HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE június 4., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 4., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE június 4., péntek 44. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 4.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl /2010. (VI. 4.) BM utasítás a helyi önkormányzatok által a vis maior tartalékkeret terhére igényelhetõ elõleg folyósításával kapcsolatos teendõkrõl 9460 V. Személyügyi hírek Álláspályázatok A Miskolci Közjegyzõi Kamara pályázatot hirdet a Berettyóújfalu 1. számú székhelyû közjegyzõi állás betöltésére 9461 Baja Város Önkormányzata pályázatot hirdet a polgármesteri hivatal pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási irodavezetõi munkakörének betöltésére 9462 Kaba Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki az Általános Mûvelõdési Központ fõigazgatói álláshelyének betöltésére 9463 Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére 9464 Lõrinci Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Lõrinci Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában jegyzõi állás betöltésére 9465 Vép Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Vép Város Önkormányzata aljegyzõi munkakörének betöltésére 9465 VII. Pályázati felhívások Solymár Nagyközség Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátására 9467 VIII. Közlemények Az Országgyûlés elnökének közleménye jegyzékbe vett érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek listájáról 9468 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról 9482

2 9458 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám IX. Hirdetmények Mérlegbeszámolók Rozgonyi Attila, független országgyûlési képviselõjelölt pénzügyi elszámolása 9483 A Magyar Vállalkozó Egységpárt évi pénzügyi beszámolója 9484 Az Alapítvány Lórév Községért Közalapítvány évi pénzügyi beszámolója 9485 A Nyomdászokért Alapítvány évi pénzügyi beszámolója 9486 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány évi pénzügyi beszámolója 9487 Igazolványok érvénytelenítése 9489

3 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9459 III. Utasítások, jogi iránymutatások A belügyminiszter 1/2010. (VI. 4.) BM utasítása miniszteri biztos kinevezésérõl A kialakult árvízi helyzetre tekintettel a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdése alapján az alábbi utasítást adom ki: 1. A rendkívüli idõjárási helyzet miatt kialakult árvízi védekezés és az újjáépítés koordinálása érdekében kinevezem dr. Bakondi Györgyöt miniszteri biztossá. 2. A miniszteri biztos kinevezése június 5. naptól visszavonásig, de legfeljebb 6 hónapig szól. 3. A miniszteri biztos feladata az árvízi védekezés és az újjáépítés koordinálása. 4. A miniszteri biztos feladatainak gyakorlati végrehajtását a belügyminiszter irányítja. 5. A miniszteri biztos a tevékenységét soron kívül köteles megkezdeni. 6. Ez az utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba, a miniszteri biztosi kinevezésének visszavonásával vagy megszûnésével hatályát veszti. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

4 9460 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám A belügyminiszter 2/2010. (VI. 4.) BM utasítása a helyi önkormányzatok által a vis maior tartalékkeret terhére igényelhetõ elõleg folyósításával kapcsolatos teendõkrõl A helyi önkormányzatok által a vis maior tartalékkeret terhére igényelhetõ elõleg folyósításának szabályozására figyelemmel a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdésére kiadom az alábbi utasítást: 1. A helyi önkormányzatnak vagy a többcélú kistérségi társulásnak a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. (2) bekezdése szerinti elõlegigényét a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõje miniszteri döntésre abban az esetben terjeszti fel, ha a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás által jelzett igény alapjául szolgáló káresemény valódiságát, valamint az azonnali segítségnyújtás szükségességét az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vagy a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság (a továbbiakban együtt: Védelmi Igazgatóság) igazolja. 2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõje a Védelmi Igazgatóságot a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás elõlegigényérõl legkésõbb az igény beérkezését követõ munkanapon tájékoztatja. 3. A Védelmi Igazgatóság vezetõje a) védekezési kiadásokkal kapcsolatos elõleg igény esetén a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás elõlegigényérõl való tudomásszerzést folyamatos védekezés esetén a védekezés befejezését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 24 órán belül meggyõzõdik a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás által jelzett igény alapjául szolgáló káresemény valódiságáról, valamint az azonnali segítségnyújtás szükségességérõl, és errõl az R. 2. melléklete szerinti adatlapnak az ebr42 rendszerben való rögzítésével a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõjét tájékoztatja, b) helyreállítási kiadásokkal kapcsolatos elõleg igény esetén az R. 3. (6) bekezdése szerinti eljárásrend alapján meggyõzõdik a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás által jelzett igény alapjául szolgáló káresemény valódiságáról, valamint az azonnali segítségnyújtás szükségességérõl, és errõl az R. 3. melléklete szerinti adatlapnak az ebr42 rendszerben való rögzítésével a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõjét tájékoztatja. 4. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõje a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás Védelmi Igazgatóság által igazolt elõlegigényét a) védekezés esetén az 5. pontban foglalt kivétellel a jelzett védekezési költségek legfeljebb 50%-ának megfelelõ összeggel, b) helyreállítás esetén a jelzett helyreállítási költségek legfeljebb 15%-ának megfelelõ összeggel terjeszti fel miniszteri döntésre. 5. Indokolt esetben, a miniszter egyedi döntése alapján a 4. a) pontban foglaltnál magasabb arányban is megállapítható a támogatási összeg. 6. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, és december 31-én hatályát veszti. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

5 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9461 V. Személyügyi hírek Álláspályázatok A Miskolci Közjegyzõi Kamara pályázatot hirdet a Berettyóújfalu 1. számú székhelyû közjegyzõi állás betöltésére Az állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzõkrõl szóló évi XLI. törvényben elõírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek. Közjegyzõvé az nevezhetõ ki, aki: magyar állampolgár, választójoggal rendelkezik, egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik, a jogi szakvizsgát letette, legalább háromévi közjegyzõ-helyettesi gyakorlatot igazol (amelynek megfelel legalább hároméves bírói, ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzõi gyakorlat), aki hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a Ktv. 17. (3) bekezdés a) d) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn, akivel szemben a módosított Ktv. 7. -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetõleg amennyiben fennáll, vállalja, hogy kinevezése esetén azt az eskütétel idõpontjáig megszünteti, aki vállalja, hogy kinevezésekor, majd ezt követõen ötévente az esedékességtõl számítva 30 napon belül vagyonnyilatkozatot tesz. A pályázathoz mellékelni kell: 1. személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány, vagy magyar útlevél, vagy a tulajdonos arcképét és aláírását tartalmazó vezetõi engedély hiteles másolatát, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány hiteles másolatát, 2. annak igazolását, hogy a pályázó a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartásában nem szerepel, 3. egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma hiteles másolatát, 4. jogiszakvizsga-bizonyítvány hiteles másolatát, 5. a legalább hároméves közjegyzõ-helyettesi gyakorlat (illetve az annak megfelelõ legalább három éves bírói, ügyészi, ügyvédi és jogtanácsosi vagy közjegyzõi gyakorlat) igazolását, 6. hatósági bizonyítványt arról, hogy a Ktv. 17. (3) bekezdés a) d) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn, 7. a kinevezés esetére vállalt, az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot (Ktv. 17. ), 8. a kinevezés esetére vállalt, a vagyonnyilatkozat megtételére vonatkozó nyilatkozatot, 9. nemleges adó- és társadalombiztosítási tartozás igazolását, valamint 10. szakmai önéletrajzot. Amennyiben a pályázó a pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell: 11. C típusú középfokú vagy felsõfokú, illetve jogi szaknyelvi anyaggal bõvített felsõfokú nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles másolatát, 12. a közjegyzõséggel, a nem peres eljárásokkal, valamint a magánjogi, kereskedelmi jogi és a közjegyzõséggel kapcsolatos jogtörténeti publikációk másolatát oly módon, hogy megállapítható legyen, mely kiadványban jelent meg, 13. tudományos tevékenység igazolására az állam- és jogtudományok körébõl megszerzett PhD-fokozat megszerzését tanúsító okirat hiteles másolatát, LLM-minõsítés hiteles másolatát,

6 9462 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 14. közjegyzõhelyettes pályázó esetében figyelembe vehetõ a munkáltató által adott értékelés, 15. a közjegyzõjelölti, -helyettesi vizsga teljesítésének igazolását hiteles másolatban. A pályázók szakmai felkészültségét a közjegyzõi kamara elnöksége személyes meghallgatás során vizsgálja. Pályázati határidõ: július 31. A pályázatokat a következõ címre kell benyújtani: Miskolci Közjegyzõi Kamara elnöksége, 3530 Miskolc I., Reményi u. 1. I/6. Dr. Kónya Katalin s. k., a Miskolci Közjegyzõi Kamara elnöke Baja Város Önkormányzata pályázatot hirdet a polgármesteri hivatal pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási irodavezetõi munkakörének betöltésére A pályázat kiírására a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 10. (1) bekezdése alapján került sor. A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidõ kikötésével. A vezetõi megbízás idõtartama: határozatlan idejû. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Baja város polgármesteri hivatala, 6500 Baja, Szentháromság tér 1. Ellátandó feladatok: Önkormányzati szintû gazdálkodás tervezése, szervezése, önkormányzati szintû pénzügyi tervezés, beszámolók készítése, önkormányzati intézmények mûködõképességének biztosítása. Önkormányzati, intézményi fejlesztési, beruházási, felújítási feladatok pénzügyi lebonyolítása. Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények által benyújtott pályázatok pénzügyi részének összeállítása, elszámolásban történõ közremûködés. Az önkormányzat gazdálkodását meghatározó szabályzatok naprakész megfelelõségének biztosítása. A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: A pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási iroda vezetése, költségvetés és beszámoló készítése, az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása, képviselõ-testületi elõterjesztések elkészítése, számviteli, könyvelési, nyilvántartási és egyéb pénzügyi igazgatási feladatok. A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése: pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási iroda. Az irányítása alá tartozó személyek száma: 18 fõ. A munkáltatói jogkör gyakorlója: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 36. (2) bekezdés b) pontja alapján a jegyzõ. Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv., valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, közgazdaság-tudományi egyetemen, illetve pénzügyi-számviteli fõiskolai karon szerzett diploma, legalább 5 év szakmai gyakorlat önkormányzati költségvetési szervnél, versenyvizsga, amennyiben a pályázó versenyvizsga letételére kötelezett, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

7 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9463 A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatási alap- és szakvizsga megléte, legalább 5 év vezetõi gyakorlat, angol vagy német középfokú nyelvvizsga, MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintû ismerete. A pályázathoz csatolandó iratok: a büntetlen elõélet igazolására 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok hiteles másolati példánya. A munkakör betöltésének idõpontja: a munkakör július 1-jétõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: június 19. A pályázat benyújtásának módja: postai úton: Baja város jegyzõje részére címezve s. k. felbontásra 6500 Baja, Szentháromság tér 1., személyesen: polgármesteri hivatal I. emelet 29. szoba, Müller Zsuzsanna humánszervezõ ügyintézõnél. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási irodavezetõ. Az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatásáról a munkáltató határoz. Az eredménytelenül pályázókat 8 napon belül írásban értesítjük, pályázati anyagukat visszaküldjük. A megbízó fenntartja a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát. A pályázat közzététele: Hivatalos Értesítõ, a KSZK honlapja, Baja város honlapja, Bácskai Napló. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a (79) as telefonszámon kérhetõ. Kaba Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki az Általános Mûvelõdési Központ fõigazgatói álláshelyének betöltésére A magasabb vezetõi megbízás idõtartama október 1-jétõl július 31-ig terjedõ idõszakra szól. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4183 Kaba, Kossuth u. 2. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Az ÁMK vezetõje felelõs az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Feladatkörébe tartozik többek között a nevelõtestület vezetése, a nevelõ- és oktatómunka irányítása és ellenõrzése, a nevelõtestület jogkörébe tartozó döntések elõkészítése, végrehajtásuk szakszerû megszervezése és ellenõrzése. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: fõiskolai vagy egyetemi végzettség, = a közoktatási törvény a szerinti képesítés, = a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról, a mûvészeti, a közmûvelõdési és közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló, módosított 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. (1), (2) és (4) bekezdése szerinti képesítés,

8 9464 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám szakmai gyakorlat legalább 5 év szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat legalább 5 év szakmai tapasztalat, pedagógus-szakvizsga. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatkezelési nyilatkozat, képzettséget igazoló okirat másolata, az intézmény vezetésére vonatkozó program. A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban október 1-jétõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján történõ közzétételt követõ 45 napon belül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csabai Zsolt jegyzõ nyújt az (54) es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kaba Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete címére történõ megküldésével (4183 Kaba, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: ÁMK-fõigazgató. A pályázat elbírálásának módja, rendje: elõzetes véleményezési eljárásokat követõen a képviselõ-testület dönt. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 60 napon belül. Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére A pályázat kiírására a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. -a alapján került sor. Az állás betöltésének feltételei: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, képesítési elõírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint, 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint versenyvizsga, közigazgatási szakvizsga. legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat, 2 éves vezetõi gyakorlat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázathoz mellékelni kell 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot, nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk megismerhetik a pályázó anyagát, szakmai önéletrajzot. Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény szerint. A pályázat benyújtásának határideje: július 4. Az elbírálás határideje: augusztus 3.

9 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9465 A munkakör betölthetõ: augusztus 4. Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló kinevezés hat hónap próbaidõ kikötésével tölthetõ be. Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázatokat legalább 3 tagú bizottság bírálja el. A pályázatot zárt borítékban Pénzügyi osztályvezetõi munkakör megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. Telefon: 06 (28) Lõrinci Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Lõrinci Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában jegyzõi állás betöltésére Pályázati feltételek: igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatás menedzseri képesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, legalább kétéves közigazgatási gyakorlat, közigazgatási versenyvizsga, kivéve, ha jogszabály ez alól felmentést ad, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik, nyilatkozatot arról, hogy zárt vagy nyílt ülés keretében kéri a pályázat megtárgyalását. Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény alapján. A munkakör a képviselõ-testületi döntést követõen azonnal betölthetõ, a kinevezés határozatlan idõre szól. A Ktv. által érintett esetekben a kikötött próbaidõ 3 hónap. A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való közzétételtõl számított 10. nap. A pályázati kiírás további közzétételének a helye: KSZK-honlap és Lõrinci város honlapja A pályázat benyújtásának címzettje és helye: Lõrinci város polgármestere, Lõrinci Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 3012 Lõrinci, Szabadság tér 26. A borítékon kérjük feltüntetni, hogy Jegyzõi álláspályázat. A pályázat elbírálásának határideje a benyújtás határidejét követõen rendkívüli képviselõ-testületi ülés keretében történik. Információ kérhetõ a következõ telefonszámon: (37) Vép Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Vép Város Önkormányzata aljegyzõi munkakörének betöltésére A pályázat kiírására a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 10. (1) bekezdése alapján került sor. A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól. A munkavégzés helye: Vas megye, 9751 Vép, Rákóczi u. 8. A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 36. (1) bekezdése szerint: a jegyzõ helyettesítése, a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.

10 9466 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám Jogállás, illetmény, juttatások: a jogállás, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, fõiskola, igazgatásszervezõi vagy egyetemi állami és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés is elfogadható, közigazgatási versenyvizsga, vagy a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet szerinti mentesség. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az aljegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetõi elképzelések, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító oklevél és versenyvizsga, szakvizsga-bizonyítvány másolata, vagy a mentesítésrõl szóló igazolás, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban augusztus 2-ától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: a honlapon foglaltak szerint. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Vép Város Önkormányzata címére történõ megküldésével (9751 Vép, Rákóczi u. 8.), valamint a munkakör megnevezése: Aljegyzõ. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálásáról a benyújtási határidõt követõ testületi ülés dönt. A pályázat elbírálásának határideje: a honlapon közzétettek szerint. A pályázati kiírás további közzétételének helye: május 21., valamint a polgármesteri hivatal hirdetõtáblája. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Ktv. 11/B. -a alapján hat hónapos próbaidõ kikötésre kerül sor. A pályázathoz csatolni kell a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázatát a pályázati eljárásban részt vevõk megismerhessék, nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint a pályázó nyilatkozatát, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

11 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9467 VII. Pályázati felhívások Solymár Nagyközség Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátására Solymár Nagyközség Önkormányzata (2083 Solymár, József A. u. 1.) a évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényre, autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátására, jogi személyiségû és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozók részére az alábbi pályázatot írja ki: A pályázaton való részvétel feltételei: 1. lejárt és esedékes adó, illetve adó módjára behajtandó köztartozások hiányának igazolása, 2. a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek igazolása, 3. bejegyzett, illetve nyilvántartott jogi státus. A pályázat beadásának határideje: a pályázati felhívás Hivatalos Értesítõben való közzétételét követõ 60. nap. Az elbírálás módja: a pályázatok elbírálására jogosult Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Az elbírálás szempontjai: A képviselõ-testület a feltételeknek eleget tevõ pályázók közül elõnyben részesíti azon pályázókat, amelyek a szolgáltatást a lehetõ legalacsonyabb mértékû önkormányzati támogatással vagy önkormányzati támogatás nélkül, illetve lehetõ legtöbb járatszám biztosítása mellett valósítják meg. A pályázat nyertesének az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázó nyilvánítható az önkormányzat e szakfeladatának éves költségvetési keretének erejéig. Az eredményhirdetés idõpontja: az ajánlattétel benyújtási határidejének lejártát követõ 15. nap. A szerzõdéskötés határideje: az eredményhirdetés idõpontját követõ 5 napon belül. A szolgáltatás megkezdésének napja: a szerzõdéskötést követõ 3. nap. A szerzõdés idõtartama: 5 év határozott idõtartam. A szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet. Egy pályázó csak egy ajánlatot tehet. A pályázatok beadása elõtt konzultációs lehetõséget biztosítunk június 10-én (csütörtökön) 10 órakor a polgármesteri hivatalban. A részletes pályázati kiírás Solymár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában vehetõ át a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán Ft + 25% áfa díj házi pénztárba történõ befizetése ellenében vagy az összeg a kiíró OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú számlájára történõ átutalását követõen, az átutalás visszavonhatatlan igazolásának bemutatása mellett. A polgármesteri hivatal nyitva tartása: hétfõ 8 18 óra között; kedd, csütörtök 8 16 óra között, szerda óra között, pénteken óra között. A pályázaton kizárólag olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírást megvásárolta. A pályázati felhívás a Hivatalos Értesítõben, a Magyar Nemzetben, a Magyar Hírlapban és a Solymári Hírmondóban, valamint a weboldalon kerül közzétételre.

12 9468 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám VIII. Közlemények Az Országgyûlés elnökének közleménye jegyzékbe vett érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek listájáról A Magyar Köztársaság Országgyûlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 141. (3) bekezdése alapján közzéteszem az (1) bekezdés szerint jegyzékbe vett érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek listáját. 1. Józan Élet Egészség- és Családvédõ Országos Szövetség 2. LÁNC Egészségkárosodott emberek Szervezeteinek Szövetsége 3. Legyen a betû jó barát Alapítvány 4. Lungo Drom Országos Érdekvédelmi Cigányszövetség 5. Mosoly Nõvérszolgálat és Egészségvédõ Egyesület 6. Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége os Vitézi Lovagrend Világszövetsége Óra Alapítvány os Szabadságharcos Lovagrend os Szövetség 12. A Családi Nevelésért Alapítvány 13. ÁFOSZ Állami Földet Bérlõk Országos Szövetsége 14. Agrár Szervezetek Országos Szövetsége 15. Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége 16. Akciószövetség Magyarországért 17. Akkreditált Iskolarendszerû Felsõfokú Szakképzés Kollégiuma Egyesület 18. Alapítvány a Fenilketonuriás Gyermekekért 19. Alapítvány a Reálértelmiségért 20. Alapítvány a választásokért 21. Alba Kör Erõszakmentes Mozgalom a Békéért 22. Albireo Klímamegfigyelõ Hálózat és Amatõrcsillagász Klub 23. Alkotmányossági Mûhely és Fórum Társaság 24. Állami Számvevõszék Nyugdíjasainak Egyesülete 25. Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 26. Állampolgári Jogvédõ Liga 27. Állástalan Diplomások Országos Bizottsága 28. Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzési Dolgozók Szakszervezete 29. Alpesi és Szánentáli Kecsketenyésztõk Magyarországi Egyesülete 30. Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 31. Általános Mûvelõdési Központok Országos Egyesülete 32. Alternatív Színházak Szövetsége 33. Alternatív Távközlési Szolgáltatók Egyesülete 34. Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországi Irodája 35. Amnesty International Magyarország 36. Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete 37. Angolul Beszélõk Világszövetsége Magyar Tagozat 38. ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület 39. ASVA Audiovizuális Mûvek Szerzõi Jogait Védõ Közcélú Alapítvány 40. Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége 41. Autisták Országos Szövetsége

13 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám Autóbuszvezetõk Nemzeti Szabad Szakszervezete 43. Autólopás-károsultak Érdekvédelmi Szövetsége 44. Autonóm Szakszervezetek Szövetsége 45. Autósiskolák Szakmai Érdekegyeztetõ Fóruma 46. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 47. Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete 48. Baromfi Termék Tanács 49. Befektetési Szolgáltatók Szövetsége 50. Belpolitikai Kutatások Központja Alapítvány 51. Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete 52. Bercsényi Miklós Honvédelmi Egyesület 53. Bet(y)ár Barátok Egyesülete a Társadalmi Igazságosságért 54. Biomassza Erõmûvek Egyesülése 55. Bírósági Dolgozók Szakszervezete 56. Biztonságos Tiszta Környezetért Alapítvány 57. Biztosítottak Országos Érdekérvényesítõ Alapítványa 58. BOCS- Bokor ÖKO Csoport Alapítvány 59. Bocskai Szövetség 60. Boncmesterek Országos Egyesülete 61. Bölcsõdei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 62. Bõr- és Cipõipari Egyesülés 63. Budapest Autósiskola Egyesület 64. Budapest Fórum Európai Regionális Tanulmányok Hálózata Egyesület 65. Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége 66. Budapesti Montessori Társaság 67. Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete 68. Civil International Nemzetközi Polgári Liga 69. Civilek az Európai Unióért 70. Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület 71. Cukoripari Egyesülés 72. Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért 73. Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 74. Deák Ferenc Jogtudományi Ismeretterjesztõ Egyesület 75. Démoszthenész Beszédhibások és Segítõik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 76. Diabétesz Junior Magyar Cukorbeteg Gyermekekért és Fiatalokért Országos Szövetség 77. DIÁK ÉSZ Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdek-képviseleti Szövetsége 78. Direkt Marketing Szövetség 79. Dohány Terméktanács 80. Doktoranduszok Országos Szövetsége 81. Dr. Hun Nándor Egészségileg Hátrányos Helyzetû Nyugdíjasok Egyesülete 82. Duna Kör 83. EDDSZ Egészségügyben és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 84. Egészségügyi Szakdolgozók Együttmûködési Fóruma 85. Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klubja 86. Egymást Segítõ Egyesület 87. Egyszerû Emberek Fóruma 88. Élelmezésvezetõk Országos Szövetsége 89. Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 90. Életfa Környezetvédõ Szövetség 91. Elsõ Magyar Gazdasági Jogszabály Harmonizációs Egyesület 92. Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete 93. EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület 94. Energetikai Berendezésgyártók Szövetsége

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek 49. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. október 22., szerda XI. évfolyam, 2008/43. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 647 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 23., péntek XII. évfolyam, 2009/3. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 11. szám 2010. november 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. június 23 27. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/26. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Dornyay Béla Múzeum Dornyay Béla Múzeum múzeumi kiállításrendező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Nógrád megye, 3100 Salgótarján,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. augusztus 22., péntek XI. évfolyam, 2008/34. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. március 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/12. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. július 22., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2013. (VII. 22.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Működési

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM oldal KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére... 281 Pályázati felhívás nevelési-oktatási

Részletesebben

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők A köztisztviselők, kormánytiszségviselők jogállásáról a) a Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal (a továbbiakban: központi államigazgatási szerv), b) a kormányhivatal

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi LXXII. törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról... 1857 4/2006. (VII.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3087 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 20., péntek XII. évfolyam, 2009/11. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda. Tartalomjegyzék. 274/2010. (XII. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda. Tartalomjegyzék. 274/2010. (XII. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda Tartalomjegyzék 274/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 276/2010. (XII. 15.) Korm.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben