HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE június 4., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 4., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE június 4., péntek 44. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 4.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl /2010. (VI. 4.) BM utasítás a helyi önkormányzatok által a vis maior tartalékkeret terhére igényelhetõ elõleg folyósításával kapcsolatos teendõkrõl 9460 V. Személyügyi hírek Álláspályázatok A Miskolci Közjegyzõi Kamara pályázatot hirdet a Berettyóújfalu 1. számú székhelyû közjegyzõi állás betöltésére 9461 Baja Város Önkormányzata pályázatot hirdet a polgármesteri hivatal pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási irodavezetõi munkakörének betöltésére 9462 Kaba Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki az Általános Mûvelõdési Központ fõigazgatói álláshelyének betöltésére 9463 Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére 9464 Lõrinci Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Lõrinci Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában jegyzõi állás betöltésére 9465 Vép Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Vép Város Önkormányzata aljegyzõi munkakörének betöltésére 9465 VII. Pályázati felhívások Solymár Nagyközség Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátására 9467 VIII. Közlemények Az Országgyûlés elnökének közleménye jegyzékbe vett érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek listájáról 9468 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról 9482

2 9458 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám IX. Hirdetmények Mérlegbeszámolók Rozgonyi Attila, független országgyûlési képviselõjelölt pénzügyi elszámolása 9483 A Magyar Vállalkozó Egységpárt évi pénzügyi beszámolója 9484 Az Alapítvány Lórév Községért Közalapítvány évi pénzügyi beszámolója 9485 A Nyomdászokért Alapítvány évi pénzügyi beszámolója 9486 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány évi pénzügyi beszámolója 9487 Igazolványok érvénytelenítése 9489

3 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9459 III. Utasítások, jogi iránymutatások A belügyminiszter 1/2010. (VI. 4.) BM utasítása miniszteri biztos kinevezésérõl A kialakult árvízi helyzetre tekintettel a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdése alapján az alábbi utasítást adom ki: 1. A rendkívüli idõjárási helyzet miatt kialakult árvízi védekezés és az újjáépítés koordinálása érdekében kinevezem dr. Bakondi Györgyöt miniszteri biztossá. 2. A miniszteri biztos kinevezése június 5. naptól visszavonásig, de legfeljebb 6 hónapig szól. 3. A miniszteri biztos feladata az árvízi védekezés és az újjáépítés koordinálása. 4. A miniszteri biztos feladatainak gyakorlati végrehajtását a belügyminiszter irányítja. 5. A miniszteri biztos a tevékenységét soron kívül köteles megkezdeni. 6. Ez az utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba, a miniszteri biztosi kinevezésének visszavonásával vagy megszûnésével hatályát veszti. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

4 9460 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám A belügyminiszter 2/2010. (VI. 4.) BM utasítása a helyi önkormányzatok által a vis maior tartalékkeret terhére igényelhetõ elõleg folyósításával kapcsolatos teendõkrõl A helyi önkormányzatok által a vis maior tartalékkeret terhére igényelhetõ elõleg folyósításának szabályozására figyelemmel a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdésére kiadom az alábbi utasítást: 1. A helyi önkormányzatnak vagy a többcélú kistérségi társulásnak a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. (2) bekezdése szerinti elõlegigényét a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõje miniszteri döntésre abban az esetben terjeszti fel, ha a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás által jelzett igény alapjául szolgáló káresemény valódiságát, valamint az azonnali segítségnyújtás szükségességét az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vagy a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság (a továbbiakban együtt: Védelmi Igazgatóság) igazolja. 2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõje a Védelmi Igazgatóságot a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás elõlegigényérõl legkésõbb az igény beérkezését követõ munkanapon tájékoztatja. 3. A Védelmi Igazgatóság vezetõje a) védekezési kiadásokkal kapcsolatos elõleg igény esetén a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás elõlegigényérõl való tudomásszerzést folyamatos védekezés esetén a védekezés befejezését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 24 órán belül meggyõzõdik a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás által jelzett igény alapjául szolgáló káresemény valódiságáról, valamint az azonnali segítségnyújtás szükségességérõl, és errõl az R. 2. melléklete szerinti adatlapnak az ebr42 rendszerben való rögzítésével a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõjét tájékoztatja, b) helyreállítási kiadásokkal kapcsolatos elõleg igény esetén az R. 3. (6) bekezdése szerinti eljárásrend alapján meggyõzõdik a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás által jelzett igény alapjául szolgáló káresemény valódiságáról, valamint az azonnali segítségnyújtás szükségességérõl, és errõl az R. 3. melléklete szerinti adatlapnak az ebr42 rendszerben való rögzítésével a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõjét tájékoztatja. 4. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõje a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás Védelmi Igazgatóság által igazolt elõlegigényét a) védekezés esetén az 5. pontban foglalt kivétellel a jelzett védekezési költségek legfeljebb 50%-ának megfelelõ összeggel, b) helyreállítás esetén a jelzett helyreállítási költségek legfeljebb 15%-ának megfelelõ összeggel terjeszti fel miniszteri döntésre. 5. Indokolt esetben, a miniszter egyedi döntése alapján a 4. a) pontban foglaltnál magasabb arányban is megállapítható a támogatási összeg. 6. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, és december 31-én hatályát veszti. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

5 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9461 V. Személyügyi hírek Álláspályázatok A Miskolci Közjegyzõi Kamara pályázatot hirdet a Berettyóújfalu 1. számú székhelyû közjegyzõi állás betöltésére Az állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzõkrõl szóló évi XLI. törvényben elõírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek. Közjegyzõvé az nevezhetõ ki, aki: magyar állampolgár, választójoggal rendelkezik, egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik, a jogi szakvizsgát letette, legalább háromévi közjegyzõ-helyettesi gyakorlatot igazol (amelynek megfelel legalább hároméves bírói, ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzõi gyakorlat), aki hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a Ktv. 17. (3) bekezdés a) d) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn, akivel szemben a módosított Ktv. 7. -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetõleg amennyiben fennáll, vállalja, hogy kinevezése esetén azt az eskütétel idõpontjáig megszünteti, aki vállalja, hogy kinevezésekor, majd ezt követõen ötévente az esedékességtõl számítva 30 napon belül vagyonnyilatkozatot tesz. A pályázathoz mellékelni kell: 1. személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány, vagy magyar útlevél, vagy a tulajdonos arcképét és aláírását tartalmazó vezetõi engedély hiteles másolatát, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány hiteles másolatát, 2. annak igazolását, hogy a pályázó a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartásában nem szerepel, 3. egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma hiteles másolatát, 4. jogiszakvizsga-bizonyítvány hiteles másolatát, 5. a legalább hároméves közjegyzõ-helyettesi gyakorlat (illetve az annak megfelelõ legalább három éves bírói, ügyészi, ügyvédi és jogtanácsosi vagy közjegyzõi gyakorlat) igazolását, 6. hatósági bizonyítványt arról, hogy a Ktv. 17. (3) bekezdés a) d) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn, 7. a kinevezés esetére vállalt, az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot (Ktv. 17. ), 8. a kinevezés esetére vállalt, a vagyonnyilatkozat megtételére vonatkozó nyilatkozatot, 9. nemleges adó- és társadalombiztosítási tartozás igazolását, valamint 10. szakmai önéletrajzot. Amennyiben a pályázó a pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell: 11. C típusú középfokú vagy felsõfokú, illetve jogi szaknyelvi anyaggal bõvített felsõfokú nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles másolatát, 12. a közjegyzõséggel, a nem peres eljárásokkal, valamint a magánjogi, kereskedelmi jogi és a közjegyzõséggel kapcsolatos jogtörténeti publikációk másolatát oly módon, hogy megállapítható legyen, mely kiadványban jelent meg, 13. tudományos tevékenység igazolására az állam- és jogtudományok körébõl megszerzett PhD-fokozat megszerzését tanúsító okirat hiteles másolatát, LLM-minõsítés hiteles másolatát,

6 9462 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 14. közjegyzõhelyettes pályázó esetében figyelembe vehetõ a munkáltató által adott értékelés, 15. a közjegyzõjelölti, -helyettesi vizsga teljesítésének igazolását hiteles másolatban. A pályázók szakmai felkészültségét a közjegyzõi kamara elnöksége személyes meghallgatás során vizsgálja. Pályázati határidõ: július 31. A pályázatokat a következõ címre kell benyújtani: Miskolci Közjegyzõi Kamara elnöksége, 3530 Miskolc I., Reményi u. 1. I/6. Dr. Kónya Katalin s. k., a Miskolci Közjegyzõi Kamara elnöke Baja Város Önkormányzata pályázatot hirdet a polgármesteri hivatal pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási irodavezetõi munkakörének betöltésére A pályázat kiírására a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 10. (1) bekezdése alapján került sor. A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidõ kikötésével. A vezetõi megbízás idõtartama: határozatlan idejû. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Baja város polgármesteri hivatala, 6500 Baja, Szentháromság tér 1. Ellátandó feladatok: Önkormányzati szintû gazdálkodás tervezése, szervezése, önkormányzati szintû pénzügyi tervezés, beszámolók készítése, önkormányzati intézmények mûködõképességének biztosítása. Önkormányzati, intézményi fejlesztési, beruházási, felújítási feladatok pénzügyi lebonyolítása. Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények által benyújtott pályázatok pénzügyi részének összeállítása, elszámolásban történõ közremûködés. Az önkormányzat gazdálkodását meghatározó szabályzatok naprakész megfelelõségének biztosítása. A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: A pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási iroda vezetése, költségvetés és beszámoló készítése, az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása, képviselõ-testületi elõterjesztések elkészítése, számviteli, könyvelési, nyilvántartási és egyéb pénzügyi igazgatási feladatok. A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése: pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási iroda. Az irányítása alá tartozó személyek száma: 18 fõ. A munkáltatói jogkör gyakorlója: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 36. (2) bekezdés b) pontja alapján a jegyzõ. Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv., valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, közgazdaság-tudományi egyetemen, illetve pénzügyi-számviteli fõiskolai karon szerzett diploma, legalább 5 év szakmai gyakorlat önkormányzati költségvetési szervnél, versenyvizsga, amennyiben a pályázó versenyvizsga letételére kötelezett, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

7 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9463 A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatási alap- és szakvizsga megléte, legalább 5 év vezetõi gyakorlat, angol vagy német középfokú nyelvvizsga, MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintû ismerete. A pályázathoz csatolandó iratok: a büntetlen elõélet igazolására 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok hiteles másolati példánya. A munkakör betöltésének idõpontja: a munkakör július 1-jétõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: június 19. A pályázat benyújtásának módja: postai úton: Baja város jegyzõje részére címezve s. k. felbontásra 6500 Baja, Szentháromság tér 1., személyesen: polgármesteri hivatal I. emelet 29. szoba, Müller Zsuzsanna humánszervezõ ügyintézõnél. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási irodavezetõ. Az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatásáról a munkáltató határoz. Az eredménytelenül pályázókat 8 napon belül írásban értesítjük, pályázati anyagukat visszaküldjük. A megbízó fenntartja a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát. A pályázat közzététele: Hivatalos Értesítõ, a KSZK honlapja, Baja város honlapja, Bácskai Napló. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a (79) as telefonszámon kérhetõ. Kaba Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki az Általános Mûvelõdési Központ fõigazgatói álláshelyének betöltésére A magasabb vezetõi megbízás idõtartama október 1-jétõl július 31-ig terjedõ idõszakra szól. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4183 Kaba, Kossuth u. 2. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Az ÁMK vezetõje felelõs az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Feladatkörébe tartozik többek között a nevelõtestület vezetése, a nevelõ- és oktatómunka irányítása és ellenõrzése, a nevelõtestület jogkörébe tartozó döntések elõkészítése, végrehajtásuk szakszerû megszervezése és ellenõrzése. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: fõiskolai vagy egyetemi végzettség, = a közoktatási törvény a szerinti képesítés, = a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról, a mûvészeti, a közmûvelõdési és közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló, módosított 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. (1), (2) és (4) bekezdése szerinti képesítés,

8 9464 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám szakmai gyakorlat legalább 5 év szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat legalább 5 év szakmai tapasztalat, pedagógus-szakvizsga. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatkezelési nyilatkozat, képzettséget igazoló okirat másolata, az intézmény vezetésére vonatkozó program. A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban október 1-jétõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján történõ közzétételt követõ 45 napon belül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csabai Zsolt jegyzõ nyújt az (54) es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kaba Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete címére történõ megküldésével (4183 Kaba, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: ÁMK-fõigazgató. A pályázat elbírálásának módja, rendje: elõzetes véleményezési eljárásokat követõen a képviselõ-testület dönt. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 60 napon belül. Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére A pályázat kiírására a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. -a alapján került sor. Az állás betöltésének feltételei: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, képesítési elõírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint, 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint versenyvizsga, közigazgatási szakvizsga. legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat, 2 éves vezetõi gyakorlat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázathoz mellékelni kell 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot, nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk megismerhetik a pályázó anyagát, szakmai önéletrajzot. Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény szerint. A pályázat benyújtásának határideje: július 4. Az elbírálás határideje: augusztus 3.

9 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9465 A munkakör betölthetõ: augusztus 4. Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló kinevezés hat hónap próbaidõ kikötésével tölthetõ be. Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázatokat legalább 3 tagú bizottság bírálja el. A pályázatot zárt borítékban Pénzügyi osztályvezetõi munkakör megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. Telefon: 06 (28) Lõrinci Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Lõrinci Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában jegyzõi állás betöltésére Pályázati feltételek: igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatás menedzseri képesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, legalább kétéves közigazgatási gyakorlat, közigazgatási versenyvizsga, kivéve, ha jogszabály ez alól felmentést ad, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik, nyilatkozatot arról, hogy zárt vagy nyílt ülés keretében kéri a pályázat megtárgyalását. Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény alapján. A munkakör a képviselõ-testületi döntést követõen azonnal betölthetõ, a kinevezés határozatlan idõre szól. A Ktv. által érintett esetekben a kikötött próbaidõ 3 hónap. A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való közzétételtõl számított 10. nap. A pályázati kiírás további közzétételének a helye: KSZK-honlap és Lõrinci város honlapja A pályázat benyújtásának címzettje és helye: Lõrinci város polgármestere, Lõrinci Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 3012 Lõrinci, Szabadság tér 26. A borítékon kérjük feltüntetni, hogy Jegyzõi álláspályázat. A pályázat elbírálásának határideje a benyújtás határidejét követõen rendkívüli képviselõ-testületi ülés keretében történik. Információ kérhetõ a következõ telefonszámon: (37) Vép Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Vép Város Önkormányzata aljegyzõi munkakörének betöltésére A pályázat kiírására a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 10. (1) bekezdése alapján került sor. A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól. A munkavégzés helye: Vas megye, 9751 Vép, Rákóczi u. 8. A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 36. (1) bekezdése szerint: a jegyzõ helyettesítése, a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.

10 9466 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám Jogállás, illetmény, juttatások: a jogállás, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, fõiskola, igazgatásszervezõi vagy egyetemi állami és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés is elfogadható, közigazgatási versenyvizsga, vagy a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet szerinti mentesség. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az aljegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetõi elképzelések, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító oklevél és versenyvizsga, szakvizsga-bizonyítvány másolata, vagy a mentesítésrõl szóló igazolás, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban augusztus 2-ától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: a honlapon foglaltak szerint. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Vép Város Önkormányzata címére történõ megküldésével (9751 Vép, Rákóczi u. 8.), valamint a munkakör megnevezése: Aljegyzõ. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálásáról a benyújtási határidõt követõ testületi ülés dönt. A pályázat elbírálásának határideje: a honlapon közzétettek szerint. A pályázati kiírás további közzétételének helye: május 21., valamint a polgármesteri hivatal hirdetõtáblája. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Ktv. 11/B. -a alapján hat hónapos próbaidõ kikötésre kerül sor. A pályázathoz csatolni kell a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázatát a pályázati eljárásban részt vevõk megismerhessék, nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint a pályázó nyilatkozatát, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

11 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9467 VII. Pályázati felhívások Solymár Nagyközség Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátására Solymár Nagyközség Önkormányzata (2083 Solymár, József A. u. 1.) a évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényre, autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátására, jogi személyiségû és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozók részére az alábbi pályázatot írja ki: A pályázaton való részvétel feltételei: 1. lejárt és esedékes adó, illetve adó módjára behajtandó köztartozások hiányának igazolása, 2. a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek igazolása, 3. bejegyzett, illetve nyilvántartott jogi státus. A pályázat beadásának határideje: a pályázati felhívás Hivatalos Értesítõben való közzétételét követõ 60. nap. Az elbírálás módja: a pályázatok elbírálására jogosult Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Az elbírálás szempontjai: A képviselõ-testület a feltételeknek eleget tevõ pályázók közül elõnyben részesíti azon pályázókat, amelyek a szolgáltatást a lehetõ legalacsonyabb mértékû önkormányzati támogatással vagy önkormányzati támogatás nélkül, illetve lehetõ legtöbb járatszám biztosítása mellett valósítják meg. A pályázat nyertesének az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázó nyilvánítható az önkormányzat e szakfeladatának éves költségvetési keretének erejéig. Az eredményhirdetés idõpontja: az ajánlattétel benyújtási határidejének lejártát követõ 15. nap. A szerzõdéskötés határideje: az eredményhirdetés idõpontját követõ 5 napon belül. A szolgáltatás megkezdésének napja: a szerzõdéskötést követõ 3. nap. A szerzõdés idõtartama: 5 év határozott idõtartam. A szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet. Egy pályázó csak egy ajánlatot tehet. A pályázatok beadása elõtt konzultációs lehetõséget biztosítunk június 10-én (csütörtökön) 10 órakor a polgármesteri hivatalban. A részletes pályázati kiírás Solymár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában vehetõ át a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán Ft + 25% áfa díj házi pénztárba történõ befizetése ellenében vagy az összeg a kiíró OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú számlájára történõ átutalását követõen, az átutalás visszavonhatatlan igazolásának bemutatása mellett. A polgármesteri hivatal nyitva tartása: hétfõ 8 18 óra között; kedd, csütörtök 8 16 óra között, szerda óra között, pénteken óra között. A pályázaton kizárólag olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírást megvásárolta. A pályázati felhívás a Hivatalos Értesítõben, a Magyar Nemzetben, a Magyar Hírlapban és a Solymári Hírmondóban, valamint a weboldalon kerül közzétételre.

12 9468 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám VIII. Közlemények Az Országgyûlés elnökének közleménye jegyzékbe vett érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek listájáról A Magyar Köztársaság Országgyûlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 141. (3) bekezdése alapján közzéteszem az (1) bekezdés szerint jegyzékbe vett érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek listáját. 1. Józan Élet Egészség- és Családvédõ Országos Szövetség 2. LÁNC Egészségkárosodott emberek Szervezeteinek Szövetsége 3. Legyen a betû jó barát Alapítvány 4. Lungo Drom Országos Érdekvédelmi Cigányszövetség 5. Mosoly Nõvérszolgálat és Egészségvédõ Egyesület 6. Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége os Vitézi Lovagrend Világszövetsége Óra Alapítvány os Szabadságharcos Lovagrend os Szövetség 12. A Családi Nevelésért Alapítvány 13. ÁFOSZ Állami Földet Bérlõk Országos Szövetsége 14. Agrár Szervezetek Országos Szövetsége 15. Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége 16. Akciószövetség Magyarországért 17. Akkreditált Iskolarendszerû Felsõfokú Szakképzés Kollégiuma Egyesület 18. Alapítvány a Fenilketonuriás Gyermekekért 19. Alapítvány a Reálértelmiségért 20. Alapítvány a választásokért 21. Alba Kör Erõszakmentes Mozgalom a Békéért 22. Albireo Klímamegfigyelõ Hálózat és Amatõrcsillagász Klub 23. Alkotmányossági Mûhely és Fórum Társaság 24. Állami Számvevõszék Nyugdíjasainak Egyesülete 25. Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 26. Állampolgári Jogvédõ Liga 27. Állástalan Diplomások Országos Bizottsága 28. Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzési Dolgozók Szakszervezete 29. Alpesi és Szánentáli Kecsketenyésztõk Magyarországi Egyesülete 30. Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 31. Általános Mûvelõdési Központok Országos Egyesülete 32. Alternatív Színházak Szövetsége 33. Alternatív Távközlési Szolgáltatók Egyesülete 34. Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországi Irodája 35. Amnesty International Magyarország 36. Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete 37. Angolul Beszélõk Világszövetsége Magyar Tagozat 38. ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület 39. ASVA Audiovizuális Mûvek Szerzõi Jogait Védõ Közcélú Alapítvány 40. Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége 41. Autisták Országos Szövetsége

13 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám Autóbuszvezetõk Nemzeti Szabad Szakszervezete 43. Autólopás-károsultak Érdekvédelmi Szövetsége 44. Autonóm Szakszervezetek Szövetsége 45. Autósiskolák Szakmai Érdekegyeztetõ Fóruma 46. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 47. Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete 48. Baromfi Termék Tanács 49. Befektetési Szolgáltatók Szövetsége 50. Belpolitikai Kutatások Központja Alapítvány 51. Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete 52. Bercsényi Miklós Honvédelmi Egyesület 53. Bet(y)ár Barátok Egyesülete a Társadalmi Igazságosságért 54. Biomassza Erõmûvek Egyesülése 55. Bírósági Dolgozók Szakszervezete 56. Biztonságos Tiszta Környezetért Alapítvány 57. Biztosítottak Országos Érdekérvényesítõ Alapítványa 58. BOCS- Bokor ÖKO Csoport Alapítvány 59. Bocskai Szövetség 60. Boncmesterek Országos Egyesülete 61. Bölcsõdei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 62. Bõr- és Cipõipari Egyesülés 63. Budapest Autósiskola Egyesület 64. Budapest Fórum Európai Regionális Tanulmányok Hálózata Egyesület 65. Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége 66. Budapesti Montessori Társaság 67. Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete 68. Civil International Nemzetközi Polgári Liga 69. Civilek az Európai Unióért 70. Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület 71. Cukoripari Egyesülés 72. Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért 73. Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 74. Deák Ferenc Jogtudományi Ismeretterjesztõ Egyesület 75. Démoszthenész Beszédhibások és Segítõik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 76. Diabétesz Junior Magyar Cukorbeteg Gyermekekért és Fiatalokért Országos Szövetség 77. DIÁK ÉSZ Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdek-képviseleti Szövetsége 78. Direkt Marketing Szövetség 79. Dohány Terméktanács 80. Doktoranduszok Országos Szövetsége 81. Dr. Hun Nándor Egészségileg Hátrányos Helyzetû Nyugdíjasok Egyesülete 82. Duna Kör 83. EDDSZ Egészségügyben és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 84. Egészségügyi Szakdolgozók Együttmûködési Fóruma 85. Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klubja 86. Egymást Segítõ Egyesület 87. Egyszerû Emberek Fóruma 88. Élelmezésvezetõk Országos Szövetsége 89. Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 90. Életfa Környezetvédõ Szövetség 91. Elsõ Magyar Gazdasági Jogszabály Harmonizációs Egyesület 92. Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete 93. EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület 94. Energetikai Berendezésgyártók Szövetsége

14 9470 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 95. Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 96. Energiapolitika 2000 Társulat 97. Építéshatósági Szakmai Kollégium 98. Építési Vállalkozók Országos Szövetsége 99. Építõ-, Fa- és Építõanyag-ipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége 100. Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány 101. Épületfenntartók Országos Egyesülete 102. Érdekvédelmi Tanácsadók Országos Szövetsége 103. Érdekvédõk Polgári Közössége 104. Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete 105. Értékszállítási és Õrzés-védelmi Dolgozók Szakszervezete 106. Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 107. Értelmi Sérültek és Szakdolgozók Országos Érdekvédelmi Szövetsége 108. ÉSZT Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 109. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 110. Éticsiga Terméktanács 111. Étkezési Utalvány Forgalmazói Egyesülés 112. Euroatlanti Klub 113. Európa Ház 114. Európa Szívében Alapítvány 115. Európai Autószervizek Magyarországi Egyesülete 116. Európai Iparkamarai Charta 117. Európai Környezettudományi Akadémia Közhasznú Egyesület 118. Európai Választási Szakértõk Egyesülete 119. Europartner Unió 120. Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) 121. FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége 122. Falufejlesztési Társaság 123. Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 124. FAUNA Egyesület 125. Fegyveres Biztonsági Õrök Országos Egyesülete 126. Fegyvertartási Engedéllyel Rendelkezõk Érdekvédelmi Szövetsége 127. Fehér Kereszt Gyermekvédõ Alapítvány 128. Felnõttképzési Szakértõk Országos Egyesülete 129. Felnõttképzõk Szövetsége 130. Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete 131. Felszámolók Országos Egyesülete 132. Fiatal Baloldal Ifjú Szocialisták 133. Fiatalok a Vidékért Egyesület 134. Fogyasztási Dohány Egyesület 135. Fogyasztói Jogérvényesítõ Szervezet 136. Fõcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselõkért 137. FÕNIX Újrakezdõ Nõk Egyesülete 138. Fõvállalkozók Magyarországi Szövetsége 139. Fõvárosi és Pest Megyei Nemzetõrök Szövetsége 140. Fõvárosi Közlekedésbiztonsági Társaság 141. Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége 142. Független Jogász Fórum 143. Független Népképviseleti Szövetség 144. Független Ökológiai Központ Alapítvány 145. Független Rendõr Szakszervezet 146. Füstirtók Dohányzás Visszaszorításért Egyesület 147. Füstölgõk Társasága

15 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám Fûtõolaj Szövetség 149. Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 150. Gazdaságtudományi, Vezetéselmélet és Érdek-képviseleti Egyesület 151. Gázellátó és Szerelõ Szakmai Közösség Egyesület 152. GÉMOSZ Gépjármû-márkakereskedõk Országos Szövetsége 153. Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 154. Gépjármûvezetõ- képzõ Szakoktatók Független Szakszervezete 155. Göncöl Alapítvány 156. Göncöl Szövetség 157. Gumiabroncsgyártók Magyarországi Környezetvédelmi Egyesülete 158. Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma 159. Gyermeki és Ifjúsági Jogvédõ Alapítvány 160. Gyógyászati Segédeszközök Forgalmazóinak Országos Szövetsége 161. Gyógyszer Nagykereskedõk Szövetsége 162. Gyógyszerpiacon Dolgozó Orvosok és Gyógyszerészek Egyesülete 163. Gyógyszertári Szakdolgozók Egyesülete 164. Habeas Corpus Munkacsoport 165. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége 166. Haltermelõk Országos Szövetsége 167. Háttér Baráti Társaság a Melegekért 168. Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete 169. Haza és Haladás Országépítõ Egyesület 170. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Terméktanács 171. Helyi Televíziók Országos Egyesülete 172. Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédõ Egyesület 173. HIFA Magyar Ír Baráti Szövetség 174. Hippolyt Club Hálózat Alapítvány 175. Hírközlési Érdekegyeztetõ Tanács 176. Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 177. Hírlapterjesztõk Szakmai Szövetsége 178. Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok Országos Szövetsége 179. Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete 180. HODOSZ Honvédségi Dolgozók Szakszervezete 181. Holstein-fríz Tenyésztõk Egyesülete 182. Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület 183. Honvédszakszervezet 184. HÖOK Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 185. Hõtermelõk és Szolgáltatók Országos Szövetsége 186. Hulladék Munkaszövetség 187. Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 188. Humán Egészségügyi Magánszolgáltatók Egyesülete 189. HUMANITÁS Bûnmegelõzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítõ Társaság 190. HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesülés 191. IHSZ Megyék Idegenforgalmi Szövetsége Egyesület 192. INDRA Biztosítottak Országos Érdekvédõ Egyesülete 193. Infokommunikációs Egyesület 194. Információ a Magyar Egészségügyért Alapítvány 195. Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum 196. Informatikai és Könyvtári Szövetség 197. Informatikai Vállalkozások Szövetsége 198. Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesülete 199. INTHOS Nemzetközi Kórház Hálózat Alapítvány 200. Ipari Energiafogyasztók Fóruma

16 9472 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 201. Ipari Parkok Egyesület 202. Ipartestületek Országos Szövetsége 203. Jármûvezetõ-szakoktatók és Képzõszervek Országos Egyesülete 204. Jegyzõk Országos Szövetsége 205. Jézus Testvérei Ökumenikus Diakónai Rend 206. Jogi Informatikai Társaság 207. Joint Venture Szövetség 208. Juh Terméktanács 209. Kaláka Felkészítõ Otthon Alapítvány 210. Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete 211. Katolikus Ifjúsági és Felnõttképzési Szövetség 212. Katolikus Karitász Caritas Hungrica 213. Kereskedõk és Vendéglátók Országos Érdek-képviseleti Szövetsége 214. Keresztény Pedagógusok Szakszervezete 215. Keresztényszociális Szakszervezetek Országos Szövetsége 216. Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége 217. Kis- és Középvállalkozások Egyesülete 218. Kis-, Közép- és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesülete 219. Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület 220. Kistérségi Fejlesztõ Szervezetek Országos Szövetsége 221. Konzultáció Alapítvány 222. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület 223. Környezeti Tanácsadók Egyesülete 224. Környezetvédelmi Információs Klub Nonprofit Egyesület 225. Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 226. Követelésbehajtók és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége 227. Közegészségügyi- Járványügyi Felügyelõk Baráti Köre 228. Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) 229. Közlekedési Bírák Egyesülete 230. Közlekedési Dolgozók Országos Egyesülete 231. Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége 232. Közmûsor Szolgáltatók Társasága 233. Közoktatási Szakértõk Egyesülete 234. Köztisztasági Egyesülés 235. Közúti Közlekedési Szakszervezet 236. Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége 237. Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége 238. Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége 239. Kultúraközvetítõk Társasága 240. LABE Lakásbérlõk és Lakók Egyesülete 241. Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdek-képviseleti Szakmai Szövetsége 242. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége 243. Laktóz Érzékenyek Társasága 244. Látássérült Cseppkõ Országos Egyesület 245. Légiforgalmi Irányítók Független Szakszervezete 246. Létesítményi és Önkéntes Tûzoltóságok Országos Szövetsége 247. Létminimum Alatt Élõk Társasága 248. Levegõ Munkacsoport Országos Környezetvédelmi Szövetség 249. Liga Egészségügyi Szövetség 250. Limousin Tenyésztõk Egyesülete 251. Lions Club Kaposvár I. Egyesület 252. Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége 253. Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

17 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám Magánerdõ Tulajdonosok Egyesülete 255. Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete 256. Magzatvédõ Társaság 257. Magyar Acél- és Fémkereskedõk Egyesülete 258. Magyar Adófizetõk Országos Szövetsége 259. Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete 260. Magyar Agrárkamara 261. Magyar Agrártudományi Egyesület 262. Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete 263. Magyar Állatorvosi Kamara 264. Magyar Állattenyésztõk Szövetsége 265. Magyar Ápolási Egyesület 266. Magyar Ápolástudományi Társaság 267. Magyar Áruküldõk Egyesülete 268. Magyar Ásványolaj Szövetség 269. Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács 270. Magyar Asztma Nõvérek Országos Egyesülete 271. Magyar Atlanti Tanács 272. Magyar Atomfórum Egyesület 273. Magyar Autóklub 274. Magyar Autóközlekedési Tanintézetek Országos Szövetsége 275. Magyar Autósiskolák Szövetsége 276. Magyar Bankszövetség 277. Magyar Bányászati Szövetség 278. Magyar Békeszövetség 279. Magyar Bérkilövõ és Független Vadásztársaságok Országos Szövetsége 280. Magyar Betonszövetség 281. Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége 282. Magyar Biokultúra Szövetség 283. Magyar Bírói Egyesület 284. Magyar Biztonságvédelmi Egyesület 285. Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége 286. Magyar Biztosítási Szaktanácsadók Egyesülete 287. Magyar Biztosítók Szövetsége 288. Magyar Bölcsõdék Egyesülete 289. Magyar Bútor és Faipari Szövetség 290. Magyar Bûnüldözõk Szakmai Egyesülete 291. Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete 292. Magyar Család- és Nõvédelmi Tudományos Társaság 293. Magyar Családok Országos Szövetsége 294. Magyar Családterápiás Egyesület 295. Magyar Cserkészlány Szövetség 296. Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 297. Magyar Dohányipari Szövetség 298. Magyar Dohánytermelõk Országos Szövetsége 299. Magyar Elektronikai és Infokommunikációs Szövetség 300. Magyar Elektrotechnikai Egyesület 301. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 302. Magyar Emberi Jogvédõ Központ 303. Magyar Energetikai Társaság 304. Magyar Energiafogyasztók Szövetsége 305. Magyar ENSZ Modell Diákegyesület 306. Magyar ENSZ Társaság

18 9474 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 307. Magyar Építész Kamara 308. Magyar Építõanyagipari Szövetség 309. Magyar Építõmûvészek Szövetsége 310. Magyar Épületgépészek Szövetsége 311. Magyar Faluszövetség 312. Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete 313. Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 314. Magyar Földbirtokosok Országos Szövetsége 315. Magyar Franchise Szövetség 316. Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedõk Szövetsége 317. Magyar Gazdák Tejtermelõ Szövetsége 318. Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 319. Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete 320. Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége 321. Magyar Gépjármûimportõrök Egyesülete 322. Magyar Gépjármûvezetõi Szakoktatók Érdek-képviseleti Szervezete 323. Magyar Germanisták Társasága 324. Magyar Gumiipari Szövetség 325. Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség 326. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 327. Magyar Gyógyszerész Kamara 328. Magyar Gyógytornászok Társasága 329. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége 330. Magyar Hadtudományi Társaság 331. Magyar Helsinki Bizottság 332. Magyar Igazságügyi Szakértõi Kamara 333. Magyar Igazságügyi Szakértõk Szövetsége 334. Magyar ILCO Szövetség 335. Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége 336. Magyar Innovációs Szövetség 337. Magyar Iparszövetség 338. Magyar Iskolaszék Egyesület 339. Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség 340. Magyar Játékpedagógiai és Játéktári Egyesület 341. Magyar Jazz Szövetség 342. Magyar Jogász Egylet 343. Magyar Jogászok az Európai Büntetõjogért Egyesület 344. Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ Szervezetek Szövetsége 345. Magyar Kábelkommunikációs Szövetség 346. Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség 347. Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége 348. Magyar Kapcsolt Energia Társaság 349. Magyar Kártevõirtók Országos Szövetsége 350. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 351. Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége 352. Magyar Kerámia Szövetség 353. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 354. Magyar Kertészeti Tanács 355. Magyar Kongresszusi Iroda 356. Magyar Korróziós Szövetség 357. Magyar Könnyûipari Szövetség 358. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése 359. Magyar Könyvtárosok Egyesülete

19 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám Magyar Könyvvizsgálói Kamara 361. Magyar Környezetvédelmi Egyesület 362. Magyar Környezetvédelmi Kamarai Szövetség 363. Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete 364. Magyar Közigazgatási Kar 365. Magyar Közterületi Reklám Szövetség 366. Magyar Köztisztviselõk, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 367. Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete 368. Magyar Kulturális Szövetség 369. Magyar Külgazdasági Szövetség 370. Magyar Lapkiadók Egyesülete 371. Magyar Lízing és Finanszírozó Társaságok Szövetsége 372. Magyar Lótenyésztõ és Lovas Szervezetek Szövetsége 373. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 374. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 375. Magyar Marketing Szövetség 376. Magyar Mentõ és Mentõtiszti Egyesület 377. Magyar Mérnökakadémia 378. Magyar Mérnöki Kamara 379. Magyar Minõség Társaság 380. Magyar Muzsikus Fórum 381. Magyar Mûtárgy- és Régiségkereskedõk Országos Szövetsége 382. Magyar Mûtõsasszisztensi Társulás 383. Magyar Naturisták Egyesülete 384. Magyar Nemesfémesek Országos Szövetsége 385. Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség 386. Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 387. Magyar Nemzeti Szívalapítvány 388. Magyar Nemzetõrök Országos Szövetsége 389. Magyar Népfõiskolai Collegium 390. Magyar Népfõiskolai Társaság 391. Magyar Nõk Szövetsége 392. Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara 393. Magyar Numizmatikai Társulat 394. Magyar Nyelvért Alapítvány 395. Magyar Nyomda- és Papíripari Szakmai Szövetség 396. Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége 397. Magyar Okleveles Adószakértõk Egyesülete 398. Magyar Oktatási, Tudományos és Kulturális Alapítványok Egyesülete 399. Magyar Optikus Ipartestület 400. Magyar Órások Ipartestülete 401. Magyar Országos Fodrász, Fogtechnikus, Kozmetikus, Kéz-Lábápoló és Mûkörömépítõ, Szikvízkészítõ, Kelmefestõ és Vegytisztító Szakmai Ipartestület 402. Magyar Országos Horgász Szövetség 403. Magyar Orvosi Kamara 404. Magyar Orvosok az Egészséges Környezetért 405. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 406. Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége 407. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 408. Magyar Önkormányzatok Szövetsége 409. Magyar Öntészeti Szövetség 410. Magyar Pénztárszövetség 411. Magyar Polgári Védelmi Szövetség

20 9476 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 412. Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete 413. Magyar Public Relations Szövetség 414. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete 415. Magyar Rákellenes Liga 416. Magyar Régész Szövetség 417. Magyar Reklámszövetség 418. Magyar Rendészettudományi Társaság 419. Magyar Sertéstenyésztõk Szövetsége 420. Magyar Sörgyártók Szövetsége 421. Magyar Speciális Mûvészeti Mûhely Egyesület 422. Magyar Speciális Olimpia Szövetség 423. Magyar Statisztikai Társaság 424. Magyar Szabadalmi Ügyvivõi Kamara 425. Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége 426. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 427. Magyar Szállítmányozók Szövetsége 428. Magyar Szállodaportások Aranykulcs Egyesülete 429. Magyar Szállodaszövetség 430. Magyar Szarvasmarhatenyésztõk Szövetsége 431. Magyar Szerencsejáték Szövetség 432. Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 433. Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács 434. Magyar Szív Egyesület 435. Magyar Szõlõ- és Bortermelõk Szövetsége 436. Magyar Sztómaterápiás Nõvérek Egyesülete 437. Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztõk Egyesülete 438. Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 439. Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége 440. Magyar Tartalékosok Szövetsége 441. Magyar Tartalomipari Szövetség 442. Magyar Távhõszolgáltatók Szakmai Szövetsége 443. Magyar Taxis Szövetség 444. Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége 445. Magyar Téglás Szövetség 446. Magyar Teleház Szövetség 447. Magyar Település- és Területfejlesztõk Szövetsége 448. Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete 449. Magyar Természetbarát Szövetség 450. Magyar Természetvédõk Szövetsége 451. Magyar Tollszövetség Egyesülés 452. Magyar Turisztikai Egyesület 453. Magyar Tûzoltó Szövetség 454. Magyar Újságírók és -készítõk Európai Szövetsége 455. Magyar Urbanisztikai Társaság 456. Magyar Úttörõk Szövetsége 457. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 458. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 459. Magyar Vámügyi Szövetség 460. Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés 461. Magyar Védelmiipari Szövetség 462. Magyar Védjegy Egyesület 463. Magyar Védõnõk Egyesülete 464. Magyar Vegyipari Szövetség

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Munkakörök megnevezése: 1. Jegyzői Kabinetvezető 2. Gazdálkodási

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 157 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 1. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Szociális és Munkaügyi Minisztérium nevében

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Szociális és Munkaügyi Minisztérium nevében A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Szociális és Munkaügyi Minisztérium nevében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére 2009. September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet. Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet. Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére. A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére. Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére. Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 136-8 /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Jegyzői munkakörre beérkezett

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti:hegedűs Ferenc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

...~:.&... Dr. Ulrich Attila alpolgármester

...~:.&... Dr. Ulrich Attila alpolgármester TELEFON: +36 42524-5 0 Ügyiratszám: KULT- 76-1/2015. Ügyintéző: Doka Diána, dr. Augusztinyi Krisztina Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben