AGILITY HÍRADÓ. I. évfolyam 1. szám március 9. alapítva X. 21. A tartalomból. Útravaló Történelem. 95. évi összesítő táblázatok.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AGILITY HÍRADÓ. I. évfolyam 1. szám 1996. március 9. alapítva 1994. X. 21. A tartalomból. Útravaló Történelem. 95. évi összesítő táblázatok."

Átírás

1 AGILITY HÍRADÓ I. évfolyam 1. szám március 9. Előzetes - A VB válogatók eredménylistái - Riport az országos bajnokokkal - Bemutatkoznak az alapítók - Téli Kupa, Korneuburg alapítva X. 21. "Sok van mi csodálatos, de az agilitynél nincs csodálatosabb" Tóth Árpád Lippai Mihály A tartalomból Útravaló Történelem Varga Szilvia Árkosi József Tóth Árpád 95 legeredményesebb párosa Agility az igazi kapcsolat I. MEDIVID kupa Tóth Árpád III. PAMAX kupa Tóth Árpád Torinó, Agility EB, évi összesítő táblázatok Fontos Ára: 70 Ft 1 éves előfizetési díj (4 szám): 250 Ft Kiadja a HUNNIA AGILITY KLUB Cím: 1039 Bp. Jós u. 9. II. 7. Tel: Tel/Fax:

2 R égóta hiányolom, hogy nincs egy olyan, mindenki számára információt jelentő orgánum, amelyből megtud-hatjuk mindazt, amit tudni illik az agilityről, és azokról az emberekről és kutyáikról, akik ezt a csodálatos sportot űzik. Mi lenne, ha közösen tájékoztatnánk egymást arról, amit fontosnak tartunk? Így született meg az Agility Híradó című újság gondolata. A lapban közzétesszük az eredményeket, a szabályzatban bekövetkező válto-zásokat, a versenynaptárt. Riportokat közlünk a győztesekkel, és mindenkivel, akit ez a sport érdekel és valamilyen érdekeset tud nekünk mondani. A klub és az egyesületi élet hírei is így juthatnak el a legrövidebb úton mindenkihez. Bemutatjuk a Klub bázisait a kiképző is-kolákat, az ott felkészülők céljait és sike-reit. Természetesen a lapnak vannak állandó szerkesztői, de helyt adunk újságokból ollózott híreknek és a beérkező cikkek-nek, fotóknak is. Útravaló A lap léte szempontjából én a legfonto-sabbnak a közös szerkesztést, és így a folyamatos megújulást tartom. Ha si-kerül mindenkinek az érdeklődését fel-kelteni, sokféle véleménynek adhatnánk hangot. Tehát ez a lap team-munkában fog készülni sok-sok szerkesztővel és ez garantálja, hogy mindig aktuális marad és a lehető legszínesebb kutyás sportlappá válik. A lapot bár a Hunnia Agility Klub adja ki előre megfogalmazottan min-den sportkutyásnak szánjuk, éppen ezért nem csak az agility híreknek adunk helyt, hanem minden kutyás sportese-ménynek. Elképzelésünk szerint a lap negyedéven-te fog megjelenni, de szükség szerint rendkívüli számot is kiadunk majd. A példányszám az igények szerint felte-hetően emelkedni fog, de az első kiad-vány 300 példányban készül. Az induláshoz a lap a szükséges forrásokat a Klubtól kapja, de önfenntartóvá kell válnia. Légy a szerkesztője a lapnak Te is! Írd meg, hogy miről vagy kiről szeretnél olvasni. Milyen ötledet van, ami színe-sebbé teheti a lapot. Küldj külföldi újságcikkeket, vagy leírá-sát annak az eseménynek, amin részt vet-tél. A szerzett tapasztalatokat oszd meg velünk; meglehet, hogy valakinek hasz-nára válnak az így kapott ismeretek. Kérdezz, ha van valami, amit nem ér-tesz, vagy ismereteid nem elegendőek. Ha kiképzési problémád van, keress meg bennünket. Ha olyan egyedi módszert dolgoztál ki, amely nálad eredményre vezetett, oszd meg velünk. Észrevételeidet és cikkeidet a Klub címére kérjük eljuttatni. Nálunk nincs cenzúra, de természetesen név nélkül érkező anyagot nem teszünk közzé. Ha nem akarod, hogy a neved megjelenjen, akkor ezt mi tudomásul vesszük. Ha olyan cikk érkezne, amelyet valami-lyen okból nem áll módunkban leközölni, azt visszajuttatjuk. Minden levélre vála-szolunk. Megjegyzés az első számmal kapcsolatban. Szándékunk szerint egy olyan lapot szerettünk volna már az első számtól kezdve kiadni, amelyik, ha nem is színes oldalakon, de a lehető legszínesebben ad sok-sok információt. Mint azt Te is észlelni fogod ez nem így történt. Bizony nincs fotó, kicsit sok a táblázat, és kissé zsúfolt a szerkesztés. Sokat vitatkoztunk azon, hogy egyből a tervezett rovatokkal induljon-e a lap, vagy vállalja fel természetesen a teljesség igénye nélkül a legfontosabb információk közzétételét, a meg nem jelent riportok leközlését, valamint az elmúlt évvel kapcsolatos eredménylistákat amelynek segítségével minden-ki lemérheti teljesítményét. Ez utóbbi mellett döntöttünk, mert úgy véljük, hogy a lehető legjobb eredmények eléréséhez ismerni kell a feltételeket, és a tisztánlátáshoz szükséges alapinformáció torzulásmentesen így jut el mindenkihez a legrövidebb úton. Tehát a hangsúly az első számban a tájékoztatásra és hiánypótlásra esett. Reméljük megérted és igazat adsz nekünk. A következő számban indítjuk állandó rovatainkat. Közreműködtek: Árkosi József, Lippai Mihály, Sebők István, Varga Szilvia, Vass Ágnes. Szövegszerkesztés, tördelés: Tóth Árpád ; Korrektúra: Varga Szilvia ; Felelős szerkesztő: Tóth Árpád Sokszorosítás: Kisvárosi KFT. ; Megjelenik: 300 példányban Terjesztés: A klub bázisain, valamint postai utánvéttel; megrendelhető: a klub címén. A lapban, a következő számtól kezdődően helyt adunk minden olyan sporttársi hirdetésnek, amelyet a Klub tagjai kérnek, és nem ellentétes a Klub céljaival. Ezen hirdetések díjtalanok. Vállalkozói hirdetések, illetve haszonszerzésre irányuló hirdetések díjait a következő számban közöljük.

3 KLUBÉLET Tapasztalatunk szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi a A HUNNIA AGILITY SPORTKLUB Szervezeti és működési szabályzata A MEOE Szervezeti és működési szabályzatának VII/2/2.1. pontja "A szervezeti egység az Alapszabály és a jelen szabályzat keretei között önállóan állapítja meg saját belső felépítését, működési szabályait és önállóan választja meg elnökét és vezetőségét." A fentiek alapján: 1. A Klub célja és meghatározása A MEOE HUNNIA AGILITY KLUB (továbbiakban Klub) sportklub amely a sportág népszerűsítésére, hivatalos programjainak szervezésére és irányítására, tagjainak e sport űzéséhez szükséges feltételeinek biztosítására alakult non profit szervezet. 2. A Klub címere 1. A Klub címere egy sárga alapszínű körgyűrű, amelyben piros színű nyomtott betűkkel írt HUNNIA AGILITY KLUB felirat van. A körgyűrű közepén egy pumi fejet ábrázoló grafika található. A Pumi PAMAX feliratú nyakörvet visel. 3. Klubtagsági jog 1. A Klubnak alanyi jogon bárki tagja lehet, aki elfogadja a MEOE alapszabályát és a Klub szervezeti és működési szabályzatában foglaltakat, valamint részvételi szándékát a tagdíj megfizetésével deklarálja. 2. A Klub tagsági díja 400 Ft/év. 3. A Klubnak nem lehet tagja sem a MEOE más szervezete, sem más, önálló jogi személyiségű társaság. 4. A klub tagjai választók és 18. betöltött életév felett választhatók. 4. A Klub működési területe A Klub kizárólagos tevékenységi területe az 1. -ban foglaltak szerint az agility sport szervezése. Ennek megfelelően: 1. A feltételeinek biztosítása. 2. Versenyek kiírása, szervezése és lebonyolítása. 3. A tagok érdekképviselete a MEOE illetékes szervei felé. 4. Kiképzésvezetők képzése és szakmai továbbképzése. 5. Bírók képzése és rendszeres továbbképzése, egységes bírói szemlélet kialakítása. 6. A sport népszerűsítését szolgáló tanfolyamok, előadások és bemutatók szervezése. 7. A Klub tagjai és a MEOE központi szervei közötti szabad információáramlás biztosítása. 5. A Klub szervezeti felépítése 1. A Klub csúcsszerve a közgyűlés. A közgyűlést évente legalább kétszer össze kell hívni. A közgyűlés hatásköre A Klub működési területének kibővítése. A Klub vezető tisztségviselőinek fegyelmi ügyeinek elbírálása. Döntés a Klub jogi személyiséggé való átalakulására. Vezető tisztségviselők megválasztása és beszámoltatása. A szervezeti és működési szabályzat módosítása. A lapban hirdettek ÁRKOSLIGETI Kennel, ESSILOR Kft., KERTRANSPORT Kft., PAMAX Kft., PATAKI NATÁLIA, TECHNIK GASTRO Bt.

4 A költségvetés és mérlegbeszámoló elfogadása. A tagdíj mértékének változtatása. 2. A vezetőség A Klub vezetőségét a közgyűlés 4 évre választja, titkos szavazással. A Klubelnöki tisztség betöltéséhez az érvényes szavazatok 2/3-a szükséges. A Klub vezetősége az elnökön kívül 4 főből áll. A vezetőségi tagok a legtöbb szavazatot kapottak közül kerülnek ki. Minden kiképzőbázisról kell vezetőségi tagra legalább egy jelöltet állítani. A vezetőségi gyűléseken - tárgyalási joggal lehetővé kell tenni a kiképző bázisokvezetőinek jelenlétét. A vezetőség hatásköre Döntés új kiképzési bázisok alapításáról illetve felvételéről. A klub működéséhez szükséges napi feladatok elvégzése. Gazdálkodási tervek készítése. A Klub pénzeszközeinek kezelése. Kapcsolattartás a MEOE megfelelő szerveivel. Tagnyilvántartás vezetése. Információközvetítés. A taggyűlés határozatainak végrehajtása. Szponzori szerződések kötése. Versenyek kiírása, szervezése. Tanfolyamok és továbbképzések szervezése. Kapcsolattartás a MEOE más szervezeteivel. A vezetőség vitás kérdésekben egyszerű szavazattöbbséggel hozza döntéseit. 3. Küldöttek A küldötteket a MEOE alapszabálya értelmében a taggyűlés választja 4 évre. Mandátumuk a vezetőségválasztáskor lejár. Feladatuk a MEOE közgyűlésén a taggyűlés, illetve a Klub elnöksége által meghatározott érdekek képviselete. 4. Kiképző bázisok A Klub alapsejtjei. Önálló vezetőséggel bírnak. A Klub elnöksége semmilyen mértékben nem akadályozza saját autonómiájukat, tehát önállóan vállalhatnak kötelezettségeket és határozhatnak meg belső érvényű jogokat. A Klub semmilyen mértékben sem korlátozza az alapsejtek kialakult szponzorálási megállapodásait, így a korábban megkötött, illetve az ezután kötendő ezirányú szerződéseiket a bázisok magánügyének tekinti. Azonban elvárja, hogy a Klub hivatalos rendezvényein a generálszponzori szerődésekben foglataknak minden bázis eleget tegyen. Az autonómia nem sértheti a Klub kereteiben működő más bázisok érdekeit. A kiképzőbázisok képviselői tárgyalási jogkörrel részt vehetnek az elnökségi gyűléseken. 6. A Klub gazdálkodása A Klub bevételi forrásai: 1. A tagdíjak 60 %-a. 2. Szponzorok adományai. 3. Nevezési- és vizsgadíjak. 4. Tanfolyamok díjai. A klub gazdálkodásának irányítása a taggyűlés által elfogadott költségvetés szerint az elnökség feladata. 7. Egyéb A Klub generálszponzora a PAMAX Kft. A kapcsolatot a két szervezet között kötött alapszerződés és az évi szerződések tartalmazzák. A generálszponzori szerződés nem sérthet a sejtek korábban megkötött szerződéseiben kikötött jogokat, azonban a klub hivatalos rendezvényeire vonatkozóan minden tagra nézve kötelező érvényű. 8. Kiegészítések A Klub 1994 október 21-i újjászervezésekor a Klub választott vezetősége Tóth Árpád elnök

5 Ferenczy Tamás titkár Lippai Mihály elnökségi tag Varga Szilvia elnökségi tag Vágfalvy Bernadett elnökségi tag A Klub levélezési címe: 1039 Budapest, Jós u. 9. II. 7. Telefon: A Klub 1994 október 21-i közgyűlésének időpontjában a hivatalos kiképző bázisok Budaörs Sziget PAMAX Vörösvár Komárom A Klub 1995 március 24-i közgyűlésen választott küldöttek Árkosi József Varga Szilvia Pataki Natália (póttag) Változás A MEOE közgyűlése országos testületi ülésén úgy határozott, hogy az éves tagdíj össszegét 1996 január 01-től 1200,- Ftban állapítja meg. Mivel a klubtagság teljes értékű MEOE tagságot jelent, ezért ez a döntés a klubtagsági díjra is vonatkozik. Elnökségi határozatok Az ausztriai Téli Kupa sorozaton való részvételt a Klub alkalmanként Ft-tal támogatja. A évi "A Hunnia Agility Sportklub legeredményesebb párosa" címért csak azok kon-kurálhatnak, akik a Klub hivatalos rendezvényein egyenruhájukon viselik a Klub emblémáját a bal felkarjukon. Azokra a kiállításokra, amelyekre a Klub meghívást kapott agility bemutatóra, (CACIB-ok) a minden bázisnak kell delegálni résztvevőt. Az 1996 évi tagdíjat csekken kell feladni január 31-ig, mert az OTP átfutási ideje nagyon hosszú. A választás miatt a meghívókat február közepén kell feladni. Ezzel biztosítható, hogy a választáson mindenki részt vehessen, aki tagsági szándékát deklarálta. Az március 09-én tartandó taggyűlés átalakul tisztújító taggyűléssé. A választott jelölő bizottság tagjai: Kabai Krisztina, Felleg Bernadett, A klub hivatalos kiképző bázisai Agility vezető Címe Balassagyarmat Bobák György 2660 B.gyarmat, Dózsa György u. 5. Budakalász Lippai Mihály 1039 Bp., Viziorgona u. 3. Budaörs Ferenczy Tamás 2040 Budaörs, Kovács u. 19. Dunakeszi Patyus Ferenc Dunakeszi, Barátság u. 15. Népsziget Varga Szilvia 1212 Bp., Dunadűlő u. 1/6. Makó Kis Károly 6900 Makó, Vaskapu u. 57. Óbuda Kabai Krisztina 1035 Bp., Szél u. 21. Pilisvörösvár Zbrás Pál 2085 P.vörösvár, Hunyadi u. 81. Székesfehérvár Knitlhoffer László 8000 Sz.fehérvár, Nyúl dűlő 2.

6 S ok tekintetben rendhagyó volt az elmúlt év agility EB-je a magyar sporttörténet-nek. Mindenekelőtt azért, mert első alkalommal került megrendezésre a két hivatalos agility klub által egyeztetett válogató versenysorozat. Másodsorban azért, mert erre az EB-re egy egész busznyi "legénység" kísérte a versenyzőket. Harmadsorban azért, mert ez volt az utolsó EB az agilitysport történetében, ugyanis 1996-ban már világbajnoksági szintre emelte a sportág rangját az FCI. Röviden megpróbálom összefoglalni a történteket. Kedden reggel indultunk, és kb. 18 órás fárasztó buszút után érkeztünk meg Torinóba. Ez az észak-olasz város ipari központ, viszonylag kevés műemlékkel, ezért nagy örömmel fedeztük fel a Kossuth házat, ahol a nagy politikus életének utolsó éveit töltötte, és ahol jelenleg múzeum működik. Csütörtökön szabad edzést tartottunk Torinótól néhány km-re a GARU nevű kutyaiskolában, ahol nagyon kedvesen fogadták az edzésre érkező csapatokat. Pénteken tartották a sorsolásokat, valamint a díszvacsorát, egy nagyon exkluzív kastélyban. Mivel a magyar csapat sajnos lemaradt a protokoll listáról, úgy határoztunk, hogy külön rendezünk egy "görbe" estét. Választásunk egy kínai étteremre esett, nem messze a szállodánktól. Itt bőséges trakta mellett sikerült enyhíteni a meglévő feszültséget, ami érezhetően benne volt mindanynyiunkban. Bizonyára még sokáig fognak emlékezni az ízekre és a hangulatra a magyar küldöttség tagjai. Szombaton délelőtt orvosi vizsgálat következett, majd a sorsolás és egy hosszúra sikeredett be-vezető műsor után kb. három óra ké-séssel került sor a színpompás meg-nyitóra. A verseny lebonyolítása a nagy létszámú résztvevő ellenére gördülékenyen zajlott. A bírói közreműködésre igazán nem lehetett panasz. Így Agility EB Torinó 1995 hát optimális feltételek között vártuk a magyarok szereplését, ami ezen a napon minden várakozáson felül sikerült. Mindössze egyetlen kizárás mellett egészen fantasztikus eredményeket értünk el. A csapat a harmadik, a standardban ketten az első húszban, hárman az első harmincban, miniben egy az első húszban és egy versenyzőnk az első harmincban zárta a napot. A versenynap végén sajnos megismételték a megnyitó ünnepségen látott bemutatókat, ezért a tartalékoknak kiírt versenyek már az éjszakában kezdődtek. Ekkor is történt említésre méltó esemény ugyanis a rendezés egészén határozottan érződő fejetlenség ismét megmutatkozott. Ennek részeként a mi két indulónkat a jumping versenyben összesorsolták, így hát kaptunk ismét egy kis fricskát. A második nap küzdelmeiben sajnos átok ült a mieink szereplésén. Az egyéni futamok során mindössze hármuknak sikerült hibátlant teljesíteni, és a csapatmunka is egy kicsit döcögött. Így született a táblázatban közölt eredmény. Talán az első nap sikere, talán a kézzelfogható közelségbe került fantasztikus lehetőség bénította meg a válogatottat, talán az volt a hiba, hogy szombaton késő éjszaka kerültünk ágyba és így mindenki fáradt volt? Ki tudja, mindenesetre nagy lehetőség állt a válogatott előtt, és ezt nem tudta maradéktalanul kihasználni. Ennek ellenére a magyar válogatott eddigi történetének legjobb eredményét érte el. Külön meg kell köszönni ennek a sikernek az elérésében a kísérők erőt sugárzó bíztatását, és a csapattagok lelkével foglalkozók áldozatos munkáját. Név szerintt ifj. László Istvánt, Sebők Istvánt, Tamása Gábort és Varga Szilviát illeti ez a köszönet. Mindenképpen meg kell említenem egy nagyon sportszerű eseményt, amely feltehetően nagymértékben hozzájárult ahoz, hogy ebben az évben már világbajnokságot rendezhet Svájc. A versenyre valamilyen tévedés folytán elfogadták egy japán fiú nevezését, aki részt vett egy kísérővel a megnyitó és a záró ünnepségen, valamint minden futam előtt teljes odaadással árnyékolta le a bejárásokat is. Sajnos, Európa Bajnokság révén nem indulhatott a versenyen, amit Ő sportszerűen tudomásul vett. Ezért a záró ünnepségen a közönség és a versenyzők is vastapssal köszöntötték. A verseny végén, az FCI Agility szekciójának ülésén, nagy sportdiplomáciai sikert ért el Magyarország, mert 2000-re megkaptuk a világbajnokság rendezési jogát. A helyenként meglehetősen amatőr rendezés ellenére a résztvevők és a közönség egy életre szóló élménnyel gazdagabban tértek haza. Tisztemnek érzem, hogy megköszönjem a MEOE elnökségének a válogatott támogatását, a kutyakiképző iskolák szponzorainak a felkészülésben nyújtott támogatást, a busz két sofőrjének a biztonságos utat, valamint még egyszer a kísérőknek a fantasztikus buzdítást. Legfőképpen természetesen a köszönet a válogatott tagjait illeti, az eredményekért és a tisztes helytállásért. Tóth Árpád U.i.: A MEOE elnöksége az őszi CACIB bírói protokollvacsoráján fogadta a válogatott tagjait, és munkájuk, valamint teljesítményük elismeréseként ezüstkoszorús medállal jutalmazta Őket. A válogatott, egy fő kivételével, teljes létszámban jelen volt. Az elnök úr megköszönte a felkészítők munkáját is.

7 A Magyar Agility Válogatott összeállítása 1995 Torinó Standard osztályban Fodor Lili Aisa wolf spicc Jakab István Dandy boxer Kovács Sándor Rocky német juhászkutya Pataki Natália Tekla tervueren Sárközi Bernadett Dzsingisz Kán dalmata Vass Ágnes Sátán német juhászkutya Verő Barbara Alex tervueren Vékony Hajnalka Niki német juhászkutya Mini osztályban Kabai Krisztina Lujzi tacskó Kiss Orsolya Patrick közép uszkár Csapatkapitány: Edző: Tolmács: László István Tamása Gáborifj. László István Agilty EB 1995 TorinÓ 195 perces amatőr tudósító videofelvétel a magyar csapat EB szerepléséről. (Minden magyar futam, és más érdekes pillanat a versenyről, riportokkal, véleményekkel.) Kiadja a HUNNIA AGILITY KLUB Megrendelhető a Klub címén. A másolás díjtalan! A Torinói Agility EB eredményei Egyéniben Standard osztályban Mini osztályban I. Eddy Danau Belgium I. Tiina Koskinen Finnország II. Roland Kristiansson Svédország II. Sanna Vuorinen Finnország III. Sally Andrens Belgium III. Brigitte Rüegg Svájc XIII. Fodor Lili Aisa XV. Kabai Kriszina Lujza XXXI Vékony Hajnalka Niki XXIV. Kiss Orsolya Patrick Csapatban I. Belgium I. Finnország II. Svájc II. Svájc III. Franciaország III. Svédország VI. Magyarország Kovács Sándor Rocky Magyarország nem nevezett mini csapatot Vass Ágnes Sátán Verő Barbara Alex Vékony Hajnalka Niki A többi versenyzőnk egyéniben sajnos nem ért el értékelhető eredményt. A keret tagjai közül Pataki Natália és Sárközi Bernadett szervezési probléma miatt nem indulhatott a versenyen. GYERE te is Bíztassuk együtt a magyar válogatottat. Külön busz indítását tervezzük, amelyen minden versenyzőnek, családtagnak és érdeklődőnek helyet kívánunk biztosítani. A várható költség kísérőnek Ft. A következő számban pontos ajánlatot teszünk.

8 A mikor valami elkezdődik, akkor azok az emberek, akik elkezdik, még nem tudták, hogy történelmet csinálnak. Ezek a dolgok lehetnek hamar feledésbe merülők és lehetnek maradandók. Hiszem, hogy az agility a maradandók közé tartozik. Vajon az agility hogyan kezdődött? Ki honnan számítja a kezdetet? Én csak arról tudok írni ahogy mi kezdtük, és én innen számítom a kezdetet ben kezünkbe került egy videokazetta, melyen francia sportolók agilityztek. Fogalmunk sem volt, hogy mi ez, és mik a szabályai, viszont nagyon megfogott bennünket a lendület, a játékosság és hogy csak vidám kutyát láttunk a pályán. Hangsúlyozom, nem tudtuk mi ez, nem tudtuk milyen szigorú és kötött szabályok között zajlik ez a játék. Egyet viszont azonnal felismertünk, nekünk kell ez a játék, úgy ahogy van, és akármi is lesz, csinálunk ilyen pályát, megszerezzük a leírást (szabálykönyvet), és ami a legfontosabb, megtanítjuk a kutyáinkat. Nehezen kezdődött. Tudniillik egy ilyen pálya létrehozása sok pénzbe kerül, és ez az, ami nekünk, mint minden más kutyaiskolának, nem volt. Saját erőből, néhány régi akadály Történelem megtartásával, elkezdtünk újakat építeni. Ilyenek voltak a zsák,a szlalom és az asztal. Az asztalnál álljunk meg egy szóra. Az első asztalunk egy közönséges konyhaasztal volt, amit a filmen látottak alapján sárgára festettünk. Egyébként a szlalom sem volt különb. Először próbáltunk a síeléshez használt kék-piros botot vásárolni. Ez nem jött össze. Tudva, hogy Magyarország milyen magas szinten űzi ezt a sportot, nem is lehetett hozzá semmit kapni. Ezért változtattunk az elképzelésen, és egy hosszú lécre felszereltünk 10 db WC pumpát, persze a nyele rövid volt, ezért azt kicse-réltük partvisnyélre, és így már ha-sonlított a videón látottakhoz. A zsákot egyszerűen megvarrtuk. Persze ez így leírva nagyon egyszerű, de egy pár éjszakánk ráment erre is. De ami a lényeg, a hagyományos pályát már feltuningoltuk néhány agi-lity elemmel. És ekkor jött az évi tavaszi CACIB, ahol bemutató jogot kapott az iskolánk. Tizenhat főre terveztük a bemutatót, ami az első hivatalos eseménynek számít. Rendhagyónak nevezhetjük az egész bemutatót. A fegyelmező részét a spanyol lovasiskolából vettük át. Ma a rendőrképző iskola használja ezt a formulát, lényegesen több résztvevővel, és úgy azt hiszem, szebb is. Rendhagyó volt az is, hogy ezután az akadálypályán bemutatottakkal szórakoztattuk a nagyérdeműt és kihagytuk az őrző-védő számot. Nem is hiányzott. Az akadálypálya teljesen elbűvölte a közönséget. Talán én ide tenném a magyarországi agility kezdetét. Ez az esemény az, amikor hazánkban először hivatalos rendezvényen nyilvánosan bemutatkozott egy agility csapat. Ez a csapat az Óbudai KKI csapata volt. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány név az úttörők közül: Czékmány Győző Bromkó Császár Ferencné Bessy Kiss Zoltánné Cézár Kun Erika Palme Reszkető Zsuzsa Csuti Schworczi Éva Max (később az évi agility EB résztvevője) és a csapat vezetője, e sorok írója, Angie nevű kutyájával. De ez még tényleg csak játék volt. A komoly agility csak ez után kezdődött. Lippai Mihály (folytatjuk)

9 Hely Név Kutyanév Össz.pont 1. Vass Ágnes Sátán Tatai Katalin Morzsi Csecserics Bea Wirtus Pataki Natália Tekla Kabai Krisztina Lujzi Vékony Hajnalka Niki Pataki Natália Sony Gácsi Márta Stanley Szabó István Raszter Fritch Edina Jessy Jenőfi Orsolya Marcipán Kertész Andrea Samu Legyel Tímea Buck Mittelholcz Dóra Benny Réthelyi Barbara Rozsdás Tardi Nikoletta Ördög Felleg Bernadett Döme Kun Andrea Inka Szoboszlai Erika Szuszi Kőrösiné B. Dóra Anni Bancsi Józsefné Bonzó Fritch Edina Dolcsi Varga Szilvia Mah-jongg Kökény István Ajax Boron Mónika Tádé Tóth Árpádné Wanda Czigány Katalin Dick Gácsi Márta Donna évi összesítő táblázat A táblázat úgy készült, hogy: - csak a hivatalos versenyek eredményét vettük alapul; - az első értékelt verseny az évi Komárom kupa, az utolsó az 1995, évi Népsziget kupa; - csak a Klubon belüli helyezés szerint számoltunk; - az első helyezés 12, a második 10, a harmadik 8,... stb. pontot ért; - csak az első 6 helyezett ért el pontot; - a versenyeken való részvételt 2 ponttal díjaztuk; - a CAC és CACIB kiállítások bemutatóin való részvétel 12 pontot jelent. 29. Hradszky Krisztina Chris Vékony Hajnalka Morzsi Réti Bernadett Dida Varga Noémi Dárius Árkosi József Bogi Vajda Erika Fanta Árkosi József Max Nagy Sándor Berci Mühlbacher Erika Szandra Szigli Zita Berry Vajda Erika Pimpa Mühlbacher Erika Jenny Koós Katalin Janett Fábry Csaba York Sárkány Krisztina Aliz Borka Sándor Maci Nagy Sándor Daisy Nagy Sándor Szandra Kun Erika Palme Csecserics Bea Tasszán Hídvégi Géza Krisz Kun Erika Czánó Baksa Róbert Max Kis Jutka Dorka Árkosi József Fanta Vatai Szilvia Joy Buday Miklós Ordas Tihorné Ági Bonnie Harza Noémi Titi 1 Ipari és Kereskedelmi Kft Budapest, Tatai u. 40. Telefon/Fax: Vendéglátóipari berendezések gyártása és forgalmazása.

10 A Klub évi legjobb párosa SÁTÁN éve Ági, mi a négy legfontosabb dolog az életedben? A harmonikus családi élet, a kutyáim (illetve a kutyasport, mert az nem elégítene ki, ha csak "l'art pour l'art" lenne kutyám), a tánc ("másodállásban" versenytáncos vagyok), és a barátaim, akik lelkileg támogatnak. Hogyan kezdtél el kutyázni? 12 éves koromban kezdődött. Az iskolában minden órán kutyát rajzoltam. Csak egy társat akartam, mindegy, hogy hogy néz ki. Végül is a piacon vettük meg Bobit, aki keverék kutya. Hogy került Bobi mellé Sátán? Akkoriban jött divatba a sátánizmus. Engem is megfenyegetett egy csoport, így édesanyám beleegyezett, hogy vegyünk egy német juhászt is, aki meg tud védeni. Hogyan kerültél kapcsolatba az agilityvel? Egy kiállításon láttam agilitybemutatót. Már itt megtetszett ez a sport. Felszabadultak voltak a kutyák. A változatosság fogott meg igazán. Sátánnal egy éves korában kezdtem el keresni a számunkra ideális kutyaiskolát. Két éves volt, amikor lekerültünk a Népszigetre. Kiképzés előtt itt is láttam a kirakott pályát, és ki akartam próbálni. Egy ideig párhuzamosan csináltad a munkakutyasportot és az agilityt. Ez nagyon megterhelő volt. Nem a kutyának, nekem. Sátán élvezi, ha dolgozik. Milyen sikereid voltak a munkakutyázásban? IPO 1 vizsgát tettünk, és ben, a Komáromi Őrző-védő Bajnokságon az egyéni és a csapatversenyt is megnyertük, valamint megkaptam a legjobb női versenyzőnek járó különdíjat. Miért választottad végérvényesen az agilityt? Nekem az a fontos, hogy Sátán jól érezze magát. A lelki kapcsolat az agilityben egészen különleges. Ez a másság vonzott. Egyetlen szóval kifejezve számodra mi az agility lényege? Összhang. Szerinted mi sikereid titka? A hétköznapok lelki többletét, amit a kutyám tőlem kap, a versenyeken viszonozza. Sátán a pályán lélekből fut. Hogyan készülsz egy versenyre? Verseny előtt a nehezebb edzéseket felváltja egy-egy gyakorló pálya. Amúgy csak az előestéken izgulok a verseny miatt. A versenyzéshez szükséges kondíciót hogy adod meg a kutyádnak? Most a karácsonyi szaloncukrokra gondolsz... Nem a, rántotthús - köret - savanyúság típusú étkezésre. Sajnos, a családom nehezen értette meg, hogy ne lopjon a kiporciózott ételbe egyéb finomságokat. Mire gondolsz, mielőtt a pályára lépsz? A filozofálás előző este folyik, a konkrét kör előtt már nincs min gondolkodni. Végig kell menni. Mire emlékszel legszívesebben vissza? Az első, makói bemutatóra, valamint az első versenyre a pécsi CACIB-on, amit megnyertem. Van-e valami, amit szívesen elfelejtenél? Az országos bajnokságok számomra fekete bárányok. Az elsőn a nyakörvet felejtettem Sátánon, a másodikon pedig szégyenszem-re "kipottyant belőle egy darab". Hogyan dolgozod fel az ilyen jellegű kudarcokat? Ezek mindig figyelmeztetnek valamire. A siker mellett ott kell lennie a kudarcnak is. Sokáig tart, amíg a hibám mélyebb okát feltárom. Megszoktad a sikert? Minden alkalommal hálás vagyok. Minden kis eredménynek örülök. Melyik eredményedre számítottál a legkevésbé? Az osztrák nemzetközi Téli Kupán elért II. helyezésre. Te, mint az első hazai versenyző, aki külföldön dobogós lett, hogyan látod a magyar agility helyzetét, jövőjét? Hiszek benne, hogy magyar agilityseknek van esélyük külföldön jó eredményeket elérni. Ausztriában a társaim is az első tízben végeztek. Egy ilyen út újabb impulzusokat ad a folytatáshoz, az egész magyar agility-tábort lelkesíti. A magyar módszerek igazolását is látom benne. Mire vagy a legbüszkébb? Az EB csapat VI. helyezésre. Ez is a fentieket igazolja. Az első napi III. hely fantasztikus érzés volt. A Hunnia Klubtól kapott cím a másik, amire büszke vagyok. Egész éves munkánk alapján Sátán az év legjobb agilitys kutyája lett. Milyen érzés volt átvenni a díjat? Az évzárón mindenki a címkiosztást várta. Erről beszéltünk egész este. Izgultam. Rajtam kívül az egész csapat tudta, hogy én kapom a díjat, de titkolták. Partnerek voltak a találgatásaimban. Köszönöm. Varga Szilvia, Sebök István és a csapattársak Kölykök előjegyezhetők! HCH, ÖCH, Agility egyéni és csapat országos bajnok: Aries Stella Bettina TEKLÁtól és IPO Budapest bajnok: Hidegkuti Testőr Gézengúz DICKtől A szülők munkája megtekinthető! Pataki Natália, , az esti órákban.

11 1995. évi összevont összesítő táblázat A táblázat úgy készült, hogy: - a hivatalos versenyek közül csak azon versenyek eredményét vettük alapul, amelyen mindkét klub részt vett; - az első értékelt esemény az évi OB; - az első helyezés 12, a második 10, a harmadik 8,... stb pontot ért; - csak az első 6 helyezett ért el pontot; - a versenyeken való részvételt 2 ponttal díjaztuk; - a miniben a pontszámok feleződnek, és csak az első három helyezett kapott pontot. hely klub Név Kutyanév pont Mini osztály 1. Hungária Kiss Orsolya Patrick Hunnia Kabai Krisztina Lujzi Hunnia Csecserics Bea Wirtus Hunnia Pataki Natália Sony Hungária Haskó Tibor Csutak Hunnia Tatai Katalin Morzsi Hungária Kiss Orsolya Judy Hunnia Fritch Edina Jessy Hunnia Fritch Edina Dolcsi Hunnia Vékony Hajnalka Morzsi 4 Standard osztály 1. Hunnia Vass Ágnes Sátán Hunnia Pataki Natália Tekla Hungária Kovács Sándor Rocky Hungária Jakab István Dandy Hunnia Vékony Hajnalka Niki Hungária Ábrányi Zsuzsa Arthur Hunnia Gácsi Márta Stanley Hunnia Legyel Tímea Buck Hungária Verő Barbara Alex Hungária Fodor Lili Aisa Hunnia Felleg Bernadett Döme Hungária Forgács Gábor Luri Hunnia Réthelyi Barbara Rozsdás Hunnia Kőrösiné B. Dóra Anni Hunnia Szabó István Raszter Hunnia Jenőfi Orsolya Marcipán Hungária Káli Anita Alex Hunnia Tardi Nikoletta Ördög Hunnia Mittelholcz Dóra Benny Hunnia Gácsi Márta Donna Hunnia Szoboszlai Erika Szuszi Hunnia Kertész Andrea Samu Hungária Sárközi Bernadett Dzsingisz Hunnia Kun Andrea Inka Hungária Kiss Arnold Lafi Hunnia Kökény István Ajax Hungária Moiser Henrietta Lona Hungária Pakscha Karolina Red Hunnia Varga Szilvia Mah-jongg Hunnia Bancsi Józsefné Bonzó Hungária Mészáros Eszter Jonny Hunnia Szigli Zita Berry Hunnia Boron Mónika Tádé Hunnia Réti Bernadett Dida Hunnia Tóth Árpádné Wanda Hungária Bognár Tamás Ramszesz Hunnia Czigány Katalin Dick Hunnia Nagy Sándor Berci Hungária Fodor Lili Anonymus Hunnia Koós Katalin Janett Hungária Verő Barbara Xanta Hunnia Fábry Csaba York Hungária Géresi Friderika Glass Hungária Prédli Beatrix Tücsi Hungária Csecserics Melinda Duffy Hunnia Nagy Sándor Szandra Hunnia Vajda Erika Fanta Hunnia Borka Sándor Maci Hunnia Mühlbacher Erika Jenny Hunnia Nagy Sándor Daisy Hunnia Varga Noémi Dárius Hunnia Csecserics Bea Tasszán Hunnia Hídvégi Géza Krisz Hunnia Hradszky Krisztina Chris Hunnia Kis Jutka Dorka Hunnia Kun Erika Palme Hungária Nagy Szilvia Jenny Hunnia Ákosi József Bogi Hunnia Árkosi József Fanta Hunnia Baksa Róbert Max Hunnia Buday Miklós Ordas Hunnia Kun Erika Czánó Hunnia Sárkány Krisztina Aliz Hunnia Vajda Erika Pimpa Hungária Ábrányi Zsuzsa Gubanc Bp, Thököly u. 15. Rozsdamentes háztartási és gasztronorm edények, mosogatók, tálaló és

12 Hivatalos agility versenyek 1996-ban Márc. 30. VB válogató + Budakalász kupa esőnap ápr. 06. Ápr. 13. VB válogató Hungária A.K. esőnap ápr. 20. Ápr. 27. VB válogató Óbudai KKI.. esőnap máj. 04. Máj. 11. VB válogató Hungária A.K. esőnap máj. 18. Máj. 25. VB válogató + Népsziget kupa esőnap máj. 26. Jún. 15. Óbuda kupa Jún. 29. Budaörs kupa Júl. 20. Pilisvörösvár kupa Júl. 27. Gyulai Váralja kupa Aug. 10. Nagyicce kupa Aug. 20. Makó kupa Szept. 01. Székesfehérvár kupa Szept. 07. EB INFO kupa Szept. 21. IV. PAMAX kupa Okt I. Agility VB. MORGES (Svájc) Nov. 02. Hunnia kupa FONTOS Részlet a két klub vezetői között született megállapodásból az 1996 évi VB-válogatókkal kapcsolatban. Ez mindenkire nézve kötelező! Minden futamot más-más helyszínen kell rendezni. Lehetséges a válogató futamokat összekötni valamely kupával, amennyiben ilyen igény van. Keressük a vidéki megrendezés lehetőségét. Futamok: alkalmanként 1 standard és 1 jumping Részvétel: a felkínált öt futamból legalább 4 alkalommal indulni kell. Eredményhirdetés: a 4-4 legjobb futam alapján. A keret kiválasztása: az összesített hibapont szerint; standard osztályban az első 4 fő, mini osztályban az első 4 fő; amennyiben a mini osztályban továbbra sem tudunk csapatot kiállítani (megmarad a jelenlegi széteső mezőny), akkor mini osztályból az első 2 versenyző és a standard osztályból az első 6 versenyző utazik; esetleges hibapont azonosság esetén futamonkénti összehasonlítás alapján a kevesebb hibapont számít; Nevezési díj nincs. Ettől eltérést jelenthet, ha valaki a saját kupáját össze akarja vonni a válogató versennyel. Ebben az esetben lehet nevezési díj. A rendező joga, hogy további futamokat iktasson be a kupa sorsának eldöntése végett. Tiszteletdíj nincs. A válogató versenyeken bárki részt vehet, de csak az kerülhet be a válogatottba, aki valamelyik klub mellett elkötelezi magát. Lehetőség van a válogatókon az agility vizsgák megszerzésére is. A pálya megtervezése minden esetben a helyszínen történik. A bírók, illetve a segédbírók közösen tervezik meg. Minden futamot A2 pályán bonyolítunk. Bírók: amennyiben addig a bírói tanfolyamot sikerül megrendezni, akkor visszatérünk rá; amennyiben nem, úgy maradunk a segédbírói rendszernél; az időmérés három időmérővel történik, a mért időket átlagoljuk.

13 A z agility egy kutyás ügyességi sport. Neve is utal a sporthoz való hozzáállásra, a mozgékonyságra - hiszen akkor jó az agilitys kutya és gazdája is, ha határozott, gyors és magabiztos - tehát agilis. A sportág Angliában indult útjára. Egy díjugrató katonatiszttől származik az ötlet, aki a kutyákat is szerette, és úgy gondolta, hogy ők is képesek minimum olyan teljesítményre az akadálypályán, mint a lovak. A pálya akadályainak egy részét a lovas hagyományoknak megfelelően alakították ki, vannak azonban speciális akadályok is, amelyeket a kutyák számára fejlesztettek ki. Ennek a sportnak több olyan vonatkozása van, amely rendkívül vonzóvá teszi mindenki számára, aki megismerkedik vele. Rendkívül fontos szempont, hogy a versenyeken, egészen az országos bajnokságig bármilyen kutya, tehát a cseppet sem alacsonyabb rendű keverékek is teljes joggal részt vehetnek, mivel a versenyeken való indulás csak a méret szerint kategorizálják. A következő előnye a sportnak, hogy a Agility, az igazi kapcsolat kutya és a gazda számára is teljes értékű mozgást jelent. Itt kell megjegyezni, hogy ebben a sportban kizárólag az állat természetes mozgásformái szerepelnek, precízen kidolgozott formában, tehát semmiféle mesterkélt, rossz értelemben vett "cirkuszi" mutatványt nem várunk el a kutyától. Az akadályok és a szabályok kidolgozása is a legteljesebb mértékben balesetmegelőző. Egy hibásan vett magasugró akadálynál az ütközés hatására inkább az akadálynak kell összedőlnie, mintsem a kutya sérüljön meg, visszaesve róla. Hasonlóképpen, a pálya teljesítésénél több esetben előnyben részesíti a szabályzat a technikás végrehajtást és bünteti a túl vehemens, nyaktörő mutatványt. Az agility talán legnagyobb csodája - amire címünk is utal - az a különleges kapcsolat, mely a kutya és gazdája közöt kialakul. Ennek egyik oka, hogy a pályán a kutyán semmiféle póráz, de még a kötöttség érzetét keltő bolhaírtó nyakörv sem lehet. Így ember és állat, a közöttük kialakult intim kapcsolat, összhang alapján tud csak együtt mozogni, és teljesíteni a feladatot. A futam során egymás érintése is tiltott, csak a testbeszéd és a hangjelzés megengedett, a kutya semmiféle fizikai kényszernek nem vethető alá. Ebből eredhet talán, hogy bár minden fajta és keverék megtalálható az agility pályán az ázsiai törpekutyáktól a dogig, mégis a terelő juhászkutyák a legeredményesebbek az esetek többségében. Ők azok, akik ősi időktől fog-va gazdájuk kéz- és hangjelei alapján dolgoztak, számukra ez természetes. Nyugat-Európában a tervueren, a malinois, a border, a bearded collie talán a legnépszerűbbek, illetve a skandináv országokban főleg Finnországban, a pumi és a mudi. Hazánkban kezdetben külföldi fajtákkal, nagyrészt német juhászkutyákkal indult be ez a sport, de mostanában már örömmel láthatjuk, hogy egyre több magyar pásztorkutya, pumi, mudi és magyar vizsla szerepel a versenyeken. Árkosi József (folytatjuk) A HUNNIA Agility Klub hivatalos programjai 1996-ban Márc. 09. Évnyitó tisztújító taggyűlés Jún Világkiállítás, Bp. bemutató Világ Kupa? Júl Pécsi CACIB bemutató Aug Kiképzésvezetői tanfolyam Aug Debreceni CACIB bemutató Szept Kecskeméti CACIB bemutató Okt Bp-i CACIB bemutató Dec. 14. Évzáró taggyűlés Várható még: a CAC kiállításokon bemutató. Jún. 06. Keszthely Aug. 11. Esztergom Jún. 30. Szekszárd Aug. 25. Kalocsa Júl. 07. Cegléd Szept. 01. Komló Júl Szombathely Szept. 08. Makó Júl. 28. Mátészalka Szept. 22. Miskolc Aug. 04. Székesfehérvár Okt. 06. Baja Árkosligeti Kennel német juhászkutya és pumi tenyészet Alapítva: 1982 Árkosi József H Budapest, Szél utca 10. II. em. 9,

14 Történelmi pillanat a III. PAMAX Agility Kupán M ár több mint egy hete folyamatosan esett az eső, de szeptember 24-én még az égiek is az agility mellé álltak, és olyan idővel örvendeztették meg a sport megszállottjait amit csak kiváló teljesítményekkel lehetett meghálálni. Az eredmények valóban kimagaslóak voltak, és ami a legfontosabb, soha nem látott létszámban jöttek a nevezések. Ismét jelentkeztek új kiképzőbázisokon készülő sportolók. Így lehetett, hogy az ünnepélyes megnyitón a Budaörsi KKI, a BUdakalászi KSI, a Kutyabarátok Egyesülete, a Makói KKI, a Nagyiccei KKI, az Óbudai KKI, a Székesfehérvári Privát KKI és a Pilisvörösvári KKI már ismert sportolóin kívül a Bodajki KKI, a Népligeti KKI és a Tapolcai KKI sportolóival kiegészülve átléptük a bűvös 70 fős induló létszámot. Külön emelte a rendezvény rangját, hogy a magyar agilitysport történetében először neveztek és indultak idegen ország versenyzői. A kupa híre eljutott Ausztriába, és öt kutyával indultak a versenyen. Ha már eljöttek, akkor kupát is vittek magukkal. Részvételük mindenképpen a magyar agility sport elismerése. Természetesen itt volt csaknem teljes létszámban a magyar agility válogatott is. Mivel a Kutya c. újságban nem jelent meg az év kétségtelenül legjelentősebb hazai versenyének tudósítása, ezért mi most Külön örömöt jelentett, hogy a rendezvény fővédnökségét Dr. Lakos László földművelésügyi miniszter úr, védnökségét Harcsa Lajos úr, Budakalász polgármestere vállalták. A bírói feladatokat Ferenczy Tamás, Lippai Mihály, Stummer József és Tamása Gábor látták el. Segédbírók voltak: Sebők István, Lancsarics Barbara, Kis Károly és Mittelholcz Péterné. Írnokként közreműködött Jakab Istvánné és Varga Lászlóné. Tóth Árpád Egyéni verseny A rendkívül gazdagon díjazott versenyen az alábbi eredmények születtek. Standard osztályban Jumping Standard Egyéni összetett I. Kovács Sándor Rocky Hungária A. K. I. Felleg Bernadett Döme Hunnia A. K I. Kovács Sándor Rocky Hungária A. K. II. Gácsi Márta Stanley Hunnia A. K II. Fischer Margot (Ausztria) Tina II. Vass Ágnes Sátán Hunnia A. K III. Vass Ágnes Sátán Hunnia A. K III. Kovács Sándor Rocky Hungária A. K. III. Pakscha Karolina Red Hungária A. K. Csapat verseny I. Budaörsi KKI II. Kutyabarátok Egyesülete III.Óbudai KKI Gácsi Márta Stanley Hunnia A. K Bancsi Józsefné Bonzó Hunnia A. K Hradszky Krisztina Chriss Hunnia A. K Pataki Natália Tekla Hunnia A. K Felleg Bernadett Döme Hunnia A. K Mittelholcz Dóra Benny Hunnia A. K Lengyel Tímea Buck Hunnia A. K Varga Szilvia Mah Jongg Hunnia A. K Nagy Sándor Berci Hunnia A. K Mini osztályban Egyéni verseny Jumping Standard Egyéni összetett I. Csecserics Bea Wirtus Hunnia A. K I. Kabai Krisztina Lujzi Hunnia A. K I. Tatai Katalin Morzsi Hunnia A. K II. Tatai Katalin Morzsi Hunnia A. K II. Tatai Katalin Morzsi Hunnia A. K II. Kabai Krisztina Lujzi Hunnia A. K III. Kabai Krisztina Lujzi Hunnia A. K III. Fritch Edina Jessy Hunnia A. K III. Csecserics Bea Wirtus Hunnia A. K Csapat verseny I. Budaörsi KKI II. csapata II. Óbudai KKI I. csapata III. Óbudai KKI II. csapata Csecserics Bea Wirtus Hunnia A. K Fritch Edina Dolcsi Hunnia A. K Fritch Edina Jessy Hunnia A. K Pataki Natália Sony Hunnia A. K Kabai Krisztina Lujzi Hunnia A. K Tatai Katalin Morzsi Hunnia A. K A bírók és a rendezésben részt vállalók emlékplakettet kaptak. Külön köszönet a Kevin s Reklámstúdiónak és a Lofti Kft-nek a különdíjakért. Köszönjük a PAMAX Kft-nek az agility sportért végzett kiemelkedő munkáját.

15 I. Gyulai MEDIVID Agility Kupa N agyszámú érdeklődő közönség előtt rendezte meg a Gyulai Várnapok keretében a Váraljai Kutyakiképző Iskola az első Gyulai MEDIVID Agility Kupát. Az EB válogató versenysorozat óta ez volt az első igazi erőösszemérés az egyre gyarapodó számú agility csapatok között. A szép számú nevezés érdekessége, hogy a Hungária és a Hunnia Agility Klub szinte teljes élvonalát felvonultatta így az Európa Bajnokságra utazók kivétel nélkül résztvettek a versenyen. Örülünk, hogy végre a Makói KKI is indította versenyzőit. Reményünk szerint a rendkívül izgalmas verseny felkeltette a hazaiak érdeklődését ez iránt a rendkívüli sport iránt, és sokan részt fognak venni a MEDIVID 95 Váraljai KKI augusztusban induló A Kutya c. újságban nem jelent meg az elmúlt év legjelentősebb vidéki versenyének agility tanfolyamán. A díjakat a MEDIVID Bt. nevében Csatári Zoltán ügyvezető, a PAMAX Kft. nevében Mészáros Zoltán, a közreműködő bírók nevében László István adták át. Köszönet a Gyulai Önkormányzatnak a lehetőségért, a MEDIVID Bt-nek a szervezésért és az igazán nívós díjakért. Köszönet a PAMAX Kft-nek a kiegészítő díjakért ban ismét találkozunk a Várnapok keretében, remélhetőleg akkor már gyulai agilitysekkel kiegészülve. Tóth Árpád Összesített egyéni eredmények Mini osztályban I. Kiss Orsolya Patrick Hungária A. K. II. Kabai Krisztina Lujzi Hunnia A. K III. Csecserics Bea Wirtus Hunnia A. K A csapatverseny ereménye I. Nagyiccei KKI Óbudai KKI Budaörsi KKI Kiss Orsolya Patrick Hungária A. K. Kabai Krisztina Lujzi Hunnia A. K Csecserics Bea Wirtus Hunnia A. K Haskó Tibor Csutak Hungária A. K. Tatai Katalin Morzsi Hunnia A. K Fritsch Edina Jessi Hunnia A. K Összesített egyéni sorrend Standard osztályban I. Kovács Sándor Rocky Hungária A. K. II. Vass Ágnes Sátán Hunnia A. K III. Forgács Gábor Luri Hungária A. K. A csapatverseny ereménye jumping futam alapján maxi osztályban I. Kutyabarátok Egyesülete II. Nagyiccei KKI III. Nagyiccei KKI Felleg Bernadett Döme Hunnia A. K Ábrányi Zsuzsa Arthur Hungária A. K. Forgács Gábor Luri Hungária A. K. Szabó István Raszter Hunnia A. K Fodor Lili Anonymus Hungária A. K. Jakab István Dandy Hungária A. K. Szoboszlai Erika Szuszi Hunnia A. K Káli Anita Alex Hungária A. K. Kovács Sándor Rocky Hungária A. K. Vass Ágnes Sátán Hunnia A. K Sárközi Bernadett Dzsingis Hungária AK Verő Barbara Alex Hungária A. K. A gyulaiak betartották ígéretüket, és az országos bajnokságon már megmutatták, hogy komolyan gondoják az agilityt, és a jövőben velük is számolni kell a Hungária Agility Klub keretében.

16 II. Országos Agility Bajnokság I mmár második alkalommal rendeztük meg az Országos Agility Bajnokságot. Most a Budapesten az Erzsébetvárosi Sportközpont adott otthont a versenynek. Hatvanegy izgatott páros várta, hogy Stummer József vezetőbíró engedélyt adjon az indulásra. A sportszerű körülmények között lezajlott verseny bővelkedett meglepetésekben. Volt olyan eset, amikor a hibátlan futam végén a "huzat" levitte az utolsó lécet, és ez természetesen a kiemelkedő eredmény elérését ebben a nagyon szoros versenyben lehetetlenné tette. Volt olyan kutyus, amelyik túlteljesítette a normát, és a karika és a felső tartórúd között ugrotta át az akadályt. Ismét bővült a sporthoz csatlakozó kutyaiskolák száma. Nagyon szimpatikus csapattal először indult a Gyulai Ismeretem szerint a jeles eseményről Stummer József készített riportot és adta le azt a Kutya c. újságnak. A cikk azonban Váralja KKI hivatalos agility versenyen. Sok sikert kívánunk a további versenyzéshez. Persze sok olyan versenyzővel is találkozhattunk, akik ugyan már ismert bázisokon készültek fel, de most debütáltak. A versenyen a Duna TV készített felvételeket és riportokat az új Póráz című műsorhoz. A verseny különösen nagy sikert hozott Pataki Natáliának, aki három kutyával indult, és mindhárommal a dobogóra került. Mindenki egyetért abban, hogy ez egy egészen kivételes teljesítmény, amit csak egészen kivételes képességű sportember érhet el. Bár Natitól megszoktuk a jó teljesítményt, hiszen a 95 évi válogatott keretbe második helyen kvalifikálta magát, mégis ehhez a rendkívüli eredményéhez szívből gratulálunk. Remélem, ez a siker nagy elégtétel az EB-n történtekért. A verseny lebonyolításában való közreműködésért köszönet Stummer József vezetőbírónak, Ferenczy Tamás, Ifj. László István, Lippai Mihály Sebők István és Tamása Gábor segédbíróknak, Kis Károly és Mittelholcz Péterné időmérőknek, Jakab Istvánné és Varga Lászlóné írnokoknak. Külön köszönöm a BUdakalászi SKI, a Nagyiccei KKI és a KBE aktivistáinak a pálya felkészítésében végzett mun-kát. Köszönet a díjakért a PAMAX Kft-nek és a MEOE elnökségének, a különdíjakért pedig Árkosi Józsefnek, az Amico Mio tápszergyártónak, a Budaörsi KKI-nek és a Hunnia Agility Klub elnökségének. Tóth Árpád Egyéni eredmények Mini osztály I. Kiss Orsolya Patrick Hungária A. K. II. Haskó Tibor Csutak Hungária A. K. III. Csecserics Bea Wirtus Hunnia A. K Csapat eredmények I. Óbudai KKI. II. Budaörsi KKI - Kutyabarátok E. III. Nagyiccei KKI Fritch Edina Dolcsi Hunnia A. K Csecserics Bea Wirtus Hunnia A. K Fekete Szilvia Hungária A. K. Fritch Edina Jessy Hunnia A. K Pataki Natália Sony Hunnia A. K Haskó Tibor Csutak Hungária A. K. Tatai Katalin Morzsi Hunnia A. K Vékony Hajnalka Morzsi Hunnia A. K Kiss Orsolya Patrick Hungária A. K. Egyéni eredmények Standard osztály I. Pataki Natália Tekla Hunnia A. K II. Forgács Gábor Luri Hungária A. K. III. Jakab István Dandy Hungária A. K. Csapat eredmények I. Budaörsi KKI II. Kutyabarátok E. - Budaörsi KKI III. Nagyiccei KKI. Gácsi Márta Stanley Hunnia A. K Bancsi Józsefné Bonzó Hunnia A. K Forgács Gábor Luri Hungária A. K. Réthelyi Barbara Rozsdás Hunnia A. K Tardi Nikoletta Ördög Hunnia A. K Pakscha Karolina Red Hungária A. K. Legyel Tímea BuckHunnia A. K Vékony Hajnalka Niki Hunnia A. K Prédli Beatrix Tücsök Hungária A. K. Pataki Natália Tekla Hunnia A. K Pataki Natália Géza Hunnia A. K Káli Anita Alex Hungária A. K. Különdíjban részesültek: az OB legifjabb résztvevője Szamba Rahner Réka az OB legeredményesebb jumping párosa Dandy Jakab István az OB legjobb német juhásza Alex Káli Anita az OB legeredményesebb keveréke Luri Forgács Gábor az OB leggyorsabb 1 hibás párosa Rozsdás Réthelyi Barbara

AGILITY HÍRADÓ. I. évfolyam 4. szám 1996. szeptember 21. alapítva 1994. X. 21. A tartalomból. Kérdezz-felelek Történelem. 95 országos Agility

AGILITY HÍRADÓ. I. évfolyam 4. szám 1996. szeptember 21. alapítva 1994. X. 21. A tartalomból. Kérdezz-felelek Történelem. 95 országos Agility AGILITY HÍRADÓ I. évfolyam 4. szám 1996. szeptember 21. Előzetes - Világbajnokság különszám - PAMAX kupa - Az év sportolója - Bemutatkozik... - Történelem alapítva 1994. X. 21. "Sok van mi csodálatos,

Részletesebben

AGILITY HÍRADÓ. Agility is forever alapítva 1994. X. 21. Különkiadás a AZ I. Agility Világbajnokság 1996. tiszteletére

AGILITY HÍRADÓ. Agility is forever alapítva 1994. X. 21. Különkiadás a AZ I. Agility Világbajnokság 1996. tiszteletére AGILITY HÍRADÓ I. évfolyam 5. szám 1996. december 14. Agility is forever alapítva 1994. X. 21. "Sok van mi csodálatos, de az agilitynél nincs csodálatosabb" Különkiadás a AZ I. Agility Világbajnokság 1996.

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

2008/4 19. évfolyam. Magyarországi Német Juhászkutya Klub TARTALOM NJ ÚJSÁG 2008/4. Beszél a múlt... 4. SVÖ - Jugendlager 2008 Oberwart...

2008/4 19. évfolyam. Magyarországi Német Juhászkutya Klub TARTALOM NJ ÚJSÁG 2008/4. Beszél a múlt... 4. SVÖ - Jugendlager 2008 Oberwart... TARTALOM Beszél a múlt...... 4 SVÖ - Jugendlager 2008 Oberwart... 8 SVÖ Országos Bajnokság 2008... 11 II. Palóc Ifjúsági Kupa... 12 II. Ifjúsági kutyástábor Szorospatak... 13 Kastélykert Kiállítás - Salgótarján-Kisterenye...

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. Ceglédi. Tanévkezdés. 2008-ban

Ingyenes. II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. Ceglédi. Tanévkezdés. 2008-ban Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. P A N O R Á M A S P O R T - T O B O R Z Ó M E L L É K L E T T E L 1 7-3 3. O L D A L Tanévkezdés 2008-ban 5 kamrás mûanyag ablakok 1.0 hõszigeteléssel,

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33 Tartalom Néhány sorban............................................. 3 Megújult elnökséggel - tovább...!................................ 3 Lochmayer György: A nemzetközi erôviszonyok alakulása 2006-ban...................

Részletesebben

Nem a sportra szakít időt, a sport szakít el időt minden mástól. Ezzel kel,

Nem a sportra szakít időt, a sport szakít el időt minden mástól. Ezzel kel, Nem a sportra szakít időt, a sport szakít el időt minden mástól. Ezzel kel, ezzel fekszik, ez a család mellett a mindene. A Jó napot, mi újság? rovatban Krasznai Tamással beszélgettünk. 11. oldal Paksi

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 5. szám 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER Ára: 120 Ft A KOCSÉRI HARCOS LÁNY TAJTI BIANKA a Shinkyokushin Ifjúsági Európa Bajnokságon III. helyen végzett Önkormányzati hírek

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?!

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2012 12 DECEMBER XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HOL A HATÁR?! BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Továbbtanulás korlátok nélkül! NEM CSAK

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

TARTALOM. Az IPA Magyar Szekció Közép-Magyarországi Szervezete és az IMYKE YACHT & DIVING KFT. rendhagyó Mikulás partija... 5

TARTALOM. Az IPA Magyar Szekció Közép-Magyarországi Szervezete és az IMYKE YACHT & DIVING KFT. rendhagyó Mikulás partija... 5 XIII. évfolyam 2. szám 2012. december Tisztelt IPA Barátaim! Többi ünnepünkhöz viszonyítva a karácsonynak van egy különleges varázsa. Sokak számára a legszebb, a legérzelmesebb, legalábbis a gyermeki lelket

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

A Magyar Modellező Szövetség Elnökségének 2012. évi beszámolója. a küldöttgyűlésre. melynek. Helye: 1146 Budapest, Városligeti krt.

A Magyar Modellező Szövetség Elnökségének 2012. évi beszámolója. a küldöttgyűlésre. melynek. Helye: 1146 Budapest, Városligeti krt. MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG Hungarian Asso ciation o f Modellers 1149. BUDAPEST Buzogány u. 7 sz. II/6 E- mail: modelsport@mail.datanet.hu T. / Fax.: 221 4071 vagy 270 1073 A Magyar Modellező Szövetség

Részletesebben

London 1936, 1937-2012

London 1936, 1937-2012 Az FCI ezúton meghívja a sporttársakat a 2012-es Londoni Olimpiai Galambversenyre Az FCI 2012. júliusában és augusztusában, az Olimpia megnyitójának és zárásának napjához kötődően, Londonból és Berlinből

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2005. január Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA József Attila: TÉL Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni

Részletesebben

Baba néni köszöntése. Köszöntõ

Baba néni köszöntése. Köszöntõ 2009. március Magyar Sportlövész 3 Köszöntõ Baba néni köszöntése Kedves eseményre került sor a Magyar Sportlövõk Szövetségének irodájában: a legidõsebb örökifjú lövésznõnket köszönthettük 95.(!) születésnapja

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt fűzfőiek!

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt fűzfőiek! 2. OLDAL 2010. JÚNIUS A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR JÚNIUS JÚLIUS HAVI PROGRAMJA JÚNIUS JÚLIUS Június 14. 8 óra Bringás körtúra az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

Részletesebben

Edző. Széles Sándor az év edzôje 2012. Olimpia. Labdarúgás. Utánpótlás. Kézilabda. Végsô tisztelgés. 150 éve született Coubertin.

Edző. Széles Sándor az év edzôje 2012. Olimpia. Labdarúgás. Utánpótlás. Kézilabda. Végsô tisztelgés. 150 éve született Coubertin. M Edzo 2013/1/01-44 2013/03/24 20:36 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2013 Olimpia 150 éve született Coubertin Labdarúgás Mészöly Géza álma Utánpótlás AYOF Sydneyben Magyar Edző A Magyar Edzôk

Részletesebben

Értékteremtés felelősséggel

Értékteremtés felelősséggel B. Braun Magyarország Értékteremtés felelősséggel CSR-beszámoló 2012 Bevezető Bevezető Cégcsoportunk 174 éves múltja úgy hisszük, önmagáért beszél. E közel két évszázad alatt a B. Braun egy német kisvárosi

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben