Faiskolai értesítô 2011/2 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faiskolai értesítô 2011/2 3."

Átírás

1 Faiskolai értesítô 2011/2 3.

2 Faiskolai Börze 2011 Faiskolai Börze 2011

3 Egyesületi hírek Egyesületünk utolsó vezetôségi ülése május 19-én, az alábbi napirendi pontokkal volt. 1. Faiskolai Börze elôkészítése 2. A FEB beszámoló ajánlásainak megbeszélése 3. Felvidéki kirándulás helyzete 4. Egyebek: Tagdíjat nem fizetôk tagságának törlése Tájékoztatás az Egyesület kiállításokon való részvételérôl Construma Floralia Genova 5. Cseh faiskolás csoport fogadása kb. 40 fô (06.03.) 6. Holland csoport fogadása ( fô) 7. Statisztikai adatlap megújítása Cseh faiskolások látogatása A cseh faiskolások egyesülete (Svaz školkařů ČR, honlap: osztrák-magyar-szlovén tanulmányútja során án egyesületünk szervezésében meglátogatott néhány faiskolát. A mintegy 40 fôs csoport kissé fáradtan érkezett reggel Szombathelyre, mert eltérôen a hazai gyakorlattól elôzô nap éjjel 11 órakor indultak és egy körút során szedték össze a résztvevôket. A szeles idô ellenére is nagy sikere volt az immár hagyományosnak mondható traktoros Prenor Perintkert körutazásnak. A meglepôen fiatal társaság nagy szakmai érdeklôdést mutatott, kérdéseikkel alaposan megdolgoztatták a vendéglátókat. A következô állomáson Zalaegerszegen, Horváth Gábor teljes autóállományával várta a csoportot, majd vezetésével körbejártuk a faiskolát és megnéztük a konténertelepet. A Kiskondásban elfogyasztott ebéd után (költségét a meglátogatott faiskolák és az egyesület közösen állta) immár szép napos idôben a Bíró Díszkertet tekintettük meg traktoros körutazás keretében. Mint a napirendi pontokból is kiderült, idén is ki kellett zárnunk tagjaink közül néhány faiskolást, akik többszöri felszólítás ellenére sem fizették be az alapszabályunkban meghatározott tagdíjat. Sajnos évrôl-évre megismétlôdik ez a procedúra, holott kis odafigyeléssel minden bizonnyal elkerülhetô lenne ez a kellemetlen közjáték. Közismert, hogy ez a gond szinte minden tagdíjjal rendelkezô szervezetnél jelentkezik, de nem valószínû, hogy a legtöbb esetben az évi Ft-ot jelentô tagdíj olyan nagy kiadás lenne egy mûködô faiskolának. Sajnos az utolsó programra, a Zsohár Éve lô kerté szetre már nem jutott idô, mert a buszsofôrnek lejárt a vezetési ideje, és a Grazi szálláshelyet még el kellett érni a csoportnak. A visszajelzések szerint sikerült a magyar faiskolák hírnevét tovább öregbíteni, remélhetôleg üzleti kapcsolatok is születnek a látogatás eredményeként. Köszönet a fogadó faiskoláknak, mert nem kis munka, szervezés és anyagi ráfordítás szükséges egy csoport méltó fogadásához. Faiskolai értesítô 2011/2-3. 3

4 Alföldi Faiskolások Egyesületének látogatása Az Alföldi Faiskolások Egyesülete mintegy 40 fô részvételével belföldi tanulmányútjuk során június 29-én saját szervezésben július 21-én, 6. alkalommal került megrendezésre a dél-németországi Leip heim-ben a Horti-Regio faiskolai kiállítás. Leipheim egy Ulm közeli kisváros Bajorországban. A kiállítás szervezôje a bajor kertészetek támogatására létrehozott társaság (FBG Fördergesellschaft des Bayerischen Gartenbaues mbh). Az idén kiemelt szerepet kaptak a növények mellett a faiskolai segédanyagok, technikai megoldások, gépek. A honlapjuk (www.horti-regio.de) szerint a kb. 200 kiállító nemcsak Ulm környékérôl érkezett, hanem Baden, Bayern, Hessen, Rheinland- Pfalz, Saarland und Württemberg tartományokból is. Több ezer látogatóra számítanak egész Európából és a keleti szomszédoktól. A kiállítást 2 évente rendezik meg és egyik legnagyobb szakkiállítás Németországban. A régióban 1200 ha-on kb. 200 faiskola és évelôkertészet mûködik. A kiállításra a zöld ágazat döntéshozóit, szakembereit várják: a faiskolai nagy kereske dôket, viszonteladókat, a táj és kertépítô vállalkozásokat, a települési önkormányzalátogatott meg 2 faiskolát. Az elsô állomás Dr. Józsa Miklósné gyöngyösfalui faiskolája volt, ahol Dr. Józsa Miklós vezetésével ismerkedhettek meg a nemesítôi munkával, találkozhattak régi és új fajtákkal, hallhattak a jövôbeni tervekrôl. A Gurisatti Faiskola megtekintése utáni vacsora keretén belül baráti beszélgetésre hívták a környékbeli faiskolásokat, amelyen sajnos egyéb elfoglaltság miatt csak néhányan tudtunk részt venni, pedig a 2 egyesület közötti kapcsolat szorosabbá fûzéséhez nagyon jó alkalmat kínálnak az ilyen találkozók. Faiskolai börze Németországban kiállítás profiktól profiknak 4 Faiskolai értesítô 2011/2-3. tok zöldfelület gazdálkodóit, de a szakemberek mellett számítanak a nem szakmabeliek látogatására is. A szakemberek meggyôzôdhetnek a dél német faiskolák és évelôüzemek termelô és szállítókapacitásairól és hasznos tapasztalatcserét folytathatnak az Európa különbözô országaiból érkezett kertészekkel. Érdemes odafigyelni, hogy a honlapon a következôkkel hirdetik a dél-német faiskolai termékeket. A délnémet területeken elôállított növényanyag kiváló minôségû, a klimatikus adottsá gok ideálisak edzett érett növények elô állításához, mivel: a tenyészidôben intenzív a napsugárzás a tél hosszú és hideg, nem ritka a -30 fokos hideg sem novembertôl április közepéig szinte teljes a hótakaró. Az itt elôállított faiskolai áru tehát kiválóan felkészült a kontinentális klímára, amit a kelet európai és oroszországi vevôk egyre inkább értékelnek.

5 Szinte ugyanezek a mondatok találhatók egyesületünk kiadványában is nem véletlenül hiszen a kelet-európai piac számunkra legalább olyan fontos, viszont nem elhanyagolható szempont, hogy van 700 km elônyünk velük szemben. A kiállításnak az 50 hektáros, 100 éves múltra visszatekintô Haage faiskola ad otthont. A belépés díjtalan. Díjmentes parkolási lehetôség a vásártér közvetlen közelében lehetséges. Személyes tapasztalatok A kiállítás leginkább a mi korábbi börzénkre emlékeztet, csak nagyban. A Haage faiskola kiürített 2 csarnokot, felhúztak 2 nagy sátrat az egyiket kizárólag a vendéglátás céljára. Épített stand inkább az évelôsöknél volt, a többség csak kirakta a termékeit. A kiállítók között meglepôen kevés díszfaiskolával találkoztam, talán 8-10 lehetett, kb. ugyanennyi gyümölcsfaiskola, és valamivel több évelôkertészet. Sok volt a gép, háttéripar, de vásárolhattunk kalapot, vaslemezbôl készült kerti szobrokat, cserepeket, stb. Önálló standon szerepeltek a szakiskolák, a temetôkertészek egyesülete, akik talajtakaró kínálatukkal hívták fel magukra a figyelmet. Az elôzô egész napos kiadós esô feláztatott mindent, a faiskola elôtti réten kialakított parkoló sártengerré változott, még az aprítékkal felszórt utakon sem volt könnyû a közlekedés, szükség esetén az erre a célra rendszeresített traktor húzta ki az autókat a sárból. A látogatók regisztrálására nem sok energiát fordítottak, a bejáratnál 1 fô a zsebében lévô számláló nyomkodásával rögzítette a látogatók számát. A házigazda Haage faiskolát a folyamatosan köz le kedô kisbuszos körjáratokkal lehetett megtekinteni. A meglehetôsen tagolt elhelyezkedésû üzem eléggé vegyes benyomást keltett. Nagykorú a Faiskolai Börze Idén 18. alkalommal rendezte meg Egyesületünk augusztus án Szombathelyen a Faiskolai Börzét, immár ötödször öltözött zöldbe az Arena Savaria Sportcsarnok. A kiállítást V. Németh Zsolt a rendezvény fôvéd nöke, a Vidékfejlesztési Minisztérium vi dék - fejlesztésért felelôs államtitkára nyitotta meg. Nyitóbeszédében kifejtette, hogy nagy lehe tô sé - gek rejlenek az ágazatban, ezért az Új Ma gyar ország Fejlesztési Terv 2013-ban induló újabb ciklusában a támogatandó tevékenységek között lenne a helye. Méltatta a faiskolák fog lalkoztatási szerepét, ugyanis a szántóföldi ter mesztéshez képest arányaiban tízszer annyi embert foglalkoztat az ágazat, egy hektár terület két fôállású munkaerô alkalmazására adhat le he tô séget. Jelentôs az export, a magyar faiskolai termékek 40 százaléka külföldön talál gazdára. A börzén 93 kiállító, ebbôl 87 magyar és 6 külföldi vett részt, összesen nettó (bruttó 2.300) m 2 -en. Ez kis csökkenés az elôzô évhez képest mind területben, mind pedig a kiállítók számában. A külföldi országok közül Csehország, Dánia, Hollandia képviseltette magát. Az elsô nap a megszokott gyakorlat szerint szakmának szólt, a második napon a nagyközönségnek is megnyitottuk a kapukat. A börzét mintegy 700 szakmai látogató és 300 érdeklôdô tekintette meg. A szombat délutáni esôtôl eltekintve a szép idô is hozzájárult, hogy a dísztéren kiállító és árusító faiskolások is megtalálták számításukat. Faiskolai értesítô 2011/2-3. 5

6 A börze utáni beszélgetések során a vélemények természetesen megoszlottak, akadt aki elégedett volt az 1-2 új szakmai látogatóval is, aki reményei szerint vásárló is lesz, mások kevesellték az érdeklôdôket. A külföldi látogatók mintegy fele Ausztriából érkezett, ami azért is örvendetes, mert az osztrákok nagyon nehezen váltanak üzleti partnert, a kedvezô szállítási távolság viszont elônyt jelent. A többi érdeklôdô Szlovákiából, Lengyelországból, Romániából, Németországból, Szlovéniából, Oroszországból, Ukrajnából, Olaszországból, Bulgáriából jött. A külföldi látogatók is elismeréssel szóltak a bör zé rôl. Fontosnak tartották, hogy megôrizte szak ma iságát, ugyanakkor látványban, szervezett ségben is felnôtt a tôlünk nyugatabbra megren dezett kiállításokhoz, mérete miatt viszont továbbra is csak regionális kiállításnak tekinthetô. Viszonylag kevés magyar árudással, kert építô vel, kerttervezôvel találkozhattunk, aminek csak részben lehet oka a belföldi kereslet viszszaesése. A jövôben mindenképpen szükséges ezen változtatni. Továbbra is nyitott maradt a kérdés: merre tovább Faiskolai Börze? Hol, mikor, hány napos legyen? A 18. Faiskolai Börze tényadatai Kiállítási terület (bruttó): fedett: m 2 szabad: 300 m 2 összesen: m 2 A standok területének megoszlása (nettó terület): csarnok m 2 szabad terület (árusítással) 60 m 2 összesen: m 2 Kiállítók megoszlása ország és termékcsoport szerint: Kiállítók száma Terület (m 2 ) Növény, magyar Növény, külföldi 5 60 Egyéb, magyar Egyéb, külföldi 1 8 Összesen: A börze látogatottsága: Látogatók Szakmai Nem Összesen regisztrált becsült szakmai (becsült) Magyar Külföldi Összesen A Faiskolai értesítôben lehetôség van hirdetéseket, PR cikkeket megjelentetni. Bôvebb információ: / Faiskolai Értesítô 2011/2 3. Kiadja a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 9700 Szombathely, Béke tér 1. Elnök: Izer Gábor Titkár, fôszerkesztô: Tóth Péter Tel.: / , Fax: / Honlap: Címlap: Faiskolai Börze 2011 (Fotó: Tóth Péter) 6 Faiskolai értesítô 2011/2-3.

7 A börze elôkészítése, reklámozása A 18. Faiskolai Börzére meghívót küldtünk szét, ebbôl db-ot postai úton. ben megkapta kb. 1,5 hónappal a kiállítás elôtt mind a cím, illetve a börze elôtt 2 héttel még egyszer megerôsítettük meghívásunkat. Meghívót kaptak a korábbi börzéken kiállítói, a rokon szakmai egyesületek, így a Magyar Kertészeti Árudák Egyesülete (MAKERT), a Magyar Önkormányzati Fô ker té szek, Díszker tészek, Kertépítôk és Park fenntartók Szövetsége (MÖFOSZ), a Magyar Kertépítô és Fenntartó Vállalkozók Országos Szövetsége (MAKEOSZ), a Alföldi Faiskolások Egyesülete (AFE), a Magyar Rózsa Egyesület (MRE), a Zöldtetôépítôk Országos Szövetsége (ZÉOSZ) tagjai, továbbá a faiskolai háttériparral foglalkozó cégek, az interneten megtalálható árudások, kerttervezôk, kertépítôk, akik nem tagjai szakmai képviseletnek. Meghívtuk a környezô országok (Németország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Ukrajna, Oroszország, Lettország, Litvánia, Bulgária, Szerbia, Szlovénia, Horvátország) faiskolásait, árudásait és kertépítôit is. A honlapunkon több nyelven hozzá fér hetôvé, letölthetôvé tettük a börzével kapcsolatos információkat (meghívó, jelentkezési lap, évi börzérôl készült képek). A börzét, illetve egyesületi kiadványunkon keresztül tagjainkat is népszerûsítettük IPM Essen 2011 (Németország) kiállításon. Hirdetést adtunk fel a Kertészet és Szô lé szet és a Deutsche Baumschule szaklapokban. Bannercsere keretében hirdetésünk jelent meg a DSZTT, az AFE, a MAKEOSZ, a Kertészet és Szôlészet, Kertbarát Magazin honlapjain. A nagyközönség felé hirdettünk a Vas Népe napilapban, a Savaria Fórumban, az alon.hu és a nyugat.hu internetes oldalakon. A kiállítást mintegy 300 fô fizetô látogató tekintette meg, amely körülbelül a harmada a szakmai érdeklôdôknek. Regisztrált szakmai látogatók Magyarország 335 fô Ausztria 51 fô Bulgária 3 fô Lengyelország 10 fô Németország 2 fô Oroszország 3 fô Románia 5 fô Szlovákia 17 fô Szlovénia 3 fô Ukrajna 1 fô Holland szakmai csoport a faiskolai börzén 1 éves elôkészítô munka után a holland Me zôgazdasági Minisztérium és a magyarországi Holland Nagykövetség szervezésében és anyagi támogatásával 14 fôs holland csoport érkezett a börze hetében Szombathelyre. A programok szervezését a holland igények figyelembevételével egyesületünk vállalta, amely kissé hasonlított a tavalyi újságírói látogatáshoz. 2 nappal a börze elôtt érkeztek a hollandok a bécsi repülôtérre, ahonnan különbusszal utaztak tovább Szombathelyre. A csoportot egyesületünk elnöke, Izer Gábor köszöntötte az elsô szakmai program színhelyén, a Szombathelyi Örökzöld Kertészetben, majd Kovács András mutatta be kertészeti árudájukat. A csoport tagjai: Andre van der Valk (Van der Valk BV), Helma van der Louw (Plant Publicity Holland (PPH), Henk J.M. den Mulder és felesége (Den Mulder Boomteelt), Henri Potze (Disva bv), Jan Do eksen (Phaff Export Marketing), Jan de Vries (Boot & Co Boomkwekerijen bv), Jeannet Pennings (Bloem bol lenvisie), Loek P. Teeuwen (Heemskerk Vaste Plan ten), Martijn Homan (Holland Nagykövetség Buda pest), Paul Schrijver (Noviflora Holland BV), Rick Kols ter (FNK YoungPlants bv), Theo Vilier és Albert van der Weijst (Vilier Vaste Planten VOF) Faiskolai értesítô 2011/2-3. 7

8 A listából is látszik, hogy a csoportban terme lôk, ke res ke dôk, reklámcégek tulajdonosai, szak em be rei vol tak, akik el sô sorban nyilván piac ke re sés miatt ér keztek hozzánk, de a be szél getések során együtt mû kö dé süket is felaján lották a magyar faiskolai áruk elhelyezésére. 8 Faiskolai értesítô 2011/2-3. A börze elôtti napon üzemlátogatásokon vettek részt, amely során átfogó képet szerettünk volna adni a kertészeti-faiskolai szektorról. Elôször a Florent Kft. nagykereskedést tekintették meg, majd a Szalay Faiskola, a Zsohár Évelôkertészet és a Gurisatti faiskola következett. A napot egy jól sikerült magyaros vacsora zárta a bozsoki Határmenti Vigadóban. Bár a csoport minden tagja beszélt a hollandon kívül németül és angolul, a kommunikáció megkönnyítése érdekében a Faiskolai Börze látogatására diáktolmácsokat is kért a holland szervezô. Ez sajnos nem úgy mûködött, mint ahogy kellett volna, ismét bebizonyosodott, hogy nyelvtudás terén van még mit pótolnunk, a nyelvvizsga nem egyenlô a nyelvtudással. A szakmai nap délutánján került sor a Green City (Zöld Város) mozgalom témájával foglalkozó szemináriumra. Elôször Helma van der Louw, Plant Publicity Holland (PPH) vezetôje ismertette a mozgalom lényegét, mely ben a Hollandiában megrendezett Floriade Nemzetközi Kertészeti Kiállítás alkalmával indult. Alapvetô feladata az urbanizációval járó problémák részbeni orvoslása, a városi lakosság életminôségének, közérzetének javítása a zöld növényzet segítségével (nem elhanyagolható szempont az sem, hogy ezáltal a faiskolai termékek piaca is jelentôsen bôvíthetô közpénzbôl). Arra a kérdésre keresték a választ, hogy kimutatható-e úgynevezett zöld megtérülés, tényleges, pénzesített haszon a megfelelôen tervezett, épített és fenntartott zöldfelületek létesítésével? A válasz igen, Helma van der Louw Rotterdam példáján mutatta be, hogy a korábbi lepusztult városrész hogyan alakult át a városfásítás eredményeként értékes és szívesen lakott területté. A mozgalomhoz egymás után csatlakoztak az európai országok, koordinálásukat az ELCA (Európai Kertépítô Szövetség) vállalta. A magyarországi helyzetet Hullár Norbert a Magyar Kertépítô Vállalkozók Országos Szövetsége (MAKEOSZ) és a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. képviselôje ismertette. Magyarország ben Hollandia, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Olaszország után hatodik tagként csatlakozott a mozgalomhoz. A mozgalom magyarországi megismertetését és védnökségét a MAKEOSZ vállalta. Zöld Város az a város, mely a természet ingyenes szolgáltatásait élvezve gazdasági és társadalmi nyereségekre tesz szert. A Green City Mozgalom hazai célkitûzése: élhetôbb és fenntarthatóbb városok létrehozása a települési zöldfelületek fejlesztésével. Céljuk, hogy mind a települési döntéshozókat, ingatlanfejlesztôketbefektetôket, a szakmabeli kollégákat, mind a lakosságot megismertessék azzal az óriási gazdasági és humán-társadalmi haszonnal, melyek az ingyenes természeti szolgáltatásokból, más szóval a tudatos Green City alapú valódi városzöldítésbôl adódnak. Ismertette az általuk kifejlesztett Akkre di tációs Pontrendszert, mely a valódi fenntartható (zöld) szabad terek tervezéséhez és értékeléséhez nyújt segítséget a Green City Modell Projektek tervezés-elôkészítésén, tervezésén, kivitelezésén, fenntartásán-gondozásán valamint mérésén-értékelésén keresztül. Az elôadások után választ kaptunk arra a kérdésünkre is, milyen forrásból finanszírozza Hol-

9 Horti-Regio 2011 Horti-Regio 2011 Faiskolai értesítô 2011/2-3. 9

10 MTA konferencia MTA konferencia 10 Faiskolai értesítô 2011/2-3.

11 Alföldi Faiskolai Nap 2011 Alföldi Faiskolai Nap 2011 Faiskolai értesítô 2011/

12 Szakmai bemutató a Kiss-Kertész Duó faiskolájában 12 Faiskolai értesítô 2011/2-3. Kerekes Tibor átveszi az Év Kertésze 2011 díjat

13 landia a PPH-n keresztül a faiskolák marketing tevékenységét. A faiskolai szektor résztvevôi (termelôk, kereskedôk) éves forgalmuk 0,6 %-át kitevô hozzájárulást fizetnek, melynek kb. 30 %-a, mintegy 2 millió euró, a PPH tevékenységét, pl. a faiskolai termékek népszerûsítését, az üzemek arculatépítését, stb. fedezi. A Claudius szállodában tartott baráti vacsorán a holland csoport is résztvett. Mivel a csoport tagjainak egyik célja a kapcsolatépítés volt, ügyes taktikájuknak köszönhetôen korán érkeztek és a 10 fôs asztalokhoz kettesével leültek kötetlen beszélgetésre nyílt lehetôség a kiállítók és a holland vendégek között. Az éjszakába nyúló tanulságos diskurzus során nemcsak a szakma, hanem a mindennapok dolgai is elôkerültek. Elmondásuk szerint meglepôdtek a hazai termelés színvonalán, jobb, mint amire számítottak, ugyanakkor számos területen tapasztaltak hiányosságot is. A csoport a börze 2. napján meglátogatta a Pre nor Kft-t és a Perintkert Kft-t, majd az Öreg Sam ven déglôben elfogyasztott ebéd után szom bathelyi városnézéssel búcsúzott egyesü le tünktôl. A csoportot az üzemlátogatásokra elkísérte Pap Edina újságíró is, aki a Kertészet és Szô lészet 36. számában foglalta össze a holland véleményeket. Ebbôl néhány kiragadott gondolat: Régóta tudjuk, hogy a hollandok ízigvérig kereskedôk, és a legtöbbjük a faiskolai termelést is üzleti alapon és nem szakmaszeretetbôl mûveli. Magyarországi látogatásuk során azt a következtetést vonták le, hogy termelni tudunk, de eladni nem. Csodálkoztak azon, hogy hektáros, vagy annál nagyobb faiskolák sem foglalkoztatnak kereskedô ügynököt, mindent a tulajdonos intéz az alapanyag beszerzéstôl a termelésszervezésen át az eladásig. a faiskolák egyenként soha nem lehetnek jó alkupozicióban az áruházláncokkal, vagy a nagykereskedôkkel szemben....a magyar faiskolák többsége mindenbôl termel valamenynyit, ami a nagy tömegû árut igénylô láncokba nem elegendô. Vagy összefogással szövetkezetbe, konzorciumba tömörülve, vagy üzletláncok beszerzési politikáját jól ismerô nemzetközi kereskedô céggel együttmûködve tudják ezt az igényt kielégíteni. Szakmai bemutató a Kiss-Kertész Duó faiskolájában Immár hagyományosnak mondható, hogy az Alföldi Faiskolás Nap elôdélutánján a Kiss Kertész duó faiskola lelkes tulajdonosai, Babos András és Kiss Csaba baráti jellegû, de szakmailag is értékes programot szervez partnereinek. Üzletfilozófiájuk, hogy csak olyan növényt szabad termelni és eladni, amelyek biztonsággal megmaradnak leendô tulajdonosaiknál is. Ennek érdekében az általuk érdekesnek ítélt növényújdonságokat saját bemutatókertjükbe kiültetik és több éven át megfigyelik viselkedésüket. Személyes tapasztalataik alapján döntik el, hogy az adott növény érdemes-e a termesztésre. A faiskolában tett séta során mi is meggyôzôdhettünk róla, hogy némely külföldön népszerû fajta bizony igencsak siralmas képet mutatott az alföldi homokon, de természetesen jelentôs részük azért igazolta a hozzá fûzött reményeket. Ha érdekes a program és jó a társaság, akkor repül az idô, ezért Dr. Orlóci László Lagerstroemia ne me sítésésének eredményeit már leginkább csak hallottuk, mint láttuk, mert idôközben besöté te dett. A finom chilis bab és a még finomabb almáslepény elfogyasztását azonban a sötétség már nem zavarta. Az esti beszélgetés során jutott idô szakmára is, Dr. Schmidt Gábor elôadása révén. Köszönjük a házigazdáknak a bemutatót, hasznos volt ez a délután, a résztvevôk jó hangulatban, sok hasznos információval a tarsolyukban távozhattak a rendezvényrôl. Bízunk benne, hogy András és Csaba ezt a hagyományt a jövôben is folytatja. Érdemes! Faiskolai értesítô 2011/

14 Alföldi Faiskolai Nap A szokásnak megfelelôen szeptember el sô szombatján immár 16. alkalommal került megrendezésre az Alföldi Faiskolások Egyesületének kiállítása és vására. Az ország minden részébôl érkezô mintegy 60 kiállító ismét megtöltötte a KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészete elôtti területet. Tóth Ferencné, az Egyesület elnöke megnyitó beszédében kihangsúlyozta, hogy az ágazatot is sújtó gazdasági válságból való kilábalás nem képzelhetô el a szakmai tisztesség fenntartása nélkül. Kérte a kiállítókat, hogy a hagyományoknak megfelelôen egy-egy növénnyel ajándékozzák meg az ország valamely botanikus kertjét. Idén a KEFAG Zrt. kezelésében lévô Kecskeméti Arborétum gazdagodhatott a növényekkel. A megnyitót követôen került sor a nemrégiben elhunyt volt egyesületi elnök és Juniperus Parkerdészet vezetôjének emléktábla avatására és koszorúzására, melyet az emlékére ültetett kedvenc fája, egy Cedrus atlantica Glauca Pendula mellett helyeztek el. Plantarium Idén 29. alkalommal rendezték meg augusztus között Boskoopban rekordot jelentô 322 résztvevôvel a növényújdonságok kiállítását a Plantáriumot. Sikerességét jól mutatja, hogy 44 országból nagyrészt szakmai látogató tekintette meg. 14 Faiskolai értesítô 2011/2-3. A több száz méter hosszú kiállításon bõven akadt látnivaló mind a szakmabeliek, mind a lakosság számára. A gyönyörû ôszi, napsütéses idô is hozzájárult, hogy a rendezvényt a szép számú látogató nemcsak megtekintette, hanem az autók csomagtartóit, utánfutóit megtöltve vásárolták is a növényeket. Az érdeklôdés már régen túllépte az ország határait, fôként Romániából, Szerbiából és Szlovákiából érkeztek vásárlók. Gyakran felmerül a kérdés, ez most kiállítás, vagy vásár? Azt gondolom mindkettô, és hogy igény van rá azt jól mutatja, hogy olyan dunántúli termelôkkel is találkozhattunk kiállítókként, akik nincsenek ott a szombathelyi börzén. Az Egyesület a Faiskolai Napot a tervek szerint a jövôben is megtartja, de szeretnék az idôjárásnak kevésbé kitett fedett helyre költöztetni. Hazánkat egyetlen kiállító, Dr. Józsa Miklósné faiskolája képviselte, méghozzá eredményesen, hiszen Dr. Józsa Miklós 2 fajtája, a Prunus laurocerasus Zita ezüst, a Cotinus coggygria Lilla bronz minôsítést kapott. Gratulálunk!

15 Tudományos konferencia Szombathelyen A Magyar Tudományos Akadémia Kertészeti Bizottság Dísznövény Albizottsága és a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete szer vezésében szeptember 8-án került meg rendezésre a Herényiek Házában Szombathelyen A magyar dendrológiai nemesítés helyzete és perspektívái c. konferencia. A konferenciára meghívót kaptak az MTA Kertészeti Bizottságának tagja és a nemesítéssel is foglalkozó faiskolások. Izer Gábor köszöntôje után a délelôtt folyamán mintegy 30 fôs érdeklôdô a következô elô a dásokat hallgatta meg: Dr. Schmidt Gábor: A magyar dendrológiai nemesítés 100 éve Dr. Orlóci László: A fásszárú dísznövények nemesítéseinek lehetôségei és indítékai Barabits Elemér: A magyar fajták szerepe a díszfaiskolai termesztésben Ebéd után a gyakorlati program bevezetéseként a jelen lévô faiskolások, nemesítôk mutatták be az általuk behozott fajtákat. Bemutatásra kerültek az alábbi növények: nemesítô Picea pungens Edith id. Dr. Barabits Elemér Picea pungens Barabits Blue id. Dr. Barabits Elemér Prunus laurocerasus Manó id. Dr. Barabits Elemér Prunus laurocerasus Miki id. Dr. Barabits Elemér Prunus laurocerasus Zöld Szônyeg id. Dr. Barabits Elemér nemesítô Thuja occidentalis Egg Németh Lajos Thuja occidentalis Juni Németh Lajos Thuja occidentalis Spiralis Németh Németh Lajos Thuja occidentalis Twisty Németh Lajos Juniperus virginiana Kiss Mityu Kiss Mihály Ilex aquifolium Kissmeli Kiss Mihály Ilex aquifolium Kisszsu Kiss Mihály Cornus sanguinea Olad Vörös Sándor (Szhely) Viburnum rhytidophyllum Quercifolia Vörös Sándor (Szhely) Wisteria sinensis 1. klón Vörös Sándor (Szhely) Prunus myrabolana Ispánk Vörös Sándor (Szhely) Juniperus chinensis Eldorado Tóth Gyula Juniperus chinensis Gold Rush Tóth Gyula Juniperus chinensis Winterbronz Tóth Gyula Lagerstroemia sp. Dr. Orlóci lászló A terepi bemutató során a résztvevôk a Prenor és Perintkert faiskolákban üzemi körülmények között tekinthették meg a már termesztésbe vont magyar fajtákat, majd Dr. Józsa Miklósné faiskolájában a legilletékesebbtôl, Dr. Józsa Miklóstól kaptak tájékoztatást az eddig elért eredményekrôl, a jelenleg folyó neme sí té sekrôl és a jövôbeni tervekrôl. Az egyértelmûen pozitív visszajelzések alapján egy sikeres szakmai programot szervezett egyesületünk, köszönet az ehhez hozzájáruló faiskoláknak. Hortus Hungaricus szeptember Az idén új helyszínre Budapestre, a Syma Rendez vényközpontba költözött a Hortus Hun ga ricus Kertészeti Szakkiállítás és Vásár. A Hortus Hungaricus az ország legnagyobb virágkiállítása és a kertészeti szakmacsoport legismertebb fóruma. A rendezvény évrôl-évre változik, és kínál újdonságokat. A 18. alkalommal megrendezett kiállítást nagy várakozás elôzte meg, nagyon megoszlottak a vélemények, hogy szerencsés-e jelen helyzetben a váltás. Egyesületünk még a februári közgyûlésén döntött, hogy elvállalja és megszervezi 700 m 2 kiállítási felület megtöltését. Ennek köszönhetôen nagyon kedvezô áron a terület méretétôl függôen a listaár %-áért tudta kiajánlani a magyarországi faiskolásoknak, amellyel éltek is a termelôk. Valószínûleg a helyszínváltásnak és a kedvezô területdíjnak együttesen köszönhetô, hogy olyan faiskolásokkal is találkozhattunk, akik eddig még nem vettek részt a Hortuson. Faiskolai értesítô 2011/

16 16 Faiskolai értesítô 2011/2-3. A kiállítást Czerván György agrárgazdaságért felelôs államtitkár nyitotta meg. Az ágazat valamennyi területe érzi a nagy külföldi kereskedelmi láncok árnyomását, erô szakos piacpolitikáját. A magyar dísznövény forgalom évek óta 10-15%-kal csökken, a minôség és az innováció iránti igény egyre nô, ezért fontos az integráció, a szakmai öszszefogás a hazai piacok visszaszerzésére és a minôség fenntartására hangsúlyozta az államtitkár. Treer András, a Flora Hungaria Kft. ügyvezetô igazgatója külön megköszönte a stratégiai partnerek, köztük a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesületének támogatását. Hangsúlyozta, hogy a Hortus Hungaricus meghatározó kiállítás kíván lenni a közép-kelet-európai térségben, melynek egyik fô célja a hazai dísznövények, évelôk, fák, cserjék, cserepes-, és vágott virágok népszerûsítése, megismertetése, ahol a szakma közvetlenül találkozhat a döntéshozókkal, a tulajdonosokkal, valamint a természet- és kertészet kedvelôkkel. A hagyományoknak megfelelôen az ünnepélyes megnyitón adták át az Év Kertésze kitüntetéseket. A faiskolások közül a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete ajánlására Kerekes Tibor kapta a megtisztelô címet Sorfatermesztô célüzem létrehozásáért, a faiskolai ágazaton belüli specializálódásért. Az Év Kertésze kitüntetésben részesült még Beer László a szombathelyi Herman Ottó Szak képzô Iskola nyugdíjas igazgatója A diákok gyakorlati munkájának megszervezéséért, külö nös tekintettel a Savaria Floriade diák-virág kö tô verseny színvonalas megszervezéséért. A látványban gazdag kiállításon a hazai dísznövénykertészet minden ága bemutatkozott, a színvonalas szakmai programok mellett számos érdekes bemutató, verseny és családi program várta a látogatókat. A kiállítás minden kertbarát álma lehetne. Növények, kertépítô- és szépítô megoldások, ötletek egyaránt megtalálhatók voltak. Félretéve a szakmai elfogultságot, azért a kiállítás leglátványosabb része mégis a faiskolai blokk volt. A különálló csarnokrészt megtöltötték a faiskolások, szép és igényes standokkal találkozhattunk, melyet az alábbi eredmények is alátámasztanak. Stand díjak: nagyméretû stand kategória Alsótekeresi Faiskola Kft. I. díj Prenor Kft. II. díj Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete III. díj közepes méretû stand kategória Tahi Faiskola Kft. I. díj Magnolia Bt. II. díj Mapol Faiskola Kft. III. díj kisméretû stand kategória Ruisz Díszfaiskola Kft. III. díj Dísznövény Szövetség és Terméktanács standkülöndíj: Specialmix Kft a termékválaszték ötletes bemutatásáért A termékverseny során tagjaink az alábbi helyezést érték el: Díszfaiskola kategória Alsótekeresi Faiskola Kft többször iskolázott tûlevelû fenyô I. díj Prenor Kft. Acer campestre Oszlopos I. díj Tahi Faiskola Kft. Celtis occidentalis Globosa I. díj Cserepes dísznövény kategória Szakszon László Hibiscus moscheutos fajták II. díj: Egyéb termékek kategória Marczika Kft. Ültetôrobot I. díj Egyesületünk közösségi standja idén a köztermesztésben lévô magyar nemesítésû díszfa- és díszcserjefajtákról szólt. Eredetileg csak az elôzô cikkben említett A magyar dendrológiai nemesítés helyzete és perspektívái c. konferencián bemutatott növényekbôl kívántunk egy kis ízelítôt bemutatni, majd ezt a gondolatot továbbfejlesztve az egész standot a magyar fajták népszerûsítésének szenteltük. Természetesen tudjuk, hogy ez a kínálat csak töredéke a tényleges magyar fajtakínálatnak, de arra tö-

Fotó: Gáti Kornél. Idősek parkja. Társasházak korszerűsítése

Fotó: Gáti Kornél. Idősek parkja. Társasházak korszerűsítése XXVIII. évf. 2. szám 2015. február Az önkormányzat havi magazinja Fotó: Gáti Kornél Idősek parkja óvodai BEÍRATÁS Nyári PrograMTERVEK Társasházak korszerűsítése TARTALOM XXVIII. évf. 2. szám 2015. február

Részletesebben

Halá szati La pok. A Magyar Hal ter me lôk és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége in for má ciós és mar ke ting hír le vele

Halá szati La pok. A Magyar Hal ter me lôk és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége in for má ciós és mar ke ting hír le vele Halá szati La pok A Magyar Hal ter me lôk és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége in for má ciós és mar ke ting hír le vele Szer keszti: Szer kesztô Bi zott ság Fe le lôs szer kesztô: Hajtun György

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2011. június 12. évfolyam 2. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM MaReSz NAP 2011. március 29.

Részletesebben

2013. június. Idén is besárgultak a keszthelyi diákok. Fotó: Krénusz Ferenc 23. 21. Hatszáz új. Wossaláék sikere. Szkíta kiállítás.

2013. június. Idén is besárgultak a keszthelyi diákok. Fotó: Krénusz Ferenc 23. 21. Hatszáz új. Wossaláék sikere. Szkíta kiállítás. Idén is besárgultak a keszthelyi diákok Fotó: Krénusz Ferenc Hatszáz új 9. Szkíta kiállítás 21. Wossaláék sikere 23. munkahely Lellén Szemesen Ausztriában Aktuális Vendégfogó Sokan és régóta hangoztatják,

Részletesebben

Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén

Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén A Profession.hu immár a 4. sikeres Virtuális Állásbörzéjén van túl. 35 kiállító vett részt az idei tavaszi börzén, akik közel 1500 állásajánlattal

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november HIRDETMÉNYEK 2. Interjú Poppe Kornélnével 3. Rendezvényeink 7. Programajánló 16. Szervezeti hírek 19. Figyelő 20. Fiatal

Részletesebben

Kedves Olvasó! Szerkesztõ társaim nevében is kívánok Önöknek pihentetõ nyarat, feltöltõdést, s következõ megjelenésünkig

Kedves Olvasó! Szerkesztõ társaim nevében is kívánok Önöknek pihentetõ nyarat, feltöltõdést, s következõ megjelenésünkig Kedves Olvasó! Legutóbbi találkozásunk óta a kegyeleti szakmában sok, érdeklõdésre számot tartó esemény történt. Az idei tavasz a kiállítások, a be és megmutatkozások ideje volt. A sort a Karsol kezdte,

Részletesebben

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ COMU ICATIVITATEA TEXTULUI Î MASS-MEDIA AUDIO-VIZUALĂ MAGHIARĂ DI ROMÂ IA CO DUCĂTOR ŞTII

Részletesebben

Nem baj, ha már a spájzban vannak

Nem baj, ha már a spájzban vannak Zalakaros város lapja XVII. évfolyam 6. szám Nem baj, ha már a spájzban vannak OROSZ VENDÉGEKET IS VÁR ZALAKAROS Az oroszok már a spájzban vannak ki ne emlékezne a Tizedes meg a többiek címû film klasszikus,

Részletesebben

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel XVII. évfolyam 7. szám 2011 október Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel Egy sikeres pályázatnak köszönhetően kamaránk szakképzési

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2010. március 11. évfolyam 1. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM MaReSz Nap 3 Beszámoló a MaReSz

Részletesebben

MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI?

MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI? MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI? Az egyik ismerősöm mesélte néhány hete, hogy vásárolni akartak, de nem tudtak. Mi is történt? Az elmúlt hétvégén négy munkatársammal konferencián

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú Életutak elismerése A Gyõr és Vidéke Ipartestület rendes évi közgyûlésén Hujber László téti szobafestõ-mesternek, félévszázados kisipari tevékenysége elismeréséül gyémántkõvel ékesített 50 éves jubileumi

Részletesebben

Épül a Sürgôsségi Centrum

Épül a Sürgôsségi Centrum 2 Tartalmunkból: Kiépülôben a kormányablakok rendszere (4.o.) Keszthely belvárosának rekonstrukciója (6.o.) A Kvártélyház Utazó Orbányosfán (13.o.) Színvonalas fedettfürdô Lentiben (14.o.) Izgalmas hajrá

Részletesebben

Atomerőmû. Az 50 legbefolyásosabb között. Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű

Atomerőmû. Az 50 legbefolyásosabb között. Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 5. 6. szám Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű Igencsak meglepődtek a budapesti Wesselényi Miklós Műszaki Szakközép- és Szakiskola

Részletesebben

Levél partnereinknek PURINA

Levél partnereinknek PURINA AGRIBRANDS Europe Hungary zrt. 2010. október Levél partnereinknek PURINA Tartalom 3 Kedves Purina dealerek! 4 Soha ne add fel! 5 Agrokomplex Nitra 6 Elindult a Purina Törzsvásárlói program 23 Purina juhtakarmányozási

Részletesebben

OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA?

OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA? OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA 2011. május 18-20. Stadtschlaining/Városszalónak; Szombathely MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA? 3 4 OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA 2011.

Részletesebben

Halá szati La pok. A Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének Lapja. Új ügyvezető igazgató a MAHAL élén

Halá szati La pok. A Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének Lapja. Új ügyvezető igazgató a MAHAL élén Halá szati La pok A Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének Lapja Szer keszti: Szer kesztô Bi zott ság Fe le lôs szer kesztô: Hajtun György E lapszámunk a Vidékfejlesztési

Részletesebben

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5.

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG 2013. november A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Itt az új KAP: zöldítési program 6-7. oldal A tárca

Részletesebben

Atomerőmû. Nyári jutalomtábor a múzeumban. Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében. Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa

Atomerőmû. Nyári jutalomtábor a múzeumban. Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében. Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 7. szám Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében 2013. 2014. április július Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa A Paksi Atomerőmű teljesítményének

Részletesebben

Nyárzáró partit tartottak

Nyárzáró partit tartottak Zalakaros város lapja XIX. évfolyam 14. szám Nyárzáró partit tartottak ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2014 Nyárzáró bulit tartott augusztus közepén a Zalakarosi Turisztikai Egyesület. A Gyógyfürdõ téri kétnapos

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Faiskolai értesítô 2010/1.

Faiskolai értesítô 2010/1. Faiskolai értesítô 2010/1. ötlet... technológia... minôség... megoldás FAISKOLA, CSEREPES DÍSZNÖ VÉNYEK, HAGYOMÁNYOS TÁPANYAGVISSZAPÓTLÁSI ELJÁRÁS A Faiskola és szaporítóanyag előállítás, cserepes dísznövények

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2014. tél XII. évfolyam 2. szám m a g y a r t e m e t k e z é s TEMETKEZÉS, KILÁTÁSSAL ÁLLAM, EGYHÁZ, TEMETKEZÉS A TEMETŐÜZEMELTETÉS KIHÍVÁSAI A HORTUS HUNGARICUSON V4 KONFERENCIA

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Alkotmány a villamoson,,a villamoson ingyenesen lehet utazni! ritkán hallható közlemény a tömegközlekedésben, de az Európa Nap alkalmából május 9-én Budapesten közlekedô

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból A vetőmagágazat stratégiája 2 Fókuszban a vetőmagcsávázás 5 Egy cívis cég a cívis városból

Részletesebben

helyi termék Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal

helyi termék Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal IV. évfolyam 2. szám 2012. március április Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal Egészség, hagyomány, munka Példák Európából 16. oldal Sokan nyitottak

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben