Az aranyszínő csodaszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az aranyszínő csodaszer"

Átírás

1 Az aranyszínő csodaszer Készítette: Kányási Nikolett 9.e Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Felkészítı tanár: Károlyné Teleki Anikó Hajdúszoboszló,

2 Hogy milyen természeti adományt rejt a cím?- merül fel bárkiben a kérdés. Fızéshez, sütéshez használjuk, vajas kenyérre kenjük vagy épp télidın a gyógyteába csorgatjuk. Igen! A méz. Ez a minden háztartásban fellelhetı, édes élelmiszer és egyben gyógyszer mindenki kedvence lehet. Ha még nem, a cikkem elolvasása után, feltétlen! Amikor azon gondolkodtam, mit is írhatnék, tudtam, hogy mindenképpen valami olyan dolgot kell választanom, ami közel áll hozzám és bárki érdeklıdését felkelti. Nos, úgy gondolom, sikerült. Mivel nagypapám fiatal kora óta méhészettel foglalkozik, nagyon sok élményem és ismeretem van a témáról. Számos pergetésen vettem részt és nagyon sok fajta mézet kóstoltam már. Méz a történelemben: Az ember és a méhek kapcsolata több ezer évre tekint vissza. Elsı jel egy Spanyolországi sziklarajzról származik. A Cromagnoni ısember sziklarajza az Arana barlangban található, mely egy lányt ábrázol, aki méhek között lépes mézet szed egy üregbıl. Ekkoriban a mézfogyasztás lépestıl, petéstıl együtt történt. A kıkorszak óta a méz nemcsak édesítıszer, hanem különleges kultikus jelentıséggel is bír. Szertartásoknál tartósító és fertıtlenítı szerként egyaránt használták. Fontos gyógyszeralapanyag is volt. Az asszírok korából egyik ékírásos tábla mézzel készült gyógyszerek receptjeivel maradt hátra. Az ókori Egyiptomban jelentıs volt a méhészkedés, melyet templomi dombormővek is bizonyítanak. A piramisokban mézet és mézes süteményt találtak. Nagyobb számban ismertek méhviaszból készült szobrocskák is. Az Ószövetségben szó van a méhek gondozásáról, a méhcsaládok nap és esı elleni védelmérıl, a füstölésrıl és a méz kinyerésérıl. Törvény írta elı azt, hogy a kasokat a városfalon kívül kell elhelyezni. A mézet balzsamozásra is használták. Arisztobolosz túlélte az egyiptomi harcokat, de amikor sikerrel eltelve hazatért, útközben méreggel megölték. Holttestét mézbe ágyazva szállították haza Júdeába. Heródes király a feleségét, Mariannát halála után hét évig mézes teknıben tartotta, hogy megırizze szépségét. Kínai írások is bizonyítják a méz gyógyító hatását. Az ókori görögök sokat foglalkoztak a méhekkel és a méhészeti termékekkel. Homérosz vakságát a kortársai méhszúrásnak tulajdonították. Az Iliász és Odüsszeia eposzokban a mézet az istenek ajándékának tartották. A méh a szorgalmat, a háziasságot, a takarékosságot, a jótékonyságot, a bátorságot, a kitartást, az éberséget és az ügyességet jelképezte. Hazánkban is jelen volt az ember és méhek kapcsolata, ezt aquincumi ásatások bizonyítják. A honfoglalás után pedig írásos emlékek a méhészetrıl Szent István korából származnak. 2

3 A méhészet elsı oktatói papok voltak. Igaz a méhek életérıl keveset tudtak. A méhészetet a római írásokból tanulták. Középkorban Mátyás király idejében az egy fıre esı méz- és viaszfogyasztás jóval nagyobb volt, mint most, s még exportra is jutott. A környezı országokat kereskedıink magyar mézzel és mézes termékekkel látták el. A méhészkedést törvények védték, s a visszaéléseket a helyi igazságszolgáltatás torolta meg ban egy tolvajt félmeztelenre vetkıztettek és büntetésképpen fejére borították az ellopott méhekkel teli kaptárt ben egy asszonyt máglyán megégettek "méheknek élelmükbıl való kifosztása és megrontása" miatt. A XVI. századtól a méhészkedés lassan hanyatlásnak indult. Csökkent a viasz iránti kereslet, mert új világítóanyagok (olaj, paraffin) kezdett elterjedni. A cukor kezdte átvenni a méz szerepét. Európában egyre több cukorfinomító épült, s a kereskedık egyre cukrot hoztak be az országba. Mária Terézia ismerte fel annak szükségességét, hogy a méhészetet támogatni kell ban rendeletet adott ki, hogy a kezdı méhészeknek, s a tíz kasnál többel méhészkedıknek ne kelljen adót fizetniük ben Bécsben méhészeti fıiskolát alapított és támogatta a méhészet fejlesztését. Ezzel elérte a méhészet fejlıdését, s 1797-ben Keszthelyen Georgikonban kötelezıvé tették a méhészet oktatását. Mi is a méz? Az egyik legfontosabb táplálékunk, legjobb energiaforrásunk. A mézelı méhek által a virágok nektárjából és egyéb növényi váladékból összegyőjtött, mirigyváladékkal vegyítve átalakított, lépekben ömlesztve tárolt, mézzé érlelt termék. Tulajdonságai, összetétele: A méz érzékszervi fizikai tulajdonságai: íz, illat, aroma: A méz szagát - illatát - ízét és aromáját a növényi eredet határozza meg. A virágra jellemzı illat elsısorban a monoflór, ún. fajtamézek esetében ismerhetı fel. A mézben lévı aromaanyagokat érzékszervileg igen sokféle mézfajta esetében fel lehet ismerni. Vannak olyan aromájú mézek, amelyek esetében a virágra jellemzı illat azonosítható és ez alapján szinte egyértelmően megállapítható a méz fajtája (pl. repceméz, hársméz, levendulaméz, akácméz, narancsméz, rózsaméz stb.). Van olyan eset, amikor a méz aromája a növény termésének ízéhez, aromájához hasonló (pl. almaméz, barackméz, szelídgesztenye méz, napraforgóméz). Egyéb gazdasági növények esetében az ezekrıl győjtött méz aromája a növény felhasználási területéhez kapcsolható (így pl. a dohányméz enyhén nikotinszagú, a lucernaméz friss szénaillatú. 3

4 Vegyes virágmézek esetében sokféle növényi eredet keveréke miatt csak akkor beszélhetünk jellegzetes ízrıl, ha valamelyik összetevı olyan erıs aromájú növényrıl származik, melynek aromája a keverékbıl kitőnik. Ilyen esetben használatos a domináns aromájú méz megnevezésekor a "jellegő" kifejezés (pl. akácjellegő, hársjellegő vagy repcejellegő virágméz). A mézbıl analitikusok folyadék- és gázkromatográfiás módszerrel közel 100 aromaés ízanyagot azonosítottak. Ezek többsége alkohol, észter, aldehid, keton. Milyen alkohol. Kémiailag leírható ezek pontos szerkezete! állománya (kristályos vagy folyékony) tisztasága: A méz elıállítása során talán a legfontosabb minıségi követelmény, hogy kizárólag a méhek által győjtött, nektárból elıállított mézbıl álljon, mentes legyen minden fizikai, kémiai szennyezıtıl, adalékanyagtól, hozzáadott anyagtól. A méz tisztaságát, fizikai szennyezıanyag (növényi és állati hulladékok, viasz- és lépdarabok stb.) mentességét legegyszerőbben szőréssel biztosíthatjuk. A méz mérhetı fizikai tulajdonságai: víztartalom: Miért más a betőméret a sőrőség, színértékhez képest, A magas víztartalmú nektárból a méhek egy viszonylag kis víztartalmú (17-20 %) mézet készítenek az érlelés során. Mivel a méz egy higroszkópos anyag, a tárolás során a környezı levegıbıl vizet vesz fel, így a nyitott edényben tárolt méz felsı rétegeiben a víztartalom megnı. Ebben, a 20 %-os víztartalomnál hígabb mézben már életben maradhatnak bizonyos mikroorganizmusok (baktériumok, élesztık), ami a méz minıségromlásához vezet. Ezért a mézet célszerő száraz helyiségben, zárt edényben tárolni. Hosszú távú tárolás során a méz az edényben víztartalom szerint rétegzıdik, így az egyes rétegekben igen jelentıs 2-3 %-os víztartalom különbség is kialakulhat, azonban ezt keveréssel meg tudjuk szüntetni. A kristályosodás nem befolyásolja a víztartalmat, ugyanazon folyékony és kristályos méz víztartalma nem különbözik. sőrőség: A méz sőrőségét legegyszerőbben piknométerrel, vagy aerométerrel mérhetjük. Mértékét a tárolás során alkalmazott hımérséklet, páratartalom és a méz víztartalma befolyásolja. A méz sőrősége általában 1,39-1,47 g/cm 3. színérték: A méz színe széles skálán mozog a víztiszta, átlátszótól az egészen sötétig. Az adott színt meghatározza az ásványi összetétel és a növényi származás. A világosabb mézek legtöbbször lágyabb, a sötétebbek erıteljesebb, markánsabb ízőek. Egyes országokban a szín meghatározására ún. Pfund color grader-t használnak. Az illetı méz színértékének meghatározása az optikai denzitás mérésén alapul, amihez kontrollként karamell-glicerin oldatot használnak. A szín meghatározását az alábbi táblázat foglalja össze: Szín Pfund skála érték Optikai denzitás* 4

5 Víztiszta <8 0,0945 Nagyon világos ,189 Világos ,378 Nagyon világos borostyánsárga ,595 Világos borostyán-sárga ,389 Borostyán-sárga ,008 Sötét borostyán-sárga <114 - *Az optikai denzitás (abszobancia=100/százalék transzmittancia) 560 nm-en 3,15 cm vastagságú karamell-glicerin oldatban mérve. PH érték: A ph egy adott anyag savasságának kifejezésére szolgál. Az oldatban lévı oxóniumion koncentráció tízes alapú negatív logaritmusa. Értéke 1-14-ig terjedhet. Ha a ph 7-nél kisebb, akkor az oldat savas, ha 7-nél nagyobb, akkor lúgos, ha pontosan 7, akkor semleges. + H 3 O. Jelöléssel: ph=lg [ ] A ph átlagosan 3.9, 3.4 és 6.1 között mozog. A savak a nektárból származnak, az érlelés során feldúsulnak. Mennyiségük átlagosan 0,57 %, értékük 0,17-1,17 % között változik. A mézben legnagyobb mennyiségben elıforduló sav a glukonsav. Szerkezeti képlete Ezen kívül kimutatható a mézbıl foszforsav, citromsav, almasav, szulcinsav, piroglutaminsav, borostyánkısav és malonsav. Szerkezeti képlete viszkozitás: A méz a vízhez viszonyítva szobahımérsékleten erısen viszkózus anyag. A viszkozitás a mézben a hımérséklet és a víztartalom növekedésével arányosan csökken. A viszkozitás mérésének az egyes feldolgozás során használt gépek, eszközök, szivattyúk méretezésénél, tervezésénél van jelentısége, hiszen a nagyobb viszkozitású folyadékok szállíthatósága kisebb. A méz esetében speciális feltétele a viszkozitás értékének a méz fajtajellege, az adott keverékben megtalálható nagy szénláncú cukrok, kolloid anyagok, lebegı szennyezıdések, kristályok jelenléte. kristályosodás: A kristályosodás a méz esetében természetes jelenség. A méz egy túltelített cukoroldat, ahol a glükóz mennyisége határozza meg a kristályosodás mértékét. Attól függıen, hogy a glükóz-víz és a glükóz-fruktóz arány hogyan változik, illetve milyen mennyiségben találhatóak mikrokristályok a mézben a kristályosodás mértéke eltérı lehet. A kristályosodás 14 C-on a legintenzívebb, a folyamat a hımérséklet emelésével lassítható. A méz kristályosodását számos tényezı meghatározza: - a méz nektár eredete, szénhidrát összetételében a fruktóz és a glükóz aránya, - a méz víz-glükóz aránya, - a tárolás ideje, - a hımérséklet és hıingadozás a tárolás során, 5

6 - a mézbe bekerülı mikrokristályok, szennyezıdések, ami nyomán megindulhat a kristályosodás. Egyes méztípusokra jellemzı a kristályosodás mértéke. Így a gyorsan kristályosodó mézek közé soroljuk például a repce-, mustár, napraforgó-, gyümölcs- és hársmézeket, míg lassan kristályosodnak az akác-, vaddohány (selyemfő)-, somkóró-, bükköny-, és édesharmat mézek. A kristályosodás mértéke leginkább a nektáreredető cukrok közül a fruktóz és glükóz arányán múlik. A magas glükóztartalom gyorsítja, a magas fruktóztartalom lassítja a kristályosodás folyamatát. A mézben leggyakrabban a fruktóz van túlsúlyban. fagyáspont: A 15%-os mézoldat fagyáspontja -1,42 és -1,53 C között van, míg a 68%-os mézoldat fagyáspontja -5,78 C. A méz kémiai összetétele: Egyszerő cukrok 69% (glükóz, fruktóz) (szénhidrát) Szerkezeti képlete Pl. így beszerkeszthetı internetrıl Összetett cukrok 9% (szacharóz, maltóz) (szénhidrát) Szerkezeti képlete Poliszacharidok, keményítık (szénhidrát) Szerkezeti képlete A mézben legnagyobb mennyiségben jelen lévı kémiai anyagok a szénhidrátok. Leginkább egyszerő cukrok, monoszacharidok (fruktóz, glükóz), összetett cukrok (szacharóz, maltóz stb.), illetve egészen kis mennyiségben oligo- és poliszacharidok (dextrinek stb.). A mézben megtalálható egyszerő cukrokat győjtınevükön közvetlenül redukáló-, vagy invertcukroknak nevezzük. Jelentése a kémiában: adja az Ezüsttükörpróbát tk.160.oldaltóla minıségi elıírások ezeknek a minimális mennyiségét adják meg. Az invertcukrok mennyisége azonban a mézben folyamatosan változik, növekszik, az invertáz enzim lebontó munkájának köszönhetıen. Az invertáz a szacharóz molekulákat bontja fruktóz és glükóz molekulákká. Az összetett cukrok közül a mézben legnagyobb mennyiségben a szacharóz fordul elı. Az élelmiszeripari elıírások 5-10%-ban maximálják a lehetséges elıfordulási mennyiséget. Ha a méz ennél lényegesen több répacukrot, nádcukrot (szacharózt) tartalmaz, az hamisításra utalhat. A méhészetek etetésre használnak szacharózt, azonban ez nem juthat be a mézbe. A szacharózon kívül nagyobb mennyiségben elıfordulhat még maltóz (malátacukor), ami szintén monoszacharidokból álló diszacharid. Az itt felsorolt cukrokon kívül számos más összetett cukrot mutattak ki a mézbıl 6

7 különbözı analitikai módszerekkel. Így elıfordulhat melezitóz, izomaltóz, trehalóz, genciobóz, laminarbióz, maltotrióz, turanóz, i-kesztóz, panóz, maltulóz, izomaltotrióz stb. Kis mennyiségben a mézben többszörösen összetett cukrokat, úgynevezett oligo-, és poliszacharidokat is találhatunk. Ezek leginkább a dextrin és keményítı. Mivel ezek már nagyobb mérető molekulákat képeznek, így a kristályosodást is képesek befolyásolni. Enzimek: (invertáz, amiláz, glükóz oxidáz, kataláz, foszfatáz) Aminosavak Vitaminok (B1, B2, B3, B5, B6, B12, M, C) Képletek Ásványi sók (kalcium, vas, cink, kálium, foszfor, magnézium, réz, mangán, nátrium) Aroma- és színanyagok Virágporok Víz Hogyan kerül hozzánk a méz? A méhek a virágokból nektárt és virágport győjtenek. A nektárból készül méz, míg a virágpor közben "szennyezi" a nektárt. A virágport a hátsó lábukon lévı kosárban, a nektárt a mézgyomrukban szállítják a kaptárba. Már szállításkor elkezdıdik egy átalakulás a méh mézgyomrában. A kaptárban a nektárt méhsejtbe teszik. Ekkor még a magas víztartalmú nektárt a méhek sőrítik és elpárologtatják a fölösleges víz mennyiséget. Ha a méz megfelelıen megsőrősödött, a méhek a sejteket viasszal borítják be. Párologtatásakor a répacukor két kisebb cukorra, szılıcukorra és gyümölcscukorra bomlik le. Ennek hatására lesz a méz elég tömény ahhoz, hogy élesztık és más mikroorganizmusok ne szaporodjanak el benne. A párologtatást a kaptárban a fiatalabb munkásméhek végzik. A kaptárból a páratartalmat pedig szárnyaik csapdosásával ventillátor módon hajtják ki. A káros, nem mézbe való anyagokat is mézgyomrukban szőrik ki. A nektár a cukron kívül más vegyületeket is tartalmaz, amelyek különbözı ízt és illatot kölcsönöznek a mézeknek. Ha méz víztartalma elérte a megfelelı szintet - melyet a méhész abból állapít meg, hogy a mézes sejtek több mint fele viasszal le van fedve - s a méhek a szükségesnél több nektárt 7

8 győjtöttek, akkor kezdıdik meg a pergetés. A szó utal a technikára, ugyanis a mézes kereteket centrifugális erınek teszik ki, s kicsapódik a méz a pergetı falára, mely a győjtı edénybe folyik. A folyamat megkezdése elıtt viszont el kell venni a mézes lépeket a méhektıl, melyet féltve ıriznek. Ehhez segítség a méhésznek a méhész overál és a füstölı, mellyel megfélemlíti a méheket. Az elszedett mézes kereteket egy a méhektıl elzárt helységbe szállítják, ahol megkezdıdik a lefedett sejtekrıl a viasz réteg eltávolítása. Ezután kerül a keret a pergetıbe. A kipergetett mézet megszőrik a viaszmorzsáktól, s tároló edénybe kerül. Pár napállás után a még mézben maradt levegı és viaszdarabkák a méz tetejére kerül a méz nagy fajsúlya miatt. Ennek eltávolítása után beszélünk termelıi mézrıl. Fontos megemlíteni, hogy minden egyes folyamatnál be kell tartani a higiéniai szabályokat. A mézzel érintkezı edényeknek pedig saválló rozsdamentes anyagból kell készülnie. Ahhoz hogy a termelıi méz a fogyasztóhoz jusson már nincs más hátra, mint a méz palackozására. Ez különbözı mérető egységekbe történhet. A legáltalánosabb az 1 kilogrammos kiszerelés mely körülbelül 0,72 liter. Akácméz: Mézfajták Harmonikus lágy íző és kevésbé savas. Akácvirág illatú. Területtıl függıen csaknem színtelentıl az enyhén sárgásig terjed a színárnyalata. Lehet akár zöldes beütéső is. Jelentıs gyümölcscukor-tartalma miatt sokáig folyékony. Kevés virágport tartalmaz. Jó fertıtlenítı. Köhögés ellen ajánlott. Gyomorsav túltermelés miatti emésztési zavarok oldására is alkalmas. A magyar akácméz minısége és egyedisége miatt már Hungaricumnak számít. Napraforgóméz: Erıs karakteres íző, kesernyés, savanykás. Aranysárga színő. Nagyon gyorsan kristályosodik. Nagymérető kristályok képzıdnek, melyek leülnek az edény aljára, s fölötte marad egy híg réteg. Élelmiszer alapanyagnak kiváló a színezı hatása és erıs íze miatt. Emiatt elsısorban sütéshez fızéshez ajánlatos. Savtúltengést kiváltó hatású. Repceméz: Durva íző méz. Ezért inkább sütıiparban használatos. Sárga színő amíg folyékony, de gyorsan kristályosodik és akkor szinte fehér. Kristályai aprók, élvezeti értékét nem csökkentik. Krémméz elıállítására alkalmas. Kevéssé savas, sıt gyógyítja a gyomorsav túltengést. Vegyes virágméz: Nem fajtaméz. Győjtınévként szolgál. Többféle virágról győjtött nektárból és virágporból tevıdik össze. Emiatt színe, íze sokféle lehet. A vegyes virágméz születhet a mézüzemben történı több féle méz keverékébıl is. Színe általában sötétebb sárgás barnás árnyalatú. Gyorsan kristályosodik. Külön említést a tavaszi virágméz érdemel, mely kiemelkedik 8

9 kellemes ízével és illatával. Többnyire gyümölcs-, galagonya-, vadrózsa és akácvirág nektárjából tevıdik össze. Hársméz: Íze kesernyés főszerezett. Színe a győjtés idejétıl függ (világossárgától a sötét sárgáig). Erısen hársfavirág illatú. Lassan kristályosodik. Hörghurutra kiváló. Alkalmas lázas betegségek enyhítésére és görcsoldásra is. Álmatlanság, idegesség leküzdésére is kiváló hatású. Viszont fızéshez nem ajánlott a kesernyés íze miatt. Selyemfő méz (vaddohány-, selyemkóróméz): Igen erıs, jellegzetesen főszeres íző. Kissé vaníliás. Illatos méz. Világos barna színő. Lassan kristályosodik. Kicsi a virágportartalma, ezért virágpor érzékenyeknek ajánlott. Nyers ételek különleges ízesítıje. Hungaricumnak számít. Gesztenyeméz: Kesernyés utóíző. Gesztenyevirág illatú. Színe a borostyán-sárgától a sötétbarna színig lehetséges. Fızéshez íze miatt nem ajánlott. Magas ásványianyag-tartalmával tőnik ki. Rendszeres fogyasztása akadályozza a trombózisok kialakulását. Étvágytalanságra kiváló ellenszer. Visszértágulat mérséklésére is alkalmas. Facéliaméz (mézontófőméz): Facélia virágára emlékeztetı íző és enyhe illatú méz. Világos áttetszı színő. Viszonylag sokáig folyékony marad. Önállóan csemegemézként fogyasztható. Általában a vegyes virágméz alkotórészeként kerül forgalomba. Édesharmatméz: Nem a virágok nektárjából készül. A növények levelein található mézharmat összegyőjtésével állítják elı a méhek. Markáns íző enyhe illatú méz. Nagyon sötét, szinte fekete színő. Virágportartalma kicsi. Fenyıerdıkben gyakran elıforduló jelenség a mézharmat. Forgalomba kerülı fenyıméz elnevezés tévesen innen ered. Közepesen kristályosodó méz. Magas ásványi anyag tartalma miatt fogyasztása jó étrendi hatású. Somkóróméz: Vanília íző méz. Jellegzetes illatú. Világos színő. Lassan kristályosodik. Önmagában fogyasztandó, igazi desszertméz. 9

10 Szolidágóméz: Zamatos főszeres íző méz. íze is erıs illatú. Sötétbarna színő. Aránylag gyorsan kristályosodik. Önmagában fogyasztandó vagy italok ízesítésére alkalmas. Egyéb méhészeti termékek Virágpor: A virágpor a növények hímivarsejtje, ami a szél vagy a rovarok -fıleg a méhek- segítségével kerül a bibére megtermékenyítés céljából. A virágokon munkálkodó méhek a virágport a hátsó lábukon lévı kosárkákba győjtik. A méhész a virágport győjtı méheket rakományuktól egy szők rács segítségével megfosztja. Ezt szárítja, tisztítja, és természetes formájában árusítja. A méhek győjtötte virágpor nagyon ajánlatos serdülı, növekedı gyermekek számára. A vérben növeli a vörösvértestek számát, a szervezet edzettségi állapotát fokozza, hatására csökkennek a megfázások. Napi 30-40grammos adagokban alkalmazva az erıs fizikai munkát végzık állapotát szinten tartja, gyorsítja a test regenerálódását, javítja az étvágyat, elısegíti a jobb tápanyag hasznosítást és serkenti a szellemi képességet. Jó közérzetet, fokozott aktivitást biztosít. Triptofán tartalma miatt alkalmas a hajhullás ellen. A szívizmot erısíti, ezt bizonyítja, hogy a versenylovak takarmányozásának fontos eleme a virágpor. A virágpor adagolása: Gyermekeknek 5-15g/nap, felnıtteknek:15-20g/nap. (1 kávéskanálnyi kb.5g) Propolisz: A propolisz a méhek tömítı vagy ragasztóanyaga. A növények rügyének ragadós váladékából győjtenek össze. Ezt az anyagot a kaptár repedéseinek betapasztására, felületi egyenetlenségének, idegen maradványok bevonására használják. Az összegyőlt méhszurok viaszt és egyéb idegen anyagot is tartalmaz. Összetétele: Illóolajok, vitaminok: B1, B2, B6, C, E vitamin, aminosavak enzimek, ásványi enzimek. A leggyakoribb feldolgozás az oldatkészítés. A kivonatokat az orr- fül- gége gyógyászatban használják, külsıleg. Használhatjuk belsıleg is, limonádéba, teába vagy egy kanál mézre csepegtessük. Fogyasztása nemcsak kellemes, üdítı érzetet kelt, hanem hasznos is. A propolisz tinktúra adagja naponta kétszer (reggel és este lefekvés elıtt) csepp. A hajszálérrendszerre értágító, vérnyomásszabályzó, baktérium-szaporodást gátló, frissítı. Rendszeres fogyasztása az általános szervezeti ellenálló képességet magas szinten tartja. Torokfájás, meghőlés esetén tinktúrás meleg vízzel naponta többször gargalizáljunk. Ha a besőrített propolisz kivonatot zsíros vivıanyaggal keverjük össze balzsamot kapunk. Gyakoribb alkalmazási területei: égések, fagyások, aranyér, prosztata-gyulladás, bır-, és körömgombásodás, reumatikus fájdalmak. Propolisz tablettákat gyomor- és bélbajokra ajánlják. Gyorsan felszívódik és könnyen bejut a szövetekbe. A természetes bélflórát nem károsítja. 10

11 Méhpempı: A méhpempı a munkásméhek garatmirígyváladéka, a méhek teje. Ezzel az anyaggal etetik a fiatal munkásméhek a fiasítást akkor, amikor méhanyát akarnak nevelni belılük. Méhpempıt kap enni a petézı anyaméh is. A méhpempı összetétele nagyon összetett. Sokszor és sokan elemezték, de az anyag néhány százaléka még ma is ismeretlen. Fı tömege rendkívül jó minıségő fehérje. Legfontosabb összetevıi a vitaminok. A B-vitaminok teljes sorozata megtalálható benne. Ezen kívül növekedést serkentı anyagok, ásványi sók, nyomelemek alkotják. Az egyes alkotó elemek egymás hatását erısítik. A méhpempı nem gyógyszer, de igen hatásos táplálkozás-kiegészítı. A méhpempı általános erısítı hatású. Szedésekor a szervezet intenzív méregtelenítése következik be. Ez javítja az anyagcserét a szervezetet alkotó sejtek szintjéig. Leromlott, betegség utáni állapotból való felerısítésnél kitőnı. A szív és keringési panaszokra, gyomor és bélbántalmakra, idegrendszeri problémákra igen jó hatású. Szívbeteg orvosok állítása szerint a szívesek kenyere. A méhpempı a tapasztalatok szerint négy - tíznapos szedés után néhány napos intenzív tisztulási folyamatot indít el. Ezen idı alatt az egyén közérzete romlik, fejfájás, egyéb fájdalmak is elıállhat. Ekkor lehetıleg nem szabad abbahagyni a szedést, mert a kellemetlen érzés legtöbb esetben csak néhány napig tart, és azután gyors javulás következik be. Napi 2g feletti pempı adag szedése néhány napos hasmenést okozhat, ami a tisztulási folyamat természetes velejárója, nem kóros és elmúlik. A méhpempı fogyasztása táplálkozás-kiegészítıként is nagyon fontos. Fogyasztás elıtt ajánlatos összekeverni a mézes pempıt, mert a fajsúlykülönbség miatt a méz és a pempı hosszabb idı alatt szétválhat. A kevés mézben elkevert méhpempıt reggeli elıtt, éhgyomorra kell elszopogatni. Minél hosszabb ideig szopogassuk. Adagolása felnıtt részére: a méhpempıt tartalmazó fiola tartalmából naponta fél gramm pempı (egy fiola tartalma 6 nap alatt fogyasztandó). Általános feljavításra: naponta 0,3-0,4 g pempı (egy fiola tartalma 7-10 nap alatt fogyasztandó). Súlyosabb állapotban, erısen leromlott szervezet, nagyon gyors javulás igénye vagy konkrét célok esetén az adag növelhetı egészen 1 g naponkénti mennyiségig. Gyerekek részére a testsúllyal arányosan adagolandó. A változáson túljutott nıknek fél-egy évig nem célszerő pempıt fogyasztani, mert a normál havi ciklust visszaállíthatja. Az év letelte után napi 1 g pempı adagolása eredményesen csökkenti a hormonhiánnyal összefüggı panaszokat, jó közérzetet, életkedvet ad. Szívbetegségekre a pempı általában igen jó hatású. Alacsony vagy magas vérnyomású betegek csak állandó orvosi felügyelet mellett szedhetnek pempıt, mert a gyógyszer igényük lecsökken, ami súlyos bajt okozhat. A kúra kezdete után legkésıbb egy héttel a gyógyszer-adagolást újra be kell állítani. Vérnyomásprobléma esetén orvosi felügyelet nélkül a pempı szedése tilos! 11

12 A méhpempıt mézben elkeverve tartósítjuk, a méz savtartalma tartósítja a pempıt. A hőtıszekrényben C hıfokon tartandó. Megfagyasztani nem szabad. A méz, virágpor fogyasztása a méhpempı hatását kedvezıen kiegészíti. A méhpempı sok szerves savat tartalmaz, ezért csak saválló eszközzel szabad érinteni. Fémmel érintkezésbe hozni tilos. Legjobb a fa vagy mőanyag lapátka használata. Mi mindenre jó a méz? A mondás szerint 'Egy kaptár még tíz orvost pótol', s ez a népi bölcsesség sem túloz. A mézben rengeteg hatóanyag van, sokoldalú, értékes táplálékunk, amit gyógyításra és kozmetikumként egyaránt alkalmazhatunk. Arra azonban ügyeljünk, hogy csak akkor fejti ki sokoldalú hatását, ha rendszeresen fogyasztjuk. Manapság, amikor sok szó esik a természetes táplálkozásról, a méz és a mézzel készült ételek iránt egyre nagyobb az érdeklıdés, s a méz pozitív természetes hatásainak tárháza szinte kimeríthetetlen. 1 kg mézben található tápanyag egyenértékő 50 db tojással, 25 db banánnal, 40 db naranccsal, 1,6 kg marhahússal. A méz cukortartalmának több mint 80%-a azonnal felszívódik, ezért nem terheli a hasnyálmirigyet. 11 féle vitamint (C, B, H, P), kb. 30-féle ásványi anyagot, 19 féle aminosavakat és enzimeket tartalmaz. A méz egyik legismertebb hatása az izmok munkaképességének a segítése. A szív izomzatára is jótékony hatással van. Pozitív hatást képes elérni szívritmuszavarok, szívizomgyulladások, hipertónia, torokgyulladás, gége- és légcsıhurut gyógyításánál. A méz rendszeres fogyasztása teljesítménynövekedést, az egész szervezet jó kondícióját, betegségekkel szembeni ellenállóságát eredményezi. A méz legendás gyógyhatását tudományos bizonyítékokkal alátámasztani kívánó kutatók szerint a méz lelassítja a kórokozók fejlıdését, még olyan baktériumtörzsek esetében is, amelyek ellenállóvá váltak egyes modern antibiotikumokkal szemben. A méz hatására a sejtek jobban használják fel az oxigént. A méz erısíti az idegeket, az immunrendszert. Méregteleníti, tisztítja a szervezetet, mert a máj sokkal könnyebben, jobban és gyorsabban dolgozza fel, mint a cukrot. Jótékonyan hat a fiatal szervezetre a csontképzı hatása miatt. A mézet használhatjuk külsıleg is. Ugyanis ha a bır sérüléseit mézzel kenjük be, az lakkszerő réteget képez rajta, fertıtleníti, kiöblíti a sebet. A mézzel kezelt seb háromszor olyan gyorsan tisztul, s a sérülés hegtelenül tőnik el. Méz hatására sérültszövetekbıl gyorsan kitisztul a vizenyı, és a méz serkenti a sejtképzıdést, megöli a baktériumokat. 12

13 Tévhitek és tippek a mézrıl A méz kristályosodása természetes fizikai folyamat, amely során a kémiai tulajdonságai nem változnak meg. A kristályos mézet 45 C-os vízfürdıben, vagy mikrohullámú sütıben károsodás nélkül vissza lehet olvasztani, viszont idıvel újra kristályosodik. Nagymértékben függ a kristályosodás a méz fajtájától is. Egyes mézek hamarabb kristályosodnak (repceméz, napraforgóméz). A teába már csak akkor szabad belekeverni a mézet, amikor már annyira lehőlt, hogy már fogyasztani lehet. Ajánlott az esti étkezéshez a mézfogyasztás, mert a méz nyugtató tulajdonsága ekkor érvényesül a legjobban. A méz kevésbé hizlal, ugyanis: A méz gyümölcscukrából nem lesz zsír, mert a májban glikogénként raktározódik el. A méz szılıcukrából nem lesz zsír, mert rövidesen elég az izmokban. A mézfogyasztás aktívabb életvitelre serkent, ami az elhízás ellen hat. Egyes mézfajták (mentaméz, káposztaméz) vízhajtó hatásúak, súlycsökkenést idéznek elı. A méz légmentesen lezárva sohasem romlik meg. De a levegıvel érintkezve vizet vesz fel, erjedésnek indulhat. Ennek veszélye csökken, ha jó minıségő, kis víztartalmú mézet vásárolunk. Irodalomjegyzék Tartalomjegyzék az elején 13

Present Royal Reklámstúdió Méz kínálatunk

Present Royal Reklámstúdió Méz kínálatunk Méz kínálatunk A legfinomabb és legkülönlegesebb mézeket gyűjtöttük itt össze Önöknek, melyek remek ajándékként szolgálnak az ünnepek közeledtével. Termékeink más és más kiszerelésben kaphatóak. 36g tól

Részletesebben

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása A méz összetétele és élettani hatása A méz a növények nektárjából a méhek által előállított termék. A nektár a növények kiválasztási folyamatai során keletkezik, híg cukortartalmú oldat, amely a méheket

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-100 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott mézfélékről Honey with disctinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

A méhkaptár termékei. Forever Bee Pollen. megôrizni az egészséges vérkeringést, az emésztô-, immun- és idegrendszert. TARTALMA 100 tabletta (50 g)

A méhkaptár termékei. Forever Bee Pollen. megôrizni az egészséges vérkeringést, az emésztô-, immun- és idegrendszert. TARTALMA 100 tabletta (50 g) A Forever Living Products felvonultatja 100%-os tisztaságú méhészeti nek sorát. Méhészeti telepünk ideális környezetben helyezkedik el - Arizona magas fennsíkjain -, ahol az ôsi környezetben semmiféle

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz),

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz), SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok döntő többségének felépítésében három elem, a C, a H és az O atomjai vesznek részt. Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok) részecskéi egyetlen cukormolekulából állnak. Az

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1 Életünk és a víz Kiss Miklós www.vizinform.hu Kiss Miklós 1 Víz,ha csak életünkhöz lenne szükséges rádde magad vagy az élet! Nincs arra szó, mily fenséges enyhülést ad csodás üdeséged. Hajdan volt erőnk,

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

ÉDESÍTŐSZEREK. Készítette: Bruder Júlia

ÉDESÍTŐSZEREK. Készítette: Bruder Júlia ÉDESÍTŐSZEREK Készítette: Bruder Júlia ÉDESÍTŐSZEREK Fogalma: Azok a természetes vagy mesterséges anyagok, amelyekkel az ételeket, italokat édesítik. Csoportosításuk: ÉDESÍTŐSZEREK Természetes eredetűek

Részletesebben

A méz jótékony hatásai

A méz jótékony hatásai A méz jótékony hatásai A méz jótékony hatása ısidık óta ismert, nem véletlenül illetik az Istenek eledele névvel: beltartalmi értékeivel nagyon kevés más élelmiszer vetekedhet. A fajtamézek jótékony hatásai

Részletesebben

Figuactiv Szeletek. Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés

Figuactiv Szeletek. Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés Figuactiv Szeletek Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés Egyre kevesebb az idınk, és sokat utazunk. Utazások során vagy munka közben gyakran nincs lehetıség arra, hogy az ember készítsen magának

Részletesebben

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. Mézfajták

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. Mézfajták Fejezet a által összeállított Mézfajták a fajtamézek, a lépes méz és a vegyes virágméz Eredet szerint megkülönböztetünk a virágok nektárjából készített virágmézet és a fák kérgén, rügyein és levelein bizonyos

Részletesebben

1. Figuactiv Levesek és Shake-ek

1. Figuactiv Levesek és Shake-ek 1. Figuactiv Levesek és Shake-ek Ajánlott napi fogyasztás: A diéta program során a kívánt eredmény elérése érdekében a napi 3 fő étkezésünk közül kettőt Figuactiv Levesre és/vagy Shake-re kell cserélnünk.

Részletesebben

1. rész Kristálycukortól a Juhar szirupig

1. rész Kristálycukortól a Juhar szirupig EGÉSZSÉGES CUKORPÓTLÓK 1. rész Kristálycukortól a Juhar szirupig Sok gondot okoz, hogy ha valaki szereti az édeset, de nem eheti, mert cukorbeteg, valamilyen más betegsége van (pl. daganatos), könnyen

Részletesebben

Az egyensúly belülről fakad!

Az egyensúly belülről fakad! Az egyensúly belülről fakad! TIENS BELSŐ EGYENSÚLY TABLETTA BELSŐ EGYENSÚLY TABLETTA A Belső egyensúly tabletta étrend-kiegészítő készítményt különösen az emésztőrendszer működésének serkentésére fejlesztették

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM:

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Az ember szervezete és egészsége Biológia verseny 8. osztály 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. A tápcsatorna szervei

Részletesebben

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk OÉTI SAJTÓ-HÁTTÉRBESZÉLGETÉS 2006. február 1. Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk Biztonság Mint tudjuk, az élelmiszer-adalékanyagokat szükségszerően alkalmazza

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok általános képlete (CH 2 O) n. A szénhidrátokat két nagy csoportra oszthatjuk:

Részletesebben

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tej A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tejfogyasztás múltja Az ember 6500 éve fogyasztja más emlősök tejét Képesek vagyunk megemészteni: - a juh, a kecske - a bivaly, a ló kanca - a teve és

Részletesebben

Az ABO CSOPORT. ABO MILL Zrt. ABO MIX Zrt. ABO TRADE Zrt. ABO TRADE s.r.o. ABO MILL s.r.o. TOV ABO TRADE TOV ABO MIX. ABO TRADE s.r.l. ABO MILL S.A.

Az ABO CSOPORT. ABO MILL Zrt. ABO MIX Zrt. ABO TRADE Zrt. ABO TRADE s.r.o. ABO MILL s.r.o. TOV ABO TRADE TOV ABO MIX. ABO TRADE s.r.l. ABO MILL S.A. Az ABO CSOPORT gabonakereskedelem malomipar takarmányozás ABO TRADE Zrt. ABO MILL Zrt. ABO MIX Zrt. ABO TRADE s.r.o. ABO MILL s.r.o. TOV ABO TRADE TOV ABO MIX ABO TRADE s.r.l. ABO MILL S.A. ABO MIX S.A.

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Főzzünk másképpen! Receptverseny

Főzzünk másképpen! Receptverseny Táplálékod legyen gyógyszered, s a gyógyszered a táplálékod. Főzzünk másképpen! Receptverseny A pályázatban résztvevő ételek III. Céklás-almás muffin Céklás-almás muffin Hozzávalók: 200 g szénhidrátcsökkentett

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

Szépítő, gyógyító őszi gyümölcsök II.

Szépítő, gyógyító őszi gyümölcsök II. 2009 szeptember 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Fűben-fában orvosság van tartja a népi bölcsesség, és ezt természetesen igaz most érő gyümölcseinkre is.

Részletesebben

www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a

www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a Mit tehetünk az egészségünkért egy kiváló víz segítségével? Nem szükséges vagy az életben, maga az élet vagy Egy átlagos emberi

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

Colostrum ESSENS. Természetesen tiszta termék

Colostrum ESSENS. Természetesen tiszta termék Colostrum ESSENS Természetesen tiszta termék Mi az a kolosztrum? A kolosztrum, más néven el tej, a tej egy fajtája, amit az emlősök emlőmirigyei a szülést követő néhány órában állítanak elő. Egyedülálló

Részletesebben

Elixír az izületek védelmére

Elixír az izületek védelmére Elixír az izületek védelmére Glükozamin Segíti az ízületi porcok és kötőszövetek épülését Eredmeny mar 1 7 nap utan Porcképző szulfátok Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatás Collagén peptid Elősegíti

Részletesebben

A talaj szerves anyagai

A talaj szerves anyagai A talaj szerves anyagai a talajban elıfordul forduló összes szerves eredető anyagok a talaj élılényei (élı biomassza), a talajban élı növények nyek gyökérzete rzete, az elhalt növényi n nyi és állati maradványok

Részletesebben

ÉRD, BUDAI ÚT 20. ALAGSOR 7. TEL.: 06-23-365-629 ÉDESSÉGEK

ÉRD, BUDAI ÚT 20. ALAGSOR 7. TEL.: 06-23-365-629 ÉDESSÉGEK ÉRD, BUDAI ÚT 20. ALAGSOR 7. TEL.: 06-23-365-629 ÉDESSÉGEK NORBI Update 1 - csokoládés töltött sütemény - 120g tésztája: linzer készült: friss tojásból, tartósítószer nélkül töltelék: wellness sárgabarack

Részletesebben

Téli vitaminkosár zöldségekbõl, gyümölcsökbõl

Téli vitaminkosár zöldségekbõl, gyümölcsökbõl Téli vitaminkosár zöldségekbõl, gyümölcsökbõl A téli hónapokban sem kell lemondanunk az egészséges zöldségekrõl és gyümölcsökrõl. Számos fajtájuk télen is bõvelkedik vitaminokban, gyakori fogyasztásukkal

Részletesebben

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja Formula 1 Shake Formula 2 Multivitaminkomplex Rost tabletta Herbalife Formula 1 shake - egészséges étkezés Az ízletes Formula 1 shake finom, könnyen elkészíthető egészséges

Részletesebben

Cukor: édes méreg. Az édesítés története

Cukor: édes méreg. Az édesítés története Cukor: édes méreg A civilizációs étrend hatalmas mennyiségű cukrot tartalmaz. Ma annyi cukrot fogyaszt el egy ember két hét alatt, mint amennyit elődeink kétszáz évvel ezelőtt egy év alatt. Az édesítés

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

Készítette: Bruder Júlia

Készítette: Bruder Júlia Készítette: Bruder Júlia tápanyagok ballasztanyagok alaptápanyagok védőtápanyagok járulékos tápanyagok fehérjék zsiradékok szénhidrátok ALAPTÁPANYAGOK FEHÉRJÉK ZSIRADÉKOK SZÉNHIDRÁTOK Sejtépítők Energiát

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1 2008. október 10. A1 Rendezze az alábbi egyenleteket! (5 2p) 3 H 3 PO 3 + 2 HNO 3 = 3 H 3 PO 4 + 2 NO + 1 H 2 O 2 MnO 4 + 5 H 2 O 2 + 6 H + = 2 Mn 2+ + 5 O 2 + 8 H 2 O 1 Hg + 4 HNO 3 = 1 Hg(NO 3 ) 2 +

Részletesebben

A méz minősítésének folyamata

A méz minősítésének folyamata A méz minősítésének folyamata Magyarországon ma már csak olyan mézek kerülhetnek a bevásárlóközpontok polcaira, melyek összetétele megfelel az aktuális szabványban meghatározott valamennyi kritériumnak.

Részletesebben

Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik

Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik Készítette: Fábián Gabriella Témavezető: Dr. Tatár Enikő egyetemi docens 1/16 Célkitűzés Az alkalmazott élelmiszer-adalékanyagok

Részletesebben

Vizsgált paraméterek, eredmények

Vizsgált paraméterek, eredmények Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) idén is eleget tett a 118/2013 (XII.16.) VM-rendelet, 21. -ában foglalt A méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzésének támogatása jogcímnek. Ennek értelmében,

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás Víztisztítási technológiák Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem. RKK. 2010. Vízfelhasználások Közműolló VÍZFORRÁSOK Felszíni és felszín alatti vizek

Részletesebben

Sütőipari termékkoncepciók

Sütőipari termékkoncepciók Sütőipari termékkoncepciók Ismerkedjen meg legsikeresebb és legkedveltebb koncepcióinkkal! A Zeelandia termékfejlesztése a nemzetközi fogyasztói piac felmérésein alapszik. Termékkoncepcióit ez alapján

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Belső hasznosítás. Kémiai struktúra. Fibersol-2

Belső hasznosítás. Kémiai struktúra. Fibersol-2 Fibersol-2 A Fibersol-2 egy egyedülállóan oldódó étkezési rost melyet keményítőből állítanak elő dexrtinizációs és enzimes eljárások kombinációjával. A Fibersol-2 jól működő szerteágazó kémiai struktúrával

Részletesebben

A bor polifenoljainak fejlődése: egy komplex anyag

A bor polifenoljainak fejlődése: egy komplex anyag A bor polifenoljainak fejlődése: egy komplex anyag ANTOCIÁNOK FLAVÁNOK TANNINOK TANNINOK monomerek < 7 monomer > 7 monomer HOSSZÚ ÉRLELÉSŐ BOROK KÖZÉPHOSSZÚ ÉRLELÉSŐ BOROK ÚJBOROK HÉJON ÁZTATÁS POLISZACHARIDOK

Részletesebben

Mielıtt elkezdenétek a feladatokat megoldani, olvassátok át az egész feladatsort!

Mielıtt elkezdenétek a feladatokat megoldani, olvassátok át az egész feladatsort! Csapat neve:. Iskola neve:. Mielıtt elkezdenétek a feladatokat megoldani, olvassátok át az egész feladatsort! A megoldott feladatokat írásban, (személyesen vagy postán) kell beküldeni a Minerva Könyvtárba

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

INFUSION. TIENS prémium teák

INFUSION. TIENS prémium teák INFUSION TIENS prémium teák TIENS TEÁK, HOGY JÓ NAPJA LEGYEN A tea az egyik legősibb és legnagyobb becsben tartott ital a világon. Elkészítésének módja és fogyasztása régóta fontos részét képezi a kínai

Részletesebben

BUDAFOK 50g Sütőélesztő Magyarország

BUDAFOK 50g Sütőélesztő Magyarország 1/5 Termék megnevezése Termék származási országa BUDAFOK 50g Sütőélesztő Magyarország Gyártó megnevezése és címe Lesaffre Magyarország Kft 1222 Budapest Gyár u. 5-9 Telefon / Fax Tel: +36-1-22-66-311 Fax:

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Tabletta Magnesii Citrici 500 mg Fono VII. Parma Mielőtt elkezdené gyógyszerét

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi

Részletesebben

V É R Z K A S A Y E N P

V É R Z K A S A Y E N P Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 7. évfolyam 1. feladat (1) Írd be a felsorolt anyagok sorszámát a táblázat megfelelő helyére! fémek anyagok kémiailag tiszta anyagok

Részletesebben

APITERÁPIA. Az apiterápia fogalmán a méhek termékeinek gyógyító célú felhasználását értjük.

APITERÁPIA. Az apiterápia fogalmán a méhek termékeinek gyógyító célú felhasználását értjük. APITERÁPIA Az apiterápia fogalmán a méhek termékeinek gyógyító célú felhasználását értjük. Úgy gondoltam, olyan sok ostoba, értelmetlen diasor kering a világban, legyen olyan is, amib l hasznos információhoz

Részletesebben

A HAZAI ÖKOMÉZ PIACI LEHETİSÉGEI. PANYOR ÁGOTA dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A HAZAI ÖKOMÉZ PIACI LEHETİSÉGEI. PANYOR ÁGOTA dr. ÖSSZEFOGLALÁS A HAZAI ÖKOMÉZ PIACI LEHETİSÉGEI PANYOR ÁGOTA dr. ÖSSZEFOGLALÁS A kérdıíves felmérésbıl megállapítható, hogy rendkívüli fontosságú az ökoméz és a hagyományos technológiával készült méz közötti különbség

Részletesebben

Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor, árpamaláta kivonat, zab rost, só)

Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor, árpamaláta kivonat, zab rost, só) Összetevők Összetevők Glükóz szirup Szárított édesített vörös áfonya 15% (vörös áfonya, cukor, napraforgó olaj) Zabpehely 14% Puffasztott búza 13% Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor,

Részletesebben

Baby Gold malactápszer 99-3010

Baby Gold malactápszer 99-3010 Baby Gold malactápszer 99-3010 Szopós malacok részére, a megszületést követı naptól 8-9 kg-os élıtömeg eléréséig Hıkezelt tejtermék, növényi fehérje, szerves savak, növényizsír, vitaminok, ásványi anyagok,

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

100% Whey Protein 1000g vanília

100% Whey Protein 1000g vanília 100% Whey Protein 1000g vanília Tejsavófehérje koncentrátum. 1 / 5 Értékelés: Még nincs értékelés Ár: Fogyasztói ár: 4500 Ft Kedvezmény: Tegye fel kérdését a termékr?l Leírás A fehérjék fontossága: Az

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Berocca pezsgotabletta Vitaminok, ásványi anyagok kombinációja

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Berocca pezsgotabletta Vitaminok, ásványi anyagok kombinációja BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Berocca pezsgotabletta Vitaminok, ásványi anyagok kombinációja Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat

Részletesebben

Hatékony Háztartás Termékkatalógus

Hatékony Háztartás Termékkatalógus Zafir3 in1 univerzális mosópor 1,5 kg-os: 470Ft 3 kg-os: 820Ft 10 kg-os: 2170 Ft AntiCalc mosógép védelem a rozsda és a vízkő ellen. Univerzális enzim tartalmú, csökkentett foszfáttartalmú mosópor minden

Részletesebben

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése Krónikus veseelégtelenségben szenved beteg szérumjának kreatinin szintje magas, s ha napi 50-60 g fehérjét kap úgy állapota lassan tovább romlik. Ha

Részletesebben

Táplálékkiegészítés természetesen

Táplálékkiegészítés természetesen Táplálékkiegészítés természetesen Nem mindig elég az a tápanyag, amelyet az étkezések során elfogyasztunk. A természet A korpa 1 / 8 A korpának a gabonafélék, de legfőképpen a búza őrlésekor keletkező

Részletesebben

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Bikfalvi Istvánné Magyarországi Üdítőital-, Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetsége Zöldség és gyümölcslevek

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET Hankóczy Jenő

Részletesebben

Nem valódi cukrok Mint már említettem, az összes cukor ugyanannak a két alapcukornak, a glükóznak és a fruktóznak a variációiból

Nem valódi cukrok Mint már említettem, az összes cukor ugyanannak a két alapcukornak, a glükóznak és a fruktóznak a variációiból Egészséges cukorpótlók 2.rész Xilit, Stevia és társaik Nem valódi cukrok Mint már említettem, az összes cukor ugyanannak a két alapcukornak, a glükóznak és a fruktóznak a variációiból 1 / 14 áll. Mindkét

Részletesebben

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában Dr. Gergácz Zoltán Ügyvezető igazgató Agárdi Farm Kft. Seregélyes-Elzamajor Agárdi Farm Kft. Tehenészete Seregélyes-Elzamajor

Részletesebben

Amit a hagyományos sütıipari adalékokról tudni illik Dr. Gasztonyi Kálmán

Amit a hagyományos sütıipari adalékokról tudni illik Dr. Gasztonyi Kálmán Gasztonyi Kálmán dr.: Amit a hagyományos sütıipari adalékokról tudni illik.. SÜTİIPAROSOK, PÉKEK: 54. évf. 2007. 2.sz. 2. o. Amit a hagyományos sütıipari adalékokról tudni illik Dr. Gasztonyi Kálmán E

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok.

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok. Nem lehet elég korán kezdeni Kiegyensúlyozott táplálkozás Energia- és tápanyagszükséglet és a fogyasztás közötti egyensúly RENDSZERESSÉG+VÁLTOZATOSSÁG+MÉRTÉKLETESSÉG Életműködésekhez alapanyagcsere Növekedéshez

Részletesebben

A mustok összetételének változtatása

A mustok összetételének változtatása Mustjavítás A mustok összetételének változtatása Savtartalom növelése meghatározott régiókban és években alkalmazható az EU országaiban Száraz és meleg éghajlaton vagy évjáratokban válhat szükségessé lelágyulásra

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr Benelux b.v. Prins Bernardlaan 2 c 2032 HA Haarlem Netherlands Telefon: +310235352634

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Life. High Premium A csúcsminőségű termékcsoport

Life. High Premium A csúcsminőségű termékcsoport Life High Premium A csúcsminőségű termékcsoport Tengerimalacok Mi az állatok tápláléka a természetben? Nyulak Gyógynövények Patkányok Bogarak Törpe Hörcsögök Bogarak Csincsillák Hörcsögök Bogarak Egerek

Részletesebben

Ez csak term szetes!

Ez csak term szetes! Ez csak term szetes! Víz. Természetesnek vesszük a jelenlétét, hiszen mindenhol körülvesz minket. Iszunk belôle, locsoljuk vele a kertet, fürdünk benne. És csak olykor-olykor fordul meg a fejünkben, mennyire

Részletesebben

ÚTKÁLI környezetbarát jégmentesítő (biztonságtechnikai adatlap)

ÚTKÁLI környezetbarát jégmentesítő (biztonságtechnikai adatlap) ÚTKÁLI környezetbarát jégmentesítő (biztonságtechnikai adatlap) Megnevezés: csúszásgátlóval kevert környezetbarát jégoldó Származási hely: Magyarország Általános ismertetés Az útkáli magas kálium és kálcium

Részletesebben

2011.02.21. Royal Jelly (Méhanya-pempő) Első Magyar Apiterápia Konferencia Budapest. Medicus curat, natura sanat.

2011.02.21. Royal Jelly (Méhanya-pempő) Első Magyar Apiterápia Konferencia Budapest. Medicus curat, natura sanat. Első Magyar Apiterápia Konferencia Budapest A Méhanya-pempő összetevői és azok mézben történő feldolgozásának kérdései Dr. Sebők Péter Dietetikus, méhész Pécs Royal Jelly (Méhanya-pempő) Az anya súlya

Részletesebben

Dr. Herczegfalvi Csanád szakgyógyszerész Fehér Kígyó Gyógyszertár

Dr. Herczegfalvi Csanád szakgyógyszerész Fehér Kígyó Gyógyszertár Probiotikumokszerepe a mindennapokban Dr. Herczegfalvi Csanád szakgyógyszerész Fehér Kígyó Gyógyszertár Tartalom 1. A humán mikrobióta és a probiotikumok 1. Bél mikrobiótát befolyásoló tényezık 2. Probiotikumok

Részletesebben

PondZoom ZOOM ACTIVE FORMULA

PondZoom ZOOM ACTIVE FORMULA www.pondzoom.hu A PondZoom kerti tavi haltápok sokéves kutatás és gyártási tapasztalat eredményei. Fejlesztésük során elsődleges szempont a tavi kedvencek egészséges fejlődése volt, így a kiindulási alapot

Részletesebben

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 1. óra Készült az Európai

Részletesebben

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek).

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). Mivel az egész testünkben jelen van, sok információt nyerhetünk belőle, hisz egy

Részletesebben

esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma

esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma Az Aloe vera és a fokhagyma után a vöröshagyma személyében" a liliomfélék újabb képviselőjét ismerhetjük meg. A vöröshagyma,

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia 1. hét

Általános és szervetlen kémia 1. hét Általános és szervetlen kémia 1. hét A tantárgy elméleti és gyakorlati anyaga http://cheminst.emk.nyme.hu A CAPA teszt-gyakorló program használata Kliens programot letölteni a weboldalról Bejelentkezés

Részletesebben

Háztartásunk hulladékai

Háztartásunk hulladékai Háztartásunk hulladékai Tanulói feladatlap Csoport:. Elérhetı szám:.. Elért szám:. Ssz. Feladat Pont Szám Idı Perc 1. A hulladék egyidıs az élettel. Minden élılény termel valamiféle hulladékot élete során,

Részletesebben

Probiotkius környezetstabilizáló termék

Probiotkius környezetstabilizáló termék ProBio Fürdőtisztító A ProBio Fürdőtisztító nagy hatékonyságú folyékony halmazállapotú ökológiai termék, ami vizes helyiségek takarításához lett kifejlesztve. Nem tartalmaz mesterséges alkotórészeket,

Részletesebben

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára.

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára. www.farmina.hu A MATISSE termékcsalád a kiváló minőségű macskatápok teljes választékát kínálja mindenfajta macska számára, melyek: Étvágygerjesztőek, így a legigényesebb és legkényesebb ízlés kielégítésére

Részletesebben