Március 8. Nemzetközi Nőnap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Március 8. Nemzetközi Nőnap"

Átírás

1 Március 8. Nemzetközi Nőnap Ezen a napon figyelmünk a gyengébb nem, a szebbik nem, a Nők irányába terelődik. Jelentőségét talán nem is kell külön méltatnunk, mint inkább tisztelettel, szeretettel köszöntenünk a NŐKET. Schiller német költő is írta egykor: Tiszteljétek a nőket! Égi rózsákat fonnak-szőnek a földi létbe. Nem csupán ezen a napon emlékezünk és köszöntjük a Nőket. Az esztendő minden napján a férfiak és a gyermekek szeretettel gondolnak a nőre, legyen ő édesanya, feleség, nagymama vagy leány. A családban a lelki békét, az összefogást, az emberi együttérzést a nők biztosítják. Nemesen szeretni, panasztalan tűrni és szenvedni, mindig, mindenkinek megbocsátani ez az igazi NŐ. Ez a nap lehetőséget ad arra is, hogy mi férfiak megköszönjük a sokszor emberfeletti munkát, s ha csak egy szál virággal is, szerezzünk örömet nő ismerőseinknek. A nőt olyan oltár illeti csupán, mely mindig ifjú, és ez a szív. (Madách) Kívánunk boldog, békés, megértő életet szeretteik és hozzátartozóik körében. A szerkesztőség és a kiadó féri tagjai Tartalomból: Testületi ülés beszámolója, Rendőrségi hírek, Közérdekű információk, Falugazdász, Fogászati-orvosi ügyeletek, Iskolai és Óvodai események Eb oltás, Kissebségi Önkormányzat Nyugdíjasklub, Kábel TV Internet

2 Március 15-e, az es forradalom és szabadságharc kezdetének napja 1848 első hónapjaiban Európa számos nagy városában forradalmak törtek ki. Ez a körülmény kedvező feltételeket teremtett ahhoz, hogy a magyarországi reformelképzelések törvényes úton megvalósuljanak. Kossuth a parlament küldöttségével március 15-én Bécsbe utazott, hogy az országgyűlés által megszavazott követeléseket elfogadtassák az uralkodóval. Ezen a napon egy kis létszámú, főleg írókból, költőkből álló értelmiségi csoport, a "márciusi ifjak" Pesten az utcára mentek, s felolvasták a magyar nemzet legfontosabb követeléseit tartalmazó "Tizenkét pont"-ot. Egyik vezetőjük, a népszerű költő, Petőfi Sándor, elszavalta akkor írt költeményét, a "Nemzeti Dalt". Az utca népe csatlakozott hozzájuk, s egy lefoglalt nyomdában kinyomtatták e két röpiratot, melyeket ezután többször is felolvastak. Néhány óra múlva már több tízezres tömeg vonult végig a városon. A "Tizenkét pont" röviden és lényegre törően foglalta össze a legfontosabb követeléseket, köztük a sajtószabadságot, a független magyar kormányt, az évenkénti országgyűlést, a vallási és polgári jogegyenlőséget, a nemzeti hadsereget, a közteherviselést, a jobbágy-rendszer megszüntetését és az újraegyesülést Erdéllyel. A március 13-i bécsi és a 15-i pesti forradalom hatására az udvar kénytelen volt az országgyűlési követeléseket elfogadni, ezekből törvényeket alkottak, amelyeket a király áprilisban szentesített. A törvények tartalmazták a "Tizenkét pont" legtöbb követelését. A békés átalakulás Magyarországon Európában elsőnek és egyedülállóan - végbement. Gróf Batthyány Lajos ( ) vezetésével létrejött az első független, az országgyűlésnek felelős magyar kormány. A miniszterek többsége a kor reformpolitikusai közül került ki, így helyet kapott a kormányban Széchenyi és Kossuth is. A honfoglalás és az államalapítás óta a magyar nép legnagyobb tette volt. A forradalmat indító március 15-e jelkép lett: a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma

3 Szokáshoz híven az elmúlt időszak képviselőtestületi ülés döntéseiről település jelenét és jövőjét érintő képviselő-testület által hozott határozatokról az alábbiak szerint kívánom tájékoztatni Önöket. A december 20-án órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen a testület elfogadta a beterjesztett évre vonatkozó költségvetési koncepciót. Megjegyzendő a évi költségvetési koncepció a takarékos gazdálkodás és az ésszerű pénzeszköz felhasználás jegyében körvonalazódott. Az önkormányzati telek értékesítésekkel kapcsolatosan - mivel megállapítható, hogy több önkormányzati tulajdonú telek beépítésére a szerződésben vállalt 3 év elteltével sem került sor -, ezért a képviselő-testület úgy határozott, hogy minden egyes ingatlan értékesítést megvizsgál. A képviselő-testület által megválasztott bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnök: Szira József Tagok: Mészáros Gábor, Juhász Sándor Pénzügyi Bizottság Enök: Pál Tibor Tagok: Szira József, Bogács Attila Külsős tag: Sziráki Józsefné. Oktatási, Művelődési Bizottság Elnök: Bogács Attila Tagok: Pál Tibor, Juhász József Mihályné Szociális Bizottság Elnök: Juhász József Mihályné Tagok: Juhász Sándor, Molnár Szabó László Külsős Tagok: Dr. Gulácsy Szeréna és Farkas Róbert Községfejlesztési és Környezetvédelmi Sportbizottság Elnök: Tusor László Tagok: Bogács Attila, Szira József. Külsős tagok: Szekeres Péter, Pintér Tamás és Kiss Gábor A képviselő-testület a jogi képviseletének ellátásával a Kiss-Tápay-Viszlói Ügyvédi Irodát bízta meg. Tájékoztató a 2007 január 17-én megtartott képviselő-testületi ülés tartalmából: A hivatalnál lévő számítógépek licenc felülvizsgálata és ehhez kapcsolódó (szoftver) ügyében a képviselő-testület úgy határozott, hogy ezen vizsgálat szükséges és ezzel kapcsolatos jelentést a BSA-hoz továbbítani kell. Valkó Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal döntött a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozással, illetve jóváhagyta a Társulási Megállapodást, valamint az Alapító Okirat tartalmát. Ugyancsak egyhangú szavazattal elfogadásra került a évi költségvetés előirányzatának módosítása. Az I/2007. (I.17). számú rendelet, mely az önkormányzat 19/2006.(XII.20). évi költségvetésről szóló rendelet módosítása tárgyában született ugyancsak egyhangú elfogadásra került. A képviselő-testület egyhangú szavazattal határozatot hozott könyvvizsgálói jelentés formájában a közötti időszak pénzeszközeinek tételes felhasználásáról. Az önkormányzat kintlévőségeinek és köztartozásainak behajtása tárgyában a képviselőtestület úgy foglalt állást, hogy azt fokozatosan, a hátralékos személyek szociális helyzetére tekintettel több lépcsőben foganatosított végrehajtási cselekmények formájában eszközöli. A újság hirdetési megjelenésével kapcsolatosan a képviselő-testület felkérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy az újságban hirdetés céljára szolgáló díjtételeket határozza meg

4 Folytatás Engedjék meg egy rövid áttekintés tükrében tájékoztassam Önöket február 14-én 17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés történéseiről, illetve a képviselő-testület által hozott döntésekről. Képviselő-testület a évi költségvetést elfogadta, illetve a hozzákapcsolódó költségvetési rendeletet jóváhagyta. A költségvetés sarokszámai, illetve kiadás és bevétel oldala alapján megállapítható, hogy elsődlegesen az ésszerű gazdálkodás és a takarékosság szempontjai érvényesülnek. Megjegyzendő a csökkenő állami normatívák ellenére is az önkormányzat arra törekszik, miszerint az óvodai és iskolai oktatás lehetőség szerinti minden feltételi rendszerét biztosítsa. A képviselő-testület egyhangúan határozott arról, hogy Vácszentlászló és Zsámbok községekkel együttesen nyújt be pályázatot a szennyvíz beruházás végett. Remélhetően a Pályázat Előkészítő Alapon történő indulást siker koronázza, így ezáltal lehetőség nyílik az EU-s pályázati források megszerzésére és a szennyvíz beruházás finanszírozására. A képviselő-testület egyhangúan határozott afelől, a polgármester előterjesztését támogatva, hogy a honvédelmi célra feleslegesnek minősített ingó vagyontárgyak igényléséről kérelmet nyújtson be a Honvédelmi Minisztériumhoz. A belső ellenőr alkalmazása kötelező feladat, illetve e tárgyban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a legmegfelelőbb és legkedvezőbb árajánlatot nyújtó pályázók közül válassza ki a polgármester és a jegyző a belső ellenőrt. Az önkormányzat bevételi forrásainak körének szélesítése is meghatározó érdek, erre való tekintettel a képviselő-testület úgy döntött, hogy az általános iskola régi tornatermét bérbe adja kondi terem létesítésének céljára. A évi munkaterv előterjesztésében foglaltakat a képviselő-testület egyhangú szavazattal támogatta, így a évi fő tevékenységi, cselekvési program elfogadásra került. Egyre sürgetőbbé vált az igények, illetve a közvetlen tájékoztatás és tájékozódás végett a kábel televíziós szolgáltatás beindítása. E tárgyban a képviselő-testület olyan felhatalmazást adott a polgármester részére, hogy a település számára legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön szerződést. A hatályos rendezési terv képviselő-testület megítélése szerint több pontjában is a helyi kialakult állapotoktól eltérő rendelkezéseket tartalmaz. Figyelemmel a kialakult helyzetre a képviselő-testület úgy döntött, hogy a rendezési terv szükségszerű módosításáig a beadott telek igénylési kérelmekben való döntés megtárgyalását elhalasztja. Jánosik György jegyző Tisztelt Valkóiak! Szeretettel köszöntök minden olvasót, és ezúton szeretnék Örömökben Gazdag Boldog Új Esztendőt kívánni a Valkói Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében. A január 18-án tartott ülésünkön döntést hoztunk az ügyfélfogadásról és annak helyéről. Ügyfélfogadási idő: minden hét szerda óráig Helye: Polgármesteri Hivatal, Valkó, Rákóczi u. 3. Mindenkit szeretettel várunk. A testület megválasztotta a bizottságokba a külsős tagokat: Pénzügyi Bizottság külsős tagjai: Torkos Andrásné Vidák Mária és Baranyi Sándor. Kulturális és Etnikai Bizottság külsős tagjai: Radics Sándor és Radics Ilona. A terveinkben szerepel, hogy a rászorultaknak használt import ruhákat (gyerek, felnőtt) tudunk beszerezni a Valkói vállalkozók és a polgármesteri hivatal közreműködésével. Köszönöm figyelmüket, szeretettel várom észrevételeiket és javaslataikat Farkas Róbert Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke - 4 -

5 Kábel TV? Internet? Fejlődés!!!! Sokunk számára jelentett, s jelent most is szinte megoldhatatlan problémát a televíziós adások és internet szolgáltatás normális, élvezhető igénybevétele. Valkó dombos-völgyes földrajzi elhelyezkedése miatt a völgyben lakóknak szinte lehetetlen jelentős beruházás nélkül - normális minőségű televíziós műsorokat élvezni. Hamarosan mindenki számára elérhetővé válik a több mint negyven televíziós csatornát biztosító kábeltévé és korlátlan internet szolgáltatás! Önkormányzatunk sikeres tárgyalást folytatott a már Vácszentlászlón és Dányon is szolgáltató HFC Network Kft-vel. Többek között sikerült elérnünk, hogy az önkormányzat és intézményei díjmentesen használhatják a kft. által biztosított szolgáltatásokat, ezzel jelentős megtakarítást képezve a falu gazdálkodásában! További kedvezmények: - A lakosság számára díjmentes csatlakozás a kábeltévé szolgáltatáshoz (ami eddig forintjába került volna a lakosoknak!) - Nincs szerződéskötési díj! (TV) - Nincs hűségnyilatkozati kötelezettség! - Több TV készülék köthető a kábelre egy szerződés esetén is. - Kedvező internet és kábel tv előfizetési díjak. Egyéni előfizetők várható beüzemelése (engedélyezési eljárástól függően) Május Június. Gugó Ende Megalakult a Többcélú Kistérségi Társulás A gödöllői Városházán tartotta meg alakuló ülését a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása. A szervezet tizenhárom települést fog össze, tagjai: Csömör, Dány, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Vácszentlászló, Valkó és Zsámbok. Az ünnepélyes alakuló ülést hosszas tárgyalássorozat előzte meg. Ezek eredményeként sikerült néhány hete megállapodni a társulás által vállalt alapfeladatokban. A megalakulásra valamennyi település önkormányzata képviselő-testületének egyetértésével került sor. A társulás alapfeladatai között szerepel, hogy szervező tevékenységével hozzájárul a kistérség területén működő óvodák és általános iskolák hatékonyabb működésének szervezéséhez, és kezdeményezheti az intézmények szakmai színvonalának, hatékonyságának javítását szolgáló intézkedések kistérségi szintű összehangolását. Vállalja a közoktatási szakszolgálati feladatok közül nevelési tanácsadó közös működtetését és logopédiai szolgálat biztosítását, valamint egészségügyi feladatok közös ellátását és szervezését, és esélyegyenlőségi programok megvalósítását. A közösen vállalt feladatok között szerepel még többek között kulturális, civil, idegenforgalmi és környezetvédelmi együttműködés is. Az alakuló ülésen megtartott választáson a társulás elnökének dr. Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét választották. A két alelnök Benkovics Gyula péceli, és Vécsey László szadai polgármester, a pénzügyi bizottság elnöke Holló Ilona Zsámbok, tagjai Bátovszki György Csömör, és Sziráki Szilárd Valkó polgármestere lett. Forrás: Gödöllői Szolgálat - 5 -

6 Tisztelt valkói lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy a 2007-es esztendő eddig eltelt időszakában továbbra is nagymértékűek a falopások, mely cselekmények a hideg évszak beköszöntével szaporodtak el a mezőgazdasági területek mentén, a külterületi erdőkben. Az illegális fakitermelők a legkülönbözőbb napszakokban vágják ki az értékes fákat, és használják fel saját célra, vagy értékesítik azt tovább tűzifának. Jelenleg rendőreink Quad járművekkel járják a személygépkocsival meg nem közelíthető erdei utakat; az ő tevékenységüktől várható a fatolvajok elfogása, kiszorítása a térségből. Az erdők faállománya fontos természeti érték, csak a szakszerű erdőgazdálkodási beavatkozások a megengedhetőek, ezért arra kérek mindenkit, amennyiben információval rendelkeznek az elkövetőkkel, mozgásukkal, a kivágott fa tárolásával kapcsolatban, jelezzék azt a Rendőrség felé! A szolgálatban lévő körzeti megbízott a as telefonszámon érhető el a nap 24 órájában. A körzeti megbízott fogadó órájának helye, ideje: Valkó, KMB Iroda, minden páros hét szerdáján: óráig. A 2007-es évben eddig a településen nem történt magánszemély sérelmére bűncselekmény. Ahhoz, hogy ez a jövőben is elmondható legyen, mindenkinek meg kell tennie a saját és mások biztonsága érdekében néhány alapvető óvintézkedést: - járműveiket lehetőség szerint ne hagyják közterületen, ne hagyják benne értékeiket! - a besurranásos lopások megelőzése érdekében, ha otthon tartózkodnak, akkor is zárják be a kapukat! - ha gyanús, idegen személyeket, házalókat látnak a faluban, azonnal értesítsék a fenti számon a rendőrt! - amennyiben fával felpakolt tehergépkocsit látnak közlekedni a településen, azonnal jelezzék azt a fenti számon a rendőrség felé! Ez nem sok, mégis egy kis odafigyeléssel nagyon sokat tehetnek a biztonságuk érdekében! Nem tudjuk, most már bizton haladunk az igazi tavasz felé, vagy még csak most jön az igazi tél! Mindenesetre azt tanácsolom, járműveiket tartsák téli üzemmódban, és téli útviszonyoknak megfelelően, mérsékeltebb sebességgel, nagyobb körültekintéssel vezessenek! Februárban és a soron következő hónapokban is több alkalommal fogunk sebességmérést végezni a településen. Figyeljenek oda a közúti jelzőtáblák által meghatározott sebességértékek betartására! Mindenkinek biztonságos és balesetmentes közlekedést, békés mindennapokat kívánok! Tisztelettel: Garai Gábor r.százados -KMB alosztályvezető

7 A falugazdász tájékoztatja az őstermelőket, hogy költségeit és bevételeit az tudja január 1-vel visszamenőleg elszámolni, aki március 20-ig meghosszabbítja az őstermelői igazolványát január 1-től azon őstermelőknek, akik főfoglalkozású őstermelők (egyéb jogviszonyban nem fizetnek egészségbiztosítási járulékot) a törvény szerint erre kötelezettségük van és január 31- ig az APEH-hoz be kellett jelentkezni. Bővebb tájékoztatást erről a falugazdász ad. Fogadó órák: Hétfő Valkó Vácszentlászló Zsámbok Szerda Isaszeg Dány Dány Kedd Nagytarcsa Kistarcsa Csömör Kerepes Péntek Kóka Juhász László falugazdász tel.: Kérem lehetőség szerint a fogadóórák idején hívjanak! Óvodai meglepetés A valkói óvoda munkatársai örömmel vették, hogy minden óvodás gyermekünk egy pár téli bakancsot kapott januárban. A polgármester segítségével és közbenjárásával kaphattuk meg ezt az adományt, ami nem terhelte sem az óvoda sem az önkormányzat költségvetését. Az eseménnyel kapcsolatban több szülő is kinyilvánította köszönetét és egy levél is érkezett intézményünkbe azzal a szándékkal, hogy a helyi újságban jelentessük meg, melynek most eleget szeretnénk tenni. Köszönjük gyermekeink nevében a segítséget és köszönjük a szülőknek, akik ránk is odafigyelnek és tudnak osztozni mindannyiunk közös örömében. Valkói Óvoda Dolgozói - 7 -

8 Háziorvosi rendelés Helye: Valkó, Szabadság út 72. Rendel: Dr. Gulácsy Szeréna, Dr. Kalinics Viktor Rendelés időpontja: Hétfőtől-Péntekig 8-12 óráig, valamint Hétfőn délután óráig Időpont kérhető: 06/ es telefonszámon FOGÁSZATI RENDELÉS Minden héten Kedden: 9 órától 14 óráig Csürötökön: 9 órától 19 óráig Rendel: Gömöri Márta fogszakorvos. Időpont egyeztetés miatt hívják a 06/ telefonszámot. Sürgős esetben felkereshetik a Rókus kórház ügyeletét az esti órákban, ahol ingyenes ellátás van, vagy Dr. Makra Dorottya magánrendelőjét Gödöllő, József A. út 2. Rendel: Hétfő-Csütörtök óráig. TURA KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET Az orvosi ügyelet egy központi hellyel működik január 01-től. Az ügyelet székhelye: Tura, Petőfi tér 2. Elérhetősége: 06/ telefonszámon A központi orvosi ügyelet Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok, Dány települések ügyeleti szolgálatát látja el, a települések ellátási területén sürgősségi betegellátást végez az Országos Mentőszolgálat közös diszpécser szolgálata irányításával. Az ügyelet rendje: - Hétfőtől Csütörtökig: 16 órától 20 óráig ügyeleti rendelőben ambuláns betegek ellátása egy orvos. 16 óra és másnap reggel 8 óráig: sürgős esetben egy orvos, gépkocsival hívásra a helyszínen látja el a beteget. - Pénteken: 14 órától 20 óráig ügyeleti rendelőben ambuláns betegek ellátása egy orvos. 14 óra és másnap reggel 8 óráig: sürgős esetben egy orvos, gépkocsival hívásra a helyszínen látja el a beteget. Valkó Gyógyszertár megváltozott nyitvatartási ideje február 12-től: Hétfőtől Csütörtökig: 8:00 13:00 és 14:00-16:00 Pénteken: 8:00 12:00 óráig Szombat, Vasárnap: Zárva - 8 -

9 Itt a farsang, áll a bál Táncra, táncra kisleányok, daloljatok kisfiúk, Itt a farsang, haja-huj, Ne lássunk most szomorút!!! Február 23-án megszerveztük óvodánkban a FARSANGI BÁLT. Az a hét lázas készülődéssel telt álarcokat festettünk, termeket díszítettünk, verset, éneket tanultunk. A gyerekek izgatottan beszélgettek egymás között a készülő jelmezekről, bár volt, akinek sikerült titokban tartani. Végre elérkezett a várva-várt nap. Péntek reggel az óvoda egy felbolydult méhkasra emlékeztetett szólt a zene, maskarába öltözött gyerekek várták szüleik érkezését, gyűlt a finom sütemény és üdítő. A felvonulás igazán karneváli hangulatúra sikerült sokan voltunk, de jól megfértünk egymás mellett. A Napsugár csoport nyuszikáknak öltözött, a Süni csoport hóemberekké változott, a Túra és a Malacka csoport pedig egyéni jelmezben tündökölt, királylányok, tündérek, focisták, Garfield és társai vonultak fel egymás után. A bemutatót követően tréfás játékok következtek, lufi fújás, fánkevés, szörp-lefetyelés, lisztfújás, párnatánc stb. Nem maradt el persze a jóízű falatozás sem, melyre a szülőket is meghívtuk. Ebédig aztán táncoltunk, táncoltunk és táncoltunk Köszönjük a szülők együttműködését, segítségét a jelmezek elkészítésében és a farsangi mulatság megszervezésében. Óvó nénik Tájékoztatás a 4. csoport újraindításáról január 1-től intézményükben újra 4 csoport működik, ezáltal az óvodáskorú gyermekek felvétele biztosított, kihasználtságunk elérheti a 100 főt (100 %-ot). Akik már betöltötték a 3. életévüket, vagy május 31-ig töltik, és még nem jelentkeztek óvodánkba, azok szüleit kérjük, hogy gyermekük érdekeit szem előtt tartva kérjék gyermekük előfelvételét az intézménybe. Azok a gyermekek, akik június 1-től május 31-ig töltik be a 3. életévüket azok részére május 7-től május 11-ig ÓVODAI BEÍRATÁS lesz. A szülők gyermekeik beíratása esetén a következő dokumentumokat hozzák el: - gyermek anyakönyvi kivonatát, - oltási könyvét, - lakcím és TB kártyáját. Az intézmény működtetéséhez elengedhetetlenül fontos a teljes óvodai férőhely kihasználása. Éppen ezért kérjük a szülőket, éljenek törvény adta jogaikkal, gyermekük részére igényeljék 3 éves koruktól az óvodai nevelést, ellátást. Köszönjük együttműködésüket! Máté Mária Óvodavezető - 9 -

10 Kellemes meglepetések Egy napon, mikor a kisfiamért mentem az óvodába a napközis óvó néni a kezünkbe nyomott egy cipős dobozt. Ajándék mondta. A dobozban egy új cipő volt, méretben pont egyezett a kisfiaméval. Először meglepődtem, majd kínosan kezdtem érezni magam, tényleg ennyire rászorulónak nézek ki? aztán láttam, hogy az összes hazafelé baktató kisgyereknél ott volt egy-egy hasonló doboz, és megnyugodtam. Mint később megtudtam, a cipőcskék a Valkói Önkormányzat ajándékai voltak, bár még nem szorulunk rá, nagyon jól esett az odafigyelés, és az a tudat, hogy ha bármilyen okból szükségünk lesz ruhára, cipőre, aki meghallgatja a panaszokat és aki segítő kezet nyújt a rászorulóknak. Ugyanilyen kellemes meglepetés volt még látni a sok-sok csomagot a karácsony fa alatt, és a gyerekek kitörő örömét az ajándékok láttán. Amikor pedig észrevettem, hogy a nagycsoportosok Betlehem-játéka könnyeket csalt a polgármester úr szemébe, megnyugodva sóhajtottam fel: Végre egy valóban emberi polgármesterünk van! Érdekli, hogy mi történik a falujában, és a választások után is igyekszik tenni azt, amiért megválasztották. Én nagyon szeretném, ha ez az álom nem érne véget. Ezúton szeretném megköszönni a Valkói Önkormányzatnak azt a támogatást és részvétet, amellyel az óvodát igyekszik segíteni, s ezzel a gyermekeink tudásának megalapozását, kreativitásának fejlesztését, társadalomba való beilleszkedését hatékonyabbá és egyszerűbbé teszi. Tiszteletteljes köszönettel: Egy hálás anyuka Móra napok 2007 Ebben az évben is megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Móra Ferencről. A két napos rendezvényre án és 09-én került sor. Az első nap a programok ünnepélyes megnyitása 08-án 12 órakor történt a versek, a zene kellő hangulatot teremtet a komoly megemlékezéshez. Vers és prózamondó versennyel folytatódott a délután. Alsó és felső tagozatosok adták elő azokat a műveket, amelyek a szívükhöz legközelebb álltak. Lakatos Balázs 6. o. tanuló szintetizátor játékával lelket melengető hangulatot teremtett a délután végéig. A másnap délelőtt játékos versenyekkel kezdődött. A gyerekeké volt az uszoda, tornaterem, ahol ügyességüket, szellemi erejüket, kitartásukat próbára tehették. A délután komoly szellemi erőfeszítéssel folytatódott. Az író életéről, műveiből készültek a 3-3 fős csoportok. Zsámbok és Dány tanulói csatlakoztak a versenyhez. Iskolánk 7. osztályos csapata lett a győztes. A 2. helyezést a zsámboki tanulók nyerték. A hagyományos rendezvény jövőre is folytatódik. Színes érdekes programok várják majd tanulóinkat. Ötvösné Szűcs Teréz tanár

11 Iskolai farsang február 3-án, mint minden évben, megrendezte a Móra Ferenc Általános Iskola a tanév eseményei között legnagyobb népszerűségnek örvendő rendezvényt, a farsangi jelmezes felvonulást és az azt követő bált. A mulatságnak sok év óta kialakult hagyománya és menetrendje van iskolánkban. Ettől idén sem tért el a rendezőség, a hetedik osztály osztályfőnöke, szülői és tanulói. A jelmezbemutató és a tánc színtere most is a hangulatosan feldíszített tornaterem volt. Most is, mint minden évben, legnagyobb érdeklődéssel mindenki a megnyitót várta. A rendezvényen megjelent és a zsűri munkájában részt vett Sziráki Szilárd polgármester is. A nyolcadik osztályos diákok, lányok és fiúk, igazi hölgyek és urakként, gyönyörű ruhákban, szép keringőt táncoltak, pontos koregráfia szerint, könnyedén, de mégis fegyelmezetten, amit osztályfőnökük tanított be. A nyitótánc után a hagyományokat követve idén is felkérték a táncosok szüleiket. Ezután a jelmezesek felvonulása következett, amit zsűri pontozott, értékelt és díjazott. Az alsó tagozatosok ötletes egyéni, a felső tagozatosok mulatságos csoportos jelmezeket választottak. Kis szünet után kezdődött a gyerekek kedvence: a DISCO. A zenét volt tanítványok szolgáltatták, kitűnően. Sok tombolajegy fogyott és sok szerencsés nyertes is akadt a résztvevők között. A rendezvény sikeréhez az előzőekben kívül nagyban hozzájárult a hetedik osztályos tanulók szülei által kiállított és működtetett büfé-amely igen nagy forgalmat bonyolított le. Amíg a zene szólt, a gyerekek szinte megállás nélkül táncoltak, de este 8-kor mindenki sajnálatára véget ért a DISCO, és ezzel a vidám farsangi bál. A táncterem pedig a hetedik osztályos szülők jóvoltából néhány órán belül visszaváltozott tornatermé jövő februárig, amikor majd ismét megrendezzük ezt a jól sikerült mulatságot. Kiss Gyuláné tanítónő

12 NYUGDÍJASKLUBOK TALÁLKOZÓJA VALKÓN A Valkói Hagyományőrző Nyugdíjasklub február 4-én rendezte meg, mint házigazda: a szomszéd községek nyugdíjasklubjainak találkozóját az általános iskola tornatermében. A találkozó résztvevői: Dány, Zsámbok, Vácszentlászló és Valkó (mint házigazdák) nyugdíjasai. Meghívott vendégek: A résztvevő községek polgármesterei A Nyugdíjasok Országos Képviselő Testületének Pest Megyei elnöke: Bognár István Az Életet az Éveknek Országos Szövetségének Kistérségi Területvezetői: Balázs János Bagról Nagy Miklós Erdőkertesről Pál János Valkóról (klub elnök és területvezető) A találkozón mintegy 150 személy gyűlt össze. Pál János helyi klub elnök köszöntötte a résztvevő vendégeket és mindenkinek kellemes, jó szórakozást kívánt. Ezután mind a négy nyugdíjasklub kis szórakoztató műsorral (dalkör, próza, tánc) kedveskedett. A műsorok után SZIRÁKI SZILÁRD Valkó polgármestere elismerő köszönetet mondott a műsorokban szereplőknek, a találkozó minden résztvevőjének, vendégének, és a következő évekre jó erőt, jó egészséget kívánt a jelenlévőknek. Virágokkal díszített fehér asztal mellett következett az uzsonnának nevezett, de vacsorának is elegendő eszem-iszom, -elősegítve a farsangi hangulatot. Igazi jó kedvvel kezdődött a vigadalom a talp alá való, jó élőzene táncra serkentett sok nyugdíjast. Feledtetve a kort az időközi fájdalmakat, - mert Nem csak huszonéveseké a világ ha az ember szíve fiatal A meghitt baráti beszélgetések felelevenítették a régi idők emlékét, elfeledtetve a múló mindennapok gondjait. A szórakozás, mulatozás késő estig tartott. Szép volt, jó volt, egy igazi örömünnep volt. Büszkén fogadták a valkóiak a meghívott települések jó szavait, elismeréseit a jól szervezett és lebonyolított rendezvényhez

13 TURAI OKMÁNYIRODA ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE Hétfő: 8-12 óráig, 12,30-18 óráig (időpontfoglalás nélkül) Kedd: Nincs ügyfélfogadás Szerda: 8-11,45 óráig (ügyfélkapu intézése időpontfoglalással) Csütörtök: 8-12 óráig, 12,30-15,30 (időpontfoglalás nélkül) Péntek: 8-12 óráig (időpontfoglalás alapján) Telefon: 06/ Kisfiam születése óta sérült, oxigén hiánnyal született. Magyarországon nincs lehetőség a gyógyulásra, ezért szeretném kivinni külföldre, az őssejt beültetésre. Ez a kezelés nagyon drága, ezért az Önök segítségét is kérem, hogy a Robika meggyógyuljon. Előre is köszönöm: Kovács Nikoletta Számla szám: Számla szám: Család Számlaszáma: Megjegyzés rovatba kérjük beírni: robika E B O L T Á S! Időpontja: március 24-én (szombat) De.: 9.00 órától óráig Oltásdíja: Ft/eb Féregtelenítés: 200- Ft/ 10kg Állatorvosnak helyben fizetni Helye: Polgármesteri Hivatal előtti parkoló Az eb oltási bizonyítványát és előre kiszámolt pénzt szíveskedjenek magukkal hozni! Felhívom az eb-tulajdonosok, eb-tartók figyelmét, hogy az eb oltást elmulasztókat a évi CLXXVI. Tv (2) bekezdés d./ pontja alapján szabálysértési eljárás lefolytatását vonja maga után. Jegyző Eladó! Valkó, Vörösmarty út 14. szám alatt 1172 m 2 nagyságú közművesített építési telek eladó. Irányár: 3,9 millió forint. Érdeklődni lehet: 06/ es telefonszámon

14 Felhívás! A Valkó Ifjúságáért Közalapítvány ezúton köszöni meg mindenkinek, aki adója 1 százalékának felajánlásával támogatta az Alapítvány. A 2006-ban az összegből, ,-Ft-ból a községi Mikulás rendezvényt támogattuk. Egyben tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2007-ben is támogassák adójuk 1 %-val Alapítványunkat. Valkó Ifjúságáért Közalapítvány Adószám: Köszönettel a Kuratórium nevében: Pályázati Felhívás! Szigeti István Elnök A Zsámboki Napközi Otthonos Óvoda konyhájának bérbevételére Zsámbok Község Önkormányzata június 1-től bérbe adja a Napközi Otthonos Óvoda Zsámbok, Szent E. tér 4. alatti elsősorban gyermekétkeztetést ellátó 200 adagos konyháját. Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatalban igényelhető, Zsámbok, Bajza Lenke tér 10. Telefon: Érdeklődni lehet: Holló Ilona polgármesternél a telefonszámon. M.A. ÚJ ESZTENDŐ AZ ÖSSZEFOGÁS REMÉNYÉBEN Az elmúlt évben a választások utáni két hónap alatt a hivatali munkával és a jövőbeli elképzeléseink tervezgetésével foglalkoztunk elsődlegesen. Terveink vannak, de azokat meg is kell valósítanunk. A véghezviteli munkához nem elég csupán a képviselő-testület. Tisztelettel kérjük, és elvárjuk falunk lakosságának összefogó, aktív segítő munkáját. Így érhetjük el, hogy községünk fejlődjön, szépüljön, - az itt élő emberek jól érezzék magukat szeretetben, megbecsülésben, békességben. Természetesen mindenkor számítunk az Önök véleményeire, javaslataira. A Polgármesteri Hivatal előterében kihelyezünk egy GYŰJTŐLÁDÁT, melybe mindenkor bedobhatnak írásban megfogalmazott javaslatot, véleményt, sőt ellenvéleményt is. Kérjük azokat névvel és címmel ellátni. Szeretnénk, ha a képviselő-testületi tagokkal minél többen rendszeresen személyes kapcsolatot teremtenének, valamint a szerkesztőivel is. Így az információ áradat mind szélesebb körökben fog eljutni a lakossághoz. A VALKÓI HÍRMONDÓ hasábjain keresztül tájékoztatást fogunk adni a mindenkori munkákról, az előttünk álló feladatokról, az eredményekről szerkesztőség -

15 Felhívás Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Lámpás 92 Kiemelten Közhasznú Alapítvány Szt. Bernát Támogató Szolgálata a Valkó településen élő fogyatékos emberek segítésére létrejött. Szolgáltatásait valamennyi Valkó településen élő fogyatékos személy igénybe veheti. A támogató szolgálat célja, a fogyatékos személyek önálló életvitelének megkönynyítése, elsődlegesen a közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint a fogyatékos személyek szükségleteinek és igényeinek megfelelő speciális segítségnyújtás biztosításával. Az ellátottak köre: Siketek és nagyothallók Vakok és gyengénlátók Értelmi fogyatékosok Mozgásszervi fogyatékosok Autisták Halmozottan fogyatékosok Szolgáltatásaink: Személyi segítés A személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségletek kielégítése érdekében vállaljuk: alapvető ápolást, gondozást gyógyszerek, kiváltását, ellátott egészségügyi állapotának, gyógyszeradagolásának figyelemmel kísérését fogyatékos személyeket kérésükre elkísérjük egészségügyi, szociális és egyéb szolgáltatókhoz, és ott segítséget nyújtunk részükre. Házi segítségnyújtás Szállító szolgálat működtetése Személyszállítással biztosítjuk a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Rehabilitáció elősegítése Tanácsadás, információnyújtás A Támogató Szolgálat személyesen tájékoztatást ad a hozzánk fordulóknak, a fogyatékosokra vonatkozó jogszabályokról segédeszközökről, beszerzésük és használatuk módjáról a fogyatékosügyi érdekképviseleti és szolgáltató szervek tevékenységéről a támogató szolgálat rehabilitációs, közösségi, kulturális és szabadidős tevékenységéről Segítséget nyújtunk szociális ügyek intézésében, társadalombiztosítási és egyéb hivatalos beadványok elkészítésében. Kérésre jelnyelvi tolmács elérhetőségét biztosítjuk Ügyfélfogadás Valkón, szerdánként délelőtt a Polgármesteri Hivatalban. Elérhetőségeink: Cím: Valkó Polgármesteri Hivatal Tel.: Tisztelettel:Endrészné Sisák Nikoletta Támogató Szolgálat vezető

16 Meghívó Szeretettel meghívjuk Valkó Nagyközség minden lakóját az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 159. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésünkre a Szobor-kertbe. Az ünnepség ideje: március óra Programok Koszorúzás a hősök emlékművénél Általános Iskola diákjainak megemlékező műsora Helyi nyugdíjas dalkör nótacsokra Mindenkit szeretettel várunk! VALKÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉRDEKŰ KIADVÁNYA Felelős kiadó: Valkó Önkormányzata Főszerkesztő: Molnár Antal Szerkesztők: Szekeres Péterné, Gugó Endre A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal 2114 Valkó, Rákóczi út

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben