TRANZIT - HEFOP Projekt Esettanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/ Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV, PSZICHO-SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSÚ SZAKKÉPZŐ ÉS MUNKAERŐ-PIACI (RE)INTEGRÁCIÓS PROJEKTJE HEFOP Projekt Esettanulmány Készült: október 6. Szerző: Kutatásvezető: Szabó Gabriella Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó A projekt szereplőinek bemutatása A főpályázó bemutatása A pályázó partnereinek bemutatása A projekt környezetének bemutatása A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A projekt részletes bemutatása Projekttéma Projekttartalom Ütemezés A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projektelőkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A projektindítás körülményei A pályázatírás folyamata A projektmegvalósulás bemutatása A szerződéskötés A projektszervezet bemutatása Projektkommunikáció Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés Projektpénzügyek Ellenőrzés Összegzés Képek jegyzéke Táblázatok jegyzéke

3 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. (http://www.nfh.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=sakk_tananyag-fejlesztes) 3

4 A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4

5 1. A projekt szereplőinek bemutatása A projektben a főpályázó a Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület. A támogatott tevékenységet egy három szervezetből álló konzorcium hajtja végre. A főpályázó partnerei Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az M8- Dunahíd Közösségi Szolgáltató Kht. Ezen kívül projekt megvalósításában számos további intézmény és szervezet vett részt: a Fejér Megyei Munkaügyi Központ Dunaújvárosi és Sárbogárdi Kirendeltsége, a Dunaújvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Dunaújvárosi Roma kisebbségi önkormányzat, a Dunaújvárosi Főiskola, illetve a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. 1.1 A főpályázó bemutatása A főpályázó a Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület (DRN) volt. A Dunamenti Regionális Népfőiskola 1992-ben alakult egyesületi formában működő civil szervezet. Az egyesület tagjai egyrészt jogi személyiségű szervezetek - Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dunaújvárosi Főiskola, - másrészt 35 magánszemély, a városban és kistérségében élő erős szociális elkötelezettséggel rendelkező gazdasági-műszaki, közgazdász szakember, pedagógus, pszichológus, szociálpolitikus és szociális munkás. 1. kép A Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület logója Forrás: Az Egyesület közcélú tevékenységet végez és non profit gazdálkodást folytat. A Fejér megyei Bíróság júniusában Dunamenti Regionális Népfőiskolát közhasznú egyesületnek minősítette. Az Egyesület elkötelezett a közösség támogatása iránt és 5

6 közösségi szervezetek, intézmények, önkéntes csoportok közreműködésével együttműködésre alapozott felnőttképzési, kulturális, fejlesztő programokat valósít meg, támogató szociális szolgáltatásokat kínál. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben (Khtv.26..c.) felsoroltak közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: - szociális tevékenységek, családsegítés, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. Az Egyesület az alábbi szervezetek tagja: Magyar Népfőiskolai Társaság, KID Egyesület Országos Szervezete, Országos Tranzit Foglalkoztatási Egyesület, EU Háló. Az Egyesület tevékenységeit az alábbi forrásokból finanszírozza: - pályázatok (önkormányzat, HEFOP, OFA), - tagdíjak, - civil szervezetek számára felajánlható személyi jövedelemadóból származó 1%- ok. A Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület tevékenységi körében számos pályázaton szerepelt sikerrel, több kisebb és jelentősebb költségvetésű projekteket bonyolított le. Az elmúlt néhány évben az Egyesület többek között a siketek és gyengén hallók részvételével informatikai tanfolyamot szervezett és önkormányzati támogatással hátrányos helyzetű fiatalokat táboroztatott. Az első hosszabb és nagyobb volumenű, a fiatalok munkaerő-piaci kirekesztődése ellen küzdő projektet az Országos Foglalkozatási Közalapítvány (OFA) KID 2001 programja támogatta. 6

7 1.2 A pályázó partnereinek bemutatása A projektben két partner segíti az Egyesület munkáját: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az M8-Dunahíd Közösségi Szolgáltató Kht. 2. kép Dunaújváros megyei jogú város címere Forrás: Dunaújváros önkormányzatának honlapja: Dunaújváros önkormányzata évek óta szorosan együttműködik a Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesülettel. Az Egyesület elnöke Almási Zsolt, aki 2002 és 2006 között a város európai uniós integrációért felelős alpolgármesteri tisztségét töltötte be. Az együttműködés közvetlen és közvetett támogatással valósul meg. Egyrészt, az Egyesület székhelyéül szolgáló ingatlan (2400 Dunaújváros, Jókai Mór u. 19.) közhasznú célokra történő használata és karbantartása fejében az önkormányzat elengedi a bérleti díjat. Másrészt, az önkormányzat projektalapon anyagi támogatással segíti az Egyesület likviditását és hozzájárul működési költségeinek finanszírozásához. A projekttel kapcsolatban az önkormányzat oldaláról aláírásra jogosult személy: Dr. Kálmán András polgármester. Az M8-Dunahíd Közösségi Szolgáltató Kht 1999-ben alakult, hogy az M8-Kerekasztal lobbyszervezet operatív tevékenységeit végezze. A lobbitevékenység szervezése mellett a vállalkozás főként terület- és településfejlesztéssel foglalkozik Dunaújvárosban és vonzáskörzetében. A területfejlesztési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a cég január 1-jétõl közhasznú társaságként működik 3. kép M8-Dunahíd Közösségi Szolgáltató Kht logója Forrás: 7

8 A vállalkozás pályázatírási és projektmenedzsment tevékenységein túl, képzési programokat hirdet és kommunikációs (pl.: rendezvényszervezetés) szolgáltatásokat is nyújt. A projekttel kapcsolatban az M8-Dunahíd Kht oldaláról aláírásra jogosult személy: Rohonczi Sándor ügyvezető. Szót kell ejtenünk a projektben jogilag nem partnerként résztvevő, de munkájukkal jelentős segítséget nyújtó hatóságok és szervezetek szerepéről is. Ezek közül a legfontosabbak: - Fejér Megyei Munkaügyi Központ Dunaújvárosi és Sárbogárdi Kirendeltsége A Központ elsősorban adatokat szolgáltatott a dunaújvárosi kistérség munkaerőpiacáról, foglalkoztatási szerkezetéről és a hiányszakmákról. Az Egyesület ezek alapján határozta meg, hogy mely szakmák OKJ-s képzésére helyezi a hangsúlyt. - A Dunaújvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat A Szolgálat az illetékességi körébe tartozó hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztettet családok, gyermekek, illetve fiatalok segítésével és figyelemmel kísérésével foglalkozik. A projekt kidolgozása szempontjából főként azok az adataik voltak fontosak, amelyeket a Szolgálat az iskolarendszerből kiesett, ám a legális munkaerő-piacra belépni képtelen, ún. kallódó fiatalokról szolgáltatott. - A Dunaújvárosi Roma kisebbségi önkormányzat A hátrányos helyzetű fiatalok jelentős arányban a roma származásúak. A kisebbségi önkormányzat tagjai a projekt szervezői számára nagy segítséget nyújtottak a roma kultúra és a cigányságot érintő speciális problémák feltérképezésében. A kisebbségi önkormányzat a híd szerepét töltötte be a roma célcsoport és az Egyesület munkatársai között. 8

9 1.3 A projekt környezetének bemutatása A projekt megvalósításának területe Dunaújváros és a városhoz kapcsolódó, Dunaújvárosi kistérség. A terület közigazgatásilag Fejér megyéhez tartozik, regionális besorolás szerint a Közép-Dunántúli Régió része. 4. kép A Dunaújvárosi kistérség elhelyezkedése és szomszédos kistérségek Forrás: KSH, szerkesztette a tanulmány szerzője A térképen jól átható, hogy a kistérség gyakorlatilag három régió a Közép- Magyarországi, a Közép-Dunántúli és a Dél-Dunántúli régiók találkozásnál fekszik. A dunaújvárosi területfejlesztési szakemberek véleménye szerint mindez olyan hatással jár, mintha a kistérség három nagyobb területi egység perifériáján helyezkedne el. A periférikus helyzetet valamelyest oldja a nyarán átadott M6-os autópályaszakasz, amely a fővárost köti össze Dunaújvárossal, illetve a 2007 tavaszán elkészülő, dunaújvárosi Duna-híd. A Duna-híd az M8-as gyorsforgalmi út első szakasza, amely a tervek szerint 2015-ig Veszprém és Kecskemét között teremt kapcsolatot. Dunaújváros neve összeforrt a hazai acélipar történetével és helyzetével, így a térség életét szinte minden vonatkozásban befolyásolja a DUNAFERR ZRt. társaság- 9

10 csoport gazdasági tevékenysége, eredményessége és foglalkoztatáspolitikája. A kistérség vállalkozási összetételét vizsgálva elmondható, hogy a Dunaújváros és vonzáskörzete vállalkozói körében jelentős számban találhatóak kisebb vállalkozások, melyek sok esetben a munka melletti másodállást, a kiegészítő jövedelem megszerzésének lehetőségét (sok esetben a főmunkaidős munkához erősen kötődve) biztosítják. Ezek a vállalkozások alapvetően a DUNAFERR gazdasági stabilitásától függenek. A Dunaújvárosi kistérség 2002-ben elkészült fejlesztési terve szerint a terület legfőbb erőssége az iparosítás és városiasodás jelentős mértéke és a hozzá kapcsoló gazdasági, műszaki, igazgatási, oktatási és szociális infrastruktúra, amely alapja lehet a fejlődés számos irányának. A kistérség legnagyobb lehetősége kivételes földrajzi elhelyezkedéséből adódik, mivel az ország közepén, a Duna nemzeti, nemzetközi szállítási folyosó - mellett, a fővárostól alig 60 km-re fekszik. A kistérség gyengesége a közutak fejletlensége (ezen változtatnak az ütemes autópálya építések) és a kistérség erőteljes függése a DUNAFERR működésétől és jövőjétől. Ennek megfelelően a kistérséget fenyegető legnagyobb veszély egy olyan foglalkoztatási válság kialakulása, amely a DUNAFERR kapacitásának csökkenése és/vagy a cég alkalmazottjainak tömeges leépítése okozhat. A kistérség munkanélküliségi mutatói augusztusában az országos átlagnak megfelelően alakultak, a regisztrált álláskeresők aránya a munkaképes korúak 7,4 százaléka volt (Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat). Nehéz azonban pontos képet kapni a munkaerő-piacon valódi hátrányokkal induló népességről, hiszen egyre nagyobb azoknak a száma, akik kiestek mindenféle oktatási és szociális regisztrált ellátórendszerből, feketemunkából tartják el önmagukat és családjukat. Ezen belül karakteres csoportot képviselnek az úgynevezett kallódó fiatalok, akik befejezett iskolai végzettség vagy képesítés nélkül hagyták el az oktatási szférát és így a munkaerő-piac legális és valamiféle állandóságot biztosító formáiban nem képesek megjelenni. A Dunaújvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület adatai szerint a kistérségben körülbelül ilyen kallódó, 16 és 29 év közötti fiatal van. Ez a szám, a képesítés nélküli munkaerő iránti igények csökkenése, valamint egyéb szociális (pl. előítélet) és pszichológiai (pl. deviáns viselkedés) gondok miatt tovább emelkedhet. Erre, az egyébként országosan jelen lévő problémára reflektál a Tranzit című projekt alapkoncepciója. 10

11 Dunaújvárosi kistérség alapadatai Területe 372 km 2 Lakónépesség (2004) Területfejlesztési szempontból kedvezményezett (64/2004 Korm. Rendelet alapján) Települések száma 9 Jogállás szerint város 1 község 8 Munkanélküliségi ráta (2006) 7% fő Nem Foglalkoztatási ráta (Fejér Megyei adat, 2006) 53% Oktatási és szociális ellátórendszerből kiesett, szakképzettség nélküli, munkanélküli fiatalok száma (becsült adat) 1. táblázat Kistérségi alapadatok Forrás: ÁFSZ, DRN, KSH, VÁTI fő 1.4 A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága HEFOP IH 2002 nyarán a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium szervezeti kereti között jött létre július elsejétől a Kormány 130/2006. (VI.15.) számú kormányrendelete értelmében az Irányító Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítása alá került. Az Irányító Hatóság feladata az EU által társfinanszírozott Humán erőforrásfejlesztés Operatív Program HEFOP és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés szabályos és hatékony megvalósítása. Ennek keretében az IH közreműködik az Operatív Program (OP) véglegesítésében, irányítja az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum (PD) kidolgozását, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az IH részt vesz továbbá a HEFOP pénzügyi és költségvetési tervezésében, valamint Közreműködő Szervezetek bevonásával irányítja a HEFOP keretében meghirdetett pályázatok és központi programok végrehajtását. A projekt lebonyolításában Közreműködő Szervezet az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht (ESZA Kht.) elejétől az ESZA Kht. a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretén belül Közreműködő Szervezetként az alábbi intézkedések megvalósításában vesz részt: 11

12 - 1.3 intézkedés: A nők munkaerő-piaci részvételének támogatása valamint a munkahelyi és családi kötelezettségek összehangolása intézkedés: A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása intézkedés: A munkahelyteremtést és a vállalkozói készségek fejlesztését elősegítő képzések intézkedés: A felnőttképzés rendszerének fejlesztése. 2. A projekt részletes bemutatása A HEFOP IH és az ESZA Kht. mint Közreműködő Szervezet pályázatot hirdetett hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása (HEFOP ). A támogatás célja a hátrányos helyzetű emberek különböző csoportjainak adottságaihoz, szükségleteihez igazodó és igazolható eredményeket felmutatni képes integrált megközelítésű alternatív képzési projekt létrejöttének elősegítése (1), alacsony iskolai végzettségű emberek számára lehetőséget biztosítani az állam által elismert szakképesítés megszerzésére (2), munkanélküliek segítését szolgáló helyi erőforrások növelése az alternatív képzést vállaló non-profit szervezetek és más szervezetek, önkormányzatok, intézmények, vállalkozások együttműködése révén (3), illetve az integrált megközelítésű, alternatív képzési modell intézményesülésének elősegítése (4). Pályázatot jogi személyiségű non-profit szervezetek nyújthattak be, például alapítványok, egyesületek, szakszervezetek, illetve egyházak. 2.1 Projekttéma A projekt olyan, Dunaújváros és térsége 16 településén élő, év közötti hátrányos helyzetű, munkanélküli fiatalokra köztük a romákra összpontosított, akik különböző szociális, környezeti és egyéni akadályok, hiánytényezők miatt: - középfokú, szakmai végzettség nélkül lemorzsolódtak az iskolarendszerű képzésből - nem piacképes szakmával rendelkező, pályakorrekcióra szoruló fiatal. A projekt 36 fiatal felnőtt szakmához juttatását és tartós munkába helyezését valósította meg a képzés, képességfejlesztés és tranzit foglalkoztatás szerves egységére alapozva. A projekt lépésről-lépésre megvalósuló formában felzárkóztatással, pszi- 12

13 cho-szociális szolgáltatásokkal készítette fel a fiatalokat az elhelyezkedésre. A munkaerő-piaci készségek és képességek javításával párhuzamosan, a fiatalok négy szakmában OKJ-s és számítógépes tanfolyamon is részt vettek. A szakmai és pszichológiai felkészítés segített a fiatalok számára lebontani azokat az akadályokat, amelyek foglalkoztatásuk előtt állnak. A programban résztvevő fiatalok számára az Egyesület a projektköltség terhére a minimálbér 80 százalékának megfelelő összeget folyósított az OKJ-s képzés ideje alatt. Mindez bejelentett munkavállalói jogviszonyt, rendezett járulék és adófizetést eredményezett, amely fontos állomás a fiatalok munkaerő-piaci (re)integrációjában. 5. kép Dunamenti Regionális Népfőiskola főbejárata Forrás: A projekt megvalósulásának helyszíne Dunaújváros volt. Az egyéni és csoportos foglalkozások főként az Egyesület székhelyén zajlottak, amely eredetileg egy alsó tagozatos általános iskola épülete volt, így különösen alkalmas volt a lebonyolításra. 2.2 Projekttartalom A projekt keretében három jól elkülöníthető, azonban egymással szorosan összefüggő tevékenység valósult meg: 13

14 1) Alternatív képzési program A fiatalok speciális szükségleteinek és akár egyéni felkészültségeinek megfelelő alternatív képzési program valósult meg, amelynek keretei között szakmunkás végzettséget szerethettek. Az Egyesület a szakmákat a Fejér Megyei Munkaügyi Központ javaslatára választotta ki, amely szerint a kistérség és a megye munkaerő-piacán hiány mutatkozik szakács (OKJ szám: ), gyorsétkeztetési eladó (OKJ szám: , ács-állványozó (OKJ száma: ) és kőműves (OKJ szám: ) képzettséggel rendelkező munkavállalókból. A képzések szakmai és elméleti követelményeit az Országos Képzési Jegyzékben foglaltaknak megfelelően alakították ki, így a program sikeres elvégzése egyben az állam által elismert szakmai végzettség megszerzését is jelenti. A kistérségben, illetve a megyében fellendülő építőipari és szolgáltatási szektor lehetőséget teremt az immár szakképzett fiatalok legális munkavállalására. 6. kép Tranzit projekt keretei között folytatott képzés I. Forrás: A szakképzés mellett a szervezők nagy hangsúlyt fektettek a számítástechnikai ismeretek elsajátítására is. Az alapfokú digitális írástudás nélkülözhetetlen a munkakeresés, munkavállalás és folyamatos önképzés terén, mindemellett hozzájárul a családi és egyéni körülményekből fakadó tudás- és képességhátrányok leküzdésére. 14

15 2) Tranzit foglalkoztatás A szakképzés ideje alatt egyfajta tranzit foglalkoztatás valósult meg, amely kiegészíti az elméleti ismereteket, továbbá a valós munkakörülményekhez hasonlító környezetet és feltételeket biztosít a résztvevők számára. 7. kép Tranzit projekt keretei között folytatott képzés II. Forrás: 8. kép Tranzit projekt keretei között folytatott képzés III. Forrás: Elsősorban az M8-Dunahíd Kht vállalkozói klubján keresztül működő hálózat segített a programban résztvevő fiatalok előbb szakmai gyakorlatához (tranzit foglalkoztatás), később pedig az elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezkedésükhöz. A szakképzés és a szakmai gyakorlat ideje alatt a résztvevők bérjellegű juttatásban részesültek. A projekt költségei fedezték a fiatalok heti 30 órás munkavégzése arányában számított minimálbérre történő bejelentését, étkezési támogatását és utazási költségtérítését. 3) Pszicho-szociális készségek javítását célzó támogatási rendszer A képzést kiegészítette a résztvevő fiatalok szociális és mentális problémáinak feloldását célzó mentori rendszer. Az Egyesület munkatársai által vezetett mentori tevékenység egyrészt egyéni, másrészt csoportos foglalkozásokat jelentett. Szociális munkások egyénileg követték a fiatalok sorsát, előrehaladását és az esetlegesen felmerülő problémákra megpróbáltak közösen megoldást találni. A rendszeres beszélgetések során a résztvevők bármilyen, a képzést nem is feltétlenül érintő problémával fordulhattak mentorukhoz. 15

16 9. kép Tranzit projekt keretei között folytatott foglalkozások Forrás: Csoportos foglalkozások során a drámapedagógia módszerével modellezték a munka világának és a közösségi élet egyéb formális viszonyainak alaphelyzeteit. Továbbá, a csapatépítő és önismereti tréningek segítségével erősítették az egyéni motivációt és az együttműködési készséget. Az Egyesület munkatársainak figyelembe kellett vennie, hogy a résztvevő fiatalok életéből sajnálatosan kimaradtak bizonyos szocializációs élmények, amelyeket a mentoroknak és tréningvezetőknek pótolniuk kellett (pl.: kulturált szabadidő-eltöltés, iskolai élmények: ballagás, kirándulások). A szervezők igyekeztek rugalmasan viszonyulni és toleránsan kezelni a hátrányos élethelyzetből fakadó nehézségeket. A teljesen antiszociális és visszafordíthatatlanul deviáns magatartású jelentkezőket azonban el kellett utasítaniuk. 2.3 Ütemezés A projekt 22 hónap alatt valósul meg a től ig tartó időszakban. A projekt végrehajtásában elkülöníthettünk nagyobb, a szakmai előrehaladás szempontjából meghatározott egységeket és kisebb, a pénzügyi elszámolás és a Közreműködő Szervezet irányába történő beszámolási kötelezettséget jelentő szakaszokat. A projekt szakmai szakaszolása az alábbiakban alakult: 1. szakasz: Projektszervezet felállítása: az OKJ-s képzésekhez kapcsolódó szakoktatói gárda kiválasztása, a mentorálassal foglalkozó szociális munkások kiválasztása, pro- 16

17 jektmenedzsment kialakítása, szerződéskötések, feladat- és hatáskörök tisztázása. - Toborzási és kiválasztási tevékenység: résztvevő fiatalok megkeresése, jelentkezők alkalmasságának megvizsgálása, résztvevők kiválasztása. - A projekt céljainak és terveinek disszeminációja. 2. szakasz: Felzárkóztatás: a résztvevők alkalmassá tétele a szakképzési program befogadására (olvasási és matematikai készségek erősítése, számítástechnikai tanfolyamok). - Önismereti, motivációs és csapatépítő tréningek, mentori konzultációk tartása. - A projekt céljaink és megvalósulásának disszeminációja. 3. szakasz: Munkaszerződések megkötése a résztvevő fiatalok és az Egyesület között. - OKJ-s szakképzési program: párhuzamos elméleti és gyakorlati képzés. A motiváció elősegítése érdekében a résztvevők gyakorlati foglalkozásokkal kezdtek, először a Vigadó étterem, illetve a Faktor Tanműhelyek Kft.-ben, később mindennapi munkakörülmények között. - Szakvizsgák júniusban. - Önismereti, motivációs és csapatépítő tréningek, mentori konzultációk tartása. - A projekt céljaink és megvalósulásának disszeminációja. 4. szakasz: Utánkövetés: résztvevő fiatalok elhelyezkedése az elsődleges munkaerő-piacon az Egyesület segítségével. - A projekt ellenőrzése. - A projekt lezárása. - A projekt céljaink, megvalósulásának és eredményeinek disszeminációja. A projekt végrehajtásában számottevő csúszás nem történt. Az legalkalmasabb és motivált jelöltek kiválasztása némileg hosszabbra nyúlt, mint ahogyan azt a szervezők eredetileg tervezték, így az első szakasz toborzási része és a második szakasz 17

18 felzárkóztató része valamelyest összecsúszott. Mindez azonban egyáltalán nem veszélyeztette a projekt előrehaladását. 2.4 A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt vállalt eredménymutatói: 31 fő OKJ vizsgát tett és legalább 26-an elhelyezkednek az elsődleges munkaerő-piacon. A projekt utánkövetési szakaszában a kedvezményezett ezt a vállalását sikeresen teljesíteni tudta, 34 fő szerzett szakképesítést és jelenleg 27 fő rendelkezik érvényes munkaszerződéssel. Emellett nem kevésbé fontos, hogy a résztvevő fiatalok munkaerő-piaci ismerete növekedett, immár jobban birtokában vannak a legális foglalkoztatás követelményeinek és körülményeinek. Továbbá a program hozzájárult, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok önbizalma, önbecsülése, motiváltsága erősödjön. A munkával és tanulással kapcsolatos egyéni, illetve közösségi sikerélmények biztosíthatják, hogy a résztvevők a jövőben is sikerrel állják meg a helyüket a munkaerő-piacon. 3. A projektelőkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A Tranzit projekt közvetlen előzményének tekinthető, a szintén az Népfőiskola által bonyolított Tud6sz program, amelyet a HEFOP intézkedés 2. komponense a Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás" pályázat Ft értékben támogatott. A Tud6sz program általános célja a társadalmilag marginalizálódott év közötti fiatalok szociális, illetve a munkaerő-piacon kialakult hátránytényezőinek felszámolása, és ennek szándékolt hatásaként a társadalmi vagy munkaerő-piaci re/integrációjuk elősegítése. A projekt elsősorban a kallódó fiatalok mentális és szociális potenciáljának megerősítésével (pl.: csapatépítő tréningek, pályaorientációs foglalkozások) kívánt segíteni a célcsoport foglalkoztatási helyzetén. A Tud6sz azon túl, hogy a Tranzit program közvetlen előzményének tekinthető, számos tanulsággal szolgált az Egyesület munkatársai számára: - A kallódó fiatalok 25 évnél idősebb csoportjában is jelentős az igény a speciális (re)integrációs foglalkozásokra, így érdemes kiszélesíteni a célcsoport életkori határait. 18

19 - A célcsoport jelentős része nem rendelkezik szakképesítéssel járó végzettséggel, ezért a foglalkoztatási helyzetük javításához nélkülözhetetlen valamely piacképes szakmai képesítés megszerzése. - A hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci (re)integrációjában nagy szükség lenne egy átmeneti, tranzit jellegű foglalkoztatás biztosítására. Amennyiben helytállnak a valamelyest védettséget jelentő munkahelyen, nagyobb eséllyel találják meg a helyük az elsődleges munkaerő-piacon is. E három tanulságra épült a Tranzit című projekt szakmai előkészítése, amelynek sikerét az Egyesület és partnerei által felhalmozott szakmai és menedzsmentjellegű tapasztalatai biztosították. 3.1 A projektindítás körülményei Az Egyesület vezetői számára világos volt, hogy a kallódó fiatalok munkaerő-piaci helyzetének megerősítése piacképes szakképzettség és egy átmeneti, inkubátor jellegű, azaz a valós munkakörülményekhez hasonlító, ám valamelyest védettebb foglalkoztatási lehetőség biztosításán alapszik. A projektötlet körvonalai a probléma azonosítása, a célcsoport meghatározása, a megoldási javaslat tehát meglehetősen pontosak voltak és egybevágtak a HEFOP intézkedés prioritásaival és céljaival. A pályázaton történő sikeres szereplést nagyban segítette, hogy az Egyesület jelentős tapasztalattal, kiterjedt ismeretekkel és kapcsolatrendszerrel rendelkezik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációja terén. Jól ismerték az európai uniós irányvonalakat, a kormányzati szándékokat és a forrásszerzési lehetőségeket. Szisztematikus pályázatfigyelési és forrásfeltérképezési gyakorlatot dolgoztak ki, amelyben segítségükre voltak a modern információs és kommunikációs technikák (levelező listák, honlapok, például a figyelése). 3.2 A pályázatírás folyamata A pályázat előkészítésében és a pályázatírásban külső tanácsadócég nem vett részt. Ellenben a Népfőiskola a kezdetektől bevonta a leendő partnereket Dunaújvárosi önkormányzat és az M8 Dunahíd Kht. a munkafolyamatba. Rendszeres és gyakori 19

20 találkozókon, ahol általában fő vett részt, megvitatták a javasolt projekt részleteit, a pályázat tartalmát és a partnerek szerepvállalását. A partnerek mellett, a pályázat beadása előtt az Egyesület konzultált a Fejér Megyei Munkaügyi Központ vezetőjével és a térséget jól ismerő szociális szféra szakembereivel. Tehát egy széleskörű konzultáció kísérte a projekt kialakítását. A pályázat megírását, mint főpályázó és leendő gesztorszervezet a Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület koordinálta. Az egyesület munkatársai a pályázat elkészítésekor támaszkodtak saját pályázatírói gyakorlatukra és képzettségükre, amelyet különböző pályázatírói tanfolyamot mélyítettek el. A pályázat a Projekt Ciklus Menedzsment elméletének megfelelően tartalmazott: célfát, logikai kerettáblát és SWOT analízist, amelyek segítették a projekt megalapozottságának alátámasztását. A pályázat előkészítése és megírása körülbelül egy hónapot vett igénybe. A pályázat előkészítésének költségeit az Egyesület belső erőforrásból igyekezett megoldani. A pályázat előkészítésén és megírásán dolgozó munkatársak nem részesültek külön juttatásban. A ráfordításokat némileg csökkentették a szervezet közhasznúságából fakadó előnyök, például az illetékmentesség, amely az aláírási címpéldányok elkészítésének költségét minimalizálták. A projekt pénzügyi tervének elkészítését az Egyesület könyvelője és a projekthez rendelt gazdasági ügyekért felelős munkatárs végezte. A pályázat beadásáról az Egyesület vezetősége döntött, a főpályázó képviselője az Egyesület elnöke, Almási Zsolt lett. A pályázatot végül júliusában adták le. Az előkészítés és a pályázatírás során az Egyesület munkatársai számára gondot jelentett a pályázati rendszer által a pályázókra kényszerített adminisztrációs teher: például a csatolandó dokumentumok több példányban és többször történő leadása. További kellemetlenséget jelentett a pályázati útmutató néhol nem egyértelmű sorainak értelmezése, és az Egyesület munkatársai által nem mindenesetben kielégítőnek ítélt tájékoztatás. 20

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ESETTANULMÁNY/2004-ROP-1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ROP 1.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 21. Szerző: Kutatásvezető: Szabó Gabriella Dr. Arató Krisztina

Részletesebben

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.2. Városi területek rehabilitációja KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 3.

Részletesebben

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE-

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE- 121 Babos Zsuzsánna Túlélési stratégiák II. 1 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.3 intézkedésének szerkezete és felépítése Magyarország az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan jogosulttá vált

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek Értékelési zárójelentés II. kötet 2013. március 25. Készítette: Mike Károly [Hétfa Kutatóintézet 7. LOT] vezető értékelő Geambasu

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Szakpolitikai javaslatok. Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt. Készítette:

Szakpolitikai javaslatok. Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt. Készítette: Szakpolitikai javaslatok Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt 2009.01.01. 2010.02.28. Készítette: A Budapest Esély Nonprofit Kft. megbízásából a Publicus Research Szakmai lektorok: Kulinyi

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Folyamatos képzéssel a befogadásért Békés megyében

Folyamatos képzéssel a befogadásért Békés megyében Folyamatos képzéssel a befogadásért Békés megyében Tartalomjegyzék Elõszó........................................................ 4. oldal Pál Jánosné A Békés megyei szociális szakemberek képzése és hálózataik

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

1. Bevezető... 2. oldal. 2. Az emberi erőforrás fejlesztés felértékelődése Európában... 4. oldal. 3. Felnőttképzés az Európai Unióban... 9.

1. Bevezető... 2. oldal. 2. Az emberi erőforrás fejlesztés felértékelődése Európában... 4. oldal. 3. Felnőttképzés az Európai Unióban... 9. Rendek Tímea Jog-lehetőség-hozzáférés A felnőttképzési rendszer működésének jellemzői és a felnőttképzési szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémái Bács-Kiskun megyében Szeged, 2011 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben