ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes!"

Átírás

1 ALCOA ETIKAI KÓDEX Tegye azt, ami helyes!

2

3 Alcoa 390 Park Avenue New York, NY USA Klaus Kleinfeld elnök-vezérigazgató Kedves Munkatársunk! Mellékelten megtalálja az Alcoa üzleti magatartási útmutatójának Önnek szóló példányát. Vállalatunk az Alcoa Értékekre épült, és növekedésünk is ezen értékek szellemében történik. Fontos, hogy mindannyian megértsük és alkalmazzuk az Alcoa Értékeit, hogy azok irányítsák kapcsolatainkat a vevőkkel, a beszállítókkal, a munkatársakkal, a részvényesekkel és azokkal a közösségekkel, amelyekben működünk. Olyan globális vállalat vagyunk, amely sokféle kulturális, politikai és gazdasági környezetben működik. Minden tevékenységünket az Alcoa Értékei és a tisztesség kell, hogy vezessék. Mindig arra törekszünk, hogy javítsuk teljesítményünket és növeljük részvényesi értékünket; e célkitűzéseknek kiemelten fontos szerepük van folyamatos sikerünkben. Bár a pénzügyi és az operatív célok elérése nagyon fontos, mindig arra kell törekednünk, hogy e célokat Értékeinknek megfelelően, valamint a vonatkozó törvények és előírások betartásával érjük el. Mindnyájan naponta hozunk üzleti döntéseket. Ezek néha nagyon egyszerűek, máskor rendkívül összetettek. A helyzettől függetlenül mindig a legszigorúbb etikai alapelvek szerint kell eljárnunk, és az Alcoa Értékeit soha nem hagyhatjuk figyelmem kívül. Ha kétségei vannak, álljon meg és tegye fel magának a következő kérdéseket: Tetteim jogszerűek? Tetteim megfelelnek az Alcoa Értékeinek, valamint az alkalmazandó vállalati előírásoknak és eljárásoknak? Tisztességes és becsületes módon járok el? Tetteim kiállják az idő próbáját? Hogyan ítélik meg majd tetteimet egy nyilvános vizsgálat során? Tetteim miatt szégyenkeznie kellene a családomnak? Kérem, olvassa el az útmutatót, hogy megértse, milyen magatartást vár el Öntől az Alcoa. Ha kérdése van, nyugodtan tegye fel. Hozza azt felettese vagy az útmutatóban szereplő más, segítségképpen megadott személyek tudomására. Arra kérem, vállaljon személyes elkötelezettséget arra, hogy betartja az útmutatót és hogy minden nap, minden cselekedetében az Alcoa Értékeinek megfelelően jár el. Az Alcoa dolgozójaként becsületesen dolgozunk, és Azt tesszük, ami helyes. Szívélyes üdvözlettel, Klaus Kleinfeld

4 TARTALOM AZ ALCOA ETIKAI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI PROGRAMJA... 1 A Kódex... 1 Etikai és tanácsadó telefonvonal... 2 Felelősség és cselekedetek... 2 Problémák felvetése...2 Válaszintézkedések...2 MUNKAHELYI VISELKEDÉS ÁTTEKINTÉS... 3 AZ ALCOA ÉRTÉKEK... 4 ÚTMUTATÓ A MUNKAHELYI VISELKEDÉSHEZ... 5 Saját viselkedésünk, viselkedés a munkatársainkkal... 5 A vezetőség felelőssége... 5 Egészség- és munkavédelem... 5 Tisztelet és korrekt bánásmód... 5 Zaklatás... 6 Emberi jogok... 6 Személyes kapcsolatok... 6 A dolgozók személyes adatainak védelme... 6 Külső munkavállalás, tevékenység vagy szolgálat... 7 Üzleti partnereinkkel kapcsolatos viselkedés... 9 Érdekellentétek... 9 Ügyletekkel kapcsolatos magatartás... 9 Ajándékok, szórakoztatás... 9 Korrekt verseny és trösztellenesség Az Alcoa adatainak közlése...11 A versenytársakra vonatkozó adatok gyűjtése és felhasználása...11 Részvétel szakmai szervezetekben és konferenciákon...11 Kapcsolat a vevőkkel...11 Üzleti kapcsolatok a kormánnyal Szállítói kapcsolatok...12 Pénzmosás Az üzleti erőforrásaink kezelésére vonatkozó magatartás A vállalati eszközök felelősségteljes használata Nyilvántartások kezelése Belső vagy nem publikus információk A nyilvántartások és jelentések pontossága Nyilvánosságra hozatal Szellemi javak Szerzői jogvédelem alatt álló anyag Számítógéprendszerek és számítógépes adatok használata A közösségünkkel kapcsolatos viselkedés A vonatkozó törvények betartása Környezetvédelem Közösségi kapcsolatok Politikai tevékenységek és részvétel Korrupcióellenesség Nemzetközi kereskedelem A hatóságok és a sajtó kérései ERŐFORRÁSOK / HOGYAN KÉRJÜNK SEGÍTSÉGET... 24

5 AZ ALCOA ETIKAI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI PROGRAMJA Az Alcoa az egész társaságra kiterjedő programot működtet a társasági értékek, a szabályzatok és eljárások, illetve a törvények és szabályozások koordinálására, bevezetésére és ezek betartásának figyelésére. Az Etikai és Törvényességi Program felügyelete a Törvényességi Tanácsadó Bizottság (Compliance Advisory Council) feladata. A tanács az Alcoa Inc. alább felsorolt képviselőiből áll: u Vezérigazgató u Pénzügyi vezető u Társasági fő jogtanácsos és törvényességi vezető u Globális törvényességi igazgató u Az etikai, szabálybetartási és tanácsadó szolgálat vezetője A vállalat minden egyes földrajzi régióban ún. üzleti törvényességi képviselőket nevezett ki, akiknek az a feladata, hogy elősegítsék az etikai, valamint a törvények, szabályok betartására vonatkozó anyagok gyakorlati alkalmazását, és segítséget adjanak ezek oktatásában, valamint az etikai és szabályszegési kérdések fi gyelésében és megoldásában. Ez a Kódex Ez az Üzleti Etikai Kódex tisztázza azokat a területeket, amelyeken az Alcoa és mi, dolgozók, felelősséggel tartozunk egymásnak, partnereinknek világszerte és a körülöttünk élő közösségeknek. Segít megismerni közös felelősségi területeinket és olyan fontos jogi és etikai kérdésekre hívja fel a fi gyelmünket, amelyek felmerülhetnek munkánk során. A Kódex nem tartalmazza az összes Alcoa-szabályzatot, -eljárást és -előírást. A Kódex nem ad választ az Önben esetleg felmerülő összes kérdésre. Arra viszont példákat ad, hogy az Alcoa üzleti tevékenysége során milyen alapértékek szerint jár el, és milyen magatartási elvárásai vannak a munkatársakkal szemben az Alcoa üzleti tevékenységének végzése során. Ha a Kódexre vonatkozó kérdése van vagy aggálya merül fel valakinek a munkahelyi viselkedésével, eljárásával kapcsolatban, akkor először keresse meg közvetlen vezetőjét. Ha ezt kényelmetlennek érezné, akkor forduljon egyéb Alcoa-erőforrásokhoz: u Jogi Osztály u Emberi Erőforrások Osztály u Etikai és Törvényességi Osztály u Egyéb kommunikációs csatornák, amikről úgy gondolja, hogy segíthetnek Ezzel kapcsolatban további információk találhatóak a Kódex végén, az Erőforrások Hogyan kérjünk segítséget című fejezetben. ALCOA ETIKAI KÓDEX 1

6 AZ ALCOA PŘÍRUČKA ETIKAI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI PROGRAMJA CHOVÁNÍ OBSAH Etikai és tanácsadó telefonvonal A segítségkérésre általában rendelkezésre álló kommunikációs csatornák és erőforrások mellett az Etikai és tanácsadó telefonvonal egyszerű lehetőséget jelent a munkatársak számára, hogy az Alcoa értékeivel esetleg nem összhangban álló üzleti vagy munkahelyi kérdésekkel kapcsolatban bejelentést tegyenek, vagy hogy szükség esetén tanácsot kérjenek. Az Etikai és tanácsadó telefonvonal a nap 24 órájában működik. Az Etikai és tanácsadó telefonvonal névtelenül hívható, anélkül, hogy bárki megtudná, ki volt a hívó. Amikor az aggályát szeretné megosztani, számítson rá, hogy a helyzettel kapcsolatos alábbi információkat meg kell majd adnia: u Idő és helyszín u Az érintett személyek u Egyéb olyan információk, amelyek segítséget jelenthetnek az eset megértésében vagy a megoldásában Az adott országban hívható telefonszámok és a hívásra vonatkozó konkrét információk az Etikai és tanácsadó telefonvonal tájékoztató füzetekben és plakátokon, illetve az Alcoa portálján, a Global Compliance (Globális törvényesség) csoport Ethics and Conduct (Etika és magatartás) oldalán találhatók. Felelősség és cselekedetek A helyi törvények, az Alcoa értékeinek tiszteletben tartása, a szabályzatok, eljárások betartása nem választható lehetőség, hanem kötelező. Azért vannak, hogy védjék a dolgozókat, a vevőket, a szállítókat és magát a vállalatot is a helytelen cselekményektől. Problémák felvetése Ha az Alcoa dolgozói közül bárkiben kérdések vagy aggályok merülnek fel a munkahelyi viselkedéssel kapcsolatban, akkor kérdezniük kell. Kétségei vannak? Kérdezzen! Nagyon sok etikátlan cselekedetnek nem az az oka, hogy az emberek rosszindulatúak vagy tisztességtelenek a szándékaik, hanem az, hogy valaki nem rendelkezik a megfelelő információval, esetleg nem érti azt az információt, amit kapott, vagy egyszerűen csak munkál benne a vágy, hogy a dolgok meglegyenek. Helyesen jár el az a dolgozó, aki jó szándékúan tanácsot kér, felveti aggályát vagy elmondja, ha helytelen viselkedést tapasztal. Válaszintézkedések Az Alcoa nem tűri el, hogy a társaság bármely szintjén dolgozó, helyesen cselekvő alkalmazottjával szemben a dolgozót hátrányosan érintő intézkedés történjen. Az Alcoa minden alkalmazottjának megtiltja, hogy az aggályáról beszámoló dolgozóval szemben bármilyen megtorlást alkalmazzon. A munkaviszony megszüntetéséig terjedő fegyelmi intézkedést eredményezhet, ha valaki nem tartja be az Alcoa üzleti magatartási gyakorlatát vagy hamis bejelentést tesz. A munkatársakkal szemben a vállalat etikai és üzleti magatartási problémákkal kapcsolatban lefolytatott vizsgálataiban állandó elvárás az együttműködés, az igazmondás és az őszinteség. 2 ALCOA ETIKAI KÓDEX

7 MUNKAHELYI PŘÍRUČKA PROGRAM VISELKEDÉS ETIKY A ÁTTEKINTÉS DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SPOLEČNOSTI CHOVÁNÍ ALCOA Minden vállalat sikeressége nagyban függ a vállalat hírnevétől. Az Alcoa bízik abban, hogy jó hírneve fenntartása érdekében dolgozói, üzletfelei következetesen e cél szemelőtt tartásával tevékenykednek és üzleti folyamatai is a hírnév fenntartását szolgálják. Az Alcoa jövőképe, hogy minden tevékenységében a legjobb legyen. Ennek alapjául az szolgál, hogy minden országban, minden üzemünkben, minden tevékenységünk során ragaszkodunk az Alcoa értékeinek betartásához. Jól cselekedni u Alkalmazzuk a társasági értékeket, szabályzatokat és eljárásokat a gyakorlatban. u Mindenütt, ahol társaságunk jelen van, tartsuk be a hatályos törvényeket. Jót és jól cselekedni u Viselkedjünk etikusan, tartsuk be a magatartásra vonatkozó szakmai szabványt. u Tartsuk be az Alcoa szabályzatait és eljárásait. u Kétes helyzetekben ne maradjunk csendben. Az Alcoa dolgozóinak és üzleti partnereinek személyes érdeke és felelőssége kell, hogy legyen az Alcoa jó hírnevének védelme az alábbiakban ismertetett módon: u A helyes munkahelyi viselkedés elsajátítása. Minden dolgozónak ismernie kell a munkahelyi viselkedését meghatározó Alcoa értékeket, szabályzatokat, eljárásokat és törvényi előírásokat. Ha valaki nincs tisztában valamivel, akkor segítséget kell kérnie, mielőtt cselekszik. u Az emberek és a munkahelyi törvények tisztelete. Minden dolgozótól, szállítótól és vállalkozótól elvárjuk, hogy az Alcoával kapcsolatos tevékenysége során etikusan, a törvények betartásával cselekedjen. u Kérdezzünk rá és/vagy szóljunk azokról a tevékenységekről, amelyek érzéseink szerint megsértik az Alcoa értékeket. Minden dolgozó kötelessége, hogy kérdezzen, felvesse aggályát vagy szóljon róla, ha a társaság bármely dolgozója, képviselője, vevője vagy szállítója részéről az Alcoához kapcsolódó feladatok végzése során tisztességtelen viselkedést vagy nem etikus cselekedetet tapasztal. ALCOA ETIKAI KÓDEX 3

8 PŘÍRUČKA AZ ALCOA ÉRTÉKEK CHOVÁNÍ OBSAH Az Alcoa érték alapú vállalat. Az értékek szabják meg döntéseink, cselekedeteink és viselkedésünk közös kereteit. Az értékeink jelentik a mi közös nyelvünket, amely átnyúlik földrajzi határokon és kultúrákon. Értékeink gyakorlati megvalósítása megkívánja tőlünk, hogy a világ minden régiójában, minden üzleti szempont szerint a társasági viselkedési szabályok legmagasabb normáinak betartásával tevékenykedjünk. Integritás Az Alcoa alapja emberei tisztessége. Becsületesen és felelősségteljesen járunk el üzletfeleinkkel, beszállítóinkkal, munkatársainkkal, részvényeseinkkel, és azokkal a közösségekkel, amelyekre kihat működésünk. Környezetvédelem, Egészség- és Munkavédelem (EHS) A biztonságos munkavégzés mellett fi gyelmünket az emberek egészségének, jó közérzetének biztosítására és a környezet védelmére irányítjuk. Üzletfelek Innovatív termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kimagasló értéket létrehozva járulunk hozzá üzletfeleink sikereihez. Kiválóság A mindennapi életben fáradhatatlanul kiváló teljesítmény nyújtására törekszünk. Emberek Olyan környezetben dolgozunk, amely felkarolja az új kezdeményezéseket, elősegíti a változtatást, tiszteletben tartja az egyént, és egyenlő esélyt biztosít az előmenetelhez. Jövedelmezőség Folyamatos gazdasági eredményességünk biztosítja a jövedelmezőséget, és részvényeink kiváló értékszínvonalát. Felelősségvállalás Magatartásunkért, tetteinkért és eredményeinkért, mind egyénileg, mind pedig közösségi szinten vállaljuk a felelősséget. 4 ALCOA ETIKAI KÓDEX

9 PŘÍRUČKA PROGRAM ETIKY A ETIKAI DODRŽOVÁNÍ KÓDEX PRAVIDEL SPOLEČNOSTI CHOVÁNÍ ALCOA Saját viselkedésünk, viselkedés a munkatársainkkal szemben Értékeink alapja a méltóság és egymás kölcsönös tisztelete. Ezek az értékek üzleti tevékenységünk mozgatórugói. A vezetőség felelőssége Minden Alcoa vezetőnek cselekedetein keresztül kell bizonyítania, hogy magáénak vallja az Alcoa értékeket. A vezetők további feladata, hogy elősegítsék egy olyan környezet kialakulását, ahol a törvények betartása elvárás, és az etikus viselkedés a norma. Minden Alcoa dolgozónak be kell tartania a vállalat értékeit és alapelveit. Senki sem kérhet olyat a dolgozótól, hogy szegje meg a törvényt, vagy szegüljön szembe a társaság értékeivel, szabályzataival vagy eljárásaival. Egészség- és munkavédelem (Hivatkozás: Környezetvédelmi, egészség- és munkavédelmi szabályzat) Az Alcoa sem nyereségességi, sem termelési érdekből nem hajlandó az egészség vagy a munkahelyi biztonság veszélyeztetésére. Minden Alcoa vállalat célja a biztonságos munkahely megteremtése és fenntartása. Minden üzemünkben, irodánkban és munkahelyünkön vannak kötelező munkavédelmi szabályzatok és eljárások. Mindannyiunknak el kell végeznünk a munkánkat, és közben mindvégig be kell tartanunk ezeket a kötelező egészség- és munkavédelmi szabályokat. Minden ilyen jellegű problémánkat, eseményt és az előírások megszegését azonnal jelentenünk kell. A társaság területén tilos a kábítószerek használata, a területre ilyenek behozatala vagy ott átadása másvalakinek. Tilos az alkoholos befolyásoltság és kábítószer hatása alatti munkavégzés. Tilos a munkahelyen a gyógyszerek nem előírásos használata. Az Alcoa megtiltja a munkavégzést, ha a bevett gyógyszer hatására nem biztonságos helyzet alakulhat ki. A munkahelyen a dolgozók nem viselkedhetnek erőszakosan és nem fenyegethetnek meg másokat. A munkahelyre fegyvert bevinni, ott fegyvert használni szigorúan tilos! Tisztelet és korrekt bánásmód (Hivatkozás: Az egyenlő alkalmazási lehetőségekről és a pozitív diszkriminációról szóló jogszabályok és szabályzat) Az Alcoa minden egyénnek azonos alkalmazási lehetőséget kínál, fi gyelmen kívül hagyva az illető faji, vallási, nemzetiségi hovatartozását, bőre színét, korát, nemét, csökkent munkaképességét, veterán állapotát, nemi irányultságát és egyéb tényezőket. A korrekt bánásmód az alkalmazás minden fázisára vonatkozik, beleértve: u A dolgozók felvételét, kinevezését, előléptetését és elbocsátását u Előremeneteli és fejlődési lehetőségek biztosítását u A sikerek elismerését u A dolgozók kiválasztását képzési programokban való részvételre u Fizetések és juttatások meghatározását Fő szempontok u Senkinek sem áll jogában olyat kérni a dolgozótól, hogy szegje meg a törvényt, vagy szegüljön szembe a társaság értékeivel, szabályzataival vagy eljárásaival. u Minden dolgozónkat korrektmódon kezeljük. u A zaklatást semmilyen formában nem tűrjük el. u A dolgozók személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük és védjük. u A munka biztonságos elvégzéséhez szükséges információkat megadjuk. u Tilos fegyverek és kábítószerek használata és behozatala a társaság területére. u A dolgozóknak be kell jelenteniük a gyanúsan viselkedő személyeket és cselekedeteket. ALCOA ETIKAI KÓDEX 5

10 PŘÍRUČKA ETIKAI KÓDEX CHOVÁNÍ OBSAH Olyan környezetet teremtünk, ahol természetes az őszinte, becsületes és időbeni tájékoztatás. Azon leszünk, hogy tisztelettudó módon megértsük mások álláspontját. Az Alcoa erőssége a sokféleség. Minden dolgozónak tiszteletben kell tartania azokat az embereket, akikkel dolgozunk és azokat a kultúrákat, amelyekben dolgozunk. Az Alcoa támogatja a sokszínűséget, és olyan munkahelyi környezetet vár el, amelyben minden dolgozó fejlődik és amelyhez mindenki tehetsége legjavával járul hozzá. Zaklatás Az Alcoa a zaklatás semmilyen formáját nem tűri el. A zaklatás sokféle formát ölthet, de bármilyen formában jelenjék is meg, egyik sem tűrhető el. Néhány példa a zaklatásra: u A faji, nemi, vallási hovatartozást, bőrszínt, származást, kort, rokonokat, nemi irányultságot, állampolgárságot, fogyatékosságot, veterán állapotot, szociális vagy gazdasági helyzetet, képzettséget célba vevő viccek, ezek miatti inzultusok vagy fenyegetések, vagy egyéb elfogadhatatlan cselekedetek. u Nem szívesen fogadott szexuális kezdeményezések, szexuális szolgáltatás kérése és egyéb, szexuális jellegű szóbeli vagy viselkedésbeli megnyilvánulások, illetve szexuálisan kétértelmű, félreérthető tárgyak vagy képek mutogatása. u Olyan szóbeli vagy viselkedésbeli megnyilvánulások, amelyek mások munkateljesítményére hátrányosak, vagy félelemmel teli, esetleg ellenséges munkakörnyezetet teremtenek. Emberi jogok Az Alcoa tisztel és megbecsül mindenkit, aki úgy dönt, hogy a társaságnak dolgozik. Az emberek saját, szabad akaratukból dolgoznak itt, nem azért, mert valaki rákényszeríti őket. Az Alcoa nem alkalmaz sem gyermekmunkát, sem kényszermunkát. Az Alcoa tiszteletben tartja minden dolgozója szabad döntési jogát, hogy belép-e vagy nem lép be különböző bejegyzett egyesületekbe vagy társaságokba. Személyes kapcsolatok Az Alcoa elismeri, hogy minden egyénnek jogában áll az Alcoánál dolgozni. Előfordul, hogy Alcoa-s dolgozók családtagjai vagy közeli barátai is az Alcoánál dolgoznak. Ilyen esetekben ha mód van rá az Alcoa lehetőleg kerüli a családtagok vagy a szoros barátságban álló személyek között a közvetlen főnök-beosztott viszony létesítését. A dolgozók személyes adatainak védelme (Hivatkozás: Személyesadat-védelmi szabályzat) Az Alcoa tiszteletben tartja a dolgozók adatvédelmi jogait. Az Alcoa a hatályos törvények előírásainak megfelelően, kizárólag a vállalat működtetése miatt gyűjti és kezeli a dolgozók adatait. A dolgozók személyes adataihoz csak azok férhetnek hozzá, akik számára engedélyezett az adatok megtekintése. Ők is csupán a munkájuk végzéséhez szükséges mértékben férhetnek ezen adatokhoz. A személyes adatok kezelésével foglalkozó munkatársak rendszeres tájékoztatást kapnak az ilyen adatok védelmére vonatkozó kötelességükről. 6 ALCOA ETIKAI KÓDEX

11 PŘÍRUČKA PROGRAM ETIKY A ETIKAI DODRŽOVÁNÍ KÓDEX PRAVIDEL SPOLEČNOSTI CHOVÁNÍ ALCOA Minden dolgozónak jogában áll megtekinteni a róla a társaság által vezetett nyilvántartásban szereplő információkat, és azokkal kapcsolatban észrevételt tenni, illetve a rájuk vonatkozó feljegyzésekkel kapcsolatban az adott ország hatályos adatvédelmi törvényeivel összhangban álló egyéb lépéseket megtenni. Külső munkavállalás, tevékenység vagy szolgálat A külső munkavállalás, tevékenység vagy szolgálat nem befolyásolhatja az Alcoánál végzett munkát. Az Alcoán kívül nem végzünk olyan munkát, amely bármilyen módon összeütközésbe kerülhetnek a vállalatnál folytatott munkánkkal. Tilos az Alcoa számára versenyt jelentő termék értékesítése még vállalkozói jogviszony keretében is. Mit tegyen? 1. kérdés: Úgy tűnik, minden évben egyre magasabb célokat tűzünk ki. Kollégáim és én nagy nyomás alatt vagyunk az eredményesség érdekében. Vajon tényleg így kell folytatni az üzleti tevékenységet? Válasz: A kiválóságot mint vállalati értéket támogató alapelvek kimondják, hogy a legjobb eredményt meghaladó célokat tűzzünk ki. A kiválóságot megköveteljük, jutalmazzuk és elismerjük. Ezt azonban a vonatkozó jogszabályokkal és az Alcoa szabályzataival összhangban álló, az egyes dolgozókat tiszteletben tartó módon kell elérnünk. Beszéljen a problémáról a felettesével vagy az Emberi Erőforrások Osztály valamelyik munkatársával. 2. kérdés: A felettesem sokunkat hoz kellemetlen helyzetbe otromba vicceivel és megjegyzéseivel. Mit tegyek? Válasz: Mondja el a felettesének, hogy mit érez. Ha nem szívesen beszél közvetlenül a felettesével, akkor forduljon másik vezetőhöz vagy az Emberi Erőforrások Osztály valamelyik munkatársához. Nem tűrjük el sem a zaklatást, sem az ellenséges munkahelyi légkört, amelyben a dolgozók fenyegetve vagy megfélemlítve érzik magukat. 3. kérdés: A részlegnek tartott előadás során kérdést tettem fel. A kapott választ sértőnek találtam, és megalázva éreztem magam. A helyiségben lévők közül többen nevetni kezdtek. Válasz: Az Alcoa bátorítja a nyílt kommunikációt, a kérdésekkel kapcsolatos eltérő véleményeket és az egészséges vitát a döntéshozatal során. Véleményeltérés esetén azonban szakmai megközelítéssel és tiszteletteljesen kell eljárni. Beszéljen azzal a személlyel, aki a kellemetlenséget okozta, vagy forduljon feletteséhez, illetve az Emberi Erőforrások Osztály valamelyik munkatársához. 4. kérdés: Gyanítom, hogy egyik munkatársam időnként iszik, mielőtt bejön dolgozni és talán még a munkahelyén is iszik. Aggódom a munkatárs egészsége és biztonsága miatt is. Mit tehetek? Válasz: Beszéljen a felettesével, aki megteszi a megfelelő lépéseket arra, hogy a probléma megoldásába bevonja a helyzet kezelésére alkalmas szakembereket. Ha kellemetlennek találja a probléma megbeszélését a felettesével, forduljon esetleg az Emberi Erőforrások Osztály valamelyik munkatársához. ALCOA ETIKAI KÓDEX 7

12 PŘÍRUČKA ETIKAI KÓDEX CHOVÁNÍ OBSAH 5. kérdés: Olyan tevékenységeket vettem észre, amelyek munkabiztonsági és környezetvédelmi veszélyt jelenthetnek, de nem az én területemen van és nem szeretnék belekeveredni. Nem kell jelentenem, ugye? Válasz: Ez nem elfogadható mód a probléma kezelésére. A biztonság és a környezetvédelem mindenkinek a területe. Mondja el a problémát vezetőjének vagy a vállalat környezet-, egészség- és munkavédelmi szakemberének. Gondoljon arra, hogy mit érezne, ha valaki komolyan megsérülne, mivel Ön nem tette meg a szükséges lépéseket. 6. kérdés: Munka közben egy kicsit megvágtam magam. Elmondtam a művezetőmnek, aki azt mondta, hogy ez olyan jelentéktelen, hogy ne jelentsem. Én azt hittem, hogy minden sérülést és eseményt jelentenünk kell. Mit tegyek? Válasz: Önnek van igaza a munkavégzés közben bekövetkezett minden sérülést és eseményt jelenteni kell, nem számít, hogy milyen jelentéktelen. 7. kérdés: A vezetőm arra utasított, hogy a laboratóriumi vizsgálat befejezése előtt szállítsam ki a terméket. Egészen biztos vagyok benne, hogy ez az eljárás a technológiai utasítás megsértését jelenti. Szóljak érte? Válasz: Igen. Kérje meg a vezetőjét, hogy magyarázza el a technológiai utasítást. Lehet, hogy változások történtek, és ezekről Ön nem tud. Ha a vezetői utasítás nem felel meg a technológiai utasításban foglaltaknak, akkor a vezetőjének észre kell vennie a hibát, és vissza kell tartania a szállítmányt addig, amíg a vizsgálat be nem fejeződik. Ha nem, akkor a problémát más szinten is fel kell vetnie, vagy fel kell hívnia az etikai és tanácsadó vonalat. 8. kérdés: Arra kértek, hogy az adatokat egy kissé ferdítsem el, hogy titokban maradjon egy olyan helyzet, amely nem egészen felel meg érvényes szabályzatainknak. Én viszont nem szívesen tennék ilyet. Mit tegyek? Válasz: Semmiképpen ne ferdítse el az adatokat. A lehető legrövidebb időn belül tájékoztassa vezetőjét a helyzetről, vagy hívja fel az etikai és tanácsadó vonalat. A vállalati nyilvántartások meghamisítása nem megengedett, jogi intézkedést vonhat maga után az Alcoa vagy akár személyesen Ön ellen is. 9. kérdés: Van-e valami korlátozás arra vonatkozóan, hogy az Alcoa mellett másodállást is vállaljak? Válasz: Igen. Az Alcoán kívüli munka nem okozhat még látszólagosan sem érdekösszeütközést az Alcoánál meglévő munkaköri feladataival. A másodállást teljes mértékben el kell különíteni az Alcoánál végzett munkától. Az Alcoa nevét, adatait, idejét, tulajdonát vagy egyéb erőforrását soha nem használhatja másodállásának végzése során. 10. kérdés: Van egy olyan problémám, amellyel nem találkoztam ebben a Kódexben. Ez azt jelenti, hogy ez a probléma nem probléma? Válasz: Nem jelenti azt. Az ilyen általános útmutatást nyújtó dokumentumok nem foglalkozhatnak minden lehetséges problémával. Vezesse Önt az Alcoa értékek tartalma és a saját etikai érzéke. Beszéljen művezetőjével vagy hívja fel az etikai és tanácsadó vonalat, ha a vállalatnál folyó tevékenységgel kapcsolatban kérdése vagy problémája van. 8 ALCOA ETIKAI KÓDEX

13 PŘÍRUČKA PROGRAM ETIKY A ETIKAI DODRŽOVÁNÍ KÓDEX PRAVIDEL SPOLEČNOSTI CHOVÁNÍ ALCOA Üzleti partnereinkkel kapcsolatos viselkedés Értékeink tiszteletbentartása, a becsületesség és az ennek megfelelő viselkedés állandó követelmény. Ugyanezt a hozzáállást várjuk el szállítóinktól, vevőinktől és mindenkitől, akivel üzleti kapcsolatban állunk. Érdekellentétek (Hivatkozás: Üzleti viselkedési szabályzatok) Az üzleti döntéseknek megalapozott értékelések éa nem személyes érdekek vagy nyereségvágy alapján kell születniük. Érdekütközés alakulhat ki akkor, amikor a dolgozó ítélőképességét, objektivitását vagy az Alcoával szembeni hűségét személyes érdek befolyásolja. Kerüljenek minden olyan helyzetet, amely tényleges vagy látszólagos összeférhetetlenséget teremt. Olyan ügyletben, ahol a dolgozó, családtagja vagy közeli barátja pénzügyileg érdekelt, a dolgozó nem képviselheti az Alcoa érdekeit. Tilos minden olyan dolgozói cselekedet, melynek célja személyes előny elérése, rokon vagy közeli barát előnyhöz juttatása. A dolgozóknak jelenteniük kell az Alcoa jogtanácsosának minden olyan helyzetet, amely összeférhetetlenségnek tűnhet. Ügyletekkel kapcsolatos magatartás (Hivatkozás: Üzleti viselkedési szabályzatok) Semmilyen pénzeszköz, vagyontárgy, szolgáltatás vagy más értéket képviselő tárgy nem vehető át és nem fi zethető ki,, ha az törvényellenesen vagy bármilyen olyan célra kerül felhasználásra, amely az ügyletet igazoló vagy alátámasztó dokumentációban leírtaktól eltér. Ajándékok, szórakoztatás (Hivatkozás: Üzleti viselkedési szabályzatok) Sok iparágban illetve országban elfogadott gyakorlat az üzleti kapcsolatok megerősítésére ajándékok adása, vagy a partner szórakoztatása. Az Alcoa az egész világon egyértelmű álláspontot képvisel ezzel kapcsolatban: semmilyen ajándék, szívesség vagy szórakoztatás nem fogadható el, ha ténylegesen vagy akár csak látszólagosan kötelezettséget ró arra a személyre, aki kapja. Minden körülmények között szigorúan tilos pénzbeli ajándék vagy készpénzellenértékű ajándék elfogadása és adása. Fő szempontok u Kerüljék az összeférhetetlenséget és azonosítsák azokat a helyzeteket, ahol ilyen előfordulhat. u Ne fogadjanak el ajándékokat, szívességet vagy meghívást szabadidős programra, ha az törvényellenes, vagy ha úgy tűnik, hogy az bármiféle kötelezettséget ró arra a személyre, aki kapja. u Kizárólag biztonságos, megbízható termékeket és szolgáltatásokat vegyenek igénybe és szolgáltassanak. u Tartsák tiszteletben versenytársainkat, ne alkalmazzanak tisztességtelen üzleti gyakorlatokat versenytársaink kárára. u Se hivatalos, se nem hivatalos beszélgetést ne folytassanak versenytársainkkal árakról, piacokról, termékekről, vagy gyártási- és készletszintekről. u Tisztességes módon gyűjtsék, védjék és használják fel a versenytársakra, szállítókra és üzletfelekre vonatkozó információkat. u A termékek gyártása és előállítása a szerződés feltételei szerint történjék. u Termékeinket és szolgáltatásainkat becsületes, korrekt módon értékesítsék. u Ne kompromittálják értékeinket haszonszerzés céljából. ALCOA ETIKAI KÓDEX 9

14 PŘÍRUČKA ETIKAI KÓDEX CHOVÁNÍ OBSAH A vállalat dolgozói elfogadhatnak vagy adhatnak ajándékot, szívességet vagy szórakoztásra vonatkozó meghívást, ha teljesül az összes, alábbiakban felsorolt feltétel: u Nem törvénysértőek, illetve nem sértik meg a másik fél vállalatának szabályait. u Összhangban vannak az adott országban és iparágban szokásos üzleti gyakorlattal. u Megfelelően kapcsolódnak az üzleti kapcsolatokhoz. u Nem kerülnek túl sokba és összhangban vannak az üzletág érvényes irányelveivel. u Nem tekinthetőek vesztegetésnek, lefi zetésnek vagy helytelen befolyásolásnak. u A tények nyilvánosságra kerülése nem zavarná sem a vállalatot, sem a dolgozót. u Semmilyen más módon nem sértik üzleti értékeinket vagy etikánkat. Ha Önnek olyan ajándékot ajánlanak fel, amely bármi módon nem tesz eleget a fentiekben felsorolt feltételeknek, akkor udvariasan vissza kell azt utasítania. Lehetnek esetleg kivételes esetek, pl. az ajándék nyilvános átadása, ahol nincs mód a visszautasításra, illetve van néhány olyan ország, ahol a kulturális normák nem adnak módot arra, hogy az ajándékot úgy utasítsuk vissza, hogy ne tűnjünk udvariatlannak. Ilyen esetekben elfogadhatják az ajándékot, de azonnal át kell adniuk az Alcoának. Minden esetben tilos személyes ajándékot, szívességet, szórakoztatást vagy bármilyen szolgáltatást kérni. Az ajándék adásával kapcsolatos konfl iktusok megelőzése érdekében nagy segítséget jelenthet, ha az üzleti kapcsolat indulásánál tisztázzuk, mi az, ami nem megengedett. Korrekt verseny és trösztellenesség (Hivatkozás: A trösztellenes törvények betartására vonatkozó szabályzat) Az Alcoa meggyőződése, hogy a tisztességes és nyílt verseny kedvező az üzletfelek, a fogyasztók és az egész társadalom számára. A világon mindenütt rákényszerülnek a vállalatok arra, hogy agresszív, de korrekt módon végezzék tevékenységeiket. Sok országban van érvényben versenykizárási vagy trösztellenes törvény, melynek célja, hogy ezen a területen a személyes és társasági viselkedésnek bizonyos normákat szabjon és ezeket a normákat betartassa. Az ilyen jellegű törvények megsértése komoly büntetést vonhat maga után a vállalat vagy a személy részére is. Az Alcoa mindenben betartja ezeket a törvényeket. A törvények betartása a következő irányelvek betartását is magában foglalja: u Az Alcoa képviselői nem beszélhetnek, és nem köthetnek sem hivatalos, sem nem hivatalos megállapodást a versenytársakkal az árakról és az árakat érintő dolgokról, gyártási szintekről, készletszintekről, ajánlatokról vagy a termelés, az értékesítési területek megosztásáról, a termékekről vagy a szállítókról. Jó általános szabálynak tekinthető, hogy ne találkozzunk a versenytársakkal. u Sok helyen a törvényi szabályozás nem ad rá módot, hogy a vevőkkel vagy a beszállítókkal olyan megállapodásokat kössenek, amelyben meghatározzák a termék eladási árát, esetleg korlátozzák a vevőnek a termékek eladására vonatkozó jogát vagy a termékek eladásának feltételeként szabják meg más Alcoa termékek megvásárlását. u Az üzleti kapcsolatok felbontásával, illetve egy termék árának megállapított szint alá csökkentésével kapcsolatos döntéseket helyi törvények korlátozhatják. Mivel a versenytársakkal és a monopolhelyzettel kapcsolatos kérdések többsége nagyon specifi kus, ezért ez az a terület, ahol feltétlenül meg kell keresnie az Alcoa jogtanácsosát, ha úgy érzi, hogy útmutatásra lenne szüksége. 10 ALCOA ETIKAI KÓDEX

15 PŘÍRUČKA PROGRAM ETIKY A ETIKAI DODRŽOVÁNÍ KÓDEX PRAVIDEL SPOLEČNOSTI CHOVÁNÍ ALCOA Az Alcoa adatainak közlése (Hivatkozás: Adatvédelmi szabályzat) Amennyiben a külső szállítókkal és az üzletfelekkel való információmegosztást nem tiltja a törvény, a vállalat vagy az üzleti gyakorlat, az Alcoa abban az esetben támogatja az információk megosztását, ha az termékeink minőségének vagy használatának jobbá tételét képes szolgálni. Ha bizalmas jellegű Alcoa információt adnak meg másoknak, gondoskodjanak róla, hogy készüljön írásos titoktartási megállapodás, és hogy megfelelő lehetőségek legyenek az információáramlás ellenőrzésére. A versenytársakra vonatkozó adatok gyűjtése és felhasználása Az Alcoa dolgozói kizárólag törvényes módon szerezhetnek adatokat másokról. Tilos az Alcoa dolgozóknak illegális vagy nem etikus eszközökkel más vállalatokról adatokat, információkat szerezni. Írásos engedély nélkül ne mondják el a beszállítók vagy a vevők bizalmas jellegű adatait az Alcoán kívül álló személyeknek. Ha adatvédelemre vonatkozó szerződés van érvényben, akkor biztosítsák az abban foglalt feltételek betartását. Ne lopjanak és ne használjanak fel illetéktelen módon titkos kereskedelmi információkat. Ne javasolják másoknak vagy kérjenek meg másokat arra, hogy üzleti titkokat áruljanak el, és egyáltalán ne tegyék ezt olyan új dolgozók esetében, akik korábban a versenytársaknál dolgoztak. Részvétel szakmai szervezetekben és konferenciákon Az Alcoa dolgozói részt vehetnek szakmai szervezetekben és üzleti konferenciákon. Az ilyen alkalmak gyakran a versenytársakkal való kapcsolatot jelentenek. Ha a szervezet vagy a konferencia lehetőséget teremt indokolt és szabályszerű üzleti megbeszélésekre, akkor megengedett, sőt támogatott a részvétel. Az üzleti egység vagy a csoport elnökének, illetve a végrehajtó bizottságnak az engedélye szükséges minden olyan megbeszélésen való részvételhez, ahol valószínűsíthetően a versenytársak is jelen lesznek. A versenytársakkal fenntartott kapcsolatok során mindig be kell tartani a korrekt verseny és a trösztellenes törvények előírásait (lásd az útmutató Korrekt verseny és trösztellenesség c. pontját). A kapcsolatok korlátozódjanak olyan helyzetekre, amelyek nem sértik meg a törvényt, és még csak a látszatát sem keltik a vonatkozó törvények megsértésének. Ha a beszélgetés során nem megfelelő vagy esetlegesen nem megengedett dolgokra terelődik a szó, akkor kérjék, hogy fejezzék be azt a témát. Ha erre nem kerül sor, hagyják el a megbeszélés helyszínét. Mindkét esetben azonnal értesítsék az Alcoa jogtanácsosát a megbeszélésről és arról, hogy milyen téma került terítékre. Egyes kereskedelmi szervezetek jellege lehet olyan is, hogy részvétel előtt speciális tanfolyam elvégzése szükséges. Erről kérjék ki az Alcoa jogtanácsos véleményét. Bizonyos esetekben a jogtanácsosnak kell részt vennie ott Ön helyett. Kapcsolat a vevőkkel (Hivatkozás: Minőségügyi szabályzat) Az Alcoa elszántan és becsületesen harcol az üzletért. Vevőinket nagyra tartjuk, és tisztességesen bánunk velük. Tartózkodjanak a termékek, szolgáltatások vagy az árak hamis színben való feltüntetésétől. Versenytársak ajánlatairól ne tegyenek a valóságnak nem megfelelő kijelentéseket. Az Alcoa gyakran ad ki tanúsítványt a minőségellenőrzési követelmények, a vizsgálati eljárások és a vizsgálati adatok megfelelőségéről. Minden ilyen tanúsítványnak helyesen kell tartalmaznia az elvégzett tevékenységeket és a kapott eredményeket. Ne adjanak ki hamis, félrevezető vagy nem korrekt tanúsítványokat. Az Alcoa nem változtatja meg a termék vagy szolgáltatás tervezési vagy anyagspecifi kációját, és nem használ fel más összetevőket, csak akkor, ha erre a vevő egyértelmű engedélyt ad, vagy a szabályok, esetleg a kereskedelmi gyakorlat ezt lehetővé teszik. Az Alcoa kizárólag a vonatkozó országos előírásoknak és szabályoknak megfelelő, biztonságos termékek és szolgáltatások nyújtását támogatja. ALCOA ETIKAI KÓDEX 11

16 PŘÍRUČKA ETIKAI KÓDEX CHOVÁNÍ OBSAH Üzleti kapcsolatok a kormánnyal A Honvédelmi Minisztériummal vagy egyéb kormányzati szervekkel folytatott üzleti kapcsolatok függetlenül attól, hogy közvetlen vagy közvetett a kapcsolat nem mindig ugyanolyanok, mint a más vállalatokkal lebonyolított üzleti kapcsolatok. A kormányokra esetleg más szabályok lehetnek érvényben, mint a magántulajdonú vállalatokra. Előfordulhatnak, hogy a vállalatoknál jól bevált gyakorlatok nem alkalmazhatók a kormányszervekkel folytatott üzleti kapcsolatokban. Ezekben a kérdésekben a vállalat hozzáértő szakemberei nyújthatnak segítséget. Szállítói kapcsolatok Minden beszerzési döntés arra alapozódjon, hogy az Alcoa ennek eredményeként a legjobb értéket kapja. Az áruk és szolgáltatások beszerzését kizárólag az ár, a minőség, a teljesítmény és megfelelőség alapján szabad végezni. Az árubeszerzéssel kapcsolatos helyes magatartás részét képezik az alábbiakban felsoroltak: u Alkalmazzanak meglévő, az egész társaságra vagy regionális beszállításra vonatkozó (előnyt biztosító) szerződéseket. u Ha nincs előnyt biztosító szerződés, akkor kérjenek be több ajánlatot. u Ellenőrizzék a szállító pénzügyi és jogi helyzetét. u Rendszeresen ellenőrizzék a minőséggel és a szolgáltatással kapcsolatos felvetéseket. u Gondoskodjanak róla, hogy a beszerzési megállapodások egyértelműen tartalmazzák a szerződés keretében biztosítandó szolgáltatásokat és termékeket, a fi zetés alapját és az alkalmazandó díjazást. u Ellenőrizzék, hogy a számlák egyértelműen és helyesen tükrözzék a leszállított árukat és szolgáltatásokat. u Kerüljék a kölcsönös megállapodásokat vagy szívességeket. Az Alcoa által az áruk és a szolgáltatások ellenértékeként kifi zetett árnak tükröznie kell a kapott áru vagy szolgáltatás értékét. Kifi zetés csak annak a személynek vagy vállalkozásnak teljesíthető, amely ténylegesen szállítja az árukat vagy szolgáltatásokat, és csak a szállító saját országában, illetve az áru vagy szolgáltatás eladási helyén hacsak a jogtanácsos engedélyt nem ad ettől eltérő végrehajtásra. Az Alcoa, ha a tudomására jut, nem dolgozik olyan szállítókkal, akikre az alábbi állítások valamelyike igaz: u Nem biztonságos termékeket vagy szolgáltatásokat biztosítanak. u Megsértik a törvényeket vagy a szabályokat. u Gyermekmunkát vagy kényszermunkát alkalmaznak. u A dolgozók fegyelmezésére fi zikai büntetést alkalmaznak, függetlenül attól, hogy a helyi törvények erre esetleg módot adnak. Pénzmosás (Hivatkozás: Alcoa korrupcióellenes törvényességi szabályzat) A pénzmosás azt a folyamatot jelenti, amelynek során egyének vagy jogi személyek törvénytelenül szerzett pénzeszközök elrejtésére, illetve más módon törvényesnek való feltüntetésére tesznek kísérletet. Az Alcoa nem tűri el, nem segíti elő és nem támogatja a pénzmosást. Két különös fi gyelmet érdemlő területet jelent a szokatlan fi zetési módok kérése, illetve a működése során láthatóan nem tisztességesen eljáró vevő. Ügyeljünk a következőkre: u Készpénzben, utazási csekkben vagy ismeretlen harmadik fél által kiállított csekkel történő fi zetés kérése u Túlságosan összetett kifi zetési módozatok u A tranzakcióban nem érdekelt országokból vagy országokba irányuló, szokatlan átutalások u A nyilvántartási követelmények teljesítését láthatóan kerülő vevők u Korábban pénzmosással vagy adócsalással kapcsolatba hozott helyszínekre vonatkozó tranzakciók 12 ALCOA ETIKAI KÓDEX

17 PŘÍRUČKA PROGRAM ETIKY A ETIKAI DODRŽOVÁNÍ KÓDEX PRAVIDEL SPOLEČNOSTI CHOVÁNÍ ALCOA Mit tegyen? 1. kérdés: Egyik versenytársunk kereskedője és én jó barátok vagyunk. Előfordul, hogy marketingtervekről is beszélgetünk. Vagy inkább hallgatnom kellene ezekről? Válasz: Igen. Ön olyan bizalmas információkat hoz mások tudomására, amelyek kidolgozására az Alcoa időt és pénzt áldozott. Az ilyen beszélgetés a trösztellenes törvények megszegésének is minősülhet, mivel ezek tiltják a marketing stratégia és az árak megbeszélését. Beszélgessenek inkább valami másról. 2. kérdés: Nemrégiben egy konferencián én képviseltem előadóként az Alcoát. A konferencia szponzora köszönetképpen egy csekket adott nekem. Megtarthatom a csekket? Válasz: Nem. Az Alcoa alkalmazottai semmilyen esetben nem fogadhatnak el ajándékként készpénzt, csekket vagy más készpénznek megfelelő eszközt, például pénz- vagy ajándékutalványt. A legokosabb, ha megköszöni a szponzornak az ajándékot, ismerteti az Alcoa ajándékokkal kapcsolatos szabályait, és visszaadja a csekket. 3. kérdés: Szakmai kiállításra megyek. Elmehetek a versenytárs pavilonjához? Válasz: Igen. Odamehet a pavilonhoz, és bármilyen nyilvánosan terjesztett anyagot elhozhat. Ha bárkivel szóba áll azonban a pavilonban, azonosítania kell magát az Alcoa alkalmazottjaként, és kerülnie kell az üzleti tevékenységgel kapcsolatos beszélgetést. 4. kérdés: A testvéremnek vállalkozása van, és szeretne az Alcoa szállítója lenni. Odairányíthatom az Alcoa valamelyik vezetőjéhez? Válasz: Igen. Ahhoz a személyhez irányíthatja a testvérét, akit esetleg érdekel a testvére terméke vagy szolgáltatása. A felettesével és a beszerzéssel kapcsolatban a döntést meghozó munkatárssal azonban közölnie kell a rokoni kapcsolatot. A szállítók kiválasztásánál alkalmazott normál Alcoa-eljárásokat kell alkalmazni, nehogy úgy tűnjön, a testvére különleges elbírálásban részesül. 5. kérdés: Az Alcoa egyik beszállítója küldött nekem egy nagy doboz mogyorót és édességet az ünnepekre. Én nem kértem, hogy bármit is adjon. Már korábban megállapodtunk abban, hogy ezzel a beszállítóval dolgozunk még egy évet, tehát az ajándék nem befolyásolta a döntésemet. Megtarthatom a mogyorót és az édességet? Válasz: Megtarthatja a mogyorót és az édességet, ha megosztja munkatársaival, nehogy úgy nézzen ki, hogy Ön különleges bánásmódot fogadott el. Ezután pedig keresse meg a beszállítót, és mondja el neki, hogy bár értékeli a fi gyelmességét, a jövőben nem fogadhat el ajándékokat. 6. kérdés: Hallottam, hogy beszállítóinktól ajándékokat kérünk a helyi közösségben működő jótékonysági szervezet megsegítésére. Elfogadható gyakorlatnak számít az ilyen? Válasz: Nem. Semmilyen körülmények között nem elfogadható ajándékot vagy szívességet kérni. Nem akarjuk, hogy a velünk kapcsolatban álló vállalkozók azt gondolják, hogy az ajándék adásától függ az ő üzleti kapcsolatuk az Alcoával. 7. kérdés: Észrevettem, hogy az általunk szállított termék néha nem felel meg a szerződéses specifi kációnak. Ha nem gyakran fordul elő, akkor megengedhető? Válasz: Nem. Nagyon fontos az Alcoa jó hírneve. A vevőink azt várják a termékeinktől, hogy mindig teljesítsék az ő előírásaikat. Azonnal mondja el ezt a megfi gyelését a művezetőjének. Ha nem szívesen tenne ilyet, vagy tőle nem kap kielégítő választ, hívja az Etikai és tanácsadó telefonvonalat. ALCOA ETIKAI KÓDEX 13

18 ETIKAI PŘÍRUČKA KÓDEX CHOVÁNÍ OBSAH Az üzleti erőforrásaink kezelésére vonatkozó magatartás Az Alcoa részvényesei bíznak bennünk, hogy helyesen szerezzük be, használjuk és védjük a vállalat eszközeit, és tiszteletben tartjuk mások vagyonát és jogait. A vállalati eszközök felelősségteljes használata (Hivatkozás: Üzleti viselkedési szabályzatok) Minden dolgozó kötelessége, hogy védje a vállalat eszközeit, pl. berendezéseit, készleteit, segédanyagait, pénzét és adatait. Kezeljék a vállalat eszközeit ugyanolyan gonddal, mint a sajátjukat. A vállalti erőforrásokat kizárólag az üzleti tevékenységek céljára vegyék igénybe. Tilos a lopás, csalás, sikkasztás elkövetése, illetve a vállalati vagyon helytelen használata. Nyilvántartások kezelése Az Alcoa információit és adatait a társaság eszközének kell tekinteni. Az információ sokféle formában létezhet: pl. dokumentum, fájlok, grafi konok és adatbázisok formájában, tárolása pedig történhet papíron, elektronikus formában vagy fi lmen. Osztályozzák helyesen és kezeljék gondosan a vállalat bizalmas, kényes és titkos információit. Gondoskodjanak az információk védelméről, amikor nem használják azokat. Az adatmegőrzési és adatmegsemmisítési irányelveket az Alcoa adatmegőrzési ütemezés c. dokumentuma (Alcoa Records Retention Schedule) tartalmazza. Ne feledjék, hogy bizonyos esetekben hosszabb megőrzési idő lehet az előírás, ha pl.: u Az üzletág, a kiszolgáló szervezet, vagy az adott ország a vállalati irányelvekben meghatározottnál hosszabb megőrzési időt ír elő. u Reklamáció, vita, kivizsgálás vagy bírósági eljárás van folyamatban vagy ilyet terveznek u Az Alcoa Inc. adózási éve még nincs lezárva és emiatt a szokásosnál hosszabb megőrzési időre lehet szükség. Ne semmisítsenek meg hivatalos vállalati dokumentumokat az előírt megőrzési idő lejárta előtt; ha azonban a dokumentumok már nem használhatóak üzleti célokra, akkor meg kell őket semmisíteni. Belső vagy nem publikus információk Fő szempontok u Saját előny megszerzésére ne használják fel a belső vállalati információkat, és másoknak se adjanak ilyen információkat. u Ne használják a vállalat erőforrásait személyes haszonszerzésre vagy bármilyen az üzletmeneten kívüli célra. u Jelöljék meg és védjék a vállalat bizalmas információit és üzleti titkait. u Ne használják a vállalat erőforrásait szexuálisan kétértelmű, utálatot vagy erőszakot keltő, szerencsejátékot, kábítószerek terjesztését, fegyverhasználatot vagy illegális kereskedelmet elősegítő elektronikus anyagok küldésére, fogadására, elérésére és kimentésére. u A vállalat könyveibe, nyilvántartásába ne vigyenek be hamis, félrevezető vagy hiányos adatokat. (Hivatkozás: Bennfentes kereskedésre vonatkozó szabályzat) Az Alcoa nyíltan közli adatait a dolgozóival. Időnként előfordulhat, hogy olyan bizalmas információk birtokába jutunk, amelyek még nem nyilvánosak a befektetők számára. Az ilyen információk között lehetnek olyan jelentősek vagy értéket hordozók, amelyek a befektetők számára fontosak lehetnek pl. Alcoa részvény vásárlására, eladására vagy megtartására vonatkozó döntések meghozatalánál. Példák az ilyen jellegű információkra: u A lehetséges üzleti ügyletekkel, például egyesülésekkel, cégek vásárlásával vagy értékesítésével, közös vállalkozásokkal kapcsolatos információk u Pénzügyi eredmények, vagy az osztalék mértékének megváltozása 14 ALCOA ETIKAI KÓDEX

19 PŘÍRUČKA PROGRAM ETIKY A ETIKAI DODRŽOVÁNÍ KÓDEX PRAVIDEL SPOLEČNOSTI CHOVÁNÍ ALCOA u Fontos változások a vezetőségben u Fontos nyersanyag hiánya vagy felfedezése u Jelentős termékfejlesztések vagy a gyártási folyamat továbbfejlesztése u Jelentős ügyfél vagy szállító megszerzése vagy elveszítése u Nagyobb per vagy hatósági vizsgálat u Egyéb olyan információ, amely pozitív vagy negatív módon befolyásolhatja az Alcoa részvények vagy más részvények árait Személyes előnyszerzésre ne használják fel a bizalmas információkat. Értékpapírokkal ne kereskedjenek lényeges belső információk alapján. Másoknak ne adjanak belső információkat. A dolgozók vehetnek és eladhatnak Alcoa részvényeket vagy élhetnek a részükre biztosított opciós joggal, illetve részvényeket vihetnek be vagy vonhatnak vissza az Alcoa részvényalapjaiba vagy alapjaiból bármelyik vállalati megtakarítási vagy egyéb kedvezményes rendszer részeként, amennyiben nem rendelkeznek lényeges belső információval. Ha nem biztosak benne, hogy Önök ismernek-e belső vagy nem publikus vállalati információkat az adott időpontban, akkor kérdezzék meg közvetlen vezetőjüket vagy az Alcoa jogtanácsosát. Azért, hogy még a látszatát is kerüljék annak, hogy Önök belső vagy nem publikus információk alapján kereskednek, ne kereskedjenek az Alcoa értékpapírjaival a negyedéves vagy egyéb, Önökre vonatkozó tilalmi időszakokban. Még olyan helyzetben is tanácsos legalább 24 órát várniuk a kereskedéssel a belső információ nyilvánosságra hozatalát követően, hogy a piacnak legyen módja az információ felszívására és kiértékelésére, ha hivatalosan nem érvényes Önökre tilalmi időszak. A nyilvántartások és jelentések pontossága (Hivatkozás: Üzleti viselkedési szabályzatok) (Hivatkozás: Alcoa korrupcióellenes törvényességi szabályzat) A befektetők számítanak arra, hogy az Alcoa pontos információkkal dolgozik, és pontos információkat biztosít számukra, hogy jó döntéseket hozhassanak. Minden Alcoas dolgozónak sokféle üzleti információt, adatot kell helyesen nyilvántartania. Minden vállalati könyvnek, feljegyzésnek és számlának pontosan kell tükröznie a tranzakciókat és eseményeket. Ezeknek a feljegyzéseknek és nyilvántartásoknak meg kell felelniük egyrészt az általánosan elfogadott számviteli elveknek, másrészt az Alcoa belső kontroll rendszerének. Példák a nem megengedett tevékenységekre: u Olyan alapok vagy eszközök nyilvántartásának elhanyagolása vagy nem közlése, amit nyilván kell tartani u Költségelszámoláson, munkaidő-nyilvántartáson vagy egyéb jelentésen hamis adatok feltüntetése u Nem valós minőségi vagy munkabiztonsági eredmények közlése u Hamis értékesítés bejegyzése vagy az értékesítés tényleges időszakán kívüli bejegyzése u A források és eszközök alul- vagy felülértékelése u Aktuális költségnek minősülő tételek bevitelének késleltetése u Ügyletek valós jellegének elfedése u A vállalati juttatási programokkal kapcsolatosan pontatlan vagy félrevezető információk megadása Ellenőrizzék, hogy az Önök által készített vagy aláírt minden anyag pontos és igaz-e. ALCOA ETIKAI KÓDEX 15

20 PŘÍRUČKA ETIKAI KÓDEX CHOVÁNÍ OBSAH Nyilvánosságra hozatal (Hivatkozás: Pénzügyi kommunikációs szabályzat) Biztosnak kell lennünk abban, hogy az Alcoa által a kormányhivataloknak benyújtott, illetve más módon nyilvánosságra hozott jelentésekben és dokumentumokban szereplő információk teljesek, korrektek, pontosak és időben helyesek. Ez a kötelezettség az összes alkalmazottra vonatkozik, beleértve a pénzügyi vezetőket is, akinek feladatköréhez bármilyen módon például a közleményben szereplő információk megfogalmazásával, áttekintésével, aláírásával vagy hitelesítésével hozzátartozik az ilyen jelentések készítése. Az összes részvényesnek és a pénzügyi közösség minden egyéb tagjának egyenlő helyzetben kell lennie a lényeges információkhoz való hozzáférést illetően. Szellemi javak (Hivatkozás: Üzleti viselkedési szabályzatok) Az Alcoa értéknek tekinti az új termékeket, üzleti elképzeléseket, koncepciókat és minden, általunk előállított adatot és információt. Ha nem azonosítjuk vagy egyéb módon nem védjük ezeket a szellemi termékeket, akkor az Alcoa azt kockáztatja, hogy elveszíti az ezekkel kapcsolatos jogait és az ezek által kínált versenyelőnyöket. A nem megfelelő vagy a nem engedélyezett nyilvánosságra hozatal kerülésével védjék az Alcoa szellemi javaihoz kapcsolódó jogait. Védjék a szellemi javakat az illegális vagy helytelen használattal szemben olyan módon, hogy gondoskodnak az ilyenek megfelelő termék vagy szolgáltatási védjeggyel való megjelöléséről, illetve a szerzői vagy szabadalmi jogra vonatkozó megjegyzés elhelyezéséről. Hozzák a vezetés tudomására a munkaidőben és/vagy a vállalat információinak vagy erőforrásainak használatával kifejlesztett újításokat, hogy a vállalat dönthessen arról, hogy kér-e hivatalos védettséget rá. Az Alcoa tiszteletben tartja és méltányolja mások szellemi javakkal kapcsolatos jogait. Mások szabadalmát kizárólag licenc vagy az Alcoa jogtanácsosa engedélyének megszerzését követően használjuk. Szerzői jogvédelem alatt álló anyag A szerzői jogi törvények sok olyan anyagot védenek, amelyeket fel kell használnunk a munkánkhoz. Mások szerzői jogvédelem alatt vagy tulajdonában álló anyagait nem másolhatjuk, forgalmazhatjuk és nem módosíthatjuk, csak akkor, ha erre van előzetes írásos engedélyünk. Példák az általában szerzői joggal védett anyagokra: u Számítógépes szoftver u Hang- és videofelvételek u Könyvek, újságok, üzleti folyóiratok u Előadások anyagai, oktatások anyagai u Vezetési és folyamatmodellek Az Alcoa megszerezte a jogot arra, hogy sokféle nyomtatott kiadványról fénymásolatot és elektronikus másolatot készítsen. Az Alcoa megvásárolt licencjogai is fénymásolatok és digitális (elektronikus) másolatok készítésére vonatkoznak. Licencjogaink nem terjednek ki számítógépes szoftver, hanganyagok, videoanyagok, fényképek és egyéb osztályokba sorolt, szerzői joggal védett anyagok másolására. További útmutatást a jogtanácsos tud adni. 16 ALCOA ETIKAI KÓDEX

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Messer Csoport - Etikai kódex

Messer Csoport - Etikai kódex Messer Csoport - Etikai kódex Tartalomjegyzék 1. Vállalati jövőkép Etikai kódex... 3 2. Emberi jogok - gyermek-/kényszermunka - diszkrimináció tilalma... 3 3. Kartell- és versenytilalom... 4 4. Nemzetközi

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója KÓDEX ETIKAI 2015 Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója 2 Bevezet A Magyar Posta nemzeti közszolgáltatóként 1867 óta lát el postai tevékenységet.

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Üzenet William Meaney vezérigazgatótól Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Telekom!" === Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás

Részletesebben

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Hungarian A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Az otthoni és közösségi gondozó (HACC) szolgálat széleskör támogatást nyújt törékeny id s és fogyatékkal él személyeknek, akik továbbra

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra

Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra Magatartási Kódex Xxxxxxxx A Vodafone Magatartási Kódex 1 Munkavégzés Vodafone módra Magatartási Kódex Xxxxxxxx A bizalom minden tevékenységünkben alapvető fontosságú. 2 Magatartási Kódex Xxxxxxxx Üzenet

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a 04 Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények 2.1.1 A törvény betartása

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

A Supplier of the Year

A Supplier of the Year A Supplier of the Year - 2016 Versenyszabályzata 1. Általános versenyfelhívás A verseny célja: Üzleti partneri, beszállítói fontosak a LeasePlan Hungária Zrt-nek (továbbiakban: LeasePlan)! Termékeinek

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez

Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez www.hu.schindl er.com Schindler Hungária Kft. Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez Oldal 1/6 Ezek az Irányelvek szerves részét képezik a Magatartás Kódexnek, és segítenek annak megértésében mit is

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk Üzleti tevékenységünk minden területén a legmagasabb szintű etikai normák szerint dolgozunk Kivételes teljesítményünket etikus magatartással ötvözzük Márkanevünket tisztességre kell alapoznunk ahhoz, hogy

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról (EthicsPoint)

A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról (EthicsPoint) A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonala (EthicsPoint) Bejelentések Általános tudnivalók Bejelentések - Biztonsági tudnivalók Titoktartás és adatvédelem A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE. Kiindulási alapelvek és résztvevők Kezdő kutatóként

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

I. ETIKAI-FEGYELMI KÓDEX A mérnök a műszaki alkotás, létesítmény és tennék (a továbbiakban mű) létrehozásával jelentősen hozzájárul a társadalom anyagi jólétének gyarapításához. Munkája nemcsak a most

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók!

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! conduct Etikai Szabályzat 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! Az Alpiq kiáll a személyes felelősségvállaláson,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ Üzleti ajándékok felajánlása vagy az ehhez való hozzájutás gyakran a megfelelő mód

Részletesebben

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a évi XLVII. Törvény rendelkezéseire

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a évi XLVII. Törvény rendelkezéseire A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a 2008. évi XLVII. Törvény rendelkezéseire Előadó: dr. Papdi Andrea főtanácsos a jogszabály célja a fogyasztók érdekeinek

Részletesebben

Megfelelőségi és etikai Forródrót

Megfelelőségi és etikai Forródrót Megfelelőségi és etikai Forródrót A CRH-nál mindannyian egyetértünk abban, hogy soha sincs jó üzleti ok arra, hogy a rossz dolgot tegyük. Ha valamilyen jogszabályba ütköző, etikátlan vagy veszélyes dolgot

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Az AGC Csoport Etikai Kódexe

Az AGC Csoport Etikai Kódexe Az AGC Csoport Etikai Kódexe Az AGC Csoport Etikai Kódexe A vállalati büszkeséggel párosuló fejlődésért és növekedésért Az AGC Csoport valamennyi tagjának, A környező üzleti világ nem marad változatlan

Részletesebben