BMS-Consulting Bt. ME-001-A dokumentumok és feljegyzések kezelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BMS-Consulting Bt. ME-001-A dokumentumok és feljegyzések kezelése"

Átírás

1 BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció ME-001-A dokumentumok és feljegyzések kezelése Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció, a BMS-Consulting Bt. tulajdona. Illetéktelen másolása nem megengedett! A dokumentum használata előtt győződjön meg annak érvényességéről! A dokumentum érvényes változata, a címen található meg. file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 1 / 17

2 Tartalomjegyzék Fejezet oldal 1. CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELELŐSSÉGI ÉS HATÁSKÖR FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK A DOKUMENTUMOK KEZELÉSE A DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA A DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A BELSŐ DOKUMENTUMOK KEZELÉSE Általános követelmények A belső dokumentumok formai követelményei, azonosítása A belső dokumentumok készítése Általános követelmények Új dokumentum készítése Dokumentumok módosítása A belső dokumentumok ellenőrzése A belső dokumentumok jóváhagyása A belső dokumentumok elosztása A belső dokumentumok visszavonása, archiválása A belső dokumentumok selejtezése A KÜLSŐ DOKUMENTUMOK KEZELÉSE Általános követelmények A külső dokumentumok azonosítása A külső dokumentumok elosztása A külső dokumentumok ellenőrzése A külső dokumentumok visszavonása, archiválása A külső dokumentumok selejtezése A FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE A FELJEGYZÉSEK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A FELJEGYZÉSEK AZONOSÍTÁSA A FELJEGYZÉSEK KÉSZÍTÉSE A FELJEGYZÉSEK ELOSZTÁSA A FELJEGYZÉSEK MEGŐRZÉSE, ARCHIVÁLÁSA, A HELYI IRATTÁRAK KEZELÉSE Általános követelmények A helyi irattárak ellenőrzése A feljegyzések selejtezése AZ IIRD MESTERLISTA KEZELÉSE AZ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK KEZELÉSE DOKUMENTUMOK, FELJEGYZÉSEK MÁSOLÁSA KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK, FELJEGYZÉSEK INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER DOKUMENTÁCIÓ I. KÉZIKÖNYVEK: II. ELJÁRÁSOK: Az informatikai biztonság szabályozása (ME-003) III. UTASÍTÁSOK: IV. FORMANYOMTATVÁNYOK: MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv MF-018-Dokumentumok elosztási jegyzéke MF-019-Tartalomjegyzék - Dosszié MF-021-Tartalomjegyzék - Helyi irattári dokumentumok nyilvántartása MF-022-Tartalomjegyzék - ARCHIV dokumentumok a Mester Példány Mesterlistája V. FELJEGYZÉSEK: MÓDOSÍTÁSI ÉS ELOSZTÁSI JEGYZÉK file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 2 / 17

3 1. Cél és alkalmazási terület 1. Cél és alkalmazási terület Az eljárás célja, a Társaság integrált irányítási rendszerében használt dokumentumok, és az alkalmazott feljegyzések azonosításának, készítésének, ellenőrzésének, jóváhagyásának, érvénybeléptetésének, elosztásának, átvizsgálásának, módosításának, visszavonásának, és archiválási rendjének meghatározása, annak érdekében, hogy a vonatkozó dokumentumok megfelelő verziói álljanak rendelkezésre mindenütt, ahol a minőségügyi rendszer eredményes működése szempontjából lényeges tevékenységet végeznek. Az eljárás hatálya kiterjed az integrált irányítási rendszerdokumentációban meghatározott összes dokumentumra, feljegyzésre és mindazon munkatársakra, alvállalkozókra vonatkozik, akik a rendszerhez tartozó dokumentumokat, feljegyzéseket készítik, az ehhez szükséges adatokat szolgáltatják, ezeket jóváhagyják, módosítják, ellenőrzik és kezelik. 2. Felelősségi és hatáskör Cégtulajdonos felelős: az új vagy módosított belső dokumentumok jóváhagyásáért, Minőségügyi Vezető felelős: Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció és annak Mesterlistájának naprakész állapotban tartásáért, (papír és elektronikus) Az új vagy módosított belső dokumentum ellenőrzéséért, az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentációba illesztéséért, a törzspéldány megőrzéséért, az elosztási helyek meghatározásáért, Érvénytelen belső dokumentumok visszavonásáért, archiválásáért, és selejtezéséért, A helyi irattárak időszakos ellenőrzéséért, Minden helyi irattár tulajdonos: A rábízott dokumentumok és feljegyzések átlátható módon való kezelésért, megőrzéséért, karbantartásáért, archiválásáért és selejtezéséért, az eljárásokban meghatározott feljegyzések alkalmazásáért, azok megfelelő, olvasható kitöltéséért és azonosíthatóságáért, a használt dokumentumok és feljegyzések állagmegóvásáért. file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 3 / 17

4 3. Fogalom-meghatározások 3. Fogalom-meghatározások Dokumentum: információ és annak hordozója (lehet elektronikus vagy papír alapú). Kézikönyv: dokumentum, amely meghatározza egy szervezet (minőség-, környezet-, informatikai biztonság- stb.) irányítási rendszerét. Eljárás: a kézikönyvekben leírt tevékenységek végrehajtásának folyamatát leíró dokumentum, részletes feladat és felelősség megjelöléssel. Utasítás: az eljárásokban leírt folyamatokhoz kapcsolódó, illetve azokba beépülő, egyéb dokumentumokban nem szabályozott résztevékenységek végrehajtására vonatkozó előírások. Formanyomtatvány: a minőségirányítási rendszer által megkövetelt adatok, (információk) feljegyzésére használt dokumentum. Feljegyzés: dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket, vagy bizonyítja tevékenységek megtörténtét. (Egy formanyomtatvány feljegyzéssé válik, ha rajta adatokat rögzítenek) Jogi normatíva: jogszabály, vagy jogszabályi felhatalmazáson alapuló, országos hatáskörű szerv által kiadott kötelező érvényű előírások (törvény, rendelet, rendelkezés, közlemény), amelyek jogokat vagy kötelezettségeket állapítanak meg. file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 4 / 17

5 4.1. A dokumentumok kezelésének folyamatábrája Kimenő dokumentum Bejövő dokumentum Belső dokumentum F KM D T folyamat (1/1 oldal) dokumentumok F = Felelős KM = KözreMűködik D = Döntést hoz T = Tájékoztatást kap KDF Vagy? Külső dokumentum beillesztése az irányítási rendszerbe (4.4.) CGT- CéGTuladonos - MInőségügyi Vezető BDF- Belső Dokumentum Felelős KDF - Külső Dokumentum Felelős ÉRF - ÉRintett Felek Belső dokumentum elkészítése vagy módosítása (4.3.) BDF Alap file formátum elküldése a dokumentum készítőjének (4.3.3.) Alap file formátum BDF ÉRF Dokumentum elkészítése vagy módosítása ( ) Módosítás leírás BDF Új dokumentum + módosítás leírás átadása papír és file formátumban ( ) Új dokumentum ÉRF Új dokumentum ellenőrzése (4.3.4) CGT Új dokumentum jóváhagyása (4.3.5.) Jóváhagyott új törzspéldány dokumentum Új dokumentum sokszorosítása (4.3.6.) (4.4.3.) Új dokumentum másolati példányok IIRD mesterlista módosítása (módosítási és elosztási jegyzék) (6.) IIRD Módosítások jegyzéke KDF ÉRF Új dokumentum átadása, régi dokumentumok visszavonása ( ) ( ) IIRD Elosztási jegyzék IIRD törzspéldány (papír és file), elhelyezése IIRD dossziéban, helyi irattárban ( ) Archivált file és papír dokumentumok file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 5 / 17

6 4.2. A dokumentumok kezelésének általános követelményei Minden dokumentumnak van karbantartási felelőse, melyet az IIRD Mesterlistájában határozunk meg. Bármely dokumentum átvevője vagy felhasználója tehet javaslatot bármely dokumentum megváltoztatására vagy új dokumentum elkészítésére, beszerzésére. Minden belső dokumentumnak van elektronikus törzspéldánya. A külső dokumentumok lehetnek csak elektronikus vagy csak papíralapon is. A papíralapú törzspéldányok létezését a Mesterlista határozza meg. Az IIRD Mesterlista mindezen információkat tartalmazza. Az Irányítási Rendszer Dokumentációba csak a Minőségügyi Vezető vagy megbízottja illeszthet be dokumentumot, a formai és azonosítási követelmények betartásával. Kötelezően előírtnak és szabályozottnak számít az a minőségügyi dokumentum, amely eljárásokkal vagy utasításokkal együtt vannak érvényesítve. Ezek érvényes kiadása az IIRD Mesterlistájában található meg. A helyi irattárak kezelője az a személy, akinek a dokumentumok ki vannak adva. (dokumentum tulajdonos vagy karbantartási Felelős) A helyi irattárak a dokumentumokat, rendszerint gyűrűs iratgyűjtőkben (továbbiakban dokumentum-gyűjtők) tárolják. Az egyes dokumentum-gyűjtők adott típusú dokumentumokat (belső dokumentumokat - eljárások, formanyomtatványok - vagy külső dokumentumokat) tartalmazhatnak. Ha megváltozik a dokumentum-gyűjtő tartalma, (új dokumentum, módosítás, visszavonás) a dokumentum tulajdonosnak, (Felelősnek) a változásnak megfelelően aktualizálnia kell a tartalomjegyzéket (kézzel vagy géppel). A szabályozott dokumentumokat tartalmazó dokumentum-gyűjtők tartalomjegyzékkel kell, hogy kezdődjenek. (MF-019-Tartalomjegyzék - Dosszié, vagy MF-021-Tartalomjegyzék - Helyi irattári dok. nyilvántartása) (Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció dosszié tartalomjegyzéke maga a Mesterlista.) A tartalomjegyzéknek minimálisan tartalmaznia kell a dokumentum-gyűjtőben szereplő dokumentumok azonosítóját vagy megnevezését és érvénybelépési dátumát A belső dokumentumok kezelése Általános követelmények Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció érvényes változata elektronikus formában, de csak olvasásra, rendelkezésére áll folyamatosan a: címen, PDF formátumban, ezért az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentációból píralapú törzspéldány nem készül. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció elektronikus szerkeszthető formanyomtatványai az: ftp://sftp.hosting.atw.hu/bmsconsulting/iird-rendszerepites/_bms- Formanyomtatvanyok/ címen található meg, az arra jogosultak részére, onnan mindig a legfrissebb érvényes állapot letölthető. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció papíralapú törzspéldány változata (ha létezik), minden arra jogosult munkatársunk rendelkezésére áll betekintésre, a Minőségügyi Vezető felelőssége mellett. file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 6 / 17

7 A belső dokumentumok formai követelményei, azonosítása A belső dokumentumok típusai papír és fájl formátum azonosítása Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció IIRD-Integralt_Iranyitasi_Rendszer_Dokumentacio Minőségügyi Kézikönyv Minőségügyi Kézikönyv Melléklet Minőségügyi Eljárás Minőségügyi Eljárás Melléklet Cégvezetői Utasítás Munka Utasítás Minőségügyi Formanyomtatvány MK-XX- megnevezés MKM-XX- megnevezés ME-XX- megnevezés MEM-XX- megnevezés CU-XX- megnevezés MU-XX- megnevezés MF-XX- megnevezés A fejléc tartalma: Bal oldalon: cég logo Középen: cég neve, Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IIRD szint megnevezése, a dokumentum megnevezése (azonos a fájl nevével). Jobb oldalon: verzió: a verzió, a kiadás és a módosítás, ponttal elválasztott egységéből áll, dátum: a verzió érvénybeléptetési dátuma, figyelmeztető szöveg: győződjön meg annak érvényességéről! A lábléc tartalma: Bal oldalon: fájl neve Jobb oldalon: oldalszám / összes oldalszám A szöveges dokumentumok felépítése (kézikönyvek, eljárások): Címlap cég neve Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció kereszthivatkozás a dokumentum azonosítója és megnevezése a dokumentum verziószáma, hatálybaléptetés időpontja készítette, ellenőrizte, jóváhagyta neve, beosztása, dátuma, aláírása jogállás figyelmeztető szöveg Tartalomjegyzék Cél és alkalmazási terület Felelősségi és hatáskör Fogalom-meghatározások A tevékenységek leírása Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések Módosítási és elosztási jegyzék file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 7 / 17

8 A formanyomtatvány és melléklet típusú dokumentumok felépítése: A felépítést tekintve kétféle formátum létezik: Normál fej- és lábléces: Ezen fájlok esetében a fejlécek és láblécek tartalma és felépítése megegyezik a belső dokumentumok általános felépítésével. Formátuma azonban lehet álló vagy fekvő A/4-es elrendezésű. Kis fejléces: Ezen fájlok esetében a lábléc tartalma megegyezik a belső dokumentumok általános felépítésével. A fejléce azonban eltérően csak a formanyomtatvány nevét és verzióját tartalmazza 6 pontos betűkkel (pl.: MF-000-Kis fejléces formanyomtatvány - verzió: 1.0 / 2007.xx.xx.). Formátuma szintén lehet álló vagy fekvő A/4-es elrendezésű A belső dokumentumok készítése Általános követelmények A karbantartási felelős, mint készítő minden belső dokumentum címlapján is fel van tüntetve. Egy belső dokumentum elkészítésekor, vagy módosításakor az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentációba illesztés előtt ellenőrizni kell az adott dokumentumban meghivatkozott összes egyéb dokumentumot, hogy azok összhangban vannak-e az új vagy módosított dokumentummal Új dokumentum készítése Amennyiben új belső dokumentum elkészítésére merül fel igény a Minőségügyi Vezető az új belső dokumentum formai követelményeknek megfelelő fájl formátumú alapváltozatát, biztosítja a dokumentum készítője részére. A készítő, a vállalt határidőre elkészíti az új dokumentumot és átadja a Minőségügyi Vezető részére. Az új belső dokumentum verziója, az aktuális IIRD fő kiadásszámát és a 0. módosítás számot kapja Dokumentumok módosítása Amennyiben egy már meglévő belső dokumentum módosítására merül fel igény, a Minőségügyi Vezető biztosítja a készítő részére az aktuális belső dokumentum fájl formátumát. Belső dokumentumot csak a dokumentum karbantartási felelősének tudomásával lehet módosítani. A készítőnek módosítania kell az adott dokumentum címlapján a verziószámot és a hatálybalépés dátumát. Az IIRD Mesterlista módosításához, közölnie kell a Minőségügyi vezető részére a változtatás rövid leírását, mely az IIRD Mesterlista /3. Módosítások jegyzéke része lesz. A készítő, elkészíti a módosított dokumentumot, majd fájl formátumban átadja a Minőségügyi Vezető részére ellenőrzésre. A Formanyomtatványok között, a...\iv_szint-formanyomtatvanyok\iird_rendszerepites\ _Integralt_Iranyitasi_Rendszer_Dokumentacio könyvtár tartalma a Mester Példány. A Mester Példány formanyomtatványainak az aktuális érvényes listája, a Mester Példány Mesterlistája. file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 8 / 17

9 A belső dokumentumok ellenőrzése Az új vagy módosított belső dokumentum elkészültét követően a Minőségügyi Vezető ellenőrzi, hogy az megfelel-e a jelen eljárásban felsorolt követelményeknek. Vissza kell utasítania, ill. a készítőnek javításra vissza kell küldenie a dokumentumot, ha az nem felel meg valamelyik követelménynek. Megfelelés esetén az ellenőrzés tényét a Minőségügyi Vezető, a jóváhagyást követően, az IIRD Mesterlista módosításával és közzétételével igazolja A belső dokumentumok jóváhagyása A belső dokumentumok jóváhagyása kétféle módon történhet: Papír alapon, aláírással, Elektronikus úton, -es jóváhagyással. Az ellenőrzött és megfelelő belső dokumentumot az IIRD mesterlistája alapján meghatározott törzspéldány formátuma szerint kell jóváhagyni. (papír és/vagy elektronikus) A jóváhagyás tényét az esetleges papír alapú aláírt törzspéldány, vagy elektronikus esetben a jóváhagyó -nek és mellékleteinek, a megőrzése jelenti. Nagy mennyiségű módosítás esetén, elektronikus jóváhagyás esetén, a Jóváhagyó a belső informatikai rendszeren keresztül nézi meg a teljes IIRD dokumentációt, és a jóváhagyás tényét -ben közli. Az elektronikus jóváhagyó levelet, a mellékleteivel együtt meg kell őrizni A belső dokumentumok elosztása A Minőségügyi Vezető az IIRD mesterlistája alapján meghatározza az elosztási helyeket és adathordozó típusát, (papír és/vagy elektronikus). Elektronikus formátumú átadás esetén a Minőségügyi Vezető csak elektronikus módon juttatja el az átvevőnek az új dokumentumot. A papírlapú másolatok átvételét az adott dokumentum törzspéldányán kell igazoltatni. Az értesítést küldő -t a Minőségügyi Vezető megőrzi, amely egyben az átvétel igazolását is jelenti. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció szerkeszthető formanyomtatványai, az arra jogosultak részére, az: ftp://sftp.hosting.atw.hu/bmsconsulting/iird-rendszerepites/_bms- Formanyomtatvanyok/ címen található meg, onnan mindig a legfrissebb érvényes állapot letölthető. A Minőségügyi Vezető a fájl formátumú törzspéldányt elhelyezi az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció megfelelő alkönyvtárába, felülírva a régit, a papír formátumú törzspéldányt (amennyiben létezik), lefűzi az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció törzspéldány dossziéjába. (a továbbiakban lásd: 6. Az IIRD Mesterlista kezelése) file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 9 / 17

10 A belső dokumentumok visszavonása, archiválása Egy dokumentum érvénytelennek számít: ha módosítás miatt vissza lett vonva, ha bele lett foglalva egy másik dokumentumba, vagy ha többé már nem alkalmazható. Belső dokumentumok esetén mindig a teljes dokumentumot vissza kell vonni. Minden, az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentációban történt változtatás esetén egyel nő annak verziószáma. Változtatás után, a teljes IIRD könyvtárból a Minőségügyi Vezető egy tömörített állományt készít (ZIP fájl), és azonnal el is helyezi az archív állományok között is. Ennek jelentőssége, a visszakereshetőség és egyben egy biztonsági másolat készítése is. A tömörített fájl elnevezése: IIRD-ver-x.y-200x.xx.xx., ahol x.y a verzió, a 200x.xx.xx. a verzió érvénybelépési dátumát jelenti. Az ily módon elnevezett, tömörített fájlt az archív dokumentumok könyvtárába helyezi át ( _ARCHIV\ ARCHIV-_Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció). Minden visszavont papír alapú dokumentumból a Minőségügyi Vezető a törzspéldányt lefűzi az MF-022-Tartalomjegyzék - ARCHIV dokumentumok dossziéjába. Az archív dosszié tartalomjegyzékén kiegészíti az archiválásra és megsemmisítésre szolgáló oszlopokat, a többi papíralapú másolati példányt megsemmisíti. A visszavonás tudomásulvételét követően, amennyiben a régi verzió nem kerül visszaadásra bármilyen okból a Minőségügyi Vezető részére megsemmisítésre, a régi dokumentum használatáért, annak tulajdonosa tartozik felelősséggel A belső dokumentumok selejtezése A dokumentum tulajdonos vagy megbízottja rendszeresen, de legalább félévente ellenőrzi az ARCHIV dokumentumok dossziéját. (MF-022-Tartalomjegyzék - ARCHIV dokumentumok) Az ellenőrzés során, amennyiben a KI-Selejtezés dátuma már eltelt, abban az esetben dönt a megsemmisíthetőségről. A Megsemmisítve/ dátum oszlopba bejegyzi a megsemmisítés dátumát, és elvégzi a megsemmisítést. Elektronikus adatok esetében az archív könyvtárban lévő fájlok megsemmisítése, azok végleges törlésével történik. file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 10 / 17

11 4.4. A külső dokumentumok kezelése Általános követelmények Minden külső dokumentumnak, (vagy külső dokumentum csoportnak), van karbantartási felelőse, (azaz az érvényességért felelőse, a továbbiakban Felelős), melyet az IIRD Mesterlista tartalmaz. A karbantartásért és a megőrzésért felelős is lehet ugyanaz a személy, ami azt jelenti, hogy az IIRD Mesterlista csak a hivatkozását tartalmazza, a tényleges külső dokumentum a Felelős helyi irattárában található. Szükség esetén ezekről a dokumentumokról másolatot készíthető, melyek ellenőrzött, (van MF-018-Dokumentumok elosztási jegyzéke), vagy nem ellenőrzött példányokként kerülnek a felhasználóhoz A külső dokumentumok azonosítása A Külső Dokumentumok típusai Előírások-Útmutatók Információs kiadványok Szabványok TanúsítóHelyek Törvények-Rendeletek KDE-XX- megnevezés KDI-XX- megnevezés KDS-XX- megnevezés KDH-XX- megnevezés KDT-XX- megnevezés papír és fájl formátum azonosítása Külső dokumentumok lehetnek: Hatóságoktól származó dokumentumok (jogi normatívák), Előírások, Szabványok, Tanúsítóhely ajánlatkérő adatlapja, tanúsítványmintája Gépkönyvek, termékleírások, katalógusok, egyéb információs kiadványok, Vevőktől származó dokumentumok, Az egyéb érdekelt felektől származó egyéb dokumentumok (pl.: tanúsítványok, személyi anyagok) A külső dokumentumok elosztása A Felelős az IIRD mesterlistája alapján meghatározza az elosztási helyeket és adathordozó típusát. (papír és/vagy elektronikus), A Felelős a kívánt papír példányszámban lemásolja a dokumentumot. Fájl formátumú átadás esetén csak elektronikus módon juttatja el az átvevőnek az új dokumentumot, vagy értesítést küld a változásról. A papírlapú másolatok átvételét az adott dokumentum törzspéldányán kell igazoltatni. file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 11 / 17

12 A Felelős a fájl formátumú törzspéldányt elnevezi és elhelyezi a számítógépes hálózat, arra kijelölt helyére, a papír formátumú törzspéldányt pedig lefűzi az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció törzspéldány dossziéjába, vagy a helyi irattárába az IIRD Mesterlista szerint. (a továbbiakban lásd: 6. Az IIRD Mesterlista kezelése) A külső dokumentumok ellenőrzése A külső dokumentumok naprakész állapotban tartását annak felelőse végzi. (lásd: Mesterlista, a továbbiakban: Felelős) A Minőségügyi Vezető vagy megbízottja rendszeresen, de legalább félévente ellenőrzi a külső dokumentumok helyi irattárát az IIRD mesterlista alapján. Az ellenőrzés során összeveti az érvényes mesterlistát, és a helyi irattárak tartalmát. Amennyiben eltérést tapasztal, intézkedést hoz a további teendőkről. (MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv) A külső dokumentumok visszavonása, archiválása Egy külső dokumentum érvénytelennek számít: ha módosítás miatt vissza lett vonva, (egészben vagy részlegesen) ha bele lett foglalva egy másik dokumentumba, vagy ha többé már nem alkalmazható. Külső dokumentumok részleges visszavonása, vagy részleges cseréje esetén, a külső dokumentum karbantartását végző a felelős. Minden visszavont külső dokumentumból a Felelős, egy törzspéldányt lefűz az MF-022- Tartalomjegyzék - ARCHIV dokumentumok helyi irattári dossziéjába, a többi papíralapú másolati példányt megsemmisíti. Minden visszavont elektronikus alapú külső dokumentum esetén, a Felelős kiegészítve átnevezi a fájlt: fájl neve -KI-200X Ahol a dátum, a KI-selejtezés jövőbeli legkorábbi dátumát jelentse. Az ily módon átnevezett fájlt a helyi irattár, archív külső dokumentumok könyvtárába helyezi át, az új fájlt pedig a helyére illeszti A külső dokumentumok selejtezése A külső dokumentum tulajdonos vagy megbízottja rendszeresen, de legalább félévente ellenőrzi a külső dokumentumai dossziéját. Az ellenőrzés során, amennyiben a KI-Selejtezés dátuma már eltelt, abban az esetben dönt a megsemmisíthetőségről, és elvégzi a megsemmisítést. Elektronikus adatok esetében az archív könyvtárban lévő fájlok megsemmisítése, azok végleges törlésével történik. file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 12 / 17

13 5. A feljegyzések kezelése 5. A feljegyzések kezelése 5.1. A feljegyzések kezelésének általános követelményei A feljegyzések formátumának és jóváhagyásának kétféle módja lehet: o Papír alapú feljegyzés, melynek jóváhagyása, érvényesítése aláírással történik, o Elektronikus alapú feljegyzés, melynek érvényesítése -es jóváhagyással történik. A társaság munkatársainak, alvállalkozóinak az eljárásokban meghatározott feljegyzéseket és bizonylatokat alkalmazniuk és gyűjteniük kell a mindennapi munkájuk során, hogy a minőségügyi rendszer működéséhez elegendő számú és érvényes feljegyzés álljon rendelkezésre, és ez által az előírt követelményeknek való megfelelést bizonyítani lehessen. Minden feljegyzés-csoportnak van karbantartási felelőse (a továbbiakban Felelős), melyet az IIRD Mesterlistájában határozunk meg. (Egy konkrét feljegyzésnek csak megőrzése van, karbantartása a feljegyzés-csoportnak, azaz helyi irattárnak van.) Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció elektronikus formában, de csak olvasásra, minden arra jogosult felhasználó rendelkezésére áll folyamatosan az informatikai rendszerünkön, mely tartalmazza a minőségügyi feljegyzéseket is. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentációból píralapú törzspéldány nem készül. A minőségügyi feljegyzések a Minőségügyi Vezető által kezelt és védett fájlok, a nem kívánt módosítások elkerülése végett. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció feljegyzéseinek papír alapú változata (ha létezik), minden arra jogosult munkatársunk rendelkezésére áll betekintésre, a Minőségügyi Vezető felelőssége mellett. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentációba csak a Minőségügyi Vezető vagy megbízottja illeszthet be feljegyzést, a formai és azonosítási követelmények betartásával. A minőségügyi feljegyzéseken mindig szerepelnie kell a feljegyzés azonosító nevének, oldalszámának és amennyiben lehetséges a fájl nevének. A minőségügyi feljegyzéseket mindig olvashatóan kell kitölteni. A táblázat vagy nyomtatvány esetén az összes mezőt ki kell tölteni. Amennyiben valamelyik mező nem értelmezhető, akkor ki kell húzni. Ha javítani kell egy minőségügyi feljegyzésen egy bejegyzést, egyenes vonallal át kell húzni a hibásat, és fölé kell írni a jót. A javítás mellett szerepelnie kell a javítást végző kézjegyének és a javítás dátumának. file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 13 / 17

14 5.2. A feljegyzések azonosítása 5. A feljegyzések kezelése A feljegyzések azonosíthatósága érdekében a papír, vagy elektronikus feljegyzések elnevezésénél figyelembe kell venni a feljegyzés témáját, azaz ún. beszédes elnevezéseket kell alkalmazni. (cégnév, téma, munkaszám stb.) Formanyomtatványból készült feljegyzések esetén a megnevezésnek, egyedi azonosítóként tartalmaznia kell a feljegyzés azonosítóját és esetleg a dátumot. Az olyan listák esetében, amelyek kitöltése folyamatos, az elnevezésnek tartalmaznia kell a dátumnak legalább az évszámát, vagy az időintervallumot. Minden helyi irattárban más-más lehet az elnevezési szisztéma, azonban következetesnek és beszédesnek kell lennie. Feljegyzés dokumentumok lehetnek: A minőségügyi rendszerben szabályozott, formanyomtatványból készült feljegyzések, Külső eredetű nem szabályozott feljegyzések (szerződések, árajánlatkérések, levelezések, stb.), A minőségügyi rendszerben nem szabályozott egyéb kézi, vagy gépi feljegyzések. (pl.: kézi feljegyzések, elektronikus levelezés) 5.3. A feljegyzések készítése Formanyomtatványból készült minőségügyi feljegyzés, csak szabályozott és ellenőrzés alatt tartott, érvényes formanyomtatványból készíthető. A Minőségügyi Vezetőnek folyamatosan biztosítania kell az érvényben lévő formanyomtatványok hozzáférhetőségét. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció szerkeszthető formanyomtatványai, az arra jogosultak részére, az: ftp://sftp.hosting.atw.hu/bmsconsulting/iird-rendszerepites/_bms- Formanyomtatvanyok/ címen található meg, onnan mindig a legfrissebb érvényes állapot letölthető. A minőségügyi feljegyzések készülhetnek csak kézzel vagy csak számítógéppel is. Minden feljegyzésen szerepelnie kell aláírásnak (elektronikus feljegyzés esetén névnek), és dátumnak A feljegyzések elosztása A Felelős az IIRD mesterlistája alapján meghatározza az elosztási helyeket és adathordozó típusát (papír vagy elektronikus), amennyiben szükséges. Fájl formátumú átadás esetén csak elektronikus módon juttatja el az átvevőnek az új feljegyzést. Amennyiben indokolt, a Felelős elosztási jegyzéken (MF-018-Dokumentumok elosztási jegyzéke) adja át a feljegyzést. A Felelős a fájl formátumú törzspéldány feljegyzést megfelelően elnevezi és elhelyezi az informatikai rendszer, arra kijelölt helyére, a papír formátumú törzspéldányt pedig, (ha létezik) lefűzi az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció törzspéldány dossziéjába, vagy a helyi irattárába az IIRD Mesterlista szerint. (a továbbiakban lásd: (6. Az IIRD Mesterlista kezelése) file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 14 / 17

15 5. A feljegyzések kezelése 5.5. A feljegyzések megőrzése, archiválása, a helyi irattárak kezelése Általános követelmények A minőségügyi feljegyzések a későbbiekben bizonyítékként szolgálhatnak, ezért gondosan kell kezelni azokat, (védve legyenek a környezeti ártalmak, károsodás, megsemmisülés, elveszés ellen) A helyi irattárak a feljegyzéseket, rendszerint gyűrűs iratgyűjtőkben (továbbiakban dokumentum-gyűjtők) tároljuk. Az egyes dokumentum-gyűjtők adott típusú dokumentumokat (belső dokumentumokat - eljárások, formanyomtatványok - vagy külső dokumentumokat, feljegyzéseket) tartalmazhatnak a témájuknak megfelelően. Ha megváltozik a dokumentum-gyűjtő szerkezete, (új feljegyzés csoportosítási módszer), a dokumentum tulajdonosnak, (Felelősnek) a változásnak megfelelően aktualizálnia kell a tartalomjegyzéket (kézzel vagy géppel). A szabályozott dokumentumokat tartalmazó dokumentum-gyűjtők tartalomjegyzékkel kell, hogy kezdődjenek (MF-019-Tartalomjegyzék - Dosszié). Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció feljegyzéscsoportjainak tartalomjegyzéke maga a Mesterlista. A tartalomjegyzéknek minimálisan tartalmaznia kell a dokumentum-gyűjtőben szereplő feljegyzések azonosítóját vagy megnevezését és dátumát. Amennyiben a helyi adottságok úgy kívánják, a feljegyzések is archiválhatók, az MF-022- Tartalomjegyzék - ARCHIV dokumentumok tartalomjegyzék segítségével külön helyen. Egyébként a feljegyzések megőrzési ideje, azok keletkezési, vagy archiválási dátumától kezdődik. A helyi irattárak kezelője az a személy, akinek a feljegyzések megőrzésre ki vannak adva. (helyi irattár tulajdonos) A helyi irattárak ellenőrzése A Minőségügyi Vezető vagy megbízottja rendszeresen, de legalább félévente ellenőrzi a helyi irattárakat az IIRD mesterlista alapján. Az ellenőrzés során összeveti az érvényes mesterlistát, és a helyi irattárak tartalmát. Amennyiben eltérést tapasztal, intézkedést hoz a további teendőkről. (MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv) A feljegyzések selejtezése A feljegyzés tulajdonos vagy megbízottja rendszeresen, de legalább félévente ellenőrzi a feljegyzések dossziéját. Az ellenőrzés során, amennyiben a KI-Selejtezés dátuma már eltelt, abban az esetben dönt a megsemmisíthetőségről, és elvégzi a megsemmisítést. Elektronikus adatok esetében az archív könyvtárban lévő fájlok megsemmisítése, azok végleges törlésével történik. file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 15 / 17

16 6. Az IIRD Mesterlista kezelése 6. Az IIRD Mesterlista kezelése Az IIRD Mesterlista a kiadott szabályozott, és érvényes dokumentumok adatait tartalmazó naprakész jegyzék, amely a Minőségügyi Vezetőnél található egy eredeti példányban, papír és/vagy elektronikus alapon. A Mesterlista referenciaként szolgál a helyi irattárak tartalomjegyzékének ellenőrzéséhez. A mesterlista az alábbi információkat tartalmazza: a dokumentum megnevezése, a dokumentum verziója, (külső dokumentumoknál, azonosítója) a dokumentum dátuma, a dokumentum (feljegyzéseknél feljegyzéscsoport), karbantartásáért felelős neve a dokumentum megőrzésért felelős neve a dokumentum megőrzés formátuma, helye a dokumentum megőrzés ideje az archiválástól Egy új belső vagy külső dokumentum kiadásakor vagy egy régi visszavonásakor a Minőségügyi Vezető a változásnak megfelelően módosítja az IIRD Mesterlistán az adott dokumentum verzióját, dátumát, és kiegészíti az IIRD Mesterlista módosítási jegyzékét a változtatás rövid leírásával. A feljegyzések keletkezése és némelyik esetleges beillesztése a Mesterlistába, nem változtatja meg a Mesterlista verzióját, mivel a feljegyzések nem előíró jellegű dokumentumok! A módosított mesterlistát ezek után a A belső dokumentumok elosztása, a A külső dokumentumok elosztása, a A belső dokumentumok visszavonása, archiválása és a A külső dokumentumok visszavonása, archiválása a 5.4. A feljegyzések elosztása és a 5.5. A feljegyzések megőrzése, tárolása, archiválása, a helyi irattárak kezelése fejezetek szerint kell kezelni. Az IIRD Mesterlista naprakész állapotban tartásáért a Minőségügyi Vezető a felelős. 7. Az elektronikus dokumentumok kezelése Az elektronikus dokumentumok kezelésére önálló eljárás-utasítást vezettünk be. (Az informatikai biztonság szabályozása (ME-003)) 8. Dokumentumok, feljegyzések másolása Belső dokumentumok, nem másolhatók sem papír, sem elektronikus változatban a Minőségügyi Vezető hozzájárulása nélkül. Külső dokumentumok másolása csak a külső dokumentum felelősének hozzájárulásával lehetséges. Külső vagy belső feljegyzések csak a Felelősének hozzájárulásával másolhatók. A nem szabályozott külső vagy belső dokumentumok, feljegyzések a megfelelő etikai és egyéb szabályok betartásával másolhatók. Ha a vevővel kötött szerződés előírja, akkor a minőségügyi feljegyzéseket a megegyezés szerinti időtartamra a vevő vagy képviselője részére rendelkezésére kell bocsátani (pl. átvétel). Más külső személy csak a Cégvezető engedélyével tekinthet be a minőségügyi feljegyzésekbe. file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 16 / 17

17 9. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések 9. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció I. Kézikönyvek: II. Eljárások: Az informatikai biztonság szabályozása (ME-003) III. Utasítások: IV. Formanyomtatványok: MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv MF-018-Dokumentumok elosztási jegyzéke MF-019-Tartalomjegyzék - Dosszié MF-021-Tartalomjegyzék - Helyi irattári dokumentumok nyilvántartása MF-022-Tartalomjegyzék - ARCHIV dokumentumok a Mester Példány Mesterlistája V. Feljegyzések: Módosítási és elosztási jegyzék Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció törzspéldánya, elektronikus formában, de csak olvasásra, minden arra jogosult felhasználó rendelkezésére áll folyamatosan a belső számítógépes rendszeren. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció papíralapú törzspéldány változata minden arra jogosult munkatársunk rendelkezésére áll betekintésre, a Minőségügyi Vezető felelőssége mellett. A jelen dokumentum módosítási listájának elektronikus formája, az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció/Módosítások jegyzékén található. A jelen dokumentum elosztási listájának elektronikus formája, az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció/Elosztási jegyzékén található. file: ME-001-A_dokumentumok_es_feljegyzesek_kezelese 17 / 17

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlannyilvántartási

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlannyilvántartási 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről A Kormány

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ

SZABÁLYZAT A DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ SZABÁLYZAT A DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ 5310 Kisújszállás, Arany János út 1/A 59/321-329 OM azonosító: 036051 www.illessy.sulinet.hu 2011. október Szabályzat a diákigazolvánnyal

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 1. oldal 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a termőföldről

Részletesebben

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 A BIZOTTSÁG 653/2007/EK RENDELETE (2007. június 13.) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2009. (IV. 3. MÁV Ért. 12.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B.

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉS ÉS

Részletesebben

2015/6. SZÁM TARTALOM

2015/6. SZÁM TARTALOM 2015/6. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 7/2015. (II. 04. MÁV-START Ért. 6.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt., valamint az érintett leányvállalati csoport Iratkezelési Szabályzatáról szóló 57/2014.

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA Számlatermékek bejelentő szolgáltatás Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa az ERA (Az MNB elektronikus

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete Tervezet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 118/5 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 29.) a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében

Részletesebben

RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv

RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv Környezetirányítási Rendszer eljárásai, szabályozásai Hatályba helyezés dátuma: 2014.07.01. Rendszer alkalmazási területe: EXTRUDÁLT POLISZTIROLHAB

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Zelnik Krisztina adatvédelmi felelős... Ellenőrizte: Dr. Szabó Dávid jogász... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: 2015.03.10.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Somogy megyei Közigazgatási Hivatal 1-194-13/2010. számú szabályzata az adatvédelem és az informatikai biztonság általános szabályairól, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról A Somogy Megyei Közigazgatási

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME IDEIGLENES SZABÁLYZATA A DIÁKIGAZOLVÁNYOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME IDEIGLENES SZABÁLYZATA A DIÁKIGAZOLVÁNYOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME IDEIGLENES SZABÁLYZATA A DIÁKIGAZOLVÁNYOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL 2003. június A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Ellenőrzési jegyzék szerepe egy kivitelezés során

SZAKDOLGOZAT. Ellenőrzési jegyzék szerepe egy kivitelezés során Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar SZAKDOLGOZAT Ellenőrzési jegyzék szerepe egy kivitelezés során 2015 Készítette: Wawrzyniak Ede DSUCR2 4097 Tiszagyulaháza Ady E. Utca 25. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. Szám: 35425/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 4. Melléklet: - Változat : 2. ME-422 FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 4. Melléklet: - Változat : 2. ME-422 FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 4 Melléklet: - Változat : 2. ME-422 FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 7 Kerekes László

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz a 27/2005.(XII.6.)KvVM rendelet alapján

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz a 27/2005.(XII.6.)KvVM rendelet alapján Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz a 27/2005.(XII.6.)KvVM rendelet alapján 2006. február 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...4 Az adatszolgáltatás

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Név: Mester Példány. MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszerének kialakítására.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Név: Mester Példány. MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszerének kialakítására. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszerének kialakítására. Név: Mester Példány CÍM: 1114 Budapest, MEGBÍZÓ: MEGBÍZOTT: Név: BMS-Consulting

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 03/14. kötet 71 31992L0119 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 62/69 A TANÁCS 92/119/EGK IRÁNYELVE (1992. december 17.) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2015. (VIII.17) határozata a Selejtezési szabályzatról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2015. (VIII.17) határozata a Selejtezési szabályzatról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2015. (VIII.17) határozata a Selejtezési szabályzatról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadja a Selejtezésről szóló szabályzatot. 2. Jelen határozat végrehajtásáért

Részletesebben

Végrehajtási Utasítás IER301_VU23 Vizsgák előkészítése, végrehajtása és dokumentálása

Végrehajtási Utasítás IER301_VU23 Vizsgák előkészítése, végrehajtása és dokumentálása IER301_VU23_VU01 Tárgy: Vizsgák előkészítése, végrehajtása és dokumentálása Végrehajtási Utasítás IER301_VU23 Hatálybalépés időpontja: 2015. 09. 01. Verzió száma: 01. Hatálytalanítás időpontja: Kötelező

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz 1. melléklet a 14/2015.(XI. 24.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP a... évi önkormányzati pályázathoz Pályázó szervezet megnevezése: Pályázó szervezet címe: Aláírásra jogosult képviselő neve:

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 16. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

T/1746. számú. törvényjavaslat. egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

T/1746. számú. törvényjavaslat. egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1746. számú törvényjavaslat egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2010. november 1 2010. évi törvény

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek AUTO SECURIT Zrt. Szolgáltató székhelye 1117 Budapest, Kondorosi út 2. a. ép.. (Budafoki és Kondorosi út sarkán lévő irodaház) Telefon (06-1-555-4400) Hétfőtől - Péntekig: 7:30-17:30 óra között E-mail

Részletesebben

INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályos 2014. november 3-tól. A szabályzat célja: A szabályzat célja, hogy írásban rögzítse azokat az irányelveket, amelyeket

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL SZABÁLYZATA a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről 2009. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. az eadat rendszer fejezeti nettó finanszírozás témakörének szabályairól és használatáról

ÚTMUTATÓ. az eadat rendszer fejezeti nettó finanszírozás témakörének szabályairól és használatáról ÚTMUTATÓ az eadat rendszer fejezeti nettó finanszírozás témakörének szabályairól és használatáról Az informatikai rendszer használata a Kincstár ügyfelei részére ingyenes. Az eadat rendszer használatához

Részletesebben

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve:

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve: Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.(I. 31.) rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA

I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA III/4. FÜGGELÉK Egyetemes szolgáltatás minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása Szolgáltatási mutató I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA Előírt normaérték 1. Új egyetemes fogyasztó gázellátási

Részletesebben

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pályázati e-ügyintézés, Online számlakitöltő A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szeged, 2008. Tartalom I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 A Szabályzat hatálya 5 Az iratkezelés szervezete 6 Az iratkezelés felügyelete, ellenőrzése

Részletesebben

2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. november 24. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya...

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Kártyahasználati szabályzat (IT-30)

Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Kártyahasználati szabályzat (IT-30) Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Kártyahasználati szabályzat (IT-30) MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás leírása Módosítás Hatályba lépés 1.0 Új szabályzat kiadása 7/2016.03.10. IT határozat

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Pénztár... 4 1.3. Főkönyv... 5 1.4. Folyószámla kezelés... 6 1.5. Banki/Átutalási csomag karbantartó...

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Telefon: +36 1 469 4427, Fax: +36 1 469 4427 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 1165 BUDAPEST, DIÓSY LAJOS U. 28. SZÁM ALATTI ÉPÜLET EGYÜTTES

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1 ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 3.1 verzió Tartalomjegyzék

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyes adatok kezeléséről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. -ának (4) bekezdése alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Távirat szolgáltatás. 1. A szolgáltató. 2. Távirat szolgáltatás igénybevétele. 3.

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Távirat szolgáltatás. 1. A szolgáltató. 2. Távirat szolgáltatás igénybevétele. 3. Távirat szolgáltatás 2013. szeptember 1. napjától hatályos szöveg 1. A szolgáltató A szolgáltató cégneve: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhelye: 1013 Budapest Krisztina

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S BESZERZÉSI ÉS LOGISZTIKAI ÜZLETÁG VASÚTI ÉS VÁLLALAT-ÜZEMELTETÉSI Iktatószám: 4003/2015/SZK 1801-2/2015/FKG A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S 1./ Az ajánlatkérő neve: Neve: MÁV FKG KFT. Székhely:

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 26/2011.(IX.1.) rendelettel

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 1. A tervezés tekintetében

MEGÁLLAPODÁS. 1. A tervezés tekintetében MEGÁLLAPODÁS Cserkeszőlő községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és a PS. ÁMK között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről Ezen megállapodás Az államháztartás

Részletesebben

39/1994. (VI. 28.) FM rendelet. Mesterséges termékenyítés. Mesterséges termékenyítő állomások

39/1994. (VI. 28.) FM rendelet. Mesterséges termékenyítés. Mesterséges termékenyítő állomások 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet a mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról Az állattenyésztésről

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

88/2004. (V. 15.) FVM rendelet. az állatgyógyászati készítményekről

88/2004. (V. 15.) FVM rendelet. az állatgyógyászati készítményekről 88/2004. (V. 15.) FVM rendelet az állatgyógyászati készítményekről módosította: 97/2005. (X. 28.) FVM rendelet - barna háttérrel és fehér betűkkel /50. (2)/ a szövegben! Az állategészségügyről szóló 1995.

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 5. Melléklet: 2. Változat : 2. ME-821 BELSŐ AUDITOK

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 5. Melléklet: 2. Változat : 2. ME-821 BELSŐ AUDITOK Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 5 Melléklet: 2 Változat : 2. ME821 BELSŐ AUDITOK Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 8 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Hatályos: 2013. október 1. I. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és Működési Szabályzat 8. számú melléklete A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016. Tartalom Tartalom...1 A szabályzat hatálya...2 A szabályzat felügyelete...2

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

GIROLOCK SZOLGÁLTATÁS ÜZLETSZABÁLYZATA

GIROLOCK SZOLGÁLTATÁS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. január 1. napjától GIROLOCK SZOLGÁLTATÁS ÜZLETSZABÁLYZATA GIROLock szolgáltatási szerződés melléklete 1054 Budapest, Vadász utca 31. Telefon: (1) 428-5600, (1) 269-2270 Fax: (1) 269-5458

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet címe: Levelezési címe:

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Tankolás könyvelő Projekt feladat specifikáció

Tankolás könyvelő Projekt feladat specifikáció Projekt feladat specifikáció 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 2.1 A feladat címe... 3 2.2 A feladat rövid ismertetése... 3 3 Elvárások a feladattal kapcsolatban... 4 3.1 Operációs

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolási rendszerről

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolási rendszerről Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fizető parkolási

Részletesebben

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Központi Könyvtár SZERVEZETI ÜGYREND. 2015. 04. 29 Dátum 2015. 05. 11. Dátum 2015. 05. 18.

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Központi Könyvtár SZERVEZETI ÜGYREND. 2015. 04. 29 Dátum 2015. 05. 11. Dátum 2015. 05. 18. SEMMELWEIS EGYETEM 1088 B u d a p e s t, M i k s z á t h K á l m á n t é r 5. Iktatószám: A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság SZERVEZETI ÜGYREND Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Szluka Péter mb. igazgató

Részletesebben

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép.

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép. 1. melléklet a 277/2014. (XII.15.) önkormányzati határozathoz A BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése

Részletesebben

forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerrel kapcsolatos további adatok gyűjtésére használják; d) megbízó (sponsor): bármely természetes

forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerrel kapcsolatos további adatok gyűjtésére használják; d) megbízó (sponsor): bármely természetes 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS III. MŰSZAKI LEÍRÁS I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS 1. Feladatleírás Az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pont alatt meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott beavatkozások,

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 Fax: 82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás S E G E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató 1.0 Verzió

Kitöltési útmutató 1.0 Verzió Kitöltési útmutató 1.0 Verzió Az ABEV J16 számú 1.0 verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009.03.01-től alkalmazandó Sorszámtartományok elszámolása című J16 számú nyomtatvány számítógéppel történő

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

1. Járóbeteg előjegyzés

1. Járóbeteg előjegyzés 1 Járóbeteg előjegyzés A Járóbeteg előjegyzés segítségével a betegeket ütemezni tudjuk a járóbeteg osztályok számára Ennek segítségével a munkaidő kihasználtság tervezhető, jobban karbantartható A Járóbeteg

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK Oldalszám:1 1. számú melléklet KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK Leltári szabályzat a könyvtári állomány nyilvántartásáról, leltározásáról, leltári ellenőrzéséről és az állományból történő törlés rendjéről I. Általános

Részletesebben

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Az előterjesztés 1/A. számú melléklete A változat /2012. (.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben