20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Melléklet a 20/1996. (III. 28.) IKM rendelethez

2 * * * ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Épületgépész technikus II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3117 Épületgépész technikus 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 1353 Építőipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója 1413 Építőipari kisszervezet vezetője 3151 Energiagazdálkodó 3155 Időelemző, anyagnorma-készítő 3191 Újítási műszaki ügyintéző 3192 Minőségi műszaki ellenőr 3194 Műszaki rajzoló 3617 Beruházási ügyintéző 7621 Vezeték és csőhálózat-szerelő 7622 Szellőző és klímaberendezés-szerelő 7644 Egyéb csővezeték építő 8229 Egyéb energetikai gépeket és berendezéseket (távhőellátó berendezések) kezelő 3199 Egyéb műszaki ügyintéző 3910 Egyéb ügyintéző 5119 Egyéb kereskedelmi foglalkozás (épületgépész kereskedő) 5359 Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozás 5399 Egyéb szolgáltatási foglalkozás 7629 Egyéb építési, szerelési foglalkozás

3 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása Az ipar területén mérnöki felkészültséget nem igénylő épületgépészeti jellegű műszaki fejlesztő, tervező, irányító és ellenőrző feladatok ellátása. A nagyvállalatok megszűnése és a kisvállalkozások előretörése miatt egyre több feladat hárul a technikusokra, hiszen a kisebb vállalkozások nem képesek felsőfokú végzettségű szakembereket eltartani. Ehhez olyan technikusokat igényelnek a vállalkozók, akik tudják irányítani a kivitelezési munkát, vagy esetleg a gyakorlatban is tudnak dolgozni, de a kisebb létesítmények tervezését is el tudják végezni. Ennek érdekében - Részt vesz: = az épületgépészeti rendszerek, gyártmányok, gépek és berendezések korszerűsítési munkálataiban, = az épületgépészeti rendszerek, gépelemek, gépegységek, szerkezetek tervezésében, = az új technológiák kidolgozásában és bevezetésében, = a rendszerek, gyártmányok minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásában, = az épületgépészeti rendszerek, gépek, berendezések és műszerek gazdaságos kihasználásának tervezésében, = az épületgépészeti rendszerek, gépek, berendezések és műszerek biztonságos üzemeltetésének megszervezésében, = a hibafeltárásban, = a javítási technológiák előírásában, = az épülethez illő épületgépészeti szerkezetek, berendezések, folyamatok megtervezésében, = az épületgépészeti folyamatok szabályozásának megtervezésében, üzemeltetésében, = az épületgépészeti rendszerek kivitelezéséhez költségvetés készítésében, = az épületgépészeti rendszerek gazdaságos energiafelhasználásának megtervezésében. - Folyamatosan ellenőrzi: = a szakszerű és minőségi szereléseket, a technológiai fegyelem betartását, = az üzemeltetés, gyártás, javítás és rendszeres karbantartás során felhasznált anyagok, segédanyagok, gépek, mérőeszközök műszaki paramétereit, = a gazdaságos energiafelhasználást. - Gondoskodik: = a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások adaptálásáról, betartásáról, = a hatáskörébe tartozó gépek, műszerek és berendezések megfelelő műszaki állapotáról, = a folyamatos üzemeltetéshez, termeléshez, karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyag-, segédanyag-, gép-, szerszám-, készülék-, mérőeszköz- és energiaellátásról. Magasabb szakmai felkészültséget igénylő fizikai jellegű munkák végzése: - Laboratóriumi, géptermi és mérőszobai feladatok ellátása. - A gépészeti rendszerek próbaüzemeltetése, hibafeltárása, hibaelhárítása. - Kísérleti munkákban részvétel. - Épületgépészeti rendszerek beszabályozása. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatcsoportok, feladatok 1. Vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismeretek alkalmazása - Vállalkozási formák. - Kisebb vállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése (egyéni vállalkozás, kkt., bt., kft.). - Munka- és személyi ügyek (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés, munkaidő, pihenőidő, szavatosság, kártérítés). - Adózások, TB. - Kereskedelem. - Marketing. - Kommunikáció a partnerekkel. 2. Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása és alkalmazása - Az emberi test ismerete (a munka hatása a szervezetre). - A munkavédelmi eszközök és egyéni védőfelszerelések. - Tűzvédelmi eszközök, berendezések.

4 - Az emberi tevékenység hatása a környezetre, a lehetséges károk csökkentésének, megakadályozásának módozatai. 3. Műszaki dokumentációk összeállítása, illetve felhasználása - Lakó-, ipari és kommunális épületekhez tartozó épületgépészeti rendszerek (vízellátás, csatornázás, gázellátás, olajellátás, központi fűtés, szellőztetés, klimatizálás) rajzainak készítése az érvényes szabvány előírásainak megfelelően, rajzok elemzése. - Gépelemek, gépegységek, szerkezetek különféle rendeltetésű rajzainak készítése az érvényes szabvány előírásainak megfelelően, rajzok elemzése. - Darabjegyzék összeállítása, anyagszükséglet meghatározása. - Épületgépészeti rendszerek, szerkezetek, gépelemek kivitelezéséhez költségvetés készítése. - A gépelemek, gépegységek, szerkezetek gyártási, szerelési, javítási folyamatának megtervezése, a művelettervek, technológiai utasítások dokumentálása, illetve felhasználása. - A gépkönyv (kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás) összeállítása, illetve használata. 4. Gépelemek, gépegységek, épületgépészeti rendszerek, szerkezetek tervezése - A szabványok és katalógusok felhasználásával a célnak leginkább megfelelő szerkezeti megoldás, berendezés kiválasztása. - Gazdaságos szerkezetnagyság, berendezés és csőátmérő meghatározása. - A szerkezetre ható terhelések következtében létrejövő igénybevételek elemzése, értékelése, nagyságuk meghatározása. - Az igénybevételek hatására ébredő feszültségek jellegének, valamint az alkalmazni kívánt anyagok szilárdsági és keresztmetszeti jellemzőinek ismeretében a szerkezet geometriai méreteinek meghatározása, a szabványos elemek kiválasztása. - A szerkezet rajzi dokumentációinak elkészítése. - Az épületek fűtési, hűtési hőigényének, valamint víz-, gáz-, olajellátási és szennyvíz-, füstgázelvezetési igényének meghatározása. 5. Az anyagok, előgyártmányok önálló megválasztása, anyagvizsgálatok - Az anyagok tulajdonságainak ismeretében az adott gépelem, szerkezet, szerszám anyagminőségének megválasztása. - A tömítő-, hűtő- és kenőanyagok rendeltetés szerinti kiválasztása. - Az anyagok és termékek hibáinak, tulajdonságainak megállapítására irányuló laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, a mérési eredmények dokumentálása. 6. Alkatrészgyártás - Dokumentációk tanulmányozása, az alkalmazandó gyártási eljárások megválasztása. - A gyártás technológiai folyamatának összeállítása. - A szükséges anyagok, szerszámok, gépek, készülékek, mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztása. - A technológiai sorrend figyelembevételével a gyártási műveletek elvégzése. - Végellenőrzés, minősítés. 7. Szerelés - Dokumentációk tanulmányozása, az alkalmazandó szerelési technológiák megválasztása. - A szerelés műveleti sorrendjének összeállítása, dokumentálása. - A szükséges segédanyagok, szerszámok, gépek, készülékek, mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztása. - A technológiai sorrend figyelembevételével a szerelési műveletek elvégzése, illetve elvégeztetése. - Végellenőrzés, kipróbálás, üzembe helyezés, minősítés. 8. Mérés és minősítés műhelyben, laboratóriumban és a helyszínen - Alkatrészek, gépegységek, szerkezetek abszolút és relatív geometriai méreteinek meghatározása mérőeszközökkel, mérőműszerekkel. - Teljesítménymérés, mennyiségmérés. - Hőmérséklet-, nyomás-, sebesség-, nedvességtartalom- és zajmérés. - Működésvizsgálat. - A mért jellemzők rögzítése, kiértékelése, a vizsgált alkatrész, gépegység, szerkezet minősítése.

5 9. Üzembe helyezés, üzemeltetés - Kisebb kapacitású munkahely célnak leginkább megfelelő gépeinek, berendezéseinek, szerszámainak, eszközeinek, valamint energiaellátásának felmérése, kiválasztása. - Épületgépészeti rendszerek optimális üzemének beállítása, beszabályozása. - Az elkészült rendszerek optimális üzemeltetéséhez a szabályozók ellenőrzése. 10. Karbantartás, javítás - A hatáskörébe tartozó szerszámok, erő-, munka- és szerszámgépek, berendezések, valamint rendszerek időszakos karbantartási munkáinak és szükség szerinti javításának elvégzése, a helyes működés ellenőrzése. - Üzemzavar esetén a hiba okának feltárása, a szükséges szétszerelési munkák elvégzése, a meghibásodott alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelés, próbaüzemeltetés, a helyes működés beállítása. - A karbantartási és javítási munkák bizonylatolása. III/2. Követelmények 1. Vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismeretek alkalmazása Mint lehetséges vállalkozóknak ismerni kell: - milyen vállalkozások milyen feltételekkel indíthatók, hogyan kell azokat vezetni, illetve megszüntetni, - milyen jogszabályok vonatkoznak a munkavállalókra, munkaadókra, - hogyan kell munkaviszonyt létesíteni, illetve megszüntetni, - a munkaidő és pihenőidő tartamát, - a munkával kapcsolatos szavatossági és kártérítési kötelezettséget, - a kereskedelmi tevékenységet, - a marketingtevékenységet, - a partnerekkel való kommunikáció formáit. 2. Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása és alkalmazása A környezet hat az emberre és az ember hat a környezetére, ezért ismerni kell: - milyen hatásai vannak a munkavégzésnek az emberi szervezetre, - hogyan kerülhetők el a szervezetet érő káros hatások, - mik a gyakoribb baleseti veszélyforrások és hogyan küszöbölhetők ki, - milyen védelmi lehetőségek vannak (védőeszközök, védőfelszerelések), - a tűzesetek megelőzésének lehetőségeit, - a keletkezett tüzek megfékezésének eszközeit, - a környezetünket károsító tevékenységeket, - a káros hatások csökkentésének vagy megakadályozásának lehetőségeit. 3. Műszaki dokumentációk összeállítása, illetve felhasználása A műszaki dokumentáció céljának megfelelő szabványos ábrázolási mód kiválasztása, a szükséges rajzok elkészítése érdekében alkalmazás szintjén ismerni kell: - az érvényes géprajzi és épületgépészeti ábrázolás szabványait, - a felvételi vázlatkészítés szabályait, - a technológiai dokumentációkban alkalmazott szabványos jelképes jelöléseket, - a folyamatokhoz tartozó vázlatkészítés szabályait, - az építészetben használatos szabványos jelképes jelöléseket, - a technológiai dokumentációk tartalmát és fajtáit, - a gépkönyv, használati utasítás összeállításának szabályait, - a rajzeszközök használatát, - a számítógéppel támogatott rajzszerkesztő, szövegszerkesztő és táblázatkezelő programok működtetését, - a költségvetés készítés szabályait és a számítógéppel támogatott költségvetés készítő programok kezelését. 4. Gépelemek, gépegységek, szerkezetek, rendszerek tervezése A tervezési folyamatok elvégzéséhez alkalmazás szintjén ismerni kell az alábbiakat: - A gépelemek főbb csoportjainak ismeretében az idevonatkozó szabványok és katalógusok felhasználásával a célnak leginkább megfelelő anyag- és szerkezeti megoldás kiválasztása

6 = a közegek szállításához megfelelő szivattyú és ventilátor kiválasztása, = a megkívánt hőállapotok eléréséhez kazán, hőcserélő és hűtő kiválasztása, = az előbbiekhez szükséges fűtő- és hűtőtestek kiválasztása, = a működés üzembiztosságához biztonsági szerkezetek kiválasztása, = a megkívánt nyomásérték beállításához nyomásfokozó vagy nyomáscsökkentő kiválasztása, = a megfelelő üzemeltetéshez az ivó- és kazánvíz előkészítő berendezéseinek kiválasztása, = a használati melegvíz előállításához vízmelegítő, hőcserélő és tároló kiválasztása, = a kívánt légállapotok eléréséhez szükséges szellőztető-, klímaberendezés kiválasztása, = lakó-, kommunális és ipari épületek gázellátó berendezéseinek, készülékeinek kiválasztása, = a számítógéppel segített épületgépész méretező programokat. - A terhelt elemek szilárdsági és geometriai méretezése. - Épületgépészeti rendszerek méretezése = hőtechnikai méretezés (fűtés, hűtés), = csőhálózatok méretezése (víz-, csatorna-, gáz-, olaj-, fűtési, hűtési, szellőző-, klímavezetékek, valamint kémény), = az optimális működéshez szükséges berendezések méretezése (kazán, hőcserélő, hűtő, hűtőtest, fűtőtest, tárolók, biztonsági szerkezetek, melegvíztermelő, nyomásfokozó), = gázellátó berendezésekhez szükséges légtér számítása. - A gyártáshoz, szereléshez szükséges műszaki rajzok és utasítások elkészítése a gazdaságos gyárthatóság és szerelhetőség figyelembevételével. - A gyártás, szerelés és üzemeltetés során felmerülő konstrukcióváltoztatási javaslatok mérlegelése és átvezetése. 5. Az anyagok, előgyártmányok önálló megválasztása, anyagvizsgálatok - Az anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdoságainak ismeretében az adott gépelem, szerkezet, szerszám anyagminőségének helyes megválasztása érdekében = tudja csoportosítani az épületgépészet területén használatos anyagokat, = alkalmazás szintjén tudja a használatos anyagok főbb fizikai, mechanikai és technológiai jellemzőit. - A gazdaságos anyagfelhasználást és a megkívánt mechanikai tulajdonságokat figyelembe véve - a különféle technológiákkal elérhető mechanikai tulajdonság, alak-, helyzet- és méretpontosság, valamint felületi minőség ismeretében - a megfelelő előgyártmány megválasztása érdekében = tudja jellemezni a különféle gyártási eljárásokat, a felhasznált anyagok, segédanyagok, gépek, szerszámok, készülékek, berendezések ismeretében. - A hőerő- és egyéb gépek, gépelemek biztonságos üzeméhez, egyes technológiai folyamatokhoz - az üzemi viszonyokhoz és az alkalmazott technológiához - legjobban megfelelő tömítő-, hűtő- és kenőanyagok kiválasztása érdekében = tudja definiálni a tömítő-, hűtő- és kenőanyagok fő jellemzőit, = tudja értékelni a tömítő-, hűtő- és kenőanyagok állapotának és jellemzőinek üzem közbeni változásának okait, = katalógusból tudja kiválasztani - a fő jellemzők ismeretében - a célnak megfelelő tömítő-, hűtő- és kenőanyagot, = ismerje az alkalmazott tömítő-, hűtő- és kenőanyagok környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatását, próbáljon meg a környezetet kevésbé károsító anyagokat használni. - Az anyagok, előgyártmányok, félkész áruk, segéd- és üzemanyagok rendeltetésszerű felhasználásra való elbírálásának érdekében = ismerje az épületgépészeti anyagvizsgálati módszereket, berendezéseiket, azok szabványait, = tudja kiválasztani az alkalmazandó vizsgálati eljárást, = alkalmazás szinten tudja elvégezni az alábbi vizsgáló eljárásokat: - szilárdsági vizsgálatokat, - hibakereső vizsgálatokat (mágneses repedés-, ultrahang-, röntgenvizsgálat), - korróziós vizsgálatokat, - égéshő- és fűtőérték meghatározását, - füstgázelemzést, - hőmérséklet-, nyomás-, nedvességmérést, - vízszállítás-, légszállítás-mérést, - teljesítménymérést, = ismerje a számítógép felhasználási lehetőségeit a mérési eredmények kiértékelésében.

7 6. Alkatrészgyártás - Az alkatrészgyártás dokumentációjának tanulmányozásához, az alkalmazandó gyártási folyamat helyes megválasztásához alkalmazás szintjén ismerni kell = a gyártási folyamat tervezéséhez szükséges műszaki dokumentációkon alkalmazott szabványos jelöléseket, = a gyártási eljárásokat, = a minőségbiztosítási feladatokat, eljárásokat, = a gyártási eljárásokat és az eljárások során alkalmazott segédanyagok környezetvédelmi hatását. - A gyártás műveleti sorrendjének összeállításához, valamint a szükséges anyagok, segédanyagok, szerszámok, gépek, készülékek mérő- és ellenőrző eszközök helyes megválasztásához = tudja jellemezni az alkatrész előírt anyagának megmunkálhatóságát, = tudja jellemezni az előírt pontossághoz és felületminőséghez tartozó gyártóeszközöket, gépeket, mérő- és ellenőrző eszközöket, = tudja elemezni és kiválasztani az anyagokon, előgyártmányokon létrehozandó alak-, méret-, helyzet-, érdesség-, mechanikai, fizikai, valamint kémiai tulajdonságváltoztatás folyamatában a műszakilag legmegfelelőbb, gazdasági és környezetvédelmi szempontból legelőnyösebb gyártási eljárásokat, = tudjon művelettervet és műveleti utasítást készíteni, = ismerje a gyártási folyamat tervezésében alkalmazható számítógépes szimulációs lehetőségeket, = ismerje a számítógépes technológiai tervezőrendszereket. - A gyártási műveletek elvégzése érdekében = tudjon előrajzolni síkban és térben, = tudja használni a kézi forgácsoló szerszámokat, = tudjon forrasztani (lágy- és keményforrasztás), = tudjon hegeszteni (láng-, ív- és védőgázas hegesztés), = tudja kezelni a kézi és gépi megmunkáló eszközöket (menetvágó, csőhajlító, csődaraboló, csőösszekötő, nyakkihúzó szerkezetek). 7. Szerelés - A dokumentáció tanulmányozása alapján a gyártás műszaki felkészültségétől függően a helyes szerelési technológia megválasztása, a szükséges segédanyagok, gépek, szerszámok, készülékek, mérő- és ellenőrző eszközök előírása érdekében = tudja megválasztani az alkalmazandó szerelési módszert, = a szerelés jellegétől függően tudja megszervezni a szerelési folyamatot, = tudja mérlegelni a szerelési szempontokat, = tudja előírni a szerelés közbeni ellenőrzéseket, = tudja jellemezni a szerelésnél alkalmazott segédanyagokat, gépeket, szerszámokat, készülékeket, mérő- és ellenőrző eszközöket, = tudja előírni a szerelés módszerétől és jellegétől függő gépeket, szerszámokat, készülékeket, mérő- és ellenőrző eszközöket, = ismerje az anyagmozgatás eszközeit, = ismerje a szerelés automatizálásának feltételeit, lehetőségeit. - A helyes végellenőrzés, kipróbálás, üzembe helyezés, minősítés érdekében = tudja kiválasztani a készreszerelt gyártmányok, szerkezetek, berendezések előírt jellemzőinek vizsgálatához szükséges mérő- és ellenőrző eszközöket, = tudja a próbaüzem során felmerülő anyag-, gyártási és szerelési hibákat megkülönböztetni, = tudjon javaslatot tenni a felmerült hiba kiküszöbölési módjára, = tudja a felmerült kisebb hibákat javítani, = tudja az üzemeltetési adatokat dokumentálni. 8. Mérés és minősítés műhelyben, laboratóriumban és a helyszínen - Az alkatrészek, gépegységek, szerkezetek méreteinek, működésének meghatározása érdekében tudja az előírt pontosság függvényében a mérőeszközt, mérőműszert megválasztani, a mérést végrehajtani. Ennek érdekében = tudja jellemezni és használni a hosszmérő eszközöket, = tudja ellenőrizni a gépelemek jellemző méreteit, teljesítményadatait, = tudja összeállítani a mérési elrendezést a szükséges teljesítmény- és állapot adatok meghatározásához, = tudja ellenőrizni az épületgépészeti rendszerek megkívánt működését.

8 1. A szakmai vizsga részei IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll A vizsgarészek tantárgyai és időtartama a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Épületek fűtő- és légtechnikai berendezései 300 perc. - Épületek vízellátása, csatornázása és gázellátása 300 perc. b) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Épületek fűtő- és légtechnikai berendezései. - Épületek vízellátása, csatornázása és gázellátása. - Szerelőipari anyagok, szerkezetek és technológiák. - Szabályozástechnika (Irányítástechnika). - Vállalkozástan. A szóbeli vizsga ideje egy jelöltnél maximum c) A gyakorlati vizsga tantárgyai, időtartama - Vízszerelés. - Gázszerelés. - Fűtésszerelés. - Légtechnikai szerelés. - Laboratóriumi mérés. A gyakorlati vizsga időtartama 30 perc. 300 perc. 2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével 2.1. Az írásbeli vizsgán számon kérhető feladatok Tudja végrehajtani az írásbeli vizsgán a különböző épületgépészeti méretezési eljárásokat, tudja alkalmazni a szabványos épületgépészeti jelöléseket, és tudja felvázolni az épületgépészeti rendszerek kapcsolási vázlatát. Épületek fűtő- és légtechnikai berendezései - Tudja számítani az épület téli hőveszteségét, illetve nyári hőterhelését. - Tudja felrajzolni és méretezni a kétcsöves és a vízszintes egycsöves fűtési rendszereket (gravitációs, szivattyús). - Tudja felrajzolni és méretezni a különböző gőzfűtéseket. - Tudja méretezni a hőtermelő és a hőleadó berendezéseket. - Tudja felrajzolni és méretezni a fűtési rendszerek biztonságát szolgáló berendezéseket. - Tudja meghatározni a szükséges tüzelőanyag mennyiségét. - Tudjon kéményt méretezni. - Tudja felrajzolni és méretezni a különböző távhőellátású hőközpontokat. - Tudja felrajzolni és méretezni a természetes és mesterséges szellőzéseket. - Tudja méretezni a légfűtéseket hőtechnikailag. - Tudja meghatározni a szükséges levegő állapotát számítással és i-x diagram segítségével. Épületek vízellátása, csatornázása és gázellátása - Tudja meghatározni a vízigényeket, és tudjon hozzá vízmérőt választani. - Tudja felrajzolni és méretezni az épület vízellátó hálózatát. - Tudja felrajzolni és méretezni a melegvízellátó hálózatokat. - Tudja felrajzolni és méretezni a melegvízellátó berendezéseket. - Tudja felrajzolni és méretezni a nyomásfokozó berendezéseket. - Tudjon szivattyút kiválasztani. - Tudja meghatározni a keletkező szenny- és csapadékvíz mennyiségét. - Tudja felrajzolni és méretezni az épület gázhálózatát. - Tudja meghatározni a gázkészülék üzemeltetéséhez szükséges légteret. - Tudja méretezni a gázkéményeket.

9 2.2 A szóbeli vizsgán számon kérhető ismeretek Épületek fűtő- és légtechnikai berendezései - Ismerje a hőtani alapfogalmakat (hőmennyiség, hőteljesítmény, rejtett hő, gőzök jellemzői, hővezetés, hőátadás, hősugárzás, hőátbocsátás, épületfizikai számítások). - Ismerje az időjárás hatását az épületre (téli hőszükséglet és nyári hőterhelés meghatározása). - Ismerje a hőleadó berendezéseket (radiátorok, csőfűtőtestek, sugárzófűtők, konvektorok). - Ismerje a fűtéseknél használatos hőcserélőket (építőelemes, SKR-X, spirec, lemezes). - Ismerje a különböző tüzelőanyaggal üzemelő melegvíz-, forróvíz- és gőzkazánokat. - Ismerje az egyedi és központi kémények kialakítását, előírásait. - Ismerje a különböző tüzelőanyagok szállításának, tárolásának szabályait. - Ismerje a kazánházak kialakítására vonatkozó előírásokat. - Ismerje a gravitációs és szivattyús fűtési rendszereket. - Ismerje az egy- és kétcsöves fűtési rendszereket. - Ismerje a szivattyú kiválasztásának szabályait. - Ismerje a különböző gőzfűtéseket és kondenzvíz visszatáplálási lehetőségeket. - Ismerje a fűtési rendszerek biztosításának lehetőségeit és berendezéseit. - Ismerje a sugárzó fűtések kialakításait. - Ismerje az energia előállításának lehetőségeit távhőellátás esetén. - Ismerje a távvezetéki rendszereket. - Ismerje a hőközpontok kialakításait távhőellátásnál. - Ismerje a természetes és mesterséges szellőztetéseket. - Ismerje a szellőztetési rendszereket és azok elemeit. - Ismerje a ventilátor kiválasztásának szabályait. - Ismerje a légkondicionáló rendszereket és azok elemeit. - Ismerje a levegő tisztításának, előkészítésének lehetőségeit. Épületek vízellátása, csatornázása és gázellátása - Ismerje az áramlástani alapfogalmakat (fizikai alapfogalmak, ideális-valóságos, folyadékok-gázok, veszteségmentes és veszteséges áramlások, folytonossági, Bernoulli-egyenlet, gáztörvények). - Ismerje a víz fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait. - Ismerje a víz nyerésének, kezelésének, szállításának és tárolásának lehetőségeit. - Ismerje az épületen belüli víz-előkészítési eljárásokat, azok berendezéseit. - Ismerje a víz nyomásfokozásának lehetőségeit. - Ismerje a szivattyú kiválasztásának szabályait. - Ismerje a különböző vízmérők felépítését és azok beépítésének szabályait. - Ismerje a vízhálózatok részeit, annak szerelési lehetőségeit. - Ismerje a vízhálózatok szerelvényeit, azok működését. - Ismerje a melegvíz-termelő berendezéseket. - Ismerje a melegvízellátó rendszereket. - Ismerje a melegvíz keringetésének lehetőségeit. - Ismerje a különböző tűzoltási lehetőségeket, tűzi-víz hálózatokat, berendezéseket. - Ismerje a vízellátás-csatornázás berendezési tárgyait. - Ismerje a lehetséges szennyvizek jellemzőit, káros hatásait. - Ismerje a különböző csatornázási rendszereket. - Ismerje az épületen belüli csatornahálózatok kialakítását. - Ismerje a szellőzővezeték kialakítási lehetőségeit, s annak fontos szerepét. - Ismerje a szennyvíz-átemelő berendezéseket. - Ismerje a keletkezett szennyvizek kezelésének, elhelyezésének lehetőségeit. - Ismerje a használatos gázok jellemzőit, azok tulajdonságait. - Ismerje a gázelosztó hálózatok kialakításait, jellemzőit. - Ismerje a nyomáscsökkentő állomások telepítésének szabályait, azok kialakítását. - Ismerje a gáz tárolásának lehetőségeit, kialakítását. - Ismerje az épületen belüli gázhálózatok kialakítását, szerelési lehetőségeit. - Ismerje a gázhálózat szerelvényeit, azok működését. - Ismerje a gázégők felépítését, működését, beépítésének szabályait. - Ismerje a gázellátás szabályozó és biztonsági szerelvényeit.

10 - Ismerje a gázellátás berendezési tárgyait (háztartási, kommunális és ipari). - Ismerje a különféle gázmérők felépítését, beépítésének szabályait. - Ismerje a gázkazánházak kialakításának előírásait. - Ismerje az egyedi és központi gázkémények kialakításának szabályait. - Ismerje a különböző vezetékhálózatok átadásának, használatbavételi előírásait. Szerelőipari anyagok, szerkezetek és technológiák - Ismerje az épületgépészetben használatos anyagok jellemzőit, tulajdonságait, felhasználási területüket. - Ismerje a csővezetékek és idomanyagok kötésének lehetőségeit, s azok berendezéseit (hegesztési eljárások, forrasztások, ragasztások, korszerű csőkapcsolási módok). - Ismerje a roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatokat, a felismert hibák javítási lehetőségeit. - Ismerje a forgácsolással történő és a forgácsolás nélküli megmunkálásokat. - Ismerje a korrózió hatását és az ellene való védekezés lehetőségeit. - Ismerje a szerelőiparban használatos szerszámokat, gépeket. - Ismerje a csőtartó szerkezeteket (fix és csúszó megfogás, bilincs, függesztő, konzol). - Ismerje a különböző csőszerkezeteket és azok gyártását (ívek, szűkítők, légedények, osztók-gyűjtők, vízleválasztók, táguláskiegyenlítők, állványcsövek). - Ismerje a nyomás alatti edények kialakítását, gyártását, beépítési szabályait. - Ismerje a csővezetékek helyszíni szerelésének hagyományos és korszerű módszereit. - Ismerje az előgyártás lehetőségeit, méretvételét, előgyártási rajz készítését. - Ismerje a kiszolgáló szerkezetek előállításának lehetőségeit (leválasztók, kifúvó szerkezetek, elszívóernyők, podeszek, szerelőaknák, feszítők). - Ismerje a szerelőszekrényes és előfalas szerelési technológiákat. - Ismerje a különböző gépházak kialakításának szabályait, helyigényét. - Ismerje a különböző berendezési tárgyak szerelését és helyigényét. - Ismerje az elkészült hálózatok üzembe helyezési és beszabályozási lehetőségeit, előírásait. - Ismerje a zajvédelmi előírásokat, számításokat. - Ismerje a hővédelmi és zajvédelmi berendezéseket, azok szerelését. Irányítástechnika - Ismerje az irányítás fogalmát, műveleti fázisait. - Ismerje a hatásvázlat fogalmát, elemeit, jelképi ábrázolásukat. - Ismerje az irányítástechnika elemeinek elvét (vezérlés, szabályozás, számítógépes folyamatirányítás). - Ismerje a szabályozók jelátviteli tulajdonságait (állásos, folyamatos). - Ismerje a helyi fűtésszabályozás megoldásait. - Ismerje a központi fűtésszabályozás elvét, a szabályozási jelleggörbék értékelését (mennyiségi, minőségi). - Ismerje a minőségi fűtésszabályozás gépészeti kapcsolásait. - Ismerje a szabályozóberendezés épülethez való illesztésének módját (követési egyenes illesztése, szél és napsugárzás korrekció beállítása). - Ismerje az egyszerű keveréses szabályozás korlátait, a beszabályozás problémáit, az időjárásfüggő szabályozás várható eredményét. - Ismerje a központi használati melegvíz-termelő szabályozási módjait (saját kazánnal működő, illetve távfűtő hálózatra kapcsolt hőközpont esetén). - Ismerje a klímaberendezés szabályozását (komfort klíma). - Ismerje a segédenergia nélkül működő szabályozók fajtáit és működési elvét. - Ismerje az elektromos segédenergiával működő szabályozókat (elektromechanikus, elektronikus). Vállalkozástan, vállalkozói ismeretek - Ismerje a vállalkozások gazdasági környezetét. - Ismerje a vállalkozási formákat és jellemzőit. - Ismerje a vállalkozások beindításának feltételeit (személyi, pénzügyi, jogi, hatósági). - Ismerje a hatékony válságkezelés stratégiáit. - Ismerje a vállalati marketing-koncepciót. - Ismerje a marketing-mix elemeit. - Ismerje a Polgári Törvénykönyv vonatkozó részeit (szerződések). - Ismerje a Munka Törvénykönyve vonatkozó részeit. - Ismerje a vezetői feladatokat.

11 - Ismerje a vezetési stílusokat. - Ismerje a munkahelyi illemkódex szabályait. - Ismerje a hatékony kommunikációs stratégiákat. - Ismerje a munkahelyi kollektívák vezetésének alapvető kérdéseit. - Ismerje a hatékony tárgyalástechnikákat. - Ismerje az alapvető közgazdasági vállalatgazdálkodási ismereteket, fogalmakat és folyamatokat. - Ismerje az adózás rendjét, jogszabályait (szja, társasági adó, áfa). - Ismerje a számviteli törvényt, a mérleg, az egyszeres könyvvitel lényegét A gyakorlati vizsgán számon kérhető feladatok Víz-, csatornaszerelés - Tudjon vízvezeték-hálózatot építeni rajz után (horganyzott acélcsőből, rézcsőből, műanyag csőből). - Tudjon berendezési tárgyakat felszerelni (mosdó, bidet, falikút, mosogató, WC, zuhany, fürdőkád). - Tudjon szifont készíteni (PVC-ből, forrcsőből, ólomból). - Tudjon boilerkötést készíteni. - Tudjon vízmérőkötést készíteni. - Tudjon csatornahálózatot építeni rajz után. Gázszerelés - Tudjon cirkógeizert felszerelni. - Tudjon átfolyó rendszerű kis-vízmelegítőt felszerelni. - Tudjon átfolyó rendszerű nagy-vízmelegítőt felszerelni. - Tudjon gáztűzhelyt felszerelni. - Tudjon tároló rendszerű vízmelegítőt felszerelni. - Tudjon gázmérőkötést készíteni. - Tudja az előző készülékeket beszabályozni. Fűtésszerelés - Tudjon radiátorkötést készíteni felszálló vagy elosztó vezetékről. - Tudjon légedényt készíteni. - Tudjon csőregisztert készíteni. - Tudjon osztót vagy gyűjtőt készíteni. - Tudja kazánhoz a biztosításokat kiépíteni. Légtechnikai szerelés - Tudjon légcsatornát készíteni (műanyagból, horganyzott acéllemezből, alumíniumból). - Tudjon légcsatorna idomot készíteni. - Tudjon ventilátort légcsatorna-hálózattal összeépíteni. - Tudjon klímaszekrényt összeszerelni. Laboratóriumi mérés - Tudjon összeállítani mérőkört egyenes cső súrlódási tényezőjének és szerelvény alaki ellenállás-tényezőjének meghatározására, a mérés lefolytatásával és értékelésével. - Tudjon összeállítani mérőkört gáz-vízmelegítő, vagy gázkazán hőteljesítményének és hatásfokának meghatározására, a mérés lefolytatásával és értékelésével. - Tudjon összeállítani mérőkört szivattyú jelleggörbéinek meghatározására, a mérés lefolytatásával és értékelésével. - Tudjon összeállítani mérőkört radiátor hőteljesítményének meghatározására, a mérés lefolytatásával és értékelésével. - Tudjon összeállítani mérőkört centrifugál ventilátor jelleggörbéjének meghatározására, a mérés lefolytatásával és értékelésével. - Tudjon összeállítani mérőkört légcsatorna súrlódási tényezőjének, illetve légcsatorna idom alaki ellenállástényezőjének meghatározására, a mérés lefolytatásával és értékelésével. 3. A vizsga értékelését és a felmentés feltételeit a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 7. -a tartalmazza.

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez )

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez ) INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5499 09 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a I. Gépészet ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros HELYI PROGRAMJA. Készült

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros HELYI PROGRAMJA. Készült Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ SZÁM: 31 582 21 0000 00 00 KÖZPONTIFŰTÉS ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ ELÁGAZÁS

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

( 36+0+0) 094/2.2/0111-06 Geometriai mérések elmélete 4. FÉMEK KÉZI ÉS KÉZI KISGÉPES ALAKÍTÁSA

( 36+0+0) 094/2.2/0111-06 Geometriai mérések elmélete 4. FÉMEK KÉZI ÉS KÉZI KISGÉPES ALAKÍTÁSA OKJ 31 582 09 Épülrtgépészeti csőhálózat- és berendező szerelő OKJ 54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ. OKJ szám: 34 582 09

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ. OKJ szám: 34 582 09 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ szám: 34 582 09 HELYI PROGRAMJA 2013 1 A 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ

Részletesebben

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 522

Részletesebben

3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet. a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet. a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében

Részletesebben

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és

Részletesebben

HŐTECHNIKAI BERENDEZÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HŐTECHNIKAI BERENDEZÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HŐTECHNIKAI BERENDEZÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 522 02 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat. 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

Műszaki Biztonsági Szabályzat. 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1 Műszaki Biztonsági Szabályzat 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések Műszaki Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium 17723-42/2011. közleményben

Részletesebben

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M 1 GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKIBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3. 1. FEJEZET A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Szerszámkészítő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 52 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

AUTÓSZERELŐ. alapján készült.

AUTÓSZERELŐ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben