Kelet-Európa. Misszió. A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2012/2 ÉVESEK VAGYUNK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelet-Európa. Misszió. A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2012/2 ÉVESEK VAGYUNK"

Átírás

1 Kelet-Európa Misszió A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2012/2 ÉVESEK VAGYUNK

2 2 XVIII. évf., 2. szám Gyertek, ünnepeljünk! K e l e t - E u r ó pa Misszió IMPRESSZUM A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele Felelős kiadó: Kelet-Európa Misszió Alapítvány Szerkesztő: Fekete Imréné Tördelés: Magyar Attila Hírlevelünket díjmentesen küld jük meg minden érdeklődőnek. A pénzadományokat az alább megadott bankszámlaszámokra lehet elküldeni: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.: Örkényi Takarékszövetkezet: Adószámunk: Címünk: 2365 Inárcs, Szőlőhegy 1. Levélcímünk: 2365 Inárcs, Pf Honlap: Telefon: (+36 29) Fax: (+36 29) Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre! (2Móz 12,14a) Jól emlékszem még arra a napra, amikor először találkoztunk Budapesten a Fekete családdal. Már előtte is kapcsolatban álltunk velük, amint a vasfüggöny fennállása idején a kelet-európai üldözött keresztények felé szolgáltunk, majd segélyszállítmányokat hoztunk Magyarországra. A Fekete házaspár már korábban is közbenjárt a bajba jutottakért; Imre segítette az erdélyi menekülteket. Felfigyeltünk a szolgálatukra, és meghívtuk őket a missziós konferenciánkra. Ott döntöttük el, hogy szeretnénk együtt dolgozni velük, és támogatjuk őket, hogy kiépítsék a magyarországi missziós munkát. Amikor raktárt béreltünk Budapesten a Nyugat-Európából érkező segélyeknek, egy új időszak kezdődött a magyarországi Kelet-Európa Misszió történetében. A kezdeményezéshez újabb munkatársak is csatlakoztak, és 1992-ben a magyar Kelet- Európa Misszió Alapítvány törvényesen is elismert szervezet lett. Svájci támogatással, Budapest közelében, Inárcson, megvásároltunk egy telket, hogy ott felépüljön egy missziós központ ben már állt a raktárcsarnok, majd elkészültek a vendégszobák és irodák, ben pedig felavattuk a központot. Amikor az első segélyszállítmánnyal átléptük a magyar határt, sötét felhők takarták el Kelet-Európa felett az eget. A kirakodásban segítő magyar önkéntesek reménykedve néztek ránk a segélyek láttán. Amint pár perccel később felszakadozott a felhőzet, és kisütött a nap, megértettem, hogy Isten szeretete rajtunk keresztül szeretné segíteni a szükségben élő magyarokat. Isten szeretete, akár a napsugár, áthatol a sötét felhőkön, és a bajban élő embereknek új reményt ad. Húsz éve Magyarországon keresztül érjük el anyagi segítséggel és az evangéliummal a kelet-európai embereket. A misszió kapu lett Kárpátalja, Erdély, Vajdaság, Albánia és Koszovó felé, ahol a helyi munka- társaink kitartásának köszönhetően nagyszerű dolgok jöttek létre. Most jubileumi ünnepséget tarthatunk, hálát adva Istennek a vezetéséért, az áldásaiért és a csodáiért, amelyeknek részesei lehettünk. Van okunk a hálára, hiszen Isten irányt mutatott és lehetővé tette, hogy létrejöjjön Magyarországon ez a missziós szervezet, amely az ország határain túl is fontos feladatokat lát el. Ez a szolgálat, azon felül, hogy sokak szükségeit betölti, hálaadást ébreszt Isten felé, és áldást jelent azoknak is, akik ezt a munkát végzik. Egy idős erdélyi özvegyasszony, aki évek óta bénán fekszik az ágyában, életcéljának tekinti, hogy másokért imádkozzon. Amikor egy missziós csoport élelmiszercsomagot vitt neki, a következő próféciát mondta: Mondd el a szolgálóimnak, hogy számon tartom tetteiket a mennyben. Megemlékezem róluk és megáldom őket, mert megkönyörültek házam népén. Ezért én is segítek majd nekik a szükség idején. Ebből áll a missziós munkánk: meglátjuk a nyomort, átérezzük a szükséget, és átéljük a segélyezettek háláját is. Mindez oda vezet, hogy a szívünk egy kis darabja ott marad ezeknél az embereknél. A Kelet-Európa Misszió továbbra is szolgálókat keres, akik beállnak ebbe a munkába. Amíg van lehetőségünk a cselekvésre, nem nézhetjük passzívan, hogyan nyomorognak embertársaink. Nincs annál nagyobb öröm, mint amikor Isten felhasznál minket abban, hogy eloszlassa a fölöttük tornyosuló felhőket; tanúi lenni annak, ahogy ők is megtapasztalják Isten éltető szeretetét. Eelco de Boer a svájci Osteuropa Mission vezetője, a Kelet-Európa Misszió Alapítvány alapítója és kuratóriumi tagja Karitatív munkát végzünk Erdélyben és a Magyarországra menekült erdélyiek között, megismerkedünk a svájci és osztrák Kelet-Európa Misszió vezetőivel Az első albániai út: 5 mentőautót és képesbibliát vittünk Albániába 9 kamionnyi élelmiszersegély bevitele Magyarországról Albániába Május 15-én hivatalosan megalakul a Kelet-Európa Misszió Alapítvány Bérelt raktárakba segélyszállítmányokat fogadunk és elkezdődik a nagyszabású segélyezés Evangélizációsorozatok Erdélyben, Kárpátalján és Albániában Megvásároljuk első kisteherautónkat Bejegyezzük a missziót Ungváron Evangélizációs csoportok indulnak Erdélybe és Albániába Donau Dropping I. néven hajós segélyszállítmány érkezik Magyarországra

3 2012. május 3 Visszatekintés a megtett útra Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened! (5Móz 8,2a) Ezeket a szavakat Mózes intézte Izráel népéhez, miután megszabadulva az egyiptomi rabságból Izrael fiai készen álltak, hogy elfoglalják az Ígéret Földjét, melyet a Biblia tejjel-mézzel folyó földnek nevez. Felszólítja Mózes a népet, hogy emlékezzen meg hálaadással az Úr jóságáról, kegyelméről, csodáiról, amelyeket a számtalan nehézség közepette látott és tapasztalt hosszú, negyven éves pusztai vándorútja során. A Kelet-Európa Misszió is hosszú utat tett meg megalakulása óta. Jézus példáját követve és a nagy misszióparancsnak engedelmeskedve feleségemmel és néhány barátunkkal már jóval az 1992-es hivatalos bejegyzés előtt, 1974-től kezdve folyamatosan végeztünk missziós szolgálatot Erdélyben és Magyarországon. Szolgálatunk során igyekeztünk eljutni azokra a helyekre, ahová a Szent Lélek utat nyitott nekünk, Krisztus szeretetével vittük a megváltás jó hírét a testi-lelki szükségben lévő embereknek, meghallgattuk őket, imádkoztunk velük és igyekeztünk segítséget nyújtani anyagi szükségleteikben is. A diktatúrák bukását követően eljött a nyitás időszaka Kelet-Európában, de ez munkanélküliséggel és a korábbinál még nagyobb szegénységgel párosult. Amint a szükség és a munka egyre növekedett, az Úr segítségünkre sietett szövetségeseket adva az Ő országa szolgálatában. Így ismertük meg a svájci Osteuropa Mission vezetőit, a de Boer házaspárt, Eelcot és Elsbethet, akikkel először 1990 májusában találkoztam, és akik hűséges támaszaink és partnereink mind a mai napig. A svájci, osztrák és holland munkatársaink segítségével szolgálatunk kiterjedt és sokkal hatékonyabbá vált ben a Fővárosi Bíróság elfogadta kérelmünket, és bejegyezte a Kelet-Európa Misszió Alapítványt. Ha csak az elmúlt két évtizedre tekintek is vissza, hálás vagyok Isten jóságáért, szeretetéért, hűségéért és mindazért, amit megtapasztaltunk eddigi utunkon. Csak néhány eseményt említenék meg azok közül, amelyek Isten iránti hálával töltenek el. Amellett, hogy folyamatosan segíthettünk sok szegény erdélyi keresztény családnak, 1990 tavaszán amerikai testvéreink segítségével havi rendszerességű konzultációkkal bibliaiskolát szerveztünk közel száz erdélyi fiatalnak, akik közül ma többen lelkipásztorok vagy misszionáriusok szeptemberében vettem részt először albániai missziós úton. Mentőautókat, segélyt és albán nyelvű képes gyermekbibliát vittünk a negyvenhét évi sztálini diktatúrából frissen felszabadult országba. Felejthetetlen élmény volt, hogy tanúi lehettünk az első tiranai keresztény gyülekezet megalakulásának júliusában egy harmincfős, magyar és amerikai fiatalokból álló csoporttal és egy zenekarral bejártuk Albánia legnagyobb városait. Szolgálatom során ritkán láttam ehhez hasonló, sokezres tömegeket, akik eljöttek összejöveteleinkre; közülük nagyon sokan megtértek októberében utunk Kárpátaljára vezetett, majd egy évvel később Ungváron törvényesen is bejegyeztük a missziót. Kimondhatatlan hálával tölt el, hogy 1994 óta 15 alkalommal rendezhettük meg a Barnabás-tábor néven ismert ifjúsági konferenciákat, melyek után a résztvevőket kisebb csoportokban kiküldtük hirdetni Jézus szabadításának jó hírét itthon és a környező országokban. Ezek a táborok sok jó gyümölcsöt teremtek, több fiatal ennek hatására tette fel az életét a teljes idejű miszsziós munkára itthon és külföldön. Az 1999 májusában kitört koszovói háború után bekapcsolódtunk a debreceni menekülttáborban lakó négyszáz koszovói muzulmán albán felé végzett szolgálatba. Akkor és ott tért meg az a házaspár, akik a háború után hazatértek, és a mai napig is hűséges munkatársaink Koszovóban. A Vajdaságban a délszláv háború kitörését követően kezdtük szolgálatunkat. A nehéz és változó politikai helyzet miatt viszont a helyi Kelet-Európa Missziót csak 2004-ben tudtuk ott bejegyeztetni. Jó magvetésnek bizonyultak a hátrányos helyzetű és szegény családok gyermekei számára tizenkét nyáron keresztül megrendezett petőfiszállási gyermek- és tini táboraink. A táborban nyert élmények, a testi-lelki felüdülésen túl, egy életre szólóan átformálták sok táborozó gyermek életét. Gyermektámogató programunkért is nagyon hálás vagyok. Ez a szolgálat szponzoraink kitartó áldozatvállalásai nyomán rendszeres anyagi segítséget nyújt a nélkülöző családoknak. Ugyanilyen fontos azonban, hogy kontaktmunkatársaink rendszeres munkája által sok krízishelyzetbe jutott család részesül lelkigondozásban, ami segít, hogy a családok együtt maradjanak és felépüljenek. Isten hatalmas módon használja a miszszió által felkarolt Amaro Del zenekart akár itthon, akár Keleten vagy Nyugaton lépnek fel. Függetlenül attól, hogy milyen felekezet, egyház vagy kulturális csoport hívja meg őket, evangélizációs rendezvényeiken emberek térnek meg és jutnak hitre, amikor hallják a zenekar tagjainak bizonyságtételeit szóban és énekben. Fontos megemlítenem, hogy amikor elindult ez a szolgálat, csak ketten voltunk a feleségemmel, anyagi források, támogató nélkül, de bízva az Úr ígéreteiben. Aztán ahogy teltek az évek, Isten újabb és újabb tanítványokat küldött, akik lelkesen végzik mind az evangélizációs, mind a karitatív munkát. Még nem tudjuk, merre vezet az előttünk álló út. Egy azonban biztos: Istennek határozott elképzelései vannak róla. Mi pedig megtapasztaltuk, hogy nincs értelmesebb és izgalmasabb dolog, mint Vele menni, Neki engedelmeskedni, és minél több embert meghívni erre az útra. Fekete Imre a Kelet-Európa Misszió Alapítvány kuratóriumának elnöke Az első Barnabás-tábor Velencén Evangélizáció sorozat Kárpátalján, Erdélyben és Albániában Az első missziós házaspár, Szabó Imre és Vali kiküldése Ungvárra és Benére A második Barnabás-tábor Velencén Megjelenik az első missziós hírlevél Donau Dropping II. néven újabb hajós segélyszállítmány érkezik Kisújszálláson gyülekezetplántálásba kezdünk A kárpátaljai missziós irodát áthelyezzük Beregszászba Csillebércen zajlik a harmadik Barnabás-tábor Tiranában missziós ház épül Inárcson telket veszünk missziós bázis kiépítésére Makszim Norbert missziós munkára Ukrajnába költözik

4 4 XVIII. évf., 2. szám Az első segélyezettek Koszovóban Do Olga műkarokat kapott Épül a missziós központ Inárcson Az ungvári árvaházban Megkezdődik az inárcsi központ építése, elkészül a raktárcsarnok Donau Dropping III. néven újabb hajós segélyszállítmány érkezik Az Orczy-parkban 400 fő részvételével zajlik a Barnabás-tábor Makszim Norbert és Fekete Imre palesztin keresztények között Izraelben missziózik Beregszászon missziós központ és pékség épül, Kárpátalján nagy volumenű segélyezés az árvízkárosultak között A beregszászi kórháztető felújítása A missziós iroda Budapestről Inárcsra költözik Elkezdődik a koszovói menekültek felé való szolgálat Elindul Kérészi Attila és Mónika szolgálata a kiskunsági tanyavilágban

5 2012. május 5 nau Dropping hajós segélyszállítmány Missziós ház épül Tiranában Árvíz Kárpátalján Barnabás-tábor Kiteljesedik a gyermek- és ifjúsági misszió a kárpátaljai Jánosiban és Muzsalyban Az első Barnabás-tábor Inárcson Misszionáriusképző tanfolyam Inárcson Nagyszabású segélyakció az árvízkárosultak felé Magyarországon Raktárbővítés, hangárépítés Inárcson Beindul a CSP gyermektámogató program Dél-Magyarországon Elindulnak a karácsonyi gyermekprogramok és ajándékozások Tíz éves a Kelet-Európa Misszió Elkezdődik a Selmanaj-házaspár missziója Koszovóban Beindul a petőfiszállási gyermektáboroztatás Megalakul az Amaro Del zenekar, megjelenik az első lemezük

6 6 XVIII. évf., 2. szám Az óbecsei ingyenkonyhán A beregszászi szeméttelepen Támogatott munkácsi gyermekek Elindítjuk gyermektámogató programunkat hazai szponzorokkal Megjelenik a második Amaro Del album A misszió új kisteherautót vásárol, fellendül a segélyezési munka Evangélizációsorozatok a Vajdaságban A holland The Rock zenekarral nagyszabású börtönmisszióba fogunk Elkészül a Séta az aranyutcákon című film CSP konferencia a budapesti Unio szállóban száz munkatárssal Bejegyzésre kerül a vajdasági Kelet-Európa Misszió Megnyílik Kárpátalján a Shalom missziós ház és farm A vajdasági Bánáton az árvíz által súlytottaknak háztartási gépeket adományozunk Megszervezésre kerül a tizedik Barnabás-tábor Ingyenkonyha nyílik az erdélyi Óteleken, folyamatos evangélizáció a környéken

7 2012. május 7 Evangélizáció Óteleken A csantavéri ingyenkonyhán Bevonunk 260 új gyermeket a gyermektámogató programba Erdélyben, Kémeren egy iskolának informatikai eszközöket adományozunk A kárpátaljai Guton támogatjuk az ifjúsági központ és ingyenkonyha létrejöttét Az izsnyétei cigánytáborban közfürdő építését támogatjuk Nagyszabású missziós nap Inárcson, a misszió 15. évfordulója alkalmából Az óbecsei ingyenkonyha megnyitása Támogatjuk egy nyolcgyerekes erdélyi család házának felépítését Missziós munka kezdődik a vajdasági Péterrévén a Muzslai házaspár vezetésével Az albániai Ninesh-Damesbe folyamatosan juttatunk el számítástechnikai eszközöket Petőfiszálláson bővül a tanya-táborunk Dankó József és Daniela kiköltöznek Kárpátaljára, hogy missziós munkát végezzenek A péterrévei munka kiteljesedik: helyi gyülekezet alakul

8 8 XVIII. évf., 2. szám Az Amaro Del Tűzvész után Alsó-Szászbereken Menekült Szabadkán Beindul Kályhaakciónk a Vajdaságban, a tűzifaakció Kárpátalján Elkezdődnek Péterrévén a Mosolynap-rendezvények Megjelenik az Amaro Del harmadik albuma, melyhez videoklip is készül a munkácsi cigánytáborban Izzócsere program keretében segítünk a rászoruló családoknak Vajdaságban beindul a Winter-projekt, sokan tűzifát és élelmiszert kapnak Koszovóban nagyszabású segélyezés kezdődik Észak-Magyarországon sok árvízsújtotta családot támogatunk Háztartási-gépcsere Magyarországon és nagyszabású kályhaakció a határon túl Több tonna élelmiszerkonzervet osztunk szét hajléktalanok és ingyenkonyhák között Elindul Albániában az idősek napköziotthona és étkeztetése Támogatjuk a szabadkai menekülteket

Misszió. A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2010/1. Az otthon melege. Téli segélyezés a Vajdaságban. Árvíz Észak-Albániában.

Misszió. A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2010/1. Az otthon melege. Téli segélyezés a Vajdaságban. Árvíz Észak-Albániában. K e l e t- E urópa Misszió A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2010/1 Az otthon melege Téli segélyezés a Vajdaságban Árvíz Észak-Albániában Adventi élmények 2 XVI. évf., 1. szám K e l e t- Európa

Részletesebben

Misszió. Kelet-Európa. Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! (Ézs 46,4a) A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2011/2

Misszió. Kelet-Európa. Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! (Ézs 46,4a) A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2011/2 Kelet-Európa Misszió A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2011/2 Korlátok között szabadon Nem igazságot, hanem segítséget osztunk Az adakozás hálát eredményez Isten szeretete a gyakorlatban A helyreállítás

Részletesebben

MISSZIÓ KELET-EURÓPA. A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2014/1. Tűzrevalót adtunk. Új kályha a kalyibába. Küldetésben leprások közt

MISSZIÓ KELET-EURÓPA. A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2014/1. Tűzrevalót adtunk. Új kályha a kalyibába. Küldetésben leprások közt KELET-EURÓPA MISSZIÓ A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2014/1 Tűzrevalót adtunk Új kályha a kalyibába Küldetésben leprások közt Ezeregyszáz boldog pillanat Harc a hajléktalansággal Emeletes ágy

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Öt év tragédiái. A szív jósága. Együtt erősebbek vagyunk. V. évfolyam I. szám 2015.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Öt év tragédiái. A szív jósága. Együtt erősebbek vagyunk. V. évfolyam I. szám 2015. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja V. évfolyam I. szám 2015. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Öt év tragédiái A szív jósága Együtt erősebbek vagyunk Magyar Katolikus

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

Kedves Támogatóink, Barátaink!

Kedves Támogatóink, Barátaink! A Palánta Sorsfordító Alapítvány Hírlevele www.palantamisszio.hu e-mail: palanta@enternet.hu Tel./fax: 06-1-322-0034 2011 Jubileumi kiadás Kedves Támogatóink, Barátaink! A Palánta Gyermekmisszió ebben

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE 2004. február A tartalomból: Karitász krónika 2003............... 2 A Szent István Bazilika Caritas beszámolója...................... 10 gyógyítsátok a betegeket!........ 11 Jó napot kívánok, a Karitásztól

Részletesebben

Tekintsünk vissza Isten tetteire!

Tekintsünk vissza Isten tetteire! Ingyenes havilap XIII. évfolyam 3. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2011. március 26. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Tekintsünk vissza Isten tetteire! A

Részletesebben

Megújulás és reformáció a Transzeurópai Divízióban is

Megújulás és reformáció a Transzeurópai Divízióban is Ingyenes havilap XII. évfolyam 11. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2010. december 25. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Megújulás és reformáció a Transzeurópai

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY

H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY A megrepedt nádszálat nem töri el... (Mt 12,20) Köszöntő Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, az idei év második börtönmissziós

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Odavitte Jézushoz 2012 Érdeklődésnél

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/6 Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Józs 24,14 Ifjúsági konfirmáció Felső sor (balról): Abari Péter; Szilágyi

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2012. NAGYBÖJT XIX. évfolyam 1. szám Isten a szeretet forrása, a szeretetet pedig ne egyszerûen általános emberszeretetként értsük, hanem

Részletesebben

Tartják egymásban a lelket. 2010: Az összefogás éve

Tartják egymásban a lelket. 2010: Az összefogás éve Tartják egymásban a lelket 2010: Az összefogás éve ÉVES JELENTÉS 2010 Tartják egymásban a lelket A legszélesebb nyilvánosságot kell megteremteni a Máltai Szeretetszolgálat önkéntes és szakszerű munkájának

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIII. évfolyam 1. szám 2007. március Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2007. március Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt Krisztus által szeretetben szilárd ez és örök. Atyánk

Részletesebben