HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE június 4., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 4., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE június 4., péntek 44. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 4.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl /2010. (VI. 4.) BM utasítás a helyi önkormányzatok által a vis maior tartalékkeret terhére igényelhetõ elõleg folyósításával kapcsolatos teendõkrõl 9460 V. Személyügyi hírek Álláspályázatok A Miskolci Közjegyzõi Kamara pályázatot hirdet a Berettyóújfalu 1. számú székhelyû közjegyzõi állás betöltésére 9461 Baja Város Önkormányzata pályázatot hirdet a polgármesteri hivatal pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási irodavezetõi munkakörének betöltésére 9462 Kaba Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki az Általános Mûvelõdési Központ fõigazgatói álláshelyének betöltésére 9463 Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére 9464 Lõrinci Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Lõrinci Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában jegyzõi állás betöltésére 9465 Vép Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Vép Város Önkormányzata aljegyzõi munkakörének betöltésére 9465 VII. Pályázati felhívások Solymár Nagyközség Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátására 9467 VIII. Közlemények Az Országgyûlés elnökének közleménye jegyzékbe vett érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek listájáról 9468 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról 9482

2 9458 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám IX. Hirdetmények Mérlegbeszámolók Rozgonyi Attila, független országgyûlési képviselõjelölt pénzügyi elszámolása 9483 A Magyar Vállalkozó Egységpárt évi pénzügyi beszámolója 9484 Az Alapítvány Lórév Községért Közalapítvány évi pénzügyi beszámolója 9485 A Nyomdászokért Alapítvány évi pénzügyi beszámolója 9486 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány évi pénzügyi beszámolója 9487 Igazolványok érvénytelenítése 9489

3 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9459 III. Utasítások, jogi iránymutatások A belügyminiszter 1/2010. (VI. 4.) BM utasítása miniszteri biztos kinevezésérõl A kialakult árvízi helyzetre tekintettel a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdése alapján az alábbi utasítást adom ki: 1. A rendkívüli idõjárási helyzet miatt kialakult árvízi védekezés és az újjáépítés koordinálása érdekében kinevezem dr. Bakondi Györgyöt miniszteri biztossá. 2. A miniszteri biztos kinevezése június 5. naptól visszavonásig, de legfeljebb 6 hónapig szól. 3. A miniszteri biztos feladata az árvízi védekezés és az újjáépítés koordinálása. 4. A miniszteri biztos feladatainak gyakorlati végrehajtását a belügyminiszter irányítja. 5. A miniszteri biztos a tevékenységét soron kívül köteles megkezdeni. 6. Ez az utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba, a miniszteri biztosi kinevezésének visszavonásával vagy megszûnésével hatályát veszti. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

4 9460 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám A belügyminiszter 2/2010. (VI. 4.) BM utasítása a helyi önkormányzatok által a vis maior tartalékkeret terhére igényelhetõ elõleg folyósításával kapcsolatos teendõkrõl A helyi önkormányzatok által a vis maior tartalékkeret terhére igényelhetõ elõleg folyósításának szabályozására figyelemmel a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdésére kiadom az alábbi utasítást: 1. A helyi önkormányzatnak vagy a többcélú kistérségi társulásnak a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. (2) bekezdése szerinti elõlegigényét a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõje miniszteri döntésre abban az esetben terjeszti fel, ha a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás által jelzett igény alapjául szolgáló káresemény valódiságát, valamint az azonnali segítségnyújtás szükségességét az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vagy a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság (a továbbiakban együtt: Védelmi Igazgatóság) igazolja. 2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõje a Védelmi Igazgatóságot a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás elõlegigényérõl legkésõbb az igény beérkezését követõ munkanapon tájékoztatja. 3. A Védelmi Igazgatóság vezetõje a) védekezési kiadásokkal kapcsolatos elõleg igény esetén a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás elõlegigényérõl való tudomásszerzést folyamatos védekezés esetén a védekezés befejezését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 24 órán belül meggyõzõdik a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás által jelzett igény alapjául szolgáló káresemény valódiságáról, valamint az azonnali segítségnyújtás szükségességérõl, és errõl az R. 2. melléklete szerinti adatlapnak az ebr42 rendszerben való rögzítésével a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõjét tájékoztatja, b) helyreállítási kiadásokkal kapcsolatos elõleg igény esetén az R. 3. (6) bekezdése szerinti eljárásrend alapján meggyõzõdik a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás által jelzett igény alapjául szolgáló káresemény valódiságáról, valamint az azonnali segítségnyújtás szükségességérõl, és errõl az R. 3. melléklete szerinti adatlapnak az ebr42 rendszerben való rögzítésével a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõjét tájékoztatja. 4. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályának vezetõje a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás Védelmi Igazgatóság által igazolt elõlegigényét a) védekezés esetén az 5. pontban foglalt kivétellel a jelzett védekezési költségek legfeljebb 50%-ának megfelelõ összeggel, b) helyreállítás esetén a jelzett helyreállítási költségek legfeljebb 15%-ának megfelelõ összeggel terjeszti fel miniszteri döntésre. 5. Indokolt esetben, a miniszter egyedi döntése alapján a 4. a) pontban foglaltnál magasabb arányban is megállapítható a támogatási összeg. 6. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, és december 31-én hatályát veszti. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

5 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9461 V. Személyügyi hírek Álláspályázatok A Miskolci Közjegyzõi Kamara pályázatot hirdet a Berettyóújfalu 1. számú székhelyû közjegyzõi állás betöltésére Az állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzõkrõl szóló évi XLI. törvényben elõírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek. Közjegyzõvé az nevezhetõ ki, aki: magyar állampolgár, választójoggal rendelkezik, egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik, a jogi szakvizsgát letette, legalább háromévi közjegyzõ-helyettesi gyakorlatot igazol (amelynek megfelel legalább hároméves bírói, ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzõi gyakorlat), aki hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a Ktv. 17. (3) bekezdés a) d) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn, akivel szemben a módosított Ktv. 7. -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetõleg amennyiben fennáll, vállalja, hogy kinevezése esetén azt az eskütétel idõpontjáig megszünteti, aki vállalja, hogy kinevezésekor, majd ezt követõen ötévente az esedékességtõl számítva 30 napon belül vagyonnyilatkozatot tesz. A pályázathoz mellékelni kell: 1. személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány, vagy magyar útlevél, vagy a tulajdonos arcképét és aláírását tartalmazó vezetõi engedély hiteles másolatát, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány hiteles másolatát, 2. annak igazolását, hogy a pályázó a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartásában nem szerepel, 3. egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma hiteles másolatát, 4. jogiszakvizsga-bizonyítvány hiteles másolatát, 5. a legalább hároméves közjegyzõ-helyettesi gyakorlat (illetve az annak megfelelõ legalább három éves bírói, ügyészi, ügyvédi és jogtanácsosi vagy közjegyzõi gyakorlat) igazolását, 6. hatósági bizonyítványt arról, hogy a Ktv. 17. (3) bekezdés a) d) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn, 7. a kinevezés esetére vállalt, az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot (Ktv. 17. ), 8. a kinevezés esetére vállalt, a vagyonnyilatkozat megtételére vonatkozó nyilatkozatot, 9. nemleges adó- és társadalombiztosítási tartozás igazolását, valamint 10. szakmai önéletrajzot. Amennyiben a pályázó a pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell: 11. C típusú középfokú vagy felsõfokú, illetve jogi szaknyelvi anyaggal bõvített felsõfokú nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles másolatát, 12. a közjegyzõséggel, a nem peres eljárásokkal, valamint a magánjogi, kereskedelmi jogi és a közjegyzõséggel kapcsolatos jogtörténeti publikációk másolatát oly módon, hogy megállapítható legyen, mely kiadványban jelent meg, 13. tudományos tevékenység igazolására az állam- és jogtudományok körébõl megszerzett PhD-fokozat megszerzését tanúsító okirat hiteles másolatát, LLM-minõsítés hiteles másolatát,

6 9462 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 14. közjegyzõhelyettes pályázó esetében figyelembe vehetõ a munkáltató által adott értékelés, 15. a közjegyzõjelölti, -helyettesi vizsga teljesítésének igazolását hiteles másolatban. A pályázók szakmai felkészültségét a közjegyzõi kamara elnöksége személyes meghallgatás során vizsgálja. Pályázati határidõ: július 31. A pályázatokat a következõ címre kell benyújtani: Miskolci Közjegyzõi Kamara elnöksége, 3530 Miskolc I., Reményi u. 1. I/6. Dr. Kónya Katalin s. k., a Miskolci Közjegyzõi Kamara elnöke Baja Város Önkormányzata pályázatot hirdet a polgármesteri hivatal pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási irodavezetõi munkakörének betöltésére A pályázat kiírására a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 10. (1) bekezdése alapján került sor. A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidõ kikötésével. A vezetõi megbízás idõtartama: határozatlan idejû. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Baja város polgármesteri hivatala, 6500 Baja, Szentháromság tér 1. Ellátandó feladatok: Önkormányzati szintû gazdálkodás tervezése, szervezése, önkormányzati szintû pénzügyi tervezés, beszámolók készítése, önkormányzati intézmények mûködõképességének biztosítása. Önkormányzati, intézményi fejlesztési, beruházási, felújítási feladatok pénzügyi lebonyolítása. Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények által benyújtott pályázatok pénzügyi részének összeállítása, elszámolásban történõ közremûködés. Az önkormányzat gazdálkodását meghatározó szabályzatok naprakész megfelelõségének biztosítása. A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: A pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási iroda vezetése, költségvetés és beszámoló készítése, az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása, képviselõ-testületi elõterjesztések elkészítése, számviteli, könyvelési, nyilvántartási és egyéb pénzügyi igazgatási feladatok. A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése: pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási iroda. Az irányítása alá tartozó személyek száma: 18 fõ. A munkáltatói jogkör gyakorlója: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 36. (2) bekezdés b) pontja alapján a jegyzõ. Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv., valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, közgazdaság-tudományi egyetemen, illetve pénzügyi-számviteli fõiskolai karon szerzett diploma, legalább 5 év szakmai gyakorlat önkormányzati költségvetési szervnél, versenyvizsga, amennyiben a pályázó versenyvizsga letételére kötelezett, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

7 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9463 A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatási alap- és szakvizsga megléte, legalább 5 év vezetõi gyakorlat, angol vagy német középfokú nyelvvizsga, MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintû ismerete. A pályázathoz csatolandó iratok: a büntetlen elõélet igazolására 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok hiteles másolati példánya. A munkakör betöltésének idõpontja: a munkakör július 1-jétõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: június 19. A pályázat benyújtásának módja: postai úton: Baja város jegyzõje részére címezve s. k. felbontásra 6500 Baja, Szentháromság tér 1., személyesen: polgármesteri hivatal I. emelet 29. szoba, Müller Zsuzsanna humánszervezõ ügyintézõnél. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási irodavezetõ. Az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatásáról a munkáltató határoz. Az eredménytelenül pályázókat 8 napon belül írásban értesítjük, pályázati anyagukat visszaküldjük. A megbízó fenntartja a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát. A pályázat közzététele: Hivatalos Értesítõ, a KSZK honlapja, Baja város honlapja, Bácskai Napló. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a (79) as telefonszámon kérhetõ. Kaba Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki az Általános Mûvelõdési Központ fõigazgatói álláshelyének betöltésére A magasabb vezetõi megbízás idõtartama október 1-jétõl július 31-ig terjedõ idõszakra szól. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4183 Kaba, Kossuth u. 2. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Az ÁMK vezetõje felelõs az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Feladatkörébe tartozik többek között a nevelõtestület vezetése, a nevelõ- és oktatómunka irányítása és ellenõrzése, a nevelõtestület jogkörébe tartozó döntések elõkészítése, végrehajtásuk szakszerû megszervezése és ellenõrzése. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: fõiskolai vagy egyetemi végzettség, = a közoktatási törvény a szerinti képesítés, = a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról, a mûvészeti, a közmûvelõdési és közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló, módosított 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. (1), (2) és (4) bekezdése szerinti képesítés,

8 9464 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám szakmai gyakorlat legalább 5 év szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat legalább 5 év szakmai tapasztalat, pedagógus-szakvizsga. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatkezelési nyilatkozat, képzettséget igazoló okirat másolata, az intézmény vezetésére vonatkozó program. A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban október 1-jétõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján történõ közzétételt követõ 45 napon belül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csabai Zsolt jegyzõ nyújt az (54) es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kaba Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete címére történõ megküldésével (4183 Kaba, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: ÁMK-fõigazgató. A pályázat elbírálásának módja, rendje: elõzetes véleményezési eljárásokat követõen a képviselõ-testület dönt. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 60 napon belül. Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére A pályázat kiírására a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. -a alapján került sor. Az állás betöltésének feltételei: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, képesítési elõírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint, 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint versenyvizsga, közigazgatási szakvizsga. legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat, 2 éves vezetõi gyakorlat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázathoz mellékelni kell 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot, nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk megismerhetik a pályázó anyagát, szakmai önéletrajzot. Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény szerint. A pályázat benyújtásának határideje: július 4. Az elbírálás határideje: augusztus 3.

9 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9465 A munkakör betölthetõ: augusztus 4. Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló kinevezés hat hónap próbaidõ kikötésével tölthetõ be. Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázatokat legalább 3 tagú bizottság bírálja el. A pályázatot zárt borítékban Pénzügyi osztályvezetõi munkakör megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. Telefon: 06 (28) Lõrinci Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Lõrinci Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában jegyzõi állás betöltésére Pályázati feltételek: igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatás menedzseri képesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, legalább kétéves közigazgatási gyakorlat, közigazgatási versenyvizsga, kivéve, ha jogszabály ez alól felmentést ad, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik, nyilatkozatot arról, hogy zárt vagy nyílt ülés keretében kéri a pályázat megtárgyalását. Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény alapján. A munkakör a képviselõ-testületi döntést követõen azonnal betölthetõ, a kinevezés határozatlan idõre szól. A Ktv. által érintett esetekben a kikötött próbaidõ 3 hónap. A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való közzétételtõl számított 10. nap. A pályázati kiírás további közzétételének a helye: KSZK-honlap és Lõrinci város honlapja A pályázat benyújtásának címzettje és helye: Lõrinci város polgármestere, Lõrinci Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 3012 Lõrinci, Szabadság tér 26. A borítékon kérjük feltüntetni, hogy Jegyzõi álláspályázat. A pályázat elbírálásának határideje a benyújtás határidejét követõen rendkívüli képviselõ-testületi ülés keretében történik. Információ kérhetõ a következõ telefonszámon: (37) Vép Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Vép Város Önkormányzata aljegyzõi munkakörének betöltésére A pályázat kiírására a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 10. (1) bekezdése alapján került sor. A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól. A munkavégzés helye: Vas megye, 9751 Vép, Rákóczi u. 8. A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 36. (1) bekezdése szerint: a jegyzõ helyettesítése, a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.

10 9466 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám Jogállás, illetmény, juttatások: a jogállás, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, fõiskola, igazgatásszervezõi vagy egyetemi állami és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés is elfogadható, közigazgatási versenyvizsga, vagy a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet szerinti mentesség. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az aljegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetõi elképzelések, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító oklevél és versenyvizsga, szakvizsga-bizonyítvány másolata, vagy a mentesítésrõl szóló igazolás, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban augusztus 2-ától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: a honlapon foglaltak szerint. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Vép Város Önkormányzata címére történõ megküldésével (9751 Vép, Rákóczi u. 8.), valamint a munkakör megnevezése: Aljegyzõ. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálásáról a benyújtási határidõt követõ testületi ülés dönt. A pályázat elbírálásának határideje: a honlapon közzétettek szerint. A pályázati kiírás további közzétételének helye: május 21., valamint a polgármesteri hivatal hirdetõtáblája. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Ktv. 11/B. -a alapján hat hónapos próbaidõ kikötésre kerül sor. A pályázathoz csatolni kell a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázatát a pályázati eljárásban részt vevõk megismerhessék, nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint a pályázó nyilatkozatát, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

11 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 9467 VII. Pályázati felhívások Solymár Nagyközség Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátására Solymár Nagyközség Önkormányzata (2083 Solymár, József A. u. 1.) a évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényre, autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátására, jogi személyiségû és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozók részére az alábbi pályázatot írja ki: A pályázaton való részvétel feltételei: 1. lejárt és esedékes adó, illetve adó módjára behajtandó köztartozások hiányának igazolása, 2. a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek igazolása, 3. bejegyzett, illetve nyilvántartott jogi státus. A pályázat beadásának határideje: a pályázati felhívás Hivatalos Értesítõben való közzétételét követõ 60. nap. Az elbírálás módja: a pályázatok elbírálására jogosult Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Az elbírálás szempontjai: A képviselõ-testület a feltételeknek eleget tevõ pályázók közül elõnyben részesíti azon pályázókat, amelyek a szolgáltatást a lehetõ legalacsonyabb mértékû önkormányzati támogatással vagy önkormányzati támogatás nélkül, illetve lehetõ legtöbb járatszám biztosítása mellett valósítják meg. A pályázat nyertesének az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázó nyilvánítható az önkormányzat e szakfeladatának éves költségvetési keretének erejéig. Az eredményhirdetés idõpontja: az ajánlattétel benyújtási határidejének lejártát követõ 15. nap. A szerzõdéskötés határideje: az eredményhirdetés idõpontját követõ 5 napon belül. A szolgáltatás megkezdésének napja: a szerzõdéskötést követõ 3. nap. A szerzõdés idõtartama: 5 év határozott idõtartam. A szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet. Egy pályázó csak egy ajánlatot tehet. A pályázatok beadása elõtt konzultációs lehetõséget biztosítunk június 10-én (csütörtökön) 10 órakor a polgármesteri hivatalban. A részletes pályázati kiírás Solymár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában vehetõ át a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán Ft + 25% áfa díj házi pénztárba történõ befizetése ellenében vagy az összeg a kiíró OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú számlájára történõ átutalását követõen, az átutalás visszavonhatatlan igazolásának bemutatása mellett. A polgármesteri hivatal nyitva tartása: hétfõ 8 18 óra között; kedd, csütörtök 8 16 óra között, szerda óra között, pénteken óra között. A pályázaton kizárólag olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírást megvásárolta. A pályázati felhívás a Hivatalos Értesítõben, a Magyar Nemzetben, a Magyar Hírlapban és a Solymári Hírmondóban, valamint a weboldalon kerül közzétételre.

12 9468 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám VIII. Közlemények Az Országgyûlés elnökének közleménye jegyzékbe vett érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek listájáról A Magyar Köztársaság Országgyûlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 141. (3) bekezdése alapján közzéteszem az (1) bekezdés szerint jegyzékbe vett érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek listáját. 1. Józan Élet Egészség- és Családvédõ Országos Szövetség 2. LÁNC Egészségkárosodott emberek Szervezeteinek Szövetsége 3. Legyen a betû jó barát Alapítvány 4. Lungo Drom Országos Érdekvédelmi Cigányszövetség 5. Mosoly Nõvérszolgálat és Egészségvédõ Egyesület 6. Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége os Vitézi Lovagrend Világszövetsége Óra Alapítvány os Szabadságharcos Lovagrend os Szövetség 12. A Családi Nevelésért Alapítvány 13. ÁFOSZ Állami Földet Bérlõk Országos Szövetsége 14. Agrár Szervezetek Országos Szövetsége 15. Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége 16. Akciószövetség Magyarországért 17. Akkreditált Iskolarendszerû Felsõfokú Szakképzés Kollégiuma Egyesület 18. Alapítvány a Fenilketonuriás Gyermekekért 19. Alapítvány a Reálértelmiségért 20. Alapítvány a választásokért 21. Alba Kör Erõszakmentes Mozgalom a Békéért 22. Albireo Klímamegfigyelõ Hálózat és Amatõrcsillagász Klub 23. Alkotmányossági Mûhely és Fórum Társaság 24. Állami Számvevõszék Nyugdíjasainak Egyesülete 25. Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 26. Állampolgári Jogvédõ Liga 27. Állástalan Diplomások Országos Bizottsága 28. Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzési Dolgozók Szakszervezete 29. Alpesi és Szánentáli Kecsketenyésztõk Magyarországi Egyesülete 30. Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 31. Általános Mûvelõdési Központok Országos Egyesülete 32. Alternatív Színházak Szövetsége 33. Alternatív Távközlési Szolgáltatók Egyesülete 34. Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországi Irodája 35. Amnesty International Magyarország 36. Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete 37. Angolul Beszélõk Világszövetsége Magyar Tagozat 38. ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület 39. ASVA Audiovizuális Mûvek Szerzõi Jogait Védõ Közcélú Alapítvány 40. Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége 41. Autisták Országos Szövetsége

13 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám Autóbuszvezetõk Nemzeti Szabad Szakszervezete 43. Autólopás-károsultak Érdekvédelmi Szövetsége 44. Autonóm Szakszervezetek Szövetsége 45. Autósiskolák Szakmai Érdekegyeztetõ Fóruma 46. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 47. Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete 48. Baromfi Termék Tanács 49. Befektetési Szolgáltatók Szövetsége 50. Belpolitikai Kutatások Központja Alapítvány 51. Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete 52. Bercsényi Miklós Honvédelmi Egyesület 53. Bet(y)ár Barátok Egyesülete a Társadalmi Igazságosságért 54. Biomassza Erõmûvek Egyesülése 55. Bírósági Dolgozók Szakszervezete 56. Biztonságos Tiszta Környezetért Alapítvány 57. Biztosítottak Országos Érdekérvényesítõ Alapítványa 58. BOCS- Bokor ÖKO Csoport Alapítvány 59. Bocskai Szövetség 60. Boncmesterek Országos Egyesülete 61. Bölcsõdei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 62. Bõr- és Cipõipari Egyesülés 63. Budapest Autósiskola Egyesület 64. Budapest Fórum Európai Regionális Tanulmányok Hálózata Egyesület 65. Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége 66. Budapesti Montessori Társaság 67. Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete 68. Civil International Nemzetközi Polgári Liga 69. Civilek az Európai Unióért 70. Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület 71. Cukoripari Egyesülés 72. Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért 73. Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 74. Deák Ferenc Jogtudományi Ismeretterjesztõ Egyesület 75. Démoszthenész Beszédhibások és Segítõik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 76. Diabétesz Junior Magyar Cukorbeteg Gyermekekért és Fiatalokért Országos Szövetség 77. DIÁK ÉSZ Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdek-képviseleti Szövetsége 78. Direkt Marketing Szövetség 79. Dohány Terméktanács 80. Doktoranduszok Országos Szövetsége 81. Dr. Hun Nándor Egészségileg Hátrányos Helyzetû Nyugdíjasok Egyesülete 82. Duna Kör 83. EDDSZ Egészségügyben és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 84. Egészségügyi Szakdolgozók Együttmûködési Fóruma 85. Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klubja 86. Egymást Segítõ Egyesület 87. Egyszerû Emberek Fóruma 88. Élelmezésvezetõk Országos Szövetsége 89. Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 90. Életfa Környezetvédõ Szövetség 91. Elsõ Magyar Gazdasági Jogszabály Harmonizációs Egyesület 92. Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete 93. EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület 94. Energetikai Berendezésgyártók Szövetsége

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet. Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet. Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére. A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére. Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére. Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 136-8 /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Jegyzői munkakörre beérkezett

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája Nevelőtanár munkakör betöltésére. határozott idejű tartósan távollévő

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. Hivatali szervezeti változás

Tisztelt Közgyűlés! I. Hivatali szervezeti változás Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/273-11/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Iktató szám: 78/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 249 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. február 7. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/6. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s A 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Határozati javaslat: Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása a polgármester az előterjesztés végén

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EüK 17. szám pályázati felhívás. (hatályos: 2015.10.21 - )

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EüK 17. szám pályázati felhívás. (hatályos: 2015.10.21 - ) Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2015. EüK 17. szám pályázati felhívás (hatályos: 2015.10.21 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-7/2007. Üi.: dr. Tábith Andrea Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján VKTT Egyesített Szociális Intézmény - Veszprém a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján VKTT Egyesített Szociális Intézmény - Veszprém 1 fő bentlakásos intézményi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE Az IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (IPOSZ) országos gazdasági érdekképviselet pályázati

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. február 25 29. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/9. szám T A R T A L O M Ál lás pá lyá za tok

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította:

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KJ.: 21910 /2007. Melléklet: 3 Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására Összeállította: Dr. Kovács Zsuzsanna Közigazgatási és Jogi Főosztály

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Csicsergő Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Csicsergő Óvoda német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

184/2009. (X. 07.) határozat - 186/2009. (X.07.) határozat 227-228. oldal 187/2009.(X.29.) határozat 195/2009.(X.29.) határozat

184/2009. (X. 07.) határozat - 186/2009. (X.07.) határozat 227-228. oldal 187/2009.(X.29.) határozat 195/2009.(X.29.) határozat XIV. évfolyam 9. szám Fonyód, 2009. október 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI Szám Tárgy Oldalszám 22/2009.(X.30.) rendelet A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 609 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. március 28. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/13. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 346/2012. (VII. 19.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 19. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere J_ Cllf. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 3. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta.

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta. 2010. évi 5. számú szabályzata a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló 2007. évi 5. számú OIT szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.

Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona Speciális Gyermekotthon Gyermek- és Ifjúsági Felügyelő, vagy Gyermekvédelmi asszisztens

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben