ÓVODAHÍVOGATÓ Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról"

Átírás

1 ÓVODAHÍVOGATÓ Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról

2 ÓVODAHÍVOGATÓ Kedves zuglói szülők! Gyermekük idén kilép az eddig megszokott, szűk családi közösségből, óvodás lesz, aki napjai nagyobb részét a családtól távol tölti majd. Önök dönthetik el, hogy melyik intézmény lesz a következő három évben a gyermek,,második otthona. Meg kell találniuk azt a pedagógiai környezetet, amely a legjobban megfelel elvárásaiknak és gyermekük fejlődésének. Kétgyermekes családapaként tudom, hogy választásuk nagy felelősséggel jár, hiszen minden szülő a legjobbat szeretné biztosítani gyermekének. Ehhez a felelősségteljes döntéshez szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani e kiadvánnyal. A füzetben azokat a tudnivalókat gyűjtöttük össze az Önök számára, amelyekre feltétlenül szükségük lehet a legoptimálisabb óvoda kiválasztásához. Összegeztük az óvodaválasztás lehetséges szempontjait, az óvodaérettség követelményeit és megismerhetik a kerületünkben működő önkormányzati fenntartás nevelési intézményeket is. Zuglóban 24 óvoda működik 28 telephelyen. Az elmúlt években több ízben bővítettük óvodai férőhelyeinket, és intézményeinket lehetőségeinkhez mérten folyamatosan megújítjuk. Zuglóban alapvető nevelési szempont az egészséges életmódra való nevelés, így az óvodákban tornaszobákat alakítunk ki a gyerekek részére. A kiadványban a zuglói, önkormányzati fenntartású óvodák mutatkoznak be. Rövid ismertetőikben tárgyi feltételeikről, helyi sajátosságaikról, nevelési programjaikról, jellegzetességeikről és hagyományaikról is írnak. Örömmel mondhatom, hogy a zuglói óvodákban zajló élet központjában a játék és a családias légkör áll. Számunkra a legfontosabb az, hogy a gyerek jól érezze magát, hogy személyiségének alakulását sokoldalú képességfejlesztéssel segítsék a nevelők, hogy harmonikusan fejlődjön, és komplex élmények érjék. Minden eszközzel azon dolgozunk, hogy a jövőnket jelentő, legfiatalabb generáció minden, a sikeres felnőtté váláshoz szükséges eszközt és lehetőséget megkaphasson. Tisztelt Szülők! Ha további kérdéseik merülnének fel, kérem, forduljanak Budapest Főváros XlV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala Oktatási és Művelődési 0sztályához (tel.: ), vagy a Zuglói Benedek Elek EGYMl és Nevelési Tanácsadó Pedagógiai Szakmai Csoportjához (tel.: /103). Kollégáim örömmel nyújtanak segítséget Önöknek. Mindannyiunk érdeke, hogy a mai óvodások sikeres, boldog és egészséges felnőttek legyenek. Kívánom, hogy gyermekük óvodai évei élményekben és örömökben gazdagon teljen! 2 dr. Papcsák Ferenc Zugló polgármestere

3 E l ő s z ó Az óvoda a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, nevelési rendszerünk szerves része. Az óvodai nevelő munka az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram szellemiségével koherensen, az adott óvoda Helyi Nevelési Programja szerint működik. Célja, hogy elősegítse az óvodába lépéstől az iskolába lépésig a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, és a gyermeki jogokat az egyenlő hozzáféréssel és gondoskodással lehetővé tegye. A nevelés az óvodában családias, derűs légkörben folyik, biztosítva a gyermekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet. Minden intézmény törekvése, hogy a gyermekek a maguk módján, a maguk ütemében és saját képességeik szerint tudjanak kibontakozni, fejlődni. Az óvodának sokféle elvárásnak kell megfelelnie, de kiemelt szerepe az, hogy biztosítsa a gyermek életszükségleteiből fakadó legfőbb tevékenységet, a szabad játékot és a mozgást mint önkéntes tapasztalatot és élményszerzési lehetőséget. Fontos, hogy a gyermekek féltő, óvó, gondoskodó szeretetben, otthonos, nyugodt légkörben, biztonságban tölthessék el mindennapjaikat valamint az óvodába lépés pillanatától kedvező érzelmi hatások érjék őket. Zugló óvodái jól felszereltek. Az óvodapedagógusok a gyermekszereteten túl kiváló pedagógiai, pszichológiai felkészültségükkel, módszertani kultúrájukkal szolgálják a magas színvonalú óvodai nevelést, fejlesztést. Az óvodának felelősségteljes feladata, hogy a családdal együttműködve a fejlődés és neveléslélektani szempontokat figyelembe véve, a nevelési rendszerünk alkalmazásával az iskolába kerülő gyermekek alkalmasak legyenek az új feladatokra. Ügyelve arra, hogy eközben boldog gyermekkorukat megőrizhessék. Az óvodáskor jellemzői, óvodaérettség: Az óvodaérettség nem feltétlenül függ a gyermek életkorától. Hároméves kortól azonban képessé válnak a gyermekek arra, hogy félelem nélkül bizonyos ideig elváljanak szüleiktől. Egyre gyakrabban és szívesebben játszanak más gyerekekkel, képesek lesznek a tartós együttlétre, beilleszkedésre egy gyermekcsoport egészséges szabályok szerint működő rendszerébe. Fokozatosan képesek önmaguk bizonyos fokú ellátására, segítséggel tudnak önállóan étkezni, öltözködni és szükségleteiket megfogalmazzák. Az óvodai felvétel egyik kritériuma azonban a gyermek szobatisztasága. Óvodáskorban uralkodó szerepe van az érzelmeknek, döntően befolyásolja ez a gyermekek cselekedeteit, megnyilvánulásait. Az óvodás gyermek személyiségfejlesztésének legoptimálisabb területe a játék. A játék által ismerkedik a világgal, mert ez a természetes közege: a gyermek ilyenkor vidám, derűs és felszabadult. A játék öröm és élmény számára, a játékhelyzetekben tájékozódik, felméri saját képességeit és lehetőségeit: a másokkal való együttműködés határait és szabadságát. A gyermek mozgásigénye, cselekvési vágya nagy, jellemzővé válik az önállósulási törekvés és a társak iránti igény. Itt jelenik meg és alakul a gyermek éntudata, énképe. A gyermekek életének kulcsszereplője az óvodapedagógus, aki a gyermekek számára mo- 3

4 ÓVODAHÍVOGATÓ dell, egyben a közösség tagja is. Barátságos, igazságos, határozott, szeretetet és melegséget sugárzó jellemvonása objektivitással, felelősséggel és az egyén tiszteletben tartásával, életkori sajátosságainak és képességeinek figyelembevételével párosul. A gyermek számára fontos a felnőtt gondoskodása és olyan feltételek biztosítása, amely elősegíti testi, lelki és szellemi fejlődését. Az óvodaválasztás szempontjai: Az évi Közoktatási Törvény értelmében adott a szabad óvoda-, iskolaválasztás lehetősége. Óvodaválasztásnál azonban célszerű figyelembe venni a lakás és az intézmény földrajzi távolságát, hisz az utazás fáradalmai törékenyebbé teszik a gyermek mindennapjait. Fontos megismerni az óvoda fő célkitűzéseit, nevelési elveit, Helyi Nevelési Programját. Az óvodák csoportszervezéséről is érdemes tájékozódni. A homogén csoportok mellett több óvodában a vegyes életkorú csoportokat is preferálják, ami a felgyorsult szocializációt és a családiasabb légkört sugározzák. Javasoljuk, hogy a szülő a gyermekkel együtt látogasson el az intézményekbe, személyesen győződjenek meg a helyi adottságokról, lehetőségekről és az elvárásokról. Az óvodakezdés: Az óvodába kerülő gyermekek eltérő környezetből családból illetve bölcsődéből érkeznek, és ez nagyban befolyásolja új életük kezdetét. Az erős érzelmi kötődés a szeretett felnőtthöz olyan sajátosság, mely másképp érvényesül a két közegből jövő gyermekeknél. A családból érkező gyermekek nehezebben válnak el a szülőtől, nehezebben fogadják el az új helyzetet, az új felnőttet. A bölcsődéből érkező gyermekek már rutinosan alkalmazkodnak ehhez, ugyanakkor számukra is fontos a fokozatos ismerkedés. A különböző környezetből jövő gyermekek aktivitása is eltérő. A bölcsődei nevelésben a gyermekek szokásrendszere már stabilizálódott, így könnyebben be tudnak illeszkedni az új közösségbe. Hamarabb megértik az óvodapedagógus kéréseit, jobban alkalmazkodnak a napirendhez. A családból érkező gyermekek sem küzdenek hátránnyal az óvodakezdésnél, mert a szeretetteljes, következetes családi nevelés, mely a harmonikus fejlődés alapja, nagyban elősegítheti a beilleszkedést egy új gyermekközösségbe. E kiadvány segítségével kívánjuk, hogy megtalálja minden szülő gyermeke számára a legideálisabb óvodát, ahol vidám, boldog óvodásévek várnak majd az egész családra! Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekben (Rousseau) Nagy Ildikó Mária óvodai szaktanácsadó 4

