ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ"

Átírás

1 XXI. évfolyam JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! Két hónap napfény vár ránk a nyárban, Kószálunk vígan viruló tájban, Hűsítő tavakra, strandokra járunk, Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk. Tekergünk sokat, nem riaszt felhő, Csalogat mező, hívogat erdő. Aranykalász közt pipacsok égnek, Kék búzavirág suttog a szélnek. Távol a gyorsvonat füttye után Kaláccsal, cukorral nagymama vár. Játszani, nyaralni, élni de jó! Szeretünk, szeretünk, VAKÁCIÓ! Felejthetetlen nyarat, élményekkel teli vakációt kívánok minden diáknak! Sánta Gizella - polgármester ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 24-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen a határozatképességet 2 fő távollétével állapította meg Sánta Gizella polgármester. A napirend elfogadását követően Sánta Gizella polgármester az első napirendi pont alapján beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amellyel a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. Ugyanezen napirend keretében került sor a Pénzügyi Bizottság javaslatának tárgyalására, amely a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló intézmény megszüntetésének és a könyvtári és közművelődési kötelező önkormányzati feladatok önálló szakfeladatként történő ellátásának előkészítésére vonatkozó - a Képviselőtestület a 35/2013. (II.26.) Kt. számú határozatának, valamint a határidők tekintetében ezt módosító 51/2013. (III.27.) Kt. számú - határozatának végrehajtásától való eltekintésre vonatkozott. A Bizottság azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy a közművelődési és könyvtári feladatellátást biztosító Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár működtetésének vizsgálatára kérjen fel külső szakértőt, és az intézmény működésének hatékonyságára, valamint a költséghatékony feladatellátás formájára tegyen javaslatot. A Képviselő-testület a bizottság javaslatát egyhangúlag elfogadta. A második napirendi pontban került tárgyalásra az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet, melyet a Képviselő-testület egy tartózkodással eft kiadással és eft bevétellel jóváhagyott. A könyvvizsgáló véleményében megállapította, hogy a évi egyszerűsített összevont éves beszámoló a számviteli törvényben, s a vonatkozó kormányrendeletben foglaltaknak, valamint az általános számviteli alapelveknek megfelelően készült el. Összességében megállapításra került, hogy az Önkormányzat évi gazdálkodása során a jelentős működési forráshiány miatt likviditási helyzetét takarékos gazdálkodással, a bevételek növelésével, a realizálható többletforrásokkal, valamint a felhalmozási célú bevételei, tartalékai terhére tudta stabilan tartani, így működési célú hitel felvétele elkerülhető volt. Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan egyhangúlag döntött a Képviselő-testület a évi pénzmaradvány felülvizsgálatáról és felhasználásáról. A harmadik napirendi pontként a Bölcsőde munkájáról szóló beszámoló szerepelt, amelyet szintén egyhangúlag jóváhagyott a Képviselő-testület, s ezúton is köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak munkájáért. Az egyéb előterjesztések között elsőként a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan született egyhangú döntés, amelyre Pusztamérges Község Önkormányzatának május 1-i hatállyal a gyermekétkeztetés térítési díjainak meghatározása végett volt szükség és tekintettel arra, hogy az óvodai feladatellátás társulási formában történik, a gesztor önkormányzat feladata a térítési díj rendeletben történő megállapítása. A továbbiakban egy tartózkodással elfogadásra került Ruzsa Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója a január 1-jével életbe lépett törvényi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében. A évi költségvetési koncepció megalkotásának elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása volt.a következő Sánta Gizella polgármester kérelmére Haskó Zsolt alpolgármester által benyújtott előterjesztés keretében megvitatta a képviselő-testület a polgármester költségátalányának csökkentésére vonatkozó előterjesztést, amelyet egyhangúlag elutasított. Ezt követően egyhangúlag elfogadásra került az Éves Belső Ellenőrzési Jelentés, valamint szintén egyhangú döntéssel elfogadta a Képviselő-testület a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által ellátott közfeladatok társulás keretében történő ellátására vonatkozó előterjesztésben foglaltakat.

2 folytatás... ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ezt követően a MÓRA-TOURIST Információs és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz való csatlakozásról döntött egyhangúlag a Képviselő-testület. A következő napirendi pont keretében a Képviselő-testület Szándéknyilatkozatot fogadott el egyhangúlag a Hétszínvirág Óvoda, mint köznevelési intézmény átszervezésére, a Bölcsőde beolvadására, melyben a Hétszínvirág Óvoda, mint nevelési-oktatási intézmény átalakításának előkészítését rendelte el oly módon, hogy a jelenleg önálló költségvetési szervként működő Bölcsőde beolvad szeptember 1. napjától a jelenlegi feladatellátási- és infrastrukturális feltételek mellett. A továbbiakban egyhangúlag elfogadásra került a Partnerségi szerződés a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet alapján kiírt a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére vonatkozó TP /1476 azonosító számú pályázatban foglaltak megvalósítására. A következő előterjesztés keretében egy tartózkodással döntött a képviselő-testület a Víziközmű üzemeltetésével kapcsolatban a DTH Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft.-vel kötött Bérleti-üzemeltetési szerződés felbontásáról. A továbbiakban a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján fejlesztési támogatás igénylésére pályázat benyújtásáról határozott egyhangúlag a Képviselőtestület, mely keretében a Hétszínvirág Óvoda Ruzsa, Szent István út 6 sz. alatti telephely épületének homlokzati hőszigetelésére, tető felújításra, az étkező helyiségeinek összenyitására, padlóburkolat cseréjére, falburkolat felújítására, a meleg víz előállítását biztosító napkollektoros rendszer kiépítésére nyílhat lehetőség. Az egyéb előterjesztések keretében egyhangúlag elfogadásra került a évi költségvetési koncepció módosítása, valamint egyhangú döntéssel 10 tonnás súlykorlátozás került meghatározásra a Fő utcára vonatkozóan 2013 május 1-jei hatállyal. Ezt követően zárt ülés keretében a Díszpolgári Címre, valamint a Ruzsa Községért Díjra beérkezett javaslatok kerültek megtárgyalásra. A Képviselő-testület következő soros ülését június 26-án 13 óra 30 perckor tartja Ruzsa Község Önkormányzata (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) A Képviselő-testület II. félévi munkatervének megalkotása. Előadó: Sánta Gizella polgármester 3) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Sánta Gizella polgármester 4) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Ábrahámné Tanács Edina - jegyzőkönyvvezető legyen vagy ne legyen? - ez volt a kérdés FIÚK - LÁNYOK FIGYELEM! Ruzsa község képviselő-testülete a 2013-as költségvetés megalkotásakor döntött a falunap megrendezéséről és arról is, hogy takarékosabb módon kerüljön megvalósításra. A Ruzsa Községért Ennek tükrében nem biztosított pénzügyi keretet a tűzijátékra. Közalapítvány idén is szeretné köszönteni Ruzsa Ifjú Ez a szándék sokak számára elfogadható volt, de szép számmal akadtak olyanok is, akik Büszkeségeit. annak a véleményüknek adtak hangot, hogy keresse meg a képviselő-testület annak a Az ünnepség tervezett módját, hogy a sok évi hagyományokhoz híven a falunapi rendezvény zárásaként időpontjáról levélben tűzijátékban gyönyörködhessenek a résztvevők. értesítjük a jelentkezőket a Tekintettel arra, hogy több környező településen is helyi vállalkozók, lakosok későbbiekben. támogatásával valósul meg a tűzijáték, így a képviselő-testület is erről a módról Kérünk benneteket, hogy ha határozott, és felkért a szükséges összeg támogatásból való előteremtésére. bármilyen megyei - vagy A megjelent felhívásra 200 ezer forint gyűlt össze, amely fedezte a 8 perces tűzijátékot. országos, tanulmányi - vagy Mindazoknak a nevében, akik örömüket lelték a színvonalas eseményben, köszönöm a sportversenyen helyezést támogatók felajánlását. értetek el, jelentkezzetek a Teleházban legkésőbb Azoknak pedig a megértését kérem, akiknek kellemetlen perceket okozott a tűzijáték ig, Bízom benne, hogy megértik a szórakozni, kikapcsolódni vágyók igényét, és biztos a versenyeken kapott vagyok benne, lesz olyan alkalom, amikor a falunapkor pihenni vágyók kedvére rendezett okleveleitek leadásával. esemény fogja zavarni azokat, akik most szórakoztak, és akkor ők lesznek belátóak és toleránsak. Csak így tudunk jól együtt élni. Csak azokat tudjuk meghívni, akik leadják jelentkezésüket a A támogatást köszönöm Támogató volt: Aranka Vegyeskereskedés, Börcsök István és Sánta fenti időpontig. Gizella, Haskó Zsolt és családja, Ollmann Attila és családja, LANAH Bt. - Varga Dániel és neje, Molnár büfé, Ruzsa és Környéke FTVT, Ruzsa Presszó, Seller Attila és családja, Tatár Gábor, VL Sped Trans Kft., Christian, Oliver Sánta Gizella - polgármester 2. Ruzsa Községért Közalapítvány

3 német tûzoltó delegáció járt ruzsán milliós eszközöket kaptunk ajándékba prilis 11-én, csütörtök este hat tagú delegáció érkezett Ruzsára a németországi Großhaslach-ból és Petersaurach-ból. Az németországi önkéntes tűzoltóság küldöttei Hartmut Schletterer tűzoltó parancsnok, Bernd Obergruber, 1. elnök tűzoltó parancsnok és Christian Peipp, légzésvédelmi-technikai oktató voltak.. Már hetekkel korábban hallottuk, hogy felszereléseket is hoznak egyesületünknek, azonban hogy pontosan mit, azt meglepetésnek szánták. A kisbusz tömött csomagtartója láttán mindenesetre már tudtuk, itt komoly segítségre számíthatunk. Ittlétük alatt változatos programokkal és igazi ruzsai vendégszeretettel fogadtuk őket. A szorgos helyi segítő kezeknek és a felajánlásoknak köszönhetően jó gazda módjára fogadhattuk vendégeinket, szállásukat a Kügler család biztosította. A tűzoltó delegációt kísérő további három fő a Közép-frankföldi tartalékosokat képviselte, akikkel már régóta jó és szoros kapcsolatot ápol községünk illetve a Magyar Tartalékosok Szövetsége. Reinhard Gernandt őrnagy, a VdRBw (tartalékos) Közép-frankföld megyei elnöke szerint most egy újabb barátság születésének lehetünk szemtanúi az önkéntes tűzoltóságok között. Az őrnagy urat Helmut Betz őrvezető, a VdRBw Középfrankföld megyei gazdaságfelelőse és Hans Rudelsberger, a Großhaslachi Tartalékos Bajtársi Egyesület 1. elnöke is elkísérte. Pénteken a Szegedi Tűzoltó Parancsnokságnak köszönhetően vendégeink megismerkedhettek a szegedi, az ország harmadik legnagyobb tűzoltóságával. Szombaton a Ruzsai Tűzoltó Őrs került bemutatásra egy látványos tűzoltó bemutató keretében. Az őrs gyakorlathoz gyújtott tűzhöz vonult ki a Mercedes fecskendővel, a bemutatóhoz egyesületünk is csatlakozott a Magirussal. Előtte a férfi és női versenycsapatunk is szerelési gyakorlatot mutatott be a sportpályán. A bemutatók után elérkezett a várva várt pillanat, vendégeink kinyitották a csomagtartót és teljesen leesett az állunk. 18 darab komplett bevetési védőruhát (kabát és nadrág), 65 darab kantáros nadrágot és 93 darab zubbonyt rejtett a kisbusz egész idő alatt. A védőfelszereléseket használt állapotuk ellenére a hivatásos parancsnokságok is megirigyelhetik. Egyesületünk szó szerint fel lett öltöztetve a Großhaslachi és Petersaurach-i tűzoltóságnak köszönhetően! A korábban már sok bevetést megjárt ütött-kopott ruházatunkat biztonságosra és időtállóra cserélhettük a segítségüknek köszönhetően. A ruházat csak az értékét Á 3. tekintve is több millió forintra becsülhető, melyet egyesületünk tíz év alatt sem tudott volna kigazdálkodni. Vasárnap elérzékenyülve köszöntük meg a segítségüket és búcsúztattuk el őket. Mindannyian egyetértettünk, hogy egy új barátság köttetett melyet kölcsönösen ápolni fogunk. Reméljük nemsokára ismét találkozhatunk barátainkkal és egyszer meghálálhatjuk ezt a hatalmas és önzetlen segítséget! Ezúton is köszönjük mindenkinek a felajánlásokat és támogatásokat, az alábbi támogatóinknak kiemelten: Az Intelligens Faluért Egyesület, Sánta Gizella, Szegedi Tűzoltó Parancsnokság és állománya, Csongrád Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság, Ruzsa Katasztrófavédelmi Őrs, Aranka Vegyesbolt, Császár Ágota, Csényi Kristóf, Farkas Tibor, Katona Csaba, Kügler Frank, Kügler Eszter, Lasancz Péter, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Márton László, Rácz Csaba, Ruzsa Presszó, Ruzsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetősége és tagjai, Ruzsai Polgárőrség, Ruzsai Tartalékosok, Sutus Tamás, Vetró Klára. Ruzsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

4 ovisorok A mióta utoljára hírt adtunk magunkról, csupán három hónap telt el, de micsoda három hónap! Tele programokkal, eseményekkel. Április 10-én az iskolába készülő gyermekek egy közös, nagycsoportos foglalkozás keretében mutatkoztak be a tanító néninek. Április közepén a nagyobbak bábszínházban voltak: A hetvenkedő nyúl című mesét nézték meg, majd a Kárász utcán és a Széchenyi téren szobrokkal ismerkedtek, sőt a Mars téri piacra is ellátogattak, ami nagyon nagy élmény volt a számukra. Ezután óvodánk fogadott vendégeket. A leendő óvodások és szüleik jöttek el hozzánk, hogy betekintést nyerjenek intézményünk életébe. Örömmel láttuk, hogy jól érzik magukat a gyerekek. A csoportszobában többségük bekapcsolódott az ott folyó tevékenységekbe, majd önfeledten játszottak és örömmel vették birtokukba a játszóteret. Szeptemberben szeretettel várjuk őket a Ruzsai Hétszínvirág Óvodába. Május 2-án felkerekedett az óvoda apraja-nagyja és elindultunk a szegedi Vadasparkba. Ez a nap csodálatosan sikerült. Nagyon nagy területet bejártunk, sok érdekes állattal találkoztunk, még azt is láttuk, hogyan etetik a pingvineket. Sétánk közben mi is megéheztünk. Ebben az évben is, mint az előző háromban, a Z. Nagy Cukrászda által sütött finom süteményekkel csillapítottuk éhségünket. Köszönjük a felajánlást, valamint Dakáné Dési Tündének, hogy közbenjárt és ki is hozta nekünk a finomságokat a Vadasparkba. A tavasz legszebb ünnepe Anyák napja. Erre óvodásaink is lázasan készülődtek: egy meghitt, szép kis műsorral, és a nagyon nagy gonddal és szeretettel készített ajándékkal köszöntötte minden gyermek az Édesanyját. Ve r s - é s m e s e m o n d ó v e r s e n n y e l f o l y t a t ó d t a k programjaink. A kis művészpalánták igen nagy elismerést váltottak ki a zsűriből: Császár-Fodor Ágotából, Rapcsákné Polyák Andreából és Siposné Szabó Annából. A kistérségi fordulóra tovább jutott: Daka Imola, Jáger Ádám, Kügler Ede és Teleki-Horváth Alexa nagycsoportos, Kügler Linda középsős, Daka Márk kiscsoportos. Különdíjat kapott: Szentesi Kristóf. Ezzel egy időben zajlott a rajzpályázat elbírálása is. A huszonegy gyönyörű alkotásból tovább jutott a kistérségi fordulóra: Krisztin Enikő, Vásárhelyi Veronika, Sólya Kamilla. Különdíjat kapott: Tandari Dávid. Az említett kistérségi keretek között került sor az Egyesületi Gyermeknapra, amit ebben az évben Üllésen rendeztek meg. Ilyenkor tíz község minden iskolába készülő óvodása összegyűlik és egy feledhetetlen napot tölt együtt. Most is volt az ugráló vártól a táncházig, a sport-és kézműves foglalkozásig, a lovas kocsikázásig, a pogácsasütésig minden, ami a mi huszonegy kis óvodásunknak is feledhetetlen élményt nyújtott. Az idei nevelési évben két program van még hátra: május 25-én Családi Napot szervezünk, melyre több mint százötven kisgyermek és közel ennyi kísérő jelezte részvételi szándékát. Mi, dolgozók mindent megteszünk, hogy ezen a napon önfeledten játszhassanak, szórakozhassanak gyermekek-felnőttek egyaránt. Június 1-jén 9:00-kor kerül sor az évzáróra és a ballagásra. Óvodánkból huszonegy kisgyermek búcsúzik ezen a napon. Ballagó óvodások: Tandari Dávid, Krisztin Enikő, Daka Réka, Kiri Petra, Jáger Ádám, Dudás D á n i e l, P a p d i O l i v é r, Vadnay Tamás, Szöllősi Anett, Sutus Zoé, Turcsik András, Teleki- Horváth Alexa, Sólya Kamilla, Daka Imola, Seller Stefánia, N é m e t h L á s z l ó, Va s s Vencel, Kügler Ede, Szegő Adriána, Vásárhelyi Veronika, Péter Máté. Ezután nem marad más hátra: szép nyarat, jó pihenést kívánunk minden óvodásnak, szüleiknek és minden kedves ruzsai lakosnak. Az Óvoda Nevelőtestülete 4.

5 a mi falunk ünnepe A prók és nagyok, gyerekek és felnőttek, ünnepeltünk május 18-án. Egy-két hónappal korábban megkezdtük a tervezgetést, majd az utolsó napokban felsóhajtottunk, ugye, rendben van minden. Rendben volt. A rendezők a megszokott helyükön. Pénteken, az előestén az öregfiúk fociztak, vasárnap a bérmálással fejeződött be a falunap. A fő eseményt mégis a szombat jelentette számunkra, bár önmagában mindegyik esemény a közösségi együttlét öröméért jött létre, s jelentett örömteli perceket az ott lévőknek. Forgatókönyv szerint kezdtük a napot. A nevezők átvehették az előre kicsomagolt halakat, a pörköltet vagy egyebet főzők az asztalokat, főzőhelyeket. Gyülekeztünk a megnyitó ünnepséghez, a gyerekek a focihoz. Köszöntő és szónoklat, látszólag ugyanaz. Vagy mégsem? Nem bizony. Mindig tudnak újat mondani erről a településről. A polgármesteri gondolatokban a falu szeretete is benne volt, s az öröm is, hogy lehetőségünk van együtt lenni és ünnepelni a nehéz gazdasági helyzet ellenére. A vendég szónok szavai felemelő érzésként hatottak valamennyiünkre. Szép kis falunk lenyűgözte a látogatónkat már érkezése pillanatában. A gyerekek igazi gyöngyszemek voltak a műsorban. Vidám verseiket csillogó szemű közönség hallgatta végig. A nagy igazságok bizony elgondolkodtatták a felnőtteket. Várakozó csönd következett. A falu kitüntetésének átadását vártuk feszülten. Csodálkozva, visszaemlékezve figyeltünk az életútra. A Ruzsa Községért Díjat idén Nagy Béla Attila, a helyi varroda tulajdonosa érdemelte ki. Érdekes, szerteágazó munkásságát bemutatva elérzékenyült résztvevőket, elérzékenyült díjazottat és feleségét pillanthattuk meg. Jó volt látni, hallani, hogy megszerette ezt a falut, ide kötődik a szíve is, a lelke is. Jeles évfordulójának megkoronázása lett ez a kitüntetés, amelynek vele együtt örülhettünk. Gratulálunk! Szíven találta a neki választott dal, s a zenész fiatalokra nézve mind ugyanarra gondoltunk: nemrég még Nagy Béla is játszott egy együttesben. Innentől vette kezdetét az egész napos szórakozás. A bográcsokból finomabbnál finomabb ételek ontották étvágygerjesztő illatukat. A versenyhez kaptak egy-egy tálkát, amibe tálalhatták a zsűrinek szánt kóstolót. Közben véradásra jelentkeztek a segítő szándékúak az iskolában. Ugyanitt nyílt meg órától a gobelin kiállítás. A Homokhátság amatőr alkotói munkáját mutattuk be az érdeklődőknek. A vendégkönyvből olvasható vélemények alapján látjuk, mennyire tetszett a közönségnek ez a program. A szabadidejüket varrással töltők életéből, öröméből vagy épp bánatából kapott ihlet szerint létrehozott képek önmagukban is egy emberi történet mögé bújnak. Amellett, hogy alkotójuk ügyességét látjuk bennük, mindegyik hordoz valami mélyebb titkot. Egy ismeretlen gondolatot alkotójától, aki ezzel a művel fejezi ki az adott pillanatban őt érő hatásokat. A déli harangszó már a színpadon találta első előadóinkat. A Ruzsai Koktél Trió zenével köszöntötte a falut. Jó ebédhez szólt a nóta, hiszen közben elkészültek a finomságok. A zsűrinek adott falatok más-más ízt mutattak. Jellegzetességükből adódóan többet is jutalmaztak volna, ha engedtük volna. Rövid tanakodás után megállapították, kiket kívánnak jutalmazni az oklevélen kívül, jöhetett a díjazás. Közben zajlott a tuning autók látványelemekkel tarkított programja, a lovaskocsikázás, a lufihajtogatás, valamint az egészségügyi bemutató az iskolában. Különböző ugrálóvárak és sportos elemek igénybevételével dolgozhattuk le a friss levegőn elfogyasztott ebédet. A színpadon mondhatni 3 órától folyamatosan zajlottak az előadások. A bohócok egész nap szórakoztatták a kicsiket, majd a színpadon Shrek meséjével hoztak vidám perceket. A törpikék táncát látva szülők és nagyszülők ültek boldogan a nézőtéren. Az öttömösi és ruzsai citerások, a mi nyolcadikosaink, néptáncosaink, valamint az öttömösi női kar büszkeséggel töltötte el az ismerősöket, barátokat. Akik láttuk, milyen profi műsorral léptek fel, csodálkoztunk ügyességükön. Ehhez társultak a sportos műsorok: aikido a ruzsai-öttömösi, majd ugrókötél bemutató az öttömösi-pusztamérgesi-ruzsai csapatból. 5.

6 Sikerük vitathatatlan. Ezért a tapsért érdemes volt dolgozni. Nekünk, nézőknek jó szórakozás, a résztvevőknek a fáradságos munka mellett öröm a jól végzett munka gyümölcsét learatni. Köszönjük, hogy külön juttatás nélkül megmutatták, mivel töltik szabadidejüket a próbák, edzések idején. A távolabbi vendégek társastánca, ezt követően a divatbemutató szemet gyönyörködtető látványt nyújtott. A harmonikások régies stílusát kevésbé szerette a nagyérdemű közönség, de a Fool Moon énekesei visszahozták a vendégeket. Csupa csodálkozó arc, érdeklődő tekintet fogadta a főműsort. Magunk sem hittük, hogyan lehet zeneinek tűnő hangokat hallatni a puszta torok és ajakhangok variálásával. A kultúrának azt a fokát ismerhettük meg, amelyet ritkán élhetünk meg falunapokon. Jó, hogy eljöttek, jó, hogy hallhattuk a Fool Moon acappella énekegyüttest. A tűzijáték igazi összefogással jött létre. Nehéz helyzetben, kevés pénzzel gazdálkodva, a lakossági, vállalkozói erő mégis erős támogatásáról tanúskodott. Az ünnep fényét, csúcspontját jelentette az a néhány pillanat. Az éjszaka pedig a legfiatalabbaknak hozta a megszokott programot. Ismét diszkózenére táncolhattunk egészen hajnalig. A mi ünnepünk, a mi napunk május 3. szombatja. Nekünk és az általunk hívott vendégeknek szól itt minden azért, hogy egy élhetőbb falut teremtsünk. Érezze magát jól a résztvevők mindegyike. Nyújtson egy komfortosabb létet az a műsor, az a programsor, amelyet láthat, hallhat az, aki ellátogat a falunapra. A MI FALUNK napjára, a MI FALUNK ünnepére, a RUZSAI FALUNAP-ra. Örülök, s köszönöm, hogy együtt ünnepelhettem Önnel, kedves Olvasó. Remélem, jövőre is találkozunk, ugyanitt, ugyanígy! A rendezvény támogatói voltak: COOP Szeged Zrt., Csongrád Megyei Településtisztasági Kft., Dr Papp Zalán Amway Magyarország, Nógrádi Zoltán és Mórahalom Város Önkormányzata, OTP Bank Nyrt., Pofosz Ruzsai Szervezete, Ruzsa Presszó, Simhercz Zoltánné, Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Teleház Ruzsa. FIGYELEM! AKI A FALUNAPON ELVESZTETT EGY KULCSCSOMÓT, AZ IGAZOLTAN ÁTVEHETI AZT A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN! Vörös Tiborné igazgató - Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, Ruzsa, Tömörkény tér 1. TÛZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, a szabályok betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza. A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő tűzoltókészülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább 24 órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen írásban be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell tartani. A tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább három méter széles, de facsoportok, erdők mellett már hatméteres védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni. 30 hektárnál 6. nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani. Egyszerre csak egy szakasz égethető. Az égetés idején a területtől függetlenül legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el kell oltani. A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy megtörténte az előzetes bejelentés. Az előírások megsértése esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző ellen eljárás kezdeményezhető. A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, a termés. Bővebben: Varga István tű. őrnagy sk. hatósági osztályvezető

7 ruzsa községért díjátadó május 18-án a XV. Falunap és főzőverseny keretein belül került átadásra a Ruzsa Községért díj. A kitüntetett idén Nagy Béla Attila lett. Indokolás Nagy Béla Attila én született Hódmezővásárhelyen, tanulmányait szülővárosában, Szegeden, majd Mezőtúron végezte. Kapcsolata Ruzsával 1970-ben kezdődött, amikor a helyi TSZ forgácsoló műhelyét és két magán esztergályost látott el munkával. Ruzsára november 16-án költözött az akkori Napsugár MGTSZ műszaki vezetőjének. Szakmai irányítása mellett befejeződött a paradicsom feldolgozó lé sor üzembe helyezése, kapcsolatai révén megtörtént a paradicsomtermelés teljes gépesítése, valamint a fűszerpaprika és burgonya termelés gépi technológia megvalósítása. A ruzsai emberek foglalkoztatása érdekében megszervezte és beindította az ipari ágazatot, melyhez a TSZ vezetés teljes segítségét és bizalmát megkapta. Így valósult meg a 25 fős esztergályos és lakatos üzem, folyamatos munkát biztosítva számukra, valamint a Honvéd sori varroda szervezése, megvalósítása és beindítása és piacra juttatása. Megismerték a külföldi megrendelők (igaz munkaruhagyártásban) a ruzsai ügyes kezű asszonyok munkáját Svédországtól a volt Szovjetunióig ezzel is biztosítva sok család megélhetését. A legnagyobb szakmai kihívást számára a baromfi trágyából kivont húgysav gyártásának nagyüzemi technológiai kifejlesztése, megvalósítása és a gyártása jelentette, mely igazi nagy csapatmunka volt Pál Lajos vegyészmérnök vezetésével. Az eredmény egy világszínvonalú szabadalom, és terméke nagy tisztaságú húgysav lett, mely megismertette volna a világgal Ruzsa nevét. A megváltozott társadalmi, gazdasági és piaci körülmények, mint megannyi szellemi termék esetében, azonban ezt már nem tették lehetővé. A következő Ruzsa község teljes lakosságát érintő munkája az Üllésről átvezető gázvonal kijelölése, majd a lakossági gázszerelésekhez kivitelező csoportok szervezése és koordinálása, útátfúrások kivitelezése és irányítása, konvektorok és gázkészülékek beszerzésében, eredményes közbenjárás, helybeni értékesítés a Gazdabolton keresztül. A községet érintő egyik legizgalmasabb fejlesztés az volt számára, amikor 1986-ban megkereste a Megyei Püspöki Hivatal megbízásából Sulik János plébános, hogy Takács János tervezése alapján készült új formátumú ruzsai templom vázszerkezetének kivitelezését és felállításának teljes lebonyolítását vállalja el. A tervek és azon műszaki követelmények áttekintése után igent mondott és elkezdődtek a gyártási munkálatok a lakatos üzemben. Miután az utolsó nagy fesztávú áthidaló elem is milliméter pontossággal a helyére került, 1987-ben Gyulai Endre megyés püspök megszentelte az új templomot. A vállalkozó személyének köszönhetően a rendszerváltás után elsők között alapította meg április 28-án saját családi vállalkozását,a SANTUNG BT-t. A már 20 éve üzemelő vállalkozás 8 fővel indult, jelenleg közel 20 embert foglalkoztatnak. A pontos és precíz szakmai irányító munkának köszönhetően rövid időn belül magas minőséget megkövetelő blézerek gyártására vállalkoztak, osztrák és német megrendeléseken dolgozva február 06-tól önálló export tevékenységgel öregbíti vállalkozása, valamint Ruzsa község hírnevét.a község társadalmi életéből is hatékonyan kivette a részét január 24-től több cikluson keresztül volt tanácstag, mindig a község és a lakosok érdekeit tartva szem előtt. Fentiekre tekintettel Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a községi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelete alapján Nagy Béla Attila Úr részére a Ruzsa Községért Díjat adományozza. Munkájához további sok sikert és nagyon jó egészséget kívánunk. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő - testülete nevében: Sánta Gizella polgármester 5.

8 MÛVELÕDÉSI HÁZ ESEMÉNYNAPTÁRA VÁSÁROK DÁTUM PRÓBÁK, TANFOLYAMOK ESEMÉNY vegyesáru vásár június 05. Hétfő Gyermek moderntánc Jóga Kedd Gyermek néptánc Citera Szerda Gerinctorna Csütörtök Ifjúsági klub Jóga Péntek óra - Felnőtt néptánc óra június 21. látásvizsgálat óra meghívó évadzáró gálamûsorra óra Helye: művelődési ház Fellépnek a művelődési házban az elmúlt évadban gyakorló csoportok. Az est bállal zárul! Zene: Koktél Trió, Ruzsa Szeretettel várjuk a csaoporttagokat és vendégeiket! ruzsa legvirágosabb háza felhívás Ruzsa Község 2013-ban is csatlakozott a Virágos Magyarországért mozgalomhoz. Ennek keretében Ruzsa Község Önkormányzata is meghirdeti a Ruzsa legvirágosabb háza pályázatot. Az értékelés hasonlóan zajlik az elmúlt évihez. A belterületi ingatlanokat a zsűri megnézi és pontozza. Azok a tulajdonosok, akik kategorikusan elzárkóznak az értékeléstől, kérem jelezzék, hogy nem járulnak hozzá. Ennek hiányában ingatlanát zsűrizni fogjuk. A külterület nagysága miatt nem áll módunkban minden tanyát meglátogatni, ezért az ott élők jelezzék a részvételi szándékukat, esetleg hívják fel figyelmünket rendezett, esztétikus, virágos tanyákra! Terveink szerint ezen a nyáron egy alkalommal, augusztus első hetében értékelünk. A tanyai ingatlan tulajdonosok részvételi szándékukat július 26ig a Teleházban jelezzék személyesen, vagy telefonon az es számon, esetleg -ben a címen! A hagyományokhoz híven eredményhirdetés ünnepélyes körülmények között novemberben a Virág bál keretében történik. Ruzsa Község Önkormányzata 6. tûz esetén értesítendõ Elérhetőségünk: vagy a 105 (Szeged Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma.

9 ORVOSI - ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Orvos neve Szakrendelés neve Rendelés helye Rendelés ideje Felszabadulás u Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: Csütörtök óra Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Rendelési időben: 0662/ Változó! Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Péntek vérvételi eredmény kiadás Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék H-P : 8-12 óra Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi Tamás, Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra ORVOSI ÜGYELET Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. MinDig Tv digitális antenna telepítés Ne várjon vele, amíg nem tudja nézni! Rendelje meg időben! Vételkörzetünkben július 30.-án le ál laz analóg földi Tv sugárzás. Rendelje meg időben! 30 / év garanciával helyszínen minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro - és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: Komlós Zsolt: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u

10 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró ANYAKÖNYVI HÍREK Ruzsa központjában vállalkozásra alkalmas családi ház eladó. Érd.: 0034/ ; SZÜLETÉS Eladó Kossuth u. 14. szám alatti 3 szobás téglaépítésű összkomfortos családi ház, megkímélt állapotban, gazdasági épületekkel, 2 garázzsal. A fűtés 2 db beépített cserépkályhával + konvektor. Érd.: 0630/ as telefonszámon vagy a helyszínen. Ugyanitt Thomas szivattyú eladó. Ruzsán 3 szoba összkomfortos kertes ház cseresznye-, sárgabarack-, körtefákkal, nagy terasz, garázs, pince, kétféle fűtési lehetőség, kicsi rezsivel áron alul csendes helyen eladó. Iskola, központ 6-8 perc. 6,6 millió Ft. Tel.: 62/ vagy 62/ Ruzsa központjában 2 szobás, részben felújított, vegyes falú családi ház, 2068 m2 gazdálkodásra alkalmas kerttel, azonnal beköltözhetően eladó. Irányár: 3,8 millió Ft Érd.: 0630/ RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN én Rózsa Brigittának és Kore Imrének Bella án Tóth Erzsébetnek és Rácz Sándornak Anett Lujza én Karika Dórának és Varga Zsoltnak Benett nevű gyermeke született. Jó egészséget kívánunk az egész családnak! HÁZASSÁGKÖTÉS Tari Tímea és Nyári Szilárd Berta Nikolett Piroska és Nagy Péter Tamás házasságot kötött. MI TARTJA VISSZA ÖNT A TISZTA GONDOLKODÁSTÓL? Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Mindennapjaink telítve vannak mérgező anyagokkal tartósítószerek, mérgek, sugárzás! HALÁLOZÁS Ezek lerombolják a testi egészségét, elszívják az energiáját, és meggátolnak minden szellemi fejlődést. Ha meg akar szabadulni ezek káros hatásaitól, és újra felszabadultnak akarja érezni magát testileg és szellemileg, akkor olvassa el a... Engi Andrásné szül.: Bodó Etelka Daka Imre Seres Antalné szül.: Juhász Mária Magdolna Farkas Sándorné szül.: Csejtei Rozália Makra Imre Kispál István Deák Ferenc Tiszta Test Tiszta Elme elhunyt. című könyvet. Őszinte részvétünk a családoknak! ára: forint Megrendelheti itt: RUZSAI HÍREK HUBBARD DIANETIKA ALAPÍTVÁNY 6722 Szeged, Honvéd tér 5/B, 3-as kapucsengő udvari B. épület, II. emelet 70/ Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap Minden jog fenntartva. SzVE V. Misszió SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár - Fodor Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s - Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Üllés, Felszabadulás u. 42. Tel.: ; Fax: KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS A külterületi szemétszállítás időpontjai: június 14., június 28. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) 10.

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: 36-63 / 561-041 Fax: 36-63 / 561-049 e-mail: szentes.kk@katved.gov.hu Szám: 063/488-2/2013/SZENTES

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján 2013.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2013. március

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 44/2015. (VI. 23.) számú TKt 45/2015. (VI. 23.) számú TKt 46/2015. (VI. 23.) számú

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2014. (II. 12.) számú BKt. határozat 7/2014. (II. 12.) számú Bkt. határozat a

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 8/2014. (II. 12.) sz. ÁKt. határozat 9/2014. (II. 12.) sz. ÁKt. határozat a Szivárvány

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 19/2015. (II.25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 25-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága E l n ö k M E G H Í V Ó

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben