SM 800 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SM 800 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY"

Átírás

1 SM 800 PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL Edition setting standards

2

3 PŘÍRUČK UŽIVTELE ČESKY OBSH ÚVOD... 2 UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU... 2 PROHLÁŠENÍ O SOULDU... 2 IDENTIFIKČNÍ DT... 2 JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY... 2 NÁHRDNÍ DÍLY ÚDRŽB... 2 ZMĚNY VYLEPŠENÍ... 2 ROZBLENÍ/DODÁVK... 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 SYMBOLY... 3 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 POPIS STROJE... 3 TECHNICKÉ PRMETRY... 3 STRUKTUR OVLDČE STROJE... 4 POUŽITÍ... 4 OBSLUH ZMETCÍHO STROJE... 5 VYSYPÁVÁNÍ SBĚRNÉ NÁDRŽE... 5 PO POUŽITÍ STROJE... 5 ÚDRŽB... 5 TBULK PLÁNOVNÉ ÚDRŽBY... 5 ÚDRŽB ZMETCÍHO STROJE... 5 ČIŠTĚNÍ STROJE... 6 NSTVENÍ KRTÁČE... 6 DEMONTÁŽ/MONTÁŽ HLVNÍHO KRTÁČE... 6 DEMONTÁŽ/MONTÁŽ BOČNÍHO KRTÁČE... 7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ... 8 LIKVIDCE... 8 SM (1) E 1

4 ČESKY PŘÍRUČK UŽIVTELE ÚVOD POZNÁMK Čísla v závorkách odkazují na součástky uvedené v kapitole Popis stroje. Smyslem tohoto návodu je poskytnout obsluze veškeré informace pro optimální využití zařízení Nilfi sk SM 800. Před použitím stroje si pozorně přečtěte následující informace. Zde popsané zařízení je určeno jen pro komerční využití. UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU Návod k Obsluze musí být umístěn v blízkosti stroje ve vhodném obalu, chráněn před kapalinami a dalšími látkami, které by ho mohly poškodit. PROHLÁŠENÍ O SOULDU Prohlášení o souladu dodávané se strojem dokládá soulad stroje s platnými zákony. POZNÁMK Společně s dokumentací k zařízení se dodávají dvě kopie původního Prohlášení o souladu. IDENTIFIKČNÍ DT Informace o modelu a výrobním čísle stroje naleznete na štítku umístěném na stroji. Rok výroby modelu je uveden v prohlášení o souladu a je rovněž určen prvními dvěma číslicemi výrobního čísla stroje. Tyto informace jsou užitečné při objednávkách náhradních dílů stroje. Pro zápis identifi kačních dat stroje použijte následující tabulku. Model STROJE... Výrobní číslo STROJE... JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY Seznam Náhradních Dílů (dodávaný se strojem) NÁHRDNÍ DÍLY ÚDRŽB Jakékoli opravy musí provádět autorizovaná servisní centra Nilfi sk s kvalifi kovanými pracovníky, kteří využití originální náhradní díly a doplňky. V případě opravy nebo servisních prací kontaktujte prodejce Nilfi sk a uveďte model stroje a sériové číslo. ZMĚNY VYLEPŠENÍ Společnost Nilfi sk průběžně zlepšuje své produkty a vyhrazuje si právo provádět změny a úpravy podle svého uvážení. Není povinna aplikovat tyto výhody na stroje prodané dříve. Jakékoliv úpravy a nebo doplňky podléhají schválení výrobce a musí být provedeny společností Nilfi sk. ROZBLENÍ/DODÁVK Při dodávce zkontrolujte, zda obal a stroj nebyly během přepravy poškozeny. V případě viditelných poškození uschovejte celý obal, který bude zkontrolován. Okamžitě se obraťte na prodejce Nilfi sk a sepište reklamační záznam týkající se poškozené zásilky. Vyjměte zametací stroj z obalu, povolte tlačítka (2) a rozložte držadlo (1). Utáhněte tlačítka pro upevnění držadla. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento stroj je určen jen pro komerční využití, tj. hotely, školy, závody, obchody a kanceláře, není tedy určen pro domácí využití. Před použitím si přečtěte všechny pokyny (1) E SM 800

5 PŘÍRUČK UŽIVTELE ČESKY SYMBOLY NEBEZPEČÍ! Označuje nebezpečnou situaci, při které je ohrožen život pracovníka Obsluhy. VROVÁNÍ! Označuje potenciální riziko nehod a úrazů osob. UPOZORNĚNÍ! Označuje upozornění nebo poznámky související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. Odstavcům označeným tímto symbolem věnujte nejvyšší pozornost. POZNÁMK Označuje upozornění související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. RD Před provedením jakékoli operace si přečtěte příručku. VŠEOBECNÉ POKYNY Dále jsou uvedena specifi cká varování a upozornění, která informují o potenciálním riziku poškození zdraví osob a poškození strojů. VROVÁNÍ! V zájmu snížení nebezpečí vzniku požáru nebo poranění: Tento zametací stroj není vhodný pro sběr nebezpečných látek ve formě prášku. Nesbírejte jedovaté, karcinogenní, hořlavé materiály ani jiné nebezpečné materiály, jako je azbest, arzen, barium, beryllium, olovo, pesticidy ani jiné škodlivé materiály. Nesbírejte zapálené cigarety ani jiné hořící předměty, popel, zápalky apod. Pro vyjmutí skla, kovu nebo ostrých předmětů ze sběrné nádrže používejte silné rukavice, aby nedošlo k zraněním. Po každém použití vyprázdněte sběrnou nádrž. Tento tlačný zametací stroj není vhodný pro sběr kapalin. Tento zametací stroj je nutno používat v suchu, nesmí se používat nebo skladovat venku na vlhku. Zametací stroj nepoužívejte na svazích. Stroj není určen na hraní. Dávejte pozor, pokud používáte stroj v blízkosti dětí. Používejte jen kartáče dodávané se zařízením a ty, které jsou uvedeny v Příručce pro uživatele. Používáním jiných kartáčů by mohlo dojít ke snížení bezpečnosti. Než zametací stroj použijete, klapky a kryty musejí odpovídat návodu k použití. Během činnosti zametacího stroje se mohou obsluze do očí dostat cizí předměty. Je tedy vhodné používat ochranné brýle. Dávejte pozor. Postupujte opatrně při obsluze stroje, používejte zdravý rozum. Nepoužívejte stroj, pokud jste unaveni, nesoustředíte se, jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, což může snížit kontrolu nad strojem. POPIS STROJE TECHNICKÉ PRMETRY Obecné Čistící šířka stroje s bočními kartáči Čisticí šířka hlavního válcového kartáče Velikost stroje se sklopeným držadlem (délka x šířka x výška) Velikost stroje se složeným držadlem (délka x šířka x výška) Velikost hlavního kartáče (průměr x délka) Průměr bočního kartáče Objem sběrné nádrže Celková hmotnost stroje Hodnoty 820 mm 450 mm 890 x 820 x 345 mm x 820 x mm 150 x 450 mm 260 mm 34 l (teoretický) - 19 l (skutečný) 16 kg SM (1) E 3

6 ČESKY PŘÍRUČK UŽIVTELE STRUKTUR OVLDČE STROJE 1. Nastavitelné držadlo 2. Tlačítka pro úpravu řidítek 3. Sběrná nádrž 4. Držadlo sběrné nádrže 5. Stavěcí knofl ík výšky bočního kartáče 6. Boční kartáč 7. Stavěcí knofl ík výšky hlavního kartáče Pevný přední hlavní kartáč Nastavitelný zadní hlavní kartáč Zadní kola Otočné přední kolo Rám zametacího stroje Směr otáček hlavního kartáče Směr otáček bočního kartáče POUŽITÍ Tento zametací stroj byl navržen na čištění plochých a zpevněných ploch. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto zákazu. Výrobce nenese odpovědnost za škody plynoucí z nepovolených úprav stroje. VROVÁNÍ! Stroj není vhodný pro sběr hořlavých, výbušných, jedovatých, karcinogenních a škodlivých látek či materiálů (1) E SM 800

7 PŘÍRUČK UŽIVTELE ČESKY OBSLUH ZMETCÍHO STROJE 1. Podle potřeby nastavte držadlo (1) do jedné ze 3 poloh, a to pomocí tlačítek (2). 2. Uchopte držadlo a tlačte stroj dopředu v rychlosti, která nepřekračuje běžnou rychlost chůze. Stroj nefunguje, pokud jej táhnete dozadu. UPOZORNĚNÍ! Pokud máte stroj používat na vlhké podlaze, používejte jej jen v krátkých intervalech. 3. Sběrnou nádrž (3) je třeba vyprázdnit po každém pracovním cyklu směně a kdykoliv se naplní. POZNÁMK Stroj se sběrnou nádrží už nemůže sbírat prach ani drobné nečistoty. VYSYPÁVÁNÍ SBĚRNÉ NÁDRŽE 1. Zvedněte sběrnou nádrž za držadlo (4) na přední straně a vysypte ji do vhodné nádoby. 2. Nainstalujte sběrnou nádrž zpět na stroj tak, že zasunete spodní okraj do rámu stroje (12). Mírně zatlačte dolů, dokud není sběrná nádrž ve správné poloze. 3. Doporučujeme vyprázdnit sběrnou nádrž po každém použití a tehdy, když je to nezbytné. PO POUŽITÍ STROJE Po skončení práce - před opuštěním stroje: vyprázdněte sběrnou nádrž (4) a zkontrolujte hlavní kartáče (8 a 9), abyste odstranili cizí materiály (nitě, dráty, provázky a podobně), které mohou bránit správné činnosti. Pro uskladnění stroje na úzkém místě složte držadlo (1). Povolte tlačítka (2) a zvedněte držadlo nahoru. Sklopte držadlo a zablokujte je. Pak umístěte stroj do svislé polohy, čímž ochráníte štětiny kartáče. ÚDRŽB UPOZORNĚNÍ! Provádějte pouze tu údržbu, která je popsána v tomto návodu. U jiných postupů kontaktujte servisní středisko. Používejte jen originální náhradní díly a příslušenství Nilfisk. Životnost stroje a jeho maximální provozní bezpečnost jsou zaručeny jedině při správné a pravidelné údržbě. TBULK PLÁNOVNÉ ÚDRŽBY Postup Po práci Měsíčně Podle potřeby Umístěte stroj do svislé polohy Vyprázdněte zásobník (3) Vyčistěte hlavní (8 a 9) a boční kartáče (6) Vyčistěte stroj Hlavní kartáč (9) vyměňte, pokud je opotřebený Boční kartáče (6) vyměňte, pokud jsou opotřebené Vyměňte hnací řemen (*) (*) Kontaktujte autorizované servisní středisko nebo prodejce. ÚDRŽB ZMETCÍHO STROJE Po každém použití proveďte následující kroky: Vysypte sběrnou nádržku (3). Zkontrolujte, zda se v kartáči nebo kolech nezachytily cizí předměty, jinak je okamžitě odstraňte. Vyčistěte kartáče a odstraňte veškeré nitě, dráty, provázky apod., které mohou snížit účinnost stroje a způsobit poškození kvůli zasekávání hnací soustavy. Pravidelně kontrolujte opotřebení bočních kartáčů a vyměňujte je, když se délka štětin sníží na 1/3. SM (1) E 5

8 ČESKY PŘÍRUČK UŽIVTELE ČIŠTĚNÍ STROJE Pravidelně čistěte stroj vlhkým hadříkem. UPOZORNĚNÍ! Nečistěte stroj vysokotlakými čističi! Všechna ložiska jsou chráněna proti prachu a nevyžadují promazávání ani údržbu. NSTVENÍ KRTÁČE Nastavte výšku kartáče, když jsou štětiny opotřebené nebo dojde ke snížení jejich účinnosti. 1. Upravte výšku hlavního kartáče (9) pomocí dvou tlačítek (7). Když je otáčíte, každý krok na očíslovaných číslicích znamená jedno snížení kartáče. Zkontrolujte, zda jsou obě tlačítka (7) na stejném čísle. Jinak dojde k rozdílu v podélném tlaku na kartáč. 2. Upravte výšku bočních kartáčů (6) pomocí tlačítek (5). Když jimi otáčíte proti směru hodinových ručiček, každý krok znamená snížení kartáče. Po nastavení zatlačte stroj a zkontrolujte, zda se pohybuje hladce, bez obtíží nebo odporu. Jinak zopakujte proces nastavení kartáče. Pokud jsou kartáče příliš opotřebené, vyměňte je. DEMONTÁŽ/MONTÁŽ HLVNÍHO KRTÁČE UPOZORNĚNÍ! Při výměně kartáče se doporučuje používat ochranné rukavice, protože mezi štětinami kartáče mohou být nečistoty s ostrými hranami. B D POZNÁMK Pouze zadní hlavní kartáč se dotýká podlahy a opotřebovává se. Demontáž 1. Umístěte stroj na vhodné místo, spodní stranou nahoru. 2. Vyjměte šrouby (, Obr. 1) a pak vyjměte podpory (B) s hlavním kartáčem (C). Dávejte pozor na hnací řemen (D) hlavního předního kartáče. 3. Vyjměte hnací řemen (E, obr. 2) z krytu na hlavním kartáči (F). 4. Vyjměte hlavní kartáč (F) a uschovejte si šrouby, podpěry a ložiska (G) pro další montáž. C H Montáž 5. Hlavní kartáč sestavte v opačném pořadí oproti demontáži a sledujte toto: Nainstalujte hlavní kartáč se štětinami podle (H, obr. 1). Nainstalujte krátký hnací řemen, překřižte jej podle (I, obr. 2). Dávejte pozor na správnou polohu dlouhého hnacího řemene (D, obr. 1). Otočte obě tlačítka (7) do polohy 1. Po instalaci zkontrolujte činnost zametacího stroje, ozkoušejte směr otáček kartáčů (13). G Obr. 1 B G F E I Obr (1) E SM 800

9 PŘÍRUČK UŽIVTELE ČESKY DEMONTÁŽ/MONTÁŽ BOČNÍHO KRTÁČE UPOZORNĚNÍ! Při výměně kartáče se doporučuje používat ochranné rukavice, protože mezi štětinami kartáče mohou být nečistoty s ostrými hranami. Demontáž 1. Umístěte stroj na vhodné místo, spodní stranou nahoru. 2. Demontujte šroub (, obr. 3) a uschovejte si podložku (B) a ložiska (C) pro demontáž. 3. Demontujte hnací řemen (D) a boční kartáč (E). 4. Vyměňte boční kartáč. Montáž 5. Boční kartáč sestavte v opačném pořadí oproti demontáži a sledujte toto: Nainstalujte hnací řemen (F, obr. 4) podle obrázku. Tlačítka otočte plně ve směru hodinových ručiček. Po instalaci zkontrolujte činnost zametacího stroje, ozkoušejte směr otáček kartáčů (14). D E C C B Obr. 3 F F Obr. 4 SM (1) E 7

10 ČESKY PŘÍRUČK UŽIVTELE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VROVÁNÍ! Kromě postupů uvedených v tomto návodu by se obsluha neměla snažit provádět další opravy na tomto stroji. Opravy a servis smí provádět jen oprávněný technik Nilfisk. Následující pokyny využijte k vyřešení některých závad stroje. Pokud navržené postupy nevedou k odstranění závady, je nutné kontaktovat servisní středisko. Problém Možná příčina Řešení Stroj se nepohybuje plynule. Boční nebo hlavní kartáče jsou příliš nízké. Upravte kartáče. Sběr odpadu není účinný. Do kartáčů se zachytil velký cizí předmět. Do hlavního kartáče se zachytil provázek či jiný cizí předmět. Sběrná nádrž je plná. Boční nebo hlavní kartáče jsou příliš vysoké. Kartáče jsou příliš opotřebené. Předmět vyjměte. Odstraňte provázek nebo předmět. Vysypte sběrnou nádržku. Upravte kartáče. Vyměňte kartáče. Stroj vydává příliš mnoho prachu při provozu. Sběrná nádrž je plná. Vysypte sběrnou nádržku. Rychlost stroje je příliš vysoká. Snižte rychlost práce. Stroj zanechává stopy prachu. V krytu za kartáči se může nahromadit prach. Odstraňte prach z krytu. LIKVIDCE Stroj nechte zlikvidovat specializovanou fi rmou (1) E SM 800

11 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ MGYR TRTLOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 KÉZIKÖNYV TÁROLÁS... 2 KONFORMITÁSI NYILTKOZT... 2 ZONOSÍTÓ DTOK... 2 TOVÁBBI HIVTKOZÁSI KÉZIKÖNYVEK... 2 PÓTLKTRÉSZEK ÉS KRBNTRTÁS... 2 MÓDOSÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK... 2 KICSOMGOLÁS/SZÁLLÍTÁS... 2 FONTOS BIZTONSÁGI UTSÍTÁSOK... 2 SZIMBÓLUMOK... 3 ÁLTLÁNOS UTSÍTÁSOK... 3 KÉSZÜLÉK LEÍRÁS... 3 MŰSZKI DTOK... 3 GÉP FELÉPÍTÉSE ÉS KEZELÉSE... 4 HSZNÁLT... 4 SEPRŐGÉP KEZELÉSE... 5 GYŰJTŐTRTÁLY KIÜRÍTÉSE... 5 GÉP HSZNÁLT UTÁN... 5 KRBNTRTÁS... 5 TERVEZETT KRBNTRTÁSI TÁBLÁZT... 5 SEPRŐGÉP KRBNTRTÁS... 5 GÉP TISZTÍTÁS... 6 KEFE BEÁLLÍTÁS... 6 FŐ KEFE FEL/LESZERELÉSE... 6 OLDLKEFE FEL/LESZERELÉSE... 7 PROBLÉMMEGOLDÁS... 8 LESELEJTEZÉS... 8 SM (1) E 1

12 MGYR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ BEVEZETÉS MEGJEGYZÉS zárójelben feltűntetett számok a gép leírása című fejezetben ábrázolt alkatrészekre utalnak. z útmutató célja ellátni a felhasználót minden olyan szükséges információval, melyek segítségével kihasználhatja a Nilfi sk SM 800 maximális teljesítményét. készülék használata előtt fi gyelmesen olvassa a következő utasításokat. készülék csak üzleti célra használható. KÉZIKÖNYV TÁROLÁS Felhasználói Kézikönyvet tartsa a gép vezetőfülkéjében, egy erre alkalmas tokban, folyadékoktól, és más egyéb rongáló anyagoktól védve. KONFORMITÁSI NYILTKOZT géphez társított konformitási nyilatkozat, a gép hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét igazolja. MEGJEGYZÉS z eredeti konformitási nyilatkozat két másolatát mellékeljük a gép dokumentációjához. ZONOSÍTÓ DTOK gép modell és sorozatszáma a gépen található táblán van. gép modelléve a konformitási nyilatkozatba van írva és a gép sorozatszámának első két számjegye is ezt jelzi. Ez hasznos információ, ha cserealkatrészekre van szüksége a géphez. Használja az alábbi táblázatot a gép azonosító adatainak leírására. GÉP modellje... GÉP sorozatszáma... TOVÁBBI HIVTKOZÁSI KÉZIKÖNYVEK Cserealkatrész Lista (készülékkel együtt szállítva) PÓTLKTRÉSZEK ÉS KRBNTRTÁS szükséges javításokat a Nilfi sk Szervizközpontnak kell elvégeznie. szervizben kizárólag eredeti pótalkatrészeket és kiegészítőket használnak. javítással vagy szervizeléssel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Nilfi sk Forgalmazójával, és adja meg a gép modellszámát és sorozatszámát. MÓDOSÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK Nilfi sk folyamatosan tökéletesíti termékeit, és fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint változtatásokat és javításokat hajtson végre anélkül, hogy köteles lenne ezeket a fejlesztéseket a korábban eladott gépeken alkalmazni. Bármely változtatást és/vagy kiegészítő egység hozzáadását jóvá kell hagyatni a Nilfi sk, és velük kell végrehajtatni. KICSOMGOLÁS/SZÁLLÍTÁS Átvételkor kérjük ellenőrizze, hogy a csomagolás vagy a gép nem sérült-e meg a szállítás során. Látható sérülések esetén ellenőrzés céljából tartsa meg az egész csomagolást. zonnal vegye fel a kapcsolatot a Nilfi sk Forgalmazóval, és jelentse be a szállítmány sérülését. Távolítsa el a seprőgépet a csomagból, lazítsa meg a gombokat (2), és hajtsa ki a kézikart (1). kézikar rögzítéséhez szorítsa be a gombokat. FONTOS BIZTONSÁGI UTSÍTÁSOK készülék csak üzleti célokra használható, pl. hotel, iskola, gyárak, boltok és irodák, tehát nem háztartási felhasználásra készült. Használat előtt olvassa el az összes utasítást (1) E SM 800

13 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ MGYR SZIMBÓLUMOK VESZÉLY! Jelzi a Kezelőre veszélyes - életveszélyes - helyzetet. VIGYÁZT! Jelzi a személyi sérülés potenciális kockázatát. FIGYELEM! Fontos vagy hasznos funkciókhoz kapcsolódó figyelmeztetést vagy észrevételt mutat. Fordítson különös figyelmet ezzel a szimbólummal jelzett bekezdésekre. MEGJEGYZÉS Fontos vagy hasznos funkciókhoz kapcsolódó észrevételt mutat. KONZULTÁCIÓ Bármilyen művelet megkezdése előtt, nézze meg a Felhasználói Kézikönyvet. ÁLTLÁNOS UTSÍTÁSOK személyeket és gépet potenciálisan fenyegető veszélyre az alábbi fi gyelmeztetések hívják fel a fi gyelmet. VIGYÁZT! tűz vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében: Ez a seprőgép nem alkalmas veszélyes porok összeszedésére. gép segítségével ne szedjen össze mérget, karcinogén anyagokat, robbanóanyagokat vagy olyan veszélyes anyagokat, mint pl. azbeszt, arzén, bárium, berillium, ólom, rovarirtó vagy egyéb veszélyes anyagok. Ne szedjen össze égő cigarettacsikkeket vagy egyéb égő anyagokat, pl. hamut, gyufát vagy hasonló tárgyakat. z üveg, fém és éles tárgyak eltávolításakor a személyi sérülések elkerülése érdekében viseljen vastag kesztyűt. Minden használat után ürítse ki a gyűjtőtartályt. gyalogkíséretű seprőgép nem használható folyadékok összegyűjtésére. seprőgépet csak száraz körülmények között használja, nedves körülmények között nem használható vagy tárolható kültéren. Ne használja a seprőgépet lejtős területen. készülék nem játék. Ha a gép közelében gyermekek is tartózkodnak, különös odafigyeléssel járjon el. géppel szállított, vagy a Kezelési és Karbantartási Kézikönyvben megadott keféket használja. Más kefék használata csökkenthetik az üzembiztonságot. seprőgép használata előtt a készülék ajtajainak és fedeleinek a Használati Útmutatóban bemutatott módon kell állniuk. seprőgép használata közben idegen anyagok juthatnak a felhasználó szemeibe. Ezért javasolt a védőszemüveg használata. Kérjük, legyen körültekintő. Figyeljen oda, és a készüléket csak beszámítható állapotban használja. Ne használja a gépet, ha fáradt, figyelmetlen, drogok, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. KÉSZÜLÉK LEÍRÁS MŰSZKI DTOK Általános Tisztítási szélesség oldalkefékkel fő hengeres kefe tisztítási szélessége gép mérete behajtott kézikarral (hossz x szélesség x magasság) gép mérete kihajtott kézikarral (hossz x szélesség x magasság) Főkefe méret (átmérő x hossz) Oldalkefe átmérő Gyűjtőtartály kapacitása Gép összsúlya Értékek 820 mm 450 mm 890 x 820 x 345 mm x 820 x mm 150 x 450 mm 260 mm 34 L (elméleti) - 19 L (valódi) 16 kg SM (1) E 3

14 MGYR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ GÉP FELÉPÍTÉSE ÉS KEZELÉSE 1. Állítható kézikar 2. Kormányrúd állító gombok 3. Gyűjtőtartály 4. Gyűjtőtartály karja 5. Oldalkefe magasságbeállító gomb 6. Oldalsó kefe 7. Főkefe magasságbeállító gomb Rögzített elülső főkefe Állítható hátsó főkefe Hátsó kerék Csuklós első kerék Seprőgép váza Főkefe forgási iránya Oldalkefe forgási iránya HSZNÁLT seprőgép egyenes és burkolt felületek tisztításához lett tervezve. gyártó nem vonható felelősségre az ezen tiltás fi gyelmen kívül hagyásából eredő károkért. gyártó nem vonható felelősségre a gép jogtalan módosításából eredő károkért. VIGYÁZT! készülék nem alkalmas gyúlékony, robbanó, mérgező, karcinogén és egyéb anyagok összegyűjtésére (1) E SM 800

15 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ MGYR SEPRŐGÉP KEZELÉSE 1. mennyiben szükséges, a gombok (2) segítségével állítsa a kézikart (1) a 3 pozíció valamelyikébe. 2. Fogja meg a kézikart és induljon meg előre a géppel. haladási sebesség nem lehet gyorsabb, mint a normál gyaloglási sebesség. gép tolatás közben nem működik. FIGYELEM! Ha a gépet nedves talajon használja, használja azt csak kevés ideig. 3. gyűjtőtartályt (3) ajánlatos minden munkaszakasz befejezésekor vagy a tartály megteltekor kiüríteni. MEGJEGYZÉS Ha a gyűjtőtartály megtelt, a gép nem képes tovább gyűjteni a port és törmeléket. GYŰJTŐTRTÁLY KIÜRÍTÉSE 1. z elülső oldalon található kar (4) segítségével emelje fel a gyűjtőtartályt, és ürítse ki egy megfelelő tárolóba. 2. gyűjtőtartályt úgy tudja felszerelni, ha annak alját a gép vázához (12) illeszti. Enyhén nyomja lefelé, míg a gyűjtőtartály a megfelelő pozícióba nem kerül. 3. Javasoljuk, hogy a gyűjtőtartályt minden használat után, illetve amikor szükséges ürítse ki. GÉP HSZNÁLT UTÁN munka után, mielőtt a gépet elhagyná: ürítse ki a gyűjtőtartályt (4) és ellenőrizze a főkeféket (8 és 9), hogy nem maradt-e bennük olyan idegen anyagokat (lánc, drót, rugók vagy hasonlók), melyek megakadályozzák a megfelelő működést. gép szűk helyen történő tárolásához hajtsa be a kézikart (1). Lazítsa meg a gombokat (2), és húzza fel a kézikart. Hajtsa le a kézikart és rögzítse. sörték megőrzése érekében helyezze a gépet függőleges helyzetbe. KRBNTRTÁS FIGYELEM! Csak a Kézikönyvben leírt karbantartási műveleteket végezze el. Egyéb műveletekkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a Szervizzel. Kizárólag eredeti Nilfisk pótalkatrészeket és kiegészítőket használjon. gép élettartamának és maximális működési biztonságának feltétele a megfelelő és rendszeres karbantartás. TERVEZETT KRBNTRTÁSI TÁBLÁZT Folyamat Munkavégzés után Havonta mikor szükséges Helyezze a gépet függőleges helyzetbe Ürítse ki a hulladéktárolót (3) Tisztítsa meg a főkeféket (8 és 9) és az oldalkeféket (6) Tisztítsa meg a gépet mennyiben kopott, cseréje ki a főkefét (9) mennyiben kopott, cseréje ki az oldalkefét (6) Cserélje ki az ékszíjat (*) (*) Lépjen kapcsolatba egy hivatalos Szervizzel vagy Forgalmazóval. SEPRŐGÉP KRBNTRTÁS z egyes munkavégzések után végezze el a következő műveleteket: Ürítse ki a gyűjtőtartályt (3). Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e idegen anyagok a keféken vagy a kerekeken, és azonnal távolítsa el őket. Tisztítsa meg a keféket, és távolítson el minden olyan idegen anyagot (lánc, drót, rugó vagy hasonlók), melyek csökkenthetik a gép hatékonyságát, és kárt tehetnek a hajtásrendszerben. Bizonyos időközönként ellenőrizze az oldalkefék kopását és cserélje ki őket, ha a sörték mérete 1/3-ára csökkent. SM (1) E 5

16 MGYR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ GÉP TISZTÍTÁS Egy nedves ruha segítségével rendszeresen tisztítsa meg a gépet. FIGYELEM! gépet soha ne tisztítsa nagynyomású vízsugárral! csapágyakat védve vannak a por ellen, ezért kenésük vagy karbantartásuk nem szükséges. KEFE BEÁLLÍTÁS Ha a sörték kopottak vagy csökkent a hatékonyságuk, módosítsa a kefe magasságát. 1. főkefe (9) magasságát a két gomb (7) segítségével állíthatja be. gombok forgatásakor a számok a kefe leeresztésének szintjét jelölik. Ellenőrizze, hogy a gombok (7) ugyanarra a számra vannak-e beállítva. Ellenkező esetben különböző lesz a kefék hosszirányú nyomása. 2. oldalkefék (6) magasságát a két gomb (5) segítségével állíthatja be. gombok balra történő forgatása esetén a számok a kefe leeresztésének szintjét jelölik. beállítás után tolja meg a gépet, és ellenőrizze, hogy ellenállás nélkül halad-e előre. Ellenkező esetben ellenőrizze a kefék beállítását. Ha a kefék túlságosan kopottak, cserélje ki őket. FŐ KEFE FEL/LESZERELÉSE FIGYELEM! Javasolt védőkesztyű használata a kefék cseréje közben, mert a sörték között éles törmelék lehet. B D MEGJEGYZÉS Kizárólag a hátsó főkefe érintkezik a padlóval, ezért csak ott jelentkezhet kopás. Szétszerelés 1. Helyezze a gépet fejjel lefelé egy megfelelő területre. 2. Távolítsa el a csavarokat (, 1. ábra) és óvatosan távolítsa el a támasztékokat (B) és a főkefét (C). Figyeljen oda az elülső főkefe ékszíjára (D). 3. Távolítsa el az ékszíjat (E, 2. ábra) a főkefén (F) található házból. 4. Távolítsa el a főkefét (F) és tartsa meg a csavarokat, támasztékokat és a csapágyakat (G), mert a következő összeszereléskor szüksége lesz rájuk. C H Szerelvény 5. főkefét a szétszerelési sorrenddel ellenkező sorrendben szerelje össze és tartsa be a következőket: főkefét a (H, 1. ábrán) látható módon szerelje fel. z I, 2. ábrán látható módon, keresztbe helyezze fel a rövid ékszíjat. Figyeljen a hosszú ékszíj megfelelő helyzetére (D, 1. ábra). Forgassa el a 2 gombot (7) az 1. pozícióba. telepítés után ellenőrizze a seprőgép működését, miközben ellenőrzi (13) a kefék forgásirányát. G 1. ábra B G F E I 2. ábra (1) E SM 800

17 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ MGYR OLDLKEFE FEL/LESZERELÉSE FIGYELEM! Javasolt védőkesztyű használata a kefék cseréje közben, mert a sörték között éles törmelék lehet. Szétszerelés 1. Helyezze a gépet fejjel lefelé egy megfelelő területre. 2. Távolítsa el a csavart (, 3. ábra), és tegye el az alátétet (B) és a csapágyakat (C) az összeszereléshez. 3. Távolítsa el az ékszíjat (D) és az oldalkefét (E). 4. Cserélje ki az oldalkefét. Szerelvény 5. z oldalkefét a szétszerelési sorrenddel ellenkező sorrendben szerelje össze és tartsa be a következőket: z F, 4. ábrán látható módon szerelje fel az ékszíjat. Forgassa el a gombokat teljesen jobbra. telepítés után ellenőrizze a seprőgép működését, miközben ellenőrzi (14) a kefék forgásirányát. D E C C B 3. ábra F F 4. ábra SM (1) E 7

18 MGYR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ PROBLÉMMEGOLDÁS VIGYÁZT! Kézikönyvben leírt műveleteket leszámítva, a kezelő nem kísérelhet meg egyéb javítási műveleteket végrehajtani a gépen. javításokat és a szervizelést kizárólag a Nilfisk hivatalos technikusai végezhetik el. következő utasítások segítségével megoldhatja a gép néhány problémáját. mennyiben a javasolt megoldások nem hatásosak, lépjen kapcsolatba a Szervizzel. Probléma Lehetséges ok Megoldás gép nem mozog megfelelően. törmelék összeszedése nem hatékony. gép túlságosan sok port termel működés közben. készülék pornyomokat hagy maga után. z oldalsó vagy a főkefék túl alacsonyan vannak. Egy nagy, idegen anyag került a kefék közé. Egy kötél vagy egyéb idegen anyag került a kefék közé. gyűjtőtartály megtelt. z oldalsó vagy a főkefék túl magasan vannak. kefék túlságosan kopottak. gyűjtőtartály megtelt. gép sebessége túl gyors. por egy része a házban gyűlhet össze a kefék mögött. Állítsa be a keféket. Távolítsa el. Távolítsa el a kötelet vagy a tárgyat. Ürítse ki a gyűjtőtartályt. Állítsa be a keféket. Cserélje ki a keféket. Ürítse ki a gyűjtőtartályt. Csökkentse a sebességet. Távolítsa el a port a házból. LESELEJTEZÉS gép selejtezését szakképzett selejtezőnek kell végeznie (1) E SM 800

19 NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU SLOVENSKY OBSH ÚVOD... 2 KO ULOŽIŤ TENTO NÁVOD... 2 PREHLÁSENIE O ZHODE... 2 IDENTIFIKČNÉ ÚDJE... 2 OSTTNÉ INFORMČNÉ NÁVODY... 2 NÁHRDNÉ DIELY ÚDRŽB... 2 ZMENY VYLEPŠENI... 2 VYBĽOVNIE/DODÁVK... 2 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 2 SYMBOLY... 3 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 POPIS STROJ... 3 TECHNICKÉ ÚDJE... 3 KONŠTRUKCI OVLÁDCIE PRVKY STROJ... 4 POUŽITIE... 4 PREVÁDZK ZMETCIEHO STROJ... 5 VYPRÁZDŇOVNIE ZBERNEJ NÁDOBY... 5 PO POUŽITÍ STROJ... 5 ÚDRŽB... 5 TBUĽK PLÁNOVNEJ ÚDRŽBY... 5 ÚDRŽB ZMETCIEHO STROJ... 5 ČISTENIE STROJ... 6 NSTVENIE KEFY... 6 ROZOBRTIE/MONTÁŽ HLVNEJ KEFY... 6 ROZOBRTIE/MONTÁŽ BOČNEJ KEFY... 7 RIEŠENIE PROBLÉMOV... 8 ZOŠROTOVNIE... 8 SM (1) E 1

20 SLOVENSKY NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU ÚVOD POZNÁMK Čísla v zátvorkách odkazujú na komponenty zobrazené v kapitole Popis stroja. Účelom tohto návodu je poskytnúť zákazníkovi všetky informácie potrebné pre dosiahnutie najlepšieho výkonu stroja Nilfi sk SM 800. Pred tým, ako stroj uvediete do prevádzky, si dôkladne prečítajte nasledujúce informácie. Tu opísaný stoj je určený výlučne na obchodné účely. KO ULOŽIŤ TENTO NÁVOD Návod na obsluhu a údržbu musí byť uložený v blízkosti stroja, v primeranom obale, v bezpečnej vzdialenosti od kvapalín alebo iných látok, ktoré by ho mohli poškodiť. PREHLÁSENIE O ZHODE Prehlásenie o zhode, ktoré sa dodáva so strojom potvrdzuje zhodu stroja s platnými zákonmi. POZNÁMK Spolu s dokumentáciou stroja sa dodávajú dve kópie originálneho prehlásenia o zhode. IDENTIFIKČNÉ ÚDJE Číslo Modelu a Výrobné číslo stroja sú uvedené na štítku nachádzajúcom sa na samotnom stroji. Ročník modelu stroja je zapísaný v prehlásení o zhode a je uvedený aj v podobe dvoch prvých číslic výrobného čísla stroja. Tieto informácie sú užitočné pri objednávaní náhradných dielov stroja. Použite nasledujúcu tabuľku, aby ste si zapísali identifi kačné údaje stroja. Model STROJ... Výrobné číslo STROJ... OSTTNÉ INFORMČNÉ NÁVODY Zoznam náhradných dielov (dodávaných so strojom) NÁHRDNÉ DIELY ÚDRŽB Všetky opravy musia vykonávať autorizované servisné strediská Nilfi sk prostredníctvom kvalifi kovaného personálu, ktorý bude používať originálne náhradné diely a príslušenstvo. Ohľadne akýchkoľvek opráv alebo servisných činností kontaktujte vášho predajcu značky Nilfi sk a špecifi kujte model a sériové číslo vášho stroja. ZMENY VYLEPŠENI Nilfi sk neustále zdokonaľuje svoje výrobky a vyhradzuje si právo uskutočňovať zmeny a vylepšenia podľa vlastného uváženia bez toho, aby bola povinná uskutočňovať takéto zmeny a vylepšenia na strojoch, ktoré boli predané v minulosti. kékoľvek zmeny a/alebo doplnenia príslušenstva musia byť schválené a uskutočnené výrobcom. VYBĽOVNIE/DODÁVK Po kontrole po prijatí, či počas dopravy nedošlo k poškodeniu balenia a stroja. V prípade viditeľných poškodení uchovajte celé balenie, aby ste ho mohli dať skontrolovať. Ihneď kontaktuje vášho predajcu značky Nilfi sk a predložte mu žiadosť o náhradu škody z dôvodu poškodenia nákladu. Z balenia vyberte zametací stroj, uvoľnite kolíky (2) a uvoľnite rukoväť (1). Dotiahnutím kolíkov upevnite rukoväť. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Tento stroj je určený výlučne pre obchodné účely, t.j, hotely, školy, fabriky, obchody a kancelárie, to znamená, že nie je určený pre domáce použitie. Pred používaním so prečítajte všetky pokyny (1) E SM 800

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M145-97TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M85-07TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KA89E

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KA89E Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KA89E 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša pásová brúska Black & Decker je určená na brúsenie

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

www.blackanddecker.eu AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK

www.blackanddecker.eu AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 2 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na rezanie dreva,

Részletesebben

MORA GORENJE BUDAPEST KFT

MORA GORENJE BUDAPEST KFT CZ SK PL HU NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERAWACJI KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K 2 7 8 D 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaše kombinované kladivo Black & Decker je určené na vŕtanie do dreva, kovov,

Részletesebben

aurocompact/2 VSC S CZ, HU

aurocompact/2 VSC S CZ, HU aurocompact/ VSC S CZ, HU Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě aurocompact/ Kompaktní plynový kondenzační kotel s podporou solárního ohřevu VSC S CZ Obsah Obsah Pokyny k dokumentaci...4.

Részletesebben

Twin Technology. Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Navodila za uporabo Podlahový vysávaè Návod na použitie

Twin Technology. Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Navodila za uporabo Podlahový vysávaè Návod na použitie Twin Technology HR CZ SK HU PL RO BG GR Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Sesalnik Navodila za uporabo Podlahový vysavaè Návod k použití Podlahový vysávaè Návod na použitie Porszívó Használati útmutató

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-91 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií

Részletesebben

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma:

Részletesebben

Návod k použití Kezelési útmutató

Návod k použití Kezelési útmutató Návod k použití Kezelési útmutató SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást.

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

ELEKTRISCHER MULTI-COOKER ELEKTRIČNI MULTI-KUHALNIK / ELEKTROMOS MULTI COOKER

ELEKTRISCHER MULTI-COOKER ELEKTRIČNI MULTI-KUHALNIK / ELEKTROMOS MULTI COOKER ELEKTRISCHER MULTI-COOKER ELEKTRIČNI MULTI-KUHALNIK / ELEKTROMOS MULTI COOKER Bedienungsanleitung Használati útmutató / Navodila za uporabo Deutsch 2 Magyar 24 Slovenščina 46 KUNDENDIENST SERVICE APRÈS-VENTE

Részletesebben

599111-97 SK. Preložené z pôvodného návodu ASI300. www.blackanddecker.eu

599111-97 SK. Preložené z pôvodného návodu ASI300. www.blackanddecker.eu 5 599111-97 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu ASI300 2 Použitie výrobku Váš kompresor Black & Decker je určený na použitie v domácnosti s napájaním z elektrickej siete 230 V, alebo

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. DTR1 BDS200 504999-24 SK

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. DTR1 BDS200 504999-24 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-24 DTR1 BDS200 2 Použitie Toto náradie Black & Decker slúži na vyhľadávanie elektrických vedení pod napätím 230V a kovových potrubí

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG VP-MM11S. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG VP-MM11S a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX Preventívne a bezpečnostné opatrenia Varovania: varovania znamenajú činnosť alebo situáciu, ktorá môže mať za následok poškodenie alebo zničenie zariadenia,

Részletesebben

Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240

Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240 GB Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240 1. Installation Instruction The heater has been designed to allow simple connection to

Részletesebben

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i)

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) AF Autofókusz AF Automatické ostfiení CCD Töltéscsatolt eszköz

Részletesebben

VICTRIX Superior 32 kw

VICTRIX Superior 32 kw VICTRIX Superior 32 kw TR Talimat ve uyarılar kitapçığı Návod k použití a upozornění Használati utasítás és figyelmeztetések RU RO IE Manual de instrucţiuni şi recomandări Instruction booklet and warning

Részletesebben