Jegyzőkönyv. Készült: december 10-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2012. december 10-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében"

Átírás

1 Kölked Község Képviselő-testülete 12/2012. Jegyzőkönyv Készült: december 10-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Csomor Tibor, Muskát Zoltán, Müller Andrásné, Németh Zoltán képviselők. Erdei Katalin jegyző, Schauer Antal pénzügyi főmunkatárs, tanácskozási joggal meghívottak. Igazoltan távol: Gerber Csaba képviselő. Martényi János: köszönti a Képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Müller Andrásné és Muskát Zoltán képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. Tájékoztatja a Testületet, hogy december 17-én lesz a munkaterv szerinti utolsó ülésük. Előterjeszti a napirendet, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: Napirend 1./ Előterjesztés a évi költségvetési koncepcióról 2./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról 3./ Előterjesztés a könyvtári ellátás törvényessé tételéről 4./ Előterjesztés helyi adórendeletek módosítására Előadó: Erdei Katalin jegyző 5./ Egyebek a) december 31-el a logopédiai társulás megszüntetése b) Baptista Szeretetszolgálat kérelme az iskola fűtési rendszerének biztonságosabbá tételére

2 1. napirend (jkv-hez mellékelve) Csomor Tibor: jól érti-e, hogy 2013-ban az iskola teljes felújítását, közvilágítás korszerűsítését és az egyedi szennyvíztisztító rendszer kiépítését kívánjuk megvalósítani. Martényi János: igen, a jövő évi fejlesztési cél e három feladat megoldása, ha pályázni kívánunk, szerepeltetni kell a költségvetésben. Schauer Antal: a költségvetési törvény-tervezet szerint más lesz az önkormányzatok finanszírozása. Példának hozza a terület alapú támogatást, például zöldterület, temető, stb. A gépjárműadó és a földbérleti díj jelentős részét elviszi az állam. Feladatalapú támogatás eddig is volt, az iparűzési adóalap lesz a számítás alapja, SZJA bevétele nem lesz az önkormányzatoknak. Németh Zoltán: a PÜB javasolja a koncepció elfogadását. Martényi János: ettől részletesebb koncepciót nem javasol elfogadni, nagyon sok a módosító indítvány, az Országgyűlés a napokban dönt. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tervezés alapjául fogadjuk el e koncepciót. 124/2012. (XII.10.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete egyetért a évre meghatározott célkitűzésekkel, feladatokkal, a megvalósításhoz szükséges eszközrendszerrel, így a költségvetési koncepciót további tervezői munka alapjául elfogadja. A évi költségvetés készítését a meghatározott feltételekkel tovább kell folytatni. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a évi költségvetést és rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: február napirend (jkv-hez mellékelve) Martényi János ismerteti Muskát Zoltán képviselő módosító javaslatát, melyben egységes 5.000,- Ft/fő/hó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapítását javasolja. 125/2012. (XII.10.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete A kategóriában Mausz Zsófia Kölked, Árpád u. 20. szám alatti lakost havi 5.000,- Ft, Tutti Anna Kölked, Gátőrház cím alatti lakost havi 5.000,- Ft, Bujtor Klára Rákóczi u. 26. szám alatti lakost havi 5.000,- Ft, Deme Ágnes Kölked, erdőfűi lakost havi 5.000,- Ft,

3 Deme Judit Kölked, erdőfűi lakost havi 5.000,- Ft, B kategóriában Tutti Tibor Kölked Gátőrház cím alatti lakost havi 5.000,- Ft Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesíti. Határidő: A típus esetén: január 31. B típus esetén: augusztus napirend (jkv-hez mellékelve) Erdei Katalin: az elmúlt négy évben már ez a harmadik felhívás, hogy a könyvtár működését tegyük törvényessé. Erre két lehetőség van, vagy alapító okirattal intézményt hozunk létre, vagy szolgáltatás megrendelésével látjuk el a feladatot. Nem javasolja alapító okirattal intézmény alapítását, mert nem bírná el a költségvetésünk, intézményvezető és egyéb alkalmazott kinevezését. Ha megkötjük a megállapodást a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárral, jobb lesz a könyvellátás, mert a megyei állományból tudunk könyveket lekérni. Muskát Zoltán: mindent meg lehet rendelni, más kérdés, hogy mit kapunk meg. A megyeszékhelyen tanulóknak az lenne a jó, ha a kölkedi tagsággal ott is tagok lehetnének. Kiss Balázs: azt tudomásul kell vennünk, hogy más a szolgáltatás egy községben és más egy nagyvárosban, ez mindig is így lesz. A polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot. 126/2012. (XII.10.) számú határozat 1./ Kölked Község Képviselő-testülete december 31-el a Kölkedi Községi és Iskolai Könyvtárat megszűnteti január 1-től az önkormányzat a könyvtári eljárást szolgáltatás megrendelésével teljesíti. 2./ Kölked Község Képviselő-testülete január 1-től a kötelező könyvtári szolgáltatást a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárral könyvtári szolgáltatás nyújtására kötött megállapodással biztosítja a feladat ellátását, az erre vonatkozó megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: december napirend (jkv-hez mellékelve) Muskát Zoltán: átnézte a legnagyobb adófizetők jegyzékét. Ha a Testület 1%-ban határozná meg a helyi iparűzési adó mértékét, nem jelentene nagy bevétel kiesést. Javasolja megfontolásra, hogy tovább csökkentsük az adó mértékét.

4 Schauer Antal: még nem tudjuk, hogy mit hoz az új finanszírozás, lehet, hogy a 2-3 millió forint is hiányozni fog a költségvetésünkből. Csomor Tibor: amíg nincs konkrét bevételi terv, nem javasolja az iparűzési adó további csökkentését. Szeretné, ha biztonságos lenne a évi költségvetés. Megjegyzi, hogy a nagy adósságot felhalmozó önkormányzatok most jól járnak a hitelállomány állami átvállalásával, bízik benne, hogy a jól gazdálkodókat talán preferálja az Állam 2013-ban. Martényi János szavazásra bocsátja a helyi iparűzési adó rendelet-tervezetet. Javasolja az adó mértékét 1,2%-ban megállapítani. A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal megalkotta 15/2012. (XII.10.) önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról A polgármester szavazásra bocsátja a kommunális adóról és telekadóról szóló rendelet módosítását. A Képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás (Muskát Zoltán) mellett megalkotta 16/2012. (XII.10.) önkormányzati rendeletét a kommunális adóról és telekadóról szóló rendelet módosításáról 5. napirend: Egyebek a) Muskát Zoltán: a határozati javaslatot ki kellene egészíteni, hogy a polgármester mely logopédussal kössön megbízási szerződést, hiszen több logopédus volt a szakszolgálatnál. Csomor Tibor: kérdése, hogy nem kell-e pályáztatni a logopédus állást. Erdei Katalin: kikérte az iskolaigazgató és óvodavezető véleményét. Mindkettő kérése, hogy a jelenlegi logopédussal, Breier Jánosnéval kössünk szerződést, mert nagyon elégedettek a munkájával. Pályáztatni nem szükséges, mert nem kinevezett állásról van szó, egyszerű megbízási szerződéssel látja el a feladatát. Martényi János szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, kiegészítve Breier Jánosné személyével.

5 127/2012. (XII.10.) számú határozat 1./ Kölked Község Képviselő-testülete szükségesnek tartja az MTKT keretében működő Lánycsóki Térségi Logopédiai Szakszolgálat társulás megszüntetését december 31-el. A polgármester gondoskodjon a határozat Lánycsók község polgármestere részére történő megküldéséről. Határidő: december / Kölked Község Képviselő-testülete január 1-től maga látja el a logopédiai feladatokat, logopédussal kötött megbízási szerződés alapján. Felhatalmazza a polgármestert Breier Jánosné logopédussal való megbízási szerződés megkötésére. Felelős: Marétnyi János polgármester Határidő: január 5. b) Martényi János: a Képviselők a Baptista Szeretetszolgálat kérelmét megkapták. Tájékoztatja a Testületet, hogy levelet írt a Szeretetszolgálatnak, kérve, hogy 50-50%-ban fedezzük az iskola fűtésének biztonságosabbá tételét. Muskát Zoltán: számolja a vállalkozó ajánlatát, de nem tűnik ki, hogy az ajánlat tartalmazza-e a munkadíjat. Az a véleménye, hogy ha egy szivattyú már működik, akkor lehet a másikat felújítani. Az ajánlat szerint a szivattyú és kellékeinek cseréje ,- Ft-ba kerülne. Martényi János: az igazgató arról tájékoztatta, hogy az ajánlat a munkadíjat is tartalmazza. Megjegyzi, hogy ha egy működő szivattyú marad tartalékba, nem biztos, hogy komplett felújítást kellene végezni. Ha a Testületi tagok úgy gondolják, meg lehet nézetni a szivattyút más szakemberrel is, hogy gazdaságosan felújítható-e. Kiss Balázs: Pataki Attila volt sógora területi képviselője a szivattyút forgalmazó cégnek. Javasolja, hogy kérjük az ő segítségét. Martényi János egyebekben tájékoztatja még a Testületet, hogy érdeklődött az Ökumenikus Segélyszervezetnél, hogy kaphatunk-e élelmiszert az ünnepek előtt. Tájékoztatja a Képviselőket, hogy az idén már nem tudnak adni élelmiszert, de várhatóan január közepén kb. nyolc mázsa élelmiszert kapunk. Mohács polgármestere tájékoztatta, hogy véglegesen nyert a Mohács vasútállomástól Kölkeden át az Eszéki útig tartó útszakasz felújítása. A MÁK-tól ,- Ft érkezett szociális tüzifára. Felvette a kapcsolatot a Gemenc Zrt.-vel, hogy tőlük vásároljuk meg a fát. Kb. 50 családnak tudunk 1-1 méter fát biztosítani. Kiss Balázs: biztos jelentkezik család, akik 2011-ben is kért és kapott 1-1 méter tüzifát térítésmentesen. Muskát Zoltán: szórólap volt a postaládájában, hogy akác botfa 11 eft-ért, rendes akác tüzifa 13 eft-ért vásárolható.

6 Martényi János: kéri, hogy a Testület értsen egyet azzal, hogy a Gemenc Zr.t-től vásároljunk kemény tüzifát, hatalmazza fel a megállapodás megkötésére. Még ünnepek előtt kiosztjuk a fát. A polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot. 128/2012. (XII.10.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete a szociális tüzifát a Gemenc Zrt.-től szerzi be, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 20. Interpellációk Muskát Zoltán: kéri, hogy a jegyző állítsa össze a hivatali munkarendet január 2-ig, és lehetőleg a holnapi napon kerüljön fel az önkormányzati honlapra. Elmaradt pénteken a szemétszállítás, a lakosság fel van háborodva, hogy nem szállították el a szemetet. Nem mindenki kapta meg az értesítést. Kéri, hogy a most szállító cég kapjon egy térképet is, hogy ne maradjanak ki területek. Javasolja, hogy kérjünk elnézést a lakosságtól. Erdei Katalin: újra kell tárgyalni a települési szilárdhulladék szállítást, mely a jövő heti ülés elé kerül. A Huba-Kom-mal nem került sor szerződéskötésre, mert a Dél-Kom Kft. a pályázati kiírást követő közel 9 hét után élt olyan kifogással, hogy közbeszerzési eljárást kellett volna kiírni. A későbbi vitás, esetleg peres eljárások elkerülése érdekében szabályosan kerül lefolytatásra a közbeszerzési eljárás. Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárta. Kmft. Martényi János polgármester Erdei Katalin jegyző Muskát Zoltán jkv. hitelesítő Müller Andrásné jkv. hitelesítő

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 21-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 21-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 2/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 21-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. október 17-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. október 17-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 12/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. október 17-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott rendes képviselőtestületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 6 fő települési képviselő

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Ember Kinga Mészárosné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

1) Hulladékszállítással kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása Előadó: Térmeg György polgármester (írásbeli előterjesztés)

1) Hulladékszállítással kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása Előadó: Térmeg György polgármester (írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. március 23-án megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Jákobné Szász Erika képviselő Csonka Csaba képviselő

Részletesebben