LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA!"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓ: PÁLYÁZAT CÍME: INNOVÁCIÓ CÍME: KÉSZÍTETTÉK: TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Lépj be velem a könyvtár világába ( Kapcsolat kialakítása a könyvtárral- átfogó intézményfejlesztés) Zsók Antalné Kövérné Dechant Krisztina PÁLYÁZÓ NEVE: Bonyhád Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ CÍME: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. FELADAT- ELLÁTÁSI HELY: Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Varázskapu Bölcsőde - Óvoda Intézmény Egység Malom Óvoda 1

2 TARTALOM 1. Intézményünkről Csoportok szervezésének főbb szempontjai Téma bevezetése témaválasztás okai - tevékenységgel érintett korcsoport - tevékenység időtartama - tevékenység szervezeti kerete és helyszíne - tevékenység célja 4. A program kapcsolódási pontjai a helyi nevelési programhoz és a kompetencia alapú programhoz A programsorozat részei, foglalkozások forgatókönyvei (feladatok, szervezési feladatok, eszközszükséglet, l evezetés) látogatás a Perczel kertbe, a könyvtár épületének megtekintése és történetének ismertetése belépünk a könyvtárba és megismerkedünk az ottani dolgozókkal, az épület belsejével és funkcióival az állatok és kicsinyeik témakörének kidolgozása a gyerek könyvtárosok segítségével közös barkácsolás a könyvtárban, óvónők és könyvtárosok közös bábjátéka.19 - kirándulás Lengyelre az Anna forráshoz (erdei állatok és kicsinyeik, erdei madarak megfigyelése) Összegzés, tapasztalatok

3 Malom Óvoda 1. Intézményünkről Intézményünk fenntartója BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, óvodánk a BONI egyik tagóvodája, amelyhez még három általános iskola és 11 tagóvoda tartozik. Óvodánk három csoporttal (25 fős létszámmal) működik. Csoportszobáink jól felszereltek,a berendezések esztétikus, játékkínálatunk bőséges. Tágas, lombos fákkal beültetett udvarunkon EU szabványos játékok várják a gyermekeket. 2. Csoportok szervezésének főbb szempontjai Óvodánk 100%-os befogadóképessége 75 gyerek. A nagyfokú jelentkezés miatt ezt a számot szinte minden évben túllépjük. Óvodai csoportjaink vegyes életkorú gyerekekkel működnek. Óvodánk saját nevelési programmal rendelkezik, amelyet a nevelőtestület közösen dolgozott ki és amely valamennyi tagóvoda szakmai munkájának alapját képezi - természetesen az évek során kialakult helyi sajátosságok figyelembe vételével. Óvodai programunk a négy évszakhoz kapcsolódik ehhez kötöttük az óvodai feladatokat, hagyományokat, ünnepeket. Óvodánk kezdettől fogva (1978-tól) német nemzetiségi óvodaként funkcionál a városban élő sváb kisebbség igényeinek kielégítésére. A nemzetiségi nevelés magában foglalja a nyelvvel, az irodalmi-és énekanyaggal, a német tánccal való ismerkedést, a még élő hagyományok ápolását. A német nemzetiségi nevelés a magyar nevelési programmal párhuzamosan, játékos módszerekkel, játékba ágyazottan történik Mindhárom csoportban szakképzett, német nyelvű felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus dolgozik. Hagyományos rendezvényeink és ünnepeink színesítik mindennapi életünket, mint pl. terménygyűjtő hét-terményáldás, nemzetiségi hét-nemzetiségi hagyományok ápolása, nagyszülők napja, volt nagycsoportosok visszavarázslása az oviba egy napra, Márton-napi 3

4 lampionos felvonulás,mikulás kupa, nagycsoportosok sportnapja,gyereknap és évzáró parti stb.-természetesen a hagyományos ünnepek is teret kapnak a tanév során Óvodánkban német nemzetiségi néptánc oktatás folyik, igény szerint hitoktatás és heti egy alkalommal logopédus segíti munkánkat. 3. A téma bevezetése A témaválasztás okai Napjaink digitalizált világában nagy probléma (és elsőként főleg az iskolában jelentkezik kézzelfogható problémaként!)hogy a számos elektronikus hírcsatorna kiszorítja a gyerekek életéből a nyomtatott, írott irodalmat, meséket, könyveket.a TV, DVD,számítógép képernyője pillanatok alatt több száz képet küld készen a képernyő előtt üldögélőnek, így belső- képalkotásra nincs szükség. A gyerek fantáziája ellaposodik, gondolkodása ellustul. A sok kép és effektus, amit agya nem képes értelmezni,felerősítik félelmeit, szorongását. A mesélés, a könyvek világa épp ezek ellensúlyozására lenne hivatott, a mesehallgatás és később az olvasás során a gyerek fantáziája segítségével belső képeket gyárt a fejében, szókincse gyarapszik,a hallott szöveget értelmezi,emlékezetébe vési - gondolkodási műveleteket végez. A sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy a családokon belül egyre inkább eltűnik az esti összebújós mesélés, egyre több gyerek meséli, hogy betesznek neki egy mesét a lejátszóba s úgy kellene elaludnia. Ha a szülő otthon nem is (természetesen tisztelet a kivételnek!), az óvoda pedagógusai azon igyekeznek, hogy legalább az óvoda megmaradjon a bábozás, dramatizálás, mesehallgatás,verselés színterének! Nem nézünk filmeket, viszont vetítünk diafilmeket, elérhető magasságban mindig kéznél vannak a képeskönyvek, mesekönyvek. A különböző témák feldolgozásához, ismeretgyűjtéshez használunk szakirodalmat, nézegetünk otthonról hozott könyveket. Felhívjuk a gyerekek figyelmét azok értékére. Innen támadt az ötlet, hogy kihasználjuk városunk adta lehetőséget és felvegyük a gyerekkönyvtárral a kapcsolatot. Hamar kiderült, hogy óvodásaink döntő többsége még nem járt a könyvtárban itt az alkalom, hogy ezen változtassunk:lépj BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! 4

5 A tevékenységgel érintett korcsoport A programba az iskolába készülő 5-7 éves gyerekeket vonjuk be. Ez kb15 gyereket jelent. Úgy gondoltuk ez az optimális létszám, amellyel a tervezett tevékenység lebonyolítható. Életkori sajátosságaikból adódóan már képesek betartani a könyvtári élet szabályait és megismerni a könyvtár adta sokféle lehetőséget. A tevékenység időtartama A tervezett programsorozat öt alkalmat foglal magában időben ez alkalmanként másfél-két órát jelent. Az utolsó, lezáró lengyeli kirándulás egész napos program lesz. A tevékenység szervezeti kerete,helyszín Kiscsoportos foglalkoztatás differenciált feladatadással. A megvalósítás helyszíne a gyerekkönyvtár termei. A tevékenység célja A programsorozat célja, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését a könyvtár, a könyvek iránt és pozitív, sokoldalú élmények nyújtásával rögzítsük a pozitív irányultságát, hogy ne csak pár látogatás legyen a kapcsolat a könyvtárral. 4. A program kapcsolódási pontjai a helyi nevelési programhoz, és a kompetencia alapú programhoz A helyi nevelési program tartalmazza, hogy minden tagóvoda önállóan szervezi a könyvtárral való kapcsolatát, illetve a könyvtár értesíti a programjairól az óvodákat. Óvodánk helyi nevelési programjában fontos szerepet játszik az irodalmi nevelés. Az irodalom az anyanyelv kifejezőerejével formálja a gyermek személyiségét, világképét, a fantázia világába röpíti, elvarázsolja a tudatot. A mese az óvodások érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének fontos eszköze. A mese szerepe vitathatatlan a gyermeki élmények feldolgozási folyamatában. A mesélés során az óvónő szemléletes előadásmódja, metakommunikációs eszközei, választékos, kifejező beszéde támogatja a belső képalkotási folyamatot. 5

6 A megfelelő körülmények megteremtésével, a mesekönyvek elérhetőségével, a mesekuckók kialakításával azt szeretnénk elérni, hogy az ovisok megszeressék a könyveket, megismerjék a könyvek sokoldalúságát. A Lépj be velem a könyvtár világába! program is ezt a célt tűzi ki maga elé, a helyszín kiterjesztésével, a könyvtár adta lehetőségek kihasználásával, az óvoda és a könyvtár kapcsolatának élővé válásával! A kompetencia alapú programcsomag témaköreinek feldolgozási javaslatainál is domináns, hogy a gyerekek ismeretszerzése minél sokoldalúbb legyen. Az élménynyújtás és tapasztalatszerzés játékos formában, cselekedtetés közben történjen a gyerekek aktív részvételével. Ha a helyszín és az ismeretanyag feldolgozása változatos és a feldolgozás több érzékszervre ható, érdekes, újszerű közegben zajlik talán ez a tanulási folyamatot sikeresebbé teszi, a gyerekek különböző kompetenciái jobban fejlődnek. 5.A programsorozat részei: Látogatás a Perczel kertbe, a könyvtár épületének megtekintése, történetének ismertetése CÉL: - a séta célja, hogy minden gyerek megismerje a könyvtár közvetlen környezetét, épületének történetét, működésének rendjét SZERVEZÉSI FELADAT:- gyerekek összegyűjtése, párok alakítása a Perczel kerti sétához SZERVEZETI KERET: csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: Testi kompetenciák: - séta alkalmával a nagymozgások fejlesztése, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése a játszótéri játék során Szociális kompetenciák: - párban sétálás közben az alkalmazkodóképesség fejlesztése, a másik tempójához, mozgásához való igazodás során 6

7 A PROGRAM, TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA Az első délelőtti alkalommal elindultunk a gyerekekkel és elsétáltunk a Perczel-kertbe, hogy megismerkedjünk a Solymár Imre Városi Könyvtár épületével, közvetlen környezetével. A könyvtár egy gyönyörű régi kúria, melyet gondosan ápolt kert vesz körül, a bejárat előtt szökőkút vize csobog. A Perczel-kerti játszótér már sok gyermek számára ismerős hely, szívesen járnak ide játszani szüleikkel. Miután letelepedtünk a szökőkút köré és megpihentünk a séta után, elmeséltük a könyvtár épületének rövid történetét megmutattuk fényképen az eredeti épületet. A kép és a látott valóság közti különbségeket megbeszéltük, megpróbáltuk rávezetni a gyerekeket a változás okaira (idő múlása, környezet megváltozása, az épület más célú használata stb.) Természetesen a gyerekek számára az ő nyelvükön, a számukra érdekes részeket emeltük ki a történeti részből, szinte egy kis mesét kerekítve. A KÖNYVTÁR RÖVID TÖRTÉNETE (Forrás: Kolta László) A Perczel Mór utca 50. házszámú kúria építtetője Perczel III. Béla ( ). Jogi végzettségével két évtizedig járási főszolgabírói hivatalt vezetett. Házasságkötése révén (1896) felesége dúsgazdag hozománya arra csábította, hogy a főszolgabírói tisztségről leköszönve vállalkozóként folytassa életútját. Öt évig Tabon nagybirtokosként gazdálkodott, majd 1908-ban visszaköltözött Bonyhádra, földet vásárolt és a következő évben dominó- és zománctáblagyárat alapított és kúriát építtetett. Az 1920-as években fia, Perczel József Mihály az edénygyártással országos hírűvé tette az üzemet. A gyár államosítása (1948) után a kúria is köztulajdonná vált. Az épületet kezdetben alkalmi raktározásra használták, majd egy évtizeden át állami gondozott gyerekek József Attila Nevelőotthonaként hasznosították. A nevelőotthon Nagymányokra telepítése után a Perczelkúria a közművelődés fellegvára lett ban három intézmény működött a falai között: a Járási Művelődési Központ, a Zeneiskola és a Járási Könyvtár ban alakították ki a gyermekkönyvtári részleget, ahol rendszeresen diafilmek vetítésével, mesedélutánokkal és bábelőadásokkal szórakoztatták a kicsiket. A felnőttek számára elkezdődtek és rendszeressé váltak az író-olvasó találkozók. A es években a bonyhádi könyvtár vendége volt Baranyi Ferenc, Bálint Ágnes, Bihari Klára, Csoóri Sándor, Földeák János, Horgas Béla, Jankovics Ferenc, Kormos István, Nagy László, Oláh László, Páskándi Géza, Szabó Magda, Tamási Áron, Tornai József, Tüskés Tibor. A három kulturális intézmény együttélése másfél évtizedig elhúzódott ban a Művelődési és Ifjúsági Központ végre elfoglalhatta új épületét, s a zeneiskola is megfelelő otthont kapott a régi községháza emeletén. Így az egész 7

8 Perczel-kúria könyvtár lett, és 1977-től Városi Könyvtár elnevezéssel tevékenykedett között az egész épületet felújította a város önkormányzata. A belső átalakításokat Urbán László budapesti könyvtárépítész tervei alapján végezték el. A nagyteremben a galéria egyrészt esztétikai, másrészt térnyerés szempontjából remek alkotás. Megszűntek a könyvtár raktározási gondjai: az ötvenezer kötetes állomány nagy része szabadpolcokon kapott helyet. Külön gyermekolvasót rendezhettek be, valamint kényelmes zeneműtárat szeptember 21-én volt a helyismereti kutatószoba ünnepélyes átadása. Ugyanekkor vette fel a könyvtár a Solymár Imre Városi Könyvtár nevet. Ho. Egyszer régen, nagyon régen- van annak már száz esztendeje is, élt egyszer egy gazdag férfi, akit Perczel Bélának hívtak. Ez a férfi bíró volt egy kis faluban,tabon. Mikor szerelmes lett egy dúsgazdag lányba, beköltözött Bonyhádra és építtetett a szerelmének egy gyönyörű házat, ezt a kúriát.de nemcsak ezt a házat, hanem a zománcgyárat is ő építtette. Mikor ő már megöregedett, a fia József tette még híresebbé a bonyhádi edénygyárat,ami még a mai napig működik és a ti szüleitek közül is van aki,ott dolgozik. 8

9 Amikor a családtól elvették a házukat, sokáig raktárként használták majd árva gyerekek otthona lett. Egy idő múlva az árvákat kiköltöztették a házból és zeneiskolát, művelődési házat, könyvtárat rendeztek be a kúriában. Sok kicsit szórakoztattak itt már akkor is bábelőadásokkal, diafilmek vetítésével, mesedélutánokkal. Nagyon sok híres író és költő is vendégeskedett itt a könyvtárban. Sok-sok év múlva különköltözött a zeneiskola és művelődési ház is. A könyvtárat felújították, külön helyet kaptak a gyerekek is. Ki tudja, hol van ma a zeneiskola és a művelődési ház? Ki járt már a könyvtárban? Ki tudja, mit lehet itt csinálni? A beszélgetés után körbejártuk az épületet, megkerestük a gyerekkönyvtár bejáratát, megnéztük mikor tart nyitva, és megbeszéltük, hogy legközelebb bekéredzkedünk, hogy belülről is megismerkedhessünk a KÖNYVTÁRRAL! 9

10 Belépünk a könyvtárba és megismerkedünk az ottani dolgozókkal és az épület belsejével és funkcióival CÉL: A könyvtár belső helyiségeinek megismerése, közvetlen kapcsolat kialakítása a könyvtári dolgozókkal, a könyvek kölcsönzésén kívül is még sok mindenre van lehetőség itt a könyvtárban mik is ezek? A könyvtár funkciói -nak feltérképezése. SZERVEZÉSI FELADAT: - látogatás időpontjának egyeztetése a könyvtárossal SZERVEZETI KERET: csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: Szociális kompetenciák : - társas magatartás,közösségi szokások,udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás - érdeklődés, a motiváltság,az akarati tényezők fejlesztése Kommunikációs kompetenciák: - lehetőség önálló kérdések feltevésére, párbeszéd kezdeményezése a könyvtárossal, mondatalkotás segítése, a nyelvhasználat, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése Testi kompetenciák: - nagymozgások, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése a séta és a játszótéri játék során - térirányok fejlesztése a térben történő változatos mozgások során Természetesen az első látogatás előtt mi óvónők is utánajártunk, hogy milyen széleskörű tevékenységekre ad lehetőséget a mi városi könyvtárunk gyermekrészlege. Íme egy rövid kis áttekintés 11

11 GYERMEK RÉSZLEG A könyvtár gyermek részlege 1968 óta működik, állománya körülbelül db dokumentum. A könyvek négy fő csoportban találhatók: Olvasótermi könyvek Versek Szépirodalmi művek Ismeretterjesztő irodalom Hogy a legkisebb olvasók és kísérőik is könnyen tudjanak tájékozódni, a leporellók is külön, könnyen hozzáférhető helyen találhatók. A gyerekkönyvtárban folyóiratok is találhatók. Már évek óta hagyományosan szeptemberben könyvtári foglalkozások indulnak Bonyhád és térsége általános iskolásainak. Az előző tanév gyakorlatának megfelelően az iskolák az alábbi foglalkozások közül választhatnak: Könyvtárhasználati foglalkozás-együttes osztályosoknak. A foglalkozás 3 része: 1. Ismerkedés a könyvtárral 2. Könyvtárhasználati vetélkedő 3. Könyvtárhasználat a gyakorlatban Tematikus foglalkozások óvodásoknak, kisiskolásoknak Évszakok Ünnepek Népszokások 12

12 Tananyag-kiegészítő foglalkozások A gyermekkönyvtárban lehetőség van továbbá: Diafilm kölcsönzésre Bábozásra Társasjátékozásra Színezésre Nyomdázásra Videózásra Számítógépes játékok használatára Állandó programok: Családi mesedélutánok: Havonta egy alkalommal kerül megrendezésre. Egy-egy mese meghallgatása után a gyerekek és szüleik a meséhez kapcsolódó kézműves foglalkozásokon vesznek részt. Levelezőversenyek: A könyvtár regionálisan a kistérségi iskolákat is bekapcsolva négy levelezőversenyt hirdet meg minden év szeptemberében 3-8. osztályig. A versenyben részt vevők októbertől-áprilisig havonként kapnak olyan feladatokat, amelyek jelentős részét könyvek segítségével tudják megoldani. A döntőre májusban kerül sor. Bábozás: Általában ünnepek kapcsán kerül megrendezésre. Könyvtári foglalkozások: A foglalkozásokon különböző ünnepekkel, azok bemutatásával, történetével (télapó, Balázsolás, Valentin-nap, húsvét, Szent Iván-nap) ismerkednek meg a gyerekek. MÉDIATÁR A médiatár a könyvtár nyitva tartási idejében látogatható. Zenei CD-k, hangkazetták, hangoskönyvek, nyelvtanulást segítő anyagok, CD-ROM-ok várják a látogatókat. Lehetőség van a zeneművek, hanganyagok helyben használatára, valamint kölcsönzésére is. 13

13 A jól felszerelt számítógépes médialaborban internetezésre is lehetőség van. Óvodásoknak, kisiskolásoknak különböző foglalkozások tartására van lehetőség, az iskolai tananyaghoz kapcsolódóan. Népszerűek a világ városait zenében bemutató, az évszakokhoz kapcsolódó, mesefeldolgozó zenés foglalkozások. A PROGRAM, TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA A könyvtár gyerekkönyvtár részlegénél léptünk be az épületbe, ahol már várt minket Steib Gáborné- Márti néni, Schnell-Nagy Erika néni ők a gyerek-könyvtárosok- akikkel előre egyeztettünk.ők voltak a könyvtári munkatársak közül azok, akik a mi ismerkedésünket a számunkra ismeretlen hellyel lebonyolították. Ők mutatták be nekünk a többi könyvtárost is, akiktől bármikor kérhetünk segítséget, ha gondunk akad. Először is körbejártuk a könyvtár belsejét, megnéztük hányféle helyiség van és melyiknek mi a funkciója. Az egyik terem a számítógépterem, ahol számítógépes játékokat, feladatokat lehet megoldani, nyomtatni, internetezni lehet. Itt működik a hangtár is. A gyerekkönyvtári teremből átsétálhattunk a felnőttek részlegébe. A teremben olvasósarkok vannak berendezve,ahol kényelmesen olvasgathatnak,újságokat forgathatnak a látogatók. Azok a könyvek, amelyek már nem fértek el a polcokon, raktárokba kerültek, ahová szintén betekinthettünk. Azt is elmeséltük az ovisoknak, hogy a könyvek betűrendbe kerülnek a helyükre és a bennük lévő tartalom szerint is különválogatják azokat- így vannak szakkönyvek, regények, versek stb Felhívtuk figyelmüket a könyvtárlátogatók viselkedésére csendben üldögélnek, halkan beszélgetnek, amelyik könyvet megnézegették azt oda teszik vissza, ahonnan levették. Ezek a könyvtár íratlan szabályai, amiket mindenkinek illik betartani. Természetesen a gyerekeknek fenntartott részlegen kicsit más a légkör, de itt is illik betartani a helyes viselkedési normákat.(nem lehet hangoskodni, futkosni) Mindenki szabadon válogathatott a polcokról, nézegethette a könyveket- természetesen folyamatosan 14

14 Az állatok és kicsinyeik témakörének kidolgozása a gyerek-könyvtárosok segítségével CÉL:- a gyerekek már meglévő természeti ismereteinek bővítése, elmélyítése, rögzítése,új ismeretekhez juttatás a témakörrel kapcsolatban - a feldolgozás során érzelmi kötődést elősegíteni az állatok és kicsinyeikkel kapcsolatban pozitív érzelmek keltésével, s ezáltal a természetvédelmet megalapozni, környezettudatos gondolkodásra nevelni az óvodásokat- az élet körforgásával, állandó változással kapcsolatos ismeretgyűjtés a természetfilm segítségével SZERVEZÉSI FELADAT: - időpont egyeztetés a könyvtárossal - témafeldolgozás módszereinek megbeszélése, törekedve a könyvtár adta változatos lehetőségek teljes kiaknázására - anyag előkészítése (könyvek, DVD, hanganyag, technikai háttérikt-eszközök biztosítása SZERVEZETI KERET: csoportos és mikro-csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: Értelmi kompetenciák: - auditív és vizuális percepció, gondolkodás, érdeklődés fejlesztése - gondolkodás, emlékezet fejlesztése az állatok jellemzőinek megbeszélésével, okokozati összefüggések megvilágításával - megfigyelőképesség fejlesztése, fogalomismeret bővítés Szociális kompetenciák: - érdeklődés, motiváltság fejlesztése a sok újszerű ismeret nyújtásakor - társas kapcsolatok, együttműködő képesség fejlesztése a kiscsoportos tevékenykedés közben, egymás tolerálása Kommunikációs (verbális, nonverbális kompetenciák) - nyelvi kifejezőkészség, összefüggő folyamatos beszéd fejlesztése az állatokról alkotott önálló gondolatok megfogalmazásakor - beszédértés,verbális kommunikáció a vélemények megfogalmazásával, összefüggő, folyamatos beszédre ösztönzéssel (segítő kérdésekkel) 16

15 Testi kompetenciák - finommotorikus mozgások, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése az IKT eszközök használata során - szem-kéz koordináció fejlesztése a könyvek nézegetése során - nagymozgások fejlesztése a séta során A PROGRAM, TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA A megbeszélt időpontban 16 nagycsoportossal megérkeztünk a könyvtárba, ahol már várt minket Steib Gáborné Márti néni. Ő a vetítőterembe kalauzolt minket, ahol az előzetes egyeztetésnek megfelelően már előkészült a projektoros vetítésre. A természetfilm témája a metamorfózis volt, így szemtanúi lehettünk a csodáknak, hogy válik a hernyó pillangóvá, az ebihal békává, miből lesz a szitakötő stb. A számos gyönyörű kép és új ismeret nagyon lekötötték a gyerekek figyelmét. A vetítés után csoportokat alkottunk és a további program már mikro-csoportos keretek között folytatódott. Az egyik csoport a zenetárba látogatott, ahol egy teljesen új világ tárult fel számukrafülhallgatón keresztül CD-ről különböző állat-és madárhangokat ismerhettek meg. A természet hangjait így a könyvtár zárt falai között figyelhették meg. Az ovisok egymással versengve próbálták kitalálni, hogy milyen állathangot hallottak és megpróbálkoztak a hangok utánzásával is. 17

16 Közös barkácsolás a könyvtárban, óvónők és könyvtárosok közös bábjátéka CÉL:a könyvtárban tett előző látogatás során, sok-sok ismeret rögzítése és elmélyítése, valamint új élmények nyújtása a közös barkácsolás és bábozás során SZERVEZÉSI FELADATOK: 1. időpont egyeztetés a könyvtárossal 2. bábozás begyakorlása A két medvebocs és a róka című mese szövegének memorizálása 3. barkácsolás eszközeinek összekészítése (ollók, ceruzák) 4. anyagok (fakanalak, színes papír, ragasztó ) beszerzése 5. bábparaván és díszletek (erdő) előkészítése SZERVEZETI KERET: csoportos, mikro-csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: - tevékenység közbeni beszélgetés és bábozás során gondolkodási műveletek fejlesztése-memória,nyelvi kifejező készség, szókincsbővítés, verbális kommunikáció,beszédfegyelem) - barkácsolás során szociális kompetenciák fejlesztése-együttműködési képesség, alkalmazkodás fejlesztése a másik elképzelésének figyelembe vételével - értelmi és testi kompetenciák fejlesztése - a bábkészítés során finommotorikus mozgások fejlesztése a vágással, ragasztással, téri tájékozódás, vizuális, taktilis percepció fejlesztése a forma kigondolásával és létrehozásával, rész-egész viszonyának értelmezésével A PROGRAM, TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA A tevékenység megkezdése előtt megbeszéltük, hogy melyik állatokról szóló mese szereplőit barkácsoljuk meg, felelevenítjük az előző látogatás során szerzett ismereteket, mit is tudtunk meg a szóban forgó állatokról, mik azok főbb jellemzői. 19

17 Kirándulás Lengyelre az Anna forráshoz (erdei állatok és kicsinyeik ) CÉL:- a programsorozat utolsó alkalmán az eddig sokoldalúan feldolgozott állatok és kicsinyeik témában megismert állatokat természetes közegükben figyeljük meg újabb ismeretekhez juttatjuk a gyerekeket - kiránduláson új élmények nyújtásával formáljuk a gyerekek természet és állatok iránti pozitív viszonyát SZERVEZÉSI FELADATOK: - kapcsolatfelvétel a Madarász-ovialapítvány képviselőjével, időpont-és programegyeztetés - busz-rendelés - szülők tájékoztatása a tervezett kirándulás időpontjáról, szükséges felszerelésről, várható indulásról és érkezésről, kirándulás céljának kiírása a szülőknek az értesítő táblára SZERVEZETI KERET : csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: Testi kompetenciák: - nagymozgások fejlesztése a kirándulás során (ugrások, mászások futás stb.) - mozgáskoordináció fejlesztése (szem-kéz, szem-láb összehangolt munkája az ismeretlen terepen való mozgás során) Szociális kompetenciák: - természet tudatos védelmének formálása szabályok felállításával, betartatásával (nem szemetelünk, nem törjük le az ágakat stb.) - természet iránti pozitív viszony formálása a természet védelmével ( csak elengedett kincseket gyűjtünk) - túrázás szokásának alakítása természetjárással, természeti ismeretek nyújtásával 21

18 6. Összegzés, tapasztalatok Összegzésként elmondhatjuk, hogy programsorozatunk elérte a célját. Megmutattuk a gyerekeknek, hogy a gyerekkönyvtár vonzó hely- ahol kedves emberek, érdekes eszközök, barátságos környezet várja őket rengeteg új dologgal. Sikerként könyvelhetjük el, hogy többen beiratkoztak a könyvtárba és ezentúl minden gyerekkönyvtári programról tájékoztatják óvodánkat a könyvtárosok- így akár csoportosan vagy egyénileg is részt vehetünk azokon. Tervünk, hogy a jövő tanévben is megrendezzük a könyvtárprogramot s így talán sikerül új hagyományt teremteni a nagycsoportosok körében. Reményeink szerint ezzel mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy ezek a gyerekek olvasni szerető, könyvbarát felnőtté váljanak! Ők talán a rohamos iramban fejlődő informatikai eszközök használata mellett a könyveket is értékelik és szeretik majd! 24

19 Az elvégzett tevékenységek rövid leírása, időráfordítás: Kapcsolatfelvétel a könyvtárral, tematika, együttműködés lehetőségeinek megbeszélése, egyeztetése...4 óra Egyes alkalmak tematikájának rögzítése...6 óra Gyakorlati megvalósítás lépéseinek megbeszélése, rögzítése...6 óra Szervezési feladatok kivitelezése, anyagbeszerzés...2 óra Végleges szöveg megbeszélése, pontos megfogalmazás...4 óra Program anyagának gépelése...8 óra Összóraszán: 30 óra 25

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán

0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Baba-mama klub 0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán OTH, Budapest

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ. A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE:

TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ. A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében : 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A hátrányos helyzetű szülőkkel való kapcsolattartás formái, módszerei

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

Csóri kanász a dombon játszik a botjával

Csóri kanász a dombon játszik a botjával Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL, A NÉPRAJZI MÚZEUMMAL KIALAKÍTOTT KÖZÖS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM. Csóri

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd szolgáltatás fogd a kezem alapítvány évkönyv 2006/2007 tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Köszöntő...3 A napközi otthon beszámolója a 2006. évről...5 Beszámoló a lakóotthon munkájáról 2006-ban...9 Dolgozz

Részletesebben