5 APRÓFALVA ÓVODA 1148 Bp., Bánki Donát park 12/G. Telefon: Fax: Honlap: OM azonosító: Óvodavezető: Moravszki Ágnes Az Aprófalva Óvoda nevelőközössége sokéves tapasztalattal rendelkező és önmagát folyamatosan képző munkatársakból áll. Nevelési célunk a gyermekek személyiségének sokoldalú formálása; érzelmi-, értelmi-, testi-, szociális fejlesztése és az egyéni képességek tudatos kibontakoztatása. Nevelési programunk középpontba állítja a gyermeki tevékenységre épülő nevelést, és ezt az elvet a teljes nevelési folyamaton keresztül kiemelten kezeli. Hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre, ami egyaránt jelenti a testi és lelki egészség megóvását. Feladatunknak tekintjük az iskolai életmódra felkészítésen túl a szélesen értelmezett életfeladatokra való felkészítést a tevékenységeken keresztül. Az egyéni sajátságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével elősegítjük a gyermekek harmonikus fejlődését. Mindezt a gyermekek alapvető életkori tevékenysége ill. tapasztalatszerző eszköze a játék elsődlegességének biztosításával valósítjuk meg. Az óvoda háromemeletes lakóházakkal körülvett parkban helyezkedik el. Egyemeletes épületében 4 csoport működik, lehetőség szerint az azonos korú gyermekek kerülnek egy csoportba. Az udvaron a mozgástér legnagyobb részét fű borítja, az egyes játszóhelyeket rugalmas gumival borított utak kötik össze, a sportpálya burkolata szintén ilyen. Az udvar dús növényzete biztonságot és élményt nyújt a gyermekeknek, ez is elősegíti a környezet szeretetére és védelmére nevelést. Mindez kiváló lehetőséget nyújt a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztésére. A nevelés a környezettel való állandó és szoros kapcsolatban zajlik. Az óvoda berendezését és fejlesztő eszközeit programunk szerint a gyermekek optimális fejlesztésének szem előtt tartásával alakítjuk és fejlesztjük. 5

6 ÓVODAHÍVOGATÓ Sarkadi Kata rajza Segítő szakemberek: logopédus, gyógytestnevelő. Állandó programok: Tanévnyitó kerti mulatság Mikulás ünnepség Farsang Húsvéti készülődés Családi nap Anyák napja Nagycsoportosok búcsúztatása, évzáró Kirándulások (almaszüret, tavaszi természetjárás) évzáró kerti mulatság Gyermeknap. Egyéb programok Zenés és bábelőadások az óvodában. Állatkerti séta. Kulturális intézmények látogatása (kiállítások, előadások). Nagycsoportosok iskolalátogatása (meghívás esetén). Térítéses, délutáni foglalkozások A nagycsoportosok számára lehetőség van Madarász-ovi foglalkozásra. A középső és nagycsoportban az Apró lábak tornája és a Csilingelő zenei fejlesztő foglalkozást választhatják a szülők gyermekeik számára. Valljuk, hogy nevelési célunkat a családdal és többi partnerünkkel közösen kialakított értékrend szerint, az óvodai nevelés szakmai és erkölcsi követelményeit betartva, egymást segítve érhetjük el. Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője, segítője ezért törekszünk az együttműködésre. Az óvoda mindennapi életéről telefonon egyeztetett időpontban az óvodavezető ad tájékoztatást. Nyílt nap: tájékoztató: április 3., továbbá egyéni egyeztetéssel. 6

7 BÓBITA ÓVODA 1147 Bp., Ilosvai u Telefon: Fax: Honlap : OM azonosító: Óvodavezető: Csákváriné Kovács Erzsébet Az intézmény bemutatása Óvodánk Zugló kertvárosában helyezkedik el, csendes, nyugodt környezetben. A nagy épületünk 1931-ben épült: téglafalú sátortetős, kétszintes épület hat csoport számára ben készült el egy különálló épületben egy kétcsoportos óvodarész. A csoportszobák tágasak, parkettásak. Az óvoda könnyen megközelíthető. Az intézmény nevelési célkitűzése: Olyan miliő kialakítása, amelyben a gyermek biztonságban él és személyisége a legsokoldalúbban képes kibontakozni, fejlődni. Ezt biztosítja a gyermekek képességeihez, fejlődési üteméhez igazított komplex személyiségfejlesztés: a viselkedéskultúra megalapozása, a társas kapcsolatok alakítása, a tanulási képességek fejlesztése. Kiemelt nevelési feladataink: A gyermekek cselekvő aktivitására épített tapasztalatszerzés, fejlesztés, tehetséggondozás. Különös hangsúlyt fektetünk a környező világ tevékeny megismerésére, a zenei nevelésre. A kiemelt feladatokat szolgálja saját innovációs tevékenységünk eredményeként létrehozott könyvtárfejlesztő alapprogramunk, mellyel célunk a könyvvel való bánásmód, a könyvben rejlő tanulási lehetőségek felfedeztetése és kihasználása. Napirendünkbe iktatva a nagycsoportosok részére külön zenei fejlesztés (népi körjátékok, mondókák, tánc), vizuális fejlesztés és tehetséggondozás folyik. 7

8 ÓVODAHÍVOGATÓ Csoportszervezési formák: homogén (2 kiscsoport, 1 nagycsoport), részben osztott kis-középső, valamint középső-nagycsoport (2 csoport), osztatlan csoport (3 csoport). Egyéb információk Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: Zeneóvoda, gyermektorna, zenemanók (szülők, kiscsoportos gyerekek közös foglalkozása), nyári táborozás. A nyílt napok időpontjai: április óráig és május óráig. Husztik Júlia rajza Kovács Réka rajza 8

9 CSEPEREDŐ ÓVODA 1148 Bp., Lengyel u. 21. Telefon: Fax: Honlap: OM azonosító: Óvodavezető: Faragó Ivánné Mi, a Cseperedő óvoda dolgozói, fontosnak tartjuk, és büszkék vagyunk rá, hogy gyermekeink örömmel és szívesen járnak intézményünkbe. Vállaljuk, hogy a ránk bízott gyermekek testi és lelki épségét maximális odafigyeléssel és tudásunkkal óvjuk, védjük. Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda családias légkörét megőrizve olyan nevelési módszereket válasszunk, amelyekkel elősegítjük óvodásaink fejlődését. Célunk olyan gyermeki személyiség kialakítása, mely meghatározott keretek között szabad, önálló, elfogadó és segítségadásra képes. Feladatunknak tartjuk az olyan emberi jellem alakítását, mely érdeklődő, kezdeményező, a lehetőségek közül választani képes. Tükrözi a felelősséget vállaló, a másságot elfogadó, szeretetteljes ember személyiségét. Óvodánk sajátos arculatát meghatározza a családias, biztonságérzetet sugárzó, szeretetteljes légkör, a gyermekközpontúság. Itt, Zugló kertvárosában, barátságos családi környezetben, 25 fős, 6 vegyes életkorú csoportban szakképzett óvodapedagógusok fogadják a gyermekeket. A csoportszobák a gyermekek életkori sajátosságának megfelelően, esztétikusan, természetes alapanyagokból készült bútorokkal vannak berendezve, sok fejlesztő játékkal. Játszóudvarunkon füves területen korszerű udvari játékok állnak a gyermekek rendelkezésére. Óvodásaink kiegyensúlyozott életét rugalmas napirenddel biztosítjuk. Fejlődésük alapja a mozgás és a játék: a mozgás a gyermekek legtermészetesebb tevékenysége, a játék pedig megteremti kapcsolatukat a természettel, lehetőséget biztosít az ismeretek alkalmazására. 9

10 ÓVODAHÍVOGATÓ A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így természetes, hogy óvodánkban ez a nevelés legfontosabb eszköze. A gyermeki tanulás is játékba ágyazott. Érdeklődésükre, kíváncsiságukra építve biztosítunk változatos tevékenységeket. Vegyes csoportokban kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni fejlesztést, differenciálást. Gyermekközpontú programunk biztosítja a gyermekekben rejlő képességek fejlesztését. Szükség szerint logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógytornász segíti a gyermekek felzárkóztatását. Óvodásaink érdekes programok közül választhatnak: évszakonként kirándulunk, a nagyobbakat úszni, korcsolyázni visszük. Nyáron a kerület soltvadkerti üdülőjében táborozunk. Mindennapjaikat más programok is színesítik, előadóművészek évente két alkalommal látogatnak el hozzánk. Délután szülői igény szerint tanfolyamokat tartunk az érdeklődőknek (játékos torna, kerámiázás, sakk, stb.). Ezek a szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe. Nyílt nap: április 28., óráig. Horváth Nikolett rajza Kohlnéb Adelin rajza 10

11 CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Bp., Fráter György tér 12. Telefon: Fax: Honlap: OM azonosító: Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Az intézmény bemutatása Óvodánk zöldövezetben, kertes családi házak között helyezkedik el, távolabb a forgalmas főutaktól. Az olykor hosszabb utazásért kárpótolja a gyermekeket az óvoda nyugalma, az egészséges és füstmentes környezet. Az 50 éves, kétszintes barátságos épületben 4 gyermekcsoport működik. Az óvodához nagy alapterületű játszóudvar tartozik, egy füvesített, ősfákkal, bokrokkal benőtt park, mely elegendő teret biztosít a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez. A játszóudvar kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak és játéknak. Számos mozgásfejlesztő játék, kerékpár pálya és játszóházak teszik vonzóvá. Csoportszobáink nagyméretűek, kényelmes teret biztosítanak a sokféle tevékenység megszervezésére, mindegyiknek saját öltözője és mosdóhelyisége van. Tágas és jól felszerelt tornatermünk a gyermekek kedvenc tartózkodási helye, ahol sokféle mozgásfejlesztő eszköz és kellék segíti a szervezett nagymozgást. A Csicsergő Óvoda nevelőtestülete jól képzett, sokéves tapasztalattal rendelkező, igényes, innovatív munkatársakból áll. A csoportok szervezési elvét a közel azonos életkorú gyermekek közössége jellemzi. Megvalósulását azonban befolyásolja az óvodába jelentkező gyermekek életkora, létszáma, illetve az iskolába távozó gyermekek létszáma, ezért osztott, részben osztott és osztatlan csoportok is működnek nálunk. 11

12 ÓVODAHÍVOGATÓ Programunk jellemzői Programunk vezérfonala a környezeti kultúrára, a környezet megismerésére való nevelés. Ez nem más, mint az élő és élettelen, természeti és társadalmi környezetünkkel való harmonikus együttélés. Elsősorban életmód, gondolkodás- és viselkedésmód, szokás- és értékrendszer. Óvodánkban a környezeti nevelés elsősorban a szokásokon, a hétköznap apró történetein keresztül érvényesül. Feladataink megvalósítása szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös tevékenységek gyakorlása. Lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek bekukucskálni az őket körülvevő világ rejtelmeibe, minden érzékükkel megtapasztalni a valóságot. Törődünk környezetünk esztétikájával, rendjével: kertünket, udvarunkat rendben tartjuk, a gyerekekkel együtt gereblyézünk, kertészkedünk, télen hóembert építünk, havat sepregetünk. Az óvoda természetbarát-és környezetbarát szemléletet sugallva segíti a gyerekek erkölcsi tulajdonságainak (önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését, és ezeken keresztül a teljes személyiség fejlesztését. Az egészséges életmód kialakítása során feladatunk a testi-lelki egészség védelme, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása. Együttműködünk a családokkal és speciális szakemberekkel, különös tekintettel a sajátos nevelést igénylő gyermekek érdekében. Segítséget nyújtunk az olykor felkészületlen és tanácstalan szülők számára, megfelelő szakemberek bevonásával. Intézményünk 2011-ben immár másodszorra elnyerte a ZÖLD ÓVODA címet. Családdal való együttműködés formái Az ünnepek szervezésénél nemcsak a hangulatteremtésre fektetünk nagy hangsúlyt, hanem a hagyományőrzésre, a népi kultúra ápolására is. Így a modern világgal ötvözve tovább él a népi kultúra, s a mai gyermekek is megtalálhatják benne a szépséget, örömet és a követendő mintát. 12

13 Török Szófia rajza Hagyományaink, családdal közös rendezvényeink: Szüreti mulatság (szőlőpréselés, mustkészítés, családi vetélkedők, kézművesség, sportversenyek, táncház), Adventi készülődés, Farsang, Anyák napja, a nagycsoportosok búcsúztatása, évzáró program, közös év végi kirándulás a családokkal. Rendszeres a szülők bevonása a csoport életébe, tevékenységeibe. Gyermekeinkkel közösen megünnepeljük a Mikulást, Húsvét ünnepét, mókás programot szervezünk a Gyermeknapon, és felköszöntjük a születésnapjukat ünneplőket. Megemlékezünk nemzeti ünnepünkről, Március 15-éről minden csoportban, az életkori és fejlettségi szintnek megfelelően. Megtartjuk a környezet- és természetvédelem jeles napjait. Szolgáltatásaink: térítés nélkül: nagycsoportosok úszás oktatása, gyógytestnevelés, logopédiai foglalkozás igény és lehetőség szerint részt vehetnek a gyermekek a nagycsoportos ovisok számára szervezett madarászovi-foglalkozásokon, havonta bábelőadásokon és zenés gyermekműsorokon, ovisakk-foglalkozáson, zeneoviban, ovikaratén, szivacslabda foglalkozáson. Óvodánk minőségirányítási programja garanciát vállal arra, hogy a helyi nevelési programjában rögzített értékek jegyében folyamatosan magas színvonalú munkát végez, és ennek megvalósulását mérések segítségével ellenőrzi. Törekszünk arra, hogy a fenntartó elvárásainak, valamint az óvodába járó gyermekek és családjaik igényeinek megfeleljünk. Az érdeklődő családokat szeretettel várjuk április 25-én (szerda) délelőtt óráig. 13

14 ÓVODAHÍVOGATÓ HERMINKA ÓVODA 1143 Bp., Ida utca 6. Tagóvoda: 1145 Bp., Erzsébet királyné útja 17. Telefon: (székhely) (tagóvoda) Fax: (székhely) (tagóvoda) Honlap: OM azonosító: Óvodavezető: Berek Sándorné A Herminka Óvoda közös vezetés alatt két épületben működő intézmény. Óvodáink Zugló zöldövezetében, a Városliget szélén helyezkednek el. Városias illetve villanegyedek által körülvett, jól megközelíthető, központi fekvésű körzetben működnek. Ezt a lehetőséget kihasználva gazdag, tapasztalatszerző programokat, kirándulásokat szervezünk óvodásainknak (múzeumok, Állatkert, bábszínház, Városliget, Margitsziget, Gellérthegy, stb.). Az IDA UTCA. 6. szám alatt működő óvoda egy több mint 100 éves, műemlék jellegű oktatási komplexum része. Öt (osztott) csoporttal működik. Egyik csoportunk, a továbbmaradó nagycsoport hat-hét éves gyermekek fejlesztésére szerveződött. Az ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 17. szám alatt működő óvoda önálló villaépületben található, melyet nagy területű udvar ölel körbe. Az óvodában három (osztott) csoport működik. 14

15 Nevelési céljaink: A családi nevelést kiegészítve éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése. Érzelmi biztonságot nyújtó, családias, szeretetteljes légkörben a gyermeki személyiség kibontakoztatása az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Az anyanyelvi műveltség megalapozása a játékon és a mesén keresztül. A sikeres iskolai élet megkezdéséhez szükséges testi, lelki, szociális érettség kialakítása. Az óvoda sajátos arculatának kialakítása már több, mint egy évtizedes múltra tekint vissza. A két épület eltérő adottsága ellenére egységes szakmai kép kialakítására törekszünk. A pedagógiai munka a Helyi Nevelési Programban megfogalmazott elvek alapján folyik mindkét óvodában. A Helyi Nevelési Programot a saját nevelési gyakorlat tapasztalatai alapján az óvoda pedagógusai írták. Nevelőmunkánkat meghatározza a családias jelleg. Programunkban kiemelt nevelési területek: anyanyelvi nevelés, irodalmi nevelés, zenei nevelés. A gyermekirodalomnak kiemelkedő szerepe van az anyanyelvi nevelésben. A mesék, versek, mondókák hajlékony nyelvével, erejével, a találó nyelvi fordulatokkal, finom árnyalatokkal, ízes kifejezésekkel, s a szépen formált mondatokkal éreztetjük meg anyanyelvünk gazdagságát, ötletességét, szépségét. A gyermekek személyiségének fejlesztése a mesék, a versek, mondókák változatos és gazdag világával érhető el. Általuk a lelki nyitottság átmenthető a felnőtt korba. A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó, művészi gyermekirodalmi alkotásokkal éreztetjük meg a költészet, a széppróza érzelmi telítettségét, gazdagító erejét. Óvodánk sajátos programja a nyitott csoportok, melynek lényege, hogy átjárhatóvá tesszük a különböző csoportok közti programokat, melyben általában irodalmi, zenei és kézműves programok közül lehet választani. A gyermekek érdeklődésük, hangulatuk, érzelmi beállítottságuk alapján szabadon választhatnak a felkínált lehetőségek közül. Sajátos zenei nevelésnek gondoljuk az élő zenével, a hangszerekkel való ismerkedést, e téma köré csoportosítani az óvodai életet, a gyermekek és a felnőttek mindennapjait. A népi játékok mellett a mozgáskultúra alapjainak megismertetése is fontos számunkra. Hagyomány óvodánk életében a középső és a nagycsoportosoknak szervezett táncház. A gyermekek nemcsak táncot tanulnak, hanem 15

16 ÓVODAHÍVOGATÓ folyamatosan ismerkednek az élő zenével, a népi hangszerekkel, ismereteket szerezhetnek a különböző népszokásokról. Farsang környékén a Kolompos együttest hívjuk meg egy délelőtti mulatságra. Már bevált szokás óvodánkban, hogy a zenész, illetve zenélni tudó szülőket felkérjük házi muzsikálásra. Ünnepélyeken, nyitott csoportok zenei programjain aktív közreműködők. A szülők egyetértésével 2007-ben csatlakoztunk a Madártani Intézet által szervezett Madarász ovi programhoz. Hagyomány óvodánkban az őszi almaszüret, az egésznapos mogyoróhegyi kirándulás, továbbá a Föld napján a gyermekekkel, a szülők segítségével virág ültetése a kertben, ezzel is szépítve óvodánk környezetét. A hétvégi, szülőkkel, testvérekkel szervezett őszi és tavaszi kirándulások is segítik a gyermekeket a természetben való tájékozódásban, a természet megszerettetésében és megóvásában. Emellett erősödik az óvoda és a család közti kapcsolat. A szülők ezáltal is jobban megismerik nevelési elveinket, pedagógiai célunkat. Az eredményes óvodai nevelés záloga a szülőkkel való jó kapcsolatunk. A családi neveléssel együtt, azt kiegészítve tudjuk a gyermekek eredményes fejlődését biztosítani. Fontos számunkra, hogy az óvodáinkba járó gyermekek nevelése, fejlesztése, gondozása a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg. Nyílt napok, részletes tájékoztatás a szülők részére: Ida óvodában: április 19-én órakor, Erzsébet óvodában: április 24-én órakor. Halász Lili Anna rajza 16

17 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1141 Bp., Egressy út 182. Telefon: Fax: Honlap: OM azonosító: Óvodavezető: Görög Anikó Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot. Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát. Ha terved egy életre szól, embert nevelj! Zugló kertvárosi részében található óvodánk nyolc csoporttal működik. Csoportjaink átlaglétszáma 25 fő. Törekszünk a homogén (azonos életkorú) csoportok kialakítására. Minőségirányítási rendszerünk a partnerközpontú működésen alapul, ezért fontosnak tartjuk a családokkal való jó kapcsolat megteremtését és fenntartását. Közös programjaink: családi kirándulás, barkács délután, szülői bál, egészségnap, családi sportnap Óvodánk egyéni arculatát a nevelőtestület egységes szemlélete, valamint az itt tevékenykedő emberek azonos szándéka adja. Legfontosabb célkitűzéseink: Holisztikus természetkép kialakítása a gyermekekben az óvodáskor végére, az élő és élettelen természet szeretetének és megóvásának elsajátíttatása Elfogadás, tisztelet, megbecsülés A családokkal való együttműködés, partnerkapcsolat kialakítása Egészséges életmód szokásainak, szabályainak rögzítése, igénnyé fejlesztése Egyéni képességek kibontakoztatása Programunk vezérfonala a környezeti kultúrára és az egészséges életmódra nevelés. Elsősorban életmód, gondolkodás- és viselkedésmód, szokás- és 17

18 ÓVODAHÍVOGATÓ értékrendszer kialakítására törekszünk. Legfontosabb az értékek formálása. Legelső feladatunk az érzelmi nyitás a környezet felé. Ennek megvalósítása sokoldalú tapasztalatszerzéssel párosul. Az a dolgunk, hogy gyermekeink figyelmét minden nevelési területen a környezet felé irányítsuk. Növény- és állatfajok tisztelete, megbecsülése, a szülőföld, a lakóhely és az ehhez kapcsolódó személyek megismerése, szeretete vezet el a környezettel való pozitív viszony kialakításához. Óvodánk 2010-ben elnyerte a Zöld óvoda címet, melynek megfelelően közvetítjük mind a gyermekek, mind a szülők felé a környezettudatos viselkedést. Zöld programok: Alma-és szőlőszüret ÖKO- Pannon program Madarász program Madárbarát program Állatkert látogatás- ZOO pedagógia Egészség- és családi sportnap Ovi-zsaru program Tudománycseppek program. Pedagógiai hitvallásunk: A gyermeki jogok, gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a gyermekekkel való szüntelen, fejlesztő, erőszakmentes törődés. Az eltérő fejlődési ütemek figyelembevételével törekszünk az egyéni fejlődés biztosítására. Bevezetésre került a logopédiai- és mozgásfejlesztő modul. Közös élmények szervezésével, erősítésével alakítjuk ki és fejlesztjük az iskolai életmód elfogadásához szükséges képességeket. A helyi óvodai programunkban megfogalmazottak szerint gyermekeink számára az alábbi foglalkozásokat biztosítjuk, melyek ingyenesek: Ayres terápia, Logopédia, Vízhez szoktatás, Prevenciós gyógytestnevelés Egyéb szolgáltatások: A gyermekek érdekeit figyelembe véve a szülői igényeknek megfelelően játékos angol, foci, néptánc, korcsolya stb. 18

19 Benke Flóra, Simon Dávid közös rajza Giedl Réka rajza A nyári szünidőben Erdei óvodát szervezünk fakultatív jelleggel. Óvodánk hagyományos programjai: Rendszeres kirándulások, Hétszínvirág nap, Márton napi lámpás felvonulás, Egészségnap, Adventi készülődés a családokkal közösen, Farsang, megemlékezés a környezeti jeles napokról, Gyermeknap, sportnapok családi sportnap, gyermekszínházi- és bábelőadások szervezése az óvodában óta működő Zugló Kertváros Óvodáskorú Gyermekeiért Alapítványunk az eszközök megteremtésével folyamatosan segíti a magas színvonalú pedagógiai munkát. Szülői tájékoztató időpontja: április 17-én 16 órától. Nyílt nap időpontja: április 18-án ig. 19

20 ÓVODAHÍVOGATÓ JÁTÉKSZÍN ÓVODA 1144 Bp., Tipegő u Telefon Fax: Honlap: OM azonosító: Óvodavezető: Molnárné Bánky Nóra Óvodánk zuglói, lakótelepi környezetben helyezkedik el, mely nem érintkezik forgalmas útvonalakkal. Nagy udvarunkon KRESZ pálya (kerékpárokkal), sok játék és a gyermekek által művelhető telekrész is található. Az épület emeletén lévő jól felszerelt csoportszobák esztétikus, harmonikus környezetet biztosítanak a gyermekek számára. Óvodánkban 6 gyermekcsoport működik: 5 azonos életkorú csoport, 1 pedig vegyes életkorú csoport. A 2012/13-as nevelési évben kb. 60 kiscsoportos gyermeket vár óvodánkba nevelő közösségünk ben bevezetett nevelési programunkban fő célul tűztük ki, hogy a tőlünk iskolába menő gyermekek életkoruknak és egyéni adottságaiknak megfelelő, az iskola és a család által elvárható is- Benkó Judit rajza 20

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

APRÓFALVA ÓVODA BÓBITA ÓVODA CSEPEREDŐ ÓVODA

APRÓFALVA ÓVODA BÓBITA ÓVODA CSEPEREDŐ ÓVODA APRÓFALVA ÓVODA Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 681096 Székhely: 1148 Budapest, Bánki D. park 12/G. Adószám: 16926721-2-42 Közoktatási OM azonosító: 034542 Vezető: Kuzma Orsolya Kinevezés kezdete: 2014.08.01.

Részletesebben

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Kedves Szülők! Az óvodába lépés fontos esemény a család számára. Érthető, hogy izgalommal telnek ezek az első napok, hetek, amikor a kisgyermek először válik

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Dunaújvárosi Óvoda nevelőtestülete Dunaújváros, Pajtás u. 2. Hatályos: 2013. szeptember 1. 2013. 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETÉS... 3 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Ősszel a táj piros, sárga

Ősszel a táj piros, sárga A tervezés időszaka: 2016. 09. 01. - 11. 30. Ősszel a táj piros, sárga Jeles nap, ünnep, Munkatársi értekezlet A pedagógiai év első félév programjai, felelősök hozzárendelése. Szeptember 07. Együttes (felnőtt).

Részletesebben

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre 1. Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda címe: 1082 Budapest, Baross u. 111/b., /Baross u. 91-93./ telefon: 334-3920, 333-5592, fax: 323-1295 e-mail: gyerekvirag.ovoda@gmail.com honlap: www.gyerek-viragovoda.hu

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda. A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda bemutatása

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda. A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda bemutatása Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Címe: 8900 Zalaegerszeg, Űrhajós utca 2. Elérhetősége: Tel./fax: 92/598-725; 596-726 Óvodavezető: Békefiné Bertók Andrea Óvodavezető-helyettes: Goldfinger Zoltánné, Szabados

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Közzétételi lista okt. 1.

Közzétételi lista okt. 1. Közzétételi lista 2016. okt. 1. A közfeladatot ellátó szerv; köznevelés: Óvoda Az óvoda neve: Ballószögi Csillagszem Óvoda OM: 202260 Címe: 6035 Ballószög, Zrínyi u.2. Telefon: 76/427-430 E-mail: ovoda@balloszog.hu

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben