22. Ballagás a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. Szilágyság/ június 3. Az iskola szellemisége

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22. Ballagás a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. Az iskola szellemisége"

Átírás

1 Szilágyság/ június június Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Itthon 3. oldalon Polgár olgármester egy for ordulóból Egyetlen fordulóban választják meg ezentúl a eket Romániában, miután kedden a képviselõház módosította a helyhatósági választások törvényét. A romániai magyar közösség számára kedvezõ módosító indítványt melyet szociáldemokrata és demokrata-liberális honatyák közösen terjesztettek elõ. Ballagás a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban A református egyházkerület legnépesebb végzõs közösségét ünnepélyes keretek között búcsúztatták pénteken délben a zilahi belvárosi templomban. A város leglátványosabb ballagása volt, mert kilépett az iskola keretei közül. Már tíz órakor elindult a menet kollégiumtól, végigvonult a városon a templom felé. Ez már hagyomány a Református Wesselényi Kollégiumban. A fõtéren a búcsúzó diákok megkoszorúzták a kollégium egykori épülete elõtt Ady Endre szobrát, aki szintén a kollégium diákja volt egykor. Utána az iskola fõ patrónusának, Wesselényi Miklósnak a szobra elõtt tisztelegtek, és énekelve vonultak a templomba. Vidékeink 4. oldalon Könyv önyvek, képek és emlékek ek Képzõmûvészeti kiállítás, könyvbemutató és vásár, valamint népdal színesítette-fûszerezte a Szilágysomlyón és Szilágycsehben május én tartott Szentimrei Jenõ-megemlékezést. Az eseményen Szentimrei Jenõ unokái, Szabó Zsolt, a Mûvelõdés fõszerkesztõje, valamint H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója foglalták össze a Szentimrei család krónikáját. Oktatás 5. oldalon Az iskola szellemisége Azóta sokat fejlõdött az iskola. Az épület is sokat változott. Példaértékû, ami ott történik. Beindult az elemi oktatás, tehát jó úton haladunk ahhoz, hogy megvalósítsuk az óvodától érettségiig az anyanyelven történõ oktatást önálló intézményben. Ifjúság 7. oldalon Kez ezdemény deményezõ ezõ fiatalokat a helyi közigazga zigazgatásokba Úgy véljük, hogy a gyakorlati tapasztalatszerzéssel, és annak komoly elméleti megalapozásával elérhetjük a kitûzött célt, és az ifjúsag nem csak koncepciók szintjén, hanem gyakorlatilag is a szilágysági közösségeink tartóoszlopává tudna válni. Az egyházkerület részérõl Dénes István generális direktor köszöntötte a diákokat, és szolgált az ünnepi istentiszteleten. Tolnai István, az egyházkerület oktatási tanácsosa köszöntõjében jelezte, hogy az egyházkerület legnépesebb ballagó osztályát köszönti Zilahon. A tegnap a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Kollégiumban 54 diák ballagott, Szatmárnémetiben is két végzõs osztályt búcsúztattak, itt pedig három osztályban 86 diák végez az idén. Jelezte, hogy a református óvodával és az elemi osztályokkal együtt 430 diákja van most a kollégiumban, tehát jó úton halad teljes magyar oktatás megteremtésében az óvodától az egyetemig. Bogdán Zsolt esperes és Szõnyi Levente esperes köszöntõjében kiemelte a lelkiismeretes munka fontosságát. Útravalóul azt kívánták a diákoknak, hogy vigyék magukkal ezt a szellemiséget. Ne pénzkeresési lehetõséget, hanem hivatást válasszanak az életben, mert csak ez nyújt igazi boldogságot. Bogdán Zsolt esperes és egyben városi tanácsos is, Sojka Attila al üdvözletét is tolmácsolta, aki nem vehetett részt ezen az ünnepségen. Seres Dénes képviselõ az iskola fejlõdésére emlékezve kijelentette, hogy történelmet írtunk az iskolával. A tavaly beindult az elemi oktatás is, és folyik az általános iskolai osztályok beindításáért a harc. A diákoknak a Wesselényi-család címerében szereplõ jelmondat megtartását tanácsolta: Nunquam retro mert nem vagyunk a meghátrálás emberei. A prefektus szavait nem kellet lefordítani magyarra, mint az a korábbi években történt. Végh Sándor jelezte, hogy ez nem csak egy korszak vége a fiatalok életében, hanem kezdete is valaminek. Csóka Tibor alelnök a megyei tanács nevében köszönte meg a tanárok áldozatos munkáját. Rozs Rita, a kisebbségi oktatásért felelõs tanfelügyelõ az eredményeket a tanárok, diákok és szülõk összefogásának tulajdonította. Dr. Kovács Irénke igazgató beszédében megköszönte a szülõk, tanárok áldozatos munkáját, amely lehetõvé tette a jelenlegi eredményeket. Tamási Áron szavaival kívánta az életbe kilépõ diákoknak, hogy tudjanak otthont teremteni maguk körül a világban, hiszen azért élünk e világon, hogy valahol otthon legyünk benne. A diákok búcsúzója és búcsúztatója után rövid mûsorral köszöntötték a végzõsöket, majd az osztályfõnökök kiosztották az okleveleket és a díjakat az arra érdemes diákoknak. Igencsak sok diák kapott elismerést a rengeteg tevékenységért, amit a tanulás mellet végeztek. A sok tantárgyversenyen, sportvetélkedõkön nemzetközi versenyeken értek el eredményeket, szerepeltek az iskolai énekkarban, színjátszó csoportban mindez jelzi a kollégium iskolai életének sokszínûségét és intenzitását. Nagyon sok diák végzett jó eredménnyel, de az iskola legjobb eredményét Topai Júlia érte el 9,98-as átlaggal. Végezetül Tolnai István átadta az egyházkerület vezetõsége ösztöndíjainak utolsó részletét az iskola igazgatójának. Szavai szerint az egyházkerület évente mintegy 180 diákot részesít ösztöndíjban. Búcsúzó szavaiban Bara Lajos aligazgató házi feladatot adott a diákoknak: Menjetek, tanuljatok, de gyertek haza szaporítani a Szilágy megyei magyarságot, gyarapítani az iskolát! Józsa László Topai Júlia az iskola elsõ tanulója

2 2. Közérdekû Szilágyság/ június 3. Emlékezzünk! Mádl Fer erenc enc magyar ar köztár ztársasági elnök Zilahon (Részletek a Szilágyság 2005/25. számából) A Magyar Köztársaság elnökének jelenléte e táj nemzeti közösségei hitének, kultúrájának, történelmi hagyományainak megõrzéséért folytatott évszázados küzdelmének elismerését jelenti mondotta Mádl Ferenc szombaton a zilahi nagytemplomban a,,szilágyság arccal Európa felé címet viselõ egyházi, közéleti és tudományos konferencián. A templomi áhítatot és beszédeket követõen Mádl Ferenc megkoszorúzta a város fõterén álló Wesselényi-szobrot, majd meglátogatta a Wesselényi-kollégium egykori épületét, amelyben jelenleg a Silvania Fõgimnázium mûködik, az intézményben két-két magyar tannyelvû párhuzamos osztály is van. A város rendfenntartó szervei, a helyi közigazgatás példás rendet teremtett, semmi nem zavarta sem a koszorúzást. Még akkor sem, amikor a Wesselényi-szobor elõtt felhangzott a Szózat: Hazádnak rendületlenül légy híve... Szilágysomlyón Mádl Ferenc megkoszorúzta Báthori István szobrát, és utána csodálatos dolognak lehettünk tanui.szinte spontánul mindenki egyszerre, érezvén e pillanatok ünnepélyességét az ott levõk elénekelték a szózatot. Csodálatos és felemelõ pillanatok voltak ezek, melyek úgy érzem sok év keserûségébõl enyhitettek egy kicsit. Köszönet a cserkészeknek, akik dacolva a kánikulával és esõvel diszsorfalat alkottak a szobor körül és csengõ hangjukkal,,megkoszoruzták a Szózat hatását. Vendégeinkel az élen mindenki a Magyar Házhoz sétált. Bent a házban Fekete Szabó András egy pár szóban bemutatta a Magyar Ház történetét, utána aláirták az alapkõletéti okmányt.,,ezen okmány hivatalosan igazolja, hogy a Szilágysomlyó és vonzáskörzete számára létesülõ Magyar Kulturális Központ ünnepélyes alapkõletétele a mai napon megtörtént. Szolgálja e ház mindenkor az itt élõ magyarok fennmaradását. Kézjegyével ellátta:mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke Részvétnyilvánítás A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megrendüléssel értesült Mádl Ferenc, Magyarország volt köztársasági elnökének hirtelen haláláról. Mádl Ferenc a rendszerváltás utáni idõszak egyik legnépszerûbb politikusa volt, aki a határon túli magyarság iránt kiemelt figyelmet tanúsított, Erdélybe többször is személyesen ellátogatott. Mádl Ferenc jogászprofesszor a kilencvenes évek elején Antall József kormányában miniszter volt, majd 2000 és 2005 között köztársasági elnök. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nagyra értékelte Mádl Ferenc elnöki tevékenységét, tudományos munkásságát, feltétlen odaadását a nemzet értékei iránt. Együttérzésünkrõl biztosítjuk a gyászoló családot, barátait, tisztelõit. Õszinte részvétünk! Kelemen Hunor szövetségi elnök, a Román Kormány Kulturális és Örökségvédelmi minisztere Markó Béla a Román Kormány miniszterelnök-helyettese osztozunk Végh Sándor prefektusunk gyászában, amelyet édesapja elvesztése okozott. Isten adjon erõt elviselni ezekben a nehéz pillanatokban a gyász, a család és a hivatal terheit. gyászoló család fájdalmát. Az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének nevében Seres Dénes elnök édesapja, Végh Lajos fájdalmában. Szilágyi Róbert István és családja Teljes együttérzésünkket és õszinte részvétünket fejezzük ki Végh Sándor prefektusnak drága édesapja elvesztése alkalmával. Szilágy Megye Tanácsa Együttérzéssel, õszinte részvéttel osztozom Végh Sándor családjának gyászában, melyet édesapja elvesztése okozott. Fekete Szabó András szenátor és családja édesapja Végh Lajos fájdalmában. Együttérzésünk enyhítse a gyászoló család fájdalmát! Solyka Attila, Zilah város ale osztozunk Végh Sándor édesapja, Végh Lajos fájdalmában. Csóka Tibor és családja Részvéttel prefektus gyászában, amelyet édesapja, Végh Lajos elvesztése okozott. Õszinte részvétünk a gyászoló családnak. Szilágy Megye Prefektusi Intézményének munkatársai Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Õszinte együttérzésemet, vigaszként részvétemet közvetítem kollégámnak és barátomnak, Végh Sándor prefektusnak ezekben a nehéz, fájdalmas emberpróbáló percekben, amelyet édesapja, Végh Lajos elvesztése okozott. Nyugodjon békében! Onorica Abrudanu, Szilágy megye alprefektusa Kiadja a SZILÁGYSÁG KULTURÁLIS EGYESÜLET Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatársak és mûszaki szerkesztõk: MÁTÉ JÓZSEF és ANTAL CSILLA BEÁTA Öszinte részvétünk Végh Sándor prefektus úrnak és családjának ezekben a neház percekben, amelyet édesapja, Végh Lajos végleges eltávozása okozott. Nyugodjon békében! Szilágy megye prefektusi titkárságának munkatársai Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére, a szerkesztési alapelvekveknek megfelelõ átszerkesztésére, a cím megváltoztatására. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/22. Itthon június Még a legöregebb sarmasági sem emlékszik akkora viharra és jégesõre, mint ami Sarmaságot sújtotta az elmúlt héten szombaton este. A vihar jégesõvel kezdõdött este nem sokkal nyolc óra után. Egy órán keresztül zuhogott a galambtojásnyi jég, majd zápor következett, éjfél felé jött a második hullámban a jégesõ. Az emberek fedél alá menekültek, senki nem mert kimenni a házból. Varga Szabolcs, a sarmasági katasztrófavédelmi egység vezetõje kedden Megyei ei tanácsülés A költségvetés-kiegészítés volt a legfontosabb napirendi pont, amelyet szakemberként Csóka Tibor közgazdász, a megyei tanács alelnöke elemzett a Szilágyság olvasói számára. A hétfõ délelõtti ülésen tulajdonképpen alig volt lényeges változás. Újdonság, hogy a megyei tanács kiutalta az önrészt a pályázaton megnyert két új tûzoltóautó megvételére a Regionális Katasztrófavédelmi Központ számára. Ezen kívül kiutaltunk lejt a múzeumnak a Porolissum Fest lebonyolítására, ez július végén lesz. A községeknek kiosztottunk lejt a pályázatok önrészének pótlására. Ez az összeg tulajdonképpen félre volt téve, de nem utaltuk ki, csak azon pályázatok esetében, amelyek lebonyolítási versenytárgyalását már megtartották, és kezdõdhetnek a kivitelezések. Most Perecsen, Blenkemezõ és Semesnye került ebbe a helyzetbe. Fontos dolog, hogy a tanács elfogadta a Zsoboktól Kolozs megye határáig, gyakorlatilag a vasútállomásig vezetõ mintegy 1,7 km-es út korszerûsítését, gyakorlatilag az aszfaltozását. Az E60-as nemzetközi úton fekvõ Sárvárig vezetõ út már Kolozs megyében van, ezt a Kolozs Megyei Tanács kell aszfaltozza. Erre majdnem egymillió lejt utaltunk ki, ezt még ebben az évben befejezik. Egészen a zsoboki malomig, a faluban is új aszfaltszõnyeget kap az út. A rendelkezésekre álló összegeket tulajdonképpen az év elején osztotta el a tanács, most csak a rendelkezésre álló maradékot utalta ki a tanács. J.L. Jégverés Sarmaságon délelõtt továbbította a prefektúrára a kárfelmérés adatait. Elmondása szerint a jégesõ és a zápor leginkább a bányatelepi részt érintette, egészen a falu központján túlig. A Zilah felé esõ rész csak kevés jeget kapott. Annyi jég hullott, hogy teljesen fehér volt a falu, mint télen. Még hétfõ reggel is jég volt az árnyékosabb helyeken., mondta Varga Szabolcs. Teljesen elpusztult a szõlõ a Kishegyen és a Szandika dûlõt is érte a jég. A Kishegyen Kedden délben váratlanul hívták a szerkesztõséget a zilahi fõtérre a megyei kulturális igazgatóság épületéhez. Ott Megyesi Zoltán és Barta József Kraszna utcai mesterek próbálgatták, hogyan fog mutatni a felszerelt hõmérõ az épület falán. Deák Ferenc városi tanácsos elmondta, hogy az épület faláról a restaurálás alatt levették a régi hõmérõt, amely azóta sem került elõ. Az épület átadásakor Kelemen Hunor mûvelõdésügyi miniszter is érdeklõdött utána, de senki nem tudta megmondani hol van. A városi tanácsban is szóvá tették az ügyet, de kiderült, hogy még az intézmény vagy az épület leltárában sem szerepel, semmi írásos nyoma nincs. Az RMDSZ városi szervezetének vezetõsége ekkor a Szilágyság hetilaphoz fordult, és sikerült az archívumból elõbányászni néhány többéves fényképet, amelyen jól látszik az épület falán a régi nagy hõmérõ. Lakatos Sándor elnök ekkor a fényképekkel dokumentált levelet írt a Bayer gyógyszergyárnak, és kérte, hogy amennyiben lehetséges, pótolják a hiányt. A gyógyszergyár pontosan ugyanolyan nagy hõmérõt küldött ajándékba. Ezt mindent elvert a jég, csak a csupasz szõlõkarók meredeznek. Természetesen a gazdák kertjeiben semmi nem maradt a zöldségbõl, a konyhakertet is teljesen lepusztította a jégesõ. A kárfelmérés szerint Sarmaságon 20 gazdaságot öntött el a víz, de a házakban nem esett kár. A legtöbb helyen a küszöbig ért az ár, természetesen a pincéket és a melléképületeket is elöntötte. Az összesítés szerint a falu belterületén mintegy 6 hektáron állt a víz, ezen kívül 50 hektárnyi szántó is víz alá került. A zöldségeskertek mellett mintegy 90 hektárnyi szõlõt és 25 hektárnyi gyümölcsöst tett tönkre a jégesõ. Két gazdaságba is becsapott villám, szerencsére nem keletkezett tûz. De a villanyhálózaton továbbterjedt nagy feszültség miatt minden kiégett, ami be volt dugva a konnektorba. Számítógép, tévékészülékek, rádiók, minden elektromos háztartási gép. A víz elöntötte a szennyvíztisztító telepet, és eliszaposodott több, mint 8 km csatorna. J.L. Megvan a hõmérõ próbálták most az épületre a mesterek. Deák Ferenc elmondta, hogy az ünnepélyes átadás egy késõbbi idõpontban lesz, akkor jegyzõkönyvvel átadják Doina Cocis igazgatónak, és felvétetik az épület leltárába. Ezt a jegyzõkönyvet a köszönõlevéllel együtt elküldik az adományozó cégnek. Ezzel kiegészül az épület megszokott régi képe. J.L. Polgár olgármester egy for ordulóból Egyetlen fordulóban választják meg ezentúl a eket Romániában, miután kedden a képviselõház módosította a helyhatósági választások törvényét. A romániai magyar közösség számára kedvezõ módosító indítványt melyet szociáldemokrata és demokrataliberális honatyák közösen terjesztettek elõ a Szenátus korábban elutasította, ám a Képviselõházban 174 támogató és 110 ellenszavazatot kapott, így az államfõhöz került kihirdetésre. A tegnapi plénumon elsõsorban a liberálisok szavaztak nemmel az indítványra. Legfontosabb kifogásuk az volt, hogy a módosítás révén a szavazatoknak akár százalékával is meg lehet nyerni a -választást, s így jelentõsen csökken az elöljárók legitimitása. Mint ismert, a jelenlegi törvény értelmében második fordulót kell tartani, ha az elsõ fordulóban egyetlen jelölt sem kapta meg a szavazatok abszolút többségét. A módosítás révén csak akkor lesz szükség újabb fordulóra, ha az elsõ forduló elsõ két helyezettje azonos számú szavazatot kapott. Az RMDSZ képviselõi igennel szavaztak az indítványra, a módosítás ugyanis kedvez a magyar közösségeknek. Ezt megerõsítette lapunknak Kovács Péter fõtitkár is. Tájékoztatása szerint a as helyhatósági választásokon regisztrált szavazási kedv és a választási eredmények alapján szociológusok kiszámították, hogy az új törvény életbelépésével a jelenlegi 192-rõl 200 fölé emelkedne a magyar ek száma. Nem lenne ugyan nagyságrendekkel több magyar elöljáró, de jóval nagyobb az esély magyar jelöltek gyõzelmére olyan kiemelt városokban, mint Szatmárnémeti vagy Marosvásárhely. Ha ugyanis több román jelölt van, a román szavazatok megoszlanak közöttük mondta Kovács Péter. Mint korábban beszámoltunk róla, Marosvásárhelyen hónapok óta zajlanak a magyar szervezetek közt a tárgyalások arról, hogy a törvénymódosításra is alapozva közös jelöltet állítsanak a jövõ évi helyhatósági választásokra. A Magyar Polgári Párt, a Székely Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az RMDSZ helyi vezetõi legutóbb egy hete ültek egy asztalhoz ebben az ügyben. Bár korábban megegyeztek, hogy együttmûködési megállapodást írnak alá, az utolsó percben az RMDSZ képviselõi halasztást kértek. Kihátrálásukban szerepet játszik, hogy a Szövetség felsõ vezetése korainak tartja az egyezség aláírását. Május végén vagyunk, több mint egy év van a helyhatósági választásokig. Nyitottak vagyunk az együttmûködésre, de ráér még errõl tárgyalni mondta lapunknak Kovács Péter. A fõtitkár szerint egyelõre az RMDSZ szervezeteinek megerõsítésén dolgoznak, s keresik a megfelelõ jelölteket a választásokra. (Cs. P. T., ÚMSZ) Ebben az esetben Szilágy megyében jónéhány településen lehet még magyar az eddigieken kívül.

4 4. Vidékeink Szilágyság/ június 3. Táncház Szilágyz yzovány ványon on A zoványi,,ciberke és az ippi,,mákvirágok néptáncegyüttesek közösen szerveztek táncházat május 28-án, szombat este. A táncház vezetõi Vámosi István és Medvegy Andrea voltak Debrecenbõl. Velük érkezett a debreceni Maróthi György Néptánegyüttes is, akik elsõként mutatták be koreográfiájukat a tánc közti szünetben. Örvendünk, hogy részt vettek még a táncházban a környék tánccsoportjai,,árvalányhaj és Vadrózsák Szilágynagyfaluból, a Bokréta Krasznáról és ha ehhez hozzátesszünk a debrecenieket és a szervezõ csoportokat, akkor elmondhatjuk, hogy 150 fiatal táncos járta a szilágysági táncot a zoványi kultúrotthonban. Az est nagyon tartalmas volt hiszen nemcsak szabad táncot látthattunk, hanem a táncrendek között a tánccsoportok bemutatták koreográfiáikat, ezzel örvendeztetve meg a faluból érkezõ érdeklõdõket mert hála Istennek, voltak azok is. Köszönjük nekik. A szünetekben ásványvízet, üdítõt és kalácsot kínálgattak a szervezõk a jelenlevõknek, hisz a nagy melegben szükség is volt erre. Úgy gondolom, elmondhatjuk, hogy tartalmas, építõ jellegû esténk volt, amely minden táncos javát szolgálta. Szabadon gyakorolhattuk a szilágysági táncokat élõ népzenére, ugyanis a talpalávalót Bírtalan József és zenekara bíztosította. A bemutatott táncok alapján tanulhattunk egymástól, következtetéseket vonhattunk le, és hisszük, hogy mindez a táncosok javát, fejlõdésüket bíztosítja. Végül köszönetet szeretnénk mondani minden támogatónknak, táncosnak, szülõknek,... mindenkinek, aki a táncház létrejöttét segítette. Köszönjük! Nagy Helga, Csiki Elemér Gyer ermekna meknapi pi rendezvény Sarmaságon Május 29-én, vasárnap immár 4. alkalommal rendezték meg a gyermeknapot a Sarmasági Ipari Iskolacsoport, a sarmasági RMDSZ, a sarmasági Polgármesteri Hivatal és a Pro Sarmaság szervezésében. A szombat éjszakai viharos esõzés sem torpantotta meg a gyermekeket, akik tanáraik/tanítóik és szülõk kíséretében érkeztek 9 óra magasságában a Faluháza mögötti szabad térre. Dari Tamás iskolaigazgató és Dombi Attila János megnyitó beszéde után kezdetét vették a különbözõ sporttevékenységek (minifoci, zsákbafutás, kötélhúzás), valamint aszfaltrajzversenyen és lepényevõ versenyen mutathatták meg kreativitásukat és falánkságukat az I-IV. osztályosok. Közben tanulókból, tanárokból és szülõkbõl álló 10 csapat bográcsok mellett serénykedett, hogy megmutassa gasztronómiai tudását is. A legjobb versenyzõket, csapatokat oklevélben részesítették. A jelenlévõ gyermekek a tõl is gyermeknapi meglepetésajándékot kaptak. A rendezvény második felében kulturális mûsorok tették igazán tartalmassá a napot: Könyv önyvek, képek és emlékek ek a somlyói és csehi könyv önyves napok pokon on fellépett a sarmasági Illegetõk és a lompérti Kéknefelejcs utánpótlás csapata, a Control Dance sarmasági gyermekcsoportja, valamint a nagyváradi MM Pódium Színház. A mûvészek elõbb a gyermekeknek kedveskedtek a Kádár vitéz legendája címû bábjátékkal, majd a felnõtteket Régi mániám címmel vidám zenés összeállítással szórakoztatták. Felszabadult, vidám hangulatban zajlott az idei rendezvény, amely támogatóinknak is köszönhetõ: Brin Cafe, Balogh Pizza, Europan Kft., Forgács Jutka, Sarmasági Iskolacsoport Szülõi Bizottsága, sarmasági RMDSZ. Reméljük, jövõre is lesz folytatása e szép kezdeményezésnek. Veres Erzsébet Képzõmûvészeti kiállítás, könyvbemutató és vásár, valamint népdal színesítette-fûszerezte a Szilágysomlyón és Szilágycsehben május én tartott Szentimrei Jenõ-megemlékezést. Az eseményen Szentimrei Jenõ unokái, Szabó Zsolt, a Mûvelõdés fõszerkesztõje, valamint H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója foglalták össze a Szentimrei család krónikáját. A családtörténeti elõadás ötlete Vida Katalin szilágycsehi tanártól származott, mégpedig abból a megfontolásból, hogy Szentimrei Jenõ leánya, Szentimrei Judit néprajzkutató május 19-én töltötte be 90. életévét. Mivel a könyves találkozók terén a csehiek és a somlyóiak évek óta együttmûködnek, s a mindenkori somlyói Báthory István-tékanaphoz, valamint a karácsonyi könyvvásárhoz mindig hozzátartozik egy-egy csehi párhuzamos esemény, a Szentimrei-megemlékezés elsõ mozzanata Szilágysomlyón zajlott. Menet közben kiderült, hogy a kéthelyszínes eseményhez más, kerek évfordulók is kapcsolódnak. Miután Dr. Széman Péter megnyitotta a 12. könyvtárnapot, a jó hangulatot Szõke Henrietta és Pernes Alíz igen fiatal és igen tehetséges énekesek ütötték le néhány ízig-vérig magyar népdallal. S hogy teljes legyen a szépre és a jóra vágyó közönséget csalogató körítés, mindkét helyszínen megnyílt Wagner Péter magyarországi építész, grafikus Mezõségi útirajzok címû kiállítása. Wagner Péter ugyanis még fiatal egyetemi hallgatóként, az es években kezdte járni Erdélyt, hátizsákjában pedig egyre több rajzot és vázlatot vitt és visz azóta is magával haza erdélyi házakról, templomokról, tájakról. Ezekbõl hozott most vissza egy-egy, közel 150 rajzból álló és a Mezõséget bemutató tárlatra valót. Wagner Pétert az a hátizsákos hullám hozta Erdélybe az es években, amely nagyon sok fiatalt vonzott erre Magyarországról. Csakhogy míg sokan nem is jöttek többé errefelé, Wagner Péter tarisznyájában ennél sokkal több volt: õ ugyanis tanulni jött ide, és úgy láttatja velünk szülõföldünket, ahogyan sokszor a rohanó autóból mi sem látjuk. Wagner Péter ugyanis faluról falura, városról városra járva felmegy egy-egy dombtetõre, ahonnan úgy szemléli a tájat, hogy tudja: szépet talál így méltatta az idén 60. életévét betöltött H. Szabó Gyula azt a korábban kalotaszegi, illetve széki tárlattal is elõrukkoló Wagner Pétert, akirõl mellesleg kiderült: õ is minap, május elsején töltötte be életének 60. évét. H. Szabó Gyula ennek kapcsán is megjegyezte: a mostanában a Nyárád-mentét kutató Wagner Pétert tartsa meg egészsége, õ pedig tartsa meg Erdély iránti szerelmét, mert biztosan vannak még rajzban megénekelhetõ vidékek. Wagner Péter hihetetlenül szépnek, majdnem érintetlennek, de tünékenynek nevezte a mezõségi magyar hagyatékot, mint mondta: igen valószínû, hogy a mezõségi magyar parókiák, templomok enyészetté válnak, de rajzai révén legalább megmaradnak. Hozzátette: Szilágysomlyónak és Szilágycsehnek is adományoz egy-egy, a házigazdák által kiválasztott rajzot. De mert Wagner Péter illusztrálta a Mûvelõdés gondozásában 2010-ben jelent meg a 27 kutató 29 tanulmányát egybeölelõ Mezõség címû tanulmánykötetet, Szabó Zsolt akirõl kiderült, hogy május 29-én tölti be 65. életévét a havi kulturális folyóirat több más kiadványa mellett ezt a könyvet is a közönség figyelmébe ajánlotta. A Szentimrei- család eddigi krónikája az 1918 utáni Erdély történetének leképezése ezt vázolták fel Szentimrei Jenõ unokái. Szabó Zsolt és H. Szabó Gyula a családtörténeti barangolás során egyebek mellett elmondták: nagyapjuk osztálytársa volt az öt legjobb magyar dermato-venerológusként számon tartott dr. Berde Károlynak, valamint iskolatársa utóbbi nõvéreinek, Berde Mária író-költõnek, illetve Berde Amál festõmûvésznek, mûvészeti és néprajzi írónak. Szentimrei Jenõ azok közé az erdélyi tollforgatók közé tartozott, akik a Keleti Újság szerzõcsapatának tagjaként a Trianon utáni ocsúdásban a Kós Károly, Zágoni István és Paál Árpád nevével fémjelzett Kiáltó szó címû kiáltványban is megfogalmazott politikai cselekvés felvállalását szorgalmazták. Szabó Zsolt hozzátette: Szentimrei Jenõ eredeti neve Kovács Jenõ, de ahhoz, hogy közölhessen anyai nagyapja, Medgyes Bálint szülõfaluja, Marosszentimre nevét vette fel írói névként. Õ indította el 1922-ben a Cimbora címû képes gyermekújságot, amelynek fõszerkesztését a Magyarországról hazatérõ, és székely írótársaival 1928-ban Szilágysomlyóra is ellátogató Benedek Elek szerkesztett 1929 augusztusában bekövetkezett haláláig. Kós Károly és Szentimrei Jenõ együttmûködésének termékeiként a közönség megszemlélhette az 1920-as évek patinás köteteit, a Szabó-fivérek édesanyja, Szentimrei Judit, a népmûvészet tárgyi részét vizsgáló folklorista és néprajzkutató, utóbbi nõvére, Kovács Ágnes ( ) folklorista, mesegyûjtõ, a népmûvészet szellemi hagyatékát egykoron elemzõ és gyûjtögetõ, végül, de nem utolsó sorban Kovács Ágnes férje, a Benedek Elekunoka Lengyel Dénes köteteit. Elhangzott: tekintve, hogy nagyanyja, Benedek Elekné Fischer Mária zsidó volt, Lengyel Dénest munkaszolgálatra hívták be, de a Vörös Hadsereg katonái úgy szabadították fel, hogy fogságba hurcolták a Szovjetunióba. Szovjet, román és nyugati fogságot taglal az a könyv is, amelyet Benkõ Levente (szerzõtársa Papp Annamária) mutatott be a közönségnek. A Magyar fogolysors a második világháborúban címû kétkötetes munka ismertetése nyomán mind Somlyón, mind Csehben többen jelezték: a Szilágyságban élnek még túlélõk, érdemes õket és a családi irattárakban, valamint levéltárakban õrzött dokumentumokat faggatóra venni. Sándor Ferenc édesapja, Végh Lajos fájdalmában. RMDSZ Zilah városi szervezete osztozunk Végh Sándor családjának gyászában, melyet édesapja elvesztése okozott. Az RMDSZ Szilágysomlyói szervezete édesapja, Végh Lajos elvesztése miatt érzett fájdalmában. Szilágycseh közössége nevében, Varga András

5 Szilágyság/22. Oktatás június Ballagás Szilágycsehben A ballagás mindig egy ünnep, melyben egyszerre van jelen az emlékezés és a búcsú, az útra hívás és az új út iránti kíváncsiság és a majdani megérkezés reménye. Erre az új útra készítettünk fel benneteket a tanórákon, de a tantárgyakhoz köthetõ ismeretek mellett kialakult és tudatosult bennetek az értékrend, tudjátok mi a rossz és mi a jó, hogy majd évtizedek múlva, túl az iskola tér-és idõbeli határain, biztosan tudjatok választani, s ez az értékrend kifogyhatatlan lelki tartalék maradjon. Gratulálok az elért eredményekhez, külön szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik jeleskedtek a közösségi munka területén is, tagjai voltak a diáktanácsnak, a Berekenye Színjátszó, - Néptánc Együttesnek, és nemcsak az osztályban teljesítettek ragyogóan, hanem figyeltek a közösség tagjaira is, feladatokat teljesítettek és mindig csak az igen volt a válasz, soha a nem. Kedves ballagók! Az úton, melyet most választottatok, ne a száguldás legyen a fõ cél, mert akkor nem Dénes István lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület generális direktora szolgált az ünnepi istentiszteleten, és köszöntötte a búcsúzó diákokat. Emlékezett az itt eltöltött évekre, hiszen õ is a Zilahi Református Kollégiumban érettségizett az elsõ végzõs osztályban 16 évvel ezelõtt. Akkoriban még nagyon nehéz körülmények között tanultunk. Az elsõ másfél évben a párhuzamos két osztály improvizált körülmények között tanult. Az egyik az RMDSZ akkori megyei székházának az üléstermében tanult, a másik az esperesi hivatal tanácstermében tartotta az órákat. Szorosan voltunk, ez sokszor jól is jött rögtönzések alkalmával. Magunk hordtuk a fát, raktunk tüzet. A X. osztály közepén kerültünk a volt 1-es líceum épületébe. Az egyikben voltak az osztályok, a másik épületben a bentlakás, de ott is mostoha körülmények voltak. Mi, fiúk voltunk a harmadik emeleten, alattunk volt a román osztályok fiúbentlakása. Sokszor mentünk szitkok, bozgorozások közepette a másik épületbe, az osztályokba. De még a hidegvízellátás is Felhívás Az Apáczai Közalapítvány 2010-ben életre hívta a HATÁRTALANUL elnevezésû programot, amelynek célja, hogy minden magyarországi középiskolás legalább egyszer ellátogasson a szomszédos országok magyarlakta területeire. A kárpát-medencei szintû program erdélyi partnere a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT). A MIT a napokban útjára indította az erdélyi ifjúsági szállásokat összegyûjtõ honlapot, melyet a bõvülõ tartalommal együtt a programot kezelõ Apáczai Közalapítvány honlapjáról is el lehet majd érni (www.apalap.hu). A közeljövõben beindítunk egy erdélyi rendezvénynaptárt népszerûsítõ honlapot is, melynek célja, hogy az Erdélybe látogató iskolás csoportoknak a kirándulás mellett lehetõségük legyen bekapcsolódni egy éppen zajló ifjúsági vagy más jellegû rendezvénybe. Ez utóbbi egyben jó lehetõség arra is, hogy a magyarországi diákok ne csak helyszínek és útvonalak közül válasszanak, hanem részt veszitek észre az utat szegélyezõ tájat, a szépséget, a kezüket felétek nyújtó embereket, a közösséget. Ahhoz, hogy célba érjetek szükséges a kitartás. A patak és a szikla összecsapásakor a patak kerül ki gyõztesen. Nem az ereje, hanem a kitartás Az iskola szellemisége akadozott. Az akkori kilencedik osztály hivatalosan nem létezett, a tanfelügyelõség nem ismerte el a létét. Alig érettségi elõtt sikerült Seres Dénes szenátornak kieszközölni a tanügyminisztertõl azt, hogy külön rendelettel elismerje az osztályt, és le tudtunk érettségizni. Pedig ez nem lehetett könnyû, hiszen az RMDSZ akkor ellenzékben volt, neki mégis sikerült. Tehát leérettségizhettünk, de ez az utolsó pillanatig bizonytalan volt. A bizalmat kiérdemelte a két osztály, hiszen azóta is bizonyították a diákok, hogy értékes és jó útravalót kaptak az iskolától. Azóta sokat fejlõdött az iskola. Az épület is sokat változott. Példaértékû, ami ott történik. Beindult az elemi oktatás, tehát jó úton haladunk ahhoz, hogy megvalósítsuk az óvodától érettségiig az anyanyelven történõ oktatást önálló intézményben. Most az általános iskolai osztályok beindításáért folyik a harc. A diákok bizonyítottak. Nem csak azzal, amit a tanároktól a tananyag elsajátításával kaptak, hanem az iskola szellemisége is más volt. Szégyelltünk miatt. Ne feledjétek nehéz és kemény világban élünk. Nehéz és kemény feladat embernek maradni. Útravalóként egy ismeretlen költõ kitartásra buzdító sorait szeretném a vándortarisznyátokba ajánlani: Ha úgy érzed, a sok gond leterhel. Pihenj, ha kell- de soha ne add fel! Köszönöm, hogy meghallgattak. Bodea György rosszak lenni. Tiszteltük tanárainkat, és azok is tiszteltek minket. Ez most is így van. Erdél délyi szállások egy helyen en a Határ tártalanul! talanul! prog ogramho amhoz vehessenek az adott régió kulturális és ifjúsági életében is. Jelen felhívással szeretnénk eljutni mindazokhoz, akik közösségi tulajdonban levõ szálláshelyeket üzemeltetnek (egyházi, alapítványi vendégházak, bentlakások stb.), és szeretnének bekerülni az említett adatbázisba. Az adatok feltöltésére közvetlenül a honlapról is van lehetõség, a következõ címen: Az említett kategóriájú szállások díjmentesen kerülnek be az adatbázisba. Emellett természetesen a szolgáltatói szféra számára is lehetõség van a hirdetésre, melyet június 30-ig ingyen ajánlunk, ezt követõen pedig fizetés ellenében. A feltöltött adatok szervezeti jóváhagyást követõen kerülnek fel a honlapra. A feltöltéssel vagy más részlettel kapcsolatos észrevételeket kérjük, küldjék a címre. Várjuk jelentkezésüket! Sándor Krisztina elnök Ballagó gó diák búcsúja Tisztelt tanárok, szülõk! Kedves diáktársak! Azt mondják, hogy a gödörásásán kívül nem sok dolog van, amit felülrõl lehet elkezdeni. Ez így igaz, én mégis találtam egy pár dolgot, amelyek analóg módon mûködnek, ezek a TANULÁS, az információgyûjtés, az önmegismerés... Elmondhatom, hogy az itt eltöltött négy év a felszínrõl való mélybe ereszkedés folyamatát jelentette számomra. Az elsõ iskolai napon... meleg szeptemberi délelõtt, több száz gyerek tódult be az iskola udvarára, zsibongás, tágra nyílt fülek, fürkészõ szemek, kíváncsiskodó ajkak... õk voltunk mi. Mindegyikõtök emlékszik valamire, talán egy felszaladt harisnyára, egy komor tanári tekintetre, egy ajtónyikorgásra, egy kísértetiesen magas folyósóra, egy kopott padra, egy csobogó kútra. Egy felületi réteget, a külsõt, a látványt tapasztaltuk. Gyermeki önfeledtséggel, öntudatlanul kezdtünk neki az ásásnak, az elsõ méternél arra gondoltam... négy év... mi az?... hamar eltelik. De fokozatosan mélyebbre kerültünk, szorgalmasan dolgoztunk, néha pihentünk... feltártuk Einstein relativitáselméletét, lecsavartuk a dupla-hélix molekulát, belebújtunk az atommagba... Most már nehéz abbahagyni a munkát, nehéz letenni a szerszámokat, hisz minden kívülrõl jelentéktelennek tûnõ eszköz, minden elmondott szó, rideg arc értékkel, szépséggel telítõdött, minden apró emlék, savként maródott bele a tudatunkba. Jó volt humuszos földben kutatni, elmerülni, a pillatantokat az örökkévalóságig tágítani, vágyakat szõni, kudarcot, sikert átélni, virágzó szilvafát látni. A nosztalgiázás után itt az ideje a köszönetnyilvánításnak. Hálával tartozunk mindazoknak, akik lámpát tartottak nekünk a tudás labirintikus folyósóin, akik kibiztosították kötelünket minden egyes ereszkedéskor... Bár a kötelet néha túl szorítónak, fullasztónak éreztük... és ilyenkor lázadoztunk, háborogtunk a szabályok, korlátozások, büntetések ellen. Mára már tudom, hogy mindezek a mi biztonságunkat, fejlõdésünket szolgálták. Most valami változást észlelek, talán egy agyagos réteg következik, sok kihívással, izzasztó munkával, de van célom, ami nem más, mint hogy a MAGMÁIG fúrjam magam, hogy megtudjam, mibõl lesz a nagy hegy, hány ásónyom kell a sikerhez, az önmegvalósításhoz, a kibontakozáshoz. Azt ajánlom nektek, kedves végzõsök, hogy nagy lendülettel álljatok neki az elõttünk álló vizsgáknak, izgalmaknak, és kívánom hogy sok sikerben, örömben legyen részetek. Végezetül szeretném Kunderát idézni, aki a követketõképpen fogalmazta meg a teher alatt álló ember gondolatait: De vajon a nehéz valóban szörnyû, a könnyû pedig valóban csodálatos? A legsúlyosabb teher ránk nehezedik, leroskadunk alatta, földhöz lapít bennünket. Minél nehezebb a teher, annál közelebb kerül életünk a földhöz, annál valóságosabb és igazabb. Ezzel szemben a teher teljes hiánya azt okozza, hogy az ember könyebbé válik a levegõnél, immár csak félig valóságos, s bár mozdulatai szabadak, semmi jelentõségük. Köszönöm a figyelmet és viszontlátásra 2021-ben! Elhangzott május 26-án, a Silvania Fõgimnázium diákjainak ballagásán. Elmondta Baczó Andrea a XII.H.

6 6. Részvétnyilvánítás Szilágyság/ június 3. osztozunk Végh Sándor gyászoló családjával, édesapja Végh Lajos fájdalmában. Kraszna község nevében, Pop Imre édesapja Végh Lajos fájdalmában. Szilágynagyfalu község nevében Mate Radu és Katona Farnas Sándor al osztozunk Végh Sándor édesapja Végh Lajos fájdalmában. Sarmaság község nevében, Dombi Attila édesapja, Végh Lajos fájdalmában. Együttérzésünk enyhítse a Kémer község nevében, Szabó Levente osztozunk Végh Sándor gyászoló családjával, édesapja Végh Lajos fájdalmában. Együttérzésünk enyhítse a gyászoló család fájdalmát! Szilágybagos község nevében, Marina Ida édesapja, Végh Lajos fájdalmában. Szilágyperecsen község nevében, Boncidai Csaba édesapja Végh Lajos fájdalmában. gyászoló család fájdalmát! magyarkecel község nevében Berceanu Sandu, Seres Árpád al. édesapja, Végh Lajos fájdalmában. Varsolc község nevében, Bréda Lajos édesapja, Végh Lajos fájdalmában. Sámson község nevében, Kis-Juhász Csaba édesapja Végh Lajos fájdalmában. Együttérzésünk enyhítse a Baksa község nevében Barou Ioan, Demjén Katalin al édesapja, Végh Lajos fájdalmában. Debren község nevében, Csapó Károly osztozunk Végh Sándor gyászoló családjával, édesapja Végh Lajos fájdalmában. Együttérzésünk enyhítse a gyászoló család fájdalmát! Ipp község nevében, Boer Ioan, Orbán Attila al osztozunk Végh Sándor édesapja, Végh Lajos fájdalmában. Kárásztelek község nevében, Faluvégi Ferenc édesapja, Végh Lajos fájdalmában. gyászoló család fájdalmát! Benedekfalva község nevében, Romocea Sorin, Gergely Csaba al édesapja, Végh Lajos fájdalmában. Együttérzésünk enyhítse a Kusaly község nevében Meseºan Ioan, Varga Béla al osztozunk Végh Sándor édesapja, Végh Lajos fájdalmában. Együttérzésünk enyhítse a Haraklány község nevében, Dobrai Ferenc osztozunk Végh Sándor édesapja, Végh Lajos fájdalmában. Együttérzésünk enyhítse a gyászoló család fájdalmát! Cigányi község nevében, Major András édesapja, Végh Lajos elvesztése miatt érzett fájdalmában. Szilágyszeg község nevében, Molnár József édesapja Végh Lajos fájdalmában. gyászoló család fájdalmát! Márkaszék község nevében Roºan Dumitru, Borzási Gyula al édesapja, Végh Lajos fájdalmában. Eugen Bãlãnean, Sárközi Pál al osztozunk Végh Sándor édesapja, Végh Lajos fájdalmában. A Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács (SZIT) elnöksége

7 Szilágyság/22. Ifjúság június Kez ezdemény deményezõ ezõ fiataloka talokat t a helyi yi közigazga zigazgatásokba A Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács (SZIT) az elmúlt évben a szilágycsehi Partiumi Ifjúsági Konferencia alkalmával elindított egy képzési folyamatot a Szilágy megyei fiatalok számára, amivel a kesõbbi társadalomszervezési, önkormányzati szerepvállalásra szerétnénk felkészíteni a szilágysági magyar ifjainkat. Ennek érdekében egy komplex projektet dolgoztunk ki, amely során, a nonformális oktatási technikák alkalmazása révén, a fiatalok mind az elméleti háttér elsajátítására, mind a gyakorlatban való tapasztalatszerzésre is lehetõséget kapnak. A projekt gyakorlati oldalaként minden magyarok által lakott Szilágy megyei község, város helyi tanácsának a munkájába szerétnénk bekapcsolni a helyi fiatalokat, kezdetben megfigyelõként, akik részt vesznek majd a tanácsüléseken, hogy betekintést nyerjenek egy önkormányzati képviselõ konkrét, mindennapi munkájába. A célunk ezzel az lenne, hogy az önkormányzati rendszert a fiatalokhoz közelebb hozva, segítsék majd annak munkáját, és szakszerûen képviseljék majd az ifjúság érdekei mellett a magyar közössegeink érdekeit. Úgy véljük, hogy a gyakorlati tapasztalatszerzéssel, és annak komoly elméleti megalapozásával elérhetjük a kitûzött célt, és az ifjúsag nem csak koncepciók szintjén, hanem gyakorlatilag is a szilágysági közösségeink tartóoszlopává tudna válni, és olyan meghatározó társadalomszervezõ energiafaktorként funkcionálna, amelybõl mind a helyi tanácsok, mind a magyar közösségeink profitálhatnának. A projektben való részvételre június között lehet jelentkezni a weboldalon. A képzéssorozat elsõ szakaszára június végén, majd a második szakaszra az októberi Véget ért az Építjük Erdél délyt partiumi közösségi össégi vez ezetõképzõje etõképzõje hónap folyamán kerül majd sor. Mire van szükség a résztvételhez? - kitöltött jelentkezési ûrlapra (www.szit.ro) - 18 és 35 év közötti szilágysági magyar fiatal kell legyen a jelentkezõ - az RMDSZ helyi szervezetének és egy ifjúsági szervezetnek az ajánló levele - nyilatkozat arról, hogy az RMDSZ színein kívül, sem függetlenként, sem más politikai szervezet vagy civil tömörülõs színeiben nem indúlt önkormányzati tisztségviselõ jelöltként vagy más tisztségekért - egy 1-3 oldalig terjedõ esszé írása a,,mit jelent számomra a közösségi munka? címmel A projektünk elsõdleges támogatója az Országos Ifjúsági és Sport Hatóság és az RMDSZ Szilágy megyei szervezete. Máté József, SZIT elnök Az Építjük Erdélyt országos képzéssorozat partiumi részének utolsó hetén a jelenlevõ fiatalok olyan kommunikációs alapismeretekbe nyerhettek betekintést, amelyek elengedhetetlenek egy közéleti szereplõ számára. A közösségi vezetõképzõ harmadik hetén tárgyalt témakörök az elõzõ két képzés anyagát kampánytechnikákról és stratégiákról tartott elõadást a fiataloknak, kihangsúlyozva a jövõ évi választásokra való felkészülés fontosságát. Ugyanakkor bemutatásra került a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács által kezdeményezett, hamarosan induló önkormányzati képzéssorozat, melynek célja az ifjúság kidolgozása által mélyítve el az elõadás anyagát. A pénteki szabadnapot a csapat a zsibói botanikus kert meglátogatásával, illetve a szabadban hússütéssel és különbözõ csapatépítõ játékokkal töltötte. A képzés folytatásában, vasárnap Bodor László MIÉRT elnök, a Félsziget Fesztivál igazgatója tartott elõadást a résztvevõknek egy fesztiválméretû rendezvény szervezésérõl és kommunikációs stratégiáiról beszélgetve a fiatalokkal. A továbbiakban pedig Szõcs Edit, tréner közbenjárásával a kommunikáció típusairól tanulnak a jelenlevõk, majd hétfõn délelõtt Porcsalmi Balázs, webdesignerrel az online arculati elemek kerültek elemzésre. Hétfõn, május 30-án hivatalosan is befejezõdött az RMDSZ Fõtitkársága és a Magyar Ifjúsági Értekezlet által szervezett Építjük Erdélyt partiumi közösségi vezetõképzõje. A képzéshetek véget értek, azonban az itt elkezdett közös munka nem fejezõdik be. A közösségi vezetõképzõn, akárcsak a székelyföldi szakasz esetében, Partiumban is egy olyan szakmailag felkészült, összeforrott csapat alakult ki, amely a jövõben is képes lesz közös projektek kidolgozásán és megvalósításán együttmûködni - ismertette Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára. Ugyanakkor ezek a fiatalok aktívan bekapcsolódnak a jelenleg zajló Erdélyi Konzultációba, valamint az RMDSZ és a MIÉRT jövõbeni rendezvényeibe és kampányaiba, a képzésen tanultakat úgy egyéni fejlõdésük, mint a helyi közösségek és a térség magyar lakosságának érdekében kamatoztatva egészítette ki. A közösségi vezetõképzõ a továbbiakban két hét múlva a szórvány csapat harmadik találkozásával folytatódik Enyeden, mely egyben lezárja az Építjük Erdélyt elsõ modulját. Ezt követõen a képzéssorozat õsszel a hátralevõ két modullal kampánymenedzsment háttérszervezõknek, illetve kommunikációs képzés jelöltek számára veszi újra kezdetét. Az Építjük Erdélyt során létrejött csapatok mindhárom térségben egy olyan ifjúsági réteget képviselnek, amely éves távlatban képes közösségi jövõkép kialakítására, továbbá a képzések alkalmával megteremtett szakmai alap, valamint kapcsolatok, együttmûködési lehetõségek által hozzájárul az erdélyi magyarság hatékony érdekképviseltéhez emelte ki Kovács Péter. Bõvebb információk a honlapon olvashatóak. kiegészítve, olyan átfogó elméleti és gyakorlati tudást nyújtanak a fiataloknak, melyeket a mindennapi, a helyi közösségek érdekében kifejtett munkájuk során hasznosíthatnak. A képzés keretén belül, a Szilágy megyei RMDSZ szervezésében szombat délután egy széleskörû kötetlen beszélgetésre került sor, melyen a partiumi közösségi vezetõképzõ csapata a Szilágy megyei fiatal politikusokkal és tisztségviselõkkel ismerkedett meg, tapasztalatokat cserélve és közös megoldásokat keresve a térség problémáira. A találkozó alkalmával Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára a jelenlegi politikai folyamatokról tanácskozott a jelenlevõkkel, kitérve az ifjúság munkájának és lelkesedésének jelentõségére az RMDSZ új fejezetének, valamint a most zajló Erdélyi Konzultáció sikerének szempontjából. A továbbiakban Porcsalmi Bálint szakmai felkészítése a köztisztségviselõi szerepvállalásra. A közösségi vezetõképzõn a délelõtt folyamán a nyilvános beszédé volt a fõszerep, melynek keretén belül a jelenlevõk Porcsalmi Bálint kampánytanácsadóval a nyilvános beszéd típusait, a megjelenés, öltözködés szerepét, illetve a sajtóval való kapcsolatok módját és fontosságát vizsgálták meg. Az interjú-szimulációk során a fiataloknak alkalmuk nyílt önmagukat is kipróbálni a tévészereplés mûfajában, saját és egymás hibáiból vonva le hasznos tanulságokat. Ezt megelõzõen, a a múlt hét folyamán a Szilágycsehben összegyûlt 17 partiumi résztvevõ csütörtökön Farkas András, projekt- és pályázatmenedzser segítségével a szervezetek arculatáról valamint a különbözõ forrásszerzési módszerekrõl tanult, gyakorlatok és közös projektek

8 8. Életmód Szilágyság/ június nap, 2 kiló Salaktalanító, bõrszépítõ eperkúr kúra Hívd segítségül a nyár legédesebb gyümölcsét, és nemcsak a plusz kilóktól szabadulsz meg, de bõrödet és szervezetedet is felfrissítheted. Az elsõ nyári hetek legkedvesebb gyümölcse az aprócska, ám annál több jótékony tulajdonságot magáénak tudó eper, mely ínycsiklandozó ízével és finom illatával mindenkit csipegetésre csábít. Fogyasztása során azonban nem kell aggódnod plusz kilóid miatt, sõt, a gyümölcsök királynõje segít megszabadulni nemkívánatos túlsúlyodtól is. Az eper nem csak testsúlyodra, de bõröd állapotára is kiváló hatással van, így, ha szeretnél kívül-belül ragyogóvá válni, érdemes belevágnod egy, a vörös apróság fogyasztására épülõ karcsúsító kúrába. Diétánk segítségével salaktalaníthatod szervezeted, így öt nap alatt akár 2 kilótól is megszabadulhatsz. Nem beszélve arról, hogy az eperkúra végeztével csillogó, egészséges és hibátlan lesz bõröd is. Álomsúly könnyedén! Mindent az eperrõl Kedvencünk hosszú évszázadokkal ezelõtt Ázsiából indult hódító útjára - nem kevés sikerrel. Már az ókori görög civilizáció is felfedezte jótékony hatásait - és persze finom ízvilágát -, az antik rómaiak pedig eperkúrát javasoltak számos betegség, többek között gyulladások, veseproblémák, illetve különféle fertõzések és elégtelen légzés kezelésére. Az eper hihetetlenül magas C-vitamintartalommal rendelkezik - már 20 dkg gyümölcs elfogyasztásával pótolhatod napi szükségletedet -, minek köszönhetõen megerõsíti immunrendszered, segít megakadályozni a szabadgyökök sejtkárosító hatásait, továbbá anyagcsere-mûködésedre is jótékony hatással van. Az eper káliumtartalma segíti izomzatod fejlõdését, szabályozza szervezeted vízháztartását, emellett fenntartja sejtjeid ideális elektrolitegyensúlyát, ami rendkívül fontos egészséged megõrzése szempontjából. A gyümölcs B- vitaminjainak köszönhetõen továbbá karbantarthatod idegrendszeredet is. Nem véletlen az sem, hogy az epret az egyik legjobb vértisztító, méregtelenítõ és vizelethajtó gyümölcsként tartják számon, fogyasztása ugyanis jótékonyan hat májad és veséd mûködésére is. Belsõ tisztító hatásai természetesen külsõleg is megmutatkoznak, így bõröd szépségét is fokozhatod az eperkúrával: B5- és B6-vitamin-, illetve magnéziumtartalmának köszönhetõen bõröd felfrissül, antioxidáns hatása révén pedig véd a káros ultraibolya-sugárzástól, így a legjobb, ha eperkúrádat a nyaralás elõtti idõszakra idõzíted. Napozás után is használhatod Fokhagymás jércerizottó eperrel Hozzávalók: 20 dkg eper, 30 dkg jércemell, 1 fej fokhagyma, 0,5 dl száraz fehérbor, 1 csomag friss petrezselyem, 5 dkg mogyoró, 5 dkg mazsola, só, szerecsendió, gyömbér. Elkészítés: vajon megpirítjuk a csíkokra vágott jércemellet. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a fûszereket, a mogyorót és a mazsolát. Felöntjük a fehérborral, és még néhány percig forraljuk. Összekeverjük a külön elkészített párolt rizzsel, majd a kockákra vágott eperrel. A formából kiborítva tálaljuk. Konyakos eperízzel körbelocsoljuk, külsõleg, hisz remek hûsítõ pakolást készíthetsz belõle. A legfinomabb zsírégetõ gyümölcsök Revitalizáló epres arcmaszk Az arcmaszk minden bõrtípus számára ajánlott. Keverj össze három pépesített epret egy teáskanálnyi mézzel. Tisztítsd meg az arcodat, és utána tedd fel a pakolást. Hagyd hatni 15 percig, lemosás után pedig használd arckrémedet. Hogyan kövesd az eperkúrát? Ügyelj arra, hogy a napi három fõétkezés során elfogyasztott ételeid alapanyagainak egyike mindig az eper legyen. Az eperkúra idején napi 1 kg eper elfogyasztása javasolt minden nap. A kúra során nagyon fontos a folyadékpótlás is, ezért naponta igyál meg 2-2,5 liter szénsavmentes ásványvizet, melyet helyettesíthetsz cukormentes gyümölcs- vagy zöldséglevekkel is. Gyorsíthatod anyagcserédet, ha bélmozgást serkentõ gyógyvizeket fogyasztasz - például Parádi vizet. A fõétkezések között éhségérzetedet gyógyteák fogyasztásával - csalántea, mezei zsurló tea, kamillatea -, illetve eperbõl készült turmixszal - valamint a napi egy kilóból hiányzó epermennyiség elfogyasztásával - csillapíthatod. Mintaétrend 1. nap Reggeli: egy pohár natúr joghurt 10 dkg eperrel. Ebéd: 10 dkg mézben pácolt csirkemell, egy nagy pohár eperturmix. Vacsora: 10 dkg vajban párolt citromos tengeri halfilé, 20 dkg eper. 2. nap Reggeli: zabpelyhes epersaláta - két Epres különlegességek petrezselyemmel díszítjük. Eperomlett Hozzávalók: 20 dkg eper, 4 db tojás, 10 dkg margarin, 8 dkg rizsliszt, 5 dkg méz, juharszirup (ízlés szerint), 1 csomag friss citromfû. Elkészítés: a tojásokat kettéválasztjuk. A sárgáját a méz felével habosra keverjük. A fehérjét kemény habbá verjük, és hozzáadjuk a méz másik felét. Összekeverjük a két anyagot, és hozzászitáljuk a lisztet. Lazán összeforgatjuk, hogy a hab ne törjön össze. Vajazott, forró palacsintasütõbe tesszük, és evõkanál zabpehelybõl, 15 dkg eperbõl és három evõkanál natúr joghurtból. Ebéd: két tányér eperkrémleves zsírszegény tejjel készítve. Vacsora: 10 dkg pulykasült, 15 dkg eper, korlátlan mennyiségû friss salátalevél. 3. nap Reggeli: egy fõtt tojás, 30 dkg eper. Ebéd: 10 dkg bazsalikomos spenót, tíz nagyobb szem eperrel, kevés parmezánnal ízesítve. Vacsora: egy tányér zöldségleves, 25 dkg eper. 4. nap Reggeli: gyümölcssaláta 20 dkg eperbõl, 10 dkg kivibõl és 10 dkg répából. Ebéd: 15 dkg teljes kiõrlésû tésztából készült tésztasaláta, 20 dkg eper, egy köteg párolt spárga. Vacsora: pulykahúsos szendvics két szelet teljes kiõrlésû kenyérbõl, egy vékony szelet pulykahússal, uborkával, 15 dkg eper. 5. nap Reggeli: 10 dkg müzli egy pohár zsírszegény tejjel és 15 dkg eperrel. Ebéd: epres csirkemellsaláta 15 dkg csirkemellbõl, 20 dkg eperbõl és 20 dkg salátából. Vacsora: 25 dkg eper. Fontos! Ha csalánkiütésszerû tüneteket észlelsz bõrödön, kérd ki háziorvosod tanácsát a diéta folytatásával kapcsolatban. A kúra öt napig tartható. A kúrát várandós és szoptató kismamák, tinédzserek, emésztõszervi és daganatos megbetegedésekben szenvedõk nem alkalmazhatják. Mielõtt elkezdenéd, mindenképp kérd ki háziorvosod véleményét! rászórjuk az epret és az apróra vágott citromfüvet. Ha megsült, kettéhajtjuk, és juharsziruppal meglocsolva tálaljuk. Mentás eperkehely pezsgõhabbal Hozzávalók: 20 dkg eper, 5 dl száraz pezsgõ, 4 cl Curacao, 4 db tojás, 1 dl méz, 1 csomag friss menta. Elkészítés: a tojásfehérjét habbá verjük, mézet adunk hozzá, és a madártejhez hasonlóan pezsgõben meggõzöljük, majd kihûtjük. A megmaradt pezsgõbe beáztatjuk az epret, és friss mentát adunk hozzá. Hûtõben egy órát állni hagyjuk. A kehely aljába Curacaot öntünk. Rétegezve belehelyezzük a pezsgõhabot és az eperdarabokat. Tetejét mentával díszítjük. Horoszkóp oszkóp Kos A hetedet az érzelmi hullámzásaid fogják meghatározni. Nem is lenne ezzel baj, mert legalább nem unatkozol, ám a környezeted kissé nehezen tolerálja a hangulatváltozásaidat. Az a legegyszerûbb, ha elõre közlöd velük, hogy a napokban kiszámíthatatlan vagy. Bika A héten egy olyan embert sodor az utadba a sors, aki olyan szinten ellenszenves lesz, hogy képtelen leszel vele együtt dolgozni. Pedig a közös munkátokra nagyon számítanak a fõnökeitek, és bizony a további elõrelépésed is ezen múlik. Ikrek A héten hatalmába kerít az érzés, hogy téged kihasználnak a munkahelyeden. Ha ezt arra alapozod, hogy te mindent elvégzel, mégsem kapsz dicsérõ szavakat, akkor jobb ha felébredsz. Rák Ha egy nagyobb családi esemény következik, legyen az esküvõ vagy gyerekszületés, akkor jó lesz, ha elkezded félre rakosgatni a pénzedet! Nagy kiadásaid lesznek ugyanis, a bevételed pedig sajnos csökkenni fog. Oroszlán Magánéleted éppen romokban hever, még pedig miattad. Eszedbe jut vagy egy régi kedvesed, vagy a meglévõ kapcsolatodból jönnek elõ olyan emlékek, amikre még gondolnod se kéne. Szûz Valamiért rád tör az érzés, hogy túl sokat lustálkodtál az utóbbi idõben, ezért bele kellene kezdened egy sportba! Bátran válogass, mert most amihez nyúlsz, az sikerrel kecsegtet. Mérleg Az elõzõ heted mind magánélet, mind munkahelyi szinten igencsak zûrösre sikerült. Ezeket a napokat töltsd pihenéssel! Most elég lesz, ha csak félgõzzel dolgozol, mivel eddig már tettél le az asztalra, így fõnököd sem fog nyaggatni. Skorpió Ha te valakit nem kedvelsz, akkor azzal kíméletlen vagy. Így jársz most egy újdonsült kollégával, aki bár nem akar rosszat, olyan stílusa van, ami számodra elfogathatatlan. Nyilas Ne próbálj mindent és mindenkit olyan keményen irányítani! Sokkal könnyebben jutsz el a célodig, ha nem görcsölsz folyton. Bak Akkor tudod a legnagyobb sikereket elérni az üzleti életben is, ha õszintén és hitelesen viselkedsz másokkal szemben. Ez mindenre vonatkozik: legyen olyan az öltözéked, amilyen te vagy, viselkedésedbõl se a modorosság jöjjön le, és még a beszédedre is figyelj oda! Vízöntõ Végre újra magadra találtál. Egy kissé rohanósra sikerült az elmúlt idõszak, és ennek következményeként kicsúsztak a kezed közül az ügyeid. A munkahelyeden emiatt még várható némi kellemetlenség, javítanod kell a hibádat, de attól ne tarts, hogy fõnököd emiatt megorrol rád. Magánéleted jól alakul: ha párkapcsolatod már régi, akkor most fellángolhatnak a régi érzelmeitek. Halak Ha a héten lehetõséget kapsz arra, hogy fõnöki beosztásban folytasd a munkádat, akkor mindenképpen vállald el. Amiatt ne aggódj, hogy hogyan alakulnak az emberi kapcsolataid, mert kimondottan szeretni fognak a beosztottjaid, hiszen nagyon kedves tudsz lenni, és bár elvársz legalább annyit tõlük, mint saját magadtól, de legalább következetes is vagy.

9 Szilágyság/22. Mit mûvel el az internet net az agyunkkal? Eltompítja az emberek agyát, ezért az internet kikapcsolására és több gondolkodásra buzdít Nicholas Carr amerikai író, technológiáról és kultúráról jegyzett írások népszerû szerzõje. Carr a The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains (A felszínesség: mit mûvel az internet az agyunkkal) címû kötetében ír arról, hogy az internetezés nehezítheti a koncentrálási képességet, vele együtt a gondolkodást is. Nehéz ellenállni a technológia csábításának, de itt az ideje megpróbálni - jegyzi meg könyvében, amely máris több mint 50 ezer példányban kelt el az Egyesült Államokban. Carr álláspontja szerint az információs technológia befolyással van az emberek gondolkodására, érzelmeire, de még az agy szerkezetére is. A történelemben minden új technológia - például a térkép és az óra - megváltoztatta az emberek észjárását, de Carr szerint az internet különösen veszélyes. Az író az 1980-as években tett szert elsõ számítógépére. Egészen az utóbbi évekig buzgón használta az internetet, de aztán zavaró változásokat észlelt gondolkozásában.,,elvesztettem koncentrálási képességemet - mondta egy szöuli konferencián. Elismeri, hogy a világhálónak hatalmas elõnyei vannak, de óriási mennyiségû információt bocsát rendelkezésre hihetetlen sebességgel. Az internet egyben olyan közeg, amelyben gyakoriak a megszakítások és a zavaró dolgok. Carr úgy véli, a keresõmotorok csak tovább rontják a helyzetet, mert mindenkit ugyanahhoz a forráshoz vezetnek. A közösségi háló - legyen bármilyen szórakoztató is - csak fokozza az emberek zavarát azzal, hogy információs morzsákkal bombázza õket.,,olyan gyorsan jutunk olyan sok információhoz, hogy állandó kognitív túlterhelés alatt vagyunk - mondta.,,elveszítjük képességünket arra, hogy megmondjuk, mi fontos és mi nem. Mindenáron csak új információt akarunk - fejtette ki. Ezzel szemben, ha valaki felcsap egy könyvet, csak betûk vannak a lapon, nincs semmi, ami megzavarná az egységet, ez pedig segít abban, hogy mélyen tudjunk gondolkozni - fogalmazta meg véleményét az író. (mti/afp) WHO: rákkeltõ lehet a mobiltelefon on Több száz rózsaszínbe öltözött szõke nõ vonult fel szombaton a lett fõváros, Riga utcáin. A Szõkék menetét idén harmadszor tartották meg: az elsõ felvonulásra 2009-ben került sor a gazdasági válság nyomasztotta lettek felderítése céljából. Több mint 500 regisztrált résztvevõnk van, közöttük 15 új-zélandi, hét finn, hét olasz és 32 litván szõke nõ - mondta el Marika Gederte, a Szõkék Lettországi Szövetségének elnöke. A szõkék 2009-ben ötölték ki a felvonulást, amikor a 2,2 milliós lélekszámú volt szovjet tagköztársaság gazdasága 18 Kaleidoszkóp június Rózsaszínbe öltözött szõkék meneteltek a lettek jókedvéér edvéért százalékos recessziót produkálva összeomlott. Az EU-tagállam Lettországot azóta is szigorú megszorító intézkedések sújtják, a gazdaság csak lassan lábal ki a válságból, így a letteknek kevés alkalmuk akad mosolyogni. A Szõkék menete nagy sikerének köszönhetõen megszülettek a társrendezvények is: Marylin Monroehasonmásverseny, szõke hölgyek koncertje és a rózsaszínruhás felvonulás. A menet alatt összegyûjtött pénzt lett karitatív szervezetek kapják. (mti/afp) A csecsemõk jobban tudják, mikor éhesek A mobiltelefon használata növelheti az agydaganat bizonyos típusainak kockázatát - állapította meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) régóta várt, kedden nyilvánosságra hozott állásfoglalásában. Az eddig rendelkezésre álló összes tudományos adat arra utal, hogy a maroktelefont az,,esetlegesen rákkeltõ kategóriába kell sorolni - közölte egy 14 ország 31 tudósából álló munkacsoport Lyonban, a WHO részeként mûködõ Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) székhelyén. A szakértõk egyhetes tanácskozásuk során több tucatnyi tanulmányt vettek alapul annak eldöntésére, hogy lehet-e kapcsolat a rákbetegség és a mobiltelefonok, a mikrohullámú sütõk és a radar kibocsátotta elektromágneses sugárzás között. A tudóscsoport végül a mobiltelefonokat abba a 2B jelzésû - vagyis emberre nézve esetlegesen rákkeltõ - kategóriába sorolta, amelyben a DDT rovarirtó és a benzinmotor kipufogógáza is szerepel. A lépés arra sarkallhatja az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), hogy vizsgálja felül a mobilhasználattal kapcsolatos ajánlásait - mondták el az IARC szakemberei, akik ugyanakkor jelezték, további kutatásokra van szükség ahhoz hogy bármilyen határozott választ lehessen adni a rák és a mobilozás közötti estleges kapcsolatra. A WHO korábban úgy foglalt állást, hogy nincs megalapozott bizonyíték a kapcsolatra. Tavaly egy nagyszabású, 13 ezer mobilhasználót tíz éven át követõ tanulmány nem talált világos választ arra, hogy van-e kapcsolat a mobiltelefon használata és a rák között. A kutatás azonban utalt egy estleges kapcsolatra a túlzott mobilhasználat és az agydaganat egy ritka, de gyakran halálos kimenetelû fajtája, a glióma kialakulása között. A mobilok rendkívüli népszerûsége a szakértõk számára szinte lehetetlenné teszi, hogy összehasonlítsák az agytumorban szenvedõ mobilhasználókat azokkal, akik nem használnak maroktelefont. Egy tavalyi felmérés szerint a mobilelõfizetõk száma világszerte elérte az ötmilliárdot, a Föld lakosságának háromnegyedét. A mobilozási szokások ugyancsak rengeteget változtak azóta, mióta az elsõ tanulmányok évekkel ezelõtt megjelentek, és az sem világos, hogy az akkori kutatási eredmények vajon érvényesek-e még. Mivel sok rákos daganat kifejlõdése évtizedeken át tart, a szakemberek szerint lehetetlen kizárni a mobilok hosszú távú egészségügyi kockázatát. Az eddig publikált tanulmányok egy évtizednél tovább nem követték a kutatásban szereplõ embereket. (mti/reuters/ap) Az édesanyák nyugodtan rábízhatják csecsemõikre a napi étkezések idejének és mennyiségének eldöntését, illetve aggodalom nélkül használhatják az etetés módszerét a nyûgös babák megnyugtatására - állítják a szakemberek.,,a babáknak meg van az a veleszületett képességük, hogy szabályozni tudják a táplálkozásukat. Ezért azt tanácsoljuk az édesanyáknak, hogy bízzanak a gyermekeik ösztöneiben - hangsúlyozta Lynne Daniels, az ausztráliai Brisbane-ben mûködõ Queenslandi Mûszaki Egyetem professzora.,,az anyukák adják a tápanyagot, a babák pedig eldöntik, hogy mennyit akarnak enni belõle - tette hozzá a szakember, aki szerint az elhízás elleni védekezést minél korábban érdemes elkezdeni. A szülõk jelenleg két táborra oszlanak a csecsemõk megfelelõ étkeztetésének kérdésében. A hagyományos módszer szerint a babákat szigorú idõközönként - négy óránként - kell etetni, hogy hamar hozzászokjanak a napi rutinhoz. A másik szemlélet az úgynevezett,,igény szerinti etetés, amikor az édesanyák csak akkor állnak elõ az anyatejjel, vagy a tápszerrel, amikor a babák éhesek. A kutatók 293 kismamát követtek figyelemmel a gyermekeik megszületését követõ elsõ két évben. Mindegyik résztvevõt megkérdezték a nevelési szokásairól és 14 hónaposan megmérték a babák súlyát.,,a saját igényeik szerint táplálkozó babáknak nagyobb valószínûséggel volt alacsonyabb a testtömegük - mondta Daniels, elismerve, hogy még korai lenne hosszú távú következtetéseket levonni az eredményekbõl. A szakemberek szerint az anyukáknak nem szabadna játékkal, vagy alternatív fogásokkal rávenniük a babákat az evésre. A síró babák etetéssel való csitítása egészen addig jó megoldás, amíg nem jár együtt a gyerekek ösztönös étvágyának felülírásával.,,a kényszerítõ módszerek alkalmazása arra tanítja a babákat, hogy ne az éhségérzet elnyomása, vagy a jóllakottság érdekben egyenek, hanem más okokból - idézte a szakembert a Daily Telegraph. Az eredményeket az Isztambulban megrendezett European Congress on Obesity (európai kongresszus az elhízásról) résztvevõi elõtt ismertették a szakemberek. (mti)

10 10. Sportvilág - Humor Szilágyság/ június 3. VIII. Pünkösdi Kupa,,Annyit elmondhatunk, hogy eddigi tornáink közül ez volt a a legggördülékenyebb (és legzavarmentesebb) a szervezés szempontjából írta a krónikás a múltheti beharangozóban. És valóban elmondhatjuk, hogy Dobán újból,, nagyon jól éreztük magunkat mindvégig, és újból csak hálával tartozunk a Csapó Károly mögött felsorakozó dobaiaknak és vérvölgyieknek az irántunk tanusított vendégszeretetért és felejthetetlen kellemes percekért. Kezdõdött minden az alapos szervezõmunkával, aminek tanácskozásaira Sütõ Öcsi és Kovács Kuruc Jancsi is hivatalos Csapó Károly, Végh Sándor, Nagy Mihály, Lõrincz Ödön, Balogh Tibor és Végh Csaba társaságában. Jólesõ érzés azt tapasztalni, hogy léteznek komoly barátaink, mozgalmukért, a labdarúgásért, szülõfalukért bármit vállaló minõségi emberek, akik hetekkel a rendezvény elõtt mindent alaposan átgondoltak, megtárgyaltak, megterveztek, és azokat szószerint végrehajtották a készülõdés utolsó heteiben. Ragadós kellene legyen a dobaiak példamutatása, akik immár harmadszor szervezték meg önzetlenül focitornánkat. Folytathatnám azzal, hogy minden alkalommal 70 literes üstökben rotyogtatta István Pál és Fazakas István a finom gulyást vagy birkapörköltet, amibõl minden barátjukat megvendégeltek a dobaiak. Úgy általában is jó volt hangulat, kellemes az idõjárás, Stefi vigan árulhatta söreit, és mintha a durváskodások, veszekedések és a reklamálások is elmaradtak volna, s sportszerûség jellemezte a mérkõzéseket. Igaz most bõvében voltunk jobbnál-jobb játékvezetõkkel, akik ingyen vállalták az egésznapos probatételt: Stâncel Vasile, Balogh István, Antal Ferenc Fradi, Püsök Zoltán, Almási Tibor, Király Zoltán, Georgescu Pál, Németh András, Pap András és Dobrai Mózes. Megtisztelte rendezvényünket Árgyelán Zoltán is, a szatmári Olimpia és a zilahi Armãtura egykori jellesége. Nem maradhattak el lehûségesebb szurkolóbarátaink sem, Kémerrõl (Oláh Pál, Bereczki Béla), Kõrösfõrõl (Kovács Kató Albert, Kovács Cseva Lajos), Matolcsi Gyula, Nagy Miklós (Zilahról). Újból jelen voltak játékosként vagy szurkolóként közösségeik életével foglalkozó ek, igazgatók és lelkészek, például Dobrai Ferenc és Kádár Tamás (Diósad, akik végig futballozták valamennyi mecsüket); akárcsak Dénes András (Varsolc); Szabó Levente és Szoboszlai Attila (Kémer); Tóth Sándor és Csapó Károly (Debren község); Varga András (Szilágycseh); Dombi Attila, Dari Tamás, Keresztes Zoltán (Sarmaság); Balázs Zoltán (Szilágyerked) stb. A torna reggelén Pribék Sándor,, Berek nevû csapata nem állott össze. A többi 16 csapatot már szerdán (május 18- án) négy csoportba sorolták a zilahi RMDSZ irodáján a szervezõ bizottság és 4 csapat képviselõje: Sütõ József, Dull Sándor, Kovács Kuruc János, Birta Tamás János, Kiss Attila. Az A csoport: Kraszna, Kõrösfõ, Diósad, Varsolc-Perecsen; B csoport: Kémer, Doba 2, Ráton, Szilágyzovány; C csoport: Szilágysámson- Mocsolya, Somlyóújlak, Sziágycseh, Doba1; D csoport: Szilágybagos, Sarmaság, Désháza, Tabdi (Vérvölgy magyarországi testvértelepülése). A csoportselejtezõkbõl kétkét csapat jutott tovább a nyolcasdöntõbe: Körösfõ, Diósad, Doba2, Szilágyzovány, Szilágycseh, Doba 1, Sarmaság és Tabdi. Közöttük szoros mérkõzések következtek kieséses alapon, éspedig: A1-C2 Diósad- Szilágycseh=0-3; C1-A2-Doba1-Körösfõ=5-1; B1-D2 Szilágyzovány-Sarmaság=0-1; D1- B2 Tabdi-Doba2=3-0. Az elõdöntõkben Tabdi 2-0-al gyõzött Szilágycseh csapata ellen, míg Doba válogatott csapata ugyanolyan eredeményt ért el Sarmság ellen. A döntõ mérkõzésen Tabdi 1-0-al gyõzött a dobaiak ellen, így az övék lett az idei kupa és egy évig a vándorkupa is (amit Vérvölgyön õriznek a jövõ Pünkösdig). A harmadik helyért a 7 méteres rugásokkal Sarmaság csapata 3-2 arányban bizonyult jobbnak Szilágycseh ellenében. A szépséges kupákat és a három elsõ csapatnak az érméket Balogh Tibor adományozta (Baltidob autóbontó), a diplomákat, a kelyheket és az ajéndékokat Végh Sándor prefektus, Csóka Tibor a megyei tanács alelnöke, Szilágyi Róbert, az RMDSZ ügyvezetõ elnöke és Csapó Károly nyújtotta át, még a gyereksereg is kapott különdíjat. Legjobb kapusnak Kocsis Csongor tûnt Sarmaságról, legtöbb gólt Csóka Gábor lõtt a dobaiak csapatából, a Fairplay díjat a kémeriek kapták. Még a Szervezõ Bizottság tagjainak is jutott egy kis figyelmesség: direkt erre az alkalomra Zilahon gyártatott és feliratozott bögre. Az eredményhirdetés után következett az annyira várt harmadik félidõ a szépen karban tartott vérvölgyi kulturotthonban. Kedvére szórakozhatot a férfitársaság délután 6 órától kezdve Béczi Karcsi (Royal) zenekarának produkciójára. Közös éneklés is volt, a tabdiak gondolom sokáig emlegetni fogják fogadtatásukat a Rákoczi-induló, Himnusz és Székely himnusz akordajinak ütemére. Fábián Sándor nek akadoztak köszönõ szavai, de még Végh Sándor is megilletõdött és szavakkal küszködött õ is. Hajrá fiúk, jövõre Dobrai Ferinél rúgjuk a labdát Diósadon. Legközelebb Kémeren focizunk augusztus 13-án a Szent István Kupa VIII.-ik tornáján. Támogatók: Perecseni Útépitõ vállalat (Szoboszlai Attila) Magyarkeceli Pékség (Berceanu) Stefãnel Comp. Kft Kraszna (Bréda Stefi) Baltidob Zilah (Balogh Tibi) Keram Styl Kft (Szongoth József) Ladányi Bogdán Dobai Gombatelep Felker Csaba-Nagydoba Debren Község Polgármesteri Hivatala A dobai csapatok játékosai A zilahi,,istvánok Bográcsfõzõk (Fazakas István és István Pali) Tóth Sándor al és a vérvölgyi segítõk Csapó Károly Tóth Sándor al Kovács Kuruc János Végh Sándor prefektus úr fogadja õszinte részvétnyilvánításunkat édesapja elvesztése alkalmából. Adjon az Isten nektek Sanyika vigasztalást és kitartást nagy bánatotokban. Kovács Kuruc család Zilahról. Gyerekbicikli - Drágám, mindjárt itt vannak a vendégek, tedd el a gyerekbiciklit az elõszobából! - Na de szívem, hát Lakatosék nem lopnak! - Tudom. Csak nehogy felismerjék... A fáraó és a teve Egy egyiptomi kutatócsoport 1977-ben feltár egy piramist, és csodák csodájára a piramis mélyén élve találja meg az odatemetett fáraót és a tevéjét. Össze is gyûlnek a világ tudósai, hogy kiderítsék, mi is volt e csodás túlélésnek a titka. Nagy nehezen sikerül megérteni a fáraót, aki elmondja, hogy bizony nem volt más hátra, a teve ürülékét õ ette meg, az övét meag a teve ette meg. Az orosz tudós nem érti a beszédet, megböki a magyart: - Mit mondott? - Képzeld, azt magyarázza, hogy õk találták fel a KGST-t! Cigányasszony A cigányasszony vajúdik. Már késõ este van, de a körzeti orvos mégis kibiciklizik a putriba. Villany nincs, a biciklin lévõ dinamó az egyetlen fényforrás. Jön is a gyerek. A cigány felugrik a biciklire és tekeri eszeveszett módon. Meg is születik a gyerek, de hát úgy néz ki, hogy többes ikrekre lehet számítani. - Tekerj Gazsi, jön a másik! - mondja az orvos. A cigány már nagyon odavan mire megszületik a második is. A harmadiknál már azt mondja: - Én má nem tekerem doktor úr, hát nem veszi észre, hogy ezek a fényre jönnek? Eltûnt anyós - Szóval azt állítja, hogy eltûnt az anyósa? - Igen. - Mikor? - Úgy két évvel ezelõtt. - Ember! Akkor miért csak most jelenti be? - Valahogy eddig nem mertem elhinni. Tésztagyár Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét. Egyszer csak lelassít mellette egy kocsi és kiszól a sofõr: - Bácsi, nem tudná megmondani merre van a makaróni gyár? - Nem tudom fiam. A kocsi továbbhajt, a székely bácsi elgondolkozik, aztán utána kiált: - Jóember, nem a tésztagyárat keresi? A sofõr örömmel tolat vissza: - De igen, tudja hol van? - Dehogy tudom, fiam. Nem harap Nem harap a kutya? Pistike sétáltatja új kutyáját, amikor találkozik Robival: - Szia! Meg szeretnéd simogatni? - Nem harap? - Én is ezt szeretném megtudni! Forog a kerék Egy autó beborul az árokba. - Valami gond van? - kérdezi egy arra járó másik autós a sofõrt. - Nem, csak fölborítottam a kocsit. Meg akartam gyõzõdni róla, hogy jól forognak-e a kerekek. Két bolond Két bolond a hetedik emeleten lakik. Egy nap nekiállnak ablakot pucolni. Keresztbetesznek az ablakpárkányon egy deszkát, egyik ül belül, a másik kivül és mossák az ablakot. Egyszer csak csengetnek. Az, amelyik belül ült, leszáll a deszkáról és kimegy megnézni, ki az. A lakásajtóban senki. Lemegy a ház elé, hát ott látja a másikat a járdán, kilapulva. - Na, vazze, hát te csengettél? Beteg az orvosnál A vizsgálat után így szólt az orvos a beteghez: - Tudja, hogy az utolsó pillanatban jött el hozzám? - Jaj, olyan súlyos a baj, doktor úr? - Ellenkezõleg! Még egy nap, és magától meggyógyult volna. Munkahelyen Két ügyvezetõ igazgató beszélget: - Te fizetsz az embereidnek? - Én nem. - Én sem. És bejárnak? - Be. - Az enyémek is. Te, nem kéne ezektõl belépõdíjat szedni? Fõnök Felirat a szigorú fõnök irodájának ajtaján:,,szereti a repülést? Szeret új emberekkel megismerkedni? Szereti a szabadságot? Mindez az Öné lehet, ha még egyszer lazsáláson kapom! Orvosnál - Jársz még ahhoz a belvárosi orvoshoz? - Minek járnék? Rólam már minden orvos lemondott. - Úristen! Miért? - Mert egyiknek sem tudok fizetni. Elszánt stoppos

11 Szilágyság/22. Hirdetés június * Eladó Szilágysomlyón kétszobás kertes ház. Víz, villany bevezetve. Érdeklõdni a , vagy es telefonszámokon lehet. * 37 éves fiatalember megismerkedne egy komoly hölggyel házasság céljából. Jelige:,,Én érted, te értem!. Jelentkezni a ös telefonszámon lehet. * Idõs személyek gondozása Izraelben. Kezdõ fizetés 1000 dollár. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Eladó Szilágysomlyón kétszobás kertes ház. Víz és villany bevezetve. Érdeklõdni a , vagy a es telefonszámon lehet. * A Stadion negyedben eladóc 3 szobás tömbházlakás az elsõ emeleten, pince, új kazán, parkett, erkély. Irányár euró. Érdeklõdni a os telefonszámon lehet. * Eladó Szilágysomlyón két szobás kertes ház, víz és csatorna bevezetve. Érdeklõdni a , vagy a es telefonszámon lehet. * Egy 50 éves nõtlen férfi élettársat keres. Egy komoly, õszinte és becsületes nõt. Egyedül élek, senkim sincsem. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Jó állapotban lévõ kerékpár eladó. Irányár: 450 RON. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Többéves tapasztalattal idõs család gondozását vállalom. Õszinteséget kérek. Telefon: * Kiadó szoba Zilahon a központban. Komoly, nem dohányzó személy jelentkezését várom. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Eladó 748 négyzetméteres telek Krasznán. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Eladó kertes ház Krasznán, a központhoz közel. Érdeklõdni lehet a ös telefonszámon. * Mérlegképes könyvelõ, magán (I.I., A.I., P.F.A. stb.) és jogi személyek könyvvitelét vállalom. Érdeklõdni lehet a és telefonszámokon. * Eladó 3 szobás tömbházlakás a stadion környékén, kiválló kilátás, két erkély, padlás, pince. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó kétszobás tömbházlakás ultraközponti fekvéssel, garázzsal vagy anélkül. Érdeklõdni a vagy a es telefonszámon lehet. Az as évek zilahi öregfiú labdarúgói és szurkolói tábora találkoznak a i hivatal elõtt június 11-én (szombat) 10 órakor. Információk: Katona Sándornál, Kerekes Attilánál ( ) és Bodola Jánosnál Mindenkit szívesen várunk! RMDSZ Szilágy megyei szervezete Zilah, Kossuth L. utca 33. szám tel: Seres Dénes, elnök, parlamenti képviselõ pénteken óra között Szilágyi Róbert, ügyvezetõ elnök hétfõtõl csütörtök óráig Az RMDSZ zilahi szervezete Naponta óra között Hétfõ, Lakatos Sándor, elnök földügyek Kedd, Szilágyi Sándor, városi tanácsos Szerda, Májer Gabriella, közjegyzõ Csütörtök, Demjén Attila, ügyvéd Péntek, Bogdán Zsolt, városi tanácsos A városi iroda nyitvatartásának idõpontja naponta: óra.(pénteken: óra) Elérhetõségek: Lakatos Sándor, elnök: Antal Csilla, titkárnõ: Szilágycsehben Az érdekvédelmi szervezet székháza munkanapokon óra között várja az érdeklõdõket. Szilágysomlyón Fekete Szabó András szenátor minden pénteken óra között fogadja az érdeklõdõket. Az RMDSZ helyi szervezetének székháza munkanapokon óra között mûködik, pénteken viszont csak óráig van nyitva. A város magyar tanácsosai minden csütörtökön óra között az RMDSZ székházában fogadják a lakosságot. Fogadóórák (elõzetes bejelentkezés alapján) Intézmények Prefektúra Végh Sándor prefektus csütörtökön 10 órától Onorica Abrudan alprefektus szerdán órától Szilágy Megye Tanácsa Marc Tiberiu elnök pénteken órától Csóka Tibor alelnök kedden órától Ionescu Cristian alelnök hétfõn órától Vlaicu Radu titkár szerdán órától Zilah Polgármesteri Hivatala Radu Cãpîlnasiu csütörtökön órától Sojka Attila al szerdán órától Dana Cota al kedden órától Szilágycseh Polgármesteri Hivatala Varga András Csütörtök Bulgãrean Emil al kedd Cordea Dan Titus titkár szerda Zsibói Polgármestrei Hivatal Bãlãnean Eugen kedden óra között Sárközi Pál al csütörtökön óra között Opris Maria titkár szerdán óra között. Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop ; Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! június 3., péntek: Klotild június 4., szombat: Bulcsú június 5., vasárnap: Angéla, Kund, Regõ június 6., hétfõ: Norbert, Szabolcs június 7., kedd: Róbert, Edömér június 8., szerda: Medárd, Izabel június 9., csütörtök: Félix, Annabella Fajtiszta német juhászkutyakölykök eladók. Érdeklõdjenek a illetve a es telefonszámokon.

12 12. Reklám Szilágyság/ június 3. Costea P.. Dorel el I.I. Zilahon, a Stadion utca 38. szám alatt készít dróthálókat cinkelt drótból. Termelési áron elad: - szögesdrótot - rábichálót - keretezett hálókat - szeget - hegesztett hálót - betonvasat - és minden hasonló terméket. Kitûnõ áraink vannak! Érdeklõdjenek a vagy es telefonszámon OMS Hungária Kft. PIROTEHNIC COM KFT. EGYEDÜLÁLLÓ TÛZIJÁTÉKMEGOLDÁSOK, GYÖNYÖRÛ EFFEKTEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS! KEDVEZÕ ÁRAK, ABSZOLUT MINÕSÉG! Cégünk a tûzijáték tökeletes kivitelezéséhez ötleteivel és szakembereinek tapasztalatával áll rendelkezésre, szem elõtt tartva mindenek elõtt a biztonságot, az igényeket és azt a célt, hogy az ünnepség résztvevõi felejthetetlen élményben részesüljenek. Ennek bizonyítéka a többszáz balesetmentes tûzijátek! RENDELJEN TÛZIJÁTÉKOT ESKÜVÕRE, CSALÁDI ÜNNEPEKRE, VÁROS-, FALUNAPRA! ELÉRHETÕSÉGEINK: MARI SÁNDOR Tel Tel./Fax Székhely: Magyarkecel, hsz Kolozsvári Fiókvállalata értesíti Zilah lakosságát arról, hogy megkezdték az ivóvíz és csatornázási rendszer felújítási és kibõvítési munkálatokat a városban a következõ utcákban: Traian, Rozelor, Mihai Eminescu, Avram Iancu, Andrei Muresan, Merilor, Voievodu Gelu, 9 Mai, Béke (Pãcii), Nãzuintei, Maxim Gorki, Dacia, Bãii, Trandafirilor, Olarilor, Malom, Kraszna, Prunilor. Ezúton is elõre elnézést kérünk a lakosságnak okozott kényelmetlenségért. Köszönjük megértésüket! Szilágycseh északi részén fekvõ szõlõskertek fölött, zöldellõ legelõk és sûrû erdõk mellett várja vendégeit a Panoráma Panzió és Étterem. Nálunk kellemesen vakációzhat, baráti vagy akár üzleti találkozókat, konferenciákat rendezhet; megszervezzük születésnapját, névnapját, lakodalmát vagy gyermeke keresztelõjét. Igényesen berendezett 10 szobánk mindenike mûholdas TV-vel és drótnélküli internetes csatlakozással felszerelt. A konferenciatermünk 50 fõ befogadására alkalmas. A 150 fõs éttermünk és a két 40 személyes fedett teraszunk minden igényt kielégítõ ínyencségekkel várja vendégeit! Elérhetõségeink: Szilágycseh, Május 1. utca 73 szám Mobil , FOCIZZON NÁLUNK! Zilahtól pár km-re, Szilágygörcsön nevezetû faluban az 1/i szám alatt található, a Három Fenyõ panzió mellett,cigányi és Szilágycseh között, kedvezményes árakkal várjuk kedves vendégeinket. Mûfüves (villanyfényes) focipályával,gyönyörû új öltözõvel várunk focicsapatokat, focizni vágyókat. A pálya paraméterei: es vonalazott új mûfüves pálya, kézilabda kapukkal es natúr füves pálya. - öltözõ zuhanyzókkal. - konferencia terem. - bár, terasszal. Szezon és alkalmi kedvezmények! Bérlet és nagy lekötés esetén egyedi árak! Pályafoglalás: Web: Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig Feladó neve és címe Telefonszáma Szöveg 22./2011. A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP 4. Alsó tagozat PROGRAM TERV

EGÉSZSÉGNAP 4. Alsó tagozat PROGRAM TERV EGÉSZSÉGNAP 4. Alsó tagozat PROGRAM TERV Balatonszabadi, 2014. Szeptember 26. Pedagógiai célok Célunk, hogy a kialakított programokkal, játékainkkal gyermekeknek emlékezetes és vidám időtöltést, felhőtlen

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)?

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? Benedek Zsuzsanna ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi magyar

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

TÉKA ALAPÍTVÁNY. Szamosújvár

TÉKA ALAPÍTVÁNY. Szamosújvár TÉKA ALAPÍTVÁNY Szamosújvár KÜLDETÉS Alapítványunk küldetése az, hogy civil intézményes kereteket biztosítson és korszerűen megszervezze városunk és régiónk közművelődési és oktatási életét, hozzájáruljon

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

1.b) tanulmányi verseny 1. c) egyéb

1.b) tanulmányi verseny 1. c) egyéb ADATLAP Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor, szülőföldi és magyarországi verseny, szemle, valamint szórvány oktatási tevékenység támogatására (Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

Civil feszt a Szent György-napok alatt. Szombaton és vasárnap a civil feszt keretén belül bemutatkoztak az egyesületek sátrai.

Civil feszt a Szent György-napok alatt. Szombaton és vasárnap a civil feszt keretén belül bemutatkoztak az egyesületek sátrai. Civil feszt a Szent György-napok alatt Szombaton és vasárnap a civil feszt keretén belül bemutatkoztak az egyesületek sátrai. Bemutatkozott az Europe Direct Tarnave információs központ, amely egy kiadványsátorral

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Egészséges élet. Munkafüzet. www.amieletunk.efoesz.hu. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Egészséges élet. Munkafüzet. www.amieletunk.efoesz.hu. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Egészséges élet Munkafüzet www.amieletunk.efoesz.hu Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége ÉFOÉSZ 1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1. 11-es kapucsengő Levelezési cím:

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8.

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8. Összefoglaló a TÁMOP 2.1.2 projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről 2014. május 8. Készítette: Vári Barbara TÁMOP 2.1.2 kommunikációs munkatárs 1 A Intézet TÁMOP 2.1.2 projektirodája

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 1 0. é v f o l y a m Gyülekezeti nap és testvér-gyülekezeti találkozó 2013. június 9-én gyülekezeti nappal egybekötött

Részletesebben

Az akkor rendhagyónak számító szakmai hétvégénket hagyományteremtő céllal 2011-ben újra megrendezzük!

Az akkor rendhagyónak számító szakmai hétvégénket hagyományteremtő céllal 2011-ben újra megrendezzük! Kedves Kuvaszos Barátunk! Két évvel ezelőtt, 2009 szeptemberében négy országból több mint 60 kuvaszos kerekedett fel és mutatta meg az országhatárokon átívelő összefogását és tettrekészségét a világnak

Részletesebben

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői XI.4. FŐZŐCSKE Tárgy, téma Előzmények Cél Egyenes arányosság. Egyenes arányosság ismerete. A feladatsor jellemzői Problémamegoldás fejlesztése. A projektmunka gyakorlása. A feladatsor által fejleszthető

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓRÓL

65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓRÓL ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ A 65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓRÓL (Székesfehérvár, 2015. július 17-19.) KÖSZÖNTŐ Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntjük a résztvevőket a MAVIR ZRt.

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ. 1. A helyi/körzeti RMDSZ szervezet neve: Nagyvárad, Dél-Rogériusz RMDSZ körzet

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ. 1. A helyi/körzeti RMDSZ szervezet neve: Nagyvárad, Dél-Rogériusz RMDSZ körzet TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 1. A helyi/körzeti RMDSZ szervezet neve: Nagyvárad, Dél-Rogériusz RMDSZ körzet 2. A helyi/körzeti RMDSZ szervezet elnöke/alelnökei:, Wagner Izabella alelnök, Mátyási Gábor alelnök,

Részletesebben

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/ október 1.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/ október 1. ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/2015 2015. október 1. MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS Elnökségi ülés típusa: Tervezett Rendkívüli Időpont: 2015. október 1. 18h Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv mely készült a Monori Borút Egyesület közgyűlésén 2009. november 4 én Monoron a Strázsahegyen Szabó István Gyuláék pincéjében. A közgyűlés 17.30 ra volt meghirdetve, de ekkor még

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben