ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes!"

Átírás

1 ALCOA ETIKAI KÓDEX Tegye azt, ami helyes!

2

3 Alcoa 390 Park Avenue New York, NY USA Klaus Kleinfeld elnök-vezérigazgató Kedves Munkatársunk! Mellékelten megtalálja az Alcoa üzleti magatartási útmutatójának Önnek szóló példányát. Vállalatunk az Alcoa Értékekre épült, és növekedésünk is ezen értékek szellemében történik. Fontos, hogy mindannyian megértsük és alkalmazzuk az Alcoa Értékeit, hogy azok irányítsák kapcsolatainkat a vevőkkel, a beszállítókkal, a munkatársakkal, a részvényesekkel és azokkal a közösségekkel, amelyekben működünk. Olyan globális vállalat vagyunk, amely sokféle kulturális, politikai és gazdasági környezetben működik. Minden tevékenységünket az Alcoa Értékei és a tisztesség kell, hogy vezessék. Mindig arra törekszünk, hogy javítsuk teljesítményünket és növeljük részvényesi értékünket; e célkitűzéseknek kiemelten fontos szerepük van folyamatos sikerünkben. Bár a pénzügyi és az operatív célok elérése nagyon fontos, mindig arra kell törekednünk, hogy e célokat Értékeinknek megfelelően, valamint a vonatkozó törvények és előírások betartásával érjük el. Mindnyájan naponta hozunk üzleti döntéseket. Ezek néha nagyon egyszerűek, máskor rendkívül összetettek. A helyzettől függetlenül mindig a legszigorúbb etikai alapelvek szerint kell eljárnunk, és az Alcoa Értékeit soha nem hagyhatjuk figyelmem kívül. Ha kétségei vannak, álljon meg és tegye fel magának a következő kérdéseket: Tetteim jogszerűek? Tetteim megfelelnek az Alcoa Értékeinek, valamint az alkalmazandó vállalati előírásoknak és eljárásoknak? Tisztességes és becsületes módon járok el? Tetteim kiállják az idő próbáját? Hogyan ítélik meg majd tetteimet egy nyilvános vizsgálat során? Tetteim miatt szégyenkeznie kellene a családomnak? Kérem, olvassa el az útmutatót, hogy megértse, milyen magatartást vár el Öntől az Alcoa. Ha kérdése van, nyugodtan tegye fel. Hozza azt felettese vagy az útmutatóban szereplő más, segítségképpen megadott személyek tudomására. Arra kérem, vállaljon személyes elkötelezettséget arra, hogy betartja az útmutatót és hogy minden nap, minden cselekedetében az Alcoa Értékeinek megfelelően jár el. Az Alcoa dolgozójaként becsületesen dolgozunk, és Azt tesszük, ami helyes. Szívélyes üdvözlettel, Klaus Kleinfeld

4 TARTALOM AZ ALCOA ETIKAI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI PROGRAMJA... 1 A Kódex... 1 Etikai és tanácsadó telefonvonal... 2 Felelősség és cselekedetek... 2 Problémák felvetése...2 Válaszintézkedések...2 MUNKAHELYI VISELKEDÉS ÁTTEKINTÉS... 3 AZ ALCOA ÉRTÉKEK... 4 ÚTMUTATÓ A MUNKAHELYI VISELKEDÉSHEZ... 5 Saját viselkedésünk, viselkedés a munkatársainkkal... 5 A vezetőség felelőssége... 5 Egészség- és munkavédelem... 5 Tisztelet és korrekt bánásmód... 5 Zaklatás... 6 Emberi jogok... 6 Személyes kapcsolatok... 6 A dolgozók személyes adatainak védelme... 6 Külső munkavállalás, tevékenység vagy szolgálat... 7 Üzleti partnereinkkel kapcsolatos viselkedés... 9 Érdekellentétek... 9 Ügyletekkel kapcsolatos magatartás... 9 Ajándékok, szórakoztatás... 9 Korrekt verseny és trösztellenesség Az Alcoa adatainak közlése...11 A versenytársakra vonatkozó adatok gyűjtése és felhasználása...11 Részvétel szakmai szervezetekben és konferenciákon...11 Kapcsolat a vevőkkel...11 Üzleti kapcsolatok a kormánnyal Szállítói kapcsolatok...12 Pénzmosás Az üzleti erőforrásaink kezelésére vonatkozó magatartás A vállalati eszközök felelősségteljes használata Nyilvántartások kezelése Belső vagy nem publikus információk A nyilvántartások és jelentések pontossága Nyilvánosságra hozatal Szellemi javak Szerzői jogvédelem alatt álló anyag Számítógéprendszerek és számítógépes adatok használata A közösségünkkel kapcsolatos viselkedés A vonatkozó törvények betartása Környezetvédelem Közösségi kapcsolatok Politikai tevékenységek és részvétel Korrupcióellenesség Nemzetközi kereskedelem A hatóságok és a sajtó kérései ERŐFORRÁSOK / HOGYAN KÉRJÜNK SEGÍTSÉGET... 24

5 AZ ALCOA ETIKAI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI PROGRAMJA Az Alcoa az egész társaságra kiterjedő programot működtet a társasági értékek, a szabályzatok és eljárások, illetve a törvények és szabályozások koordinálására, bevezetésére és ezek betartásának figyelésére. Az Etikai és Törvényességi Program felügyelete a Törvényességi Tanácsadó Bizottság (Compliance Advisory Council) feladata. A tanács az Alcoa Inc. alább felsorolt képviselőiből áll: u Vezérigazgató u Pénzügyi vezető u Társasági fő jogtanácsos és törvényességi vezető u Globális törvényességi igazgató u Az etikai, szabálybetartási és tanácsadó szolgálat vezetője A vállalat minden egyes földrajzi régióban ún. üzleti törvényességi képviselőket nevezett ki, akiknek az a feladata, hogy elősegítsék az etikai, valamint a törvények, szabályok betartására vonatkozó anyagok gyakorlati alkalmazását, és segítséget adjanak ezek oktatásában, valamint az etikai és szabályszegési kérdések fi gyelésében és megoldásában. Ez a Kódex Ez az Üzleti Etikai Kódex tisztázza azokat a területeket, amelyeken az Alcoa és mi, dolgozók, felelősséggel tartozunk egymásnak, partnereinknek világszerte és a körülöttünk élő közösségeknek. Segít megismerni közös felelősségi területeinket és olyan fontos jogi és etikai kérdésekre hívja fel a fi gyelmünket, amelyek felmerülhetnek munkánk során. A Kódex nem tartalmazza az összes Alcoa-szabályzatot, -eljárást és -előírást. A Kódex nem ad választ az Önben esetleg felmerülő összes kérdésre. Arra viszont példákat ad, hogy az Alcoa üzleti tevékenysége során milyen alapértékek szerint jár el, és milyen magatartási elvárásai vannak a munkatársakkal szemben az Alcoa üzleti tevékenységének végzése során. Ha a Kódexre vonatkozó kérdése van vagy aggálya merül fel valakinek a munkahelyi viselkedésével, eljárásával kapcsolatban, akkor először keresse meg közvetlen vezetőjét. Ha ezt kényelmetlennek érezné, akkor forduljon egyéb Alcoa-erőforrásokhoz: u Jogi Osztály u Emberi Erőforrások Osztály u Etikai és Törvényességi Osztály u Egyéb kommunikációs csatornák, amikről úgy gondolja, hogy segíthetnek Ezzel kapcsolatban további információk találhatóak a Kódex végén, az Erőforrások Hogyan kérjünk segítséget című fejezetben. ALCOA ETIKAI KÓDEX 1

6 AZ ALCOA PŘÍRUČKA ETIKAI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI PROGRAMJA CHOVÁNÍ OBSAH Etikai és tanácsadó telefonvonal A segítségkérésre általában rendelkezésre álló kommunikációs csatornák és erőforrások mellett az Etikai és tanácsadó telefonvonal egyszerű lehetőséget jelent a munkatársak számára, hogy az Alcoa értékeivel esetleg nem összhangban álló üzleti vagy munkahelyi kérdésekkel kapcsolatban bejelentést tegyenek, vagy hogy szükség esetén tanácsot kérjenek. Az Etikai és tanácsadó telefonvonal a nap 24 órájában működik. Az Etikai és tanácsadó telefonvonal névtelenül hívható, anélkül, hogy bárki megtudná, ki volt a hívó. Amikor az aggályát szeretné megosztani, számítson rá, hogy a helyzettel kapcsolatos alábbi információkat meg kell majd adnia: u Idő és helyszín u Az érintett személyek u Egyéb olyan információk, amelyek segítséget jelenthetnek az eset megértésében vagy a megoldásában Az adott országban hívható telefonszámok és a hívásra vonatkozó konkrét információk az Etikai és tanácsadó telefonvonal tájékoztató füzetekben és plakátokon, illetve az Alcoa portálján, a Global Compliance (Globális törvényesség) csoport Ethics and Conduct (Etika és magatartás) oldalán találhatók. Felelősség és cselekedetek A helyi törvények, az Alcoa értékeinek tiszteletben tartása, a szabályzatok, eljárások betartása nem választható lehetőség, hanem kötelező. Azért vannak, hogy védjék a dolgozókat, a vevőket, a szállítókat és magát a vállalatot is a helytelen cselekményektől. Problémák felvetése Ha az Alcoa dolgozói közül bárkiben kérdések vagy aggályok merülnek fel a munkahelyi viselkedéssel kapcsolatban, akkor kérdezniük kell. Kétségei vannak? Kérdezzen! Nagyon sok etikátlan cselekedetnek nem az az oka, hogy az emberek rosszindulatúak vagy tisztességtelenek a szándékaik, hanem az, hogy valaki nem rendelkezik a megfelelő információval, esetleg nem érti azt az információt, amit kapott, vagy egyszerűen csak munkál benne a vágy, hogy a dolgok meglegyenek. Helyesen jár el az a dolgozó, aki jó szándékúan tanácsot kér, felveti aggályát vagy elmondja, ha helytelen viselkedést tapasztal. Válaszintézkedések Az Alcoa nem tűri el, hogy a társaság bármely szintjén dolgozó, helyesen cselekvő alkalmazottjával szemben a dolgozót hátrányosan érintő intézkedés történjen. Az Alcoa minden alkalmazottjának megtiltja, hogy az aggályáról beszámoló dolgozóval szemben bármilyen megtorlást alkalmazzon. A munkaviszony megszüntetéséig terjedő fegyelmi intézkedést eredményezhet, ha valaki nem tartja be az Alcoa üzleti magatartási gyakorlatát vagy hamis bejelentést tesz. A munkatársakkal szemben a vállalat etikai és üzleti magatartási problémákkal kapcsolatban lefolytatott vizsgálataiban állandó elvárás az együttműködés, az igazmondás és az őszinteség. 2 ALCOA ETIKAI KÓDEX

7 MUNKAHELYI PŘÍRUČKA PROGRAM VISELKEDÉS ETIKY A ÁTTEKINTÉS DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SPOLEČNOSTI CHOVÁNÍ ALCOA Minden vállalat sikeressége nagyban függ a vállalat hírnevétől. Az Alcoa bízik abban, hogy jó hírneve fenntartása érdekében dolgozói, üzletfelei következetesen e cél szemelőtt tartásával tevékenykednek és üzleti folyamatai is a hírnév fenntartását szolgálják. Az Alcoa jövőképe, hogy minden tevékenységében a legjobb legyen. Ennek alapjául az szolgál, hogy minden országban, minden üzemünkben, minden tevékenységünk során ragaszkodunk az Alcoa értékeinek betartásához. Jól cselekedni u Alkalmazzuk a társasági értékeket, szabályzatokat és eljárásokat a gyakorlatban. u Mindenütt, ahol társaságunk jelen van, tartsuk be a hatályos törvényeket. Jót és jól cselekedni u Viselkedjünk etikusan, tartsuk be a magatartásra vonatkozó szakmai szabványt. u Tartsuk be az Alcoa szabályzatait és eljárásait. u Kétes helyzetekben ne maradjunk csendben. Az Alcoa dolgozóinak és üzleti partnereinek személyes érdeke és felelőssége kell, hogy legyen az Alcoa jó hírnevének védelme az alábbiakban ismertetett módon: u A helyes munkahelyi viselkedés elsajátítása. Minden dolgozónak ismernie kell a munkahelyi viselkedését meghatározó Alcoa értékeket, szabályzatokat, eljárásokat és törvényi előírásokat. Ha valaki nincs tisztában valamivel, akkor segítséget kell kérnie, mielőtt cselekszik. u Az emberek és a munkahelyi törvények tisztelete. Minden dolgozótól, szállítótól és vállalkozótól elvárjuk, hogy az Alcoával kapcsolatos tevékenysége során etikusan, a törvények betartásával cselekedjen. u Kérdezzünk rá és/vagy szóljunk azokról a tevékenységekről, amelyek érzéseink szerint megsértik az Alcoa értékeket. Minden dolgozó kötelessége, hogy kérdezzen, felvesse aggályát vagy szóljon róla, ha a társaság bármely dolgozója, képviselője, vevője vagy szállítója részéről az Alcoához kapcsolódó feladatok végzése során tisztességtelen viselkedést vagy nem etikus cselekedetet tapasztal. ALCOA ETIKAI KÓDEX 3

8 PŘÍRUČKA AZ ALCOA ÉRTÉKEK CHOVÁNÍ OBSAH Az Alcoa érték alapú vállalat. Az értékek szabják meg döntéseink, cselekedeteink és viselkedésünk közös kereteit. Az értékeink jelentik a mi közös nyelvünket, amely átnyúlik földrajzi határokon és kultúrákon. Értékeink gyakorlati megvalósítása megkívánja tőlünk, hogy a világ minden régiójában, minden üzleti szempont szerint a társasági viselkedési szabályok legmagasabb normáinak betartásával tevékenykedjünk. Integritás Az Alcoa alapja emberei tisztessége. Becsületesen és felelősségteljesen járunk el üzletfeleinkkel, beszállítóinkkal, munkatársainkkal, részvényeseinkkel, és azokkal a közösségekkel, amelyekre kihat működésünk. Környezetvédelem, Egészség- és Munkavédelem (EHS) A biztonságos munkavégzés mellett fi gyelmünket az emberek egészségének, jó közérzetének biztosítására és a környezet védelmére irányítjuk. Üzletfelek Innovatív termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kimagasló értéket létrehozva járulunk hozzá üzletfeleink sikereihez. Kiválóság A mindennapi életben fáradhatatlanul kiváló teljesítmény nyújtására törekszünk. Emberek Olyan környezetben dolgozunk, amely felkarolja az új kezdeményezéseket, elősegíti a változtatást, tiszteletben tartja az egyént, és egyenlő esélyt biztosít az előmenetelhez. Jövedelmezőség Folyamatos gazdasági eredményességünk biztosítja a jövedelmezőséget, és részvényeink kiváló értékszínvonalát. Felelősségvállalás Magatartásunkért, tetteinkért és eredményeinkért, mind egyénileg, mind pedig közösségi szinten vállaljuk a felelősséget. 4 ALCOA ETIKAI KÓDEX

9 PŘÍRUČKA PROGRAM ETIKY A ETIKAI DODRŽOVÁNÍ KÓDEX PRAVIDEL SPOLEČNOSTI CHOVÁNÍ ALCOA Saját viselkedésünk, viselkedés a munkatársainkkal szemben Értékeink alapja a méltóság és egymás kölcsönös tisztelete. Ezek az értékek üzleti tevékenységünk mozgatórugói. A vezetőség felelőssége Minden Alcoa vezetőnek cselekedetein keresztül kell bizonyítania, hogy magáénak vallja az Alcoa értékeket. A vezetők további feladata, hogy elősegítsék egy olyan környezet kialakulását, ahol a törvények betartása elvárás, és az etikus viselkedés a norma. Minden Alcoa dolgozónak be kell tartania a vállalat értékeit és alapelveit. Senki sem kérhet olyat a dolgozótól, hogy szegje meg a törvényt, vagy szegüljön szembe a társaság értékeivel, szabályzataival vagy eljárásaival. Egészség- és munkavédelem (Hivatkozás: Környezetvédelmi, egészség- és munkavédelmi szabályzat) Az Alcoa sem nyereségességi, sem termelési érdekből nem hajlandó az egészség vagy a munkahelyi biztonság veszélyeztetésére. Minden Alcoa vállalat célja a biztonságos munkahely megteremtése és fenntartása. Minden üzemünkben, irodánkban és munkahelyünkön vannak kötelező munkavédelmi szabályzatok és eljárások. Mindannyiunknak el kell végeznünk a munkánkat, és közben mindvégig be kell tartanunk ezeket a kötelező egészség- és munkavédelmi szabályokat. Minden ilyen jellegű problémánkat, eseményt és az előírások megszegését azonnal jelentenünk kell. A társaság területén tilos a kábítószerek használata, a területre ilyenek behozatala vagy ott átadása másvalakinek. Tilos az alkoholos befolyásoltság és kábítószer hatása alatti munkavégzés. Tilos a munkahelyen a gyógyszerek nem előírásos használata. Az Alcoa megtiltja a munkavégzést, ha a bevett gyógyszer hatására nem biztonságos helyzet alakulhat ki. A munkahelyen a dolgozók nem viselkedhetnek erőszakosan és nem fenyegethetnek meg másokat. A munkahelyre fegyvert bevinni, ott fegyvert használni szigorúan tilos! Tisztelet és korrekt bánásmód (Hivatkozás: Az egyenlő alkalmazási lehetőségekről és a pozitív diszkriminációról szóló jogszabályok és szabályzat) Az Alcoa minden egyénnek azonos alkalmazási lehetőséget kínál, fi gyelmen kívül hagyva az illető faji, vallási, nemzetiségi hovatartozását, bőre színét, korát, nemét, csökkent munkaképességét, veterán állapotát, nemi irányultságát és egyéb tényezőket. A korrekt bánásmód az alkalmazás minden fázisára vonatkozik, beleértve: u A dolgozók felvételét, kinevezését, előléptetését és elbocsátását u Előremeneteli és fejlődési lehetőségek biztosítását u A sikerek elismerését u A dolgozók kiválasztását képzési programokban való részvételre u Fizetések és juttatások meghatározását Fő szempontok u Senkinek sem áll jogában olyat kérni a dolgozótól, hogy szegje meg a törvényt, vagy szegüljön szembe a társaság értékeivel, szabályzataival vagy eljárásaival. u Minden dolgozónkat korrektmódon kezeljük. u A zaklatást semmilyen formában nem tűrjük el. u A dolgozók személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük és védjük. u A munka biztonságos elvégzéséhez szükséges információkat megadjuk. u Tilos fegyverek és kábítószerek használata és behozatala a társaság területére. u A dolgozóknak be kell jelenteniük a gyanúsan viselkedő személyeket és cselekedeteket. ALCOA ETIKAI KÓDEX 5

10 PŘÍRUČKA ETIKAI KÓDEX CHOVÁNÍ OBSAH Olyan környezetet teremtünk, ahol természetes az őszinte, becsületes és időbeni tájékoztatás. Azon leszünk, hogy tisztelettudó módon megértsük mások álláspontját. Az Alcoa erőssége a sokféleség. Minden dolgozónak tiszteletben kell tartania azokat az embereket, akikkel dolgozunk és azokat a kultúrákat, amelyekben dolgozunk. Az Alcoa támogatja a sokszínűséget, és olyan munkahelyi környezetet vár el, amelyben minden dolgozó fejlődik és amelyhez mindenki tehetsége legjavával járul hozzá. Zaklatás Az Alcoa a zaklatás semmilyen formáját nem tűri el. A zaklatás sokféle formát ölthet, de bármilyen formában jelenjék is meg, egyik sem tűrhető el. Néhány példa a zaklatásra: u A faji, nemi, vallási hovatartozást, bőrszínt, származást, kort, rokonokat, nemi irányultságot, állampolgárságot, fogyatékosságot, veterán állapotot, szociális vagy gazdasági helyzetet, képzettséget célba vevő viccek, ezek miatti inzultusok vagy fenyegetések, vagy egyéb elfogadhatatlan cselekedetek. u Nem szívesen fogadott szexuális kezdeményezések, szexuális szolgáltatás kérése és egyéb, szexuális jellegű szóbeli vagy viselkedésbeli megnyilvánulások, illetve szexuálisan kétértelmű, félreérthető tárgyak vagy képek mutogatása. u Olyan szóbeli vagy viselkedésbeli megnyilvánulások, amelyek mások munkateljesítményére hátrányosak, vagy félelemmel teli, esetleg ellenséges munkakörnyezetet teremtenek. Emberi jogok Az Alcoa tisztel és megbecsül mindenkit, aki úgy dönt, hogy a társaságnak dolgozik. Az emberek saját, szabad akaratukból dolgoznak itt, nem azért, mert valaki rákényszeríti őket. Az Alcoa nem alkalmaz sem gyermekmunkát, sem kényszermunkát. Az Alcoa tiszteletben tartja minden dolgozója szabad döntési jogát, hogy belép-e vagy nem lép be különböző bejegyzett egyesületekbe vagy társaságokba. Személyes kapcsolatok Az Alcoa elismeri, hogy minden egyénnek jogában áll az Alcoánál dolgozni. Előfordul, hogy Alcoa-s dolgozók családtagjai vagy közeli barátai is az Alcoánál dolgoznak. Ilyen esetekben ha mód van rá az Alcoa lehetőleg kerüli a családtagok vagy a szoros barátságban álló személyek között a közvetlen főnök-beosztott viszony létesítését. A dolgozók személyes adatainak védelme (Hivatkozás: Személyesadat-védelmi szabályzat) Az Alcoa tiszteletben tartja a dolgozók adatvédelmi jogait. Az Alcoa a hatályos törvények előírásainak megfelelően, kizárólag a vállalat működtetése miatt gyűjti és kezeli a dolgozók adatait. A dolgozók személyes adataihoz csak azok férhetnek hozzá, akik számára engedélyezett az adatok megtekintése. Ők is csupán a munkájuk végzéséhez szükséges mértékben férhetnek ezen adatokhoz. A személyes adatok kezelésével foglalkozó munkatársak rendszeres tájékoztatást kapnak az ilyen adatok védelmére vonatkozó kötelességükről. 6 ALCOA ETIKAI KÓDEX

11 PŘÍRUČKA PROGRAM ETIKY A ETIKAI DODRŽOVÁNÍ KÓDEX PRAVIDEL SPOLEČNOSTI CHOVÁNÍ ALCOA Minden dolgozónak jogában áll megtekinteni a róla a társaság által vezetett nyilvántartásban szereplő információkat, és azokkal kapcsolatban észrevételt tenni, illetve a rájuk vonatkozó feljegyzésekkel kapcsolatban az adott ország hatályos adatvédelmi törvényeivel összhangban álló egyéb lépéseket megtenni. Külső munkavállalás, tevékenység vagy szolgálat A külső munkavállalás, tevékenység vagy szolgálat nem befolyásolhatja az Alcoánál végzett munkát. Az Alcoán kívül nem végzünk olyan munkát, amely bármilyen módon összeütközésbe kerülhetnek a vállalatnál folytatott munkánkkal. Tilos az Alcoa számára versenyt jelentő termék értékesítése még vállalkozói jogviszony keretében is. Mit tegyen? 1. kérdés: Úgy tűnik, minden évben egyre magasabb célokat tűzünk ki. Kollégáim és én nagy nyomás alatt vagyunk az eredményesség érdekében. Vajon tényleg így kell folytatni az üzleti tevékenységet? Válasz: A kiválóságot mint vállalati értéket támogató alapelvek kimondják, hogy a legjobb eredményt meghaladó célokat tűzzünk ki. A kiválóságot megköveteljük, jutalmazzuk és elismerjük. Ezt azonban a vonatkozó jogszabályokkal és az Alcoa szabályzataival összhangban álló, az egyes dolgozókat tiszteletben tartó módon kell elérnünk. Beszéljen a problémáról a felettesével vagy az Emberi Erőforrások Osztály valamelyik munkatársával. 2. kérdés: A felettesem sokunkat hoz kellemetlen helyzetbe otromba vicceivel és megjegyzéseivel. Mit tegyek? Válasz: Mondja el a felettesének, hogy mit érez. Ha nem szívesen beszél közvetlenül a felettesével, akkor forduljon másik vezetőhöz vagy az Emberi Erőforrások Osztály valamelyik munkatársához. Nem tűrjük el sem a zaklatást, sem az ellenséges munkahelyi légkört, amelyben a dolgozók fenyegetve vagy megfélemlítve érzik magukat. 3. kérdés: A részlegnek tartott előadás során kérdést tettem fel. A kapott választ sértőnek találtam, és megalázva éreztem magam. A helyiségben lévők közül többen nevetni kezdtek. Válasz: Az Alcoa bátorítja a nyílt kommunikációt, a kérdésekkel kapcsolatos eltérő véleményeket és az egészséges vitát a döntéshozatal során. Véleményeltérés esetén azonban szakmai megközelítéssel és tiszteletteljesen kell eljárni. Beszéljen azzal a személlyel, aki a kellemetlenséget okozta, vagy forduljon feletteséhez, illetve az Emberi Erőforrások Osztály valamelyik munkatársához. 4. kérdés: Gyanítom, hogy egyik munkatársam időnként iszik, mielőtt bejön dolgozni és talán még a munkahelyén is iszik. Aggódom a munkatárs egészsége és biztonsága miatt is. Mit tehetek? Válasz: Beszéljen a felettesével, aki megteszi a megfelelő lépéseket arra, hogy a probléma megoldásába bevonja a helyzet kezelésére alkalmas szakembereket. Ha kellemetlennek találja a probléma megbeszélését a felettesével, forduljon esetleg az Emberi Erőforrások Osztály valamelyik munkatársához. ALCOA ETIKAI KÓDEX 7

12 PŘÍRUČKA ETIKAI KÓDEX CHOVÁNÍ OBSAH 5. kérdés: Olyan tevékenységeket vettem észre, amelyek munkabiztonsági és környezetvédelmi veszélyt jelenthetnek, de nem az én területemen van és nem szeretnék belekeveredni. Nem kell jelentenem, ugye? Válasz: Ez nem elfogadható mód a probléma kezelésére. A biztonság és a környezetvédelem mindenkinek a területe. Mondja el a problémát vezetőjének vagy a vállalat környezet-, egészség- és munkavédelmi szakemberének. Gondoljon arra, hogy mit érezne, ha valaki komolyan megsérülne, mivel Ön nem tette meg a szükséges lépéseket. 6. kérdés: Munka közben egy kicsit megvágtam magam. Elmondtam a művezetőmnek, aki azt mondta, hogy ez olyan jelentéktelen, hogy ne jelentsem. Én azt hittem, hogy minden sérülést és eseményt jelentenünk kell. Mit tegyek? Válasz: Önnek van igaza a munkavégzés közben bekövetkezett minden sérülést és eseményt jelenteni kell, nem számít, hogy milyen jelentéktelen. 7. kérdés: A vezetőm arra utasított, hogy a laboratóriumi vizsgálat befejezése előtt szállítsam ki a terméket. Egészen biztos vagyok benne, hogy ez az eljárás a technológiai utasítás megsértését jelenti. Szóljak érte? Válasz: Igen. Kérje meg a vezetőjét, hogy magyarázza el a technológiai utasítást. Lehet, hogy változások történtek, és ezekről Ön nem tud. Ha a vezetői utasítás nem felel meg a technológiai utasításban foglaltaknak, akkor a vezetőjének észre kell vennie a hibát, és vissza kell tartania a szállítmányt addig, amíg a vizsgálat be nem fejeződik. Ha nem, akkor a problémát más szinten is fel kell vetnie, vagy fel kell hívnia az etikai és tanácsadó vonalat. 8. kérdés: Arra kértek, hogy az adatokat egy kissé ferdítsem el, hogy titokban maradjon egy olyan helyzet, amely nem egészen felel meg érvényes szabályzatainknak. Én viszont nem szívesen tennék ilyet. Mit tegyek? Válasz: Semmiképpen ne ferdítse el az adatokat. A lehető legrövidebb időn belül tájékoztassa vezetőjét a helyzetről, vagy hívja fel az etikai és tanácsadó vonalat. A vállalati nyilvántartások meghamisítása nem megengedett, jogi intézkedést vonhat maga után az Alcoa vagy akár személyesen Ön ellen is. 9. kérdés: Van-e valami korlátozás arra vonatkozóan, hogy az Alcoa mellett másodállást is vállaljak? Válasz: Igen. Az Alcoán kívüli munka nem okozhat még látszólagosan sem érdekösszeütközést az Alcoánál meglévő munkaköri feladataival. A másodállást teljes mértékben el kell különíteni az Alcoánál végzett munkától. Az Alcoa nevét, adatait, idejét, tulajdonát vagy egyéb erőforrását soha nem használhatja másodállásának végzése során. 10. kérdés: Van egy olyan problémám, amellyel nem találkoztam ebben a Kódexben. Ez azt jelenti, hogy ez a probléma nem probléma? Válasz: Nem jelenti azt. Az ilyen általános útmutatást nyújtó dokumentumok nem foglalkozhatnak minden lehetséges problémával. Vezesse Önt az Alcoa értékek tartalma és a saját etikai érzéke. Beszéljen művezetőjével vagy hívja fel az etikai és tanácsadó vonalat, ha a vállalatnál folyó tevékenységgel kapcsolatban kérdése vagy problémája van. 8 ALCOA ETIKAI KÓDEX

13 PŘÍRUČKA PROGRAM ETIKY A ETIKAI DODRŽOVÁNÍ KÓDEX PRAVIDEL SPOLEČNOSTI CHOVÁNÍ ALCOA Üzleti partnereinkkel kapcsolatos viselkedés Értékeink tiszteletbentartása, a becsületesség és az ennek megfelelő viselkedés állandó követelmény. Ugyanezt a hozzáállást várjuk el szállítóinktól, vevőinktől és mindenkitől, akivel üzleti kapcsolatban állunk. Érdekellentétek (Hivatkozás: Üzleti viselkedési szabályzatok) Az üzleti döntéseknek megalapozott értékelések éa nem személyes érdekek vagy nyereségvágy alapján kell születniük. Érdekütközés alakulhat ki akkor, amikor a dolgozó ítélőképességét, objektivitását vagy az Alcoával szembeni hűségét személyes érdek befolyásolja. Kerüljenek minden olyan helyzetet, amely tényleges vagy látszólagos összeférhetetlenséget teremt. Olyan ügyletben, ahol a dolgozó, családtagja vagy közeli barátja pénzügyileg érdekelt, a dolgozó nem képviselheti az Alcoa érdekeit. Tilos minden olyan dolgozói cselekedet, melynek célja személyes előny elérése, rokon vagy közeli barát előnyhöz juttatása. A dolgozóknak jelenteniük kell az Alcoa jogtanácsosának minden olyan helyzetet, amely összeférhetetlenségnek tűnhet. Ügyletekkel kapcsolatos magatartás (Hivatkozás: Üzleti viselkedési szabályzatok) Semmilyen pénzeszköz, vagyontárgy, szolgáltatás vagy más értéket képviselő tárgy nem vehető át és nem fi zethető ki,, ha az törvényellenesen vagy bármilyen olyan célra kerül felhasználásra, amely az ügyletet igazoló vagy alátámasztó dokumentációban leírtaktól eltér. Ajándékok, szórakoztatás (Hivatkozás: Üzleti viselkedési szabályzatok) Sok iparágban illetve országban elfogadott gyakorlat az üzleti kapcsolatok megerősítésére ajándékok adása, vagy a partner szórakoztatása. Az Alcoa az egész világon egyértelmű álláspontot képvisel ezzel kapcsolatban: semmilyen ajándék, szívesség vagy szórakoztatás nem fogadható el, ha ténylegesen vagy akár csak látszólagosan kötelezettséget ró arra a személyre, aki kapja. Minden körülmények között szigorúan tilos pénzbeli ajándék vagy készpénzellenértékű ajándék elfogadása és adása. Fő szempontok u Kerüljék az összeférhetetlenséget és azonosítsák azokat a helyzeteket, ahol ilyen előfordulhat. u Ne fogadjanak el ajándékokat, szívességet vagy meghívást szabadidős programra, ha az törvényellenes, vagy ha úgy tűnik, hogy az bármiféle kötelezettséget ró arra a személyre, aki kapja. u Kizárólag biztonságos, megbízható termékeket és szolgáltatásokat vegyenek igénybe és szolgáltassanak. u Tartsák tiszteletben versenytársainkat, ne alkalmazzanak tisztességtelen üzleti gyakorlatokat versenytársaink kárára. u Se hivatalos, se nem hivatalos beszélgetést ne folytassanak versenytársainkkal árakról, piacokról, termékekről, vagy gyártási- és készletszintekről. u Tisztességes módon gyűjtsék, védjék és használják fel a versenytársakra, szállítókra és üzletfelekre vonatkozó információkat. u A termékek gyártása és előállítása a szerződés feltételei szerint történjék. u Termékeinket és szolgáltatásainkat becsületes, korrekt módon értékesítsék. u Ne kompromittálják értékeinket haszonszerzés céljából. ALCOA ETIKAI KÓDEX 9

14 PŘÍRUČKA ETIKAI KÓDEX CHOVÁNÍ OBSAH A vállalat dolgozói elfogadhatnak vagy adhatnak ajándékot, szívességet vagy szórakoztásra vonatkozó meghívást, ha teljesül az összes, alábbiakban felsorolt feltétel: u Nem törvénysértőek, illetve nem sértik meg a másik fél vállalatának szabályait. u Összhangban vannak az adott országban és iparágban szokásos üzleti gyakorlattal. u Megfelelően kapcsolódnak az üzleti kapcsolatokhoz. u Nem kerülnek túl sokba és összhangban vannak az üzletág érvényes irányelveivel. u Nem tekinthetőek vesztegetésnek, lefi zetésnek vagy helytelen befolyásolásnak. u A tények nyilvánosságra kerülése nem zavarná sem a vállalatot, sem a dolgozót. u Semmilyen más módon nem sértik üzleti értékeinket vagy etikánkat. Ha Önnek olyan ajándékot ajánlanak fel, amely bármi módon nem tesz eleget a fentiekben felsorolt feltételeknek, akkor udvariasan vissza kell azt utasítania. Lehetnek esetleg kivételes esetek, pl. az ajándék nyilvános átadása, ahol nincs mód a visszautasításra, illetve van néhány olyan ország, ahol a kulturális normák nem adnak módot arra, hogy az ajándékot úgy utasítsuk vissza, hogy ne tűnjünk udvariatlannak. Ilyen esetekben elfogadhatják az ajándékot, de azonnal át kell adniuk az Alcoának. Minden esetben tilos személyes ajándékot, szívességet, szórakoztatást vagy bármilyen szolgáltatást kérni. Az ajándék adásával kapcsolatos konfl iktusok megelőzése érdekében nagy segítséget jelenthet, ha az üzleti kapcsolat indulásánál tisztázzuk, mi az, ami nem megengedett. Korrekt verseny és trösztellenesség (Hivatkozás: A trösztellenes törvények betartására vonatkozó szabályzat) Az Alcoa meggyőződése, hogy a tisztességes és nyílt verseny kedvező az üzletfelek, a fogyasztók és az egész társadalom számára. A világon mindenütt rákényszerülnek a vállalatok arra, hogy agresszív, de korrekt módon végezzék tevékenységeiket. Sok országban van érvényben versenykizárási vagy trösztellenes törvény, melynek célja, hogy ezen a területen a személyes és társasági viselkedésnek bizonyos normákat szabjon és ezeket a normákat betartassa. Az ilyen jellegű törvények megsértése komoly büntetést vonhat maga után a vállalat vagy a személy részére is. Az Alcoa mindenben betartja ezeket a törvényeket. A törvények betartása a következő irányelvek betartását is magában foglalja: u Az Alcoa képviselői nem beszélhetnek, és nem köthetnek sem hivatalos, sem nem hivatalos megállapodást a versenytársakkal az árakról és az árakat érintő dolgokról, gyártási szintekről, készletszintekről, ajánlatokról vagy a termelés, az értékesítési területek megosztásáról, a termékekről vagy a szállítókról. Jó általános szabálynak tekinthető, hogy ne találkozzunk a versenytársakkal. u Sok helyen a törvényi szabályozás nem ad rá módot, hogy a vevőkkel vagy a beszállítókkal olyan megállapodásokat kössenek, amelyben meghatározzák a termék eladási árát, esetleg korlátozzák a vevőnek a termékek eladására vonatkozó jogát vagy a termékek eladásának feltételeként szabják meg más Alcoa termékek megvásárlását. u Az üzleti kapcsolatok felbontásával, illetve egy termék árának megállapított szint alá csökkentésével kapcsolatos döntéseket helyi törvények korlátozhatják. Mivel a versenytársakkal és a monopolhelyzettel kapcsolatos kérdések többsége nagyon specifi kus, ezért ez az a terület, ahol feltétlenül meg kell keresnie az Alcoa jogtanácsosát, ha úgy érzi, hogy útmutatásra lenne szüksége. 10 ALCOA ETIKAI KÓDEX

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK 2007 TARTALOM A L ORÉAL SZELLEMISÉGE ELŐSZÓ írta Sir Lindsay Owen-Jones és Jean-Paul Agon ELŐSZÓ a L Oréal igazgatóságától ÚTMUTATÓ A KÓDEX HASZNÁLATÁHOZ AZ EGYÉNEK IRÁNTI TISZTELET,

Részletesebben

A PMI viselkedési kézikönyve

A PMI viselkedési kézikönyve A PMI viselkedési kézikönyve A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel?

Részletesebben

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex Becsületesen cselekedni, kiemelkedő teljesítményt nyújtani, azt tenni, ami helyes minden nap. Mike McNamarara Tartalom i. Levél a Flextronics igazgatótanácsának

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk Értékeink megélése Viselkedési kódexünk A GSK ígérete Értékeink minden döntésünk alapját képezik Együtt olyan tudományos alapokon működő globális egészségügyi céget működtetünk, mely missziónkra összpontosít,

Részletesebben

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14.

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14. Magatartási Kódex enntartható Megbízható Becsületesség Integritás izalom Tisztelet tartalomjegyzék Bevezető Alison Cooper üzenete 1. fejezet tisztesség 2. fejezet Felelős kereskedelmi gyakorlat 3 fejezet

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz

A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz A becsületesség ereje Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz Becsületesség El kell várnunk magunktól és mindenki mástól a legmagasabb szintı egyéni és vállalati becsületességet. Megóvjuk a vállalat

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak

Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak Jövőképünk Vásárlóinkat partnerként segítjük a világ legjobb járműveinek megépítésében. Autóiparban szerzett tudásunkat olyan alkatrészek,

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

feddhetetlenség feddhetetlenség Monsanto Szállítói Viselkedési Szabályzat Hungarian ni Javítani az életkörülményeket

feddhetetlenség feddhetetlenség Monsanto Szállítói Viselkedési Szabályzat Hungarian ni Javítani az életkörülményeket feddhetetlenség Többet megőrizni Javítani az életkörülményeket Többet termelni Többet megőrizn ani az életkörülményeket Többet termelni Többet megőrizni Javítani az életkörülm et Többet termelni Többet

Részletesebben

ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat

ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat Tartalomjegyzék KORRUPCIÓELLENES SZABÁLYZAT I. CÉL...3 IX. KÖNYVELÉSÜNKET ÉS FELJEGYZÉSEINKET PONTOSAN KELL VEZETNÜNK...7 II. JELEN SZABÁLYZAT MINDENKIRE

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Az Etikai Kódex célja... 3. II. Az Etikai Kódex hatálya... 3. III. Alapelvek... 3

Tartalomjegyzék. I. Az Etikai Kódex célja... 3. II. Az Etikai Kódex hatálya... 3. III. Alapelvek... 3 Tartalomjegyzék I. Az Etikai Kódex célja... 3 II. Az Etikai Kódex hatálya... 3 III. Alapelvek... 3 IV. Az EXIM kapcsolatainak kezelésére vonatkozó általános szabályok... 5 V. Az EXIM célja, küldetése,

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

A MAGYAR SZÁLLODASZÖVETSÉG ETIKAI KÓDEXE TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYAR SZÁLLODASZÖVETSÉG ETIKAI KÓDEXE TARTALOMJEGYZÉK 1 A MAGYAR SZÁLLODASZÖVETSÉG ETIKAI KÓDEXE TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1.1. Az üzleti élet szereplőinek magatartása 1.2. Az erkölcsös magatartás követésének igénye 1.3. Az üzleti vállalkozás, mint erkölcsös

Részletesebben

A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó. Üzleti Alapelvek. Compliance jogszerű működés

A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó. Üzleti Alapelvek. Compliance jogszerű működés A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó Üzleti Alapelvek Compliance jogszerű működés tartalomjegyzék bevezetés Tisztelt Kollégák! Bevezetés A Üzleti alapelvek 1 Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése

Részletesebben