szavazatok száma igen nem tartózkodik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szavazatok száma igen nem tartózkodik"

Átírás

1 Határozat száma /235 Határozat tartalma Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy Dura Béla és Vasák Iván volt elnökségi tagokat a soron következő elnökségi ülésen búcsúztatja el. szavazatok száma igen nem tartózkodik nem szavaz /236 Az Országos Elnökség támogatja a Siket Szekció beterjesztését, melyek részletesen a jegyzőkönyvben szerepelnek / / /239 Az Országos Elnökség elfogadja a 100 éves Jubileumi ünnepség költségvetésének beszámolóját. A beszámoló végső adatait a gazdasági vezető ellenőrzése után küldik meg az elnökség tagjai részére. Az Országos Elnökség a SINOSZ szervezeteinek SZMSZ-ét elfogadja. Az Országos Elnökség a Kiváló Társadalmi Munkás jutalmat utalvány formájában kívánja átadni, minden személynek egységesen 3x6.500,-Ft értékben

2 / / / / / / / /247 Az Országos Elnökség a Kiváló Társadalmi Munkás jutalmat a jegyzőkönyvben részletezett személyeknek megítéli. Az Országos Elnökség alapszabálymódosító ad-hoc bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Dr. Kósa Ádám, Nyírő Zsolt és Simonné Váradi Zsuzsa. A bizottság tagjairól az elnökség személyenként szavazott. Az Országos Elnökség költségvetési adhoc bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Dr. Kósa Ádám, Dr. Tapolczai Gergely, Szalkai Iván szavazati joggal és Madár Ildikó szakértő, szavazati jog nélkül. Az Országos Elnökség re hívja össze alapszabály-módosító és jelölőbizottságot megválasztó országos közgyűlését, valamint re hívja össze a beszámoló és választó országos közgyűlést. Az Országos Elnökség a Tagfelvételi Bizottságba Simonné Váradi Zsuzsát delegálja. A SINOSZ szakmai irodáinak negyedévenként beszámolási kötelezettsége áll fenn az Országos Elnökség felé. Az Országos Elnökség felkéri Kárpáti Árpád Zoltán elnökségi tagot, hogy a médiacsoport munkáját felügyelje. Az Országos Elnökség hozzájárul, hogy a Magyar Hallássérült Labdarúgók Szövetsége székhelyeként a SINOSZ Sportcentrumát jelölje meg

3 / / / / / / /254 Az Országos Elnökség a székesfehérvári időközi elnökválasztásra Simonné Váradi Zsuzsát delegálja. A szolnoki választásra a hivatal munkatársa utazik. Kriston András nem rendelkezik olyan minőségű produkcióval, illetve nem rendelkezik olyan attitűddel, amellyel a SINOSZ-t külföldön képviselhetné, ezért az elnökség egyöntetűen nem támogatja az utazását. Az Országos Elnökség felhatalmazza a Hivatalt az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer bevezetésére a benyújtott kézikönyv, eljárási utasítás és egyéb nyomtatványok felhasználásával. Az Országos Elnökség elfogadja a Siketek Világnapja rendezvény kulturális programjának koncepcióját az ülésen elhangzottés a jegyzőkönyvben részletezett javaslatokkal együtt. Az Országos Elnökség a jegyzőkönyv mellékletében részletezett Alapszabálymódosító javaslatokat elfogadja, és az Országos Küldöttközgyűlés elé terjeszti március 1-én. A GyIB új tagjai: Nemes Norbert és Kovács Péter. Az Országos Elnök 1 hónapon belül összehívja a Győr-Moson-Sopron megyei küldöttközgyűlést, melynek napirendje a megyei elnök visszahívása lesz

4 / / / / / / /261 Az Országos Elnökség Vancouverbe a Nagyothallók Világszövetségének konferenciájára 2 főt delegál. Személyükről később döntenek. Az Országos Elnökség Szalkai Ivánt nevezi ki a Hallássérültek Esélyéért Alapítvány kuratóriumi elnökének. A kuratórium létszámát 5 főre csökkenti. Az Országos Elnökség a SINOSZ évri szakmai tervezetét elfogadja és az Országos Küldöttközgyűlés elé terjeszti. Az Országos Elnökség a SINOSZ évi költségvetési tervezetet elfogadja és az Országos Küldöttközgyűlés elé terjeszti. Az Országos Elnökség az IFHOH kanadai közgyűlésére és konferenciájára Dr. Lovászy Lászlót delegálja. Az Országos Elnökség pályázatot ír ki az IFHOH világkongresszusra kiutazó második személy delegálására. Feltételek: nagyothallókkal foglalkozó személy, a SINOSZ tagja, megfelelő angolultudás, és a kongresszus befejeztével írásbeli beszámolási kötelezettség vállalása. Jelentkezési határidő: az áprilisi elnökségi ülés előtt 1 héttel. Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy a Jelnyelvi tolmácsok estikai kódexét társadalmi vitára bocsátja

5 / / / /265 Az Országos Elnökség elfogadja a Jelnyelvi tolmácsok elkészített etikai kódexét, és sürgeti a hatályba léptetését. Fórumok szervezését tartja szükségesnek a tolmácshasználók számára. A SINOSZ Országos Elnöksége fenntartja a jogot, hogy a fórumon elhangzottakat az az etikai kódex módosításához ajánlja és továbbítsa a minisztérium felé. A Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány ideiglenes kuratóriumi elnökének a SINOSZ Országos Elnöksége Kárpáti Árpád Zoltánt nevezi ki. Ács Dénes tagsági kérelem-fellebezésének a SINOSZ országos elnöksége helyt ad / / /268 Újházi Renáta tagsági kérelemfellebezésének a SINOSZ országos elnöksége helyt ad. A SINOSZ országos elnöksége 750 támogatást ítél oda az EUD-nak, működőképesség fenntartása érdekében. A SINOSZ országos elnöksége támogatja, hogy az ENS hivatalos- és munkanyelve egyaránt az angol legyen, ennek előmozdítása érdekében támogatja az ENS rendkívüli közgyűlésének összehívását és új alapszabály felállítását

6 / / / / / / /275 Dr. Tapolczai Gergely státusának elnevezése a szervezeten belül ezentúl főtitkár helyett ügyvezető igazgató, ennek értelmében szükséges munkaszerződésének és munkaköri leírásának módosítására az Országos Elnökség felhatalmazza Dr. Kósa Ádám elnököt. A /269. sz. határozat értelmében minden munkavállalót értesíteni kell, hogy változás történt a munkáltató megnevezésében. Visszamenőleg március 1-től a SINOSZ minden szabályzatában és belső utasításában a főtitkár szó alatt ügyvezető igazgatót kell érteni. A SINOSZ országos elnöksége támogatja a SINOSZ Választási Szabályzatának módosítását valamint beterjesztését az Országos Küldöttközgyűlés felé. A SINOSZ országos elnöksége támogatja a SINOSZ Fegyelmi Szabályzatának módosítását valamint beterjesztését az Országos Küldöttközgyűlés felé. Az Országos Elnökség a évi közhasznú beszámolót előterjeszti és elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlés elé. Az Országos Elnökség elfogadja a Választási Szabályzat módosítását a kiegészítő javaslattal (országos szinten csak érvényes pályázat útján lehet betölteni funkciót)

7 / / / /279 Az Országos Elnökség határozatban rögzíti, hogy a Csongrád megyében megszünteti a megyei szintű szervezetet és csak 5 helyi szervezet marad, melyek közvetlenül a Központi Hivatalhoz tartoznak. Emellett továbbra is joguk van megyei küldötteket választani az országos küldöttközgyűlésbe. Az Országos Elnökség megszavazza az egyszeri, április havi irodabérleti támogatást a megalakuló sportszövetség részére, az összeg Ft. Szabó Gergely (győri tag) útiköltségét az USA-ba a SINOSZ támogatja az alábbi feltételek mellett: Szabó Gergelynek kötelessége a győri szervezet kulturális munkájában aktívabban, önkéntes munkában részt venni, kötelessége a Láthatatlan Kultúra Fesztiválon díjmentesen részt venni. Továbbá kötelessége az utazásról szakmai beszámolót készítenie. Amennyiben a kötelességeinek nem tesz eleget, a támogatási szerződésben feltüntetett összeget a SINOSZ számára vissza kell fizetnie. A Nagyothalló Szekció elnöke Simonné Váradi Zsuzsa, a Siket Szekció elnöke Orbán Evelin

8 /280 Az országos Elnökség az új Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően úgy határoz, hogy az eddigi klubok és városi szervezetek helyett egységesen helyi szervezeteket hoz létre. A SINOSZ minden Szabályzatában ezentúl a klub és a városi szervezet elnevezés helyet egységesen helyi szervezet elnevezés értendő. A változás a megyei szervezeteket nem érinti. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a helyi szervezetek adminisztrációs hátteréről a költségvetés terhére, annak teherbíró képességét figyelembe véve gondoskodjon, általa bemutatott, és az Országos Elnökség által elfogadott költségvetési és módszertani útmutató alapján /281 A GyIB beszámolójának elfogadása /282 A GyIB új tagja Bojtor László /283 Az Országos Elnökség Kormány Anitát,Nemes Norbertet és Pintér Lászlót küldi ki az EUDY Nemzetközi Ifjúsági Táborába. A kiküldött személyek 30 napon belül a megszerzett kapcsolataikról, tapasztalataikról beszámolót és az újságba újságcikket kötelesek készíteni, ellenkező esetben a kiküldés költségei követelhetőek lesznek, erre nézve előzetes írásbeli nyilatkozat szükséges részükről

9 / / /286 Az Országos Elnökség a MIHES helyiséghasználati kérelmét elutasítja azzal a kitétellel, hogy ha az Alapszabályukban változás történik, amely kimondja, hogy a MIHES tevékenységi köre csak sportra korlátozódik, akkor egyéb feltételek kidolgozása mellett az helyiséghasználatról dr. Kósa Ádám elnök és dr. Tapolczai Gergely ügyvezető igazgató tárgyalást folytathat a MIHES vezetőivel. AZ IFHOH kongresszusára pályázatot benyújtott Supkáné Kortyis Zsuzsanna utazását támogatja az elnökség abban az esetben, ha a szállás megoldható külön szobában. Amennyiben nem, akkor dr. Lovászy László egyedül utazik. A SINOSZ Országos Elnöksége nevében az elnök az állami költségvetés terhére támogatási szerződést köt az önálló jogi személyiséggel rendelkező SINOSZ tagszervezetekkel a részükre pályázat útján juttatott állami támogatás felhasználásáról. Együttműködési szerződés kidolgozása szükséges a továbbiakban, amelyben lefektetik a szakmai együttműködés alapjait, jogokat és kötelességeket mindkét fél részéről

10 /287 A SINOSZ Országos Elnöksége úgy dönt, hogy a Budapest, Öv utcában található ingatlanát 2,5 millió Ft-os irányáron adja el. A minimális eladási ár az értékbecslésen szereplő ár lehet / / / /291 A SINOSZ Országos Elnöksége úgy dönt, hogy a Hódmezővásárhely, Rapcsák A. u.- ban található ingatlanát 30 millió Ft-ért kínálja megvételre az Önkományzat részére. Minimális ár: 25 millió Ft. Az Országos Elnökség támogatja a TOSINA kérelmét, önállóan megpályázza a Tolmácsszolgálat működtetésének lehetőségét. Az eszközöket díjmentesen használatba veheti és együttműködési megállapodást köt a SINOSZ-szal. a SINOSZ Országos Elnöksége támogatja a TOSINA kérelmét. 50e Ft-os plusz támogatást nyújtanak a TOSINA egyesületnek a fogyatékos személyek foglalkoztatását végző munkahely akkreditációjának megszerzése céljából. Iglói Zsolt tagfelvételi fellebbezését az Országos Elnökség elutasítja azzal a kitétellel, hogy új audiogram és orvosi szakvélemény benyújtását követően, melyen szerepel a hallássérülés hátterében húzódó egyéb betegség is, a kérelmező ügyét újratárgyalja

11 /292 Horváth Klaudia tagfelvételi fellebbezését az Országos Elnökség elutasítja / / / / / / /299 A SINOSZ Országos Elnöksége jóváhagyja a Goldball 94 Utánpótlásnevelő Egyesülettel kötendő szerződés-tervezetet. A SINOSZ Országos Elnöksége hozzájárul a teniszpálya építéséhez, a beruházás megkezdéséhez az ismertetett feltételek alapján. A SINOSZ Országos Elnöksége elfogadja a Jelnyelvi Bizottság beszámolóját, illetve javaslatát az igényfelmérésre az ENSZ Egyezmény DVD kapcsán. A SINOSZ Országos Elnöksége létrehozza a Képzési Bizottságot, melybe pályázat útján keres szakértőket. Elégtelen számú jelentkező esetén az OE jelöl ki. A SINOSZ Országos Elnökségének határozatára a Jelnyelvi Bizottság módszertant dolgozzon ki a jelnyelv elismertetésének koncepciójához, illetve készítsen statisztikát szociológus szakértő bevonásával. A Jelnyelvi Bizottság egy héten belül várja az észrevételeket. A SINOSZ Országos Elnöksége elfogadja Podani János javaslatát, azzal a kitétellel, hogy a kérelmeket pontosítani kell

12 / / / / / /305 A SINOSZ Országos Elnöksége fegyelmi eljárást kezdeményez Mikesy György ellen, aki tartozása behajtásáig nem tölthet be funkciót a Szövetségben. A Váci Szervezet elnöksége minden tagfelvételről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A SINOSZ Országos Elnöksége elutasítja Tarcza Gyuláné tagfelvételi kérelmét. A SINOSZ Országos Elnöksége elutasítja Ten Raisa és Kim Lyudmila tagfelvételi kérelmét, mert nem az EU állampolgárai ben az OE Alapszabály-módosítást kezdeményez, hogy az EU-ban tartózkodási engedéllyel, lakcímmel, vagy bejelentett munkahelllyel rendelkező hallássérültek is felvételt nyerhessenek. A SINOSZ Országos Elnöksége elfogadja a TKKR rendszert, és megbízza Dr. Lovászy Lászlót a TKKR rendszer bevezetésének felügyeletével. A SINOSZ Országos Elnöksége nem állít fel új állandó Kulturális Bizottságot január 1-től project-szemléletű ad hoc bizottságok végzik a munkát. A SINOSZ Országos Elnöksége együttműködési megállapodást köt a Magyar Hallássérültek Sportszövetségével. 2 hónap áll rendelkezésre a koncepció kidolgozására

13 / / / / / / /312 A SINOSZ Országos Elnöksége belső pályázatot ír ki informatikai eszközök beszerzésére. A beérkezett pályázatokat bíráló bizottság tagjai: Balogh Ákos, Simonné Váradi Zsuzsa és Szalkai Iván. A bizottság munkáját Madár Ildikó segíti majd. A SINOSZ Országos Elnöksége az elhangzott változtatási javaslatokkal elfogadja az Informatikai Szabályzatot, valamint a beterjesztett Pénzügyi Szabályzatot. A SINOSZ Országos Elnöksége az EUD éves közgyűlésére dr. Kósa Ádámot és Kárpáti Árpád Zoltánt delegálja. A SINOSZ Országos Elnöksége akciótervet készít a televízióműsor-feliratozások támogatásának növelése céljából. A SINOSZ Országos Elnöksége hozzájárul dr. Kósa Ádám nemzetközi emberi jogi szakértői képzéséhez. az Országos Elnökség felhívással fordul a SINOSZ tagjai és a külvilág felé: adományozással támogassák a Máriakegyhely felújítását. Az adományozók nevét a kegyhely felújítása után táblán közszemlére bocsátják. A megyei szervezetekben jnauár hónapban kell a választásokat megtartani, hogy óvás esetén februárban meg lehessen ismételni a választást

14 /313 A SINOSZ Országos Elnöksége kiírja a évi választásokat novemberdecember folyamán a helyi szintű választásokat kell lebonyolítani. Ehhez a megfigyelőket a megyei szervezet delegálja január hónap folyamán a megyei szintű választásokat kell lebonyolítani. Ehhez a megfigyelőket az Országos Elnökség delegálja februárban kell az esetleges óvások miatt megismételt választásokat lebonyolítani márciusban kell az országos funkciókra történő választást lebonyolítani /314 A SINOSZ kicseréli a tagsági igazolványát. Az igazolvány EDC logóval több kedvezményre is jogosítja a tagokat. Az új kártyán egy oldalon lesz a tag neve, tagsági száma, fényképe és az érvényességet jelző matrica. Másik oldalon EDC logó és egyéb információk. A tagdíj ben 5000,-Ft / /316 Az Országos Elnökség elfogadja a szervezeti átalakulással kapcsolatban beterjesztett javaslatot. A javaslat elfogadásával lépnek életbe a beterjesztésben szereplő megállapodások a szervezetek és a hivatal között. A következő elnökségi ülésre készüljön el az anyag, amely Dr. Lovászy László által felhozott jó példák magyarországi megvalósíthatóságát vizsgálják.

15 /317 Az Országos Elnökség tudomásul vétellel nyugtázza Szalkai Iván bejelentését, miszerint a kaposvári szervezetben ügyintézői feladatokat lát el munkavállalóként /318 Az Országos Elnökség hatalmazza meg Dr. Tapolczai Gergely Ügyvezető Igazgatót, hozzon létre egy levelet, amellyel a többi tolmácsszolgálat fenntartóját is megkeresik és ha szeretnék, aláírásukkal támogathatják a SINOSZ beadványát. A levélben a nem elszámolható tolmácsolási esetek nonszensz mivoltára hívják fel a közalapítvány figyelmét. A levelet az Országos Elnökség részére véleményezésre előzetesen megküldi /319 Az Országos Elnökség határozatban rögzíti, hogy Mikesy György fellebbezését a soron következő Országos Küldöttközgyűlés elé terjeszti.

16 /319/b. Az Országos Elnökség határozatban rögzíti és közleményként kiadja az alábbiakat: "A SINOSZ elhatárolja magát Napsugár Anna produkcióitól. Mint a jelnyelvet használó siket közösség, mint pedig a siket kultúra képviselőiként a magyar jelnyelv és a siket kultúra elfogadtatásáért és fejlesztéséért folytatott munkánkra nézve károsnak tartjuk. A jelnyelvet és a siket kultúrát nem ismerő közönség Napsugár Anna produkcióit velünk, jelnyelvet használó siketekkel azonosítja, amit a lehető leghatározottabban visszautasítunk. Mi, jelnyelvet használó siketek Napsugár Anna produkcióit nem értjük és nem élvezzük semmilyen formában. Ezen túlmenően többször is tapasztaltuk, hogy "tolmácsként" lép fel, amely minden szempontból szembemegy a jelnyelvi tolmács szakma és a jelnyelvet használó siketek elvárásaival, etikai normáival. Kérünk mindenkit, hogy a siketek akaratát tiszteletben tartva csakis kompetens jelnyelvi tolmácsot alkalmazzanak nagy rendezvényeken

szavazatok száma Határozat száma Határozat tartalma nem szavaz igen nem tartózkodik

szavazatok száma Határozat száma Határozat tartalma nem szavaz igen nem tartózkodik Határozat száma Határozat tartalma Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy 2007. január 29.-től csak olyan hallássérült vehető fel rendes tagnak, aki az audiogram lelete mellé a 2007.01.27/113 stapedius

Részletesebben

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE módosított ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben 2014 I. FEJEZET A TÁRSADALMI SZERVEZET ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek

Részletesebben

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a Hatályos: 2014. november 26. A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a 2 A MAGYAR ÜGYVÉDEK KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség (a továbbiakban: Szövetség) megnevezései: 1.1.1 A szövetség teljes neve: Magyar Dietetikusok Országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól ALAPSZABÁLY Érvényes: 2014. október 16-tól 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló jogi személy, amely nyilvántartott

Részletesebben

Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A

Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A 2 A Sportszövetség tagjai a Fővárosi Bíróság által 1989. november 7. napján az 515- ös sorszám alatt

Részletesebben

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE)

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) szervezeti és működési szabályzata Hatályos: február 15-től Jóváhagyta az Elnökség 3/ (03.03.) döntése alapján. Budapest, március 3. Garanadra

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Az 1991-ben készített, 2000-ben, 2005-ben, 2010-ben és 2013-ben módosított szabályzat változásokkal egységes szerkezetbe foglalásával

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y Leon-Cavallo Sportegyesület 6764 Balástya, Fehértó 28. Tel.:+36 309431389, +3630274 4560 e-mail: info@leon-cavallo.hu Adószám:19560519-2-06 Bankszámla szám:10700536-48669405- 51100005 WEB: www.leon-cavallo.hu

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2015. 02. 11-én Jelen Alapszabályt a küldöttközgyűlés 2015. február 11-én vitatta meg. Az Alapszabályt a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Nimfea Természetvédelmi Egyesült alapítók által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, az Alapszabályban

Részletesebben

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt A L A P S Z A B Á L Y A A magyar számviteli szakemberek szakmai érdekeik képviseletére,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén Időpont: 2014. május 20., du. 15.00 óra Helyszín: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. (Ügyfélszolgálati

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7.

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7. Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabálya 2015. január 7. 1. (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLY. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület HEROSZ A WSPA és az RSPCA tagja. Székhely: 1113 Bp. Nagyszőlős utca 21. Tel.: 06 (1) 331 8380 Tel./Fax: 06 (1) 332 8542 Számlaszám: OTP 11707024-20156213

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben MTAtv. = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend (A

Részletesebben

Alapszabály1 FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐK ORSZÁGOS

Alapszabály1 FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐK ORSZÁGOS FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE Alapszabály1 FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE IEIfogadta az alakuló közgyűlés Budapesten, 2003. február 21-én. Módosította az Egyesület közgyűlése:

Részletesebben

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az Sportegyesület főbb adatai: I. Általános rész 1.1. Neve: Szolnoki Honvéd Sportegyesület (SZHSE) 1.2. Alapítás éve: 1951 1.2. Székhelye:

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben