A vidékiek problémái is fontosak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vidékiek problémái is fontosak"

Átírás

1 Piros masnis felvonulás az AIDS ellen A WHO 1988-ban december 1-jét az AIDS elleni küzdelem világnapjává nyilvánította. Ennek célja, hogy mozgósítsa az embereket a HIV elleni küzdelemben. A világnap alkalomból a szatmári Vöröskereszt önkéntesei idén is megrendezték hagyományos AIDS elleni kampányukat. Folytatás a 12. oldalon A Mikulás házhoz megy! December 5-én és 6-án bármely gyerkõc otthonában megjelenhet a Mikulás, a szatmári RMDSZ jóvoltából. Részletek a 4. oldalon A mai lapszámunkkal mûsormelléklet SZATMARI MAGYAR HIRLAP november 29. csütörtök VIII. (XXX.) évf (2214.) szám 12 oldal ára: 1 lej A vidékiek problémái is fontosak Halmiban, Kisbábonyban és Dabolcon jártak az RMDSZ jelöltjei. Tegnap délelõtt Halmi, Kisbábony és Dabolc utcáira is eljutott az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének karavánja, hogy házról-házra, ajtóról-ajtóra kopogtatva terjesszék a december 9-i parlamenti választásokon való jelenlét fontosságát. Dzsesszkoncert December 2-án, vasárnap este 7 órától a Ká - rolyi-kastélyban kerül sor a Jazztoday dzsesszkoncertjére. Az eseményen fellép Trendler Józsi ütõhangszeres (a nagyváradi filharmónia mû - vésze), Báder Olivér gitáros, Gáspári Róbert baszszusgitáros, valamint Balogh Joe kvartettvezetõ. A Jazztoday zenekar 2004-ben alakult. Az alkalmat a Nagykárolyi Kulturális és Idegenforgalomi Központ a Say-Yes Alapítvánnyal közösen szer - vezi meg. Jegyek a Kulturális Központban, illetve kezdés elõtt a helyszínen igényelhetõek, egy belépõjegy 10 lejbe kerül, diákoknak és egyetemistáknak pedig kedvezményezetten 5 lejbe. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak. A részfizetõs rendszer nem megoldás A részfizetés bevezetése nem oldaná meg az egészségügy gondjait jelentette ki Raed Arafat. A tárcavezetõ közölte: Romániában kevesebben fizetnek egészségügyi biztosítást, mint ahányan felmentéssel rendelkeznek az illeték fizetési kötelezettsége alól. A válságos helyzet csak a magán-egészségügyi biztosító-hálózat kialakításával oldható meg véli a miniszter. Valamikor az év elején ugyanis a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a korrupció visszaszorítása reményében szorgalmazta, hogy Románia vezesse be a vizitdíjat. Az Egészségügyi Minisztériummal közösen ezért úgy döntöttek, változtatni kell a törvényen, átláthatóbbá tenni, ezt követõen újra a parlament elé terjeszteni. A korábbi tervek szerint egyébként minden beteg évente legtöbb 600 lejt fizetne, ezen az összegen felül mentesül a további hozzájárulás befizetése alól. Háziorvosi ellátásban például a fizetésbe nem foglalt vizsgálatok 5 lejbe kerülnének, az otthoni háziorvosi beteglátogatás munkaidõn kívül 15 lejbe az IMF intésére ez az összeg viszont vélhetõen alacsonyabb lehet majd. A kifizetések alól azonban mentesülnének a 700 lejnél kisebb jövedelmû nyugdíjasok, a 18 év alatti fiatalok, a szakmunkásképzõsök és egyetemisták Folytatás a 3. oldalon 26 éves korig, az országos programok ellátásában részt vevõ jövedelem nélküliek közel 8 millió személy. Szinte mindenkinek fizetnie kellene tehát, de fõként azoknak az alkalmazottaknak, akiktõl egyébként is havonta levonják a több mint 5 százalékos egész ségügyi biztosítást, és persze azoknak a nyugdíjasoknak is, akik egész életükön át, aktív korukban is fizették a hozzájárulást. Napi jegyzet Régiósítás fentrõl és lentrõl Veres István A jelenleg folyó választási kampány kevésbé populista témái között az alkotmánymódosítás terve is szerepel. Erre például azért is szükség lenne, hogy egyértelmûbben meghatározzák a hazai hatalmi ágak jogköreit, ami által elkerülhetõk lennének például azok a viták, amelyek az elmúlt idõszakban az államelnök és a kormány, illetve a parlament között dúltak. Folytatás a 2. oldalon Kampány az erõszakos viselkedés ellen A fiatalkori bûnözés megelõzésére szervezett, Ne engedd, hogy az erõszak bûnözõvé tegyen! elnevezésû felvilágosító kampány keretében a szatmárnémeti rendõrség Bûnmegelõzési és Elemzési Csoportjának munkatársai a nagykárolyi rendõrökkel közösen tartottak elõadást. Folytatás a 3. oldalon Vállalkozói mûhelymunka a testvérvárosok között Találkozót tartottak tegnap szatmárnémeti és nyíregyházai vállalkozók. A találkozó témája a két testvérváros vállalkozóinak, befektetõinek közös együttmûködése. Szeretnék feltérképezni a két térség adta lehetõségeket, annak érdekében, hogy azonosítsák a befektetési területeket. Folytatás a 3. oldalon

2 2 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Külföld-belföld november 29., csütörtök Napi jegyzet Régiósítás fentrõl és lentrõl Folytatás az 1. oldalról Azt is belátja minden politikai erõ az országban, hogy a jelenlegi közigazgatási beosztás azaz a megyék már nem felelnek meg a jelen és a jövõ kihívásainak, nem biztosítanak kellõ kereteket a térségek fejlesztéséhez. Annak idején éppen az ország egységesebb fejlesztése érdekében alakítottá ki a megyéket a tartományok helyett, s lássuk be, ennek az intézkedésnek az akkori elképzelések szerint volt is pozitív hozadéka. Térségünkben például az újra megalakult Szatmár és Szilágy megye jelentõs fejlesztésekben részesült, amelyek megfeleltek ama kor törekvéseinek. Ma azonban a kapitalista értékteremtés az (egyed)uralkodó, amely csupán a mag üzleti érdekeit nézi, kevésbé foglalkozik azzal, hogy egy-egy kisebb térségben mibõl élnek meg az emberek. Ezért látjuk azt, hogy a nagyobb lakosságú városok fejlõdnek jobban, oda települnek a külföldi cégek, és ritkábban a kisebbekre. Ennek eredményeként ezekre a helyekre koncentrálódik a képzettebb munkaerõ, termelõdik a haszon, ami az ilyen városok lehetõségeit tovább bõvíti. Ilyen helyeken jobban fejlõdik az infrastruktúra, ál ta - lában modernizálódik az élet. Az új területi beosztás igénye tehát ezeket a szemmel látható tényeket követné, amennyiben tulajdonképpen egy-egy na - gyobb és erõsebb központ köré szer vez - ne egy-egy nagyobb régiót. A mi ese tünkben nyilvánvalóan Kolozsvár lenne a régióközpont immár köz igaz - gatásilag is, amint nem hivatalosan sok tekintetben egészségügy, oktatás stb. máris az. Fentrõl tehát logikusnak látszik meglépni azt, ami amúgy is valóság. Lentrõl - a kis megyékbõl nézve azonban más a helyzet. Ezek a megyék bizony vesztesei az elmúlt két évtizednek, a fejlõdés sodra elkerülte õket, legalábbis nem olyan léptékben fejlõdtek, mint a nagyok. Ne szépítgessük a dolgot: Szatmár vagy Szilágy megye megközelítõleg sem fejlõdött olyan mértékben, mint Kolozs. Bihar emezeknél jobban áll, de hát Nagyvárad is viszonylag komoly vonzóerõ a befektetõk számára. A kisebb megyékben nagyobb arányban fogyott a lakosság, talán a munkanélküliség is nagyobb. Azonban a fejlettebb megyékkel ellentétben, ezeket nagyobb mértékben érintené negatívan a megyei intézmények esetleges megszûnése. Kolozsvár lakossága például biztos lehet benne, hogy az a térség a megyei intézmények közremûködése nélkül is fejlõdik, míg a kisebb megyék befektetések híján továbbra is a hatóságoktól várják a fejlesztéseket. Ha ezek nem lesznek, még jobban úrrá lesz a bennük élõkön a reményvesztés, az elvándorlás. Ha ezek a kisebb megyék megszûnnek, az illetõ térségek lassú vegetálásra, visszafejlõdésre ítéltetnek. Ez a lenti perspektíva. A dolognak van azonban egy kisebbségi vetülete is. Annak idején a székelység etnikai érdekeit is figyelembe vették, amikor Hargita és Kovászna megye létrejött, ahol a magyarság többségben van, és a maga szolgálatába tudja állítani az ottani önkormányzatokat. Másfelõl nemzetközi egyezmények tiltják egy-egy térség etnikai arányainak adminisztratív úton való megváltoztatását. Ha nem lesz egy olyan régió, amelyben a székelység többségben marad, ez az elv súlyosan sérül. Nem véletlen, hogy az RMDSZ politikai eszközeivel eddig útját állta a merev régiósítási terveknek, amelyek szerint ez a többség megszûnt volna. Komoly viták várhatók tehát a kérdésrõl a jövõben, hogy a dolog fentrõl, illetve lentrõl való szemlélete valahogy egyaránt érvényesüljön. Veres István Marad a médiahatóság függetlensége A kábelszolgáltatók nem módosíthatják egyoldalúan a csomagkiosztást, és a CNA által kiszabott bírságot csak jogerõs végzés után kell befizetni. Sürgõsségi rendelettel módosította a kormány a médiatörvény piacszabályozó elõírásait, ugyanakkor kivette a tervezetbõl azt az elõírást, amellyel a parlamentnek rendelték volna alá a médiahatóságként mûködõ Országos Audiovizuális Tanácsot (CNA). A rendelet értelmében a kábelszolgáltatók nem módosíthatják egyoldalúan a csomagkiosztást az elõfizetõk elõzetes tájékoztatása nélkül, a csatornákat pedig egy független szervezet által mért nézettségi index sorrendjében kell felvenniük kínálatukba. A rendelet eltörölte a CNA által kiszabott bírságok azonnali befizetésének kötelezettségét, ezeket a médiavállalatok meg fel leb bez - hetik és így a büntetést csak a jogerõs végzés után kell befizetniük, amennyiben a bíróság megerõsítette a CNA döntését. Esztétikai- és plasztikaisebészeti magánklinika Pályázatok kiírásáról döntött a megyei tanács Aztán náhányan az avasfelsõfalui szemétdomb miatt kakaskodtak Rendkívüli ülé sen gyûltek össze a megyei tanácsosok, mivel no vem ber 30- án nyitják meg a POSDRU (Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Prog- ram) szociális tengelyén a pályázatok kiírásának idõszakát. A Szatmár Megyei Ta nács összesen hat projekt érdekében köt együttmûködési keretszerzõdést kü - lön bözõ tanügyi intézményekkel és egyesületekkel meglepõ módon azonban ezek között alig akad Szatmár megyei. Mind a hat projektben a megyei tanács fennhatósága alá tartozó, Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság az egyik fél, de míg például a romák tá mo gatásáról szóló projektben a külön bözõ Szatmár megyei roma szervezetek a partnerek, addig a a szociális kirekesztés által veszé - lyezt etett rétegek munkaerõ-piaci integrálását elõsegíteni szándékozó pá lyázat ban a kolozsvári PROIS-NV és a spanyol SICI Dominus egyesületek va la mint a Spiru Haret Egyetem a partner, az állami gondozottak integrálódását célzó pro - jektben a gyulafehérvári PAKIV Egyesület, a fogyatékkal élõk munkaerõ-piaci integrálódását segítõ pályázatban pedig a Bukaresti Egyetem. Az Esély a beteljesült élethez - projektben pedig, amelyben a nagybányai börtön, a Nagybányai Északi Egyetem és a ASSOC Egyesület érdekelt (amely szintén nagybányai illetõségû), annak ellenére, hogy Szatmárnémetiben is van büntetésvégrehajtó intézmény. Másik ér de kesség, hogy a POSDRUS vissza fize tések már nyár óta fel vannak függesztve És temészetesen, mivel nincs tanács - ülés vita nélkül, ez most sem történt más - ként. Alexandru Panea és Radu Giurca Bûnszövetkezetet számoltak fel Kedden számolták fel azt az internetes csalásokra szakosodott, román bûnszövetkezetet, amely dollár kárt okozott. A román Szervezett Bûnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság ügyészei szerint a bandának tizenhat tagja volt, akik körülbelül bankkártya adatait szerezték meg törvénytelenül és hamis bankkártyákkal kereskedtek. A hatóságok kedden harminchat házkutatást tartottak Bukarestben, Brassóban, Galacon, Temesvárt, illetve Vrancea és Ilfov megyében. A gyanúsítottak informatikai szolgáltatásokat nyújtó cégeket alapítottak, amelyeknek fõ tevékenysége más kereskedelmi társaságok informatikai rendszerének és infrastruktúrájának a karbantartása volt. A karbantartás ürügye alatt egy speciálisan kifejlesztett vírust juttattak az illetõ társaság rendszerébe, melynek segítségével megtalálták és feltörték az alkalmazottak gyengébb/egyszerûbb jelszóval védett gépeit és akadálytalanul garázdálkodhattak azok adatnyilvántartásában. A bûnszövetkezet tagjai ezeket az adatokat arra használták, hogy hamis bankkártyákkal keres - PDL-s tanácsosok, illetve az USL-s alelnök között került sor erõsebb szóváltásra (vagy inkább erõfitogtatásra), az avasfelsõfalui szeméttelep kapcsán. Pontosab - ban az errõl szóló határozattervezet miatt, amelyet a két tanácsos nem kapott meg. Igy, mivel nem tudták, mirõl is van szó benne, nem is szavazhatták meg. Kérték a tanács vezetõit, informálják õket a határozattervezet tartalmáról és az avasfelsõfalui szemétdomb helyzetérõl. A felkérés megyei tanács USL-s alelnökébõl heves kirohanást váltott ki a két tanácsos politikai pártja, a volt kormány és bizonyos képviselõjelölt-hölgy ellen. A kedélyeket végül Csehi Árpád felszólalása csitította le, aki a rá jellemzõ alapossággal és részletességgel ismertette az avasfelsõfalui szeméttelep jelenlegi helyzetét. kedjenek, de a bankkártya-tulajdonosok pénzéhez is hozzáfértek. A hamis bankkártyákat 4 euróért árulták az interneten. Az ügyészség szerint a banda tagjai ismert külföldi olajcégek és élelmiszerüzletek rendszeréhez fértek hozzá, és például 2011 decembere és 2012 októbere között egy on-line bolt révén 68 ezer hamis kártyát adtak el, ezzel dollár haszonra téve szert. Az ügyészség szerint félmillió bankkártyát használtak fel törvénytelenül, a kár értéke meghaladja a dollárt. ÚJ!!! Videodermatoszkópia - rosszindulatú daganatok felismerése arcszépítési technikák sebészeti beavatkozások nélkül: kollagénes injekciók (ajakfeltöltés is), dysport, bõrradírozás, peeling a szemhéjak, az orr, a fülkagylók esztétikai sebészete arcfeszesítés hajátültetés mellplasztika (nagyobbítás, kisebbítés) zsírleszívás sebészeti vagy lézeres visszérkezelés. Elisestet: Szatmárnémeti, Szigetlanka utca 2. szám (Titulescu tér). Naponta óra között telefon/fax: , mobil: SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP ISSN: Alapító: Szilágyi Ferenc Szerkesztõség: , Szatmár németi, Mircea cel Bãtrân u. 15. szám Tel./Fax.: Titkárság, információk internet: Kiadó: Solpress Kft., Ügyvezetõ igazgató: Dumitru Pãcuraru Felelõs szerkesztõ: Szabad Mária A terjesztési osztály telefonszáma:

3 2012. november 29., csütörtök Események Vállalkozói mûhelymunka a testvérvárosok között SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 3 Két büntetõjogi eljárás indult illegális fakitermelés miatt Az illegális fakitermelés elleni harcnak már mutatkoznak az elsõ jelei. Tegnap Eugeniu Avram prefektus ismét össze - hívta azokat a szerveket, akikkel pár héttel ezelõtt tartott stratégiai megbe szélést a Szatmár megyei erdõkben zajló, illegális fakitermelés visszaszorítása érdekében. Constantin Taloº, a Szatmár Megyei Rendõrség fõfelügyelõje jelentésébõl kiderült, hogy az elmúlt idõszakban 27 ellenõrzést tartottak a megye külön bözõ területein, két esetben indítottak büntetõjogi eljárást az illegális fakitermelés miatt, illetve lejnyi büntetést róttak ki faanyag törvényes iratok nélküli szál - lítása miatt, ugyanakkor elkoboztak 70 köbméter, lej értékû faanyagot is. Mircea Felician, a Területi Erdõgazdálkodási Felügyelet szatmári képviselõje pedig arról számolt be, hogy négy fûrészállomást és két, faanyag árusításával foglalkozó kereskedelmi társaságot ellenõriztek az elmúlt idõszakban, lejnyi büntetést szabva ki. Folyamatban vannak azok az ellenõrzések, amelyek azt vizsgálják, hogy a faagyagot árusító kereskedelmi társaságok mennyiben és milyen módon tartják be a törvény által elõírt szabályokat. Avram prefektus elégedettségének adott hangot a jelentések ismertetése után, egyúttal azonban azt is kérte a jelenlévõ szervektõl, hogy a következõ, karácsony elõtt idõszakban rendõrökbõl és csendõrökbõl álló vegyes járõrcsoportok sûrûn végezzenek ellenõrzéseket a faiskolák és fenyvesek környékén, a fenyõfák illegális kivágásának megakadá - lyozása érdekében. A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal gyûléstermében tartottak találkozót tegnap szatmárnémeti és nyíregyházi vállalkozók. A találkozó témája a két testvérváros vállalkozóinak, befektetõinek közös együttmûködése. Szeretnék fel térképezni a két térség adta lehe tõ - ségeket annak érdekében, hogy azonosítsák a befektetési területeket. Reményeik szerint a közös együttmûködésnek kö - szön hetõen új munkahelyeket tudnak majd teremteni és ez által az életszín vo - nal is növekedni fog. A tegnapi össze jö - vetel lényegében egy két napig tartó mûhelymunka megnyitója volt. Tizenöt szatmárnémeti és tizenöt nyíregyházi, különbözõ profilú vállalkozó és cégtulajdonos tart beszámolót tevékenysé gé rõl és tapasztalatairól. A tegnapi és a mai mûhelymunka találkozó már a második ilyen jellegû tapasztalatcsere a két város között. Az elsõre október 17. és 18. kö - zött került sor Nyíregyházán, illetve két mûhelymunka találkozó még hátra van. Jelen volt a tegnapi eseményen dr. Dorel Coica, Szatmárnémeti polgár mes tere, Marcela Papici alpolgármesterasszony, Radu Roca alpolgármester. Nyír - egy házát pedig Hagymási Gyula kép viselte, aki sajnálatát fejezte ki, hogy az elõre megbeszélt terv szerint dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere nem tudott megjelenni a találkozón, mivel parlamenti képviselõi feladatainak kellett eleget tegyen. Dorel Coica polgármester köszöntötte az egybegyûlteket, elmondta, hogy Szatmárnémeti és Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolata 2000-re nyúlik vissza és szeretné, ha a két város számos közös projektben venne még részt. Megköszönte a nyíregyházi polgármester magyar parlamenti támogatását, ami Románia belépését segíti elõ a Schengenövezetbe, így a jövõben határtalan lehet majd a közös együttmûködés. Három fontos része van a közös pályázatnak Hagymási Gyula elmondta, hogy A vidékiek problémái is fontosak Halmiban, Kisbábonyban és Dabolcon jártak az RMDSZ jelöltjei. Folytatás az 1. oldalról Pataki Csaba, az RMDSZ Szatmár me - gyei szervezetének elnöke, a 2-es szenátori körzet szenátorjelöltje és Kereskényi Gábor, az RMDSZ szatmár - németi szervezetének elnöke, az 5-ös választói körzet parlamenti képviselõ - jelöltje lelkes és szorgos önkéntesek jelenlétében látogatták meg az említett települések lakóit, hogy néhány perc erejéig szóba elegyedjenek velük és rá - világítsanak a magyar parlamenti képviselet fontosságára. A lakosokkal való beszélgetés során szóba kerültek a vidékieket érintõ, legfõképp mezõgazdasági problémák is. Epertermelõ vidék lévén a helyiek arra kérték a jelölteket, megválasztásuk esetén járjanak közben, hogy a vidéken hûtõházak létesüljenek, ugyanakkor arra is rávilágítottak, hogy több piacra lenne szükség, ahol a helyi termelõk termékeiket értékesíthetnék. A kampányolásban a helyi RMDSZ csapata, Ilyés Sándor, Halmi alpolgármestere, Juhász Róbert, a halmi pol gár - mesteri hivatal tanácsadója és Balázs Gyula kisbábonyi tanácsos is részt vett. A három település lakói valamennyi RMDSZ-est örömmel fogadtak. Az embereknek számos nehézséggel kell nap mint nap megküzdeniük, ez alól a vidékiek sem kivételek. Ahhoz, hogy problémáikat minél inkább fel tudjuk térképezni, és azokra megoldásokat is tudjunk találni, fontos a személyes kapcsolatok kialakítása. Csak így, kilépve valójában három fontos része van a közös pályázatnak. Készül egy közös mini operatív terv, ami a közös fejlesztési terveket segíti majd elõ, továbbá szeretnének egy közös vállalkozói adatbázist létrehozni, amely a két város együttmûködését sokkal hatékonyabbá teszi, illetve egy háromnyelvû bemutató filmet szeretnének még elkészíteni, ami a két város befektetési területeit mutatná be. A határon átívelõ pályázat összértéke euró. Szatmárnémeti önrésze, ami az elõbbi összeg két százalékát jelenti, 493 euró. A találkozón felszólalt még Va - sile Ciocan megyei tanácsos, aki azzal a javaslattal állt a magyarországi küldöttség elé, hogy jó lenne, ha a töltésen a bicikliutak mentén megnyitnák olykor a határokat, hogy bizonyos rendezvényeken egyik országból a másikba könnyebb legyen az átjárás. A tanácsos szerint az érvényben lévõ jogszabályok erre lehetõséget adnak, így ezt a javaslatot Magyarországon is jó lenne szorgalmazni. B. G. az irodából, a városból, köztük sétálva, velük beszélgetve érezhetjük át valósággal gondjaikat. Ahhoz azonban, hogy segíteni tudjunk, elsõsorban nekik kell segíteniük az RMDSZ jelöltjein, hogy bejussanak a parlamentbe, ahol a helyi magyarság érdekeit képviselhetik majd nyilatkozta Kereskényi Gábor. Elõadás az erõszakos viselkedés ellen A fiatalkori bûnözés megelõzésére szervezett, Ne engedd, hogy az erõszak bûnözõvé tegyen! elnevezésû, felvilágosító kampány keretében a szatmárnémeti rendõrség Bûnmegelõzési és Elemzési Csoportjának munkatársai a nagykárolyi rendõrökkel közösen tartottak elõadást. Tegnap a nagykárolyi Simion Bãrnuþiu Technológiai Fõgimnázium 75, kilen cedik osztályos diákja, 8 tanáruk és meghívott vendégük, Daniel Gheþe, a szatmárnémeti Törvényszék szaktanácsadója beszélgettek arról, melyek azok a bûncselekmények, amelyeket leggyakrab ban követnek el a kiskorúak, milyen mo ti vációk vezérlik õket, illetve mennyire játszik szerepet magatartásukban a töb biek közül kitûnni Tovább folytatódik a Te döntesz! Szavazz törvényesen! kampány akarás. Daniel Gheþe törvényszéki szak ta - nácsadó ismertette azokat a büntetéseket is, amelyeket a kiskorú bûnelkövetõkre kirónak, illetve kiróhatnak, felhívva a figyelmüket arra, hogy bár nagykorúvá 18. életéve betöltése után válik valaki, 14 éves korától már a törvény elõtt felel tetteiért. A diákok nagy érdeklõdéssel nézték végig azt a nevelõ szándékú kisfilmet, melyben két világhírû sportoló, Lucian Bute és Andreea Rãducanu arra ösztönzi õket, hogy inkább a sportban, mint a garázdaságban keressenek szórakozást, hiszen következetességgel és tanulással sokkal nagyobb távlatok nyílnak meg elõttük, mint erõszakos viselkedéssel. A törvényes szavazásra szólító és felvilágosító kampány keretében ezúttal a vidéki vásárokat járták körbe a közlekedésrendészet és a csendõrség munkatársai. Elsõ állomásuk tegnap reggel az érendrédi vásár volt, ahol minden árussal elbeszélgettek a szavazások tisztaságáról, és szórólapok segítségével ismertették velük a választási csalásokért és meg - vesztegetésekért kiróható büntetéseket. A kisgércei és a szatmárnémeti rendõrök Kányaházára, Batarcsra és Batizra látogattak ki, ahol a vásári forgatagban szintén szórólapokat osztottak és ezek segítségével tartottak felvilágosító kampányt a törvényes és tiszta szavazások érdekében. A december 9-i választásokig a belügyminisztérium dolgozói tovább folytatják ezt az akciósorozatot Szat - márnémetiben és a vidéki településeken egyaránt. Megyei szinten több mint 700 redõr, csendõr, tûzoltó és határrendész vigyázza a közrendet és biztosítja a 334 szavazókörzet biztonságát. A Szatmár Megyei Tanács december 4-én ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból az Északi Színház termében rendeznek ünnepséget, amelyre szeretettel várják az elmúlt 20 év megyei tanácsainak elnökeit, alelnökeit és tanácsosait. A Szatmár Megyei Tanács vezetõsége ezúton is megkéri az elmúlt 20 év megyei tanácsosait, fáradjanak be az elnöki irodába, hogy átvehessék meghívójukat a december 4-én, az Északi Színházban tartandó ünnepségre. Adrian Mihai ªtef elnök

4 4 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Közelkép november 29., csütörtök A Mikulás házhoz megy! Melyik gyermek ne vágyna arra, hogy a Mikulással találkozzon. Ezt a vágyat kívánja idén is a Szatmár Megyei Ifjúsági Tanács (SZMIT) az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének támogatása által teljesíteni és így néhány örömteli percet okozni kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt. December 5-én és 6-án tehát bármely gyerkõc otthonában megjelenhet a Mikulás, a tavaly nagy sikernek örvendõ Mikulás-akcióra ugyanis idén is sor kerül. Az ingyenes akció során húsz önkéntes, közülük tízen Mikulás-, további tízen pedig krampuszjelmezbe bújva Mikulás estéjén, illetve napján, a délutáni órákban kopogtatnak be a családokhoz, ahol személyesen adják majd át a szülõk által már elõzõleg megvásárolt ajándékokat a gyerkõcöknek. Ehhez azonban a szülõknek elõzõleg jelentkezniük kell, ha lehet legkésõbb az ajándékozást megelõzõen egy-két nappal, ugyanis a szorgos kis miku - lásoknak és krampuszoknak elõzõleg egy útitervet is meg kell tervezniük, majd ha ez is megvan, visszajeleznek a családokhoz, hogy mikor várható a piros ruhás õszszakállú látogatása. A látogatást megelõzõen pedig a szülõknek a gyermekeiknek szánt ajándékokat is át kell adniuk az önkénteseknek. Tavaly több mint húsz család élt az ingyenes, ünnepi akció lehetõségével, így a fiatalok idén is több család jelentkezésére számítanak. Akinek megjött a kedve ahhoz, hogy Mikuláskor egy igazi izgalmas és feledhetetlen élményt nyújtson gyermekének és még örömtelibbé kívánja varázsolni az ajándékozás pillanatát, a következõ telefonszámon jelentkezhet: Van igény a metropoliszövezetre Egy hét elteltével újra összeültek a metropoliszövezet ügyében érintett polgármesterek. Összesen tíz község érintett az ügyben, úgy, mint Pusztada - róc, Mikola, Egri, Szatmárpálfalva, Kolcs, Szatmárhegy, Vetés, Szamosdob, Lázári és Szatmárudvari, viszont a szóban forgó második gyûlésre két újabb község polgármestere is eljött. A legutóbbi gyûlés alkalmával dr. Dorel Coica, Szatmár - németi polgármestere nagyvonalakban beszámolt az egybegyûlteknek arról, hogy mivel is járna a metropoliszövezet kialakítása. A metropoliszövezet legfõbb célja lenne a települések közös érde ke - inek azonosítása és projektek kidolgozása a harmonikus fejlõdés érdekében, vala - mint az aktuális fejlettségbeli különb - ségek mérséklése, egyensúlyba hozása. Az elsõ gyûlést követõen a polgár - mesterek nyilatkozataiból kiderült, hogy sokuk számára még nem igazán világos az, hogy milyen pozitív hozadékokkal járhatna az övezet kialakítása, ugyanis tapasztalatok hiányában nem eléggé körvonalazott ez a nagyszabású tervezet, ezért mindenki a második tanácskozásra várt, több információ reményében. A második gyûlés már konkrétumokkal is szolgált A polgármesterek kérésére a gyûlésre meghívást kapott a nagybányai metropoliszövezet ügyvezetõ igazgatója, koordinátora, hogy beszéljen a szomszédos megyében elért eredményekrõl és tapasztalatokról. A nagybányai úriember beszámolt arról, hogy Romániában ez idáig nyolc metropolisz - övezet jött létre, amelyek Brassó, Bákó, Maros, Bihar, Máramaros, Temes, Konstanca és Iaºi megyékben vannak. Ez a nyolc övezet alkotja a Romániai Metropoliszövezetek Konföderációját. Az új törvények szerint pedig immár bármely megyeközpont létrehozhat metropoliszövezetet, így jelenleg Szatmár megyét is beleértve, öt megye készül újabb övezetek létrehozására. A nagybányai ügyvezetõ példának okáért elmondta, hogy Konstanca megyében a metropoliszövezetnek köszönhetõen, egy pályázat által minden társult településen létrehoztak egy ifjúsági központot. Tudniillik létezik egy külön pályázati részleg a metropoliszövezetek számára, aminek segítségével ezek a fejlõdési pólusok nagyobb léptekben, nagyobb méretekben és szélesebb területi lefedettségben képesek a fejlõdésre. Nyilvánvalóan a megye központoknak származik legnagyobb hasznuk a pályázatokból, de emellett lényeges, hogy a társult települések is részesülnek egyegy szeletbõl, ami elõsegíti az egyetemes fejlõdést. Mint megtudtuk, az övezetben való részvétel egy éves tagsági díjjal jár minden településnek. Ez a díj pedig minden bizonnyal a település lakosainak száma után kerül kiszabásra. Az övezetnek egyik jelentõs pozitívuma, hogy a községek teljes mértékben megõrzik autonómiájukat, ami azt jelenti, hogy bármilyen projektben való részvétel, vagy az övezetre vonatkozó szabályozás egy-egy illetõ községben csak akkor kerül bevezetésre, ha a helyi vezetõség beleegyezését adja. Tehát lehetõség van akár távol is maradni egy-egy projekt megva - lósításától, ami a helyiek szerint nem szolgálná a közösség érdekeit, továbbá, mivel az eddigi tervezetek alapján az éves tagsági díj csak egyetlen évre szól, a lehetõség adott a következõ évtõl kilépni a társulásból. Ezek olyan pozitív velejárói a metropoliszövezetnek, amelyek bizonyítják annak tényszerû voltát, hogy a csatlakozó községeknek nincs vesztenivalójuk a belépéssel. Értesüléseink szerint már vannak olyan községek, ahol a helyi tanács beleegyezését adta a csatlakozáshoz, vannak olyan települések, ahol ennek a hétnek a folyamán születik határozat, de van, ahol csak a jövõ hónap elején fognak tanácskozni az ügyrõl. Ha december közepéig minden településen döntés születik, akkor fennáll annak az esélye, hogy a Szatmár megyei metropoliszövezet létrehozásának jogi elõkészítése már az idei év végén elkezdõdhet, ugyanis az eddigi nyilatkozatok alapján az igény megvan rá. Bajnai Botond CONVOCATOR Consiliul de Administraþie al S.C. CONSTRUCÞII MONTAJ S.A., cu sediul în Satu Mare, b-dul Cloºca, nr. 125/A, înregistratã la O.R.C. sub nr. J30/117/1991, C.I.F. RO , convoacã Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor pentru data de , respectiv în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenþã la prima convocare, la sediul societãþii, la ora 11, pentru toþi acþionarii înregistraþi în Registrul acþionarilor la data de referinþã ºi care au dreptul de a participa ºi de a vota în cadrul adunãrii generale, cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Aprobarea retragerii de la tranzacþionarea pe piaþã a valorilor mobiliare emise de S.C. CONSTRUCÞII MONTAJ S.A. ºi radierea acestora de la Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare, cu consecinþa dobândirii caracterului de societate pe acþiuni de tip închis. 2. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent ºi aprobarea preþului pe acþiune care urmeazã a fi achitat în cazul retragerii acþionarilor din cadrul societãþii. 3. Aprobarea modalitãþii de retragere din societate a acþionarilor care nu sunt de acord cu hotãrârea AGEA de retragere de la tranzacþionare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Dispunerii de mãsuri a CNVM nr. 8/ Aprobarea datei de ca datã de înregistrare. Acþionarii reprezentând, individual sau împreunã, cel puþin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României de a introduce puncte pe ordinea de zi ºi de a prezenta proiectele de hotãrâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acþionarii îºi pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acþionar are dreptul sã adreseze societãþii întrebãri privind punctele de pe ordinea de zi a adunãrii pânã la data de Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondenþã, procurile speciale, proiectele de hotãrâri pot fi consultate ºi procurate de la sediul societãþii sau de pe siteul Secþiunea Informari Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu Acþionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generalã, îºi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenþã. Reprezentarea acþionarilor se poate face ºi prin alte persoane decât acþionarii, cu excepþia administratorilor, pe bazã de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societãþii pânã la În acelaºi termen buletinele de vot prin corespondenþã completate de acþionar se vor depune la sediul societãþii personal sau prin poºtã recomandat cu confirmare de primire pe care sã fie trecutã adresa expeditorului (acþionarului). Preºedinte C.A., Szilagyi Francisc-Josif Az ELECTRICA TRANSILVANIA NORD Rt. SZATMÁRI KIRENDELTSÉGE árverés útján eladásra kínál bontásból származó hulladék-oszlopokat (LEA 0,4 kw). Az árverésre december 7-én, 10 órai kezdettel kerül sor a cég székhelyén, a Mircea cel Bãtrân utca 10. szám alatt. Az árverésen való részvétel garancia-díja 50 lej, a részvételi díj pedig 30 lej. Ezeket a díjakat az Rt. pénztárában (Mircea cel Bãtrân utca 10. szám) lehet befizetni, az árverés napjáig. Bõvebb felvilágosítással a 0261/ ös telefonszámon szolgálnak. A tetvesség a legnagyobb probléma A Szatmár Megyei Közegészségügyi Hatóság ismét megszervezte rendszeres, a járványos betegségeket célzó ellenõrzését a diákság körében. Ezúttal az óvodások és a kisiskolások vizsgálatára helyezték a hangsúlyt. Az egészségügyi vizsgálat során a tizennégy leggyakrabban elõforduló betegséget is igyekeznek kiszûrni, ilyen például a skarlát, bárány-, rózsa- és hólyagos himlõ, szamárköhögés, akut hasmenés, grippé vagy az agyhártyagyulladás. Szatmár megyében óvodást és diákot vizsgáltak meg az egészségügyiek, 51 tanintézményben. Összesen 412 esetben bukkantak egész ségügyi problémákkal küszködõ diákra, a tanulók legtöbbjénél, 73 iskolásnál bukkantak hívatlan vendégekre, tetvekre ez volt egyébként a legtöbb problémát okozó gond a mostani vizsgálat során. Nagyon sok gyereknél torokgyulladást fedeztek fel, de négy rühes tanulót is felfedeztek. Tetvesség sokan tragédiaként élik meg A gyermekközösségekben gyakrabban találkozhatunk egy kellemetlen élõsködõ által okozott problémával, a fejtetvességgel. A betegség elõfordulhat már a bölcsõdében, de az óvodákban és iskolákban is egyre gyakoribb. Amennyiben észrevesszük, hogy a gyerek tetves, nem szabad pánikba esni, hiszen könnyen felvehetjük a harcot a vérszívók ellen és léteznek egyszerû házi megoldások is. Gyógyszertárakban beszerezhetõk a különbözõ irtószerek. Használatuk módja a csomagoláson van feltüntetve. A család minden tagját érdemes egyidejûleg kezelni, mert a szoros kontaktus miatt nagy a fertõzöttség esélye. A törölközõket mosás után ki is kell vasalni, a sapkákat is ajánlatos így tisztítani. A fésûket cseréljük ki, vagy azt is kezeljük irtószerrel, majd forró vízzel mossuk meg. A serkéket nagyon sûrû fésûvel tudjuk lehúzni a hajszálakról. A tetûirtó szerek - hez szoktak mellékelni ilyen fésûket is. Léteznek speciális megelõzõ készít - mények, amelyeket akkor javasolnak, ha egy közösségben járványszerûen fordulnak elõ új fertõzések. Az alapvetõ szabályokat betartva azonban csökkenthetjük a fertõzés elterjedését. Ne cserélgessük a gyerekek között a sapkát a fésût és törölközõt. Idõrõl idõre vizsgáljuk át a gyermek fejét. Ha valahol felüti a fejét a baj, idejében kezeljük, ne hagyjuk, hogy még több fertõzést okozzon. Nem csak a rossz higiéniájúak lehetnek rühesek! A rühességet apró rühatkák okozzák, melyek tudományos neve Sarcoptes scabiei. Az általuk okozott bõrelváltozás az emberi bõr hámrétegében figyelhetõ meg. Az atkák petéiket a bõrbe rakják le, ez - zel erõs viszketést és csúnya kiütést okoz - nak. A rühesség nem súlyos betegség, de a nagymértékû viszketés elég kelle metlen lehet. A rühesség emberrõl emberre terjed, fõleg túlzsúfolt közösségekben. Téves az a hiedelem, hogy csak a rossz higiénés körülmények között élõk fertõzõdhetnek meg. Rögtön orvoshoz kell fordulni, ha a gyereken a rüh tüneteit észleljük. A diagnózis felállításához orvosi vizsgálat kell. Mintát vesznek a bõrbõl és mikroszkóp alatt megvizsgálják. Az orvos felír majd egy krémmel vagy folyadékkal történõ kezelést, amit a bõrre kell kenni ahhoz, hogy megölje a parazitákat. A krémet az egész testre fel kell kenni, nem csak azokra a részekre, ahol kiütések vannak. Egy hét után meg kell ismételni a kezelést. Mindenkinek, aki érintkezett a beteggel, kezeltetnie kell magát, még akkor is, ha nem mutat tüneteket. Tudni kell, hogy a viszketés érzete a kezelés befejeztével még jelentkezhet. Ez nem azt jelenti, hogy a betegség még tart, hanem azt, hogy a bõr irritált. Ha a bõrön bakteriális fertõzésre utaló jeleket ve szünk észre, antibiotikumos kezelésre van szük ség. Hideg fürdõk, szteroidos kré mek, folyadékok enyhítik a viszketést, csakúgy, mint a szájon át bevehetõ antihisztamin. A rühességet nehéz meg elõzni. A hiedelmekkel ellentétben, a rüh nem a higiénia hiányának betegsége. Rendkívül fontos, hogy minden fertõzött ember és a körülötte lévõk is egyidõben kapjanak kezelést, megelõzve az új ra fertõzést. A ruhákat és a fehérnemût alaposan ki kell mosni meleg vízben és jól meg kell szárítani. Azokat a ruha da - rabokat, amik nem moshatók mosó gép - ben, légmen tesen el kell zárni egy hétre. Ha a gyerek elkapja a rühet, szólni kell az iskolának, óvodának. A gyerek vissza me - het az iskolába, amikor befejezõdik a kezelés. B. Krisztina

5 2012. november 29., csütörtök Sport Az oroszok ellen zárnak a szatmáriak KOSÁRLABDA SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 5 Finn pilóta váltja Sennát a Williamsnél FORMA 1 A továbbjutás szempontjából tét nélküli mérkõzéssel zárja elsõ európai kupaszereplését a Szatmárnémeti VSK nõi kosárlabda csapata, amely a FIBA Európa Kupa csoportkörének utolsó fordulójában, ma délután 18 órától a Sportlíceum Ady Endre utcai termében a Csevakata Vologda együttesét fogadja. Az oroszok a Montpellier csapatával együtt már továbbjutottak a kvartettbõl, számukra a presztízs mellett esetleg az lehet a tét, hogy elsõ vagy második helyen mennek tovább. A Csevakata jelenleg elsõ helyen áll a csoportban, egyetlen vereségét Franciaországban szenvedte el, ahol a Montpellier csak hosszabbítás után tudott nyerni. A vologdai együttes a franciákkal hazai pályán is rendkívül szoros meccset vívott, de végül két ponttal gyõzött. Az oroszországi meccsen a szatmári alakulatnak esélye sem volt a hazaiak ellen, akik közel kétszer annyi pontot dobva, mint a VSK, 74:38-ra nyertek. Dan Fleºeriu együttese csak a harmadik negyedben tudott több mint 10 pontot dobni (21:14), a másik három negyedben nem sikerült elérni ezt a határt (17:9, 18:8, 18:7). Akkor a VSK pontszerzõi Orosz 12, Whittington 8, Freeman 5, Kovacsevics 5, Ivan 5 és Giurgiu 3 voltak. Hazája bajnokságában az Európa Kupában az elmúlt két idényben elõdöntõig jutó Csevakata hat forduló után két gyõzelemmel és négy vereséggel a hetedik helyen áll, viszont nem szabad elfelejteni, hogy az orosz pontvadászat Európa egyik legerõsebb bajnoksága. Ezt mutatja az is, hogy a 10 csapatos élvonalból nyolc együttes szerepel a két kontinentális kupában, az elsõszámú sorozatban, az Euroligában a Nagyezsda Orenburg, a Szpartak Moszkva és a Jekatyerinburg játszik, az Európa Kupában pedig a Vologda mellett még a Dinamo Novoszibirszk, a Dinamo Kurszk, a Dinamo Moszkva és a Szpartak Noginszk. A Vologda keretében egyébként két olyan amerikai légiós is található, akik játszottak már az észak-amerikai profi bajnokságban is ( WNBA), Jasmine Thomas a Washington Mystics, Glory Johnson pedig a Tulsa Schock együttesében szerepelt. Európa Kupa, A csoport, 5. forduló: Szatmárnémeti VSK Csevakata Vologda, Montpellier SISU Gentofte. Az eddigi eredmények, 1. forduló: VSK Montpellier 67:77 (13:26, 19:15, 23:16, 12:20), Vologda Gentofte 88: forduló: Gentofte VSK 46:57 (18:14, 3:6, 11:21, 14:16), Montpellier Vologda 87:76 (hosszabbítás után); 3. forduló: Vologda VSK 74:38 (17:9, 18:8, 21:14, 18:7), SISU Montpellier 65: forduló: Gentofte Vologda 50:86, Montpellier VSK 84:41 (34:7, 18:10, 12:19, 20:5). 5. forduló: Szatmárnémeti VSK SISU Gentofte 86:73 (28:14, 14:20, 20:21, 24:18), Csevakata Vologda Montpellier 69:67. A csoport állása: 1. Vologda 9 pont (393:305), 2. Montpellier 9 pont (406:318), 3. Szatmárnémeti VSK 7 (289:354), 4. Gentofte 5 (297:408). Valtteri Bottas váltja Bruno Sennát a Williamsnél jelentette be tegnap délben a Grove-i gárda, mely egyúttal megerõ - sítette azt is, szerzõdést hosszabbított a venezuelai Pastor Maldonadóval. Bottas 2010 óta tevékenykedett a Williams teszt - és tartalékversenyzõjeként, 2013-ban pedig versenyzési lehetõséget is kap az angol istállótól. Mindig arról álmodtam, hogy a Forma 1-ben versenyezzek, és nagyon különleges dolog, hogy az egyik leglegendásabb csapatnál, a Williamsnél tehetem meg ezt mondta a finn tehetség. Nagyon élveztem azt a három évet, amit eddig a csapatnál töltöttem, otthon érzem itt magam, és mindig az volt a célom, hogy 2013-ban versenyzési lehetõséget kapjak. Alig várom már, hogy elkezdõdjön F1-es kar rierem, és sikereket érjek el a William s - szel. A csapat megerõ sí tette azt is, meg - hosszabbította Pastor Maldonado szer - zõdését, így õ lesz majd Bottas csapattársa 2013-ban. Nyilván va lóan nagyon boldog vagyok, hogy 2013-ban is itt folytatom pályafutásomat mondta a ve nezuelai. A 2012-es idény a barcelonai gyõzelem miatt igazán emlékezetes marad számomra, és sikerült teljesítmény tekintetében is elõrelépni. Bízom a csapatban, és remélem, jövõre még elõrébb kerülhetünk a rajtrácson, és többször leszünk sikeresek. A Williams csapatfõnöke, Frank Williams üdvözölte a gárda újdonsült pilótáját, és egyúttal köszönetet mondott a távozó Bruno Sennának. Zico elhagyta az iraki válogatottat LABDARÚGÁS Szilágyi Istvánt és Pataki Zoltánt köszöntötték LABDARÚGÁS Kettõs születésnapot tartottak tegnap a Megyei Labdarúgó Egyesület szék - házában, ahol a megye labdarúgását irányító szervezet két vezetõjét köszöntötték a munkatársak és a hozzájuk közel állók. Bár az MLE elnöke, Szilágyi István november 22-én töltötte az 55., Pataki Zoltán alelnök pedig november 24-én az 58. életévét, közös megegyezéssel az együtt ünneplés mellett döntöttek. Mindketten jelentõs futballista múlttal rendelkeznek, egykoron az Olimpia és a Someºul oszlopos tagjai voltak, Szilágyi késõbb divíziós játékvezetõként és megfigyelõként is tevékenykedett, az ifjúsági válogatottat is megjárt Pataki pedig testnevelõ tanárként, és jelenleg az MLE alelnöki tisztsége mellett a 10-es Számú Általános Iskola igazgatója is. Futballvezetõként mindketten sokat tettek a megye labdarúgásának a fejlesztéséért, ezt mutatja az is, hogy Szatmár megye az elsõ helyen áll az országban a bajnokságban szereplõ amatõr csapatok számát tekintve. A megyei focit tizennegyedik éve irányító Szilágyi István a jelenleg harmadik ligában szereplõ Olimpia újjáélesztésében is fõszerepet vállalt, vezetõje is lett, sajnos néhány hónapja már nem foglalkozik a klub ügyeivel, személyes okok miatt nem kívánt a továbbiakban részt venni az irányításban. A két ünnepelt meghatódva fogadta a gratulációkat a megjelentektõl, köztük lapunk munkatársaitól is, akik a Szatmári Magyar Hírlap nevében futballnyelven szólva, további sikerekben gazdag és még hosszú, több évtizedes pályafutást kívántak. A VSK profijai ellen kosarazhatnak a város diákjai KOSÁRLABDA Vasárnap tartják meg a Szatmárnémeti Sportlíceum Ady Endre utcai csarnokában a Szatmári Kosárlabda Napja elnevezésû rendezvényt, melyen a nõi bajnokság legutóbbi két idényében ezüstérmes VSK a város 11 tanintézményének a csapatával mérkõzik meg. A sportág népszerûsítését célzó esemény 9 órakor kezdõdik, a díjátadás pedig 15 óra körül várható. Mert amint a rendezvény beharangozásaként tartott tegnapi sajtótájé - koz tatón kiderült, az iskolák hét fiú- és négy lánycsapata amelyek ellen a VSK lányai 5-5 perces meccseket játszanak egymással is játszik, és a végén az elsõ két-két helyezettet díjazzák. A sajtó tá - jékoztatón a város részérõl Dorel Coica polgármester és Marcela Papici alpolgármester volt jelen, a klubot Dan Fleºeriu vezetõedzõ, Florin Mureºan szakosz tá ly - el nök képviselte, a játékosok közül pedig Orosz Andreea csapatkapitány, valamint Annemarie Pãrãu jelent meg. Utóbbi egy új feladatot is kapott a város vezetõsége részérõl, ugyanis õt kérték fel arra, hogy a sportügyekben legyen a polgármester tanácsadója. Megtisztelõ ez a feladat, és arra törekszem majd, hogy a munkámmal ne okozzak csalódást mondta el rövid székfoglalóját Pãrãu, aki az elképzelések szerint egyfajta összekötõ kapocs lesz a város vezetõsége és a sport között. Azt minden felszólaló kihangsúlyozta, hogy a vasárnapi esemény fõ célja a kosárlabda népszerûsítése, azt szeretnék elérni, hogy a diákok körében is jobban elterjedjen a sportág és megkedveljék azt. A mérkõ - zé seinkrõl hiányzik az igazi szurkolói hangulat, mellettünk van a közönség, de nem elég hangosak jegyezte meg Mureºan. Orosz Andreea csapatkapitány sze rint a mostani rendezvény az elsõ lépés a sportág népszerûsítésére, a követ - kezõ lépés az lenne, hogy a diákok minél többen jöjjenek majd szurkolni a mérkõzésekre, a harmadik pedig, hogy a diákévek után is ûzzék majd a kosárlabdát, így lehetnek majd olyanok is, akik esetleg magasabb szinten is folytathatják. Bõ egy év után távozott az iraki válo ga - tott szövetségi kapitányi posztjáról Zico, a brazilok legendás labdarúgója. Zico egyszerû módját választotta a lemondásának: a saját honlapján jelentette be mindezt. Az 59 éves szakember azzal indokolta döntését, hogy az iraki szövetség nem teljesítette a szerzõdésében foglaltakat, így az üggyel a FIFA-hoz fordult jogorvoslatért. Vezetésével a hazai meccseit biztonsági okokból Katarban vívó iraki válogatott 21 találkozón tízszer gyõzött, hatszor döntetlent játszott, ötször kika pott. A 72-szeres brazil válogatott Zico a magas elvárásokra hivatkozva sosem edzõsködött hazájában, ehelyett négy éven át irányította a japán válogatottat, amellyel szerepelt a 2006-os világbajnok ság on, és megnyerte a 2004-es Ázsia-bajnokságot. Dolgozott a török Fenerbahcénál, a CSZKA Moszkvánál és a görög Olimpiakosznál is. Scolari az új brazil kapitány? LABDARÚGÁS Luiz Felipe Scolari lesz a válogatott szövetségi kapitánya - közölte tegnap a Reuters hírügynökség a Brazil Labdarúgó Szövetséghez (CBF) közel álló forrásra hivatkozva. A nemzeti csapatot 2002-ben világbajnoki címre vezetõ, 64 éves szakember a múlt pénteken menesztett Mano Menezest válthatja a kispadon. Jose Maria Marin, a CBF elnöke szerdán elmondta, csütörtökön jelentik be, hogy ki lesz az új szövetségi kapitány. Az oldalt szerkesztette Romász János

6 6 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Aktuális november 29., csütörtök Majdnem négyezren találtak munkát Az év eddigi elsõ tíz hónapja alatt 332 ezer munkanélkülinek sikerült elhelyezkednie az Országos Munkaerõ-nyilván tar - tó Ügynökség (ANOFM) segítségével. Szatmár megyében an találtak mun - kát. Az állástalanok legtöbbjének az ügy - nök ség által adott tájékoztatás és szak ta nácsadás révén sikerült elhelyezkedniük. A Szatmár Megyei Munkaerõ-nyil vántartó Ügynökségnek idén ja nuár- október között a nyilvántartott mun ka nél küliek közül összesen személynek si került állást találnia, városi és vidéki lakosnak. Ez egyébként mintegy ezerrel kevesebb, mint a tavalyi év hasonló idõszakában. Az idén munkába állt személyek közül 1618-an a szebbik nem képviselõi, an pedig férfiak. 858-an 25 éven aluliak, a év közöttiek közül 860 szatmárit alkalmaztak, a éves korosztályból öt, a 45 éven felüliek közül 973-at, míg az ötven éven felüli állástalanok közül 496-an találtak munkát. Az állást találók között a legtöbben, an líceumi végzettség gel, míg 969-en szakvégzettség gel rendel kez n ek, 407-en pedig egyetemet vég zettek. A nyilvántartó adataiból az is kiderült, hogy a munkába állt sze mé lyek közül hárman fogyatékkal élõk, 54-en pedig roma nemzetiségûek. A szatmári hivatalnak ugyanakkor egy szabadult fogvatartottnak vagy állami gondozásból kikerült fiatalnak sem sikerült munkát találnia. Támogatás az alkalmazóknak Gheorghe Tilibaºa, a Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség ve - ze tõje elmondta, több kedvezményben részesülhetnek azok, akik végzõsöket alkalmaznak, de támogatást kapnak azok a vállalkozások is, amelyek egyedülálló szülõket, fogyatékkal élõket, 45 éven felülieket vagy olyan személyeket alkalmaznak, akiknek három évük van még a nyugdíjkorhatárig. Az utóbbiakat foglalkoztatók havi 500 lejes támogatást kap - nak egy éven keresztül, amennyiben vál lalják, hogy két éven keresztül alkalmazzák az illetõ személyeket. Azok a cégek pedig, akik végzõsöket alkalmaznak, különbözõ juttatást kap hat nak: ha az alkalmazott általános iskolai végzett - ség gel rendel kezik, akkor 500 lejt havonta, ha líceumi vagy posztlíceumi vég zettséggel, akkor 600 lejt, míg 700 lejt kap havonta az a munkaadó, amelyik felsõfokú végzettség gel rendelkezõ fiatalt alkalmaz. Átképzésekkel próbálnak segíteni Azért pedig, hogy az állástalanok elhelyezkedését megkönnyítsék, a következõ hónapokban több szakképzõ tanfolyamot is indítanak, többek között varrónõket, szerelõket, felszolgálókat, szakácsokat, könyvelõket, növénytermesztõket, ma ni - kû rösöket és pedikûrösöket képeznek majd. Az ingyenes tanfolyamokon csak a re gisztrált munkanélküliek vehetnek részt. Decemberben azonban a felsoroltak közül mindössze kettõ indul be: 28 mun kanélküli lakos részesülhet ingyenes képzésben az AJOFM két induló szaktan - folyamán. Jövõ héttõl indul egy szerelõi és egy növénytermesztõi tanfolyam, amelyekre személy jelentkezését várják. B. Krisztina Nyílt napok Nyílt napokat tartanak Nagykárolyban, december 1-jén és 2-án a piarista nõ vé - rek. Szélesre nyitott kapukkal vár mindenkit a piarista nõvérek nagykárolyi rendháza december hónap elsõ két napján, amikor az elmúlt évekhez hasonlóan megtartják az adventi-karácsonyi kiállítással egybekötött vásárt is. A látogatók ilyenkor egy szeretetteljes ott - hon ba kapnak betekintést, a nõvérekkel együtt lakó gyerekek hétköznapjai, de az ünnepi készülõdés is megjelenik a kíváncsi és nyitott vendég elõtt. A karácsonyvárás fontos része az ajándékok, dísztárgyak elkészítése, melyekbõl mindig jut kiállításra is. Megtelnek a kis szobák, a folyosók, a sarkok gyertyákkal, adventi koszorúkkal, asztali és fali díszekkel, angyalkákkal, változatos ajándéktárgyakkal. A kézzel és szeretettel készített különlegességhez a bentlakó gyerekek egy mosolyt is adnak a vendégeknek, ettõl lesz különleges a látogatás. Reggel kilenc és este tíz óra között minden vendéget szeretettel vár Jutka nõvér, Tünde nõvér, Ágnes, Bori, Gabica, Angica, Kinga, Melissza, Erika, Mónika, Marika, Mariska, Roxi, Krisztina, Renáta, Mónika, Szintia, Beáta, Tündike, Enikõ, Kriszta, Gabica, Lívia, Kasszandra, Daniella, Andrea és Jolánka. Hotel Korona *** Hajdúszoboszló 4200, Hajdúszoboszló, József Attila utca Web: telefon: / MIKULÁS HÉTVÉGE! december 7 9. között A Mikulás teljesítette feladatát és most szállodánkban piheni ki magát! Jöjjön el Ön is, relaxáljon és ünnepelje velünk Szent Miklós ünnepét! Különleges ajánlatunk: félpanziós ellátás 2 Aqua-Palace belépõ/fõ 1 relaxációs masszázs/fõ a szálloda wellnes-részlegének használata ingyenes parkolás december 8-án este Mikulás-bál (élõzene, vacsorával és italokkal /sör, bor, üdítõitalok, kávé) Mikulás-AJÁNDÉK Szívvel készített díszek A Boldog Scheffler János Központ adventi kézmûves foglalkozást szervezett kis kliensei és azok szülei számára. Több mint százan vettek részt november 27-én, kedden a Páli Szent Vincérõl elnevezett Szatmári Irgalmas Nõvérek által mûködtetett Boldog Scheffler János Központ adventváró foglalkozásán. A rehabilitációs és fejlesztõ központ munkatársai tizenhét órától várták a Zárda épületébe az általuk már jól ismert gyerekeket és azok szüleit, hogy a hétköznapok terápiáitól eltérõ környezetben is találkozzanak, közösen alkossanak. Miközben ugyanis a gyerekek számára a tevékeny együttlét, a hasonló helyzetben levõ társaikkal való közös játék jó szórakozásnak számít, és új impulzusokkal szolgál, a szülõknek lehetõség a találkozásra, ismerkedésre és az élmé - nyek megosztására. Erre gondoltak a nõvérek is, amikor az adventi idõszak elõtt közös foglalkozásra hívták egybe mindazokat, akik a Boldog Scheffler János Központ terápiáit igénybe veszik. Koszorúk, karácsonyfadíszek és megannyi ötletes tárgy született az este során, melyen gyerekek és szülõk közösen készültek Adventre. Minden gyereket megdicsértek, és minden tárgynak örültek, hiszen ajándék az együtt töltött idõ, ajándék a közös alkotás, a mosoly, a szeretet. Ez nyert hangsúlyt a kedd esti foglalkozáson is, melynek végén a kicsik és nagyok élményekkel és dísztárgyakkal gazdagon térhettek haza. 3 nap / 2 éjszaka: 80 euró/fõ + IFA A gyermekek számára érvényes, különleges ajánlatról érdeklõdjön a es telefonszámon. Hatezer szezonális megbetegedés Már több mint hatezer szezonális meg - betegedést regisztrált a múlt hónap eleje óta a Szatmár Megyei Közegész sé gügyi Hatóság. Összesen en szen ved tek virózisos megbetegedésben, lakos pedig tüdõgyulladást kapott. A Szatmár Megyei Közegészségügyi Hatóság lapunk - hoz eljuttatott statisztikája szerint, novem - ber második felében több mint ezer lakosnál jegyeztek felsõ légúti megbete - gedést. A legérintettebb a megbetegedések szempontjából ezúttal sem a 0-5 és az 5-14 éves korosztály volt, mint a szezon kezdetén, hanem a közép ko rúak, az õ esetükben regisztrálták a legtöbb meghûlést és tüdõgyulladást. A 872 virózisos esetbõl 141-en egy év alatti kicsik voltak, 169-en 2-4 év közötti gyerekek, 208-an 5-14 éve - sek, 263-an évesek, az ennél idõsebbek körében pedig 91 esetet jelentettek a ha tóságnak. Ami pedig a tüdõ gyulla dá so - kat illeti, november között a 140 eset közül 15 alkalommal egyévesnél fiata - labb gyerekek betegedtek meg, a 2-4 éve - sek kö ré ben 16 esetet jegyeztek, az 5-14 éve sek között 19-et, a éves kor osz - tály tagjai közül 51-en betegedtek meg, az év közöttiek 24-en, míg a 64 évnél idõsebbek körében tizenöt személy ka - pott tüdõgyulladást.

7 2012. november 29., csütörtök Kultúra Karácsonyi Ünnepváró idén három hétvégén át SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 7 Az igazi ünnepért Az adventi vasárnapokon imaórák segítik a fiatalokat a Megtestesülés ünnepére való felkészülésben. A szatmárnémeti Magyar Demokrata Ifjak Szövetsége (MADISZ) céljának a jövõ nemzedék nevelését tekinti, ezért rendezvényeik nagy része gyermekeknek szól. Gondos figyelemmel felismerték, hogy értékvesztett világunk egyik túlélési formája a családi élet újraélesztése. Az elmúlt tizenkét év Karácsonyi Ünnepváró rendezvényeknek létrehívó alapgondolata is ez volt, megismertetni szülõkkel, gyermekekkel az ünnep igazi varázsát, ugyanakkor megelégedettséggel tölti el a szervezõket az a tény is, hogy az általános iskolák pedagógusai nem csak ünnepi mûsorokat, hanem ünnepvárókat is szer - veznek. A szatmárnémeti MADISZ a családok lélekbeli méltó felkészülése ér dekében három, egymást követõ va sár - nap, december 2-án, december 9-én és 16-án délután 4 órától szervezi meg az Adventi, Bronz és Ezüst Ünnepváró játszóházait a Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumban. Adventi, Bronz és Ezüst Ünnepváró Az elmúlt húsvéti, karácsonyi ünnep - vá rók tapasztalataira alapozva alkalmanként 500 magyar gyermek és szülõ, sorbaállás, türelmetlenség az idén három adventi vasárnap is ünnepvárót szervezünk. A délutáni rendezvények alkalmával olyan foglalatosságokat nép sze - rûsítünk, amelyek az ünnep várásakor idõszerûek. A foglalkozások egyik része archaikus, másik része új keletû tudtuk meg Ilonczai Annamáriától, a MADISZ társelnökétõl. Sajnálattal sum - má zzuk, hogy sok család és gyermek életébõl hiányoznak a nagyszülõk. Ro - hanó világunkban leginkább a harmadik generációnak, azaz a nagyszülõknek van ideje megtanítani a népszokásokat, a hagyományokat folytatta a társelnök, a rendezvény egyik fõszervezõje. Az Adventi, Bronz és Ezüst Ünnepváró játszóházak gyakorlata már ismert. A ját szóházak idején ünnep, azaz a karácsonyvárás tölti be a központi szerepet. Mint meg - annyi kis alkotómûhelyben, készülnek a karácsonyi hagyományos és új eszközök. A fog lal kozásokon való részvétel lehetõvé teszi, hogy a gyermek és szülõ felismerje az alkotás, valami új létrehozásának örömét. Az alkotás öröme feledhetetlen napot szerez a gyermekeknek és szü lõk - nek, nagyszülõknek egyaránt. Nagy szü - leink idejében, számos családban a karácsonyra való készülõdés nélkülöz he - tetlen hozzátartozója volt a karácsony fa - díszek, a mézeskalács díszek és a sza loncukor készítés. Szeretnénk rábírni a családokat, hogy a fát ne bolti holmikkal, hanem mézeskaláccsal és házi szaloncukorral díszítsék. A ráfordított idõ megtérül, mert a szülõ nem fogyasztót nevel a gyermekébõl, hanem szolgáltatót. Az általunk készített díszek finomabbak is, mert szeretettel készültek. A vasárnapi foglalkozások az adventi, bronz- és ezüstvasárnapok teendõit elevenítik fel. Szándékosan aranyvasárnapra nem terveztünk elfoglaltságot a családoknak magyarázta Ilonczai. Kézzel készült különlegességek Az Adventi Ünnepváró alkalmával adventi koszorút és adventi naptárat ké - szítenek majd közösen többféle el já - rással. Minden egyes részét ezeknek a tár - gyak nak a gyermek készíti el (ko szo - rúalapot szalmából). A Bronz Ünnepváró alkalmával ajtó-, asztal-, ablakdíszek és mézeskalács díszek készülnek. A mézeskalács tésztát a helyszínen nyújtják, szaggatják és díszítik a gyerekek. Sütés után minden gyerek visszakapja a süteményeit. A szaloncukrot félkész állapotban viszik a szervezõk a helyszínre, ahol majd tovább formázzák, hempergetik és csomagolják az ügyes gyermekkezek. Az Ezüst Ünnepváró alkalmával karácsonyfadíszek készülnek: csuhéangyal, gyöngycsillag, filc-, mézeskalácsdísz és szaloncukor. Az Adventi, Bronz és Ezüst Ünnepváró támogatója a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány. Kovács Eszter Adventben a keresztény ember megújítja lelkét, megtisztítja az év közben rárakódott közönytõl, haragtól, fájdalomtól, bûnöktõl, és felkészül a Megváltó eljövetelére. Karácsonnyal a születést ünnepeljük, de nem csak emlékezünk, hanem benne élünk, az ünnep részévé válunk azáltal, hogy engedjük meg - születni Krisztust a mi lelkünkben is. Ehhez azonban csendre, idõre, a gondolatainkban való elmélyülésre van szükség, amit a hétköznapok kerete nehezen enged. A Szatmári Római Katolikus Püspökség Ifjúsági Irodája ebben szeretne az egyházmegye fiataljainak a segítségére lenni, amikor idén is a plébániák rendel ke - zésére bocsátja az imaórák négy vasárnapra összeállított segédanyagát. A felkészülésben a hit-remény-szeretet krisztusi örökség üzeneteire építik a tematikát, minden vonatkozást alkalmazva a kor valóságába, és annak megfelelõen magyarázva. Advent jó lehetõség a hit megélésére, a remény élesztésére és a szeretet kifejezésére. Szatmárnémetiben és Nagykárolyban az ifjúság egy csoportja idén is egymást látogatva vesz majd részt az imaalkalmakon. Nem tartanak ugyanakkor minden adventi vasárnapon imaórát, csak az elsõ három gyertya meggyújtásáig kísérik egymást, hiszen a negyedik vasárnap már túl közel esik Jézus születésének ünne - péhez. Addig viszont, Szatmárnémetiben december 2-án a Szent Család templomban, 9-én a Kis Szent Teréz templomban, 16-án pedig a Szentlélek templomban imádkoznak, énekelnek és elmélkednek közösen este hét órai kezdési idõpontokkal. Nagykárolyban szintén az elsõ három vasárnapon találkoznak, elõször a Kalazanci Szent József templomban, aztán a Szentlélek templomban, végül pedig a Fatimai Szûz Mária templomban. A szervezõk a fiatalok mellett sze - retettel várnak bárkit, aki az imaórák által szeretne elcsendesedni, átszellemülni és megújulni a nagy ünnepre. Az Agrárminisztérium újabb pályázatokat ír ki 230 millió euró értékben Két nagyszabású pályázatra is lehet pályázni január 18-ig a mezõgazdasági területeken belül, tudtuk meg Scholtz Bélától, az Agrárkamara munkatársától. A 121-es pályázat a gazdasági társulások modernizálását, illetve fejlesztését segíti elõ, erre a projektre az EU 150 millió eurót utalt át az országnak. Egy gazdálkodó pedig maximálisan eurót pályázhat meg. Ebben a pályázatban nagyon nagy hangsúlyt fektetnek az állattenyésztésre is. A 150 millió euró felosztása a következõképpen alakul: 20 millió eurót szánnak a mezõgazdasági tevékenység által termelt szennyezõdés visszaszorítására, a vizek védelmére és a tejtermelésre. Továbbá 10 millió eurót fognak kiutalni azon gazdálkodók részére, akik a 141-es pályázaton sikeresen pályáztak, de eddig nem lettek kifizetve, mivel kifogytak az anyagi források. Ezen a pályázat során öt éven keresztül minden évben eurót kapnak a családi gazdálkodók, akik sikeresen pályáztak. A zöldségtermelésre 48 millió euró, az állattenyésztésre pedig 72 millió euró értékû pályázatot írt ki az Agrárminisztérium. Menedzselni kell a mezõgazdasági termékeket A második nagy kaliberû pályázat, amire nagyon oda kell figyelni Scholtz Béla szerint, az a 123-as pályázat. A feldolgozási ipar értékesítésérõl van itt elsõsorban szó, a mezõgazdasági miniszter, Daniel Constantin kimondottan arra hívta fel a farmerek, a társulások, a menedzserek, valamint a befektetõk figyelmét, hogy próbálkozzanak minél többen pályázni, elsõsorban raktárhelyiségekre, mert az az egyik legnagyobb probléma, hogy a termelõ termel, de nincs hol raktározni, így pedig hiába vannak kiváló gyümölcsöseink tól beindul az új gyümölcsösök ültetése is, ahogyan ez a borászatoknál is megtörtént ahol fedezve volt 100 százalékosan az összes költség, továbbá biztosították az elkövetkezendõ 5-10 év költségei is. A gyümölcsösök esetében is ez fog történni, viszont nem szabad meg - feledkezni arról, hogy nem csak termelni kell a gyümölcsöket, hanem raktározni is. A raktározás azért is fontos, hogy esetleg a romániai almát ne csak szeptemberoktóber tájékán, hanem a következõ év júniusában is megtaláljuk az üzletekben. magyarázta lapunknak Scholtz Béla. A 123-as pályázatra 80 millió euró van kiírva, ebbõl 20 millió a tejtermelésre, továbbá 60 millió a mezõgazdasági termékek népszerûsítésére, illetve reklámozására. A maximális összeg, amelyet meg lehet pályázni, a 123-as pályázaton belül, az 3 millió euró. Barakonyi Gergõ

8 8 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Bulvár november 29., csütörtök Kos Túlságosan egyetlen dologra koncentrál. Minden gondolata ide tér vissza és mindent ehhez viszonyítva, ennek kapcsán tud átgondolni. Bika Talán már észre sem veszi, mennyire stresszes életet él, de a környezetében élõk látják, hogy valami már nem úgy mûködik Önben, mint korábban. Ikrek Valami megváltozott Önben az elmúlt néhány napban és ez persze kihat életének minden területére. Mindenben érzi a finom átalakulást. Rák Ne hagyja magát belekényszeríteni semmiféle helyzetbe, de azért vegye figyelembe, hogy ki mit vár el Öntõl és legyen kompromisszumkész. Oroszlán Mostani életérzését leginkább az egyszer élünk mottó fejezi ki, hiszen mindent kipróbál, mindenbe belemegy, amit csak felkínál Önnek az élet. Szûz Ha kiszemeltjét komolyan meg akarja szerezni, kerülje az olyan helyzeteket, amikor nagy társaságban találkoznak, igyekezzen kettesben maradni vele. Mérleg Kikapcsolódhat ma és él - vez heti az élet apró örömeit. Jó idõpont kisebb hivatalos vagy akár magán jellegû kirándulásra, utazásra. Skorpió Ahhoz, hogy a fejében megszületett rengeteg ötletet meg tudja valósítani, mozgósítania kell erõforrásait és használnia kell kapcsolati tõkéjét! Nyilas Mostanában elhanyagolja kreatív képességeit, pedig amikor alkotó munkát végez, egész lénye feltöltõdik és újra úgy érzi, hogy él és eleven. Bak Akkor tud hatékonyabban dolgozni a mostaninál, ha megtalálja az egyensúlyt a magánélete és a munkája között és egyik sem szorul háttérbe. Vízöntõ Még ha csak a pénz miatt vállalt is el valamit, hosszú távon a szerzett tapasztalatok vagy az új kapcsolatok mindenképp hasznosak lesznek. Halak Legyen ma nagyon óvatos, kerülje a stresszes helyzeteket és semmiképp ne hajtsa túl magát, ami pedig könnyen megeshet, amikor ennyi munkát vállal. Sudoku Párperces Petõfi versei Vízszintes: 1. A költemény címe (zárt betûk: Y, I). 9. Monda. 10. Magyar sztárriporter (Henrik). 11. Arad megyei gépkocsijel. 12. Román sóhaj. 14. Szõnyegdísz. 15. Hím ló. 17. Eme párja. 19. Személyes névmás. 20. Tanintézmény. 22. Helyrag. 23. Struktúrája Az óriásvarangy vagy más néven aga varangy fején méregzacskót hordoz annyi méreganyaggal, mely elegendõ a kígyók és krokodilok elpusztításához évente mintegy 50 kilométeres sebességgel terjed tovább Ausztrália északnyugati részei felé. Elõször az as években hozták be Hawaiiról, hogy ellenõrzés alatt tartsák a szkarabeuszpopulációkat. Mára viszont a varangyok száma elérte a kártevõ szintet, rendkívül termékenyek és kevés ragadozójuk van. Az õshonos állatok különösen a kisebb erszényesek és gyíkok elpusztulnak egy kifejlett varangy elfogyasztása után. Ezért a környezetvédõ szakemberek a varangy nem éppen ízletes húsából adnak nekik ízelítõt, így betaníthatják õket arra, hogy a késõbbiekben ne tekintsék tápláléknak ezeket a kétéltûeket. Apró, kolbász alakú csalikat készítenek a varangyhúsból a mérget természetesen eltávolítják, majd kihelyezik az õshonos dingók, kígyók, gyíkok és erszényesnyestek élõhelyén. A csalit sóval is meghintik, mely azonnali émelygést vált Függõleges: 1. Az egyik testõr. 2. Bátor. 3. Ezüst vegyjele. 4. Szóösszetételekben a földdel kapcsolatos. 5. Költõi sóhaj avis, ritka madár (lat.). 7. Védõ. 8. Keres, népiesen. 13. Columbo alakítója (Peter). 16. Összevissza ken! West, amerikai díva volt. 21. Francia arany. 22. Igekötõ. Debreczeni Éva ki és arra készteti az állatokat, hogy köpjék ki a falatot. Ennélfogva, ha beleharapnak egy olyan zsákmányba, amely varangyízû és úgy is szaglik, visszaemlékeznek majd korábbi szörnyû élményükre mondja egy ausztrál biológus. Az elsõ kísérletek már sikerrel jártak. Mozgásérzékelõ kamerákat helyeztek ki a csalik közelében, így rögzítették, hogy az állatok kóstolgatnak, majd kiköpik a falatokat. A dingóknál õshonos vadkutyafaj megfigyelték, hogy felveszik a kolbászokat, néhány métert megtesznek, majd kiköpik és áthengerednek rajtuk. A csalikat azért tervezték, hogy átsegítsék az õshonos élõvilágot az új területre benyomuló varangyok elsõ hullámán. A legkorábban érkezõ állatok rendszerint igen nagyok és mérgezõek, így fontos lenne elkerülni õket mondja az egyik kutató. Az erszényesnyestek Ausztrália északi részein már veszélyeztetetté váltak a varangyok térhódítása miatt. A kutató szerint a lokális populációk regenerálódása évtizedekbe telik, ami megzavarja a törékeny õshonos ökoszisztémákat is. Világvége-csatorna a világ végéig La Chaine de la Fin du Monde névvel világvége-csatornát indított az NBC Universal tulajdonába tartozó SyFy csatorna. Az új francia adó december 21-ig fog sugározni, a maják jóslata szerint ugyanis ezen a napon jön el a világvége írja a Broadband TV News. A csatornán olyan mûsorok és filmek lesznek láthatók, amelyek valamilyen módon, ha nem is a végpusztuláshoz, de világméretû katasztró - fákhoz kapcsolódnak. Az adások ingyenesen elérhetõk a CanalSat plat form elõfizetõi számára, annak érdekében, hogy Humor Egy férfi betér egy étterembe egy struccal a nyomában, leül és rendel: Kérek egy hamburgert, sült krumplit és egy Coca-Colát. Majd megkérdezi a struccot: És te? Ugyanazt így a strucc. Néhány perc múlva a pincérnõ visszatér a rendeléssel és a számlával. A férfi belenyúl a zsebébe és átadja a pontos összeget. A következõ napokban ugyanez megismétlõdik. A pincérnõ nem tudja visszatartani a kíváncsiságát és megkérdezi: - Bocsásson meg, uram, hogy lehet az, hogy önnél mindig a pontos összeg van? - Évekkel ezelõtt kitakarítottam a padlást és találtam egy öreg lámpát. Megdörzsöltem, kijött belõle egy jó tündér és felajánlotta, hogy teljesíti két kívánságomat. Az elsõ kívánságom az volt, ha valaha is kell fizetnem valamiért, mindig legyen a zsebemben a pontos összeg. Briliáns, más emberek kértek volna egymillió dollárt, de így maga gazdag fog maradni egész életén át. Megkérdezhetem, hogy kerül ide a strucc? A második kívánságom egy feltûnõen magas pipi volt, hosszú, izmos combokkal. Ige Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hû az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sõt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. (1Kor 10,13) Ausztrália ragadozóit az óriásvarangyok elkerülésére tanítják Ausztrália õshonos állatait óriásvarangyhúsból készült, émelygést kiváltó kolbásszal etetik, hogy rászoktassák õket az új területekre benyomuló mérgezõ faj elkerülésére. Egyelõre nincs megoldás az óriásvarangyok kontrollálására, a szakember szerint csak a klíma a minél jobban fel készül hessenek a vég - ítélet napjára fogalmaz a cég közleménye a portál szerint. Kikötötte, mint egy kutyát Az ajtó elé kötözte ki hároméves gyermekét egy brit anya, mint egy kutyát, míg bement egy fogadóirodába. A meg nem nevezett anya egy derekára erõsített pórázzal sétált a kicsivel. Feltehetõen elõre tudta, hogy magára hagyja majd az iroda elõtt, ezért tette a derekára a kötõféket. A szemközti iroda dolgozói videóra rögzítették, amint a gyerek vagy három percen át ácsorog kikötve az ajtó elõtt, megszeppenten figyeli az autókat és egy ízben meg is próbál kiszabadulni a kötõfékbõl. A lap nem hozta nyilvánosságra a gyerekét kikötõ anya személy azonosságát, de azt tudni véli, hogy a nõ rendszeres látogatója a fogadóirodának, ahova 18 év alattiak nem léphetnek be, ezért hagyja kint mindig a gyereket az utcán. vízhiány vagy a hûvösebb feltételek szolgálhat egyfajta természetes akadályaként térhódításuknak.

9 2012. november 29., csütörtök Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 9 Jókívánság Kálmándra, MENZÁK FILOMÉNÁNAK, névnapja alkamából sok örömet kívánnak férje, gyermekei: Eszter és Barnabás, szülei, nagyszülei, testvére és családja. Szeress bennünket, mert mi is szeretünk, / Hisz oly jó elmondani, hogy te vagy nekünk. / Halld meg szeretõ szivünk szavát, / Mely sok boldog névnapot kíván. Kálmándra, BAUER MATILDNAK, születésnapja alkalmából sok boldogságot kívánnak: férje, két leánya, két veje, unokái:eszter, Barnabás, Gergely, Johanna, szülei és anyósa. Szellõ szárnyán az idõ szép naphoz vezetett, / Szívünk imádságát suttogja a szeretet. / Kérjük a Jóistent, óvjon, védjen téged, / Adjon neked egészséget, hosszú életet. / Szívünk ünnepel ma téged, /Tengernyi szépet és jót kivánva néked. Szatmárnémetiben, SZATMÁRI MELINDÁT, születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik férje, szülei és anyósa. Az élet útján, amelyen jársz / Teljesüljön minden, amit kívánsz. / A Jóisten sokáig éltessen, / Utadon mindig az Ő áldása kísérjen. / Egészség, szeretet, szerencse és béke, / Ez legyen életed állandó vendége. Ingatlaneladás Eladó központi, második emeleti, kétszobás, bútorozott, berendezett apartman. Telefon: Eladó háromszobás földszinti blokklakás a 16-os lakónegyedben, felújítva, hõközponttal ellátva. Irányár: euró. Telefon: Eladó a József Attila utcában két család részére is alkalmas emeletes ház garázszsal. Telefon: Eladó háromszobás, kétkonyhás, fürdõszobás családi ház, 10 ár telekkel, 20 m utcafronttal, a Siretului utca 6. szám alatt. Telefon: Eladó háromszobás lakás a Károlyi úton és 5,5 ár lanka a Pirosberekben. Telefon: Eladó háromszobás ház a Grigore Ureche utcában, 427 nm-es telekkel, euróért. Telefon: Eladó a Batizi úton egy második emeleti kétszobás blokklakás. Telefon: , Eladó garázs a Traian sugárúton. Telefon: , Eladó ház és telek a Toamnei utca 41. szám alatt. Telefon: , Eladó sürgõsen két család részére nagy ház, az udvarban emeletes nyári konyhával. Telefon: , Eladó az Alexiu Berinde (volt Abatorului) utca 13. szám alatt egy 115 nm területû ház 13 ár telekkel + három fázis bevezetve (14kW), 100 nm mûhely. Telefon: Eladó Nagykárolyban, az Igniºului utcában, a 3. Számú Általános Iskola mellett, harmadik emeleti, kétszobás blokklakás. Irányár: euró. Telefon: Eladó jutányos áron 18 ár szõlõ, házzal együtt, Nagykárolyban. Telefon: Eladó Nagykárolyban kilencedik emeleti, kétszobás tömbházlakás, mûködõ lifttel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Nagykároly központjában négyszobás blokklakás, elõnyös áron. Telefon: Eladó Nagykárolyban 22 ár szõlõ, a ianculeºti-i oldalban, kétszobás, konyhás, elõszobás házzal, valamint pincével és borházzal. Telefon: , Eladó Nagykárolyban 20 ár építkezésre alkalmas telek, a Teremi úton, az aszfalt mellett. Telefon: , Eladó Teremen, a 323. szám alatt ház. Telefon: Eladó Szamosdobon 1 ha 20 ár szántóföld. Telefon: Eladó Túrterebesen, a 615. szám alatt ház 50 ár kerttel. Telefon: , Eladó Börvelyben az 52-es házszám alatt kétszobás, konyhás ház, 10 ár telekkel. Telefon: , Eladó ház Börvelyben, a Vasút utca 69-es szám alatt. Telefon: Eladó a túrterebesi szõlõhegyen, az Úrvölgyben 40 ár szõlõ. Telefon: Eladó Erdõdön, az Eroilor utcában 23 ár építkezésre alkalmas terület, 14 m utcafronttal. Irányár: euró. Telefon: , este 8 óra után. Eladó vagy bérbe adó Gencsen, a fõút mellett 20 ár építkezésre alkalmas telek. Telefon: Eladó Gencsen, a 248. szám alatt, közel a fõúthoz 1 ha terület házzal. Telefon: Eladó 0,40 ha a meggyesi hegyen: 0,10 ha szõlõs+0,30 ha szilvás; építkezési lehetõség, villany a közelben. Telefon: Eladó Lázáriban, az új lakónegyed végében 50 ár földterület. Telefon: Eladó Pusztadarócon, a 189. szám alatt kétszobás, konyhás, fürdõszobás ház 20 ár kerttel. Telefon: Eladó Krasznaterebesen a Mare u. 56. szám alatt felújított ház 0,64 ha telekkel, euróért. Telefon: , Eladó Pálfalván lakható régi ház két utcafronttal, régi fenyõbútor: kredenc, sifony, dupla ágy, egy asztal, két szék és egy régi íróasztal (100 év). Telefon: Eladó Börvelyben elsõ emeleti, kétszobás blokklakás, termopán ablakkal, szalagparkettával, csempével és vas bejárati ajtóval. Irányár: 9200 euró. Telefon: Eladó Kálmándon, a fõúton, ház, 33 ár területtel. Telefon: , Eladó 1,8 ha tölgy- és cserfaerdõ a tasnádi strandtól 5 km-re, köves út mellett, hivatalos papírokkal, kétszeri kivágási engedéllyel. Telefon: , Eladó kétszobás elsõ emeleti blokklakás Sárközújlakon, az Unirii negyedben. Telefon: , Eladó Tasnádon, a Câmpului utca 90. szám alatti kétszobás ház, 7 ár területen. Irányár: euró. Telefon: Eladó Kökényesden, a Fõút 205. szám alatti új építésû, 245 nm-es, központi fûtéses, tetõteres családi ház: 4 szoba, konyha, ebédlõ, elõszoba, 2 fürdõszoba, gardrób, 2 balkon, garázs; teljes berendezéssel vagy anélkül, 10 ár udvarral és 13 ár kerttel. Telefon: Eladó a petei Peco mellett 86 ár házhely. Telefon: Eladó 37 ár föld Kökényesden (a Doboséban). Telefon: Eladó vagy elcserélhetõ ház Peleskén, a fõúton. Telefon: Eladó Tasnádon családi ház és hozzá tartozó építkezési telek, a strandhoz közel, fõúton, Tudor Vladimirescu u. 19- es szám alatt. Irányár: euró. Telefon: , óra után. Eladó Szatmárhegyen, a Csillag (Stelelor) utcában 50 ár belterület. Telefon: Eladó Kökényesden két parcella szántóföld (58 és 43 ár). Telefon: , Eladó kétszobás, teraszos, pincés víkendház a Szõlõshegyen, gyümölcsössel és 39 ár szõlõssel. Telefon: Eladó Sárközön házhely, alap lerakva, a Salcâmilor utcában 0,68 ha területtel. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár terület a szõlõsök között. Telefon: Eladó 26 ár telek Kaplonyban, háromszobás fürdõszobás házzal, vízzel és gázzal bevezetve. Telefon: Eladó ház Csárdán (Kisdengelegen). Telefon: vagy Eladó Csomaközön, a Károlyi utcában, kétszobás, konyhás, teraszos ház, 5 ár területen. Telefon: Eladó Lázáriban, a futballpályával szemben 55 ár föld. Telefon: Eladó Nagypeleskén ház vagy elcserélem egy apartmanra. Telefon: Eladó Szatmárhegyen 20 ár belterület, víz és villany bevezetve, közel a fõúthoz. Telefon: , 17 óra után. Eladó Vetésen, a Fõutca 330. szám alatt ház. Telefon: Eladó Szatmárhegyen két belterület (19, illetve 44 ár). Telefon: Eladó Csengerbagoson (Boghiº) háromszobás ház kerttel, gyümölcsfákkal, szõlõvel, terasszal. Irányár: euró. Telefon: Eladó Halmiban, a Zorilor utca 47. szám alatt ház. Telefon: Eladó Tamásváralján ház, 30 ár földdel. Telefon: , Eladó Tamásváralján ház, 1 hektár földdel. Telefon: , Eladó Túrterebesen, a Fõ utca 2. szám alatt háromszobás, fürdõszobás, konyhás, spájzos ház nagy pincével, nagy terasszal, garázzal, melléképületekkel (csûr, disznóól, fásszín), szõlõssel, üres telekhellyel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Sándorhomokon, a 254. szám alatt, 200 méterre az erdõtõl ház 35 ár telekkel. Irányár: euró. Telefon: , Eladó Kispeleske bejáratánál, közvetve a fõút mellett jutányos áron 0,50 ha földterület, akár építkezési lehetõséggel. Telefon: Eladó Dabolcon, a 30. szám alatt háromszobás, konyhás, verandás, kamrás ház, 30 ár kerttel. Irányár: euró, alkudható. Telefon: Eladó Kismajtényban, Nagykároly alatt, a Korparéten 1 ha 20 ár föld, vagy akár megmûvelésre bérbe is kiadó. Telefon: Eladó Vetésben 14 ár házhely. Irányár: euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon téglaház, 10 ár, azonnal beköltözhetõ. Telefon: Eladó 1 ha 15 ár föld a Nagy Réten (Râtu Mare). Telefon: Eladó Nagypeleskén azonnal beköltözhetõ családi ház, 50 ár telek, csere is érdekel. Telefon: Eladó ház Sándorhomokon, a 263. szám alatt. Telefon: Eladó Lázáriban 5 ha szántóföld, Szatmárhegye 5 ha legelõ, a Csonkáserdõ mellett két 20 áras belterület és 1 ha tölgyerdõ a Virágosban. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a Páskándi Géza utcában építkezésre alkalmas telekhely, két bejárattal. Telefon: Eladó Vetésben, a falu közepén, a 207. szám alatt 35 ár, építkezésre alkalmas telek, egy darabban, rendezett A SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP a magyar helyesírást kitûnõen ismerõ munkatársakat alkalmaz újságírói munkakörbe. További információk a es, ás és a ás telefonszámokon. papírokkal, vagy felparcellázható egy 14 és egy 21 ár telekre, 700 ár/euró, alkudható. Telefon: Eladó Vetésben, a Bardy Rt.-vel szemben 43 ár, építkezésre alkalmas telek, rendezett papírokkal, mindkét vége közel a fõúthoz, 500 euró/ár. Telefon: Eladó Szárazberken kétszobás, konyhás ház, 30 ár telken. Telefon: Eladó építkezésre alkalmas 17 ár telek Gencsen, a falu közepén, a halastóval szemben. Telefon: Eladó Mikolában, a vasútállomás környékén ház, építkezési lehetõséggel. Telefon: , Eladó Kökényesden, a Kisvégen ház. Telefon: Eladó Sárközújlakon, a Vécsey-kastély parkjában, a Bányai úton kétszobás, földszinti, bútorozott lakás, központi fûtéssel, termopán ablakokkal, csempével, padlócsempével és garázzsal. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár szõlõskert, kis házzal, szõlõtermesztéshez és borászathoz való kellékekkel. Irányár: 7000 euró. Telefon: Eladó ház Kálmándon, a 329. házszám alatt, 2 szoba, konyha, kamra, ebédlõ, áram és víz bevezetve, egy melléképület és 4 ár kert. Érdeklõdni, Kálmándon a 370. házszám alatt vagy a es telefonszámon lehet. Eladó 1 ha szõlõ és 30 ár gyümölcsös Erdõdön, a Csiribércen, aszfaltozott út mellett, (vízvezeték). Telefon: Eladó Halmiban kétszobás blokklakás: Állomás utca B/2, 5-ös apartman. Telefon: Eladó Alsószoporon, az Új utca 7. szám alatt háromszobás, konyhás, fürdõszobás ház, 1500 négyzetméter területen. Telefon: , Eladó Lázáriban, a 224. szám alatt 24 ár telken négyszobás ház melléképületekkel, gyümölcsössel, valamint 4 hektár szántóföld. Telefon: , Eladó sürgõsen Sándorhomokon egy új, kertes ház. Telefon: Eladó Királydarócon új, 104 négy - zetméteres ház és két, felújított apart man, társasházban. Telefon: Eladó Erdõdhegyen, a 90. szám alatt 10 ár belterület építkezési lehetõséggel, 14 m utcafronttal. Telefon: , Eladó Vetésen a Fõutcán, a 312-es szám alatt kétszobás ház, 14 ár telekkel. Telefon: Eladó kertes ház Géresen. Telefon: Eladó Sárközújlakon, a Rosu Companyval szemben, a benzinkút oldalán 1,30 ha belterület, 60 m utcafronttal, akár építkezésre is alkalmas. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a Polgármestertetõn, 25 ár telekhely. Telefon: Eladó Pusztadarócon egy 7,5 egy 14 és egy 7 ár telek. Érdeklõdni a 380-as szám alatt vagy a Eladó 2006-os, téglaház Lázáriban, euróért, alkudható. Telefon: Eladó Kaplonyban, az 585. szám alatti ház. Telefon: Eladó Mikolában, az Akác utcában ház, 30 m utcafronttal, 2 ha földdel. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a központban, 59 ár gyümölcsös, 41 m utcafronttal, köves úttal. Telefon: , Eladó Szatmárhegyen, a központban, az Apostol utca 15. szám alatt családi ház, 30 m utcafronttal, melléképületekkel, bevezetett villannyal, vízzel, 48 ár földdel. Telefon: , Eladó Szatmárhegyen, a Nagyhegyen, csendes, szép helyen, ház 20 ár földdel és 5 ár szõlõvel. Telefon: , Eladó Nagypeleskén, a fõút végén, csendes, nyugodt helyen, dupla telken kétszobás, konyhás, kamrás, elõszobás ház, nagy udvarral és nagy kerttel. Telefon: Eladó Mezõteremen, a Vezendi utca 202. szám alatti háromszobás, konyhás, fürdõszobás ház, melléképületekkel, 97 ár területen. Telefon: , Eladó Lázáriban, a központban 14 ár házhely. Telefon: Apróhirdetési szelvény 1 LEJ Pénzváltó Exchange 1 euró vétel 4,515 eladás 4,530 USA-dollár vétel 3,500 eladás 3, forint vétel 1,610 eladás 1,615 Szöveg:... csak magánszemélyeknek 20 szavas hirdetés Az elõfizetést igazoló nyugta 5 nap ingyenes hirdetésre jogosítja fel az elõfizetõt.

10 10 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Hirdetés november 29., csütörtök Gépjármû Eladó új, 49 köbcentis robogó. Telefon: Eladó 1987-es Dacia 1310-es, új motorral, új gumiabroncsokkal (nyári) 2014 májusáig érvényes mûszakival. Irányár: 1000 euró. Telefon: , Eladó 2003-as Opel Zafira 2000 DTI, 7 személyes, forgalomba bejegyezve. Telefon: Eladók: bejegyzetlen 7 személyes, billenõplatós Iveco 3,5T és két Ford Transit (platós és kisbusz), es évjáratúak. Telefon: Eladó U 650-es traktor ekével. Telefon: , Eladó 1995-ös, 1,6 benzines, sérült Ford Escort, motor és kapcsolószekrény kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó Csomaközön 1998-as Dacia 1310, mûszaki vizsga 2014-ig, irányár 500 euró. Telefon: Eladó 1986-os John Deere 3140-es traktor és 2527-es gyomirtó gép, 28 méteres karral, TeeJet, gyártási év Telefon: , Eladók tárcsák és ekék minden méretben, részletre is. Telefon: Eladó 445-ös traktor, eke, tárcsa és utánfutó. Telefon: , Eladó 1996-os évjáratú VW Passat 1,9 TDI, klíma, alufelni, forgalomba beíratva. Ára: 2690 euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon kétsoros CSU. Telefon: Eladó Belarus 55-ös traktor. Telefon: Eladó 1997-es Dacia novemberig érvényes mûszakival, márciusig érvényes biztosítással, irányár: 750 euró. Telefon: Eladó Class kombájn, 1992-es Ford Transit, Java kettes, mind kitûnõ állapotban. Telefon: , Eladó 2001-es nyolcszemélyes VW Transporter 2004-es dízelmotorral, 3850 euróért. Telefon: Eladó egy kétfejes forgatható eke, valamint egy szénaforgató gép. Telefon: Eladó 2003-as Skoda Octavia 1.9 TDI kitûnõ állapotban, km-ben, ABS, AC, ESP, ülésfûtés, alufelni. Irányár 5000 euró. Telefon: Eladó 1994-es VW T4, 1,9 TDI, 6 személy + áruszállítás, jó állapotban. Telefon: Eladó 2 tonnás utánfutó. Telefon: Eladó VW Golf 2-es. Telefon: Eladó 2000-es Daewoo Tico. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, beíratott Opel Astra Caravan 1.7-es TDI motorral. Gyártási év Mûszaki vizsga 2014-ig érvényes. Ár: 3150 euró. Telefon: Eladó 1995-ös Opel Vectra 1,7 TD 1500 euróért. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Logan 1,6 i megütve, km-ben. Telefon: Eladó 1995-ös metálkék Golf 3-as kitûnõ állapotban, rendezett iratokkal. Irányár: 1900 euró. Telefon: Eladó 2002-es ezüstmetál Opel Astra TD 3100 euróért. Telefon: Eladó 2004-es kombi Dacia 1400-as km-ben, 2014-ig érvényes mûszakival és biztosítással. Irányár: 6000 lej. Telefon: Eladó 1987-es Dacia 1310-es. Telefon: , Eladó Dacia 1310-es vagy elcserélném kétszemélyes motorra, robogóra. Szamosdob 30. szám, Kopeczky Zsolt. Eladó kitûnõ állapotban lévõ, 2000-es gyártmányú, ezüstszínû, beíratott, ig mûszakival rendelkezõ Volkswagen Passat. Irányár: 4150 euró, alkudható. Telefon: Eladó Yamaha Virago 535 köbcentis chopper motorkerékpár, kitûnõ állapotban, km-ben (3000 futott csak Romániában) saját részre hozva Németországból, extrákkal, bõr oldaltáskákkal, eredeti színében, rendezett papírokkal, megvigyázott állapotban. Irányár: 1850 euró, vagy elcserélem VW Golf IV-es TDI-re + különbözet. Telefon: , Eladó kínai kistraktor 18-as tárcsával és ekével együtt. Irányár: 2200 euró. Telefon: Eladó 2008-as, beíratott, fehér, motorinás Mercedes Sprinter 315 CDI, 2148 köbméteres, 110 kw, km (valós érték), légkondis, elsõ tulajdonostól. Irányár: euró. Telefon: , Eladó 1997-es Honda Shadow 750C chopper motorkerékpár, nagyon jó állapotban, lila, km-ben. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó fehérorosz MTZ 80 jó állapotban lejért, tárcsa 4200 lejért, sínes eke 1800 lejért. Telefon: Eladó háromköldökös csöves román eke és kétköldökös Lemken forgóeke. Telefon: Eladó MZ motorkerékpár, kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó 2007-es Opel Combo 1.3 CDTI, 5 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3500 euró. Telefon: Eladó 2008 októberi Daewoo Matiz, magánszemélyre bejegyezve, kitûnõ állapotban, km-ben. Telefon: Eladó 2001-es benzines, full extrás, 1,6- os Skoda Octavia 4600 euróért. Telefon: Eladó 2008-as áruszállító Dacia Logan km-ben. Telefon: Eladó 2001-es Alfa Romeo 156, 140 LE, 103kW, 1,8 benzines, manuális klíma, elektromos ablakemelõ, szürke szín. Irányár 2900 euró. Telefon: Eladó román bálázó sok pótalkatrésszel, ára 2000 lej. Telefon: Eladó 1996-os VW Transporter T4, 2.4 dízel, 7 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó bontott VW Touran Caddy fényszóró, hibátlan, karcmentes állapotban. Telefon: Eladó egy 80 lóerõs szimpla meghajtású International traktor, kétfejes, forgatható ekével és szénagyûjtõvel 5000 euró. Telefon: Eladó 2002-es klímás, ötajtós Fiat Punto 2199 euró. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Combi 1310-es, 5 sebességes, téli-nyári külsõkkel, injektoros motorral, jó állapotban. Ára 5000 lej. Telefon: Eladó 2001-es saját névre bejegyzett VW Golf 1.6, klíma, távirányítós centrálzár, elektromos tetõablak és tükör, szervizkönyv stb. Telefon: Eladó 2001-es benzines Opel Agila sok extrával. Irányár: 2550 euró. Telefon: Eladó 1999-es évjáratú, gázzal és benzinnel mûködõ Dacia 1310-es. Telefon: Eladó Steyr traktor ekével, tárcsával, kaszálógéppel, két pótgumival. Irányár: 4300 euró. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1999-es Ford Transit 2,5 D, billenõplatós, dupla kabinos, dupla kerekû, 3,5 tonnás kisteherautó, jó állapotban. Telefon: Eladó U650-es traktor, jó állapotban és kombájn. Telefon: Eladó 2000-es Dacia 1310-es 2013 decemberéig érvényes mûszakival, jó állapotban, irányár: 1000 euró. Telefon: Eladó Belarus T25-ös, 28 lóerõs traktor ekével. Telefon: Eladó 2005-ös metálszürke, kétajtós VW Golf V, klíma, ABS, ESP, elektromos ablakok és tükrök, 10 légzsák stb. Irányár: 4760 euró. Telefon: Eladó 1993-as VW Vento 1,8 benzines. Irányár: 1800 euró. Telefon: Eladó két U 650-es traktor és egy eke. Telefon: Eladó gardályos Pannónia motoros kerti kistraktor, jó állapotban. Irányár: 1200 lej. Telefon: Eladó 2008-as Ford Transit Diesel, 7 személyes, rakteres, ponyvázva 2,10 x 3,30 m. Irányár: euró. Telefon: Eladó 2005-ös Skoda Fabia. Telefon: , Eladó 2 db Sachs lengéscsillapító, kódja , megfelelõ VW Golf 5-öshöz és Skoda Octaviához. Telefon: , Mikola. Sürgõsen eladó Yamaha XV 535 Virago, kitûnõ állapotban, érvényes mûszakival. Irányár: 1700 euró.telefon: , Eladó 14-es alufelniszett Mazdára. Telefon: Eladó VW Vento 1,9 Diesel. Telefon: Eladó SPC mûtrágyaszóróval. Telefon: Eladó Staier traktor forgatható ekével. Telefon: Vegyes Eladó 3 és fél éves gyönyörû kancacsikó. Telefon: Eladó Szatmárnémetiben kg közötti disznó. Telefon: Eladó Szamosdarán, a 110. szám alatt egy kg közötti disznó. Telefon: Eladó szén házhoz szállítással Nagykárolyban és környékén. Telefon: , Eladó négy kg közötti disznó Szamosdarán a 95. szám alatt, Csucsunál. Telefon: Bármilyen esemény, a legelegánsabb környezetben: Poesis Esküvõk, keresztelõk, családi események, 100 fõig esküvõi menü - 85 lej/személy alapártól keresztelõi menü - 65 lej/személy alapártól Az EXCLUSIV LV Kft. bérbe ad autóbuszokat, mikrobuszokat kirándulásokhoz alkalmazottak munkahelyi utaztatását vállalja. Telefon: ; A hirdetések tartalmáért a hirdetõ felel! BOA LINES Rendszeres járat: Szatmárnémeti Józsefháza és Apa Külföldi és belföldi kirándulások, mikrobusszal. Cégek számára: alkalmazottak ingáztatása, elõnyös áron. Telefon: , DANISEB Ren d sze res járat Szat már né meti és Nagykároly között Telefon: halotti tor - 20 lej/személy alapártól Foglalás és rendelésfelvétel a ös telefonszámon, illetve a címen. Hidegtálak 99 lejtõl (4 személy számára) MC DANIELS Arni Sol Kft. Szatmárnémeti, Lucian Blaga út 66. Napi rendszeres járat Szatmárnémeti Nagykároly és Szatmárnémeti Újberek között. Telefon: Személyszállítás hetente Olaszországba, Spanyolországba, Francia o r - szágba, Portugáliába. Bérbe adunk 17 személyes mikro - buszt, vagy személyes kisbuszt. Telefon: 0261/766310, , , Rendszeres járat Szatmárnémeti Udvari; Szatmárnémeti Aranyosmeggyes; Szatmárnémeti Szamoskrassó Szamoslippó, Szatmárnémeti Avasfelsõfalu között. Telefon: Megrendeléseket a ös telefonszámon, illetve a címre várnak.

11 2012. november 29., csütörtök Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 11 Eladó Pusztadarócon egy piros elõhasú tinó és egy kg közötti húsdisznó. Telefon: Eladó Csanáloson egy 170 kg-os hízó. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy 1909-es kiadású református Biblia. Telefon: , Eladó Nagykárolyban zománcozott spór. Telefon: Eladók Pusztadarócon 120 kg körüli húsdisznók. Telefon: , Eladó egy bakkecske vagy elcserélem fejõsre, valamint egy kandalló és egy gyerekágy. Telefon: , Szamosdobon, a Magyar utcában Kopeczkynél. Eladó új fûtõtest. Telefon: Eladó tehén és malac Gencsen. Telefon: Eladók kg-os hízók, Bianka fehér- és vörösbor és kukorica, Csanáloson. Telefon: Eladó Kálmándon 3 öthetes tacskókölyök. Telefon: Eladó takarmányrépa. Telefon: Eladó Nagykárolyban jutányos áron 18 ár szõlõ házzal együtt, egy db 3 szárnyas ablak, 170 x 155cm, 2 db 2 szárnyas kisablak, 70 x 90 cm, egy bejárati ajtó, 100 x 210 cm, háromkarikás gáztûzhely, butéliák, ötfiókos fagyasztó és Ileana varrógép. Telefon: Eladó nemes tuja, cm, bukszus, élõsövények és hibiszkusz. Telefon: Eladó C1-es búzavetõmag, Renen és Arlequin fajták, kezelve vagy kezelés nélkül. Telefon: Eladó nagyon jó állapotban lévõ kéményes konvektor. Telefon: , Eladó egyszemélyes ágy. Telefon: Eladó egy inox szõlõdaráló és 80 literes prés. Telefon: Eladó kenyérbúza. Telefon: Eladó Kálmándon egy cserépkályha, egy üvegcsillár, egy szõlõprés és bontásból ajtók, ablakok. Telefon: Eladó 2 t szemes málé. Telefon: Eladó Kaplonyban málé. Telefon: Eladó: szõlõprés, daráló, boroshordók, kétszemélyes, új gyapjúpaplan, élelmiszeripari szakkönyvek román nyelven. Telefon: Eladó 50 m 4x6-os MCG elektromos kábel és egy 25 literes alumínium kanna. Telefon: Eladó egy tízéves kanca, kiváló hámos, valamint egy herélt, egyéves csikó. Telefon: Eladó boxer kiskutya 100 euróért. Telefon: Eladó Lázáriban egy 140 kg-os húsdisznó. Telefon: , , Eladó tölgyfa sózókád és két tölgyfa szõlõskád. Telefon: Eladó daru fejõstehén és egy kétéves elsõ elõhasú piros-tarka tehén. Telefon: Eladó kétéves kancacsikó és egyéves agár. Telefon: , Eladók Túrterebesen használt bútorok. Telefon: , , Eladó 400 liter vörösbor. Telefon: Eladók fiatal tehenek, 4-5 hónapos borjak. Telefon: Eladó két turbókonvektor és egy turbóbojler. Telefon: Eladó Gencsen, a 396. szám alatt 4 m hosszú, 3 méter magas, 1,20 méter széles vasgóré. Telefon: Eladó: tömör, belsõ ajtó (208x89) 280 lejért; szürke színû Platinium színes televízió távirányító nélkül 220 lejért; kétrészes, 50-es méretû menyasszonyi ruha 400 lejért. Telefon: Eladó: Neumann varrógép; Csajka 3 többfázisú varrógép; villanyhegesztõ, oxigénhegesztõ palackkal; elektromos, több funkciójú köszörûgép; kézi és motoros fúrógép, kisszekér. Telefon: Eladó Gencsen 10 darab 7 hetes malac. Telefon: Eladó malac Szatmárhegyen. Telefon: Eladó 100 kg-os húsdisznó Mikolában. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ citera. Telefon: Eladó raklap. Telefon: Eladó nagybillentyûs, ötoktávos Korg IS 50B szintetizátor és 2001-es Dacia. Telefon: Eladó 2 db új pinceajtó: egyik kültéri, üveggel, tömítéssel, 164x138, a másik beltéri, teli, 170x94. Telefon: Eladó egyszemélyes sírhely a vasúti református temetõben. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, régi típusú Arctic hûtõszekrény. Telefon: Eladó Electrolux gázbojler és egy 56-os võlegényi ruha. Telefon: Eladó egy 5,5-ös háromfázisú motor vagy elcserélem egy 2,2-es monofázisúra. Telefon: Eladó Dacarbazin Lanchema 200. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg közötti disznók. Telefon: Eladó Nagykárolyban nõi kerékpár 80 lej, két perzsaszõnyeg és jégdaráló koktélokhoz. Telefon: Eladó menyasszonyi ruha. Telefon: Eladó 160 kg-os disznó Lázáriban, a 257. szám alatt. Telefon: Eladó 7 éves pej kanca, Nagykárolyban. Telefon: Eladó 140 kg-os disznó Szamosdarán.Telefon: Eladó Csomaközön, az 540-es házszám alatt 2 tonna étkezési krumpli, tavalyi termés. Telefon: Eladó két, 100 kg-os disznó Mikolában. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér, vállpántos, fûzõs menyasszonyi ruha tartozékokkal: kesztyû, fátyol, koszorú. Telefon: Eladó kétéves 2 hónapos fejõstehén bikaborjúval. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics kis tételben. Telefon: Eladó 44-es menyasszonyi ruha. Telefon: , Eladó felfûrészelt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó feldarabolt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó egy kétéves kanca csikó. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics, házhoz szállítva. Telefon: Eladó betonkeverõ, hézagos tégla (rendelésre is). Telefon: Eladók használt, mûködõ HP 1740-es 17 colos, 44 cm átmérõjû monitorok, 150 lej/db. Telefon: Eladó kukorica és burgonya. Telefon: Eladó Szilágypérben nemes fehér- és vörösbor, 5 lej/ liter. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy masszív, fából készült szekrénysor (2,70 m), egy férfi mountain bike és egy kicsi színes televízió. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy kisebb és egy nagyobb konvektor, mindkettõ jó állapotban. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg-os húsdisznók. Telefon: Eladó étkezési burgonya, bálázott széna és szalma. Telefon: Telefon: , Eladó Nagykárolyban fürjtojás. Telefon: Eladó Gencsen egy 180 kg-os disznó, árpa és tengeri. Telefon: Eladó széna. Telefon: Eladó szép menyasszonyi ruha, két oldalt fûzõvel, méret után lehet igazítani, kedvezõ áron. Telefon: , Eladó jó minõségû pálinka. Telefon: Eladó vetõ- és étkezési burgonya. Telefon: Eladó háromfiókos disznóól góréval. Telefon: Eladó bálázott búzaszalma, Sárközújlakon. Telefon: , Eladó 130 kg-os disznó, Gencsen, a Temetõ utca 46 szám alatt. Vásárolunk régi és új tollat. Telefon: Bérbeadás Kiadó kétszobás blokklakás a Carpaþi I. negyedben. Telefon: Utazás Személyszállítás Ausztria-Németország - ba/ból, kívánt címre kétnaponta. Telefon: Személyszállítás kívánt címre; Olaszország-Románia. Telefon: , Személyeket szállítok Magyarország- Ausztria-Németország irányába, háztól házig. Telefon: Elveszett Elvesztettem Ardelean Mirela Maria névre kiállított személyigazolványomat. Becsületes megtalálónak jutalmat ajánlok. Telefon: Egyéb Minõségi fényképezés, videózás kedvezõ áron. Telefon: Idõs házaspár gondozására 45 év körüli hölgyet keresünk (elõny a hajtási!). Telefon: Lakodalmakra, keresztelõkre fényképezést, videózást vállalok, profi felszereléssel. Telefon: Vállalom mosógép, hûtõszekrény és más elektromos cikk javítását háznál, egyéves garancia. Telefon: , Hangulatos, minõségi, színvonalas élõzenét vagy gépzenét szolgáltatunk, bármilyen alkalomra. Telefon: Kútfúrást vállalunk, egy év garanciát biztosítunk. Telefon: , Háznál javítok minden márkájú színes televíziót olcsón, garanciát vállalok, kiszállás falura is. Telefon: Kõmûvesmunkát, házfelújítást és festést is vállalok. Telefon: , Háznál javítok színes televíziót, LCD-t garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Háznál javítok színes televíziót, garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Házépítést, külsõ és belsõ kõmûvesmunkákat vállalunk cégeknél és magánszemélyeknél is. Telefon: , Idõs, beteg gondozását vállalom a saját lakásomon, Mogyoróson (Mãriuº). Telefon: , Kútfúrás. Telefon: Vezetéstechnika-oktatás, kedvezményes áron, Nagy Lászlóval. Telefon: , Vállaljuk mosógépek javítását háznál, garanciával, kiszállás falura is. Telefon: Gyerekfelügyeletet vállalok Szatmáron. Telefon: Földet, homokot stb. szállítok házhoz, 2,5 köbméterig. Telefon: Fogsor (protézis) javítását vállalom. Telefon: , Tapasztalt kõmûves vállal falazást, vakolást, csempe- és padlócsemperakást, valamint különbözõ javításokat, reális áron. Telefon: Ácsmunkát vállalok (tetõ, terasz, csatornázás). Telefon: Homokot, kavicsot szállítok, kõmûves munkát vállalok A-tól Z-ig. Telefon: Beteggondozást, fõzést, takarítást, vasalást vagy gyerekfelügyeletet, egyszóval bármit elvállalok, kérem jelentkezzenek. Telefon: , Gépzene különbözõ rendezvényekre. Telefon: Fiatal pár vállalja idõs hölgy vagy úr gondozását (akár ágyban fekvõ betegét is), lakás ellenében. Telefon: Fiatal házaspár ház és kert gondozását vállalja ott lakás ellenében, falun. Telefon: Gyümölcsfametszést vállalok. Telefon: Háznál javítok hûtõszekrényt, garanciával. Telefon: Idõsgondozást vállalok Németországban. Telefon: Részvétnyilvánítás Megemlékezés Kegyelettel emlékezünk szerettünk, Élõ fa kivágását és felaprítását vállaljuk lánc - fûrésszel, baltával. Telefon: Vállalok hangosítást különbözõ rendezvényekre, minõségi felszereléssel, amely igény esetén ki is bérelhetõ. Telefon: Háztartási munkát vállalok Nagykárolyban. Telefon: Kavicsot, építkezési anyagot szállítok minden mennyiségben, 2,5 köbméteres kamionnal. Telefon: Vállalunk csempézést, festést, gipszkartonozást, építést kulcsra készen. Telefon: Vállalok térkõrakást, festést, bármilyen építkezési munkát. Telefon: Hûtõszekrény-javítás háznál, garanciával. Telefon: , Vállalok takarítást háznál, lépcsõháznál. Telefon: Bontási munkálatokat végzek, akár épí - tõanyag ellenében is. Telefon: Vállalom színes televíziók javítását háznál, garanciával, kiszállás akár falura is. Telefon: Álláshirdetés Nagykárolyi cég reklámújság-kihordót alkalmaz. Telefon: , Újságkihordót keresünk Tasnádon. Telefon: Fogászati asszisztenst keresünk meg - határozott idõre. Önéletrajzokat az címre várunk. Elhalálozás Kirner Tibor Nagy Erzsébet Janó Károly Juhász István Aki hisz énbennem, ha meghal is él. (János Rm. 11:25) Fájó szívvel fejezzük ki részvétünket és együttérzésünket Nagy Júliának és családjának, drága édesanyjuk elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Lengyel István és Anikó Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. (II. Timót. 4:7) Jézus Krisztus vigasztaló szavaival fejezzük ki részvétünket és együttérzésünket Nagy Júlia kolléganõnknek és családjának a szeretõ szívû édesanya és nagymama, özv. MARSZINCSÁK ANTALNÉ, szül. GOMBOS JULIANNA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Lázári Polgármesteri Hivatal munkaközössége VERES JÓZSEF halálának 30. évfordulójára. Akik ismerték és szerették, szenteljenek egy percet emlékének. Kegyelettel: szerettei.

12 12 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP november 29., csütörtök András napkor lesz Halmiban a hagyományos szüreti bál November 30-án, pénteken este 20 órától kerül sor a hagyományos RMDSZes szüreti bálra Halmiban, a kultúr ott - honban. A 15 lejes belépõ fejében íz letes vacsorát, kávét és üdítõt kapnak a bálozók, a szeszes italokat batyusbál alapon Az egésznapos munkahelyi elfoglaltság után nincs kedvem órakat tölteni a bevásárlással. mindenki maga viszi. A talpalávalót a nagysikerû és közkedvelt Amulett együttes húzza. A szervezõk remek szórakozást ígérenek és szeretettel várnak minden táncoslábú szórakozni vágyót. Itt mindig gyorsan, kényelmesen és kedvezõ áron tudom beszerezni a másnapi ebéd hozzávalóit. Ezen a hétvégén üzletünkben: elõhûtott csirkecomb: 8,40 lej/kg; Pawlik hurka: 9,70 lej/kg; 1 literes Iskon étolaj: 6,50 lej; 0,7 literes Pölöskei gyümölcsszörp: 4,80 lej; 100 gr-os, különbözõ ízesítésû Milka csokoládé: 3,20 lej; kéttermékes Fa ajándékcsomag: 14, 60lej. Üzletünkben már széles választékban megtalálhatók a csokimikulások, szaloncukrok és ünnepi ajándékcsomagok! SUPER ALIMENTE szupermarket a volt Someºul nyomda mögött. FRISS, BARÁTSÁGOS! Piros masnis felvonulás az AIDS ellen A WHO 1988-ban december 1-jét az AIDS elleni küzdelem világnapjává nyilvánította. Ennek célja, hogy mozgósítsa az embereket a HIV elleni küzdelemben, és tudatosítsa a biztonságos szexuális élet fontosságát december 1-je óta az AIDS világnap célja a figyelemfelhívás, a betegségrõl és megelõzésérõl szóló ismeretterjesztés, a betegeket érintõ elõítéletek leküzdése és a kutatásra, valamint gondozásra szánt adományok gyûjtése. Ez a nap fontos abból a szempontból is, hogy mindenkit emlékeztessen arra, a HIV nem tûnt el, jelen van, és még mindig nagyon sok a tennivaló ez ügyben. A világnap alkalmából a szatmári Vöröskereszt önkéntesei idén is megrendezték hagyományos AIDS elleni kampányukat a világnapot megelõzõen, november 28-án, szerdán. Az esemény helyszíne az újfõtéri Corneliu Coposu sétány volt, ahol 16 órától a Vöröskereszt munkatársai tájékoztató anyagokat és óvszereket osztottak ki a járókelõk között, majd tól vörös masnis felvonulásra került sor az összefogás, a küzdelem és az emlékezés jegyében. Rodica Borlan, a szatmári Vöröskereszt vezetõje elmondta, hogy a tegnapi kampány célja az volt, hogy minél több szatmárival megismertessék a HIV fertõzéssel kapcsolatos veszélyeket, a betegség kockázatait és legfõképpen a védekezési lehe tõ sé - geket. A betegség mára a világ bármely részén fenyegetõ veszélyt jelent nõkre, férfiakra, gyerekekre egyaránt. A legújabb adatok szerint a HIV fertõzöttek száma közel 4 millió, ebbõl Romániában fertõzött él, és között en hunytak el ebben a betegségben elsõ félévében 243 új AIDS-ben szenvedõt regisztráltak. Kovács E. Kedves gyermekek! Minden évben sok-sok levelet kapok tõletek, amelyben elsoroljátok, milyen ajándékot szeretnétek tõlem kapni. Ezeknek a leveleknek én nagyon örvendek és igyekszem is teljesíteni a kívánságokat de most én is kérek tõletek valamit. Rajzoljatok nekem egy karácsonyi képeslapot! Ezt a képeslapot nem csak én várom nagyon, hanem a Szatmári Magyar Hírlap szerkesztõsége is, ezért kérlek benneteket, küldjétek el az õ címükre: Szatmárnémeti, Mircea cel Bãtrân utca 15. szám, a te neveddel (melyet a képeslapra is felírsz!) és a szüleid telefonszámával kitöltött szelvénnyel együtt, hogy még több ajándék kerülhessen a fényesre pucolt cipõkbe. A szelvények ugyanis sorsolásra kerülnek! A RETRO BABAM KÖNY VESBOLT jóvoltából az elsõ díj egy 40 lej értékû könyvvásárlási utalvány és 100 lej értékû édességcsomag; második díj egy 40 lej értékû könyvvásárlási utalvány és 50 lej értékû édességcsomag, harmadik díj egy 50 lej értékû édességcsomag. Legyetek ügyesek és ne feledjétek: csak a jó gyermekeknek teljesítem minden kívánságát! A Mikulás Beküldési határidõ: december 4., 10 óra. Sorsolás: december 4-én, 12 órakor. Neved:... Címed:... Életkorod:... Szüleid telefonszáma:... Karácsonyi hangulat a Fonó-Házban November 30-án, pénteken András napjával kezdetét veszi az igazi adventi készülõdés az Aranykapu Fonó-Házban: karácsonyi illatok és hangulat fogadja majd az odalátogató gyerekeket. Pénteken délután 16 órától az I. és II. osztályosokat, majd 18 órától a nagyobb iskolásokat is mézeskalács-készítéssel várják a szervezõk. A gyerekeknek alkalmuk nyílik megismerkedni e több évszázados mesterség múltjával, történetével, eszközeivel, miközben saját kezükkel formázzák, illetve díszítik majd a frissen sült, szebbnél-szebb, hagyományos mintákkal megírt mézeska lács - díszeket. December 1-jén, szombaton 11 órától a legkisebbek kerámia-angyalkákat készíthetnek majd agyagból. Ugyancsak szombaton, délután 16 órai kezdettel a soron következõ Házi Tündér Tanodai találkozón a gyerekek almásporlóst sütnek, valamint az elõzõ alkalmak során megvarrt köténykéket véglegesítik majd. A szervezõk szeretettel várnak minden kedves érdeklõdõt a Toldi utca 52. szám alá, az Aranykapu Fonó-Házba. K. E. Egyedi kézmûves termékek és ajándékok vására Hagyományos ünnepi kézmûves vá - sárra várja az Aranykapu Kulturális Egyesület december 4-tõl az újfõtéri Corneliu Coposu sétányra a kézmûves termékek elõállítóit és a karácsonyi ajándékot keresõket egyaránt. Az eseményen közel harminc kézmûves vonultathatja fel por - té káit azok közül, akik eleget tettek a szervezõk felhívásának. A kínálatban kerámiák és fafaragványok, játékok, nem ez tárgyak és textíliák, réz- és üvegék sze rek, tûzzománcok, szal - madíszek, szûcs- termékek szerepelnek. De kínálja majd magát mézeskalács, bioméz és ter mé sze tesen az évszak elmaradhatatlan itala, a forralt bor is várja a látogatókat. Az immár nyolcadik alkalommal megren dezendõ Kézmûves Vásár két részben zajlik majd, elõször december 4. és 7. között, amikor is fõként Mikuláshoz kapcsolódó ajándéktárgyakat vásárolhatnak majd meg az érdeklõdõk, majd december 17-tõl kerül sor a hagyományos Karácsonyi Kézmûves Vásárra. Ha igény van rá, és a kézmûvesek is vállalják, Mikulás és karácsony között is nyitva áll majd a bazár tudtuk meg Nezezon Enikõtõl, az Aranykapu Kulturális Egyesület elnökétõl, aki ugyanakkor azt is elmondta, hogy nagyon nagy öröm számukra hogy az elõzõ évekhez képest most még több helyi kézmûves, termelõ jelezte részvételi szándékát a vásárra, így nem lesz hiány hagyományos szatmári portékákból sem. Az Aranykapu Kulturális Egyesület meghívására továbbá bihari, máramarosi, marosi és nyíregyházi kéz mû vesek érkeznek a nádfedeles faházikókhoz, hogy kézzel készített, egyedi aján - dékaikkal kápráztassák el a szatmári vásárlókat, illetve hogy mindenki könnyû szerrel és egy helyen találhasson karácsonyi ajándékot szerettei számára. A vásár portékái között meleg sapkákat, színes gyöngy vagy féldrágakõ ékszereket, kerámiákat, fajátékokat, kosarakat, ünnepi terítõket és házi bort is vásárol hatnak majd az érdeklõdõk. Kovács Eszter

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57. HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET Alakulás, előzmények: Az egyesület tagjainak megalakulás előtt közös céljuk volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Diákok Közösségi Szolgálata

Diákok Közösségi Szolgálata Diákok Közösségi Szolgálata Az Országos Polgárőr Szövetség Programja Fogadó szervezet: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS TEGEGYESÜLETEI Megyei koordinátor: Lados Károly +36 30 487 9369

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Jókor szokjál e gondolathoz; a társaságban született ember nem önmagáé. Kölcsey Ferenc Iskolai közösségi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA

NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA 2013 Alapítványunk felelősséget vállal a társadalom peremére szorult betegekért, idősekért és a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekért.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg.

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. Kosárlabda A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. 1. A verseny célja: a. A kosárlabda sportág népszerűsítése és megszerettetése az iskoláskorú tanulók

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ. 1. A helyi/körzeti RMDSZ szervezet neve: Nagyvárad, Dél-Rogériusz RMDSZ körzet

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ. 1. A helyi/körzeti RMDSZ szervezet neve: Nagyvárad, Dél-Rogériusz RMDSZ körzet TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 1. A helyi/körzeti RMDSZ szervezet neve: Nagyvárad, Dél-Rogériusz RMDSZ körzet 2. A helyi/körzeti RMDSZ szervezet elnöke/alelnökei:, Wagner Izabella alelnök, Mátyási Gábor alelnök,

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben