Március 8. Nemzetközi Nőnap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Március 8. Nemzetközi Nőnap"

Átírás

1 Március 8. Nemzetközi Nőnap Ezen a napon figyelmünk a gyengébb nem, a szebbik nem, a Nők irányába terelődik. Jelentőségét talán nem is kell külön méltatnunk, mint inkább tisztelettel, szeretettel köszöntenünk a NŐKET. Schiller német költő is írta egykor: Tiszteljétek a nőket! Égi rózsákat fonnak-szőnek a földi létbe. Nem csupán ezen a napon emlékezünk és köszöntjük a Nőket. Az esztendő minden napján a férfiak és a gyermekek szeretettel gondolnak a nőre, legyen ő édesanya, feleség, nagymama vagy leány. A családban a lelki békét, az összefogást, az emberi együttérzést a nők biztosítják. Nemesen szeretni, panasztalan tűrni és szenvedni, mindig, mindenkinek megbocsátani ez az igazi NŐ. Ez a nap lehetőséget ad arra is, hogy mi férfiak megköszönjük a sokszor emberfeletti munkát, s ha csak egy szál virággal is, szerezzünk örömet nő ismerőseinknek. A nőt olyan oltár illeti csupán, mely mindig ifjú, és ez a szív. (Madách) Kívánunk boldog, békés, megértő életet szeretteik és hozzátartozóik körében. A szerkesztőség és a kiadó féri tagjai Tartalomból: Testületi ülés beszámolója, Rendőrségi hírek, Közérdekű információk, Falugazdász, Fogászati-orvosi ügyeletek, Iskolai és Óvodai események Eb oltás, Kissebségi Önkormányzat Nyugdíjasklub, Kábel TV Internet

2 Március 15-e, az es forradalom és szabadságharc kezdetének napja 1848 első hónapjaiban Európa számos nagy városában forradalmak törtek ki. Ez a körülmény kedvező feltételeket teremtett ahhoz, hogy a magyarországi reformelképzelések törvényes úton megvalósuljanak. Kossuth a parlament küldöttségével március 15-én Bécsbe utazott, hogy az országgyűlés által megszavazott követeléseket elfogadtassák az uralkodóval. Ezen a napon egy kis létszámú, főleg írókból, költőkből álló értelmiségi csoport, a "márciusi ifjak" Pesten az utcára mentek, s felolvasták a magyar nemzet legfontosabb követeléseit tartalmazó "Tizenkét pont"-ot. Egyik vezetőjük, a népszerű költő, Petőfi Sándor, elszavalta akkor írt költeményét, a "Nemzeti Dalt". Az utca népe csatlakozott hozzájuk, s egy lefoglalt nyomdában kinyomtatták e két röpiratot, melyeket ezután többször is felolvastak. Néhány óra múlva már több tízezres tömeg vonult végig a városon. A "Tizenkét pont" röviden és lényegre törően foglalta össze a legfontosabb követeléseket, köztük a sajtószabadságot, a független magyar kormányt, az évenkénti országgyűlést, a vallási és polgári jogegyenlőséget, a nemzeti hadsereget, a közteherviselést, a jobbágy-rendszer megszüntetését és az újraegyesülést Erdéllyel. A március 13-i bécsi és a 15-i pesti forradalom hatására az udvar kénytelen volt az országgyűlési követeléseket elfogadni, ezekből törvényeket alkottak, amelyeket a király áprilisban szentesített. A törvények tartalmazták a "Tizenkét pont" legtöbb követelését. A békés átalakulás Magyarországon Európában elsőnek és egyedülállóan - végbement. Gróf Batthyány Lajos ( ) vezetésével létrejött az első független, az országgyűlésnek felelős magyar kormány. A miniszterek többsége a kor reformpolitikusai közül került ki, így helyet kapott a kormányban Széchenyi és Kossuth is. A honfoglalás és az államalapítás óta a magyar nép legnagyobb tette volt. A forradalmat indító március 15-e jelkép lett: a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma

3 Szokáshoz híven az elmúlt időszak képviselőtestületi ülés döntéseiről település jelenét és jövőjét érintő képviselő-testület által hozott határozatokról az alábbiak szerint kívánom tájékoztatni Önöket. A december 20-án órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen a testület elfogadta a beterjesztett évre vonatkozó költségvetési koncepciót. Megjegyzendő a évi költségvetési koncepció a takarékos gazdálkodás és az ésszerű pénzeszköz felhasználás jegyében körvonalazódott. Az önkormányzati telek értékesítésekkel kapcsolatosan - mivel megállapítható, hogy több önkormányzati tulajdonú telek beépítésére a szerződésben vállalt 3 év elteltével sem került sor -, ezért a képviselő-testület úgy határozott, hogy minden egyes ingatlan értékesítést megvizsgál. A képviselő-testület által megválasztott bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnök: Szira József Tagok: Mészáros Gábor, Juhász Sándor Pénzügyi Bizottság Enök: Pál Tibor Tagok: Szira József, Bogács Attila Külsős tag: Sziráki Józsefné. Oktatási, Művelődési Bizottság Elnök: Bogács Attila Tagok: Pál Tibor, Juhász József Mihályné Szociális Bizottság Elnök: Juhász József Mihályné Tagok: Juhász Sándor, Molnár Szabó László Külsős Tagok: Dr. Gulácsy Szeréna és Farkas Róbert Községfejlesztési és Környezetvédelmi Sportbizottság Elnök: Tusor László Tagok: Bogács Attila, Szira József. Külsős tagok: Szekeres Péter, Pintér Tamás és Kiss Gábor A képviselő-testület a jogi képviseletének ellátásával a Kiss-Tápay-Viszlói Ügyvédi Irodát bízta meg. Tájékoztató a 2007 január 17-én megtartott képviselő-testületi ülés tartalmából: A hivatalnál lévő számítógépek licenc felülvizsgálata és ehhez kapcsolódó (szoftver) ügyében a képviselő-testület úgy határozott, hogy ezen vizsgálat szükséges és ezzel kapcsolatos jelentést a BSA-hoz továbbítani kell. Valkó Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal döntött a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozással, illetve jóváhagyta a Társulási Megállapodást, valamint az Alapító Okirat tartalmát. Ugyancsak egyhangú szavazattal elfogadásra került a évi költségvetés előirányzatának módosítása. Az I/2007. (I.17). számú rendelet, mely az önkormányzat 19/2006.(XII.20). évi költségvetésről szóló rendelet módosítása tárgyában született ugyancsak egyhangú elfogadásra került. A képviselő-testület egyhangú szavazattal határozatot hozott könyvvizsgálói jelentés formájában a közötti időszak pénzeszközeinek tételes felhasználásáról. Az önkormányzat kintlévőségeinek és köztartozásainak behajtása tárgyában a képviselőtestület úgy foglalt állást, hogy azt fokozatosan, a hátralékos személyek szociális helyzetére tekintettel több lépcsőben foganatosított végrehajtási cselekmények formájában eszközöli. A újság hirdetési megjelenésével kapcsolatosan a képviselő-testület felkérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy az újságban hirdetés céljára szolgáló díjtételeket határozza meg

4 Folytatás Engedjék meg egy rövid áttekintés tükrében tájékoztassam Önöket február 14-én 17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés történéseiről, illetve a képviselő-testület által hozott döntésekről. Képviselő-testület a évi költségvetést elfogadta, illetve a hozzákapcsolódó költségvetési rendeletet jóváhagyta. A költségvetés sarokszámai, illetve kiadás és bevétel oldala alapján megállapítható, hogy elsődlegesen az ésszerű gazdálkodás és a takarékosság szempontjai érvényesülnek. Megjegyzendő a csökkenő állami normatívák ellenére is az önkormányzat arra törekszik, miszerint az óvodai és iskolai oktatás lehetőség szerinti minden feltételi rendszerét biztosítsa. A képviselő-testület egyhangúan határozott arról, hogy Vácszentlászló és Zsámbok községekkel együttesen nyújt be pályázatot a szennyvíz beruházás végett. Remélhetően a Pályázat Előkészítő Alapon történő indulást siker koronázza, így ezáltal lehetőség nyílik az EU-s pályázati források megszerzésére és a szennyvíz beruházás finanszírozására. A képviselő-testület egyhangúan határozott afelől, a polgármester előterjesztését támogatva, hogy a honvédelmi célra feleslegesnek minősített ingó vagyontárgyak igényléséről kérelmet nyújtson be a Honvédelmi Minisztériumhoz. A belső ellenőr alkalmazása kötelező feladat, illetve e tárgyban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a legmegfelelőbb és legkedvezőbb árajánlatot nyújtó pályázók közül válassza ki a polgármester és a jegyző a belső ellenőrt. Az önkormányzat bevételi forrásainak körének szélesítése is meghatározó érdek, erre való tekintettel a képviselő-testület úgy döntött, hogy az általános iskola régi tornatermét bérbe adja kondi terem létesítésének céljára. A évi munkaterv előterjesztésében foglaltakat a képviselő-testület egyhangú szavazattal támogatta, így a évi fő tevékenységi, cselekvési program elfogadásra került. Egyre sürgetőbbé vált az igények, illetve a közvetlen tájékoztatás és tájékozódás végett a kábel televíziós szolgáltatás beindítása. E tárgyban a képviselő-testület olyan felhatalmazást adott a polgármester részére, hogy a település számára legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön szerződést. A hatályos rendezési terv képviselő-testület megítélése szerint több pontjában is a helyi kialakult állapotoktól eltérő rendelkezéseket tartalmaz. Figyelemmel a kialakult helyzetre a képviselő-testület úgy döntött, hogy a rendezési terv szükségszerű módosításáig a beadott telek igénylési kérelmekben való döntés megtárgyalását elhalasztja. Jánosik György jegyző Tisztelt Valkóiak! Szeretettel köszöntök minden olvasót, és ezúton szeretnék Örömökben Gazdag Boldog Új Esztendőt kívánni a Valkói Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében. A január 18-án tartott ülésünkön döntést hoztunk az ügyfélfogadásról és annak helyéről. Ügyfélfogadási idő: minden hét szerda óráig Helye: Polgármesteri Hivatal, Valkó, Rákóczi u. 3. Mindenkit szeretettel várunk. A testület megválasztotta a bizottságokba a külsős tagokat: Pénzügyi Bizottság külsős tagjai: Torkos Andrásné Vidák Mária és Baranyi Sándor. Kulturális és Etnikai Bizottság külsős tagjai: Radics Sándor és Radics Ilona. A terveinkben szerepel, hogy a rászorultaknak használt import ruhákat (gyerek, felnőtt) tudunk beszerezni a Valkói vállalkozók és a polgármesteri hivatal közreműködésével. Köszönöm figyelmüket, szeretettel várom észrevételeiket és javaslataikat Farkas Róbert Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke - 4 -

5 Kábel TV? Internet? Fejlődés!!!! Sokunk számára jelentett, s jelent most is szinte megoldhatatlan problémát a televíziós adások és internet szolgáltatás normális, élvezhető igénybevétele. Valkó dombos-völgyes földrajzi elhelyezkedése miatt a völgyben lakóknak szinte lehetetlen jelentős beruházás nélkül - normális minőségű televíziós műsorokat élvezni. Hamarosan mindenki számára elérhetővé válik a több mint negyven televíziós csatornát biztosító kábeltévé és korlátlan internet szolgáltatás! Önkormányzatunk sikeres tárgyalást folytatott a már Vácszentlászlón és Dányon is szolgáltató HFC Network Kft-vel. Többek között sikerült elérnünk, hogy az önkormányzat és intézményei díjmentesen használhatják a kft. által biztosított szolgáltatásokat, ezzel jelentős megtakarítást képezve a falu gazdálkodásában! További kedvezmények: - A lakosság számára díjmentes csatlakozás a kábeltévé szolgáltatáshoz (ami eddig forintjába került volna a lakosoknak!) - Nincs szerződéskötési díj! (TV) - Nincs hűségnyilatkozati kötelezettség! - Több TV készülék köthető a kábelre egy szerződés esetén is. - Kedvező internet és kábel tv előfizetési díjak. Egyéni előfizetők várható beüzemelése (engedélyezési eljárástól függően) Május Június. Gugó Ende Megalakult a Többcélú Kistérségi Társulás A gödöllői Városházán tartotta meg alakuló ülését a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása. A szervezet tizenhárom települést fog össze, tagjai: Csömör, Dány, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Vácszentlászló, Valkó és Zsámbok. Az ünnepélyes alakuló ülést hosszas tárgyalássorozat előzte meg. Ezek eredményeként sikerült néhány hete megállapodni a társulás által vállalt alapfeladatokban. A megalakulásra valamennyi település önkormányzata képviselő-testületének egyetértésével került sor. A társulás alapfeladatai között szerepel, hogy szervező tevékenységével hozzájárul a kistérség területén működő óvodák és általános iskolák hatékonyabb működésének szervezéséhez, és kezdeményezheti az intézmények szakmai színvonalának, hatékonyságának javítását szolgáló intézkedések kistérségi szintű összehangolását. Vállalja a közoktatási szakszolgálati feladatok közül nevelési tanácsadó közös működtetését és logopédiai szolgálat biztosítását, valamint egészségügyi feladatok közös ellátását és szervezését, és esélyegyenlőségi programok megvalósítását. A közösen vállalt feladatok között szerepel még többek között kulturális, civil, idegenforgalmi és környezetvédelmi együttműködés is. Az alakuló ülésen megtartott választáson a társulás elnökének dr. Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét választották. A két alelnök Benkovics Gyula péceli, és Vécsey László szadai polgármester, a pénzügyi bizottság elnöke Holló Ilona Zsámbok, tagjai Bátovszki György Csömör, és Sziráki Szilárd Valkó polgármestere lett. Forrás: Gödöllői Szolgálat - 5 -

6 Tisztelt valkói lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy a 2007-es esztendő eddig eltelt időszakában továbbra is nagymértékűek a falopások, mely cselekmények a hideg évszak beköszöntével szaporodtak el a mezőgazdasági területek mentén, a külterületi erdőkben. Az illegális fakitermelők a legkülönbözőbb napszakokban vágják ki az értékes fákat, és használják fel saját célra, vagy értékesítik azt tovább tűzifának. Jelenleg rendőreink Quad járművekkel járják a személygépkocsival meg nem közelíthető erdei utakat; az ő tevékenységüktől várható a fatolvajok elfogása, kiszorítása a térségből. Az erdők faállománya fontos természeti érték, csak a szakszerű erdőgazdálkodási beavatkozások a megengedhetőek, ezért arra kérek mindenkit, amennyiben információval rendelkeznek az elkövetőkkel, mozgásukkal, a kivágott fa tárolásával kapcsolatban, jelezzék azt a Rendőrség felé! A szolgálatban lévő körzeti megbízott a as telefonszámon érhető el a nap 24 órájában. A körzeti megbízott fogadó órájának helye, ideje: Valkó, KMB Iroda, minden páros hét szerdáján: óráig. A 2007-es évben eddig a településen nem történt magánszemély sérelmére bűncselekmény. Ahhoz, hogy ez a jövőben is elmondható legyen, mindenkinek meg kell tennie a saját és mások biztonsága érdekében néhány alapvető óvintézkedést: - járműveiket lehetőség szerint ne hagyják közterületen, ne hagyják benne értékeiket! - a besurranásos lopások megelőzése érdekében, ha otthon tartózkodnak, akkor is zárják be a kapukat! - ha gyanús, idegen személyeket, házalókat látnak a faluban, azonnal értesítsék a fenti számon a rendőrt! - amennyiben fával felpakolt tehergépkocsit látnak közlekedni a településen, azonnal jelezzék azt a fenti számon a rendőrség felé! Ez nem sok, mégis egy kis odafigyeléssel nagyon sokat tehetnek a biztonságuk érdekében! Nem tudjuk, most már bizton haladunk az igazi tavasz felé, vagy még csak most jön az igazi tél! Mindenesetre azt tanácsolom, járműveiket tartsák téli üzemmódban, és téli útviszonyoknak megfelelően, mérsékeltebb sebességgel, nagyobb körültekintéssel vezessenek! Februárban és a soron következő hónapokban is több alkalommal fogunk sebességmérést végezni a településen. Figyeljenek oda a közúti jelzőtáblák által meghatározott sebességértékek betartására! Mindenkinek biztonságos és balesetmentes közlekedést, békés mindennapokat kívánok! Tisztelettel: Garai Gábor r.százados -KMB alosztályvezető

7 A falugazdász tájékoztatja az őstermelőket, hogy költségeit és bevételeit az tudja január 1-vel visszamenőleg elszámolni, aki március 20-ig meghosszabbítja az őstermelői igazolványát január 1-től azon őstermelőknek, akik főfoglalkozású őstermelők (egyéb jogviszonyban nem fizetnek egészségbiztosítási járulékot) a törvény szerint erre kötelezettségük van és január 31- ig az APEH-hoz be kellett jelentkezni. Bővebb tájékoztatást erről a falugazdász ad. Fogadó órák: Hétfő Valkó Vácszentlászló Zsámbok Szerda Isaszeg Dány Dány Kedd Nagytarcsa Kistarcsa Csömör Kerepes Péntek Kóka Juhász László falugazdász tel.: Kérem lehetőség szerint a fogadóórák idején hívjanak! Óvodai meglepetés A valkói óvoda munkatársai örömmel vették, hogy minden óvodás gyermekünk egy pár téli bakancsot kapott januárban. A polgármester segítségével és közbenjárásával kaphattuk meg ezt az adományt, ami nem terhelte sem az óvoda sem az önkormányzat költségvetését. Az eseménnyel kapcsolatban több szülő is kinyilvánította köszönetét és egy levél is érkezett intézményünkbe azzal a szándékkal, hogy a helyi újságban jelentessük meg, melynek most eleget szeretnénk tenni. Köszönjük gyermekeink nevében a segítséget és köszönjük a szülőknek, akik ránk is odafigyelnek és tudnak osztozni mindannyiunk közös örömében. Valkói Óvoda Dolgozói - 7 -

8 Háziorvosi rendelés Helye: Valkó, Szabadság út 72. Rendel: Dr. Gulácsy Szeréna, Dr. Kalinics Viktor Rendelés időpontja: Hétfőtől-Péntekig 8-12 óráig, valamint Hétfőn délután óráig Időpont kérhető: 06/ es telefonszámon FOGÁSZATI RENDELÉS Minden héten Kedden: 9 órától 14 óráig Csürötökön: 9 órától 19 óráig Rendel: Gömöri Márta fogszakorvos. Időpont egyeztetés miatt hívják a 06/ telefonszámot. Sürgős esetben felkereshetik a Rókus kórház ügyeletét az esti órákban, ahol ingyenes ellátás van, vagy Dr. Makra Dorottya magánrendelőjét Gödöllő, József A. út 2. Rendel: Hétfő-Csütörtök óráig. TURA KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET Az orvosi ügyelet egy központi hellyel működik január 01-től. Az ügyelet székhelye: Tura, Petőfi tér 2. Elérhetősége: 06/ telefonszámon A központi orvosi ügyelet Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok, Dány települések ügyeleti szolgálatát látja el, a települések ellátási területén sürgősségi betegellátást végez az Országos Mentőszolgálat közös diszpécser szolgálata irányításával. Az ügyelet rendje: - Hétfőtől Csütörtökig: 16 órától 20 óráig ügyeleti rendelőben ambuláns betegek ellátása egy orvos. 16 óra és másnap reggel 8 óráig: sürgős esetben egy orvos, gépkocsival hívásra a helyszínen látja el a beteget. - Pénteken: 14 órától 20 óráig ügyeleti rendelőben ambuláns betegek ellátása egy orvos. 14 óra és másnap reggel 8 óráig: sürgős esetben egy orvos, gépkocsival hívásra a helyszínen látja el a beteget. Valkó Gyógyszertár megváltozott nyitvatartási ideje február 12-től: Hétfőtől Csütörtökig: 8:00 13:00 és 14:00-16:00 Pénteken: 8:00 12:00 óráig Szombat, Vasárnap: Zárva - 8 -

9 Itt a farsang, áll a bál Táncra, táncra kisleányok, daloljatok kisfiúk, Itt a farsang, haja-huj, Ne lássunk most szomorút!!! Február 23-án megszerveztük óvodánkban a FARSANGI BÁLT. Az a hét lázas készülődéssel telt álarcokat festettünk, termeket díszítettünk, verset, éneket tanultunk. A gyerekek izgatottan beszélgettek egymás között a készülő jelmezekről, bár volt, akinek sikerült titokban tartani. Végre elérkezett a várva-várt nap. Péntek reggel az óvoda egy felbolydult méhkasra emlékeztetett szólt a zene, maskarába öltözött gyerekek várták szüleik érkezését, gyűlt a finom sütemény és üdítő. A felvonulás igazán karneváli hangulatúra sikerült sokan voltunk, de jól megfértünk egymás mellett. A Napsugár csoport nyuszikáknak öltözött, a Süni csoport hóemberekké változott, a Túra és a Malacka csoport pedig egyéni jelmezben tündökölt, királylányok, tündérek, focisták, Garfield és társai vonultak fel egymás után. A bemutatót követően tréfás játékok következtek, lufi fújás, fánkevés, szörp-lefetyelés, lisztfújás, párnatánc stb. Nem maradt el persze a jóízű falatozás sem, melyre a szülőket is meghívtuk. Ebédig aztán táncoltunk, táncoltunk és táncoltunk Köszönjük a szülők együttműködését, segítségét a jelmezek elkészítésében és a farsangi mulatság megszervezésében. Óvó nénik Tájékoztatás a 4. csoport újraindításáról január 1-től intézményükben újra 4 csoport működik, ezáltal az óvodáskorú gyermekek felvétele biztosított, kihasználtságunk elérheti a 100 főt (100 %-ot). Akik már betöltötték a 3. életévüket, vagy május 31-ig töltik, és még nem jelentkeztek óvodánkba, azok szüleit kérjük, hogy gyermekük érdekeit szem előtt tartva kérjék gyermekük előfelvételét az intézménybe. Azok a gyermekek, akik június 1-től május 31-ig töltik be a 3. életévüket azok részére május 7-től május 11-ig ÓVODAI BEÍRATÁS lesz. A szülők gyermekeik beíratása esetén a következő dokumentumokat hozzák el: - gyermek anyakönyvi kivonatát, - oltási könyvét, - lakcím és TB kártyáját. Az intézmény működtetéséhez elengedhetetlenül fontos a teljes óvodai férőhely kihasználása. Éppen ezért kérjük a szülőket, éljenek törvény adta jogaikkal, gyermekük részére igényeljék 3 éves koruktól az óvodai nevelést, ellátást. Köszönjük együttműködésüket! Máté Mária Óvodavezető - 9 -

10 Kellemes meglepetések Egy napon, mikor a kisfiamért mentem az óvodába a napközis óvó néni a kezünkbe nyomott egy cipős dobozt. Ajándék mondta. A dobozban egy új cipő volt, méretben pont egyezett a kisfiaméval. Először meglepődtem, majd kínosan kezdtem érezni magam, tényleg ennyire rászorulónak nézek ki? aztán láttam, hogy az összes hazafelé baktató kisgyereknél ott volt egy-egy hasonló doboz, és megnyugodtam. Mint később megtudtam, a cipőcskék a Valkói Önkormányzat ajándékai voltak, bár még nem szorulunk rá, nagyon jól esett az odafigyelés, és az a tudat, hogy ha bármilyen okból szükségünk lesz ruhára, cipőre, aki meghallgatja a panaszokat és aki segítő kezet nyújt a rászorulóknak. Ugyanilyen kellemes meglepetés volt még látni a sok-sok csomagot a karácsony fa alatt, és a gyerekek kitörő örömét az ajándékok láttán. Amikor pedig észrevettem, hogy a nagycsoportosok Betlehem-játéka könnyeket csalt a polgármester úr szemébe, megnyugodva sóhajtottam fel: Végre egy valóban emberi polgármesterünk van! Érdekli, hogy mi történik a falujában, és a választások után is igyekszik tenni azt, amiért megválasztották. Én nagyon szeretném, ha ez az álom nem érne véget. Ezúton szeretném megköszönni a Valkói Önkormányzatnak azt a támogatást és részvétet, amellyel az óvodát igyekszik segíteni, s ezzel a gyermekeink tudásának megalapozását, kreativitásának fejlesztését, társadalomba való beilleszkedését hatékonyabbá és egyszerűbbé teszi. Tiszteletteljes köszönettel: Egy hálás anyuka Móra napok 2007 Ebben az évben is megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Móra Ferencről. A két napos rendezvényre án és 09-én került sor. Az első nap a programok ünnepélyes megnyitása 08-án 12 órakor történt a versek, a zene kellő hangulatot teremtet a komoly megemlékezéshez. Vers és prózamondó versennyel folytatódott a délután. Alsó és felső tagozatosok adták elő azokat a műveket, amelyek a szívükhöz legközelebb álltak. Lakatos Balázs 6. o. tanuló szintetizátor játékával lelket melengető hangulatot teremtett a délután végéig. A másnap délelőtt játékos versenyekkel kezdődött. A gyerekeké volt az uszoda, tornaterem, ahol ügyességüket, szellemi erejüket, kitartásukat próbára tehették. A délután komoly szellemi erőfeszítéssel folytatódott. Az író életéről, műveiből készültek a 3-3 fős csoportok. Zsámbok és Dány tanulói csatlakoztak a versenyhez. Iskolánk 7. osztályos csapata lett a győztes. A 2. helyezést a zsámboki tanulók nyerték. A hagyományos rendezvény jövőre is folytatódik. Színes érdekes programok várják majd tanulóinkat. Ötvösné Szűcs Teréz tanár

11 Iskolai farsang február 3-án, mint minden évben, megrendezte a Móra Ferenc Általános Iskola a tanév eseményei között legnagyobb népszerűségnek örvendő rendezvényt, a farsangi jelmezes felvonulást és az azt követő bált. A mulatságnak sok év óta kialakult hagyománya és menetrendje van iskolánkban. Ettől idén sem tért el a rendezőség, a hetedik osztály osztályfőnöke, szülői és tanulói. A jelmezbemutató és a tánc színtere most is a hangulatosan feldíszített tornaterem volt. Most is, mint minden évben, legnagyobb érdeklődéssel mindenki a megnyitót várta. A rendezvényen megjelent és a zsűri munkájában részt vett Sziráki Szilárd polgármester is. A nyolcadik osztályos diákok, lányok és fiúk, igazi hölgyek és urakként, gyönyörű ruhákban, szép keringőt táncoltak, pontos koregráfia szerint, könnyedén, de mégis fegyelmezetten, amit osztályfőnökük tanított be. A nyitótánc után a hagyományokat követve idén is felkérték a táncosok szüleiket. Ezután a jelmezesek felvonulása következett, amit zsűri pontozott, értékelt és díjazott. Az alsó tagozatosok ötletes egyéni, a felső tagozatosok mulatságos csoportos jelmezeket választottak. Kis szünet után kezdődött a gyerekek kedvence: a DISCO. A zenét volt tanítványok szolgáltatták, kitűnően. Sok tombolajegy fogyott és sok szerencsés nyertes is akadt a résztvevők között. A rendezvény sikeréhez az előzőekben kívül nagyban hozzájárult a hetedik osztályos tanulók szülei által kiállított és működtetett büfé-amely igen nagy forgalmat bonyolított le. Amíg a zene szólt, a gyerekek szinte megállás nélkül táncoltak, de este 8-kor mindenki sajnálatára véget ért a DISCO, és ezzel a vidám farsangi bál. A táncterem pedig a hetedik osztályos szülők jóvoltából néhány órán belül visszaváltozott tornatermé jövő februárig, amikor majd ismét megrendezzük ezt a jól sikerült mulatságot. Kiss Gyuláné tanítónő

12 NYUGDÍJASKLUBOK TALÁLKOZÓJA VALKÓN A Valkói Hagyományőrző Nyugdíjasklub február 4-én rendezte meg, mint házigazda: a szomszéd községek nyugdíjasklubjainak találkozóját az általános iskola tornatermében. A találkozó résztvevői: Dány, Zsámbok, Vácszentlászló és Valkó (mint házigazdák) nyugdíjasai. Meghívott vendégek: A résztvevő községek polgármesterei A Nyugdíjasok Országos Képviselő Testületének Pest Megyei elnöke: Bognár István Az Életet az Éveknek Országos Szövetségének Kistérségi Területvezetői: Balázs János Bagról Nagy Miklós Erdőkertesről Pál János Valkóról (klub elnök és területvezető) A találkozón mintegy 150 személy gyűlt össze. Pál János helyi klub elnök köszöntötte a résztvevő vendégeket és mindenkinek kellemes, jó szórakozást kívánt. Ezután mind a négy nyugdíjasklub kis szórakoztató műsorral (dalkör, próza, tánc) kedveskedett. A műsorok után SZIRÁKI SZILÁRD Valkó polgármestere elismerő köszönetet mondott a műsorokban szereplőknek, a találkozó minden résztvevőjének, vendégének, és a következő évekre jó erőt, jó egészséget kívánt a jelenlévőknek. Virágokkal díszített fehér asztal mellett következett az uzsonnának nevezett, de vacsorának is elegendő eszem-iszom, -elősegítve a farsangi hangulatot. Igazi jó kedvvel kezdődött a vigadalom a talp alá való, jó élőzene táncra serkentett sok nyugdíjast. Feledtetve a kort az időközi fájdalmakat, - mert Nem csak huszonéveseké a világ ha az ember szíve fiatal A meghitt baráti beszélgetések felelevenítették a régi idők emlékét, elfeledtetve a múló mindennapok gondjait. A szórakozás, mulatozás késő estig tartott. Szép volt, jó volt, egy igazi örömünnep volt. Büszkén fogadták a valkóiak a meghívott települések jó szavait, elismeréseit a jól szervezett és lebonyolított rendezvényhez

13 TURAI OKMÁNYIRODA ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE Hétfő: 8-12 óráig, 12,30-18 óráig (időpontfoglalás nélkül) Kedd: Nincs ügyfélfogadás Szerda: 8-11,45 óráig (ügyfélkapu intézése időpontfoglalással) Csütörtök: 8-12 óráig, 12,30-15,30 (időpontfoglalás nélkül) Péntek: 8-12 óráig (időpontfoglalás alapján) Telefon: 06/ Kisfiam születése óta sérült, oxigén hiánnyal született. Magyarországon nincs lehetőség a gyógyulásra, ezért szeretném kivinni külföldre, az őssejt beültetésre. Ez a kezelés nagyon drága, ezért az Önök segítségét is kérem, hogy a Robika meggyógyuljon. Előre is köszönöm: Kovács Nikoletta Számla szám: Számla szám: Család Számlaszáma: Megjegyzés rovatba kérjük beírni: robika E B O L T Á S! Időpontja: március 24-én (szombat) De.: 9.00 órától óráig Oltásdíja: Ft/eb Féregtelenítés: 200- Ft/ 10kg Állatorvosnak helyben fizetni Helye: Polgármesteri Hivatal előtti parkoló Az eb oltási bizonyítványát és előre kiszámolt pénzt szíveskedjenek magukkal hozni! Felhívom az eb-tulajdonosok, eb-tartók figyelmét, hogy az eb oltást elmulasztókat a évi CLXXVI. Tv (2) bekezdés d./ pontja alapján szabálysértési eljárás lefolytatását vonja maga után. Jegyző Eladó! Valkó, Vörösmarty út 14. szám alatt 1172 m 2 nagyságú közművesített építési telek eladó. Irányár: 3,9 millió forint. Érdeklődni lehet: 06/ es telefonszámon

14 Felhívás! A Valkó Ifjúságáért Közalapítvány ezúton köszöni meg mindenkinek, aki adója 1 százalékának felajánlásával támogatta az Alapítvány. A 2006-ban az összegből, ,-Ft-ból a községi Mikulás rendezvényt támogattuk. Egyben tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2007-ben is támogassák adójuk 1 %-val Alapítványunkat. Valkó Ifjúságáért Közalapítvány Adószám: Köszönettel a Kuratórium nevében: Pályázati Felhívás! Szigeti István Elnök A Zsámboki Napközi Otthonos Óvoda konyhájának bérbevételére Zsámbok Község Önkormányzata június 1-től bérbe adja a Napközi Otthonos Óvoda Zsámbok, Szent E. tér 4. alatti elsősorban gyermekétkeztetést ellátó 200 adagos konyháját. Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatalban igényelhető, Zsámbok, Bajza Lenke tér 10. Telefon: Érdeklődni lehet: Holló Ilona polgármesternél a telefonszámon. M.A. ÚJ ESZTENDŐ AZ ÖSSZEFOGÁS REMÉNYÉBEN Az elmúlt évben a választások utáni két hónap alatt a hivatali munkával és a jövőbeli elképzeléseink tervezgetésével foglalkoztunk elsődlegesen. Terveink vannak, de azokat meg is kell valósítanunk. A véghezviteli munkához nem elég csupán a képviselő-testület. Tisztelettel kérjük, és elvárjuk falunk lakosságának összefogó, aktív segítő munkáját. Így érhetjük el, hogy községünk fejlődjön, szépüljön, - az itt élő emberek jól érezzék magukat szeretetben, megbecsülésben, békességben. Természetesen mindenkor számítunk az Önök véleményeire, javaslataira. A Polgármesteri Hivatal előterében kihelyezünk egy GYŰJTŐLÁDÁT, melybe mindenkor bedobhatnak írásban megfogalmazott javaslatot, véleményt, sőt ellenvéleményt is. Kérjük azokat névvel és címmel ellátni. Szeretnénk, ha a képviselő-testületi tagokkal minél többen rendszeresen személyes kapcsolatot teremtenének, valamint a szerkesztőivel is. Így az információ áradat mind szélesebb körökben fog eljutni a lakossághoz. A VALKÓI HÍRMONDÓ hasábjain keresztül tájékoztatást fogunk adni a mindenkori munkákról, az előttünk álló feladatokról, az eredményekről szerkesztőség -

15 Felhívás Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Lámpás 92 Kiemelten Közhasznú Alapítvány Szt. Bernát Támogató Szolgálata a Valkó településen élő fogyatékos emberek segítésére létrejött. Szolgáltatásait valamennyi Valkó településen élő fogyatékos személy igénybe veheti. A támogató szolgálat célja, a fogyatékos személyek önálló életvitelének megkönynyítése, elsődlegesen a közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint a fogyatékos személyek szükségleteinek és igényeinek megfelelő speciális segítségnyújtás biztosításával. Az ellátottak köre: Siketek és nagyothallók Vakok és gyengénlátók Értelmi fogyatékosok Mozgásszervi fogyatékosok Autisták Halmozottan fogyatékosok Szolgáltatásaink: Személyi segítés A személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségletek kielégítése érdekében vállaljuk: alapvető ápolást, gondozást gyógyszerek, kiváltását, ellátott egészségügyi állapotának, gyógyszeradagolásának figyelemmel kísérését fogyatékos személyeket kérésükre elkísérjük egészségügyi, szociális és egyéb szolgáltatókhoz, és ott segítséget nyújtunk részükre. Házi segítségnyújtás Szállító szolgálat működtetése Személyszállítással biztosítjuk a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Rehabilitáció elősegítése Tanácsadás, információnyújtás A Támogató Szolgálat személyesen tájékoztatást ad a hozzánk fordulóknak, a fogyatékosokra vonatkozó jogszabályokról segédeszközökről, beszerzésük és használatuk módjáról a fogyatékosügyi érdekképviseleti és szolgáltató szervek tevékenységéről a támogató szolgálat rehabilitációs, közösségi, kulturális és szabadidős tevékenységéről Segítséget nyújtunk szociális ügyek intézésében, társadalombiztosítási és egyéb hivatalos beadványok elkészítésében. Kérésre jelnyelvi tolmács elérhetőségét biztosítjuk Ügyfélfogadás Valkón, szerdánként délelőtt a Polgármesteri Hivatalban. Elérhetőségeink: Cím: Valkó Polgármesteri Hivatal Tel.: Tisztelettel:Endrészné Sisák Nikoletta Támogató Szolgálat vezető

16 Meghívó Szeretettel meghívjuk Valkó Nagyközség minden lakóját az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 159. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésünkre a Szobor-kertbe. Az ünnepség ideje: március óra Programok Koszorúzás a hősök emlékművénél Általános Iskola diákjainak megemlékező műsora Helyi nyugdíjas dalkör nótacsokra Mindenkit szeretettel várunk! VALKÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉRDEKŰ KIADVÁNYA Felelős kiadó: Valkó Önkormányzata Főszerkesztő: Molnár Antal Szerkesztők: Szekeres Péterné, Gugó Endre A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal 2114 Valkó, Rákóczi út

A VALKÓI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ IDÕSZAKI LAPJA 2007 II. évfolyam 2.szám Április-Május

A VALKÓI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ IDÕSZAKI LAPJA 2007 II. évfolyam 2.szám Április-Május VALKO A VALKÓI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ IDÕSZAKI LAPJA 2007 II. évfolyam 2.szám Április-Május Május és Majális Az esztendõ minden hónapjának meg van a szépsége, kedvessége. Mégis az év legszebb hónapja a

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése. 90. születésnap Anna néni köszöntése

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése. 90. születésnap Anna néni köszöntése Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VI. évfolyam 3.szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Családját az 1848-49 es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Ha utólag is, de szeretettel köszöntjük a Rákóczi Lap nőolvasóit! Szerkesztőség

Ha utólag is, de szeretettel köszöntjük a Rákóczi Lap nőolvasóit! Szerkesztőség Egy kislány, egy kokárda és a történelem Így március 15-e táján néhány éve újra és újra felrémlik bennem egy régen elfelejtett emlék, egy aprócska kokárdáról. Azt mondják, az ember, ha idősödik igen könnyen

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Tisztelt Mélykúti Lakosok!

Tisztelt Mélykúti Lakosok! Tisztelt i Lakosok! Nagyközség Önkormányzata január 9-i döntése értelmében a szükséges engedélyek beszerezése után lakosaink fekvõbeteg ellátását a Kiskunhalasi Kórházban szeretné biztosíttatni. Az országgyûlés

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére hered_2011_1x.qxd 2011.03.09. 9:14 Page 1 2011. március V. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben