BOLDOGASSZONY A SZABADSÁG HÚSZ ÉVE Mindenszentek, 1. évfolyam 8. szám. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOLDOGASSZONY A SZABADSÁG HÚSZ ÉVE 1989-2009. Mindenszentek, 1. évfolyam 8. szám. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője"

Átírás

1 Mindenszentek, 1. évfolyam 8. szám BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője A SZABADSÁG HÚSZ ÉVE Húsz évvel ezelőtt a hideg novemberi napok bizsergető melegséget hoztak az életünkbe. Az álom, amire még gondolni sem volt szabad, valóra vált. A megfélemlítésen, hazugságokon és kétszínű ideológián álló, de hatalmas katonai erővel rendelkező rettegett rendszer - vérontás nélkül adta meg magát. Mindenesetre csoda volt ez az erőszak nélküli átmenet. Sokan az eufórikus hangulatban úgy képzelték, hogy a rendszer bukása után nálunk is azonnal megvalósul majd a kánaán. Csalódottan kellett tudomásul venniük, hogy mégsem így van. 40 év örökségét hordozzuk magunkon: 40 év jó és rossz tapasztalatát egyaránt. Az első időszakban olyanok voltunk, mint a kanári, akit hosszú évek után vége kiengednek a kalitkából, de visszaszáll oda, mert a régi helyén érzi magát biztonságban. Kell-e nekünk ez a szabadság? - kérdezték az emberek. Egykor Mózes is átélte mindezt: minek hoztál ki minket ide a pusztába? - kérdezték az izraeliták. A népnek jobb volt a rabszolgasors, ha húsos fazekak mellett ülhetett. Rossz volt-e hazugságban, szabadság nélkül, úgymond kalitkában élni? Az elvek és a nagybetűs igazság, a tömegnek nem sokat számítanak. Már az ókori rómaiak tudták, hogy a tömegnek elsősorban kenyérre és szórakozásra van szüksége. Talán jobb lett a világ az elmúlt húsz év folyamán? Nem! A szabadság nagy kihívást jelentett. Az új rendszerben előjöttek a korábban elfojtott indulatok és egészen új problémák is megjelentek. Az emberek azonban ugyanazok maradtak. Az elmúlt a szocialista rendszernek vannak pozitív hozományai is, amelyeket meg kell tartanunk. Azonban nem ringathatjuk magunkat álmokba, mikor a múltat rózsaszín szemüvegen keresztül nézzük. Csak az ember szintjén számíthatunk igazi változásra. Ehhez viszont több generációra van szükség. Nem véletlenül hallottuk olyan sokszor: a negyven évig tartó szocialista rendszer után újabb negyven év kell majd, hogy a szocialista ideológia szemétjét az emberekből kitakarítsuk. A Biblia örök érvényű tanítása, hogy csak 40 keserű, nehézségekkel teli év után jutottak el az izraeliták az ígéret földjére. A sikerhez hosszú, küzdelmes, szorgalmas munkával teli évekre lesz szükségünk. Nem feladatunk, hogy az elmúlt húsz év pozitív eredményeit ecseteljük. Egy dologra szeretnénk azonban nagyon határozottan felhívni a figyelmet. Mi, keresztények, sokat köszönhetünk a bársonyos forradalomnak. Az Egyház újra szabadon tevékenykedhet, nincs bezárva a templom falai közé. Társadalmi téren is kinyilváníthatjuk keresztény hitünket. Senkit sem üldözhetnek vagy diszkriminálhatnak vallásos meggyőződése miatt. Húsz év óta újra helyreállt az egyház struktúrája: vannak püspökeink, működnek az egyházmegyék, újra élnek a plébániák. Létezik hitoktatás az iskolákban, sőt katolikus iskolák is létrejöhettek. El van ismerve az egyházi házasságkötés. Új szemináriumok létesültek, csaknem minden plébánián plébános van. Sorra alakulnak a vallásos társulatok, működhetnek a lelkiségi mozgalmak, az egyház szabadon gyakorolhatja az ifjúság pasztorációját. És végül az, hogy a Boldogasszony létezik, végső soron, szintén a bársonyos forradalom hozománya. Istennek legyen hála! Juhász Attila

2 E S E M É N Y E K ROKKANT NYUGDÍJASOK TALÁLKOZÓJA TORNÁN A tornai rokkant nyugdíjas egyesületnek 114 tagja van, amelyhez nemcsak a fogyatékkal élők, hanem bárki csatlakozhat. A szervezetnek az az elsőrendű célja, hogy a testi fogyatékkal élő embereknek reményt adjon és egyfajta keretet biztosítson a társasági éltre. Egyesületük ilyen szempontból elsősorban önsegítő csoportként működik. Őszi találkozójukra szeptember 26-án került sor a nyugdíjas klub épületében, amelyen a szervezet tagjainak mintegy a fele részt vett. A találkozót, amely alkalmazott sportjátékokból és gulyás-partiból állt, megtisztelte jelenlétével Ft. Juhász Attila plébános úr és a polgármester úr is. TERMÉNY BETAKARÍTÁSI HÁLAADÁS TORNÁN A tornai plébániatemplomban október 4-én, a vasárnapi szentmise keretében adtunk hálát a Mindenható Istennek az összes adományáért, amelyet a föld ebben az évben is megtermett. A szentmise végén a plébános úr megáldotta azt a terményekkel teli kosarat, amely a megtermett zöldségeket és gyümölcsöket kívánta megjeleníteni. Köszönet illeti Andó Máriát, aki ezt a kosarat elkészítette. 2 Boldogasszony IMANAP TORNAHORVÁTIBAN Nagyszámú hívősereg gyűlt össze a tornahorváti görög katolikus templomban, október elsején, az Istenszülő Oltalmának ünnepén, hogy részt vegyenek a papság évében megrendezett soron következő imanapon. A horváti hívek rég nem láttak ennyi embert templomukban, hiszen az utólagos becslések szerint legalább száz zarándok jött el a találkozóra. A zarándok hívek többsége autóbusszal érkezett, akik énekelve és imádkozva vonultak be a templomba, ahol Ft. Mondok István helyi lelkiatya köszöntötte őket. Mivel október hónap első napja volt, ezt követően, Ft. Juhász Attila tornai plébános vezetésével rövid rózsafüzér ájtatosságot tartottak. Majd, a keleti egyházban szokásos ünnepi Máriát magasztaló ájtatosságra, az Akatisztoszra került sor. A szepsi Vox Columbelae énekkórus jóvoltából több szólamban csendülhetett fel ez az ősi ima, amelyet Csajovszki Szabolcs rakacaszendi parókus vezetett. A híveket ezalatt a templomudvarban négy lelkiatya gyóntatta. Az ünnepélyes szent liturgiát Mondok atya celebrálta paptársaival: Juhász Attila tornai és Sipos György tornagörgői plébánosokkal és Zajácz Gábor bódvaszilasi parókussal, aki a szentbeszédet mondta. Jelen volt még a találkozón Mons. Dr. Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános és Ft. Gajdo József jánoki plébános is. Különös alkalom volt a tornahorváti imanap, mivel amint azt Ft. Mondok István kiemelte, együtt tudtak imádkozni görög és római katolikusok, reformátusok, magyarok és szlovákok. A jelen lévők közül sokan ekkor jártak először a horváti templomban, ill. vettek részt görög katolikus szent liturgián. A horváti hívek gondoskodtak arról is, hogy a zarándokok a lelki táplálék mellett üdítőt és süteményt is kapjanak, és ezzel a kedves gesztussal még inkább elmélyítették a tornahorváti egyházközségről kialakult jó benyomást. Ft. Sipos György atya a szent liturgia végén bejelentette, hogy a következő imanap Tornaújfaluban lesz, október 25-én. HITOKTATÁS ÚJFALUBAN ÉS ZSARNÓN A tornaújfalui általános iskolában az új tanévben 4 elsős diák jelentkezett katolikus hittanra. Így összesen 9 hittanos van a négy évfolyamban. Ebből 7 újfalusi, 1 horváti és 1 vendégi: 4 első, 2 másodikos, 3 negyedikes tanuló. A zsarnói alapiskolában 7 gyerek részesül katolikus hitoktatásban. Mindkét iskolában Ft. Sipos György atya tanít hittant.

3 2009 Mindenszentek MISSZIÓS VASÁRNAP TORNÁN Október 18-án, a missziós vasárnapi szentmisét Ft. Eigel Gábor, barkai plébános mutatta be, majd a szentmisét követően a nyugdíjas ház épületében egy beszámolót tartott indiai tartózkodásáról az érdeklődőknek. Örömmel válaszolt a jelenlévők kérdéseire, majd sok érdekességet mesélt missziós tevékenységéről. Szóba került többek között az indiai életmód, az étkezési szokások, a nyelvhasználat, valamint az éghajlat és az állatvilág. Mindannyian tartalmas és érdekes délutánon vehettünk részt, és Gábor atya megígérte, hogy a közeljövőben beszámol majd a Brazíliában töltött nem kevesebb, mint 9 éves missziós tevékenységéről is. K. E. 3 E S E M É N Y E K ŐSZI KÖZMUNKA A TORNAI PLÉBÁNIÁN Október hónap folyamán három alkalommal is közmunka volt a tornai plébánián, amely során kb. 25 férfi vette ki a részét a munkából. Elsősorban az udvar, a pince, a padlás és a gazdasági épületek kitakarítására került sor. A lomtalanítás lebonyolításában a tornai Önkormányzat volt segítségünkre. Köszönet illeti mindazok munkáját, akik ilyen formában segítették egyházközségünket. ZARÁNDOKLAT MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTRA Plébániánk zarándoklatára október 11-én, vasárnap került sor. Az úticél a Nemzeti Kegyhely, Mátraverebély-Szentkút volt, ahol Szent István örökségeként ezen a napon ünnepelték a Szűzanyát, mint a Magyarok Nagyasszonyát. E szép ünnepre a tornai és az udvarnoki hívek plébánosuk kíséretében autóbusszal érkeztek. A búcsú főcelebránsa Juliusz Janusz apostoli nuncius volt, aki latin-magyar nyelven mutatta be a szetmiseáldozatot. Az esős idő miatt az ünnepi szentmise bemutatására a templomban került sor, de ennek ellenére is szép számban vettek részt rajta a hívek. A szentmise előtt a zarándokoknak lehetőségük nyílt elvégezni szentgyónásukat, hogy tiszta szívvel dicsérhessék égi Édesanyjukat. A búcsúi ünnepség a délután 14 órakor kezdődő litániával fejeződött be, amelynek keretén belül a kegytárgyakat is megszentelték. A nap végén mindannyian lélekben meggazdagodva térhettünk vissza otthonainkba. K. E. IMANAP TORNAÚJFALUBAN A Papság évében immár 4. alkalommal rendeztünk imadélutánt Attila atya, István atya és jómagam összefogásával, most éppen Tornaújfaluban, vasárnap október 25-én. A házigazda újfalusi hívek nagy összefogásról tettek bizonyságot. Kisebb-nagyobb zarándokcsoportok érkeztek a szomszéd plébániákról és fíliákról, autókkal és busszal. A közös imádság bűnbánati liturgiával kezdődött, amely felkészített a szentgyónásra. Utána ünnepélyesen elimádkoztuk a rózsafüzért a világosság titkaival, amit szünet követett. A szünet alatt a jelenlévőket frissítővel kínálták meg. A rendezvény csúcspontja a szentmise volt, amelyet Bartal Tamás Károly jászóvári apát celebrált 4 paptestvér - Mons. Gábor Bertalan, Ft. Eigel Gábor, Ft. Juhász Attila, Ft. Mondok István atya - kíséretében. Ezenkívül két paptestvér - Ft. Gajdo József és Ft. Zajácz Gábor atya - folyamatosan gyóntatott. A színig megtelt templomban zengett a tiszta szívből és szeretetből fakadó 22 ének valamennyiünk ajkáról. A papok odaadása, kántorunk szolgálata és a hívek közös imádsága által a mennybe emeltettünk. Sipos György

4 Ö R Ö K S É G Ü N K Földműves szülők gyermekeként látta meg a napvilágot 1922 szilveszterén. Édesanyját Molnár Máriát nagyon korán elveszítette. A tornai elemi iskola 7. osztályának elvégzése után átlépett a szepsi Polgári Iskola 2. osztályába, de a polgári 4. osztályát már nem Szepsiben, hanem Kassán fejezte be 1939-ben. Még az év folyamán felvették a kassai premontrei gimnázium 5. osztályába. Itt érettségizett 1943-ban. Ezután kispapnak IN MEMORIAM MAJANCSIK FERENC ( ) jelentkezett és megkezdte tanulmányait a kassai Szemináriumban. Tanulmányai során nagyon szép eredményeket sikerült elérnie június 27-én szentelték pappá a kassai székesegyházban. Alsókörtvélyes volt az első káplánhelye szeptember 1-jén került Nagytárkányba káplánnak, ahol később plébánosi minősítésben működött. Két évvel később már a dobóruszkai plébánia vezetését bízták rá ban egy nehéz időszak következett az életében: kitalált törvénysértéssel vádolták meg, és kilátásba helyezték a letartóztatását. A dobóruszkai hívek ekkor éjjel-nappal őrizték a plébániát. Az állami hatóság nem akart nyíltan ujjat húzni a hívekkel, ezért más módszerhez folyamodott. Meghagyta az akkori ordináriusnak, hogy hivatalos áthelyező levéllel mozdítsa el a plébániáról. Főpásztora rendelkezésével nem akart szembeszállni, ezért elindult, hogy elfoglalja új állomáshelyét. Költözködés közben 4 elfogták és letartóztatták május 11-én az eperjesi Kerületi Bíróság három és fél, szeptember 22-én a prágai Legfelsőbb Bíróság öt és félévi börtönbüntetésre ítélte, valamint öt évre megfosztotta az állampolgári jogaitól. A vád hazaárulás és a szolgálati titoktartás megszegése volt. Az ös amnesztia értelmében két évet elengedtek börtönbüntetéséből, így június 2-án szabadlábra helyezték, de a működési engedélyt nem kapta meg. Ekkor hazajött édesapjához, Majancsik Gyulához. Előbb kőműves segédként és a Földműves Szövetkezet munkásaként dolgozott, később a kvádergyárban helyezkedett el. Tornán mindenki tudta, hogy mi történt vele. Egy idő után megengedték, hogy misézzen a templomban, de csak zárt ajtók mögött június 1-jén megkapta a várva várt működési engedélyt, így került káplánnak a teljesen szlovák nyelvű Kisszebenbe (Sabinov). Egy évre rá kinevezték bolyi plébánosnak től nagykaposi plébános volt, amíg az egészségi állapota ezt lehetővé tette. Súlyos cukorbajban szenvedett, és már ekkor amputálni kellet az egyik lábát. Papi feladatát betegen és egy lábbal is lelkiismeretesen ellátta, de hamarosan a másik lábát is levágták. Ezután végleg hazajött nevelőanyajához és testvéreihez, akik egészen 1979 novemberén Boldogasszony bekövetkezett haláláig ápolták. November 23-án helyezték örök nyugalomra a tornai temetőben. A kassai Kerületi Bíróság november 29-én rehabilitálta, és kimondta az 1954-ben hozott bírósági ítéletek érvénytelenségét. Juhász Attila Milyen szép és örömteli ünnep volt, mikor ebben a templomban az elsőmiséjét tartotta. Virágkoszorúba zárva kísértük őt az oltárhoz. Igaz, hogy előtte hozták a kelyhet is selyempárnán, de ki gondolta volna akkor, hogy ebben a kehelyben annyi keserűség, szenvedés és megpróbáltatás van készítve számára. Szeretetünk büszkeségével kísértük papi pályafutását. Mintha mi kaptuk volna a dicséretet, úgy örültünk, mikor jöttek a hírek, hogy Ferike most itt van, majd ott van, és hogy a népek mindenütt nagyon szeretik. De ugyanígy elszorult a szívünk akkor is, amikor az Ő megpróbáltatásainak a híre eljutott hozzánk. És látnunk kellett Őt, mint megvert pásztort, híveitől leszakítva. Akkor is hozzánk jött és itt élt csendes jámborságban, nehéz munkát végezve. Közülünk is sokan csak akkor láthatták, hogy milyen igazi pap volt ő, nemcsak az oltárnál, de mindenütt, ahol csak megfordult. Az Úr Jézus azonban napvilágra hozta az ő ártatlanságát, és újból végezhette papi munkáját, de ezzel az ő keresztútja nem ért végett. Az Istenben való megnyugvása és türelemmel viselt szenvedése volt az ő életének legnagyobb és legmeggyőzőbb prédikációja, amelylyel nemcsak tanított, de példát is mutatott, hogyan kell jóbanrosszban híven szolgálni az Úr Jézusnak. Részlet Ft. Oravecz Pál tornai esperes - plébános temetési beszédjéből. Kedves Olvasóink! A jövőben szeretnénk összegyűjteni a Majancsik Ferenc atya életével kapcsolatos összes adatot, illetve a róla készült fényképeket. Akik Ferenc atya életéről további részleteket tudnak, jelezzék a tornai plébánián. Minden információ fontos számunkra. Segítsenek nekünk abban, hogy egyre többen megismerhessék ennek a kiváló lelkipásztornak az életútját.

5 2009 Mindenszentek HALOTTAK NAPJA Sajátos jellegű emlékezési nap, nem főünnep, nem ünnep, mégis rangját tekintve Krisztus és a szentek főünnepeivel egy szinten áll. Spanyolországban már a 7. században Szent Izidor püspök előírta papjai számára, hogy a pünkösd utáni napon a megholtakért misézzenek. Később, 1030 táján Odiló a clunyi bencés monostor apátja bevezette az elhunytakra való megemlékezés napját, és megszabta, hogy kapcsolják össze megemlékező imákkal. Ezt a megemlékezést átvette aztán az egész egyház. November 2-a így lett a halottak napja. 5 A K T U Á L I S HALOTTAINKRA EMLÉKEZÜNK A katolikus hívő nemcsak úgy emlékezik elhunyt szeretteire, hogy rendbe teszi azok sírját, hanem segíteni is akar halottainak. Hogyan teheti ezt meg? Amikor valaki meghal, Isten színe előtt számot kell adnia korábbi életéről. Az ítélet után az elhunyt személy a három állapot valamelyikébe kerülhet: - mennyország: üdvösség, örök boldogság - pokol: örök kárhozat - tisztítóhely: ideiglenes belső tisztulás. Elhunyt hozzátartozóink túlvilági sorsáról semmi biztosat nem tudhatunk. Ha a mennyországba jutottak, örülhetünk neki. Ha elkárhoztak, nincsen a számámukra segítség. Ha viszont a tisztítóhelyen vannak, akkor imádságainkkal és legfőképpen a szentmise felajánlásával le tudjuk rövidíteni tisztulásuknak idejét. Feltételezzük, hogy a legtöbb elhunyt a tisztítóhelyre kerül. A világegyházban léteznek társulatok, sőt szerzetesrendek is, akik feladatul tűzték ki maguk elé, hogy a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken segítsenek. Főleg azokon, akikkel a hozzátartozóik nem törődnek a haláluk után. KOSZORÚ VAGY SZENTMISE? Szép temetése volt - szokták mondani. Ugyan mitől függ egy szép temetés? Minden, amit mi meg tudunk ítélni, csupán külsőséges dolog. Sok jelenlévő, énekkar, koszorúk, drága koporsó és a csodálatos síremlék... Mindezek a dolgok fontosak, mert az elhunytnak kijáró tiszteletről szólnak, de valójában, segítünke legalább egy kicsit elhunyt szerettünkön ezekkel a külsőségekkel. Egyáltalán nem! Mindenki szeretne a legjobbat nyújtani, de sokszor anyagilag nem engedheti meg magának. Ahogy különbség volt az élet folyamán gazdag és szegény között, most ugyanúgy különbség van a gazdag és a szegény ember sírja között... Rájövünk, hogy sok esetben a temetés nem a halottról szól, hanem a hozzátartozóiról. De törődünk-e egyáltalán magával az elhunyttal? Azzal, hogy rendbe tesszük a sírját, locsoljuk a virágokat, még nem sok mindent tettünk. Legtöbbet azzal segítünk, ha szentmisét ajánlunk fel értük. Az Atya számára ez a legkedvesebb imádág és a leghatékonyabb eszköz, amivel a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken segíthetünk. Egy temető kapujának felirata: Amik ti vagytok, az voltunk mi. Amik mi vagyunk, az lesztek ti. Nemsokára egyformák leszünk, itt az enyészet birodalmában. A TEMETÉS INTÉZÉSÉNEK MENETE TORNÁN Bárkivel megtörténhet, hogy temetést kell intéznie. Jó tudni, hogy mi ilyenkor a teendő. 1. Jelentsük a plébánián a halálesetet és beszéljük meg a plébánossal a temetés időpontját. Ha nem tudjuk elérni személyesen, telefonon is megbeszélhetjük a temetés időpontját. 2. Szóljunk a harangozónak a harangozás végett. 3. Szóljunk a kántornak. 4. Intézzük el a hivatalos iratokat. Az orvos által kiállított és az anyakönyvi hivatal által lepecsételt halotti bizonyítvány egy példányát a plébániára is el kell vinni. Enélkül a plébános nem temethet. A temetés minimum 48 órával a haláleset után történhet. 5. Szóljunk a zászlóvivőknek és a koporsóvivőknek (11 férfi). Ennek a részleteit Káposztás Csabával vagy Balázs Lajossal kell megbeszélni. 6. Szervezzük meg a temetéssel kapcsolatos egyéb teendőket. FONTOS TUDNI - a templomban a szentmise előtt imádság van a halottért, ahol a hozzátartozóknak is illik jelen lenni. - a halottért imádkoznak a temetés előtt is. Az előimádkozónak külön kell szólni, ill. autóval ki kell vinni a temetőbe. - a halottért gyászszentmisét szolgáltatunk a temetés után, ahol részt vesz az egész család. Szép hagyomány, hogy a hozzátartozók aktívan vesznek részt a gyászmisén: meggyónnak és szentáldozáshoz járulnak.

6 K Ö Z É L E T Úgy hallottam, hogy Ön nemcsak a Krasturist elnöke, hanem az egész polgári társulás megálmodója is. Honnan jött az ötlet? Rövid ideig Németországban és Olaszországban éltem és láttam, hogy ezekben az országokban milyen hatékonyan működik a turizmus. Főként a falusi turizmus Dél-tiroli példája hatott rám. Semmi újat nem kellett kitalálnom, egyszerűen csak át kellett vennem a már működő példát. Pár nap alatt bebizonyosodott, hogy ez a modell nálunk is működik. Szeretnénk többet hallani a társulásról július elsején jött létre, kb. 20 tagból áll. Tagjainkat olyan személyekből válogattuk össze, akik a környékünkön élnek, és valamilyen közük van a turizmushoz. Van közöttünk étteremtulajdonos, vállalkozó, szállásadó, kocsmáros, harmadik szektorbeli és néhány olyan polgármester is, akinek komoly érdeke a turizmus. Az első évet eszmecserére és információk gyűjtésére használtuk, a második évben szorosabb együttműködést alakítottunk ki a megyével. Ez tehát egy alulról induló kezdeményezés. Két éve létezünk, és ezalatt a rövid idő alatt többet tettünk, mint más civil szervezet 10 év alatt. Nem túlzó ez az utóbbi kijelentés? Ezt maga Trebula úr mondta, a kassai Megyei Önkormányzat vezetője. Szerinte, az egész Kassa megyében egyik polgári társulás sem volt annyira aktív, mint éppen a Krasturist. Mára valóban egy erős és ismert polgári társulásunk van, amelyben a megye vezetősége is tárgyalópartnert lát. Így könnyebben jutunk hozzá a megyei pénzekhez és a szponzorok is szívesebben támogatnak minket. Amikor a vidékünkről beszélünk, mit értünk pontosan ezalatt? A Jabloncától Szepsiig terjedő részt, amit a Nemzeti Park déli részeként is meghatározhatunk. Természetesen, tágabb értelemben ide értjük még Jászót, Krasznahorkát, Betlért, Rozsnyót és Kassát is. Mi a társulásuk célja? Főként az, hogy turistákat csábítsunk a környékünkre, és ha már itt vannak, foglalkoztatni tudjuk őket. Legyen hol megszállniuk, legyen mit enniük, biztosítsunk számukra különböző programokat. A turisták alatt elsősorban a rövid időre (1-7 napig) idelátogató turistákat értjük. Az soha sem volt kétséges, hogy a mi vidékünk alkalmas erre a célra? Úgy is kérdezhetném, hogy vidékünknek megvan-e az elegendő kapacitása arra, hogy a turizmus szempontjából nemcsak vonzó, hanem versenyképes is legyen? Amikor a német televízió (ZDF) munkatársai 5 évvel ezelőtt nálunk forgattak, azt mondták, hogy erre a vidékre egy hónap forgatás is kevés lenne, annyi itt a látnivaló. 6 Boldogasszony Beszélgetés Viszlay Konráddal, a Krasturist polgári társulás elnökével Hogyan került velük kapcsolatba. Egyáltalán, hogyan jutott a német tévések eszébe Torna környékéről filmet forgatni? Amikor Németországban egy hotel-hálózatnál dolgoztam, ott találkoztam velük és meghívtam őket hozzánk. Előbb csak az operatőr jött, majd később elhozta az egész stábot is. Érdekelne engem, hogy mit lát egy külföldi olyan egyedülállónak a mi vidékünkön? Elsősorban vidékünk természeti adottságait tartották érdekesnek: a barlangokat, sziklákat, hegyeket. De elismerőleg szóltak az itt élő emberekről is. Kiemelték egyszerűségüket, természetes viselkedésüket. Szerintük az emberek nem kétszínűek: ha jó kedvük van, örülnek, ha viszont rossz, nem mutatják ennek az ellenkezőjét. Észrevették-e a külföldiek a hibáinkat is? Igen. Szerintük nem tudjuk kihasználni a lehetőségeinket. Elmondták, hogy ha az itt élő emberek egy kicsit ügyesebbek lennének, a turizmus terén akár Bajorországgal is versenyezhetnének. Egyik közmondásunk ezt úgy fogalmazza meg, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Valóban így van. Sokaknak viszont nagyon jól jön, hogy nálunk a turizmus nem működik. Beszéltünk a más országokban szerzett tapasztalatokról. Ön is onnan hozta az ötleteit. Külföldi tapasztalata egy nagyobb rálátást, egyfajta többlettudást és kapcsolatokat biztosított. Hogyan látná mindezt, ha nem került volna el külföldre? Akkor a Krasturist nem létezne. Ön milyen lehetőségeket lát a helyi turizmusban. A hazai vagy a külföldi turistákat érdekli-e jobban ez a vidék? Polgári társulásuk ezen a téren komoly monitorozást végzett. Kiderült, hogy jelenlegi lehetőségeinkkel szinte minden korosztályt meg tudunk mozgatni. A gyerekekkel vagyunk egy kissé gondban.

7 2009 Mindenszentek 7 K Ö Z É L E T Egyelőre nincs lehetőségünk arra, hogy pl. a számukra nyári táborokat szervezzünk. Azt lehet mondani, hogy külföldi turistákat jobban érdekli ez a vidék, mint a hazaiakat. A legtöbb ide látogató turista Magyarországról érkezik. Ez olyan tény, amivel komolyan kell számolnunk. Utánuk következnek a lengyelek, majd a csehek, akik az utóbbi időben kissé megcsappantak. Az itt élő, helybeli embereket miért nem érdekli jobban a szülőföldjük? Mert nem látnak fantáziát benne. Pedig a nagy munkanélküliség idején a falusi turizmus akár egy jó megélhetési formát is jelenthetne. Hogyan állnak a vidékfejlesztéshez és az agroturizmushoz a polgármesterek? Úgy, ahogyan általában az emberek. Az emberek 80%-át nem érdekli különösebben, hogy mi lesz. Mondjuk, 10%-uk elkötelezett és kész is tenni valamit, 10% pedig még megnyerhető az ügynek. A polgármestereket azonban a többség választja. Persze, néhány polgármesterrel ennek ellenére jól együtt tudunk működni. A turizmusba fektetett pénz az egész közösség érdekét szolgálja. Nemcsak a turisták számára fontos az utak leaszfaltozása. A rendbetett utak a faluban maradnak, elsősorban az ott élők fogják használni. Lepusztult községekbe, azonban, nehéz turistákat csalogatni. Ilyen körülmények között milyen változásra számíthatunk? A fent említett 10-20% kevés. Sajnos, nagyon sok a passzív ember. Őket kellene megmozgatni. Elsősorban az alulról jövő kezdeményezések fontosak, mert ezekhez járul majd hozzá a fentről jövő segítség. Felülről jövő segítség? Ez alatt az állami segítséget értem. A vidéki turizmus számára elsősorban a lehetőségek megadása a fontos: az önkormányzatok, a megye és az állam által. Nehézségeink jelenleg főként abból adódnak, hogy állami részről nem kapjuk meg a megfelelő anyagi támogatást. A benyújtott projektek késnek vagy stagnálnak, ennek következtében a felújítások is állnak. Az elmúlt hetekben megjelent Tornán a tornai borútról készült hirdetőtábla. Megtudhatunk erről többet? A turizmussal foglalkozva hamar rájöttünk, hogy szükségünk van néhány ún. turisztikai termékre. Olyan valami kézzel fogható dologra, amely a vidékünkre jellemző. Felmérést készíttettünk és kiderült, hogy nálunk hagyománya van a borászatnak, viszonylag még ma is sokan termelnek bort. Mintaként a tokaji borút állt előttünk, amely viszonylag messze esik tőlünk. Tokajban viszont szinte minden csak a borról szól, más egyéb terméket nem kínálnak. Ön szerint melyek azok a termékek, amelyekkel híressé tehetjük magunkat? A természeti látványosságokon kívül vannak kulturális lehetőségeink is. Körtvélyesen pl. évente 4 fesztivált szerveznek. Nem tudom, ki hallott már a helyi múzeumokról? Pedig van belőlük jócskán a környéken. Pl. Somodiban ceruzamúzeum, Újfaluban tájház, Udvarnokon a bronzkori leleteket bemutató kiállítás, Körtvélyesen a népviseletet és a régi szerszámokat bemutató múzeum, Jabloncán pedig egy élő múzeum. Pl. megmutatják az érdeklődőknek, hogyan kell csigatésztát készíteni. Továbbá van a környéken rengeteg méz, nagyon finom lekvár, ízletes pálinka és egyre jobb bor. Meg kell tanulnunk ezeket a termékeket megfelelően becsomagolni és másoknak is bemutatni. Honnan jött a névválasztás? Környékünk borvidékét hivatalosan szepsi borvidékként jegyezték be (Moldavský vinohradnický región). Szepsiben viszont elsősorban a bor eladásával foglalkoztak. Szőlőművelés az egykori Torna megyében volt, annak is az északi részén. A névválasztással csak egy hagyományt elevenítettünk fel. Miben rejlik a Krasturist sikeressége? Társulásunk tagjai el akarnak valamit érni. Az önmegvalósítást látják a turizmusban. Legalább a fele aktív tag: húzóerő, aki mozgat, előre visz, nyüzsög. Önt teljesen leköti a munkája, amely a megélhetését biztosítja. Amint említette a Kaufland vezetése 100%-os teljesítményt vár el Öntől. Ráadásul munkája által napokig távol van otthonról. Hogyan tud ezen kívül még a polgári társulással is foglalkozni? Telefonon és en keresztül is sok mindent el lehet intézni. Beszélgetésünk egész ideje alatt egyfajta erős optimizmus árad Önből. Honnan meríti ezt a pozitív hozzáállást? Nem tudom. Csak így érzem jól magam. Egyszerűen pozitív ember vagyok. Gratulálok az elért sikerekhez. Maradjon továbbra is pozitív ember. Isten áldását kérem további tevékenységükre! Juhász Attila

8 É L E T T É R ISTEN PATIKÁJA DIÓFA (lat. Juglans regia, szlov. orech kráľovský, ném. Walnussbaum) A diófának szinte minden része hasznosítható, de a gyógyászatban elsősorban a levelét (Juglandis folium) és a termését (Juglandis nucis) használjuk. A leveleket júniusban gyűjtjük, a zöld dió termését pedig közvetlenül az érés előtt. A levele 5% csersavat, galluszsavat, ellagsavat, kevés illóolajat, juglon keserűanyagot, juglandin-alkaloidát és színanyagot tartalmaz. Csersav és ellagsav tartalma teszi, hogy jó gyulladáscsökkentő, baktériumöló és vérzés gátló. Leveleit akkor szedjük, amikor a diótermések kb. a fele nagyságúra nőttek. Teáját gyomor és bélhurut, magas vérnyomás, bélférgek ellen isszák. A népi gyógyászatban elsősorban vértisztítóként, étvágyjavítóként, vérhígítóként és a máj működését elősegítő gyógyszerként ismerik. Hajfestésre is használják. A szembajoknál külső borogatásként kamillával kombinálva jobban kifejti a hatását. Ha külsőleg használjuk, egyszer annyi kell belőle. A diólevél sűrű forrázatát kell elkészíteni aranyérbántalmakra, kelésekre, fagyásokra és a cukorbetegek lábán található sebek gyógyítására. Sokan hatékonyan használják a főzetet szájfertőtlenítésre, főként mandulagyulladás esetén. Ha a lábon lévő visszerek megpattannak és véreznek, 10 percig vízben áztatott diólevelet kell rátenni, majd tiszta gézzel átkötni és ezt naponta kétszer megismételni. Ha két borogatás között az ér szabadon marad, egy hét alatt 8 begyógyul. Az érett dió tápanyagait sokáig nem ismertük, pedig bármelyik fő táplálékunkkal felveszi a versenyt. A friss dióbél mindössze 25% vizet tartalmaz. Nagy energiaértékű, valóságos kalóriabomba, ezért csak mérsékelt mennyiségben javasolt. Nagyon magas, mintegy 40% az olajtartalma. A középkorban Franciaországban főként dióból nyerték az olajt, ezért valóságos diófaültetvényeik voltak. Zsírsav összetétele kedvező, mert zömmel a szervezet számára fontos telítetlen zsírsavakat tartalmazza. A dióban jelen van az omega-3 és az omega-6-os zsírsav is, amelyek nélkülözhetetlenek a szervezet növekedéséhez és fejlődéséhez, sőt fontos védőszerepet játszanak bizonyos betegségekkel szemben. Pl. csökkentik a vér koleszterinszintjét és ezáltal az érelmeszesedés és a szívbetegségek kockázatát is. Fogyasztásával a szervezetünk számára nélkülözhetetlen ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz jutunk: kalcium, foszfor, magnézium, vas, réz, cink, szelén, továbbá B1, B6, E, A- vitamin, ß-karotin és folsav. A benne lévő fehérjék mennyiségi és minőségi szempontból vetekszenek a húsokkal és a hüvelyesekkel. Ebből a szempontból a dió a vegetáriánus étrend kiemelt gyümölcse. P. Simon nagyon ajánlja a terhes nőknek a dió rendszeres fogyasztását. A dió túlzott fogyasztásának hatására kis hólyagocskák keletezhetnek a szájban olyan személyeknél, akiknek gyenge a mája vagy a gyomra. Ezt egy a dióban lévő irritáló anyag, az acrolein okozza. A diólevélből készült teát is csak mértékkel fogyasszuk, nem szabad túl erősre főzni. Egy hónapi használat után mindenképpen egy hónap szünetet kell beiktatni. Juhász Attila Boldogasszony KINCSÜNK A NYELVÜNK Bicikli és prilba Amióta életbe lépett Szlovákiában az új közlekedési törvény, egyre többet hallani a közbeszédben is az ún. prilbáról. Nagyon csúnya, amikor magyar ragokkal illetjük ezt a szlovák szót. Talán azért terjedt el ennyire ez a helytelen szóhasználat, mert sokan nem ismerik pontosan a prilba kifejezés magyar megfelelőjét. Bizonytalánságukban a biztosnak tűnő idegen szót fűzik beszédjükbe. Nos, a kifejezés magyar fordítása: sisak, vagy pontosabban kerékpársisak. A sisaknak, mint a fej védelmét szolgáló eszköznek, több fajtája is ismert: rohamsisak, vívósisak, búvársisak, trópusi sisak. A bukósisak alatt főként a motorkerékpárnál használt fejvédőt értjük. Ha pedig már a biciklinél tartunk, szép magyar kifejezésünk ugyanerre a járműre a kerékpár. OLVASÓNK VERSE LÁSSANAK Még nem nyílt fel szemük nem látják a fényt, gyújtsd meg a szívükben Uram a reményt. Lobogtasd fel bennük szeretet-tüzed, melengesd életre hideg lelküket. Majd ha megismernek, hogy Te vagy az út, nyisd meg kérlek nekik égi szent kapud. Áraszd sebeidből gyógyító erőd, s minden bűneiktől megtisztulnak ők. A hit szent kegyelmét ajándékul add, újjászületésük kegyesen fogadd. Szentlelked ereje maradjon velük, kísértések ellen legyen fegyverük. [Ámen]

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K BOLDOGASSZONY Húsvét 2. évfolyam, 2. szám JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K Negyven napon keresztül készültünk legnagyobb ünnepünk, a Húsvét megünneplésére. Igyekeztünk magunkat belsőleg is megújítani,

Részletesebben

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám BOLDOGASSZONY 2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám SZAKRÁLIS KISEMLÉK Szentháromság kápolna Tornaújfaluban - 6. old PAPOKAT EVELT Egy indiai édesanya élete - 7. old. KATOLIKUS ISKOLA Bepillantás

Részletesebben

2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám

2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám BOLDOGASSZONY 2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám Áthelyezték Sipos György atyát A rozsnyói megyéspüspök, Mons. Vladimír Filo, július elsejei hatálylyal áthelyezte Ft. Sipos György atyát a

Részletesebben

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony. évfolyam, 5. szám PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE Zsóka János diakónus papszentelésére június -én, pénteken, Jézus Szent Szívének ünnepén került sor a rozsnyói székesegyházban.

Részletesebben

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Az Ige testté lett, és közöttünk lakott! Jn 1,14 Babits Mihály: Karácsonyi ének Mért fekszel

Részletesebben

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old.

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. BOLDOGASSZONY Ádvent 2. évfolyam, 10. szám ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. ÚJ VÉRTA Ú Bogdánffy Szilárd püspök élete - 6. old. KARÁCSO YRA KÉSZÜLÜ K Az adventi idő jellemzői

Részletesebben

BOLDOGASSZONY. Lábnyomok. A pihenés és feltöltődés ideje. 60. JUBILEUM Ünnepelt a magyar iskola - 6. old.

BOLDOGASSZONY. Lábnyomok. A pihenés és feltöltődés ideje. 60. JUBILEUM Ünnepelt a magyar iskola - 6. old. 2011. Sarlós Boldogasszony 60. JUBILEUM Ünnepelt a magyar iskola - 6. old. KERESZT EVEI K Keresztények -e neveink? - 9. old. FEKETE MADO A A Czestochowai kegyhely bemutatása - 10. old. A HÓ AP SZE TJE

Részletesebben

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Beszámoló a júniusi Vincés Napról A Kereszt Nagyné Zólyomi Katalin novellája A Misszióstársaság bemutatása a az ember

Részletesebben

2012. Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám. Októberben figyelmünk a missziókra irányul

2012. Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám. Októberben figyelmünk a missziókra irányul BOLDOGASSZONY 2012. Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám Októberben figyelmünk a missziókra irányul Október a missziók hónapja, a- melynek csúcspontját a missziós világnap jelenti, a hónap utolsó

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! I. Ferenc pápa Jorge Mario Bergoglio SJ I. Ferenc néven az új pápa Krisztus 266. helytartója. 1936. december 17-én született Buenos

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben