LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA!"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓ: PÁLYÁZAT CÍME: INNOVÁCIÓ CÍME: KÉSZÍTETTÉK: TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Lépj be velem a könyvtár világába ( Kapcsolat kialakítása a könyvtárral- átfogó intézményfejlesztés) Zsók Antalné Kövérné Dechant Krisztina PÁLYÁZÓ NEVE: Bonyhád Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ CÍME: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. FELADAT- ELLÁTÁSI HELY: Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Varázskapu Bölcsőde - Óvoda Intézmény Egység Malom Óvoda 1

2 TARTALOM 1. Intézményünkről Csoportok szervezésének főbb szempontjai Téma bevezetése témaválasztás okai - tevékenységgel érintett korcsoport - tevékenység időtartama - tevékenység szervezeti kerete és helyszíne - tevékenység célja 4. A program kapcsolódási pontjai a helyi nevelési programhoz és a kompetencia alapú programhoz A programsorozat részei, foglalkozások forgatókönyvei (feladatok, szervezési feladatok, eszközszükséglet, l evezetés) látogatás a Perczel kertbe, a könyvtár épületének megtekintése és történetének ismertetése belépünk a könyvtárba és megismerkedünk az ottani dolgozókkal, az épület belsejével és funkcióival az állatok és kicsinyeik témakörének kidolgozása a gyerek könyvtárosok segítségével közös barkácsolás a könyvtárban, óvónők és könyvtárosok közös bábjátéka.19 - kirándulás Lengyelre az Anna forráshoz (erdei állatok és kicsinyeik, erdei madarak megfigyelése) Összegzés, tapasztalatok

3 Malom Óvoda 1. Intézményünkről Intézményünk fenntartója BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, óvodánk a BONI egyik tagóvodája, amelyhez még három általános iskola és 11 tagóvoda tartozik. Óvodánk három csoporttal (25 fős létszámmal) működik. Csoportszobáink jól felszereltek,a berendezések esztétikus, játékkínálatunk bőséges. Tágas, lombos fákkal beültetett udvarunkon EU szabványos játékok várják a gyermekeket. 2. Csoportok szervezésének főbb szempontjai Óvodánk 100%-os befogadóképessége 75 gyerek. A nagyfokú jelentkezés miatt ezt a számot szinte minden évben túllépjük. Óvodai csoportjaink vegyes életkorú gyerekekkel működnek. Óvodánk saját nevelési programmal rendelkezik, amelyet a nevelőtestület közösen dolgozott ki és amely valamennyi tagóvoda szakmai munkájának alapját képezi - természetesen az évek során kialakult helyi sajátosságok figyelembe vételével. Óvodai programunk a négy évszakhoz kapcsolódik ehhez kötöttük az óvodai feladatokat, hagyományokat, ünnepeket. Óvodánk kezdettől fogva (1978-tól) német nemzetiségi óvodaként funkcionál a városban élő sváb kisebbség igényeinek kielégítésére. A nemzetiségi nevelés magában foglalja a nyelvvel, az irodalmi-és énekanyaggal, a német tánccal való ismerkedést, a még élő hagyományok ápolását. A német nemzetiségi nevelés a magyar nevelési programmal párhuzamosan, játékos módszerekkel, játékba ágyazottan történik Mindhárom csoportban szakképzett, német nyelvű felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus dolgozik. Hagyományos rendezvényeink és ünnepeink színesítik mindennapi életünket, mint pl. terménygyűjtő hét-terményáldás, nemzetiségi hét-nemzetiségi hagyományok ápolása, nagyszülők napja, volt nagycsoportosok visszavarázslása az oviba egy napra, Márton-napi 3

4 lampionos felvonulás,mikulás kupa, nagycsoportosok sportnapja,gyereknap és évzáró parti stb.-természetesen a hagyományos ünnepek is teret kapnak a tanév során Óvodánkban német nemzetiségi néptánc oktatás folyik, igény szerint hitoktatás és heti egy alkalommal logopédus segíti munkánkat. 3. A téma bevezetése A témaválasztás okai Napjaink digitalizált világában nagy probléma (és elsőként főleg az iskolában jelentkezik kézzelfogható problémaként!)hogy a számos elektronikus hírcsatorna kiszorítja a gyerekek életéből a nyomtatott, írott irodalmat, meséket, könyveket.a TV, DVD,számítógép képernyője pillanatok alatt több száz képet küld készen a képernyő előtt üldögélőnek, így belső- képalkotásra nincs szükség. A gyerek fantáziája ellaposodik, gondolkodása ellustul. A sok kép és effektus, amit agya nem képes értelmezni,felerősítik félelmeit, szorongását. A mesélés, a könyvek világa épp ezek ellensúlyozására lenne hivatott, a mesehallgatás és később az olvasás során a gyerek fantáziája segítségével belső képeket gyárt a fejében, szókincse gyarapszik,a hallott szöveget értelmezi,emlékezetébe vési - gondolkodási műveleteket végez. A sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy a családokon belül egyre inkább eltűnik az esti összebújós mesélés, egyre több gyerek meséli, hogy betesznek neki egy mesét a lejátszóba s úgy kellene elaludnia. Ha a szülő otthon nem is (természetesen tisztelet a kivételnek!), az óvoda pedagógusai azon igyekeznek, hogy legalább az óvoda megmaradjon a bábozás, dramatizálás, mesehallgatás,verselés színterének! Nem nézünk filmeket, viszont vetítünk diafilmeket, elérhető magasságban mindig kéznél vannak a képeskönyvek, mesekönyvek. A különböző témák feldolgozásához, ismeretgyűjtéshez használunk szakirodalmat, nézegetünk otthonról hozott könyveket. Felhívjuk a gyerekek figyelmét azok értékére. Innen támadt az ötlet, hogy kihasználjuk városunk adta lehetőséget és felvegyük a gyerekkönyvtárral a kapcsolatot. Hamar kiderült, hogy óvodásaink döntő többsége még nem járt a könyvtárban itt az alkalom, hogy ezen változtassunk:lépj BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! 4

5 A tevékenységgel érintett korcsoport A programba az iskolába készülő 5-7 éves gyerekeket vonjuk be. Ez kb15 gyereket jelent. Úgy gondoltuk ez az optimális létszám, amellyel a tervezett tevékenység lebonyolítható. Életkori sajátosságaikból adódóan már képesek betartani a könyvtári élet szabályait és megismerni a könyvtár adta sokféle lehetőséget. A tevékenység időtartama A tervezett programsorozat öt alkalmat foglal magában időben ez alkalmanként másfél-két órát jelent. Az utolsó, lezáró lengyeli kirándulás egész napos program lesz. A tevékenység szervezeti kerete,helyszín Kiscsoportos foglalkoztatás differenciált feladatadással. A megvalósítás helyszíne a gyerekkönyvtár termei. A tevékenység célja A programsorozat célja, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését a könyvtár, a könyvek iránt és pozitív, sokoldalú élmények nyújtásával rögzítsük a pozitív irányultságát, hogy ne csak pár látogatás legyen a kapcsolat a könyvtárral. 4. A program kapcsolódási pontjai a helyi nevelési programhoz, és a kompetencia alapú programhoz A helyi nevelési program tartalmazza, hogy minden tagóvoda önállóan szervezi a könyvtárral való kapcsolatát, illetve a könyvtár értesíti a programjairól az óvodákat. Óvodánk helyi nevelési programjában fontos szerepet játszik az irodalmi nevelés. Az irodalom az anyanyelv kifejezőerejével formálja a gyermek személyiségét, világképét, a fantázia világába röpíti, elvarázsolja a tudatot. A mese az óvodások érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének fontos eszköze. A mese szerepe vitathatatlan a gyermeki élmények feldolgozási folyamatában. A mesélés során az óvónő szemléletes előadásmódja, metakommunikációs eszközei, választékos, kifejező beszéde támogatja a belső képalkotási folyamatot. 5

6 A megfelelő körülmények megteremtésével, a mesekönyvek elérhetőségével, a mesekuckók kialakításával azt szeretnénk elérni, hogy az ovisok megszeressék a könyveket, megismerjék a könyvek sokoldalúságát. A Lépj be velem a könyvtár világába! program is ezt a célt tűzi ki maga elé, a helyszín kiterjesztésével, a könyvtár adta lehetőségek kihasználásával, az óvoda és a könyvtár kapcsolatának élővé válásával! A kompetencia alapú programcsomag témaköreinek feldolgozási javaslatainál is domináns, hogy a gyerekek ismeretszerzése minél sokoldalúbb legyen. Az élménynyújtás és tapasztalatszerzés játékos formában, cselekedtetés közben történjen a gyerekek aktív részvételével. Ha a helyszín és az ismeretanyag feldolgozása változatos és a feldolgozás több érzékszervre ható, érdekes, újszerű közegben zajlik talán ez a tanulási folyamatot sikeresebbé teszi, a gyerekek különböző kompetenciái jobban fejlődnek. 5.A programsorozat részei: Látogatás a Perczel kertbe, a könyvtár épületének megtekintése, történetének ismertetése CÉL: - a séta célja, hogy minden gyerek megismerje a könyvtár közvetlen környezetét, épületének történetét, működésének rendjét SZERVEZÉSI FELADAT:- gyerekek összegyűjtése, párok alakítása a Perczel kerti sétához SZERVEZETI KERET: csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: Testi kompetenciák: - séta alkalmával a nagymozgások fejlesztése, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése a játszótéri játék során Szociális kompetenciák: - párban sétálás közben az alkalmazkodóképesség fejlesztése, a másik tempójához, mozgásához való igazodás során 6

7 A PROGRAM, TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA Az első délelőtti alkalommal elindultunk a gyerekekkel és elsétáltunk a Perczel-kertbe, hogy megismerkedjünk a Solymár Imre Városi Könyvtár épületével, közvetlen környezetével. A könyvtár egy gyönyörű régi kúria, melyet gondosan ápolt kert vesz körül, a bejárat előtt szökőkút vize csobog. A Perczel-kerti játszótér már sok gyermek számára ismerős hely, szívesen járnak ide játszani szüleikkel. Miután letelepedtünk a szökőkút köré és megpihentünk a séta után, elmeséltük a könyvtár épületének rövid történetét megmutattuk fényképen az eredeti épületet. A kép és a látott valóság közti különbségeket megbeszéltük, megpróbáltuk rávezetni a gyerekeket a változás okaira (idő múlása, környezet megváltozása, az épület más célú használata stb.) Természetesen a gyerekek számára az ő nyelvükön, a számukra érdekes részeket emeltük ki a történeti részből, szinte egy kis mesét kerekítve. A KÖNYVTÁR RÖVID TÖRTÉNETE (Forrás: Kolta László) A Perczel Mór utca 50. házszámú kúria építtetője Perczel III. Béla ( ). Jogi végzettségével két évtizedig járási főszolgabírói hivatalt vezetett. Házasságkötése révén (1896) felesége dúsgazdag hozománya arra csábította, hogy a főszolgabírói tisztségről leköszönve vállalkozóként folytassa életútját. Öt évig Tabon nagybirtokosként gazdálkodott, majd 1908-ban visszaköltözött Bonyhádra, földet vásárolt és a következő évben dominó- és zománctáblagyárat alapított és kúriát építtetett. Az 1920-as években fia, Perczel József Mihály az edénygyártással országos hírűvé tette az üzemet. A gyár államosítása (1948) után a kúria is köztulajdonná vált. Az épületet kezdetben alkalmi raktározásra használták, majd egy évtizeden át állami gondozott gyerekek József Attila Nevelőotthonaként hasznosították. A nevelőotthon Nagymányokra telepítése után a Perczelkúria a közművelődés fellegvára lett ban három intézmény működött a falai között: a Járási Művelődési Központ, a Zeneiskola és a Járási Könyvtár ban alakították ki a gyermekkönyvtári részleget, ahol rendszeresen diafilmek vetítésével, mesedélutánokkal és bábelőadásokkal szórakoztatták a kicsiket. A felnőttek számára elkezdődtek és rendszeressé váltak az író-olvasó találkozók. A es években a bonyhádi könyvtár vendége volt Baranyi Ferenc, Bálint Ágnes, Bihari Klára, Csoóri Sándor, Földeák János, Horgas Béla, Jankovics Ferenc, Kormos István, Nagy László, Oláh László, Páskándi Géza, Szabó Magda, Tamási Áron, Tornai József, Tüskés Tibor. A három kulturális intézmény együttélése másfél évtizedig elhúzódott ban a Művelődési és Ifjúsági Központ végre elfoglalhatta új épületét, s a zeneiskola is megfelelő otthont kapott a régi községháza emeletén. Így az egész 7

8 Perczel-kúria könyvtár lett, és 1977-től Városi Könyvtár elnevezéssel tevékenykedett között az egész épületet felújította a város önkormányzata. A belső átalakításokat Urbán László budapesti könyvtárépítész tervei alapján végezték el. A nagyteremben a galéria egyrészt esztétikai, másrészt térnyerés szempontjából remek alkotás. Megszűntek a könyvtár raktározási gondjai: az ötvenezer kötetes állomány nagy része szabadpolcokon kapott helyet. Külön gyermekolvasót rendezhettek be, valamint kényelmes zeneműtárat szeptember 21-én volt a helyismereti kutatószoba ünnepélyes átadása. Ugyanekkor vette fel a könyvtár a Solymár Imre Városi Könyvtár nevet. Ho. Egyszer régen, nagyon régen- van annak már száz esztendeje is, élt egyszer egy gazdag férfi, akit Perczel Bélának hívtak. Ez a férfi bíró volt egy kis faluban,tabon. Mikor szerelmes lett egy dúsgazdag lányba, beköltözött Bonyhádra és építtetett a szerelmének egy gyönyörű házat, ezt a kúriát.de nemcsak ezt a házat, hanem a zománcgyárat is ő építtette. Mikor ő már megöregedett, a fia József tette még híresebbé a bonyhádi edénygyárat,ami még a mai napig működik és a ti szüleitek közül is van aki,ott dolgozik. 8

9 Amikor a családtól elvették a házukat, sokáig raktárként használták majd árva gyerekek otthona lett. Egy idő múlva az árvákat kiköltöztették a házból és zeneiskolát, művelődési házat, könyvtárat rendeztek be a kúriában. Sok kicsit szórakoztattak itt már akkor is bábelőadásokkal, diafilmek vetítésével, mesedélutánokkal. Nagyon sok híres író és költő is vendégeskedett itt a könyvtárban. Sok-sok év múlva különköltözött a zeneiskola és művelődési ház is. A könyvtárat felújították, külön helyet kaptak a gyerekek is. Ki tudja, hol van ma a zeneiskola és a művelődési ház? Ki járt már a könyvtárban? Ki tudja, mit lehet itt csinálni? A beszélgetés után körbejártuk az épületet, megkerestük a gyerekkönyvtár bejáratát, megnéztük mikor tart nyitva, és megbeszéltük, hogy legközelebb bekéredzkedünk, hogy belülről is megismerkedhessünk a KÖNYVTÁRRAL! 9

10 Belépünk a könyvtárba és megismerkedünk az ottani dolgozókkal és az épület belsejével és funkcióival CÉL: A könyvtár belső helyiségeinek megismerése, közvetlen kapcsolat kialakítása a könyvtári dolgozókkal, a könyvek kölcsönzésén kívül is még sok mindenre van lehetőség itt a könyvtárban mik is ezek? A könyvtár funkciói -nak feltérképezése. SZERVEZÉSI FELADAT: - látogatás időpontjának egyeztetése a könyvtárossal SZERVEZETI KERET: csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: Szociális kompetenciák : - társas magatartás,közösségi szokások,udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás - érdeklődés, a motiváltság,az akarati tényezők fejlesztése Kommunikációs kompetenciák: - lehetőség önálló kérdések feltevésére, párbeszéd kezdeményezése a könyvtárossal, mondatalkotás segítése, a nyelvhasználat, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése Testi kompetenciák: - nagymozgások, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése a séta és a játszótéri játék során - térirányok fejlesztése a térben történő változatos mozgások során Természetesen az első látogatás előtt mi óvónők is utánajártunk, hogy milyen széleskörű tevékenységekre ad lehetőséget a mi városi könyvtárunk gyermekrészlege. Íme egy rövid kis áttekintés 11

11 GYERMEK RÉSZLEG A könyvtár gyermek részlege 1968 óta működik, állománya körülbelül db dokumentum. A könyvek négy fő csoportban találhatók: Olvasótermi könyvek Versek Szépirodalmi művek Ismeretterjesztő irodalom Hogy a legkisebb olvasók és kísérőik is könnyen tudjanak tájékozódni, a leporellók is külön, könnyen hozzáférhető helyen találhatók. A gyerekkönyvtárban folyóiratok is találhatók. Már évek óta hagyományosan szeptemberben könyvtári foglalkozások indulnak Bonyhád és térsége általános iskolásainak. Az előző tanév gyakorlatának megfelelően az iskolák az alábbi foglalkozások közül választhatnak: Könyvtárhasználati foglalkozás-együttes osztályosoknak. A foglalkozás 3 része: 1. Ismerkedés a könyvtárral 2. Könyvtárhasználati vetélkedő 3. Könyvtárhasználat a gyakorlatban Tematikus foglalkozások óvodásoknak, kisiskolásoknak Évszakok Ünnepek Népszokások 12

12 Tananyag-kiegészítő foglalkozások A gyermekkönyvtárban lehetőség van továbbá: Diafilm kölcsönzésre Bábozásra Társasjátékozásra Színezésre Nyomdázásra Videózásra Számítógépes játékok használatára Állandó programok: Családi mesedélutánok: Havonta egy alkalommal kerül megrendezésre. Egy-egy mese meghallgatása után a gyerekek és szüleik a meséhez kapcsolódó kézműves foglalkozásokon vesznek részt. Levelezőversenyek: A könyvtár regionálisan a kistérségi iskolákat is bekapcsolva négy levelezőversenyt hirdet meg minden év szeptemberében 3-8. osztályig. A versenyben részt vevők októbertől-áprilisig havonként kapnak olyan feladatokat, amelyek jelentős részét könyvek segítségével tudják megoldani. A döntőre májusban kerül sor. Bábozás: Általában ünnepek kapcsán kerül megrendezésre. Könyvtári foglalkozások: A foglalkozásokon különböző ünnepekkel, azok bemutatásával, történetével (télapó, Balázsolás, Valentin-nap, húsvét, Szent Iván-nap) ismerkednek meg a gyerekek. MÉDIATÁR A médiatár a könyvtár nyitva tartási idejében látogatható. Zenei CD-k, hangkazetták, hangoskönyvek, nyelvtanulást segítő anyagok, CD-ROM-ok várják a látogatókat. Lehetőség van a zeneművek, hanganyagok helyben használatára, valamint kölcsönzésére is. 13

13 A jól felszerelt számítógépes médialaborban internetezésre is lehetőség van. Óvodásoknak, kisiskolásoknak különböző foglalkozások tartására van lehetőség, az iskolai tananyaghoz kapcsolódóan. Népszerűek a világ városait zenében bemutató, az évszakokhoz kapcsolódó, mesefeldolgozó zenés foglalkozások. A PROGRAM, TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA A könyvtár gyerekkönyvtár részlegénél léptünk be az épületbe, ahol már várt minket Steib Gáborné- Márti néni, Schnell-Nagy Erika néni ők a gyerek-könyvtárosok- akikkel előre egyeztettünk.ők voltak a könyvtári munkatársak közül azok, akik a mi ismerkedésünket a számunkra ismeretlen hellyel lebonyolították. Ők mutatták be nekünk a többi könyvtárost is, akiktől bármikor kérhetünk segítséget, ha gondunk akad. Először is körbejártuk a könyvtár belsejét, megnéztük hányféle helyiség van és melyiknek mi a funkciója. Az egyik terem a számítógépterem, ahol számítógépes játékokat, feladatokat lehet megoldani, nyomtatni, internetezni lehet. Itt működik a hangtár is. A gyerekkönyvtári teremből átsétálhattunk a felnőttek részlegébe. A teremben olvasósarkok vannak berendezve,ahol kényelmesen olvasgathatnak,újságokat forgathatnak a látogatók. Azok a könyvek, amelyek már nem fértek el a polcokon, raktárokba kerültek, ahová szintén betekinthettünk. Azt is elmeséltük az ovisoknak, hogy a könyvek betűrendbe kerülnek a helyükre és a bennük lévő tartalom szerint is különválogatják azokat- így vannak szakkönyvek, regények, versek stb Felhívtuk figyelmüket a könyvtárlátogatók viselkedésére csendben üldögélnek, halkan beszélgetnek, amelyik könyvet megnézegették azt oda teszik vissza, ahonnan levették. Ezek a könyvtár íratlan szabályai, amiket mindenkinek illik betartani. Természetesen a gyerekeknek fenntartott részlegen kicsit más a légkör, de itt is illik betartani a helyes viselkedési normákat.(nem lehet hangoskodni, futkosni) Mindenki szabadon válogathatott a polcokról, nézegethette a könyveket- természetesen folyamatosan 14

14 Az állatok és kicsinyeik témakörének kidolgozása a gyerek-könyvtárosok segítségével CÉL:- a gyerekek már meglévő természeti ismereteinek bővítése, elmélyítése, rögzítése,új ismeretekhez juttatás a témakörrel kapcsolatban - a feldolgozás során érzelmi kötődést elősegíteni az állatok és kicsinyeikkel kapcsolatban pozitív érzelmek keltésével, s ezáltal a természetvédelmet megalapozni, környezettudatos gondolkodásra nevelni az óvodásokat- az élet körforgásával, állandó változással kapcsolatos ismeretgyűjtés a természetfilm segítségével SZERVEZÉSI FELADAT: - időpont egyeztetés a könyvtárossal - témafeldolgozás módszereinek megbeszélése, törekedve a könyvtár adta változatos lehetőségek teljes kiaknázására - anyag előkészítése (könyvek, DVD, hanganyag, technikai háttérikt-eszközök biztosítása SZERVEZETI KERET: csoportos és mikro-csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: Értelmi kompetenciák: - auditív és vizuális percepció, gondolkodás, érdeklődés fejlesztése - gondolkodás, emlékezet fejlesztése az állatok jellemzőinek megbeszélésével, okokozati összefüggések megvilágításával - megfigyelőképesség fejlesztése, fogalomismeret bővítés Szociális kompetenciák: - érdeklődés, motiváltság fejlesztése a sok újszerű ismeret nyújtásakor - társas kapcsolatok, együttműködő képesség fejlesztése a kiscsoportos tevékenykedés közben, egymás tolerálása Kommunikációs (verbális, nonverbális kompetenciák) - nyelvi kifejezőkészség, összefüggő folyamatos beszéd fejlesztése az állatokról alkotott önálló gondolatok megfogalmazásakor - beszédértés,verbális kommunikáció a vélemények megfogalmazásával, összefüggő, folyamatos beszédre ösztönzéssel (segítő kérdésekkel) 16

15 Testi kompetenciák - finommotorikus mozgások, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése az IKT eszközök használata során - szem-kéz koordináció fejlesztése a könyvek nézegetése során - nagymozgások fejlesztése a séta során A PROGRAM, TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA A megbeszélt időpontban 16 nagycsoportossal megérkeztünk a könyvtárba, ahol már várt minket Steib Gáborné Márti néni. Ő a vetítőterembe kalauzolt minket, ahol az előzetes egyeztetésnek megfelelően már előkészült a projektoros vetítésre. A természetfilm témája a metamorfózis volt, így szemtanúi lehettünk a csodáknak, hogy válik a hernyó pillangóvá, az ebihal békává, miből lesz a szitakötő stb. A számos gyönyörű kép és új ismeret nagyon lekötötték a gyerekek figyelmét. A vetítés után csoportokat alkottunk és a további program már mikro-csoportos keretek között folytatódott. Az egyik csoport a zenetárba látogatott, ahol egy teljesen új világ tárult fel számukrafülhallgatón keresztül CD-ről különböző állat-és madárhangokat ismerhettek meg. A természet hangjait így a könyvtár zárt falai között figyelhették meg. Az ovisok egymással versengve próbálták kitalálni, hogy milyen állathangot hallottak és megpróbálkoztak a hangok utánzásával is. 17

16 Közös barkácsolás a könyvtárban, óvónők és könyvtárosok közös bábjátéka CÉL:a könyvtárban tett előző látogatás során, sok-sok ismeret rögzítése és elmélyítése, valamint új élmények nyújtása a közös barkácsolás és bábozás során SZERVEZÉSI FELADATOK: 1. időpont egyeztetés a könyvtárossal 2. bábozás begyakorlása A két medvebocs és a róka című mese szövegének memorizálása 3. barkácsolás eszközeinek összekészítése (ollók, ceruzák) 4. anyagok (fakanalak, színes papír, ragasztó ) beszerzése 5. bábparaván és díszletek (erdő) előkészítése SZERVEZETI KERET: csoportos, mikro-csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: - tevékenység közbeni beszélgetés és bábozás során gondolkodási műveletek fejlesztése-memória,nyelvi kifejező készség, szókincsbővítés, verbális kommunikáció,beszédfegyelem) - barkácsolás során szociális kompetenciák fejlesztése-együttműködési képesség, alkalmazkodás fejlesztése a másik elképzelésének figyelembe vételével - értelmi és testi kompetenciák fejlesztése - a bábkészítés során finommotorikus mozgások fejlesztése a vágással, ragasztással, téri tájékozódás, vizuális, taktilis percepció fejlesztése a forma kigondolásával és létrehozásával, rész-egész viszonyának értelmezésével A PROGRAM, TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA A tevékenység megkezdése előtt megbeszéltük, hogy melyik állatokról szóló mese szereplőit barkácsoljuk meg, felelevenítjük az előző látogatás során szerzett ismereteket, mit is tudtunk meg a szóban forgó állatokról, mik azok főbb jellemzői. 19

17 Kirándulás Lengyelre az Anna forráshoz (erdei állatok és kicsinyeik ) CÉL:- a programsorozat utolsó alkalmán az eddig sokoldalúan feldolgozott állatok és kicsinyeik témában megismert állatokat természetes közegükben figyeljük meg újabb ismeretekhez juttatjuk a gyerekeket - kiránduláson új élmények nyújtásával formáljuk a gyerekek természet és állatok iránti pozitív viszonyát SZERVEZÉSI FELADATOK: - kapcsolatfelvétel a Madarász-ovialapítvány képviselőjével, időpont-és programegyeztetés - busz-rendelés - szülők tájékoztatása a tervezett kirándulás időpontjáról, szükséges felszerelésről, várható indulásról és érkezésről, kirándulás céljának kiírása a szülőknek az értesítő táblára SZERVEZETI KERET : csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: Testi kompetenciák: - nagymozgások fejlesztése a kirándulás során (ugrások, mászások futás stb.) - mozgáskoordináció fejlesztése (szem-kéz, szem-láb összehangolt munkája az ismeretlen terepen való mozgás során) Szociális kompetenciák: - természet tudatos védelmének formálása szabályok felállításával, betartatásával (nem szemetelünk, nem törjük le az ágakat stb.) - természet iránti pozitív viszony formálása a természet védelmével ( csak elengedett kincseket gyűjtünk) - túrázás szokásának alakítása természetjárással, természeti ismeretek nyújtásával 21

18 6. Összegzés, tapasztalatok Összegzésként elmondhatjuk, hogy programsorozatunk elérte a célját. Megmutattuk a gyerekeknek, hogy a gyerekkönyvtár vonzó hely- ahol kedves emberek, érdekes eszközök, barátságos környezet várja őket rengeteg új dologgal. Sikerként könyvelhetjük el, hogy többen beiratkoztak a könyvtárba és ezentúl minden gyerekkönyvtári programról tájékoztatják óvodánkat a könyvtárosok- így akár csoportosan vagy egyénileg is részt vehetünk azokon. Tervünk, hogy a jövő tanévben is megrendezzük a könyvtárprogramot s így talán sikerül új hagyományt teremteni a nagycsoportosok körében. Reményeink szerint ezzel mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy ezek a gyerekek olvasni szerető, könyvbarát felnőtté váljanak! Ők talán a rohamos iramban fejlődő informatikai eszközök használata mellett a könyveket is értékelik és szeretik majd! 24

19 Az elvégzett tevékenységek rövid leírása, időráfordítás: Kapcsolatfelvétel a könyvtárral, tematika, együttműködés lehetőségeinek megbeszélése, egyeztetése...4 óra Egyes alkalmak tematikájának rögzítése...6 óra Gyakorlati megvalósítás lépéseinek megbeszélése, rögzítése...6 óra Szervezési feladatok kivitelezése, anyagbeszerzés...2 óra Végleges szöveg megbeszélése, pontos megfogalmazás...4 óra Program anyagának gépelése...8 óra Összóraszán: 30 óra 25

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Ipolysági Városi Könyvtár Gyermekirodalmi részlegének bemutatása

Ipolysági Városi Könyvtár Gyermekirodalmi részlegének bemutatása Ipolysági Városi Könyvtár Gyermekirodalmi részlegének bemutatása 2. dia: Ipolyság Szlovákia déli részén, a nyitrai kerületben levő Lévai járásában található. Határmenti városunk északról a Korponai fennsík,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012.

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Kossuth Lajos 1802-1894 Kossuthról és koráról minden évben városi vetélkedőt szervezünk Iskolánk

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Janikovszky Éva ÁMK óvodájában TÁMOP 6. 1. 2 11/1-2012 - 1637

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Janikovszky Éva ÁMK óvodájában TÁMOP 6. 1. 2 11/1-2012 - 1637 SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/09/03 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Janikovszky Éva ÁMK óvodájában Kozármisleny Város Önkormányzata sikerrel pályázott a TÁMOP-6.1.2-11/1 Egészségre nevelő

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben