LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA!"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓ: PÁLYÁZAT CÍME: INNOVÁCIÓ CÍME: KÉSZÍTETTÉK: TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Lépj be velem a könyvtár világába ( Kapcsolat kialakítása a könyvtárral- átfogó intézményfejlesztés) Zsók Antalné Kövérné Dechant Krisztina PÁLYÁZÓ NEVE: Bonyhád Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ CÍME: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. FELADAT- ELLÁTÁSI HELY: Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Varázskapu Bölcsőde - Óvoda Intézmény Egység Malom Óvoda 1

2 TARTALOM 1. Intézményünkről Csoportok szervezésének főbb szempontjai Téma bevezetése témaválasztás okai - tevékenységgel érintett korcsoport - tevékenység időtartama - tevékenység szervezeti kerete és helyszíne - tevékenység célja 4. A program kapcsolódási pontjai a helyi nevelési programhoz és a kompetencia alapú programhoz A programsorozat részei, foglalkozások forgatókönyvei (feladatok, szervezési feladatok, eszközszükséglet, l evezetés) látogatás a Perczel kertbe, a könyvtár épületének megtekintése és történetének ismertetése belépünk a könyvtárba és megismerkedünk az ottani dolgozókkal, az épület belsejével és funkcióival az állatok és kicsinyeik témakörének kidolgozása a gyerek könyvtárosok segítségével közös barkácsolás a könyvtárban, óvónők és könyvtárosok közös bábjátéka.19 - kirándulás Lengyelre az Anna forráshoz (erdei állatok és kicsinyeik, erdei madarak megfigyelése) Összegzés, tapasztalatok

3 Malom Óvoda 1. Intézményünkről Intézményünk fenntartója BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, óvodánk a BONI egyik tagóvodája, amelyhez még három általános iskola és 11 tagóvoda tartozik. Óvodánk három csoporttal (25 fős létszámmal) működik. Csoportszobáink jól felszereltek,a berendezések esztétikus, játékkínálatunk bőséges. Tágas, lombos fákkal beültetett udvarunkon EU szabványos játékok várják a gyermekeket. 2. Csoportok szervezésének főbb szempontjai Óvodánk 100%-os befogadóképessége 75 gyerek. A nagyfokú jelentkezés miatt ezt a számot szinte minden évben túllépjük. Óvodai csoportjaink vegyes életkorú gyerekekkel működnek. Óvodánk saját nevelési programmal rendelkezik, amelyet a nevelőtestület közösen dolgozott ki és amely valamennyi tagóvoda szakmai munkájának alapját képezi - természetesen az évek során kialakult helyi sajátosságok figyelembe vételével. Óvodai programunk a négy évszakhoz kapcsolódik ehhez kötöttük az óvodai feladatokat, hagyományokat, ünnepeket. Óvodánk kezdettől fogva (1978-tól) német nemzetiségi óvodaként funkcionál a városban élő sváb kisebbség igényeinek kielégítésére. A nemzetiségi nevelés magában foglalja a nyelvvel, az irodalmi-és énekanyaggal, a német tánccal való ismerkedést, a még élő hagyományok ápolását. A német nemzetiségi nevelés a magyar nevelési programmal párhuzamosan, játékos módszerekkel, játékba ágyazottan történik Mindhárom csoportban szakképzett, német nyelvű felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus dolgozik. Hagyományos rendezvényeink és ünnepeink színesítik mindennapi életünket, mint pl. terménygyűjtő hét-terményáldás, nemzetiségi hét-nemzetiségi hagyományok ápolása, nagyszülők napja, volt nagycsoportosok visszavarázslása az oviba egy napra, Márton-napi 3

4 lampionos felvonulás,mikulás kupa, nagycsoportosok sportnapja,gyereknap és évzáró parti stb.-természetesen a hagyományos ünnepek is teret kapnak a tanév során Óvodánkban német nemzetiségi néptánc oktatás folyik, igény szerint hitoktatás és heti egy alkalommal logopédus segíti munkánkat. 3. A téma bevezetése A témaválasztás okai Napjaink digitalizált világában nagy probléma (és elsőként főleg az iskolában jelentkezik kézzelfogható problémaként!)hogy a számos elektronikus hírcsatorna kiszorítja a gyerekek életéből a nyomtatott, írott irodalmat, meséket, könyveket.a TV, DVD,számítógép képernyője pillanatok alatt több száz képet küld készen a képernyő előtt üldögélőnek, így belső- képalkotásra nincs szükség. A gyerek fantáziája ellaposodik, gondolkodása ellustul. A sok kép és effektus, amit agya nem képes értelmezni,felerősítik félelmeit, szorongását. A mesélés, a könyvek világa épp ezek ellensúlyozására lenne hivatott, a mesehallgatás és később az olvasás során a gyerek fantáziája segítségével belső képeket gyárt a fejében, szókincse gyarapszik,a hallott szöveget értelmezi,emlékezetébe vési - gondolkodási műveleteket végez. A sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy a családokon belül egyre inkább eltűnik az esti összebújós mesélés, egyre több gyerek meséli, hogy betesznek neki egy mesét a lejátszóba s úgy kellene elaludnia. Ha a szülő otthon nem is (természetesen tisztelet a kivételnek!), az óvoda pedagógusai azon igyekeznek, hogy legalább az óvoda megmaradjon a bábozás, dramatizálás, mesehallgatás,verselés színterének! Nem nézünk filmeket, viszont vetítünk diafilmeket, elérhető magasságban mindig kéznél vannak a képeskönyvek, mesekönyvek. A különböző témák feldolgozásához, ismeretgyűjtéshez használunk szakirodalmat, nézegetünk otthonról hozott könyveket. Felhívjuk a gyerekek figyelmét azok értékére. Innen támadt az ötlet, hogy kihasználjuk városunk adta lehetőséget és felvegyük a gyerekkönyvtárral a kapcsolatot. Hamar kiderült, hogy óvodásaink döntő többsége még nem járt a könyvtárban itt az alkalom, hogy ezen változtassunk:lépj BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! 4

5 A tevékenységgel érintett korcsoport A programba az iskolába készülő 5-7 éves gyerekeket vonjuk be. Ez kb15 gyereket jelent. Úgy gondoltuk ez az optimális létszám, amellyel a tervezett tevékenység lebonyolítható. Életkori sajátosságaikból adódóan már képesek betartani a könyvtári élet szabályait és megismerni a könyvtár adta sokféle lehetőséget. A tevékenység időtartama A tervezett programsorozat öt alkalmat foglal magában időben ez alkalmanként másfél-két órát jelent. Az utolsó, lezáró lengyeli kirándulás egész napos program lesz. A tevékenység szervezeti kerete,helyszín Kiscsoportos foglalkoztatás differenciált feladatadással. A megvalósítás helyszíne a gyerekkönyvtár termei. A tevékenység célja A programsorozat célja, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését a könyvtár, a könyvek iránt és pozitív, sokoldalú élmények nyújtásával rögzítsük a pozitív irányultságát, hogy ne csak pár látogatás legyen a kapcsolat a könyvtárral. 4. A program kapcsolódási pontjai a helyi nevelési programhoz, és a kompetencia alapú programhoz A helyi nevelési program tartalmazza, hogy minden tagóvoda önállóan szervezi a könyvtárral való kapcsolatát, illetve a könyvtár értesíti a programjairól az óvodákat. Óvodánk helyi nevelési programjában fontos szerepet játszik az irodalmi nevelés. Az irodalom az anyanyelv kifejezőerejével formálja a gyermek személyiségét, világképét, a fantázia világába röpíti, elvarázsolja a tudatot. A mese az óvodások érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének fontos eszköze. A mese szerepe vitathatatlan a gyermeki élmények feldolgozási folyamatában. A mesélés során az óvónő szemléletes előadásmódja, metakommunikációs eszközei, választékos, kifejező beszéde támogatja a belső képalkotási folyamatot. 5

6 A megfelelő körülmények megteremtésével, a mesekönyvek elérhetőségével, a mesekuckók kialakításával azt szeretnénk elérni, hogy az ovisok megszeressék a könyveket, megismerjék a könyvek sokoldalúságát. A Lépj be velem a könyvtár világába! program is ezt a célt tűzi ki maga elé, a helyszín kiterjesztésével, a könyvtár adta lehetőségek kihasználásával, az óvoda és a könyvtár kapcsolatának élővé válásával! A kompetencia alapú programcsomag témaköreinek feldolgozási javaslatainál is domináns, hogy a gyerekek ismeretszerzése minél sokoldalúbb legyen. Az élménynyújtás és tapasztalatszerzés játékos formában, cselekedtetés közben történjen a gyerekek aktív részvételével. Ha a helyszín és az ismeretanyag feldolgozása változatos és a feldolgozás több érzékszervre ható, érdekes, újszerű közegben zajlik talán ez a tanulási folyamatot sikeresebbé teszi, a gyerekek különböző kompetenciái jobban fejlődnek. 5.A programsorozat részei: Látogatás a Perczel kertbe, a könyvtár épületének megtekintése, történetének ismertetése CÉL: - a séta célja, hogy minden gyerek megismerje a könyvtár közvetlen környezetét, épületének történetét, működésének rendjét SZERVEZÉSI FELADAT:- gyerekek összegyűjtése, párok alakítása a Perczel kerti sétához SZERVEZETI KERET: csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: Testi kompetenciák: - séta alkalmával a nagymozgások fejlesztése, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése a játszótéri játék során Szociális kompetenciák: - párban sétálás közben az alkalmazkodóképesség fejlesztése, a másik tempójához, mozgásához való igazodás során 6

7 A PROGRAM, TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA Az első délelőtti alkalommal elindultunk a gyerekekkel és elsétáltunk a Perczel-kertbe, hogy megismerkedjünk a Solymár Imre Városi Könyvtár épületével, közvetlen környezetével. A könyvtár egy gyönyörű régi kúria, melyet gondosan ápolt kert vesz körül, a bejárat előtt szökőkút vize csobog. A Perczel-kerti játszótér már sok gyermek számára ismerős hely, szívesen járnak ide játszani szüleikkel. Miután letelepedtünk a szökőkút köré és megpihentünk a séta után, elmeséltük a könyvtár épületének rövid történetét megmutattuk fényképen az eredeti épületet. A kép és a látott valóság közti különbségeket megbeszéltük, megpróbáltuk rávezetni a gyerekeket a változás okaira (idő múlása, környezet megváltozása, az épület más célú használata stb.) Természetesen a gyerekek számára az ő nyelvükön, a számukra érdekes részeket emeltük ki a történeti részből, szinte egy kis mesét kerekítve. A KÖNYVTÁR RÖVID TÖRTÉNETE (Forrás: Kolta László) A Perczel Mór utca 50. házszámú kúria építtetője Perczel III. Béla ( ). Jogi végzettségével két évtizedig járási főszolgabírói hivatalt vezetett. Házasságkötése révén (1896) felesége dúsgazdag hozománya arra csábította, hogy a főszolgabírói tisztségről leköszönve vállalkozóként folytassa életútját. Öt évig Tabon nagybirtokosként gazdálkodott, majd 1908-ban visszaköltözött Bonyhádra, földet vásárolt és a következő évben dominó- és zománctáblagyárat alapított és kúriát építtetett. Az 1920-as években fia, Perczel József Mihály az edénygyártással országos hírűvé tette az üzemet. A gyár államosítása (1948) után a kúria is köztulajdonná vált. Az épületet kezdetben alkalmi raktározásra használták, majd egy évtizeden át állami gondozott gyerekek József Attila Nevelőotthonaként hasznosították. A nevelőotthon Nagymányokra telepítése után a Perczelkúria a közművelődés fellegvára lett ban három intézmény működött a falai között: a Járási Művelődési Központ, a Zeneiskola és a Járási Könyvtár ban alakították ki a gyermekkönyvtári részleget, ahol rendszeresen diafilmek vetítésével, mesedélutánokkal és bábelőadásokkal szórakoztatták a kicsiket. A felnőttek számára elkezdődtek és rendszeressé váltak az író-olvasó találkozók. A es években a bonyhádi könyvtár vendége volt Baranyi Ferenc, Bálint Ágnes, Bihari Klára, Csoóri Sándor, Földeák János, Horgas Béla, Jankovics Ferenc, Kormos István, Nagy László, Oláh László, Páskándi Géza, Szabó Magda, Tamási Áron, Tornai József, Tüskés Tibor. A három kulturális intézmény együttélése másfél évtizedig elhúzódott ban a Művelődési és Ifjúsági Központ végre elfoglalhatta új épületét, s a zeneiskola is megfelelő otthont kapott a régi községháza emeletén. Így az egész 7

8 Perczel-kúria könyvtár lett, és 1977-től Városi Könyvtár elnevezéssel tevékenykedett között az egész épületet felújította a város önkormányzata. A belső átalakításokat Urbán László budapesti könyvtárépítész tervei alapján végezték el. A nagyteremben a galéria egyrészt esztétikai, másrészt térnyerés szempontjából remek alkotás. Megszűntek a könyvtár raktározási gondjai: az ötvenezer kötetes állomány nagy része szabadpolcokon kapott helyet. Külön gyermekolvasót rendezhettek be, valamint kényelmes zeneműtárat szeptember 21-én volt a helyismereti kutatószoba ünnepélyes átadása. Ugyanekkor vette fel a könyvtár a Solymár Imre Városi Könyvtár nevet. Ho. Egyszer régen, nagyon régen- van annak már száz esztendeje is, élt egyszer egy gazdag férfi, akit Perczel Bélának hívtak. Ez a férfi bíró volt egy kis faluban,tabon. Mikor szerelmes lett egy dúsgazdag lányba, beköltözött Bonyhádra és építtetett a szerelmének egy gyönyörű házat, ezt a kúriát.de nemcsak ezt a házat, hanem a zománcgyárat is ő építtette. Mikor ő már megöregedett, a fia József tette még híresebbé a bonyhádi edénygyárat,ami még a mai napig működik és a ti szüleitek közül is van aki,ott dolgozik. 8

9 Amikor a családtól elvették a házukat, sokáig raktárként használták majd árva gyerekek otthona lett. Egy idő múlva az árvákat kiköltöztették a házból és zeneiskolát, művelődési házat, könyvtárat rendeztek be a kúriában. Sok kicsit szórakoztattak itt már akkor is bábelőadásokkal, diafilmek vetítésével, mesedélutánokkal. Nagyon sok híres író és költő is vendégeskedett itt a könyvtárban. Sok-sok év múlva különköltözött a zeneiskola és művelődési ház is. A könyvtárat felújították, külön helyet kaptak a gyerekek is. Ki tudja, hol van ma a zeneiskola és a művelődési ház? Ki járt már a könyvtárban? Ki tudja, mit lehet itt csinálni? A beszélgetés után körbejártuk az épületet, megkerestük a gyerekkönyvtár bejáratát, megnéztük mikor tart nyitva, és megbeszéltük, hogy legközelebb bekéredzkedünk, hogy belülről is megismerkedhessünk a KÖNYVTÁRRAL! 9

10 Belépünk a könyvtárba és megismerkedünk az ottani dolgozókkal és az épület belsejével és funkcióival CÉL: A könyvtár belső helyiségeinek megismerése, közvetlen kapcsolat kialakítása a könyvtári dolgozókkal, a könyvek kölcsönzésén kívül is még sok mindenre van lehetőség itt a könyvtárban mik is ezek? A könyvtár funkciói -nak feltérképezése. SZERVEZÉSI FELADAT: - látogatás időpontjának egyeztetése a könyvtárossal SZERVEZETI KERET: csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: Szociális kompetenciák : - társas magatartás,közösségi szokások,udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás - érdeklődés, a motiváltság,az akarati tényezők fejlesztése Kommunikációs kompetenciák: - lehetőség önálló kérdések feltevésére, párbeszéd kezdeményezése a könyvtárossal, mondatalkotás segítése, a nyelvhasználat, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése Testi kompetenciák: - nagymozgások, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése a séta és a játszótéri játék során - térirányok fejlesztése a térben történő változatos mozgások során Természetesen az első látogatás előtt mi óvónők is utánajártunk, hogy milyen széleskörű tevékenységekre ad lehetőséget a mi városi könyvtárunk gyermekrészlege. Íme egy rövid kis áttekintés 11

11 GYERMEK RÉSZLEG A könyvtár gyermek részlege 1968 óta működik, állománya körülbelül db dokumentum. A könyvek négy fő csoportban találhatók: Olvasótermi könyvek Versek Szépirodalmi művek Ismeretterjesztő irodalom Hogy a legkisebb olvasók és kísérőik is könnyen tudjanak tájékozódni, a leporellók is külön, könnyen hozzáférhető helyen találhatók. A gyerekkönyvtárban folyóiratok is találhatók. Már évek óta hagyományosan szeptemberben könyvtári foglalkozások indulnak Bonyhád és térsége általános iskolásainak. Az előző tanév gyakorlatának megfelelően az iskolák az alábbi foglalkozások közül választhatnak: Könyvtárhasználati foglalkozás-együttes osztályosoknak. A foglalkozás 3 része: 1. Ismerkedés a könyvtárral 2. Könyvtárhasználati vetélkedő 3. Könyvtárhasználat a gyakorlatban Tematikus foglalkozások óvodásoknak, kisiskolásoknak Évszakok Ünnepek Népszokások 12

12 Tananyag-kiegészítő foglalkozások A gyermekkönyvtárban lehetőség van továbbá: Diafilm kölcsönzésre Bábozásra Társasjátékozásra Színezésre Nyomdázásra Videózásra Számítógépes játékok használatára Állandó programok: Családi mesedélutánok: Havonta egy alkalommal kerül megrendezésre. Egy-egy mese meghallgatása után a gyerekek és szüleik a meséhez kapcsolódó kézműves foglalkozásokon vesznek részt. Levelezőversenyek: A könyvtár regionálisan a kistérségi iskolákat is bekapcsolva négy levelezőversenyt hirdet meg minden év szeptemberében 3-8. osztályig. A versenyben részt vevők októbertől-áprilisig havonként kapnak olyan feladatokat, amelyek jelentős részét könyvek segítségével tudják megoldani. A döntőre májusban kerül sor. Bábozás: Általában ünnepek kapcsán kerül megrendezésre. Könyvtári foglalkozások: A foglalkozásokon különböző ünnepekkel, azok bemutatásával, történetével (télapó, Balázsolás, Valentin-nap, húsvét, Szent Iván-nap) ismerkednek meg a gyerekek. MÉDIATÁR A médiatár a könyvtár nyitva tartási idejében látogatható. Zenei CD-k, hangkazetták, hangoskönyvek, nyelvtanulást segítő anyagok, CD-ROM-ok várják a látogatókat. Lehetőség van a zeneművek, hanganyagok helyben használatára, valamint kölcsönzésére is. 13

13 A jól felszerelt számítógépes médialaborban internetezésre is lehetőség van. Óvodásoknak, kisiskolásoknak különböző foglalkozások tartására van lehetőség, az iskolai tananyaghoz kapcsolódóan. Népszerűek a világ városait zenében bemutató, az évszakokhoz kapcsolódó, mesefeldolgozó zenés foglalkozások. A PROGRAM, TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA A könyvtár gyerekkönyvtár részlegénél léptünk be az épületbe, ahol már várt minket Steib Gáborné- Márti néni, Schnell-Nagy Erika néni ők a gyerek-könyvtárosok- akikkel előre egyeztettünk.ők voltak a könyvtári munkatársak közül azok, akik a mi ismerkedésünket a számunkra ismeretlen hellyel lebonyolították. Ők mutatták be nekünk a többi könyvtárost is, akiktől bármikor kérhetünk segítséget, ha gondunk akad. Először is körbejártuk a könyvtár belsejét, megnéztük hányféle helyiség van és melyiknek mi a funkciója. Az egyik terem a számítógépterem, ahol számítógépes játékokat, feladatokat lehet megoldani, nyomtatni, internetezni lehet. Itt működik a hangtár is. A gyerekkönyvtári teremből átsétálhattunk a felnőttek részlegébe. A teremben olvasósarkok vannak berendezve,ahol kényelmesen olvasgathatnak,újságokat forgathatnak a látogatók. Azok a könyvek, amelyek már nem fértek el a polcokon, raktárokba kerültek, ahová szintén betekinthettünk. Azt is elmeséltük az ovisoknak, hogy a könyvek betűrendbe kerülnek a helyükre és a bennük lévő tartalom szerint is különválogatják azokat- így vannak szakkönyvek, regények, versek stb Felhívtuk figyelmüket a könyvtárlátogatók viselkedésére csendben üldögélnek, halkan beszélgetnek, amelyik könyvet megnézegették azt oda teszik vissza, ahonnan levették. Ezek a könyvtár íratlan szabályai, amiket mindenkinek illik betartani. Természetesen a gyerekeknek fenntartott részlegen kicsit más a légkör, de itt is illik betartani a helyes viselkedési normákat.(nem lehet hangoskodni, futkosni) Mindenki szabadon válogathatott a polcokról, nézegethette a könyveket- természetesen folyamatosan 14

14 Az állatok és kicsinyeik témakörének kidolgozása a gyerek-könyvtárosok segítségével CÉL:- a gyerekek már meglévő természeti ismereteinek bővítése, elmélyítése, rögzítése,új ismeretekhez juttatás a témakörrel kapcsolatban - a feldolgozás során érzelmi kötődést elősegíteni az állatok és kicsinyeikkel kapcsolatban pozitív érzelmek keltésével, s ezáltal a természetvédelmet megalapozni, környezettudatos gondolkodásra nevelni az óvodásokat- az élet körforgásával, állandó változással kapcsolatos ismeretgyűjtés a természetfilm segítségével SZERVEZÉSI FELADAT: - időpont egyeztetés a könyvtárossal - témafeldolgozás módszereinek megbeszélése, törekedve a könyvtár adta változatos lehetőségek teljes kiaknázására - anyag előkészítése (könyvek, DVD, hanganyag, technikai háttérikt-eszközök biztosítása SZERVEZETI KERET: csoportos és mikro-csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: Értelmi kompetenciák: - auditív és vizuális percepció, gondolkodás, érdeklődés fejlesztése - gondolkodás, emlékezet fejlesztése az állatok jellemzőinek megbeszélésével, okokozati összefüggések megvilágításával - megfigyelőképesség fejlesztése, fogalomismeret bővítés Szociális kompetenciák: - érdeklődés, motiváltság fejlesztése a sok újszerű ismeret nyújtásakor - társas kapcsolatok, együttműködő képesség fejlesztése a kiscsoportos tevékenykedés közben, egymás tolerálása Kommunikációs (verbális, nonverbális kompetenciák) - nyelvi kifejezőkészség, összefüggő folyamatos beszéd fejlesztése az állatokról alkotott önálló gondolatok megfogalmazásakor - beszédértés,verbális kommunikáció a vélemények megfogalmazásával, összefüggő, folyamatos beszédre ösztönzéssel (segítő kérdésekkel) 16

15 Testi kompetenciák - finommotorikus mozgások, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése az IKT eszközök használata során - szem-kéz koordináció fejlesztése a könyvek nézegetése során - nagymozgások fejlesztése a séta során A PROGRAM, TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA A megbeszélt időpontban 16 nagycsoportossal megérkeztünk a könyvtárba, ahol már várt minket Steib Gáborné Márti néni. Ő a vetítőterembe kalauzolt minket, ahol az előzetes egyeztetésnek megfelelően már előkészült a projektoros vetítésre. A természetfilm témája a metamorfózis volt, így szemtanúi lehettünk a csodáknak, hogy válik a hernyó pillangóvá, az ebihal békává, miből lesz a szitakötő stb. A számos gyönyörű kép és új ismeret nagyon lekötötték a gyerekek figyelmét. A vetítés után csoportokat alkottunk és a további program már mikro-csoportos keretek között folytatódott. Az egyik csoport a zenetárba látogatott, ahol egy teljesen új világ tárult fel számukrafülhallgatón keresztül CD-ről különböző állat-és madárhangokat ismerhettek meg. A természet hangjait így a könyvtár zárt falai között figyelhették meg. Az ovisok egymással versengve próbálták kitalálni, hogy milyen állathangot hallottak és megpróbálkoztak a hangok utánzásával is. 17

16 Közös barkácsolás a könyvtárban, óvónők és könyvtárosok közös bábjátéka CÉL:a könyvtárban tett előző látogatás során, sok-sok ismeret rögzítése és elmélyítése, valamint új élmények nyújtása a közös barkácsolás és bábozás során SZERVEZÉSI FELADATOK: 1. időpont egyeztetés a könyvtárossal 2. bábozás begyakorlása A két medvebocs és a róka című mese szövegének memorizálása 3. barkácsolás eszközeinek összekészítése (ollók, ceruzák) 4. anyagok (fakanalak, színes papír, ragasztó ) beszerzése 5. bábparaván és díszletek (erdő) előkészítése SZERVEZETI KERET: csoportos, mikro-csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: - tevékenység közbeni beszélgetés és bábozás során gondolkodási műveletek fejlesztése-memória,nyelvi kifejező készség, szókincsbővítés, verbális kommunikáció,beszédfegyelem) - barkácsolás során szociális kompetenciák fejlesztése-együttműködési képesség, alkalmazkodás fejlesztése a másik elképzelésének figyelembe vételével - értelmi és testi kompetenciák fejlesztése - a bábkészítés során finommotorikus mozgások fejlesztése a vágással, ragasztással, téri tájékozódás, vizuális, taktilis percepció fejlesztése a forma kigondolásával és létrehozásával, rész-egész viszonyának értelmezésével A PROGRAM, TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA A tevékenység megkezdése előtt megbeszéltük, hogy melyik állatokról szóló mese szereplőit barkácsoljuk meg, felelevenítjük az előző látogatás során szerzett ismereteket, mit is tudtunk meg a szóban forgó állatokról, mik azok főbb jellemzői. 19

17 Kirándulás Lengyelre az Anna forráshoz (erdei állatok és kicsinyeik ) CÉL:- a programsorozat utolsó alkalmán az eddig sokoldalúan feldolgozott állatok és kicsinyeik témában megismert állatokat természetes közegükben figyeljük meg újabb ismeretekhez juttatjuk a gyerekeket - kiránduláson új élmények nyújtásával formáljuk a gyerekek természet és állatok iránti pozitív viszonyát SZERVEZÉSI FELADATOK: - kapcsolatfelvétel a Madarász-ovialapítvány képviselőjével, időpont-és programegyeztetés - busz-rendelés - szülők tájékoztatása a tervezett kirándulás időpontjáról, szükséges felszerelésről, várható indulásról és érkezésről, kirándulás céljának kiírása a szülőknek az értesítő táblára SZERVEZETI KERET : csoportos FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: Testi kompetenciák: - nagymozgások fejlesztése a kirándulás során (ugrások, mászások futás stb.) - mozgáskoordináció fejlesztése (szem-kéz, szem-láb összehangolt munkája az ismeretlen terepen való mozgás során) Szociális kompetenciák: - természet tudatos védelmének formálása szabályok felállításával, betartatásával (nem szemetelünk, nem törjük le az ágakat stb.) - természet iránti pozitív viszony formálása a természet védelmével ( csak elengedett kincseket gyűjtünk) - túrázás szokásának alakítása természetjárással, természeti ismeretek nyújtásával 21

18 6. Összegzés, tapasztalatok Összegzésként elmondhatjuk, hogy programsorozatunk elérte a célját. Megmutattuk a gyerekeknek, hogy a gyerekkönyvtár vonzó hely- ahol kedves emberek, érdekes eszközök, barátságos környezet várja őket rengeteg új dologgal. Sikerként könyvelhetjük el, hogy többen beiratkoztak a könyvtárba és ezentúl minden gyerekkönyvtári programról tájékoztatják óvodánkat a könyvtárosok- így akár csoportosan vagy egyénileg is részt vehetünk azokon. Tervünk, hogy a jövő tanévben is megrendezzük a könyvtárprogramot s így talán sikerül új hagyományt teremteni a nagycsoportosok körében. Reményeink szerint ezzel mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy ezek a gyerekek olvasni szerető, könyvbarát felnőtté váljanak! Ők talán a rohamos iramban fejlődő informatikai eszközök használata mellett a könyveket is értékelik és szeretik majd! 24

19 Az elvégzett tevékenységek rövid leírása, időráfordítás: Kapcsolatfelvétel a könyvtárral, tematika, együttműködés lehetőségeinek megbeszélése, egyeztetése...4 óra Egyes alkalmak tematikájának rögzítése...6 óra Gyakorlati megvalósítás lépéseinek megbeszélése, rögzítése...6 óra Szervezési feladatok kivitelezése, anyagbeszerzés...2 óra Végleges szöveg megbeszélése, pontos megfogalmazás...4 óra Program anyagának gépelése...8 óra Összóraszán: 30 óra 25

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Janikovszky Éva ÁMK óvodájában TÁMOP 6. 1. 2 11/1-2012 - 1637

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Janikovszky Éva ÁMK óvodájában TÁMOP 6. 1. 2 11/1-2012 - 1637 SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/09/03 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Janikovszky Éva ÁMK óvodájában Kozármisleny Város Önkormányzata sikerrel pályázott a TÁMOP-6.1.2-11/1 Egészségre nevelő

Részletesebben

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások Az idő múlása Interaktív tábla az óvodában Szerkesztette: Tóth Ágnes 1

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény Mottó: A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22.

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban 3.1.4-08/2-2008-0046 VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. A témahét

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Petőfi Sándor Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája és A Püspökszilágyi Általános Nevelési és Művelődési központ éves munkájáról

BESZÁMOLÓ A Petőfi Sándor Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája és A Püspökszilágyi Általános Nevelési és Művelődési központ éves munkájáról BESZÁMOLÓ A Petőfi Sándor Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája és A Püspökszilágyi Általános Nevelési és Művelődési központ éves munkájáról. Általános Iskola: a/ Létszám: 2005/2006: 3 2006/2007: 0-30%

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez Igényfelmérés a TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01 kódjelű pályázat elkészítéséhez 1. Az igényfelmérés módja Az igényfelmérésre mivel elsődleges célja a pályázni kívánt intézményi portálon keresztül elérhető szolgáltatások

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Itt mindennap történik valami érdekes, izgalmas, kreatív, játékos...dolog. Itt érdemes napközisnek lenni! Általunk az idei tanévben a napköziben próba jelleggel

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Önálló Innováció Címe: Kanyarog a dallam

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

SZERETNÉL KIKAPCSOLNI? Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Pécs, Universitas u. 2/A.

SZERETNÉL KIKAPCSOLNI? Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Pécs, Universitas u. 2/A. SZERETNÉL KIKAPCSOLNI? Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Pécs, Universitas u. 2/A. LÁJKGENERÁCIÓ,AVAGY A VILÁGHÁLÓBA KEVEREDETT EMBER Dr. Veszelszki Ágnes, nyelvész, ELTE BTK Mai Magyar

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben Földesen TÁMOP 3.1.4 08/2 2009 0069. Óvodaképünk

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben Földesen TÁMOP 3.1.4 08/2 2009 0069. Óvodaképünk Óvodaképünk Óvodánkban a helyi óvodai nevelési programunk határozza meg nevelőmunkánkat, amit 1998-ban az óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült fejlesztőprogram és nevelőtestületünk dolgozta

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Az óvoda hivatalos elnevezése: ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: 9941. Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a Tel.:

Részletesebben