Vállalkozások gazdaságtana I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozások gazdaságtana I."

Átírás

1 Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozások gazdaságtana I. A vállalati stratégia A vállalkozás nem értelmezhető a környezete nélkül A formális szervezeti struktúra jelentősen befolyásolja a szervezet hatékonyságát Nincs általánosan érvényes hatékony szervezeti struktúra A szervezeteknek a struktúrájukat a környezetükhöz kell igazítaniuk, ha hatékonyan akarnak működni Jog Tágabb környezet Előadó: Horváth Attila október 17. Nemzetgazdaság Szűkebb környezet Versenytársak Vevők ÜZLETI Pénzpiac SZERVEZE T Munkaerőpiac Beszállítók Tudományostechnikai környezet Környezeti kihívások Esettanulmány kiválasztása A stratégia kialakításához ismerni kell, illetve előre kell jelezni azokat a környezeti feltételeket, melyek a működést befolyásolják. Az alábbi területekre kell odafigyelni: Külső és belső érintettek Makroökonómiai trendek Demográfiai tendenciák Munkaerőpiaci trendek Technológiai fejlődés Politikai kilátások Kormányzati gazdaságpolitika Ökológiai tendenciák Szociális / kulturális trendek Alapelvek Az innovációs ötlet felmerülésének szimulációja Külső információgyűjtési fázis házi feladatként Választható ötletek e-hulladék kezelő vállalkozás indítása Mikrohullámú hirdetések mobiltelefonra

2 Az órán használatos csoportos alkotó technika Brainstorming játékszabályok 1. fázis ötletgyűjtés (kvantitatív szakasz) Nem értékelünk, még csak nem is beszélgetünk a felmerülő ötletekről Minden ötletet ki kell mondani, nem számít, mennyire őrült Építünk egymás ötleteire Adott időkeretet 2. fázis értékelés (kvalitatív szakasz) Szavazással, vagy konszenzussal Célok Stratégiaalkotási módszertanok megismerése Gyakorlati, csoportos alkalmazás egyedi példákon A stratégiaalkotási módszertanok kreatív alkalmazása az esettanulmányon Mi a stratégia? A stratégia megközelítései A stratégia meghatározza az alapvető és hosszú távú tevékenységi irányokat, megmutatja, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban elérni a kitűzött célokat, megmutatja, hogy egy szervezet a versenyben hogyan kívánja magát megkülönböztetni a versenytársaktól, megmutatja, hogy mivel NEM kívánunk foglalkozni a jövőben. Vállalkozói stratégia Tulajdonosi és menedzseri funkciók összeolvadása Új lehetőségek keresése Hatalom és felelősség koncentrálódik, hiányoznak a formális eljárások Nagy lépések politikája Növekedésorientált A környezet formálható Adaptív megközelítés Bonyolult, gyorsan változó környezet Célok hiányát adottságként kezelik Reaktív magatartás Belső alkuk, koalíciók Kis lépések politikája stabilitás megőrzése Inkonzisztens döntések Tervezői megközelítés Jól meghatározott célok Csak akkor érhetők el, ha befolyásoljuk az eseményeket Kulcsszereplő az elemző Rendszerszemléletű Stratégia és döntések integrációja

3 A stratégia típusai Küldetés és jövőkép Szakági / szakterületi stratégia: nem egy szervezetre, hanem szervezetek sokaságára, egész ágazatokra fogalmaz meg célkitűzéseket, pl. a következő területekre készülhet: egészségügy, sport, kultúra, környezetvédelem, közbiztonság, stb. Versenystratégia: a szakági / szakterületi stratégiákon belül nyújtható szolgáltatások egésze vagy egy része tekintetében alternatív szolgáltatások igénybe vételére nyílik lehetőség (pl. egészségügyi ellátó intézmények esetében) versenyhelyzet elemzése, versenypozíció kijelölése végezhető el. Alapstratégia arra ad választ, hogy az intézmény milyen feladatokat hogyan kíván ellátni, a feladatok között milyen rangsort állít fel és hogyan viszonyul szűkebb és tágabb környezetéhez. Az alapstratégia jellemzően választ ad arra, hogy mely feladatok esetében lehet növekedésre és hol kell csökkenésre számítani. A funkcionális stratégiák jellemzően az alap-, szakági és szakterületi, valamint versenystratégiák megvalósításához szükséges erőforrások biztosításának módját mutatják be. A funkcionális stratégiákra is jellemző lehet, hogy több intézményen keresztül ívelnek. Funkcionális stratégia készülhet például az alábbi területekre: személyügy, informatika, (köz)beszerzés, logisztika, pénzügy, stb Jövőkép A szervezet kívánatos jövőbeli állapota, pozíciója. Milyen jövőbeni állapotot akar elérni? Hova akar eljutni? Milyen alapvető képességekkel fog rendelkezik? Milyen tevékenységekkel akar (kiemelten) foglalkozni? Küldetés A kívánatos jövőbeli állapot elérésének módja. Mi a vállalat létezésének célja? Milyen politikai, társadalmi szerepet kíván betölteni? Milyen értékei vannak? Milyen viselkedési normát kíván követni? Milyen elvek alapján működik? Stratégiával kapcsolatos fogalmak A stratégiaalkotás racionális modellje Fogalmak Stratégiai cél Premisszák Stratégia Stratégiai akciók Program Projekt Üzleti terv Éves operatív terv Értelmezés Azok a pénzügyi, jövedelmezőségi, szervezeti, környezetvédelmi és erőforrásokra vonatkozó célkitűzések, amelyeket az vállalkozás meg szeretne valósítani. A különböző külső tényezőkre és adottságokra vonatkozó rögzített feltételezések, elvárások. Az a mód, ahogy a célokhoz el akarunk jutni a stratégiai akciók és intézkedések segítségével. Megkülönböztetünk alapstratégiát, versenystratégiát és funkcionális stratégiákat. A stratégiai célokból levezetett, kiemelt intézkedések, amelyek a programok inputjai. A stratégiai akciókból közvetlenül levezetett, kiemelt, értékelt intézkedések együttese, amelyekhez durva ütemterv, nagyvonalú erőforrásigény és eredményjavító hatás kapcsolódik és az üzleti tervezés során kerül véglegesítésre. A stratégiai akciókból és a különböző funkcionális programokból levezetett, többnyire több évre szóló feladatcsomag, amelyhez konkrét ütemtervet, felelőst, erőforrásigényt rendelünk hozzá. Egy több évre szóló stratégiai programok, akciók és projektek alapján kialakított cselekvési terv. Egy évre szóló, számszerűsített, üzleti tervből következő célkitűzések és kritériumok összessége a felelősök megnevezésével. Az éves operatív tervezés a stratégiai kontroll lényeges eleme. Környezet elemzése Premisszák Stratégiai akciók Jövőkép és és küldetés Vállalati stratégia Üzletági stratégia Funkcionális stratégia Programok Üzleti terv terv Éves terv terv Vállalati adottságok elemzése Képességek Projektek

4 Példa a jövőképre és a küldetésre Szombathely MJV Információs Gazdaság Stratégiája Jövőkép Szombathely a Nyugat-dunántúli Régió meghatározó városaként 2015-ben a(z): Megkülönböztető jellemző MEGTARTÓ VÁROS, Állapot Megkülönböztető jellemző Állapot Megkülönböztető jellemző Állapot Megkülönböztető jellemző Állapot Megkülönböztető jellemző Állapot ahol dinamikusan fejlődik a munkaerőpiac; ahol megfelelő a szociális és az oktatási környezet, izgalmas a kulturális élet, változatos szórakozási lehetőségek várják az itt élőket; ahol egészséges a környezet; ahol a városhoz kapcsolják az egyéneket életük különböző közösségei; ahol a város egyedi, vonzó arculattal rendelkezik. ÖSSZETARTÓ, EGYÜTTMŰKÖDŐ SZEREPLŐK HÁLÓZATA ahol az embereket az összetartozás és közös jövő érzése hatja át, s a közös célok vezérlik cselekedeiket; ahol a lakosok, vállalatok, intézmények között élő kapcsolatok, hálózatok működnek; ahol a vállalkozások fontosnak érzik a közösségi szerepvállalást; ahol erős és öntudatos a civil szféra. ALKALMAZOTT TUDÁS KÖZPONTJA, ahol a tudás elismert érték, a tanulás élethosszig tart; ahol az oktatás a piaci igényeknek elébe menve fejlődik. ahol a vállalkozások működésükkel magas hozzáadott értéket teremtenek; ahol a vállakozások és az oktatási, képzési és kutatóintézmények közösen innovatív megoldásokat hoznak létre, s juttatnak piacra. ahol az élet minden területén tudatosan és célszerűen alkalmazzák az ICT nyújtotta lehetőségeket. EURÉGIÓS KÖZPONT, ahol a térség vállalkozásai sikerrel jelennek meg a regionális piacokon - egyenlő eséllyel hazai és külföldi cégek egyaránt; ahová nagyvállalatok hozzák (regionális) központjaikat; amely egyben közlekedési, logisztikai csomópont; ahol a (regionális) közigazgatás számos központi egysége működik. ÉLEN JÁRÓ ÖNKORMÁNYZAT, ahol a város vezetése a stratégiai célok elérésének motorja. ahol az önkormányzat elébe megy az itt élők és az itt működő vállalkozások igényeinek, házhoz hozza a lehetőségeket és minden támogatást megad azok kihasználásához; ahol az intézményrendszer folyamatosan keresi saját működése eredményesebbé és hatékonyabbá tételének módját. Értékek / Küldetés Magas szintű életminőség biztosítása az itt élők számára Együtt építkező közösség, partnerség megteremtése Magasan képzett, piacképes szakemberek juttatása a munkaerőpiacra Tudásintezív vállalkozások támogatása Információs kompetenciák fejlesztése Regionalitásból adódó hazai és nemzetközi potenciálok kiaknázása Elkötelezettség a város hosszú távú stratégiai céljai mellett Proaktív, fejlődésre kész önkormányzat Irányítási folyamat általános modellje Céllebontás gazdálkodás ügyfelek folyamatok munkatársak Középtávú terv volumenek finanszírozás Stratégia-alkotás küldetés / jövőkép intézményi stratégia funkcionális stratégiák Teljesítménymérés és -értékelés szervezeti teljesítmény egyéni teljesítmény érdekeltség rendszer Visszacsatolás gyorsjelentés havi (negyedéves) beszámoló kulcs teljesítménymutatók Éves tervezés, célmegállapodás pénzügyi és nem pénzügyi célok, teljesítmények A stratégia tervezés folyamata Helyzetelemzés Külső környezet elemzése Belső környezet elemzése Adottságok elemzése Lényegi képességek (core competences) azonosítása Működési kör elemzése Kielégítendő szükségletek, igények Fogyasztói csoportok azonosítása Eljárások és módszerek A stratégiaalkotási munka során használt modellező / elemző eszközök Porter modell Stakeholder Portfolio PEST Lehetősége k és és veszélyek Környezeti hatások Szervezeti ismeretek és és értékek Stratégia Teljesítmény Erősségek és és gyengesége k Szervezeti képességek

5 SWOT elemzés SWOT minta Önkritika Céljai: Meghatározni a versenyelőnyöket Felkészülni a problémákra Elemzi a profit és értékesítési kilátásokat Elemei: SWOT lista SWOT elemzés: Horizontális elemzés Vertikális elemzés A SWOT elemzés titkai Portfolióelemzés a BCG mátrix Erősségek és gyengeségek: olyan belső adottság, melyekre a vizsgált szervezetnek van ráhatása Lehetőség vagy veszély: olyan külső tényező, melyekre a vizsgált szervezetnek nincs ráhatása Csak a stratégiai tényezőket gyűjtsük össze Vertikális elemzés alapkérdései Horizontális elemzés alapkérdései Kiépítés Fejlesztés Befektetés Kivonulás Kivonulás Piaci növekedés Alacsony Magas Alacsony Magas Piaci részesedés Kiépítés Fejlesztés Befektetés Fenntartás Fenntartás Szüretelés

6 Portfolióelemzés a GE mátrix PEST elemzés Versenyhelyzet 100% Gyenge Közepes Erős 75% 50% A piac vonzereje 75% 50% Magas Közepes Alacsony Politikai tényezők (P) Adózási politika Versenyjogi szabályok Foglalkoztatási törvények Környezetvédelmi törvények Kormányzat stabilitása Társadalmi-kulturális tényezők (S) Demográfiai jellemzők Jövedelemelosztás Társadalmi mobilitás Életstílus Munkához való viszony Gazdasági tényezők (P) Üzleti ciklusok Gazdasági növekedés trendjei Kamatlábak Infláció Munkanélküliség Energiaköltségek Technológiai tényezők (T) Kutatási ráfordítások szintje Új Új felfedezések Kormányzati technológiai célkitűzések Technológiai transzfer sebessége Porter 5 tényezős modellje A szállítók alkupozíciójának erőssége Szállítók Helyettesítő termék fenyegetése Potenciális új új versenytársak Az új belépők fenyegetése Szektoron belüli versenytársak Verseny a szektor vállalatai között Helyettesítő termékek Vevők A vevők alkupozíciójának erőssége Stakeholder elemzés a vállalkozás stratégiájában érintett szereplők és típusaik Érintett (stakeholder) : azon szervezetek, egyének, csoportok, melyek kapcsolatba kerülve a szervezettel annak működését befolyásolhatják, vagy érdekeltek a működés következményeiben. Típusok: Belső érintettek: tulajdonosok, menedzsment, alkalmazottak Külső érintettek: fogyasztók, szállítók, versenytársak, állami intézmények, helyi és regionális közösségek, természeti környezet

7 Stakeholderek azonosítása Stakeholder értékelés minta Ssz. Megnevezés Terület / csoport Képviselők Viszony szöveges meghatározása 1. Ssz. Ismeret Pozíció / viszony Érdekeltsé g Megjegyzés Mások Szint Önértékelés Végső eredmény 1. Erőforrás Tényező Mobilizálási képesség Befolyásol ási képesség Befolyásolás i igény Terület / csoport: milyen azonosítható érintetti körhöz, körökhöz tartozik Képviselők: az stakeholdert a szervezet felé képviselő személy, vagy személyek attitűdjük szervesen összefonódik a stakeholder és a vizsgált szervezet viszonyával Ismeret: milyen ismeretekkel rendelkezik az adott témáról Pozíció / viszony: hogyan viszonyul az adott témához Támogató (T) Mérsékelten támogató (MT) Semleges Mérsékelten ellenséges Ellenséges Érdekeltség: az érdekeltség rövid megfogalmazása egy-két mondatban Erőforrás: Az érdekérvényesítéshez rendelkezésre álló bármilyen tényező Befolyásolási képesség: Tényező * Mobilizálási képesség Befolyásolási igény: IGEN / NEM Stakeholder elemzés minta Mi a Balanced Scorecard (BSC)? Befolyásolási képesség Gyenge Közepes Magas E ME S MT Viszonyulás T 2 2 Ismeret Gyenge Közepes Magas E ME S MT Viszonyulás 2 2 T Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámok rendszer (KSMR) Stratégia működtetési módszertan Összetett, egymással összefüggő célok elérésére A vállalati küldetést és a stratégiát célokra, mérőszámokra bontja le és négy nézőpontba szervezi

8 A BSC rendszere A stratégiák összefüggésrendszere a stratégiai térkép Pénzügyi nézőpont Célok Mutatók Elvárások Intézkedés ek Belső üzleti folyamatok Célok Mutatók Elvárások Intézkedés ek Küldetés és stratégia Vevők Célok Mutatók Elvárások Intézkedés ek Tanulás és fejlődés Célok Mutatók Elvárások Intézkedés ek Mit kell felmutatnunk a tulajdonosainknak, a pénzügyi siker érdekében? Pénzügyi nézőpont Eredményorientált Tipikus mutatószámok: üzemi eredmény, befektetett tőke hozama Mit kell nyújtanunk a vevőinknek, hogy küldetésünk megvalósulhasson? Vevők nézőpontja Azon vevői és piaci szegmensek azonosítása, amelyekben az adott üzleti egység versenyez Termék, szolgáltatás minősége Tipikus mutatószámok: vevői elégedettség, vevő megtartása, vevő megszerzése, vevői jövedelmezőség

9 Milyen üzleti folyamatokban kell kiváló teljesítményt nyújtanunk, hogy megfeleljünk a tulajdonosainknak és vevőinknek? A belső üzleti folyamatok nézőpontja Kritikus belső folyamatok meghatározása,melyekben kiváló teljesítményt kell nyújtani Értéklánc meghatározó körei: Innováció Működés Értékesítés utáni szolgáltatások Hogyan javíthatjuk képességünket a változásra küldetésünk megvalósítása érdekében? Tanulás és fejlődés nézőpontja Infrastruktúra Forrásai: Emberek Rendszerek Eljárások A BSC és az innováció Mutatószámok és típusaik A belső üzleti folyamatok nézőpontjában azokat a kritikus folyamatokat kell meghatározni, melyekben a társaságnak kiváló teljesítményt kell nyújtani: Innovációs kör Működési kör Értékesítés utáni szolgáltatások köre Nézőpontonként 4-7 darab, összesen maximum 25 Ok-okozati összefüggés lánc Egyértelmű felelősség és hatókör A mutatószámok típusai: Eredménymutatók: javulása közelebb visz a cél eléréséhez, a célérték elérése a cél elérését jelenti Teljesítményokozók: javulása közelebb visz az eredménymutató célértékének eléréséhez Ellensúlyozó mutatók: egy mutatóban bekövetkező javulás más mutatószámok romlása révén ne valósulhasson meg A mutatószámok jellege Diagnosztikai mérőszámok Stratégiai mérőszámok

10 Mutatószámrendszer kialakítása Minden mutatószámhoz meg kell még határozni a következőket: Adatforrás, mérhetőség honnan és hogyan állítható elő az adott mutató, illetve milyen költségek mellett A mutató értékéért felelős személy / szervezet Tényérték és mértékegység Mérés időpontja Mérhetőség megteremtéséért felelős személy / szervezet Életciklus a mérés gyakorisága Mérés elvégzéséért felelős személy / szervezet Fölé- és alárendelt mutatók azon mutatók, melyek meghatározó szereppel bírnak, vagy melyeket meghatároz a vizsgált mutató (eredménymutató alá rendelt teljesítményokozó, vagy teljesítményokozó fölé rendelt eredménymutató nézőpontja)

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

2011.03.25. Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: Stratégiai szövetségek. a. Stratégiai akciók b. Versenystratégiák

2011.03.25. Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: Stratégiai szövetségek. a. Stratégiai akciók b. Versenystratégiák Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: Stratégiai akciók, versenystratégiák. Stratégiai szövetségek. Az előadás fő témakörei Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: a. Stratégiai akciók b. Versenystratégiák

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan felsőoktatási intézmények fejlesztési stratégiáinak minőségügyi megalapozása és módszertani eljárások kidolgozása Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült.

A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült. A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült. Tartalom Bevezetés 2 I.fejezet : A vállalati stratégia alapjai 5 1. A stratégia szerepe a kisvállalkozási szektor fejlődésében 9

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. 1. tanulmány

12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. 1. tanulmány 12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER 1. tanulmány 1. tanulmány: A stratégiai gondolkodás kialakulása a felsőoktatásban 13 Filep Bálint 4 Nagy Éva 5 : A stratégiai gondolkodás kialakulása a felsőoktatásban

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése

A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2011. november 23. A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése Készítette: Gál Alexandra,

Részletesebben

XXII XII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT

XXII XII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT A KÖRNYEZETMINŐSÉG NÖVELÉSÉÉRT ELEKTRONIKUS KIADVÁNY XXII XII. évfolyam 03. szám, 2013 13. március Vállalati fenntarthatóság stratégiai változatok

Részletesebben

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN Készítette: PPH Közpolitika Elemző Kft. www.kozpolitika.hu Készült a MEH Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Minőségfejlesztési Szakállamtitkárság megbízásából

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Illés B. Csaba, egyetemi tanár ELŐADÓ: Salamonnédr. Huszty Anna, egyetemi docens 2007. KÖRNYEZET KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK VÁLLALAT

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége egy lehetséges elemzési keretrendszer

A kis- és középvállalatok versenyképessége egy lehetséges elemzési keretrendszer SZEMLE Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. február (181 193. o.) NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalatok versenyképessége egy lehetséges elemzési keretrendszer A lisszaboni stratégia megjelenése

Részletesebben

Sikeres szervezeti átalakítás a változásmenedzsment kulcs elemeivel

Sikeres szervezeti átalakítás a változásmenedzsment kulcs elemeivel Sikeres szervezeti átalakítás a változásmenedzsment kulcs elemeivel Takács Andrea Széchenyi István Egyetem Regionális Doktori Iskola andrea.takacs23@gmail.com Korunk gazdasági fejlődésében a változások

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben