SM 800 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SM 800 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY"

Átírás

1 SM 800 PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL Edition setting standards

2

3 PŘÍRUČK UŽIVTELE ČESKY OBSH ÚVOD... 2 UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU... 2 PROHLÁŠENÍ O SOULDU... 2 IDENTIFIKČNÍ DT... 2 JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY... 2 NÁHRDNÍ DÍLY ÚDRŽB... 2 ZMĚNY VYLEPŠENÍ... 2 ROZBLENÍ/DODÁVK... 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 SYMBOLY... 3 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 POPIS STROJE... 3 TECHNICKÉ PRMETRY... 3 STRUKTUR OVLDČE STROJE... 4 POUŽITÍ... 4 OBSLUH ZMETCÍHO STROJE... 5 VYSYPÁVÁNÍ SBĚRNÉ NÁDRŽE... 5 PO POUŽITÍ STROJE... 5 ÚDRŽB... 5 TBULK PLÁNOVNÉ ÚDRŽBY... 5 ÚDRŽB ZMETCÍHO STROJE... 5 ČIŠTĚNÍ STROJE... 6 NSTVENÍ KRTÁČE... 6 DEMONTÁŽ/MONTÁŽ HLVNÍHO KRTÁČE... 6 DEMONTÁŽ/MONTÁŽ BOČNÍHO KRTÁČE... 7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ... 8 LIKVIDCE... 8 SM (1) E 1

4 ČESKY PŘÍRUČK UŽIVTELE ÚVOD POZNÁMK Čísla v závorkách odkazují na součástky uvedené v kapitole Popis stroje. Smyslem tohoto návodu je poskytnout obsluze veškeré informace pro optimální využití zařízení Nilfi sk SM 800. Před použitím stroje si pozorně přečtěte následující informace. Zde popsané zařízení je určeno jen pro komerční využití. UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU Návod k Obsluze musí být umístěn v blízkosti stroje ve vhodném obalu, chráněn před kapalinami a dalšími látkami, které by ho mohly poškodit. PROHLÁŠENÍ O SOULDU Prohlášení o souladu dodávané se strojem dokládá soulad stroje s platnými zákony. POZNÁMK Společně s dokumentací k zařízení se dodávají dvě kopie původního Prohlášení o souladu. IDENTIFIKČNÍ DT Informace o modelu a výrobním čísle stroje naleznete na štítku umístěném na stroji. Rok výroby modelu je uveden v prohlášení o souladu a je rovněž určen prvními dvěma číslicemi výrobního čísla stroje. Tyto informace jsou užitečné při objednávkách náhradních dílů stroje. Pro zápis identifi kačních dat stroje použijte následující tabulku. Model STROJE... Výrobní číslo STROJE... JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY Seznam Náhradních Dílů (dodávaný se strojem) NÁHRDNÍ DÍLY ÚDRŽB Jakékoli opravy musí provádět autorizovaná servisní centra Nilfi sk s kvalifi kovanými pracovníky, kteří využití originální náhradní díly a doplňky. V případě opravy nebo servisních prací kontaktujte prodejce Nilfi sk a uveďte model stroje a sériové číslo. ZMĚNY VYLEPŠENÍ Společnost Nilfi sk průběžně zlepšuje své produkty a vyhrazuje si právo provádět změny a úpravy podle svého uvážení. Není povinna aplikovat tyto výhody na stroje prodané dříve. Jakékoliv úpravy a nebo doplňky podléhají schválení výrobce a musí být provedeny společností Nilfi sk. ROZBLENÍ/DODÁVK Při dodávce zkontrolujte, zda obal a stroj nebyly během přepravy poškozeny. V případě viditelných poškození uschovejte celý obal, který bude zkontrolován. Okamžitě se obraťte na prodejce Nilfi sk a sepište reklamační záznam týkající se poškozené zásilky. Vyjměte zametací stroj z obalu, povolte tlačítka (2) a rozložte držadlo (1). Utáhněte tlačítka pro upevnění držadla. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento stroj je určen jen pro komerční využití, tj. hotely, školy, závody, obchody a kanceláře, není tedy určen pro domácí využití. Před použitím si přečtěte všechny pokyny (1) E SM 800

5 PŘÍRUČK UŽIVTELE ČESKY SYMBOLY NEBEZPEČÍ! Označuje nebezpečnou situaci, při které je ohrožen život pracovníka Obsluhy. VROVÁNÍ! Označuje potenciální riziko nehod a úrazů osob. UPOZORNĚNÍ! Označuje upozornění nebo poznámky související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. Odstavcům označeným tímto symbolem věnujte nejvyšší pozornost. POZNÁMK Označuje upozornění související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. RD Před provedením jakékoli operace si přečtěte příručku. VŠEOBECNÉ POKYNY Dále jsou uvedena specifi cká varování a upozornění, která informují o potenciálním riziku poškození zdraví osob a poškození strojů. VROVÁNÍ! V zájmu snížení nebezpečí vzniku požáru nebo poranění: Tento zametací stroj není vhodný pro sběr nebezpečných látek ve formě prášku. Nesbírejte jedovaté, karcinogenní, hořlavé materiály ani jiné nebezpečné materiály, jako je azbest, arzen, barium, beryllium, olovo, pesticidy ani jiné škodlivé materiály. Nesbírejte zapálené cigarety ani jiné hořící předměty, popel, zápalky apod. Pro vyjmutí skla, kovu nebo ostrých předmětů ze sběrné nádrže používejte silné rukavice, aby nedošlo k zraněním. Po každém použití vyprázdněte sběrnou nádrž. Tento tlačný zametací stroj není vhodný pro sběr kapalin. Tento zametací stroj je nutno používat v suchu, nesmí se používat nebo skladovat venku na vlhku. Zametací stroj nepoužívejte na svazích. Stroj není určen na hraní. Dávejte pozor, pokud používáte stroj v blízkosti dětí. Používejte jen kartáče dodávané se zařízením a ty, které jsou uvedeny v Příručce pro uživatele. Používáním jiných kartáčů by mohlo dojít ke snížení bezpečnosti. Než zametací stroj použijete, klapky a kryty musejí odpovídat návodu k použití. Během činnosti zametacího stroje se mohou obsluze do očí dostat cizí předměty. Je tedy vhodné používat ochranné brýle. Dávejte pozor. Postupujte opatrně při obsluze stroje, používejte zdravý rozum. Nepoužívejte stroj, pokud jste unaveni, nesoustředíte se, jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, což může snížit kontrolu nad strojem. POPIS STROJE TECHNICKÉ PRMETRY Obecné Čistící šířka stroje s bočními kartáči Čisticí šířka hlavního válcového kartáče Velikost stroje se sklopeným držadlem (délka x šířka x výška) Velikost stroje se složeným držadlem (délka x šířka x výška) Velikost hlavního kartáče (průměr x délka) Průměr bočního kartáče Objem sběrné nádrže Celková hmotnost stroje Hodnoty 820 mm 450 mm 890 x 820 x 345 mm x 820 x mm 150 x 450 mm 260 mm 34 l (teoretický) - 19 l (skutečný) 16 kg SM (1) E 3

6 ČESKY PŘÍRUČK UŽIVTELE STRUKTUR OVLDČE STROJE 1. Nastavitelné držadlo 2. Tlačítka pro úpravu řidítek 3. Sběrná nádrž 4. Držadlo sběrné nádrže 5. Stavěcí knofl ík výšky bočního kartáče 6. Boční kartáč 7. Stavěcí knofl ík výšky hlavního kartáče Pevný přední hlavní kartáč Nastavitelný zadní hlavní kartáč Zadní kola Otočné přední kolo Rám zametacího stroje Směr otáček hlavního kartáče Směr otáček bočního kartáče POUŽITÍ Tento zametací stroj byl navržen na čištění plochých a zpevněných ploch. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto zákazu. Výrobce nenese odpovědnost za škody plynoucí z nepovolených úprav stroje. VROVÁNÍ! Stroj není vhodný pro sběr hořlavých, výbušných, jedovatých, karcinogenních a škodlivých látek či materiálů (1) E SM 800

7 PŘÍRUČK UŽIVTELE ČESKY OBSLUH ZMETCÍHO STROJE 1. Podle potřeby nastavte držadlo (1) do jedné ze 3 poloh, a to pomocí tlačítek (2). 2. Uchopte držadlo a tlačte stroj dopředu v rychlosti, která nepřekračuje běžnou rychlost chůze. Stroj nefunguje, pokud jej táhnete dozadu. UPOZORNĚNÍ! Pokud máte stroj používat na vlhké podlaze, používejte jej jen v krátkých intervalech. 3. Sběrnou nádrž (3) je třeba vyprázdnit po každém pracovním cyklu směně a kdykoliv se naplní. POZNÁMK Stroj se sběrnou nádrží už nemůže sbírat prach ani drobné nečistoty. VYSYPÁVÁNÍ SBĚRNÉ NÁDRŽE 1. Zvedněte sběrnou nádrž za držadlo (4) na přední straně a vysypte ji do vhodné nádoby. 2. Nainstalujte sběrnou nádrž zpět na stroj tak, že zasunete spodní okraj do rámu stroje (12). Mírně zatlačte dolů, dokud není sběrná nádrž ve správné poloze. 3. Doporučujeme vyprázdnit sběrnou nádrž po každém použití a tehdy, když je to nezbytné. PO POUŽITÍ STROJE Po skončení práce - před opuštěním stroje: vyprázdněte sběrnou nádrž (4) a zkontrolujte hlavní kartáče (8 a 9), abyste odstranili cizí materiály (nitě, dráty, provázky a podobně), které mohou bránit správné činnosti. Pro uskladnění stroje na úzkém místě složte držadlo (1). Povolte tlačítka (2) a zvedněte držadlo nahoru. Sklopte držadlo a zablokujte je. Pak umístěte stroj do svislé polohy, čímž ochráníte štětiny kartáče. ÚDRŽB UPOZORNĚNÍ! Provádějte pouze tu údržbu, která je popsána v tomto návodu. U jiných postupů kontaktujte servisní středisko. Používejte jen originální náhradní díly a příslušenství Nilfisk. Životnost stroje a jeho maximální provozní bezpečnost jsou zaručeny jedině při správné a pravidelné údržbě. TBULK PLÁNOVNÉ ÚDRŽBY Postup Po práci Měsíčně Podle potřeby Umístěte stroj do svislé polohy Vyprázdněte zásobník (3) Vyčistěte hlavní (8 a 9) a boční kartáče (6) Vyčistěte stroj Hlavní kartáč (9) vyměňte, pokud je opotřebený Boční kartáče (6) vyměňte, pokud jsou opotřebené Vyměňte hnací řemen (*) (*) Kontaktujte autorizované servisní středisko nebo prodejce. ÚDRŽB ZMETCÍHO STROJE Po každém použití proveďte následující kroky: Vysypte sběrnou nádržku (3). Zkontrolujte, zda se v kartáči nebo kolech nezachytily cizí předměty, jinak je okamžitě odstraňte. Vyčistěte kartáče a odstraňte veškeré nitě, dráty, provázky apod., které mohou snížit účinnost stroje a způsobit poškození kvůli zasekávání hnací soustavy. Pravidelně kontrolujte opotřebení bočních kartáčů a vyměňujte je, když se délka štětin sníží na 1/3. SM (1) E 5

8 ČESKY PŘÍRUČK UŽIVTELE ČIŠTĚNÍ STROJE Pravidelně čistěte stroj vlhkým hadříkem. UPOZORNĚNÍ! Nečistěte stroj vysokotlakými čističi! Všechna ložiska jsou chráněna proti prachu a nevyžadují promazávání ani údržbu. NSTVENÍ KRTÁČE Nastavte výšku kartáče, když jsou štětiny opotřebené nebo dojde ke snížení jejich účinnosti. 1. Upravte výšku hlavního kartáče (9) pomocí dvou tlačítek (7). Když je otáčíte, každý krok na očíslovaných číslicích znamená jedno snížení kartáče. Zkontrolujte, zda jsou obě tlačítka (7) na stejném čísle. Jinak dojde k rozdílu v podélném tlaku na kartáč. 2. Upravte výšku bočních kartáčů (6) pomocí tlačítek (5). Když jimi otáčíte proti směru hodinových ručiček, každý krok znamená snížení kartáče. Po nastavení zatlačte stroj a zkontrolujte, zda se pohybuje hladce, bez obtíží nebo odporu. Jinak zopakujte proces nastavení kartáče. Pokud jsou kartáče příliš opotřebené, vyměňte je. DEMONTÁŽ/MONTÁŽ HLVNÍHO KRTÁČE UPOZORNĚNÍ! Při výměně kartáče se doporučuje používat ochranné rukavice, protože mezi štětinami kartáče mohou být nečistoty s ostrými hranami. B D POZNÁMK Pouze zadní hlavní kartáč se dotýká podlahy a opotřebovává se. Demontáž 1. Umístěte stroj na vhodné místo, spodní stranou nahoru. 2. Vyjměte šrouby (, Obr. 1) a pak vyjměte podpory (B) s hlavním kartáčem (C). Dávejte pozor na hnací řemen (D) hlavního předního kartáče. 3. Vyjměte hnací řemen (E, obr. 2) z krytu na hlavním kartáči (F). 4. Vyjměte hlavní kartáč (F) a uschovejte si šrouby, podpěry a ložiska (G) pro další montáž. C H Montáž 5. Hlavní kartáč sestavte v opačném pořadí oproti demontáži a sledujte toto: Nainstalujte hlavní kartáč se štětinami podle (H, obr. 1). Nainstalujte krátký hnací řemen, překřižte jej podle (I, obr. 2). Dávejte pozor na správnou polohu dlouhého hnacího řemene (D, obr. 1). Otočte obě tlačítka (7) do polohy 1. Po instalaci zkontrolujte činnost zametacího stroje, ozkoušejte směr otáček kartáčů (13). G Obr. 1 B G F E I Obr (1) E SM 800

9 PŘÍRUČK UŽIVTELE ČESKY DEMONTÁŽ/MONTÁŽ BOČNÍHO KRTÁČE UPOZORNĚNÍ! Při výměně kartáče se doporučuje používat ochranné rukavice, protože mezi štětinami kartáče mohou být nečistoty s ostrými hranami. Demontáž 1. Umístěte stroj na vhodné místo, spodní stranou nahoru. 2. Demontujte šroub (, obr. 3) a uschovejte si podložku (B) a ložiska (C) pro demontáž. 3. Demontujte hnací řemen (D) a boční kartáč (E). 4. Vyměňte boční kartáč. Montáž 5. Boční kartáč sestavte v opačném pořadí oproti demontáži a sledujte toto: Nainstalujte hnací řemen (F, obr. 4) podle obrázku. Tlačítka otočte plně ve směru hodinových ručiček. Po instalaci zkontrolujte činnost zametacího stroje, ozkoušejte směr otáček kartáčů (14). D E C C B Obr. 3 F F Obr. 4 SM (1) E 7

10 ČESKY PŘÍRUČK UŽIVTELE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VROVÁNÍ! Kromě postupů uvedených v tomto návodu by se obsluha neměla snažit provádět další opravy na tomto stroji. Opravy a servis smí provádět jen oprávněný technik Nilfisk. Následující pokyny využijte k vyřešení některých závad stroje. Pokud navržené postupy nevedou k odstranění závady, je nutné kontaktovat servisní středisko. Problém Možná příčina Řešení Stroj se nepohybuje plynule. Boční nebo hlavní kartáče jsou příliš nízké. Upravte kartáče. Sběr odpadu není účinný. Do kartáčů se zachytil velký cizí předmět. Do hlavního kartáče se zachytil provázek či jiný cizí předmět. Sběrná nádrž je plná. Boční nebo hlavní kartáče jsou příliš vysoké. Kartáče jsou příliš opotřebené. Předmět vyjměte. Odstraňte provázek nebo předmět. Vysypte sběrnou nádržku. Upravte kartáče. Vyměňte kartáče. Stroj vydává příliš mnoho prachu při provozu. Sběrná nádrž je plná. Vysypte sběrnou nádržku. Rychlost stroje je příliš vysoká. Snižte rychlost práce. Stroj zanechává stopy prachu. V krytu za kartáči se může nahromadit prach. Odstraňte prach z krytu. LIKVIDCE Stroj nechte zlikvidovat specializovanou fi rmou (1) E SM 800

11 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ MGYR TRTLOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 KÉZIKÖNYV TÁROLÁS... 2 KONFORMITÁSI NYILTKOZT... 2 ZONOSÍTÓ DTOK... 2 TOVÁBBI HIVTKOZÁSI KÉZIKÖNYVEK... 2 PÓTLKTRÉSZEK ÉS KRBNTRTÁS... 2 MÓDOSÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK... 2 KICSOMGOLÁS/SZÁLLÍTÁS... 2 FONTOS BIZTONSÁGI UTSÍTÁSOK... 2 SZIMBÓLUMOK... 3 ÁLTLÁNOS UTSÍTÁSOK... 3 KÉSZÜLÉK LEÍRÁS... 3 MŰSZKI DTOK... 3 GÉP FELÉPÍTÉSE ÉS KEZELÉSE... 4 HSZNÁLT... 4 SEPRŐGÉP KEZELÉSE... 5 GYŰJTŐTRTÁLY KIÜRÍTÉSE... 5 GÉP HSZNÁLT UTÁN... 5 KRBNTRTÁS... 5 TERVEZETT KRBNTRTÁSI TÁBLÁZT... 5 SEPRŐGÉP KRBNTRTÁS... 5 GÉP TISZTÍTÁS... 6 KEFE BEÁLLÍTÁS... 6 FŐ KEFE FEL/LESZERELÉSE... 6 OLDLKEFE FEL/LESZERELÉSE... 7 PROBLÉMMEGOLDÁS... 8 LESELEJTEZÉS... 8 SM (1) E 1

12 MGYR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ BEVEZETÉS MEGJEGYZÉS zárójelben feltűntetett számok a gép leírása című fejezetben ábrázolt alkatrészekre utalnak. z útmutató célja ellátni a felhasználót minden olyan szükséges információval, melyek segítségével kihasználhatja a Nilfi sk SM 800 maximális teljesítményét. készülék használata előtt fi gyelmesen olvassa a következő utasításokat. készülék csak üzleti célra használható. KÉZIKÖNYV TÁROLÁS Felhasználói Kézikönyvet tartsa a gép vezetőfülkéjében, egy erre alkalmas tokban, folyadékoktól, és más egyéb rongáló anyagoktól védve. KONFORMITÁSI NYILTKOZT géphez társított konformitási nyilatkozat, a gép hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét igazolja. MEGJEGYZÉS z eredeti konformitási nyilatkozat két másolatát mellékeljük a gép dokumentációjához. ZONOSÍTÓ DTOK gép modell és sorozatszáma a gépen található táblán van. gép modelléve a konformitási nyilatkozatba van írva és a gép sorozatszámának első két számjegye is ezt jelzi. Ez hasznos információ, ha cserealkatrészekre van szüksége a géphez. Használja az alábbi táblázatot a gép azonosító adatainak leírására. GÉP modellje... GÉP sorozatszáma... TOVÁBBI HIVTKOZÁSI KÉZIKÖNYVEK Cserealkatrész Lista (készülékkel együtt szállítva) PÓTLKTRÉSZEK ÉS KRBNTRTÁS szükséges javításokat a Nilfi sk Szervizközpontnak kell elvégeznie. szervizben kizárólag eredeti pótalkatrészeket és kiegészítőket használnak. javítással vagy szervizeléssel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Nilfi sk Forgalmazójával, és adja meg a gép modellszámát és sorozatszámát. MÓDOSÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK Nilfi sk folyamatosan tökéletesíti termékeit, és fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint változtatásokat és javításokat hajtson végre anélkül, hogy köteles lenne ezeket a fejlesztéseket a korábban eladott gépeken alkalmazni. Bármely változtatást és/vagy kiegészítő egység hozzáadását jóvá kell hagyatni a Nilfi sk, és velük kell végrehajtatni. KICSOMGOLÁS/SZÁLLÍTÁS Átvételkor kérjük ellenőrizze, hogy a csomagolás vagy a gép nem sérült-e meg a szállítás során. Látható sérülések esetén ellenőrzés céljából tartsa meg az egész csomagolást. zonnal vegye fel a kapcsolatot a Nilfi sk Forgalmazóval, és jelentse be a szállítmány sérülését. Távolítsa el a seprőgépet a csomagból, lazítsa meg a gombokat (2), és hajtsa ki a kézikart (1). kézikar rögzítéséhez szorítsa be a gombokat. FONTOS BIZTONSÁGI UTSÍTÁSOK készülék csak üzleti célokra használható, pl. hotel, iskola, gyárak, boltok és irodák, tehát nem háztartási felhasználásra készült. Használat előtt olvassa el az összes utasítást (1) E SM 800

13 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ MGYR SZIMBÓLUMOK VESZÉLY! Jelzi a Kezelőre veszélyes - életveszélyes - helyzetet. VIGYÁZT! Jelzi a személyi sérülés potenciális kockázatát. FIGYELEM! Fontos vagy hasznos funkciókhoz kapcsolódó figyelmeztetést vagy észrevételt mutat. Fordítson különös figyelmet ezzel a szimbólummal jelzett bekezdésekre. MEGJEGYZÉS Fontos vagy hasznos funkciókhoz kapcsolódó észrevételt mutat. KONZULTÁCIÓ Bármilyen művelet megkezdése előtt, nézze meg a Felhasználói Kézikönyvet. ÁLTLÁNOS UTSÍTÁSOK személyeket és gépet potenciálisan fenyegető veszélyre az alábbi fi gyelmeztetések hívják fel a fi gyelmet. VIGYÁZT! tűz vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében: Ez a seprőgép nem alkalmas veszélyes porok összeszedésére. gép segítségével ne szedjen össze mérget, karcinogén anyagokat, robbanóanyagokat vagy olyan veszélyes anyagokat, mint pl. azbeszt, arzén, bárium, berillium, ólom, rovarirtó vagy egyéb veszélyes anyagok. Ne szedjen össze égő cigarettacsikkeket vagy egyéb égő anyagokat, pl. hamut, gyufát vagy hasonló tárgyakat. z üveg, fém és éles tárgyak eltávolításakor a személyi sérülések elkerülése érdekében viseljen vastag kesztyűt. Minden használat után ürítse ki a gyűjtőtartályt. gyalogkíséretű seprőgép nem használható folyadékok összegyűjtésére. seprőgépet csak száraz körülmények között használja, nedves körülmények között nem használható vagy tárolható kültéren. Ne használja a seprőgépet lejtős területen. készülék nem játék. Ha a gép közelében gyermekek is tartózkodnak, különös odafigyeléssel járjon el. géppel szállított, vagy a Kezelési és Karbantartási Kézikönyvben megadott keféket használja. Más kefék használata csökkenthetik az üzembiztonságot. seprőgép használata előtt a készülék ajtajainak és fedeleinek a Használati Útmutatóban bemutatott módon kell állniuk. seprőgép használata közben idegen anyagok juthatnak a felhasználó szemeibe. Ezért javasolt a védőszemüveg használata. Kérjük, legyen körültekintő. Figyeljen oda, és a készüléket csak beszámítható állapotban használja. Ne használja a gépet, ha fáradt, figyelmetlen, drogok, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. KÉSZÜLÉK LEÍRÁS MŰSZKI DTOK Általános Tisztítási szélesség oldalkefékkel fő hengeres kefe tisztítási szélessége gép mérete behajtott kézikarral (hossz x szélesség x magasság) gép mérete kihajtott kézikarral (hossz x szélesség x magasság) Főkefe méret (átmérő x hossz) Oldalkefe átmérő Gyűjtőtartály kapacitása Gép összsúlya Értékek 820 mm 450 mm 890 x 820 x 345 mm x 820 x mm 150 x 450 mm 260 mm 34 L (elméleti) - 19 L (valódi) 16 kg SM (1) E 3

14 MGYR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ GÉP FELÉPÍTÉSE ÉS KEZELÉSE 1. Állítható kézikar 2. Kormányrúd állító gombok 3. Gyűjtőtartály 4. Gyűjtőtartály karja 5. Oldalkefe magasságbeállító gomb 6. Oldalsó kefe 7. Főkefe magasságbeállító gomb Rögzített elülső főkefe Állítható hátsó főkefe Hátsó kerék Csuklós első kerék Seprőgép váza Főkefe forgási iránya Oldalkefe forgási iránya HSZNÁLT seprőgép egyenes és burkolt felületek tisztításához lett tervezve. gyártó nem vonható felelősségre az ezen tiltás fi gyelmen kívül hagyásából eredő károkért. gyártó nem vonható felelősségre a gép jogtalan módosításából eredő károkért. VIGYÁZT! készülék nem alkalmas gyúlékony, robbanó, mérgező, karcinogén és egyéb anyagok összegyűjtésére (1) E SM 800

15 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ MGYR SEPRŐGÉP KEZELÉSE 1. mennyiben szükséges, a gombok (2) segítségével állítsa a kézikart (1) a 3 pozíció valamelyikébe. 2. Fogja meg a kézikart és induljon meg előre a géppel. haladási sebesség nem lehet gyorsabb, mint a normál gyaloglási sebesség. gép tolatás közben nem működik. FIGYELEM! Ha a gépet nedves talajon használja, használja azt csak kevés ideig. 3. gyűjtőtartályt (3) ajánlatos minden munkaszakasz befejezésekor vagy a tartály megteltekor kiüríteni. MEGJEGYZÉS Ha a gyűjtőtartály megtelt, a gép nem képes tovább gyűjteni a port és törmeléket. GYŰJTŐTRTÁLY KIÜRÍTÉSE 1. z elülső oldalon található kar (4) segítségével emelje fel a gyűjtőtartályt, és ürítse ki egy megfelelő tárolóba. 2. gyűjtőtartályt úgy tudja felszerelni, ha annak alját a gép vázához (12) illeszti. Enyhén nyomja lefelé, míg a gyűjtőtartály a megfelelő pozícióba nem kerül. 3. Javasoljuk, hogy a gyűjtőtartályt minden használat után, illetve amikor szükséges ürítse ki. GÉP HSZNÁLT UTÁN munka után, mielőtt a gépet elhagyná: ürítse ki a gyűjtőtartályt (4) és ellenőrizze a főkeféket (8 és 9), hogy nem maradt-e bennük olyan idegen anyagokat (lánc, drót, rugók vagy hasonlók), melyek megakadályozzák a megfelelő működést. gép szűk helyen történő tárolásához hajtsa be a kézikart (1). Lazítsa meg a gombokat (2), és húzza fel a kézikart. Hajtsa le a kézikart és rögzítse. sörték megőrzése érekében helyezze a gépet függőleges helyzetbe. KRBNTRTÁS FIGYELEM! Csak a Kézikönyvben leírt karbantartási műveleteket végezze el. Egyéb műveletekkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a Szervizzel. Kizárólag eredeti Nilfisk pótalkatrészeket és kiegészítőket használjon. gép élettartamának és maximális működési biztonságának feltétele a megfelelő és rendszeres karbantartás. TERVEZETT KRBNTRTÁSI TÁBLÁZT Folyamat Munkavégzés után Havonta mikor szükséges Helyezze a gépet függőleges helyzetbe Ürítse ki a hulladéktárolót (3) Tisztítsa meg a főkeféket (8 és 9) és az oldalkeféket (6) Tisztítsa meg a gépet mennyiben kopott, cseréje ki a főkefét (9) mennyiben kopott, cseréje ki az oldalkefét (6) Cserélje ki az ékszíjat (*) (*) Lépjen kapcsolatba egy hivatalos Szervizzel vagy Forgalmazóval. SEPRŐGÉP KRBNTRTÁS z egyes munkavégzések után végezze el a következő műveleteket: Ürítse ki a gyűjtőtartályt (3). Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e idegen anyagok a keféken vagy a kerekeken, és azonnal távolítsa el őket. Tisztítsa meg a keféket, és távolítson el minden olyan idegen anyagot (lánc, drót, rugó vagy hasonlók), melyek csökkenthetik a gép hatékonyságát, és kárt tehetnek a hajtásrendszerben. Bizonyos időközönként ellenőrizze az oldalkefék kopását és cserélje ki őket, ha a sörték mérete 1/3-ára csökkent. SM (1) E 5

16 MGYR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ GÉP TISZTÍTÁS Egy nedves ruha segítségével rendszeresen tisztítsa meg a gépet. FIGYELEM! gépet soha ne tisztítsa nagynyomású vízsugárral! csapágyakat védve vannak a por ellen, ezért kenésük vagy karbantartásuk nem szükséges. KEFE BEÁLLÍTÁS Ha a sörték kopottak vagy csökkent a hatékonyságuk, módosítsa a kefe magasságát. 1. főkefe (9) magasságát a két gomb (7) segítségével állíthatja be. gombok forgatásakor a számok a kefe leeresztésének szintjét jelölik. Ellenőrizze, hogy a gombok (7) ugyanarra a számra vannak-e beállítva. Ellenkező esetben különböző lesz a kefék hosszirányú nyomása. 2. oldalkefék (6) magasságát a két gomb (5) segítségével állíthatja be. gombok balra történő forgatása esetén a számok a kefe leeresztésének szintjét jelölik. beállítás után tolja meg a gépet, és ellenőrizze, hogy ellenállás nélkül halad-e előre. Ellenkező esetben ellenőrizze a kefék beállítását. Ha a kefék túlságosan kopottak, cserélje ki őket. FŐ KEFE FEL/LESZERELÉSE FIGYELEM! Javasolt védőkesztyű használata a kefék cseréje közben, mert a sörték között éles törmelék lehet. B D MEGJEGYZÉS Kizárólag a hátsó főkefe érintkezik a padlóval, ezért csak ott jelentkezhet kopás. Szétszerelés 1. Helyezze a gépet fejjel lefelé egy megfelelő területre. 2. Távolítsa el a csavarokat (, 1. ábra) és óvatosan távolítsa el a támasztékokat (B) és a főkefét (C). Figyeljen oda az elülső főkefe ékszíjára (D). 3. Távolítsa el az ékszíjat (E, 2. ábra) a főkefén (F) található házból. 4. Távolítsa el a főkefét (F) és tartsa meg a csavarokat, támasztékokat és a csapágyakat (G), mert a következő összeszereléskor szüksége lesz rájuk. C H Szerelvény 5. főkefét a szétszerelési sorrenddel ellenkező sorrendben szerelje össze és tartsa be a következőket: főkefét a (H, 1. ábrán) látható módon szerelje fel. z I, 2. ábrán látható módon, keresztbe helyezze fel a rövid ékszíjat. Figyeljen a hosszú ékszíj megfelelő helyzetére (D, 1. ábra). Forgassa el a 2 gombot (7) az 1. pozícióba. telepítés után ellenőrizze a seprőgép működését, miközben ellenőrzi (13) a kefék forgásirányát. G 1. ábra B G F E I 2. ábra (1) E SM 800

17 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ MGYR OLDLKEFE FEL/LESZERELÉSE FIGYELEM! Javasolt védőkesztyű használata a kefék cseréje közben, mert a sörték között éles törmelék lehet. Szétszerelés 1. Helyezze a gépet fejjel lefelé egy megfelelő területre. 2. Távolítsa el a csavart (, 3. ábra), és tegye el az alátétet (B) és a csapágyakat (C) az összeszereléshez. 3. Távolítsa el az ékszíjat (D) és az oldalkefét (E). 4. Cserélje ki az oldalkefét. Szerelvény 5. z oldalkefét a szétszerelési sorrenddel ellenkező sorrendben szerelje össze és tartsa be a következőket: z F, 4. ábrán látható módon szerelje fel az ékszíjat. Forgassa el a gombokat teljesen jobbra. telepítés után ellenőrizze a seprőgép működését, miközben ellenőrzi (14) a kefék forgásirányát. D E C C B 3. ábra F F 4. ábra SM (1) E 7

18 MGYR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ PROBLÉMMEGOLDÁS VIGYÁZT! Kézikönyvben leírt műveleteket leszámítva, a kezelő nem kísérelhet meg egyéb javítási műveleteket végrehajtani a gépen. javításokat és a szervizelést kizárólag a Nilfisk hivatalos technikusai végezhetik el. következő utasítások segítségével megoldhatja a gép néhány problémáját. mennyiben a javasolt megoldások nem hatásosak, lépjen kapcsolatba a Szervizzel. Probléma Lehetséges ok Megoldás gép nem mozog megfelelően. törmelék összeszedése nem hatékony. gép túlságosan sok port termel működés közben. készülék pornyomokat hagy maga után. z oldalsó vagy a főkefék túl alacsonyan vannak. Egy nagy, idegen anyag került a kefék közé. Egy kötél vagy egyéb idegen anyag került a kefék közé. gyűjtőtartály megtelt. z oldalsó vagy a főkefék túl magasan vannak. kefék túlságosan kopottak. gyűjtőtartály megtelt. gép sebessége túl gyors. por egy része a házban gyűlhet össze a kefék mögött. Állítsa be a keféket. Távolítsa el. Távolítsa el a kötelet vagy a tárgyat. Ürítse ki a gyűjtőtartályt. Állítsa be a keféket. Cserélje ki a keféket. Ürítse ki a gyűjtőtartályt. Csökkentse a sebességet. Távolítsa el a port a házból. LESELEJTEZÉS gép selejtezését szakképzett selejtezőnek kell végeznie (1) E SM 800

19 NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU SLOVENSKY OBSH ÚVOD... 2 KO ULOŽIŤ TENTO NÁVOD... 2 PREHLÁSENIE O ZHODE... 2 IDENTIFIKČNÉ ÚDJE... 2 OSTTNÉ INFORMČNÉ NÁVODY... 2 NÁHRDNÉ DIELY ÚDRŽB... 2 ZMENY VYLEPŠENI... 2 VYBĽOVNIE/DODÁVK... 2 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 2 SYMBOLY... 3 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 POPIS STROJ... 3 TECHNICKÉ ÚDJE... 3 KONŠTRUKCI OVLÁDCIE PRVKY STROJ... 4 POUŽITIE... 4 PREVÁDZK ZMETCIEHO STROJ... 5 VYPRÁZDŇOVNIE ZBERNEJ NÁDOBY... 5 PO POUŽITÍ STROJ... 5 ÚDRŽB... 5 TBUĽK PLÁNOVNEJ ÚDRŽBY... 5 ÚDRŽB ZMETCIEHO STROJ... 5 ČISTENIE STROJ... 6 NSTVENIE KEFY... 6 ROZOBRTIE/MONTÁŽ HLVNEJ KEFY... 6 ROZOBRTIE/MONTÁŽ BOČNEJ KEFY... 7 RIEŠENIE PROBLÉMOV... 8 ZOŠROTOVNIE... 8 SM (1) E 1

20 SLOVENSKY NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU ÚVOD POZNÁMK Čísla v zátvorkách odkazujú na komponenty zobrazené v kapitole Popis stroja. Účelom tohto návodu je poskytnúť zákazníkovi všetky informácie potrebné pre dosiahnutie najlepšieho výkonu stroja Nilfi sk SM 800. Pred tým, ako stroj uvediete do prevádzky, si dôkladne prečítajte nasledujúce informácie. Tu opísaný stoj je určený výlučne na obchodné účely. KO ULOŽIŤ TENTO NÁVOD Návod na obsluhu a údržbu musí byť uložený v blízkosti stroja, v primeranom obale, v bezpečnej vzdialenosti od kvapalín alebo iných látok, ktoré by ho mohli poškodiť. PREHLÁSENIE O ZHODE Prehlásenie o zhode, ktoré sa dodáva so strojom potvrdzuje zhodu stroja s platnými zákonmi. POZNÁMK Spolu s dokumentáciou stroja sa dodávajú dve kópie originálneho prehlásenia o zhode. IDENTIFIKČNÉ ÚDJE Číslo Modelu a Výrobné číslo stroja sú uvedené na štítku nachádzajúcom sa na samotnom stroji. Ročník modelu stroja je zapísaný v prehlásení o zhode a je uvedený aj v podobe dvoch prvých číslic výrobného čísla stroja. Tieto informácie sú užitočné pri objednávaní náhradných dielov stroja. Použite nasledujúcu tabuľku, aby ste si zapísali identifi kačné údaje stroja. Model STROJ... Výrobné číslo STROJ... OSTTNÉ INFORMČNÉ NÁVODY Zoznam náhradných dielov (dodávaných so strojom) NÁHRDNÉ DIELY ÚDRŽB Všetky opravy musia vykonávať autorizované servisné strediská Nilfi sk prostredníctvom kvalifi kovaného personálu, ktorý bude používať originálne náhradné diely a príslušenstvo. Ohľadne akýchkoľvek opráv alebo servisných činností kontaktujte vášho predajcu značky Nilfi sk a špecifi kujte model a sériové číslo vášho stroja. ZMENY VYLEPŠENI Nilfi sk neustále zdokonaľuje svoje výrobky a vyhradzuje si právo uskutočňovať zmeny a vylepšenia podľa vlastného uváženia bez toho, aby bola povinná uskutočňovať takéto zmeny a vylepšenia na strojoch, ktoré boli predané v minulosti. kékoľvek zmeny a/alebo doplnenia príslušenstva musia byť schválené a uskutočnené výrobcom. VYBĽOVNIE/DODÁVK Po kontrole po prijatí, či počas dopravy nedošlo k poškodeniu balenia a stroja. V prípade viditeľných poškodení uchovajte celé balenie, aby ste ho mohli dať skontrolovať. Ihneď kontaktuje vášho predajcu značky Nilfi sk a predložte mu žiadosť o náhradu škody z dôvodu poškodenia nákladu. Z balenia vyberte zametací stroj, uvoľnite kolíky (2) a uvoľnite rukoväť (1). Dotiahnutím kolíkov upevnite rukoväť. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Tento stroj je určený výlučne pre obchodné účely, t.j, hotely, školy, fabriky, obchody a kancelárie, to znamená, že nie je určený pre domáce použitie. Pred používaním so prečítajte všetky pokyny (1) E SM 800

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR www.nilfisk-alto.com FLOORTE 350 ČESKY MGYR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČK UŽIVTELE ORIGINLNLEITUNG FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ INSTRUTIONS D ORIGINE NÁVOD N OSLUHU ÚDRŽU ORIGINL INSTRUTION PRIROČNIK Z UPORNIK ORIGINELE

Részletesebben

TRAKTOR S NAKLADAČEM

TRAKTOR S NAKLADAČEM TRAKTOR S NAKLADAČEM CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Dříve než si začnou Vaše děti s touto hračkou hrát, prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Dodržujte veškeré instrukce uvedené

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 10/2006 Revised 08/2008 (2) 146 3080 000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 908 4701 010-9084708010

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 1464020000 Edition 1 2009-04 Printed

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 04/2014 Revised 02/2016 (2) 9100000444 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép SL Navodila za uporabo 22 Pomivalni stroj FAVORIT 66600 VI1P. preciz.hu

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép SL Navodila za uporabo 22 Pomivalni stroj FAVORIT 66600 VI1P. preciz.hu HU Használati útmutató 2 Mosogatógép SL Navodila za uporabo 22 Pomivalni stroj FAVORIT 66600 VI1P 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. KEZELŐPANEL...7

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

ESL 7310RO HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 22

ESL 7310RO HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 22 ESL 7310RO HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 22 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. KEZELŐPANEL...6

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Szárítógép SL Navodila za uporabo 27 Sušilni stroj LAVATHERM 86590IH3. preciz.hu

HU Használati útmutató 2 Szárítógép SL Navodila za uporabo 27 Sušilni stroj LAVATHERM 86590IH3. preciz.hu HU Használati útmutató 2 Szárítógép SL Navodila za uporabo 27 Sušilni stroj LAVATHERM 86590IH3 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. TARTOZÉKOK...

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

SWEEPER SW 700S P PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0676 000(5)2007-06 E

SWEEPER SW 700S P PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0676 000(5)2007-06 E SWEEPER SW 700S P ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0676 000(5)2007-06 E Модел / Model / Modell / Model / Modelo

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

LÁBBAL HAJTÓS JÁTÉK POGANJALEC

LÁBBAL HAJTÓS JÁTÉK POGANJALEC MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo LÁBBAL HAJTÓS JÁTÉK POGANJALEC Magyar...Oldal 07 Slovenski... Stran 17 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007 QR kódokkal

Részletesebben

SC351 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SC351 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099864000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

SC350 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SC350 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SC350 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Részletesebben

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099872000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS 118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace

Részletesebben

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka LCD tv fali tartókonzol ástenná konzola pre LCD Termékkód / Kód produktu: L102560 Fontos! Bizonyosodjon meg a szerelés előtt, hogy a doboz tartalmazza az összes alkatrészt. Ha bármelyik alkatrész hiányzik

Részletesebben

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9 SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 430W - Kezelési utasítas 16-21 WETRA-XT, ČR s.r.o, Náchodská 1623, Praha 9,

Részletesebben

10-15 16-21. CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod k obsluze 4-9. H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 480W - Kezelési utasítas

10-15 16-21. CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod k obsluze 4-9. H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 480W - Kezelési utasítas CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod k obsluze 4-9 SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod na použitie 10-15 H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 480W - Kezelési utasítas 16-21 RO SLEFUITOR CU EXCENTRIC 480W - Instructiuni

Részletesebben

FLOORTEC R 670 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

FLOORTEC R 670 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY FLOORTEC R 670 B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA

Részletesebben

CITRUSFACSARÓ ELEKTRIČNI OŽEMALNIK AGRUMOV

CITRUSFACSARÓ ELEKTRIČNI OŽEMALNIK AGRUMOV Használati útmutató Navodila za uporabo CITRUSFACSARÓ ELEKTRIČNI OŽEMALNIK AGRUMOV OPED I N VEL DE nse om my ha NY RMA GE MANUA L Magyar...Oldal 06 Slovenski...Stran 21 c o n t ro l.c User-friendly Manual

Részletesebben

SCRUBTEC 343B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SCRUBTEC 343B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 343B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

LED ÁLLÓLÁMPA LED-STOJEČA SVETILKA

LED ÁLLÓLÁMPA LED-STOJEČA SVETILKA MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo LED ÁLLÓLÁMPA LED-STOJEČA SVETILKA Magyar... Oldal 06 Slovenski... Stran 19 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007 QR kódokkal

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

BA 625, BA 725, BA 825

BA 625, BA 725, BA 825 BA 625, BA 725, BA 825 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56315800(625), 56315801(725) 56315802(725C), 56315803(825) 1/07 revised 10/08 FORM NO.

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

BA 410 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA. 909 5683 000 Edition 3 2008-11.

BA 410 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. BA 410 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung

Részletesebben

FLOORTEC R 680 B. www.nilfi sk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

FLOORTEC R 680 B. www.nilfi sk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 1463516000(1)2008-05 E Модел / Model /

Részletesebben

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas AE9C25A WATER PUMP 250W CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6 SK PONORNÉ ČERPADLO - Návod na obsluhu 7-10 H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas 11-15 RO POMPĂ DE APA CURATA - Instructiuni de

Részletesebben

www.nilfi sk-alto.com SCRUBTEC 233 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 9097883000(1)2008-06 E

www.nilfi sk-alto.com SCRUBTEC 233 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 9097883000(1)2008-06 E www.nilfi sk-alto.com SCRUBTEC 233 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 9097883000(1)2008-06 E Модел / Model / Modell

Részletesebben

FASZENES GÖMBGRILL KROGLASTI ŽAR NA LESNO OGLJE

FASZENES GÖMBGRILL KROGLASTI ŽAR NA LESNO OGLJE MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo FASZENES GÖMBGRILL KROGLASTI ŽAR NA LESNO OGLJE Magyar... Oldal 06 Slovensko...Stran 25 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

SL ŠTEDILNIK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 NAVODILA ZA UPORABO 25

SL ŠTEDILNIK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 NAVODILA ZA UPORABO 25 EKC51350OW HU TŰZHELY SL ŠTEDILNIK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 NAVODILA ZA UPORABO 25 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ ELSŐ

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511112-96 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu STC1815 STC1820 STC1820D 2 3 4 Použitie výrobku Vaša strunová kosačka Black & Decker je určená

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

HOMOKOZÓ MOZGATHATÓ TETŐVEL PESKOVNIK Z DVIŽNO STREHO

HOMOKOZÓ MOZGATHATÓ TETŐVEL PESKOVNIK Z DVIŽNO STREHO MANUAL DEVELOPED IN GERMANY TM Szerelési útmutató Navodila za montažo HOMOKOZÓ MOZGATHATÓ TETŐVEL PESKOVNIK Z DVIŽNO STREHO Magyar... Oldal 06 Slovensko... Stran 19 myhansecontrol.com User-friendly Manual

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY 03/2012 (4) 33019216 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 9098684000 Edition 2 2010-12 Printed

Részletesebben

GIMNASZTIKALABDA ŽOGA ZA GIMNASTIKO

GIMNASZTIKALABDA ŽOGA ZA GIMNASTIKO MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo GIMNASZTIKALABDA ŽOGA ZA GIMNASTIKO Magyar...Oldal 6 Slovenski... Stran 19 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007 QR kódokkal

Részletesebben

GARDRÓB, ÖSSZECSUKHATÓ ZLOžljiva GARDEROBA

GARDRÓB, ÖSSZECSUKHATÓ ZLOžljiva GARDEROBA MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo GARDRÓB, ÖSSZECSUKHATÓ ZLOžljiva GARDEROBA Magyar... Oldal 06 Slovenski... Stran 17 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. KA900E KA901E 599333-03 SK

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. KA900E KA901E 599333-03 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-03 SK KA900E KA901E 2 3 4 Použitie výrobku Vaša pásová brúska Black & Decker Powerfi le je určená na brúsenie dreva, kovu, plastov

Részletesebben

Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU

Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás HD 550 CA (8890010) Příklepová vrtačka/ Príklepová vŕtačka/ Ütvefúró/ Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce EXTOL

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041977. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041977. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041977 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56413006(BR1100S), 56413007(BR1100S C / w/sweep system) 56413010(BR1300S), 56413011(BR1300S C / w/sweep system) Návod na

Részletesebben

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40 902975/01 40/11 C O M P A C T 11a 11b 3* 2 9 10 4 5 7b 8 10 12 7a 1a 1b 6 22 13* 12* 14a* 14b* 18 19* 21* 23* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01 24* 15 16 20* 25* 17a* 17b* 17c* 26* Ref: WB3051.20-30-40 1 1

Részletesebben

PMD 7. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015.

PMD 7. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015. PMD 7 OBJ_BUCH-1986-003.book Page 1 Tuesday, July 7, 2015 12:14 PM EEU EEU Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015.07) T / 202

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Improve your day! 417200 Multifunkční nářadí / CZ Multifunkčné náradie / SK Multifunkcionális szerszám / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019216 Edition 3

Részletesebben

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv CZ SK H Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Membránové hlubinné ponorné

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Přímá bruska Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce EXTOL

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

Szerelési útmutató Navodila za montažo HÓLÁNC SNEŽNE VERIGE. Magyar... Oldal 06 Slovenski... Stran 17. User-friendly Manual ID: #05007

Szerelési útmutató Navodila za montažo HÓLÁNC SNEŽNE VERIGE. Magyar... Oldal 06 Slovenski... Stran 17. User-friendly Manual ID: #05007 MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Szerelési útmutató Navodila za montažo HÓLÁNC SNEŽNE VERIGE Magyar... Oldal 06 Slovenski... Stran 17 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007 QR kódokkal gyorsan és

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KA89E

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KA89E Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KA89E 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša pásová brúska Black & Decker je určená na brúsenie

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 2 SLOVENČINA Použitie výrobku Tento výrobok Black & Decker slúži na premietanie laserových lúčov ako pomoc pri použití

Részletesebben

www.blackanddecker.eu AST6 CD110 CD115 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-02 SK

www.blackanddecker.eu AST6 CD110 CD115 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-02 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-02 SK AST6 CD110 CD115 2 3 4 SLOVENČINA UHLOVÁ BRÚSKA AST6/CD105/CD110/CD115 Blahoželáme Vám! Rozhodli ste sa pre náradie od fi rmy

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

BHT 60. Návod k použití Pøed použitím je nutné si pøeèíst návod k použití! Navodila za uporabo Pred uporabo preberite navodilo za uporabo!

BHT 60. Návod k použití Pøed použitím je nutné si pøeèíst návod k použití! Navodila za uporabo Pred uporabo preberite navodilo za uporabo! BHT 60 CZ SI HU Návod k použití Pøed použitím je nutné si pøeèíst návod k použití! Navodila za uporabo Pred uporabo preberite navodilo za uporabo! Kezelesi Utasistas Üzembe helyezés elõtt olvassuk el a

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK www.blackanddecker.cz www.blackanddecker.sk Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK 7 6 5 8 A B 4 3 2 C D 2 ČEŠTINA Použití přístroje

Részletesebben

SWEEPER SW 700S B PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA (4) E

SWEEPER SW 700S B PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA (4) E SWEEPER SW 700S B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0594 000(4)2007-06 E Модел / Model / Modell / Model / Modelo

Részletesebben

Swivel Sweeper G6 vezetéknélküli elektromos seprű

Swivel Sweeper G6 vezetéknélküli elektromos seprű HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót. Biztonsági figyelmeztetések Győződjön meg róla, hogy az elektromos seprűt használat előtt

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben