ÚJ IRÁNY. További képek: A világ legnagyobb székelykapuja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja"

Átírás

1 ÚJ IRÁNY ERDÉLYBEN JÁRTUNK Már a 2002-ben megválasztott ballószögi képviselő-testület tervei között is szerepelt, hogy testvér települési kapcsolatot létesítsen jelenlegi határainkon túli magyarok lakta velünk hasonló tulajdonságokkal rendelkező községgel. Az elmúlt évek alatt a sok feladat miatt ez a vállalás tolódott egyre, mire végre tavalyi évben - kedvező körülmények megragadása végett is - több lehetőség kínálkozott a testület előtt, melyből kettőt meg is ragadott. Először közös pályázaton indult el Gombos községgel (Bogojevo-Vajdaság), rendezvények szervezése kapcsán, de sajnos ezt a pályázatot formai okokra való hivatkozással a pályáztató nem fogadta be. Ezután illetve ezzel párhuzamosan alakult egy másik kapcsolat az Erdélyben található Mikóújfalu (románul: Micfalau) nevű községgel. Ez a kapcsolat Sándor Edit, Erdélyben született ballószögi lakos ismeretsége révén jött létre. Katona Imre polgármester úr felvette a kapcsolatot az mikóújfalusi polgármesterrel, vitéz Nyáguly Vilmossal, ezután a ballószögi testület jóváhagyó döntése eredményeképp egy négy tagú delegáció saját költségén (Katona Imre, Nyúl József Jenő, Zsámboki Attila és Gróf Zoltán) indult el április 19-én hajnalban Erdélybe. Két megközelítés közül választhattunk, ezért úgy döntöttünk, hogy az odavezető úton az északabbra eső autóúton megyünk Kolozsvár irányába, a Tordai hasadék mellett elhaladva Marosvásárhely irányába. Útközben áthaladtunk Korondon, ahol megálltunk egy fél órára - Farkaslaka, ahol Tamási Áron van eltemetve, Tusnádfürdőn, Csíkszeredán, Sepsiszentgyörgyön, ahonnan már csak 26 kilométer Mikóújfalu. Este 6 után értünk a faluba, ahol a polgármester házát kerestük meg, mivel mindannyian ott lettünk elszállásolva. Nagyon kedves fogadtatásban részesültünk, a meleg szavak mellett rögtön előkerült a köményes pálinka, majd utána következett a finom vacsora. Másnap reggeli után elindultunk ismerkedni a faluval, megnézni a nevezetesebb épületeket. Először az önkormányzatot tekintettük meg, majd a nemrég átadott új ravatalozót, ezután a templomudvar és az óvoda épülete következett, majd az iskolában és a művelődési házban fejeztük be a látogatást. Mikóújfalu egyik híressége a borvíz, a falu szélén meglátogattuk az egyik forrást, vittünk is haza ebből az értékes természeti kincsből. Ezután vendéglátónk megmutatta a jelentősebb környező településeket, így eljutottunk Csíkszeredára, Kézdivásárhelyre és Sepsiszentgyörgyre. Háromszéken áthaladtunk a tizenkét székely kapun, melyek talapzatába egyes történelmi események vannak márványtáblákba vésve. Útközben a beszélgetésekben felmerült a lakosok medvékkel való kapcsolata. Erről hallottunk egy igazi székely történetet is. Géza bácsi nevezzük így a falu végén lakott, és méheket tartott. Egy medve rákapott a kaptáraira, és rendszeresen dézsmálta a mézet. Az öreg nagyon megunta a dolgot, egyszer két liter szeszt öntött egy lavorba, mézet tett bele, és kirakta az udvarra. A medve jött, fogyasztott, és annak További képek: A világ legnagyobb székelykapuja rendje és módja szerint el is aludt ott helyben. Az öreg lánccal a fához kötötte az alvó mackót, ám amikor az fölébredt, tombolni kezdett a falubeliek legnagyobb riadalmára. Az öreg csak megvonta a vállát. Én megfogtam, ti engedjétek el. Végül altató lövedékekkel hatástalanították a jövevényt, majd vissza toloncolták az erdőbe. Többé nem jött vissza! Erdélyt járva a humoros történeteken kívül nagy élmény a helyiek beszédjét hallgatni, szavaik és kifejezéseik különös zamatát ízlelgetni. Egy fiút aki kiváló kőfaragó mikor megkérdezték, kitől tanulta a szakmát, így válaszolt. Az apámtól, aki pillanatnyilag éppen meg van halva! Hazafelé megnéztük a világ legnagyobb székely kapuját, majd megálltunk Csernáton, ahol megtekintettünk egy csodálatos magángyűjteményt. Itt fellelhető szinte minden, ami előfordul a világban: régi Hoffer traktorok, kombájnok, különféle kocsik, század eleji rádiók, népviselet, kerámiák, bútorok, skanzen, stb. felsorolni is nehéz lenne. Vendéglátónk Pali bácsi körbe vezetett minket, közben beszélt a magyarságról, az életükről és főleg a szeretetről, ami véleménye szerint minden probléma megoldása. Tudják, mióta a halált feltalálták, azóta az ember élete nincs biztonságban! jegyezte meg huncutul. Barátságunkat egy üveg Ballószögről hozott borral pecsételtük meg. Hazatérve Magdika, a háziasszonyunk ssorbával (savanykás leves) várt minket, de sokáig nem maradhattunk, mert este 6-ra várt minket a képviselő-testület. Eljött a találkozóra a már délelőtt megismert iskolaigazgató is. Mindkét fél bemutatta egymásnak a lakóhelyét, és felvázoltuk, miként képzeljük el az együttműködést. Mi felsoroltuk a községünkben működő helyi önszerveződéseket, jó volt büszkélkedni a sportolóinkkal, a népdalkörünkkel, a lövészklubbal, a természetvédő, tűzoltó, polgárőrés nemzetőr egyesületeinkkel, a gyermek színjátszó körrel, iskolánkkal, óvodánkkal. Közben kiraktuk az asztalra a magunkkal hozott ajándékokat, Terbe Imre bácsi könyvét Ballószögről, Zrínyiné Erzsike csodálatos mézeskalács ballószögi címereit, Nagy-Magyarország képmását, Apró Tamás magyar címer faragását, az általam festett akvarellt, ami az önkormányzat épületét ábrázolja, borokat, kiadványokat. A helyi állatorvos aki egyben képviselő is megjegyezte, hogy látszik, mi egy gazdag község vagyunk. Mondtam az alpolgármesternek, a mi gazdagságunk nem anyagiakban mérhető, hanem a ballószögi emberek sokszínűségében, tenni akarásában. A megbeszélésünket jó erdélyi szokás szerint megint köményes pálinkával pecsételtük meg. Másnap reggeli után, miután még megnéztük a helyi sportcentrumot, elindultunk a déli úton, Sepsiszentgyörgy, Brassó, a Fogarasi havasok, Déva, Arad érintésével haza Magyarországra. Közel ezerötszáz kilométer megtétele után este hét óra körül értünk Ballószögbe. Talán a legszebb amit kint tanultam a köszönés, és a reá való felelet: -Isten áldjon meg! - Tartson meg téged is! Remélem, megtartja a mi új barátságunkat is! Gróf Zoltán

2 Önkormányzati Hírek Tisztelt Lakosok! Jelen lapszámban Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 29-én megtartott rendes ülésének, valamint az azt követő közmeghallgatásnak a lakosságot érintő kérdéseiről, közérdekű részéről az alábbiak szerint adok tájékoztatást. A április 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről: Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, a zárszámadási rendelet elfogadása. Katona Imre polgármester összegezése alapján az elmúlt költségvetési év bevételeit és kiadásait nézve kedvező évet zárt az önkormányzat. Önkormányzatunk évben közoktatási intézményfenntartó társulást hozott létre Helvécia Község Önkormányzat, mint gesztor településsel, mely során további plusz állami normatívára, és kistérségi kötött normatívára lett jogosult, ugyanakkor augusztus 1-től Ballószög Önkormányzata lett a gesztor. A évben létrehozott szociális társulás keretében a szociális feladatokra vonatkozóan önkormányzati hozzájárulást nem kellett biztosítani a gyermekjóléti, családsegítés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogatói szolgálat ellátásához, valamint a szociális étkezés. Gazdálkodásunkat alapvetően meghatározza az állami hozzájárulás, a támogatás mértéke, ami egyrészt a normatív állami hozzájárulásból, normatív kötött állami hozzájárulásból, valamint központosított és egyéb központi támogatásokból áll. A pénzmaradvány magas összege lehetővé tette, hogy a község érdekét szolgáló járdaépítés tovább folytatódjon, számítógépek beszerzésére, hivatali fénymásoló biztosítása, útjavítás, útalap építése, óvoda tető javítás, továbbá tanulók ösztöndíj pályázata tovább lett biztosítva, valamint működési kiadásokra került felhasználásra. Az adott évben továbbra sem került sor hitel felvételre, sőt az önkormányzatnak jelenleg hitelállománya nincs. A évi záró pénzkészlet eft. A év végi helyesbített pénzmaradvány eft, valamint plusz eft költségvetési kiutalás és 624 eft költségvetési visszafizetés terheli az önkormányzatot az állami támogatás elszámolása során, így a módosított pénzmaradvány eft, melyből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány eft, továbbá a közoktatási társulás révén e Ft Helvéciát illeti meg. Az önkormányzat vagyona több, mint 52 mft-tal emelkedett, hiszen számos beszerzések, mint ügyviteli gépek, Tanyabusz beszerzése, járdák építése, utcák felújítása, valamint közoktatási intézményben felújítási munka lett elvégezve. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, a zárszámadásról szóló rendelet megalkotásával egyidejűleg. Tájékoztatás a Helvécia-Ballószög Közoktatási Intézményi Társulás évi működéséről Helvécia és Ballószög Község Önkormányzat között július 5. napján létrejött az érintett települések közoktatási intézményeinek közös fenntartására irányuló társulás. A társult önkormányzatok, mint fenntartók megalapították a Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézményt. A társulás célja, hogy a két társult, fenntartó önkormányzat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Köot.) 24. és 26 -ban meghatározott alapfokú nevelési és oktatási feladatot közösen a közoktatási intézményrendszer integrálása útján magasabb színvonalon lássa el. Ennek érdekében döntött a két települési önkormányzat arról, hogy a közoktatási társulási megállapodás keretén belül lefektetett szabályok szerinti közoktatási intézményi társulást hoz létre. A társulásban résztvevő települések közoktatási feladatellátásának biztosítását a településeken működtetett többcélú közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású közoktatási intézmény-egységek szakmai önállóságának megtartásával oldják meg. E cél érvényesülése érdekében egy szervezetű, hat intézményegységből, - melyek közül egynek két telephelye van -, álló közös igazgatású intézménnyé szervezték át a két település közoktatási intézményeit. A társulás célja továbbá: 1. A közös intézmény keretei között az oktató-nevelő munka színvonalának javítása, a még jobb szakos ellátás biztosítása. 2. A munkaerő kihasználtság növelése. 3. A gazdaságosság növelése, az intézmények egy gyereklétszámra vetített fajlagos költségeinek csökkentése. 4. Az intézmények szakmai együttműködésének fejlesztése. 5. Az intézmény működési (infrastrukturális, tárgyi, személyi szakmai) feltételeinek folyamatos fejlesztése, e területen megnyíló pályázati források felhasználásával. A társulási megállapodás a társult felek konszenzusa eredményeképp augusztusával módosításra került, melynek értelmében augusztus 1. napjával a gesztori feladatokat Ballószög Község Önkormányzata és hivatala látja el, a társulás határozatlan időre alakult át, továbbá az egyes fenntartói jogok gyakorlására Társulási Tanács felállítására került sor. Ennek értelmében a társulási törvény 9. -a értelmében a társulási tanács, mint közös döntéshozó szerv látja el a módosított társulási megállapodásban biztosított feladat és hatáskört. Ezen ülések előkészítése, lefolytatása, és jegyzőkönyvezetése a gesztor hivatal feladata. A Társulási Tanács alakuló ülésén megválasztásra került a tanács elnöke, Katona Imre Ballószög polgármestere, illetve elnökhelyettese, Magó István Helvécia polgármestere személyében. A tanács évben kilenc alaklommal ülésezett. A társulás működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, mely egyben tartalmazta Kovácsné Király Erika intézményvezető szakmai beszámolóját, a képviselő-testület elfogadta. Az önkormányzati kötvény kibocsátási felhívásra beérkező ajánlatokról történő tájékoztatása. Katona Imre polgármester ismertette a kötvénykibocsátás előkészítésével kapcsolatos információkat, miszerint az önkormányzat a február 25-i ülésén felhatalmazta az SPB Befektetési Zrt-t, hogy az önkormányzat fejlesztési célú kötvénykibocsátása érdekében kötelező érvényű ajánlatokat kérjen be a jelenleg kötvénykibocsátást finanszírozó pénzintézetektől, köztük a jelenlegi számlevezető OTP Banktól. A testületi határozat értelmében az SPB Befektetési Zrt öt pénzintézet megkeresésével pályázatot írt ki és megállapította, hogy a meghívásos pályázatra mindösszesen két ajánlat érkezett vissza. Az egyik ajánlattevő az OTP Bank volt, a másik pedig az említett ülésen már bemutatkozott Takarékbank Zrt. A beérkezett ajánlatok összehasonlítását a megbízott befektetési cég elvégezte és megküldte önkormányzat részére. Az ajánlatok áttanulmányozását és a szakemberekkel történt egyeztetést követően jelenleg nem javasolta a testület felé, hogy az önkormányzat kötvényt bocsásson ki, a kialakult gazdasági helyzetre és az őszi önkormányzati választásokra is tekintettel. Az előzőekben tárgyalt zárszámadási rendelet elfogadását követően látható, hogy a folyamatban lévő beruházásokat az önkormányzat kötvény kibocsátása nélkül is el tudja végezni, így javasolta, hogy e napirendben történő további állásfoglalást, döntést hagyja a testület a választásokat követően, újonnan felálló Képviselő-testületre, mellyel a képviselők egyetértettek. Beszámoló a testvér-települési kapcsolatok építése érdekében tett erdélyi útról. A testület a testvér-települési kapcsolatok további lehetőségeinek, helyszíneinek bővítése érdekében helyi képviselőkből álló delegáció szervezése és lebonyolítása mellett döntött, az erdélyi Mikóújfalura. Az útról történő beszámoló összegzéseként a képviselő-testület úgy határozott, hogy az Önkormányzat a Romániai Kovászna megyében lévő Mikóújfalu Község Önkormányzatával (Románia Kovászna Megye Mikóújfalu, Fő utca 165.) testvértelepülési kapcsolatot kíván létesíteni. Ezen testvértelepülési kapcsolat révén az önkormányzat pályázni kíván a testvértelepülések polgárainak találkozója program keretében az EURÓPA A POLGÁROKÉRT elnevezésű pályázatra. A Kecskeméti kistérségben működő Közkincs Kerekasztal tagjai által létrehozott kulturális stratégia rövid távú operatív programjának elfogadása. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2007-ben, 2008-ban - 2 -

3 és 2009-ben is sikeresen pályázott az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kistérségi Közkincs Kerekasztalok létrehozása és további működtetése című pályázatán. A Többcélú Társulás célja, a Kistérségi Közkincs Kerekasztal létrehozásával és működtetésével, hogy a közművelődés területén feladatot vállaló szakemberekben elültesse a közös gondolkodás, cselekvés iránti igényt, felhívja a figyelmet az együttműködés fontosságára mind a tervezés, mind a cselekvés, és nem utolsósorban a visszamérés időszakában. A Közkincs Kerekasztal tagjai a kistérségben működő művelődési házak, könyvtárak és múzeumok munkatársai, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének munkatársai és az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület településfejlesztői. A kistérségi Kulturális stratégia rövid távú operatív programja a augusztus és április közötti időszakban megtartott Közkincs Kerekasztal ülések alkalmával született meg a partnerek aktív munkájaként, amely a jövőben segítséget nyújthat a kultúra területén lévő fejlesztésekhez. A programot a testület elfogadta. Összefoglaló jelentés a évben végzett belső ellenőrzésről A belső ellenőrzési feladatokat Ballószög vonatkozásában megbízási szerződés alapján foglalkoztatott (vállalkozó) belső ellenőr Kócsóné Kürti Mária látja el ben az önkormányzatnál 2 ellenőrzés elvégzésére került sor, melyek a Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda Közoktatási Intézményében a FEUVE rendszer kiépítettségének ellenőrzése, valamint Ballószög Község Önkormányzatánál évben lefolytatott közbeszerzéssel kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzése volt. Az ellenőrzések jellege szerint átfogó, cél-, szabályszerűségi, hatékonysági, pénzügyi, témaellenőrzés és utóellenőrzés került elvégzésre. A belső ellenőr a vizsgálat során a 193/2003. (XI. 26.) sz. Korm. rendeletben lévő rendelkezéseknek és a Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyvének vonatkozó irányelvei szerint járt el. Az így elkészült jelentések alapján a vizsgált önkormányzat polgármester összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület felé, míg a jegyző a jelentésben foglalt és javasolt intézkedés végrehajtásáért felelős. A jelentés elfogadásra került. Ballószög Község Önkormányzatának évi közbeszerzési terve A közbeszerzésről szóló évi CXXIX. tv. szerint az ajánlatkérő, így az önkormányzat minden költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A terv Ballószög Község Önkormányzatának költségvetési rendelete, zárszámadásról szóló rendelete, továbbá a Képviselő-testület döntései figyelembevételével került összeállításra. A közbeszerzési terv nyilvános, a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek közzé kell tennie. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A terv elfogadásra került az alábbi tartalommal: Egyéb ügyek, döntések: A képviselő-testület az önkormányzat szerveinél, intézményeinél dolgozók, valamint a helyi civil szervezetek ballószögi tagjai és családtagjai pihenésének, fürdésének biztosítása végett Aranykor Wellnessés Termálfürdő klubtagsági kártya megvásárlása mellett döntött, fél éves időtartamra, május 15-től november 15-ig, egyidejűleg 6 fő részvételével. A klubtagsági kártya, így a fürdő használatának részletes szabályairól körlevélben kapnak tájékoztatást az érintettek. A képviselő-testület továbbá döntött a közoktatási intézményeire vonatkozó önkormányzati valamint intézményi minőségirányítási program előkészítéséről, az esélyegyenlőségi terv elkészíttetéséről, eleget téve a vonatkozó törvényi előírásoknak. A képviselő-testület általános meghatalmazást adott Hosszú Dávid képviselő részére, mely a polgármester akadályoztatása esetén az önkormányzat képviseletére jogosít fel a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsülésein. A április 29-én megtartott lakossági közmeghallgatásról: Az önkormányzat évi költségvetése, tervezett fejlesztések ismertetése. A Képviselő-testület még az előző évben elfogadta az önkormányzat évi költségvetésére vonatkozó koncepciót, a pénzügyi, gazdálkodási tervezést megalapozó elveket. Az Országgyűlés novemberében elfogadta a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényt. E két anyag ismeretében, az abban foglaltak szem előtt tartásával az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmények vezetőivel, az önkormányzati bizottságok elnökeivel történt egyeztetést követően - készült el az Önkormányzat évi költségvetési tervezete, melyet a testület februárjában fogadott el, melyben a évi várható bevételi és kiadási oldal Ft-ban került meghatározásra. Katona Imre polgármester részletesen ismertette a költségvetés és zárszámadás adatait, ezek ismeretében a tervezett fejlesztéseket és azok alakulását, ütemezését. Az útépítési beruházásokra vonatkozóan előadta, hogy a pénzmaradvány felhasználása kapcsán a Dózsa Gy. utca valamint a temető utcája valószínűleg még az idén elkészül. A települési szennyvízberuházás kapcsán létrejött Víziközmű Társulat jelenlegi működése, a beruházáshoz tartozó lakossági, tulajdonosi érdekeltségi hozzájárulások megfizetése, azok tervezett felhasználása. A szennyvízberuházás második szakasza, az ún. kis ISPA alakulásáról a kivitelezést végző cég megbízásából a Simplex Épker Kft. kivitelezőalvállalkozó képviselője, Damásdi Imre ügyvezető igazgató adott tájékoztatást, miszerint a Bem u. utolsó szakasza, és a Deák utca csatornakiépítése ez év májusában megvalósul. Amennyiben lehetséges, mint önálló műszaki egységnek külön rész műszaki átadása lesz, ami azt jelenti, hogy az elkészült csatorna üzembe vehető, így az itt fekvő ingatlanok folyamatban lévő használtba vételi engedélyei kiadhatóvá válnak a hatóság részéről. Ezt követően Hosszú Dávid a Viziközmű Társulás elnökeként részletes tájékoztatást adott a beruházásról, annak pénzügyi menetéről. Az Európai Unió közötti időszakára vonatkozó tagjelölt államoknak nyújtandó csatlakozás előtti támogatásának eszköze az ISPA, melynek fő célja a környezetvédelem területén a csatlakozást hátráltató konkrét problémák megoldására irányuló fejlesztési projectek támogatása. Magyarország 2003-ban pályázatot nyújtott be az Unióhoz, melynek elbírálása után az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárult a project finanszírozásához. Az ISPA project összes nettó költsége (ÁFA nélkül): eft eeuro A finanszírozási források (%-os megosztásban): - ISPA támogatás 60% ezer Euro - Állami támogatás 30% ezer Euro - Saját forrás 10% ezer Euro - 3 -

4 Az ISPA project feltétele az önrész biztosítása volt. A hiányzó 10%- os saját erőt a beruházás indulásakor egy összegben biztosítani kellett. Mivel a lakossági befizetések a szerződéskötések időpontjától számítva 62 hónap után állnak rendelkezésre, így a lakossági hozzájárulások erejéig Társulati hitelt kellett felvenni. A hitel kedvezményes kamatozású, 3%-os. A Társulati hitel kamatának megfizetését az Önkormányzat magára vállalta. A beruházás megvalósításához az érintett lakosság részvételével Viziközmű Társulat létrehozása vált szükségessé, hogy a lakosok kedvezményes befizetési lehetőséget vehessenek igénybe az úgynevezett LTP szerződések megkötése révén. Községünk belterületén a kezdetekben 624 ingatlanra lett OTP LTP szerződés megkötve. A lakossági érdekeltségi hozzájárulást vízfogyasztó egységenként kell érteni. A szennyvízberuházás esetében az egy ingatlanra eső hozzájárulás: Ft, melyből a lakos Ft-ot fizet meg 62 hónapon keresztül, továbbá az útépítés és -felújítás hozzájárulás mértéke ingatlanonként Ft, melyből a lakos Ft-ot fizet. A beruházások együttesen Ft összeget jelentenek ingatlanonként. A Petőfi utcában a városi vízellátáshoz kapcsolódó beruházás hozzájárulásának összege Ft, a lakos ebből Ft-ot fizet meg. A lakosok befizetéseinek és a hozzájárulás összegének különbözetét a rendszeres, szerződésszerű fizetési teljesítés esetén a 30%-os állami támogatás és a 3%-os kamat teszi ki. Az OTP március 31 napjáig 380 lakás-takarékpénztári szerződést szüntetett meg. Ezen szerződések teljes összege Ft-ot tesz ki. Ebből: csatorna: Ft, út: Ft víz: Ft A csatornahálózat műszaki átadása június 30-án megtörtént. A lakott belterület teljes egésze szennyvíz közművel van ellátva. Az ivóvízellátásra befizetett lakossági hozzájárulás az Önkormányzat által évben megfinanszírozásra került, ezáltal a megtakarítás összege az utak felújítására lesz fordítva. Azok a lakosok, akik a hozzájárulást maradéktalanul megfizették, befizetéseik 15%-át közműfejlesztési támogatásként visszaigényelhetik. A jegyző a beérkezett kérelmeket összesíti, majd minden negyedév utolsó hónapjának 20-ig a Magyar Államkincstártól megigényli. A Kincstár a tárgynegyedévet követő havi központi támogatással utalja át. A közműfejlesztési támogatás szétosztásáról a támogatás megérkezésétől számított 15 napon belül kell gondoskodni. A nem rendszeres, szerződéstől eltérő teljesítések esetén a támogatás visszaigénylésének várakozási ideje meghosszabbodik. Ez a lehetőség talán ösztönzően hat azokra, akiknek a számláján hátralék mutatkozik, ugyanis a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a 632 db szerződést kötött személyből 103 főnek hátralékos tartozása van, mintegy Ft összegben. Ez még mindig igen magas öszszeg. A folyamatosan kiküldött felszólító levelek ellenére kevesen rendezték tartozásukat. A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII.26.) Korm. rendelet 13. (3) bekezdésében foglaltak szerint A határidőre be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulást az intézőbizottság elnökének megkeresésére az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző az adózás rendjéről szóló jogszabályok szerint hajtja be. A jegyző a tartozásokat végrehajtónak adja át, ebben az esetben nem csak az eredetileg fennálló tartozást kell megfizetni, hanem a végrehajtási költségeket is. Az ISPA project kivitelezése során nagyobb összeg került megtakarításra. Az érintett önkormányzatok összefogásával sikerült a támogatásból megtakarított pénzt az eredeti (sávos) állapot helyreállításán felül teljes útpályás felújítás megfinanszírozására engedélyeztetni az Unió által. Ezt az összeget Ballószög Község Önkormányzata felhasználhatta az utak helyreállítására. Így sikerült teljes pályás úthelyreállítást végezni a település 5 utcáján (Zrínyi utca, Jókai utca, Vörösmarty utca, Ady utca, Kossuth utca) és így kialakításra került a Rákóczi utca végén az új buszforduló. A belterületi utak kialakítására szakaszosan kerül sor, még ebben az évben. Továbbá a megtakarítás révén kerülhet sor a kis ISPA beruházásra, amely a Bem utca egy szakaszát, valamint a Deák Ferenc utca teljes hosszát érinti. A csatornahálózat kiépítése a Bem utcán ezen a héten, a Deák Ferenc utcán május végén- június elején befejezésre kerül. Ismételten kiemelendő, hogy a kivitelezés során, végeztével történt úthelyreállítások nem keverendők össze a településünkön a közeljövőben tervezett útépítéssel, amihez a lakosok fizetik az érdekeltségi hozzájárulást. Ez az összeg Ballószög Község területén új utak építésére és a régebbi utak helyreállítására lesz felhasználva, közös útalapot képezve. Ballószögért Alapítvány megszüntetése kapcsán az alapítványi vagyon átvétele, a Faluház további működtetése. A képviselő-testület a 159/2008.(11.27.) Kt. határozata értelmében a Ballöszögért Alapítvány, mint közalapítvány megszüntetését határozta el, mely kezdeményezés alapján a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk /1992/91. végzésével az alapítványt megszüntette, melyet a Szegedi Ítélőtábla Pkf.III /2009/4. végzésével hatályában fenntartott, azaz jogerős, ezáltal végrehajtandó döntés született az alapítvány megszűnéséről, október 19., mint hivatalos megszűnési időponttal Az alapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát-a hitelezők kielégítését követően-a megszűnt közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot tájékoztatni. Azaz a megszüntetés során az alapítvány tulajdonában és kezelésében lévő, közművelődési célokat szolgáló vagyont továbbra is biztosítani kell az önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak alapjául. Az ingatlanvagyon ingatlannyilvántartásban történő átjegyzésére irányuló eljárás lezárult, a tulajdonjog valamennyi alapítványi tulajdont képező ingatlanra, így a Faluházra is, bejegyzést nyert az önkormányzat javára. A mezőgazdasági földterületek hasznosítására hozott testületi döntések értelmében a földterületek nagy részét Geredy Péter, illetőleg az ő érdekeltségével működő Hírös Vetőmag Kft. bérli továbbra is. Az ingóvagyonra vonatkozóan megtörtént a záró leltár felvétele. Az alapítvány könyvelője a rendelkezésre álló dokumentáció alapján elkészítette az alapítvány zárómérlegét, illetőleg az alapítvány megszűnésére vonatkozó bejelentési kötelezettségnek eleget tett. A képviselő-testület a zárómérleget, mint alapító elfogadta. Az alapítvány alkalmazottjának munkaviszonya december 31-vel megszűnt, a gondnoki feladatok jelenleg közcélú munka keretében kerülnek ellátásra, Jakab Zoltánné személyében. Az önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Ezen tevékenysége terében köteles ún. közösségi színteret valamint nyilvános könyvtárat fenntartani, így az alapítvány megszüntetése mellett a feladatellátás módját, a folyamatos ellátást is biztosítani kell. Jelenleg egy határozott, október 31-ig szóló munkaszerződés keretén belül történik a közművelődési feladatok ellátása, Nothof Julianna személyében, míg a könyvtárosi feladatok az iskola személyi állományából, három fő pedagógus részben könyvtárosként történő foglalkoztatásával kerül ellátásra, Villányi Erika helyi pedagógus vezetésével. A Faluház működésére vonatkozóan a képviselő-testület elfogadta a közösségi hely működésének koncepcióját, rendelkezett az épület helyiségeinek hasznosításáról, így a bérleti díjak, illetőleg a térítésmentes használat kérdéséről. Következő testületi ülés: A soron következő rendes képviselő-testületi ülés megtartására május 25-én, kedden 17 órakor kerül sor. Az önkormányzat működéséről, egyéb híreiről bővebb információ a települési honlapon olvasható. Köszönöm figyelmüket: Bárdonné Dr. Benda Mónika Jegyző - 4 -

5 J Ú N I Á L I S Ballószög község Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom Önöket, Hozzátartozóikat, Barátaikat június 5-én szombaton a Sportcentrumban megrendezésre kerülő családi napra. Juniálisra hívogató! A helyszín már 8 órától várja a vállalkozó szakácsokat. Az lenne az igazi, ha sok kondérban rotyogna az étel és kellemes gasztronómiai rendezvény kerekedhetne ki. Főzhetnek gázzal, fával, lelkesedéssel. Bevallom év elején még úgy gondoltuk, hogy Majálist rendezünk, de az áprilisi lapzártáig olyan kutya hideg volt, esett az eső, hogy azt hittük, soha nem lesz tavasz, meghirdetni sem mertem a Majálist. Másrészt április 30-án van a középiskolás ballagás, amely sok ballószöginek kötelezettséget jelentett. Félelmeinket meghazudtolva május 1-jén gyönyörű napsütéses idő volt, úgy tudom baráti társaságok fociztak, főztek a Sportcentrumban. Remélem a vállalkozó kedvű öreg fiúk a Juniálison is ott lesznek és tőlük megszokott lelkesedéssel rúgják a bőrt és vitatkoznak velem, hogy rossz a szervezés. Nekem tényleg hiányoznának, ezért itt, a nagy nyilvánosság előtt kérem, hogy jöjjenek és főzzenek, focizzanak, szórakozzanak! Utcák, baráti társaságok, egyesületek, ballószögiek hajrá!!! Lesz főzés, műsor, zene, játék, sport, lövészet, kishinta. Meghívtam a tiszakécskei Hangulat Pedagógus Színjátszókört, akik délután a Piroska és a farkas című vidám mese-szatírát adják elő. Öt dal erejéig ízelítőt kaphatnak a ballószögi gyermekszínjátszók készülő darabjából. Verset mond a lányokról Szabó Donát, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulója. Délután 17 órakor bajnoki mérkőzést játszik a ballószögi Vállalkozó Szabadidő SE a hetényegyházi SC-vel. Ezeken kívül még sok egyéb program vár Önökre. A gyerekeknek szervezem a bábszínházat és édesség is várja a játékos versenyekben jeleskedőket. Gondolom abban egyetértenek velem, hogy jó ha van Kothencz Sándor féle marhapörkölt is a Juniálison. Igaz, Sanyinak június 5-én sok dolga lesz, de nem utasított vissza és ismét remekel majd nagy megelégedésünkre. Ebédjegyeket a helyszínen vásárolhatnak a készlet erejéig. A Sportcentrum büféjében az idén is a Polyák család áll a szórakozni, kikapcsolódni vágyók rendelkezésére. A REX Együttes zenéjére táncolhatunk az utcabálon, amíg jó a buli! Rossz idő esetén a bál a Faluházban lesz. Belépés díjtalan június 4-e a juniálisunk előtti nap, a trianoni békediktátum aláírásának 90. évfordulója. Nekünk magyaroknak kötelességünk legalább emlékezni arra a hazára, Nagy-Magyarországra, amelyet Árpád szerzett meg. Több mint 1100 esztendővel ezelőtt sikeres honvisszafoglaló hadjárata után a pozsonyi csatában legyőzte Európa egyesült seregeit, megóvva ezzel népét az elpusztítástól. Pedig a támadók célja egyértelmű volt, Lajos király rendelete ugyanis így szólt: decretum Ugros eliminandos esse, vagyis rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak írja egy korabeli kódex a francia annalium Boiarum. A győztes pozsonyi ütközet és Árpád halála után a magyarok összefogtak, s ennek köszönhetően az egységbe kovácsolódott nemzet betöltötte a Kárpát-medencét. Sajnos június 4-én aláírt trianoni békediktátum következtében Magyarország elvesztette területének 2/3-át. A nagyhatalmaknak nem okozott gondot az ezeréves Magyarország szétdarabolása. Az ezeréves határkövekből itt-ott fellelhető még néhány. Ennyi maradt a XXI. századi magyaroknak a nekünk rendelt, és vérünkkel öntözött földből. Nem sok, nem tekinthető vagyonnak, csak a magyar szívnek jelent sokat, csak a magyaroknak szívszorító az a néhány határkő és a véletlenül megmaradt vámházak ott Gyimesben. Kedves régi és új Ballószögiek! Mi most is Árpád népe vagyunk. Ha 1100 esztendővel ezelőtt össze tudtak fogni a magyarok, egy juniális erejéig csak sikerül nekünk is. Június 5-én találkozzunk a Sportcentrumban! Délelőtt 10 órától már kezdődik a program és addig tart, amíg jó a buli. Kérem válasszák a saját falujukat! Legyen újra együtt a Nagy Csapat! Nothof Julianna programszervező 70/

6 Májusfa - (lombosan) Nagy az öröm mindensége pláne szerfölöttébb. Bolondos, de most már győztes április után. Parolázgat a két székely otthonosan, eképp itthon A Keleti Pályaudvar közép-keleti részén. Nos! Torokreszelés után: Magyarországon, égnek hála, megint magyar világ lett, vágja hátba egyikük a bodegát. A társa pedig rögvest hozzá zsindelyezi, hogy hát! Magyarországon kutya világ van, apatárs. Igazi kutya világ. Mit morogsz a bajszod alatt, no, mit?! Azt, hogy a választások óta már nem a farok csóválja a kutyát Hál Istennek. Vau! Vau! Kapcsolódik a párbeszédbe, majdhogynem mosolyintósan, egy pórázon vezetett, levágott farkú, fényes szőrű magyar vizsla. Mintha-mintha hiányzó farok részét is csóválván. És! Fütyöl. A vonat. Aztán indul. Május. Orgonavirágosan, májusfa-lombosan, mint a népdalban. Most a következő szól nótásan eképp: A belseje piros fehér zöld, vissza Erdélyt, me ez magyar föld, és fújja a társa is. Fújják. Olyannyira, hogy jön egy rendőr. Szelek szárnyán? Gyalogosan. Gumibottal. És megy is a vonat. Erdélyország felé. Robog bokrétásan. A két székely nélkül. Borvörös orral, literesezve csak azért várják meg a következő vaskerekűt ebben a kalukkoló világban, szépen, ráérősen, hogy elmondhassák. A rendőrnek. Nótás szünetekben. Hogyha! Menet közben megmismásolódik az anyaországi magyar világ, s újra elhétszentségtelenedik, ők nem állnak jót magukért, s a gyermekeikért sem: Az én budapesti fideszes fiam, s az apatárs, friss-menyecskés fideszes lánya akkó biza jobbra sirül Teljes egészében szélső jobbra át! Hallgatja őket május. Fideszesen hallgatja. És mond is valamit. Hogy mit? Legföllebb csak négy esztendő múltán derül ki, így, egyszerre a két székely, és! A magyar vizsla. Is. A következő vonat pedig alig várja, hogy Erdélybe érjen. Pünkösd elébe. Győzedelmes porták székelykapuin, a lányos házaknál májusfák dí - szelegnek szépen lombosodva. Magyarzászlós fényben. A kettős honpolgárság bizonyosságával. Végre. Én pediglen május vége felé közeledvén, június negyedikére (is) gondolok az alábbi versemmel: Ballószögi Ballada Május csöppent Arcomra. Tükröm Égi mély. Könny-tiszta. Trianon-pocsolya. Nézi Magát a Nap benne, Mintha! Arca Arcod lenne. S Ahogy egyre Jobban nézi Tükröm képét Felszürcsöli. Mosolyod imaszó- Színben, mennyei Mély fényesésem. Zúdul, mint a Niagara. Habzik Akácvirágokra. Csurom- Csöndben Zubogósan. Itt tisztálkodom Alatta. Ballószög Illat-sampon ma. Elfogyni nem, nem Fogy, noha! Csak Esténként Pitymallatig, s a Szívem mit Szivárványlik Versenként cserében? Dallan. Székely keservest Tenorban. Édesanyám- Országosan. Erdélyért, Fenyves honvágyam. Erdélyért sziklás hon- Vágy van. Homokhátságon. Is. DeJó F E L H Í V Á S Ismét virágzik Ballószög belterületének Nyugati határán a homoki árvalányhaj. Igazi Hungarikum!- Védett Növény! Sajnos egyre kisebb területen található, mivel évek óta szándékosan pusztítják, pedig komoly büntetés jár érte. Károsítása természetkárosításnak számít és így bűncselekmény. Kérünk mindenkit, hogy segítsen hazánk természeti kincsének megőrzésében, célunk nem a renitenskedő motorosok, traktorosok, autósok feljelentése, hanem arra való rábírása, hogy ne hajtsanak rá a védett növényre, szándékosan ne pusztítsák el falunk nevezetességeit. A Vörösmarty utca végében, a tájvédelmi területünk határán látható, sajnos ma már csak foltokban, kedves védett növényünk. Igazi sztyepp növény. Május folyamán beérő magházának cm hosszúra növő toklászáról messziről felismerhető. A májusjúniusban kifejlődő szőke hajhoz hasonló virágból fejlődik ki később a toklász. A nedvesség hatására a toklász csavarodni kezd és a hegyes végű magot szabályosan a földbe fúrja a védett növény. Az árvalányhajjal borított mezők, dombok hazánk különleges természetvédelmi értékei. Mind a növény, mind az élőhely védett! A törvény nem ismerete nem mentesít senkit! Az árvalányhaj egyébként több mint egy védett növény, hiszen hagyományaink alapvető eleme. Kérünk mindenkit, hogy segítsenek természeti értékeink megőrzésében. Ha valaki tud Ballószög területén más lelőhelyről is, kérjük közölje velünk, és ha lehet készítsen fotót is, hogy a Ballószögi-Hungarikumok jegyzékébe és a készülő helytérképbe felvezethessük. Dínó Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület +36/ vagy

7 GAZDAHÍREK Őshonos állatok támogatása A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták támogatásának célja a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáknak a fajta eredeti tartási és takarmányozási körülményeihez hasonló feltételek melletti tenyésztésben történő megőrzése a kieső jövedelem és többletköltségek ellentételezésén keresztül. A támogatás jellege fajtánként meghatározott törzskönyvezett nőivarú állatlétszám után adható vissza nem térítendő támogatás. A támogatási kérelmet az MVH megyei kirendeltségéhez, az MVH Központ által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a kérelemhez csatolandó dokumentumokkal május között. Egy kérelmező egy adott támogatási kérelem benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be, ami ugyanakkor több célprogramra is vonatkozhat. A kifizetési kérelmet az MVH megyei kirendeltségéhez, az MVH Központ által rendszeresített formanyomtatványon a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően évente február között lehet benyújtani a kérelemhez csatolandó dokumentumokkal. Az első kifizetési kérelem benyújtása február között lehetséges. A támogatás az adminisztratív ellenőrzések, a keresztellenőrzések és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy összegben kerül kifizetésre. Ültetvények korszerűsítésének támogatása A kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó vissza nem térítendő támogatás az intenzív, víztakarékos öntözőrendszerrel ellátott ültetvények létesítésére, korszerűsítésére vehető igénybe. A támogatott célterületek, támogatás jellege: 1. célterület: telepítéshez és az ültetvénynek a beruházás befejezéséig történő ápolásához 2. célterület: 8 évnél fiatalabb ültetvények korszerűsítéséhez, technológiai fejlesztéséhez, támrendszer kialakításához, átalakításához, a korona átalakításához, jégháló kiépítéséhez, fejlesztéséhez, a fagyvédelmet szolgáló berendezések kivitelezéséhez, kerítés kiépítéséhez 3. célterület: 8 évnél fiatalabb meglévő vagy új ültetvény víztakarékos öntözésének kiépítéséhez, valamint tápanyag-utánpótlási rendszerének kialakításához A támogatás mértéke a beruházás elszámolható összes kiadásának legfeljebb 40%-a. Fiatal mezőgazdasági termelő és a kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodó esetében plusz 10-10% támogatás igényelhető. A támogatási kérelmet május 3. és június 3. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. A támogatási kérelem mellékletei: telepítési engedély, szakmaközi szervezet igazolása, termőhelyi alkalmassági igazolás, vírusmentes szaporítóanyag meglétének igazolása, elvi vízjogi engedély. Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása A nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatás keretében sövénytelepítésre, mezővédő fásításra, füves mezsgye telepítésére, ültetvény sorközgyepesítésére, környezetvédelmi célú gyeptelepítésre, természetvédelmi célú gyeptelepítésre, rovarteleltető bakhát létesítésére gyeptelepítéssel, gyepterület hasznosítása során alkalmazható természetes alapanyagú kerítés kialakítására, természetes alapanyagú madárvédelmi berendezések létesítésére vehető igénybe támogatás. A támogatási kérelem június 1. és június 30. között nyújtható be elektronikus úton. A támogatási kérelem mellékleteit írott formában, postai úton kell benyújtani, az elektronikusan benyújtott kérelemmel azonos támogatási kérelem benyújtási időszakban az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltséghez. Gázolaj de minimis támogatás A szőlő- és gyümölcs ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott de minimis támogatási kérelmet május 31-ig kell az MgSzH-nak benyújtani. Összeállította: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó Tel: 30/ Közlemény! A Ballószögi Nemzetőr Egyesület március 14-én tartotta éves Beszámoló és Tisztújító Közgyűlését. Az egyesület éves beszámolója, a közhasznúsági jelentése, valamint az ellenőrző bizottság beszámolója az érdeklődők számára az alábbi helyeken van kifüggesztve: -Ballószögi Tűzoltó Szertárban - szombat, vasárnap-polgármesteri Hivatalban - munkanapokon. A kifüggesztett anyagokból saját költségére bárki másolatot készíthet. Ballószögi Nemzetőr Egyesület elnöksége FELHÍVÁS AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSÁRA Oltás helye és ideje: Nagy Elek tanya május 28. (péntek) óráig Polgármesteri Hivatal május 28. (péntek) óráig Vida Jenő tanyája III. körzet május 28. (péntek) óráig Pótoltás: Polgármesteri Hivatal június 07. (hétfő) óráig Oltási díj: 2.500,-Ft/eb A háznál történő oltásnál a felmerülő kiszállási költséget is meg kell fizetni / 3.000,- Ft/eb/, valamint új típusú eb oltási könyvet kell váltani, melynek összege: 500,- Ft. Az oltást végző állatorvos: Dr. Pogány Károly Szeretettel várom továbbra is minden kedves régi és új vendégemet NŐI FODRÁSZ üzletembe! Zsámbokiné Majoros Zsuzsanna Ballószög, Kossuth u 40 (sport centrummal szemben) Bejelentkezés: 30/ Továbbra is várjuk a lakosság ruhanemű, játék és egyéb tárgyi felajánlásait a Faluházban Sebestyén Tünde családsegítő családgondozónál - 7 -

8 2010. április 17-én Tiszakécskén Színjátszó találkozó volt, amin mi is ott voltunk. Reggel 8 órakor indult útnak a kis csapat. Kilenc óra tájt megérkeztünk a Tiszakécskei Kultúrházhoz. A házigazda a tiszakécskei színjátszókör volt. Irigykedve néztük vendégváró barátaink hatalmas színpadát. Aztán tíz óra felé elkezdődtek a programok, aminek segítségével az idegenekből barátok lettek - mialatt remekül szórakoztunk. Az ottani színjátszókörösök garantálták a jókedvet, ugyanis a tévéből ismert Beugró című show játékait próbálhattuk ki és megcsillogtathattuk színészi képességeinket is. Elég sok mulatságos helyzet is akadt, hiszen érdekes szituációkat teljesítettünk. Ebédnél egy terembe kellett átmenni, ahol pizzát és teát szolgáltak fel nagy mennyiségben. Miután ettünk, szabadprogram következett, és kihasználva az alkalmat, játszottunk még egy kicsit, hiszen mi jobb egy kis "zsebszövegezésnél" például? Délután két órakor már kicsit izgultunk, hiszen elkezdődtek az előadások. Először az óvónők bábjátékát tekinthettük meg, akik egy tündérről szóló mesét adtak elő. Ezután következett a tiszakécskeiek darabja, de kihangsúlyozták, hogy ez még csak próba, mert előkészületek alatt állnak és még nem teljesen tudják a szerepet, hisz nemrég kezdték tanulni. Ám nekünk még így is tetszett az előadásuk, aminek a címe A királylány bajusza volt. Aztán mi következtünk a mesemusical első felvonásával. Itt sem volt baj, mert mindenki a legjobbat akarta nyújtani. Mikor vége lett, búcsút vettünk egymástól és nagyon örültünk, hiszen nyáron visszavárnak minket Tiszakécskére, így újra találkozhatunk majd barátainkkal. Egy biztos... ez a nap egy életre szóló élmény volt! Köszönjük! Domokos Fanni A Ballószögi Gyermek Színjátszókör Tiszakécskén járt Családsegítő Szolgálat Sokan hallhattak már, hogy a faluban működik egy szociális segítő szolgálat, a Családsegítő. A feladatait pedig a családgondozó látja el. Milyen esetekben keressük a Családsegítő Szolgálatot, illetve a családgondozót? Kit keressünk, és hol érhetjük el? Ezekre a kérdésekre ad kielégítő választ a következő néhány sor. A szolgálat célja Szociális alapellátás részét képező szolgálat, mely az egyének, családok, csoportok, helyi közösségek részére általános szociális és mentálhigiénés ellátást nyújt. Aktívan részt vesz a helyi szociális problémák feltárásában. Az intézményt felkeresők szociális, pszichés és egyéb életvezetési zavarainak feltárásában oldásában, segítséget nyújt. Segít a családok kiegyensúlyozottabb életvitelének kialakításában, a konfliktusok feloldásában. Igénybevétel önkéntes. Az ügyfél segítséget kérhet, ha önerejéből már nem képes problémáit megoldani, illetve ha a felajánlott segítséget elfogadja. A segítő kapcsolatban fontos az együttműködés, a kliensnek is aktívan kell részt vennie a problémamegoldási folyamatban. Szolgáltatásaink körébe tartozik: Tanácsadás Hivatalos ügyek intézésének segítése Krízishelyzetben segítő beavatkozás Természetbeni, anyagi és személyes támogatás közvetítése Lakossági tárgyi felajánlások összegyűjtése, illetve kiközvetítése Szolgálatunk minden szolgáltatása ingyenes! Ügyfélfogadási idők: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Telefon: 76/ Családgondozó: Sebestyén Tünde Ballószög Családsegítő Szolgálat Faluház (Rákóczi u.11) - 8 -

9 Sulivil ág A könyv napja Manapság, amikor már minden otthonba eljut az internet és a médiákból rengeteg információ bombáz minket, háttérbe szorul az olvasás jelentősége. Nekem mégis meggyőződésem, hogy az igazán művelt ember olvasott is. Ahhoz, hogy tanítványainknak erre lehetőségük nyíljon, az olvasásra nevelést, az irodalmi művek, izgalmas történetek, mesék megszerettetését már az általános iskolában meg kell alapozni. Április 23-án, a könyv napján, angol versenyt tartottunk a ballószögi Kossuth Lajos Általános Iskolában. A rendhagyó megmérettetésre egy-egy angol nyelvű irodalmi mű előzetes elolvasásával, igényes előadásuk begyakorlásával készültek a meghívott csapatok. Ahhoz, hogy a többi résztvevő kedvét is meghozzák az általuk kiválasztott történet elolvasásához ötletesnél ötletesebb figyelemfelkeltő plakátokat készítettek róla. A meghívást a kerekegyházi, a szentkirályi és a helvéciai általános iskolák fogadták el. Négy fős csapatokkal nevezhettek, amelyek egy-egy ötödikes, hatodikos, hetedikes és nyolcadikos diákból álltak. Ez a csoportösszetétel azt a célt szolgálta, hogy a közös munka során a tanulók egymástól is sokat tanulhassanak. Ballószög polgármestere, a zsűri elnöke, Katona Imre nyitotta meg az eseményt- természetesen angol nyelven. Felhívta a gyerekek figyelmét, hogy becsüljék meg lehetőségüket, hogy ilyen fiatalon kezdhették az angol nyelv tanulását, hiszen számára is, mint generációjából sokaknak, csak felnőttként nyílt lehetősége, hogy beüljön az angol padba. A szívélyes üdvözlést követően a verseny két részből állt: a csapatok az általuk olvasott történet tartalmát mondták el, vagy játszották el, majd rövid szünet után szintén egy irodalmi mű rövid tartalmát kellett elolvasniuk, amelyhez kapcsolódó szövegértési feladatsort oldottak meg. A résztvevők jó része félre értelmezte a versenykiírást és kellékekkel, színdarab formájában adták elő történetüket, amit senki sem bánt, mert így még élvezetesebb volt az előadás. A feladatok során a tanulók megtapasztalhatták, hogy a megértéshez elengedhetetlen a helyes kiejtés elsajátítása. Jó néhányan bizonyították, hogy előadói képességük is figyelemre méltó. Mégis a legfőbb cél az volt, hogy minél többet tanulhassanak, fejlődhessenek a diákok, mert a tanult idegen nyelv megismerésére sehol sem nyílik olyan sokrétű és teljes lehetőség, mint egy irodalmi mű elolvasásakor. Értékes díjakat vehettek át a legjobbak: a győztes kerekegyházi (Gavula Recte Mikula Fanni, Halcsik Dóra, Berta Bernadett és Istrate Dominik), a második helyezett ballószögi (Jász Kitti, Farkas Bettina, Kovács Zsolt és Székely Nándor) és a harmadik helyezett szentkirályi csapat (Prikkel Petra, Madari Julianna, Péntek Laura és Szűcs István). Az Oxford kiadó a győztes csapatok tagjai számára a versenyzők tudásszintjének megfelelő angol nyelvű regényeket, posztereket és szótárfüzeteket küldött ajándékba, amelyet szép tollakkal és csokoládéval egészített ki iskolánk. Mentés az SOS Gyerekfaluban Szerencsére nem volt éles a gyakorlat április 9-én a 17. ifjúsági Katasztrófavédelmi Versenyen, ahol a 13 csapat nem akármilyen résztvevői lehettek tanulóik. Iskolánkat Boros Bence, Antal Zsolt, Ágoston Patrik és Farkas Szilárd 7. osztályos tanulók képviselték. A versenyen 6 elméleti és 7 gyakorlati állomáson bizonyították tudásukat. Szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes anyagok szállítása, elsősegélynyújtás, füstszint alatti menekülés, nyúlgát építése, kitelepítő csomag összeállítása is szerepelt a feladatok között. Az iskolák tantervébe még nem épült be a katasztrófavédelmi oktatás, de gyakorlati hasznára sajnos egyre sűrűbben lenne szükség. A játékos feladatok és az imitált vészhelyzetek elhárítására Avramuczné Vágvölgyi Andrea és Milotayné Tamás Marianna készítette fel tanulóinkat. Az eredmény egy előkelő negyedik helyezés lett. Föld napja április 22. A neves nap alkalmából iskolánk papírgyűjtést szervezett. Az osztályok nagy lelkesedéssel igyekeztek a legtöbb újrahasznosítható papírt összegyűjteni. Igazi versenyszellem alakult ki a gyűjtés hetében. 20 éve rendezik meg Magyarországon a Föld napját. De milyen állapotban van valójában a bolygó? Egy ENSZ-jelentés szerint túlélésünkhöz egyharmaddal nagyobb Földre lenne szükségünk, így azonban minden harmadik kétéltű és minden negyedik emlősfaj a kihalás szélén áll. Meg tudja-e őrizni bolygónk a biológiai sokszínűségét? Visszafordítható még az elmúlt évtizedek környezetpusztítása, vagy igaz az, hogy az utolsó órában vagyunk? Mi hisszük, hogy az apró tetteinkkel hozzájárulunk a környezetünk megóvásához. Ezen túlmenően az összegyűjtött papírért a MÉH kiemelt pénzbeli támogatást nyújtott iskolánknak, amiért köszönet a diákoknak és a szülőknek. Sport Az atlétika versenyt idén is a Feketeerdői Általános Iskola rendezte, hiszen évek óta ők a házigazdái ennek a sportrendezvénynek április 29-én tanulóink ismét boldog mosollyal, nyakukban éremmel térhettek haza. A dobogó legmagasabb fokán Halász Sándor állhatott. Kétszer is szólították az aranyérem átvételéhez. Kislabdahajításért és súlylökésben nyújtott kiváló teljesítményéért került az aranyérem a nyakába. Farkas Szilárd (kislabda hajítás) és Szalai Viktória (távolugrás) a második helyezésért járó díjat hozhatta haza. A harmadik helyezésért járó érmet Kovács Zsolt, Kocsis Gábor, Domokos Fanni, és Makány Dorina szerezte meg, Ők távolugrásban és magasugrásban remekeltek. Gratulálunk a teljesítményükhöz! Ez év május én került megrendezésre Szlovákiában a felvidéki Tornóczon a PANNÓNIA Kupasorozat második fordulója Ausztria, Cseh-ország, Szlovákia és Magyarország részvételével. Fehér Péter egyéniben az előkelő I. helyezést érte el. A mostani eredményéhez gratulálunk, további tevékenységéhez sok sikert kívánunk! - 9 -

10 Óvodai Hírek Az óvodai jelentkezések rendben lezajlottak. Minden jelentkező a folyamatos beóvodázás szerint felvételt nyert a 2010/2011-es nevelési évre; A leendő kiscsoportosok első szülői értekezletét május 26-án szerdán 17 órakor tartjuk a Karácsonyi Óvodában, amelyről természetesen mindenkit levélben értesítünk. Minden kedves leendő kiscsoportos szülőt szeretettel várunk! Április 22-én a Föld napján nagy sikerrel szerveztük meg második Csiga-túránkat. A Csillagszem Óvoda udvarán a közös bemelegítés után elindult a séta a faluban. A jóleső fáradtság után az óvodába visszaérve egészséges falatokkal kedveskedtünk gyermekeinknek. Köszönjük, hogy egyre több szülőt és testvért láthatunk túránkon. Április 27-én minőségirányítási ülés keretében a helyi iskola alsós tanítóival munkamegbeszélést tartottunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról. Meghatározó a gyermek érzelmi életében az ünnepek megszervezése. Mivel az óvodás gyermek érzelmi vezéreltségű, nagyon fontos az ünnepek előtti készülődés, amely hosszantartó, örömteli és cselekvésbe ágyazott kell, hogy legyen olvasható a Helyi Nevelési Programunkban; ezért az Anyák Napja kiemelt helyen szerepel életünkben. A közös csoportszoba-díszítés és ajándékkészítés által gyermekeink ráhangolódnak az ünnepre. Közös műsorral lepjük meg az édesanyákat, ahol szemet gyönyörködtetőek gyermekeink az általunk készített kékfestő szoknyákban, - mellényben -. Hagyományainkhoz híven énekkel, dalos körjátékkal és versekkel, végül virággal és ajándékkal fejezzük ki az édesanyák, nagymamák iránt érzett mély szeretetünket és tiszteletünket. Kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy ne csak külsőségeikben érezzék meg, mit is jelent valójában egy-egy ünnep. Különös hangsúlyt fektetünk arra is, hogy ne csak ezen az egy napon mutatkozzon meg az anya- gyermek különös és semmi mással nem pótolható kapcsolata. Régi kedves hagyomány, hogy óvodásaink az Idősek Anyák Napján műsorral kedveskednek. Idén, május 11-én a Mazsola csoportosokat láthatták, akiket nagy szeretettel fogadtak. Felkészítő óvó nénik: Babosné Bíró Fatime és Szegediné Kondé Erzsébet volt. Ezúton is kívánunk sok örömet, jó egészséget minden kedves nyugdíjas korú édesanyának! Óvodánkban május 14-én lesz a gyermeknap, ahol a Palinta együttes is szórakoztatja gyermekeinket. Tervezünk arcfestést, homokvár-építést, aszfaltrajz-készítést. Láthatnak igazi tűzoltó és rendőrautót is. Természetesen a jól megérdemelt szülők által készített palacsinta sem maradhat el! Minden kedves óvodást, testvért és szüleiket is szeretettel várunk! Május 28-án Dóbiás Péter és együttese mesélő dallamok című soron következő búcsú koncertje lesz mindkét óvodában melynek keretében elköszönünk iskolába induló nagycsoportosainktól. Farkas Éva

11 OTP Lakás-takarékpénztári belépési akció 50 %-os szerződéskötési engedmény május 31-ig! Tisztelt Ballószögi Lakosok! Szeretnénk összegyűjteni és kiállítani a Ballószögi Ö.T.E. régmúltjából ami még fellelhető. Ezúton kérem Önöket, hogy akinek van a tulajdonában a tűzoltóság őskorából való tárgy, fotó, írott emlék, kérem juttassák el a Polgármesteri Hivatalon keresztül a tűzoltóságnak címezve. Amennyiben valaki tudja, hol található a régi tűzoltó szekér, vagy valami relikvia, akár fotó, irat, bármi, ami kötődik a tűzoltósághoz, kérem értesítsenek a 06 30/ ös telefonszámon, elmegyek, megbeszéljük. Üdvözlettel: Horváth József elnök Lakás-előtakarékossági szerződés előnyei: az állam lakás-támogatásos rendszert akar a szocpol helyett adni, ennek függvénye lehet az Ltp,( önerőképzés) 30%-os állami támogatás alanyi jogon személyenként kiszámítható a megtakarítás nem kell kamatadót fizetni hitel előtörlesztés lehetősége, hitelkiváltás, hitelfelvétel tőkegarancia, kockázatmentesség hozamgarancia 14,39% összesen Ft alapú alacsony hitelkamat (THM 5,67-5,92%) Érdeklődni lehet: es mobil számon

12 SÍRKŐ SZABADSZÁLLÁSRÓL - gránit, műkő, márvány igen kedvező áron - sírkőtisztítás, leszedés, szét-összeszerelés - ablakpárkányok, konyhapultok, burkolólapok, gránitból - kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok - árajánlat készítése ingyenes Hívjon bátran megéri!!!!! Müller Zoltán kőfaragó és épületszobrász Tel: , ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Bárdonné Dr. Benda Mónika, Csincsáné Papp Zsuzsanna, Domokos Fanni, Demeter József, Farkas Éva, Gróf Zoltán, Horváth József, Milotayné Tamás Mariann, Nothof Julianna, Sebestyén Tünde Szerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség:

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad.

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad. ÚJ IRÁNY Versünnep Szeretem a verseket. Szeretem bennük a tiszta gondolatokat. Újra és újra rácsodálkozom miként tudják a költők olyan tömören, vagy annyira másként megfogalmazni a gondolataikat. Hazádnak

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Isten Hozott Benneteket...

ÚJ IRÁNY. Isten Hozott Benneteket... ÚJ IRÁNY Isten Hozott Benneteket... Legutóbb beszámoltam az olvasóknak az erdélyi Mikóújfalun tett látogatásunkról. Hogy az ott eltöltött napok és a testvérkapcsolati kezdeményezések végül is sikeresnek

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák

ÚJ IRÁNY. Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák ÚJ IRÁNY Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák Ballószögi udvarunk légterét megsértette egy madár. Micsoda énekesmadár! Forródróton szólok a hadügyminiszternek. Tudunk róla, elnézést, kivizsgáljuk az ügyet.

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN HÍRek LAjosmizse Portáján IV. évfolyam 3. szám, 2009. május június FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN Mindenki igyekszik hozzátenni a magáét! Környezetvédelmi nap az Egészségházban az eredményét

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS Szépkorúak köszöntése Kristó Józsefnét 2011. július 5-én a Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL:

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL: Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XI. évfolyam, 1. szám 2011. március Imre Ferenc: 1848-49 fénye A fényed örökké ragyog, nemzetünk egén csillagod, míg hazánk fölött égbolt lesz,

Részletesebben

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Május első vasárnapja Anyák napja, szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat, jó

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Tótkomlós Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére

Tartalomjegyzék: Tótkomlós Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről... 2 Tótkomlós szennyvízelvezetési és tisztítási projektje... 2 Pályázati felhívás - A Mozi épületének hasznosítására... 3 84 főnek teremtettek munkahelyet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán Figyelem! Kihűlés veszély! Úgy tűnik még sem ette meg a kutya a telet! Az elkövetkezendő napokban ránk köszöntő hideg kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben