SZAKDOLGOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Bende Edit

2 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK Készítette: Bende Edit Budapest,

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 5. o. 2. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS, A LOBBIZÁS MODELLJEI 7. o. 3. ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZŐDÉSEK TÍPUSAI 10. o. 3.1 Elméleti áttekintés 10. o. 3.2 Érdekképviseleti szervezetek kategorizálása 12. o Szektorális megosztottság alapján 12. o Munkaügyi kapcsolatok alapján 14. o Strukturális felépítés alapján 14. o Területi lefedettség alapján 14. o. 4. ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS MAGYARORSZÁGON 15. o. 4.1 Érdekképviseleti szerveződések létrejöttének rövid ismertetése, tevékenysége a rendszerváltozás után 15. o. 4.2 A mai Magyarország érdekképviseleti koncepciója és feladatai 17. o. 4.3 Magyarországi érdekképviseleti szervezetek 20. o Érdekképviseleti szervek 20. o Üzleti szféra 20. o Kormányzati szféra 27. o Civil szféra 29. o Érdekképviseleti ernyőszervezetek 33. o Üzleti szféra 33. o Kormányzati szféra 36. o Civil szféra 37. o Érdekképviseleti csúcsszervezetek 38. o Üzleti szféra 38. o Civil szféra 40.o. 3

4 5. ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS AZ EURÓPAI UNIÓS INTEGRÁCIÓS FOLYAMATOKBAN 43. o. 5.1 Az Európai Unió intézményrendszerének áttekintése 43. o. 5.2 Magyarország feladatai az integrációs folyamatokban 45. o. 5.3 Az integrációs folyamatokat elősegítő intézmények 49. o Üzleti szféra 49. o Kormányzati szféra 51 o Civil szféra 52. o. 5.4 Az EU várható hatásai 53. o. 6. ZÁRSZÓ 58. o. 7. MELLÉKLETEK 59. o. 1. sz. melléklet: A lobbitörvény tervezete 60. o. 2. sz. melléklet: A lobbitörvény indoklása 70. o. 3. sz. melléklet: Munkaadói érdekképviseleti szervezetek 80. o. 4. sz. melléklet: Terméktanácsok 82. o. 5. sz. melléklet: Kamarák 83. o. 6. sz. melléklet: Szakszervezetek 84. o. 7. sz. melléklet: OÉT tagjai 88. o. 8. sz. melléklet: MSZEIB tagjai 89. o. 9. sz. melléklet: Az Európai Unió intézményei 90. o. 8. FELHASZNÁLT IRODALOM ÉS WEBLAP JEGYZÉK 91. o. 4

5 1. BEVEZETŐ Okosabb meghányni-vetni egy kérdést anélkül, hogy eldöntenénk, mint eldönteni anélkül, hogy meghánynánk-vetnénk. (J. Joubert) Szakdolgozatom témájául az érdekérvényesítő szervezeti stratégiákat választottam. Témaválasztásomat az indokolja, hogy jelenleg -Európai Uniós csatlakozás előttkülönösen fontos ez a tevékenység mind személyes, mind közösségi, társadalmi, mind pedig politikai téren. Amennyiben Uniós tagországként meg akarjuk őrizni szuverenitásunkat, el akarjuk fogadtatni véleményünket, valamint a társadalom egyes tagjaiként vagy szervezeteiként, cégeiként bizonyos forrásokhoz kívánunk jutni, akkor elengedhetetlen, hogy minden állampolgár ismerje, hogyan, milyen utakon vagy milyen szervezeteken keresztül tudja érvényesíteni akaratát, hogyan képes lobbi tevékenységet kifejteni a társadalom és az Európai Unió adott színterein. Az Európai Unió megteremti a lehetőségeket arra, hogy mindenki részesüljön a forrásokból, minden egyes európai ember szava fontos legyen a működtetésében. Ehhez azonban meg kell találni azokat az utakat, amelyeken keresztül eljutnak a nemzetközi és szupranacionális Uniós intézetek az egyes lakosokhoz, illetve, amelyek azt szolgálják, hogy az egyes érdekszubjektumok eljuttassák szükségleteiket és érdekeiket a brüsszeli intézményekhez. Fontos feladata a mai magyar társadalomnak, hogy megismertesse minden tagjával a jogait és lehetőségeit, hogy felkészítse minden tagját a várható intézményrendszerre, a használható mechanizmusokra és a tényleges alulról építkező érdekképviseletre. Az Unió szintjén az érdekképviseleti szervek véleményének kikérése, az egyes döntések előtti alapos és lehetőség szerint mindenre kiterjedő társadalmi vita általános gyakorlat. Brüsszelben már felismerték azt a tényt, hogy hosszabb előkészítő munkával előnyösebb határozatokat hozni, mint az elhibázott határozatokat foltozni, az elégedetlen lakosságot újra tárgyalóasztalhoz ültetni. Döntő jelentőssége van tehát annak, hogy melyik ország milyen mértékben kívánja befolyásolni az egyes 5

6 döntéseket. Kérdés: hogyan fog Magyarország ebbe a folyamatba bekapcsolódni, milyen stratégiai módszert választ országon belül és az Uniós intézményekben az egyes érdekképviseleti színtereken. Elgondolkodtató az a tény, hogy amikor Magyarország egy komoly választás előtt állt, a lakosságnak csupán 45, 5%-a vett részt az ügydöntő népszavazáson. Az elmúlt évtizedek kétségtelenül visszafejlesztették a lakosság véleménynyilvánító szerepét, elsorvasztották a civil kezdeményezéseket és a sokszor több évtizedre visszanyúló hagyománnyal rendelkező civil szervezeteket, sőt maga az aktív állampolgáriság is a háttérbe szorult. Talán a közönynek lehet tulajdonítani az alacsony részvételt? Vagy az állampolgárok nem rendelkeztek elegendő ismerettel? Vagy félnek véleményt nyilvánítani az emberek? Nem a miérteket kívánom megválaszolni, csupán azzal a ténnyel kell élnünk, hogy Magyarországon az érdekérvényesítés gyerekcipőben jár. Hiába nyílik lehetőség a szabad véleménynyilvánításra, ha nem élnek az állampolgárok jogaikkal. Elsődleges feladatnak tartom tehát az egyéni értéktudat és érdektudat fejlesztését. Másodszor fontosnak tartom a különféle szintű és témájú érdekképviseleti szervezetek munkájába a lakosság bevonását, illetve a már eddig meglévő rendszeren kívül, a lakosság soraiból induló érdekérvényesítő csoportok kialakulását, az érdekek minél hatékonyabb artikulálását, valamint a hatékonyabb munka érdekében a szervezeti összefogásokat. Végül külön kiemelném annak jelentőségét, hogy megfelelő eszközök alkalmazása nagymértékben elősegíti az érdekek érvényesülését. Fontos annak a felismerése, hogy az egyes csoportok PR munkája vagy az ismeretterjesztő kiadványok igényes mivolta és megfelelő terjesztése, illetve az egyes témákban meghirdetett kampányok hatékony lebonyolítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az érdekérvényesítő szervezetek sikereket könyveljenek el, tagjaik megelégedésére céljaikat elérjék. Szakdolgozatomban a fentiek szellemében, egy rövid történeti áttekintés után foglalkozok az érdekérvényesítő szervezeti stratégiák típusaival, a magyarországi érdekképviseleti csoportosulásokkal, majd az európai integrációs folyamatok alatt és után várhatóan bekövetkező változásokkal, valamint felhívom a figyelmet néhány olyan útra, amely segítheti Magyarországot és a lakosságot az érdekérvényesítésben. 6

7 2. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS, A LOBBIZÁS MODELLJEI Talán a magyar ember számára még idegenül cseng a lobbizás kifejezés, és automatikusan társít hozzá egy negatív érzést, de a lobbizás fogalma már végérvényesen bevonult mindennapi szóhasználatunkba. A "lobbizás" kifejezés eredete az "előszoba, előcsarnok" angol megfelelője, és Amerikából származik. A lobbista hivatásos "előszobázó", aki befolyásos embereket szeretne megnyerni valamely ügy támogatására. Az eredeti amerikai értelmezés szerint ennél szűkebb a lobbizás jelentése, vagyis szorosan arra a tevékenységre utal, amelynek célja az állami szabályozás kedvező irányú befolyásolása törvényhozók és kormányzati emberek megnyerésével. Európában a jól szervezett politikai pártok, munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek váltak az érdekérvényesítés fő intézményeivé, és ezek igyekeztek felkarolni minden fontos érdeket a társadalomban. Az amerikai közélet sokkal fragmentáltabb, az intézményi viszonyokra kevésbé jellemző a nagy hierarchikus szervezetekbe rendeződés. A nagy anyagi gazdagság miatt sok érdekcsoport (vállalatok, társadalmi szervezetek, lakóhelyi közösségek) képes arra, hogy önállóan indítson akciókat céljainak támogatásáért. Az USA fővárosában ma már több mint húszezer bejegyzett lobbista cég működik, amely már sok amerikaiban is kétségeket ébreszt. Itt a lobbizás külön iparággá fejlődött ki, teljesen elfogadott, mint szakma, amelynek célja az állami szabályozás kedvező irányú befolyásolása törvényhozók és kormányzati emberek megnyerésével. Az amerikai lobbi a kormány és a törvényhozás tagjai, a hírszerzés, a hadsereg és a média közé csoportosulnak. A lobbisták kötődhetnek pártokhoz, de lehetnek pártoktól függetlenek is. A lobbisták tevékenysége szabályozott: speciális képzés van számukra, a hivatásos lobbistákat regisztrálják, működésüket szigorú törvényi szabályozás alatt végezhetik. A lobbizás európai modelljei közül a porosz, a latin, a holland és a fiatal brüsszeli modellt emelhetjük ki. A porosz modell szerint a lobbizás érdekképviseletekbe ágyazottan működik érdekképviseleti, szakmai szervezeteken, kamarákon keresztül. Létezik a rejtett lobbi, s ezzel megjelenik a szó pejoratív felhangja. Professzionális szolgáltatásként alig található, követi a nyugat-európai gazdaság sajátosságait. 8

8 A latin modell egy ismeretségekre, barátságokra épülő laza, informális csatornákon zajló lobbifolyamat. Nincsenek írott, mindenkire kötelező szabályok. Mivel elsősorban ismeretségekre épít, a kívülállók számára nehezen hozzáférhető. A kliensrendszer elemeit hordozza, a rendszerben a korrupció sem ismeretlen. A holland modell alapján adott témában feltárják az adottságokat és a problémákat, majd több alternatívát dolgoznak ki a szabályozására. Kerekasztal jelleggel összehívják a témában érdekelt feleket majd tárgyalásos közelítéses módszerrel hoznak mindenki, de legalábbis a többség számára hasznos döntéseket. A brüsszeli modell viszonylag rövid múltra tekint vissza, az Európai Unió sajátos mellékterméke. Több náció összefogásából adódóan soknemzetiségű, nem nemzeti intézményekhez, hanem az EU bürokráciájához, szupranacionális intézményekhez kapcsolódik. A hosszadalmas ügyek és drága szolgáltatások miatt nehézkes. Érdekessége, hogy itt a döntéshozók maguk is igénylik a lobbisták működését, ezért sokszor maguk is kezdeményezőként lépnek fel egyes érdekképviseleti szervek létrehozásakor. [Európai Magyarországért Alapítvány, (1997): p5] Mint látható a különböző történelmi hátterekkel rendelkező országokban és régiókban más-más típusú érdekképviseleti tevékenység figyelhető meg, amely összefüggésben van az adott politikai és gazdasági helyzettel, a lakosság mentalitásával, érdekképviseleti attitüdjével. Beszélhetünk-e tipikus magyar modellről? A szakdolgozatom következő fejezetében a magyar viszonyok gyökereiből kiindulva, törvényi és etikai hátterét vizsgálva, intézményeit ismertetve kívánom bemutatni a jelenlegi magyar helyzetet. Jellegzetességként mindenesetre leszögezhetjük, hogy sok negatívum tapad a lobbi szóhoz, ezért javasolt az érdekérvényesítés terminus használata, bár a legfontosabb - bármely szóval is illetjük - hogy az egyes egyének, a különféle kisebb-nagyobb cégek, az önkormányzatok, a civil csoportosulások és természetesen az államok maguk is kialakítsák hatékony érdekérvényesítő stratégiájukat. Minden parlamenti demokráciában jellemző, hogy a lobbizást a közvélemény gyanakvással szemléli, korrupciót vagy hatalommal való visszaélést gyanítanak mögötte. Ezért igyekeznek is a törvényhozók olyan szabályokat alkotni, amelyek a lobbizást átlátható, ellenőrizhető és etikus keretek közé szorítják. A Magyar Országgyűlés az érdekképviseleti 9

9 szervezetek ("lobbi"-) listájának felállításával, az összeférhetetlenségi szabályok megalkotásával már elindult ebbe az irányba, és kísérletet tett a lobbizás törvényi szabályozására is. A feladat nagyon bonyolult, hiszen a határok elmosódnak a legális nyomásgyakorlás és a jogosulatlan befolyásolás, valamint az érvelés alátámasztására szolgáló alkalmas eszközök és a korrupció között. A lobbizás jelenségének értékelésekor a szűkebben vett jogi normák mellett a magán- és üzleti etikai szabályokat, valamint a demokratikus politikai kultúra értékeit is tekintetbe kell venni. 10

10 3. ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZŐDÉSEK TÍPUSAI 3.1 Elméleti áttekintés Az érdekérvényesítés területén magát az érdekérvényesítési munkát is kategorizálhatjuk. Az érdekképviseleti munka osztályozása során megkülönböztethetünk spontán, burkolt, nem szabályozott érdekérvényesítést, tárgyalásos érdekérvényesítést, szervezeti érdekérvényesítést, érdeklobbizást, informális érdekkijárást, parlamenti és önkormányzati érdekképviseletet. Azt, hogy mely szervezet milyen típusú érdekérvényesítést választ, meghatározzák lehetőségei, értékrendje, a társadalmi szükségletek, valamint történelmi hagyománya is. Bármely típusú érdekérvényesítést választjuk is, a lényege a befolyásolás. Befolyást gyakorolni valakire, több mint hatással lenni rá. Feltételez egy képességet, mellyel a befolyásoló el tudja érni, hogy mások kényszermentesen változtassák meg értékelési módjukat, felfogásukat. Lényege: másokban, saját akaratunknak megfelelő gondolatok keltése kényszer és erőszak nélkül. A befolyásolás során nyíltan megfogalmazzák a kívánt cselekvést, és megfelelő érveket sorakoztatnak fel mellette. A befolyásolt nincs abban a helyzetben, hogy ellenőrizze a befolyásoló állításait, mégis hitelt ad neki. Ahhoz, hogy a befolyásolás lehetősége tartós legyen, ezeknek az állításoknak a későbbiekben igazolódniuk kell. Érdekről akkor beszélhetünk, ha a szükséglet kielégítése függ bizonyos társadalmi feltételektől, a társadalom tagjai rá vannak utalva más egyedekre vagy intézményekre szükségleteik kielégítéséhez. Hatalmi jelleget kölcsönöz az érdekviszonyoknak a rendelkezésre álló javak feletti ellenőrzés. Az érdek érvényesítésének szubjektív feltétele van, az értéktudat. Az értéktudat lehet korlátozott, ha az érdekszubjektumok nem rendelkeznek kellő információval, és így nem látják át a döntésük összes lehetséges következményét, melynek tudatában megállapíthatnák, mi is az érdekük. /érdektudat/ Az érdekérvényesítés is meghatározza az érdekek tényleges érvényesülését. Szükségleteink kielégítése függhet attól, hogy mások elfogadják-e, érvényesnek tekintik-e szükségleteinket. Az elismert szükségleteknek nagyobb esélyük van a 11

11 kielégítésre. Általánosabb értelemben az érdekérvényesítés célja a szükségletek kielégítése, és e cél elérése az érdekérvényesítés lényege. Egy érdekcsoportra jellemző, hogy tagjainak van kollektív értéktudata, összefognak és együttműködnek egy közös cél érdekében. Az érdekcsoportok a saját társadalmi környezetükben, és nem a politikai szférában szerveződnek. Az érdekcsoportok kialakulásának oka, hogy a politikai döntéshozatal során az érdekek szelektíven és/vagy korlátozottan érvényesülnek, ami az érdekszubjektumokat összefogásra ösztönzi. A funkcionális érdekérvényesítés 4 féle érdekcsoport-rendszert alkot: Pluralista érdekcsoport-rendszerben az érdekérvényesítés töredezett. Azonos érdekeket több érdekcsoport is képviselhet. Az érdekszervezetek között a koordináció csekély, a szervezettség gyenge. Az érdekszervezetek decentralizáltak, a csúcs és helyi szervek egyensúlyban vannak. Demokratikus-korporatív érdekcsoport rendszerben (neokorporatív állam) az érdekszubjektumok jól szervezettek, az érdekszervezetek erősen centralizáltak és szoros a koordináció. Egyetlen átfogó csúcsszerv a jellemző. A hatékony érdekérvényesítés eléréséért az érdekszervezetek együttműködnek a pártokkal és kormányzati hivatalokkal. Ellenőrzött érdekcsoport-rendszerben az érdekszervezetek alá vannak rendelve a pártoknak, elsődleges funkciójuk a felettük ellenőrzést gyakoroló szervezetek tevékenységének támogatása. Egyes szakszervezetek több országban szimbiózisban élnek a baloldali pártokkal. A két szervezet vezetői, funkcionáriusai kölcsönösen posztokat töltenek be a másik szervezetben. Semlegesítik azokat a törekvéseket, akaratokat, amelyek nem találkoznak a mögöttes politikai célokkal. A nem demokratikus rendszerekben hivatalosan is tiltják rivális érdekrendszerek megalakítását, működését. Az uralkodó párt uralja az érdekszervezetet. Ágazati szakszervezeteket hoznak létre, amelyekben a vezetők és beosztottak egyszerre vannak jelen. Az érdekszervezetek vezetői egyben tagjai az uralkodó pártnak, amelynek vezetői testületeiben is tevékenykednek. Az uralkodó párt járul hozzá az érdekszervezet vezetőinek kiválasztásához is. Ilyen, pl. a kommunista rendszer. A diktatórikus érdekcsoport-rendszerben (korporatív állam) közös vonások figyelhetők meg az ellenőrzött érdekcsoport-rendszerrel. Az állam és az uralkodó párt 12

12 hatalmi úton beleavatkozik az érdekszervezetek létrehozásába és belső életébe. A munkaadókat és a munkavállalókat közös szervezetbe kényszerítik és alárendelik a központi akaratnak. A különbség az, hogy a korporációs állam meghagyja a magántulajdont és a piacgazdaságot, míg a kommunista rendszerben az állami tulajdon válik uralkodóvá, és tervgazdálkodást vezetnek be. Kommunista diktatúrában az uralkodó párt gyakorolja ugyan hatalmát a szakszervezeteken belül is, a korporatív államban viszont a hatalomgyakorlás alapvető eszközévé válnak a sajátos módon megszervezett érdekképviseletek. 3.2 Érdekképviseleti szervezetek kategorizálása A közös érdekűek szervezetbe tömörülnek, amelynek állandó vezetője és apparátusa van. Már puszta létükkel is hatást gyakorolnak a döntésekre. Legfontosabb funkciójuk, a döntések előzetes befolyásolása. Tipikus feladataik az érdekartikuláció (a közös érdekek érvényesítéséről kialakított eltérő nézetek egységesítése), az érdek aggregáció (az érdekek összegyűjtése, a más jellegű érdekellentétek megszüntetése), valamint az érdekek csatornázása (az érdekek megjelenítése és a döntéshozó szervek felé irányítása). A szervezeti érdekegyesítés formái az érdekegyüttesek, érdekképviseleti szervek, szakszervezetek, szakmai szövetségek és a korporációk. Sajátos érdekszervezetek a pártok, mert lényegük szerint hatalomra törnek, míg az érdekcsoportok befolyásolni akarják a hatalmat. Az érdekképviseleti szerveződést több szempont alapján kategorizálhatjuk. Ezen besorolásokat gyakran alkalmazzuk a mindennapjaink során, statisztikai felméréseket alapozunk rájuk. A következő oldalakon a teljesség igénye nélkül bemutatok néhány típust, amely segít eligazodni az érdekképviseleti szervek tanulmányozása során Szektorális megosztottság alapján A társadalomban három alapvető szektort különböztetünk meg: üzleti vagy gazdasági szféra, kormányzati terület és civil szektor. A három együttes működése adja egy állam fenntartását, együttesen lefedik az élet és a társadalom valamennyi területét. 13

13 Az üzleti szférához köthető érdekképviseletek elsősorban egyes gazdasági ágazatoban, az egyes gazdasági területeken a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti tevékenységét látja el, az egyes tendereken való részvételben nyújt segítséget, valamint a fogyasztók oldaláról ügyel a minőségre. Így ide sorolhatjuk a következőket: Gazdasági Tanács, Európai Integrációs Tanács, terméktanácsok, szakszervezetek, Vállalkozók Országos Tanácsa, Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, Bankszövetség, Fogyasztóvédelmi Felügyelet stb. A kormányzati területen elsősorban a politikai pártok tevékenységét kell említenünk, amely a párttagok, valamint a párttal szimpatizánsok érdekeit hivatott képviselni. Az érdek-elvű politika nem más, mint az érdekeknek és akaratoknak a közhatalom általi érvényesítése. A közügyek gyakran elsődlegesek, kizárólagosak a magánérdekkel szemben. Lényege, hogy az egymással konfliktusban álló érdekcsoportok közül a hatalmat gyakorló csoportok integrálják más csoportok érdekeit. Ma Magyarországon alapvetően két irányvonal a jellemző: a szociál-liberális vonal, valamint a polgári értékrendet hirdető oldal. E mellett természetesen mind a bal, mind a jobb oldalon megtalálhatók a szélsőséges pártok. A kormányzati szféra másik jelentős érdekérvényesítési színtere az önkormányzatok, valamint az önkormányzatok tevékenységeit elősegítő, összefogásukat kezdeményező önkormányzati szövetségek. A civil szektorban egyes társadalmi rétegek védelme jellemző elsősorban. Az adott rétegek (gyermekek, fiatalok, nők, idősek, fogyatékosok stb.) védelmét és képviseletét ellátó szervezeteknek jelentős szerepe lehet a törvényalkotás társadalmi véleményezési folyamataiban. E mellett megkülönböztetünk egyes társadalmi funkciókat felvállaló és megvalósítani szándékozó tömörüléseket, így a környezetvédelem, a szociális ellátás, az oktatás-nevelés stb. területén. Megkülönböztethetünk szektoron belüli, valamint szektorok közötti érdekérvényesítést is. Így szektoron belüli pl. az üzleti életben egy multinacionális vállalat egyik országos irodája és a cég központja közötti; a politikai élet terén pl. Magyarország lobbitevékenysége az EU csatlakozás során; a civil szektorban pl. az egyes civil szervezetek és a leendő Országos Civil Érdekképviselet közötti érdekegyeztetés. Szektorközi érdekképviselet lehet a politika felől az üzleti élet felé 14

14 irányuló kezdeményezés, mikor pl. a magyar kormány lobbizik a német kereskedelmi kamaránál, hogy ösztönözze a magyarországi befektetéseket; valamint az üzlet felől a politika felé, pl. amikor egy cég kedvező törvényi szabályozást akar elérni; illetve a civil szektor felől a politika felé pl. a szektorra vonatkozó kedvező szabályozásért; végül a civil oldal felől a gazdasági élet felé pl. az adománygyűjtések során Munkaügyi kapcsolatok alapján A munkaügyi kapcsolatok fogalmán a munka világának szereplőit átfogó kapcsolatrendszert értjük, mely az együttműködés fenntartására, a konfliktusok megelőzésére, illetve a kialakult konfliktusok megoldására irányul. A munkához való viszony alapján alapvetően két csoportot figyelhetünk meg. Így a munkaadók érdekszövetségeit, amelyek a munkaadók oldaláról kívánják érvényesíteni a különféle gazdasági és hasznossági elveket (pl. MGYOSZ), és a munkavállalók érdekképviseleteit, amelyek a dolgozók oldalán vezetik a megfelelő bérezésért, a megfelelő munkafeltételekért, munkakörülményekért a harcot (pl.: szakszervezetek). A munkaügyi kapcsolatok alapvetően bipartit jellegűek, de tripartit formában is működhetnek. Ez esetben az állam a munkaügyi kapcsolatok alakításában szabályozóként, munkáltatóként, tulajdonosként, illetve - disztributív (elosztó) funkciójából adódóan - harmadik tárgyaló félként és/vagy konzultációs szereplőként részt vesz a munkaviszonyok alakításában. A munkaügyi kapcsolatok a társadalom és a gazdaság makro- (országos szintjén); mezo- (ágazati-, szakmai, regionális színterein); mikro- (munkaszervezeti, intézményi) szintjén vannak jelen. [www.konfoderaciok.hu] Strukturális felépítés alapján A strukturális felépítés alatt itt elsősorban azon szempont alapján kívánok megkülönböztetést tenni, hogy érdekszubjektumokat, ill. ezek csoportosulásait tömöríti-e magába, vagyis a hagyományos értelemben vett érdekképviseleti szervezetek, avagy ezen szervezeteknek a szövetségei és ernyőszervezetei, amelyek a hatékonyabb és erőteljesebb működést segítik elő (pl.: OÉT, SZEF stb.). E mellett 15

15 kibontakoznak egyes csúcsszervek, amelyek az ernyőszervetek érdekegyeztető fórumaként végzik tevékenységüket (pl. MSZEIB) Területi lefedettség alapján Ilyen vonatkozásban megkülönböztetünk helyi érdekeket képviselő (pl. önkormányzatok), regionális (pl. Regionális Ifjúsági Tanács), országos (pl. MSZOSZ, VOSZ stb.), illetve multinacionális (pl. békemozgalmak, Green Peace stb.) érdekérvényesítő szervezeteket. 16

16 4. ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS MAGYARORSZÁGON 4.1 Érdekképviseleti szerveződések létrejöttének rövid ismertetése, tevékenysége a rendszerváltozás után Az úri Magyarország urambátyám kapcsolatai után az alapvetően a korrupcióra épülő szocializmus - ahol pártkapcsolatok útján lehetett mindent elintézni - sem hozta meg az érdekképviseletet Magyarországra. A társadalmi szintű érdekegyeztetés mechanizmusaiba beletartozott az egy párton belüli érdekkijárás és -kiegyenlítés, az akkor egységes szakszervezet érdekvédelmi tevékenysége, a kevés elismert társadalmi szervezet (KISZ, nőszövetség stb.) érdekmegjelenítő munkája, továbbá a gazdálkodó szervezetek képviseleti szerveinek, a kamaráknak, a kisiparosi, kiskereskedői érdekvédő szerveknek a tevékenysége is. Ez, a döntően a párt és a kormány berkein belül meghozott döntéseket befolyásoló mechanizmus alkalmatlan volt a társadalmi és gazdasági érdekek egyidőbeni feltárására és ütköztetésére. A politikai-gazdasági rendszerváltás kikerülhetetlenné tette a polgári érdekérvényesítés szabályainak a megalkotását. Rövid és viharos a magyarországi érdekegyeztetés története. Hagyománynélküliség, külföldi minták átvétele, szabályozatlanság melletti önszerveződés, részleges belső differenciáltság jellemzi. Viták továbbá a résztvevőkről, belső viták az oldalakon belül, illúziók, bizalmatlanság és reménytelenség, amelyek mind ráillenek erre a szűk időszakra. Az Országos Érdekegyeztető Tanács 1989-ben történt megalakulásával kezdődött hazánkban az új típusú érdekegyeztetés. A kölcsönös jószándékok, valamint a főként a nyugat-európai országokban megismert modellek hazai adaptálásának szándékai ellenére a kezdet nehéz volt. A korábbi központosított gazdaság még szinte érintetlen volt, a politikai életben is csak éppen megindult a több évtizedes monolitikus, egy pártra épülő rendszer átalakulása. A társadalmi szintű - addig e néven nem említett - érdekegyeztetés korábban kialakult, valójában azonban sohasem a fennálló hatalom által elismerten működő mechanizmusai még léteztek. Hiányzott az érdekegyeztetés hazai elméleti megalapozása, nem volt konszenzussal kimunkált koncepció a tennivalókról, hiányoztak a valódi szereplők is. Az érdekegyeztetés valós 17

17 megteremtésére ezért csak a privatizáció előrehaladásával, a hazai és külföldi tőketulajdonosok megjelenésével, illetve a szakszervezetek újjáalakulásával együtt került sor. Könnyítette mindezt a már országosan megteremtett fórum, az Érdekegyeztető Tanács folyamatos működése t követően ennek szerkezete is strukturálódott, törvényi kereteket kapva és részben kiválva belőle a Közalkalmazotti Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa, illetve a Köztisztviselői Érdekegyeztető Fórum. Az érdekegyeztetés a 90-es évekre általánosan elfogadott társadalmi gyakorlattá vált, s elterjedt az egyes ágazatokban, alágazatokban, megvalósult a nagyobb munkáltatóknál. A kilencvenes évek végén kormányzati nyomásra megszűnt előbb az Érdekegyeztető Tanács, s párhuzamosan megszűntek működni az ágazati, alágazati, a területi érdekegyeztető fórumok is. Miután országunkat köti az érdekegyeztetés működését előíró, a Évi LXXI. Törvénnyel már hivatalosan is ratifikált 144. számú ILO egyezmény, továbbá mert az Európai Uniós csatlakozás egyik követelménye az érdekegyeztetési rendszer működtetése, kialakult egy új egyeztető rendszer. Gazdasági Tanács, illetve Országos Munkaügyi Tanács néven hozták létre az érdekegyeztetés korábbi partnerei az új fórumokat. Mindkettő országos jellegű kérdések megtárgyalására alakult. A Gazdasági Tanács a fóruma az össztársadalmi szintű érdekek egyeztetésének az adó, társadalombiztosítási, területfejlesztési stb. ügyekben. A munkavégzéshez kapcsolódóan a munkaerő- és tőketulajdonosok közötti egyeztetés színhelyéül létrehozott Országos Munkaügyi Tanács szolgált. [Tálas (2000)] Az, hogy még mindig a régi tipusú elsősorban személyes kapcsolatokra épülő befolyási technikák működnek elsősorban, nemcsak a lobbizással szemben kelt sokszor indokolt gyanakvást, hanem továbbra is fönntartja a közéleti szereplők szubjektív egyenlőtlenségét. A lobbizás módszerének megismerése és elterjedése tehát elsősorban azt a célt kell, hogy szolgálja, mely szerint a döntéshozók világos, hasznos és pontosan meghatározott fórumokon szolgáltatott információkkal lássák el az érdekképviselőket. [Rózsa (1998)] A kormány kísérletet tett 2001-ben arra, hogy a lobbizást törvényi keretek közé szorítsa. A törvény elsősorban az amerikai mintát vette példaként, szabályozta volna a lobbiszervezetek, lobbisták működését, a nyilvántartásában nyomon követhetővé vált volna a lobbi tevékenység 18

18 Magyarországon, lehetővé vált volna a lobbisták regisztrációja és törvényességi felügyelete. A törvény tervezetét a 1. számú melléklet tartalmazza. A törvényhozók szándéka az átlátható viszonyok megteremtése volt, de számos bírálat is érte a tervezetet. A törvény részletes indoklása a 2. számú mellékletben található. Több magyarországi érdekképviseleti szerv (VOSZ, IPOSZ, MSZOSZ stb.) azonban úgy vélte, hogy a korrupciót más úton is meg lehet szüntetni, egy lobbitörvény megalkotására még nem alakultak ki az amerikaihoz hasonló demokratikus viszonyok. A lobbitörvény elfogadása a kormányváltással meghiúsult, az új kormány eddig még nem tett intézkedéseket a lobbitörvény bevezetésére. 4.2 A mai Magyarország érdekképviseleti koncepciója és feladatai A jelenlegi magyar érdekképviseletet a kormány egy csúcsszervekre alapozott központi egységként kívánja kezelni. Ezért támogatja, sőt stratégiáiban előírja olyan érdekegyeztetési fórumok megalakítását, amelyek alkalmasak arra, hogy a kormány tárgyalópartnereiként jelenjenek meg, amely valamennyi, az ágazathoz, társadalmi szférához tartozó szervezetet képviseli. Ennek a stratégiának az alkalmazása több színtéren is vitára ad okot a mai magyar társadalomban. Elméleti síkon ugyanis minél több ernyőszervezet alakul ki - ahol maguk is érdekképviseleti fórumokat, tömörüléseket alkotnak - annál inkább sérül az egyes érdekszubjektumok érdekeinek érvényre juttatása, egyre inkább csökken az esélye annak, hogy az egyéni vagy kis helyi szintek érdekei szerepet kapjanak a társadalom életében. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne jöjjenek létre érdekegyeztető fórumok, de az már mindenképpen elgondolkodtató, ha a kormányzati oldal csak meghatározott, adott szervvel hajlandó érdekképviseleti tárgyalások lefolytatására. Manapság, amikor az EU egyre inkább arra törekedik, hogy a regionális és lokális szinteknek nagyobb jelentőséget tulajdonítson, hogy az európai állampolgárokat bevonja a törvényhozásba az érdekképviseleteken keresztül, akkor kérdéses, hogy a központosítási szándékkal létrehozott kormányzati tárgyalópartnerek mennyire lesznek képesek ezt az irányt képviselni. A mai Magyarország talán másik nagy megoldandó problémája a hatékony érdeklobbi stratégájának kialakítása, amely megfelelően fogja képviselni Magyarországot az EU 19

19 fórumain. Különösen nehéz ez, hiszen kisország lévén a szavazati arányunk mindössze 3%-ot jelent az EU döntéseknél. Fontos ezért, hogy a magyar képviselet kidolgozzon egy kül- és belföldön egyaránt elfogadható országstratégiát, hogy információs forrásain keresztül mindig jól informált legyen, hogy jól ismerje az EU intézményeinek lobbi lehetőségeit, hogy megtaláljon egy olyan részterületet az EU színterén, amely elősegíti a többi állam részéről való elfogadást és megbecsülést. Meg kell változtatni a több évtizede beidegződött behódoló, mindenki felé bólogató stratégiát, s egy olyan érdektudat kialakítására van szükség, amely az EU-ban megalapozza Magyarország jövőjét. A jelenlegi társadalom érdekegyeztetési folyamatait a különféle szektorokkal egy ágrajz segítségével a legkönnyebb megérteni, amelyet az 1. számú ábra mutat. Az ábrából látszik, hogy a legfőbb döntéshozói szervek (Országgyűlés, mint a törvények meghozója, a Kormány és a Minisztériumok, mint a rendeletek megalkotói) munkabizottságokat hoznak létre. A parlamenti bizottságok által és minisztériumok által kijelölt munkabizottságok összetétele nem feltétlenül azonos, de mindkettőre jellemző, hogy a törvénytervezetek igazi megalkotásának, mérlegelésének színterei, vagyis a lobbizás legfőbb célpontjai. Az ábra további részében az egyes szektorokban kiemelt csúcsszervezeteket (az üzleti szektor oldaláról a Gazdasági Tanács, Magyar Szakszervezetek Európai Integrációs Bizottsága (MSZEIB), Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT), a civil szektor részéről a Civil Érdekegyeztető Fórum, amely még csak tervezett intézmény, kormányzati területről a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ)) láthatjuk, amelyek a legfőbb döntési kérdésekben szolgálnak a kormány tárgyalópartnereiként. Ezek a csúcsszervek ernyőszervezetek (szakszervezeti tömörülések, munkaadói szövetségek, stb.) sokaságait tömörítik magukba vagy az érdekképviseleti csoportosulások választott képviselőiként vannak jelen. Az ernyőszervezetek alá tartoznak a hagyományos értelemben vett érdekképviseleti szervezetek, amelyek közvetlenül ellátják tagjaik érdekvédelmét. Az ábra jól szemlélteti, hogy az előzőekben felsorolt típusok közül a magyar modell a porosz modellhez áll legközelebb, ahol érdekképviseleti szerveken keresztül történik a szervezeti érdekérvényesítés. 20

20 4.3 Magyarországi érdekképviseleti szervezetek Az alfejezetben az érdekszubjektumokat magukba foglaló érdekképviseleti szervezetektől haladok a csúcsszervek felé, ezen felosztáson belül először foglalkozom az üzleti szektorral, majd a kormányzati oldallal és végül a civil területtel. A dolgozat szűkös volta miatt elsősorban csak a jelentősebb hazai érdekszervezeteket mutatom be, képet adva így a jelenlegi viszonyokról és a mai érdekcsoportok munkájáról Érdekképviseleti szervek Üzleti szféra Az üzleti szféra területein elsőként tekintsük át a munkaadók szövetségeit (ágazati munkaadói szövetségek, Vállalkozók Országos Szövetsége, Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége, Bankszövetség, terméktanácsok, kamarák, Magyar Reklámszövetség, Magyar Marketing Szövetség), a szakszervezeteket (ágazati szakszervezetek, Európai Üzemi Tanácsok), majd a fogyasztók érdekvédelmét (Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet, Fogyasztók Országos Tanácsa). A munkaadók szövetségeit ágazatonként hozták létre. Feladatuk elsősorban a szakma érdekeinek védelme, a szakma hatékonyságának növelése, a munkaadók érdekképviselete, a szakma imázsának növelése, bizonyos esetekben szakmai etikai szabályok kidolgozása. A munkaadókat tömörítő szakszövetségek listáját a 3. sz. melléklet tartalmazza. A listán feltüntetett szövetségek valamennyien tagjai a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének. A VOSZ - Vállalkozók Országos Szövetsége néven 1988-ban alakult meg, mint Magyarországon az első és a politikai rendszerváltás előtt létrejött egyetlen önkéntes, kormánytól független, politikailag semleges, a többségi magyar magántulajdonú vállalkozások (gyáriparosok, vállalatok, kisszövetkezetek, gazdasági munkaközösségek, polgári jogi társaságok, közkereseti társaságok, stb.) országos gazdasági érdekképviselete. A VOSZ létrehozását elemi erővel az a gazdasági körülmény váltotta ki, hogy Magyarországon az 1980-as évek elejétől jöhettek létre az 22

Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára

Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára Budapest, 2015 1 Szerző: Dr. Kőműves Zsolt, egyetemi adjunktus Szerkesztő: Dr. Kőműves Zsolt, egyetemi adjunktus Lektor:

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 ( Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. PHARE projekt megrendelésére készült ágazati összegző tanulmány) Az ágazat definíciója, határai A Kereskedelem,

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ civilj 05/4/11 7:06 Page 1 CIVIL JÖVÔKÉP ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ Kérdések és alternatívák C I V I L C I V I L 2004 T Á R S T Á R S C IVI I L T Á RS Trust Programiroda civilj 05/4/11 7:06

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI Páll Tibor 2 0 1 4 - 2 - T A R T A L O M J E G

Részletesebben

2013-2014. DECENT projekt Mert mi hisszük, hogy a tisztes munka mindenkinek jár

2013-2014. DECENT projekt Mert mi hisszük, hogy a tisztes munka mindenkinek jár 2013-2014 DECENT projekt Mert mi hisszük, hogy a tisztes munka mindenkinek jár Tartalom Bevezető... 4 I. Lux Judit: Szakszervezetek a kezdetektől napjainkig... 6 A szakszervezetek rövid története Magyarországon...

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Tankönyv Budapest, 2014 Tartalomjegyzék 1. A gazdasági igazgatás átalakulása, jövőbeni feladatai 5 1.1. A gazdasági közigazgatás

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN A civil szféra érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységének vizsgálata belső és külső kapcsolatrendszerük tükrében A civil szféra

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 1 Tartalomjegyzék A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 A település üzemeltetési ágazat tevékenységi jellemzői...

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben