Szakmai önéletrajz Név: Születési hely, év, hó, nap:. Állampolgárság: Jelenlegi munkahelye(i):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai önéletrajz Név: Születési hely, év, hó, nap:. Állampolgárság: Jelenlegi munkahelye(i):"

Átírás

1 Szakmai önéletrajz Név: Dr. Gundel János Születési hely, év, hó, nap: Budapest, október 1. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahelye(i): óraadó tanár BGF KVIK Turizmus-vendéglátás Intézet, Vendéglátás Intézeti Tanszék Munkaköre: Professor Emeritus Legmagasabb iskolai végzettsége (egyetem, kar, szak, oklevél kelte): Agrártudományi Egyetem, Mosonmagyaróvár, okl. agrármérnök, 81/01963 Szakképzettsége: Tudományos fokozat (DSc/CSc/PhD, tudományterület megnevezése, tudományos fokozat megszerzésének ideje): egyetemi doktor, 1990 (PATE, Mosonmagyaróvár) mezőgazdaság-tudomány kandidátusa, 1990 (MTA) címzetes egyetemi docens, 1991 (GATE, Gödöllő) Dr. habil, 1996 (PATE, Mosonmagyaróvár) egyetemi magántanár, 1996 (DATE, Debrecen) Dr. h.c (DATE, Debrecen) Professor Emeritus 2013 (BGF, Budapest) Nyelvismeret: német, angol Idegennyelv-tudást igazoló okirat (nyelvvizsga bizonyítvány, szakirányú végzettség): angol alapfok (003519/1990) német középfok (Á /1990) Eddigi munkahelyei, beosztásai: 1963 Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet, kísérleti üzem, telepvezető 1966 Országos Takarmányminősítő és Ellenőrző Felügyelőség, ellenőr, majd fejlesztőmérnök Állattenyésztési Kutatóintézet és jogutódjai: tud. munkatárs, tud. főmunkatárs, tud. tanácsadó DATE MTK/DE AC) tantárgy-felelős oktató, szakmérnöki szak vezetője BGF KVIK, főiskolai tanár, tanszékvezető Vezetői megbízatás: tud. osztályvezető intézet igazgató intézet igazgató, főigazgató helyettes tudományos főigazgató helyettes PATE/NyME (Mosonmagyaróvár) Takarmányozási Társtanszék vezetője, BGF KVIK tanszékvezető Szakmai életút tömör, tényszerű ismertetése: Mosonmagyaróváron, 1963-ban szereztem agrármérnöki oklevelet. Diplomamunkámat, 1963-ban, A paradicsom állati kártevői, különös tekintettel a takácsatka (Tetranychus telarius L.) elleni védekezésre címmel írtam és védtem meg (abban az időszakban ez helyettesítette az államvizsgát). Első munkahelyemen, a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet kísérleti üzemében, mint telepvezető dolgoztam ban kerültem az Országos Takarmányminősítő és Ellenőrző Felügyelőséghez, ahol előbb ellenőr voltam, majd a fejlesztő mérnök. A Földművelésügyi Minisztérium átszervezési utasítására

2 2 kerültem az Állattenyésztési Kutatóintézetbe, ahol különböző beosztásokban (tud. munkatárs, tud. főmunkatárs, tud. tanácsadó) 1967-től 2007 végéig dolgoztam. Közben, előbb 1979-től osztályvezető, 1984-től intézet igazgató, majd és között (2003-tól tudományos) főigazgató helyettes voltam. Kutatási feladatomként a monogasztrikus állatok fehérje/aminosav ellátása és az ehhez kapcsolódó állatkísérleti és kémiai-analitikai munka került előtérbe. Ebben az időben kezdtem foglalkozni a számítógépek alkalmazhatóságával a kutatásban és a takarmányozási gyakorlatban. A 80-as évek legfontosabb eredményei közé tartozik az új sertéstakarmány energia-értékelési rendszer kidolgozása, a nagy nedvességtartalommal betakarított kukorica (kukoricaszem, CCM, CSM) fermentációs tartósítása, vágóhídi hulladék felhasználásával készített folyékony takarmány félig- vagy teljesen automatizált etetési technológiájának kidolgozása a sertéshizlalásban, természetesen az esetek döntő többségében munkatársaimmal közösen között nemzetközi koordinátora voltam egy nemzetközi kutatócsoportnak, amelyik a monogasztrikus állatok fehérjeforgalmának elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. A 90-es évek legfontosabb kutatási eredményei közé sorolható többek között a rpst (sertésszomatotropin) hatásvizsgálata, a full-fat és egyéb magvak hőkezelésének a hatásvizsgálata, a környezetterhelés csökkentése, stb. Több hazai (OMFB, OTKA) pályázatot nyert el a vezetésem alatt működő kutatócsoport. A kutatómunka színvonalának emelése érdekében rendszeresen foglalkoztam a kutatási módszerek, az intézeti könyvtár és általában a számítástechnikai infrastruktúra fejlesztésével. A 70-es években kezdtem foglalkozni későbbi disszertációm ( A táplálóanyag-felvételt befolyásoló tényezők vizsgálata a sertéshízlalásban ) témájával, melyet őszén sikeresen megvédtem és megkaptam a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa tudományos fokozatot. Pályafutásom kiemelkedő teljesítményének tekinthetők a sertések takarmány-felvételének szabályozásában elért eredmények, a számítógépes módszerek fejlesztése és alkalmazása a (sertés)takarmányozásban, a sertések aminosav-ellátásában elért eredmények, a takarmány-energia értékelési rendszer kidolgozása a sertések részére, a nagy nedvesség tartalommal betakarított kukorica (CCM, CSM) tartósításának és felhasználási lehetőségeinek kidolgozása, az első korai választásra, a vágóminőségi kívánalmak kielégítésére alkalmas tápsorok kifejlesztése. Újabban a környezetvédelmi igényeknek megfelelő takarmányozási rendszerek kidolgozása, ezen belül különösen a nitrogén és foszforellátás és ürítés vizsgálata, továbbá a kocák könnyen és nehezen fermentálható nyersrost-ellátásának kutatása volt feladatom. Legutóbbi kutatási témáim az ásványianyag ellátással valamint a telítetlen zsírsavak hatásaival és szerepével, illetve az funkcionális élelmiszerek előállításával, továbbá azok konyhatechnikai feldolgozásával voltak kapcsolatosak, mind a modern fajtákból, mind pedig mangalicából származó minták felhasználásával. Mind ezen munkák megvalósulását, az eredmények elérését, az esetek döntő többségében, természetesen a vezetésemmel dolgozó kutatócsoport munkája tette lehetővé. Az 1990-es évek elejétől, fokozatosan mind többet foglalkoztam az állati eredetű élelmiszerek minősége és az állattáplálás összefüggéseivel, a humán táplálkozás különféle problémáival, az állati és a humán táplálkozás hasonlóságaival és különbségeivel. Rendszeres kapcsolatom épült ki az Elhízástudományi Társasággal, és a Magyar Táplálkozástudományi Társasággal. A témakör keretében rendszeresen együtt dolgozom a Húsipari Kutatóintézettel, és az OÉTI-vel. Rendszeres (sok esetben felkért) előadója vagyok hazai és külföldi tudományos konferenciáknak, továbbá különböző hazai felsőoktatási intézményeknek. Eddig megtartott tudományos és ismeretterjesztő előadásaim száma összességében meghaladja a hatszázötvenet (ebből hozzávetőlegesen 150 idegen nyelven). Oktatási tevékenységem nagyobb része a posztgraduális szférában realizálódott, de részt vettem és veszek a graduális oktatásban is. Rendszeres vendégelőadója voltam és vagyok csaknem valamennyi mezőgazdaságtudományi kar állattenyésztési/takarmányozási intézetének/tanszékének, A években rendszeres oktatási feladataim voltak, előbb a PATE Mg.tud. Karon, a blokkos oktatás keretében, illetve a posztgraduális oktatásban, majd 1996-tól (2007-ig) a DATE MTK-n (most DE AC) a takarmányozástan tantárgy felelős oktatója voltam. Ugyancsak itt, szakmérnöki szakot szerveztem. Témavezetőként a DE AC és Szent István Egyetem, meghívott előadóként, vizsgáztatóként és bírálóként pedig a DE AC, a Kaposvári Egyetem, a Szent István-, a Veszprémi -, és a NyM Egyetem akkreditált doktori iskolák programjában veszek részt. Az utóbbi években két (külföldi) aspiráns munkáját irányítottam. Több alkalommal voltam kandidátusi értekezések opponense az intézményi vitákon, három esetben voltam hivatalos bíráló a védésen. Több esetben voltam tagja kandidátusi vagy PhD értekezést bíráló, illetve különböző habilitáltató bizottságoknak. 2009/10-ben három, ban két levelező (DE AC) általam vezetett hallgató védte meg sikeresen PhD disszertációját. Jelenleg egy PhD hallgató munkáját vezetem ban habilitáltam a Pannon Agrártudományi Egyetemen, melyhez előadásaimat Ipari abrakkeverék-gyártás illetve Konservierung und Einsatz von Feuchtkonservierten Maiskörner in der Schweinefütterung címmel tartottam meg ban, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen egyetemi magántanári címet kaptam, majd az Egyetem, 1999-ben, a Doctor Honoris Causa kitüntető címet adományozta számomra.

3 3 Szakmai munkámhoz kapcsolódóan, a 70-es évek kezdete óta tagja voltam különböző állandó és ad hoc MÉM/FM/FVM/VM, MTA és OMFB bizottságoknak. Tagja voltam az OTKA Agrár 2. Szakbizottságának, majd 2007-től az OTKA Élettudományi Szakkollégiumának tagja lettem. Előbb tanácskozási jogú, majd tól választott tagja vagyok (1993. és között titkára is voltam) az MTA Állatnemesítési-, Állattenyésztésiés Takarmányozási Bizottságának és között MTA közgyűlési doktor-képviselő voltam. Rendszeres szakértője/bírálója vagyok a különböző minisztériumok, a korábbi OMFB, az OTKA és mások által kiírt pályázatoknak. Jelenleg is tagja vagyok a Magyar Takarmányozási Kódex Bizottság és a MÉBIH két különböző bizottságának, továbbá Hagyományok Ízek Régiók bíráló bizottságának. A Magyar Agrártudományi Egyesület (1963 ), a Magyar Biológiai Társaság (1990 ), és a Magyar Táplálkozástudományi Társaság (2005 ) tagja vagyok ban az Európai Állattenyésztők Szövetsége (EAAP) Takarmányozási Szekciójának titkárává választottak, egy meghosszabbítással, 1995-ig. Eddig 12 könyv társszerzője voltam (közülük kettő kiadói nívó díjas) és mintegy 350 közleményem egy része a hazai lapokon kívül külföldön (idegen nyelven) jelent meg. Mintegy 52 közleményemre való, több mint 104 külföldi és hazai hivatkozásról van tudomásom. Öt szabadalmamat fogadták el (társszerzőkkel). A külföldi konferenciákon és szaküléseken kívül, számos alkalommal tanulmányozhattam, ösztöndíjasként vagy egyéb módon, más országok oktatási és kutatási munkáját (a volt szocialista országokon kívül Ausztria, NSZK, Franciaország, Anglia, Olaszország, Kína, Egyiptom, Ausztrália és az USA) ben részt vettem, egy két hetes, a USDA által tartott kutatásszervezési tanfolyamon (Cochran ösztöndíj), majd ban az Eisenhower Exchange Fellowships ösztöndíjával (10 hét), az USA tizenkét egyetemének oktatását (beleértve annak módszereit) tanulmányozhattam. Német és angol nyelven beszélek. Az Állattenyésztés és Takarmányozás c. tudományos folyóirat szerkesztésében óta tagként, között, pedig főszerkesztőként vettem részt ben kerültem be a Tejgazdaság c. tudományos folyóirat szerkesztőségébe, 1997-ben, az Egyptian Journal of Nutrition and Feeds International Scientific Committee-jébe kértek fel, januárjától pedig (hat évre) a Livestock Production Science Editorial Advisory Board-jába választottak be. Több intézeti és MÉM kitüntetéssel honorálták tudományos munkásságomat, ezen kívül 1983-ban MTA elismerésben részesültem, 1985-ben pedig, a MÉM különdíját nyertem el, 1999-ben MTA Akadémiai-díjat kaptam ban, a Magyar Táplálkozástudományi Társaság, munkámat Tangl Ferenc díj -jal ismerte el. A tudományos munkán kívül rendszeresen részt vettem munkahelyem, valamint a MAE, a MÉM/FM/FVM, az MTA, továbbá más intézmények tudományos rendezvényeinek szervezésében. Ezek közül kiemelhető a 6th International Symposium on Amino Acid (1978, 250 külföldi résztvevő), a Feed Additive Symposium (1981, 300 külföldi résztvevő) és az Európai Állattenyésztők Szövetségének illetve évi kongresszusa ( külföldi résztvevő), mely rendezvényeken a Szervező Bizottság operatív vezetőjeként tevékenykedtem február 1.-től, előbb főiskolai adjunktus, főiskolai docens, majd 2010 márciusától főiskolai tanár beosztásban dolgoztam a BGF KVIK Turizmus-Vendéglátás Intézetén belül működő Vendéglátás Intézeti Tanszéken, ahol 2010 nyarától a tanszékvezetői feladatokat is elláttam. Több féle tárgyat tanítok magyarul és angolul, valamennyi képzési szinten (vendéglátás történet, valamint az élelmiszertudomány tárgykörébe tartozó tárgyak). Vezetője voltam, most tiszteletbeli vezetője vagyok a KVIK Szakkollégiumi Műhelynek, tagja vagyok az AGORA szerkesztő bizottságának, Szakmai és egyéb díjak: 1983 előtt több munkahelyi és MÉM kitüntetés (Kíváló dolgozó, stb.) 1983 MTA elismerés 1985 MÉM tudományos különdíj 1999 MTA Akadémiai-díj Széchenyi professzori ösztöndíj 2006 Tangl Ferenc díj Magyar Táplálkozástudományi Társaság 2006, 2007 és 2011 kiadói nívódíjak (könyv) Oktatási tevékenység: 1. Posztgraduális képzésben (különböző egyetemeken: Gödöllő, Mosonmagyaróvár, Keszthely, Debrecen), óta,: takarmányozás, sertések takarmányozása, takarmányfeldolgozás, keveréktakarmány-gyártás, takarmánygazdálkodás. 2. Graduális képzésben (különböző egyetemeken: Gödöllő, Mosonmagyaróvár, Keszthely, Debrecen), óta, alkalomszerűen: takarmányozás, sertések takarmányozása, takarmány-feldolgozás, keveréktakarmány-gyártás, takarmánygazdálkodás, illetve óta

4 4 rendszeresen (DE AC) takarmányozás, keveréktakarmány-gyártás, tudományos közlés módszertana, keveréktakarmány-gyártási szakmérnöki szak szervezése és vezetése, a takarmányozás és az állati termékek minőségének összefüggései 3. A BGF KVIK valamennyi graduális képzésében (2008. február óta) élelmiszerek ismerete (elmélet és gyakorlat), a vendéglátás története magyar és angol nyelven, gasztronómia és egészség (MA), és a szakkollégium munkájának irányítása. Szemeszterenként szakdolgozat konzultálása Kutatási tevékenység: az állatok és emberek táplálkozásával, a különböző táplálékok kémiai összetételével, élelmiszeripari és gasztronómiai feldolgozhatóságával foglalkoztam, beleértve az előállítás, a tárolás és a különböző technológiai kezelések, első sorban biológiai hatásait Publikációk száma: kb. 350 (l. a mellékelt lista) Hazai tudományos (szakmai) életben való részvétel: Állattenyésztés és Takarmányozás c. tudományos folyóirat, szerk. biz., tag AGORA c. tudományos folyóirat, szerk. biz., tag MTA Állatnemesítési, Állattenyésztési és Takarmányozási Tudományos Bizottság tagja, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság-tudományi Kar, Mosonmagyaróvár, Állattenyésztési Doktori Tanácsa és Habilitációs Bizottsága, tag SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő, Doktori Iskola, tag Debreceni Egyetem, Mg.-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Debrecen, Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola, alapító törzstag VEAB Áll.teny.-, Tak.- és Állateg. Munkabizottság (tag) DE Agrártudományi Közlemények, szerkesztő bizottsági tag, Magyar Takarmánykódex Bizottság, tag MÉBIH Takarmánybiztonsági Szakbizottság, tag MÉBIH Új Élelmiszerek Szakbizottság, tag Hagyományok Ízek Régiók, Bírálóbizottság, tiszteletbeli tag Nemzetközi tudományos (szakmai) életben való részvétel: a monogasztrikus állatok táplálásával foglalkozó KGST tudományos bizottság nemzetközi koordinátora European Association for Animal Production, Com. of Nutrition, titkár Livestock Production Science, Editorial Advisory Board, tag Egyptian Journal of Nutrition and Feeds, szerkesztőbizottsági tag EU 6. program, 5. prioritás Élelmiszerminőség és Biztonság Support to animal science organization from Central Europe candidate countries n o FOOD-CT (Franciaország+10 ország 15 intézménye), magyarországi koordinátor Melléklet: publikációs lista Budapest, október 15. Dr. Gundel János

5 5 SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁG Könyvek és könyvrészletek 1. Társszerzőkkel: Hungarian Animal Husbandry. Ed.: Ócsag I. - Orbán A-né. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p. 2. Gundel János: A takarmányozás minőségi igényei a kukoricával szemben In: A kukorica jelene és jövője Szerk.: Bálint A., Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p. 3. Czakó József Gundel János: Az állattenyésztési kísérletek tervezésének, lebonyolításának és értékelésének alapjai p. In: Állattenyésztési kísérletek tervezése és értékelése. Szerk.: Czakó J., Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 4. Gundel János: A takarmányok kémiai vizsgálatának tervezése és értékelése p. In: Állattenyésztési kísérletek tervezése és értékelése. Szerk.: Czakó J., Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 5. Gundel János: A sertések táplálóanyag-szükséglete és újszerű takarmányok alkalmazása p. In: Állattenyésztésünk fejlesztésének lehetőségei. Szerk.: Keserű J. Horn A. Szentmihályi S., Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p. 6. Berczeli I. Engel Gy Gundel János: A CCM-húspép hasznosítása a sertések takarmányozásában p. In: Energia a földekről (Új módszerek a mezőgazdaságban) 3. Szerk.: Kovács I., MÉM-AGROINFORM, Budapest, p. 7. Gundel János: A kukorica felhasználása az állattenyésztésben. In: A kukoricatermesztés kézikönyve. Szerk.: Menyhért Z., Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p. 8. Gundel János Engel Gy. Mátrai T.: Nedves kukoricatartósítás, veszteségek, gazdaságosság. In: A mezőgazdaság fejlesztésének fő irányai. Szerk.: Keserű J. - Sárközi P., Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p. 9. Gundel János: Meat in the Hungarian Culinary Art. In: Animal Production in Hungary. Szerk.: Bakonyi J., Interpress, Budapest, p. 10. Gundel János: A sertések takarmányozása. In: Takarmányozási táblázatok. Szerk.: Kakukk T. - Schmidt J., Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p. LXVI. 11. Gundel János: A sertések takarmányozása. In: FM Számítógépes Szaktanácsadási Informatikai Rendszere (Elektronikus szakkönyv) Mátrai T. Gundel János: Hazai abrakhüvelyesek a gazdasági állatok takarmányozásában. In: Fehérjegazdálkodásunk helyzete és a fejlesztés feladatai. Szerk.: Schmidt J., MTA Agrártudományok Osztálya és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága, p.

6 6 13. Gundel János társszerzőkkel: Állattenyésztés. Magyarország a XX. században. IV. kötet. (Tudomány) Állattenyésztés, Babits Kiadó, Szekszárd, p. 14. Gundel János: A sertések takarmányozása. Gazdálkodók kézikönyve. 16. kiegészítő kötet. RABE Kiadó, Budapest, p. 15. Gundel János: 8. A takarmányok előkészítése. 9. Takarmánykeverék gyártás. In.: A takarmányozás alapjai. Szerk.: Schmidt János. Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. ISBN Kiadói nívódíjat nyert: Gundel János: Takarmánykeverék-gyártás. In: A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei. Szerk.: Hajós László. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, p. ISBN X - Kiadói nívódíjat nyert: Gundel János: Applied nutrition of fatening (growing-finishing) pig. Chap , p. In: Fekete, S.Gy. (Ed.) Veterinary nutrition and dietetics. Pro Scientia Veterinaria Hungarica, Budapest, p. ISBN Gundel János.: A tej, mint emberi táplálék. In: "A tej szerepe az emberi táplálkozásban". Szerk.: Kukovics S. Melánia Kiadó Kft, Budapest, ISBN , p. 19. Gundel János: Genetikailag módosított takarmánynövények. In: Genetikailag módosított élőlények (GMO-k) a tények tükrében. Magyar Fehér Könyv. Szerk.: Balázs E. Dudits D. Sági L. (22 szerző), Budapest, Barabás Zoltán Biotechnológiai Intézet, 138.p. ISBN Gundel János: Gene-modified feed plants. In: Plain facts about GMOs" Hungarian White Book. Ed.: Balázs, E. Dudits, D. Sági, L. (22 authors), Budapest, Barabás Zoltán Biotechnológiai Intézet, 136.p. ISBN

7 7 Walger János Gundel János: években import útján hazánkba érkező növényi és állati eredetű fehérjetakarmányok minőségének vizsgálata. OTEF Tájékoztató, Budapest, , 1-30.p. Kralovánszky U. Pál Gundel János Kemenes Mária: Kísérletek növekvő sertések takarmányadagjainak l-lizin kiegészítésével. OTEF Tájékoztató, Budapest, , 1-54.p. Bozó Sándor Czakó József Gaál Mihály Gundel János Horváth Péter Keserű János Ócsag Imre Orbán Antalné: Hungarian Animal Husbandry. ÁKI és Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p. Gundel János Regiusné Mőcsényi Ágnes Szelényiné Galántai M. Tóth Borbála: Vizsgálatok a triticale takarmányozási értékének megállapítására. Állattenyésztés, Budapest, p. Gundel János: A sertéshústermelés növelésének takarmányozási kérdései. II. Magyar Mezőgazdaság, Budapest, XXVII. évf p. Keserű János Wittmann Mihály Csóka Sándor. Gundel János Klosz Tamás Csoma Mihály Szőnyi László: Tanulmányterv 2x600 kocás sertéstelepre. Állattenyésztési Kutatóintézet, p. Gundel János Szentmihályi Sándor Tóth István.: Intenzív sertéstakarmányozás. Kutatási Eredmények. MÉM AGROINFORM, 16/1973. Gundel János Szentmihályi Sándor: Gazdaságos sertéshizlaló abrakkeverékek kialakítása lineáris programozással. Kísérletügyi Közlemények, LXVI/B. Állattenyésztés, p. Gundel, János Sándor Szentmihályi: Die Zusammenstellung von Optimalen Futtermischungen für HUNGÁHIB Hybridschweine mit Hilfe von Linearen Optimierung.. Proc of 4 th Symp. on Animo Acid. Brno, 1973, B-22 Gundel János: A hozamnövelés és minőségjavítás genetikai és műszaki tényezői közötti összefüggések az élelmiszergazdaság fejlesztésében. OMFB ET. Tanulmány, p. Gundel János Kiss Gábor: Különböző fehérje- és lizintartalmú kukoricák ökonómiai értékelése. Tudomány és Mezőgazdaság, Budapest, XIII p. Gundel János: A sertések gazdaságos takarmányozása. ÁKI VI. Vándorgyűlése. Békéscsaba, p. Gundel, J. Erika Votisky: Hydrolyse von Futterproteinen mit p-toluolsulfonsäure und Triptophansbestiummung in Fischmehl. Tag. Ber., Akad. Landwirtsch.-Wiss., DDR, Berlin Nr. 124., p. Gundel János: Forrólevegős szárítással előállított lucernaliszt a hízósertések takarmányában. III. Számítástechnikai Konferencia előadásainak teljes anyaga. Mosonmagyaróvár, p. Gundel, János László Babinszky: Sweet lupin seed meal (Lupinus albus L.) and peavine seed meal (Lathyrus sativus L.) as a source of protein in corn based diets for growing and finishing pigs. Book of Abstract of the 27 th Ann. Meeting of EAAP., Zürich, N.15. Papp, József János Gundel Mihály Wittmann: Effect of level of nutrition during pregnancy on the productivity of sows kept individually or in groups. Book of Abstract of the 27 th Ann. Meeting of. EAAP, Zürich P.37. Votisky, Erika János Gundel: Zur Hydrolyse von Futterproteinen mit p-toluolsulfonsäure. Tag.-Ber, Akad. Landwirtsch. Wiss. DDR, Berlin, S Gundel János Szentmihályi Sándor: Új takarmány az ÁKI malactáp. Kutatási eredmények. MÉM AGROINFORM, 106/1977.

8 8 Gundel, János Mária Kemenes: Influence of fat supplementation on digestibility of some hungarian fattening feeds for pigs. Proc. of the Int. Symp. on Animal Fats in Pig Feeding. NRA/KRMIVA. Dubrovnik, p. Gundel János Szentmihályi Sándor: Az ÁKI malactáp kialakítása. Állattenyésztés, Gundel János: A takarmányozás minőségi igényei a kukoricával szemben.(62-66.p.) in. A kukorica jelene és jövője. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p. Gundel, János Erika Votisky Sándor Szentmihályi: In vitro und in vivo (Schwein) Verdaulichkeit des Lysingehaltes einigen Lupinenfraktionen. Proc. of. 5 th Int. Symp. of Amino Acid, Budapest, G 7, 1-7.p. Erika Votisky János Gundel: In vitro determination of available lysine in feeds for swine. Proc. of 5 th Int. Symp. of Amino Acid, Budapest, C p. Gundel János Mrs. Votisky László Szentmihályi Sándor: Determination of lysine content in lupine samples in vivo and in vitro. Proc. of the Hungarian Research Institute for Animal Husbandry, p. Votisky Erika Gundel János: In vitro determination of lysine available to swine in grains. Proc. of the Hungarian Research Institute for Animal Husbrandry, p. Wittmann Mihály Gundel János: A tenyészkocák nagyüzemi takarmányozása és tartása. Magyar Mezőgazdaság, Keserű János Szentmihályi Sándor Gundel János: V. Nemzetközi Aminosav Szimpozium. Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, p. Gundel János: Az elektronikus számítógép alkalmazásának lehetőségei és korlátai az abrakkeverék-recepturák összeállításában. Iparszerű Sertéshústermelés. AGROINFORM ISV, IV p. Gundel János Engel György: Összefüggés a hízósertések takarmányfelvétele, súlygyarapodása és takarmányértékesítése között. Iparszerű Sertéshústermelés. AGROINFORM ISV, IV p. Engel György Gundel János: Az eltérő takarmányfelvétel hatása a sertéshústermelés hatékonyságára a szakosított sertéstelepeken. Gazdálkodás. Budapest, XXII p. Babinszky László Gundel János: Néhány etetési mód hatása a hízósertések termelésére. I. A különböző etetési módok hatása a takarmányok táplálóanyagainak emészthetőségére és a N retencióra. Állattenyésztés, p. Gundel János Babinszky L.: Néhány etetési mód hatása a hízósertések teljesítményére. II. A különböző etetési módok hatása a hizlalási teljesítményekre. Állattenyésztés, p. Gundel János György Engel: Effect of different feeding level on daily gain of fatteners with special referents to feed conversion rate in industrialised units. Book of Abstract of the 29 th Annual Meeting of EAAP. Stockholm, P.2.S. Gundel János Babinszky László: Az etetési mód hatása a hízósertések teljesítményére. Magyar Mezőgazdaság, p. Szentmihályi Sándor Bács Barna Fekete Gyula Gundel János: Sertéshizlalás szemescirok tartalmú tápokkal. Ócsai Hybar szemescirok termelési és hasznosítási rendszer. Takarmányozási eredmények, Wittmann, Mihály József Papp János Gundel: Effect of accomodation and feeding level on the fertility and rearing performance in sows. Proc. of the Hungarian Research Institute for Animal Husbrandry, p.

9 9 Gundel János József Papp Mihály Wittmann: Influence of accomodation and feeding on live weight change and feed conversion rate in sows. Proc. of the Hungarian Research Institute for Animal Husbrandry, 1978, p. Wittmann, Mihály János Gundel József Papp József Dregus: Influence on the productivityof sows from point of wiew of farm economics. Proc. of the Hungarian Research Institute for Animal Husbrandry, Gundel János György Engel: Effect of different feeding level on daily gain of fatteners with special reference to feed conversion rate in industrialised units. Proc. of the Hungarian Research Institute for Animal Husbrandry, l p. Gundel János László Babinszky: Effect of different feed intake and feeding technique on the digestibility of nutrients on the nitrogen retention and on the performance of finishing hogs. Proc. of the Hungarian Research Institute for Animal Husbrandry., l p. Gundel János L. Hoffmann Sándor Szentmihályi László Babinszky: A new type metabolism cage for growing pigs and a multi-purpose conveyinglifting cage. Proc. of the Hungarian Research Institute for Animal Husbrandry, p. Gundel János Szentmihályi Sándor Bisztrai Gábor: Kiváló sertéstakarmány a szemes cirok. Magyar Mezőgazdaság, p. Engel György Gundel János: A világ sertéstartása a évben. Vágóállat és Hústermelés, p. Gundel János Szentmihályi Sándor: A sertések táplálóanyag-szükséglete. Magyar Mezőgazdaság, p. Gundel János: Sertés- és baromfi táplálóanyag-szükségletének irányelvei. OTÁF, Budapest, p. Engel György Gundel János: A világ sertéstenyésztése az ezredfordulón. Húsipar. XXVIII Gundel János Szentmihályi Sándor: Kevesebb fehérjével is hizlalhatunk sertéseket. Műszaki fejlesztési eredmények. AGROINFORM 50/1979. Gundel János: A fehérvirágú, édes csillagfürt felhasználása a hízósertések takarmányozásában p. In: A fehérjegazdálkodás aktuális problémái. Óvári Tudományos Napok. Mosonmagyaróvár, Gundel János György Engel: Einfluss der abweichenden Futteraufname auf die Gewichtzunahme der Mastschweine in den spezialisierten Schweineanlagen. Tag. - Ber, Akad. Landwirtsch.-Wiss., Berlin, DDR p. Gundel János László Babinszky: Einfluss der Futteraufnahme auf die Nährstoffverdaung, Stickstoffumsatz und leistung der Mastschweine. Tag.-Ber., Akad. Landwirtsch.-Wiss. Berlin, DDR, p. Engel György Gundel János: Sertéshizlalás - gazdaságosabban. Magyar Mezőgazdaság, p. Engel György Gundel János: A takarmányozás és élőmunka ráfordítás hatása a költségek alakulására szakosított sertéstelepeken. ÁKI Közleményei, p. Kemenes Mária Gundel János: A zsírkiegészítés hatása néhány sertéshizlaló abrakkeverék emészthetőségére és a hizlalási teljesítményére. ÁKI Közleményei, p. Wittmann Mihály Gundel János Papp József - Dregus József: Az elhelyezés módjának és a takarmányozás intenzitásának befolyása a kocák teljesítményére üzemi szempontok alapján. Állattenyésztés, p. Papp József Wittmann Mihály Gundel János: Az elhelyezés módjának és a takarmányozás intenzitásának befolyása a kocák szaporaságára és felnevelési teljesítményére. Állattenyésztés, p.

10 10 Gundel János Papp József Wittmann Mihály: Az elhelyezés módjának és a takarmányozás intenzitásának befolyása a kocák élősúlyváltozásaira és takarmányozásuk hatékonyságára. Állattenyésztés, p. Papp József Wittmann Mihály Gundel János: Az elhelyezés módjának és a takarmányozás intenzitásának befolyása a kocák fialásának lefolyására. Állattenyésztés, p. Gundel János: Árpa a sertések takarmányában. Magyar Mezőgazdaság, p. Gundel János Kemenes Mária: A zsírkiegészítés hatása a sertéshizlaló takarmányok hatékonyságára. Kutatási Eredmények. MÉM Kutatási és Szakoktatási Főosztály MÉM Információs Központ, Engel György Gundel János: A hatékonyság javításának lehetősége számítógéppel a sertések takarmányozásában. Vágóállat és Hústermelés, p. Engel György Gundel János: Az energia-felvétel gazdaságossága. Iparszerű Hústermelés, VI p. Gundel János Babinszky László Ugody Péter Votisky Lászlóné: A mikronizált kukorica takarmányértékének vizsgálata. ÁKI Közleményei. Herceghalom, p. Engel György Gundel János: Eltérő energiatartalmú takarmányadagok hatása a sertéshizlalás gazdaságosságára. ÁKI Közleményei. Herceghalom, p. Engel György Gundel János: Néhány szakosított sertéstelep termelésének értékelése neutrális mutatók alapján. ÁKI Közleményei. Herceghalom, p. Gundel János Kemenes Mária: Einfluss der Ergänzung von Futtermischungen für Martschweine mit Fett auf Verdaulichkeit und Mastleistung in Ungarn. Tag.-Ber., Akad. Landwirtsch.-Wiss., Berlin, DDR p. Gundel János Effect of carbadox supplementation on performance of barrows, gilts, and young boars of different age. Book of Abstract of the 31 st Ann. Meeting of EAAP. München, N.1/2.4. Gundel János Babinszky László: Nedvesen tartósított kukorica takarmányértékének vizsgálata hízósertésekkel. 13. p. In: A hústermelés fejlesztése ÁKI, Herceghalom, p Gundel János: Gyakorlati tennivalók a sertéstakarmányozásban az újabb kutatási eredmények nyomán. ÁKI IX. Vándorgyűlés. Gödöllő, p. Gundel János: Nedvesen tartósított szemes kukorica a sertéstakarmányozásban. ÁKI IX. Vándorgyűlés. Gödöllő, p. Babinszky László Ugody Péter Gundel János: Hozamnövelő takarmány-kiegészítők a sertéstakarmányozásban. Szarvasmarha és Sertéstenyésztés Gyakorlata. ÁGOK, TOT, MÉM AGROINFORM kiadványa, p. Gundel János Babinszky László: A nedvesen tartósított kukorica etetésének feltételei a sertéstenyésztésben. Szarvasmarha és Sertéstenyésztés Gyakorlata. ÁGOK, TOT, MÉM AGROINFORM Kiadványa, p. Kemenes Mária Gundel János Babinszky László Varga Imre: Nedvesen tartósított szemes kukorica kémiai és mikrobiológiai változásai a kitermelést követően. ÁTK Közleményei. Gödöllő, p. Babinszky László Gundel János Ugody Péter Votisky Lászlóné Somssich István: A különböző nyersfehérje- és lizin tartalmú kukoricák racionális felhasználása a sertéshizlalásban. ÁKI Közleményei. Gödöllő, p. Engel György Gundel János: Lineáris optimalizálással összeállított takarmánykeverék alkalmazásának néhány ökonómiai vonatkozása. ÁTK Közleményei. Gödöllő, p.

11 11 Engel György Monori Ilona Gundel János: A beltartalommal arányos takarmányár alkalmazásának lehetősége a sertéstenyésztésben. Vágóállat és Hústermelés, p. Gundel János Engel György Monori Ilona: Modell számítások az eltérő fehérje- és lizin tartalmú kukoricák ökonómiai értékelésére. Vágóállat és Hústermelés, p. Gundel János László Babinszky Ágnes Regius László Vígh Mária Kemenes: Copper as a growthpromoter used on cereal diets in growing-finishing pigs. Int. Conf. on Feed Additives. Budapest, Proceeding, p. Gundel János László Babinszky Lászlóné Votisky: Effect of treonine and tryptophane supplementation of cereal diets on the performance of growing-finishing pigs. Proc. of 6 th International Amino Acid Symp., Serock, Poland, p. Gundel János Babinszky László Kemenes Mária: A silózással tartósított szemes kukorica takarmányértéke hízósertések részére. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Babinszky László Gundel János Somssich István: Sertéshizlalás különböző nyersfehérje és lizin tartalmú kukoricákkal. Műszaki Fejlesztési Eredmények. AGROINFORM 1981/117. Engel György Gundel János: A szakosított sertéstelepek értékelésének lehetősége diszkriminancia-analízissel. Gazdálkodás, XXVI p. Gundel János Engel György Babinszky László Pataki Vera: Kukoricaszem-csutka keverék a sertések takarmányozásában. In: Állattenyésztési és Takarmányozási Tudományos Termelési Tanácskozás, Budapest, p. Gundel János Babinszky László: Silózással tartósított kukoricák összehasonlító vizsgálata különböző energiaértékelési rendszerekben sertések részére. ÁKI Közlemények. Gödöllő, p. Szentmihályi Sándor Gundel János: Kutatási eredmények szerepe a magyar abrakkeverékgyártás fejlődésében. Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, p. Borbély Ferenc Gundel János Haraszti Ede Kovács József Schmidt János: Fehérvirágú édes csillagfürtmag a takarmányokban. Magyar Mezőgazdaság, p. Engel, György János Gundel: Possibilities to reduce feeding costs in pig production under recent economic conditions in Hungary. Book of Abstract of the 33 rd Ann. Meet. of EAAP., Leningrád, P Babinszky László Gundel János: Gazdaságos sertéshizlalás kukoricaszem-csutka szilázzsal. Szarvasmarha és Sertéstenyésztés Gyakorlata, p. Gundel János Babinszky László: A nedvesen tárolt kukorica kiegészítés fehérjekoncentrátummal. Szarvasmarha és Sertéstenyésztés Gyakorlata, p. Gundel János: Új eljárások a sertések takarmányozásában. Magyar Mezőgazdaság, p. Gundel János: Sertéstakarmányok energiatakarékos tárolása és felhasználása. Takarékosság a takarmányozásban. Tanácskozás. MTA, Budapest, p. Gundel János Engel György Babinszky László Pataki Vera: Kukoricaszem-csutka keverék a sertések takarmányozásában. 48. p. In: Állattenyésztési és Takarmányozási Tudományos Termelési Tanácskozás, ÁTK, Budapest, p. Engel György Gundel János: A számítógéppel segített takarmányozás a gyakorlatban. Szarvasmarha és Sertéstenyésztés Gyakorlata. Budapest, 1982/ p.

12 12 Gundel János Engel György Babinszky László: A CCM és a húspép együttes alkalmazásának lehetősége az iparszerű sertéstartásban p. In: Az iparszerű sertéshústermelés tapasztalatai. XXIV. Georgikon Napok. Keszthely, p. Gundel János Engel György Babinszky László: A malacnevelés intenzitásának hatása a sertéshústermelés gazdaságosságára p. In: Az iparszerű sertéshústermelés tapasztalatai. XXIV. Georgikon Napok, Keszthely, p. Gundel János Engel György: Takarmány-felvételi különbségek hatása a sertéshizlalásra az iparszerűen üzemelő sertéstelepeken p. In: Az iparszerű sertéshústermelés tapasztalatai. XXIV. Georgikon Napok, Keszthely, p. Engel György Gundel János Vígh László: A CCM és húspép együttes etetésének lehetősége a sertések takarmányozásában. Vágóállat és Hústermelés, p. Gundel János: Výzkumne práce v oblasti krmeni prasat v Mađarsku. 1-6.p. (A sertéstakarmányozási kutatások eredményei Magyarországon) In: Vyzira prasat 83 Pohorelice, CSSZR Babinszky, László János Gundel: Protein value of dried microbial cells (Methylomonas Methylotropha) in Pigs. Book of Abstract of the 34 th Ann. Meeting of EAAP. Madrid, N5.5. Babinszky, László János Gundel: Comparison of different energy evaluation systems in pigs using high moisture corn. Book of Abstract of the 34 th Ann. Meeting of EAAP. Madrid, N Gundel János György Engel: Rank correlation for estimating relationship between feed intake and live weight gain in large scale pigery units. Book of Abstract of the 34 th Ann. Meeting of the EAAP, Madrid, P.6.3. Engel György Gundel János Mátrai Tibor: A nedveskukorica-tartósítás gazdaságossága. Magyar Mezőgazdaság, p. Engel György Gundel János Vígh László Pataki Vera: Az ökonómiai és naturális hatékonysági mutatók kapcsolata a nagyüzemi sertéstartásban. ÁTK Közlemények, p. Gundel János Engel György Babinszky László Vígh László: Kukorica-CCM, húsliszthúspép, víz-savó takarmányozási és ökonómiai vizsgálata hízósertésekkel. ÁTK Közleményei, p. Gundel János Engel György Tóth Rozália: A CCM alkalmazása a malacok takarmányozásában és annak gazdasági effektusa. ÁTK Közlemények, p. Babinszky László Gundel János Votisky Lászlóné: Pruteen a sertések takarmányozásában. ÁTK Közleményei, p. Votisky Lászlóné Gundel János Babinszky László: A paprika melléktermék felhasználásának lehetősége a sertések takarmányozásában. ÁTK Közleményei, p. Gundel János Babinszky László Votisky Lászlóné Engel György: Természetes zeolit készítmény (Pigozen 801) felhasználása a sertéshizlalásban. ÁTK Közleményei, p. Babinszky László Gundel János: Egysejt fehérjék (SCP) a sertések takarmányozásában. Szarvasmarha és Sertéstenyésztés Gyakorlata, p. Engel György Gundel János Mátrai Tibor: A nedveskukorica zúzalék tárolási veszteségei és a gazdasági hatékonyság. 8.p. VI. Állattenyésztési és Takarmányozási Termelési Tanácskozás, Budapest, p.

13 13 Gundel János Engel György Vígh László: Kukorica-CCM, húsliszt-húspép, víz-savó takarmányozási vizsgálata hízósertésekkel. Vágóállat és Hústermelés, p. Hoffmann, L R. Schiemann A. Angelov M. Djarova J. Gundel W. Jentsch V. I. Lepnova E. A. Machajev V. Prokop K. Simecek S. Szentmihályi B. Tscheschmedjiev: Gemeinschaftsuntersuchungen zur Präzisierung des Energie- und Proteinbedarfs für Martschweine 10. Mitt.: Vergleichende Auswertung der Untersuchungen zur Präzisierung des Energie- und Protein- bedarfs für Mastschweine. Arch. Tierernährung, Berlin, /8, p. Gundel János Sándor Szentmihályi: Gemeinschaftsuntersuchungen zur Präzisierung des Enrgie- und Protein bedarfs für Mastschweine. 6. Mitt.: Einfluss verschiedener Energie- und Protein- niveans auf Leistung und Futteraufwand bei Mastschweinen. Arch. Tierernährung, Berlin, 1983, 33. 7/ p. Gundel János Babinszky L.: Melléktermékek etetés- és vágási minőség összefüggése a sertéshizlalásban. ÁTK X. Vándorgyűlés, Veszprém, l p. Gundel János Sándor, Szentmihályi: Výživná hodnota zvna kukurice, kukuričnych šulkov a klasov a ich využite při ošipanych a hovädzieho dobytka p. In: Zbornik prác 2. IX. Celostátnej Konferencie so Zahranicunov Ucastou. Využitie biotechnológi pri výrobe krmiv, křmnych zmesi a ich racionalnom využiti vo výžive hospodárskych zvierat. Tatranska Lomnica, p. Gundel János Engel György: A takarmányadag energia koncentrációjának szerepe a sertéshizlalásban. Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, l p. Babinszky L. Fekete Lajos Gundel János Szentmihályi Sándor: Takarmányok korszerű energiaértékelési módszerei. III. A sertéstakarmányozásban alkalmazott energiaértékelési rendszerek. Témadokumentáció, AGROINFORM, Budapest, l p. Gundel János László Babinszky: Comparison of different fat products in pigs nutrition in Hungary. Book of Abstract of the 35 th Annual Meeting of the EAAP. The Hague, N2.5. Gundel János Engel György: Újabb adatok a kínai sertésről. Vágóállat és Hústermelés, Mátrai Tibor Gundel János Engel György: A nedvesen tartósított kukorica, mint sertéstakarmány. I. Minőség és Mikrobiológia. In: Takarmányok tartósítása. Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár, p. Gundel János Mátrai Tibor Engel György: A nedvesen tartósított kukorica, mint sertéstakarmány. II. Táplálóérték és gazdaságosság. In: Takarmányok tartósítása. Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár, p. Gundel János: Feeding trials at Herceghalom to assess fish meal in diets for early weaned and growing pigs. Proc. of the Symp. On Use of Fish Meal in Animal Feeding, Budapest, p. Babinszky László Gundel János: Flavomycin, Salocin, Kormogrizin és Bacitracin tesztelése választott malacokkal. ÁTK Közleményei, p. Gundel János Babinszky László Votisky Lászlóné Engel György: A jó minőségű dán halliszt takarmányértéke sertések részére. ÁTK Közleményei, p. Gundel János Babinszky László Szirányi Judit Votisky Lászlóné Dégen László: Bocchi berendezéssel gőzölt-lapított kukorica takarmányértéke sertések részére. 1. A táplálóérték változásának meghatározása. ÁTK Közleményei, p. Babinszky László Gundel János Szirányi Judit Votisky Lászlóné Dégen László: Bocchi berendezéssel gőzölt-lapított kukorica takarmányértéke sertések részére. 2. Malacnevelési és sertéshizlalási kísérletek. ÁTK Közleményei, p.

14 14 Gundel János Babinszky László Votisky Lászlóné: Lizinnel, metioninnal, triptofánnal, treoninnal kiegészített gabona monodiéta, mint sertéshizlaló takarmány p. In: Az állattenyésztés kemizálása. Balatonfüred, p. Gundel János Tibor Mátrai György Engel: Corn silage as a source of crude fibre in the nutrition of the sows. Book of Abstract of the 36 th Ann. Meeting of the EAAP. Thesaloniki, l. N p. Engel György Gundel János Mátrai Tibor: Nedveskukorica tartósítás, veszteségek, gazdaságosság p. In: A mezőgazdaság fejlesztésének fő irányai. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p. Gundel János Babinszky László Votisky Lászlóné: Szintetikus aminosavak a sertések takarmányozásában. Magyar Mezőgazdaság, 1985, p. Gundel János Babinszky László Votisky Lászlóné S.J. Slinger: Extrahált Canola repce a sertések takarmányozásában. Állattenyésztés és Takarmányozás, l p. Gundel János Babinszky László Votisky Lászlóné: Egy új egysejtfehérje (SCP), a Pruteen (ICI, Anglia) a sertések takarmányozásában. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Gundel János: Számítógép az állattenyésztésben p. In: Az ÁTK XI. Vándorgyűlése, Budapest, p. Gundel János: A takarmányok energiaértékelése és a gazdasági haszonállatok energiaértékelése. Szerk.: Szentmihályi Sándor, MÉM Mérnök- és Vezetőképző Intézet, Budapest, p. Gundel János Babinszky László: Új takarmányértékelési rendszer. A sertések takarmányozása. Magyar Mezőgazdaság, p. Babinszky László Gundel János Votisky Lászlóné: Az eltérő energia-felvétel hatása a vemhes- és szoptató kocák teljesítményére, valamint a fehérje- és zsírbeépülésre. ÁTK Közleményei, p. Gundel János László Babinszky: Ferkelaufzuchtversuch mit Flavophospholipol Salinomycin-Natraium und Zink Bacitracin in Ungarn. Landwirtschaftliche Forschung, p. Mátrai, Tibor János Gundel: The Storage und Use of High-Moisture Corn in Hungary. Book of Abstract of the 37 th Ann. Meeting of the EAAP, Summaries I. Budapest, NP.4. 2/ p. Gundel János Tibor, Mátrai: Einsatz von Maisprodukten in der Sauenfütterung p. In: 4. Maiskolloquium der Agr. Wiss. Ges. der DDR, Böhlitz-Ehrenberg. NDK, p. Gundel János: Új takarmányenergetikai rendszer bevezetése hazánkban. In: Tessedik Sámuel Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományok Napok, p. Babinszky L. Gundel János Dégen László Votisky Lászlóné: Az eltérő energiafelvétel hatása a vemhes- és szoptató kocák teljesítményére, valamint a fehérje- és zsírbeépülésre. ÁTK Közleményei, Gödöllő, p. Gundel János László Babinszky: A pelyhesített kukorica takarmányértéke a sertéstartásban. In: XXVIII. Georgikon Napok, Keszthely, p. Gundel János Mátrai Tibor Babinszky László: A nedves kukorica etetés tudományos és gyakorlati eredményei a sertéstakarmányozásban. Az energiatakarékos betakarítási, tartósítási és tárolási technológiák c. nemzetközi tanácskozás. MÉM-MI, Budapest, p. Gundel János László Babinszky: Heat-treated corn as a swine feed. Book of Abstract of the 38 th Ann. Meeting of the EAAP. Lissabon, Summaries I, p.

15 15 Gundel János Dinnyés Lászlóné Votisky Lászlóné: Zeolit és bentonit kiegészítés hatása a hízósertések teljesítményére. ÁTK Közleményei, Gödöllő, p. Beyer, M. L.Hoffmann R.Schiemann J.Jentsch M.Iliecu E.A.Machajew L.Babinszky Gundel, J.l L.Lassota M.Walach Janiak Zeman: Biological basis for the faktorial derivation of energy and protein requirement for pregnant and lactating sows and suckling piglets. 5 th Int. Symp. of EAAP on Protein Metabolism and Nutrition, Wilhelm-Pieck-Universität, Rostock, Rostocker Agrarwissenschaftliche Beiträge, p. Babinszky, L. J. Gundel: Die Anwendung der Wachstumsförderer in der Schweinefüttrung in Ungarn. Vitamina und Ergotropika und Podiumsdiskussion zur Verzehrsregulation Symposium, Reinhardsbrunn, DDR, p. Babinszky László Gundel János Dégen László: Eltérő energiafelvétel hatása a vemhes- és szoptató kocák teljesítményére, valamint a fehérje- és zsírbeépülésre. Állattenyésztés és Takarmányozás, 1987, p. Gundel János Tibor Mátrai: Versuchsergebnisse und praktische Erfahrungen mit dem Einsatz von Sonnenblumenextraktionsschrot in Ungarn. In: Ölsaaten ein Beratungsschwerpunkt. Unterlagen zum Seminar Wien-Lainz, Bundesministerium für Land- und Fortswirtschaft der Österreich, p. Gundel János Babinszky L.: A szintetikus aminosavak felhasználásának lehetősége a sertéstakarmányozásban p. In: Áttekintés a gazdasági állatok fehérje- és aminosav szükségletéről. Tanulmány. OMFB Fehérje és Biotechnológiai Iroda, Budapest, l p. Gundel János Dinnyés Lászlóné Votisky Lászlóné: Zeolit és bentonit kiegészítések hízósertések takarmányozásában. Szarvasmarha és Sertéstenyésztés Gyakorlata, p. Gundel János Tibor Mátrai: Effects of Lactic Acid Fermentation on Soya Protein Quality. Proc. of 7 th International Symposium on Amino Acids, Brno, CSSR, p. Votisky, Erika János Gundel: Colorimetric determination of tryptophan in feeds. Proc. of 7 th International Symposium on Amino Acids, Brno, CSSR, p. Maráz, Lilla Erika Votisky János Gundel: The change of protein quality during the breeding of maize. Proc. of 7 th International Symposium on Amino Acids, Brno, CSSR, p. Gundel János Babinszky László: A takarmányok emészthetőségének megállapítása sertésekkel. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Gundel János Tibor Mátrai: Tepelné zpracováni kukurice na zrno ve vyzivé praset. Nove Poznatky Ve Vyzive Zvirat. Visoko Tatry, p. Mátrai Tibor Gundel János: A hőkezelt szója minősége. Magyar Mezőgazdaság, l p. Gundel János: A takarmányozás hatása a sertéshús minőségére. XXIII. Óvári Tudományos Napok, p. Gundel János Mátrai Tibor: Kukoricaszilázs a kocák takarmányozásában. Magyar Mezőgazdaság, p. Gundel János Babinszky László: A takarmányok emészthetőségének megállapítása sertésekkel. I. ÁTK Közleményei, Gödöllő, Beyer, M. L. Hoffmann R. Schiemann J. Jentsch G. Burlacu Monica Iliescu E. Mahajev L. Babinszky J. Gundel L. Lassota M. Walach L. Janik: Vemhes és szoptató kocák, valamint szopósmalacok energia- és fehérjeigényének faktorok szerinti meghatározása. Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, p.

16 16 Regiusné Mőcsényi Á. Gundel J. Babinszky L. Dégen L.: Különböző anorganikus foszfor források vizsgálata malac anyagforgalmi kísérletekben. Országos Tudományos Tanácskozás, Gödöllő, p. Mátrai Tibor Gundel János Berczeli István: A szójabab erjesztése. Magyar Mezőgazdaság, p. Regius, Ágnes János Gundel László Babinszky László Dégen: Examination of Different Inorganic P-Sourcs in Metabolic Trials in Piglets. Book of Abstract of the 40 th Annual Meeting of EAAP, Summaries I., Dublin, N Gundel János Tibor Mátrai: Comparison of Heat-Treatment Principles for Soyabean in Terms of Growth Tests. Book of Abstract of the 40 th Annual Meeting of EAAP, Summaries II., Dublin, P p. Demeter, János J. Gundel Tibor Mátrai: Sunflower as Protein in Feeding of Breeding and Growing Pigs in Hungary. Book of Abstract of the 40 th Ann. Meeting of EAAP, Dublin, P p. Mátrai, Tibor János Gundel: Fermented Soybeans as a Protein Source for Growing- Finishing Pigs. Book of Abstract of the 40 th Ann. Meeting of EAAP, Dublin, Summaries II., P p. Votisky, Erika János Gundel: Colorimetric determination of tryptophan in feds. Proc.of the 5th European Conference on Food Chemistry, Versailles, France, A.P.25, p. Gere Tibor Gundel János Schmidt János Wittmann Mihály: A hazai állattenyésztési és takarmányozási kutatások főirányai. A biológiai alapok fejlesztése. Észak-Dunántúli Mezőgazdasági Szolgáltató Vállalat, Partner Híradó, p. Gundel János Mátrai Tibor Dinnyés Lászlóné: Tapasztalatok a rpst (Recombinant Pig Somatotropin) alkalmazásáról a sertéshízlalásban. Napjaink Biotechnológiája. V. Kerekasztal Konferencia az állattenyésztési biotechnológia köréből. Somberek, p. Gundel János: Keveréktakarmányok minőségi problémáiról. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Mátrai Tibor Gundel János: Mikrobiológiai eljárás a nyers szója tripszingátló mentesítésére. Mezőgazdasági Tudományos Napok, Biotechnológia a GAK intézményeiben, Gödöllő, p. Gere Tibor Gundel János Schmidt János Wittmann Mihály: A hazai állattenyésztési és takarmányozási kutatások főirányai. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Gundel János Mariann Szelényi Galántai Peter Lenauer J. Reibling László Vereb: Arolen as Natural Feed Additive for Monogastrics. Book of Abstract of the 41 st Ann. Meeting of EAAP, Toulouse, N p. Mátrai, Tibor Andrea Szendrői J. Gundel: Improved and Simplified Versions in the Determination of Trypsine Inhibitors. Book of Abstract of the 41 st Ann. Meeting of EAAP, Toulouse, N p. Gundel János Tibor Mátrai Kornélia Cséplő András Sándor: Applicability of a New Low-Saponine Lucerna Cultivar as Swine Feed. Book of Abstract of the 41 st Ann. Meeting of EAAP, Toulouse, N p. Gundel János Mátrai Tibor Dinnyés Lászlóné: Tapasztalatok az rpst alkalmazásáról a sertéshizlalásban. ÁTK XIII. Vándorgyűlés, Szombathely, p. Gundel János Mátrai Tibor Dinnyés Lászlóné: Tapasztalatok az rpst alkalmazásáról a sertéshizlalásban. Mezőgazdasági Tudományos Napok, Biotechnológia a GAK intézményeiben, Gödöllő, p.

17 17 Regiusné Mőcsényi Ágnes Gundel János Babinszky László: Die Wertung unterschiedlicher anorganischer Phosphorverbindungen bei Ferkeln. Jena, 35 Jahre Mengen- und Spurenelementforschung, Regiusné Mőcsényi Ágnes - Gundel János Babinszky László: Különböző anorganikus foszforforrások vizsgálata malac-anyagforgalmi kísérletekben. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Gundel János: A táplálóanyag-felvételt befolyásoló tényezők vizsgálata a sertéshizlalásban. 1. Közlemény: A sertések takarmányfelvételét befolyásoló tényezők (Bevezetőáttekintő tanulmány). Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Wittmann, Mihály J. Gundel: Effect of several factors on longevity of sows. Book of Abstract of the 44 th Ann. Meeting of EAAP, Aarhus, Denmark, Mátrai, Tibor J. Gundel S. Simunovic G. Ban: The effect of high inclusion level extruded fullfat soybean (EFFSB) on the abdominal fat polyunsaturation of carcass lipids in broilers. Book of Abstract of the 44 th Annual Meeting of EAAP, Aarhus, Denmark, Gundel János: Integrált termelési lánc. Egy magyar-holland együttműködés alapelemei. ÁTK, XIV. Vándorgyűlése. Magyar Mezőgazdaság, p. Gundel János M. Wood T. Mátrai L. Bozsaky P. Görözdi F. Leibner: High energy/lysine maize-soybean diets improve lean yield of heavy pigs. Book of Abstract of the 44 th Ann. Meeting of EAAP, Aarhus, Denmark, Gundel János Mátrai Tibor: A táplálóanyag-felvételt befolyásoló tényezők vizsgálata a sertéshizlalásban. 2. Közlemény: Az rpst hatása a takarmányfelvételre. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Gundel János Mátrai Tibor Dinnyés Lászlóné Votisky Lászlóné Sándor András: A táplálóanyag-felvételt befolyásoló tényezők vizsgálata a sertéshizlalásban. 3. Közlemény: A takarmányok energiaszintjének csökkentése inert anyagokkal. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Gundel János Kemenes Mária: A táplálóanyag-felvételt befolyásoló tényezők vizsgálata a sertéshizlalásban. 4. Közlemény: A zsírkiegészítéssel növelt energiaszint hatása. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Gundel János: A sertéstakarmányok táplálóanyag-tartalma és a húsminőség közötti összefüggések. 4. Húsipari Tudományos Napok. Országos Húsipari Kutatóintézet, Budapest, p. Gundel János: Integrált sertéshústermelési lánc. A minőségbiztosítás előszobájában az állattenyésztés. A HÚS, p. Regiusné Mőcsényi Ágnes Gundel János Farries Eberhard Anke Manfred Babinszky László: A foszfor szerepe az állatok termelésében. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Schmidt János Gundel János: Takarmánygazdálkodás és minőségi állati termékelőállítás. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Mátrai, T. J. Gundel: Modern trends in animal feeding and their utilization in the practical animal production in Hungary. Proc. of the 15 th Sci. Conf. of the Feedstuffs Research Institute in Ivanka pri Dunaji, Pozsony, p. Gundel János: A takarmányozás és a környezet. INTAC 95, Nemzetközi Környezetvédelmi Kongresszus és Kiállítás, Budapest, p. Gundel János: A sertéstakarmányozás időszerű kérdései, különös tekintettel a vágóminőség és táplálóanyag-ellátás összefüggéseire. Nemzetközi Sertéstenyésztési Tanácskozás, DATE Állattenyésztési Napok, Debrecen, I p. Rafai Pál Baltay Mihály Bíró Géza Bokori József Fekete Sándor Gundel János Klósz Tamás Kovács Jenő Pedersen, Erik Pigler József Stipkovits László:

18 18 Az (S) Europ húsminősítés és kapcsolt rendszerei. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Gundel János Laczka Sándorné: A gazdaságok szerkezeti változásainak követéses vizsgálata. Statisztikai Szemle p. Schmidt J. Gundel J.: Takarmánygazdálkodás és minőségi állati termék-előállítás. Állattenyésztés és Takarmányozás p. Gundel, J. Régiusné M.Á. Ms. Hermán, I. Ms. Votisky, L. Ms. Debreceni, L. Molnár, M. Gömöry, P. Simon, F.: HUMET-R and iron-humat in iron supply to sows and piglets. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Fugli, K. Regiusné, M.Á. Ms. Gundel, J. Rózsa, L.: Data to copper, zinc and manganese supply of horses (1 st Paper) Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Mátrai, T. Schmidt, J. Gundel, J. Kókai, M-né Ms.: The effect of high inclusion level extruded full-fat soybean (EFFSB) on the abdominal fat and polyunsaturation of carcass lipids in broilers (in English). Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Eweedah, N. Mátrai, T. Várhegyi, J. Kókai, M-né Ms. Lányi,I -né Ms. Votisky, L-né Ms Gundel J.: The effect of rumen microflora on trypsin inhibitor and amino acids in full-fat soybean heat-treated by different techniques. 1 st Paper. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Eweedah, N. Mátrai, T. Kókai, M-né Ms Gundel, J.: Effect of moisture content, temperature and time of heating on urease and trypsin inhibitor activity as well as cresol red index of full-fat soybean. 3 rd Paper. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Eweedah, N. Várhegyi J-né Ms. Gundel, J Rózsa, L.: A note on the use of some oilseeds in compound feeds for lamb. 1 st Paper: Digestibility, rumen fermentation, nutritive value and degradability. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Gundel J.: Integrált sertéshústermelés európai módszerei. ÁTK Szaktanácsadási füzetek 1. Herceghalom, p. Gundel János: Újdonságok a sertéstakarmányozás gyakorlatában, ÁTK Szaktanácsadási füzetek 1. Herceghalom, p. Gundel, J. Mátrai, T.: Different Methods of Heat Treatment for Soybeans in Piglet Nutrition Proc. of 2nd International Fullfat Soya Conference, Budapest, p. Mátrai, T. Simunovic, S Schmidt, J. Gundel, J.: High Inclusion Level Extruded Fullfat Soybean (EFFSB) Reduced Abdominal Fat and Increaded Polyunsaturation in Broilers. Proc. of 2nd International Fullfat Soya Conference, Budapest, p. Gundel, J. Demeter, J. Mátrai, T. Várhegyi, J. Várhegyi Józsefné: Protein feed situation in Hungary. Book of Abstracts of the 47 th Ann. Meeting of the EAAP, Lillehammer, Wageningen Pers, Wageningen, NCP p. Eweedah, N. Gundel, J. Mátrai, T. Várhegyi, J.: Protein degradability, Amino Acid composition, Trypsin Inhibitor, and Urease Activity of Raw and Heat-Treated Fullfat Soybean. Book of Abstracts of the 47 th Ann. Meeting of the EAAP, Lillehammer, Wageningen Pers, Wageningen, NCP p. Eweedah, N. Gundel, J. Várhegyi, J. Mátrai, T.: Effect of Some Oilseed in Compound Feeds on Lamb performance. Book of Abstracts of the 47 th Ann. Meeting of the EAAP, Lillehammer, Wageningen Pers, Wageningen, S p. Fugli, K. Regiusné, Mőcsényi Á. Gundel, J. Gömöry, P. Rózsa, L.: Correlation between coppersupplementation and acquired orthopaedical disorders in foals. Book

19 19 of Abstracts of the 47 th Ann. Meeting of the EAAP, Lillehammer, Wageningen Pers, Wageningen, H p. Gundel János Demeter J. Mátrai T. Várhegyi J. Várhegyi Józsefné: A gazdasági állatok fehérjeellátásának helyzete hazánkban. Új kihívások és stratégiák az agrártermelésben Óvári Tudományos Napok, p Gundel János Várhegyi Józsefné Vincze J.: Információs rendszerek a gazdasági haszonállatok takarmányozásában, Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója, Budapest, p. Gundel János: Néhány gondolat a dán sertéstakarmányozásról. Magyar Állatorvosok Lapja, Budapest, p. Gundel, J. Demeter, J. Mátrai, T. Várhegyi, J. Ildikó Várhegyi: Protein feed situation in Hungary. The World Association for Animal Production (WAAP) WAAP Newsletter, p. Eweedah, N. Rózsa, L. Gundel J. Várhegyi J.: Comparison of fullfat soybean, sunflower seed and protected fat as fat supplements for their effect on the performance of growing-finishing bulls and carcass fatty acid composition. Acta Veterinaria Hungarica, p. Eweedah, N. Gundel János Mátrai T.: Protein degradability, amino acid composition, trypsin inhibitor and urease activity of raw and heat-treated fullfat soybean. Arch. Anim. Nutr., p. Eweedah, N. Várhegyi, J. Gundel, J.: A note on the use of some oilseeds in compound feeds for lambs. 2 nd Paper: Fattening experiment. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Gundel, J. Mátrai, T.: Tendency in the Hungarian swine feeding. Proc.of the Hungarian- Australian Technical Symposium, Adelaide, p. Gundel János Regiusné Mőcsényi Ágnes: Gondolatok a tudományos közlemények bírálatáról (Szemle). Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Gundel, J. Demeter, J. Várhegyi, J. - Várhegyi Józsefné Mátrai, T.: Gazdasági állatok fehérjeellátása. Magyar Mezőgazdaság p. Gundel János: A minőségi hústermelés kulcsa. Magyar Mezőgazdaság, p. Gundel János: A minőségi hústermelés kulcsa. Világgazdaság, XXIX Gundel J. Hegedűs M.: Nem csak a gazda szeme... Magyar Állattenyésztők Lapja, XXV p. Mátrai T. Gundel J.: Principles and standardization in microbiological evaluation of feeds. Up-to-date problems of the manufacture and utilization of feeds and premixes of feed additives in animal nutrition. Proc. of the 16 th Sci. Conf. of the Feedstuffs. Research Institute in Ivanka pri Dunaj, p. Gundel János Mátrai T. Hermán Anikó Regiusné Mőcsényi Ágnes: Effects of reduced phosphor supply on the results of pig fattening. Book of Abstracts of the 48 th Annual Meeting of the EAAP, Vienna, Ausztria, Wageningen Pers, Wageningen, NMPPh p. Várhegyi Józsefné Gundel J. Várhegyi J. Vincze J. Ábrahám Mária: Development of Hungarian Feed Information Center for supporting research and advisory work. Book of Abstracts of the 48 th Ann. Meeting of the EAAP, Vienna, Austria, Wageningen Pers, Wageningen, N p Eweedah, N. Gundel J. Várhegyi J. Rózsa L.: Effect of different sources of fat supplements on performance of growing-finishing bulls and carcass fatty acid composition. Book of Abstracts of the 48 th Annual Meeting of the EAAP, Vienna, Austria, Wageningen Pers, Wageningen, PhN p.

20 20 Gundel J.:Az állati eredetű fehérjék szerepe napjaink takarmányozási gyakorlatában. ATEV Szakmai Konferencia, p. Gundel J. Hermán Istvánné Regiusné Mőcsényi Ágnes Votisky Lászlóné Vígh L. Szelényiné Galántai Mariann: A krómpikolinát etetés hatása a hízósertések teljesítményére. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Gundel J. Regiusné Mőcsényi Ágnes Hermán Istvánné Votisky Lászlóné Huszár Szilvia Vígh L: Az ökológiai egyensúly valamint a sertések foszfor- és nitrogénellátásának összefüggései. l. Közlemény: A foszfor-értékesülés alakulása a malacnevelésben a foszforforrástól és az enzim alkalmazástól függően. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Gundel J. Regiusné Mőcsényi Ágnes Hermán Istvánné Votisky Lászlóné Vígh L.: Az ökológiai egyensúly valamint a sertések foszfor- és nitrogénellátásának összefüggései. 2. Közlemény: A foszfor-értékesülése sertésekben anyagforgalmi kísérletek alapján p. Várhegyi Józsefné Gundel J. Vincze J.: Takarmányinformáció. Az FVM Számítógépes Informatikai Rendszeren elérhető szolgáltatások. Magyar Mezőgazdaság, p. Gundel J. Regius Ágnes Hermán Anikó: Iron Supply to Sows and Piglets by Iron Chelates. Int. Conf. on Pig Production, Beijing, China, p. Gundel J. Hermán Anikó Votisky Erika: Effect of Cromium Picolinate on Production and Carcass Traits of Swine. Int. Conf. on Pig Production. Beijing, China, p. Gundel J.: A sertéshústermelés minőséggel kapcsolatos néhány problémája. XXVII. Óvári Tudományos Napok, p. Gundel, J.: Aktuelle Ergebnisse und Erfahrungen in der Schweineernährung in den West- und Mitteleuropeischen Ländern Proc. 17th Conf. Vyziva Prasat p. Gundel J.: A minőségbiztosítás kérdései az üzemméret függvényében a sertéshústermelésben. Az élelmiszertermelés szervezési kérdései az alakuló piacgazdaságban c. tanácskozás. GATE - FVMMI, Gödöllő, Babinszky L. Gundel J. Schmidt J.: Az állattenyésztés N és P kibocsátásának csökkentése takarmányozási módszerekkel. Tanulmány az MTA felkérésére p. Gundel J.- Regiusné Mőcsényi Ágnes Hermán Istvánné Votisky Lászlóné: Az ökológiai egyensúly és a sertés foszfor- és nitrogénellátásának összefüggései. 3. Közlemény: Sertéshizlalási kísérletek fitázenzim-kiegészítéssel. Állattenyésztés és Takarmányozás: p. Gundel J.: A takarmányozás feladatai a környezetvédelemben. AGRO-21 füzetek. X. Konferencia: A takarmánytermelés, -gyártás és a takarmányozás hatása az állati termékek és élelmiszerek minőségére. MTA, Budapest, Gundel J. Regiusné Mőcsényi Ágnes: A vas jelentősége a sertéstakarmányozásban. Takarmányozás, p. Gundel J. Hermán Istvánné Szelényiné Galántai Mariann Agárdi G.: Composition of fat supplements of different fatty acid profile in growing-finishing swine. Book of Abstract of the 50th Ann. Meeting of the EAAP, Zürich, Gundel J.: Legújabb ismeretek a takarmányok, takarmánykeverékek, takarmánykiegészítők gyártásáról és használatáról a haszonállatok takarmányozásában, valamint a jövőbeli perspektivák. Feeding tasks in the field of environment protection. Proc. of the 18 th Sci. Conf. of the Feedstuffs. Research Institute in Ivanka pri Dunaj, Gundel J.: New protein evaluation system for ruminants in Hungary. Univ. of Tanta, Egypt, 1999.

SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁG

SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁG SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁG Könyvek és könyvrészletek 1. Társszerzőkkel: Hungarian Animal Husbandry. Ed.: Ócsag I. - Orbán A-né. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1970. 90.p. 2. Gundel János: A takarmányozás minőségi

Részletesebben

- Oktatott tantárgyak: Sertéstenyésztés, Sertésnemesítés és Termék-előállítás

- Oktatott tantárgyak: Sertéstenyésztés, Sertésnemesítés és Termék-előállítás - Név : Dr. Házas Zoltán - Beosztás: egyetemi docens - Elérhetőség (iroda, telefonszám, e-mail cím): Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszék Tanügyi épület: 215 szoba, tel:318; email: hazas.zoltan@ke.hu

Részletesebben

Publikációk teljes jegyzéke, valamint a fontosabb előadások és szemináriumok listája. Dr. Szabó Csaba

Publikációk teljes jegyzéke, valamint a fontosabb előadások és szemináriumok listája. Dr. Szabó Csaba Publikációk teljes jegyzéke, valamint a fontosabb előadások és szemináriumok listája Dr. Szabó Csaba 1. Szakkönyvek, könyvrészletek, proceedingek 1.1. Könyvszerkesztés: - 1.2. Könyvrészletek: - 1.3. Angol

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

habilitált doktor (22/1999)

habilitált doktor (22/1999) SZEMÉLYI ADATOK KOVÁCSNÉ DR. GAÁL Katalin 9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai u. 35. Magyarország +36 96 566 613 +36 20 5153591 gaal@mtk.nyme.hu gaalkati48@gmail.com Születési datum: 1948. 08.28. MUNKAKÖR

Részletesebben

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: - Név: Dr. Bene Szabolcs Albin - Lakcím: 8649 Balatonberény, Ady E. u. 45. - Telefonszám: +36306333278 - E-mail: bene-sz@georgikon.hu - Születési hely, id: Marcali,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TELJES JEGYZÉKE, VALAMINT A FONTOSABB ANGOL ÉS MAGYAR NYELVŰ ELŐADÁSOK, SZEMINÁRIUMOK LISTÁJA Babinszky László

PUBLIKÁCIÓK TELJES JEGYZÉKE, VALAMINT A FONTOSABB ANGOL ÉS MAGYAR NYELVŰ ELŐADÁSOK, SZEMINÁRIUMOK LISTÁJA Babinszky László PUBLIKÁCIÓK TELJES JEGYZÉKE, VALAMINT A FONTOSABB ANGOL ÉS MAGYAR NYELVŰ ELŐADÁSOK, SZEMINÁRIUMOK LISTÁJA Babinszky László 1. Szakkönyvek, könyvrészletek, proceedingek 1.1. Könyvszerkesztés: 1. Magyarország

Részletesebben

A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek felhasználása gazdasági haszonállatok takarmányozásában

A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek felhasználása gazdasági haszonállatok takarmányozásában Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztési Minisztérium A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmányozásban Budapest, 2013. július 8. A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus SZEMÉLYI ADATOK DR. WACHTLER ISTVÁN Magyarország, 3200 Gyöngyös, Virág u 38/1 +36-37-312 916 Wachtler.istvan@uni-eszterhazy.hu Neme Férfi Születési dátum 1945.12.05. Állampolgárság Magyar POZÍCIÓ / BEOSZTÁS

Részletesebben

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék MELLÉKTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA - Nagy mennyiségben és folyamatosan

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. MOSONMAGYARÓVÁR november 25.

M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. MOSONMAGYARÓVÁR november 25. M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA MOSONMAGYARÓVÁR 2013. november 25. A Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1973-1978 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző Tudományos

Részletesebben

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN Szerkesztette: Bánáti Diána Gelencsér Éva Budapest, 2007. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. Genetikailag módosított

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Funkcionális halhús előállítása különböző olajok alkalmazásával

Funkcionális halhús előállítása különböző olajok alkalmazásával Funkcionális halhús előállítása különböző olajok alkalmazásával Biró Janka 1,2, Csengeri István 1 1 Halászati és Öntözési Kutatóintézet 2 Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar Takarmányozást oktatók és

Részletesebben

A brojler takarmányozás aktuális kérdései. Dr. Gyenis József takarmányozási szakértő

A brojler takarmányozás aktuális kérdései. Dr. Gyenis József takarmányozási szakértő A brojler takarmányozás aktuális kérdései Dr. Gyenis József takarmányozási szakértő Aktualitások Takarmányozási költségek csökkentése Toxinokról - érthetően Brojler termelési feltételek Termelési eredmények

Részletesebben

A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ

A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ A Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet, a Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet és a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. (Tossenberger János)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. (Tossenberger János) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Tossenberger János) Kaposvár 2010 ÖSSZESÍTŐ 1. Disszertációk 1.1 Egyetemi doktori értekezés (1993) 1 1.2 PhD értekezés (2001) 1 2. Tudományos közlemények 97 2.1 Lektorált, idegen nyelven

Részletesebben

Dr. Varga Zoltán publikációs listája

Dr. Varga Zoltán publikációs listája Dr. Varga Zoltán publikációs listája Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológiai és klimatológiai alapismeretek.

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, BME Vegyészmérnöki Kar,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG Az MHT BKKM-i. területi szervezete, Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztálya és az ADUVIZIG által rendszeresen megszervezett,

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Fábián János, Ph.D. Kutatás-fejlesztési igazgató Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Kukorica tőzsdei jegyzésének alakulása

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1977-1982 Ujvidéki Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Mezőgazdasági és élelmiszeripari Szak 1985-1990

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK A mai rohanó világban egyre gyakrabban érkezik el az a pillanat, amikor összefut a nyál a szánkban és a nagymamáink által elkészített,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. ELTÉRŐEN HŐKEZEL T KUKORICA HATÁSA VÁLASZTOTT MALACOK TELJESíTMÉNYÉRE. Megbízó: PAMAX Kft. (Monor)

ZÁRÓJELENTÉS. ELTÉRŐEN HŐKEZEL T KUKORICA HATÁSA VÁLASZTOTT MALACOK TELJESíTMÉNYÉRE. Megbízó: PAMAX Kft. (Monor) ZÁRÓJELENTÉS ELTÉRŐEN HŐKEZEL T KUKORICA HATÁSA VÁLASZTOTT MALACOK TELJESíTMÉNYÉRE Megbízó: PAMAX Kft. (Monor) Készült: ÁTK, Herceghalom, Modell Telep Témavezető: Dr. Gundel János, intézeti igazgató ÁTK,

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

DR. SZABÓ PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

DR. SZABÓ PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. SZABÓ PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. SZABÓ P. (1977): Különböző korú és hasznosítású KA-HYB sertések viselkedés és termelés vizsgálata ISV rendszerű sertéstelepen. Doktori értekezés, Debrecen, 125.p.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM A TARTALOMBÓL: A víziszárnyasok töméses hizlalásának állatvédelmi kérdései Holstein-fríz állományok szaporasági

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Király Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Király Zoltán kutatóprofesszor Kertészettudományi Kar Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1944-1948 Agrártudományi Egyetem, Gödöllő, agrármérnök Tudományos fokozatok, címek:: 1957,

Részletesebben

Dr. Nábrádiné Horváth Ildikó, középiskolai tanár, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Nábrádi Zsófia, Ildikó, 29 év, egészségpszichológus, közgazdász

Dr. Nábrádiné Horváth Ildikó, középiskolai tanár, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Nábrádi Zsófia, Ildikó, 29 év, egészségpszichológus, közgazdász Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Nábrádi András Cím(ek) 4032 Debrecen, Poroszlay u. 111., Magyarország Telefonszám(ok) Telefon:(36-52)/508444 Mobil: +36-30-249-1597 Fax(ok)

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék A tanszék munkatársai Dr. Radics László Tanszékvezető Egyetemi tanár Ökológiai gazdálkodás Agro-ökológiai gyomszabályozás Dr. Szalai Zita Egyetemi

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1961-1966 ELTE, magyar nyelv és irodalomtanár, okleveles pszichológus

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

Baby Top prestarter E 10

Baby Top prestarter E 10 Baby Top prestarter E 10 Késztakarmány szopós malacoknak, a fialást követö 3. naptól 42-45 napos korig. Növényi zsír, szója, tejpor, búza, kukorica, korpa, foszfor forrás, vitaminok, nyomelemek, takarmány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 Marx Károly Közgazd. Egyetem, Tanárszak \"D\" Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition. Life start sets life performance

Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition. Life start sets life performance Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition Life start sets life performance Kis súlyú malacok = gyenge eredmény?? Valóban a kis súlyú malacok felelősek a gyenge eredményekért? Vagy mi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

37/ / Oktatási és kutatási tevékenység, tantárgyfelelős, tanácsos, vagyongazdálkodási referens

37/ / Oktatási és kutatási tevékenység, tantárgyfelelős, tanácsos, vagyongazdálkodási referens SZEMÉLYI ADATOK AMBRUS ANDREA 37/518-300 +36-70/365-7427. ambrus.andrea@uni-eszterhazy.hu Neme: nő.. Születési dátum 1975./..06/29 Állampolgárság magyar adjunktus SZAKMAI TAPASZTALAT Oktatási és kutatási

Részletesebben

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I.

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I. Curriculum vitae Név: Radócz Szilvia Születési hely, idő: Debrecen, 1988.08.15. Elérhetőség: Egyetem: radoczszilvia88@gmail.com DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar, Természetvédelmi

Részletesebben

Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 212

Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 212 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Szabó Rita Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 212 E-mail(ek)

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék Doktori iskola vezetője: Dr. Horn Péter MTA rendes tagja Témavezető: Dr. Kovács Melinda MTA doktora A FUMONIZIN B 1 KINETIKÁJÁNAK

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor egyetemi tanár Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1967 \"Vaszil Kolarov\" Mezőgazdasági Főiskola, Bulgária, Plovdiv, agrár-kertészmérnöki

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MAGISZ (elnökségének) 2005 évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a MAGISZ (elnökségének) 2005 évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a MAGISZ (elnökségének) 2005 évi tevékenységéről Dr. Herdon Miklós elnök 2006.02.23. MAGISZ Közgyűlés 1 Tisztújító közgyűlés - 2002.02.09 MAGISZ Emlékérem A közgyűléssel összekapcsolt

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére A Villamosmérnöki és Informatikai Kar meghírdetett i állásaira az alábbi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Kémiai Intézet, Biokémiai és Élelmiszerkémiai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. HORN PÉTER az MTA rendes tagja Témavezető: DR.

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi tanár Oktatási

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE HORÁK A. P. HALAS V. CZÁR D. - TISCHLER A. TOSSENBERGER J. Összefoglalás A nagy teljesítményre képes genotípusok

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz dr. Kasza Gyula

Oktatói önéletrajz dr. Kasza Gyula egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2010-2012 ELTE-ÁJK, Jogi Továbbképző Intézet, jogi szakokleveles képzés 1996-2001 Kaposvári Egyetem,

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

FAJTATISZTA FEHÉR-KÉK BELGA SZARVASMARHA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA

FAJTATISZTA FEHÉR-KÉK BELGA SZARVASMARHA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉSTANI TANSZÉK Készült a VE Állattudományi Doktori Iskolája keretében Témavezető Dr. SZABÓ FERENC egyetemi

Részletesebben

BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ

BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ A PROBLÉMA KÉRŐDZŐK A tejtermelés az ellést követően komoly energia ellátási, takarmányozási nehézségeket támaszt. Sajnálatos módon az ellést

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Ertseyné dr. Peregi Katalin

Oktatói önéletrajz Ertseyné dr. Peregi Katalin Ertseyné dr. Peregi Katalin egyetemi docens Kertészettudományi Kar Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Kertészeti Egyetem, okleveles kertészmérnök 1980-1982 Kertészeti

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Végvári György

Oktatói önéletrajz Dr. Végvári György egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1980-1985 Kertészeti Egyetem, Termesztési Kar Tudományos fokozatok, címek:: 1996, kandidátus

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail:

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail: Name of publication Frequency Idojaras (Weather, in Orszagos Meteorologiai Szolgalat 1024 Budapest, Kitaibel Pal u. 1. 4-5/yr Idojaras felhavi elorejelzese Orszagos Meteorologiai Szolgalat Semi-monthly

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

2010. október 28. (csütörtök)

2010. október 28. (csütörtök) PROGRAM az általános mezőgazdasági, agrár-közgazdasági, állattenyésztési, környezetvédelmi és vízgazdálkodási, erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben