Készítette: Heltné Gavacs Anikó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Heltné Gavacs Anikó 2011-11-23"

Átírás

1 Készítette: Heltné Gavacs Anikó

2 T a r t a l o m 1. Bevezető Óvodánk sajátos arculata Mesevár Óvoda Jásd bemutatása Napsugár Tagóvoda Tés bemutatása Óvodakép Jövőkép 1.Bevezető

3 Programunk szinkronban van az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával. A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszünk az óvodai élet minden percében, a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával és az egyenlő hozzáférés biztosításával. A fejlődést nem passzívan szemléljük, hanem tudatosan megteremtjük azokat a nevelési színtereket, amelyek a legoptimálisabbak a 2,5-7-(8) éves gyermekek számára. Meggyőződésünk, hogy ez az életkor a gyermekek szociális, érzelmi és értelmi képességeinek kibontakoztatására a legmeghatározóbb. Az óvoda feladata nem a szűken vett iskolai életre való felkészítés, hanem a való ÉLETRE készítjük fel gyermekeinket tevékenységekben megvalósuló tanulással. Programunkban nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra való nevelésre. Az egészséges testi és lelki fejlődés biztosítása, a mozgáskultúra, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása, fontos számunkra. Az óvodai élet jó példákat mutat arra, hogy hogyan válhatnak gyermekeink egészséges felnőttekké. Az értékek megfelelő közvetítése és megóvása lényeges a programunkban, aminek a középpontjában a gyermek áll. Helyi óvodai programunk az oktatási törvény érvényes jogszabályinak figyelembevételével készült. Az Alapító okirat tanúsága szerint a fenntartói elvárás összhangban van pedagógiai elképzeléseinkkel. A szülőkkel együttműködve szeretnénk folyamatosan előrehaladni és kiváló pedagógiai munkát végezni. Tapasztalatunk, hogy csakis közös erőfeszítések árán tudunk nagyobb eredményeket elérni. Az óvoda minden dolgozója arra törekszik, hogy minőségi munkával segítsék gyermekink személyiségébe beépülni az ÉLET követelményeit. 2. Óvodánk sajátos arculata A társulás neve: től: Jásd -Tés Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulása A társulás székhelye: 8424 Jásd Kossuth út 114. (165 hrsz.) A közös fenntartású intézmény neve : Mesevár Óvoda és Tagóvodája Jásd Tagóvodája: Napsugár Tagóvoda Tés Társulás tagjai: Jásd Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Jásd, Dózsa Gy. Utca 1. Tés Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Tés, Szabadság tér 1.

4 3. Mesevár Óvoda Jásd Jásd kis bakonyi település, melyben jelenleg 771 fő lakik. Több nemzetiségből álló község. A Bakony északi részén található, kellemes klímájú, csendes, erdőkkel koronázott völgyben a Gaja - patak mellett fekszik. A falu a nyugalom és a természet szépségein kívül a falusi életre jellemző foglalkozások széles kínálatát nyújtja. Egyre több ember használja ki a természet által felkínált lehetőségeket és foglakozik a falusi vendéglátás lehetőségével. Az idelátogatók megismerkedhetnek a rég-múlt idők értékeit hordozó tárgyaival, a múltból felelevenített foglalkozásokkal, időtöltésekkel. / kosárfonás, vesszőseprű készítés, fafaragás, agyagedények készítése / stb.. Az itt élők betekintést adnak a vendégeknek a helyi népszokásokat őrző,hagyományokat ápoló ünnepkörökbe. Pl.:karácsonyi kántálás, újévi köszöntés, farsangolás,húsvéti locsolás, sibálás ( vesszőzés )stb Gyermekeink nem jönnek gyökértelenül, lehet az otthonról hozott ismeretekre építeni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az óvodai életbe bevigyük a hagyományápoló,értékeket közvetítő ismereteket, hiszen arra törekszünk, hogy emberséges emberekké nevelődjenek csemetéink mind a család, mind a társadalom számára. Sokat segít nekünk ebben Opre Csabáné: Varázsvessző helyett c. könyve / A hagyományok ápolása az óvodai életben /. Óvodánk ezért sajátos, egyéni arculatot képvisel, hiszen mi megmaradunk a múlt értékeinek megőrzésénél és az értékek átadásánál. Óvodai nevelésünk egyik legfontosabb feladata a 2,5-7-(8) éves korú gyermekek erkölcsi magatartásának és szokásainak megalapozása. Intézményünkben törvényi előírásoknak megfelelően helyet kapnak a 2,5 éves korú gyermekek is szeptember 1-től. Az intézmény bemutatása Községünkben november 26-tól van rendszeres óvodai nevelés. Abban az időben emberfeletti társadalmi munkával hozták létre egycsoportos, 25 férőhelyes óvodánkat és a konyhát. A gazdasági működésben nem voltunk önállóak, Csetény-Szápár-Jásd tartozott egy irányítás alá / GAMESZ /. A 25 férőhelyes csoportszoba kicsinek bizonyult, két évtizeden át fő közötti létszámmal üzemelt. Akkoriban két csoportszobára és egy tornahelységre lett volna szükség. Azóta sem tehettünk szert tornaszobára, sajnos. A rendszerváltás idején, ben leváltunk, az iskolával közös intézményként, Általános iskola és Napközi Otthonos Óvoda Jásd néven működhettünk tovább. A jásdi önkormányzat fenntartásával. A 2000-es év után a gyermeklétszám folyamatosan csökkenni kezdett, ami országos jelenség volt, olyannyira, hogy a könnyebb gazdálkodás érdekében 2004 tavaszán Körjegyzőség és intézményi társulás jött létre a jásdi Általános Iskolával, a jásdi Napközi Otthonos Óvodával, a tési Általános Iskolával és a tési Napközi Otthonos Óvodával. Ezután Körzeti Általános Iskola és Óvoda név alatt 3 sz. intézményegységként üzemeltünk. A gyermeklétszám további csökkenése magával ragadta az újabb változtatásokat, gazdasági, működtetési terhek miatt az intézmények fenntartása az önkormányzatok számára egyre nehezebbé vált, nem tudta tovább felvállalni az iskola esetében a fenntartási költségeket, ezért május 26-án egy Együttműködési megállapodást hoztak létre, mely létrejött egyrészről Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint átadó, másrészről a Tehetségekért Alapítvány Kuratóriuma mint átvevő. Mindezek következményeként az óvoda helyzete is megváltozott és szeptember 1-én egy új társulási forma jött létre. A társulás neve: Jásd-Tés Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulása A sok változás ellenére mi is gyermekbarát nevet választottunk, így lettünk Mesevár Óvoda Jásd és Napsugár Tagóvoda Tés. A jelenlegi helyzetben több gyermek befogadására lennénk képesek, 19/ 25 gyermek jár a Mesevár Óvodába Jásdra és 14/ 20 gyermek jár Tésre a Napsugár Óvodába.

5 Tárgyi feltételeink, eszközellátottságunk jó. Folyamatosan pótoljuk az elhasználódott eszközöket és állandóan bővítjük,újítjuk játékkészleteinket. Az utóbbi időben 10 millió Ft-os beruházás történt pályázati pénzösszegekből. A tavalyi évben az udvari játékok biztonságossá tételére fordítottunk nagyobb összeget, részben oldódott meg, még maradtak átalakítandó játékeszközeink. Az idei évben infrastrukturális fejlesztés történt az óvodában / fűtéskorszerűsítés, nyílászáró cserék, szigetelés, külső pucolás /. Folyamatosan élünk a pályázati lehetőségekkel, főképp a sikeres pályázatok pénzösszegeiből tudunk nagyobb átalakításokat végezni. Természetesen a helyi Önkormányzat támogatásával történhetett mindez. Személyi feltételeink is adottak, a szakellátottság teljes, mindenki a munkaköréhez szükséges végzettséggel rendelkezik. Két óvónővel, egy dajkával napi 9 órás nyitva tartással dolgozunk. Nevelőtestületünk munkáját hivatásnak érzi, lelkiismeretesen nagy szakértelemmel végzi. Mottónk: Mindent meg kell ismertetni a gyermekekkel: a szépet, a rútat, az örömöt, a szomorúságot és csak egyet tilos, ami károsan hathat a személyiségükre. 4. Napsugár Tagóvoda Tés Községünkben november 1-től van rendszeres óvodai nevelés. Ekkor még egy csoporttal, majd január 1.től két csoporttal üzemelt az óvoda. Sajnos a gyermeklétszám egy idő után folyamatosan fogyni kezdett, ami országos jelenség is volt. Olyannyira, hogy augusztus 1-től ismét egy csoporttal működhettünk tovább. Majd tavasza óta intézményi társulás keretében a jásdi Általános Iskolával, a jásdi Napközi Otthonos Óvodával, a tési Általános Iskolával együtt Körzeti Általános Iskola és Óvoda név alatt 4. számú intézményegység néven üzemeltünk szeptember 1-től a három intézmény társulásában, mint 4. számú intézményegység működünk tovább. Munkáltatónk a jásdi Körzeti Általános Iskola igazgatónője volt. Óvodánk a falu középpontjában található, ahol az iskola konyha - óvoda egy épületrendszert alkotott. Tés község a Bakony legmagasabban fekvő települése, nagyon jó levegővel és egyéb kiemelkedő természeti adottságokkal, minden oldalról erdő vesz körül bennünket. Ez jó alap ahhoz, hogy nagyon sokat tartózkodjunk a szabadban, több időt fordítsunk a természeti környezet megismerésére, a növények, az állatok helyszínen természetes élettérben történő bemutatására. A mezőgazdasági munkák megfigyelésére, akár a kertekben, akár pedig a határban, az ok-okozati összefüggések feltárására. Tavasszal és ősszel lehetőség szerint minél több foglalkozást, és szabadidős tevékenységet tervezzük, az udvarra és egyéb szabadtéri helyszínekre, ez egyrészt hozzájárul az egészséges életmód szokásainak kialakításához. Célunk, hogy a gyerekek minél többet és alaposabban, élményszerűen ismerjenek meg az őket körülvevő környezetből, lássák meg az összefüggéseket a maguk fejlettségi és életkori szintjén. Sok tapasztalatot, ismeretet szerezzenek az és ezek feldolgozás, rögzítés után beépüljenek a játékukba, s abban továbbfejlesztve személyiségük részévé váljon. Mivel a 2,5-7-(8) éves gyerekek lételeme a játékos tevékenykedés, az ismeretszerzés fontos módja ebben az életkorban minél több érzékszervi tapasztalatra épülő, tevékenységre építő élményközpontú megismerés. Ezért óvodánk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program mellé a környezeti nevelés hangsúlyosságát kiemelten kezelve útban a Zöld Óvoda felé programok összedolgozása és helyi adoptálása és bevezetése mellett döntött.

6 Ezen feladatok 2007 szeptember 1-től az éves munkatervben megfogalmazottak szerint folyamatos megvalósításra kerültek a környezeti nevelés feladatkörei, ezen belül a környezetvédelem, a környezettudatos magatartás kialakítása. A játékos tevékenykedtetés a legjobb alap arra, hogy nevelési céljainkat, testi, értelmi, és érzelmi vonalon egyaránt megvalósíthassuk. 5. Óvodakép Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, óvodásaink nevelésének, fejlődésének optimális feltételeit biztosítja. A gyermeki jogok érvényesítését biztosító. A szabadjáték mással nem helyettesíthető kitüntetett szerepe a napirendünkben, változatos tevékenységek biztosítása. Az egyenlő hozzáférés elvét biztosító, az óvodai nevelés tárgyi,személyi feltételeinek megkülönböztetés nélküli igénybevétele minden gyermek számára. Sokoldalú, harmónikus fejlődés biztosítása. Szocializáció feltételrendszerének biztosítása. Az egészségnevelés feltételrendszerének biztosítása. Az én fejlődés és a szociális énkép kialakításához ideális színtér felkínálása. Környezettudatos szemlélet megalapozása. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával esélyegyenlőség biztosítása, valamint a tanulási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek integrált nevelésének megvalósítása. Zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet biztosítása, gyermeki kompetenciák, az iskolai tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése. Néphagyományokat tisztelő és ápoló gyermekek nevelése. A migráns családok gyermekeinek interkultúrális nevelése. Tevékenységekben a gyermekek erkölcsi tulajdonságának fejlesztése: együttérzés, tolerancia, önzetlenség kialakítása. A közösségi élet szokásainak, az együttjátszás szabályainak alakításában a gyermekek aktivizálása, kompromisszumra való képesség fejlesztése. Viselkedéskultúra megalapozása. Helyi népszokások felkutatása, régi mesterségek megismerése. A gyerekek testi, értelmi, szociális érettségének célirányos fejlesztése, a tanuláshoz szükséges képességek, készségek kimunkálása, ismeretbővítés, problémamegoldó gondolkodás, figyelem, türelem, kitartás,

7 feladattudat, szabálytudat, mozgáskoordináció, észlelési képességek, edzettség, állóképesség fokozása a mindennapokban feladatunk. A gyermek nem kicsinyített felnőtt, fejlődésének jellemzőit, autonómiáját figyelembe kell venni és tiszteletben kell tartani. Fontosnak tartjuk, hogy óvodapedagógusaink modell értékűek legyenek, szakmailag folyamatosan képezzék magukat, törekedjenek az eredményes, sikeres pedagógiai munkára. Az óvoda minden dolgozójának személyisége, viselkedése, beszéde, követendő pozitív mintául szolgáljon gyermekeink számára. 6.Jövőkép A kiváló természeti adottságok, a csodálatos táj, a jó levegő, az erdő közelsége, jó alapot ad arra, hogy gyermekeink minél több időt töltsenek a szabadban akár kötetlen szabad játékkal, akár szervezett tevékenységekkel, foglalkozások keretében is. Az egészséges életmód szokásainak kialakításában is nagy segítséget jelentenek településeink adottságai. Célunk, hogy gyermekeink minél jobban, alaposabban, élményszerűen, tevékenységek útján, közvetlen tapasztalással ismerjék meg környezetüket. A szerzett tapasztalatokat tudatosítsuk és feldolgozás után épüljenek be a személyiségükbe. A 2010-ben bevezetésre kerülő új pedagógiai program már a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program és a Zöld Óvoda program szintézise lett. Így látjuk leginkább megvalósíthatónak óvodás gyermekeink előremutató nevelését és oktatását. Közelítünk a fele az elgondolás fele, hogy erdei óvodát létesítsünk. Célunk: Az erdő növény és állatvilágának alaposabb megismertetése Környezetvédelmi munkák kiteljesítése A természettel való szoros együttlét megtapasztalása Természetbarát magatartásforma intenzívebb gyakorlása Egyszerű ökológiai ismeretek felfedeztetése, megfigyelése Kiszínesítjük tevékenységformáinkat pl.: kéregmintákat veszünk, növénygyűjtés-meghatározás, nádszövés-ikebana készítés,vízmintákat veszünk stb.. Gyermekcsoportok fogadása a környező településekről Nyári táboroztatás Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik. De mi tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle! / Varga Domokos /

Intézményem helye, szerepe a mai magyar közoktatásban a közoktatási törvény és az alapító okirat alapján MESEVÁR ÓVODA ÉS TAGÓVODÁJA

Intézményem helye, szerepe a mai magyar közoktatásban a közoktatási törvény és az alapító okirat alapján MESEVÁR ÓVODA ÉS TAGÓVODÁJA Intézményem helye, szerepe a mai magyar közoktatásban a közoktatási törvény és az alapító okirat alapján MESEVÁR ÓVODA ÉS TAGÓVODÁJA Készítette: Heltné Gavacs Anikó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...3 2.

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát, ha terved egy életre

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 137/1996. (VIII.

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

BELVÁROSI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

BELVÁROSI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM BELVÁROSI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 1. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK 2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, KÜLDETÉSNYILATKOZAT 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 3.1. Az óvodai nevelés általános feladatai 3.2. Az egészséges

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ ADATLAP Az óvoda megnevezése: Általános Iskola és Óvoda Címe: 8194 Vilonya, Papkeszi u. 5/a Telefon/Fax: 88/490-120 A program neve: Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ Alapítói jogokkal felruházott

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. SZEPTEMBER 1. 2 Intézményünk Pedagógiai Programját a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztési pályázat keretén belül készítettük.

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. 2013. 1 I. ÓVODÁNK... 3 1. AZ APRÓK HÁZA ÓVODA BEMUTATÁSA... 3 2. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 4 3. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben