Harminc éves a Kádár Katalin Óvoda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harminc éves a Kádár Katalin Óvoda"

Átírás

1 LXI. évfolyam 42. szám december 4. Megjelenik példányban, legközelebb december 11-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. A Csepeli Nívódíj idei kitüntetettjei a kerületi képviselõ-testület november 24-ei határozata alapján: Becsei Dénes OMISÁ-ágazatvezetõ és Pálffy Katalin csepeli képzõmûvész, akiknek a kerület érdekében huzamos idõn át végzett kiemelkedõ szellemi, illetve alkotó tevékenységéért adományozták a rangos elismerést a beérkezett javaslatok alapján. Az elismeréseket Tóth Mihály polgármester december 17-én, 17 órakor, a Csepeli Munkásotthonban kezdõdõ ünnepség keretében adja át. Szeretné megtudni, hogy szervezete mennyire felkészült a betegségekkel szemben? Egyedülálló technológia segítségével, vérvétel nélkül megmérjük szervezete ellenállóképességének szintjét. A Pharmanex Biofotonikus szkennere a világ elsõ olyan mérõeszköze, amely azonnali tájékoztatást ad személyes antioxidáns ellátottságunkról. A mérés díja: 1500 Ft. Bõvebb információ és bejelentkezés: MEDICATOR GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ SZAKÜZLET. Bp. XXI., Deák tér 1. (Csepeli piac területén) Jubileumi ünnepség a Munkásotthonban Harminc éves a Kádár Katalin Óvoda 1979-ben nyitotta meg kapuit a Kádár Katalin Óvoda, a harmincadik évforduló alkalmából monstre jubileumi ünnepséget rendeztek november 25-én délután a Csepeli Munkásotthonban, amelyen a mai és egykori óvodások és óvónõk, valamint családtagjaik mellett többek között megjelent Tóth Mihály polgármester és Becsei Dénes ágazatvezetõ is. Papp Lászlóné intézményvezetõ lapunknak nyilatkozva a mai Kádár Katalin Óvodáról hangsúlyozta: az intézmény 8 csoportos, jelenleg ebbõl 7 csoportban fogadnak gyermekeket, s 180 óvodás éli mindennapjait náluk. Nevelési programjuk a GYÖNGY (Gyermekek Önállóságra Nevelése a Gyakorlatban), nevelési feladataik megvalósításához a hagyományok ápolása, a hagyományos ünnepeink adják a keretet. A munkásotthon színházterme zsúfolásig megtelt az ünnepségre, melyen emlékeztek az óvoda névadójára, dr. Gelencsér Péterné Kádár Katalinra is. Ünnepi mûsorukban a különbözõ csoportok az évkör hagyományaiból elevenítettek fel néhányat. Az ünnepi mûsor fényét emelte, hogy az óvó nénik énekkel, táncfûzéssel, moldvai tánccsokorral készültek. Régi óvodásaik ajándékmûsorában a zene, vers, tánc kapott szerepet. Minden szereplõ ünneplõbe öltöztette a lelkét, felvette ünneplõ ruháját és örömmel élte át a jubileumi napot, a közönség pedig szûnni nem akaró tapssal jutalmazta a páratlanul szép mûsort. Deák Attila Megemlékezés és koszorúzás Csepel lakói, a Weiss Manfréd Mûvek üzemeinek munkásai, alkalmazottai a község közigazgatási vezetõinek támogatásával 65 évvel ezelõtt, a II. világháború, a nyilas rémuralom idején, 1944 decemberének elsõ napjaiban hõsies elszántsággal, összefogással, a fegyverek árnyékában, életük kockáztatásával a Szent Imre téri tüntetésen megtagadták a viszszavonuló náci és nyilas haderõ kiürítési parancsát. Nem hagyták el otthonaikat, hûségesek maradtak hazájukhoz, megvédték Csepelt. Csepel Önkormányzata a jubileum alkalmából lapunk megjelenésének napján, december 4-én, pénteken 13 óra 30 perckor koszorúzással egybekötött megemlékezést tart a Szent Imre téren, a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett emléktáblánál. Jótékonysági akció. Szerkesztõségünkhöz lapzárta után, november 28-án jutott el a hír: a Fidesz-MPSz csepeli szervezetének nõi tagozata jótékonysági akciót hirdetett. A lapunk megjelenésének napján záruló akcióban tartós élelmiszert, játékot, ruhát gyûjtöttek. Az adományokat december elején, a rászorulók között osztják majd szét a kezdeményezõk. A szervezõk ezen az úton is köszönik az adakozók segítségét. Profi 80%-os használt téli gumiabroncsok 3000 Ft/db-tól! H P: 8 18-ig Sz: 8 14-ig XXI., Kossuth Lajos u T.: 06 (70)

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG december 4., CSEPEL A Csevak Zrt. lakossági fórumai Szenteczky János, a Csepeli Vagyonkezelõ (Csevak) Zrt. vezérigazgatója és munkatársai decemberben fórumsorozaton ismertetik a következõ év terveit és válaszolnak a kerületi városrészek lakóinak kérdéseire. A sorozat befejezõ találkozóit december 7-én, hétfõn 17 órakor a Munkásotthonban, és december 10-én, csütörtökön a Radnóti Miklós Mûvelõdési Házban délután öt órai kezdettel tartják meg. A december 7-i fórumra Csepel Belváros és az Ady-lakótelep lakóit, a december 10-ire fõként a csillagtelepi és az Erdõsor utcai lakótelepen élõket várják, de a rendezvény nyitva áll minden érdeklõdõ elõtt. Eltûnt egy idõs, beteg csepeli asszony a Csikó sétányról Csató László ( ) Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Csató László, a volt Csepel Vas-és Fémmûvek vezérigazgatója november 7-én, életének 95. évében elhunyt. Temetésére december 7-én, 10 óra 30 perckor kerül sor a Farkasréti temetõ (Budapest, XII. Németvölgyi út 99.) 3. sz. Ravatalozójában. A gyászoló család Nagy veszteség halála azok számára, akik ismerték, szerették és tisztelték. Életét lelkiismeretes gazdasági vezetõként hazájának és a dolgozó munkásság szolgálatának, a szocialista eszme következetes megvalósításának, az iparág és gyárainak felvirágoztatásának és nemzetközi hírnévre emelésének szentelte. Önzetlen, puritán, jólelkû, de ugyanakkor erõs, tiszta jellemû és szeretetteljes ember volt, elvhû igaz kommunista, a szó eredeti és legnemesebb értelmében. Eredményes munkássága, hazafiassága elismeréseként szinte az összes legmagasabb kormánykitüntetésben részesítették. Mintaszerû férj, apa és családfõ volt, aki sokat segített az életben másokon augusztus 5-én, a Borsod megyei Szirma községben született. Szüleit ben a fasiszták elhurcolták és nõvérével, öcscsével együtt kivégezték. Villanyszerelõként kezdte pályafutását a Weisz és Csunderlik cégnél, majd elvégezte a Felsõ Ipariskolát (1935). Elektrotechnikus lett, és villanyszerelõként dolgozott a Bellevue szállodában, majd a Hofherr gyárban ben lett párttag és szakszervezeti tag, és ettõl kezdve vett részt a mozgalmi munkában egészen élete végéig ig katonai szolgálatot teljesített. Besúgás következtében politikai fogolyként 1942-ben a tápiósüllyi 402-es büntetõszázadba került és onnan vitték ki a Don mellé a szovjet frontra, ahol lábujjai lefagytak, de életereje megmentette ban került át a Szovjetunióba, ahol antifasiszta iskolát végzett el ben érkezett vissza a SZU-ból és azonnal beiratkozott a Magyar Kommunista Pártba, s megnõsült (felesége szintén párttag volt). A Hofherr gyárban a hõkezelõ mûhely vezetõje lett, majd 1948-ban az MKP gyári pártbizottságának titkára tõl a gyár mûszaki igazgatója, majd vezérigazgatója lett. (Üzemgazdasági szaktanfolyamot, majd Gazdasági és Mûszaki Akadémiát végzett munkája mellett.) Dolgozott a GAMMA OPTI- KAI MÛVEK vezérigazgatójaként ( ), a Vörös Csillag Traktorgyár igazgatójaként ( ), a Kohó- és Gépipari Minisztérium Jármûipari Igazgatóság iparigazgatójaként ( ). A Csepel Vas- és Fémmûvek vezérigazgatói posztját 1961 novemberétõl 1974 szeptemberéig töltötte be. További hat évet dolgozott itt nyugdíjas tanácsadóként, majd a Vasmû nyugdíjas szaktanácsadója lett. Nyugdíjazása után jelentõs társadalmi funkciókat töltött be a Hazafias Népfront Budapesti Bizottságában mint alelnök és a Fogyasztóvédelem Országos és Budapesti szervezeteiben elnökként, mintegy 20 éven keresztül. Csató László szeretett felesége, hûséges társa már 1990-ben elhalálozott, így fiával és menyével élte hátralevõ életét nagy szeretetben és gondoskodásban. Derûs, jó kedélyû, melegszívû ember volt. Törökbálinti otthonában, nyugodt körülmények között, álmában hunyt el családja közelségében. Halálának napja, november 7-e (a NOSZF ünnepe) jelzés értékû szocialista elhivatottságára nézve, mely életének méltó befejezése volt. A csepeli gyár egykori elsõszámú vezetõjének eszmeisége tovább él, élete mutasson utat a jövõbe, emlékét õrizzük meg a szívünkben! Életútjáról könyv jelent meg Apa és fia címmel. Fia, Csató Sándor hívja édesapjának ismerõseit, tisztelõit, volt munkatársait, és mindazokat, akik szerették Õt, hogy hamvait a csepeliekkel karöltve kísérhesse el utolsó útjára december 7-én 10 óra 30 perckor a Farkasréti temetõben kezdõdõ ravatalozás és megemlékezés után, ahol felesége hamvaival közös sírba fogják eltemetni. Egyeztetõ Csepel közigazgatási területén több nagyberuházás is indul a közeljövõben, melyek beruházója nem az önkormányzatunk. Mindemellett a kerület is több fejlesztési projektet indított, illetve kíván indítani. A beruházások lehetõ leggazdaságosabb módon történõ megvalósítása, valamint az egymásra épülõ beruházások összehangolása érdekében az önkormányzat Orosz Ferenc alpolgármester vezetésével egyeztetõ megbeszélést hívott össze a Polgármesteri Hivatal kistanácstermébe, melyen a beruházásokban érdekelt összes fél részt vett. Orosz Ferenc alpolgármester bevezetõjében hangsúlyozta: a beruházások különbözõ stádiumban vannak, zökkenõmentes megvalósításukat a gazdaságosság érdekében is össze kell hangolni. A Gerincút építése információink szerint a jövõ év elején megkezdõdik. A Csepel lakosai számára egyaránt fontos beruházásokat egyeztetõ tanácskozást a megrendelõk, a tervezõk és a majdani kivitelezõk között kialakítandó maximális összhang érdekében hívták össze. A fejlesztések nagy része érinti a Corvin csomóponttól déli irányban lévõ területeket, a Kossuth L. utca II. Rákóczi Ferenc út Rózsa utca Nagy Duna által határolt területen. Az észak déli irányú, a fõvárosi önkormányzat beruházásában megvalósuló Gerincút I. üteme, a szennyvízcsatornahálózat nyomóvezetéke itt épül. A Csepeli Erõmû távfûtõvezetéket tervez, s a Fõtáv külön megbízása alapján terveznek egy másik távfûtõvezetéket is: ezek nyomvonala közel azonos területeket kíván felhasználni (Corvin csomópont Budafoki út Színesfém utca, illetve a Budafoki út Terelõ utca Központi út nyomvonalat érintõen). Önkormányzatunk a volt Csepel Mûvek területén belül elkészítette az ún. teherforgalmi elkerülõ út terveit, melynek nyomvonala a Budafoki út Terelõ utca Központi út Salak utca vonala, ennek engedélyezése folyamatban van. Az önkormányzat már rendelkezik a Csõgyár utca felújítására érvényes építési engedéllyel, mely szintén összefügg a beruházások nyomvonalával, illetve megvalósításával. A tanácskozáson szinte minden meghívott elmondta a beruházás jelenlegi állásával kapcsolatos információit, és õszintén szólt az esetleges lemaradásokról, hiányosságokról. A teljesség igénye nélkül most a legfontosabb felszólalásokról számolunk be. Horváth Helén, a Fõpolgármesteri Hivatal Közlekedési ügyosztályának képviselõje elmondta: a Gerincúttal kapcsolatban három közbeszerzési eljárás volt, melyek a kivitelezés elõkészítéséhez, lebonyolításához szükségesek. A kivitelezésre két közbeszerzési eljárást indítanak (az egyik a Budafoki úti csapadékvíz-csatorna építése, a másik a csepeli Gerincút kiépítése), s március elején szeretnék a munkát kezdeni. Szlávik Zoltán, önkormányzatunk beruházási fõtanácsadója közölte: a Csõgyár utcában még vannak lakók (a Rozman család). Mielõbbi megoldás szükséges, mert a bontást a CSEVAK Zrt. csak a fõvárosi önkormányzattól már fél éve várt 3 millió forint megérkezése után tudja elkezdeni. Dr. Polinszky Tibor kerületi fõépítész arról szólt, hogy a Gerincút HÉV alatti átvezetésre két alternatíváról tud, de az ezekre vonatkozó terveket még nem kaptuk meg. A Ger- Közigazgatási eljárást folytat idõsebb Kovács Zoltánné eltûnése ügyében a csepeli rendõrkapitányság. A 65 éves asszony november 23-án, hétfõn a délelõtti órákban ismeretlen helyre távozott a Csikó sétányon lévõ lakásából. Idõsebb Kovács Zoltánné a rendõrség információi szerint cm magas, átlagos testalkatú, rövid õszes hajú. Az eltûnés idején szõrmekapucnis, zöld színû, térdig érõ kabátot, magasszárú fûzõs cipõt és narancssárga vagy fekete kötött sapkát viselt. Az eltûnt asszony súlyos beteg, állandó gyógyszeres kezelés alatt áll. Beszéde lelassult, esetleges megtalálásakor nem biztos, hogy személyi adatait be tudja diktálni. Aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható hölggyel kapcsolatban, jelentkezzen a BRFK XXI. kerületi Rendõrkapitányságon Kovács-Vass Andrea rendõr hadnagynál a telefonszámon vagy az ingyenesen hívható 107 és 112 segélyhívón, illetve a szintén ingyenesen hívható 06 (80) telefontanú számon. December 9-én, szerdán 17 órakor a Kék-iskolában Lakossági fórum az Erdõsor utcai lakótelep szabályozási tervérõl Miként korábban beszámoltunk róla, a csepeli önkormányzat képviselõ-testülete az elõzetes tervek szerint december 15-én tárgyal az Erdõsor utcai lakótelep és környékének szabályozási tervérõl. A testületi ülésre készülve december 9-én, szerdán 17 órai kezdettel lakossági fórum lesz a Szent László út 84. szám alatti Kék Általános Iskolában. A rendezvény keretében a beruházók, valamint a tervezõk ismertetik elképzeléseiket, és válaszolnak a résztvevõk javaslataira, kérdéseire. A fórumra a szervezõk minden érdeklõdõt tisztelettel meghívnak. A tervek a fórum elõtt és utána is megtekinthetõk a polgármesteri hivatal portálján vagy az önkormányzat honlapján. A képviselõ-testület tagjai az önkormányzat vezetõivel együtt december 14-ig várják a lakosság véleményét ben a címen vagy levélben az 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. levelezési címen. Kérjük, hogy ha levélben küldik el véleményüket, akkor a borítékra írják rá: Erdõsor utcai tervek A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA KARÁCSONYI MOSOLY Jótékonysági akció a nehéz sorsú csepeli gyerekekért Az MSZP Csepeli Nõtagozata Karácsonyi mosoly címmel jótékonysági akciót szervez. Az akció keretében tartós élelmiszer, könyv és játék felajánlását kérjük és várjuk Önöktõl. Az adományokat december 18- ig, hétfõtõl csütörtökig 9 és 17 óra között, pénteken 9 és 13 óra között lehet leadni az MSZP Képviselõi Irodában (Címe: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 67.). Az összegyûjtött adományokat a nehéz körülmények között élõ csepeli gyermekes családok részére adjuk át. Az ajándékcsomagok átadására december 22-én, szerény ünnepség keretében kerül sor. Bõvebb információt a telefonszámon kaphatnak az érdeklõdõk. Az MSZP Csepeli Nõtagozata Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

3 CSEPEL, december 4. KÖZÉLET, GAZDASÁG 3 megbeszélés a kerületi nagyberuházásokról incutat érintõ keresztezésekrõl, párhuzamos közmûépítésekrõl nem rendelkezünk pontos információkkal. Csepel képviselõ-testülete számos szabályozási tervet, fejlesztési elképzelést fogadott el, a tervezés ennek alapján lehetséges. Ráti Istvánné, a Fõber Zrt. (a Gerincút lebonyolítója) képviseletében közölte: a kiviteli tervezés folyamatban van. A Közlekedés Kft. januárban elkészül a tervekkel. Válaszolva a fõépítésznek elmondta: a HÉVvel kapcsolatban csak egy alternatíva lesz. A Budafoki úti átvezetést kell biztosítani. Támogatást kér, hogy a reggeli órákban a HÉV ritkábban járhasson, a mostani 6 perc helyett 7-7,5 percenként. Errõl a BKV paraméterkönyv módosításakor tárgyalunk. A Posztógyár utcában tervezés alatt van a gyalogátkelõhely létesítése az intézményekhez. Véleménye szerint az útépítést lassítaná, ezért nem lenne célszerû más vezetékek, közmûvek kiépítése, csak a keresztezõ közmûvek elõkészítését tartja jónak. Egyre rövidebb a határidõ az útépítésre, nagyon lassítaná az építést, ha más közmûvek bekészítését is szeretnék. Szegõ János a Közlekedés Kft. részérõl (õk a Gerincutat tervezik) tételesen sorolta, hogy a tervezések mely szakaszokon készülnek folyamatosan: a Budafoki úti csatorna terve elkészült november 19-én; a komplett kiviteli tervek december végére, január közepére elkészülnek; a közmûterveket a Mélyterv készíti; a teherforgalmi utat is a Mélyterv tervezi, a közmûveket ebben az esetben más csapat készíti, az engedélyezése befejezõdött. Orosz Ferenc alpolgármester felhívta a jelenlevõk figyelmét a következõkre: a Posztógyár utcai iskoláknál, intézményeknél FOTÓ: MIZIK ZSUZSA gyalogátkelõhelyek létesítése elengedhetetlen; figyelmet igényel a gyári ki-be közlekedés, a teherforgalomra tekintettel a II. kapu, a Bajáki Ferenc utcai forgalom. A tisztított szennyvizeknek a Dél-pesti Szennyvíztisztítóból a kerületen keresztül a Nagy-Dunába történõ átvezetése szintén megoldandó feladat. E feladat gazdája a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Albert József, a Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesületének elnöke felvetette: 40 tonnás teherautókkal szeretnének közlekedni. Szükséges kijelölni olyan utakat, amelyeken keresztül tudnak haladni kerületünkben. Vedrõdi Tamás, a Fõpolgármesteri Hivatal képviseletében arról szólt, hogy a Budafoki úti csomópont megnyitása problémás, jobb lenne a Kossuth Lajos utcából a forgalmat a Táncsics Mihály utcára terelni. Orosz Ferenc alpolgármester közölte: ez nem jó ötlet, elõtte meg kell vizsgálni, fel kell mérni a Táncsics Mihály utcai forgalmat. Jancsó Béla, a Fõmterv képviseletében arról számolt be, hogy a szennyvízcsatorna nyomóvezetékének terve engedélyezés alatt van, készülnek a tendertervek is. A fõvárosi önkormányzat szerint tavasszal talán közbeszerzés lesz. 2 db 600-as nyomócsõpárról van szó. Ezen már nem módosítanának. A Gerincutat csak keresztezõdésekben érintik, jobban a Központi utat, mely a volt Csepel Mûvek területén van. Dr. Becker László fõmérnök, a Fõpolgármesteri Hivatal képviseletében közölte: a Délpesti Szennyvíztisztító teljesíti a határértékeket. A csepeli szennyvízcsatorna beruházását mely a kerületi lakosokat leginkább érinti különbözõ csomagokban finanszírozzák. További egyeztetésektõl függ, hogy Csepel csatornázása melyik csomagban fog szerepelni. A brüsszeli jóváhagyás függvénye is, ezért a csatornázással kapcsolatban nem tud idõpontokat mondani. Dr. Polinszky Tibor fõépítész hozzátette: több változatot jön a tervezõktõl, de visszacsatolást nem kapunk. Ezért kérjük nyomatékosan: a jövõben a végleges tervbõl szíveskedjenek egy példányt átadni részünkre. Háros csatornázásával kapcsolatosan hangsúlyozta: a csepeli önkormányzat részérõl minden rendben, sõt, az átemelõk helyét is biztosítjuk. Ráti Istvánné arról számolt be, hogy a nyomóvezeték két helyen keresztezi Jancsó Béla tervei alapján a Gerincutat. Egyébként átfúrni is lehet. Kérte, hogy a hozzájárulásokból (tulajdonosi, közútkezelõi) Hobl Gézának (Mélyterv Kft. a Gerincút közmûtervezõje) mindig küldjenek az önkormányzat Városépítési Irodájától egy példányt. Így egy tervezõ kezébe kerül minden információ. Ambrovics Dénes, a Csepeli Erõmû igazgatója közölte: évek óta tervezik a fejlesztést. Távhõszolgáltatást kívánnak biztosítani Csepel-szigetcsúcsnak, a Mahartnak, és további fejlesztési területekhez is kapcsolódhatnak. Távvezetéket telepítenének az északi terület ellátására. Nincs kialakult nyomvonaluk, ezért a Fõmterv-et bízták meg, a területre pedig szabályozási terv készül. Dr. Polinszky Tibor fõépítész válaszolt: az út, szennyvíz- és távfûtõ vezetékek összehangolása szükséges. Nem látott terveket. Egyeztetésre a csepeli önkormányzat részérõl megvan a készség. Hobl Géza tervezõ a Mélyterv Kft.-tõl közölte: az elképzelések szerinte 800-as fõvezetékekkel megoldhatók, magasságilag nincs gond. Dr. Becker László fõmérnök hozzáfûzte: az irodájában az érdekelteknek össze kell hangolniuk a távfûtõ vezetékeket a Gerincút építésével. Késõbb már nem lehet változtatni. Végezetül Orosz Ferenc alpolgármester, megköszönve a résztvevõk aktivitását, megállapította: az egyeztetõ megbeszélés célját elérte. Kérte a tervezõket, hogy egymás között folytassák az egyeztetéseket, az érdekelteket pedig tájékoztassák. A következõ egyeztetés idõpontja december 11. Deák Attila Nagy az igény a beszélgetõs fórumok iránt Szili Katalin volt a csepeli ÉTK vendége FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Az ÉTK november 18-i fóruma 17 óra 30 perckor kezdõdött a Kossuth Lajos utca 67. szám alatti MSZP képviselõi irodában, melyre a szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel vártak. Az est vendégének Szili Katalint, a Magyar Köztársaság Országgyûlésének volt elnökét hívták meg, aki mint mondotta örömmel tett eleget a meghívásnak. Néhány hónapja alakult meg Csepelen az Életmód és Társadalmi Kapcsolatok (ÉTK) közössége. Mint ahogyan azt Nagy Szilveszter végzõs szociológia szakos egyetemi hallgató, az ÉTK személyes kezdeményezõje elmondotta: õ csak szervezõje egy új gondolati síkon megvalósuló társadalmi, kapcsolati képzõdménynek, amely késõbb akár civil szervezetté is alakulhat. Az ÉTK találkozóin társadalmi és kulturális kérdésekrõl beszélgetnek a résztvevõk. Eddig már két sikeres összejövetelt tartottak. Mivel egyenlõségben gondolkodom, magam is csak vendégként vagyok jelen a találkozókon hangsúlyozta Nagy Szilveszter. A nyilvános szereplésein csendes, higgadt Szili Katalin mindig is az MSZP egyik legnépszerûbb politikusa volt, és õ volt az elsõ nõi házelnök is. Az egyik legmagasabb közjogi méltóságnak számító házelnöki posztról való lemondását azzal indokolta, hogy a baloldal megújításáért akar dolgozni. Bár hangsúlyozta, hogy semmilyen pozíciót nem akar magának, ez a lépés lehetõséget adhat számára ahhoz, hogy markánsabban politizáljon. Mindezek tükrében a fórumra invitáló hirdetést olvasva többen is arra gondoltak, hogy most valamiféle tagtoborzásban részesülnek majd. Nos, Szili Katalin tartotta magát ahhoz, hogy õ egy csepeli fórumra, életmóddal és társadalmi kapcsolatokkal foglalkozó, annak megnyilvánulásait elemzõ közösségbe érkezett, s így eszébe sem jutott direkt módon politizálni, nemhogy tagokat toborozni egy nem létezõ szervezetbe. Szili Katalin látogatásának egyik hozadéka, hogy bizonyította: igen nagy igény van a beszélgetõs fórumok iránt, az emberekben sok a kibeszéletlen gondolat. Szili Katalin egy rövid bevezetõ után lehetõséget adott arra, hogy a jelenlevõk nyugodtan kérdezzenek, bármirõl véleményt nyilvánítsanak. A közel háromórás találkozón õszinte párbeszéd alakult ki a szegénységrõl, a munkanélküliségrõl, az elmúlt évek politikai intézkedéseirõl, az öszödi beszédrõl, annak értelmezésérõl és hatásairól. Többek között szó esett a romák társadalmi integrációjáról, a csepeli emberek megélhetési gondjairól, munkalehetõségeirõl. Deák Attila Rijekai Karnevál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata több mint tíz éve kötött testvérvárosi szerzõdést a horvátországi Rijeka városával, s a kialakult kitûnõ kapcsolat következtében állandó meghívottja vagyunk az évente megrendezésre kerülõ Rijekai Karneválnak. A részvételre szóló nyilvános pályázatra évek óta igen jó ötletek érkeztek, a csepeli felvonulók mindig nagy sikert arattak. A jövõre megrendezésre kerülõ 27. Rijekai Karneválra olyan felnõtt csoportok (min. ált. isk. felsõ tagozat), civil közösségek, iskolák, egyesületek stb. jelentkezésére számítunk, akik vállalják a kizárólag saját készítésû felvonulásra alkalmas installáció, élõkép (pl. kocsi vagy egyéb mûködõ szerkezet), illetve a szükséges ruhák, maszkok, jelmezek és egyéb szükséges kellékek elkészítését. A megjelenített téma szabadon választható: lehet mesejelenet, történelmi esemény, bármi, ami látványos, ami megjelenésében alkalmas arra, hogy méltó módon képviselje Csepelt. A beküldött pályázatnak tartalmaznia kell a választott jelenet, kép stb. leírását, a megjelenítés (mozgatás) módját, a szállítás (szerelés) lehetõségét, a résztvevõk létszámát max. 20 fõ valamint a látvány vázlatos rajzát. (Amennyiben zenére vonul a csoport, a szükséges CD-t is!) Mivel a csoport autóbusszal utazik, kizárólag szétszedhetõ, könnyen kezelhetõ és szállítható megoldások jöhetnek számításba! A pályázat benyújtásának határideje: január 4. A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: S. Szabó Ferenc közéleti-és nemzetközi fõmunkatárs, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Tel.: 06 (30) A benyújtott munkákat egy közmûvelõdési és kulturális szakemberekbõl álló zsûri bírálja el. Eredményhirdetés: január 8. A felszerelés elkészítésének határideje: január 29. A nyertes pályázók részére Budapest-Csepel Önkormányzata biztosítja az oda-vissza utazást, szállodai elhelyezést és a teljes ellátást. A pályázókat postán értesítjük. Szervezõ Bizottság Csepeli intézkedések az új influenza megelõzése és kezelése érdekében Tóth Mihály polgármester vezetésével november 27-én ülést tartott a XXI. kerületi Védelmi Bizottság (KVB). A testület meghallgatta és megköszönte dr. Kicsi Jenõ kerületi tiszti fõorvos tájékoztatását az új influenzajárvány országos és kerületi helyzetérõl. Mint elhangzott, az országoshoz képest Csepelen a megbetegedések száma jelenleg alacsonyabb. Megállapították, hogy a rendelkezésre álló információk szerint Csepelen megfelelõ intézkedéseket tettek a járványügyi helyzet felmérése, értékelése és a szükséges feladatok meghatározása érdekében, az oltások a lakosság igényeinek megfelelõen történnek. A KVB elfogadta azt az intézkedési tervet, amely az önkormányzatnak és intézményeinek a pandémiával (a világméretû járványnyal) kapcsolatos feladataira vonatkozik. A már meglévõ kerületi járványügyi terv részeként járványügyi koordinációs csoport létrehozásáról is döntött a testület, és meghatározta az új szervezet feladatait. A KVB tájékoztatót hallgatott meg az Áruház téri Szakorvosi Rendelõben megnyitott kerületi oltópont mûködésének feltételeirõl. Domonkos Csaba pv. fõtanácsos, a Kerületi Védelmi Bizottság titkárságvezetõje Pályázati felhívás! A Karácsony Sándor Általános Iskola rajzpályázatot hirdet nagycsoportos óvodásoknak. Téma: AZ ÉN MESÉM. A rajzok bármilyen technikával és bármilyen méretben készülhetnek, paszpartu nélkül. A mû hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó nevét, életkorát, óvodáját, a felkészítõ óvodapedagógus nevét. Minden beérkezett rajzot kiállítunk! A mûalkotást január 15-éig kérjük beküldeni. Cím: Budapest, XXI. ker., Csepel Önkormányzata Karácsony Sándor Általános Iskola (Bozsik Edit) 1211 Budapest, Rákóczi Ferenc út Az ünnepélyes díjkiosztó iskolánk Kaméleon Galériájában január 26-án, 16 órakor lesz. OLTÓPONT CSEPELEN A H1N1 influenzavírus okozta tömeges, járványszerû megbetegedésre való tekintettel, az ÁNTSZ Országos Tiszti Fõorvosi Hivatal Csepelen is elrendelte OLTÓPONT létrehozását. Az oltópont a Csepeli Orvosi Rendelõintézet orvosi ügyeletének bejáratán át közelíthetõ meg december 22-ig hétköznapokon, 8 20 óráig. Idõpont egyeztetésre nincs szükség, az ellátás folyamatos. Az oltóponton a vakcináért és az oltásért fizetni kell, az oltóanyag és az oltás ára összesen 3000 Ft-ba kerül. Az oltást rövid vizsgálat és némi adminisztráció elõzi meg, TAJ kártyára és személyi igazolványra van szükség. A vizsgálat során az oltást kérõnek nyilatkoznia kell, hogy nem szenved krónikus betegségben, illetve nincs róla tudomása. Ha betegségre utaló gyanú felmerül, az oltóorvos az oltást megtagadhatja és a pácienst a háziorvoshoz irányítja. HIRDETMÉNY Hivatali munkarend az év végén Tisztelt Csepeli Lakosok! Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselõ-testülete 810/2009. (XI. 24.) Kt. számú határozata alapján az önkormányzat polgármesteri hivatala az alábbi helyszíneken: Szent Imre tér 10.; Szent Imre tér 3.; Kossuth L. u ; Bajcsy-Zs. u. 59/a.; Völgy u. 8. technikai okok miatt december között ZÁRVA tart. A technikai szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel. Halaszthatatlan esetben a hivatal központi épületében (Szent Imre tér 10.) igényelhetõ hivatali információ. dr. Szeles Gábor jegyzõ

4 4 KULTÚRA, MÛVÉSZET december 4., CSEPEL FOTÓ: MIZIK ZSUZSA NYUGDÍJASOK VIDÁM BÁLJA A MUNKÁS- OTTHONBAN Öt nappal Erzsébet névnap után, november 24-én, Katalin névnap elõestéjén a csepeli nyugdíjasok vidám báli mulatságra gyûltek össze a Csepeli Munkásotthonban. Az elsõ helyen jutott tovább Tabáni István Egyre fényesebb a csepeli csillag Úgy tûnik, nem bízott semmit a véletlenre, s egy fergeteges Queen-nóta remekbe szabott tolmácsolásával jutott tovább a következõ megmérettetésre csepeli csillagunk, Tabáni István. Ezúttal a Don t stop me now (Ne állíts meg) címû Queendalt választotta csillagunk, s minden bizonnyal nem véletlenül. Egyrészt ismeri jól, hiszen a dal szerepel a Scherzo együttes repertoárján, másrészt a lendületes, ízig-vérig rockdal alkalmas volt arra, hogy a legutóbbi, elérzékenyült önmaga után egy felszabadult, öröméneklést produkáló Tabáni Istvánt mutasson be országnak-világnak. Ez a Tabáni István magabiztos volt, tökéletesen adta elõ a dalt ráadásul mindenki legnagyobb meglepetésére életet lehelt színpadi önmagába: mosolygott, megmozdult keze-lába, még piruettezett is, sõt, egyszer nemes, szinte magától értetõdõ egyszerûséggel leszaladt a színpad elsõ részébe! Oda, ahol mimikáját is teljes életnagyságban láthatta a helybéli publikum. Nem is maradt el a hála és a köszönet: a szám után percekig zúgott a vastaps, s csak akkor ült el, amikor Hernádi Judit kedves közvetlenséggel és nem kevés humorral felhívta a figyelmet arra, hogy van még élet, s más mûsor is a Csillag születik után az RTL Klub Televízióban! A zsûri értékelésére váró, s még mindig mosolygó Tabáni Istvánnak pedig azt mondta: ezek után nem lepõdne meg, ha az énekes legközelebb táncra is perdülne! A valóban remekbe szabott elõadásért Tabáni István 37 pontot kapott benne egy tízest is Oroszlán Szonjától, s ezzel az elsõ helyen végzett. Továbbjutását a hálás szavazótábor közöttük sok csepeli voksa csak tovább erõsítette. Fehér György Királyerdei tárlat: Ersching József csepeli lómészárosról Egy hajdani szakma és annak mûvelõje bemutatásával ismét bõvült a Csepeli Helytörténeti Gyûjtemény. A Királyerdei Mûvelõdési Házban november 18-án nyitották meg Ersching József csepeli lómészáros életét feldolgozó, s február végéig nyitva tartó tárlatot, amely Albert Dénesnek, a család rokonának köszönhetõen jött létre. FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Maár Katalin mûvészettörténész, a gyûjtemény vezetõje néhány mondatos köszöntõje és felvezetõje után Bolla Dezsõ, a Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ Egyesület elnöke aki személyesen ismerte a lómészárost nyitotta meg a kiállítást. Ersching József ban született, és szegény sorból küzdötte fel magát. A vasas szülõk gyermeke a IX. kerületben tanulta ki szakmáját, elsõ üzletét azonban Csepelen nyitotta meg. A 30-as évekre Csepel egyik legtekintélyesebb kisiparosa lett. (Abban az idõben hatvan hentes és mészáros mûködött Csepelen, igaz, lómészáros összesen csak négy volt.) Ersching József gyakran jótékonykodott. A csepeli Petõfi utcai iskolában évekig több száz gyereknek adott ingyen ebédet erre még a Tolnai Világlapja is felfigyelt és képet, illetve cikket jelentetett meg róla. A csepeli posztógyári hosszú sztrájk idején sok száz kiló hússal segítette a munkabeszüntetõket. A II. világháború idején pedig embereket bújtatott, mentett meg a biztos haláltól. A háború után segítette a kerület sportéletét, ezért a csepeli sportklub elnökségi tagjává választották. Évekig ingyen ebéddel látta el a helyi rendõrséget, tûzoltóságot és a közhivatalnokokat. Sorsa mégsem a közmegbecsülés lett. A kisipart államilag ellehetetlenítették, javait államosították. Késõbb baleset érte, s élete végéig mankózni volt kénytelen, dolgozni már nem tudott. Életszínvonala zuhanni kezdett, de hiába kért a legmagasabb hivataloktól is segítséget, sehol sem kapott. Amikor a házát lebontották, Csepelrõl is menni kényszerült. A XI. kerületben lelt végül otthonra, s itt találta meg 1987-ben a Bolla Dezsõ vezette csepeli küldöttség, amely felterjesztette õt kitüntetésre. Ennek nyomán 1988-ban megkapta élete elsõ s egyetlen elismerését, a Budapestért-djat, melyet Bölcsey György tanácselnöktõl vett át. Ekkor ismét felkapta a sajtó, de tartalmas életpályájának csillagzata 1990-ben végképp kihunyt. Bolla Dezsõ megígérte, hogy decemberben, Ersching József halálának évfordulóján meglátogatják a csepeli temetõben levõ sírját. A helytörténész végezetül bejelentette: mindent elkövet, hogy 2013-ra, Ersching József születésének századik évfordulójára emléktáblát állítsanak a lómészáros tiszteletére. F. Gy.

5 CSEPEL, december 4. CIVIL SZFÉRA 5 Képviselõi fogadóórák Németh Szilárd (FIDESZ MPSZ) országgyûlési képviselõ december 8-án, (kedden) órakor fogadóórát tart. Helyszín: Gyermekláncfû Óvoda, Fenyves utca u. 30. (Tamariska-domb). Idõpont egyeztetés: Czibulya Szilvia 06 (20) Balogh Ernõ (FIDESZ KDNP) önkormányzati képviselõ december 7- én (hétfõn), óra között tartja fogadóóráját a Móra Ferenc Általános Iskolában (1214 Bp., Tejút utca 10.) Telefon: 06 (30) Borka-Szász Tamás (MSZP), a 17-es egyéni választókörzet önkormányzati képviselõje MINDEN HÉTEN, HÉTFÕN, óra között tartja fogadóóráját a Csete Balázs Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola épületében (1215 Bp., Csete Balázs utca 6 8.). Telefon: 06 (30) Martin Krisztián (SZDSZ MLP) önkormányzati képviselõ, a Városfejlesztési Bizottság tagja, környezetvédelmi tanácsnok állandó képviselõi fogadóórái: minden hónap elsõ keddjén, óra között, a Katona József Általános Iskola fszt. 14-es termében (1211 Budapest, Katona József utca 60.). Minden hónap második keddjén, 8 10 óra között, a Csepeli Piac Galériáján, a képviselõi irodában. Elérhetõség: 06 (30) Szuhai Erika (KDNP) önkormányzati képviselõ soron következõ fogadóóráját december 7-én (hétfõn), óráig tartja a Kék Általános Iskolában (XXI., Szent László u. 84.). Szakszervezeti évzáró december 14-én AZ MSZOSZ XXI. Ker. Nyugdíjas Alapszervezete december 15-én (kedden) 14 órai kezdettel a Kossuth Lajos u. 61. szám alatt tartja taggyûlését és a karácsonyi évadzáró ünnepét. Szeretettel meghívjuk a szakszervezeti tagokat a karácsony szeretetünnepére és vendégül látjuk egy kis süteménnyel, valamint üdítõvel. Sajnos, több idõskorú és szépkorú tagunk betegség miatt nem tud részt venni a taggyûlésen, õket a jövõben meglátogatjuk. Szeretettel várjuk további nyugdíjas életkorban lévõ szépkorúak szakszervezetbe való belépését. Ügyfélszolgálatunk minden páratlan hét keddjén óra között a Kossuth L. u. 61. szám alagsorában várja a tagokat és érdeklõdõket. A helyi önkormányzat összes dolgozójának, a Csepel újság szerkesztõinek, valamint kerületünk nyugdíjasainak jó egészséget, kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog békés újesztendõt kívánunk a szakszervezet nevében! Tisztelettel: Papp Imre, az Alapszervezet titkára FIRST-COM First-Com Hungary Kft. Társasház és Ingatlan kezelés 1215 Budapest, Zsák Hugó 4. Tel.: 06 (70) Fax: TÁRSASHÁZKEZELÉS KÖZÖS KÉPVISELET Közös képviselõt keres? Elégedetlen a jelenlegi képviselõjével? Váltana, de nem tudja, hogyan csinálja? Számít önnek a szakmai háttér, gyakorlat, referencia, leinformálhatóság? First-Com Hungary Kft Budapest, Zsák Hugó 4. Tel.: 06 (70) Az ÁLLATTARTÓK ÉS ÁLLATBARÁTOK ALAPÍTVÁNYA a CSEPELI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CENTRUMMAL közösen MACSKA IVARTALANÍTÁSI AKCIÓT hirdet NOVEMBER 16-tól, DECEMBER 31-ig!!!! Jelentkezés és idõpont egyeztetés Simoncsics Tündénél az alábbi elérhetõségeken: Tel.: , mobil: 06 (20) Csepeli Állategészségügyi Centrum: 1212 Szent István út 69. A cicatulajdonosok a mûtétek díjának megfizetésekor 1000 forinttal járulnak hozzá az Alapítvány mûködéséhez! A kedvezményes díjak az alábbiak: kasztráció kandúr macskánál: 5000 Ft. petefészek- és teljes méh eltávolítás nõstény macskánál: 8000 Ft. petefészek- és vemhes méh eltávolítása: Ft. A mûtéteket 8 hónapos kort betöltött, de maximum 8 éves, egészséges állatokon végezzük csak el. A díjak a mûtét utáni egyszeri utókezelés költségét is tartalmazzák! Civilek a Rákóczi Kertben Gombik Imre, a Rákóczi Kertben mûködõ Civil Klub egyik vezetõje kissé izgatott volt november 17-én, kedden, délután 5 óra elõtt néhány perccel: a szokásos idõre meghirdetett Civil klubban ugyanis alig lézengtek páran. Dohogott is egy kicsit, mondván, vagy inkább dünnyögvén a nem létezõ bajsza alatt: egy másik civil szervezet eseménye elszippantja a klubtagokat, s hiába kéri, nem akarnak változtatni az összejöveteleik idõpontján. Pedig az õ klubja mindig a hónap harmadik keddjén, délután ötkor jön össze a Rákóczi Kertben. Nos, meglehet, hogy Gombik Imrének igaza volt, de azért idegeskednie nem kellett volna: öt órára a nagyterem megtelt. A honlapon már fent van az Erdõsor utcai szabályozási terv, melyrõl az önkormányzat lakossági véleményeket, javaslatokat, ötleteket vár. Minket leginkább a Kiserdõ sorsa érdekel mondta, majd így folytatta: De van még más érdekes kérdés is: nevezetesen az iskola és a pedagógusszálló jelene és jövõje, melyet lakossági fórumon kellene és lehetne igazán megvitatni. Amikor a tavasszal itt járt Horváth Gyula alpolgármester, megkérdezte, vajon hol vannak a Rákóczi Kert kerttervei? Nos, ezekbõl kétfajta is van de hiába, mert szinte semmi sem valósult meg belõlük. Nemrégiben a Civil klub felvette a kapcsolatot a Corvinus Egyetem Tájépítészeti Tanszékével, ahol két szakdolgozatot írtak ki Csepelre vonatkozóan jelentette be Gombik Imre. Az egyik a Rákóczi Kertet, a másik pedig a Kis- Duna öböltõl északra fekvõ területet veszi górcsõ alá. Szerencsére mindkettõre van jelentkezõ bizakodott a klubvezetõ, aki ezután közhírré tette, hogy az idén, december 9-én, 16 órai kezdettel rendezik meg a Civilek Kertvárosi Karácsonyát. Majd elmondta, hogy decemberben nem lesz klubfoglalkozás, a muníciót inkább átmentik február 1-jére, a Civilek Nemzetközi Napja alkalmából tartandó összejövetelre, melyen a Hat év után hogyan tovább? kérdéskört (is) megvitatják majd. Fehér György SONOTHERÁPIA Új gyógymód az érszûkület, érelmeszesedés gyógyításában. Sonotherápia után AJÁNDÉKBA a MÁGNESKEZELÉS! A terápia lényege: az artériákban lévõ érszûkület, érelmeszesedés gyógyítása pulzáló, alacsony frekvenciájú hanghullámokkal. Az újdonság a Sonotherápiában az, hogy egészen speciális rezgéseket alkalmaz, amely minden páciensre egyénileg meghatározottak (a forma, frekvenciaintenzitás, idõ vonatkozásában) és a teljes kezelés idõtartama alatt pontosan irányítottak. Az érszûkület tünetei: hideg kezek, lábak, elkékült, elszínezõdött végtagok, krónikus fájdalom a lábakban megterhelés hatására, járáskor görcsbe álló lábikra vagy elnehezedõ, fáradó láb, nem gyógyuló sebek (ulcera diabetes), szédülés, fülzúgás, feledékenység, fájdalom a szívtájon megterhelés hatására. SONOTHERÁPIA CENTRUM 1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 142. (Korzó üzletház) Tel.: 06 (20) , 06 (20) Környezetvédõk harci tapasztalatcseréje Azon civil szervezetek számára, amelyek vállalt feladataikat komolyan veszik és sikerre szeretnék vinni, ma már szinte kötelezõ a szövetségesek felkutatása, a hasonló cipõben járó nonprofit szervezõdésekkel való elvi-gyakorlati együttmûködés. Így gondolta ezt a Csepeliek a Zöld Kis-Dunapartért Közhasznú Egyesület is, amikor a november 17-én, az Ifjúsági táborban megszervezett lakossági fórumán a velencei-tavi kaszinóberuházás ellen küzdõ, sukorói székhelyû Angelika Természetvédelmi és Kulturális Egyesület képviselõit látta vendégül. Közel félszáz érdeklõdõ csepeli polgár figyelmétõl kísérve itt elõször az Angelika elnöke, Szigeth Gábor és munkatársa, Kósa Dániel ismertették a házigazdákkal a tó még szinte érintetlen északi partjának 75 hektárját érintõ megaprojekt ügyében eddig lezajlott eseményeket, illetve a tervezett építkezés várható környezetvédelmi hatásait. A semleges szakértõk határozott véleménye alapján bizton vélelmezhetõ, hogy a negatív változásokat nemigen tudná ellensúlyozni a (sukorói önkormányzat által döntõ érvként emlegetett) plusz adóbevétel, valamint a környékbeliek által betölthetõ néhány új munkahely. Igazi harci tapasztalatcserérõl lévén szó, a rendezvény során a házigazda csepeli civil szervezet képviselõi is ismertették azokat az eredményeket, amelyeket az Ibiza Kft. által a Kis-Duna partjára, egy ingatlancsere keretében a csepeli önkormányzattól kapott ingatlanra felépíteni szándékozott 120 lakásos lakópark ügyében eddig sikerült elérniük. A csepeli civilek jogi képviselõje, dr. Nyuzó Péter ügyvéd elmondta: nemcsak a kialakítani tervezett lakásszám (és ezzel együtt a környezeti terhelés) csökkentésére sikerült ugyanis már eddig rászorítaniuk az ingatlanfejlesztõ céget, hanem fellépésük eredményeképpen jelenleg nincs is hatályos elvi építési engedély a befektetõ birtokában, az ide vonatkozó per pedig megrekedt. Amíg újra mozgásba jönnek a dolgok, addig a kis-duna-parti civilek reményei szerint sok víz lefolyik majd a vén folyón Donnert Károly Húsz évvel ezelõtti tragédiára emlékeztek A Kis-Duna partján, közel a révátkelõhöz, húsz évvel ezelõtt, május 7-én közlekedési balesetben, szolgálat közben meghalt egy motoros-rendõr. A huszonhárom éves õrmester, Lukács György ( ) tragikus halálára egy fa tövében mindig virággal borított, s november 6-án facsemete ültetésével felújított kegyhely emlékeztet. A Csepeliek a Zöld Kis-Dunapartért Egyesület által kezdeményezett eseményen részt vett Vágó Istvánné, Csepel egykori rendõrkapitánya, Cs. Csala Károly, a Zsaru Magazin fõszerkesztõje, a civil egyesület képviselõi és sokan mások Az élet és a halál szinte minden másodpercben harcot vív értünk, s hogy a kettõ közül melyik kerül ki gyõztesen, sokszor csak egy hajszálon múlik Az ereje teljében levõ, huszonhárom éves motorosrendõr élete fonalát egyetlen pillanat alatt szakította el a szabálytalanul közlekedõ személygépkocsi vezetõje. Minõ anakronizmus, hogy a rendõr-õrmester éppen az ide nem messze levõ napközis táborban tartott közlekedés-biztonsági bemutatót a gyermekeknek. Félúton a tábor és Damjanich utcai lakóhelye között érte a halál. Otthon leendõ gyermekükkel terhes felesége várta, de hiába: Lukács György soha többé nem tért haza Néhány évvel ezelõtt, a terület közbiztonságáért felelõs vezetõk köztük Takács József, az év elején tragikus bûncselekmény áldozatául esett akkori alpolgármester márvány emléktáblát helyezett el a baleset helyszínéhez legközelebb álló fa tövében. A hajdan sudár fa mára kiszáradt, ezért a Csepeliek a Zöld Kis-Dunapartért Civil Egyesület kezdeményezésére facsemetét ültetünk a helyére Lukács György, sohasem felejtünk el mondta a megemlékezésen Vágó Istvánné. A fiatal élet értelmetlenül hunyt ki. A baleset ugyanis elkerülhetõ lett volna, ha a vétkes autós betartja a közlekedési szabályokat. De nem tette, éppúgy, mint ahogy sokan ma sem teszik ezt a Hollandi úton. Kísért a múlt! Az a múlt, amelyre kérem, hogy e megemlékezés végén, egyperces rendõrmotorsziréna-zúgás emlékeztessen fogalmazott Cs. Csala Károly. Fehér György Kezdõdik a Cipõsdoboz akció! Országszerte a Baptista Szeretetszolgálat, Csepelen és környékén a Segítség Köve Alapítvány ebben az évben újra meghirdeti karácsonyi akcióját, a Tízezer gyermek karácsonyát, amely az Operation Christmas Child néven futó nemzetközi mozgalom ötlete alapján született. E mozgalom alapgondolata szerint gyermekek vagy egész családok készítenek ajándékot rászoruló gyermekeknek. Az ajándékok csomagolására szolgáló, színes csomagolópapírba öltöztetett cipõsdobozok ma már nemcsak sok millió nehéz sorsú gyermek örömét, hanem a szeretet és együttérzés jelképét jelentik szerte a világon ben mintegy 6 millió csomagot osztottak szét a világ 95 országában, és idén Magyarországon is legalább gyermek megajándékozása a cél. Tavaly karácsonyra csepeli általános iskolás osztályok, óvodás csoportok, cégek, magánszemélyek és a Segítség Köve Alapítvány készített ajándékcsomagokat. A januári mérleg szerint összesen 715 db csomagot adtunk át, s 715 gyermek arca telt meg mosollyal és Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erdõalja u. 12. Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0015 CSÚCS 91 (Tanusítványszám: ) Képzéseket indít az alábbi szakmákban: Biztonsági õr Élelmezésvezetõ Étkezdés Hegesztõ FOTÓ: MIZIK ZSUZSA nevetéssel, mi pedig velük örülhettünk. Tegyük ezt idén is sok szeretettel és örömmel! Hogyan készíthetek ajándékot? 1. Keressen egy jó állapotban lévõ, üres cipõsdobozt! A tetejét és az alját is külön-külön vonja be színes csomagolópapírral! 2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánja ajándékát! 3. A cipõsdobozt töltse meg ajándékokkal az alábbi szempontok szerint: Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, világító vagy hangot adó játékok (extra elemmel!) Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestõk, jegyzettömbök, Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésû. Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, pólók, játék ékszerek, hajgumik, óra, kis képeskönyv. Kedves lehet még: egy családi fotó néhány üdvözlõ sorral, jókívánsággal. 4. A dobozba NE TEGYEN HASZNÁLT, KOPOTT RUHANEMÛT, JÁ- TÉKOT! Figyelem! Az elkészült ajándékcsomagot ragassza le átlátszó cellux ragasztószalaggal! Végül pedig a dobozra jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánja ajándékát! Az elkészült ajándékcsomagot legkésõbb december 19-ig juttassa el a következõ címre: Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház. Cím: 1212 Bp., Rákóczi tér 34. Ügyelet: H P: Tel.: 06 (1) , Schönek Alfréd 06 (30) Hidegburkoló* Kereskedõ, boltvezetõ Kisteljesítményû kazánfûtõ Kõmûves* Minõsített hegesztõ Vízvezeték- és vízkészülék szerelõ Tûzvédelmi vizsga Önerõs képzések esetén kamatmentes kedvezményt adunk! A *-gal jelölt képzésünk esetében munkanélküliek képzésük támogatásának lehetõségeirõl és mértékérõl a Munkaügyi Központok kirendeltségein tájékozódhatnak. Munkáltatók a tanfolyami költséget szakképzési alap terhére elszámolhatják. Szállodai szolgáltatás nagy AKCIÓVAL Várjuk jelentkezését! Érdeklõdni: Tel./fax: , Tel.: , , Internetcím:www.csucs91.hu 1212 Budapest, Erdõalja u. 12.

6 6 REJTVÉNY december 4., CSEPEL Egy kis kisiklás November 30-án, hétfõn délután, nem sokkal fél hat elõtt Csepelen, a Corvin utca és a Kossuth Lajos utca keresztezõdésének közelében, az utat keresztezõ ipari vágányoknál kisiklott egy több részbõl álló vonatszerelvény egyik egysége, négy, gázolajat tartalmazó tartálykocsi. Személyi sérülés nem történt, semmilyen szennyezõ, környezetre veszélyes anyag sem ömlött ki, de percek alatt óriási torlódás alakult ki. A rendõrség a Kvassay és a Gubacsi hídnál is elterelte a forgalmat. A közlekedési rend helyreállításához több órára volt szükség, mert a kisiklott tartálykocsik sínre visszaállításához speciális darus kocsit kellett igénybe venni. (A témára következõ számunkban visszatérünk.) 175 éve született Csepeli körzeti megbízottak fogadóórái XXI/1-es körzet: Szabadkikötõ u. Duna part Duna u. Ady E. u. Zsák Hugó u. Árpád u. Táncsics u. Csete B. u. Szerviz u. Ady E. u. Pöltenberg u. Corvin u. Szabadkikötõ u. által határolt terület. Nagy Tímea r. törzsõrmester, , a Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola és Szakiskolában, Kossuth L. u. 12. XXI/2 körzet: Ady u. Szerviz u. Csete B. u. Táncsics u. Árpád u. Ságvári u. Vágóhíd u. Kassai u. Katona J. u. Karácsony S. u. Petz F. u. Tanácsház u. II. Rákóczi F. u. Ady E. u. által határolt terület. Nagy Tímea r. törzsõrmester (helyettesít), , , a Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola és Szakiskolában, Kossuth L. u. 12. XXI/3 körzet: Szabadkikötõ u. Corvin u. Pöltenberg u. Ady E. u. II. Rákóczi F. u. Tanácsház u. Petz F. u. Karácsony S. u. Táncsics u. Szent I. u. Betû u. Petõfi u. Karácsony S. u. Bajáki u. Duna u. Duna part Szabadkikötõ u. által határolt terület. Takács László r. zászlós, , , a BRFK XXI. kerületi Rendõrkapitányságán. XXI/4 körzet: Ady Duna Duna part Halásztelek Késmárki Széchenyi Szatmári Határ Nyárfás Szent I. Táncsics M. Katona J. Kassai Vágóhíd Ságvári Zsák Hugó Ady E. u. által határolt terület. Kovács Zoltán r. törzszászlós (helyettesít), , , és , , a Rákóczi kertben. XXI/5 körzet: Hollandi Fürdõ Révész Szellõs Harmatos Damjanich Kökényes Fenyves Kies Tölgyes Szent I. Erkély Tölgyes Jufharos Damjanich Kecsege Kórus Páfrányos Kórus Gyömbér Csalitos Füves Bokros Vargánya Repkény Tövis Szent I. Cincér Varjú Ölyv Mária királyné Liptói Kriván Fátra Királyerdõ Tihanyi Bordás Acélmû Szentmiklósi Vezeték Kapos Csõvonó Tárház Posztó Szentmiklósi Mária királyné Csókás Hollós Szarvas Szent I. Nyárfás Borókás Határ Szatmári Széchenyi Késmárki Halásztelek Duna part Hollandi u. által határolt terület. Nagy Sándor r. törzszászlós, , , a Királyerdei Mûvelõdési Központban, Szent István utca 230. XXI/6 körzet: Hollandi Királyerdõ Fátra Kriván Liptói Mária királyné Ölyv Varjú Cincér Szent I. Tövis Repkény Vargánya Bokros Füves Csalitos Gyömbér Kórus Páfrányos Kórus Kecsege Damjanich Juharos Tölgyes Erkély Szent I. Tölgyes Kies Fenyves Kökényes Damjanich Harmatos Szellõs Révész Fürdõ Hollandi u. által határolt terület. Demmel Ferenc r. törzszászlós, , , a Királyerdei Mûvelõdési Központban, Szent István utca 230. XXI/7 körzet: Duna Bajáki Karácsony S. Petõfi Betû Szent I. Kossuth Sás Névtelen Völgy Nyírfa Erdõsor Zöldfa Vénusz Szabadság Rákóczi Vas Gereben Duna part Duna u. által határolt terület. Kanyó Attila r. törzszászlós, , , a TESCO Bevásárlóközpontban. XXI/8 körzet: Tihanyi Akácfa Szabadság Erdõsor Festõ Szentmiklósi Posztó Tárház Csõvonó Kapos Vezeték Szentmiklósi Acélmû Bordás Tihanyi u. által határolt terület. Jánosi Béla r. fõtörzsõrmester, , , a Kék Általános Iskolában, Szent László utca 84. XXI/9 körzet: Szabadság Orion Plútó Rakéta Tejút Merkúr Szabadság Vénusz Zöldfa Erdõsor Nyírfa Völgy Névtelen Sás Kossuth Szent I. Szarvas Hollós Csókás Mária királyné Szentmilósi Festõ Erdõsor Szabadság u. által határolt terület. Lázár Péter r. fõtörzsõrmester, , , a Móra Ferenc Általános Iskolában, Tejút u. 10. XXI/10 körzet: Vas Gereben Rákóczi F. Szabadság Merkúr Tejút Rakéta Plútó Orion Szabadság u. Akácfa úttól délre fekvõ terület. Kovács Zoltán r. törzszászlós, , , és , , a Rákóczi kertben. Rácz Csaba r. százados, KMB Alosztályvezetõ Gépészmérnök, a magyarországi villamosipar elindítója. A fõváros második kerületében ligetet neveztek el róla. Ki õ? Megfejtendõ a név. Jó szórakozást, kellemes fejtörést kívánok! Mezey László HÍREK Pályázat támogatása. Az önkormányzat képviselõ-testülete támogatta, hogy a Katona József Általános Iskola részt vegyen a Közép-Magyarországi Régió által indított pályázaton. A pályázat keretében teljesen megújulna az iskola szigetelõés nyílászáró rendszere, a fûtés korszerûsítése mellett a használati melegvízrendszer is. A 125 millió forintos beruházáshoz, a testület 49,6 millió forintos pályázati önrészt hagyott jóvá. Jól dolgozó rendõrök megjutalmazása. Kerületi kapitányság vezetésének kezdeményezésére a képviselõk öt rendõrségi állományban lévõ dolgozó részére biztosítottak elmúlt idõszakban végzett kiemelkedõ munkájuk elismeréseként fejenként nettó 50 ezer forint jutalmat. Csatlakozás. A képviselõ-testület egyetértett a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola csatlakozásával, a Jövõ Záloga Szakképzés-szervezési Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft-hez. A Kft által létrehozott és bejegyzett Térségi Integrált Szakképzõ Központ lehetõséget ad a csepeli iskolának fejlesztési pályázatokon való sikeres részvételre. Együttmûködés a Tudor Alapítvánnyal. Rövidesen aláírásra kerül a Csepeli Önkormányzat és a Tudor Alapítvány közötti együttmûködési megállapodás. A határozatlan idõre szóló egyezmény szerint az alapítvány 12 tehetséges, hátrányos helyzetû csepeli gyermeknek nyújt segítséget általános iskolai tanulmányaik sikeres befejezéséhez. Nyeremények: a helyes megfejtést beküldõk között 6 darab 1000 forintos LIBRI könyvutalványt sorsolunk ki, melyek átvehetõk a Csepel újság szerkesztõségében: 1211 Bp., Kossuth L. u. 47. A november 06-ai keresztrejtvény megfejtése: BÁTORI MÁRIA. A LIBRI 1000 forintos könyvvásárlási utalványát nyerte: Gáli Endréné 1213 Toportyán u., Gõgh Elõd 1215 Árpád u., Herczeg Malvina 1214 Reggel u., Kulman Györgyi 1214 Szabadság u., Markó László 1106 Jászberényi u., Schmidt Gabriella 1213 Hollós u. E számunk megfejtését december 16-ig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe, postán, személyesen vagy a következõ címre:

7 CSEPEL, december 4. PROGRAMAJÁNLÓ 7 Csepeli Munkásotthon 1215 Bp., Árpád u. 1. Tel.: Web: (levelet küldhet) CSEPEL SZÍNHÁZ: HÉTVÉGI MATINÉ! December 6-án, vasárnap, 11 órakor, a Fogi Színház mûsora: Suszter és a karácsonyi manók. December 17-én, csütörtökön, 10 órakor, Szalóki Ági Gingalló címû gyermekalbumának bemutató koncertje. December 27-én, vasárnap, órakor IN- TEROPERETT koncert. Közremûködnek az Interoperett szólistái és a tánckar. Kísér: a Budapesti Lehár Zenekar. Rendezte: KOVÁCS JÓZSEF január 25-én, hétfõn, 19 órakor, Galla Miklós Poéndömping Galla Miklós és Bölöni Réka estje. MÛSOROK: December 5-én, szombaton, 17 órakor, a CleanArt Társulat ajándékmûsora a CSEPELIEKNEK. A Láthatatlan Kéz musical Eszter könyve alapján. Közremûködik a Sabbathsong Klezmer Band. A belépés díjtalan! December 19-én, szombaton, 10 órakor, a Csep Jazz Dance Táncszínház elõadásában: HÓKIRÁLY- NÕ táncjáték. Mûvészeti vezetõ: Hodonszky Júlia. December 8-án, kedden 17 órakor a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubban Móricz Zsigmond születésének 130. évfordulóján a Szegény emberek c. kötet ismertetése. OKTATÁS: GYERMEKJÓGA oktatás óvodásoknak és kisiskolásoknak, Baba-Mama jóga kismamának minden kedden tól ig. Mozgás, mese, játék, drámajáték. GYERMEK TÁRSASTÁNC oktatás éveseknek, novembertõl minden kedden óráig. Keringõ, tangó, slow fox, stepp, szamba, rumba, cha-cha-cha. GYERMEK- SAKK oktatás 7 10 éveseknek, Sakk oktatás, személyiség fejlesztés, kombinációs készség erõsítése, felkészítés versenyekre. Cini-Cini muzsika minden csütörtökön óráig, Bukfenc minden csütörtökön óráig. Népdalos, mondókás, játékos foglalkozás 9 hónapostól 3 éves gyerekeknek. Kaya Kalp jóga. Õsi indiai ájurvédikus, testfiatalító gyakorlatok minden csütörtökön ig. OKJ-s GYERMEKGONDO- ZÓ és DAJKA, gyógypedagógia asszisztens szakképzés a Munkásotthonban. T.: A Csepeli Szenior Foglalkoztatási Klub december 8-án, 14 órától várja az érdeklõdõket. Madárdal. Énekes, mondókás foglalkozás. Vezeti: Kovácsné Juhos Orsolya. Foglalkozások: kedd Kismama klub. Mialatt az anyukák beszélgetnek, a babák a szõnyegen játszanak, ismerkednek a közösségi élettel. Vezeti: Kovácsné Juhos Orsolya. Foglalkozások: kedd Bukfenc babatorna (1 3 éveseknek). Ha bejelentkezel, akkor az elsõ alkalom ingyenes! Vezeti: Földesi Tímea óvodapedagógus. Foglalkozások: csütörtök ÚJ IDÕPONTBAN! Alakformáló nõi torna. Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó. Foglalkozások: hétfõ, szerda Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ 1214 Bp., Simon Bolivár sétány 4 8. Tel.: Szülés utáni regeneráló torna a kismamák részére. Vezeti: Kalla Mirtill testnevelõ tanár. Foglalkozások: hétfõ és csütörtök Intenzív torna. Vezeti: Kalla Mirtill testnevelõ tanár. Foglalkozások: szombat Ovi karate (3 7 éves korosztály) két részbõl áll: karatéból és játékosságból. Vezeti: Mohácsi Erika karate oktató. Foglalkozások: hétfõ Ovis színpadi tánc. Vezeti: Mohácsi Erika. Foglalkozások: szerda Kezdõ hastánc tanfolyam indul, csütörtökönként ig. Újrakezdõket, haladóbbakat a csütörtökön ig tartó csoportba várok. Vezeti: Balás Emese. Foglalkozások: csütörtök: Jóga a mindennapi életben. Vezeti: Füzesi Ilona, a Józsefvárosi Jóga Egyesület oktatója. Foglalkozások: hétfõ Kick-boksz Dragon Team. Edzések hétfõ, szerda és péntek Kezdõknek: Edzõ: Szõke Attila (I dan) mester és Földi Miklós (II dan) mester. Nyugdíjas klub minden pénteken Gábor masszázs. Próbálja ki, a masszázs ideje kb. 15 perc hétfõnként között. Ingyenes! Az ÁMK könyvtára: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: , Szombat: Tel.: / fre .hu Csepeli Ifjúsági információs Pont nyitva hétköznap: Tel.: PROGRAM: December 5-én MEGAJÁTSZÓHÁZ. Ruhavásár december 8-án A Magyar Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete R U H A V Á S Á RT rendez december 8-án, kedden, 9 és 17 óra között a szervezet csepeli székházában. Budapest XXI. ker., Ady Endre u. 61. (Megközelíthetõ: 148, 151, 36-os autóbusszal (Papírgyári megálló) Használt, jó minõségû gyermek, nõi, férfi ruhanemût, cipõt, játékot, tésztát kínálunk igen kedvezõ áron. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy aki érvényes évi vöröskeresztes tagsági, ill. Véradó igazolványnyal rendelkezik, a ruhanemûnél 10% kedvezményt kap. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt! XXI. ker. Vöröskereszt Szervezet Ruhaosztás december 10-én Ingyenes ruhaosztás legközelebb december 10-én (csütörtökön), óráig, a Csepeli Vöröskereszt székházában (XXI. ker., Ady Endre út 61.). Csak vöröskeresztes tagsági igazolvánnyal! A helyszínen lehetõség van a tagsági igazolvány megvásárlására! Kakaóklub. Kislányok és kisfiúk! Következõ kakaópartinkat december 7- én (hétfõn) órától rendezzük meg az MSZP Képviselõi Irodában (1211 Bp., Kossuth L. u. 67). Énekkel, verssel várjuk a Télapót, aki reméljük, tele zsákkal érkezik hozzánk. Szeretettel várunk minden óvodást és kisiskolást, aki szeretne részt venni és tagja lenni Kakaóklubunknak! A férõhelyek száma korlátozott, ezért kérjük a szülõket, nagyszülõket, hogy a gyermekek részvételét elõzetesen jelezzék a telefonszámon vagy sms-ben a 06 (20) mobilszámra. Balogh Ilona önkormányzati képviselõ és Elekes Mária szervezõ. A Csepeli Szociális Szolgálat Egészségére klubja december 7-én, 17 órakor, a Csepel Galéria Mûvészetek Házában elõadást tart: Test és/vagy lélek Holisztikus szemlélet helye a gyógyításban címmel. Elõadó: Dr. Kegye Adrienne pszichoterapeuta, sugárterapeuta szakorvos. Érdeklõdni Lesku Nóra klub vezetõnél: Csepeli Szociális Szolgálat, Kiss János altábornagy u Bp., Kiss J. alt. u. 54. Tel.: , , A Fõvárosi Gázmûvek Zrt. központi ügyfélszolgálati irodája (1081 Budapest, Fiumei út 9 11.) december 1-jétõl felújítási munkálatok miatt zárva tart január 18-ától megújult környezetben, az eddig megszokott nyitvatartási rend szerint várjuk ügyfeleinket. Telefonos ügyfélszolgálatunk a 06 (40) es telefonszámon továbbra is munkanapon 8 18 óra között, csütörtökönként között hívható. Kizárólag gázszivárgások bejelentésére, vészhelyzet és üzemzavar elhárítására a as és a as szám éjjel-nappal áll az ügyfelek rendelkezésére. Véradás december 5-én, a Plázában Állandó és Leendõ Véradóink! A Magyar Vöröskereszt MINDENKI számára nyilvános véradást szervez CSEPE- LEN, december 5-én, szombaton, tól óráig a CSEPEL PLAZABAN (XXI Bp., II. Rákóczi F. u ). Ha ÖN egészséges, elmúlt 18 éves és még nem töltötte be 60. életévét, jöjjön el a véradásra! Nagyon fontos, hogy hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját! Segítségét elõre is köszönjük beteg embertársaink nevében!

8 8 SPORT, SZABADIDÕ december 4., CSEPEL Labdarúgás Ötszáz sípszó ünnepelte a 6-3-at A Magyar Labdarúgás Napját 1993 óta ünnepli a Magyar Labdarúgó Szövetség november 25-én elsõ ízben, Csepelen is megrendezték a honi foci ünnepét. Ötvenhat évvel ezelõtt ezen a napon küldte padlóra a legendás Aranycsapat az angol válogatottat, 6-3-as gyõzelmével. A legenda napján közel 1000 gyerek és szülõ emlékezett meg, majd ünnepelt focival a Béke téren. Délután négy órakor indult útjára a labda. Az ünnepi köszöntõt a Csepel FC alelnöke, Szenteczky János mondta. Ezt követõen osztották ki azt az 500 sípot, amelyet a futballistacsemeték egyszerre fújtak meg. A sípszóval szerettük volna jelezni, hogy itt vagyunk, csináljuk és igen is szükség van a csepeli focira, remélem, mindenki hallotta mondta Takács Krisztián, a felnõtt csapat vezetõedzõje és a klub tulajdonosügyvezetõje. Németh Szilárd, a Fidesz-MPSZ országgyûlési képviselõje, a csepeli önkormányzat sporttanácsnoka nem jelent meg az eseményen, így megszólaltatni sem tudtuk. Az est további programja tortavágás, majd foci volt kifulladásig. Összesen 28 csapat lépett pályára a kispályás focigálán, köztük felnõttek és gyerekek is. Végül vacsorára jött a töltött káposzta a Laguna Étterem közremûködésével, mialatt Hevesi Tamás adott egyórás koncertet a Bajnokok Csarnokában. A rendezvény bár nem a felnõtt csapat szereplésérõl szólt, mégis mindig felvetõdnek a csapattal kapcsolatos érdekes kérdések. A csapat õszi szereplésérõl már írtunk korábban, Takács Krisztián akkor már elmondta, hogy egyáltalán nem elégedett a csapattal, sokkal több van a fiúkban, de fiatalságuknak köszönhetõen igen hullámzó az együttes szereplése. Sajnos fejben nem vagyunk ott minden pillanatban. Rutinosabb, érettebb játékosokat nem tudunk igazolni. Meg kell várni, amíg beérnek. Ebben viszont nehéz dolgunk lesz, hiszen a tehetõsebb csapatok már szemezgetnek a játékosainkkal. Jelenleg is folynak tárgyalások néhány labdarúgónk ügyében, de egyelõre nincs konkrétum. Szeretném, ha a klub és a játékosok is jól járnának. Mindenkinek élõ szerzõdése van, csak úgy nem mehetnek el tõlünk mondta Takács Krisztián. Az ünnepi nyitóbeszéd után Szenteczky János szólt, aki a Csepel FC alelnöksége mellett a Csevak Zrt. vezérigazgatója is. Azt gondolom, hogy ahol olyan financiális helyzetben teljesít egy klub így, mint a Csepel FC, a késõbbiekben nem lehet gond. Fiatal a csapat, edzõváltás is történt és mindennapos gondok is sújtják a csapatot. Ha összeáll a csapat, akkor a 2010-es szezonra már egy sokkal komolyabb célt is ki lehet tûzni. A jelenlegi sportfinanszírozási szisztéma nem tudja felvenni a sport ritmusát, nem képes megfelelõ szintû támogatást nyújtani, ezt Szenteczky János (aki az MSZP csepeli szervezetének polgármester-jelöltje is) elismerte: A politikai riválisaim életútját tekintve a sport irányában nem lehet sok vitánk. Fontosnak tartom a csepeli sportéletet, azon belül is a Csepel FC-t. Mint említettem, ebben nagy vitánk nem lesz, de én azért máshogy képzelem el a sportfinanszírozást is. Biztos helye van a programomban, amelyben nagyon komoly szerepe lesz a sportnak. Szerettünk volna többet is megtudni az új finanszírozási rendszerrõl, de errõl Szenteczky János még nem árult el többet, úgy fogalmazott: Kidolgozás alatt áll! Pintarics Balázs Csepeli Öttusa és Triatlon SE Felvételi lehetõség az úszók közé A csepeli öttusa utánpótlás-nevelés történetében a fényes fejezetek mellett elõfordultak olykor hullámvölgyek is, de olyan sanyarú helyzet bizonnyal soha nem akadt még azelõtt, mint amely 2004-ben fogadta az ide érkezõ új mesteredzõt. Tragikus sporttörténeti kuriózum ugyanis, hogy abban az idõben egy szem fiatal nem sok, annyi tagja se volt a tetszhalottként tengõdõ szakosztálynak Szegi Csabát azonban szerencsére keményebb fából faragták annál, hogy ilyen csekélységek elvegyék a kedvét a munkától, sõt, annál nagyobb kedvvel és elszántsággal vágott neki az elõtte tornyosuló szakmai, szervezési és gazdasági jellegû feladatoknak. Maga is aktív sportolói tapasztalatokkal (KSI, Budapesti Honvéd) és komoly felnõtt eredményekkel a háta mögött, az öttusa igaz szerelmeseként, nem utolsósorban pedig az utánpótlásnevelés meghatározó jelentõségének tudatában napjainkra elérte, hogy a szakmai vezetése alatt álló Csepeli Öttusa és Triatlon SE 80 tagot számlál, s az itt sportoló fiatalok folyamatosan igen szép eredményeket érnek el a különbözõ korosztályos versenyeken. Az elnöki posztot Hanzély Ákos tölti be, a mûködés anyagi feltételeit pedig a tagdíjak mellett az Országos Öttusa Szövetség, valamint a csepeli önkormányzat biztosítja. (Azért, hogy senkinek ne maradjon kétsége az egyesület teljes nevével kapcsolatban, elmondjuk gyorsan, hogy a triatlon szakágat jelenleg egyetlen sportoló képviseli, az Ironman Vasember világversenyre készülõ Varga Norman.) Ami a felkészítést illeti, a futóedzések színhelye a Csepel SC sportpályája, az úszóedzéseknek a posztógyári uszoda és a VITUKI uszodája ad otthont, a légpuska eredményes kezelésével a Csepeli Lövész Egyletnek az öttusázók birodalmával szomszédos pincelõterén ismerkednek meg a fiatalok, a maradék tudományt pedig egy Csepel-szigeti lovardában sajátíthatják el az öttusázó-palánták. Minden sportág esetében felkészült szakedzõk foglalkoznak velük, tudományosan megalapozott, hatékony szakmai elvek szerint, személyre szabott edzéstervek alapján. Az egyesület taglétszáma már-már eléri az optimálisnak tartott határt, ám van még lehetõség a két úszócsoportba való bekapcsolódásra. A posztógyári csoport (7 12 éves korosztály), valamint a VITUKI uszodában edzõ csoport (10 13 éves korosztály) egyaránt 2-3 újoncot tud jelenleg fogadni. Aki további információkra kíváncsi, annak figyelmébe ajánljuk a Csepel SC öttusa szakosztály honlapját. Aki pedig már döntött, a 06 (20) os mobilszámon vagy a com címen veheti fel a kapcsolatot a vezetõ edzõvel. Donnert Károly Kik legyenek az év sportolói, és az év sportvezetõje? Az 554/2008. ( )Kt. határozattal elfogadott Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Középtávú Sportkoncepciója Intézkedési terv 5/4/3 pontja lehetõséget ad minden évben a kerületi eredményes sportolók beleértve a fogyatékkal élõ sportolót is és sportvezetõk kitüntetésére és jutalmazására. Az adományozható kitüntetések, díjak: AZ ÉV CSEPELI SPORTOLÓJA DÍJ; AZ ÉV CSEPELI UTÁNPÓTLÁSKORÚ LEÁNY SPORTOLÓJA DÍJ; AZ ÉV CSEPELI UTÁNPÓTLÁSKO- RÚ FIÚ SPORTOLÓJA DÍJ; AZ ÉV CSEPELI SPORTVE- ZETÕJE DÍJ. A kitüntetõ címek adományozására javaslatot tehetnek Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselõ-testületének tagjai, állandó bizottságai, a kerület lakosai, a kerületi civil szervezetek, a kerületi sportszervezetek vezetõi. (Javaslatminta a honlapon található.) A javaslatokat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, OMISÁ Sportirodához kell beküldeni (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 59/a.). Beérkezési határidõ: december 6. Elbírálás: december 8. A díjakat a december 16-án órai kezdettel megrendezésre kerülõ Évzáró Sportegyesületi elnöki értekezleten adják át. A díj adományozásáról az erre az alkalomra felállított bizottság dönt. A hétfõs bizottság összetétele, tagjai: OKIS bizottság elnöke, a kerületi sporttanácsnok, a kerületi sportegyesületek elnökeibõl delegált személyek. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata MEGHÍVÓ VI. MIKULÁS KUPA néven az ÁMK Csarnokában rendezik meg december 20- án, 8 és 13 óra között azt a sportversenyt, melynek keretében három csapat küzd meg egymással. A 2x15 perces mérkõzéseket az Angyalföldi TE, a BRSE és a Csepel SC SZSE csapatai vívják egymással. ÓRIÁSI AKCIÓ! Új téglaépítésû társasházi lakásban lakni Csepelen olcsóbb, mint a panelban. Cserélje panellakását új lakásra és még pénze is marad. Cím: Bp. XXI., Akácfa u. 5. T.: ARANY PALACSINTÁZÓ Nosztalgikus környezet, 130 féle házi jellegû palacsinta, családias hangulat Kínálatunk: 42 cm-es óriás palacsinták 130 féle ízben húsos-, zöldséges-, különleges húsos, -desszert, különleges desszert palacsinták HECK, Gyros és egyéb melegételek napi választékban Koktélok, jegeskávék, forrócsokik, turmixok. MIKULÁSNAPON a Gyerekeket ajándék palacsintával lepjük meg! Minden kedves vendéget várunk szeretettel Cím: 1211 Bp., Színesfém u. 27. (Csepel Mûvek Fõkapu) Nyitva tartás: Arany Palacsintázó: H V: óráig, Arany Sörözõ-Lottozó H V: 6 22 óráig MEGNYÍLT

9 CSEPP CSEPEL A Csepel újság hirdetési, szolgáltató melléklete 42. SZÁM december 4. Megtérülõ befektetés az egészség - Egészségpénztári megtakarítással az egészséges munkavállalókért - Magyarországon egy átlagos munkavállaló életének egyharmadát tölti el munkahelyén, ahol elsődleges szempont a kiváló teljesítmény és a megfelelő egészségi állapot. Tudományos mérések igazolják, hogy a dolgozói állomány 30-40%-ának lebetegedése akár lehetetlenné is teheti a vállalatok gazdasági céljainak elérését, illetve komoly hatást gyakorolhatnak a bevételek alakulására is. Ha a munkavállalói egészségmegőrzés nem szerepel a vállalati prioritások között, egy betegséghullám lavinát indíthat el. Amennyiben egy munkavállaló megbetegszik, az nem csak munkahelyi teljesítményére van hatással, de további kockázatot jelent egészséges kollégáira, környezetére is. Egy munkavállaló átlagosan 10 napot tölt táppénzen, amelynek költségei kizárólag a munkaadót terhelik. Ezért a munkáltatók szerepvállalása a munkavállalók egészségének megőrzése érdekében nem csak humánpolitikai kérdés, hanem gazdasági érdek is. Lehoczky László, a Stabilitás Pénztárszövetség Egészségpénztári Tagozatának elnöke a béren kívüli juttatások jövő évi tervezésének időszakában fontosnak tartja elmondani: Habár a jövő évi adóváltozások nem kedveznek az öngondoskodás és az egészségpénztári befizetések népszerűségének, én mégis úgy gondolom, 2010-ben 180 milliárd forint pályázható forrás áll rendelkezésre kutatás-fejlesztésre és innovációra. Továbbá 20 milliárd forinttal támogatja a kormány a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetését ismertette a jövő évi k+f ráfordításokat Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a Magyar Tudomány Napja alkalmából megrendezett Tudásközpontok szerepe az innovációs folyamatokban című szakmai konferencián. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Regionális Egyetemi Tudásközpontok programjának célja, hogy nem csak érdekünk, hanem célunk is az, hogy szellemileg és fizikailag is egészséges munkavállalókat foglalkoztassunk. Az egészségpénztári befizetéseknek minden vállalatnál elsőbbséget kellene élvezni, még ha csak szűkös anyagi keretek is állnak a rendelkezésre. Az egészségpénztárak olyan szolgáltatások igénybevételére adnak lehetőséget, mint a korházi szűrővizsgálatok, az egészségügyi ellátás és nem utolsó sorban a legfontosabb: a prevenció. Az új évezred sikeres vállalkozásainak, gazdasági tevékenységük folytatásával párhuzamosan figyelmet kell fordítaniuk társadalmi szerepvállalásuk tudatos tervezésére is, melynek alapvető eleme a munkavállalói öngondoskodás támogatása. Az egészségpénztárakba történő befizetés továbbá azért is fontos eleme kell, hogy legyen a munkáltatói béren kívüli juttatásoknak, mert egyre több egészségügyi, gyógyászati szolgáltatás kerül ki a társadalombiztosítási alap által támogatott kategóriából, amelyet így minden igénybevevőnek teljes egészében önerőből kell finanszíroznia. Az egészségpénztári megtakarítások azonban lehetővé teszik, hogy a korábbi befizetések a vásárlásakor kerüljenek felhasználásra, így egy-egy drágább szolgáltatás kényszerű megvétele sem okoz anyagi megrázkódtatás a munkavállalónak. KÖZLEMÉNY Tudomány és üzlet a gazdasági szférával hatékonyan együttműködő, tudományos tevékenységet folytató centrumok kialakítása. A 18,3 milliárd forint támogatással létrejött 19 regionális tudásközpontban a tudomány és az üzleti szemlélet találkozásából, a globális piacon is versenyképes termékek, szolgáltatások születhetnek. A hazai tudáscentrumok a járműirányítás, a járműgyártás, az infobionika, a genomika, a neurobiológia, a mechatronika, az információtechnológia, a nanotechnológia, a gyógyszeripar, az élelmiszerbiztonság, az energiagazdálkodás és az e-science területein működnek. A MOSOLY Nõvérszolgálat és Egészségvédõ Egyesület új programot indít június 1-jétõl információs szolgálat várja azokat a migráns ügyfeleket, akik letelepedettek vagy tartózkodási engedéllyel vagy befogadottként élnek Csepelen és annak vonzáskörzetében. Az információs szolgálat szociális problémák megoldásában kíván segítséget nyújtani. Nyitvatartási ideje: hétfõ 14 18, szerda 12 16, péntek 8 12 óra. Az információs szolgálat helyszíne: 1211 Budapest, Központi út 55/B, a CSM területén az I-es vagy a III-as kaputól. Megközelíthetõ: a Csepeli HÉV-végállomástól vagy a 179-es busz Csepeli Kórház megállójától gyalog. Érdeklõdni a 06 (20) os telefonszámon lehet. A projekt az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósul meg Rendőrségi hírek A BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán csoportosan elkövetett rablás bűntette miatt folyik bűntető eljárás négy férfi (három fiatalkorú és egy felnőtt) ellen, akik az egyik vendéglátó ipari egységben szóba elegyedtek a későbbi sértettel, s megfigyelték, hogy mit tart magánál a férfi. Később az utcán bevárták a vendéglőből távozó sértettet, majd az utcán több alkalommal is fejbe vágták és a táskájával a helyszínről távoztak. A csepeli rendőrök hamar felderítették, hogy kik gyanúsíthatók alaposan az elkövetéssel és másnap már őrizetbe is vették őket. Előzetes letartóztatásukat azonban az illetékes Ügyészség nem látta megalapozottnak, így ellenük szabad lábon hagyásuk mellett folyik az eljárás. Rendõrkézen a csepeli bankrabló A szeptember 29-én Csepelen a Kossuth Lajos utcai takarékszövetkezetet és egy budapesti benzinkutat is kirabolt az a férfi, aki szeptember 24- én éjszaka Bükfürdőn fegyverrel kényszerítette egy szálloda alkalmazottját készpénz átadására - közölte Halmosi Zsolt, Vas megye rendőrfőkapitánya egy sajtótájékoztatón. A férfi lakásán a rablott pénzből megtaláltak több mint kétszázezer forintot, de arról a bankokkal történt megállapodás miatt rendőrség ezúttal sem kívánt pontos információval szolgálni, hogy pontosan mennyi pénzt vitt el a takarékszövetkezetből. A tettes az éjszakai órákban tért be a bükfürdői szállodába, de mivel az ajtót zárva találta, csengetnie kellett, a recepciós pedig az ajtó nyitása közben jól megfigyelhette. A támadó fegyverrel a kezében lépett be a szálloda halljába, megfenyegette az alkalmazottat, és mintegy százezer forint készpénzzel távozott - ismertette a bűncselekmény részleteit a főkapitány. Halmosi Zsolt hangsúlyozta: 53 éves férfit az alkalmazott által adott rendkívül pontos személyleírás, az annak alapján számítógép és grafikus segítségével készített fantomkép felhasználásával sikerült elfogni. Az esetet egyébként a szálloda biztonsági kamerái is rögzítették, ez szintén segítette a nyomozást. A többszörösen büntetett előéletű gyanúsítottat egy szabálysértési ügyben hallgatták ki a szombathelyi rendőrségen, az ügy előadója a fantomkép alapján felismerte - fűzte hozzá a főkapitány. A férfi a rendőrök szerint két másik rablást is elkövetett a fővárosban. Csepelen szeptember 29-én reggel a helyi takarékszövetkezetet rabolta ki. A lakásán a rablott pénzből megtaláltak több mint kétszázezer forintot, de arról a bankokkal történt megállapodás miatt rendőrség ezúttal sem kívánt pontos információval szolgálni, hogy pontosan mennyi pénzt vitt el a takarékszövetkezetből. A harmadik rablást egy fővárosi benzinkútnál követte el a jelenleg előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított. Nyolc évre visszamenőleg vizsgálják, hogy további bűncselekmények, esetleg betöréses lopások is a számlájára írhatók-e.

10 II. Csepp december 4. Csepel Ingatlan Eladó Szigetszentmiklósón négylakásos új társasházban 50 nmes 1 hálószobás lakás, önálló 50 nm-es kerttel, kocsibeállóval! Igényesen kialakított. (IKEA konyha, sarokkád, riasztó) I.ár: 11,9 mft. T.: 06 (30) Tulajdonostól eladó, kétgenerációs, csillagtelepi családi ház. I.ár: 38,2 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Körmöci u.-ban 34 nm-es, 1 szobás házrész, ami is felújítást igényel, eladó. I.ár: 5,9 mft. T.: 06 (20) Velencei tóhoz közel, nyaralónak is alkalmas, kb. 70 nm-es, régi építésű családi ház eladó 800 nm-es telken. Gazdasági épület, ásott kút, pince, gyümölcsfák. I.ár: 11 mft. Érdeklődni: 06 (20) Szigetszentmiklóson új építésű sorházi ingatlan garázzsal eladó. I.ár: 16 mft. T.: 06 (70) Eladó XXI. Damjanich u félikerház, 2 szoba, konyha, nappali, felújítva. 17,5 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson eladó új, önálló, 3 szobás ház 14,6 mft.- ért. T.: 06 (30) Érden csendes, aszfaltos utcában ikerház eladó. Garázs, 5 szoba, 2 fürdőszoba. Megosztva: 29,9 mft. Az egész ház megvásárlása esetén akció! T.: 06 (70) Királyerdőben, Hollandi úton 68 nm-es családi házrész, új, műanyag nyílászárókkal, 200 nöles telekrésszel, aknás garázzsal áron alul eladó. I.ár: 25,5 mft. T.: 06 (20) Halásztelken az Ilona u.-ban, most épülő 75 nm 3 szoba, nappali, étkezős ikerházi lakások eladók. Molivár Kft. T.: 06 (20) Kertvárosban, ill. annak környékén eladók új építésű iker-, és sorházi ingatlanok. Nappali + 4 lakóhelyiség, dupla komfort (2 fürdő), terasz, kamra, saját külön kert. Magas szintű kivitelezés. Nettó nm. Kulcsrakész i.ár: 23,9 29,9 mft. Burkolatok, falak színe, szaniterek stb. választhatók. T.: 06 (20) Hollandi útnál házrész telekkel, jó állapotú, műanyag nyílászárókkal eladó. Ár: 9,2 mft. T.: 06 (20) Halásztelken családi ház eladó. T.: 06 (20) Királyerdőben, 2 szobás, 60 nmes ház, 496 nm-es telken eladó. I.ár: 19.3 mft. T.: 06 (30) Háromlakásos társasházban új építésű, teli extrás, (nettó) nm lakások eladók, 24-28,5 mftig. Év végi átadással. T.: 06 (20) Királyerdőben, 120 nm-es, 2 szintes, teljesen felújított, 4 szobás ház 450 nm-es telken, kocsi beállóval eladó. I.ár: 25.9 mft. T.: 06 (30) Damjanich u.-ban 2 szintes, kétgenerációs, nagyon jó állapotú családi ház szép kerttel, garázszsal eladó. Ár: 36 mft. T.: 06 (20) Kertvárosban, 1 szobás, 36 nmes házrész, új nyílászárokkal, garázzsal eladó. I.ár: 8 mft. T.: 06 (30) Csepelen, II. Rákóczi F. u., költözhető, 80 nm összközműves, cirkós családi ház 160 nöl telekkel 16,5 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Királyerdőben családi ház 790 nm telken egy 95 nm házzal eladó. I.ár: 22 mft. T.: 06 (20) Királyerdőben 5 szobás masszív ház eladó. I.ár: 29 mft. T.: 06 (20) Halásztelken 120 nm-es újszerű azonnal költözhető ház eladó. I.ár: 25,5 mft. T.: 06 (20) Csepelen a Határ u.-on 180 nölön 100 nm-es 2+ félszobás családi ház: 22,9 mft. T.: 06 (30) Csepelen extra kivitelezésű, újszerű lakóparkban kertkapcsolatos 68 nm-es 14,5 mft,130 nmes: 28,5 mft gépkocsi beállóval! T.: 06 (30) Csepelen mediterrán típusú újépítésű, sorházi lakások: 80 nm /4szobás/: 22,9 mft. T.: 06 (30) Szent László u.-nál 60 nm-es cirkófűtéses, felújítandó családi ház 440 nm-es összközműves telekkel 16 mft. T.: 06 (30) Erdősor u.-nál 100 nm-es 4 szobás jó állapotú családi ház, 120 nöl összközműves telekkel: 22,9 mft. T.: 06 (30) Tihanyi lakóparkban, újszerű nettó: 225 nm-es 3 szobás családi ház garázzsal, sok extrával: 49 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Szentmiklósi u.-nál, 460 nm-es telken, 40 nm-es másfélszobás ikerház:10,9 mft. T.: 06 (30) , Szigetszentmiklós-Lakihegy újszerű 90 nm-es kétszintes ikerház 4 szoba nappali-amerikai konyha 17.9 mft. T.: 06 (30) Lakás Csepelen Hévtől pár lépésre I. em.-i gázkonvektoros, 2 szobás, nagykonyhás erélyes lakás, gépkocsi beállóval: 9,9 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Kikötő u.-ban, gázkonvektoros, II. em.-i, 2+ félszobás, felújított lakás, bútorozva: 65 eft + rezsiért. T.: 06 (30) Díjmentes hitelügyintézés több mint 20 bankkal, nem csak nálunk vásárolt ingatlanokra! T.: 06 (70) és 06 (70) Kapin Zsolt Csepelen újépítésű társasházi lakások eladók. Ölvedi Péter Csepelen újépítésű társasházi lakások eladók. A piac közelében 2 szobás nagykonyhás lakás 7,85 mft. Piaci ár alatt sürgősen eladó ingatlanok! Katona Tamás Kozmosz sétányon III. em.-i teljesen egyedi lakás, olcsó fenntartású: 13,2 mft. Téglaépítésű magasföldszinti 2 szobás 66 nm 8 m erkéllyel 13.5 mft. Kossuth L. u.-i 1+2 szobás panellakás 7.5 mft. Királyerdőben családi ház 80 nm kert 600 nm-es 17.5 mft. Gulyás József Családi ház, 35 nm, Királyerdő 7.3 mft. 46 nm 1+1szoba, felújított 6.8 mft. Gázfűtéses lakások, 1 szobától 2+2-ig 7-13 mft-ig. Sik Katalin. 6 lakásos társasházban, központban 54 nm, 2 szobás, cirkós, újépítésű: 13,6 mft. Kapos. u. eladó 54 nm felújítandó 2 szobás erkélyes fszt.-i lakás. Ár:11,7 mft. Merkúr u.-ban eladó 35 nm-es, 1 nagyszobás, étkező konyhás, konvektoros felújítandó fszt.-i lakás 8,6 mft. Grund Budapest Kft Budapest, Ady Endre út 46. Tel.: , Fax: Sétányokon II. em.-i 74 nm-es 2+2 félszobás, cirkófűtéses lakás:13,5 mft. T.: 06 (30) Krizantém lakótelepen 84 nm-es 4 szobás felújított magasföldszinti lakás:11,9 mft. T.: 06 (30) Petz F. u.-ban hőszigetelt műanyagnyílászárós 1+2 félszobás felújított lakás 8,5 mft. T.: 06 (30) Ady E. úton 46 nm-es felújított lakás tulajdonostól eladó. T.: 06 (20) Csepel központjában 3 szobás lakás 12 mft. T.: 06 (20) nm, 1+2 félszobás lakás Csepelen, Királymajorban. Kis-Dunára néző, felújított, 9,1 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Sürgősen eladó 74 nm, 3 + félszobás panellakás. 2 WC, különbejáratú szobák, és teljesen felújított. Nem magas rezsivel. I.ár: 13 mft. T.: 06 (20) Vadász János. Kapos u.-ban I. em.-i 2 szobás lakás, azonnal költözhető, sürgősen eladó: 12,5 mft. Újépítésű 1 szintes ikerház-fél Királyerdőben, 80 nm, 2+1 szobás: 23,8 mft. Hő u.-ban 1+1 félszobás, 45 nm garázszsal, kertrésszel 11,5 mft. Magyar Ferenc Templom u.-i I. em.-i téglalakás 50 nm 2 szoba: 9,6 mft. Rákóczi ligetben 53 nm 2 szoba + erkélyes lakás i.ár: 15,5 mft. Kossuth u.-ban 71 nm 3 szobás panel felújítva: 9,7 mft. Rácz Bernadett. Ady E. u.-i 56 nm-es, 1+2 félszobás bútorozott panellakás: 8,5 mft. Jupiter u.-i 56 nm-es hall + 2szobás téglaépítésű lakás. 13,5 mft. Felsőtag u.-i 70 nm-es ház 28 nm melléképülettel, 160 nm műhellyel: 24,9 mft. Szabadkai úti 225 nm-es 3 generációssá alakítható ikerház: 44,8 mft. Vihorlát u.-i 190 nm-es 2 generációs 2002-ben épült ház. 47,5 mft. Csepeli és szigetszentmiklósi irodáinkba munkatársakat keresünk! Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: Hívjon minket bizalommal call center számunkon: 06 (70) Otthon Centrum Csepel, Béke téri 12 lakásos téglaépítésű társasházban, DK-i tájolású, jó állapotú, új nyílászárókkal rendelkező fszt.-i, 51 nmes 2 külön-bejáratú szoba + konyha + kamra + WC + fürdőszoba + előszoba, gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 11,9 mft. T.: , 06 (20) Csepelen az Erdősor u.-ban, téglaépítésű házban, 2 szobás, 53 nm-es, gázfűtéses lakás eladó 11,4 mft-ért. T.: 06 (20) Egyénre szabott feltételek mellett, új építésű társasházi lakások eladók Csepelen az Akácfa u. 5. sz. alatt. T.: 06 (70) Kolozsvári u.-ban, kertvárosi környezetben, 47 nm-es, másfélszobás III. em.-i, erkélyes, egyedi gázfűtéses, teljeskörűen és rendkívül igényesen felújított, azonnal beköltözhető lakás, beépített bútrokkal, gépesített konyhával tulajdonostól eladó. T.: 06 (30)

11 2009. december 4. Csepp III. Csepel DÉLPESTI INGATLANCENTRUM Ügyfeleinknek keresünk csepeli gázfűtéses öröklakásokat, családi házakat. Lakása, háza, telke eladásáig minden költség minket terhel. 06 (20) , 06 (70) , 06 (20) Tel./Fax: KIADÓ 06 (70) szobás, konvektoros Csillagtelepen, berendezve 45 eft. 2 szobás, konvektoros lakás 55 eft-ért. 2,5 szobás, erkélyes 55 eft. Családi ház, kerttel, 1,5 szobás, 60 eft. ELADÓ 06 (70) ,5 szobás 34 nm-es, erkélyes 6,9 mft-ért. 1,5 szobás 46 nm-es panelprogramos panellakás 6,8 mft-ért. Dunadűlő. Felújított 1+2-es, étkezős lakás 8.5 mft-ért. Kis rezsi- Nagy Lakás!! 06 (70) Csepelen a Vénusz u.-ban II. em.-i garzonlakás eladó vagy kiadó. I.ár: 9,8 mft. Bérleti díj: 45 eft +rezsi. T.: 06 (20) Bánya u.-ban 1+2 félszobás, I. em.-i, egyedi fűtésű, zöldövezeti, jó állapotú lakás tulajdonostól eladó. I.ár: 10,5 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Technikus u.-ban kertre néző fszt.-i lakás eladó, fűtéskorszerűsítés után. Kocsibeálló az udvarban. T.: 06 (70) Csepelen a Szabadság u.-ban kétszobás, II. em.-i, teljesen felújított, új műanyag ablakos, gázfűtésű téglalakás, azonnal beköltözhetően 11,4 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Eladó a kertvárosban egy X. em.- i panellakás 8,2 mft-ért. Gyógyszertár, iskola, óvoda, bevásárlási lehetőség és a Duna part a közelben. T.: , 06 (20) Erdősor u.-ban eladó 84 nm-es, 3,5 szobás, nagyon jó állapotú, átalakított tágas lakás. 14,5 mft. T.: 06 (20) Csepelen, Táncsics M. u.-ban 3 szobás, 75 nm-es lakás eladó. 14 mft. T.: 06 (70) Lakás eladó. 35 nm-es + beépített üvegverandával. Tanácsház út. Érdeklődni: 06 (70) , 06 (20) Piac mögött, másfélszobás, 47 nm-es, gyönyörűen felújított tégla, gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 10.5 mft. T.: 06 (30) Puli stny.-on, 2+1 félszobás, 64 nm-es, felújítandó tégla, cirkófűtésű lakás eladó. I.ár: 10.4 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepen, 1 szobás, 35 nmes, gázfűtéses lakás eladó téglaépületben. I.ár: 7.5 mft. T.: 06 (30) szobás, 70 nm-es világos, erkélyes, Erdősor u.-i lakás 12,3 mft-ért. 2+2-es, erkélyes, gázfűtéses lakás a sétányokon 13,5 mft. Ház-telek 06 (70) Királyerdőben 616 nm építési telek, 2 szobás házzal 16.6 mft-ért. Csillagtelepen, kétszobás felújított ház 25.8 mft-ért. Építési telek Szigetszentmiklóson 5,9 mft-ért. 4 szobás, felújított iker-fél 22,5 mft.- 5 szobás, felújított ház Kertvárosban 34,5 mft. Piaci ár alatt sürgősen eladó központban, gyönyörűen felújított, kétszobás lakás új nyílászárókkal. Panelprogramos! 7 mft. T.: 06 (20) Mini garzon téglaépületben, II. em.-en, teljesen felújított, 6,5 mft. T.: 06 (20) Eladó 1 sz. komfortos udvari öröklakás. 5,5 mft. T.: 06 (70) Gubacsi ltp.-en, 3 szobás, 72 nm-es, közepes állapotú lakás áron alul eladó. I.ár: 14.8 mft. T.: 06 (30) Csepelen a víztoronynál eladó egy másfélszobás lakás 7,8 mftért. A panelfelújítás folyamatban. T.: 06 (30) Központban eladó 52 nm-es, 2 szobás, erkélyes szép lakás. I.ár: 8,5 mft. T.: 06 (20) Csepelen elsőnek Főtávról levált zöldövezeti, 62 nm, felújított, átalakított, nagy erkélyes, csendes, klímás, pezsgőkádas lakás négyszintes házban eladó. Ár megegyezés szerint. T.: 06 (20) Puli stny.-on 2+2 félszobás öröklakás olcsón eladó. T.: 06 (20) Igényesen felújított, VII. em.-i, kétszobás lakás eladó a Táncsics u.-ban, tulajdonostól. I.ár: 8,2 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepen, 1 szobás, 35 nmes, szép állapotú, gázfűtéses téglalakás eladó. Ár: 8.5 mft. T.: 06 (30) Puli stny.-on, II. em.-i, 2+2 félszobás, felújított, tégla, cirkófűtésű lakások eladók. I.ár: 13,5-14 mft. T.: 06 (30) Központban 54 nm, felújítandó, erkélyes panellakás ár alatt sürgősen eladó. 6,99 mft. T.: 06 (20) Csepeli piac mögött, Kolozsvári u.-ban 47 nm-es, III. em.-i, 1,5 szobás, erkélyes, gázfűtéses, zöldövezeti téglalakás eladó. Ár: 10,5 mft. T.: 06 (70) Családias környezetben 72 nm, 3 szobás lakás 9,7 mft. T.: 06 (20) II. em-i, 3 szobás, gázcirkós, napfényben gazdag lakás 12,9 mftért eladó tulajdonostól. T.: 06 (20) Jó közlekedésnél 1 szobás erkélyes lakás eladó. I.ár: 6.6 mft. T.: 06 (20) I. em.-i, 1+2 félszobás egyedi fűtésű lakás eladó. I..ár: 10,5 mft. T.: 06 (20) Kiadó Kiadó Csepelen négyemeletes téglaházban, 2 szobás, 52 nm-es, gázfűtésű, erkélyes, teljesen felújított, bútorozott lakás. 60 eft + rezsi. T.: 06 (70) Csepel központjában 14 nm-es mini garzon kiadó 25 eft+ rezsi, 1 hónap kaució. T.: 06 (30) Kertes ház két önálló lakrészszel kiadó hosszú távra. Kocsibeállás, kéthavi kaució. T.: 06 (30) Bútorozott, külön-bejáratú szoba kiadó 1 vagy 2 fő részére. T.: 06 (20) Egyszoba összkomfort kiadó. T.: 06 (30) Csepelen a Krizantém u.-ban, I. em.-i, 2+ félszobás, erkélyes, bútorozott lakás hosszútávra kiadó! T.: 06 (30) Csillagtelepi garzon kiadó. 40 eft + rezsi + 2 hó kaució. T.: 06 (20) Csepel Erdősor úti ltp.-en a Cirmos stny.-on 70 nm-es, 2+2 szobás lakás kiadó. T.: 06 (70) Csepelen a Kolozsvári u.-ban, gázfűtéses, bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó 50 eft / hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. T.: 06 (30) Bútorozott szoba kiadó. T.: 06 (20) Csepelen két szoba összkomfortos családi ház 45 eft-ért kiadó. T.: 06 (30) Hosszú távra kiadó a Technikus u.-ban egy II. em.-i, téglaépítésű, 2 szoba összkomfortos, távfűtéses lakás. Kocsi-beállás biztosítva. 58 eft + rezsi (2 hónap kaucióval). Érdeklődni a 06 (30) es telefonon lehet. Kiadó Csepel Rózsadombon, 3 szobás, 96 nm-es családi ház. Csepelen a Kertvárosban 65 nmes, amerikai konyhás, teljesen felújított, szigetelt családi ház. T.: , 06 (70) Kiadó Csepel központjában 3 szobás lakás. 50 eft lakbér, 1 havi kaució + rezsi. T.: 06 (20) Férfiaknak, brigádoknak kertes házban, kocsi-beállóval szállás kiadó! T.: 06 (30) Csepelen egy szoba összkomfortos, gázfűtéses lakás kiadó 30 eft-ért. T.: 06 (30) Másfélszobás családi ház kiadó, dec. 13-tól. 45 eft + 45 eft kaució + kis rezsi, gyermektelen részére. T.: 06 (20) Csepel központjában kiadó vagy eladó 78 nm-es, 3 szobás, I. em.- i nagy étkezőkonyhás, nagy fürdőszobás, 2 WC-s, légkondis, riasztós, lezárt folyosóval ellátott lakás. Irodának is kiváló. Ár megegyezés szerint, 2 havi kaució szükséges. A szobák megosztva is bérelhetők. T.: 06 (70) Másfélszobás lakás kiadó. 2 hó kaució szükséges. T.: 06 (70) Csepel központjában, 1+2 félszobás lakásomba, dolgozó női lakótársat keresek. T.: 06 (30) Csepelen, családi házas övezetben, 1+ félszobás, bútorozott, kábeltévés, utcáról külön-bejáratú lakás kiadó. 50 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (30) Férfinek kiadó szoba, kiváló közlekedéssel (hévnél), 35 eft-ért. T.: 06 (30) Csepelen a Bánya u.-ban egyszobás lakás kiadó hosszú távra. T.: 06 (20) Csepel központjában kiadó 1+2 félszobás lakás 55 eft + rezsi 2 havi kaució. T.: 06 (20) Kiadó a Hév végállomásánál egy korszerűen, frissen felújított, bútorozatlan 1+1 félszobás, VI. em.-i távfűtéses lakás. Érdeklődni péntek kivételével 8-10 óra között: Egy gyermektelen magyar házaspárnak külön-bejáratú családi ház kiadó. 40 eft + rezsi + 2 hónap kaució. T.: Keres-csere Csepelen vagy Délpesten lakást, családi házat keresek. Kövesdi Ibolya; 06 (30) Garázs Kiadó garázs a Csikó sétányi üzletsor mögött. T.: Pláza melletti házban teremgarázsok akciósan eladók! T.: 06 (70) Telek XXI. Rév eladó, 10 mft-tal négylakásosba betársulókat keresek. T.: 06 (70) Fogarasi u.-ban összközműves telek eladó. T.: 06 (70) nm építési telek Csepelen eladó. 152-es busztól 100 m-re. T.: 06 (30)

12 IV. Csepp Csepel december 4. Csepelen, kertvárosban, összközműves 720 nm építési telek csendes jó környéken kis bontandó házzal tulajdonostól eladó. I.ár: 22,5 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson eladó 511 nm-es telek 7,5 mft-ért az Asztalos u.-ban. T.: 06 (30) nm telek a dűlőkben eladó, anyagi okok miatt. Ár: 600 eft. A telek 6 m széles, villany bekötve. T.: 06 (30) Eladó 250 nöl-es építési telek Királyerdőben. I.ár: 20,3 mft. T.: 06 (30) Üzlet Csepelen 15 éve működő szolárium, szépségszalon teljes berendezéssel, céggel együtt eladó. T.: 06 (30) Szent István úton üzlet kiadó. T.: A Csepel Művek területén kiadó: ipari csarnokok irodával, bemutató teremmel nm-ig. T.: 06 (70) Szent István úton üzlet eladó vagy kiadó. T.: 06 (20) Iroda (128 nm vagy 4 x 25 nm) és pince raktár (128 nm) kiadó Csepel, Kiss J. alt. u. T.: 06 (30) Iroda ( nm között) kiadó (Csepel, Mag u.), 700 Ft/nm + rezsi-től. T.: 06 (30) Csepel Művek területén 400 nm raktárépület hosszútávra bérbeadó, megosztva is. T.: 06 (70) Egészség Gyógytorna. Kérésére otthonában. T.: 06 (70) Jóga. T.: 06 (70) Tánciskola. T.: 06 (70) Régiség Corvinus antikvitás készpénzért vásárol régiséget. Festményeket, festőművész hagyatékot, könyvgyűjteményt. Régi, tudományos könyvtárat, kiemelt áron! Régi pénz gyűjteményt, művészi fotókat, fotóművész hagyatékot. Antik stílusú kisbútorokat, régi ezüst ékszereket, étkészletet, dísztárgyakat, miniatűr csontfaragásokat, órákat, szobrokat, porcelánfigurákat. Teljes lakásfelszámolást! Szakszerű értékbecslés, ajánlat, díjtalan kiszállás. T.: , 06 (20) Üdülés Bükfürdőn üdülés eladó jan ig. T.: Vegyes A Használtcikkek Áruháza új árukészlettel várja kedves vásárlóit. Nyitva: szerdától-péntekig: ig, szombaton: 8-14-ig. T.: Bp. Tekercselő u. 9. (Csepel Művek területén). Adás-Vétel Komplett diófa hálószobabútor az 1920-as évekből, 1 db rattan TV-szekrény, 1 db rattan nyitott polcszekrény eladó. T.: 06 (20) Üzemi konyhai eszközök eladók. Érdeklődni: Horváth János 06 (30) Üzemi fogorvosi rendelő eszközei eladók. Érdeklődni: Horváth János 06 (30) Bontott tégla, termőföld, betonkeverő olcsón eladó. T.: 06 (20) Jó állapotú, használt férfi ruhák öltönyök os méretben egyben vagy külön eladók. T.: 06 (30) Tűzifa eladó! Aprított, vegyes! 1600 Ft/q házhoz szállítással! T.: 06 (70) Többfunkciós, kétféle kék színkombinációjú, háromkerekű, masszív svájci terepjáró babakocsi eladó mózeskosárral, lábzsákkal és kisebb hibával (varrás). Ár: 15 eft. T.: 06 (30) Eladó egy L206 WTQ LG 20,1 51 cm átmérőjű LCD monitor. I.ár: 25 eft. T.: 06 (20) Eladó egy új, 38,5 méretű, fekete, női, félmagas szárú, Nike fittness cipő. Ára: Fix 8 eft. T.: 06 (30) éves gyerekre való overall eladó. T.: 06 (30) Fischer Price elemes, zenélő, világító, szinte új, szobai babahinta eladó forgó játékfigurákkal. I.ár: 22 eft. T.: 06 (30) Eladó tárcsás mosógép, centrifuga, háromrekeszes fagyasztó. T.: 06 (20) Eladó KIKA-ban vásárolt világos színű 3 ajtós fa gardróbszekrény. (134 x 191 x 65). A középső ajtón tükör, illetve alul három fiók van. I.ár: 15 eft. T.: 06 (20) Eladó 110 cm széles Samsung Projectoros TV. I.ár: 55 eft. T.: 06 (20) Eladó jó állapotban lévő sötét színű három darabos bútorgarnitúra (80x180x35 cm-es üvegajtós szekrény, 140x40x35 cm-es, polcos-szekrény, 100x80x35 cm-es komód) I.ár: 30 eft. T.: 06 (20) Eladó: M-es méretű, állítható, biciklis fejvédő, egy 40-es méretű, fekete színű My Area gurulós cipő, 146 cm magas kiskamaszra való, csinos, szürke zakó és egy éves fiúra való fekete bőrdzseki. T.: 06 (20) Eladó 2+5 fiókos 200 l. fagyasztó szekrény kitűnő állapotban helyhiány miatt, 20 eft-ért. T.: es méretű, kék-fekete színű jégkori eladó. T.: 06 (30) Eladó fekete színű hálószobakomód (100x100x50) + 2 db éjjeliszekrény (40x37). I.ár: 15 eft. T.: 06 (20) Eladó kitűnő állapotban lévő újszülött kortól kisgyermek korig használható fehér színű bútorgarnitúra. (90x180x60 akasztós kétajtós szekrény, 90x85x45 komód, 130x85x45 polcos szekrény ami pelenkázó, 2x 73x70x32 polc, 75x177x33 rácsos kiságy). Fix: 65 eft. T.: 06 (20) Könyv Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedő. T.: 06 (20) Állat Egyelőre még a cicamama gondoskodását élvező, de decemberben már elvihető, szürke csíkos, gyönyörű kis zseboroszlánok várják leendő gazdijuk jelentkezését. (2 kisfiú és egy kislánycica). T.: 06 (30) Oktatás 1-5. osztályosok korrepetálása. T.: 06 (20) Barátkozás a számítógéppel. Internet, levelezés. Érdeklődő kezdőknek, idősebbeknek, civileknek. Dán Zsuzsa 06 (30) Angoltanár vállal nyelvoktatást és korrepetálást. T.: Magyar, történelem, filozófia korrepetálás, érettségi felkészítés emelt szintre is. T.: 06 (70) Matematika korrepetálás. T.: Matematika korrepetálás, érettségire, felvételire felkészítés szaktanárnál. T.: 06 (70) Mentálhigiénikus asszisztensképzés Csepelen. Kasza Szakképzés. T.: (Ny: ) Dajka, kisgyermekgondozó, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensképzés. T.: , Kasza Szakképzés. (Nysz: ) Dajkaképzés Csepelen. T.: Kasza Szakképzés. (Ny: ) Angoltanár vállal korrepetálást és nyelvoktatást. T.: 06 (20) Tapasztalt nyelvtanár német nyelv oktatását vállalja minden szinten (nyelvvizsga is) a 36-os busz vonalán, közgazdasági és kereskedelmi szaknyelv oktatását is. T.: 06 (30) , Társkereső TÁRSKERESŐ IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL ÉS RENDEZVÉ- NYEKKEL! T.: , 06 (30) Elfoglalt férfi hölgyet keres kevés szabadidejének kellemes eltöltésére. T.: 06 (70) Állást keres Napi takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást, festés utánit is vállalok. T.: 06 (70) Megbízható nyugdíjas munkát keres (takarítás, gondozás). T.: 06 (20) Agilis, jó kapcsolatteremtő, megbízható, diplomás férfi vállal segítséget időseknek, betegeknek, rászorulóknak. Lehet bevásárlás, gondozás, bárminemű ügyes-bajos magán-, vagy hivatalos dolog intézése. T.: 06 (20) Friss nyugdíjas pedagógus, gyermek, fiatal felnőtt (down szindrómás) felügyeletét vállalja. Napi 4-6 órában, hétvégén is. T.: 06 (20) Állást kínál Internetes munkavégzésre, mely másodállásban is végezhető, területi képviselőket keresek, ugyanitt több mint 200 termék értékesítésére is. T.: 06 (20) Műkörmös! Csepeli szoláriumba műkörmöst, pedikűröst, masszőrt felvennék. T.: 06 (30) Ügyes fodrászt, műkörmöst keresek szalonba. T.: 06 (70) Egyéni vállalkozó vagyonőröket keresünk csepeli telephelyre, 12 órás munkarendbe. T.: 06 (20) Megbízható középkorú hölgy gyermekfelügyeletet vállal. T.. 06 (30) Takarítást vállalok társasházak, cégek, irodák részére is. T.: 06 (30) Folyamatosan bővülő irodánkba talpraesett telemarketinges kollégákat felveszünk. T.: 06 (20) Csepel központjában, szépségszalonba fodrászt keresek vendégkörrel. Vállalkozói engedély nem szükséges. T.: 06 (30)

13 2009. december 4. Csepp V. Csepel Komplex tanácsadót keresek kiemelt jövedelemmel, hitelek és biztosítások értékesítésére. Térítésmentes átképzés. Budapest és környéke. Losonczi Tamás, 06 (70) , Kereskedelmi asszisztenst keresünk angol nyelvtudással a Csepel Művek területén, gépek, alkatrészek importjához. T.: , munkaidőben. Jövedelem kiegészítés. Napi 2,5 órai telefonos időpont egyeztető munkára keresek munkatársat XX. ker.-i irodánkba. Lehet nyugdíjas is. Losonczi Tamás: 06 (70) , Köszönet A Claymore Karate SE ezúton köszöni támogatóinak az adóikból felajánlott 1%-ot ( Ft), amelyet edzőtábori támogatásra és irodaszerek vásárlására fordított. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik évi adójuk 1%-ával (( Ft) támogatták alapítványunkat. A támogatás összegét tanulóink nyelvoktatására, belföldi és külföldi tanulmányi kirándulásokra fordítottuk. Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépiskoláért (12-11 Budapest, Kossuth L. u. 12.) Kuratóriuma. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik férjem, Guelminó János temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. Köszönettel: Guelminó család Közlemény Idén november 20-án nyitja meg a kapuit, és december 29-éig tart a Budapesti Karácsonyi Vásár, melyet immár tizenegyedik alkalommal rendeznek meg a fővárosban. A Vörösmarty téri Karácsonyi Vásárra évről évre több százezer ember látogat ki. Nemcsak a fővárosiakat vonzza, vidékről is sokan érkeznek, sőt, évről évre egyre több külföldi turista is ellátogat ide. Mindannyiunk számára fontos, hogy az ünnephez méltón teljen el az adventi időszak. Karácsony előtt ellepik a főváros aluljáróit, tereit az illegális árusok, és az engedéllyel rendelkezők is sok esetben túlterjeszkednek a számukra engedélyezett területen. Ezzel nehezítve a gyalogosok közlekedését, az egyébként is vásárlókkal és nézelődőkkel teli utcákon, tereken. Az illegális áru gyakran ellenőrizetlen gyenge minőségű, lejárt szavatosságú, akár az egészségre is ártalmas lehet. Kifejezetten veszélyesek az ismeretlen forrásból származó elektronikai cikkek. Az is gyakran előfordul, hogy lopott, vagy akár bűncselekményből származik az illegálisan árusított termék. Ezért az ünnepekhez kapcsolódóan a Fővárosi Közterület-felügyelet munkatársai november 20-ától fokozottan ellenőrzik a fővárosi közterületek rendjét, a közterület használat szabályainak betartását. Kiemelt figyelmet fordítanak az engedély nélküli vagy engedélytől eltérő árusítás megelőzésére, illetve felszámolására, hogy ezzel is segítsék az ünnepi készülődés, vásárlás könnyebbé, biztonságossá válását. Ezúton is kérünk minden engedélylyel rendelkező kiállítót, hogy pontosan az engedélyekben foglaltak szerint járjanak el az árusítás során. Hétfõn héttõl jóga a könyvtárban Jógaoktató: Dr. Borsche Károlyné Okleveles jógaoktató Fővárosi Közterület-felügyelet Sajtó és kommunikációs csoport Kérjük, hozzon magával: érvényes olvasójegyet, polifomot kettő takarót Minden hétfői napon szeretettel várjuk az érdeklődőket a Vénusz utcai könyvtárban 19 órakor! A zöldtárca folytatja a Zöld Beruházási Rendszert A zöldtárca elkötelezett a hatékony klímavédelem mellett, ezt támasztja alá az is, hogy hazánk az elsők között dolgozta ki és indította el a Zöld Beruházási Rendszert (ZBR) és a Klímabarát Otthon programot, ami pillanatnyilag az egyik leghatékonyabbnak tartott klímavédelmi eszköz. E rendszer kidolgozásának köszönhető, hogy a piacon elsőként, másoknál lényegesen jobb áron sikerült kibocsátási kvótákat értékesíteni ebből származik az a több, mint 28 milliárd forint bevétel, amelyet hazánk maradéktalanul tehát zárolás nélkül, akár már az idén - klímavédelmi célokra fordíthat, ahogy azt a jogszabály is előírja. Az ombudsman jelentésében szereplő állítás, miszerint a még el nem adott kvóták bevétel kiesést jelentenek, értelmezhetetlen, hiszen számos más uniós tagállam sem adta el kibocsátási kvótáit, amit hazánknak is 2012-ig kell értékesítenie. Magyarország érdeke az, hogy egy jól működő, kipróbált és valódi kibocsátás-csökkentést eredményező Zöld Beruházási Rendszerrel a háta mögött, jó áron értékesítse a kvótáit, nem cél a minél sietősebb eladás bármilyen áron. A tárca első lépésként a panelházak energiatakarékossági felújítására hirdetett pályázatot, hiszen egységnyi befektetéssel a régi panel épületek energiahatékony felújításával érhető el az egyik legnagyobb kibocsátás-csökkentés. Panellakások energiahatékony felújítására a zöldtárca új, korábban nem alkalmazott speciális klímavédelmi elemet vezetett be, szigorúan számszerűsített CO2 emisszió számítással. A klímavédelmi cél teljesülésére azaz a CO2-kibocsátás csökkentésnek mérésére és későbbi monitorozására - a szaktárca megbízásából a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszékén dolgoztak ki egy összetett és hiteles módszertant. Szakmailag tehát téves, nem igaz az ombudsmani jelentés azon állítása, hogy a pályázat nem szolgálja a környezetvédelmi célok megvalósulását és hogy a tárca a korábbi panel programhoz képest nem törekszik többleteredmény elérésére az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentése terén. Több tízezer panellakás felújításával jelentősen csökkenhet hazánk CO2 kibocsátása: számítások szerint energiahatékonysági felújítással lakásonként évi 1-1,2 tonna kibocsátás csökkentés érhető el - összehasonlításként 1 tonna CO2 elnyeléséhez hozzávetőleg egy tölgyfa teljes élettartalma szükséges. A komplex felújításokkal egy-egy panelház energia költségeinek akár százalékát is megtakaríthatja, lakásonként a felújítások fajtájától függően akár havi ezerrel csökkenhetnek a közüzemi számlák. A tárca meggyőződése, hogy a Zöld Beruházási Rendszer egy megfelelően működő, hatékony klímavédelmi eszköz. A Klímabarát Otthon panel alprogramját eddig több száz háztartás pályázta meg, milliárdos értékben. A tárca csütörtökön jelenti be a Klímabarát Otthon pályázat folytatását, melyet a hagyományos építésű lakásokra és házakra hirdet meg. KVVM Sajtóiroda Az olvasó kérdez az APEH válaszol Bankkártya használata az adóhatóság ügyfélszolgálatain Mióta van lehetőség a bankkártyás fizetésre az APEH arra kijelölt ügyfélszolgálatain? Ezzel a lehetőséggel már január 1-től élhetnek az ügyfelek, azonban a bankkártyás fizetés lehetősége még nem széleskörűen ismert az adózók körében. Hol lehet bankkártyával fizetni? Az adózó lakóhelyétől, székhelyétől függetlenül bármely központi ügyfélszolgálaton teljesíthet bankkártyás befizetést. Később a technikai és egyéb lehetőségek megteremtésével bővíteni szeretnénk a bankkártyát elfogadó kirendeltségek körét. A bankkártyás fizetésre jelenleg kijelölt ügyfélszolgálatok a Közép-magyarországi Régió illetékességi területén: IX. ker. Vaskapu utca szám, XIII. ker. Petneházy utca 6-8. szám, XIV. ker. Gvadányi utca 69. szám és XIII. ker. Kresz Géza utca 15. szám alatti ügyfélszolgálati irodák Kiemelt adóalanyok és kizárólagos illetékességű adózók számára: VII. ker. Dob utca szám alatti ügyfélszolgálati iroda. Az adózó helyett más is kifizetheti-e az adót a bankkártyával? Nem, a befizetést az adózó saját nevében vagy a rá vonatkozó szabályok szerinti képviselője, illetve meghatalmazott képviselője, pénzügyi képviselője útján teljesítheti, amennyiben képviseleti jogosultságát igazolja. (Feleség helyett a férj csak meghatalmazással fizetheti ki az adót.) Csoportos adóalanyiság esetén a befizetést a csoportképviselőn kívül a csoport bármely más tagja teljesítheti. Az ügyintézők minden esetben elkérik a befizető adószámát vagy adóazonosító jelét.

14 VI. Csepp december 4. Csepel Szolgáltatás Mosógépjavítás a helyszínen, minden típus. Csepelen javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. T.: ; 06 (20) Megoldás Délpesti Gyorsszerviz! Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítás 1 év garanciával! Kiszállás ingyenes! T.: , 06 (30) Csepeli duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: Duguláselhárítás korszerű gépekkel mérsékelt árakon. T.: Duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (30) Királyerdei duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (70) Kerületi Gyorsszolgálat Gázkészülékek teljes körű javítása; vízszerelés, vízórák kiépítése; villany, fűtésszerelés; gépi dugulás elhárítás garanciával 0-24 óráig a hét minden napján. T.: , 06 (20) S.O.S. Gázszerviz gázkészülékek teljes körű javítása, fűtésszezon előtti tisztítása, karbantartása, komplett fűtési rendszerek kiépítése tervezéssel, gázműeljárással, fűtési rendszerek vegyszeres tisztítása 0-24 óráig minden nap garanciával, ünnepnapokon is. T.: , , 06 (30) S.O.S. Dugulás és Csatornatisztítás gépesített ipari technológiával, falbontás nélkül; a hét minden napján a nap 24 órájában garanciával a lakosság és közületek szolgálatában. T.: , 06 (20) Villany-Ász Gyorsszolgálat 0-24 elektromos zárlatok teljes körű javítása; biztosítéktáblák, biztosítékok, kapcsolók, konnektorok cseréje; lámpák, csillárok felszerelése; lakások, házak komplett elektromos átvezetékelése 0-24 óráig garanciával, hétvégén is. T.: , 06 (30) Könyvelés. Cégek, egyéni vállalkozók, társasházak teljes körű könyvelése, bérszámfejtése. T.: 06 (20) Festőmester vállal szobafestést - mázolást. tapétázást hosszútávú garanciával. T.: , 06 (30) Asztalosműhely Vizisport u. 54. Egyedi bútor, beépített szekrény, konyhabútor (felújítás is). Galéria, parkettázás, csiszolás. Basa. T.: , 06 (70) Duguláselhárítás. T.: , 06 (70) Családi Kft, konyha és egyéb bútorokat készít, régit felújít, ingyenes felmérés. T.: 06 (20) , Tel./Fax: Üvegezés, tükrök, képkeretezés. Csepel, Árpád u. 21. T.: , 06 (20) Csepeli lakásszervíz. Gáz-, víz-, fűtésszerelés, új szerelések, felújítások, javítások kivitelezéssel, tervezéssel, engedélyezéssel. T.: , 06 (20) Kárpitozás, modern és stílusbútorok áthúzása, asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. T.: 06 (70) VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK. T.: , 06 (20) Ács, tetőfedő, bádogos munkák készítése, felújítása. Bizalmát köszönöm. T.: 06 (20) Gázkészülék javítás szerviz, karbantartással gázt spórolhat! T.: , 06 (30) Gázkészülék, gázcsőszerelés, cirkók, konvektor, vízmelegítők javítása. T.: , 06 (20) Kőműves munkák, hideg-meleg burkolással, közületnek is. T.: , 06 (70) Vízvezeték szerelés, fürdőszoba felújítás, csapok, WC, csőtörések javítása. T.: , 06 (20) TELEVÍZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS HELYSZÍ- NEN Ingyenes kiszállás javítás esetén. Megbízható precíz munka garanciával, mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 15 % engedmény. Kármán Sándor T.: , 06 (20) Csepeli gyorsszerviz teljeskörű víz, gáz, villanyszerelést, csőrepedések megszüntetését, vízórák telepítését, papír ügyíntézéssel, gépi dugulás elhárítást vállal 0-24-ig. Hétvégén is garanciával. T.: 06 (20) , Festés, mázolás, gipszkarton szerelés, szigetelési munkával vállaljuk. T.: 06 (70) Fuvarozás, darabáru szállítás ponyvás kisteherautóval. T.: 06 (30) , 06 (30) Ajtónyitások, zárszerelések, ajtóvasalások, biztonsági rácsok, kerítések és más fémszerkezetek készítése javítása. Rácsok és lakatosmunkák. T.: , 06 (70) Költözzön a FŐSPED TEHERTAXIVAL. Irodák, lakások költöztetése, igény szerint csomagolással, lomtalanítás, nehéz-gép szállítás. A nap 24 órájában. Cégek, lakosság részére. T.: , 06 (30) Villanyszerelés! Hibaelhárítás, biztosítéktábla cseréje, kisebb munkák! Hívjon bizalommal. T.: , 06 (30) Redőnyösmunkák, készítés- javítás, gurtni csere, szúnyoghálók. T.: , 06 (30) Fuvarozás, költöztetés, 2-4 t-ig, vidékre is. Rakodással, 24 éves gyakorlattal. Kerületieknek kedvezmény. T.: 06 (30) , Szobafestést-mázolást, tapétázást, azonnalra. T.: 06 (20) Vízvezeték szerelés, javítás, karbantartás, duguláselhárítás garanciával. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. T.: Parkettás munkák anyaggal. Csiszolás, lakkozás, laminált hajópadló rakása azonnalra, garanciával. T.: 06 (30) FOGTECHNIKA fogsorok készítése, javítása. A hét minden napján, 4 munkanap alatt. -20%-os kedvezmény dec. 31-ig! Cím: Bp. Bajcsy Zs. u. 71. T.: Villanybojler javítása non-stop, cserénél régi beszámítása. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Munkavégzésnél díjmentes kiszállás. Vízszerelés. T.: , 06 (20) Szabóság, divatáru! Rákóczi F. u Kész öltönyök, női férfi télikabátok kaphatók. Ugyanitt alakítás, javítás, zipzárbevarrás. T.: 06 (30) VILLANYSZERELŐ MESTER VÁL- LAL MINDENNEMŰ ELEKTROMOS MUNKÁT, ELMŰ MINŐSÍTÉSSEL, GARANCIÁVAL. T.: 06 (20) Számítógépszerelés NON-STOP lakáson. T.: 06 (20) , 06 (30) AUTOMATA MOSÓGÉPEK és egyéb háztartási készülékek javítása. Hajdú Energomat felújítása 1 év garanciával Klam Péter. T: 06 (30) ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERETEZÉS nagy választékban, helyszínen is. Kossuth L. u. 76. T.: Fogsorkészítés, javítás. Hétvégén is. T.: 06 (30) , Pink Angels Szépségszalon fodrászat, hajhosszabbítás, pedikűr, műköröm, vákumos fogyasztás Ady E. u. 47. T.: % kedvezmény a hirdetés felmutatójának. Kutya-cica kozmetikába 25 éves szakmai gyakorlattal várom régi és új vendégeimet szeretettel. T.: , Gabriella. Villanyszerelés, kisebb-nagyobb munkák hétvégén is. Korrekt árak, nyugdíjasoknak kedvezmény. T.: 06 (20) Szobafestés, tapétázás kedvező áron T.: 06 (20) Kőműves burkolás épületszobrászat szobafestés T.: 06 (20) TOTÁL-MÁZ BT. Festés-mázolástapétázás, teljes körű lakás-, és építőipari felújítás. T.: , 06 (20) ZSENIÁLIS TISZTASÁGRA VÁGYIK? Hívja a Zseniális Bt-t. Irodák, irodaházak, lépcsőházak, csarnokok nagytakarítását, építkezések után is vállaljuk. Gyors, megbízható, precíz munka. T.: 06 (30) Régi Barkács Bolt új helyen, még nagyobb választék! Csepel, Táncsics M. u. 26. Nyitva: H-P.-ig 8-17-ig, Szomb T.: Regisztrált mérlegképes könyvelő egyszeres, kettős könyvelést, adóbevallást vállal visszamenőleg is. T.: , 06 (20) Kéménybélelés, furánflex, alumínium, acél béléscsövek, szerelt kémények nyitott-zárt (turbó) készülékekhez. Metal-Vill Kft. Tel/fax: , 06 (30) , 06 (70) Kőműves munkát, burkolást, kerítésépítést, villany, víz, gázszerelést vállalok. T.: 06 (30) Figyelem! Kollár József tüzelő és építőanyag kereskedő, rendelést telefonon felvesz. Aprított fa nettó ára 3200 Ft / q, Németszén nettó ára 5800 Ft / q. Ismételten felhívom figyelmüket, hogy a nevemmel visszaélő hiénák megjelentek azzal, hogy én küldtem őket. Az ilyenektől levett tüzelőért felelősséget nem vállalok. T.: , , 06 (30) Sebestyén Mátyás gázszerelő mester. T.: , 06 (30) Víz-, gáz-, központifűtés-tervezés, kivitelezés! Csatornahálózat szerelés. Számítógép szerviz. C-szervizpont. T.: 06 (20) Portréfestést vállalok fényképről, rövid határidővel. T.: 06 (30) Kipufogóklinika. T.: , 06 (70) FUVAROZÁS anyagbeszerzéssel is. Cement, mész, homok, termőföld, murva, egyéb építőanyagok. T.: 06 (20) Lakatos munkák: rács, kapu, lépcső, biztonsági ajtó, ajtózár stb. T.: , 06 (30)

15 2009. december 4. Csepp VII. Csepel Hidegburkolatok (csempézést, padlóburkolást, üvegmozaik, üvegtégla) kivitelezését, kőművesmunkákkal vállaljuk. T.: 06 (70) Gyógy-pedikűrös, manikűrös házhoz megy! Kiszállás díjtalan. Hétvégén is hívható! T.: , 06 (70) Varrógépjavítás. T.: 06 (20) , Kata mérlegképes könyveldéje vállalja egyéni és társas vállalkozások könyvelését. Kezdőknek kedvezmény. T.: , 06 (20) TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍ- NENl! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider, Dual) T.: 06 (20) , 06 (20) Asztalos, lakatos munkák készítéstől a legkisebb javításig. T.: 06 (20) , Fakivágás olcsón. T.: 06 (70) Fürdőszoba felújítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés, burkolás, kőművesmunka anyagbeszerzéssel. T.: 06 (30) Laminált parkettázás és belső munkák garanciával. T.: 06 (30) Egy konyhát is kifestünk, csempe, kőműves javítások. Ár megegyezés szerint. Nagy István. T.: , 06 (20) Rácskészítés, erkélybeépítés, előtető, korlát, kapu, egyéb lakatosmunkák, javítások. T.: , 06 (70) Költöztetés, teherfuvarozás 20 év tapasztalatával. T.: 06 (30) zslfuvar.uw.hu Vízvezeték és berendezési tárgyak felszerelése, javítása és cseréje, dugulásmegszüntetés! T.: Dugulás elhárítás hétvégén is. T.: Automata mosógépjavítás, garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyen kiszállással. T.: Ajtó- és ablaktisztítást vállal egy megbízható férfi reális áron. Hívjon bizalommal. T.: 06 (30) Lakatosmunkák: rács, kapu, lépcső, biztonsági ajtó, ajtózár stb. T , 06 (30) Laminált parkettázás 800 Ft/nm, garanciával! T.: 06 (30) Burkolást, vizesmunkát, teljes körű lakásfelújítást vállalok! T.: 06 (70) Festés, víz, fűtés -, klímaszerelés, karbantartás, teljeskörű lakás-, házfelújítás, átalakítás. Tiszta, precíz munka. T.: 06 (30) Villanyszerelés A-Z-ig. Regisztrált villanyszerelő vállal: családi házak, lakások, nyaralók, irodák, teljes körű elektromos szerelését, felújítását, EPH kiépítést, biztosító tábla cseréjét, vezetékáthúzást, bojlerjavítást stb. mérés és jegyzőkönyvkészítés. Tel/fax: , 06 (30) Fekete István AUTÓJAVÍTÓ 1213 Bp., Királyerdő u Tel.: 06-24/ , 06-20/ Autókarosszéria javítás, fényezés, vizsgáztatás, autószerelés, diesel javítás Csepeli gázszerviz: cirkók, konvektorok, vízmelegítők javítása, szervizelése, fűtési rendszerek karbantartása, korszerűsítése non-stop ig hétvégén is, garanciával. T.: , 06 (20) MÛKÖRÖMÉPÍTÉS-MANIKÛR Olcsó konténeres sitt-, lom-, szemétszállítás. T.: 06 (30) Csepelen a Börni Szépségszalonban, november 24.-tõl. (1214 Budapest, Erdõsor u ). Kívánság szerint zselével vagy porcelánnal. Az elsõ töltés féláron! Idõpont egyeztetés: 06 (30) Claudia TÁRSASHÁZKEZELÉS KÖZÖSKÉPVISELET TÁVHÕLEVÁLÁSBAN JÁRTASSÁG T.: , 06 (20) Erzsébet fényei Könyvet házhoz A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban lehetőség van rá, hogy a fekvő betegeknek, mozgásukban korlátozott olvasóinknak is biztosítsuk a könyvek kölcsönzését A könyvet házhoz program keretében. Kérjük, ha Önnek vagy hozzátartozójának szüksége van erre a szolgáltatásunkra jellezze kerületi könyvtárainkban. Fővárosi Szabó Ervin könyvtár 21/1. Rákóczi F. út T.: /3. Szent István út 230. T.: /5. Vénusz u. 2. T.: Változás az ügyfélszolgálati irodák nyitva tartásában A Fővárosi Gázművek Zrt. arra törekszik, hogy ügyfélszolgálatain kényelmes, kulturált körülmények között tudja fogadni ügyfeleit. Ennek jegyében társaságunk központi ügyfélszolgálati irodája (1081 Budapest, Fiumei út 9-11.) december 1-jétől felújítási munkálatok miatt zárva tart január 18. hétfőtől megújult környezetben, az eddig megszokott nyitvatartási rend szerint várjuk ügyfeleinket. A főpénztár, illetve a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. ügyfélszolgálata a megjelölt időszakban is zavartalanul működik, valamint az előrefizetős gázmérők kártyafeltöltését is folyamatosan biztosítjuk. Telefonos ügyfélszolgálatunk a 06-40/ es telefonszámon továbbra is munkanapon 8-18 óra között, csütörtökönként között hívható. Kizárólag gázszivárgások bejelentésére, vészhelyzet és üzemzavar elhárítására a as és a as szám éjjel-nappal áll az ügyfelek rendelkezésére. Ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségei: 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark Bevásárlóközpont) hétfő: kedd-péntek: (pénztárzárás kor) 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. (Vásárcsarnok) 1106 Budapest, Örs vezér tere 25. (Árkád üzletközpont) hétfő: kedd-péntek: (pénztárzárás kor) 1139 Budapest, Béke tér 9. hétfő: szerda: kedd, csütörtök, péntek: Budapest, Fehérvári út 17. Kérjük, hogy ügyeik intézését a fentiek figyelembevételével tervezzék! Megértésüket köszönjük: Fővárosi Gázművek Zrt. Pest, Buda, Óbuda és a Margitsziget egyesítésének napján, Buda-pest születésnapján azaz november 17- én este, ünnepélyes ke-retek között, a Zsófia rendezvényhajóról, népes japán és magyar diplomáciai delegációnak adott fogadáson kapcsolták fel az Erzsé-bet híd új díszvilágítását. Az eseményen részt vett Demszky Gábor főpolgármester, Szili Katalin, a Japán-Magyar Emlékévet Szervező Bizottság tiszteletbeli elnöke, Yohei Kono, a Japán-Magyar Emlék-év Szervező Bizottságának elnöke, Tetsuo Ito, Japán magyarorszá-gi nagykövete és Motoko Ishii, a híd díszvilágításának tervezője. A díszvilágítás a japán-magyar diplomáciai kapcsolatok kezdetének 140., és a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 50. évfordulója tiszteletére készült. A költségek felét mintegy 130 millió forintot a japán fél bocsátotta Budapest rendelkezésére. -fgy-

16 VIII. Csepp december 4. Csepel Kiállítások Csepelen A MÛSORA VHF 11-RŐL VHF 9-RE VÁLTOZOTT. AKI TETŐANTENNÁVAL VESZI A CSEPP TV ADÁSÁT ANNAK ÁT KELL HANGOLNI A TELEVÍZIÓ KÉSZÜLÉKÉT. DECEMBER 4. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés éves az EURO interaktív előadás a Sétáló utcai könyvtárban Színpadon a Kolompos együttes Őrangyalok VI/5. (amerikai játékfilm) /90 / Szigetelő /ism./ Képújság DECEMBER 5. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) /ism./ KAPOCS Civil és kisebbségi híradó /ism./ Sportmozaik /ism./ Galéria (művészeti magazin) /ism./ Pulzus (egészségügyi magazin) /ism./ Képújság DECEMBER 6. /VASÁRNAP/ Képújság A repülő ház 52/45. A tíruszi fiúk (angol rajzfilmsorozat) éves az EURO interaktív előadás a Sétáló utcai könyvtárban /ism./ Sportmozaik /ism./ Repülő tornacipők (amerikai játékfilm) /101 / Színpadon a Kolompos együttes /ism./ Őrangyalok VI/5. (amerikai játékfilm) Képújság DECEMBER 5. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) /ism./ KAPOCS Civil és kisebbségi híradó /ism./ Sportmozaik /ism./ Galéria (művészeti magazin) /ism./ Pulzus (egészségügyi magazin) /ism./ Képújság DECEMBER 6. /VASÁRNAP/ Képújság A repülő ház 52/45. A tíruszi fiúk (angol rajzfilmsorozat) éves az EURO interaktív előadás a Sétáló utcai könyvtárban /ism./ Sportmozaik /ism./ Repülő tornacipők (amerikai játékfilm) /101 / Színpadon a Kolompos együttes /ism./ Őrangyalok VI/5. (amerikai játékfilm) Képújság DECEMBER 7. /HÉTFŐ/ Képújság Műsorismertetés Szigetelő Csepeli Hírmagazin A repülő ház 52/45. A tíriuszi fiúk (angol rajzfilmsorozat) /ism./ éves az EURO - Interaktív előadás a Sétáló utcai könyvtárban /ism./ KAPOCS Civil és kisebbségi híradó /ism./ Képújság DECEMBER 8. /KEDD/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ A fogyasztóvédelem időszerű kérdései: ünnepi vásárlások /ism./ Utazzunk Afrikába II/1. /ism./ Képújság DECEMBER 9. /SZERDA/ Képújság Műsorismertetés Galéria (művészeti magazin) Pulzus (egészségügyi magazin) Önkormányzati percek (stúdióbeszélgetés) Az oroszlán ugrani készül Fsz.: Ajtay Andor, Psota Irén, Bujtor István (magyar játékfilm) /80 / Őrangyalok VI/5. (amerikai játékfilm) /90 / Képújság DECEMBER 10. /CSÜTÖRTÖK/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Galéria (művészeti magazin) /ism./ Pulzus (egészségügyi magazin) /ism./ Önkormányzati percek /ism./ Képújság DECEMBER 11. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés Csepeli polgár Dr. Heréb István A bárkaépítő (angol természetfilm) Őrangyalok VI/6. (amerikai játékfilm) /90 / Szigetelő /ism./ Képújság A CSEPELI MUNKÁSOTTHON ELÕTERÉBEN: Az üvegvitrinben: Tálasi György INTRODUCTION No2: Idők, Ódák, Versek, Órák című kiállítása. CSEPEL GALÉRIA MÛVÉSZETEK HÁZA (1215 Budapest, Csete Balázs u. 13., telefon/fax: ): Beszédes Banális tárgyak és írások címmel a hétköznapi kortárs tárgykultúra összegyűjtött személyes anyagai. ERDEI ÉVA GALÉRIA (Kondor utca 29. Telefon: E -mail: és Farkas György Emlékkíállítás GALÉRIA 21 A Csepeli Munkásotthonban: december 16-tól a képzőművészkör tárlata. HRICSOVINYI-GALÉRIA (Csepeli Mátyás utca 13. Garay utca 10. sarok, T: , ): Lacza Márta kiállítása látogatható, előzetes bejelentkezéssel. KAMÉLEON GALÉRIA (a Karácsony Sándor Általános Iskolá-ban): Cuth Emese grafikáinak kiállítása december 18-áig tekinthető meg. MANSFELD PÉTER GALÉRIA: Lacza Márta grafikáit mutatják be. KÉK ISKOLA GALÉRIA: Bessenyei Bence festőművész kiállítását december 10-ig lehet megtekinteni, hétköznapokon 8-18 óra között. NAGY IMRE ÁMK GALÉRIA (Simon Bolivár sétány 4-8.): a galéria és a Csepeli Alkotó Fórum közös szervezésben INSULA DANUBII- INSULA MAGNA V. Csepel-szigeti és Dél-pesti regionális képző- és iparművészeti biennálé. Megtekinthető január 13-ig. NEBULART DIÁKGALÉRIA a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában: Kollázs és montázs címmel csepeli általános iskolások pályaművei láthatók. SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR (II. Rákóczi F. út 106. Sétáló utca): Orehovszky Ottóné kézműves alkotásai és Török Zoltán gyufacimke-gyűjteménye látható január 6-ig Sérült testben ép lélekkel címmel kiállítás várja az egészséges embereket a Csepel-Királyerdői Református Egyházközség Lelkészi Hivatalában (Budapest, XXI., Martinász u. 11.). A kiállítás megtekinthető előzetes időpont-egyeztetéssel! Telefon: vagy 30/ A mérnökhallgatók már az új Csepelt tervezik Vannak, akik iparművészeti alkotóműhelyeket, koncertközpontot álmodnak a gyártelepre A csepeli iparterület egy részének sport, szabadidős és kereskedelmi hasznosítására írtak ki tervpályázatot építészhallgatók számára. A győztes elképzeléseket az Európai Unió városonként 3 millió euróval támogatott "rozsdamentesítési" programjába (RETINA) integrálnák. A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskolájának hallgatói rajzolhatják meg a csepeli iparterület egy részének új arcát. A volt Csepel Vas és Fémművek területének 10 százalékát tulajdonló In- Management Kft. pályázatának célja a múlt században még nagyipari termelésre használt, funkcióváltásra érett terület részleges vagy teljes beillesztése a lakossági övezetbe. Az óriási gyárterület jelenleg a kerületbe ékelődve, külön városként él, de ez a létezési forma mára elvesztette létjogosultságát - mondta Oláh Tibor, projektmenedzser. A XXI. század első éveiben a közép-kelet-európai régióban is megjelent az élhetőbb városok kialakításának igénye. A belterületi nagyipari tevékenység a régi formájában még egy gazdasági szerkezetváltás esetén sem tudna bekerülni az új, emberibb léptékű városfejlesztési koncepciókba - fejtette ki a szakértő. A cég a jövőt mindenképpen a terület új hasznosítási lehetőségeinek felkutatásában és megvalósításában látja, ezért a hallgatók munkái nem az íróasztalfiókok mélyének készülnek - ígérte Oláh Tibor. Szerencsés egybeesés, hogy Csepel a projektvezetője az összesen 3,2 millió euróval támogatott, 10 európai várost érintő uniós programnak, amely részben a 200 hektáros, volt Csepel Vas és Fémmű rozsdátlanítási terveinek elkészítését tűzte ki célul. A cég saját szakértőinek és a diákoknak a terveit ebbe a programba szeretné integrálni. Az ipari terület bejárásakor már lehetett hallani néhány ötletet a hallgatóktól - mondja a vezető. Sokakat megihletett a Duna közelsége, voltak, akik iparművészeti alkotóműhelyekben, koncertközpontban vagy speciális sportlétesítményekben gondolkodnak Az elkészült terveket november 30-áig kell leadni. Az eredményhirdetés és a munkák nyilvánosságra hozatala december végére várható.

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth Gyula

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására Készítette: Szenteczky János

Részletesebben

Budapest Csepel Önkormányzata. 14/2006. (VI. 13.) Kt. számú rendelete

Budapest Csepel Önkormányzata. 14/2006. (VI. 13.) Kt. számú rendelete Budapest Csepel Önkormányzata 14/2006. (VI. 13.) Kt. számú rendelete A Budapest, XXI. ker., Csepel Városrendezési és Építési szabályzatár ól szóló többször módosított, 6/2002. (III. 26.) Kt. számú rendelet

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására.

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására. Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Budapest XXI. kerület Csepel városközpont rehabilitációs akcióterületeinek kinyilvánítására. Ágazatvezető

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Budapest XXI. kerület Csepel városközpont rehabilitációs akcióterületeinek kinyilvánítására. Ágazatvezető BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Budapest XXI. kerület Csepel városközpont rehabilitációs akcióterületeinek kinyilvánítására Készítette: Előterjesztő: Előterjesztés egyeztetve:

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 768/2009.(XI.24.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Javaslat. közművelődési intézményvezetők megbízására

Javaslat. közművelődési intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat közművelődési intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Becsei Dénes ágazatvezető Tóth

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

K IEGÉSZÍTÉS AZ CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET

K IEGÉSZÍTÉS AZ CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER K IEGÉSZÍTÉS AZ Á LLÁSFOGLALÁS A C SEPEL III ERŐ M Ű F EJLESZTÉSI P ROGRAMJÁRÓL CÍMŰ, 263. SZÁMÚ ELŐ TERJESZTÉSHEZ Előterjesztő: Készítette: Tóth

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 173/2009.(III.19) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT

Polgármester JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A közoktatási és közművelődési intézmények felújítási és karbantartási munkálataival kapcsolatos előirányzatok módosítására, valamint részvételre

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT

Polgármester JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Ágazathoz tartozó intézmények kéményeinek, illetve a közművelődési intézményeinek felújítására

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve 2017. január 26. 1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 493/2009.(VI.23.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2015/2016. tanév Közterület

Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2015/2016. tanév Közterület XXI. 1213 ÁFONYÁS UTCA teljes közterület 035172 1 Budapest XXI. Kerületi Eötvös József Általános Iskola 1213 Budapest Szent István út 232. XXI. 1213 ARADI VÉRTANÚK ÚTJA részletes 76 végig 81 végig 035172

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. különböző feladatokra biztosított fedezetek közötti átcsoportosításra. Dr. Szeles Gábor jegyző

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. különböző feladatokra biztosított fedezetek közötti átcsoportosításra. Dr. Szeles Gábor jegyző BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T különböző feladatokra biztosított fedezetek közötti átcsoportosításra Készítette: Bacher Gabriella mb. beruházási igazgató CSEVAK

Részletesebben

Alpolgármester. J a v a s l a t. Középtávú közterületi fejlesztési programok módosítására

Alpolgármester. J a v a s l a t. Középtávú közterületi fejlesztési programok módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Alpolgármester J a v a s l a t Középtávú közterületi fejlesztési programok módosítására Készítette: Zsiláné Bara Éva fejlesztési igazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő:

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT A 213002/38 HRSZ-Ú TELEK ÉS KÖRNYÉKÉRE SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre Készítette: S. Szabó Ferenc közéleti-és nemzetközi munkatárs

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Javaslat az OMISÁ intézményeinek évi költségvetési létszámkeret módosítására

Javaslat az OMISÁ intézményeinek évi költségvetési létszámkeret módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat az OMISÁ intézményeinek 2006. évi költségvetési létszámkeret módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Szabad Demokraták Szövetsége Frakció JAVASLAT. Javaslat a 761/2009. (XI.24.) Kt. számú és a 768/2009. (XI.24.) Kt. számú határozatok módosítására

Szabad Demokraták Szövetsége Frakció JAVASLAT. Javaslat a 761/2009. (XI.24.) Kt. számú és a 768/2009. (XI.24.) Kt. számú határozatok módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Szabad Demokraták Szövetsége Frakció JAVASLAT Javaslat a 761/2009. (XI.24.) Kt. számú és a 768/2009. (XI.24.) Kt. számú határozatok módosítására Készítette: Kál

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE MOZGÓ VILÁG Tisztelettel meghívjuk az ÜNNEPI KÖNYVHÉT rendezvényeire 1980. május 30 - június 6. AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT SZOLNOKI RENDEZVÉNYEI Könyvárusitás 9-18 óráig a Könyvtéren

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben