AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat Postai cím: Markó u. 22. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1055 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Kolarovits Katalin Címzett: Anyaggazdálkodási és Közbeszerzési Osztály Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

2 [ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik [ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal [ ] Regionális vagy helyi hatóság [ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal [x] Közjogi szervezet [ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet [ ] Egyéb (nevezze meg): ] Általános közszolgáltatások [ ] Védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Környezetvédelem [ ] Gazdasági és pénzügyek [x] Egészségügy ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Szociális védelem [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Oktatás [ ] Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Szállítási szerződés egyszer használatos gyógyászati eszközök, valamint gyári gyógyszerkészítmények és infúziók szállítására II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás [ ] b) Árubeszerzés [x] c) Szolgáltatásmegren delés [ ] Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye NUTS-kód [ ] [ ] [ ] Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egy éb A teljesítés helye HU-1134 Bp, Róbert Károly krt. 77. NUTS-kód HU101 [x] [ ] [ ] [ ] [ ] Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat l irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

3 A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Egyszer használatos gyógyászati termékek ill. gyári gyógyszerkészítmények és infúziók beszerzése II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Fő tárgy II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [ ] nem [x] II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre [x] valamennyi részre [ ] II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) A megrendelések várható összesített mennyisége (a megadott mennyiségektől +30 %-kal való eltérés lehetséges.) Összes mennyiség: db gyári gyószer/infúzió (minden termék (tétel) egy külön részt képvisel, így összesen 20 rész) a B2 melléklet szerint részletezve Egyszer használatos eszközök a B1 melléklet szerint részletezve (28 ajánlati részre tehető ajánlat külön-külön, vagy mindegyikre, de a kiválasztott részen belül minden tételre kell ajánlatot tenni. )

4 Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés 2010/10/01 (év/hó/nap) befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) A szerződésben kötbér kerül kikötésre a hibás vagy késedelmes szállítás, illetve a teljesítés mulasztása esetére, mely a Kbt. 53. (6) a) pontja szerinti formák kikötésével is teljesíthető. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre Az ajánlatkérő az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított legkésőbb harminc napon belül teljesíti az ellenszolgáltatást kivéve, ha a nyertes ajánlattevő az ellenszolgáltatás halasztott teljesítésére tesz ajánlatot, és a felek ebben állapodnak meg. Az ellenérték megfizetése havonta, a szállítást követően, a benyújtott számlák és az

5 ajánlatkérő által kiállított teljesítési igazolások alapján, átutalással történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [ ] nem [x] (adott esetben) Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet: akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet: akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak, Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet: akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. (1) szerinti igazolásokat, illetve nyilatkozatokat kéri be az ajánlattevőktől, 10% feleti alvállalkozóktól és erőforrást nyújtó szervezetektől. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az Ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell A Kbt.66. (1) bek. a) pontja alapján, valamennyi, a cégkivonatban feltüntetett bankszámlájára vonatkozó, az Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha a pénzintézeti nyialtkozat kiállítást

6 ajánlata beadását megelőző 60 napnál nem régebbi igazolás benyújtása (egyszerű másolatban) az alábbi tartalommal: - mióta vezeti a bankszámlát, - a kiállítást megelőző 1 éven belül volt-e sorban álló tétel, és ha igen, hány napig. megelőző 1 éven belül bármely számláján 30 napot meghaladó sorban álló tétel mutatkozik III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának csatolni kell a) a időszakból származó referenciák bemutatását a Kbt. 67. (1) a) pontja szerint, és a 68. (1) bek. szerinti igazolásokat (másolatban) III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x] Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): A szerződés teljesítésére műszakiszakmai szempontból alkalmatlannak minősül az olyan ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, aki a) a időszakban nem rendelkezik legalább 3 db az ajánlat tárgya szerinti (gyógyszer és/vagy gyógyászati eszközökre vonatkozó) szállítási referenciával, amelyek értéke vagy mennyisége egyenként eléri vagy meghaladja az ajánlattétellel érintett részek értékét, ill mennyiségét. A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ] A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ] III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ] IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

7 IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt [x] Meghívásos [ ] Gyorsított meghívásos [ ] A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalás os [ ] Gyorsított tárgyaláso s [ ] Versenypárbeszéd [ ] Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ] Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

8 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ] [ ] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) [ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [x] Hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S /12/31 (év/hó/nap) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/08/12 (év/hó/nap) Időpont: 13.00

9 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: Fizetendő bruttó Ft (nettó ), az A mellékletben megjelölt lebonyolítónak (Saldo Zrt.) átutalással (a számlaszámra), amennyiben mindkét ajánlati részre kíván ajánlatot tenni. Ha a gyógyszer beszerzésre kíván ajánlatot tenni, akkor a Mentőszolgálat Gyógyszerek Közbeszerzési dokumentáció közleménnyel kell átutalni nettó ft-ot, ha az egyszer használatos eszközökre kíván ajánlatot tenni, akkor a Mentőszolgálat Eh Közbeszerzési dokumentáció, közleménnyel kell átutalni nettó Ft-ot, vagy csekkes fizetés esetén a Saldo Zrt.- től igényelt csekken is megtehető, kérjük itt is tüntesse fel a közlemény részben a megvásárolni kívánt részt. A befizetés bizonylatát a kozbeszerzes.patt.hu weboldalon feliratkozáskor fel tudja tölteni, vagy a feliratkozással együtt el kell faxolni az alábbi számra: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 2010/08/12 (év/hó/nap) Időpont: IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (év/hó/nap) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/08/12 (év/hó/nap ) Időpont: Hely (adott esetben): 1134 Bp, Róbert K. krt tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ] Kbt. 80. (2) bekezdés szerint VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: szeptember

10 VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Hiánypótlás lehetőségét az ajánlatkérő a Kbt a szerint biztosítja. VI. 3.2) Az eredményhirdetés időpontja: :00 (helye: Saldo Zrt. Bp.1135, Mór u tárgyaló) VI. 3.3,) A szerződéskötés tervezett időpontja: VI.3.4.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk: A dokumentáció az ellenérték megfizetését (átutalását/csekken történő befizetését) követően a weboldalon történő regisztráció és az eljárásra való feliratkozás, valamint a befizetés igazolása után elektronikusan letölthető. A dokumentáció hivatalos változata a fenti weboldalon érhető el. VI.3.5.) Az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. (2). bekezdésében, valamint a 71. (1). bek. a.) és b.) és c.) pontjára, valamint a (3). bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. VI.3.6.) Az ajánlatokat és a dokumentációban meghatározott mellékleteket 1 eredeti és 1 (az eredetivel mindenben megegyező) másolati garnitúrában, személyesen vagy ajánlott levélpostai küldeményként, zárt csomagolásban, példányonként összetűzve vagy spirálozva, vagy más sérülésmentesen, nem bontható kötéssel, folyamatos oldalszámozással (ez első oldaltól kezdve) kell benyújtani, az I.1. pontban megjelölt címre. Csatolva továbbá az árkalkulációt tartalmazó excel-táblázat CD lemezen 1 példányban. A borítékra rá kell írni: Közbeszerzés Gyógyszer/Eszközök. Határidő előtt nem bontható fel. Az eredeti példányt (mely az igazolások, nyilatkozatok eredeti példányát tartalmazza) a borítón E jelzéssel kell ellátni. VI.3.7. Egyéb információk - Amennyiben valamely rész tekintetében nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az eredményhirdetésen megnevez. - Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A megadott tájékoztatások teljes terjedelmükben folyamatosan bővülve a kérdezéseknek megfelelően - elérhetők térítésmentesen a internetcímen. - Az ajánlattevőknek a dokumentációban szereplő nyilatkozatmintának megfelelően kötelező nyilatkozni arról, hogy a évi XXXIV. törvény alapján mikrokis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. - Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest

11 szigorúbbak. VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város/Község Budapest Postai irányítószám: Internetcím (URL): - A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 323. szerint VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Internetcím (URL):

12 VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap) A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Hivatalos név: Saldo Zrt. Postai cím: Mór u Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1135 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Murvai László, Pölöskei Petra Telefon: 1/ Fax: 1/ Internetcím (URL): kozbeszerzes.patt.hu II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK Hivatalos név: Saldo Zrt. Postai cím: Mór u Város/Község Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Murvai László, Pölöskei Petra Internetcím (URL): kozbeszerzes.patt.hu Postai irányítószám: 1135 Ország: HU Telefon: 1/ Fax: 1/

13 III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat Postai cím: Róbert K. krt. 77. (Anyaggazdálkodási Főosztály) Város/Község Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Kolarovits Katalin Címzett: - Internetcím (URL): - Postai irányítószám: 1134 Ország: HU Telefon: - Fax: - B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS Egyszer használatos eszközök 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Egyszer használatos ezsközök rész a dokumentáció szerinti tételes lista alapján. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy ) MENNYISÉG 1. ajánlati rész Nazofaringeális tubusok db 1/1 Nazofaringeális tubus felnőtt (5.5 mm) 330 1/2 Nazofaringeális tubus felnőtt (6.5 mm) 330 1/3 Nazofaringeális tubus felnőtt (7 mm) 330 1/4 Nazofaringeális tubus felnőtt (7.5 mm) 330 1/5 Nazofaringeális tubus felnőtt (8 mm) 330 1/6 Nazofaringeális tubus gyermek (2 mm) 330 1/7 Nazofaringeális tubus gyermek (2.5 mm) 330 1/8 Nazofaringeális tubus gyermek (3 mm) 330 1/9 Nazofaringeális tubus gyermek (4 mm) 330 1/10 Nazofaringeális tubus gyermek (4.5 mm) ajánlati rész Endotracheális tubusok db

14 2/1. Endotracheális tubus, összekötővel (2 mm) 150 2/2. Endotracheális tubus, összekötővel (2.5 mm) 350 2/3. Endotracheális tubus, összekötővel (3 mm) 300 2/4. Endotracheális tubus, összekötővel (3.5 mm) 300 2/5. Endotracheális tubus, összekötővel (4 mm) 300 2/6. Endotracheális tubus, összekötővel (4.5 mm) 300 2/7. Endotracheális tubus, összekötővel, cuff-os (5mm) 750 2/8. Endotracheális tubus, összekötővel, cuff-os (5,5mm) 750 2/9. Endotracheális tubus, összekötővel, cuff-os (6.0mm) 400 2/10. Endotracheális tubus, összekötővel, cuff-os (6.5mm) 800 2/11. Endotracheális tubus, összekötővel, cuff-os (7mm) /12. Endotracheális tubus, összekötővel, cuff-os (7.5mm) /13. Endotracheális tubus, összekötővel, cuff-os (8mm) /14. Endotracheális tubus, összekötővel, cuff-os (8.5mm) /15. Endotracheális tubus, összekötővel, cuff-os (9mm) ajánlati rész Szájgarat tubusok db 3/1 Szájgarat tubus /2 Szájgarat tubus /3 Szájgarat tubus /4 Szájgarat tubus /5 Szájgarat tubus /5 Szájgarat tubus ajánlati rész Leszívókatéterek db 4/1 Leszívókatéter /2 Leszívókatéter /3 Leszívókatéter ajánlati rész Laringealis maszkok db 5/1 Laringealis maszk /2 Laringealis maszk ajánlati rész Intubációs Laringealis maszkok db 6/1 ILMA /2 ILMA /3 ILMA ajánlati rész Nyakrögzítők db 7/1 Nyakrögzítő felnőtt állítható /2 Nyakrögzítő gyermek állítható ajánlati rész Kramer sínek db 8/1 Kramer sín 40cm /2 Kramer sín 60cm /3 Kramer sín 100cm ajánlati rész Oxigénterápia eszközei db 9/1 Oxigén maszk felnőt méret /2 Oxigén maszk gyermek méret /3 Oxigén orrszonda /4 Oxigén maszk gyógyszer párologtatóval nagy méret /5 Oxigén maszk gyógyszer párologtatóval kis méret /6 Oxigén maszk rezervoárral (nem visszalégző) nagy méret /7 Oxigén maszk rezervoárral (nem visszalégző) kis méret 2 000

15 10. ajánlati rész Gyomormosás eszközei db 10/1 Gyomormosó szonda 10mm /2 Gyomormosó szonda 13mm /3 Gyomormosó szonda 14mm /4 Összekötő üvegcső ajánlati rész Újszülött csomag db 11/1 Izolációs takaró felnőtt /2 Izolációs takaró bébi /3 Köldökcsat /4 Bébi (csecsemő) nyákleszívó ajánlati rész Centrális szettek db 12/1 Centrális vénás kanül /2 Centrális vénás kanül /3 Mellkasi detenzionáló tű és kanül ajánlati rész Intraoszeális fúróhoz tűk db 13/1 IO fúró tű 15 G gyermek /2 IO fúró tű felnőtt ajánlati rész Pace Maker elektródák db 14/1 PM/AED elektródapár felnőtt (transztor.) /2 PM/AED elektródapár gyerek (transztor.) /3 PM elektróda (endokavitális) ajánlati rész Tesztcsík db 15/1 Tesztcsík vércukorszint méréshez (Accu-Chek készülékhez) ajánlati rész Baktérium szűrő db 16/1 Baktérium filter (önpárásítós, gázminta adapterrel) ajánlati rész Öntapadó EKG elektróda db 17/1 E.h. EKG elektróda ajánlati rész Védőszemüveg műanyag db 18/1 Védőszemüveg műanyag ajánlati rész Elektróda zselé 250gr db 19/1 Elektróda zselé 250gr ajánlati rész Hosszabbító cső perfúzorhoz (perfúziós kathéter 150ml) db 20/1 Hosszabbító cső perfúzorhoz (perfúziós kathéter 150ml) ajánlati rész Csecsemő tápszonda K31 db 21/1 Csecsemő tápszonda K ajánlati rész Sengstaken szonda db 22/1 Sengstaken szonda ajánlati rész egyszer használatos szike db 23/1 egyszer használatos szike ajánlati rész Nyelvlapoc (eh. fa) db 24/1 Nyelvlapoc (eh. fa) ajánlati rész Műanyag szórófejes flakon ml db 25/1 Műanyag szórófejes flakon ml ajánlati rész Papír kéztörlő, Z hajtogatott db 26/1 Papír kéztörlő, Z hajtogatott ajánlati rész Infúziós csap (három ágú, gyógyszeradagoló szeleppel) db 27/1 Infúziós csap (három ágú, gyógyszeradagoló szeleppel) ajánlati rész Karleszorító szalag db

16 28/1 Karleszorító szalag Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2010/10/01 (év/hó/nap) Befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően) B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS Gyári gyógyszerek és infúziók 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA rész a dokumentáció szerinti tételes lista alapján, minden terméksor egy-egy részt képvisel. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy ) MENNYISÉG 1. Aqua Destillata Aszpirin direkt rágótabletta 500 mg Atropinum sulf. 0.1%, 1ml inj Calypsol 500mg, 10ml inj. 620 Carbo Activatus por alakú orvosi szén 100 grammos kiszerelésben Medicinal charcoal (Carbo activatus) Demalgonil inj. Allobarbitál, aminofenazon Dobutamin 250mg porampulla Dopamin Solvay 50mg, 5ml inj Fentanyl 0,25 mg 5 ml inj Haloperidol 5mg, 1ml inj Hyperol Karbamide-peroxyde Magnesium Sulfuricum 10% 10ml inj Morphinum HCL 1%, 1ml inj

17 Mydeton 1 ml inj Nitro POHL 10mg, 10ml inj Nurofen végbélkúp 60 mg Ibuprofen Oxytocin 5NE, 1ml inj Rectodelt végbélkúp 30mg Rifamed 300 mg filmtabletta Vitamin B Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2010/10/01 (év/hó/nap) Befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően)

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. Város/Község: Nyíregyháza

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EURÓAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL):

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben