Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás"

Átírás

1 Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Piackutatás

2 Módszertan Kérdőíves kutatás, elemzés. A célcsoport elérése kvantitatív és kvalitatív elérési úton valósulhat meg a leghatékonyabban. E két módszer ötvözésével még pontosabb képet kaphatunk a vállalkozók véleményéről és a TISZK tevékenységéhez való hozzáállásukról. Így segítheti a jövőbeni munkáját a TISZK-nek. Pontosan tudni fogjuk, hogy melyik irányba kell még fejlődnünk, melyek azok a szolgáltatások, amelyek nem találhatóak meg a tevékenységeink között, de igény lenne rá. Az on-line penetráció meglehetősen alacsony a szolgáltatók és kereskedők körében, míg a személyes mintavételt is nagyrészt csak postai úton kiküldött kérdőíveken és keresztül ejthetjük meg. Kihasználtuk a személyes találkozókat is a megkérdezésekhez. Egy-egy rendezvény alkalmával sikerült néhány vállalkozást elérnünk. A kérdőív hossza nem teszi lehetővé a telefonos megkérdezést. Kérdőíves kvantitatív kutatás, elemzés. Jelentése: A kvantitatív módszer mindig számszerű eredményeket produkálnak. Lényege a mennyiségi mérés, az adatok szárazak, számszerűek. Megbízhatósága magas, viszont érvényessége alacsony. A kutató legtöbb esetben nem is találkozik az alannyal, csak a kérdezőbiztosok által lekérdezett szigorúan strukturált kérdőívet, vagy esetleg a már rögzített adatokat ismeri. Hátránya, hogy figyelmen kívül kénytelen hagyni azokat a tényezőket, amit a kérdőív rögzíteni nem tud, így az eredmény olykor torzulhat. A kvalitatív módszer nem számszerű eredményeket szolgáltat, hanem a célcsoportok gondolkodásmódját és várható reakcióit, cselekedeteit segít mélyebben megérteni. Lényege a minőségi jellemzés, az adatok mélyrehatóak, érvényességük magas. A kutató közelebbi kapcsolatot tud kialakítani az alannyal, így olyan területekre is betekintést nyerhet, amire a kvantitatív kutatásnak természetéből kifolyólag nincsen rálátása. A minta nagysága 30 vállalkozás. A bruttó elérés 150 vállalkozás volt, amelyből 30 értékelhető kérdőív érkezett vissza és 120 kérdőív nem. 2

3 Célcsoport: A kutatás célcsoportja olyan helyi és térségi vállalkozó, akik érintettek valamilyen formában a Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ munkájában. Vezetői összefoglaló: A Széchenyi István Integrált Szakképző Központ munkája általában jónak mondható. A válaszadók nagy százaléka elégedett a TISZK munkájával és tisztában vannak a TISZK tevékenységével. A kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy szükség van a TISZK munkájára, a vállalkozások igénylik a szakemberképzést. Fejlesztési javaslat kérdésre mindenhol újra és újra megjelenik a gyakorlati órák számának a növelése és az információs csatornák kinyitására. Még több információt szeretnének a TISZK munkájáról és a pályázati lehetőségekről kapni. Szeretnék, ha ez az információszolgáltatás állandó és folyamatos lenne. Igény van olyan tájékoztatásokra is, ahol személyesen találkozhatnak egymással a gyakorlati helyet biztosítók és a TISZK tagjai. Erre a konferenciát javasolták. A gyakorlati órák számának növelése minden vállalkozás esetében igény volt. Több kérdésen keresztül fejtették ki a gyakorlati órák fontosságát a diákok életében. A vállalkozások nem zárkóznak el attól, hogy részt vegyek a TISZK munkájának életében és segítsék azt. Vannak olyan vállalkozók, akik saját forrásból is képesek áldozni a munkavállalóik szakképzésére, továbbképzésére. Sokan vállalják a pályakezdők foglalkoztatását és biztosítanak a diákok számára gyakorlati helyet. Szívesen részt vennének a TISZK szolgáltatásai fejlesztésében. Örömmel fogadják a TISZK tevékenységét és meg is vannak vele elégedve. Akik gyakorlat képzést nyújtottak diákoknak, azok a pozitív tapasztalat miatt szívesen állnak a következő évben is a TISZK rendelkezésére. 3

4 1. Megkérdezettek ágazatonkénti eloszlása Ha a megkérdezetteket ágazati lebontásban vizsgáljuk, akkor jól látható, hogy a szolgáltatók vannak nagyobb arányban. Ez az arány a mi kutatásunkkal kapcsolatban azért érdekes, mert a későbbiekben látni fogjuk ezek a szolgáltatók azok, akik tanulókat és pályakezdőket foglalkoztatnak. 2. Hozzávetőlegesen mekkora volt a cég összes nettó árbevétele 2009-ben? Kérem, sorolja be a megfelelő kategóriába! A legnagyobb arányban azok a vállalkozók vannak, akiknek a nettó árbevételük 20 millió forint felett, de 250 millió forint alatt volt. Vagyis a kis-és középvállalkozások 250 millió forintig terjedő bevétellel 70%-a a válaszadóknak. Ez arra enged következtetni, hogy inkább kis- és középvállalkozások, akik kapcsolatban állnak a TISZK szolgáltatásaival. 4

5 3. Milyen beruházások valósultak meg vagy tervezik megvalósítását a 2010 és 2011 év folyamán? A válaszadók 58%-a írta, hogy már volt beruházás a vállalkozásában. Ezek a beruházások általában kisebb munkákat, eszközbeszerzéseket jelentettek. Volt olyan, aki ezekhez a beruházásokhoz az Európai Uniót hívta segítségül és pályázati pénzt vett igénybe Kapcsolódik a fejlesztéshez szakember szükséglet, e szükségletet belső vagy külső forrásból tervezik megoldani? A válaszadók közül nagyobb arányban nyilatkozták, hogy kapcsolódódik a fejlesztéshez szakember igény. 5

6 3.2. Felmerül-e képzési igény? Ha igen kb. hány fő? A válaszadók igen nagy százalékban felmerül a képzési igény, ami általában 3-5 fő. Főként a tanulók képzését jelölték meg igényként. 4. Várhatóan hogyan alakul a vállalkozásnál a beruházások volumene 2010 második félévében 2009 második félévéhez viszonyítva? A válaszadók bizakodóak voltak a beruházások volumenét illetően, mert 38% gondolta, úgy, hogy növekedni fog. Igen jó eredménnyel, 24%-kal gondolták úgy, hogy változatlan marad. Ha összegezzük, akkor a megkérdezettek több, mint a fele pozitívan gondolkodik a beruházásokkal kapcsolatban. 5. Milyen a vállalkozás üzleti helyzete jelenleg és várhatóan milyen lesz a helyzet 2011-ben 6

7 Ha a két diagramot összehasonlítjuk és megvizsgáljuk a jelenlegi, illetve a es elképzeléseket, akkor pontosan láthatjuk, hogy mit a vár a vállalkozó a es évtől. Míg a jelenlegi helyzetet mutató táblában a megkérdezettek véleménye lényegében csak két csoportra oszlik, úgy a 2011-es táblában már kiegészül még két csoporttal, azokéval, akik úgy gondolják, hogy a helyzet csak rosszabb lesz - ez a csoport elenyésző a többihez képest - és azokéval, akik még nem látják előre a jövőt, helyzetük egyelőre bizonytalan. A jelenlegi táblához képest viszont a 2011-esben csökkent azok száma, akik úgy gondolják, hogy a vállalkozás üzleti helyzete javulni fog. Minkét diagramra a kielégítő válasz a jellemző. 7

8 6. Sorolja fel a 3 legjellemzőbb foglalkozást, munkakört a FEOR szám és létszámadatok megjelölésével együtt -, amelyben ben illetve 2010-ben pályakezdőt alkalmaztak / alkalmaznak! Pályakezdőnek azt tekintjük, aki két évnél nem régebben fejezte be tanulmányait iskolarendszerű képzés keretében. A válaszok igen eltérőek voltak. Ez abból adódik, hogy a megkérdezett vállalkozások tevékenységi is igen eltérőek. Minden vállalkozás a tevékenységébe beleillő végzettségű pályakezdőt alkalmaz. A válaszokból nem lehet egyértelmű következtetést levonni. Amit megtudtunk a válaszokból az, hogy vannak vállalkozások, akik igen nagy létszámban foglalkoztatnak pályakezdőket. 8

9 6.1. Milyen kompetenciákat tart fontosnak az alkalmazásnál? (Pl.: 1. szakmai alkalmasság, 2. nyelvismeret, 3. informatikai ismeretek alkalmazása, 4 jó kommunikációs készség, 5. kulturált viselkedés és megjelenés, jó együttműködési készség, kompromisszumtűrő, egyéb) A kérdésre adott válaszok alapján elmondhatjuk, hogy a felsorolt tulajdonságok közül mindegyik jó, ha meg van egy pályakezdőben. Ami igen fontos a munkaadók számára az a szakmai alkalmasság. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen ha más feltételek nem is teljesülnek, egynek, a szakmai alkalmasságnak mindenképpen teljesülnie kell ahhoz, hogy felvételt nyerhessen bármely vállalkozáshoz a pályakezdő. minden más felsorolt tulajdonság csak másodlagos. A válaszadók igen fontosnak ítélték még meg a jó kommunikációs készséget és a kulturált viselkedést és megjelenést. 9

10 6.2. Tapasztalatai szerint az iskolarendszerből kikerülők esetében mennyire elégedett a szakmák képzési tartalmával? A válaszadók az elméleti képzést egyhangúan megfelelőnek találták. Pont ilyen egyetértés van abban is, hogy a tanulók gyakorlaton eltöltött ideje nagyon rövid. A gyakorlati oktatást magasabb szintre kell emelni. Az elméleti képzés mellett a gyakorlati képzést sokkal fontosabbnak ítélik meg a válaszadók, mert a jövőbeni munkára csak gyakorlatban lehet felkészülni. Tehát a válaszokból egyöntetűen kiderül, hogy a gyakorlati képzés mennyiségével elégedetlenek Ehhez rendelten milyennek ítéli a képzés során elsajátított gyakorlatot? A képzés során elsajátított gyakorlat tartalmát minden válaszadó megfelelőnek ítélte meg. A gyakorlati tudás magasabb gyakorlati órákkal lehetne tökéletesíteni Elsősorban milyen végzettségi szintű pályakezdőket alkalmaz illetve alkalmazna? (Technikus, OKJ-s végzettség, szakiskolai /szakmunkás/ végzettség, érettségi utáni szakmai végzettségű, stb.) Közel egyforma arányban alkalmaznának a válaszadók szakmunkás és érettségi utáni szakmai végzettségű tanulókat. Ez a döntés attól függ, hogy melyik vállalkozás milyen tevékenységet folytat. A diagramból az derül ki, hogy leginkább az előbb említett végzettséggel tudnak érvényesülni a végzett diákok a munkaerőpiacon. 10

11 6.4. Amennyiben nem alkalmaz pályakezdő szakembereket, kérjük, fejtse ki ennek okát! Akik nem alkalmaznának pályakezdőket, azok kimondottan arra hivatkoztak, hogy a pályakezdők nem rendelkeznek kellő gyakorlattal vagy, ez a szépségiparban dolgozókra volt leginkább jellemző, hogy nincs kialakult ügyfélkörük. Szerencsére a válaszadók nagy százaléka gondolja úgy, hogy alkalmazna pályakezdőket. 7. A gazdasági szervezet szakképzési hozzájárulására kötelezett-e? 11

12 7.1. Az éves képzési ráfordítás meghaladja-e a szakképzés hozzájárulás éves összegét A válaszadók fele a szakképzési hozzájárulás felett is hajlandó költeni a munkavállalókra, munkaerők mobilitásának növelésére és a munkavállalók szakképzésére. 12

13 Milyen összeget tervez ben szakemberei képzésére, továbbképzésére fordítani? A munkáltatók igen nagy összeget hajlandóak költeni a szakemberképzésre. A megfelelően képzett szakembergárda évente jelentősen megnöveli a cég bevételét. A 2010-es és a 2011-es év között semmilyen különbség nincs. Valószínű, hogy a ráfordítás megtérült, a munkáltató megfelelően döntött a ráfordítás összegéről. 13

HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban

HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban A soproni informatikai vállalatok HR-igényeinek és a hallgatók kompetenciáinak összekapcsolási lehetőségei Készítette: MKW Wirtschaftsforschung

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? A szolidaritás makro- és mikroszintű aspektusai 2013. augusztus Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel módja, mintavétel, minta bemutatása)...

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

Felmérés a vállalatok humán-erőforrás igényeiről

Felmérés a vállalatok humán-erőforrás igényeiről Kérdezőbiztos:. Interjú időpontja: Felmérés a vállalatok humán-erőforrás igényeiről I Bevezetés (Nyugat-dunántúli régió) A felmérés célja, hogy megtudjuk, az Önök cége hogyan képes megtartani/megszerezni

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei A Zalaszentgrót kistérségben élő inaktív vagy munkanélküli nők munkaerőpiaci igényeinek és lehetőségeinek vizsgálata, a Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktum Kutatási összefoglaló lehetőségei vezetői összefoglaló

Részletesebben

A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN?

A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN? A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN? Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel

Részletesebben

Általános helyzetértékelés

Általános helyzetértékelés 1 Bevezető A civil szektor jelentős utat járt be Magyarországon a rendszerváltás óta, így rengeteg értékes tudás halmozódott fel, aminek megfelelő feldolgozása a szektor fennmaradásának és továbblépésének

Részletesebben

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1 GIRASEK EDMOD FIATAL MUKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBE, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUKAERŐPIACO 1 A nyolcvanas évek eleje óta nem készült olyan átfogó kutatás, 2 amely kimondottan az egyes szakmákra fókuszálva

Részletesebben

Összefoglaló jelentés, az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságmérésének eredményéről, első kutatási beszámoló

Összefoglaló jelentés, az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságmérésének eredményéről, első kutatási beszámoló Összefoglaló jelentés, az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságmérésének eredményéről, első kutatási beszámoló 2011. június 27. Készítette: Kogon Zsófia, Nándorfi Krisztina

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1 Magyar Zsófia A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1 Bevezető A WHO (World Health Organization) egészség fogalmát alapul véve, amely szerint az egészség

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben REISINGER Adrienn Széchenyi István Egyetem, Győr radrienn@sze.hu Az oktatás befektetés a humán erőforrásba. Ezen ténymegállapítás miatt úgy gondolom, hogy

Részletesebben

Vasné Dr. Egri Magdolna Vajda Márta - Danó Györgyi Kutatási jelentés: Elterjeszthető-e a marketingszemlélet a civil szervezetek életében?

Vasné Dr. Egri Magdolna Vajda Márta - Danó Györgyi Kutatási jelentés: Elterjeszthető-e a marketingszemlélet a civil szervezetek életében? Vasné Dr. Egri Magdolna Vajda Márta - Danó Györgyi Kutatási jelentés: Elterjeszthető-e a marketingszemlélet a civil szervezetek életében? 2014. március Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 A kutatásról...3

Részletesebben

50 év felettiek foglalkoztatásának szokásai

50 év felettiek foglalkoztatásának szokásai 50 év felettiek foglalkoztatásának szokásai a magyar vállalatok körében Viapan Group tanulmány Viapan Group kutatás az 50 év felettiek foglalkoztatási szokásairól A tanulmány a Munkástanácsok Országos

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Összefogás kistelepülési foglalkoztatási gondok enyhítéséért - Jánoshida, Alattyán, Jásztelek. projekt keretében megvalósítandó,

Kutatási tanulmány. Összefogás kistelepülési foglalkoztatási gondok enyhítéséért - Jánoshida, Alattyán, Jásztelek. projekt keretében megvalósítandó, Kutatási tanulmány Összefogás kistelepülési foglalkoztatási gondok enyhítéséért - Jánoshida, Alattyán, Jásztelek az projekt keretében megvalósítandó, a vállalkozások foglalkoztatással összefüggő együttműködési

Részletesebben

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon KUTATÁSI JELENTÉS 2013. szeptember A kutatás a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megbízásából készült 2013.évben. A kutatást az industorg védjegyiroda

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben