TRANZIT - HEFOP Projekt Esettanulmány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/ Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV, PSZICHO-SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSÚ SZAKKÉPZŐ ÉS MUNKAERŐ-PIACI (RE)INTEGRÁCIÓS PROJEKTJE HEFOP Projekt Esettanulmány Készült: október 6. Szerző: Kutatásvezető: Szabó Gabriella Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó A projekt szereplőinek bemutatása A főpályázó bemutatása A pályázó partnereinek bemutatása A projekt környezetének bemutatása A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A projekt részletes bemutatása Projekttéma Projekttartalom Ütemezés A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projektelőkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A projektindítás körülményei A pályázatírás folyamata A projektmegvalósulás bemutatása A szerződéskötés A projektszervezet bemutatása Projektkommunikáció Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés Projektpénzügyek Ellenőrzés Összegzés Képek jegyzéke Táblázatok jegyzéke

3 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. (http://www.nfh.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=sakk_tananyag-fejlesztes) 3

4 A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4

5 1. A projekt szereplőinek bemutatása A projektben a főpályázó a Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület. A támogatott tevékenységet egy három szervezetből álló konzorcium hajtja végre. A főpályázó partnerei Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az M8- Dunahíd Közösségi Szolgáltató Kht. Ezen kívül projekt megvalósításában számos további intézmény és szervezet vett részt: a Fejér Megyei Munkaügyi Központ Dunaújvárosi és Sárbogárdi Kirendeltsége, a Dunaújvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Dunaújvárosi Roma kisebbségi önkormányzat, a Dunaújvárosi Főiskola, illetve a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. 1.1 A főpályázó bemutatása A főpályázó a Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület (DRN) volt. A Dunamenti Regionális Népfőiskola 1992-ben alakult egyesületi formában működő civil szervezet. Az egyesület tagjai egyrészt jogi személyiségű szervezetek - Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dunaújvárosi Főiskola, - másrészt 35 magánszemély, a városban és kistérségében élő erős szociális elkötelezettséggel rendelkező gazdasági-műszaki, közgazdász szakember, pedagógus, pszichológus, szociálpolitikus és szociális munkás. 1. kép A Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület logója Forrás: Az Egyesület közcélú tevékenységet végez és non profit gazdálkodást folytat. A Fejér megyei Bíróság júniusában Dunamenti Regionális Népfőiskolát közhasznú egyesületnek minősítette. Az Egyesület elkötelezett a közösség támogatása iránt és 5

6 közösségi szervezetek, intézmények, önkéntes csoportok közreműködésével együttműködésre alapozott felnőttképzési, kulturális, fejlesztő programokat valósít meg, támogató szociális szolgáltatásokat kínál. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben (Khtv.26..c.) felsoroltak közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: - szociális tevékenységek, családsegítés, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. Az Egyesület az alábbi szervezetek tagja: Magyar Népfőiskolai Társaság, KID Egyesület Országos Szervezete, Országos Tranzit Foglalkoztatási Egyesület, EU Háló. Az Egyesület tevékenységeit az alábbi forrásokból finanszírozza: - pályázatok (önkormányzat, HEFOP, OFA), - tagdíjak, - civil szervezetek számára felajánlható személyi jövedelemadóból származó 1%- ok. A Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület tevékenységi körében számos pályázaton szerepelt sikerrel, több kisebb és jelentősebb költségvetésű projekteket bonyolított le. Az elmúlt néhány évben az Egyesület többek között a siketek és gyengén hallók részvételével informatikai tanfolyamot szervezett és önkormányzati támogatással hátrányos helyzetű fiatalokat táboroztatott. Az első hosszabb és nagyobb volumenű, a fiatalok munkaerő-piaci kirekesztődése ellen küzdő projektet az Országos Foglalkozatási Közalapítvány (OFA) KID 2001 programja támogatta. 6

7 1.2 A pályázó partnereinek bemutatása A projektben két partner segíti az Egyesület munkáját: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az M8-Dunahíd Közösségi Szolgáltató Kht. 2. kép Dunaújváros megyei jogú város címere Forrás: Dunaújváros önkormányzatának honlapja: Dunaújváros önkormányzata évek óta szorosan együttműködik a Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesülettel. Az Egyesület elnöke Almási Zsolt, aki 2002 és 2006 között a város európai uniós integrációért felelős alpolgármesteri tisztségét töltötte be. Az együttműködés közvetlen és közvetett támogatással valósul meg. Egyrészt, az Egyesület székhelyéül szolgáló ingatlan (2400 Dunaújváros, Jókai Mór u. 19.) közhasznú célokra történő használata és karbantartása fejében az önkormányzat elengedi a bérleti díjat. Másrészt, az önkormányzat projektalapon anyagi támogatással segíti az Egyesület likviditását és hozzájárul működési költségeinek finanszírozásához. A projekttel kapcsolatban az önkormányzat oldaláról aláírásra jogosult személy: Dr. Kálmán András polgármester. Az M8-Dunahíd Közösségi Szolgáltató Kht 1999-ben alakult, hogy az M8-Kerekasztal lobbyszervezet operatív tevékenységeit végezze. A lobbitevékenység szervezése mellett a vállalkozás főként terület- és településfejlesztéssel foglalkozik Dunaújvárosban és vonzáskörzetében. A területfejlesztési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a cég január 1-jétõl közhasznú társaságként működik 3. kép M8-Dunahíd Közösségi Szolgáltató Kht logója Forrás: 7

8 A vállalkozás pályázatírási és projektmenedzsment tevékenységein túl, képzési programokat hirdet és kommunikációs (pl.: rendezvényszervezetés) szolgáltatásokat is nyújt. A projekttel kapcsolatban az M8-Dunahíd Kht oldaláról aláírásra jogosult személy: Rohonczi Sándor ügyvezető. Szót kell ejtenünk a projektben jogilag nem partnerként résztvevő, de munkájukkal jelentős segítséget nyújtó hatóságok és szervezetek szerepéről is. Ezek közül a legfontosabbak: - Fejér Megyei Munkaügyi Központ Dunaújvárosi és Sárbogárdi Kirendeltsége A Központ elsősorban adatokat szolgáltatott a dunaújvárosi kistérség munkaerőpiacáról, foglalkoztatási szerkezetéről és a hiányszakmákról. Az Egyesület ezek alapján határozta meg, hogy mely szakmák OKJ-s képzésére helyezi a hangsúlyt. - A Dunaújvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat A Szolgálat az illetékességi körébe tartozó hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztettet családok, gyermekek, illetve fiatalok segítésével és figyelemmel kísérésével foglalkozik. A projekt kidolgozása szempontjából főként azok az adataik voltak fontosak, amelyeket a Szolgálat az iskolarendszerből kiesett, ám a legális munkaerő-piacra belépni képtelen, ún. kallódó fiatalokról szolgáltatott. - A Dunaújvárosi Roma kisebbségi önkormányzat A hátrányos helyzetű fiatalok jelentős arányban a roma származásúak. A kisebbségi önkormányzat tagjai a projekt szervezői számára nagy segítséget nyújtottak a roma kultúra és a cigányságot érintő speciális problémák feltérképezésében. A kisebbségi önkormányzat a híd szerepét töltötte be a roma célcsoport és az Egyesület munkatársai között. 8

9 1.3 A projekt környezetének bemutatása A projekt megvalósításának területe Dunaújváros és a városhoz kapcsolódó, Dunaújvárosi kistérség. A terület közigazgatásilag Fejér megyéhez tartozik, regionális besorolás szerint a Közép-Dunántúli Régió része. 4. kép A Dunaújvárosi kistérség elhelyezkedése és szomszédos kistérségek Forrás: KSH, szerkesztette a tanulmány szerzője A térképen jól átható, hogy a kistérség gyakorlatilag három régió a Közép- Magyarországi, a Közép-Dunántúli és a Dél-Dunántúli régiók találkozásnál fekszik. A dunaújvárosi területfejlesztési szakemberek véleménye szerint mindez olyan hatással jár, mintha a kistérség három nagyobb területi egység perifériáján helyezkedne el. A periférikus helyzetet valamelyest oldja a nyarán átadott M6-os autópályaszakasz, amely a fővárost köti össze Dunaújvárossal, illetve a 2007 tavaszán elkészülő, dunaújvárosi Duna-híd. A Duna-híd az M8-as gyorsforgalmi út első szakasza, amely a tervek szerint 2015-ig Veszprém és Kecskemét között teremt kapcsolatot. Dunaújváros neve összeforrt a hazai acélipar történetével és helyzetével, így a térség életét szinte minden vonatkozásban befolyásolja a DUNAFERR ZRt. társaság- 9

10 csoport gazdasági tevékenysége, eredményessége és foglalkoztatáspolitikája. A kistérség vállalkozási összetételét vizsgálva elmondható, hogy a Dunaújváros és vonzáskörzete vállalkozói körében jelentős számban találhatóak kisebb vállalkozások, melyek sok esetben a munka melletti másodállást, a kiegészítő jövedelem megszerzésének lehetőségét (sok esetben a főmunkaidős munkához erősen kötődve) biztosítják. Ezek a vállalkozások alapvetően a DUNAFERR gazdasági stabilitásától függenek. A Dunaújvárosi kistérség 2002-ben elkészült fejlesztési terve szerint a terület legfőbb erőssége az iparosítás és városiasodás jelentős mértéke és a hozzá kapcsoló gazdasági, műszaki, igazgatási, oktatási és szociális infrastruktúra, amely alapja lehet a fejlődés számos irányának. A kistérség legnagyobb lehetősége kivételes földrajzi elhelyezkedéséből adódik, mivel az ország közepén, a Duna nemzeti, nemzetközi szállítási folyosó - mellett, a fővárostól alig 60 km-re fekszik. A kistérség gyengesége a közutak fejletlensége (ezen változtatnak az ütemes autópálya építések) és a kistérség erőteljes függése a DUNAFERR működésétől és jövőjétől. Ennek megfelelően a kistérséget fenyegető legnagyobb veszély egy olyan foglalkoztatási válság kialakulása, amely a DUNAFERR kapacitásának csökkenése és/vagy a cég alkalmazottjainak tömeges leépítése okozhat. A kistérség munkanélküliségi mutatói augusztusában az országos átlagnak megfelelően alakultak, a regisztrált álláskeresők aránya a munkaképes korúak 7,4 százaléka volt (Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat). Nehéz azonban pontos képet kapni a munkaerő-piacon valódi hátrányokkal induló népességről, hiszen egyre nagyobb azoknak a száma, akik kiestek mindenféle oktatási és szociális regisztrált ellátórendszerből, feketemunkából tartják el önmagukat és családjukat. Ezen belül karakteres csoportot képviselnek az úgynevezett kallódó fiatalok, akik befejezett iskolai végzettség vagy képesítés nélkül hagyták el az oktatási szférát és így a munkaerő-piac legális és valamiféle állandóságot biztosító formáiban nem képesek megjelenni. A Dunaújvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület adatai szerint a kistérségben körülbelül ilyen kallódó, 16 és 29 év közötti fiatal van. Ez a szám, a képesítés nélküli munkaerő iránti igények csökkenése, valamint egyéb szociális (pl. előítélet) és pszichológiai (pl. deviáns viselkedés) gondok miatt tovább emelkedhet. Erre, az egyébként országosan jelen lévő problémára reflektál a Tranzit című projekt alapkoncepciója. 10

11 Dunaújvárosi kistérség alapadatai Területe 372 km 2 Lakónépesség (2004) Területfejlesztési szempontból kedvezményezett (64/2004 Korm. Rendelet alapján) Települések száma 9 Jogállás szerint város 1 község 8 Munkanélküliségi ráta (2006) 7% fő Nem Foglalkoztatási ráta (Fejér Megyei adat, 2006) 53% Oktatási és szociális ellátórendszerből kiesett, szakképzettség nélküli, munkanélküli fiatalok száma (becsült adat) 1. táblázat Kistérségi alapadatok Forrás: ÁFSZ, DRN, KSH, VÁTI fő 1.4 A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága HEFOP IH 2002 nyarán a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium szervezeti kereti között jött létre július elsejétől a Kormány 130/2006. (VI.15.) számú kormányrendelete értelmében az Irányító Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítása alá került. Az Irányító Hatóság feladata az EU által társfinanszírozott Humán erőforrásfejlesztés Operatív Program HEFOP és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés szabályos és hatékony megvalósítása. Ennek keretében az IH közreműködik az Operatív Program (OP) véglegesítésében, irányítja az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum (PD) kidolgozását, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az IH részt vesz továbbá a HEFOP pénzügyi és költségvetési tervezésében, valamint Közreműködő Szervezetek bevonásával irányítja a HEFOP keretében meghirdetett pályázatok és központi programok végrehajtását. A projekt lebonyolításában Közreműködő Szervezet az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht (ESZA Kht.) elejétől az ESZA Kht. a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretén belül Közreműködő Szervezetként az alábbi intézkedések megvalósításában vesz részt: 11

12 - 1.3 intézkedés: A nők munkaerő-piaci részvételének támogatása valamint a munkahelyi és családi kötelezettségek összehangolása intézkedés: A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása intézkedés: A munkahelyteremtést és a vállalkozói készségek fejlesztését elősegítő képzések intézkedés: A felnőttképzés rendszerének fejlesztése. 2. A projekt részletes bemutatása A HEFOP IH és az ESZA Kht. mint Közreműködő Szervezet pályázatot hirdetett hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása (HEFOP ). A támogatás célja a hátrányos helyzetű emberek különböző csoportjainak adottságaihoz, szükségleteihez igazodó és igazolható eredményeket felmutatni képes integrált megközelítésű alternatív képzési projekt létrejöttének elősegítése (1), alacsony iskolai végzettségű emberek számára lehetőséget biztosítani az állam által elismert szakképesítés megszerzésére (2), munkanélküliek segítését szolgáló helyi erőforrások növelése az alternatív képzést vállaló non-profit szervezetek és más szervezetek, önkormányzatok, intézmények, vállalkozások együttműködése révén (3), illetve az integrált megközelítésű, alternatív képzési modell intézményesülésének elősegítése (4). Pályázatot jogi személyiségű non-profit szervezetek nyújthattak be, például alapítványok, egyesületek, szakszervezetek, illetve egyházak. 2.1 Projekttéma A projekt olyan, Dunaújváros és térsége 16 településén élő, év közötti hátrányos helyzetű, munkanélküli fiatalokra köztük a romákra összpontosított, akik különböző szociális, környezeti és egyéni akadályok, hiánytényezők miatt: - középfokú, szakmai végzettség nélkül lemorzsolódtak az iskolarendszerű képzésből - nem piacképes szakmával rendelkező, pályakorrekcióra szoruló fiatal. A projekt 36 fiatal felnőtt szakmához juttatását és tartós munkába helyezését valósította meg a képzés, képességfejlesztés és tranzit foglalkoztatás szerves egységére alapozva. A projekt lépésről-lépésre megvalósuló formában felzárkóztatással, pszi- 12

13 cho-szociális szolgáltatásokkal készítette fel a fiatalokat az elhelyezkedésre. A munkaerő-piaci készségek és képességek javításával párhuzamosan, a fiatalok négy szakmában OKJ-s és számítógépes tanfolyamon is részt vettek. A szakmai és pszichológiai felkészítés segített a fiatalok számára lebontani azokat az akadályokat, amelyek foglalkoztatásuk előtt állnak. A programban résztvevő fiatalok számára az Egyesület a projektköltség terhére a minimálbér 80 százalékának megfelelő összeget folyósított az OKJ-s képzés ideje alatt. Mindez bejelentett munkavállalói jogviszonyt, rendezett járulék és adófizetést eredményezett, amely fontos állomás a fiatalok munkaerő-piaci (re)integrációjában. 5. kép Dunamenti Regionális Népfőiskola főbejárata Forrás: A projekt megvalósulásának helyszíne Dunaújváros volt. Az egyéni és csoportos foglalkozások főként az Egyesület székhelyén zajlottak, amely eredetileg egy alsó tagozatos általános iskola épülete volt, így különösen alkalmas volt a lebonyolításra. 2.2 Projekttartalom A projekt keretében három jól elkülöníthető, azonban egymással szorosan összefüggő tevékenység valósult meg: 13

14 1) Alternatív képzési program A fiatalok speciális szükségleteinek és akár egyéni felkészültségeinek megfelelő alternatív képzési program valósult meg, amelynek keretei között szakmunkás végzettséget szerethettek. Az Egyesület a szakmákat a Fejér Megyei Munkaügyi Központ javaslatára választotta ki, amely szerint a kistérség és a megye munkaerő-piacán hiány mutatkozik szakács (OKJ szám: ), gyorsétkeztetési eladó (OKJ szám: , ács-állványozó (OKJ száma: ) és kőműves (OKJ szám: ) képzettséggel rendelkező munkavállalókból. A képzések szakmai és elméleti követelményeit az Országos Képzési Jegyzékben foglaltaknak megfelelően alakították ki, így a program sikeres elvégzése egyben az állam által elismert szakmai végzettség megszerzését is jelenti. A kistérségben, illetve a megyében fellendülő építőipari és szolgáltatási szektor lehetőséget teremt az immár szakképzett fiatalok legális munkavállalására. 6. kép Tranzit projekt keretei között folytatott képzés I. Forrás: A szakképzés mellett a szervezők nagy hangsúlyt fektettek a számítástechnikai ismeretek elsajátítására is. Az alapfokú digitális írástudás nélkülözhetetlen a munkakeresés, munkavállalás és folyamatos önképzés terén, mindemellett hozzájárul a családi és egyéni körülményekből fakadó tudás- és képességhátrányok leküzdésére. 14

15 2) Tranzit foglalkoztatás A szakképzés ideje alatt egyfajta tranzit foglalkoztatás valósult meg, amely kiegészíti az elméleti ismereteket, továbbá a valós munkakörülményekhez hasonlító környezetet és feltételeket biztosít a résztvevők számára. 7. kép Tranzit projekt keretei között folytatott képzés II. Forrás: 8. kép Tranzit projekt keretei között folytatott képzés III. Forrás: Elsősorban az M8-Dunahíd Kht vállalkozói klubján keresztül működő hálózat segített a programban résztvevő fiatalok előbb szakmai gyakorlatához (tranzit foglalkoztatás), később pedig az elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezkedésükhöz. A szakképzés és a szakmai gyakorlat ideje alatt a résztvevők bérjellegű juttatásban részesültek. A projekt költségei fedezték a fiatalok heti 30 órás munkavégzése arányában számított minimálbérre történő bejelentését, étkezési támogatását és utazási költségtérítését. 3) Pszicho-szociális készségek javítását célzó támogatási rendszer A képzést kiegészítette a résztvevő fiatalok szociális és mentális problémáinak feloldását célzó mentori rendszer. Az Egyesület munkatársai által vezetett mentori tevékenység egyrészt egyéni, másrészt csoportos foglalkozásokat jelentett. Szociális munkások egyénileg követték a fiatalok sorsát, előrehaladását és az esetlegesen felmerülő problémákra megpróbáltak közösen megoldást találni. A rendszeres beszélgetések során a résztvevők bármilyen, a képzést nem is feltétlenül érintő problémával fordulhattak mentorukhoz. 15

16 9. kép Tranzit projekt keretei között folytatott foglalkozások Forrás: Csoportos foglalkozások során a drámapedagógia módszerével modellezték a munka világának és a közösségi élet egyéb formális viszonyainak alaphelyzeteit. Továbbá, a csapatépítő és önismereti tréningek segítségével erősítették az egyéni motivációt és az együttműködési készséget. Az Egyesület munkatársainak figyelembe kellett vennie, hogy a résztvevő fiatalok életéből sajnálatosan kimaradtak bizonyos szocializációs élmények, amelyeket a mentoroknak és tréningvezetőknek pótolniuk kellett (pl.: kulturált szabadidő-eltöltés, iskolai élmények: ballagás, kirándulások). A szervezők igyekeztek rugalmasan viszonyulni és toleránsan kezelni a hátrányos élethelyzetből fakadó nehézségeket. A teljesen antiszociális és visszafordíthatatlanul deviáns magatartású jelentkezőket azonban el kellett utasítaniuk. 2.3 Ütemezés A projekt 22 hónap alatt valósul meg a től ig tartó időszakban. A projekt végrehajtásában elkülöníthettünk nagyobb, a szakmai előrehaladás szempontjából meghatározott egységeket és kisebb, a pénzügyi elszámolás és a Közreműködő Szervezet irányába történő beszámolási kötelezettséget jelentő szakaszokat. A projekt szakmai szakaszolása az alábbiakban alakult: 1. szakasz: Projektszervezet felállítása: az OKJ-s képzésekhez kapcsolódó szakoktatói gárda kiválasztása, a mentorálassal foglalkozó szociális munkások kiválasztása, pro- 16

17 jektmenedzsment kialakítása, szerződéskötések, feladat- és hatáskörök tisztázása. - Toborzási és kiválasztási tevékenység: résztvevő fiatalok megkeresése, jelentkezők alkalmasságának megvizsgálása, résztvevők kiválasztása. - A projekt céljainak és terveinek disszeminációja. 2. szakasz: Felzárkóztatás: a résztvevők alkalmassá tétele a szakképzési program befogadására (olvasási és matematikai készségek erősítése, számítástechnikai tanfolyamok). - Önismereti, motivációs és csapatépítő tréningek, mentori konzultációk tartása. - A projekt céljaink és megvalósulásának disszeminációja. 3. szakasz: Munkaszerződések megkötése a résztvevő fiatalok és az Egyesület között. - OKJ-s szakképzési program: párhuzamos elméleti és gyakorlati képzés. A motiváció elősegítése érdekében a résztvevők gyakorlati foglalkozásokkal kezdtek, először a Vigadó étterem, illetve a Faktor Tanműhelyek Kft.-ben, később mindennapi munkakörülmények között. - Szakvizsgák júniusban. - Önismereti, motivációs és csapatépítő tréningek, mentori konzultációk tartása. - A projekt céljaink és megvalósulásának disszeminációja. 4. szakasz: Utánkövetés: résztvevő fiatalok elhelyezkedése az elsődleges munkaerő-piacon az Egyesület segítségével. - A projekt ellenőrzése. - A projekt lezárása. - A projekt céljaink, megvalósulásának és eredményeinek disszeminációja. A projekt végrehajtásában számottevő csúszás nem történt. Az legalkalmasabb és motivált jelöltek kiválasztása némileg hosszabbra nyúlt, mint ahogyan azt a szervezők eredetileg tervezték, így az első szakasz toborzási része és a második szakasz 17

18 felzárkóztató része valamelyest összecsúszott. Mindez azonban egyáltalán nem veszélyeztette a projekt előrehaladását. 2.4 A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt vállalt eredménymutatói: 31 fő OKJ vizsgát tett és legalább 26-an elhelyezkednek az elsődleges munkaerő-piacon. A projekt utánkövetési szakaszában a kedvezményezett ezt a vállalását sikeresen teljesíteni tudta, 34 fő szerzett szakképesítést és jelenleg 27 fő rendelkezik érvényes munkaszerződéssel. Emellett nem kevésbé fontos, hogy a résztvevő fiatalok munkaerő-piaci ismerete növekedett, immár jobban birtokában vannak a legális foglalkoztatás követelményeinek és körülményeinek. Továbbá a program hozzájárult, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok önbizalma, önbecsülése, motiváltsága erősödjön. A munkával és tanulással kapcsolatos egyéni, illetve közösségi sikerélmények biztosíthatják, hogy a résztvevők a jövőben is sikerrel állják meg a helyüket a munkaerő-piacon. 3. A projektelőkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A Tranzit projekt közvetlen előzményének tekinthető, a szintén az Népfőiskola által bonyolított Tud6sz program, amelyet a HEFOP intézkedés 2. komponense a Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás" pályázat Ft értékben támogatott. A Tud6sz program általános célja a társadalmilag marginalizálódott év közötti fiatalok szociális, illetve a munkaerő-piacon kialakult hátránytényezőinek felszámolása, és ennek szándékolt hatásaként a társadalmi vagy munkaerő-piaci re/integrációjuk elősegítése. A projekt elsősorban a kallódó fiatalok mentális és szociális potenciáljának megerősítésével (pl.: csapatépítő tréningek, pályaorientációs foglalkozások) kívánt segíteni a célcsoport foglalkoztatási helyzetén. A Tud6sz azon túl, hogy a Tranzit program közvetlen előzményének tekinthető, számos tanulsággal szolgált az Egyesület munkatársai számára: - A kallódó fiatalok 25 évnél idősebb csoportjában is jelentős az igény a speciális (re)integrációs foglalkozásokra, így érdemes kiszélesíteni a célcsoport életkori határait. 18

19 - A célcsoport jelentős része nem rendelkezik szakképesítéssel járó végzettséggel, ezért a foglalkoztatási helyzetük javításához nélkülözhetetlen valamely piacképes szakmai képesítés megszerzése. - A hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci (re)integrációjában nagy szükség lenne egy átmeneti, tranzit jellegű foglalkoztatás biztosítására. Amennyiben helytállnak a valamelyest védettséget jelentő munkahelyen, nagyobb eséllyel találják meg a helyük az elsődleges munkaerő-piacon is. E három tanulságra épült a Tranzit című projekt szakmai előkészítése, amelynek sikerét az Egyesület és partnerei által felhalmozott szakmai és menedzsmentjellegű tapasztalatai biztosították. 3.1 A projektindítás körülményei Az Egyesület vezetői számára világos volt, hogy a kallódó fiatalok munkaerő-piaci helyzetének megerősítése piacképes szakképzettség és egy átmeneti, inkubátor jellegű, azaz a valós munkakörülményekhez hasonlító, ám valamelyest védettebb foglalkoztatási lehetőség biztosításán alapszik. A projektötlet körvonalai a probléma azonosítása, a célcsoport meghatározása, a megoldási javaslat tehát meglehetősen pontosak voltak és egybevágtak a HEFOP intézkedés prioritásaival és céljaival. A pályázaton történő sikeres szereplést nagyban segítette, hogy az Egyesület jelentős tapasztalattal, kiterjedt ismeretekkel és kapcsolatrendszerrel rendelkezik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációja terén. Jól ismerték az európai uniós irányvonalakat, a kormányzati szándékokat és a forrásszerzési lehetőségeket. Szisztematikus pályázatfigyelési és forrásfeltérképezési gyakorlatot dolgoztak ki, amelyben segítségükre voltak a modern információs és kommunikációs technikák (levelező listák, honlapok, például a figyelése). 3.2 A pályázatírás folyamata A pályázat előkészítésében és a pályázatírásban külső tanácsadócég nem vett részt. Ellenben a Népfőiskola a kezdetektől bevonta a leendő partnereket Dunaújvárosi önkormányzat és az M8 Dunahíd Kht. a munkafolyamatba. Rendszeres és gyakori 19

20 találkozókon, ahol általában fő vett részt, megvitatták a javasolt projekt részleteit, a pályázat tartalmát és a partnerek szerepvállalását. A partnerek mellett, a pályázat beadása előtt az Egyesület konzultált a Fejér Megyei Munkaügyi Központ vezetőjével és a térséget jól ismerő szociális szféra szakembereivel. Tehát egy széleskörű konzultáció kísérte a projekt kialakítását. A pályázat megírását, mint főpályázó és leendő gesztorszervezet a Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület koordinálta. Az egyesület munkatársai a pályázat elkészítésekor támaszkodtak saját pályázatírói gyakorlatukra és képzettségükre, amelyet különböző pályázatírói tanfolyamot mélyítettek el. A pályázat a Projekt Ciklus Menedzsment elméletének megfelelően tartalmazott: célfát, logikai kerettáblát és SWOT analízist, amelyek segítették a projekt megalapozottságának alátámasztását. A pályázat előkészítése és megírása körülbelül egy hónapot vett igénybe. A pályázat előkészítésének költségeit az Egyesület belső erőforrásból igyekezett megoldani. A pályázat előkészítésén és megírásán dolgozó munkatársak nem részesültek külön juttatásban. A ráfordításokat némileg csökkentették a szervezet közhasznúságából fakadó előnyök, például az illetékmentesség, amely az aláírási címpéldányok elkészítésének költségét minimalizálták. A projekt pénzügyi tervének elkészítését az Egyesület könyvelője és a projekthez rendelt gazdasági ügyekért felelős munkatárs végezte. A pályázat beadásáról az Egyesület vezetősége döntött, a főpályázó képviselője az Egyesület elnöke, Almási Zsolt lett. A pályázatot végül júliusában adták le. Az előkészítés és a pályázatírás során az Egyesület munkatársai számára gondot jelentett a pályázati rendszer által a pályázókra kényszerített adminisztrációs teher: például a csatolandó dokumentumok több példányban és többször történő leadása. További kellemetlenséget jelentett a pályázati útmutató néhol nem egyértelmű sorainak értelmezése, és az Egyesület munkatársai által nem mindenesetben kielégítőnek ítélt tájékoztatás. 20

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK CEKÉKE KE Cigányok éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK pviselőegyesület HEFOP/2004/2.3.1.-1. ȞHátr trányos helyzetűemberek emberek alternatív v munkaerő- piaci képzk pzése éss foglalkoztatása ˇ

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. adószám: 22157382-2-03 cégjegyzék száma: 03-14-000079 Kecskemét,

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 29. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 21. március 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben Tájékoztató füzet Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben RÓLUNK A Jövő Sportcsillagai Közhasznú Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése című pályázati kiírásához Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 A projektek

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 Pályázat célja Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 A munkanélküliek, álláskeresők csoportjaiban javarészt szakképzettséget nem szerzett vagy elavult

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 21. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 211. március 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu

Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

társadalmi integráci HEFOP-2.3.1-1-2004-09-0001/2.0 Kék Madár Alapítvány, 7100. Szekszárd, Bartina u. 12/a

társadalmi integráci HEFOP-2.3.1-1-2004-09-0001/2.0 Kék Madár Alapítvány, 7100. Szekszárd, Bartina u. 12/a ÉRT-M Értelmi fogyatékkal élők és alacsony iskolázotts zottságú emberek társadalmi integráci ciójának előseg segítése HEFOP-2.3.1-1-2004-09-0001/2.0 1 A projekt céljac Szekszárd-Tolna Kistérségben alacsony

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A Z Ö K O S T A R T A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 4. É V I K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

A Z Ö K O S T A R T A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 4. É V I K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A Z Ö K O S TART A LA P Í T V Á N Y 2 0 1 4. É V I K Ö Z HASZNÚSÁGI J E L E NTÉSE 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. oldal II. A kettős könyvvitelt vezető ÖkoStart Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 Aktuális pályázatok Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 NEA-13-M Pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben