2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester"

Átírás

1 2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP M E G H Í V Ó Szentmártonkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost az 1848-as forradalom és szabadságharc 159. évfordulója alkalmából tartandó községi ünnepségünkre március 15., csütörtök 11 óra, Arany János Általános Iskola, Battha S. u. 1., melyet felvonulás és koszorúzás követ a Szent Márton-emlékparkban. Ünnepi köszöntõt mond Fodor Zoltán polgármester, az ünnepi mûsort az Arany János Általános Iskola tanulói adják. Fodor Zoltán polgármester A közelgõ Nõnap alkalmából a képviselõ-testület férfi tagjai és a magam nevében, egy Kéri János idézettel köszöntöm településünk valamennyi hölgy tagját. Fodor Zoltán polgármester Kéri János: Nõnapi köszöntõ Tavasz hajnalán Róluk emlékezünk, A nõkrõl, kiknek Életünk köszönhetjük. Ki mindent Megtesz értünk, a nõ, Dajkál, ápol, És felnevel õ. Hálánk szálljon Lányra, anyára, Ki a családot Összetartja. Szépséges nõk, Jó asszonyok, Kívánunk boldog, Víg nõnapot.

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február AKTUÁLIS Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak õrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla: «Hol volt...», majd rázuhant a mázsás, szörnyû mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva: «Nem volt». Úgy fekszik õ, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt-néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer. Kosztolányi Dezsõ fenti versével búcsúztunk immár két éve KARAI ISTVÁN-tól, Szentmártonkáta elsõ polgármesterétõl. Olyan ember volt Õ, aki a szülõi házból hozta magával azt az életszemléletet, hogy nem falakat kell építeni magunk köré, hanem hidakat, melyek összekötnek. És valóban ez jellemezte életútját! Polgármesterségének 14 éve alatt folytonosan építette az emberi, társadalmi kapcsolatokat. Folyamatosan építette az összekötõ hidakat: falun belül, a lakosokkal, falun kívül, a szomszédos településekkel és azon túl, ahol éppen lehetõsége nyílott rá. Ezek a hidak kötötték össze községünket a haladással, fejlõdéssel, megújulással. Négyévente választási vezérelvének Veres Péter író gondolatát választotta, AZ EMLÉKEZÉS HÍDJÁN KARAI ISTVÁN POLGÁRMESTER aki szépirodalmi mûveiben a munka ember- és közösségformáló erejét mutatta be. Ide kell hozni a nagyvilágot, ide kell hoznunk mindent, ami jó, ami szép, ami nemes, és amit érdemes. Ebben a három sorban rejlett Karai István ars poétikája, emberi hitvallása. Szenvedélyesen küzdött mindenért, ami jó, ami szép, ami nemes, és amiért érdemes. Termékeny munkásságának ékes bizonyítékai azok az új épületek, felújítások, melyek maradandóan õrzik POLGÁR- MESTERÜNK emlékét. Ma ezek jelentik az összekötõ hidat a község és személye között. Kele Sándorné A képviselõ-testületi munka talán legfelelõsségteljesebb idõszakát éljük a község évi költségvetésének elkészítésekor. Már hetek óta folynak az elõkészítõ számítások, melyeket a célkitûzések prioritásainak figyelembe vételével végzünk. A célok meghatározásánál kikértük a lakosok véleményét a decemberi közmeghallgatáskor, valamint sort kerítettünk a vállalkozókkal egy párbeszédre is. Önkormányzatunk helyzete minden eddiginél nehezebb, mivel a 2007-es esztendõ országosan is a megszorítások éve! Az elõzõ évekhez képest jóval kevesebb az állami támogatás, nagymértékben emelkedtek és emelkedni fognak a közüzemi díjak (villany, gáz, víz) és mindezt csak tetézi az infláció mértéke. Nagy a felelõssége tehát a képviselõ-testületnek, amikor a község éves gazdálkodásáról dönt. A költségvetés készítésénél jó volna, ha nem az indulat, hanem a racionális gondolkodás vezérelne mindenkit. A 2007-es gazdasági év elé Tekintsük az önkormányzatot és az adott intézményt, valamint az önkormányzatot és a falufejlesztést a költségvetés két olyan pólusának, amelyet a párbeszéd köt össze, és a megértés, a belátás, az egészséges alku mûködteti. Be kell látni minden félnek, hogy a megszorító intézkedések községünkbe, önkormányzatunkhoz is begyûrûztek! Kevesebb pénzbõl kell gazdálkodni. Ennek ellenére a képviselõ-testületnek az a célja, hogy az intézmények megfelelõen mûködjenek, sõt fejlõdjenek! Szeretnénk, ha az alapfeladatok (iskola, óvoda, könyvtár) mellett minél több vállalt (szociális, idõsek stb.) feladatot is teljesíthetnénk (amit már a környezõ falvakban nem vagy egyre kevesebben tesznek). Ugyanakkor szeretnénk egy szebb, élhetõbb, a fejlõdés útján elinduló Szentmártonkátát! Kele Sándorné 2

3 2007. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Kedves Olvasók! Tisztelt Lakosság! Az új képviselõ-testület engem bízott meg, hogy tájékoztassam Önöket a testületi üléseken hozott döntésekrõl, javaslatokról. Örömmel teszek eleget ennek a felkérésnek, hiszen 1991-ben azzal a céllal alapítottuk a Szentmártonkátai Újság -ot, hogy az tartalmazza a képviselõ-testület munkájáról szóló beszámolókat is. Az elmúlt 4 esztendõben a lakosság részérõl sokan hiányolták is, hogy az újságban nem találtak ilyen információkat. Bízom benne, hogy a testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek alapján készített rövid tájékoztatóim eleget fognak tenni ez irányú igényeiknek, kérésüknek Kissné Pásztor Éva képviselõ 6/2007. (I. 18.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) felkéri Kissné Pásztor Évát, hogy a képviselõtestület jegyzõkönyvei alapján készítsen kivonatot, amely a Szentmártonkátai Újságban jelenik meg. 2.) felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal Felelõs: Fodor Zoltán polgármester Tájékoztató a képviselõ-testület január 18-án tartott ülésérõl Az ülésen 12 testületi tag jelent meg: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, dr. Hashim Mohamed Sayed, Karai Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Skoda Ferenc, Patócs István, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert képviselõk. Napirendi pontok: 1.) Menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ügyében döntés. (Az elõterjesztés a november 30-i ülésre kiküldésre került.) Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 2.) Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetõi állására pályázat kiírása Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 3.) Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete I. félévi munkatervének módosítása Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 4.) Hozzájárulás Tápiószõlõs és Újszilvás községek csatlakozásához a központi háziorvosi ügyelethez Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 5.) Egyebek Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester Az elsõ napirendi pont keretében, immár harmadszor, a helyi autóbusz-közlekedés ügyét tárgyalta a testület. Ismeretes, hogy a Volánbusz és a képviselõk részérõl is történt utasszámlálás, annak érdekében, hogy megfelelõ döntés születhessen. A több órás tárgyalás után a következõ határozat született: 1/2007. (I. 18.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ügyében a Volánbusz Zrt. részére évre Ft, azaz kettõmillió-egyszázezer forint támogatást nyújt, egyúttal felajánlja a es járatpár megszüntetését, a többi járatpár megtartásával. A képviselõ-testület bérletsorszámos számlálást kér. 2.) felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat által végzett utasszámlálásról, az önkormányzat által végzett költségkimutatásról, valamint hozott döntéseirõl levélben értesítse a Volánbusz Zrt.-t. Határidõ: azonnal Felelõs: Fodor Zoltán polgármester A Napközi Otthonos Óvoda egy évre megbízott vezetõje jelenleg Tóthné Túróczi Zsuzsa. Kormányrendelet rendelkezik a pályázat kiírásáról, így a következõ döntés született: 2/2007. (I. 18.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Község Önkormányzata 1.) a Napköziotthonos Óvoda (2254 Szentmártonkáta, Úttörõk u. 3.) óvodavezetõi állásának betöltésére pályázatot ír ki. A pályázatot a határozat melléklete tartalmazza. 2.) felkéri a polgármestert és a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal Felelõs: Fodor Zoltán polgármester Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Melléklet Szentmártonkáta Község Önkormányzata PÁLYÁZATOT hirdet a Napközi Otthonos Óvoda (2254 Szentmártonkáta, Úttörõk u. 3.) intézményvezetõi állásának betöltésére Az állás betöltéséhez az alábbi képesítéssel kell rendelkezni: felsõfokú szakirányú végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet, magyar állampolgárság. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát az intézmény vezetésére vonatkozó programját, a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseit (vezetési program). A pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az oklevél hiteles másolatát, vagy eredetiben történõ bemutatása szükséges. Juttatások: A bér és a pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. törvény szerint kerül megállapításra. Az állás betöltésének idõpontja: július 1. A vezetõi megbízás 5 évre szól, június 30-ig. A pályázat benyújtási határideje: Az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételtõl számított harminc nap. A pályázatot Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete bírálja el, a véleményezési határidõ lejártát követõ harmincadik nap utáni elsõ képviselõ-testületi ülésen. A pályázatot Fodor Zoltán polgármesterhez kell benyújtani, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c címre. További felvilágosítás kérhetõ a polgármestertõl személyesen, vagy a (29) es telefonszámon. A harmadik napirendi pontnál képviselõi kérésre a testületi ülések idõpontját módosították, amely szerint az éves költségvetést február 8-án és 22-én tárgyalják. Hozzájárultak Újszilvás és Tápiószõlõs községnek a háziorvosi ügyeleti rendszerhez való csatlakozásához, amely a Többcélú Kistérségi Társulás keretében mûködik. Az Egyebek -nél többek között határozat született a szeméttelep földdel történõ befedésére, 150 ezer Ft értékben. A jegyzõnõ felhívta a figyelmet a képviselõi vagyonnyilatkozatok beadásának határidejére. Vajonné Baranyi Julianna felkérte a testületet, hogy jelenjen meg a helyi újságban, hogy azért Burgyán Benõt bízták meg az intézményekben a szennyvíz elszállításával, mert õ helyi lakos, és az adót is a községben fizeti meg. Egy másik problémát is megemlít, mely szerint nem engedik be a katolikus atyát a református iskolába, annak ellenére, hogy ez törvényellenes. A hittanóra-tartásra be kell engedni a másik felekezet hitoktatóját. A jegyzõkönyv alapján összeállította: Kissné Pásztor Éva (A jegyzõkönyv megtekinthetõ a Könyvtár és Teleházban, nyitvatartási idõben.) FELHÍVÁS a tanköteles korú gyermekek általános iskolába történõ beíratására A közoktatásról szóló, évi LXXXIX. törvény 6. (2) bek., valamint a 11/1994. (VI. 8.) sz. MKM-rendelet 16. (1) bek. értelmében a 2007/2008. tanévben általános iskolai tanulmányaikat megkezdõ gyermekek beíratása Szentmártonkáta község mindkét általános iskolájában Arany János Általános Iskola, 2254 Szentmártonkáta, Battha S. utca 1 3. Székely József Református Általános Iskola, 2254 Szentmártonkáta, Mátyás király tér április 2-án (hétfõn) 8-tól 18 óráig április 3-án (kedden) 8-tól 18 óráig történik. Tankötelessé válik az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, és május 31-ig betölti 6. életévét. A szülõ kérelmére beíratható az a gyermek is, aki 6. életévét december 31-ig tölti be. A beíratáshoz a következõ okmányokra van szükség: a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek egészségügyi törzslapja, az óvodai szakvélemény. Szentmártonkáta, február 5. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 4

5 2007. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Lakosság! január 1-jétõl néhány gépjármûtípustól eltekintve, mint tehergépjármûvek, autóbuszok lényegében megszûnt a köznyelvi szóhasználattal élve súlyadónak nevezett adónem. A helyébe egy, a gépjármû (mint adótárgy) értékéhez igazodó adóteher lépett, amely az autó életkora és a motor teljesítménye alapján kerül megállapításra. A személygépkocsi-tulajdonosok számára az adó tulajdonképpen a gépjármû értékéhez, illetve korához igazodik. Az adó mértékét a forgalmi engedélybe bejegyzett teljesítmény és a gépjármû gyártási évétõl eltel idõ határozza meg, a következõk szerint: a gyártási évben és az azt követõ 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt, a gyártási évet követõ 4 7. naptári évben 260 Ft/kilowatt, a gyártási évet követõ naptári évben 200 Ft/kilowatt, a gyártási évet követõ naptári évben 160 Ft/kilowatt, a gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ években 120 Ft/kilowatt. Megmaradt viszont az önsúly szerinti adóztatás (1200 Ft/az önsúly minden megkezdett 100 kilogrammja) az autóbuszok, nyergesvontatók, lakópótkocsik esetében. Tehergépjármû, utánfutó, pótkocsi esetén az adó alapja továbbra is a saját tömeg (önsúly) + terhelhetõség (raksúly) 50%-a, az adó mértéke is változatlan, az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft évtõl szûkült a mozgáskorlátozottságra jogosultak köre. A hozzátartozó gépjármûve csak abban az esetben adómentes, ha az általa rendszeresen szállított súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorú gyermek, és vele közös háztartásban él. Személygépkocsik és motorkerékpárok esetében megszûnt a 20, 30, illetõleg 50%-os katalizátor utáni környezetvédelmi kedvezmény. Adókedvezmények január 1-tõl: 20%-os kedvezmény illeti meg azon tehergépjármûvet, autóbuszt nyergesvontató kivételével, amely után 30%, amelynek környezetvédelmi osztályba sorolási kódja: 5, 6, 7 vagy 8. 30%-os kedvezmény illeti meg azon tehergépjármûvet, autóbuszt nyergesvontató kivételével, amely után 50%, amelynek környezetvédelmi osztályba sorolási kódja: 9, 10, 11 vagy 12. Olyan motorkerékpárok után is adót kell fizetni, amelyek eddig nem voltak adókötelesek. Ilyenek a 250 cm 3 alatti, rendszámtáblával ellátott és forgalomba helyezett motorkerékpárok. Amennyiben a várható változással kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, tájékoztatást a polgármesteri hivatal adóhatósági ügyintézõjénél, Száraz Tímeánál, a es telefonszámon kaphatnak. Szentmártonkáta, február 5. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Az Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal körlevele alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelezõ oltása az alábbi helyeken és idõpontokban lesz: Vasútállomásnál március 10. (szombat) 8-tól 12 óráig Polgármesteri hivatalnál március 14. (szerda) 8-tól 12 óráig Vasútállomásnál március 23. (péntek) 8-tól 12 óráig Polgármesteri hivatalnál március 31. (szombat) 8-tól 12 óráig Körzeti állatorvosi rendelõkben március 20-tól április 30-ig rendelési idõben az oltás elvégeztethetõ. Kérhetõ az oltás az eb tartási helyén is, ebben az esetben az állattartónak ezen igényét legkésõbb március 30-ig be kell jelentenie a következõ telefonszámokon: KÖZÉLETI HÍREK EBOLTÁS! Dr. Kapp Péter (30) Dr. Grónás Tibor (30) Az oltás díja a MAÁOK 16/2007. sz. ügyirat alapján összevezetett ebek soroltásakor: 2700 Ft ebenként. Az oltással az érvényes rendelet értelmében az ebek féregtelenítése is megtörténik, és egyidejûleg kombinált védõoltás is kérhetõ. A rendelõben és a háznál történõ szolgáltatás ezen összeg felett külön térítésköteles. Az oltás minden három hónapos kort betöltött eb részére kötelezõ. Az oltás elmulasztása vagy illetéktelen elvégzése az oltatlan eb leölését és szabálysértési eljárás megindítását vonja maga után! A házimacskák, vadászgörények nagy veszélyt jelentenek, mert bejárnak, benn élnek lakásainkban, és közvetlenül érintkeznek gyermekeinkkel, ezért oltásuk fokozottan ajánlott! Polgármesteri Hivatal Szentmártonkáta 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február KÖZÉLETI HÍREK KÉKHÍREK január 29-én a délelõtti órákban a Szentmártonkáta és Nagykáta közötti útszakaszon a viharos szél árokba borított egy teherautót. Szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban a közlekedést hosszabb ideig akadályozta, mert a rakományt át kellett pakolni egy másik gépjármûbe. Eltûnt egy rozsdabarna, Gréti névre hallgató, fajtatiszta, ivartalanított magyar vizsla. Kérjük, aki tud valamit róla, jelezze az alábbi telefonszámon: (20) Köszönetnyilvánítás Hálásan köszönjük mindazoknak, akik KISS SÁNDORNÉ (Balla Margit) szeretõ Édesanyánk temetésén részt vettek, és sírjára virágot, koszorút hoztak. A gyászoló család Fájdalommal tudatjuk, hogy KELE JÓZSEF, a Szentmártonkáta SE volt labdarúgója 66 éves korában elhunyt. Emléke velünk marad. Volt csapattársai nevében: Szûcs Károly A vitaminok fontos szerepet játszanak a szervezet életfolyamataiban, az ellenálló-képességet növelik a különbözõ betegségekkel szemben, és részt vesznek az életfunkciók folyamataiban (anyagcserében) is. Szervezetünk vitaminfelvételét részben magunk is irányíthatjuk, az ételek kiválasztásával, a zöldségfélék és más élelmiszerek megfelelõ elkészítésével. A legfontosabb vitaminok egyike az A-vitamin, megtalálható halzsírban, májban, vesében, tojássárgájában, tejben, vajban és húsokban. A szervezetünkben a sárgarépából, salátából, káposztából, a paradicsomból és a hüvelyesekbõl a máj A-vitamint állít elõ. Étkezéseinkben ezen anyagok fogyasztása rendkívülien fontos, mert ha nem fogyasztjuk elegendõ mennyiségben, akkor ezek hiányában a szem kötõhártyája kiszárad, károsodik a szaruhártya, szürkületi (esti) látásgyengeség lép fel (farkasvakság). Ilyenkor elõfordul, hogy kiszárad a bõr, szárazabb lesz a haj, törékenyebb és hamarabb õszül. Szárazabb lesz és elszarusodhat az ajak, a száj és a gyomor nyálkahártyája is. Az A-vitamin általában a növekedést elõsegítõ és a bõr szaruanyagát oldó anyag, ilyen tartalmú anyagokat használnak a bõr, a haj és a körömbetegségek gyógyítására abban az esetben, ha ezek betegségeit nem valamilyen más, meghatározott betegség idézte elõ. Túladagolása hajhullást okozhat. A B-vitamin a növények leveleiben képzõdik, s a szervezetben élõ, ártalmatlan baktériumok állítják elõ. Az állati szervezet ezt a vitamint nem tudja maga elõállítani, ezért a táplálékban levõ B1-vitaminra van utalva. A legtöbb B1-vitamint tartalmazza a máj, a marhaszív és a velõ, megtalálható a tejben és a tojásban, nagy mennyiségben fellelhetõ a hüvelyesekben és a gabonafélékben, élesztõben és a burgonyában. A legtöbb B1- vitamin a hántolatlan rizsben található. Régi megfigyelés eredménye már az, hogy akik hántolt rizst fogyasztanak hosszabb idõn át, azokon a B1-vitamin hiányának tünetei lépnek fel, idegbántalmak, csökkent bõrérzékenység, a végtagok bénulásos tünetei, és végül a szívbénulásos halál. A fárasztó fizikai munka, különösen a nagy hõségben végzett munka, B1-vitamin-hiányos tüneteket vált ki (a szervezet B1-vitamint választ ki ilyen esetekben nagy mennyiségben a vizelettel is, de izzadsággal is), gyengeség jelentkezik, késõbb bágyadtság lép fel, ernyedtség, nagy fokú fáradtság, fejfájás, aluszékonyság és fokozott szívdobogás. A vitaminokról A B1-vitamint viszketegséggel, gennyesedéssel járó bõrbetegségek gyógyítására használják, különbözõ gyógyszerek alapanyagaként. A B2-vitamin a májban, vesében, szívizomban, tojásban és az élesztõben fordul elõ. Hiánya, fõleg a kisgyermekkorban gátlóan hat a növekedésre, késõbbi korban bõrgyulladásokat, ajak-, száj- és nyelvnyálkahártya-gyulladást okozhat. A szájszöglet gyulladása és nedvezése is a B2-vitamin hiányának a jele. A B5-vitamin élesztõben, rizskorpában, a zsigerek közül, májban, szívben, a tejben, tojásban és sajtfélékben fordul elõ. Hosszan tartó hiánya hajhullást eredményez és korai õszülést is. A B6-vitamin élesztõben, májban, halban, tejben, sajtféleségekben és tojássárgájában megtalálható. Hiányakor fáradtság, bizonytalan járás, görcsös tünetek lépnek fel, a végtagok sápadtak és fájnak! A B12-vitamin hatását még nem ismerjük tökéletesen, annyi azonban bizonyos, hogy irányító szerepe van a vörös vértestek képzõdésében. Leginkább vészes vérszegénység és ideggyulladások gyógyítására használják. C-vitamint tartalmaz a feketeribizli (a levele, gyümölcse, nem az alkoholosított termék!) a citrom, narancs, zöldpaprika, paradicsom, alma, káposzta, saláta. Hiánya esetében kiszárad a bõr, alatta vérömlések keletkeznek, elõfordulhat fogínyvérzés, fogak meglazulása, csonthártya alatti vérzés. Az emberi szervezetnek, különösen fizikai megerõltetéskor, jelentõs mennyiségû C-vitaminra van szüksége, terhesség alatt, lázas, hosszan tartó betegségek esetében! (Folytatjuk!) Dr. Fikker Ede A szerzõrõl: Dr. Fikker Ede nyugalmazott orvos és neje néhány éve települtek át Erdélybõl, hogy nyugdíjas éveiket nálunk töltsék. Felesége gyógyszerész volt, aki néhány alkalommal a gyógyszertárunkban helyettesített. Bekapcsolódtak a helyi közéletbe. Aktívan részt vesznek a Községtörténeti Baráti Kör programjain. Dr. Fikker Ede a kör vezetõségi tagja is. Egészségügyi írásai már több lapban megjelentek, februártól mi is közreadunk néhányat. (A szerkesztõség) 6

7 2007. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK A Nemzeti Üdültetési Alapítvány 2007-ben is lehetõséget ad a kedvezményes üdülésre. A szociálisan rászorultak, az alacsony jövedelemmel rendelkezõ nyugdíjasok, a fogyatékkal élõk és a nagycsaládosok vehetnek részt a pályázatban. Az alapítvány kuratóriuma a pályázat feltételeirõl, az igénylés módjáról, a Üdülési csekk támogatás mértékérõl február elején döntött. Az érintettek a pályázatról az alapítvány honlapján, a internetes címen és a könyvtárban érdeklõdhetnek. Benéné Árvai Erika KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Kedves Szentmártonkátaiak! Szép emberi szokás az elõdök tisztelete, alkotásaik megbecsülése, emlékük ápolása. Jelenünket az elõzõ évszázadokban kifejtett emberi munka alapozta meg. Egy csodálatos folyamat részeseiként adjuk át mi is tapasztalatainkat, eredményeinket a jövõ számára. Régmúltunk soksok emlékkel tárggyal, eszközzel, irattal üzen nekünk. Felkutatásuk, õrzésük, gyarapításuk szent kötelességünk. E feladatot szeretnénk minél felelõsségteljesebben és eredményesebben végezni. Az érdeklõdõ szentmártonkátaiak ismerik a Községtörténeti Kiállítást, az ott õrzött sok értéket. Szeretnénk gazdagítani az immár négy helyiséget betöltõ gyûjteményt, hogy gyermekeink és unokáink mentõl több hiteles adatot kaphassanak múltunkról. Meggyõzõdésünk, hogy kedves településünk iránti szeretetünk ösztönöz bennünket, hogy kiállításunkat folyamatosan gazdagítsuk, kincseinek számát gyarapítsuk. Ezért kérjük, hogy a még fellelhetõ, talán felesleges kacatnak gondolt tárgyaikat iratokat, könyveket, gazdasági eszközöket, kézimunkákat, ruhadarabokat, fotókat szíveskedjenek a Községi Könyvtár és Teleház dolgozóinak átadni (a nyitvatartási idõ alatt), hogy azok a kiállított holmik közé kerülve, közös kincseinkké válhassanak. Hirdessék ott múltunk tiszteletét és elõdeink, õseink munkájának megbecsülését. Támogató fáradozásukat szívbõl köszöni a Községtörténeti Baráti Kör Szentmártonkáta Önkormányzatának Tisztelt Vezetõsége! Ünnepek elõtti készülõdésünk és megnövekedett kiadásaink idején kedves meglepetést ajándékoztak számunkra a kapott vásárlási utalványokkal. Köszönjük, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben is gondoltak ránk, törõdnek velünk, és lehetõség szerint segítenek bennünket. A Községtörténeti Baráti Kör nyugdíjasai Kedves Olvasó! Tisztelt Adófizetõ! Ebben az évben is lehetõség nyílik arra, hogy befizetett adójának 1%-ával alapítványunkat támogassa ban községünkben Marjos Istvánné nyugdíjas pedagógus alapítványt létesített a Szentmártonkátai Könyvtárért, amely fõ célként a könyvtári közmûvelõdési tevékenység támogatását jelölte meg. Kérjük községünk mindazon polgárait, akik befizetett adójuk 1%-ával a helyi könyvtárat kívánják támogatni, kedvezményezettként a Szentmártonkátai Könyvtárért Alapítványt jelöljék meg. Adószámunk: Ha szeretné további pénzösszeggel is támogatni alapítványunkat, a könyvtárban és a helyi takarékszövetkezetnél is befizetheti a felajánlott összeget. Köszönetet mondunk Baloghné Kovács Magdolnának, aki a kezdetektõl önzetlenül végzi az alapítvány könyvelési és adóbevallási munkálatait. Az alapítvány kuratóriuma HÍREK A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL ITT A FARSANG! JELMEZBÁL! február 22-én, csütörtökön 15 órától tartjuk az alsó tagozatosok farsangi mulatságát, melyre szeretettel meghívjuk a szülõket és a nagycsoportos óvodásokat, az óvó nénikkel és a szülõkkel együtt! Február 23-án, pénteken lesz a felsõ tagozatos tanulók farsangi mulatsága. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A hittanoktatásról Tudomásomra jutott, hogy a katolikusok lapjában megjelent egy írás, miszerint az iskolánk nem biztosítja a római katolikus tanulók számára a katolikus hittant augusztus végén valóban járt nálunk a nagykátai plébános a hittan órák miatt. Az iskola igazgatói irodájában beszélgettünk, jelen volt Simonné Bozsik Anikó igazgatóhelyettes is. Úgy egyeztünk meg Tóth András plébános úrral, megkérdezi a szülõket, ki igényli gyermekének a katolikus hittant. Felajánlottuk segítségünket, vállaltuk, hogy biztosítunk tantermet. Azóta nem volt nálunk a Plébános úr, nem is keresett minket. A református iskola eddig is szívesen fogadta a más felekezethez tartozó tanulókat, ezután is. Ha igény van a katolikus hittanra, és ezt a szülõk jelzik felénk, természetesen nincs akadálya annak, hogy a tanuló azon vegyen részt. Szvitek Jánosné igazgató 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Számítástechnika-oktatás a református iskolában Mindennapjainkban már elengedhetetlen a számítógépek használatának ismerete, akár munkahelyen, akár otthon vagyunk. Az oktatási rendszerben is kiemelt helyet kap a számítógépek részeinek oktatása, a programok elsajátítása, biztos kezelése, az internet használata stb. A Székely József Református Általános Iskola már 1998 óta beépítette nevelési-oktatási tervébe a számítástechnika tantárgy oktatását, egészen elsõ osztálytól kezdve nyolcadik osztályig. Az idegen nyelvek mellett (angol, német) iskolánk egyik fõ irányvonala, hogy a gyermek biztosan kezelje a számítógépet már alsó tagozatban is, ismerje a fontosabb programokat, a programozás alapjaiban jártas legyen, illetve hetedik osztályban megkezdõdik az ECDL-vizsgára való felkészítés, amely másfél évig tart. Az iskolák többsége csak felsõ tagozattól kezd foglalkozni számítástechnikával. Iskolánkban mindez már alsó tagozatban elkezdõdik. Az elsõ osztályba lépõk egészen negyedik osztályig megismerkednek a számítógép fõ részeivel természetesen mindez játékos formában történik, a Comenius Logo program alapjaival, amely egy gyermekek számára kifejlesztett program. Rajzoló programokkal, amelyek az egérkezelés biztonságát és a finommotorikát fejlesztik, megteszik az elsõ lépéseket a szövegszerkesztõ program ismeretében, amellyel dokumentumokat tudnak szerkeszteni; betûkirakó és -összekötõ játékokat tanulnak, amelyekkel a betûismeretük, olvasásuk is fejlõdik. Negyedik osztályban már elkezdõdik a programozás tanulása, a gyerekek életkorának megfelelõen. Év közben versenyeken mérhetik össze tudásukat a gyerekek, az elsõ és a második félévben is. A felsõ tagozatosoknak külön internet szakkör lehetõség van, de a következõ félévben a kisebbek számára is tervezünk indítani egy számítástechnika szakkört. A számítástechnika tantárgyat szinte minden tanuló a kedvenc tantárgyak között említi, illetve ennek a tantárgynak a sikerességét bizonyítja az, hogy tanulóink többsége olyan iskolát szeretne választani továbbtanuláskor, ahol a számítástechnika, programozás kiemelt helyen van. A számítástechnika-verseny eredményei Alsó tagozat: 1. Fejes Gábor 2. o. 2. Bólya Gábor 3. o. 3. Kovács Noémi 4. o. Felsõ tagozat: 1. Szántó László 8. o. 2. Szabó Árpád 8. o. 3. Morvai Attila 5. o. Molnár Ákos 7. o. Lengyel Levente informatikatanár Iskolánkban az angol nyelv tanítása már elsõ osztályban elkezdõdik. Mivel ennek a korosztálynak lételeme a játék, a mozgás, a rajzolás és más manuális tevékenység, ezért ezeket kell segítségül hívnunk, hogy jókedvvel, szívesen vegyenek részt a munkában. Két nyelv közül választhatnak tanulóink, a német és az angol. Az eredményes munkát elõsegítõ számtalan külsõ tényezõ is rendelkezésünkre áll. Fontos a csoportlétszám. Nálunk kiscsoportokban tanulnak a gyerekek, ami optimális, hiszen így hatékonyan lehet foglalkozni minden tanulóval. Jó minõségû magnók állnak rendelkezésünkre, melyek segítségével a tankönyvben olvasott szöveget jól hallják és felismerik. Egyúttal mi is fel tudjuk venni az õ beszédüket, amit azután nagy érdeklõdéssel hallgatnak vissza. A kiscsoportokban való nyelvtanulás a számítógép használatát is lehetõvé teszi az órán, és így számos tesztfeladat megoldásával mérhetik le tudásukat a diákjaink. Elsõ második osztályban játékos foglalkozást szervezünk az érdeklõdõknek angol nyelven. Olyan szóbeli elõkészítõ szakasz ez, mely szóképekkel és mondatképekkel is megismerteti a gyerekeket. Dalokat, játékokat, mondókákat szívesen tanulnak, és ezek tartósan is rögzülnek. Az ezekben szereplõ szavak, mintamondatok segítségével saját gondolataikat is képesek kifejezni, közölni. Nagyobb gyermekek már nem élik bele magukat egy szerepjátékba, mint a kicsik. A játékban olyan motiváló erõ van, amelyet a késõbbiekben már nem lehet így kamatoztatni. Ebben a korban képesek minden nehézség nélkül befogadni az idegen nyelv zenéjét, intonációját, hiszen élvezettel utánozzák a számukra idegennek, furcsának tûnõ hangokat, szavakat, mondatokat, és kedvüket lelik az ismételgetésükben. Ugyanilyen élvezetet jelent nekik a kiszámolók, versek, mondókák, énekek ismétlése is. Negyedik osztálytól nyolcadik osztályig már heti 3 órában van lehetõségük a diákjainknak a nyelvtanulásra, és ezt még heti egy alkalommal szakkörrel is kiegészíthetik, ahol számos tanórán idõhiány miatt elmaradt kiegészítõ feladatok megoldására van lehetõségük. Bathóné Kaszab Krisztina Angol szakos tanárnõ 8

9 2007. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A 2006/2007-es tanév elsõ félévének eredményei Iskolánk tanulói részt vesznek levelezõs tanulmányi versenyeken, és a házi versenyeken is Szépen-helyesen író verseny Alsó tagozat: 1. Vámos Dóra 4. o. 2. Kovács Emese 2. o. 3. Scsavniczki Mónika 3. o. különdíj: Farkas Vivien 4. o. Felsõ tagozat: 1. Danyi Krisztina 8. o. 2. Józsa-Teleki Gabriella Blanka 8. o. 3. Varga Gábor 6. o. különdíj: Görbe Réka 7. o. Zsoltáréneklõ verseny Alsó tagozat: 1. Scsavniczki Mónika 3. o. 2. Füzi Bernadett 3. o. 3. Varga Hajnalka 4. o. Felsõ tagozat: 1. Lakatos Erika 8. o. 2. Rezes Lajos 5. o. 3. Szabó Attila 5. o. SPORTHÍREK A Szentmártonkátai SE Nekem ezt jelenti a Karácsony rajzverseny felsõ tagozaton 1. Görbe Réka 7. o. 2. Józsa-Teleki Gabriella Blanka 8. o. 3. Danyi Krisztina 8. o. Lakiné Varga Katalin munkaközösség-vezetõ A nagycsoportos óvodások szüleinek március 5-én, hétfõn 16 órától szülõi értekezletet tartunk, melyre szeretettel várjuk az érdeklõdõ szülõket és gyerekeket. Szvitek Jánosné igazgató serdülõ csapatai a Sülysápi KSK által rendezett kispályás teremlabdarúgó-tornán vettek részt, ahol az U13 és U15 korosztály labdarúgói játszottak. Az U13-as labdarúgók ugyan helyezetlenek lettek, de õ közülük került ki a torna legjobb játékosa, PESTI GYÖRGY. Az U15-ös csapat az elõkelõ második helyezést érte el, és ezért egy nagyon szép serleget kapott. Azt hiszem, hogy ez a torna jó felkészülést biztosított a tavaszi nagypályás bajnokságra. Akik a tornán részt vettek: BORSÁNYI ÁDÁM, BATÓ LA- JOS, BESENYEI VIKTOR, FÖLDESI NORBERT, HEGE- DÛS GERGÕ, JOUNI DÁVID, JURASZIK DONÁT, SOMO- GYI LAJOS, PALKÓ ISTVÁN, PESTI GYÖRGY, LENGYEL CRISTOPHER, TATÁR MÁRK. POVÁZSON SÁNDOR edzõ ATLÉTIKAI HÍREK Budapesten az FTC futófolyosóján került megrendezésre a ( es korosztálynak kiírt) fedett pályás atlétikai verseny. A versenyszámok: 60 m-es síkfutás, 60 m-es gátfutás, távolugrás voltak. Községünket az ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKO- LA három kis atlétája képviselte, nagyon nagy sikerrel. A verseny a 60 m-es síkfutás elõfutamaival kezdõdött, ahol az esélyesek hozták a formájukat, köztük a mi két fiúnk, Monori Dominik és Agócs Norbert, akik bekerülve a döntõbe, 4. és 5. helyen futottak be. A következõ versenyszám a 60 m-es gátfutás volt, ahol érmes esélyeink be is igazolódtak. Itt Agócs Norbert nagyon határozott és bátor versenyzéssel, szoros küzdelemben az elõkelõ 3. helyet szerezte meg, Monori Dominik 4. helyezést szerzett. Következett az utolsó versenyszám, a távolugrás, itt is bejött az elõrejelzés Monori Dominik esélyesnek tartottakhoz méltóan versenyzett, a jutalma a 3. hely lett. Meg kell említenem Skultéti Istvánt, aki 9 évesként indult el a nála egy évvel idõsebb korcsoportban. Az elõzõ évektõl eltérõen, most nem értékelték külön a kisebbeket, így István nem kapott érmet, pedig a versenyjegyzõkönyv alapján a távolugrást megnyerte volna. Õ is a jövõ sportolója, mint Dominik és Norbert. Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani az Agócs és Monori szülõknek a gyerekek versenyre történõ utaztatásában nyújtott segítségükért. Tisztelettel és köszönettel: Rácz Ferenc atlétikaedzõ 9

10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február HIRDETÉSEK FIGYELEM! OLCSÓ, forint alapú DEVIZAHITEL KÖLTSÖN SZABADON, HITELBÕL! Ön választ: forintban(huf) vagy forint alapú devizában: euro (EUR), svájci frank(chf) Akár évig is törleszthet! Bõvebb felvilágosítás a feltételekrõl, a kondíciókról, a THM számításának módjáról helyben, fiókunknál. Info-vonal: (29) Tápiógyörgye (53) Újszilvás (53) Tápiószõlõs (53) Tápiószele (53) Farmos (53) Nagykáta (29) Szentmártonkáta (29) Szentlõrinckáta (29) Tápiószecsõ (29) Kóka (29) Tóalmás (29) Budapest (1) Nagykáta (29) Jászberény (57) Mi HITELesek vagyunk! Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Kiadja: MIGUZA Bt., a POLGÁRMESTERI HIVATAL megbízásából Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Benéné Árvai Erika Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 700 példányban, 100 Ft-os áron Készült az OFFSET Nyomdaipari Kft. nyomdájában.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA 22/2011. (II.22.) ÖK számú Tárgy: A Fundamentum Iskola tardi telephelyéről A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az iskola tájékoztatóját. Egyben felkéri a polgármestert további tárgyalások folytatására

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 31-8/2014. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. május 8-i nyílt ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat 26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Városi Önkormányzat 235.703 eft forint alapú hitelfelvétel tárgyában az ajánlattevő kiválasztásáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: intézményvezetői pályázatok elbírálása Mellékletek: 1. sz. melléklet: szakértői vélemény Vass Katalin 2. sz. melléklet:

Részletesebben

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. AUGUSZTUS 26. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 175/2011. (VIII.25.) sz. hat. A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének lemondása

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben