút összeköt Budapest, 2012. szeptember 18-21. KONFERENCIA TÁMOGATÓI ÉS KIÁLLÍTÓI CSOMAGOK http://www.eetc2012budapest.com Konferencia és a Kiállítás

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/

JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/ JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ a 2009. szeptember 9-13 között a HUNGEXPO területén, a Budapesti Nemzetközi Vásárral egy időben a G pavilonban megrendezendő AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/ /Expo

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

Oladi Havasok Díszfaiskola KÖSZÖNTÔ TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Oladi Havasok Díszfaiskola KÖSZÖNTÔ TISZTELT VÁSÁRLÓNK! Oladi Havasok Díszfaiskola KÖSZÖNTÔ TISZTELT VÁSÁRLÓNK! Örömmel szeretnénk felkelteni az Ön érdeklôdését növényeink iránt. Augusztustól az ôszi és tavaszi szezonban ahogy az árjegyzékünkben látható komoly

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

Mitől sikeresek a hollandok a faiskolai

Mitől sikeresek a hollandok a faiskolai A holland titok Mitől sikeresek a hollandok a faiskolai termelésben és értékesítésben? Tények & Adatok Földrajzi adatok Hollandia Magyarország Terület: 41.560 km2 Terület: 93.030 km2 Lakosság: 16.500

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

A MAGYAR PAPRIKA NAPJA SZENTES 2012. AUGUSZTUS 31.

A MAGYAR PAPRIKA NAPJA SZENTES 2012. AUGUSZTUS 31. A MAGYAR PAPRIKA NAPJA SZENTES 2012. AUGUSZTUS 31. KIÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÓ Kapcsolat: Jasper Attila szakmai referens TÉSZ -ÉSZ Nonprofit Kft. Tel: 06-70-426-1797 E-mail: teszesz@gmail.com Fax: 06-1-209-1697

Részletesebben

Tisztelt Leendő Kiállítók!

Tisztelt Leendő Kiállítók! Tisztelt Tagtársaim! Kedves Fémipari Vállalkozók! Országos Fémipari Ipartestület V. sz. hírlevele 2014. november 15-én Lipóton tartottuk meg az OFI Gazdasági Fórumát. Ez alkalommal több olyan téma került

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27.

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27. ÖKOINDUSTRIA 2013 ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás 2013. Szeptember 25-27. SYMA Rendezvényközpont 1146 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia A zöld munkahelyeké a jövő? A foglalkoztatáspolitika kihívásai A foglalkoztatáspolitikai feladatok és energiapolitikai célok közötti szinergiák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Pályázati felhívás a SIRHA Budapest 2014 innovációs versenyre

Pályázati felhívás a SIRHA Budapest 2014 innovációs versenyre Budapest X., Albertirsai út 10. Levélcím 1441 Budapest, Pf. 44. Tel: +06 1 263-6455, Fax: +06 1 263 6086 K&H Bank 10402283-50526554-52511006 SIRHA Budapest - Nemzetközi Élelmiszeripari, Sütő- és Cukrászipari,

Részletesebben

Mutassa be cégét és termékeit 400 1 fejlett cég ügyvezetőjének és vezetőinek az ország legnagyobb gyártókra, nagykereskedőkre szabott konferenciáján

Mutassa be cégét és termékeit 400 1 fejlett cég ügyvezetőjének és vezetőinek az ország legnagyobb gyártókra, nagykereskedőkre szabott konferenciáján a tavalyi, III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia 330 résztvevővel Mutassa be cégét és termékeit 400 1 fejlett cég ügyvezetőjének és vezetőinek az ország legnagyobb gyártókra, nagykereskedőkre

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

IV. ÖKOINDUSTRIA. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás

IV. ÖKOINDUSTRIA. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás IV. ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás Hírlevél 2015. július A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 4. alkalommal rendezi

Részletesebben

HVG Állásbörze. Eredmények és újdonságok

HVG Állásbörze. Eredmények és újdonságok HVG Állásbörze Eredmények és újdonságok A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb karriervásárává vált 2011 tavaszára 7.490 látogató a helyszínen Összesen 9.895 online regisztrált álláskereső 152 kiállító (ebből

Részletesebben

Médiaajánlat. KIDSOASIS KFT. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 26. T: +36 27 200 873 Fax: +36 27 200 872 info@kidsoasis.hu. www.kidsoasis.

Médiaajánlat. KIDSOASIS KFT. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 26. T: +36 27 200 873 Fax: +36 27 200 872 info@kidsoasis.hu. www.kidsoasis. Médiaajánlat 1. Bemutatkozás A KidsOasis egy családbarát minősítési rendszer, egy bejegyzett tanúsító védjegy, és az ahhoz kapcsolódó szállásfoglalási portál. A szálláshelyeket egy több mint 50 feltételből

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés Gyopárosfürdő, Alföld Gyöngye Konferenciaközpont 2015. április 24-25. 1 Kedves Kollégák, Tisztelt Résztvevők!

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (MAKEOSZ) Magyar Kertépítő Verseny és Show 2009-2014.

Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (MAKEOSZ) Magyar Kertépítő Verseny és Show 2009-2014. Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (MAKEOSZ) Magyar Kertépítő Verseny és Show 2009-2014. I. Magyar Kertépítő Verseny és Show Időpont: 2009. szeptember 18-20. Helyszín: Hortus Hungaricus Szakkiállítás,

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT. 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria

SZAKMAI GYAKORLAT. 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria SZAKMAI GYAKORLAT 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria Összeállította: Horváth Ferenc tankertészet-vezető helyettes A Tempus Közalapítvány által hirdetett Szakiskolai Fejlesztési Program keretein

Részletesebben

Egyesületi hírek. Az elmúlt idôszakban 1 vezetôségi gyûlés volt

Egyesületi hírek. Az elmúlt idôszakban 1 vezetôségi gyûlés volt Faiskolai Börze 2008 Egyesületi hírek 2008. július 13-19. között került sor Budai László vezetésével az Erdélyi kirándulásra, melyen 29 fô vett részt. A gyönyörû táj, a vendégszeretô házigazdák és a kedve

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

CHAVET PROJEKT: Megfelelni az agrár-szakképzéssel szemben támasztott jövőbeni kihívásoknak (a fogyasztói elvárások az agrár-szakképzéssel szemben)

CHAVET PROJEKT: Megfelelni az agrár-szakképzéssel szemben támasztott jövőbeni kihívásoknak (a fogyasztói elvárások az agrár-szakképzéssel szemben) M A S Z E M AGYAR AGRÁ RS ZAK OK TATÁS I S ZAK ÉR TŐK EGYES ÜL E TE Hungarian Associacion of Agricultural Vocational Educational Experts H-1223 Budapest, Park u. 2. EUROPEA-INTERNATIONAL konferencia. Kaszó,

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

2009. december 3 4. M E G H Í V Ó. A kiállítás helyszíne: BME K Épület, Aula. A Bál helyszíne: InterContinental Hotel Budapest

2009. december 3 4. M E G H Í V Ó. A kiállítás helyszíne: BME K Épület, Aula. A Bál helyszíne: InterContinental Hotel Budapest 2009. december 3 4. M E G H Í V Ó A kiállítás helyszíne: BME K Épület, Aula A Bál helyszíne: InterContinental Hotel Budapest M a g y a r É p ü l e t g é p é s z e k A kiállítás A hagyományos, szakmai körökben

Részletesebben

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S A KKV- K E X P O R T T Á M O G A T Á S Á N A K H A T É K O N Y E S Z K Ö Z E M A G U N K R Ó L - A L A P Í T Ó K S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S ÚJ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA KÜLÜGY KÜLGAZDASÁG

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Harmadik bejelentés, meghívó, mely részben módosítja a korábbiakat.

Harmadik bejelentés, meghívó, mely részben módosítja a korábbiakat. Česká společnost pro osvětlováni, Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága, Slovenska Svetelnotechnická Spolocnost Polski Komitet Oświetleniowy SEP LUMEN V4 V. Konference Vyšegrádských

Részletesebben

III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia

III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia a tavalyi, II. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia Mutassa be cégét és termékeit fejlett nagykereskedő és gyártó cégek vezetőinek és legyen a III. Országos Nagykereskedői és Gyártói Konferencia

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31.

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Richter Csoport 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Összefoglaló 2013. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: +5,2% ( ), +7,1% (Ft) + jó ütemű növekedés Kínában, az EU15 piacokon és

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások » Mártonné Máthé Kinga HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások A HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA AKTUALITÁSAI HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYAR TURIZMUS 2014.MÁJUS Zrt.» 2013. november 13-14.. 13. Szervezet BELFÖLDI

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara energiakör rendezvényén Budapest, den 23. November 2011

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt.

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Szeretnénk elérni, hogy a Budapestre látogatók a városban járva a megérkezéstől az elutazásig folyamatosan találkozzanak

Részletesebben

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04-

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04- Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04- MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. A villamos energiáról Az energia színe : fekete,

Részletesebben

Koncepció. vezető tréning cégeinek

Koncepció. vezető tréning cégeinek 10 10.. Personal Hungary Szakkiállítás 2013. október 9-10 10.. Koncepció Magyarország vezető tréning cégeinek 10. Personal Hungary Magyarország elsőszámú HR Szakkiállítása 78kiállító és 2.105szaklátogató

Részletesebben

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Meghívó A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Kaposvár 2004. november 4-6. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni.

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: ECOSYAL program Francia delegáció projektlátogatásai Időpont: 2014. augusztus 27 28. Helyszín: BDIVE területe 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott

Részletesebben

Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök. Budapesti régióülés. Mercure City Center 2014. március 25.

Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök. Budapesti régióülés. Mercure City Center 2014. március 25. Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök i régióülés Mercure City Center 2014. március 25. 2 Szállodai kapacitás 2012-2013 - július Szállodai kapacitás - KSH 2012 2013 index 5* 3550 1 512 42,6% 4* 9801 6 684 68,2%

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

www.boatshow.hu www.facebook.com/budapestboatshow programod van Fotó: Gémesi Jóka

www.boatshow.hu www.facebook.com/budapestboatshow programod van Fotó: Gémesi Jóka www.boatshow.hu www.facebook.com/budapestboatshow programod van Fotó: Gémesi Jóka MIT TESZÜNK KIÁLLÍTÓINKÉRT, KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTELÜK SIKERESSÉGÉÉRT? Több 10 000 e-dm-et küldünk ki adatbázisunkra a potenciális

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

3. Energiastratégiai Konferencia 2010

3. Energiastratégiai Konferencia 2010 Vitassuk meg a jövônket 3. Energiastratégiai Konferencia 2010 Szervezô: Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 2010. november 11-12. ABACUS Business & Wellness Hotel**** H-2053 Herceghalom, Gesztenyés

Részletesebben

MEE Szegedi Szervezet

MEE Szegedi Szervezet MEE Szegedi Szervezet 2014. évi beszámol moló taggyűlés Napirend: 2014 évi beszámoló 2015. évi terv Jelölő bizottság megválasztása 2014. évi egyesületi munka elismerése Jubileumi nyakkendők átadása Munkabiztonság

Részletesebben

Exportfórum, 2014. február 27.

Exportfórum, 2014. február 27. 1 Exportfórum, 2014. február 27. A sikeres export feltételei Csak felkészülten érdemes! Balogh Ilona ügyvezető igazgató helyettes Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) Budapest, 2014. február

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Munkaerő-piaci nyitás Önkéntesség a munkavállalás motorja? Aktuális okokból az idei konferenciának két súlyponti témája van: Mivel 2011. május

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Bécs

Vállalati kérdőív - Bécs Vállalati kérdőív - Bécs kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében 211-214 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser MIDMAR Nonprofit Kft Külföldi vendégéjszakák száma Észak-Magyarország kereskedelmi szálláshelyein

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.)

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) 5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) Tisztelt Kollégák! 2011. május 27-én hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg Szegeden az 1.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A KiallitasAjanlo.hu programajánló weboldal szolgáltatásai Érvényes 2013.09.01-től visszavonásig Szolgáltatásaink a weboldal látogatóinak ingyenes Kiállítás- és programlista fókuszál, de megtalálhatók

Részletesebben

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató HVG Állásbörze 2011 ősz Tájékoztató A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb karriervására Évente két rendezvény 7.500-9.000 látogató a helyszínen Rendezvényenként 120-150 kiállító és több mint 1.500 állásajánlat

Részletesebben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben Újszászi Györgyi Védegylet Mi a méltányos kereskedelem, vagyis a FAIR

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben