XXIV. évf. 5. szám október 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXIV. évf. 5. szám 2013. október 25."

Átírás

1 XXIV. évf. 5. szám október 25.

2 T A R T A L O M I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 8/2013. (X.25.) ÖR A Zala Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 48/2013. (X.24.) KH Napirend megállapítása. 49/2013. (X.24.) KH Elnöki beszámoló. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. 50/2013. (X.24.) KH Tájékoztató a Zala Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról. 51/2013. (X.24.) KH A Zala Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. 52/2013. (X.24.) KH Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Stratégiáról és a Közös Osztrák-Magyar Határon Átnyúló Regionális Stratégiai irányelvekről. 53/2013. (X.24.) KH Tájékoztató a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezetének működéséről, különös tekintettel a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatásával kapcsolatos pályázatokra. 54/2013. (X.24.) KH A Zala Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. III. TÁJÉKOZTATÓ Elnöki beszámoló. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. Intézményi térítési díjakról szóló közlemény. A Zala Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési terve.

3 I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETE A Zala Megyei Közgyűlés 8/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a Zala Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Zala Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény, és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján a Zala Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Zala Megyei Önkormányzat 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 3.. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) bekezdése következők szerint módosul. (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételei: e Ft Ebből: felhalmozási célú bevételek: e Ft működési célú bevételek: e Ft Az önkormányzat évi bevételei összesen: e Ft azaz: Nyolcszázharmincnyolcmillió-hatszázhetvenkettőezer forint. (2) Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai: e Ft Ebből: felhalmozási célú kiadások: e Ft működési célú kiadások: e Ft Az önkormányzat évi kiadásai összesen: e Ft azaz: Nyolcszázharmincnyolcmillió-hatszázhetvenkettőezer forint. (3) A bevételi főösszeget - bevételi nemenkénti, és forrásonkénti bontásban - az e rendelet részét képező 1. számú melléklet, a bevételi főösszegen belüli bevételeket bevételi nemenként a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza. (4) A kiadási főösszeget - kiemelt előirányzatonként - e rendelet részét képező 6. és 7. számú melléklet tartalmazza. (5) Az általános és céltartalék felsorolását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4 (6) A 3. (1)-(2) bekezdésben megjelölt bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten - tájékoztató jelleggel - a 2.-2/a. számú mellékletek tartalmazzák. (7) A kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 8. számú melléklet, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 9. számú melléklet tartalmazza. E rendelet mellékletei: 2. (1) 1. A Zala Megyei Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege 2., 2/a. Zala Megyei Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása évben 3. Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat évi költségvetési támogatás összegeiről 4. Az önkormányzat évi támogatás értékű és átvett pénzeszközeinek részletezése 5. Az önkormányzat évi tartalékának részletezése 6. Zala Megyei Önkormányzat 7. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 8. Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező feladatainak bevételei és kiadásai 9. Zala Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai 10. Európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai 11. Zala Megyei Önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemterve (2) A 2/2013. (II.15.) ÖR számú rendelet 1. számú melléklete e rendelet 1. számú, 2. számú melléklete e rendelet 2. számú, 2/a. számú melléklete e rendelet 2/a. számú, 3. számú melléklete e rendelet 3. számú, 4. számú melléklete e rendelet 4. számú, 5. számú melléklete e rendelet 5. számú, 6. számú melléklete e rendelet 6. számú, 7. számú melléklete e rendelet 7. számú, 8. számú melléklete e rendelet 8. számú, 9. számú melléklete e rendelet 9. számú, 10. számú melléklete e rendelet 10. számú, 12. számú melléklete e rendelet 11. számú melléklete szerint módosul. 3. Jelen rendelet az számú mellékleteivel együtt a kihirdetést követő nap lép hatályba és rendelkezéseit a évi költségvetési rendelet végrehajtása során kell alkalmazni. Dr. Mester László sk. megyei főjegyző Manninger Jenő sk. a közgyűlés elnöke

5 II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI Napirend megállapítása 48/2013. (X.24.) KH A Zala Megyei Közgyűlés az elnök által előterjesztett napirendet elfogadja. Elnöki beszámoló. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 49/2013. (X.24.) KH A Zala Megyei Közgyűlés 1. az elnöki beszámolót és a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 2. a 45/2013. (IX.12.) KH (Az ÁROP /A-2013 kódszámú felhívás alapján új pályázat benyújtása a megyei területfejlesztési munkák állami támogatására, tájékoztató a területfejlesztési tervezés állásáról) számú határozat 4. pontja végrehajtási határidejét december 31-ig meghosszabbítja. Határidő: 1. azonnal december 31. Felelős: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke Tájékoztató a Zala Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról 50/2013. (X.24.) KH A Zala Megyei Közgyűlés a Zala Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke A Zala Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 51/2013. (X.24.) KH 1. A Zala Megyei Közgyűlés a Zala Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést elfogadja. 2. A költségvetés készítése során a bevételeket, kiadásokat a évi költségvetési törvény szerint pontosítani kell. Határidő: a évi költségvetés beterjesztésének időpontja Felelős: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke dr. Mester László, megyei főjegyző

6 Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Stratégiáról és a Közös Osztrák- Magyar Határon Átnyúló Regionális Stratégiai irányelvekről 52/2013. (X.24.) KH A Zala Megyei Közgyűlés a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Stratégiáról és a Közös Osztrák-Magyar Határon Átnyúló Regionális Stratégiai irányelvekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke Tájékoztató a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezetének működéséről, különös tekintettel a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatásával kapcsolatos pályázatokra 53/2013. (X.24.) KH A Zala Megyei Közgyűlés a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezete működéséről, különös tekintettel a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatásával kapcsolatos pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke A Zala Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 54/2013. (X.24.) KH A Zala Megyei Közgyűlés a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerint elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: dr. Mester László megyei főjegyző

7 III. TÁJÉKOZTATÓ Szeptember 3. - Pat Község polgármesterét fogadtam irodámban; - A Megyeházán Zala Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumon vettem részt; - Varga János urat Pusztaszentlászlóról fogadtam irodámban. Szeptember 4. - MÖOSZ taggyűlésen képviseltem a megyét Visegrádon. Szeptember 7. - Zalaváron ünnepi közgyűlésen vettem részt, ahol díjakat és kitüntetést adtam át. Szeptember Képviseltem megyénket a Budapesten megtartott MÖOSZ taggyűlésen; - Nagy András úrral, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatójával folytattam egyeztetést; - Rigó Csaba kormánymegbízott úrral tárgyaltam; - Horváth Sándor urat, az Alkotmányvédelmi Hivatal képviselőjét fogadtam az irodámban. Szeptember Dr. Csite András úrral, a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ ügyvezető igazgatójával, valamint Kovács Károly úrral, a CsesztRegélő Nonprofit Kft. ügyvezetőjével folytattam tárgyalást; - Breznovits István urat, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját fogadtam irodámban. Szeptember Budapesten a MÖOSZ taggyűlésén képviseltem megyénket. Szeptember Szeiler Gábor úrral, a Monitor Magazin szerkesztőjével tárgyaltam Keszthelyen; - Ruzsics Ferenc úrral, Keszthely Város polgármesterével egyeztettem az irodájában.

8 Szeptember Dr. Csite András úrral, a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ ügyvezető igazgatójával folytattam tárgyalást; - Bali József úrral, a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával egyeztettem az irodámban; - Borsos József úrral, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatójával folytattam megbeszélést Zalaegerszegen; - Köszöntőt mondtam a Magyar Múzeumi Történész Társulat konferenciáján, Zalaegerszegen; - Dr. Halász Gabriella asszonyt, a SZGYF Zala Megyei Kirendeltsége igazgatóját fogadtam irodámban. Szeptember Részt vettem a Zalaszentgróton megrendezett Megyei Roma Konferencián; - A KJAVSE jubileumi évadzáró vitorlásversenyén voltam; - Részt vettem Zalaapátiban tartott falunapon. Szeptember Bali József úrral, a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával egyeztettem az irodámban; - Rigó Csaba kormánymegbízott urat fogadtam. Szeptember A Siófokon megrendezett BFT ülésén voltam; - Részt vettem és sajtótájékoztatót tartottam a Hévízi elkerülő út átadásán; - Riedl Tamás úrral egyeztettem a keszthelyi városházán; - Varga Anikóval, a Keszthelyi Tankerület vezetőjével folytattam egyeztetést Keszthelyen. Szeptember Bajnai László úrral (Városfejlesztési Zrt. igazgatósági elnök), Kovács Károly úrral (CsesztRegélő Nonprofit Kft. ügyvezetője) és Dr. Csite András úrral (HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ ügyvezető igazgatója) folytattam megbeszélést a keszthelyi városházán. Szeptember Köszöntőt mondtam a Magyar Festészet Napja alkalmából megrendezett kiállításon a keszthelyi Balatoni Múzeumban.

9 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról A Zala Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozása 73/2012. (VI.15.) KH A kitüntető cím és díjak átadására ünnepélyes keretek között Zalaváron került sor szeptember 7-én. Támogatás igénylése a megyei önkormányzatok részére elkülönített tartalékalapból 32/2013. (VI.13.) KH A megyei önkormányzati tartalék igénylésére vonatkozó pályázat szeptember 23-án benyújtásra került, melynek a hiánypótlását október 7-én teljesítettük és október 9-én az Államkincstár továbbította az önkormányzat igénylését a minisztérium felé. Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete munkájáról 42/2013. (IX.12.) KH A határozat kivonatot szeptember 13-án megküldtük Pácsonyi Imre igazgató úrnak. Tájékoztató a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara működéséről 43/2013. (IX.12.) KH A határozat kivonatot szeptember 13-án megküldtük Mazzag Ferenc elnök úrnak. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) tájékoztatója különös tekintettel a Zala Megyei Önkormányzat részére végzett tevékenységéről 44/2013. (IX.12.) KH A határozat kivonatot szeptember 13-án megküldtük Ocskay Gyula főtitkár úrnak. Az ÁROP /A-2013 kódszámú felhívás alapján új pályázat benyújtása a megyei területfejlesztési munkák állami támogatására, tájékoztató a területfejlesztési tervezés állásáról 45/2013. (IX.12.) KH 1. A Zala Megyei Önkormányzat szeptember 19-én benyújtotta pályázatát az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében ismételten megnyitott Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című ÁROP /A-2013 kódszámú pályázati felhívás alapján a megyei területfejlesztési munkák 100 %-os állami támogatására Ft összegű támogatási igénnyel.

10 4. Magyarország Kormánya és a Zala Megyei Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás aláírására annak az önkormányzat részére történő megküldésére a közgyűlés napjáig nem került sor, ezért kérem a határidőt december 31-ig meghosszabbítani. Zala megye szakképzés-fejlesztési koncepciójának elfogadása 46/2013. (IX.12.) KH A Zala Megyei Közgyűlés által elfogadott Zala Megyei Szakképzés-fejlesztési Koncepció a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció részeként megküldésre került az állásfoglalás kibocsátására jogosult a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Zala Megyei Önkormányzat között a évre kötött Együttműködési Megállapodás módosítása 47/2013. (IX.12.) KH A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa és Zala Megye Önkormányzatának Közgyűlése között, a évre szóló Együttműködési Megállapodás módosítása szeptember 18-án aláírásra került. A megállapodásban foglaltak pénzügyi fedezetét változatlanul a Zala Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a Koordinációs feladatok/zala megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak sor terhére biztosítjuk.

11 Intézményi térítési díjakról szóló közlemény

12

13

14 Sorszám Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak A Zala Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési terve Azonosított kockázati tényezők (a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontja) Az típusa ellenőrzés Az szerv, egység ellenőrzött szervezeti Az ellenőrzés tervezett ütemezése Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) SI-HU Healthy projekt utóellenőrzése Az országgyűlési képviselők évi általános választásának TVI szintű pénzügyi lebonyolításának és elszámolásának ellenőrzése Annak megállapítása, hogy az Önkormányzat a projekt végrehajtása során a korábbi ellenőrzés által feltárt hiányosságokat megszüntette-e Módszere: dokumentumok vizsgálata Annak megállapítása, hogy az országgyűlési képviselők évi választási kiadásainak elszámolása a jogszabályi előírások szerint történt-e. Módszerei: Dokumentumok vizsgálata Bevételi/kiadási szintek alakulása, közvélemény érzékenysége, hatékony szakszerű munkavégzés, belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok jogszabályi környezet változása, bevételi/kiadási szintek alakulása, közvélemény érzékenysége, szervezeti változás pénzügyiszabályszerűségi utó pénzügyiszabályszerűségi Térségfejlesztési Osztály Pénzügyi Osztály Területi Választási Iroda 2014.I-II. negyedév 2014 II-III. negyedév A évi EP választás pénzügyi szintű lebonyolításának és elszámolásának ellenőrzése A évi helyi önkormányzati választás pénzügyi szintű lebonyolításának és elszámolásának ellenőrzése Annak megállapítása, hogy a évi EP választás kiadásainak elszámolása a jogszabályi előírások szerint történt-e. Módszerei: Dokumentumok vizsgálata Annak megállapítása, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők évi általános választási kiadásai elszámolása a jogszabályi előírások szerint történt-e. Módszerei: Dokumentumok vizsgálata jogszabályi környezet változása, bevételi/kiadási szintek alakulása, közvélemény érzékenysége, szervezeti változás jogszabályi környezet változása, bevételi/kiadási szintek alakulása, közvélemény érzékenysége, szervezeti változás pénzügyiszabályszerűségi pénzügyiszabályszerűségi Területi Választási Iroda Területi Választási Iroda 2014 II-III. negyedév III-IV. negyedév

15 Hivatalos lap Szerkeszti: Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Felelős szerkesztő: Dr. Mester László megyei főjegyző Kiadja: Zala Megyei Közgyűlés Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Felelős kiadó: Manninger Jenő a közgyűlés elnöke Zala Megyei Önkormányzat Házinyomda 5/2013 ISSN

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 28-2/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosítás)

6. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosítás) NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Közgyűlésének 2014. június 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott ülésén. Jelen vannak:, a közgyűlés elnöke,

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről 86/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben