KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola"

Átírás

1 KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011 A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 2011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kiadvány az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP / Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Kodolányi János Főiskolán projekt keretében valósul meg.

2 Pályakövetés 2011 A Kodolányi János Főiskola végzett és aktív hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Szerző: Dr. Kontó Gizella Szerkesztette és lektorálta: Dr. Bordás Sándor Nyelvi lektor: ifj. Bordás Sándor A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, arról való másolat készítése a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos! A kiadvány másolása és jogosulatlan felhasználása bűncselekmény. Kiadja a Kodolányi János Főiskola Felelős kiadó: Dr. h. c. Szabó Péter PhD rektor ISSN: Grafikai munkák: Dobó Borbála Nyomdai munkák: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. A Kodolányi János Főiskola Diáktanácsadó és Karrier Iroda kiadványa az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program / Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Kodolányi János Főiskolán projekt keretében. Kodolányi János Főiskola 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. Információ a rendelésről: [ 2 ]

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Előszó A pályakövetés előzményei a Kodolányi János Főiskolán Módszertan Részletes kiértékelés A végzett hallgatók (2008, 2010) elemzése Az aktív hallgatók elemzése (2011) Eredmények Összefoglalás Irodalomjegyzék Mellékletek [ 3 ]

4 1. ELŐSZÓ A Kodolányi János Főiskola hatodik pályakövetéses vizsgálatát tartja kezében az olvasó, mely pályázati pénzből valósult meg. Nagyon fontos eredményeket kaptunk a jelenlegi és korábbi kutatásaink során, melyeket a főiskola vezetése, tanszékvezetői egyesülete több alkalommal tárgyalt és igyekezett beépíteni az oktatási programokba úgy, hogy az oktatás minőségi szintjét emelni tudja. Az oktatás minőségének növelése mellett, a főiskola a hallgatói szolgáltatás fejlesztés javítását is célul tűzte ki, és 2004 óta az alábbi koncepció mellett valósítja meg elképzeléseit, melyet számtalan publikáció és gyakorlati eredmény bizonyít. Először, fontos kérdésnek tartjuk felmérni, és feltárni (folyamatos anonim kutatások keretében), a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók drogszokásait (legális és illegális drogokat egyaránt), valamint egyéb szenvedélybetegségeit (játékszenvedély, internetfüggőség stb.). Erre a Kodolányi János Főiskola két alkalommal is kísérletet tett, melynek eredményeit a terápiás folyamatokban hasznosítsa (lásd: Bordás Sándor -Lisznyai Sándor, Az egészséges felsőoktatásért határon innen és túl, Kodolányi János Főiskola, 2007, valamint: Bordás Sándor Kontó Gizella, Mentálhigiénés kutatás a Kodolányi János Főiskolán, Kodolányi János Főiskola, 2011.). Másodszor fontosnak tartanánk minden felsőoktatási intézményben kiépíteni a mentálhigiénés szolgálatot, amely a hallgató széles körű, lelki problémáival foglalkozik, beleértve a szenvedélybetegségeket is, ahol a hallgató pszichológustól pszichoterápiás támogatást kaphat térítés nélkül. Ez a támogatás a Kodolányi János Főiskolán 2004 óta megvalósul. Harmadszor kiépíteni azt a szakorvosi/szakpszichológusi hálózatot (tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, pszichiáter, neurológus, nőgyógyász, urológus stb.), melyek alkalom adtán a hallgatók segítségére állhatnak egy bonyolultabb pszichoterápiás segítség kapcsán. Ez a feladat a Pszichológia Tanszékek és/vagy Diáktanácsadók (Mentálhigiénés Szolgálat) feladatkörébe kell, hogy tartozzon, ahogy ez a Kodolányi János Főiskolán 2004 óta megvalósul. Negyedszer, publikációs kiadványok elkészítése a kapott kutatási és terápiás eredményekről egyrészt a felsőoktatási intézmény vezetése részére, másrészt a szakma további fejlődése szempontjából. Minőségi oktatást egy felsőoktatási intézmény akkor tud nyújtani, ha kellő fi gyelemmel segíti a hallgató szakmai fejlődését, valamint személyes problémáiban is segítséget nyújt, amennyiben a hallgató igényli azt. Hogy mely területek azok, melyeken hatékony segítségnyújtást várhatnak el a hallgatók a főiskolától, az elvégzett kutatások eredményeiből derülhetnek ki. Dr. Bordás Sándor PhD Tanszékvezető, főiskolai tanár Diáktanácsadó és Karrier Iroda vezetője. [ 4 ]

5 2. A PÁLYAKÖVETÉS ELŐZMÉNYEI A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLÁN Minden intézmény számára elengedhetetlen tudni, mennyit ér a diplomája. A fi a- tal, dinamikusan fejlődő Kodolányi János Főiskola 1992-ben történt megalakulása óta eddig 5 alkalommal követte nyomon végzett hallgatóit abból a célból, hogy reális képet kapjon diplomásainak munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeiről. A következő táblázatok ezeket a felméréseket foglalják össze. Az első felmérés Időpont: ősz között diplomát szerzett Vizsgált populáció: valamennyi hallgató (1362 fő) Felmérés formája: postán küldött kérdőív Válaszadási hajlandóság: A második felmérés 11% (1362 kiküldött kérdőívből 153 értékelhető érkezett vissza) Időpont: tavasz Vizsgált populáció: között diplomát szerzett valamennyi hallgató Felmérés formája: postán küldött kérdőív Válaszadási hajlandóság: A harmadik felmérés A kevés válaszok nem tették lehetővé a reprezentatív értékelést Időpont: között diplomát szerzettek 10%-a Vizsgált populáció: rétegzett mintavétel alapján Felmérés formája: az , illetve postai kérdőív Válaszadási 25% hajlandóság: [ 5 ]

6 A negyedik felmérés Időpont: tavasz 2007-ben, 2009-ben diplomát szerzett, záróvizsgát tett Vizsgált populáció: hallgatók (1978 fő); valamennyi aktív hallgató (5897 fő) Felmérés formája: online standard kérdőíves adatfelvétel Válaszadási Végzettek esetében: 20,1%; aktív hallgatók körében: 16,6% hajlandóság: Az ötödik felmérés Időpont: ősz 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben diplomát szerzett, záróvizsgát Vizsgált populáció: tett hallgatók 25%-a (2342 fő negyede kerekítve 600 fő) Felmérés formája: telefonos standard kérdőíves adatfelvétel Válaszadási hajlandóság: A hatodik felmérés, az aktuális kutatás Végzettek esetében: 50% (a 600 fős mintához 1200 telefonhívás kellett) Időpont: tavasz 2008-ben, 2010-ben diplomát szerzett, záróvizsgát tett Vizsgált populáció: hallgatók (459 fő); valamennyi aktív hallgató (4225 fő) Felmérés formája: online standard kérdőíves adatfelvétel Válaszadási Végzettek esetében: 11,9%; aktív hallgatók körében: 21,7% hajlandóság: A kutatás célja A pályakövetési vizsgálat célja a végzettek munkaerő-piaci helyzetének, munkavállalói tapasztalatainak, munkaerő-piaci elhelyezkedési stratégiájának, a képzési és intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatok fényében történő értékelésének és a végzettek továbbképzési motivációinak feltérképezése. Továbbá az aktív hallgatók munkaerő-piaci, továbbtanulási, képzéssel szembeni elvárásainak, munkaerő-piaci várakozásainak, képzési és elhelyezkedési stratégiájának feltérképezése, valamint a későbbi pályakövetéses vizsgálatok előkészítése. Közvetlen cél, hogy a rendszeres kutatások eredményei olyan adatokhoz juttassák a vezetőket, amelyek felhasználhatóak a képzések munkaerő-piaci relevanciájának fejlesztéséhez, illetve PR információkkal is szolgáljanak a leendő hallgatók meggyőzéséhez. [ 6 ]

7 Hosszú távú cél olyan szervezeti, irányítási módszerek, nyilvántartási és folyamatkövetési rendszerek kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik a munkaerő-piaci előrejelzések szisztematikus megismerését, segítik az intézményt és az egyéneket a gyorsan változó munkaerő-piaci igények és követelmények megismerésében. Továbbá versenyképesebb szolgáltatásokat nyújtva, a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő képzés biztosítása, javítva a diplomás foglalkoztatottsági helyzetet, különösen a pályakezdők terén. Alapvető fontosságú a pályaorientáció segítése, a képzések munkaerő-piaci elvárásokhoz történő igazítása, illetve a minőségbiztosítás terén hasznosuló információs háttér biztosítása. A kutatás tárgya A diplomás pályakövető rendszer kutatás tárgya egyrészt a hallgatói motivációs vizsgálat, mely feltárja a hallgatók munkaerő-piaci, továbbtanulási motivációit, képzéssel szembeni elvárásait, másrészt a végzős, illetve végzett hallgatók pályakövetése, mely feltérképezi a munkaerő-piacra való beilleszkedés sikerességét. A kutatás menete A hallgatói címlista kiépítése A Kodolányi János Főiskola hallgatóinak adatait 2000 óta a Neptun-rendszerben tartja nyilván. A 2011 évi tavaszi diplomás pályakövetéses vizsgálat kijelölt alap populációja a 2008-ben, illetve 2010-ben végzett hallgatók köre, valamint az összes aktív hallgató. Első lépésként így az alap populáció összes eleme elérhetőségének összegyűjtése történt meg a Neptun-rendszerből, egyszerű szűrés segítségével. Online vizsgálatról lévén szó, a címlista kiépítésekor az alapadatokon kívül természetesen a hallgató címe is szerepelt. A felmérésben az felsőfokú szakképzés hallgatóit nem szerepeltettük. Következő lépésként annak ellenőrzése történt meg, hogy teljes-e a címlista, abból a szempontból, hogy mindenki elérhető-e az segítségével. Minden alap-populációban szereplő hallgató, rendelkezett címmel. A harmadik lépés előtt újabb ellenőrzés történt, ezúttal a több adatos személyek kiszűrése valósult meg, annak tudatában, hogy adott kutatásban egy válaszadót csak egyszer célszerű kérdezni. A hiányos, illetve többszörös adattal rendelkezők kiszűrését követően a mintatervező mátrix kialakítása következett. A mátrix a következő kvóta-adatokat tartalmazza: név, nem, Neptun-kód, szak, tagozat, fi nanszírozási forma, lakcím (irányítószám, település, utca házszám), telefon, -cím, diploma megszerzésének dátuma (végzetteknél), évfolyam (aktívaknál) Microsoft Offi ce Excel 2007-es programban. Sajnos a felkérő levél kézbesítésekor kiderült, hogy az címek egy része ilyen-olyan okból kifolyólag nem működik, megszűnt, kézbesíthetetlen a levél. A populáció listája így szűkült, és a felmérés megkezdésekor a kérdőíveket (pontosab- [ 7 ]

8 ban a kérdőív kitöltéséhez szükséges jelszavas linket) csak az elérhető populáció tagjainak küldtük ki. A válaszadási hajlandóság meghatározásánál az elérhető populáció nagyságához való viszonyítást tekintjük mérvadónak. Fontos feladat a jövőre vonatkozóan annak átgondolása, hogy a végzett hallgatóink elérhetőségét, hogyan tudjuk naprakésszé, pontossá tenni. A kérdőív A Kodolányi János Főiskola a 2011-es diplomás pályakövetési felmérését a TÁMOP A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése kiemelt projekt keretén belül készült központi kérdőív alapján valósította meg. A standard kérdőívblokkot saját, intézmény- specifi kus kérdéssorral az aktív hallgatók körében nem, de a végzettek esetében kiegészítette (lásd a Mellékletek című fejezetet). A válaszadási hajlandóság befolyásolása A válaszadási hajlandóság növelésére a Kodolányi János Főiskolának csekély lehetősége kínálkozott. Ajándéktárgyak, sorsolási játékok alkalmazása nem volt kivitelezhető, a kérdőív és a megkeresés formája adott volt, így maradt a felkérő levél és a többszöri emlékeztető levelek tartalmának és formájának igényes megválasztása. A Főiskola rektora maga írta meg a személyes hangvételű felkérő levelet, melyben kiváló érzékkel számolt be arról, micsoda elismerést jelent számára, amikor az üzleti életben, utazási irodákban, külföldi szállodákban, gyermekei iskolájában vagy otthon, a televíziót kapcsolgatva azok az arcok köszönnek rá vissza, akik egykor a Kodolányira jártak vagy még most is oda járnak. A felkérő levél a Rektor Úr fényképét és aláírását is tartalmazta (a rektori felkérő levél megtekinthető a Mellékletben) Az emlékeztető levelek megfogalmazásakor a Főiskola eltért az EvaSys rendszer felkínálta szövegtől és szintén a személyes hangvételű megszólítást részesítette előnyben. Adatfelvétel A Kodolányi János Főiskola az EvaSys felméréskészítő rendszer segítségével végezte el a 2011-es DPR kutatást. 3. MÓDSZERTAN A felmérés során önkitöltős kérdőívet használtunk. A kérdőívek kidolgozásában az Educatio Kht-vel szorosan együttműködő EvaSys felméréskészítő rendszert üzemeltető csapat (VSL Kft.) volt nagy segítségünkre. A TÁMOP pályázat keretében ők együtt kidolgoztak két kérdőívet, amelyet ajánlásul bocsátottak a felsőoktatást [ 8 ]

9 végző intézmények, egyetemek, főiskolák számára. Az EvaSys rendszer nemcsak a kérdőívek webes megjelenítésében nyújt segítséget, hanem elsősorban magát a lekérdezést bonyolítja le. Kezdve a hallgatókhoz/válaszadókhoz intézett felkérő levéltől, az címek alapján történő szétküldésen és többszöri fi gyelmeztető üzeneten át, az adatok összegyűjtéséig, valamint egyszerűbb statisztikák elkészítéséig. A szoftver használatára több oktatást is szerveztek az intézmények számára, készségesen segítettek az elsőtől az utolsó momentumig. Ezúton is köszönjük segítő hozzáállásukat. Tehát, a Kodolányi János Főiskola élt a felkínált lehetőséggel, és a normatíváknak megfelelően két kérdőívet használt - kisebb módosításokkal- a végzett, és az aktív hallgatók lekérdezésére. A Végzett és Hallgatói kérdőívek a mellékletben megtekinthetők. A hallgatókhoz -ben juttattuk el a felkérést, amelyben szerepelt egy belépési kód, hogy felcsatlakozhassanak a kérdőívek kitöltését felügyelő szerverre. Természetesen anonim módon szolgáltatta mindenki az adatokat, a kódokat véletlenszerűen generálta a rendszer, az utólagos beazonosításra nem volt lehetőség. Kérdéseink témakörei a személyi, a tanulmányi és a munkahelyi információkra vonatkoztak. Nemcsak a végzettek körében volt értelmezhető a munkahely vizsgálata, az aktív hallgatók jelentős része is dolgozik a tanulmányai mellett. Rákérdeztünk többek közt olyan területekre, hogy rendelkezik-e munkahellyel, mi a munkakör, beosztás, kapcsolódik-e a végzettséghez, elégedett-e a körülményekkel. Az aktív hallgatók esetében a tanulmányokon túl többek közt annak esélyét kérdeztük, hogy talál-e a végzettségének megfelelő munkát, hol, milyen formában szeretne elhelyezkedni, a későbbiekben folytatná-e tanulmányait. Az elemzés során több esetben összevonásokat alkalmaztunk, hogy áttekinthetők legyenek a magyarázó táblázatok. Ez különösen a szakok kapcsán bizonyult célszerűnek. Ugyanis főiskolánk 25 féle szakot oktat, amit nehéz egyszerűen kezelni, valamint a kicsi hallgatói létszámok, illetve a kevés válasz is ezt az eljárást erősítik. A kiértékelés során a válaszadói létszámadatokat (fő) és a megoszlásokat (%) tüntettük fel. Az egyszerűség kedvéért a százalékos értékeket egészre kerekítettük, és ha valamilyen értékre 0 adódott, a cellát üresen hagytuk. A kereszttáblákban, ahol egyszerre több ismérv szerinti vizsgálatot alkalmaztunk, az együttes értékektől, az átlagoktól való legalább 10 százalékpontos eltérést tekintettük szignifi kánsnak. Válaszadási hajlandóság A teljes vizsgált populáció (2008-ban és 2010-ben végzettek, valamint az aktív hallgatóink) a Neptun rendszerben nyilvántartott elektronikus elérhetőségek alapján 4684 fő. Ebből az aktívak száma 4225 fő, a végzetteké 459 fő. Az ben történő megkeresések sajnos nem jártak mind eredménnyel, számos visszajött [ 9 ]

10 kézbesíthetetlen jelzéssel. Így kiesett az aktív hallgatók 2,7%-a (112 fő), a végzetteknek pedig 21,6%-a (99 fő). Az elérhető populáció tehát az aktív hallgatóink esetében 4113 fő, a végzetteknél pedig 360 fő. A válaszadási hajlandóság meghatározásánál ehhez az elérhető populációhoz viszonyítunk (az alábbi táblázat a teljes populációra is tartalmazza a válaszadási arányokat, melyek értelemszerűen alacsonyabbak). Hallgatók Populáció Elérhető populáció Nem elérhető Minta Válaszadási hajlandóság fő db (%) fő (%) fő teljes populációra (%)/ elérhető populációra (%) aktív (2011) (97,3%) 112 (2,7%) ,1 / 21,7 végzett (2008, 2010-ben) (78,4%) 99 (21,6%) 43 9,4 / 11,9 végzett 2008-ban (73,8%) 59 (26,2%) 22 9,8 / 13,3 végzett 2010-ben (82,9%) 40 (17,1%) 21 9,0 / 10,8 Együtt (95,5%) 211 (4,5%) ,0 / 20,9 A kérdőív kitöltését kérő 4473 elküldött -ből 936 válasz érkezett vissza az elemzési munka megkezdéséig. Aktív hallgatóink közül 893 fő tisztelt meg minket a válaszaival, míg a végzettek közül 43-an. A válaszadási hajlandóság a kimenő és a visszaérkezett kérdőíveket alapul véve 20,9%-os, nem rossz eredmény. Aktív hallgatóknál 21,7%, a végzetteknél 11,9%. Külön vizsgálva a két, központi normatíváknak megfelelően elemzendő végzett évfolyamot, a 2008-ban végzetteknél 13,3%-os, míg a 2010-ben végzetteknél 10,8%-os a válaszadási arány. (Érdekes volna megtalálni az okát, hogy a frissebb diplomásaink miért válaszolnak alacsonyabb arányban, mint a két évvel régebben végzett társaik ). Elérhető populáció Minta Válaszadási hajlandóság Hallgatók fő fő % aktív ,7 végzett (2008, 2010-ben) ,9 Együtt ,9 A 2010-es évbe folytatott hasonló DPR-es felmérés során a válaszadási arányok éppen fordítva alakultak, mint idén: akkor a végzett hallgatóink voltak aktívabbak (20% körüli válaszadási aránnyal), míg az aktív hallgatóink kevésbé (10% körüli válaszadással). Fontos még megjegyezni, hogy a 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatóink [ 10 ]

11 közül kikerült válaszadók száma nagyon alacsony (43 fő), ami az elemzés során a további bontásokat, különböző változók szerinti alcsoport-elemzéseket nem tesz lehetővé, hiszen 100 fő alatt eleve 10% körüli mintavételi hibával kell számolni. Csökkentve a létszámokat (pl. nemek vagy tagozat szerinti bontás), a hiba mértéke tovább nő. Az eredmények extrapolációját, általánosíthatóságát ez a hatás nagyban rontaná. Ezért a végzett hallgatóink esetében kizárólag a teljes válaszadói kör együttes véleményét, attitűdjét vizsgáljuk. Az aktív hallgatók esetében viszont - ahol 893 válaszból dolgozhatunk lehetőség van az alcsoport-elemzésekre is. Reprezentativitás Az adatok érvényességének kapcsán fontos megvizsgálni a reprezentativitást. A legfontosabb változók alapján ezt meg is tettük, ezek a nem, a tagozat és a szak. Amennyiben a populáción, valamint a mintán belüli megoszlások az egyes képzett csoportváltozókra közel egyező értéket mutatnak, az annyit jelent, hogy az adott ismérv szerint reprezentatívnak tekinthető a minta, vagyis az abból levont következtetések nagy valószínűséggel igazak az egész populációra is. Végzettek (2008 és 2010-ben) populáció minta Válaszadási hajlandóság fő % fő % % Nem férfi , ,6 12,5 nő , ,4 11,7 Együtt , ,00 11,9 Végzett hallgatóink esetében a társadalmi nem változóra fennáll a reprezentativitás. Pl. nők aránya a teljes sokaságban 68,9%, míg a mintában 67,4%. Az 1,5 százalékpontnyi eltérés nem okoz jelentős torzításokat. populáció minta Válaszadási hajlandóság fő % fő % % Tagozat nappali 72 20, ,2 22,2 levelező , ,5 9,3 távoktatás 7 1,9 1 2,3 14,3 Együtt , ,00 11,9 A tagozatra nem teljesül a reprezentativitás. A nappalisok a mintában felül-, [ 11 ]

12 (17,2 százalékponttal), a levelezősök pedig alul reprezentáltak (17,6 százalékponttal). A távoktatásban tanult végzettjeink, nagyjából azonos arányban fordulnak elő a mintában, mint az elérhető populációban (0,4 százalékponttal felülreprezentáltak a mintában). Annak ellenére, hogy a válaszadási arány a 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatóink esetében 11,9 %, a nagyon alacsony tényleges válaszok száma miatt (43 db) a további alcsoport-elemzések, nem adnak pontos következtetést a teljes populációra, ezért a reprezentativitás javítására alkalmazható súlyozást nem végeztük el. A szakokat vizsgálva, 2008-as végzőseink esetén 11 féle, míg a 2010-eseknél 21 féle szakon végeztek hallgatóink. Az alacsony válaszadás miatt (43 fő), a szakokat ezért csoportokba rendeztük, az azonos jellegűeket, azonos csoportba, és így vizsgáltuk a reprezentativitást. Az alábbi táblázat felsorolja mindkét évfolyam szakjait (2010-re két oszlopban). Szakok 2008 Szakok 2010 Szakok általános szociális munkás (főiskolai) 1 andragógia (BA/BSc) [ 12 ] 12 kommunikáció és médiatudomány (BA/BSc) 2 angol nyelvtanári (főiskolai) 2 anglisztika (BA/BSc) 13 közgazdász (főiskolai) 3 francia nyelvtanári (főiskolai) 3 angol nyelv és irodalom (főiskolai) 4 gazdálkodás (főiskolai) 4 angol nyelvtanári (főiskolai) 5 idegenforgalmi és szálloda (főiskolai) 6 kommunikáció (főiskolai) 5 francia nyelv és irodalom (főiskolai) 6 francia nyelvtanári (főiskolai) 7 közgazdász (főiskolai) 7 gazdálkodás (főiskolai) 8 művelődésszervező (főiskolai) 9 német nyelvtanári (főiskolai) 10 nemzetközi kapcsolatok (főiskolai) 11 vendéglátó és szálloda (főiskolai) 8 gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 9 germanisztika német szakirány (BA/BSc) 10 idegenforgalmi és szálloda (főiskolai) 11 kommunikáció (főiskolai) 14 művelődésszervező (főiskolai) 15 német nyelv és irodalom (főiskolai) 16 német nyelvtanári (főiskolai) 17 nemzetközi kapcsolatok (főiskolai) 18 nemzetközi tanulmányok (BA/BSc) 19 szociális munka (BA/BSc) 20 t urizmus-vendéglátás (BA/BSc) 21 vendéglátó és szálloda (főiskolai) Ezekből a szakokból az alábbi szakcsoportokat hoztuk létre:

13 Szak-csoportok andragógia angol, német, francia gazdálkodás kommunikáció nemzetközi tanulmányok szociális munka turizmus andragógia (BA/BSc), művelődésszervező (főiskolai) anglisztika (BA/BSc), germanisztika-német (BA/BSc), angol nyelv és irodalom (főiskolai), angol nyelvtanári (főiskolai), német nyelvtanári (főiskolai), francia nyelvtanári (főiskolai), francia nyelv és irodalom (főiskolai), gazdálkodás (főiskolai), gazdálkodás és menedzsment (BA/BSc), közgazdász (főiskolai) kommunikáció és médiatudomány (BA/BSc), kommunikáció (főiskolai) nemzetközi tanulmányok (BA/BSc), nemzetközi kapcsolatok (főiskolai) szociális munka (BA/BSc), általános szociális munkás (főiskolai) turizmus-vendéglátás (BA/BSc), idegenforgalmi és szálloda (főiskolai), vendéglátó és szálloda (főiskolai) A reprezentativitás a szakcsoportok esetén nem áll fenn. Bár a legnagyobb létszámú, gazdálkodás-, és nyelvszakosok, szinte ugyanakkora arányban jelennek meg a mintában is, mint az elérhető populációban (34,7 és 34,9%, ill. 19,7 és 20,9%). A másik két, sok hallgatót tömörítő szakra jelentős eltérések adódtak: a turizmus szakosok 10,4 százalékponttal alul-, a kommunikáció szakosok pedig 14,2 százalékponttal felül vannak reprezentálva a mintában. Nehezítette a szakok vizsgálatát, és a besorolást az a központi normatíva, hogy a szakok specifi kációja tisztán egy szakos képzésekre tartalmaz kódokat, holott ezekben a végzős évfolyamokban még sok kétszakos párosítással adott ki a KJF diplomát. A szakpárokból az elsőként felsoroltat tekintettük a hallgató fő szakjának (pl. angol-kommunikáció esetén az angolt), így tudtunk eleget tenni a központi adatszolgáltatási kötelezettségünknek. Szak-csoportok Elérhető populáció Minta fő % fő % andragógia 23 6,4 2 4,7 angol, német, francia 71 19,7 9 20,9 gazdálkodás , ,9 kommunikáció 49 13, ,9 nemzetközi tanulmányok 17 4,7 - - szociális munka 4 1,1 1 2,3 turizmus 71 19,7 4 9,3 Összesen Aktívak, 2011 tavaszán [ 13 ]

14 Aktív hallgatóink mintája a nemek szerint nem reprezentatív. Alulreprezentáltak a férfi ak (a 28,8%-os elérhető populációs arányhoz képest 18,6%-nyiak vannak csak a mintában), náluk a válaszolási kedv alacsonyabb, mint a nőknél. Felülreprezentáltak a nők: 71,2% helyett 81,4%-át adják az aktív hallgatói mintának. Elérhető populáció minta Válaszadási hajlandóság fő % fő % % Nem férfi , ,6 14,0 nő , ,4 24,8 Együtt , ,00 21,7 A tagozatok szerinti reprezentativitás jónak mondható, bár nem tökéletes. Kissé felül vannak reprezentálva a nappalisok (58,5% helyett 59,6%-át adják a mintának) és a távoktatásban részt vevők (az elérhető populációbeli 15,4% helyett 17,8%), illetve alulreprezentáltak a levelezősök (26,1% populációs megoszlásnál kisebb, 22,6%-os aránnyal). populáció minta Válaszadási hajlandóság fő % fő % % Tagozat nappali , ,6 22,1 levelező , ,6 18,8 távoktatás , ,8 25,2 Együtt , ,00 21,7 Szakok 2011-ben a következő 26 szakon tanulnak aktív hallgatóink: 1 általános szociális munkás (főiskolai) 2 andragógia (BA/BSc) 3 anglisztika (BA/BSc) 4 angol nyelv és irodalom (főiskolai) 11 előadóművész-jazz zongora szakirány (BA/BSc) 12 előadóművész-jazz ének szakirány (BA/BSc) 13 francia nyelv és irodalom (főiskolai) 14 gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 21 német nyelv és irodalom (főiskolai) 22 nemzetközi kapcsolatok (főiskolai) 23 nemzetközi tanulmányok (BA/BSc) 24 pedagógia (BA/BSc) [ 14 ]

15 15 germanisztika német 5 angol nyelvtanári (főiskolai) szakirány (BA/BSc) 6 előadóművész-jazz baszszusgitár 16 idegenforgalmi és szállo- szakirány (BA/BSc) da (főiskolai) 7 előadóművész-jazz dob szakirány (BA/BSc) 17 kommunikáció (főiskolai) 8 előadóművész-jazz gitár szakirány (BA/BSc) 9 előadóművész-jazz szaxofon szakirány (BA/BSc) 10 előadóművész-jazz trombita szakirány (BA/BSc) 18 kommunikáció és médiatudomány (BA/BSc) 19 közgazdász (főiskolai) 20 művelődésszervező (főiskolai) 25 szociális munka (BA/BSc) 26 turizmus-vendéglátás (BA/BSc) Mivel vannak azonos jellegű szakok a felsoroltak között, illetve sok esetben csak a bolognai besorolás miatt tér el az elnevezés (főiskolai vagy BA/BSc), és vannak igen alacsony elemszámú szakok is köztük, ezért ahogy a végzettek esetében is tettük, itt is összevonásokat alkalmaztunk. Aktív hallgatóink esetében a következő szakcsoportokat hoztuk létre: Szak-csoportok andragógia andragógia (BA/BSc), művelődésszervező (főiskolai) angol, német előadóművész gazdálkodás kommunikáció nemzetközi tanulmányok pedagógia szociális munka turizmus anglisztika (BA/BSc), germanisztika-német (BA/BSc), angol nyelv és irodalom (főiskolai), angol nyelvtanári (főiskolai), német nyelvtanári (főiskolai) előadóművész-jazz basszusgitár-, dob-, szaxofon-, trombita-, zongora-, ének szakirány (BA/BSc) gazdálkodás (főiskolai), gazdálkodás és menedzsment (BA/BSc), közgazdász (főiskolai) kommunikáció és médiatudomány (BA/BSc), kommunikáció (főiskolai) nemzetközi tanulmányok (BA/BSc), nemzetközi kapcsolatok (főiskolai) pedagógia (BA/BSc) szociális munka (BA/BSc), általános szociális munkás (főiskolai) turizmus-vendéglátás (BA/BSc), idegenforgalmi és szálloda (főiskolai), vendéglátó és szálloda (főiskolai) [ 15 ]

16 A szakcsoportonkénti reprezentativitás Szak-csoportok Elérhető populáció Minta fő % fő % andragógia , ,9 angol, német 215 5,2 26 2,9 előadóművész 39 0,9 3 0,3 gazdálkodás , ,9 kommunikáció , ,1 nemzetközi tanulmányok 373 9, ,8 pedagógia 52 1,3 - - szociális munka 247 6,0 69 7,7 turizmus , ,4 Összesen ,0 A reprezentativitás a nagyobb létszámokat érintő szakok esetében nagyjából fennáll. A legtöbb hallgatónk turizmus szak-csoporton tanul, ők 1 százalékpontnál kisebb arányban vannak felülreprezentálva a mintában (30,7% helyett 31,4%). Szintén kicsivel felülreprezentált még a gazdálkodás szak (17,9% helyett 18,9%- kal), valamint az andragógia szak (13,7% helyett 15,9%-kal), míg kissé alulreprezentált a kommunikáció szak (15,2% helyett 12,1%-kal). A kisebb szakok esetében 1-2 százalékpontnyi eltérések tapasztalhatók az elérhető populáció arányokhoz képest. Ebben a vizsgálatban tehát a szakok alapján inkább fennáll a reprezentativitás, mint a nemek vagy tagozatok szerint, holott a korábbi évek tapasztalatai éppen ellentétesek voltak. A pontosabb elemzésekhez célszerű a reprezentativitásnak nem megfelelő adatokat korrigálni, ami vagy további megkeresésekkel, lekérdezésekkel, vagy súlyszorzók fi gyelembe vételével lehetséges. Az idő rövidsége és a kapacitások korlátozottsága miatt ebben a vizsgálatban nem éltünk ezekkel a pontosító korrekciókkal. 4. RÉSZLETES KIÉRTÉKELÉS 4.1. A végzett hallgatók (2008, 2010) elemzése A vizsgált két évfolyam végzettjei közül összesen 43 választ tudunk elemezni, bár a válaszadási arány 11,9%-os. Mivel a mintából levont statisztikai következtetések pontossága függ a minta elemszámától is, és minél kisebb a minta elemszáma, annál nagyobb a hiba, ezért a két évfolyamot a kérdések többségében együtt ke- [ 16 ]

17 zeljük. 100 fő válaszadó esetén a becslés hibája már 10%, kisebb elemszámoknál drasztikusan tovább nő. Így az alcsoport-elemzéseket csak 1-1 különösen fontos kérdés esetén kockáztatjuk meg, de felhívjuk a fi gyelmet az általánosíthatóság korlátaira Az elvégzett képzés kezdete, jellemzői A válaszadók 60 százaléka levelező tagozatosok közül került ki (a távoktatásban tanulók aránya csak 2%), és legjellemzőbb a költségtérítéses fi nanszírozási forma (72%). Állami támogatásban minden ötödik válaszoló részesült, illetve 7%-uk mindkét fi nanszírozást kipróbálta. A többség jó átlagos eredménnyel végezte el a szakját (51%), kiválónak senki nem tartotta magát, és csupán 5 százalék volt képes közepesnél gyengébb teljesítményt nyújtani. Az azonos szakos hallgatókhoz hasonlítva, a válaszadók kétharma- [ 17 ]

18 da ugyanolyanra értékeli a tanulmányi eredményét, mint a többieké, 23%-uk ítéli jobbnak, 7%-uk rosszabbnak. A 43 válaszadónak 95%-a nem szerezte meg közvetlenül az abszolutórium után a diplomáját, és csupán 2,4%-uknak sikerült ez fél éven belül. A végzés/abszolutórium évétől nem függ a diploma megszerzésének gyorsasága/lassúsága (a kapcsolat a változók között nem szignifi káns, khi négyzet teszt p=0,157). Mind a 2008-ban, mind a 2010-ben végzettekre fennáll, hogy nagy arányban: 91 illetve 100%-uknak nem sikerült közvetlenül az abszolutórium után diplomához jutniuk! Abszolutórium után közvetlenül megszerezte a diplomáját is? Végzés éve igen nem Összesen (%, fő) ,1 90,9 100 (22 fő) (21 fő) Együtt 4,7 95,3 100 (43 fő) (A válaszok megoszlása %-ban, válaszadási arány 100% = 43 fő) A tantárgyak teljesítése után egy éven belül sikerült diplomához jutnia 2%-uknak, 2 éven belül 12%-uknak, ugyanakkor sajnálatos, hogy a 2008-ban és 2010-ben abszolváltak 85% - a, a felmérés ideje alatt (2011 tavasza) még mindig nem jutott hozzá. [ 18 ]

19 A végzés éve nem befolyásolja jelentősen, hogy hány hónapon belül szerzett diplomát a hallgató (a kapcsolat nem szignifi káns, p=0,571). Sajnos a ban abszolváltak 85%-nak két év nem volt elegendő ehhez, és a mai napig nem szerezték meg a diplomát. A 2010-esek esetében kicsit jobb a kép: 1 éven belül megszerezte 14,3%-uk (2008-asoknál ennyi idő alatt csak 10%-uknak sikerült), de a fennmaradó 85,7%-nak még nincs meg. Az abszolutórium után hány hónappal szerezte meg a diplomáját? Végzés éve 7-12 hó hó 2 évnél több még nincs meg Összesen (%, fő) ,0 10,0 5,0 85,0 100 (20 fő) ,8 9,5 0,0 85,7 100 (21 fő) Együtt 2,4 9,8 2,4 85,4 100 (41 fő) (A válaszok megoszlása %-ban, válaszadási arány 95,3% = 41 fő) A késedelem oka 5%-uk esetében volt a nyelvvizsga hiánya, a többség egyéb körülményre hivatkozott (93%). A késedelem oka és a végzés éve nem mutat szignifi káns kapcsolatot (p=0,582), mindkét évfolyam esetében az egyéb ok vezet (2008-asoknál 90%, 2010-eseknél 95,2%). A nyelvvizsga hiánya évfolyamoktól függetlenül nagyjából 5-5%-ban játszik szerepet. Mi volt a késedelem oka? Végzés éve nyelvvizsga hiánya adminisztratív ok egyéb ok Összesen (%, fő) ,0 5,0 90,0 100 (20 fő) ,8 0,0 95,2 100 (21 fő) Együtt 4,9 2,4 92,7 100 (41 fő) (A válaszok megoszlása %-ban, válaszadási arány 95,3% = 41 fő) A válaszadók 61%-a már a tanulmányai alatt is dolgozott, a végzést követően pusztán abszolutóriummal, diploma nélkül a többségnek sikerült munkát találnia (31,7%), csupán 7%-uk nem lépett ki a munkaerőpiacra a megfelelő okmány hiányában. [ 19 ]

20 A munkaerőpiaci érvényesülésben a diploma hiánya kismértékű problémát jelentett 58,5%-uknak, nagymértékűt 10%-uknak, ugynakkor minden harmadik válaszoló szerint, egyáltalán nem okozott ez nehézséget. A válaszolók 48%-ának van tudomása a KJF-en működő alumni/öregdiák szervezetről, ennek közülük mégis csak minden tizedik a tagja Egyéb felsőfokú tanulmányok A főiskola megkezdésekor a válaszadók 86%-ának nem volt még további felsőfokú végzettsége, akinek igen, az jellemzően felsőfokú szakképzésben (67%) szerezte. A KJF-es tanulmányok alatt,vagy után, egyéb felsőfokú végzettséget, volt hallgatóink 98%-a nem szerzett (az az egy fő, aki mégis, ezt BA/BSc képzésben szerezte). [ 20 ]

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés 1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: 2010. tavaszi on-line felmérés Módszertan Az aktív hallgatók felmérése Vizsgálati populáció: a Szent István Egyetemen alapképzésben, mesterképzésben,

Részletesebben

Pályakövetés 2010 ősz

Pályakövetés 2010 ősz KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA Pályakövetés 2 ősz A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Dr. Kontó Gizella Székesfehérvár, 2 A Kiadvány az Európai Unió támogatásával az Európai

Részletesebben

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA TARTALOM 1. BEVEZET... 1 2. A KUTATÁS LEFOLYTATÁSA... 2 3. VÉGZETTEK FELMÉRÉSE... 4 4. ÖSSZEGZÉS... 8 1. BEVEZET A külföldön

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete

4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete 4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete 4.1 Az elemzés háttere Jelen beszámoló a b) modul eredményeit mutatja be, kari és campusok szerinti bontásban, a 2008-ban és a 2010-ben

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2012

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2012 KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2012 Tartalomjegyzék Előszó... 3 Módszertan... 3 3. Részletes kiértékelés... 5 3.1. A végzett hallgatók (2007, 2009, 2011) elemzése... 5 3.2. Az aktív hallgatók elemzése

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NIK hallgatói motíváció 0 NIK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei

A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei - 2011 1. A kutatás háttere A Szent István Egyetem az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Végzett hallgatók elemzése Készítette: Vásárhelyi Orsolya a ZMNE Karrier Iroda megbízásából 2011. augusztus 1. Alapsokaság 2008-ban 700-an,

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2010 A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 2010 A kiadvány az Európai Unió támogatásával

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2015/2016. tanév

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2015/2016. tanév KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2015/2016. tanév Tartalomjegyzék Előszó... 3 Módszertan... 3 Részletes kiértékelés... 4 A végzett hallgatók (2015, 2013, 2011) elemzése...5 Az Aktívak (2016 tavaszi

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. MÉK_DPR 0_végzett 009, 0, 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 5 5% 5 Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK hallgatói motíváció 0 RKK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Alapsokaság: fő. Hallgatók BKF KMK 10,3% BKF HFTGK 12,1% 60,0% ,0% 100,0% 20,0% 80,0% 40,0% 24,22 63,2 97,2 23, ,2. angol.

Alapsokaság: fő. Hallgatók BKF KMK 10,3% BKF HFTGK 12,1% 60,0% ,0% 100,0% 20,0% 80,0% 40,0% 24,22 63,2 97,2 23, ,2. angol. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3.702 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 10,3% 12,1%,0% 20,0% Esetszám: 592 Válaszadási ráta: 16% Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 212 TAVASZÁN AKTÍV ELSŐ-, MÁSOD- ÉS HARMADIK FÉLÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK KÖRÉBEN 212. TÁMOP-4.1.1/A-/2/KMR-2-4 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Hallgatók Vilmos Katolikus Főiskola Alapsokaság: 1209 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 15,70% 2 4 6 Esetszám: 248 Válaszadási ráta: 20,5% Hallgatók nyelvismerete Az adott

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ VÉGZETT HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK 2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK Sipos Norbert elemző-közgazdász Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal, Marketing Osztály Stratégiai Elemző Iroda A 2013-AS DPR KUTATÁSBA

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

BME Diákközpont tapasztalatai a diplomás pályakövető rendszer működtetéséről

BME Diákközpont tapasztalatai a diplomás pályakövető rendszer működtetéséről BME Diákközpont tapasztalatai a diplomás pályakövető rendszer működtetéséről Szabó Imre Diákközpont igazgató Jogszabály 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 20. (4) A felsőoktatási intézményben

Részletesebben

A felsőoktatási kibocsátás mérése

A felsőoktatási kibocsátás mérése A felsőoktatási kibocsátás mérése Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011.december 7. Veroszta Zsuzsanna PhD 2011 adatai Intézmények Intézményi

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2015-ös Pályakövető vizsgálat a végzettek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen augusztus

Diplomás Pályakövető Rendszer 2015-ös Pályakövető vizsgálat a végzettek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen augusztus Diplomás Pályakövető Rendszer 2015-ös Pályakövető vizsgálat a végzettek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2015. augusztus Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Minőségirányítási Iroda, DPR_V NIK DPR_V NIK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF TAVASZ

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF TAVASZ PEGAZUS DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK A WJLF-EN DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF 2010. TAVASZ AKTÍV HALLGATÓK WJLF TKK KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORT KÉSZÜLT A TÁMOP 4.1.1 PÁLYÁZAT PEGAZUS DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2014-es Pályakövető vizsgálat a végzettek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Július

Diplomás Pályakövető Rendszer 2014-es Pályakövető vizsgálat a végzettek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Július Diplomás Pályakövető Rendszer 2014-es Pályakövető vizsgálat a végzettek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014. Július Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Tóth Lajosné dr. Tuzson Ágnes DPR(A) : a 2010-ben abszolváltak A kérdőív három nagyobb blokkra,

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER BESZÁMOLÓ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.1.1.

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% AMK hallgatói motíváció 0 AMK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = 88 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

Hallgatók EJF M 12,8% EJF P 20,7% 16,1% Esetszám: ,30% 73,60% 84,30% 0, 00% 10,00% EJF M 4,50% EJF P 79,70% 85,20% 7,80% EJF összesen

Hallgatók EJF M 12,8% EJF P 20,7% 16,1% Esetszám: ,30% 73,60% 84,30% 0, 00% 10,00% EJF M 4,50% EJF P 79,70% 85,20% 7,80% EJF összesen Eötvös József Főiskol la Hallgatók Alapsokaság: 96 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: Esetszám: 99 Válaszadási ráta:,7%,0%,8% 0,7% 6,% 0,0% 0,0% 60,0% 80,0% 00,0% Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) Szakmai beszámoló a 2011. évi tavaszi felmérésről a Nyugat-magyarországi Egyetemen Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A kutatásra a TÁMOP

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Módszertani útmutató a Diplomás Pályakövető Rendszer 2012 es tavaszi online kérdőíveinek központi blokkjához Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási

Részletesebben

Frissdiplomások 2011

Frissdiplomások 2011 Frissdiplomások 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a 2008-ban illetve 2010-ben végzettek körében Módszertani összefoglaló Készítette: Kiss László Veroszta Zsuzsanna PhD 2012 február

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje...

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje... Szolnoki Főiskola Személyes kutatás a 2007 2009-ben végzett hallgatók körében 2011. Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12 1. Adatfelvétel módja

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a végzett hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február 1 Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Esetszám: 715 Válaszadási ráta: 17,9% Hallgatók nyelvismerete - Az adott nyelvet legalább alapszinten

Részletesebben

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók)

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Készítette: Pappné Palovics Éva, Tamáska Máté N=249 Vác, 2012. november 30. A kérdőív elsősorban a végzett

Részletesebben

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése 2014-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER FELMÉRÉS KERETÉN

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2014-ben végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2014-ben végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 4-ben végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY 2011 ISBN 978-963-284-221-9 Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Részletesebben