ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ"

Átírás

1 XXI. évfolyam JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! Két hónap napfény vár ránk a nyárban, Kószálunk vígan viruló tájban, Hűsítő tavakra, strandokra járunk, Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk. Tekergünk sokat, nem riaszt felhő, Csalogat mező, hívogat erdő. Aranykalász közt pipacsok égnek, Kék búzavirág suttog a szélnek. Távol a gyorsvonat füttye után Kaláccsal, cukorral nagymama vár. Játszani, nyaralni, élni de jó! Szeretünk, szeretünk, VAKÁCIÓ! Felejthetetlen nyarat, élményekkel teli vakációt kívánok minden diáknak! Sánta Gizella - polgármester ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 24-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen a határozatképességet 2 fő távollétével állapította meg Sánta Gizella polgármester. A napirend elfogadását követően Sánta Gizella polgármester az első napirendi pont alapján beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amellyel a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. Ugyanezen napirend keretében került sor a Pénzügyi Bizottság javaslatának tárgyalására, amely a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló intézmény megszüntetésének és a könyvtári és közművelődési kötelező önkormányzati feladatok önálló szakfeladatként történő ellátásának előkészítésére vonatkozó - a Képviselőtestület a 35/2013. (II.26.) Kt. számú határozatának, valamint a határidők tekintetében ezt módosító 51/2013. (III.27.) Kt. számú - határozatának végrehajtásától való eltekintésre vonatkozott. A Bizottság azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy a közművelődési és könyvtári feladatellátást biztosító Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár működtetésének vizsgálatára kérjen fel külső szakértőt, és az intézmény működésének hatékonyságára, valamint a költséghatékony feladatellátás formájára tegyen javaslatot. A Képviselő-testület a bizottság javaslatát egyhangúlag elfogadta. A második napirendi pontban került tárgyalásra az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet, melyet a Képviselő-testület egy tartózkodással eft kiadással és eft bevétellel jóváhagyott. A könyvvizsgáló véleményében megállapította, hogy a évi egyszerűsített összevont éves beszámoló a számviteli törvényben, s a vonatkozó kormányrendeletben foglaltaknak, valamint az általános számviteli alapelveknek megfelelően készült el. Összességében megállapításra került, hogy az Önkormányzat évi gazdálkodása során a jelentős működési forráshiány miatt likviditási helyzetét takarékos gazdálkodással, a bevételek növelésével, a realizálható többletforrásokkal, valamint a felhalmozási célú bevételei, tartalékai terhére tudta stabilan tartani, így működési célú hitel felvétele elkerülhető volt. Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan egyhangúlag döntött a Képviselő-testület a évi pénzmaradvány felülvizsgálatáról és felhasználásáról. A harmadik napirendi pontként a Bölcsőde munkájáról szóló beszámoló szerepelt, amelyet szintén egyhangúlag jóváhagyott a Képviselő-testület, s ezúton is köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak munkájáért. Az egyéb előterjesztések között elsőként a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan született egyhangú döntés, amelyre Pusztamérges Község Önkormányzatának május 1-i hatállyal a gyermekétkeztetés térítési díjainak meghatározása végett volt szükség és tekintettel arra, hogy az óvodai feladatellátás társulási formában történik, a gesztor önkormányzat feladata a térítési díj rendeletben történő megállapítása. A továbbiakban egy tartózkodással elfogadásra került Ruzsa Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója a január 1-jével életbe lépett törvényi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében. A évi költségvetési koncepció megalkotásának elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása volt.a következő Sánta Gizella polgármester kérelmére Haskó Zsolt alpolgármester által benyújtott előterjesztés keretében megvitatta a képviselő-testület a polgármester költségátalányának csökkentésére vonatkozó előterjesztést, amelyet egyhangúlag elutasított. Ezt követően egyhangúlag elfogadásra került az Éves Belső Ellenőrzési Jelentés, valamint szintén egyhangú döntéssel elfogadta a Képviselő-testület a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által ellátott közfeladatok társulás keretében történő ellátására vonatkozó előterjesztésben foglaltakat.

2 folytatás... ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ezt követően a MÓRA-TOURIST Információs és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz való csatlakozásról döntött egyhangúlag a Képviselő-testület. A következő napirendi pont keretében a Képviselő-testület Szándéknyilatkozatot fogadott el egyhangúlag a Hétszínvirág Óvoda, mint köznevelési intézmény átszervezésére, a Bölcsőde beolvadására, melyben a Hétszínvirág Óvoda, mint nevelési-oktatási intézmény átalakításának előkészítését rendelte el oly módon, hogy a jelenleg önálló költségvetési szervként működő Bölcsőde beolvad szeptember 1. napjától a jelenlegi feladatellátási- és infrastrukturális feltételek mellett. A továbbiakban egyhangúlag elfogadásra került a Partnerségi szerződés a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet alapján kiírt a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére vonatkozó TP /1476 azonosító számú pályázatban foglaltak megvalósítására. A következő előterjesztés keretében egy tartózkodással döntött a képviselő-testület a Víziközmű üzemeltetésével kapcsolatban a DTH Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft.-vel kötött Bérleti-üzemeltetési szerződés felbontásáról. A továbbiakban a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján fejlesztési támogatás igénylésére pályázat benyújtásáról határozott egyhangúlag a Képviselőtestület, mely keretében a Hétszínvirág Óvoda Ruzsa, Szent István út 6 sz. alatti telephely épületének homlokzati hőszigetelésére, tető felújításra, az étkező helyiségeinek összenyitására, padlóburkolat cseréjére, falburkolat felújítására, a meleg víz előállítását biztosító napkollektoros rendszer kiépítésére nyílhat lehetőség. Az egyéb előterjesztések keretében egyhangúlag elfogadásra került a évi költségvetési koncepció módosítása, valamint egyhangú döntéssel 10 tonnás súlykorlátozás került meghatározásra a Fő utcára vonatkozóan 2013 május 1-jei hatállyal. Ezt követően zárt ülés keretében a Díszpolgári Címre, valamint a Ruzsa Községért Díjra beérkezett javaslatok kerültek megtárgyalásra. A Képviselő-testület következő soros ülését június 26-án 13 óra 30 perckor tartja Ruzsa Község Önkormányzata (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) A Képviselő-testület II. félévi munkatervének megalkotása. Előadó: Sánta Gizella polgármester 3) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Sánta Gizella polgármester 4) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Ábrahámné Tanács Edina - jegyzőkönyvvezető legyen vagy ne legyen? - ez volt a kérdés FIÚK - LÁNYOK FIGYELEM! Ruzsa község képviselő-testülete a 2013-as költségvetés megalkotásakor döntött a falunap megrendezéséről és arról is, hogy takarékosabb módon kerüljön megvalósításra. A Ruzsa Községért Ennek tükrében nem biztosított pénzügyi keretet a tűzijátékra. Közalapítvány idén is szeretné köszönteni Ruzsa Ifjú Ez a szándék sokak számára elfogadható volt, de szép számmal akadtak olyanok is, akik Büszkeségeit. annak a véleményüknek adtak hangot, hogy keresse meg a képviselő-testület annak a Az ünnepség tervezett módját, hogy a sok évi hagyományokhoz híven a falunapi rendezvény zárásaként időpontjáról levélben tűzijátékban gyönyörködhessenek a résztvevők. értesítjük a jelentkezőket a Tekintettel arra, hogy több környező településen is helyi vállalkozók, lakosok későbbiekben. támogatásával valósul meg a tűzijáték, így a képviselő-testület is erről a módról Kérünk benneteket, hogy ha határozott, és felkért a szükséges összeg támogatásból való előteremtésére. bármilyen megyei - vagy A megjelent felhívásra 200 ezer forint gyűlt össze, amely fedezte a 8 perces tűzijátékot. országos, tanulmányi - vagy Mindazoknak a nevében, akik örömüket lelték a színvonalas eseményben, köszönöm a sportversenyen helyezést támogatók felajánlását. értetek el, jelentkezzetek a Teleházban legkésőbb Azoknak pedig a megértését kérem, akiknek kellemetlen perceket okozott a tűzijáték ig, Bízom benne, hogy megértik a szórakozni, kikapcsolódni vágyók igényét, és biztos a versenyeken kapott vagyok benne, lesz olyan alkalom, amikor a falunapkor pihenni vágyók kedvére rendezett okleveleitek leadásával. esemény fogja zavarni azokat, akik most szórakoztak, és akkor ők lesznek belátóak és toleránsak. Csak így tudunk jól együtt élni. Csak azokat tudjuk meghívni, akik leadják jelentkezésüket a A támogatást köszönöm Támogató volt: Aranka Vegyeskereskedés, Börcsök István és Sánta fenti időpontig. Gizella, Haskó Zsolt és családja, Ollmann Attila és családja, LANAH Bt. - Varga Dániel és neje, Molnár büfé, Ruzsa és Környéke FTVT, Ruzsa Presszó, Seller Attila és családja, Tatár Gábor, VL Sped Trans Kft., Christian, Oliver Sánta Gizella - polgármester 2. Ruzsa Községért Közalapítvány

3 német tûzoltó delegáció járt ruzsán milliós eszközöket kaptunk ajándékba prilis 11-én, csütörtök este hat tagú delegáció érkezett Ruzsára a németországi Großhaslach-ból és Petersaurach-ból. Az németországi önkéntes tűzoltóság küldöttei Hartmut Schletterer tűzoltó parancsnok, Bernd Obergruber, 1. elnök tűzoltó parancsnok és Christian Peipp, légzésvédelmi-technikai oktató voltak.. Már hetekkel korábban hallottuk, hogy felszereléseket is hoznak egyesületünknek, azonban hogy pontosan mit, azt meglepetésnek szánták. A kisbusz tömött csomagtartója láttán mindenesetre már tudtuk, itt komoly segítségre számíthatunk. Ittlétük alatt változatos programokkal és igazi ruzsai vendégszeretettel fogadtuk őket. A szorgos helyi segítő kezeknek és a felajánlásoknak köszönhetően jó gazda módjára fogadhattuk vendégeinket, szállásukat a Kügler család biztosította. A tűzoltó delegációt kísérő további három fő a Közép-frankföldi tartalékosokat képviselte, akikkel már régóta jó és szoros kapcsolatot ápol községünk illetve a Magyar Tartalékosok Szövetsége. Reinhard Gernandt őrnagy, a VdRBw (tartalékos) Közép-frankföld megyei elnöke szerint most egy újabb barátság születésének lehetünk szemtanúi az önkéntes tűzoltóságok között. Az őrnagy urat Helmut Betz őrvezető, a VdRBw Középfrankföld megyei gazdaságfelelőse és Hans Rudelsberger, a Großhaslachi Tartalékos Bajtársi Egyesület 1. elnöke is elkísérte. Pénteken a Szegedi Tűzoltó Parancsnokságnak köszönhetően vendégeink megismerkedhettek a szegedi, az ország harmadik legnagyobb tűzoltóságával. Szombaton a Ruzsai Tűzoltó Őrs került bemutatásra egy látványos tűzoltó bemutató keretében. Az őrs gyakorlathoz gyújtott tűzhöz vonult ki a Mercedes fecskendővel, a bemutatóhoz egyesületünk is csatlakozott a Magirussal. Előtte a férfi és női versenycsapatunk is szerelési gyakorlatot mutatott be a sportpályán. A bemutatók után elérkezett a várva várt pillanat, vendégeink kinyitották a csomagtartót és teljesen leesett az állunk. 18 darab komplett bevetési védőruhát (kabát és nadrág), 65 darab kantáros nadrágot és 93 darab zubbonyt rejtett a kisbusz egész idő alatt. A védőfelszereléseket használt állapotuk ellenére a hivatásos parancsnokságok is megirigyelhetik. Egyesületünk szó szerint fel lett öltöztetve a Großhaslachi és Petersaurach-i tűzoltóságnak köszönhetően! A korábban már sok bevetést megjárt ütött-kopott ruházatunkat biztonságosra és időtállóra cserélhettük a segítségüknek köszönhetően. A ruházat csak az értékét Á 3. tekintve is több millió forintra becsülhető, melyet egyesületünk tíz év alatt sem tudott volna kigazdálkodni. Vasárnap elérzékenyülve köszöntük meg a segítségüket és búcsúztattuk el őket. Mindannyian egyetértettünk, hogy egy új barátság köttetett melyet kölcsönösen ápolni fogunk. Reméljük nemsokára ismét találkozhatunk barátainkkal és egyszer meghálálhatjuk ezt a hatalmas és önzetlen segítséget! Ezúton is köszönjük mindenkinek a felajánlásokat és támogatásokat, az alábbi támogatóinknak kiemelten: Az Intelligens Faluért Egyesület, Sánta Gizella, Szegedi Tűzoltó Parancsnokság és állománya, Csongrád Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság, Ruzsa Katasztrófavédelmi Őrs, Aranka Vegyesbolt, Császár Ágota, Csényi Kristóf, Farkas Tibor, Katona Csaba, Kügler Frank, Kügler Eszter, Lasancz Péter, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Márton László, Rácz Csaba, Ruzsa Presszó, Ruzsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetősége és tagjai, Ruzsai Polgárőrség, Ruzsai Tartalékosok, Sutus Tamás, Vetró Klára. Ruzsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

4 ovisorok A mióta utoljára hírt adtunk magunkról, csupán három hónap telt el, de micsoda három hónap! Tele programokkal, eseményekkel. Április 10-én az iskolába készülő gyermekek egy közös, nagycsoportos foglalkozás keretében mutatkoztak be a tanító néninek. Április közepén a nagyobbak bábszínházban voltak: A hetvenkedő nyúl című mesét nézték meg, majd a Kárász utcán és a Széchenyi téren szobrokkal ismerkedtek, sőt a Mars téri piacra is ellátogattak, ami nagyon nagy élmény volt a számukra. Ezután óvodánk fogadott vendégeket. A leendő óvodások és szüleik jöttek el hozzánk, hogy betekintést nyerjenek intézményünk életébe. Örömmel láttuk, hogy jól érzik magukat a gyerekek. A csoportszobában többségük bekapcsolódott az ott folyó tevékenységekbe, majd önfeledten játszottak és örömmel vették birtokukba a játszóteret. Szeptemberben szeretettel várjuk őket a Ruzsai Hétszínvirág Óvodába. Május 2-án felkerekedett az óvoda apraja-nagyja és elindultunk a szegedi Vadasparkba. Ez a nap csodálatosan sikerült. Nagyon nagy területet bejártunk, sok érdekes állattal találkoztunk, még azt is láttuk, hogyan etetik a pingvineket. Sétánk közben mi is megéheztünk. Ebben az évben is, mint az előző háromban, a Z. Nagy Cukrászda által sütött finom süteményekkel csillapítottuk éhségünket. Köszönjük a felajánlást, valamint Dakáné Dési Tündének, hogy közbenjárt és ki is hozta nekünk a finomságokat a Vadasparkba. A tavasz legszebb ünnepe Anyák napja. Erre óvodásaink is lázasan készülődtek: egy meghitt, szép kis műsorral, és a nagyon nagy gonddal és szeretettel készített ajándékkal köszöntötte minden gyermek az Édesanyját. Ve r s - é s m e s e m o n d ó v e r s e n n y e l f o l y t a t ó d t a k programjaink. A kis művészpalánták igen nagy elismerést váltottak ki a zsűriből: Császár-Fodor Ágotából, Rapcsákné Polyák Andreából és Siposné Szabó Annából. A kistérségi fordulóra tovább jutott: Daka Imola, Jáger Ádám, Kügler Ede és Teleki-Horváth Alexa nagycsoportos, Kügler Linda középsős, Daka Márk kiscsoportos. Különdíjat kapott: Szentesi Kristóf. Ezzel egy időben zajlott a rajzpályázat elbírálása is. A huszonegy gyönyörű alkotásból tovább jutott a kistérségi fordulóra: Krisztin Enikő, Vásárhelyi Veronika, Sólya Kamilla. Különdíjat kapott: Tandari Dávid. Az említett kistérségi keretek között került sor az Egyesületi Gyermeknapra, amit ebben az évben Üllésen rendeztek meg. Ilyenkor tíz község minden iskolába készülő óvodása összegyűlik és egy feledhetetlen napot tölt együtt. Most is volt az ugráló vártól a táncházig, a sport-és kézműves foglalkozásig, a lovas kocsikázásig, a pogácsasütésig minden, ami a mi huszonegy kis óvodásunknak is feledhetetlen élményt nyújtott. Az idei nevelési évben két program van még hátra: május 25-én Családi Napot szervezünk, melyre több mint százötven kisgyermek és közel ennyi kísérő jelezte részvételi szándékát. Mi, dolgozók mindent megteszünk, hogy ezen a napon önfeledten játszhassanak, szórakozhassanak gyermekek-felnőttek egyaránt. Június 1-jén 9:00-kor kerül sor az évzáróra és a ballagásra. Óvodánkból huszonegy kisgyermek búcsúzik ezen a napon. Ballagó óvodások: Tandari Dávid, Krisztin Enikő, Daka Réka, Kiri Petra, Jáger Ádám, Dudás D á n i e l, P a p d i O l i v é r, Vadnay Tamás, Szöllősi Anett, Sutus Zoé, Turcsik András, Teleki- Horváth Alexa, Sólya Kamilla, Daka Imola, Seller Stefánia, N é m e t h L á s z l ó, Va s s Vencel, Kügler Ede, Szegő Adriána, Vásárhelyi Veronika, Péter Máté. Ezután nem marad más hátra: szép nyarat, jó pihenést kívánunk minden óvodásnak, szüleiknek és minden kedves ruzsai lakosnak. Az Óvoda Nevelőtestülete 4.

5 a mi falunk ünnepe A prók és nagyok, gyerekek és felnőttek, ünnepeltünk május 18-án. Egy-két hónappal korábban megkezdtük a tervezgetést, majd az utolsó napokban felsóhajtottunk, ugye, rendben van minden. Rendben volt. A rendezők a megszokott helyükön. Pénteken, az előestén az öregfiúk fociztak, vasárnap a bérmálással fejeződött be a falunap. A fő eseményt mégis a szombat jelentette számunkra, bár önmagában mindegyik esemény a közösségi együttlét öröméért jött létre, s jelentett örömteli perceket az ott lévőknek. Forgatókönyv szerint kezdtük a napot. A nevezők átvehették az előre kicsomagolt halakat, a pörköltet vagy egyebet főzők az asztalokat, főzőhelyeket. Gyülekeztünk a megnyitó ünnepséghez, a gyerekek a focihoz. Köszöntő és szónoklat, látszólag ugyanaz. Vagy mégsem? Nem bizony. Mindig tudnak újat mondani erről a településről. A polgármesteri gondolatokban a falu szeretete is benne volt, s az öröm is, hogy lehetőségünk van együtt lenni és ünnepelni a nehéz gazdasági helyzet ellenére. A vendég szónok szavai felemelő érzésként hatottak valamennyiünkre. Szép kis falunk lenyűgözte a látogatónkat már érkezése pillanatában. A gyerekek igazi gyöngyszemek voltak a műsorban. Vidám verseiket csillogó szemű közönség hallgatta végig. A nagy igazságok bizony elgondolkodtatták a felnőtteket. Várakozó csönd következett. A falu kitüntetésének átadását vártuk feszülten. Csodálkozva, visszaemlékezve figyeltünk az életútra. A Ruzsa Községért Díjat idén Nagy Béla Attila, a helyi varroda tulajdonosa érdemelte ki. Érdekes, szerteágazó munkásságát bemutatva elérzékenyült résztvevőket, elérzékenyült díjazottat és feleségét pillanthattuk meg. Jó volt látni, hallani, hogy megszerette ezt a falut, ide kötődik a szíve is, a lelke is. Jeles évfordulójának megkoronázása lett ez a kitüntetés, amelynek vele együtt örülhettünk. Gratulálunk! Szíven találta a neki választott dal, s a zenész fiatalokra nézve mind ugyanarra gondoltunk: nemrég még Nagy Béla is játszott egy együttesben. Innentől vette kezdetét az egész napos szórakozás. A bográcsokból finomabbnál finomabb ételek ontották étvágygerjesztő illatukat. A versenyhez kaptak egy-egy tálkát, amibe tálalhatták a zsűrinek szánt kóstolót. Közben véradásra jelentkeztek a segítő szándékúak az iskolában. Ugyanitt nyílt meg órától a gobelin kiállítás. A Homokhátság amatőr alkotói munkáját mutattuk be az érdeklődőknek. A vendégkönyvből olvasható vélemények alapján látjuk, mennyire tetszett a közönségnek ez a program. A szabadidejüket varrással töltők életéből, öröméből vagy épp bánatából kapott ihlet szerint létrehozott képek önmagukban is egy emberi történet mögé bújnak. Amellett, hogy alkotójuk ügyességét látjuk bennük, mindegyik hordoz valami mélyebb titkot. Egy ismeretlen gondolatot alkotójától, aki ezzel a művel fejezi ki az adott pillanatban őt érő hatásokat. A déli harangszó már a színpadon találta első előadóinkat. A Ruzsai Koktél Trió zenével köszöntötte a falut. Jó ebédhez szólt a nóta, hiszen közben elkészültek a finomságok. A zsűrinek adott falatok más-más ízt mutattak. Jellegzetességükből adódóan többet is jutalmaztak volna, ha engedtük volna. Rövid tanakodás után megállapították, kiket kívánnak jutalmazni az oklevélen kívül, jöhetett a díjazás. Közben zajlott a tuning autók látványelemekkel tarkított programja, a lovaskocsikázás, a lufihajtogatás, valamint az egészségügyi bemutató az iskolában. Különböző ugrálóvárak és sportos elemek igénybevételével dolgozhattuk le a friss levegőn elfogyasztott ebédet. A színpadon mondhatni 3 órától folyamatosan zajlottak az előadások. A bohócok egész nap szórakoztatták a kicsiket, majd a színpadon Shrek meséjével hoztak vidám perceket. A törpikék táncát látva szülők és nagyszülők ültek boldogan a nézőtéren. Az öttömösi és ruzsai citerások, a mi nyolcadikosaink, néptáncosaink, valamint az öttömösi női kar büszkeséggel töltötte el az ismerősöket, barátokat. Akik láttuk, milyen profi műsorral léptek fel, csodálkoztunk ügyességükön. Ehhez társultak a sportos műsorok: aikido a ruzsai-öttömösi, majd ugrókötél bemutató az öttömösi-pusztamérgesi-ruzsai csapatból. 5.

6 Sikerük vitathatatlan. Ezért a tapsért érdemes volt dolgozni. Nekünk, nézőknek jó szórakozás, a résztvevőknek a fáradságos munka mellett öröm a jól végzett munka gyümölcsét learatni. Köszönjük, hogy külön juttatás nélkül megmutatták, mivel töltik szabadidejüket a próbák, edzések idején. A távolabbi vendégek társastánca, ezt követően a divatbemutató szemet gyönyörködtető látványt nyújtott. A harmonikások régies stílusát kevésbé szerette a nagyérdemű közönség, de a Fool Moon énekesei visszahozták a vendégeket. Csupa csodálkozó arc, érdeklődő tekintet fogadta a főműsort. Magunk sem hittük, hogyan lehet zeneinek tűnő hangokat hallatni a puszta torok és ajakhangok variálásával. A kultúrának azt a fokát ismerhettük meg, amelyet ritkán élhetünk meg falunapokon. Jó, hogy eljöttek, jó, hogy hallhattuk a Fool Moon acappella énekegyüttest. A tűzijáték igazi összefogással jött létre. Nehéz helyzetben, kevés pénzzel gazdálkodva, a lakossági, vállalkozói erő mégis erős támogatásáról tanúskodott. Az ünnep fényét, csúcspontját jelentette az a néhány pillanat. Az éjszaka pedig a legfiatalabbaknak hozta a megszokott programot. Ismét diszkózenére táncolhattunk egészen hajnalig. A mi ünnepünk, a mi napunk május 3. szombatja. Nekünk és az általunk hívott vendégeknek szól itt minden azért, hogy egy élhetőbb falut teremtsünk. Érezze magát jól a résztvevők mindegyike. Nyújtson egy komfortosabb létet az a műsor, az a programsor, amelyet láthat, hallhat az, aki ellátogat a falunapra. A MI FALUNK napjára, a MI FALUNK ünnepére, a RUZSAI FALUNAP-ra. Örülök, s köszönöm, hogy együtt ünnepelhettem Önnel, kedves Olvasó. Remélem, jövőre is találkozunk, ugyanitt, ugyanígy! A rendezvény támogatói voltak: COOP Szeged Zrt., Csongrád Megyei Településtisztasági Kft., Dr Papp Zalán Amway Magyarország, Nógrádi Zoltán és Mórahalom Város Önkormányzata, OTP Bank Nyrt., Pofosz Ruzsai Szervezete, Ruzsa Presszó, Simhercz Zoltánné, Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Teleház Ruzsa. FIGYELEM! AKI A FALUNAPON ELVESZTETT EGY KULCSCSOMÓT, AZ IGAZOLTAN ÁTVEHETI AZT A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN! Vörös Tiborné igazgató - Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, Ruzsa, Tömörkény tér 1. TÛZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, a szabályok betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza. A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő tűzoltókészülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább 24 órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen írásban be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell tartani. A tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább három méter széles, de facsoportok, erdők mellett már hatméteres védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni. 30 hektárnál 6. nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani. Egyszerre csak egy szakasz égethető. Az égetés idején a területtől függetlenül legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el kell oltani. A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy megtörténte az előzetes bejelentés. Az előírások megsértése esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző ellen eljárás kezdeményezhető. A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, a termés. Bővebben: Varga István tű. őrnagy sk. hatósági osztályvezető

7 ruzsa községért díjátadó május 18-án a XV. Falunap és főzőverseny keretein belül került átadásra a Ruzsa Községért díj. A kitüntetett idén Nagy Béla Attila lett. Indokolás Nagy Béla Attila én született Hódmezővásárhelyen, tanulmányait szülővárosában, Szegeden, majd Mezőtúron végezte. Kapcsolata Ruzsával 1970-ben kezdődött, amikor a helyi TSZ forgácsoló műhelyét és két magán esztergályost látott el munkával. Ruzsára november 16-án költözött az akkori Napsugár MGTSZ műszaki vezetőjének. Szakmai irányítása mellett befejeződött a paradicsom feldolgozó lé sor üzembe helyezése, kapcsolatai révén megtörtént a paradicsomtermelés teljes gépesítése, valamint a fűszerpaprika és burgonya termelés gépi technológia megvalósítása. A ruzsai emberek foglalkoztatása érdekében megszervezte és beindította az ipari ágazatot, melyhez a TSZ vezetés teljes segítségét és bizalmát megkapta. Így valósult meg a 25 fős esztergályos és lakatos üzem, folyamatos munkát biztosítva számukra, valamint a Honvéd sori varroda szervezése, megvalósítása és beindítása és piacra juttatása. Megismerték a külföldi megrendelők (igaz munkaruhagyártásban) a ruzsai ügyes kezű asszonyok munkáját Svédországtól a volt Szovjetunióig ezzel is biztosítva sok család megélhetését. A legnagyobb szakmai kihívást számára a baromfi trágyából kivont húgysav gyártásának nagyüzemi technológiai kifejlesztése, megvalósítása és a gyártása jelentette, mely igazi nagy csapatmunka volt Pál Lajos vegyészmérnök vezetésével. Az eredmény egy világszínvonalú szabadalom, és terméke nagy tisztaságú húgysav lett, mely megismertette volna a világgal Ruzsa nevét. A megváltozott társadalmi, gazdasági és piaci körülmények, mint megannyi szellemi termék esetében, azonban ezt már nem tették lehetővé. A következő Ruzsa község teljes lakosságát érintő munkája az Üllésről átvezető gázvonal kijelölése, majd a lakossági gázszerelésekhez kivitelező csoportok szervezése és koordinálása, útátfúrások kivitelezése és irányítása, konvektorok és gázkészülékek beszerzésében, eredményes közbenjárás, helybeni értékesítés a Gazdabolton keresztül. A községet érintő egyik legizgalmasabb fejlesztés az volt számára, amikor 1986-ban megkereste a Megyei Püspöki Hivatal megbízásából Sulik János plébános, hogy Takács János tervezése alapján készült új formátumú ruzsai templom vázszerkezetének kivitelezését és felállításának teljes lebonyolítását vállalja el. A tervek és azon műszaki követelmények áttekintése után igent mondott és elkezdődtek a gyártási munkálatok a lakatos üzemben. Miután az utolsó nagy fesztávú áthidaló elem is milliméter pontossággal a helyére került, 1987-ben Gyulai Endre megyés püspök megszentelte az új templomot. A vállalkozó személyének köszönhetően a rendszerváltás után elsők között alapította meg április 28-án saját családi vállalkozását,a SANTUNG BT-t. A már 20 éve üzemelő vállalkozás 8 fővel indult, jelenleg közel 20 embert foglalkoztatnak. A pontos és precíz szakmai irányító munkának köszönhetően rövid időn belül magas minőséget megkövetelő blézerek gyártására vállalkoztak, osztrák és német megrendeléseken dolgozva február 06-tól önálló export tevékenységgel öregbíti vállalkozása, valamint Ruzsa község hírnevét.a község társadalmi életéből is hatékonyan kivette a részét január 24-től több cikluson keresztül volt tanácstag, mindig a község és a lakosok érdekeit tartva szem előtt. Fentiekre tekintettel Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a községi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelete alapján Nagy Béla Attila Úr részére a Ruzsa Községért Díjat adományozza. Munkájához további sok sikert és nagyon jó egészséget kívánunk. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő - testülete nevében: Sánta Gizella polgármester 5.

8 MÛVELÕDÉSI HÁZ ESEMÉNYNAPTÁRA VÁSÁROK DÁTUM PRÓBÁK, TANFOLYAMOK ESEMÉNY vegyesáru vásár június 05. Hétfő Gyermek moderntánc Jóga Kedd Gyermek néptánc Citera Szerda Gerinctorna Csütörtök Ifjúsági klub Jóga Péntek óra - Felnőtt néptánc óra június 21. látásvizsgálat óra meghívó évadzáró gálamûsorra óra Helye: művelődési ház Fellépnek a művelődési házban az elmúlt évadban gyakorló csoportok. Az est bállal zárul! Zene: Koktél Trió, Ruzsa Szeretettel várjuk a csaoporttagokat és vendégeiket! ruzsa legvirágosabb háza felhívás Ruzsa Község 2013-ban is csatlakozott a Virágos Magyarországért mozgalomhoz. Ennek keretében Ruzsa Község Önkormányzata is meghirdeti a Ruzsa legvirágosabb háza pályázatot. Az értékelés hasonlóan zajlik az elmúlt évihez. A belterületi ingatlanokat a zsűri megnézi és pontozza. Azok a tulajdonosok, akik kategorikusan elzárkóznak az értékeléstől, kérem jelezzék, hogy nem járulnak hozzá. Ennek hiányában ingatlanát zsűrizni fogjuk. A külterület nagysága miatt nem áll módunkban minden tanyát meglátogatni, ezért az ott élők jelezzék a részvételi szándékukat, esetleg hívják fel figyelmünket rendezett, esztétikus, virágos tanyákra! Terveink szerint ezen a nyáron egy alkalommal, augusztus első hetében értékelünk. A tanyai ingatlan tulajdonosok részvételi szándékukat július 26ig a Teleházban jelezzék személyesen, vagy telefonon az es számon, esetleg -ben a címen! A hagyományokhoz híven eredményhirdetés ünnepélyes körülmények között novemberben a Virág bál keretében történik. Ruzsa Község Önkormányzata 6. tûz esetén értesítendõ Elérhetőségünk: vagy a 105 (Szeged Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma.

9 ORVOSI - ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Orvos neve Szakrendelés neve Rendelés helye Rendelés ideje Felszabadulás u Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: Csütörtök óra Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Rendelési időben: 0662/ Változó! Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Péntek vérvételi eredmény kiadás Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék H-P : 8-12 óra Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi Tamás, Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra ORVOSI ÜGYELET Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. MinDig Tv digitális antenna telepítés Ne várjon vele, amíg nem tudja nézni! Rendelje meg időben! Vételkörzetünkben július 30.-án le ál laz analóg földi Tv sugárzás. Rendelje meg időben! 30 / év garanciával helyszínen minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro - és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: Komlós Zsolt: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u

10 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró ANYAKÖNYVI HÍREK Ruzsa központjában vállalkozásra alkalmas családi ház eladó. Érd.: 0034/ ; SZÜLETÉS Eladó Kossuth u. 14. szám alatti 3 szobás téglaépítésű összkomfortos családi ház, megkímélt állapotban, gazdasági épületekkel, 2 garázzsal. A fűtés 2 db beépített cserépkályhával + konvektor. Érd.: 0630/ as telefonszámon vagy a helyszínen. Ugyanitt Thomas szivattyú eladó. Ruzsán 3 szoba összkomfortos kertes ház cseresznye-, sárgabarack-, körtefákkal, nagy terasz, garázs, pince, kétféle fűtési lehetőség, kicsi rezsivel áron alul csendes helyen eladó. Iskola, központ 6-8 perc. 6,6 millió Ft. Tel.: 62/ vagy 62/ Ruzsa központjában 2 szobás, részben felújított, vegyes falú családi ház, 2068 m2 gazdálkodásra alkalmas kerttel, azonnal beköltözhetően eladó. Irányár: 3,8 millió Ft Érd.: 0630/ RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN én Rózsa Brigittának és Kore Imrének Bella án Tóth Erzsébetnek és Rácz Sándornak Anett Lujza én Karika Dórának és Varga Zsoltnak Benett nevű gyermeke született. Jó egészséget kívánunk az egész családnak! HÁZASSÁGKÖTÉS Tari Tímea és Nyári Szilárd Berta Nikolett Piroska és Nagy Péter Tamás házasságot kötött. MI TARTJA VISSZA ÖNT A TISZTA GONDOLKODÁSTÓL? Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Mindennapjaink telítve vannak mérgező anyagokkal tartósítószerek, mérgek, sugárzás! HALÁLOZÁS Ezek lerombolják a testi egészségét, elszívják az energiáját, és meggátolnak minden szellemi fejlődést. Ha meg akar szabadulni ezek káros hatásaitól, és újra felszabadultnak akarja érezni magát testileg és szellemileg, akkor olvassa el a... Engi Andrásné szül.: Bodó Etelka Daka Imre Seres Antalné szül.: Juhász Mária Magdolna Farkas Sándorné szül.: Csejtei Rozália Makra Imre Kispál István Deák Ferenc Tiszta Test Tiszta Elme elhunyt. című könyvet. Őszinte részvétünk a családoknak! ára: forint Megrendelheti itt: RUZSAI HÍREK HUBBARD DIANETIKA ALAPÍTVÁNY 6722 Szeged, Honvéd tér 5/B, 3-as kapucsengő udvari B. épület, II. emelet 70/ Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap Minden jog fenntartva. SzVE V. Misszió SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár - Fodor Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s - Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Üllés, Felszabadulás u. 42. Tel.: ; Fax: KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS A külterületi szemétszállítás időpontjai: június 14., június 28. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) 10.

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY 1 XV. évfolyam 5. szám 2007. M Á J U S Anyák Napja alkalmából minden kedves Édesanyát köszöntünk magam és Ruzsa Község Képviselô--testülete nevében. Sánta Gizella- polgármester Anyák napjára Sebesen suhanó

Részletesebben

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér Saj (t) ó~szögedről 2013. július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek...... 4 Megadom a szót..... 4 Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás...

Részletesebben

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám 1 XV. évfolyam 1. szám 2007. J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 29-én tartott rendes ülésén először a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata XXIII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Tartalom Újabb ritka orchidea faj megkerülése Alsónémedi

Részletesebben

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot XXV. 5. SZÁM 2015. június ÉVFOLYAM AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot június elsejével. Az immár

Részletesebben

F A I R. Farmosi Információk Riportok

F A I R. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 5-6. szám 2014. május-június Június volt, s ujjongtunk, nincs tovább, Most gyertek szabadmellű örömök, S pusztuljatok

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

Hírmondó. Zsombói. Várakozóhelyeket épített az Összefogás Zsombóért Egyesület A TARTALOMBÓL. Itt a parlagfűszezon

Hírmondó. Zsombói. Várakozóhelyeket épített az Összefogás Zsombóért Egyesület A TARTALOMBÓL. Itt a parlagfűszezon Zsombói Hírmondó XII. évf. 6. szám 2014. nyár Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Várakozóhelyeket épített az Összefogás Zsombóért Egyesület A TARTALOMBÓL 4.

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Szerkesztőség kérdez polgármester válaszol

Szerkesztőség kérdez polgármester válaszol Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁJUS s i l á n e j k z s e D a A rendezvényről a 6. oldalon olvashatnak. Addig is beszéljenek a fotók. M 2 ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Részletesebben