KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola"

Átírás

1 KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011 A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 2011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kiadvány az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP / Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Kodolányi János Főiskolán projekt keretében valósul meg.

2 Pályakövetés 2011 A Kodolányi János Főiskola végzett és aktív hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Szerző: Dr. Kontó Gizella Szerkesztette és lektorálta: Dr. Bordás Sándor Nyelvi lektor: ifj. Bordás Sándor A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, arról való másolat készítése a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos! A kiadvány másolása és jogosulatlan felhasználása bűncselekmény. Kiadja a Kodolányi János Főiskola Felelős kiadó: Dr. h. c. Szabó Péter PhD rektor ISSN: Grafikai munkák: Dobó Borbála Nyomdai munkák: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. A Kodolányi János Főiskola Diáktanácsadó és Karrier Iroda kiadványa az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program / Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Kodolányi János Főiskolán projekt keretében. Kodolányi János Főiskola 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. Információ a rendelésről: [ 2 ]

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Előszó A pályakövetés előzményei a Kodolányi János Főiskolán Módszertan Részletes kiértékelés A végzett hallgatók (2008, 2010) elemzése Az aktív hallgatók elemzése (2011) Eredmények Összefoglalás Irodalomjegyzék Mellékletek [ 3 ]

4 1. ELŐSZÓ A Kodolányi János Főiskola hatodik pályakövetéses vizsgálatát tartja kezében az olvasó, mely pályázati pénzből valósult meg. Nagyon fontos eredményeket kaptunk a jelenlegi és korábbi kutatásaink során, melyeket a főiskola vezetése, tanszékvezetői egyesülete több alkalommal tárgyalt és igyekezett beépíteni az oktatási programokba úgy, hogy az oktatás minőségi szintjét emelni tudja. Az oktatás minőségének növelése mellett, a főiskola a hallgatói szolgáltatás fejlesztés javítását is célul tűzte ki, és 2004 óta az alábbi koncepció mellett valósítja meg elképzeléseit, melyet számtalan publikáció és gyakorlati eredmény bizonyít. Először, fontos kérdésnek tartjuk felmérni, és feltárni (folyamatos anonim kutatások keretében), a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók drogszokásait (legális és illegális drogokat egyaránt), valamint egyéb szenvedélybetegségeit (játékszenvedély, internetfüggőség stb.). Erre a Kodolányi János Főiskola két alkalommal is kísérletet tett, melynek eredményeit a terápiás folyamatokban hasznosítsa (lásd: Bordás Sándor -Lisznyai Sándor, Az egészséges felsőoktatásért határon innen és túl, Kodolányi János Főiskola, 2007, valamint: Bordás Sándor Kontó Gizella, Mentálhigiénés kutatás a Kodolányi János Főiskolán, Kodolányi János Főiskola, 2011.). Másodszor fontosnak tartanánk minden felsőoktatási intézményben kiépíteni a mentálhigiénés szolgálatot, amely a hallgató széles körű, lelki problémáival foglalkozik, beleértve a szenvedélybetegségeket is, ahol a hallgató pszichológustól pszichoterápiás támogatást kaphat térítés nélkül. Ez a támogatás a Kodolányi János Főiskolán 2004 óta megvalósul. Harmadszor kiépíteni azt a szakorvosi/szakpszichológusi hálózatot (tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, pszichiáter, neurológus, nőgyógyász, urológus stb.), melyek alkalom adtán a hallgatók segítségére állhatnak egy bonyolultabb pszichoterápiás segítség kapcsán. Ez a feladat a Pszichológia Tanszékek és/vagy Diáktanácsadók (Mentálhigiénés Szolgálat) feladatkörébe kell, hogy tartozzon, ahogy ez a Kodolányi János Főiskolán 2004 óta megvalósul. Negyedszer, publikációs kiadványok elkészítése a kapott kutatási és terápiás eredményekről egyrészt a felsőoktatási intézmény vezetése részére, másrészt a szakma további fejlődése szempontjából. Minőségi oktatást egy felsőoktatási intézmény akkor tud nyújtani, ha kellő fi gyelemmel segíti a hallgató szakmai fejlődését, valamint személyes problémáiban is segítséget nyújt, amennyiben a hallgató igényli azt. Hogy mely területek azok, melyeken hatékony segítségnyújtást várhatnak el a hallgatók a főiskolától, az elvégzett kutatások eredményeiből derülhetnek ki. Dr. Bordás Sándor PhD Tanszékvezető, főiskolai tanár Diáktanácsadó és Karrier Iroda vezetője. [ 4 ]

5 2. A PÁLYAKÖVETÉS ELŐZMÉNYEI A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLÁN Minden intézmény számára elengedhetetlen tudni, mennyit ér a diplomája. A fi a- tal, dinamikusan fejlődő Kodolányi János Főiskola 1992-ben történt megalakulása óta eddig 5 alkalommal követte nyomon végzett hallgatóit abból a célból, hogy reális képet kapjon diplomásainak munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeiről. A következő táblázatok ezeket a felméréseket foglalják össze. Az első felmérés Időpont: ősz között diplomát szerzett Vizsgált populáció: valamennyi hallgató (1362 fő) Felmérés formája: postán küldött kérdőív Válaszadási hajlandóság: A második felmérés 11% (1362 kiküldött kérdőívből 153 értékelhető érkezett vissza) Időpont: tavasz Vizsgált populáció: között diplomát szerzett valamennyi hallgató Felmérés formája: postán küldött kérdőív Válaszadási hajlandóság: A harmadik felmérés A kevés válaszok nem tették lehetővé a reprezentatív értékelést Időpont: között diplomát szerzettek 10%-a Vizsgált populáció: rétegzett mintavétel alapján Felmérés formája: az , illetve postai kérdőív Válaszadási 25% hajlandóság: [ 5 ]

6 A negyedik felmérés Időpont: tavasz 2007-ben, 2009-ben diplomát szerzett, záróvizsgát tett Vizsgált populáció: hallgatók (1978 fő); valamennyi aktív hallgató (5897 fő) Felmérés formája: online standard kérdőíves adatfelvétel Válaszadási Végzettek esetében: 20,1%; aktív hallgatók körében: 16,6% hajlandóság: Az ötödik felmérés Időpont: ősz 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben diplomát szerzett, záróvizsgát Vizsgált populáció: tett hallgatók 25%-a (2342 fő negyede kerekítve 600 fő) Felmérés formája: telefonos standard kérdőíves adatfelvétel Válaszadási hajlandóság: A hatodik felmérés, az aktuális kutatás Végzettek esetében: 50% (a 600 fős mintához 1200 telefonhívás kellett) Időpont: tavasz 2008-ben, 2010-ben diplomát szerzett, záróvizsgát tett Vizsgált populáció: hallgatók (459 fő); valamennyi aktív hallgató (4225 fő) Felmérés formája: online standard kérdőíves adatfelvétel Válaszadási Végzettek esetében: 11,9%; aktív hallgatók körében: 21,7% hajlandóság: A kutatás célja A pályakövetési vizsgálat célja a végzettek munkaerő-piaci helyzetének, munkavállalói tapasztalatainak, munkaerő-piaci elhelyezkedési stratégiájának, a képzési és intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatok fényében történő értékelésének és a végzettek továbbképzési motivációinak feltérképezése. Továbbá az aktív hallgatók munkaerő-piaci, továbbtanulási, képzéssel szembeni elvárásainak, munkaerő-piaci várakozásainak, képzési és elhelyezkedési stratégiájának feltérképezése, valamint a későbbi pályakövetéses vizsgálatok előkészítése. Közvetlen cél, hogy a rendszeres kutatások eredményei olyan adatokhoz juttassák a vezetőket, amelyek felhasználhatóak a képzések munkaerő-piaci relevanciájának fejlesztéséhez, illetve PR információkkal is szolgáljanak a leendő hallgatók meggyőzéséhez. [ 6 ]

7 Hosszú távú cél olyan szervezeti, irányítási módszerek, nyilvántartási és folyamatkövetési rendszerek kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik a munkaerő-piaci előrejelzések szisztematikus megismerését, segítik az intézményt és az egyéneket a gyorsan változó munkaerő-piaci igények és követelmények megismerésében. Továbbá versenyképesebb szolgáltatásokat nyújtva, a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő képzés biztosítása, javítva a diplomás foglalkoztatottsági helyzetet, különösen a pályakezdők terén. Alapvető fontosságú a pályaorientáció segítése, a képzések munkaerő-piaci elvárásokhoz történő igazítása, illetve a minőségbiztosítás terén hasznosuló információs háttér biztosítása. A kutatás tárgya A diplomás pályakövető rendszer kutatás tárgya egyrészt a hallgatói motivációs vizsgálat, mely feltárja a hallgatók munkaerő-piaci, továbbtanulási motivációit, képzéssel szembeni elvárásait, másrészt a végzős, illetve végzett hallgatók pályakövetése, mely feltérképezi a munkaerő-piacra való beilleszkedés sikerességét. A kutatás menete A hallgatói címlista kiépítése A Kodolányi János Főiskola hallgatóinak adatait 2000 óta a Neptun-rendszerben tartja nyilván. A 2011 évi tavaszi diplomás pályakövetéses vizsgálat kijelölt alap populációja a 2008-ben, illetve 2010-ben végzett hallgatók köre, valamint az összes aktív hallgató. Első lépésként így az alap populáció összes eleme elérhetőségének összegyűjtése történt meg a Neptun-rendszerből, egyszerű szűrés segítségével. Online vizsgálatról lévén szó, a címlista kiépítésekor az alapadatokon kívül természetesen a hallgató címe is szerepelt. A felmérésben az felsőfokú szakképzés hallgatóit nem szerepeltettük. Következő lépésként annak ellenőrzése történt meg, hogy teljes-e a címlista, abból a szempontból, hogy mindenki elérhető-e az segítségével. Minden alap-populációban szereplő hallgató, rendelkezett címmel. A harmadik lépés előtt újabb ellenőrzés történt, ezúttal a több adatos személyek kiszűrése valósult meg, annak tudatában, hogy adott kutatásban egy válaszadót csak egyszer célszerű kérdezni. A hiányos, illetve többszörös adattal rendelkezők kiszűrését követően a mintatervező mátrix kialakítása következett. A mátrix a következő kvóta-adatokat tartalmazza: név, nem, Neptun-kód, szak, tagozat, fi nanszírozási forma, lakcím (irányítószám, település, utca házszám), telefon, -cím, diploma megszerzésének dátuma (végzetteknél), évfolyam (aktívaknál) Microsoft Offi ce Excel 2007-es programban. Sajnos a felkérő levél kézbesítésekor kiderült, hogy az címek egy része ilyen-olyan okból kifolyólag nem működik, megszűnt, kézbesíthetetlen a levél. A populáció listája így szűkült, és a felmérés megkezdésekor a kérdőíveket (pontosab- [ 7 ]

8 ban a kérdőív kitöltéséhez szükséges jelszavas linket) csak az elérhető populáció tagjainak küldtük ki. A válaszadási hajlandóság meghatározásánál az elérhető populáció nagyságához való viszonyítást tekintjük mérvadónak. Fontos feladat a jövőre vonatkozóan annak átgondolása, hogy a végzett hallgatóink elérhetőségét, hogyan tudjuk naprakésszé, pontossá tenni. A kérdőív A Kodolányi János Főiskola a 2011-es diplomás pályakövetési felmérését a TÁMOP A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése kiemelt projekt keretén belül készült központi kérdőív alapján valósította meg. A standard kérdőívblokkot saját, intézmény- specifi kus kérdéssorral az aktív hallgatók körében nem, de a végzettek esetében kiegészítette (lásd a Mellékletek című fejezetet). A válaszadási hajlandóság befolyásolása A válaszadási hajlandóság növelésére a Kodolányi János Főiskolának csekély lehetősége kínálkozott. Ajándéktárgyak, sorsolási játékok alkalmazása nem volt kivitelezhető, a kérdőív és a megkeresés formája adott volt, így maradt a felkérő levél és a többszöri emlékeztető levelek tartalmának és formájának igényes megválasztása. A Főiskola rektora maga írta meg a személyes hangvételű felkérő levelet, melyben kiváló érzékkel számolt be arról, micsoda elismerést jelent számára, amikor az üzleti életben, utazási irodákban, külföldi szállodákban, gyermekei iskolájában vagy otthon, a televíziót kapcsolgatva azok az arcok köszönnek rá vissza, akik egykor a Kodolányira jártak vagy még most is oda járnak. A felkérő levél a Rektor Úr fényképét és aláírását is tartalmazta (a rektori felkérő levél megtekinthető a Mellékletben) Az emlékeztető levelek megfogalmazásakor a Főiskola eltért az EvaSys rendszer felkínálta szövegtől és szintén a személyes hangvételű megszólítást részesítette előnyben. Adatfelvétel A Kodolányi János Főiskola az EvaSys felméréskészítő rendszer segítségével végezte el a 2011-es DPR kutatást. 3. MÓDSZERTAN A felmérés során önkitöltős kérdőívet használtunk. A kérdőívek kidolgozásában az Educatio Kht-vel szorosan együttműködő EvaSys felméréskészítő rendszert üzemeltető csapat (VSL Kft.) volt nagy segítségünkre. A TÁMOP pályázat keretében ők együtt kidolgoztak két kérdőívet, amelyet ajánlásul bocsátottak a felsőoktatást [ 8 ]

9 végző intézmények, egyetemek, főiskolák számára. Az EvaSys rendszer nemcsak a kérdőívek webes megjelenítésében nyújt segítséget, hanem elsősorban magát a lekérdezést bonyolítja le. Kezdve a hallgatókhoz/válaszadókhoz intézett felkérő levéltől, az címek alapján történő szétküldésen és többszöri fi gyelmeztető üzeneten át, az adatok összegyűjtéséig, valamint egyszerűbb statisztikák elkészítéséig. A szoftver használatára több oktatást is szerveztek az intézmények számára, készségesen segítettek az elsőtől az utolsó momentumig. Ezúton is köszönjük segítő hozzáállásukat. Tehát, a Kodolányi János Főiskola élt a felkínált lehetőséggel, és a normatíváknak megfelelően két kérdőívet használt - kisebb módosításokkal- a végzett, és az aktív hallgatók lekérdezésére. A Végzett és Hallgatói kérdőívek a mellékletben megtekinthetők. A hallgatókhoz -ben juttattuk el a felkérést, amelyben szerepelt egy belépési kód, hogy felcsatlakozhassanak a kérdőívek kitöltését felügyelő szerverre. Természetesen anonim módon szolgáltatta mindenki az adatokat, a kódokat véletlenszerűen generálta a rendszer, az utólagos beazonosításra nem volt lehetőség. Kérdéseink témakörei a személyi, a tanulmányi és a munkahelyi információkra vonatkoztak. Nemcsak a végzettek körében volt értelmezhető a munkahely vizsgálata, az aktív hallgatók jelentős része is dolgozik a tanulmányai mellett. Rákérdeztünk többek közt olyan területekre, hogy rendelkezik-e munkahellyel, mi a munkakör, beosztás, kapcsolódik-e a végzettséghez, elégedett-e a körülményekkel. Az aktív hallgatók esetében a tanulmányokon túl többek közt annak esélyét kérdeztük, hogy talál-e a végzettségének megfelelő munkát, hol, milyen formában szeretne elhelyezkedni, a későbbiekben folytatná-e tanulmányait. Az elemzés során több esetben összevonásokat alkalmaztunk, hogy áttekinthetők legyenek a magyarázó táblázatok. Ez különösen a szakok kapcsán bizonyult célszerűnek. Ugyanis főiskolánk 25 féle szakot oktat, amit nehéz egyszerűen kezelni, valamint a kicsi hallgatói létszámok, illetve a kevés válasz is ezt az eljárást erősítik. A kiértékelés során a válaszadói létszámadatokat (fő) és a megoszlásokat (%) tüntettük fel. Az egyszerűség kedvéért a százalékos értékeket egészre kerekítettük, és ha valamilyen értékre 0 adódott, a cellát üresen hagytuk. A kereszttáblákban, ahol egyszerre több ismérv szerinti vizsgálatot alkalmaztunk, az együttes értékektől, az átlagoktól való legalább 10 százalékpontos eltérést tekintettük szignifi kánsnak. Válaszadási hajlandóság A teljes vizsgált populáció (2008-ban és 2010-ben végzettek, valamint az aktív hallgatóink) a Neptun rendszerben nyilvántartott elektronikus elérhetőségek alapján 4684 fő. Ebből az aktívak száma 4225 fő, a végzetteké 459 fő. Az ben történő megkeresések sajnos nem jártak mind eredménnyel, számos visszajött [ 9 ]

10 kézbesíthetetlen jelzéssel. Így kiesett az aktív hallgatók 2,7%-a (112 fő), a végzetteknek pedig 21,6%-a (99 fő). Az elérhető populáció tehát az aktív hallgatóink esetében 4113 fő, a végzetteknél pedig 360 fő. A válaszadási hajlandóság meghatározásánál ehhez az elérhető populációhoz viszonyítunk (az alábbi táblázat a teljes populációra is tartalmazza a válaszadási arányokat, melyek értelemszerűen alacsonyabbak). Hallgatók Populáció Elérhető populáció Nem elérhető Minta Válaszadási hajlandóság fő db (%) fő (%) fő teljes populációra (%)/ elérhető populációra (%) aktív (2011) (97,3%) 112 (2,7%) ,1 / 21,7 végzett (2008, 2010-ben) (78,4%) 99 (21,6%) 43 9,4 / 11,9 végzett 2008-ban (73,8%) 59 (26,2%) 22 9,8 / 13,3 végzett 2010-ben (82,9%) 40 (17,1%) 21 9,0 / 10,8 Együtt (95,5%) 211 (4,5%) ,0 / 20,9 A kérdőív kitöltését kérő 4473 elküldött -ből 936 válasz érkezett vissza az elemzési munka megkezdéséig. Aktív hallgatóink közül 893 fő tisztelt meg minket a válaszaival, míg a végzettek közül 43-an. A válaszadási hajlandóság a kimenő és a visszaérkezett kérdőíveket alapul véve 20,9%-os, nem rossz eredmény. Aktív hallgatóknál 21,7%, a végzetteknél 11,9%. Külön vizsgálva a két, központi normatíváknak megfelelően elemzendő végzett évfolyamot, a 2008-ban végzetteknél 13,3%-os, míg a 2010-ben végzetteknél 10,8%-os a válaszadási arány. (Érdekes volna megtalálni az okát, hogy a frissebb diplomásaink miért válaszolnak alacsonyabb arányban, mint a két évvel régebben végzett társaik ). Elérhető populáció Minta Válaszadási hajlandóság Hallgatók fő fő % aktív ,7 végzett (2008, 2010-ben) ,9 Együtt ,9 A 2010-es évbe folytatott hasonló DPR-es felmérés során a válaszadási arányok éppen fordítva alakultak, mint idén: akkor a végzett hallgatóink voltak aktívabbak (20% körüli válaszadási aránnyal), míg az aktív hallgatóink kevésbé (10% körüli válaszadással). Fontos még megjegyezni, hogy a 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatóink [ 10 ]

11 közül kikerült válaszadók száma nagyon alacsony (43 fő), ami az elemzés során a további bontásokat, különböző változók szerinti alcsoport-elemzéseket nem tesz lehetővé, hiszen 100 fő alatt eleve 10% körüli mintavételi hibával kell számolni. Csökkentve a létszámokat (pl. nemek vagy tagozat szerinti bontás), a hiba mértéke tovább nő. Az eredmények extrapolációját, általánosíthatóságát ez a hatás nagyban rontaná. Ezért a végzett hallgatóink esetében kizárólag a teljes válaszadói kör együttes véleményét, attitűdjét vizsgáljuk. Az aktív hallgatók esetében viszont - ahol 893 válaszból dolgozhatunk lehetőség van az alcsoport-elemzésekre is. Reprezentativitás Az adatok érvényességének kapcsán fontos megvizsgálni a reprezentativitást. A legfontosabb változók alapján ezt meg is tettük, ezek a nem, a tagozat és a szak. Amennyiben a populáción, valamint a mintán belüli megoszlások az egyes képzett csoportváltozókra közel egyező értéket mutatnak, az annyit jelent, hogy az adott ismérv szerint reprezentatívnak tekinthető a minta, vagyis az abból levont következtetések nagy valószínűséggel igazak az egész populációra is. Végzettek (2008 és 2010-ben) populáció minta Válaszadási hajlandóság fő % fő % % Nem férfi , ,6 12,5 nő , ,4 11,7 Együtt , ,00 11,9 Végzett hallgatóink esetében a társadalmi nem változóra fennáll a reprezentativitás. Pl. nők aránya a teljes sokaságban 68,9%, míg a mintában 67,4%. Az 1,5 százalékpontnyi eltérés nem okoz jelentős torzításokat. populáció minta Válaszadási hajlandóság fő % fő % % Tagozat nappali 72 20, ,2 22,2 levelező , ,5 9,3 távoktatás 7 1,9 1 2,3 14,3 Együtt , ,00 11,9 A tagozatra nem teljesül a reprezentativitás. A nappalisok a mintában felül-, [ 11 ]

12 (17,2 százalékponttal), a levelezősök pedig alul reprezentáltak (17,6 százalékponttal). A távoktatásban tanult végzettjeink, nagyjából azonos arányban fordulnak elő a mintában, mint az elérhető populációban (0,4 százalékponttal felülreprezentáltak a mintában). Annak ellenére, hogy a válaszadási arány a 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatóink esetében 11,9 %, a nagyon alacsony tényleges válaszok száma miatt (43 db) a további alcsoport-elemzések, nem adnak pontos következtetést a teljes populációra, ezért a reprezentativitás javítására alkalmazható súlyozást nem végeztük el. A szakokat vizsgálva, 2008-as végzőseink esetén 11 féle, míg a 2010-eseknél 21 féle szakon végeztek hallgatóink. Az alacsony válaszadás miatt (43 fő), a szakokat ezért csoportokba rendeztük, az azonos jellegűeket, azonos csoportba, és így vizsgáltuk a reprezentativitást. Az alábbi táblázat felsorolja mindkét évfolyam szakjait (2010-re két oszlopban). Szakok 2008 Szakok 2010 Szakok általános szociális munkás (főiskolai) 1 andragógia (BA/BSc) [ 12 ] 12 kommunikáció és médiatudomány (BA/BSc) 2 angol nyelvtanári (főiskolai) 2 anglisztika (BA/BSc) 13 közgazdász (főiskolai) 3 francia nyelvtanári (főiskolai) 3 angol nyelv és irodalom (főiskolai) 4 gazdálkodás (főiskolai) 4 angol nyelvtanári (főiskolai) 5 idegenforgalmi és szálloda (főiskolai) 6 kommunikáció (főiskolai) 5 francia nyelv és irodalom (főiskolai) 6 francia nyelvtanári (főiskolai) 7 közgazdász (főiskolai) 7 gazdálkodás (főiskolai) 8 művelődésszervező (főiskolai) 9 német nyelvtanári (főiskolai) 10 nemzetközi kapcsolatok (főiskolai) 11 vendéglátó és szálloda (főiskolai) 8 gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 9 germanisztika német szakirány (BA/BSc) 10 idegenforgalmi és szálloda (főiskolai) 11 kommunikáció (főiskolai) 14 művelődésszervező (főiskolai) 15 német nyelv és irodalom (főiskolai) 16 német nyelvtanári (főiskolai) 17 nemzetközi kapcsolatok (főiskolai) 18 nemzetközi tanulmányok (BA/BSc) 19 szociális munka (BA/BSc) 20 t urizmus-vendéglátás (BA/BSc) 21 vendéglátó és szálloda (főiskolai) Ezekből a szakokból az alábbi szakcsoportokat hoztuk létre:

13 Szak-csoportok andragógia angol, német, francia gazdálkodás kommunikáció nemzetközi tanulmányok szociális munka turizmus andragógia (BA/BSc), művelődésszervező (főiskolai) anglisztika (BA/BSc), germanisztika-német (BA/BSc), angol nyelv és irodalom (főiskolai), angol nyelvtanári (főiskolai), német nyelvtanári (főiskolai), francia nyelvtanári (főiskolai), francia nyelv és irodalom (főiskolai), gazdálkodás (főiskolai), gazdálkodás és menedzsment (BA/BSc), közgazdász (főiskolai) kommunikáció és médiatudomány (BA/BSc), kommunikáció (főiskolai) nemzetközi tanulmányok (BA/BSc), nemzetközi kapcsolatok (főiskolai) szociális munka (BA/BSc), általános szociális munkás (főiskolai) turizmus-vendéglátás (BA/BSc), idegenforgalmi és szálloda (főiskolai), vendéglátó és szálloda (főiskolai) A reprezentativitás a szakcsoportok esetén nem áll fenn. Bár a legnagyobb létszámú, gazdálkodás-, és nyelvszakosok, szinte ugyanakkora arányban jelennek meg a mintában is, mint az elérhető populációban (34,7 és 34,9%, ill. 19,7 és 20,9%). A másik két, sok hallgatót tömörítő szakra jelentős eltérések adódtak: a turizmus szakosok 10,4 százalékponttal alul-, a kommunikáció szakosok pedig 14,2 százalékponttal felül vannak reprezentálva a mintában. Nehezítette a szakok vizsgálatát, és a besorolást az a központi normatíva, hogy a szakok specifi kációja tisztán egy szakos képzésekre tartalmaz kódokat, holott ezekben a végzős évfolyamokban még sok kétszakos párosítással adott ki a KJF diplomát. A szakpárokból az elsőként felsoroltat tekintettük a hallgató fő szakjának (pl. angol-kommunikáció esetén az angolt), így tudtunk eleget tenni a központi adatszolgáltatási kötelezettségünknek. Szak-csoportok Elérhető populáció Minta fő % fő % andragógia 23 6,4 2 4,7 angol, német, francia 71 19,7 9 20,9 gazdálkodás , ,9 kommunikáció 49 13, ,9 nemzetközi tanulmányok 17 4,7 - - szociális munka 4 1,1 1 2,3 turizmus 71 19,7 4 9,3 Összesen Aktívak, 2011 tavaszán [ 13 ]

14 Aktív hallgatóink mintája a nemek szerint nem reprezentatív. Alulreprezentáltak a férfi ak (a 28,8%-os elérhető populációs arányhoz képest 18,6%-nyiak vannak csak a mintában), náluk a válaszolási kedv alacsonyabb, mint a nőknél. Felülreprezentáltak a nők: 71,2% helyett 81,4%-át adják az aktív hallgatói mintának. Elérhető populáció minta Válaszadási hajlandóság fő % fő % % Nem férfi , ,6 14,0 nő , ,4 24,8 Együtt , ,00 21,7 A tagozatok szerinti reprezentativitás jónak mondható, bár nem tökéletes. Kissé felül vannak reprezentálva a nappalisok (58,5% helyett 59,6%-át adják a mintának) és a távoktatásban részt vevők (az elérhető populációbeli 15,4% helyett 17,8%), illetve alulreprezentáltak a levelezősök (26,1% populációs megoszlásnál kisebb, 22,6%-os aránnyal). populáció minta Válaszadási hajlandóság fő % fő % % Tagozat nappali , ,6 22,1 levelező , ,6 18,8 távoktatás , ,8 25,2 Együtt , ,00 21,7 Szakok 2011-ben a következő 26 szakon tanulnak aktív hallgatóink: 1 általános szociális munkás (főiskolai) 2 andragógia (BA/BSc) 3 anglisztika (BA/BSc) 4 angol nyelv és irodalom (főiskolai) 11 előadóművész-jazz zongora szakirány (BA/BSc) 12 előadóművész-jazz ének szakirány (BA/BSc) 13 francia nyelv és irodalom (főiskolai) 14 gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 21 német nyelv és irodalom (főiskolai) 22 nemzetközi kapcsolatok (főiskolai) 23 nemzetközi tanulmányok (BA/BSc) 24 pedagógia (BA/BSc) [ 14 ]

15 15 germanisztika német 5 angol nyelvtanári (főiskolai) szakirány (BA/BSc) 6 előadóművész-jazz baszszusgitár 16 idegenforgalmi és szállo- szakirány (BA/BSc) da (főiskolai) 7 előadóművész-jazz dob szakirány (BA/BSc) 17 kommunikáció (főiskolai) 8 előadóművész-jazz gitár szakirány (BA/BSc) 9 előadóművész-jazz szaxofon szakirány (BA/BSc) 10 előadóművész-jazz trombita szakirány (BA/BSc) 18 kommunikáció és médiatudomány (BA/BSc) 19 közgazdász (főiskolai) 20 művelődésszervező (főiskolai) 25 szociális munka (BA/BSc) 26 turizmus-vendéglátás (BA/BSc) Mivel vannak azonos jellegű szakok a felsoroltak között, illetve sok esetben csak a bolognai besorolás miatt tér el az elnevezés (főiskolai vagy BA/BSc), és vannak igen alacsony elemszámú szakok is köztük, ezért ahogy a végzettek esetében is tettük, itt is összevonásokat alkalmaztunk. Aktív hallgatóink esetében a következő szakcsoportokat hoztuk létre: Szak-csoportok andragógia andragógia (BA/BSc), művelődésszervező (főiskolai) angol, német előadóművész gazdálkodás kommunikáció nemzetközi tanulmányok pedagógia szociális munka turizmus anglisztika (BA/BSc), germanisztika-német (BA/BSc), angol nyelv és irodalom (főiskolai), angol nyelvtanári (főiskolai), német nyelvtanári (főiskolai) előadóművész-jazz basszusgitár-, dob-, szaxofon-, trombita-, zongora-, ének szakirány (BA/BSc) gazdálkodás (főiskolai), gazdálkodás és menedzsment (BA/BSc), közgazdász (főiskolai) kommunikáció és médiatudomány (BA/BSc), kommunikáció (főiskolai) nemzetközi tanulmányok (BA/BSc), nemzetközi kapcsolatok (főiskolai) pedagógia (BA/BSc) szociális munka (BA/BSc), általános szociális munkás (főiskolai) turizmus-vendéglátás (BA/BSc), idegenforgalmi és szálloda (főiskolai), vendéglátó és szálloda (főiskolai) [ 15 ]

16 A szakcsoportonkénti reprezentativitás Szak-csoportok Elérhető populáció Minta fő % fő % andragógia , ,9 angol, német 215 5,2 26 2,9 előadóművész 39 0,9 3 0,3 gazdálkodás , ,9 kommunikáció , ,1 nemzetközi tanulmányok 373 9, ,8 pedagógia 52 1,3 - - szociális munka 247 6,0 69 7,7 turizmus , ,4 Összesen ,0 A reprezentativitás a nagyobb létszámokat érintő szakok esetében nagyjából fennáll. A legtöbb hallgatónk turizmus szak-csoporton tanul, ők 1 százalékpontnál kisebb arányban vannak felülreprezentálva a mintában (30,7% helyett 31,4%). Szintén kicsivel felülreprezentált még a gazdálkodás szak (17,9% helyett 18,9%- kal), valamint az andragógia szak (13,7% helyett 15,9%-kal), míg kissé alulreprezentált a kommunikáció szak (15,2% helyett 12,1%-kal). A kisebb szakok esetében 1-2 százalékpontnyi eltérések tapasztalhatók az elérhető populáció arányokhoz képest. Ebben a vizsgálatban tehát a szakok alapján inkább fennáll a reprezentativitás, mint a nemek vagy tagozatok szerint, holott a korábbi évek tapasztalatai éppen ellentétesek voltak. A pontosabb elemzésekhez célszerű a reprezentativitásnak nem megfelelő adatokat korrigálni, ami vagy további megkeresésekkel, lekérdezésekkel, vagy súlyszorzók fi gyelembe vételével lehetséges. Az idő rövidsége és a kapacitások korlátozottsága miatt ebben a vizsgálatban nem éltünk ezekkel a pontosító korrekciókkal. 4. RÉSZLETES KIÉRTÉKELÉS 4.1. A végzett hallgatók (2008, 2010) elemzése A vizsgált két évfolyam végzettjei közül összesen 43 választ tudunk elemezni, bár a válaszadási arány 11,9%-os. Mivel a mintából levont statisztikai következtetések pontossága függ a minta elemszámától is, és minél kisebb a minta elemszáma, annál nagyobb a hiba, ezért a két évfolyamot a kérdések többségében együtt ke- [ 16 ]

17 zeljük. 100 fő válaszadó esetén a becslés hibája már 10%, kisebb elemszámoknál drasztikusan tovább nő. Így az alcsoport-elemzéseket csak 1-1 különösen fontos kérdés esetén kockáztatjuk meg, de felhívjuk a fi gyelmet az általánosíthatóság korlátaira Az elvégzett képzés kezdete, jellemzői A válaszadók 60 százaléka levelező tagozatosok közül került ki (a távoktatásban tanulók aránya csak 2%), és legjellemzőbb a költségtérítéses fi nanszírozási forma (72%). Állami támogatásban minden ötödik válaszoló részesült, illetve 7%-uk mindkét fi nanszírozást kipróbálta. A többség jó átlagos eredménnyel végezte el a szakját (51%), kiválónak senki nem tartotta magát, és csupán 5 százalék volt képes közepesnél gyengébb teljesítményt nyújtani. Az azonos szakos hallgatókhoz hasonlítva, a válaszadók kétharma- [ 17 ]

18 da ugyanolyanra értékeli a tanulmányi eredményét, mint a többieké, 23%-uk ítéli jobbnak, 7%-uk rosszabbnak. A 43 válaszadónak 95%-a nem szerezte meg közvetlenül az abszolutórium után a diplomáját, és csupán 2,4%-uknak sikerült ez fél éven belül. A végzés/abszolutórium évétől nem függ a diploma megszerzésének gyorsasága/lassúsága (a kapcsolat a változók között nem szignifi káns, khi négyzet teszt p=0,157). Mind a 2008-ban, mind a 2010-ben végzettekre fennáll, hogy nagy arányban: 91 illetve 100%-uknak nem sikerült közvetlenül az abszolutórium után diplomához jutniuk! Abszolutórium után közvetlenül megszerezte a diplomáját is? Végzés éve igen nem Összesen (%, fő) ,1 90,9 100 (22 fő) (21 fő) Együtt 4,7 95,3 100 (43 fő) (A válaszok megoszlása %-ban, válaszadási arány 100% = 43 fő) A tantárgyak teljesítése után egy éven belül sikerült diplomához jutnia 2%-uknak, 2 éven belül 12%-uknak, ugyanakkor sajnálatos, hogy a 2008-ban és 2010-ben abszolváltak 85% - a, a felmérés ideje alatt (2011 tavasza) még mindig nem jutott hozzá. [ 18 ]

19 A végzés éve nem befolyásolja jelentősen, hogy hány hónapon belül szerzett diplomát a hallgató (a kapcsolat nem szignifi káns, p=0,571). Sajnos a ban abszolváltak 85%-nak két év nem volt elegendő ehhez, és a mai napig nem szerezték meg a diplomát. A 2010-esek esetében kicsit jobb a kép: 1 éven belül megszerezte 14,3%-uk (2008-asoknál ennyi idő alatt csak 10%-uknak sikerült), de a fennmaradó 85,7%-nak még nincs meg. Az abszolutórium után hány hónappal szerezte meg a diplomáját? Végzés éve 7-12 hó hó 2 évnél több még nincs meg Összesen (%, fő) ,0 10,0 5,0 85,0 100 (20 fő) ,8 9,5 0,0 85,7 100 (21 fő) Együtt 2,4 9,8 2,4 85,4 100 (41 fő) (A válaszok megoszlása %-ban, válaszadási arány 95,3% = 41 fő) A késedelem oka 5%-uk esetében volt a nyelvvizsga hiánya, a többség egyéb körülményre hivatkozott (93%). A késedelem oka és a végzés éve nem mutat szignifi káns kapcsolatot (p=0,582), mindkét évfolyam esetében az egyéb ok vezet (2008-asoknál 90%, 2010-eseknél 95,2%). A nyelvvizsga hiánya évfolyamoktól függetlenül nagyjából 5-5%-ban játszik szerepet. Mi volt a késedelem oka? Végzés éve nyelvvizsga hiánya adminisztratív ok egyéb ok Összesen (%, fő) ,0 5,0 90,0 100 (20 fő) ,8 0,0 95,2 100 (21 fő) Együtt 4,9 2,4 92,7 100 (41 fő) (A válaszok megoszlása %-ban, válaszadási arány 95,3% = 41 fő) A válaszadók 61%-a már a tanulmányai alatt is dolgozott, a végzést követően pusztán abszolutóriummal, diploma nélkül a többségnek sikerült munkát találnia (31,7%), csupán 7%-uk nem lépett ki a munkaerőpiacra a megfelelő okmány hiányában. [ 19 ]

20 A munkaerőpiaci érvényesülésben a diploma hiánya kismértékű problémát jelentett 58,5%-uknak, nagymértékűt 10%-uknak, ugynakkor minden harmadik válaszoló szerint, egyáltalán nem okozott ez nehézséget. A válaszolók 48%-ának van tudomása a KJF-en működő alumni/öregdiák szervezetről, ennek közülük mégis csak minden tizedik a tagja Egyéb felsőfokú tanulmányok A főiskola megkezdésekor a válaszadók 86%-ának nem volt még további felsőfokú végzettsége, akinek igen, az jellemzően felsőfokú szakképzésben (67%) szerezte. A KJF-es tanulmányok alatt,vagy után, egyéb felsőfokú végzettséget, volt hallgatóink 98%-a nem szerzett (az az egy fő, aki mégis, ezt BA/BSc képzésben szerezte). [ 20 ]

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Pályakövetés 2010 ősz

Pályakövetés 2010 ősz KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA Pályakövetés 2 ősz A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Dr. Kontó Gizella Székesfehérvár, 2 A Kiadvány az Európai Unió támogatásával az Európai

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2012

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2012 KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2012 Tartalomjegyzék Előszó... 3 Módszertan... 3 3. Részletes kiértékelés... 5 3.1. A végzett hallgatók (2007, 2009, 2011) elemzése... 5 3.2. Az aktív hallgatók elemzése

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 212 TAVASZÁN AKTÍV ELSŐ-, MÁSOD- ÉS HARMADIK FÉLÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK KÖRÉBEN 212. TÁMOP-4.1.1/A-/2/KMR-2-4 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Minőségirányítási Iroda, DPR_V NIK DPR_V NIK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ VÉGZETT HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER BESZÁMOLÓ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.1.1.

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Esetszám: 715 Válaszadási ráta: 17,9% Hallgatók nyelvismerete - Az adott nyelvet legalább alapszinten

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a végzett hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február 1 Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Szolnoki Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő

Szolnoki Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő Szolnoki Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő A válaszadási ráta nem érte el a közlési határt. Végzettek Alapsokaság: 2262 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 48,8% Esetszám:

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Módszertani útmutató a Diplomás Pályakövető Rendszer 2012 es tavaszi online kérdőíveinek központi blokkjához Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási

Részletesebben

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY 2011 ISBN 978-963-284-221-9 Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Miskolci Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya ME-BBZI 10,1% 6,9% 22,4% 24,2% 25,2% 32,1% 22,6% 38,8% 50,0% Esetszám: 1564 Válaszadási ráta: 14,7%

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók)

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Készítette: Pappné Palovics Éva, Tamáska Máté N=249 Vác, 2012. november 30. A kérdőív elsősorban a végzett

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1

KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1 Szervezeti és Működési Rend 7. sz. melléklete A Diplomás Pályakövetés rendszere, működtetése KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1 Tartalom: 1.) Bevezető 2.) Intézményi

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2007-ben, 2009-ben és 2011-ben végzettek körében

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2007-ben, 2009-ben és 2011-ben végzettek körében Diplomás Pályakövető Rendszer Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2007-ben, 2009-ben és 2011-ben végzettek körében KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY Rektori Hivatal - Minőségbiztosítási Osztály 2012 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT NELL DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított 2011. évi telefonos kutatás eredményei 2011. szeptember A Diplomás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

Hallgatók 2011. Kutatási zárótanulmány. Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás. Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály

Hallgatók 2011. Kutatási zárótanulmány. Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás. Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Hallgatók 2011 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012 március Tartalom I. A kutatásról...

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje...

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje... Szolnoki Főiskola Személyes kutatás a 2007 2009-ben végzett hallgatók körében 2011. Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12 1. Adatfelvétel módja

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2011 2008/2010-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók vizsgálata Kutatásvezető: Dr. Formádi Katalin, egyetemi docens 2011. szeptember

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő A válaszadási ráta nem érte el a 10%-ot. Végzettek Alapsokaság: 8801 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2013. március

Kutatási jelentés. 2013. március Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2012. évi motivációs kutatás eredményei 201. március Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014 Válaszadók száma = 93 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0% 25% 3 4

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul 2010. EvaSys DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán hallgatói motivációs kutatás

A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán hallgatói motivációs kutatás A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán hallgatói motivációs kutatás A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán Hallgatói

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2012 2007/2009/2011-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók vizsgálata Kutatásvezető: Dr. Formádi Katalin, egyetemi docens Lezárva: 2013.

Részletesebben

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás BKF KarrierCentrum KarrierCentrum Szakmai gyakorlat (SZGYN 09/10-1) Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT EGPSZ DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Végzett hallgatói tanulmány elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív alapján

Végzett hallgatói tanulmány elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív alapján Végzett hallgatói tanulmány elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív alapján Nemzeti Közszolgálati Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Szerzők: Séd Levente, Molnár Balázs 1. Az alapsokaság

Részletesebben

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 50 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Megjegyzés [vzs1]: évszám-csere DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2012 Megjegyzés [vzs2]: évszám-csere [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:]

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás a Pannon Egyetemen, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás a Pannon Egyetemen, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás a Pannon Egyetemen, 2013 2008, 2010, 2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók vizsgálata Lezárva: 2014. április Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Felsőoktatási

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2015-ös Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az aktív hallgatók között 2015.

Diplomás Pályakövető Rendszer 2015-ös Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az aktív hallgatók között 2015. Diplomás Pályakövető Rendszer 2015-ös Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az aktív hallgatók között 2015. augusztus Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben