ÓVODAHÍVOGATÓ Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról"

Átírás

1 ÓVODAHÍVOGATÓ Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról

2 ÓVODAHÍVOGATÓ Kedves zuglói szülők! Gyermekük idén kilép az eddig megszokott, szűk családi közösségből, óvodás lesz, aki napjai nagyobb részét a családtól távol tölti majd. Önök dönthetik el, hogy melyik intézmény lesz a következő három évben a gyermek,,második otthona. Meg kell találniuk azt a pedagógiai környezetet, amely a legjobban megfelel elvárásaiknak és gyermekük fejlődésének. Kétgyermekes családapaként tudom, hogy választásuk nagy felelősséggel jár, hiszen minden szülő a legjobbat szeretné biztosítani gyermekének. Ehhez a felelősségteljes döntéshez szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani e kiadvánnyal. A füzetben azokat a tudnivalókat gyűjtöttük össze az Önök számára, amelyekre feltétlenül szükségük lehet a legoptimálisabb óvoda kiválasztásához. Összegeztük az óvodaválasztás lehetséges szempontjait, az óvodaérettség követelményeit és megismerhetik a kerületünkben működő önkormányzati fenntartás nevelési intézményeket is. Zuglóban 24 óvoda működik 28 telephelyen. Az elmúlt években több ízben bővítettük óvodai férőhelyeinket, és intézményeinket lehetőségeinkhez mérten folyamatosan megújítjuk. Zuglóban alapvető nevelési szempont az egészséges életmódra való nevelés, így az óvodákban tornaszobákat alakítunk ki a gyerekek részére. A kiadványban a zuglói, önkormányzati fenntartású óvodák mutatkoznak be. Rövid ismertetőikben tárgyi feltételeikről, helyi sajátosságaikról, nevelési programjaikról, jellegzetességeikről és hagyományaikról is írnak. Örömmel mondhatom, hogy a zuglói óvodákban zajló élet központjában a játék és a családias légkör áll. Számunkra a legfontosabb az, hogy a gyerek jól érezze magát, hogy személyiségének alakulását sokoldalú képességfejlesztéssel segítsék a nevelők, hogy harmonikusan fejlődjön, és komplex élmények érjék. Minden eszközzel azon dolgozunk, hogy a jövőnket jelentő, legfiatalabb generáció minden, a sikeres felnőtté váláshoz szükséges eszközt és lehetőséget megkaphasson. Tisztelt Szülők! Ha további kérdéseik merülnének fel, kérem, forduljanak Budapest Főváros XlV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala Oktatási és Művelődési 0sztályához (tel.: ), vagy a Zuglói Benedek Elek EGYMl és Nevelési Tanácsadó Pedagógiai Szakmai Csoportjához (tel.: /103). Kollégáim örömmel nyújtanak segítséget Önöknek. Mindannyiunk érdeke, hogy a mai óvodások sikeres, boldog és egészséges felnőttek legyenek. Kívánom, hogy gyermekük óvodai évei élményekben és örömökben gazdagon teljen! 2 dr. Papcsák Ferenc Zugló polgármestere

3 E l ő s z ó Az óvoda a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, nevelési rendszerünk szerves része. Az óvodai nevelő munka az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram szellemiségével koherensen, az adott óvoda Helyi Nevelési Programja szerint működik. Célja, hogy elősegítse az óvodába lépéstől az iskolába lépésig a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, és a gyermeki jogokat az egyenlő hozzáféréssel és gondoskodással lehetővé tegye. A nevelés az óvodában családias, derűs légkörben folyik, biztosítva a gyermekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet. Minden intézmény törekvése, hogy a gyermekek a maguk módján, a maguk ütemében és saját képességeik szerint tudjanak kibontakozni, fejlődni. Az óvodának sokféle elvárásnak kell megfelelnie, de kiemelt szerepe az, hogy biztosítsa a gyermek életszükségleteiből fakadó legfőbb tevékenységet, a szabad játékot és a mozgást mint önkéntes tapasztalatot és élményszerzési lehetőséget. Fontos, hogy a gyermekek féltő, óvó, gondoskodó szeretetben, otthonos, nyugodt légkörben, biztonságban tölthessék el mindennapjaikat valamint az óvodába lépés pillanatától kedvező érzelmi hatások érjék őket. Zugló óvodái jól felszereltek. Az óvodapedagógusok a gyermekszereteten túl kiváló pedagógiai, pszichológiai felkészültségükkel, módszertani kultúrájukkal szolgálják a magas színvonalú óvodai nevelést, fejlesztést. Az óvodának felelősségteljes feladata, hogy a családdal együttműködve a fejlődés és neveléslélektani szempontokat figyelembe véve, a nevelési rendszerünk alkalmazásával az iskolába kerülő gyermekek alkalmasak legyenek az új feladatokra. Ügyelve arra, hogy eközben boldog gyermekkorukat megőrizhessék. Az óvodáskor jellemzői, óvodaérettség: Az óvodaérettség nem feltétlenül függ a gyermek életkorától. Hároméves kortól azonban képessé válnak a gyermekek arra, hogy félelem nélkül bizonyos ideig elváljanak szüleiktől. Egyre gyakrabban és szívesebben játszanak más gyerekekkel, képesek lesznek a tartós együttlétre, beilleszkedésre egy gyermekcsoport egészséges szabályok szerint működő rendszerébe. Fokozatosan képesek önmaguk bizonyos fokú ellátására, segítséggel tudnak önállóan étkezni, öltözködni és szükségleteiket megfogalmazzák. Az óvodai felvétel egyik kritériuma azonban a gyermek szobatisztasága. Óvodáskorban uralkodó szerepe van az érzelmeknek, döntően befolyásolja ez a gyermekek cselekedeteit, megnyilvánulásait. Az óvodás gyermek személyiségfejlesztésének legoptimálisabb területe a játék. A játék által ismerkedik a világgal, mert ez a természetes közege: a gyermek ilyenkor vidám, derűs és felszabadult. A játék öröm és élmény számára, a játékhelyzetekben tájékozódik, felméri saját képességeit és lehetőségeit: a másokkal való együttműködés határait és szabadságát. A gyermek mozgásigénye, cselekvési vágya nagy, jellemzővé válik az önállósulási törekvés és a társak iránti igény. Itt jelenik meg és alakul a gyermek éntudata, énképe. A gyermekek életének kulcsszereplője az óvodapedagógus, aki a gyermekek számára mo- 3

4 ÓVODAHÍVOGATÓ dell, egyben a közösség tagja is. Barátságos, igazságos, határozott, szeretetet és melegséget sugárzó jellemvonása objektivitással, felelősséggel és az egyén tiszteletben tartásával, életkori sajátosságainak és képességeinek figyelembevételével párosul. A gyermek számára fontos a felnőtt gondoskodása és olyan feltételek biztosítása, amely elősegíti testi, lelki és szellemi fejlődését. Az óvodaválasztás szempontjai: Az évi Közoktatási Törvény értelmében adott a szabad óvoda-, iskolaválasztás lehetősége. Óvodaválasztásnál azonban célszerű figyelembe venni a lakás és az intézmény földrajzi távolságát, hisz az utazás fáradalmai törékenyebbé teszik a gyermek mindennapjait. Fontos megismerni az óvoda fő célkitűzéseit, nevelési elveit, Helyi Nevelési Programját. Az óvodák csoportszervezéséről is érdemes tájékozódni. A homogén csoportok mellett több óvodában a vegyes életkorú csoportokat is preferálják, ami a felgyorsult szocializációt és a családiasabb légkört sugározzák. Javasoljuk, hogy a szülő a gyermekkel együtt látogasson el az intézményekbe, személyesen győződjenek meg a helyi adottságokról, lehetőségekről és az elvárásokról. Az óvodakezdés: Az óvodába kerülő gyermekek eltérő környezetből családból illetve bölcsődéből érkeznek, és ez nagyban befolyásolja új életük kezdetét. Az erős érzelmi kötődés a szeretett felnőtthöz olyan sajátosság, mely másképp érvényesül a két közegből jövő gyermekeknél. A családból érkező gyermekek nehezebben válnak el a szülőtől, nehezebben fogadják el az új helyzetet, az új felnőttet. A bölcsődéből érkező gyermekek már rutinosan alkalmazkodnak ehhez, ugyanakkor számukra is fontos a fokozatos ismerkedés. A különböző környezetből jövő gyermekek aktivitása is eltérő. A bölcsődei nevelésben a gyermekek szokásrendszere már stabilizálódott, így könnyebben be tudnak illeszkedni az új közösségbe. Hamarabb megértik az óvodapedagógus kéréseit, jobban alkalmazkodnak a napirendhez. A családból érkező gyermekek sem küzdenek hátránnyal az óvodakezdésnél, mert a szeretetteljes, következetes családi nevelés, mely a harmonikus fejlődés alapja, nagyban elősegítheti a beilleszkedést egy új gyermekközösségbe. E kiadvány segítségével kívánjuk, hogy megtalálja minden szülő gyermeke számára a legideálisabb óvodát, ahol vidám, boldog óvodásévek várnak majd az egész családra! Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekben (Rousseau) Nagy Ildikó Mária óvodai szaktanácsadó 4

5 APRÓFALVA ÓVODA 1148 Bp., Bánki Donát park 12/G. Telefon: Fax: Honlap: OM azonosító: Óvodavezető: Moravszki Ágnes Az Aprófalva Óvoda nevelőközössége sokéves tapasztalattal rendelkező és önmagát folyamatosan képző munkatársakból áll. Nevelési célunk a gyermekek személyiségének sokoldalú formálása; érzelmi-, értelmi-, testi-, szociális fejlesztése és az egyéni képességek tudatos kibontakoztatása. Nevelési programunk középpontba állítja a gyermeki tevékenységre épülő nevelést, és ezt az elvet a teljes nevelési folyamaton keresztül kiemelten kezeli. Hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre, ami egyaránt jelenti a testi és lelki egészség megóvását. Feladatunknak tekintjük az iskolai életmódra felkészítésen túl a szélesen értelmezett életfeladatokra való felkészítést a tevékenységeken keresztül. Az egyéni sajátságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével elősegítjük a gyermekek harmonikus fejlődését. Mindezt a gyermekek alapvető életkori tevékenysége ill. tapasztalatszerző eszköze a játék elsődlegességének biztosításával valósítjuk meg. Az óvoda háromemeletes lakóházakkal körülvett parkban helyezkedik el. Egyemeletes épületében 4 csoport működik, lehetőség szerint az azonos korú gyermekek kerülnek egy csoportba. Az udvaron a mozgástér legnagyobb részét fű borítja, az egyes játszóhelyeket rugalmas gumival borított utak kötik össze, a sportpálya burkolata szintén ilyen. Az udvar dús növényzete biztonságot és élményt nyújt a gyermekeknek, ez is elősegíti a környezet szeretetére és védelmére nevelést. Mindez kiváló lehetőséget nyújt a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztésére. A nevelés a környezettel való állandó és szoros kapcsolatban zajlik. Az óvoda berendezését és fejlesztő eszközeit programunk szerint a gyermekek optimális fejlesztésének szem előtt tartásával alakítjuk és fejlesztjük. 5

6 ÓVODAHÍVOGATÓ Sarkadi Kata rajza Segítő szakemberek: logopédus, gyógytestnevelő. Állandó programok: Tanévnyitó kerti mulatság Mikulás ünnepség Farsang Húsvéti készülődés Családi nap Anyák napja Nagycsoportosok búcsúztatása, évzáró Kirándulások (almaszüret, tavaszi természetjárás) évzáró kerti mulatság Gyermeknap. Egyéb programok Zenés és bábelőadások az óvodában. Állatkerti séta. Kulturális intézmények látogatása (kiállítások, előadások). Nagycsoportosok iskolalátogatása (meghívás esetén). Térítéses, délutáni foglalkozások A nagycsoportosok számára lehetőség van Madarász-ovi foglalkozásra. A középső és nagycsoportban az Apró lábak tornája és a Csilingelő zenei fejlesztő foglalkozást választhatják a szülők gyermekeik számára. Valljuk, hogy nevelési célunkat a családdal és többi partnerünkkel közösen kialakított értékrend szerint, az óvodai nevelés szakmai és erkölcsi követelményeit betartva, egymást segítve érhetjük el. Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője, segítője ezért törekszünk az együttműködésre. Az óvoda mindennapi életéről telefonon egyeztetett időpontban az óvodavezető ad tájékoztatást. Nyílt nap: tájékoztató: április 3., továbbá egyéni egyeztetéssel. 6

7 BÓBITA ÓVODA 1147 Bp., Ilosvai u Telefon: Fax: Honlap : OM azonosító: Óvodavezető: Csákváriné Kovács Erzsébet Az intézmény bemutatása Óvodánk Zugló kertvárosában helyezkedik el, csendes, nyugodt környezetben. A nagy épületünk 1931-ben épült: téglafalú sátortetős, kétszintes épület hat csoport számára ben készült el egy különálló épületben egy kétcsoportos óvodarész. A csoportszobák tágasak, parkettásak. Az óvoda könnyen megközelíthető. Az intézmény nevelési célkitűzése: Olyan miliő kialakítása, amelyben a gyermek biztonságban él és személyisége a legsokoldalúbban képes kibontakozni, fejlődni. Ezt biztosítja a gyermekek képességeihez, fejlődési üteméhez igazított komplex személyiségfejlesztés: a viselkedéskultúra megalapozása, a társas kapcsolatok alakítása, a tanulási képességek fejlesztése. Kiemelt nevelési feladataink: A gyermekek cselekvő aktivitására épített tapasztalatszerzés, fejlesztés, tehetséggondozás. Különös hangsúlyt fektetünk a környező világ tevékeny megismerésére, a zenei nevelésre. A kiemelt feladatokat szolgálja saját innovációs tevékenységünk eredményeként létrehozott könyvtárfejlesztő alapprogramunk, mellyel célunk a könyvvel való bánásmód, a könyvben rejlő tanulási lehetőségek felfedeztetése és kihasználása. Napirendünkbe iktatva a nagycsoportosok részére külön zenei fejlesztés (népi körjátékok, mondókák, tánc), vizuális fejlesztés és tehetséggondozás folyik. 7

8 ÓVODAHÍVOGATÓ Csoportszervezési formák: homogén (2 kiscsoport, 1 nagycsoport), részben osztott kis-középső, valamint középső-nagycsoport (2 csoport), osztatlan csoport (3 csoport). Egyéb információk Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: Zeneóvoda, gyermektorna, zenemanók (szülők, kiscsoportos gyerekek közös foglalkozása), nyári táborozás. A nyílt napok időpontjai: április óráig és május óráig. Husztik Júlia rajza Kovács Réka rajza 8

9 CSEPEREDŐ ÓVODA 1148 Bp., Lengyel u. 21. Telefon: Fax: Honlap: OM azonosító: Óvodavezető: Faragó Ivánné Mi, a Cseperedő óvoda dolgozói, fontosnak tartjuk, és büszkék vagyunk rá, hogy gyermekeink örömmel és szívesen járnak intézményünkbe. Vállaljuk, hogy a ránk bízott gyermekek testi és lelki épségét maximális odafigyeléssel és tudásunkkal óvjuk, védjük. Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda családias légkörét megőrizve olyan nevelési módszereket válasszunk, amelyekkel elősegítjük óvodásaink fejlődését. Célunk olyan gyermeki személyiség kialakítása, mely meghatározott keretek között szabad, önálló, elfogadó és segítségadásra képes. Feladatunknak tartjuk az olyan emberi jellem alakítását, mely érdeklődő, kezdeményező, a lehetőségek közül választani képes. Tükrözi a felelősséget vállaló, a másságot elfogadó, szeretetteljes ember személyiségét. Óvodánk sajátos arculatát meghatározza a családias, biztonságérzetet sugárzó, szeretetteljes légkör, a gyermekközpontúság. Itt, Zugló kertvárosában, barátságos családi környezetben, 25 fős, 6 vegyes életkorú csoportban szakképzett óvodapedagógusok fogadják a gyermekeket. A csoportszobák a gyermekek életkori sajátosságának megfelelően, esztétikusan, természetes alapanyagokból készült bútorokkal vannak berendezve, sok fejlesztő játékkal. Játszóudvarunkon füves területen korszerű udvari játékok állnak a gyermekek rendelkezésére. Óvodásaink kiegyensúlyozott életét rugalmas napirenddel biztosítjuk. Fejlődésük alapja a mozgás és a játék: a mozgás a gyermekek legtermészetesebb tevékenysége, a játék pedig megteremti kapcsolatukat a természettel, lehetőséget biztosít az ismeretek alkalmazására. 9

10 ÓVODAHÍVOGATÓ A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így természetes, hogy óvodánkban ez a nevelés legfontosabb eszköze. A gyermeki tanulás is játékba ágyazott. Érdeklődésükre, kíváncsiságukra építve biztosítunk változatos tevékenységeket. Vegyes csoportokban kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni fejlesztést, differenciálást. Gyermekközpontú programunk biztosítja a gyermekekben rejlő képességek fejlesztését. Szükség szerint logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógytornász segíti a gyermekek felzárkóztatását. Óvodásaink érdekes programok közül választhatnak: évszakonként kirándulunk, a nagyobbakat úszni, korcsolyázni visszük. Nyáron a kerület soltvadkerti üdülőjében táborozunk. Mindennapjaikat más programok is színesítik, előadóművészek évente két alkalommal látogatnak el hozzánk. Délután szülői igény szerint tanfolyamokat tartunk az érdeklődőknek (játékos torna, kerámiázás, sakk, stb.). Ezek a szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe. Nyílt nap: április 28., óráig. Horváth Nikolett rajza Kohlnéb Adelin rajza 10

11 CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Bp., Fráter György tér 12. Telefon: Fax: Honlap: OM azonosító: Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Az intézmény bemutatása Óvodánk zöldövezetben, kertes családi házak között helyezkedik el, távolabb a forgalmas főutaktól. Az olykor hosszabb utazásért kárpótolja a gyermekeket az óvoda nyugalma, az egészséges és füstmentes környezet. Az 50 éves, kétszintes barátságos épületben 4 gyermekcsoport működik. Az óvodához nagy alapterületű játszóudvar tartozik, egy füvesített, ősfákkal, bokrokkal benőtt park, mely elegendő teret biztosít a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez. A játszóudvar kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak és játéknak. Számos mozgásfejlesztő játék, kerékpár pálya és játszóházak teszik vonzóvá. Csoportszobáink nagyméretűek, kényelmes teret biztosítanak a sokféle tevékenység megszervezésére, mindegyiknek saját öltözője és mosdóhelyisége van. Tágas és jól felszerelt tornatermünk a gyermekek kedvenc tartózkodási helye, ahol sokféle mozgásfejlesztő eszköz és kellék segíti a szervezett nagymozgást. A Csicsergő Óvoda nevelőtestülete jól képzett, sokéves tapasztalattal rendelkező, igényes, innovatív munkatársakból áll. A csoportok szervezési elvét a közel azonos életkorú gyermekek közössége jellemzi. Megvalósulását azonban befolyásolja az óvodába jelentkező gyermekek életkora, létszáma, illetve az iskolába távozó gyermekek létszáma, ezért osztott, részben osztott és osztatlan csoportok is működnek nálunk. 11

12 ÓVODAHÍVOGATÓ Programunk jellemzői Programunk vezérfonala a környezeti kultúrára, a környezet megismerésére való nevelés. Ez nem más, mint az élő és élettelen, természeti és társadalmi környezetünkkel való harmonikus együttélés. Elsősorban életmód, gondolkodás- és viselkedésmód, szokás- és értékrendszer. Óvodánkban a környezeti nevelés elsősorban a szokásokon, a hétköznap apró történetein keresztül érvényesül. Feladataink megvalósítása szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös tevékenységek gyakorlása. Lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek bekukucskálni az őket körülvevő világ rejtelmeibe, minden érzékükkel megtapasztalni a valóságot. Törődünk környezetünk esztétikájával, rendjével: kertünket, udvarunkat rendben tartjuk, a gyerekekkel együtt gereblyézünk, kertészkedünk, télen hóembert építünk, havat sepregetünk. Az óvoda természetbarát-és környezetbarát szemléletet sugallva segíti a gyerekek erkölcsi tulajdonságainak (önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését, és ezeken keresztül a teljes személyiség fejlesztését. Az egészséges életmód kialakítása során feladatunk a testi-lelki egészség védelme, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása. Együttműködünk a családokkal és speciális szakemberekkel, különös tekintettel a sajátos nevelést igénylő gyermekek érdekében. Segítséget nyújtunk az olykor felkészületlen és tanácstalan szülők számára, megfelelő szakemberek bevonásával. Intézményünk 2011-ben immár másodszorra elnyerte a ZÖLD ÓVODA címet. Családdal való együttműködés formái Az ünnepek szervezésénél nemcsak a hangulatteremtésre fektetünk nagy hangsúlyt, hanem a hagyományőrzésre, a népi kultúra ápolására is. Így a modern világgal ötvözve tovább él a népi kultúra, s a mai gyermekek is megtalálhatják benne a szépséget, örömet és a követendő mintát. 12

13 Török Szófia rajza Hagyományaink, családdal közös rendezvényeink: Szüreti mulatság (szőlőpréselés, mustkészítés, családi vetélkedők, kézművesség, sportversenyek, táncház), Adventi készülődés, Farsang, Anyák napja, a nagycsoportosok búcsúztatása, évzáró program, közös év végi kirándulás a családokkal. Rendszeres a szülők bevonása a csoport életébe, tevékenységeibe. Gyermekeinkkel közösen megünnepeljük a Mikulást, Húsvét ünnepét, mókás programot szervezünk a Gyermeknapon, és felköszöntjük a születésnapjukat ünneplőket. Megemlékezünk nemzeti ünnepünkről, Március 15-éről minden csoportban, az életkori és fejlettségi szintnek megfelelően. Megtartjuk a környezet- és természetvédelem jeles napjait. Szolgáltatásaink: térítés nélkül: nagycsoportosok úszás oktatása, gyógytestnevelés, logopédiai foglalkozás igény és lehetőség szerint részt vehetnek a gyermekek a nagycsoportos ovisok számára szervezett madarászovi-foglalkozásokon, havonta bábelőadásokon és zenés gyermekműsorokon, ovisakk-foglalkozáson, zeneoviban, ovikaratén, szivacslabda foglalkozáson. Óvodánk minőségirányítási programja garanciát vállal arra, hogy a helyi nevelési programjában rögzített értékek jegyében folyamatosan magas színvonalú munkát végez, és ennek megvalósulását mérések segítségével ellenőrzi. Törekszünk arra, hogy a fenntartó elvárásainak, valamint az óvodába járó gyermekek és családjaik igényeinek megfeleljünk. Az érdeklődő családokat szeretettel várjuk április 25-én (szerda) délelőtt óráig. 13

14 ÓVODAHÍVOGATÓ HERMINKA ÓVODA 1143 Bp., Ida utca 6. Tagóvoda: 1145 Bp., Erzsébet királyné útja 17. Telefon: (székhely) (tagóvoda) Fax: (székhely) (tagóvoda) Honlap: OM azonosító: Óvodavezető: Berek Sándorné A Herminka Óvoda közös vezetés alatt két épületben működő intézmény. Óvodáink Zugló zöldövezetében, a Városliget szélén helyezkednek el. Városias illetve villanegyedek által körülvett, jól megközelíthető, központi fekvésű körzetben működnek. Ezt a lehetőséget kihasználva gazdag, tapasztalatszerző programokat, kirándulásokat szervezünk óvodásainknak (múzeumok, Állatkert, bábszínház, Városliget, Margitsziget, Gellérthegy, stb.). Az IDA UTCA. 6. szám alatt működő óvoda egy több mint 100 éves, műemlék jellegű oktatási komplexum része. Öt (osztott) csoporttal működik. Egyik csoportunk, a továbbmaradó nagycsoport hat-hét éves gyermekek fejlesztésére szerveződött. Az ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 17. szám alatt működő óvoda önálló villaépületben található, melyet nagy területű udvar ölel körbe. Az óvodában három (osztott) csoport működik. 14

15 Nevelési céljaink: A családi nevelést kiegészítve éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése. Érzelmi biztonságot nyújtó, családias, szeretetteljes légkörben a gyermeki személyiség kibontakoztatása az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Az anyanyelvi műveltség megalapozása a játékon és a mesén keresztül. A sikeres iskolai élet megkezdéséhez szükséges testi, lelki, szociális érettség kialakítása. Az óvoda sajátos arculatának kialakítása már több, mint egy évtizedes múltra tekint vissza. A két épület eltérő adottsága ellenére egységes szakmai kép kialakítására törekszünk. A pedagógiai munka a Helyi Nevelési Programban megfogalmazott elvek alapján folyik mindkét óvodában. A Helyi Nevelési Programot a saját nevelési gyakorlat tapasztalatai alapján az óvoda pedagógusai írták. Nevelőmunkánkat meghatározza a családias jelleg. Programunkban kiemelt nevelési területek: anyanyelvi nevelés, irodalmi nevelés, zenei nevelés. A gyermekirodalomnak kiemelkedő szerepe van az anyanyelvi nevelésben. A mesék, versek, mondókák hajlékony nyelvével, erejével, a találó nyelvi fordulatokkal, finom árnyalatokkal, ízes kifejezésekkel, s a szépen formált mondatokkal éreztetjük meg anyanyelvünk gazdagságát, ötletességét, szépségét. A gyermekek személyiségének fejlesztése a mesék, a versek, mondókák változatos és gazdag világával érhető el. Általuk a lelki nyitottság átmenthető a felnőtt korba. A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó, művészi gyermekirodalmi alkotásokkal éreztetjük meg a költészet, a széppróza érzelmi telítettségét, gazdagító erejét. Óvodánk sajátos programja a nyitott csoportok, melynek lényege, hogy átjárhatóvá tesszük a különböző csoportok közti programokat, melyben általában irodalmi, zenei és kézműves programok közül lehet választani. A gyermekek érdeklődésük, hangulatuk, érzelmi beállítottságuk alapján szabadon választhatnak a felkínált lehetőségek közül. Sajátos zenei nevelésnek gondoljuk az élő zenével, a hangszerekkel való ismerkedést, e téma köré csoportosítani az óvodai életet, a gyermekek és a felnőttek mindennapjait. A népi játékok mellett a mozgáskultúra alapjainak megismertetése is fontos számunkra. Hagyomány óvodánk életében a középső és a nagycsoportosoknak szervezett táncház. A gyermekek nemcsak táncot tanulnak, hanem 15

16 ÓVODAHÍVOGATÓ folyamatosan ismerkednek az élő zenével, a népi hangszerekkel, ismereteket szerezhetnek a különböző népszokásokról. Farsang környékén a Kolompos együttest hívjuk meg egy délelőtti mulatságra. Már bevált szokás óvodánkban, hogy a zenész, illetve zenélni tudó szülőket felkérjük házi muzsikálásra. Ünnepélyeken, nyitott csoportok zenei programjain aktív közreműködők. A szülők egyetértésével 2007-ben csatlakoztunk a Madártani Intézet által szervezett Madarász ovi programhoz. Hagyomány óvodánkban az őszi almaszüret, az egésznapos mogyoróhegyi kirándulás, továbbá a Föld napján a gyermekekkel, a szülők segítségével virág ültetése a kertben, ezzel is szépítve óvodánk környezetét. A hétvégi, szülőkkel, testvérekkel szervezett őszi és tavaszi kirándulások is segítik a gyermekeket a természetben való tájékozódásban, a természet megszerettetésében és megóvásában. Emellett erősödik az óvoda és a család közti kapcsolat. A szülők ezáltal is jobban megismerik nevelési elveinket, pedagógiai célunkat. Az eredményes óvodai nevelés záloga a szülőkkel való jó kapcsolatunk. A családi neveléssel együtt, azt kiegészítve tudjuk a gyermekek eredményes fejlődését biztosítani. Fontos számunkra, hogy az óvodáinkba járó gyermekek nevelése, fejlesztése, gondozása a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg. Nyílt napok, részletes tájékoztatás a szülők részére: Ida óvodában: április 19-én órakor, Erzsébet óvodában: április 24-én órakor. Halász Lili Anna rajza 16

17 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1141 Bp., Egressy út 182. Telefon: Fax: Honlap: OM azonosító: Óvodavezető: Görög Anikó Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot. Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát. Ha terved egy életre szól, embert nevelj! Zugló kertvárosi részében található óvodánk nyolc csoporttal működik. Csoportjaink átlaglétszáma 25 fő. Törekszünk a homogén (azonos életkorú) csoportok kialakítására. Minőségirányítási rendszerünk a partnerközpontú működésen alapul, ezért fontosnak tartjuk a családokkal való jó kapcsolat megteremtését és fenntartását. Közös programjaink: családi kirándulás, barkács délután, szülői bál, egészségnap, családi sportnap Óvodánk egyéni arculatát a nevelőtestület egységes szemlélete, valamint az itt tevékenykedő emberek azonos szándéka adja. Legfontosabb célkitűzéseink: Holisztikus természetkép kialakítása a gyermekekben az óvodáskor végére, az élő és élettelen természet szeretetének és megóvásának elsajátíttatása Elfogadás, tisztelet, megbecsülés A családokkal való együttműködés, partnerkapcsolat kialakítása Egészséges életmód szokásainak, szabályainak rögzítése, igénnyé fejlesztése Egyéni képességek kibontakoztatása Programunk vezérfonala a környezeti kultúrára és az egészséges életmódra nevelés. Elsősorban életmód, gondolkodás- és viselkedésmód, szokás- és 17

18 ÓVODAHÍVOGATÓ értékrendszer kialakítására törekszünk. Legfontosabb az értékek formálása. Legelső feladatunk az érzelmi nyitás a környezet felé. Ennek megvalósítása sokoldalú tapasztalatszerzéssel párosul. Az a dolgunk, hogy gyermekeink figyelmét minden nevelési területen a környezet felé irányítsuk. Növény- és állatfajok tisztelete, megbecsülése, a szülőföld, a lakóhely és az ehhez kapcsolódó személyek megismerése, szeretete vezet el a környezettel való pozitív viszony kialakításához. Óvodánk 2010-ben elnyerte a Zöld óvoda címet, melynek megfelelően közvetítjük mind a gyermekek, mind a szülők felé a környezettudatos viselkedést. Zöld programok: Alma-és szőlőszüret ÖKO- Pannon program Madarász program Madárbarát program Állatkert látogatás- ZOO pedagógia Egészség- és családi sportnap Ovi-zsaru program Tudománycseppek program. Pedagógiai hitvallásunk: A gyermeki jogok, gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a gyermekekkel való szüntelen, fejlesztő, erőszakmentes törődés. Az eltérő fejlődési ütemek figyelembevételével törekszünk az egyéni fejlődés biztosítására. Bevezetésre került a logopédiai- és mozgásfejlesztő modul. Közös élmények szervezésével, erősítésével alakítjuk ki és fejlesztjük az iskolai életmód elfogadásához szükséges képességeket. A helyi óvodai programunkban megfogalmazottak szerint gyermekeink számára az alábbi foglalkozásokat biztosítjuk, melyek ingyenesek: Ayres terápia, Logopédia, Vízhez szoktatás, Prevenciós gyógytestnevelés Egyéb szolgáltatások: A gyermekek érdekeit figyelembe véve a szülői igényeknek megfelelően játékos angol, foci, néptánc, korcsolya stb. 18

19 Benke Flóra, Simon Dávid közös rajza Giedl Réka rajza A nyári szünidőben Erdei óvodát szervezünk fakultatív jelleggel. Óvodánk hagyományos programjai: Rendszeres kirándulások, Hétszínvirág nap, Márton napi lámpás felvonulás, Egészségnap, Adventi készülődés a családokkal közösen, Farsang, megemlékezés a környezeti jeles napokról, Gyermeknap, sportnapok családi sportnap, gyermekszínházi- és bábelőadások szervezése az óvodában óta működő Zugló Kertváros Óvodáskorú Gyermekeiért Alapítványunk az eszközök megteremtésével folyamatosan segíti a magas színvonalú pedagógiai munkát. Szülői tájékoztató időpontja: április 17-én 16 órától. Nyílt nap időpontja: április 18-án ig. 19

20 ÓVODAHÍVOGATÓ JÁTÉKSZÍN ÓVODA 1144 Bp., Tipegő u Telefon Fax: Honlap: OM azonosító: Óvodavezető: Molnárné Bánky Nóra Óvodánk zuglói, lakótelepi környezetben helyezkedik el, mely nem érintkezik forgalmas útvonalakkal. Nagy udvarunkon KRESZ pálya (kerékpárokkal), sok játék és a gyermekek által művelhető telekrész is található. Az épület emeletén lévő jól felszerelt csoportszobák esztétikus, harmonikus környezetet biztosítanak a gyermekek számára. Óvodánkban 6 gyermekcsoport működik: 5 azonos életkorú csoport, 1 pedig vegyes életkorú csoport. A 2012/13-as nevelési évben kb. 60 kiscsoportos gyermeket vár óvodánkba nevelő közösségünk ben bevezetett nevelési programunkban fő célul tűztük ki, hogy a tőlünk iskolába menő gyermekek életkoruknak és egyéni adottságaiknak megfelelő, az iskola és a család által elvárható is- Benkó Judit rajza 20

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 032334 Intézményvezető:.. Katinszki Ferencné Legitimációs eljárás /2012. (.) határozatszámon

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre 1. Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda címe: 1082 Budapest, Baross u. 111/b., /Baross u. 91-93./ telefon: 334-3920, 333-5592, fax: 323-1295 e-mail: gyerekvirag.ovoda@gmail.com honlap: www.gyerek-viragovoda.hu

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel Kerékgyártó Óvoda 1147 Budapest Kerékgyártó u. 35-39. 39. ÉP TESTBEN SZÉP LÉLEK Óvodánk helyi nevelési programja Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1. Előszó Az alkotószellemű pedagógusokra a nevelési

Részletesebben

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri

Részletesebben

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás 68. 18. Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése 80. 19. Felhasznált irodalom 81.

17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás 68. 18. Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése 80. 19. Felhasznált irodalom 81. PEDAGÓGIAI PROGRAM Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Bástya Óvoda 1056.Bp.Bástya u.4-6. E-mail cím: ovodabastya@gmail.com Honlap cím: www.bastya.netii.net TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG,

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben