ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ"

Átírás

1 Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával Campden & Chorleywood Élelmiszeripari Fejlesztési Intézet Magyarország Kht Az Útmutató az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK, az élelmiszer-higiéniáról szóló (2004. április 29.) rendelete alapján készült.

2 2/69 ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Campden & Chorleywood Élelmiszeripari Fejlesztési Intézet, Magyarország Kht. szakmai irányításával a száraztészta előállításban működő vállalkozások és az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége közreműködésével, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és -Kereskedők Szövetsége és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával. Budapest, 2009.

3 3/69 ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és -Kereskedők Szövetsége támogatásával készült. Szerkesztette: Berczeli Attila (Campden & Chorleywood Élelmiszeripari Fejlesztési Intézet Magyarország Kht.) Az útmutatót készítő munkacsoport tagjai: Baár Csaba Campden & Chorleywood Élelmiszeripari Fejlesztési Intézet Magyarország Kht Papp Lászlóné Pásztortűz Kft. Soós Zoltán Soós Kft. Südiné Harmati Mariann Cerbona ZRt. Tóth Judit Gyermely ZRt. Az útmutató tartalmának közlése, feldolgozása esetén a pontos adatforrás megjelenítése szükséges. Az alábbi weboldalakon található Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutatók tartalmát letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, kinyomtathatják, de az útmutatók tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját felhasználásra, személyes célra alkalmazhatják, azt nem módosíthatják. A közérdekű adatok kivételével tilos az útmutatók bármely részét kereskedelmi forgalomba hozni, feldolgozva értékesíteni, azok felhasználásával anyagi, erkölcsi, illetve egyéb, anyagiakban nem mérhető bármely jellegű profitot eredményezni.

4 4/69 1. Bevezetés Hogyan kell használni az útmutatót? Az útmutató alkalmazási területe Rövid bevezetés a jogszabályokba Az élelmiszeripari vállalkozók és a hatósági ellenőrök legfontosabb feladatainak összefoglalása (a jogszabályok alapján) /2004/EK Rendelet II melléklete A valamennyi élelmiszeripari vállalkozóra vonatkozó általános higiéniai követelmények II. melléklet I fejezet (A III. fejezetben felsoroltaktól eltérő) élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyre vonatkozó általános követelmények) II. melléklet II fejezet (Különleges követelmények olyan helyiségekben, ahol élelmiszer készítését, kezelését vagy feldolgozását végzik (kivéve az étkezésre szolgáló helyiségeket és a III. fejezetben meghatározott üzemeket)) II. melléklet III. fejezet (Mozgó és/vagy ideiglenes előállító- és forgalmazó helyekre (mint például sátrak, árusítóhelyek, mozgóárusok járművei), elsődlegesen magánlakóházként használt, de forgalomba hozatal céljából élelmiszerek rendszeres készítésére használt helyiségekre, valamint árusító automatákra vonatkozó követelmények) II melléklet IV. fejezet (Szállítás) II. melléklet V. fejezet (Berendezésekre vonatkozó követelmények) II. melléklet VI fejezet (Élelmiszer-hulladék) II. melléklet VII. fejezet (Vízellátás) II. melléklet VIII. fejezet (Személyi higiénia) II. melléklet IX. fejezet (Az élelmiszerekre alkalmazandó rendelkezések) II melléklet X. fejezet (Az élelmiszerek egyedi csomagolására és gyűjtőcsomagolására alkalmazandó rendelkezések) II melléklet XI. fejezet (Hőkezelés) II melléklet XII. fejezet (Képzés) Mellékeltek Fogalom meghatározások Az iparágra jellemző veszélyek HACCP rendszer és modell Segítség a GHP terv szükséges, minimális dokumentációjának elkészítéséhez... 63

5 5/69 1. Bevezetés Jelen útmutató célja, hogy a január 1-től érvénybe lépett higiéniai rendelet csomaghoz igazodva, az elfogadott ipari gyakorlatra támaszkodva segítséget nyújtson a vállalkozások számára a biztonságos termékek előállításához szükséges követelmények hatósági szempontból is sikeres teljesítéséhez. Az Európai Unió élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos jogi szabályozásában fontos szerepe van a 852/2004/EK rendelet III. fejezetének, amely "A helyes gyakorlatról szóló útmutatók"-ról rendelkezik. A rendelet előírásai alapján a tagállamoknak ösztönözniük kell a higiéniára és HACCP-elvek alkalmazására vonatkozó helyes gyakorlatról szóló nemzeti és közösségi útmutatók kidolgozását. A rendelet III: fejezetének 7. cikke az útmutatók kidolgozásáról, terjesztéséről és használatáról szól, a 8. cikk tárgyalja a nemzeti útmutatók, míg a 9. cikk a közösségi útmutatók kérdését. A 7. cikk alapján a nemzeti és közösségi útmutatók terjesztését és használatát egyaránt ösztönözni kell, és az élelmiszeripari vállalkozók önkéntes alapon használhatják ezeket az útmutatókat. Az útmutató folyamatosan felülvizsgálatra és szükség szerint módosításra kerül. Az aktualizáláshoz szükséges, az útmutatóval kapcsolatos észrevételeit kérjük, hogy küldje el az alábbi címekre, hogy azt figyelembe vehessük: 1.1 Hogyan kell használni az útmutatót? Az útmutató összeállítása során a követelmények és a megoldások minél teljesebb feldolgozására törekedtünk, de az útmutató természetesen csak a kiadás időpontjában rendelkezésre álló ismereteket és gyakorlatot tükrözi. Ezért a követelmények változása, a tapasztalatok bővülése szükségessé teszi az útmutató rendszeres időközönkénti felülvizsgálatát, módosítását. Az útmutató szövege három oszlopba van rendezve: A bal oldali oszlopban találhatók a 852/2004/EK higiéniai rendelet II. mellékletének, valamint a 853/2004/EK rendelet III. mellékelte II. szakaszának előírásai követve a 852/2004/EK melléklet számozását. A középső oszlopban fogalmaztuk meg a követelményeknek való megfeleléshez szükséges előírásokat, melyeket a KELL, vagy SZÜKSÉGES kifejezésekkel jeleztünk. A harmadik oszlopba azokat az előírásokat tettük, amelyeket előremutatóan csak ajánlunk. Ezeket a CÉLSZERŰ, AJÁNLOTT, AHOL ALKALMAZHATÓ kifejezésekkel jeleztünk. Ezek teljesítését nem tartjuk feltétlenül szükségesnek a rendeletek követelményeinek való megfelelésnél, de alkalmazásuk ésszerű, általában javítják a higiéniai intézkedések hatékonyságát, szervezettségét. Néhány esetben a hatályos előírás egy-egy szakaszához, mondatához nem fűztünk magyarázatot, mivel önmagukban, magyarázatok nélkül is értelmezni lehet, és alkalmazni kell. Ahol az ágazatra a rendelet adott fejezete nem vonatkozik, ott NEM VONATKOZIK jelzés található. Jelen útmutatóban foglaltakkal egyetért a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és - Kereskedők Szövetsége is, de jelen útmutató nem része a törvényi előírásoknak, azokat nem helyettesíti. Ezzel együtt az útmutató segíti annak megértését, hogy egy-egy vállalkozásnak saját tevékenysége területén mit kell tennie az előírások teljesítéséhez, segít abban is, hogy a vállalkozások önmaguk is képesek legyenek a szükséges fejlesztési koncepció megfogalmazására, kidolgoztatására, szabályozott végrehajtására. 1.2 Az útmutató alkalmazási területe Az útmutató alkalmazási területe a száraztészta gyártás. 2 Rövid bevezetés a jogszabályokba

6 6/69 Az útmutató tartalmazza azokat a főbb jogszabályokat, amelyeket az élelmiszeripari vállalkozásoknak alkalmazniuk kell, és ugyanakkor tanácsokat is ad ahhoz, hogyan teljesítsék ezeket a követelményeket. A jogszabályoknak való megfelelés kötelező, de az élelmiszeripari vállalkozások nem kötelesek az útmutatókban előírtakat alkalmazni, amennyiben a higiéniai megfelelőséget bizonyítottan más módon teljesítik. Az útmutató összeállítása során az alábbi jogszabályok követelményeit vettük figyelembe: Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer higiéniáról Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 2073/2005/EK rendelet (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről 178/2002/EK Rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről A 178/2002/EK, 852/2004/EK, 853/2004/EK, 854/2004/EK és a 882/2004/EK rendelet tartalmának rövid összefoglalása: A Tanács 178/2002/EK Rendelete az élelmiszerjog általános jogszabályait, az élelmiszerbiztonsági ügyekben alkalmazandó eljárásokat és az EU Élelmiszerbiztonsági Hivatalának létesítésére vonatkozó feltételeket írja elő. A fogalom meghatározások nagyon fontosak a HACCP rendszer kialakításhoz szükséges elvek, kifejezések egyértelműsítéséhez / kockázat elemzés, kockázat becslés, veszély, nyomonkövethetőség, stb./, valamint az élelmiszerbiztonság fogalmának tisztázásához. Részletesen megfogalmazza a rendelet a kockázatbecslés, az elővigyázatossági elv, a fogyasztói érdekvédelem kritériumait. Ugyanígy az EU-n belüli és a III. országokkal folytatott élelmiszer-és takarmánykereskedelem élelmiszerbiztonsági elveit, az élelmiszer-és takarmánybiztonság követelményeit. Megfogalmazza az élelmiszer-és takarmány előállítás, feldolgozás és forgalmazás felelősségi kérdéseket és a nyomon-követhetőségre vonatkozó előírásokat. Meghatározza az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság feladatkörét, a szervezeti felépítését, az egyes szervezeti egységek feladatait / Irányító Testület, ügyvezető igazgató és munkatársai, Tanácsadó Fórum, Tudományos Szakbizottság és Tudományos Panelek/. Meghatározza a működtetésre vonatkozó szabályokat és elveket / függetlenség, átláthatóság, bizalmasság és tájékoztatás/ valamint az egyes feladatok végrehajtására vonatkozó előírásokat / szakvélemények, tudományos és műszaki segítség, sürgősségi riasztó rendszer, stb./, Részletes előírásokat tartalmaz a sürgősségi riasztórendszerrel, a válságkezeléssel és a vészhelyzetek kezelésével kapcsolatosan. A jogszabály rendelkezéseket tartalmaz a Hatóság finanszírozásával kapcsolatban is. A Tanács 852/2004/EK Rendelete az élelmiszer-higiéniáról az élelmiszeripari vállalkozások működésének általános higiéniai szabályait tartalmazza, beleértve az épületekre, berendezésekre, felszerelésekre és az eszközökre vonatkozó követelményeket valamint a HACCP alapelvein alapuló önellenőrzési rendszerek bevezetését. A rendelet mellékletei tartalmazzák az általános higiéniai előírásokon kívül a szállításra, hulladékkezelésre, vízellátásra, személyi higiéniára, csomagolásra, hőkezelésre és az oktatásra vonatkozó általános előírásokat is. A berendezések higiéniai alkalmasságát a évi XLVI. törvény alapján az élelmiszerlánc felügyeleti szerv ellenőrzi. A HACCP alapú eljárások és a helyes higiéniai gyakorlat alkalmazása együtt alkotják a vállalkozás élelmiszerbiztonsági szabályozó rendszerét. A rendelet tartalmazza a helyes higiéniai gyakorlat kialakítására vonatkozó szempontokat, amelyeket be kell tartani a fogyasztók védelmének érdekében. A kialakítandó helyes higiéniai gyakorlat célja, hogy olyan, a kockázatokat figyelembe vevő, eljárásbeli tanácsokat adjon, amelyekkel a célok teljesíthetők (pl.: tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet egyes műveleteket higiéniai szempontból elválasztani inkább időben akkor, ha ez térben nem lehetséges).

7 7/69 Végezetül a joganyaggal kapcsolatosan hangsúlyozni kell azt az általános elvet, hogy a vonatkozó joganyag változásait az élelmiszeripari vállalkozónak magának kell nyomon követnie (hasznos linkek a vonatkozó joganyagról illetve a ). 3 Az élelmiszeripari vállalkozók és a hatósági ellenőrök legfontosabb feladatainak összefoglalása (a jogszabályok alapján) Az élelmiszeripari vállalkozó alapvető törvényi kötelezettsége és érdeke, hogy a hatályos jogszabályok figyelembevételével biztonságos élelmiszert állítson elő. A. Az élelmiszeripari vállalkozók feladatai: 1. Az élelmiszeripari vállalkozók biztosítaniuk kell a termelés, a feldolgozás, és elosztás minden lépésének szabályozását és azt, hogy az élelmiszer megfelel az élelmiszer törvény rájuk vonatkozó követelményeinek, és ellenőrizniük kell, hogy ezek a követelmények teljesülnek (178/2002/EK rendelet 17. cikk) 2. A 852/2004/EK rendelet tartalmazza az élelmiszeripari vállalkozók általános higiéniai szabályait, kiemelten az alábbiakat: a. az élelmiszeripari vállalkozók az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos elsődleges felelősségét b. a HACCP alapelveknek megfelelő eljárások általános bevezetését, a jó higiéniai gyakorlattal együtt (852/2004/EK rendelet 1. cikk) 3. Az élelmiszeripari vállalkozóknak biztosítania kell, hogy a termelés, feldolgozás és kiszállítás minden lépése szabályozás alatt van és megfelel a 852/2004/EK rendelet követelményeinek (852/2004/EK rendelet 3. cikk) 4. Az élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának bármely szakaszát az 1 bekezdés alkalmazási körébe tartozó szakaszokat követően végző élelmiszeripari vállalkozók betartják a II. mellékletben megállapított általános higiéniai követelményeket 5. A rendelet követelményeinek való megfelelés segítésére az élelmiszeripari vállalkozó alkalmazhat nemzeti/közösségi útmutatókat segítségül (852/2004/EK rendelet 4. cikk 6. pont) 6. Az élelmiszeripari vállalkozóknak ki kell építenie, be kell vezetnie, és fenn kell tartania állandó eljárásokat vagy a HACCP alapelveken alapuló eljárásokat (852/2004/EK rendelet 5. cikk 1. pont) 7. Az élelmiszeripari vállalkozóknak meg kell felelnie a II melléklet megfelelő intézkedéseinek (azonosítás, a HACCP eljárások céljai, élelmiszer-lánc információ) és a II melléklet előírásainak. B. A hatósági ellenőrzés követelményei: 1. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az élelmiszeripari vállalkozóknak minden támogatást megadnak, amely szükséges az illetékes hatósági ellenőrzés hatékony végrehajtásához. Ezért: a. hozzáférhetővé teszik az épületekbe, helyiségekbe és más infrastruktúrába való bejutást. b. hozzáférhetővé tesznek minden dokumentumot és feljegyzést, melyet jelen rendelet megkövetel, vagy szükségesnek ítéli meg a hatóság a helyzet elbírálása érdekében. 2. Az illtékes hatósági ellenőröknek hivatalos ellenőrzést kell végezniük, hogy ellenőrizzék az élelmiszer-előállító megfelelőségét az alábbi rendeletek követelményeivel szemben: a. 852/2004/EK Rendelet b. 853/2004/EK Rendelet 3. A hatósági ellenőrzésnek magában kell foglalnia: a. a jó higiéniai gyakorlat és a veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontokon alapuló eljárásokat b. az 5-8 cikkben leírt hatósági ellenőrzéseket

8 8/69 c. bármely sajátos audit feladatot, mely a mellékletekben szerepel. 4. A jó higiéniai gyakorlat auditnak tartalmaznia kell annak ellenőrzését, hogy az élelmiszeripari vállalkozó folyamatosan és megfelelően legalább az alábbi eljárásokat: a. élelmiszer-lánc információ ellenőrzések b. az épületek és berendezések tervezése és fenntartása c. a működés előtti, működési és működés utáni higiénia d. személyi higiénia e. higiéniai képzés és munkautasítások f. állati kártevők elleni védelem g. víz minőség h. hőmérséklet ellenőrzés i. az élelmiszer átvétel és kiszállítás és annak dokumentumai 5. A HACCP alapú eljárások auditjának tartalmaznia kell annak ellenőrzését, hogy az élelmiszeripari vállalkozó folyamatosan és megfelelően alkalmazza ezeket az eljárásokat. Kiemelten fontos, hogy meghatározzák, hogy ezek az eljárások garantálják, a lehető legnagyobb mértékben, hogy az állati eredetű termékek megfelelnek: a. a közösség által kiadott mikrobiológiai határértékeknek b. a közösség által előírt maradványok, szennyeződések és tiltott anyagok előírásának c. nem tartalmaznak fizikai szennyeződéseket, mint pl. idegen anyagok Amikor, a 852/2004/EK rendelet 5. cikkének előírása szerint, az élelmiszeripari vállalkozó a HACCP alapelvek alkalmazására útmutatókat alkalmaz inkább, mint saját eljárásokat, az auditnak ezek helyes alkalmazását is tartalmaznia kell. 6. A hatósági ellenőrzés során az illetékes ellenőrnek az alábbiakra kell különös figyelmet fordítania: a. határozza meg, hogy az alkalmazottak és azok tevékenysége a termelési folyamat minden lépésében megfelel-e a hatályban lévő rendeletek követelményeinek. Az audit támogatására, a hozzáértő hatósági ellenőr végezhet teljesítmény teszteket, annak érdekében, hogy elbírálja, hogy az alkalmazottak teljesítménye egyezik-e a kijelölt paraméterekkel b. ellenőrizze a megfelelő feljegyzéseket c. vegyen mintákat a laboratóriumi vizsgálatok céljából, ahol szükséges d. dokumentálja a figyelembe vett elemeket és az audit megállapításait 8. Az egyedi létesítmények audit feladatainak természete és intenzitása a kockázatok becslésén kell alapuljon. Ennek érdekében a hatósági ellenőrnek ellenőriznie kell: a. a lakosság, és ahol alkalmazható az állati egészség kockázatát b. a folyamatok típusát és teljesítményét c. az élelmiszertörvénynek való megfelelés korábbi feljegyzéseit

9 9/ /2004/EK Rendelet II melléklete A valamennyi élelmiszeripari vállalkozóra vonatkozó általános higiéniai követelmények 4.1 II. melléklet I fejezet (A III. fejezetben felsoroltaktól eltérő) élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyre vonatkozó általános követelmények) Az élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyet tisztán, műszakilag és egyéb szempontból megfelelő állapotban kell tartani Az élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyek elrendezése, tervezése, elhelyezése és mérete: a) lehetővé teszi a megfelelő karbantartást, tisztítást és/vagy fertőtlenítést, megakadályozza vagy minimalizálja a légi úton történő szennyeződést, és elegendő munkaterületet Az üzem megfelelő helyszínének kiválasztása, műszaki feltételeinek gondos kialakítása és higiénikus állapotának fenntartása, a megfelelő környezeti feltételek biztosítása elengedhetetlenül szükséges a veszélyek hatékony szabályozásához. Az épületek felépítését úgy kell megtervezni, hogy az élelmiszer-előállítási folyamatot az alapanyagok beérkezésétől a végtermék elkészítéséig, kiszállításáig szabályozott módon lehessen végezni. A feldolgozatlan alapanyagokat a feldolgozott termékektől elválasztva vezessék, elkerülve az anyagok, a félkész- és a késztermékek mozgatási útvonalainak olyan kereszteződését, amely keresztszennyeződést okozhat. A késztermék szennyeződéstől való védelme, és az útvonal kereszteződések elkerülése érdekében megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a különböző helyiségek kapcsolódásának helyes megválasztására Megfelelő számú helyiség kell az üzem termelési kapacitásának, jellemzőinek és a késztermék jellemzőinek figyelembevételével, a célnak megfelelő elkülönítéssel, berendezésekkel, a gyártott termékek higiénikus körülményeinek biztosítására. Az üzem és a helyiségek méreteit úgy kell megválasztani, hogy azok a legnagyobb kapacitás mellett is elegendő helyet biztosítsanak a feldolgozó tevékenység és a tárolás megfelelő és higiénikus végrehajtásához, a berendezések Az épületek külső környezetét lehetőleg szilárd burkolatú úthálózattal, megfelelő vízelvezetéssel célszerű ellátni. Az üzem telepítésénél célszerű figyelembe venni az üzem külső környezetében folytatott tevékenységek esetleges káros szennyező hatásának lehetőségét (szükség esetén ajánlott megfelelő védőtávolságot tartani). A telephely, üzem szennyeződés elleni védelmét szolgáló intézkedések hatékonyságát célszerű rendszeresen felülvizsgálni. Ajánlott, hogy az üzem rendelkezzen a naprakész állapotot tükröző vázlatos alaprajzzal, amely tartalmazza a feldolgozó berendezések, vonalak elhelyezését, az

10 10/69 biztosít minden művelet higiénikus elvégzéséhez; b) védelmet nyújt a szennyeződés felgyülemlése, a mérgező anyagokkal való érintkezés, az idegen anyag élelmiszerbe kerülése, a pára és a nemkívánatos penészbevonat felületre való képződése ellen; c) lehetővé teszi a helyes élelmiszer-higiéniai gyakorlat alkalmazását, beleértve a szennyeződések elleni védelmet, és különösen a kártevők elleni védekezést és és a mérő - szabályozó eszközök ellenőrzéséhez és karbantartásához, a tisztítási és fertőtlenítési tevékenység elvégzéséhez. A szennyezett és tiszta övezet (lásd 5. fejezet fogalom meghatározások) szétválasztására előírt általános követelmények mellett, a feldolgozó területtől elkülönített helyiséget kell biztosítani az alábbi tevékenységekhez, figyelembe véve az esetlegesen eltérő hőmérséklet és páratartalom követelményeket: - Fogadó, rakodó tér (lehetőleg fedett) - A nyersanyagok és csomagolóanyagok átvétele, - Nyersanyag raktárak (liszt, tojás- vagy járulékos anyagraktár - Csomagolóanyag raktár - Liszt előkészítő helyiség - Tojás előkészítése,(tojás mosás, fertőtlenítés, öblítés, szárítás helyisége) - Tojáslé előkészítése (tojás törés, tojáslé hűtése, tojáslé előállítás helyisége) - Üzemtér (tésztakészítő, feldolgozó, szárító) - A késztermékek tárolása - kiadása - A hulladékok tárolása - A karbantartáshoz használt eszközök és szerszámok tárolása, - Mellékhelyiségek, öltözők, étkezők, - Göngyölegtárolás, (ládák, konténerek stb.), Az épületet kívülről úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy megelőzzék a szennyeződés és az állati kártevők bejutását. Ennek érdekében tömíteni kell a réseket, tömítetlenségeket, a légbeszívó csonkokat védelemmel kell ellátni. Olyan műszaki feltételeket kell teremteni (pl. légfüggöny, rovarháló), amelyek megakadályozzák a rágcsálók, rovarok és madarak behatolását, anyagok, termékek, a hulladék haladásának irányát, az emberek mozgásának útvonalát. Ahol lehetséges, kerülni ajánlott a páralecsapódást (pl. szigeteléssel vagy megfelelő szellőzéssel). A falfelületek színezésénél kerülni ajánlott a repülő rovarokat vonzó színek alkalmazását.

11 11/69 megtelepedését. d) szükség szerint az élelmiszerek megfelelő hőmérsékleten tartását célzó, megfelelő kapacitású, ellenőrzött hőmérsékletű kezelési és tárolási feltételeket biztosít, és lehetővé teszi e hőmérsékletek figyelemmel kísérését, és szükség szerint rögzítését Kellő számú vízöblítéses illemhelyet kell biztosítani, amelyek jól üzemelő vízelvezető berendezéshez csatlakoznak. Az illemhelyek nem nyílhatnak közvetlenül abba a helyiségbe, ahol az élelmiszert kezelik Kellő számú, megfelelően elhelyezett és kézmosásra kialakított mosdókagylónak kell rendelkezésre állnia. A kézmosásra szolgáló mosdókagylókat hideg és meleg folyóvízzel kell üzemeltetni, megfelelő tisztítóanyagokkal és higiénikus kézszárítási lehetőséggel is el kell azokat látni. Adott esetben az élelmiszerek mosását a kézmosásra szolgáló berendezéstől elkülönítetten kell megoldani. Figyelmet kell fordítani a hűtést igénylő anyagok.( pl. tojáslé, stb.) megfelelő körülmények között történő tárolására A hűtőtárolókat el kell látni a levegő hőmérsékletének ellenőrzésre szolgáló hőmérővel. A hűtőtárolók légtérhőmérsékletét ellenőrizni és dokumentálni kell olyan rendszerességgel, amellyel bizonyítani lehet a termék előírt maghőmérsékletét. A hűtőtárolókban elhelyezett hőmérők nem okozhatnak üvegszennyeződést. A kézmosókat (beleértve a feldolgozó üzemi területen lévőket és az illemhelyek előterében lévőket egyaránt) el kell látni hideg-meleg folyóvízzel vagy megfelelő hőmérsékletű előre kevert vízzel, kéztisztítószerrel és higiénikus kézszárító eszközökkel (egyszer használatos kéztörlőkkel vagy elektromos kézszárítóval), valamint papír kéztörlő használata esetén hulladéktárolóval. Kézfertőtlenítésre az illetékes hatóság által élelmiszeripari felhasználásra jóváhagyott szer használható fel, vagy az élelmiszeripari vállalkozónak a hatóság felé igazolnia kell a szer alkalmazhatóságát. A hűtőtárolók hőmérséklet kijelző berendezéseit ajánlott riasztóval és automatikus hőmérséklet regisztrálással ellátni, ellenkező esetben naponta megfelelő gyakorisággal kézi feljegyzéseket kell vezetni. A kézi feljegyzések gyakorisága olyan legyen, hogy belőlük egyértelmű következtetések legyenek levonhatóak a termék előírt maghőmérsékletére vonatkozóan. A kézi feljegyzések gyakoriságának megfelelőségét a maghőmérséklet és a léghőmérséklet alakulására vonatkozó részletes, dokumentált mérésekkel kell igazolni. A női illemhelyen ajánlott elhelyezni lábbal működtethető fedeles hulladékgyűjtőt. Célszerű olyan feliratok és / vagy közérthető ábrák kifüggesztése, amelyek a WC-használat után kézmosásra szólítanak fel. Ahol lehet, a kézmosókat, kézfertőtlenítőket a termelő terület bejárata közelében kell elhelyezni. Emellett, szükség esetén további kézmosók kialakításával biztosítani célszerű, hogy a személyi higiénia szempontjából kritikus munkavégző helyekről könnyen elérhetőek legyenek a kézmosók. Ajánlott a rozsdamentes acélból készült kézmosók alkalmazása. Fajansz kézmosók alkalmazása elfogadható. A kézmosás szabályait a specialitások

12 12/ Megfelelő és elégséges természetes vagy mechanikus szellőzésről kell gondoskodni. El kell kerülni, hogy a mechanikusan továbbított, szennyezett levegőt szállító légáram a tiszta levegővel ellátott részre kerüljön. A szellőző rendszert úgy kell kialakítani, hogy a szűrőket és más, időnkénti tisztítást és cserét igénylő részeket könnyen el lehessen érni Az illemhelyeket megfelelő természetes vagy mechanikus szellőzéssel kell ellátni Az élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyet megfelelő természetes és/vagy mesterséges világítással kell ellátni. Gondoskodni kell a megfelelő szellőzés kialakításáról és a légáramlás gondos szabályozásáról. Biztosítani kell, hogy a levegőből származó élelmiszerszennyeződés (aerosol, kondenzáció) a lehető legkisebb legyen. A friss levegő vétele mindig a tiszta légtérből történjen, szennyezett légtérből ne szívjunk levegőt a tiszta légtérbe. Gőz vagy nagy mennyiségű nedvesség képződése esetén, természetes vagy mesterséges szellőzést, elszívást kell alkalmazni a kondenzáció megakadályozására, mert az a felületeken penész kialakulásához vezethet. Ha a kondenzáció nem előzhető meg, az érintett felületet rendszeresen tisztítani, fertőtleníteni kell. Az elszívó és szellőztető rendszereket, klímaberendezéseket, ventillátorokat, légszűrővel kell ellátni, és rendszeresen tisztítani kell, és karban kell tartani. A szellőző rendszerek beszívó és kivezető csonkjait el kell látni állati kártevők behatolása elleni védelmet biztosító hálókkal. Az elszívó rendszerek ventillátorait, szűrőit úgy kell elhelyezni, hogy azok a tisztításhoz hozzáférhetőek legyenek. Az illemhelyek természetes szellőztetésére elfogadható a rovarhálóval védett ablak. Olyan természetes, mesterséges vagy vegyes világítást kell biztosítani, melynél a tevékenység megfelelően elvégezhető és nem változtatja meg az élelmiszer színét, figyelembe vételével célszerű kidolgozni. További lehetőségként helyi melegítés vagy a hideg felületek szigetelése is csökkentheti a kondenzációt. Kis üzem termelő területén rovarhálóval ellátott nyitható ablakokkal is biztosítható a termelőterület általános szellőzése. A szívó oldalon ne legyen semmiféle penészes árú, penészes eszköz, szemét. A levegővételi nyílás ne nyíljon mellékhelyiségek, mosdók, mosogatók, vagy a nyersanyag előkészítő terület által szennyezett légtérbe. Helyi páraképződés esetén célszerű elszívó ernyők alkalmazása. Ajánlatos minden jelentősebb helyi páraképző fölé elszívó rendszert telepíteni. Javasolt annak megakadályozása, hogy erre a területre a légáram port, szennyeződést vigyen be. A levegőztető rendszer működése közben észlelt hibákról és problémákról célszerű feljegyzést készíteni. Az ellenőrzés főbb szempontjai: szivárgások vagy dugulásra utaló jelek, különösen az elágazásoknál, a szűrőknél lerakódott anyagok eltávolítása, a szűrők és szűrőkeretek tisztítása és épségének vizsgálata. A fényerősséget mindig az adott helyen végzett művelethez célszerű igazítani.

13 13/ A vízelvezető berendezéseknek a kívánt célnak meg kell felelnie. Úgy kell azokat megtervezni és megépíteni, hogy a szennyeződés kockázatát el tudják kerülni. Amennyiben az elvezető csatornák részben vagy teljesen nyitottak, azokat úgy kell kialakítani, hogy a szennyvíz ne folyjon szennyezett területről tiszta területre vagy annak irányába, különösen olyan területekre vagy olyan területek irányába, amelyekben a végső felhasználó számára nagy kockázatot jelentő élelmiszerek kezelését végzik A személyzet részére szükség szerint megfelelő öltözőt kell rendelkezésre bocsátani. és amely lehetővé teszi a biztonságos élelmiszerelőállítást, a hatékony tisztítást. A világítótesteknek olyan kialakításúaknak kell lenniük, illetve az elhelyezésüket oly módon kell megoldani, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a szennyeződés, por lerakodásának lehetőségét. Szerkezetükben könnyen tisztíthatóak, vízállóak legyenek és repedésük, törésük esetén ne okozzanak idegen anyagszennyeződést. A világítótesteket törésvédelemmel kell ellátni. A lefolyókat bűzelzáróval kell ellátni, hogy megakadályozza a kellemetlen szagok bejutását a termelő területre. A lefolyó rendszer rendelkezzen elegendő kapacitással a csúcsterhelések levezetéséhez. A szociális és egészségügyi létesítményeket úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a megfelelő színvonalú személyi higiéniát biztosítani lehessen és elkerüljük az élelmiszer szennyezését. Ezen helyiségeknek megfelelő világítással, szellőzéssel és fűtéssel kell rendelkezniük. A mesterséges világítás tervezésénél, kialakításánál célszerű kerülni a rovarokat vonzó fényspektrumok alkalmazását. Az öltözőből a feldolgozóhelyre való eljutást lehetőleg úgy kell megoldani, hogy a dolgozók védőruhája, lábbelije ne szennyeződjön be a szabadban A tisztító- és fertőtlenítőszereket nem szabad olyan területeken tárolni, ahol élelmiszerek kezelését végzik. Az öltözőkben minden dolgozó részére 2 részes öltözőszekrényt kell biztosítani az utcai és a munkaruha külön tárolására. A tisztító- és fertőtlenítő-szereket az élelmiszerektől és csomagolóanyagoktól elkülönített zárt térben kell tárolni. Amennyiben a tisztító és fertőtlenítő szerek tárolása zárt, megjelölt szekrényben történik, úgy ezen szekrény nem helyezhető el olyan helyiségben, ahol élelmiszer előállítását végzik. Kivételt jelent a napi felhasználásra szánt kisebb mennyiségű tisztító és fertőtlenítőszerek A tisztításra és fertőtlenítésre szolgáló eszközök, szerek tárolása történhet zárt, megjelölt szekrényben is. Higiéniai szempontból különböző kockázatú övezetekhez tartozó takarító-eszközöket ajánlott színjelzéssel megkülönböztetni.

14 14/69 átmeneti tárolására szánt zárt szekrény, amely abban az esetben helyezhető el az élelmiszer előállító területen, ha megfelelő óvintézkedést tesznek ( ilyen óvintézkedés lehet a szekrény rögzítése, az edényzet zárva tartása, a folyékony anyagoknak a szekrény alsó szintjén való tárolása). Tisztító- és fertőtlenítőszereket eredeti csomagolásban vagy feltűnően megjelölt edényben kell tartani. A tisztító és fertőtlenítő eszközöket és anyagokat csak az előírásoknak megfelelően lehet felhasználni és tárolni. A tisztító és fertőtlenítő szerek adagolásához kizárólag erre a célra rendszeresített jelölt mérőeszközöket kell biztosítani. A tisztítószereket, fertőtlenítőszereket, és hasonló anyagokat a felhasználási utasítás szerint kell használni. A takarító- és fertőtlenítőszerek felhasználhatóságáról ajánlott meggyőződni a felhasználás előtt. 4.2 II. melléklet II fejezet (Különleges követelmények olyan helyiségekben, ahol élelmiszer készítését, kezelését vagy feldolgozását végzik (kivéve az étkezésre szolgáló helyiségeket és a III. fejezetben meghatározott üzemeket)) Az élelmiszerek készítésére, kezelésére vagy feldolgozására használt helyiségekben (kivéve az étkezésre szolgáló helyiségeket és a III. fejezetben meghatározott helyiségeket, de beleértve a szállítóeszközökben található helyiségeket) a kialakításnak és az elrendezésnek lehetővé kell tennie a helyes élelmiszer-higiéniai gyakorlat alkalmazását, beleértve a szennyeződések elleni védelmet a műveletek között és során. Különösen: Minden épületszerkezetet, felületet, gépet, berendezést úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy csökkenteni lehessen a szennyeződések felhalmozódásának lehetőségét. A szerkezetek, felületek anyagát a helyiségben végzett tevékenység jellege és a használat módja, és a tisztítás/fertőtlenítés módja és gyakorisága figyelembevételével kell kiválasztani. Legyen elegendő hely a berendezések körül a takarításhoz, vagy elmozdítható berendezéseket kell használni. Kerülni ajánlott a holt terek kialakítását. Száraztésztagyártó üzemben a levegő lisztpor tartalma miatt fokozott veszélyt jelentenek a nehezen tisztítható holt terek, hézagok, üregek, ahol a lisztréteg lerakódhat.

15 15/69 a) a padlófelületeket ép állapotban kell tartani, könnyen tisztíthatónak, és szükség szerint fertőtleníthetőnek kell lenniük. Ez megköveteli a folyadékot nem áteresztő, nem nedvszívó, mosható és nem mérgező anyagok alkalmazását, kivéve, ha a hatáskörrel rendelkező hatóság elfogadja az élelmiszeripari vállalkozás véleményét, hogy más anyag is megfelelő. Adott esetben, ott a felületet úgy kell kiképezni, hogy a padlóról a felületi víz elvezethető legyen; b) a falfelületeket ép állapotban kell tartani, könnyen tisztíthatónak, és szükség szerint fertőtleníthetőnek kell lenniük. Ez megköveteli a nem áteresztő, nem nedvszívó, mosható és nem mérgező anyagok alkalmazását, a sima felületet a műveletek által megkívánt magasságig, kivéve, ha az illetékes hatóság elfogadja az élelmiszeripari vállalkozás véleményét, hogy más anyag is megfelelő; c) a mennyezetet (vagy ahol nincs mennyezet, a tető belső felületét) és a függő szerkezeteket úgy kell építeni és kidolgozni, hogy meggátolják a szennyeződés felgyülemlését és csökkentsék a páraképződést, a nemkívánatos penészképződést és idegen anyagnak a termékbe hullását; A padozat készüljön mechanikus erőhatásoknak ellenálló, könnyen tisztítható és a tiszta területeken fertőtleníthető anyagból. A padozat burkolata legyen repedés- és törésmentes, bevonata hézag-, csúszásmentes. A sérüléseket a lehető leggyorsabban ki kell javítani legalább ideiglenes megoldással. A falfelületek legyenek kellőképpen ellenállóak a mechanikai sérülésekkel szemben, legyenek kopásállóak, könnyen tisztíthatóak és, ahol szükséges, fertőtleníthetőek. A sérülés következtében meglazult, leváló, lepattogzásra hajlamos, poros részeket, amelyek az élelmiszerbe kerülhetnek, haladéktalanul el kell távolítani és a falak felületét a gyakorlati lehetőségek figyelembevételével a lehető leggyorsabban ki kell javítani. A vezetékeket, szerelvényeket, járdákat úgy kell elhelyezni, hogy ne haladjanak a csomagolatlan élelmiszer, a nyitott felületű élelmiszer-feldolgozó berendezés fölött, mivel azokról szennyeződés, idegen anyag, csepegő víz juthat az élelmiszerbe. Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a szennyeződés megelőzésére (pl. a termék védelmére burkolat, felfogó tálcák elhelyezése). A padozat anyaga lehet: kerámia, öntött, csiszolt műkő (terazzo), vinyl-, epoxi- -gyanta bevonatú padozatok. A beton felületek legyenek megfelelően tömörítettek, jól eldolgozott, sima felületűek és szükség esetén bevonattal ellátottak. Minden helyiségben, ahol csak kis mennyiségű vizet használnak a lefolyók, a padlóösszefolyók alkalmazásától el lehet tekinteni, ha a víz egyéb módon, pl. nedves porszívóval vagy más berendezéssel maradéktalanul eltávolítható. A jó tisztíthatóság érdekében a falak egymással, a padozattal és a mennyezettel történő csatlakozását hézagmentesen, az éleket homorúan lekerekítve, eldolgozva ajánlott kialakítani. Ha a falperemek, párkányok, beszögellések nem kerülhetők el, ezeket célszerű ferdére kialakítani. A zsákos liszt tárolására szolgáló lisztraktár falait javasolt távtartóval ellátni. A mennyezetet és a magasban elhelyezett vezetékeket, szerelvényeket úgy célszerű kialakítani, és felületüket kiképezni, hogy minimálisra csökkentsék rajtuk a szennyeződés lerakódását, a páralecsapódást, a lepattogzást, a vakolat lepergését. A mennyezet megfelelő kialakításával, szigetelésével, megfelelő szellőzéssel meg kell akadályozni a páralecsapódást és az ennek következtében fellépő penészképződést, a festék lepattogzását. A magasban haladó vezetékeket, szerelvényeket ajánlatos a mennyezetbe süllyeszteni, ha ez nem lehetséges, vezeték létrára függeszteni, illetve zárt

16 16/69 kábelcsatornában vezetni. A burkolatokat úgy ajánlott kialakítani, hogy ne képződjenek ellenőrizhetetlen holt terek, mert ezek alatt elszaporodhatnak az állati kártevők és a mikroorganizmusok. d) az ablakokat és egyéb nyílászárókat úgy kell kialakítani, hogy a szennyeződés felgyülemlését meggátolják. A szabadba nyíló ablakokat, szükség szerint, tisztítás céljából könnyen leszerelhető rovarhálóval kell ellátni. Ha a nyitott ablak szennyeződéshez vezethet, az ablakokat az élelmiszerelőállítás ideje alatt rögzített módon, zárva kell tartani; Az ablakokat és ajtókat úgy kell kialakítani, hogy résmentesen záródjanak és megakadályozzák a por és szennyeződés bejutását. A magasban elhelyezett szerelvények, vezetékek, kábelcsatornák számát a lehető legkisebbre célszerű csökkenteni. Ahol ismételt penészképződés jelentkezik, ott célszerű a felületet penész-gátló festékkel újra festeni. A szabadba nyíló ajtókat az állati kártevők bejutását gátló szerkezettel, gumitömítéssel, vagy kefés záró réteggel, esetleg szalagfüggönyökkel ajánlott ellátni. Kerülendő a polcnak használható vízszintes felületek, párkányok kialakítása. Célszerű a befelé lejtő ferde ablakpárkány kiképzés. A párkányok felülete legyen mosható. e) az ajtóknak könnyen tisztíthatónak, és szükség szerint fertőtleníthetőnek kell lenniük. Ez megköveteli a sima, nem nedvszívó felületek alkalmazását, kivéve, ha a hatáskörrel rendelkező hatóság elfogadja az élelmiszeripari vállalkozás Az ajtók sima, jól tisztítható, mosható, a szennyeződést és a nedvességet nem megkötő anyagból készüljenek, a felület és a fogantyúk legyenek fertőtleníthetőek. A magasan elhelyezett szellőző ablakokhoz távnyitó szerkezetet célszerű beépíteni. Az ablakokat polikarbonát vagy laminált üveggel ajánlott üvegezni, vagy más átlátszó törhetetlen anyag használata javasolt. További megoldást jelenthet az üvegablakok biztonsági fóliával történő bevonása. A törhető üveg felületekről nyilvántartást ajánlott vezetni, épségüket ellenőrizni, és az esetleges töréseket írásban rögzíteni ajánlott.

17 17/69 véleményét, hogy más anyag is megfelelő; és f) az élelmiszerek kezelésére szolgáló területeken a felületeket (beleértve a gépek felületeit is), különösen az élelmiszerekkel érintkező felületeket, jó állapotban kell tartani és azoknak könnyen tisztíthatónak, illetve szükség szerint fertőtleníthetőnek kell lenniük. Ez megköveteli sima, mosható, korrózióálló és nem mérgező anyagok alkalmazását, kivéve, ha az illetékes hatóság elfogadja az élelmiszeripari vállalkozás véleményét, hogy más anyag is megfelelő Szükség szerint, a munkaeszközök és - berendezések tisztításához, fertőtlenítéséhez és tárolásához megfelelő berendezéseket kell biztosítani. E berendezéseknek korróziónak ellenálló, könnyen tisztítható anyagból kell készülniük, megfelelő hideg- és melegvíz-ellátással kell rendelkezniük. A felületek és anyagok, különösen azok, amelyek az élelmiszerrel érintkezésbe kerülnek, feleljenek meg a kívánt felhasználási célnak, legyenek megfelelően tartósak, tisztíthatók, fertőtleníthetők (álljanak ellen a rendszeres tisztítás, fertőtlenítés káros hatásainak). A tésztafeldolgozó asztalok felülete sima, repedésmentes legyen, keményfából vagy egyéb engedélyezett anyagból készüljön. A takarító és fertőtlenítőeszközöket úgy kell megválasztani és tisztán tartani, fertőtleníteni, hogy ne váljanak szennyeződés forrásává. A személyzeti és szociális helyiségek takarításához külön eszközöket kell használni. Amennyiben lehetséges, a feldolgozó területen kerülendő a fa használata. Azonban a tésztagyártásban több területen nem helyettesíthetők a fa eszközök. A fa eszközök épségét rendszeresen ellenőrizni ajánlott, s a sérült, szilánkos fa felületeket ki kell javítani, vagy az eszközöket ki kell cserélni. A takarítóeszközök fertőtlenített állapotban tárolandók a kijelölt helyen. Az eltérő kockázatú helyeken használt takarítóés fertőtlenítőeszközöket elkülönítetten tanácsos kezelni és tárolni, és ajánlott színjelzéssel is megkülönböztetni. A takarításhoz használt eszközök lehetőség szerint korrózió ellenálló fémből vagy műanyagból készüljenek Szükség szerint gondoskodni kell az élelmiszerek megfelelő mosásáról. Valamennyi, élelmiszerek mosására használt mosogatót vagy más ilyen eszközt el kell látni a VII. fejezetben meghatározott követelményeknek megfelelő hideg és/vagy meleg ivóvízzel, és azokat tisztán, és szükség szerint fertőtlenítve kell tartani. 4.3 II. melléklet III. fejezet (Mozgó és/vagy ideiglenes előállító- és forgalmazó helyekre (mint például sátrak, árusítóhelyek, mozgóárusok járművei), elsődlegesen magánlakóházként használt, de forgalomba hozatal céljából élelmiszerek rendszeres készítésére használt helyiségekre, valamint árusító automatákra vonatkozó NEM VONATKOZIK NEM VONATKOZIK

18 18/69 követelmények) A fenti létesítményeket és automatákat, amennyiben ésszerűen megvalósítható, úgy kell elhelyezni, tervezni, összeállítani, tisztán és jó karban tartani, hogy elkerüljék különösen az állatok és kártevők által okozott szennyeződés kockázatát Különösen, szükség szerint: a. megfelelő eszközöket kell biztosítani a kielégítő személyi higiénia fenntartásához (beleértve a higiénikus kézmosáshoz és kézszárításhoz szükséges eszközöket, a higiénikus illemhelyeket és öltözőhelyiségeket); b. az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő felületeket jó állapotban kell tartani, könnyen tisztíthatónak, és szükség szerint fertőtleníthetőnek kell lenniük. Ez megköveteli a sima, mosható, nem mérgező anyagok alkalmazását, kivéve, ha a hatáskörrel rendelkező hatóság elfogadja az élelmiszeripari vállalkozás véleményét, hogy más anyag is megfelelő c. megfelelő berendezést kell biztosítani a munkaeszközök és -berendezések tisztításához, és szükség szerint fertőtlenítéséhez d. amennyiben az élelmiszereket az élelmiszeripari műveletek részeként tisztítják, gondoskodni kell arról, hogy ez higiénikus módon történjen e. megfelelő hideg és/vagy meleg ivóvízzel való ellátást kell biztosítani f. megfelelő intézkedéseknek és/vagy eszközöknek kell rendelkezésre állnia a veszélyes és/vagy fogyasztásra alkalmatlan (folyékony vagy szilárd) anyagok és hulladékok tárolására és eltávolítására g. megfelelő intézkedéseknek és/vagy NEM VONATKOZIK NEM VONATKOZIK NEM VONATKOZIK NEM VONATKOZIK NEM VONATKOZIK NEM VONATKOZIK NEM VONATKOZIK NEM VONATKOZIK

19 19/69 eszközöknek kell rendelkezésre állnia a megfelelő tárolási hőmérsékleti feltételek fenntartására és folyamatos ellenőrzésére h. az élelmiszert úgy kell elhelyezni, hogy szennyeződésének kockázatát az ésszerűen megvalósítható mértékig el lehessen kerülni. 4.4 II melléklet IV. fejezet (Szállítás) NEM VONATKOZIK NEM VONATKOZIK Az élelmiszerek szállítására használt szállító járműveket, illetve szállítótartályokat tisztán, jó állapotban kell tartani, az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése végett, és szükség esetén ezeket úgy kell tervezni és összeszerelni, hogy megfelelően tisztíthatóak és/vagy fertőtleníthetőek legyenek. Az élelmiszert a szállítás során jellegének megfelelő módon védeni kell a szennyeződéstől és egyéb károsodástól. A szállítóberendezések, tartályok és/vagy járművek kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy: az élelmiszer vagy az élelmiszer csomagolására szolgáló eszköz ne szennyeződjön; a szállítóeszköz hatékony takaríthatósága, és ahol szükséges fertőtlenítése biztosított legyen; a szállítási folyamatban biztosított legyen a különböző élelmiszerek, valamint az élelmiszer és nem élelmiszer jellegű áruk elkülönítettsége; a szállítás során biztosított legyen a szennyeződés beleértve a por és a füst bekerülésének megakadályozása; A tészta termékeket csak zárt járművel lehet szállítani. A késztermékek szállítását oly módon kell végezni, hogy az ne okozza az élelmiszer szennyeződését, és ne alakuljanak ki olyan hőmérsékleti, páratartalmi körülmények, amelyek károsan befolyásolhatják az élelmiszer biztonságát. Az élelmiszer szállítására szánt szállítójárműveket a hatályos jogszabályoknak megfelelően az illetékes hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell. A termékek szállításához konténereket, rekeszeket, fém vagy műanyag ládákat, dobozokat lehet használni. A járművek rakodását lehetőleg fedett helyen tanácsos végezni, rakodás közben az áru nem károsodhat. Rakodáskor kerülendő, hogy az árut tartalmazó rekeszeket, ládákat közvetlenül a padozatra, talajra helyezzék, s azon húzva mozgassák. A szállítóeszközbe való berakodáskor célszerű ellenőrizni, hogy csak teljesen zárt gyűjtőcsomagolású és megfelelő jelző címkével ellátott termékek kerüljenek kiszállításra.

20 20/ A járművek tartályait és/vagy a szállítótartályokat élelmiszer szállításán kívül más szállítására nem szabad használni, amennyiben ez szennyeződéshez vezetne Ha a szállítójárműben és/vagy a szállítótartályban az élelmiszeren kívül egyidejűleg más árut is szállítanak, vagy pedig egyidejűleg többféle élelmiszert szállítanak, akkor szükség szerint hatékony elválasztást kell biztosítani a termékek között Folyékony, granulált vagy porszerű ömlesztett élelmiszereket élelmiszer szállítására fenntartott tartályokban és/vagy szállítótartályokban/tartálykocsikban lehet szállítani. E szállítótartályokon jól látható és kitörölhetetlen módon, egy vagy több közösségi nyelven fel kell tüntetni, hogy élelmiszer-szállításra szolgálnak, vagy a szállítótartályokat kizárólag élelmiszer szállítására felirattal kell ellátni Ha a szállítójárművet és/vagy a szállítótartályt élelmiszeren kívül valamely más áru szállítására, vagy pedig többféle élelmiszer szállítására használták, az egyes szállítmányok közt a rakteret hatékonyan meg kell tisztítani a szennyeződések. kockázatának elkerülése érdekében Az élelmiszereket a szállítójárművekben és/vagy a szállítótartályokban úgy kell elhelyezni és védeni, hogy a szennyeződés kockázatát a legkisebbre csökkentsék Szükség szerint az élelmiszerek szállítására szolgáló járműveknek és/vagy szállítótartályoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy az élelmiszereket megfelelő hőmérsékletét tartsák, valamint hogy lehetővé tegyék e hőmérsékletek figyelemmel kísérését 4.5 II. melléklet V. fejezet (Berendezésekre vonatkozó Tilos az élelmiszert olyan más élelmiszerrel vagy nem élelmiszer jellegű termékkel együtt szállítani, ami megváltoztathatja a termék jellegét, vagy mellékízt okoz, kivéve, ha olyan csomagolásban van, ami ezt megakadályozza. Tartályos szállítójárműveknél ellenőrizni kell a tartály és a töltő- és az ürítő-csonkok épségét és megfelelő zárását, tömítettségét. Ha a nem élelmiszer jellegű vagy a szennyezett felületű anyag szállítása miatt felléphet az élelmiszer szennyeződésének kockázata, a járművet megfelelően tisztítani, szükség esetén fertőtleníteni kell. Az élelmiszerek szennyeződésének megelőzése érdekében a szállítójárműben az egységrakatokat tanácsos szorosan egymás mellé tenni, elmozdulás ellen kitámasztásukat megoldani, és azt ellenőrizni.

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS. a 852/2004/EC RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS. a 852/2004/EC RENDELETE I. (Törvények, melyek közzététele kötelező) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a 852/2004/EC RENDELETE 2004. április 29. az élelmiszerek higiéniájával kapcsolatosan AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG PARLAMENTJE ÉS TANÁCSA

Részletesebben

A környezetbarát zöld iskolabüfé kialakítása

A környezetbarát zöld iskolabüfé kialakítása A környezetbarát zöld iskolabüfé kialakítása Tanulmány 2009. A TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005 keretén belüli pályázat Készítette: Varga Éva 2009. június 29. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 5 2 A,,zöld büfé

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról

Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról Az Egészségügy és a Fogyasztók EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Budapest 2013 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Szerkesztette: A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági

Részletesebben

Tálalórész: használati és gépkezelési utasítás Védőeszközök használata A dolgozó munka- és védőruhája

Tálalórész: használati és gépkezelési utasítás Védőeszközök használata A dolgozó munka- és védőruhája Szakács Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1428-06 Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése 1428-06/1 Élelmezési üzemre vonatkozó munkavédelmi, érintésvédelmi,

Részletesebben

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer Kiadás dátuma. Kiadás 2013.05.30. száma: 5

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer Kiadás dátuma. Kiadás 2013.05.30. száma: 5 dátuma 2013.0.30. 2012008 1. Nyomonkövetés dokumentált nyomonkövetési működtetése, amely lehetővé teszi a termékeknek a termelő gazdaságtói a vevőig, illetve a vevőtől a termelő gazdaságig való nyomonkövetést,

Részletesebben

EUROPEAN COMMISSION. Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról

EUROPEAN COMMISSION. Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról EUROPEAN COMMISSION Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról HU SANCO/1732/2008 Rev. 7 HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI.

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

A HACCP rendszer kialakításának lépései

A HACCP rendszer kialakításának lépései Kiss Irén A HACCP rendszer kialakításának lépései A követelménymodul megnevezése: Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése A követelménymodul száma: 1428-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, EMELŐGÉP ÜGYINTÉZÉS Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő És Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. E. u. 70. sz. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Fenyvesiné

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSA Célja:- a fogyasztók egészségének védelme - a fogyasztók érdekeinek védelme -az áruk (itt: élelmiszerek) országok közötti szabad áramlásának elősegítése - a piaci

Részletesebben

CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013.

CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1) melléklete 10) függeléke CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Élelmiszerbiztonság, környezeti higiénia

Élelmiszerbiztonság, környezeti higiénia Kovácsné Szaladják Annamária Élelmiszerbiztonság, környezeti higiénia A követelménymodul megnevezése: Vendéglátási tevékenységek gyakorlása A követelménymodul száma: 1470-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat!

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat! Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó Higiénia Gyakorlat útmutatója Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A HELYES MUNKAVÉGZÉS GYAKORLATA NYITOTT RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEKET ALKALMAZÓ MUNKAHELYEKEN

Részletesebben