Részké pesség zavarral küzdő. Csoportok. Intézmény tipusa. Gyerekek száma szept. 01. KT.3.sz. melléklete II.3.szerint létszám (2 főnek számító)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részké pesség zavarral küzdő. Csoportok. Intézmény tipusa. Gyerekek száma szept. 01. KT.3.sz. melléklete II.3.szerint létszám (2 főnek számító)"

Átírás

1 A Napsugár óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2013 / 2014 nevelési évéről szóló beszámoló I. Működés A es nevelési évre az óvodában 120 férőhely állt rendelkezésre. Az újonnan felvételt kérő gyermekek száma augusztus 31-ig 31 fő volt, évközben 11 gyermeket vettünk fel, de néhányan el is költöztek, így a gyermeklétszám109 és 119 fő között mozgott. Egy sajátos nevelési igényű gyermek nevelését végeztük. A bölcsődében 24 férőhely áll rendelkezésre. A bölcsődében szeptemberben elsején 18 gyermekkel indultunk és a gyermekkel folyamatos felvételt követően október 8-ra minden férőhelyünk be volt töltve. Csoportok feltöltöttsége Intézmény tipusa Csoportok száma száma szept. 01. száma. dec. 31. száma. május 31. KT.3.sz. melléklete II.3.szerint létszám (2 főnek számító) KT.3.sz. melléklete II.3.szerinti létszám (3 főnek számító) Részké pesség zavarral küzdő Bölcsőde Óvoda fő 0fő 13fő A nevelési év rendje: A nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31-ig tart. Az egy csoportban dolgozó óvodapedagógusok kéthetente váltották egymást a délelőtti ill. a délutáni munkakörökben. A gondozónők folyamatos munkakezdéssel, heti váltásban dolgoztak. Személyi feltételek: Bölcsődében az alábbi álláshelyek vannak betöltve: - 4 fő gondozónő ( három határozatlan idejű, egy határozott idejű foglalkoztatás) - 1 fő szakács -1 fő karbantartó udvaros A szakmai vezető munkakör szeptember 01-től nincs betöltve. Közcélú munkavégzés keretén belül foglalkoztatottakkal láttuk el a takarítói és kisegítő feladatokat. Az óvodában az alábbi álláshelyek vannak betöltve: 1 fő intézményvezető 9 fő óvodapedagógus 1 fő pedagógiai asszisztens 5 fő dajka (négy határozatlan idejű, egy határozott idejű foglalkoztatás) 1 fő óvodatitkár Közcélú munkavégzés keretén belül foglalkoztatottal látjuk el a konyhai kisegítő feladatokat. A dolgozók csoport beosztása a következő volt: Bölcsődében: Süni csoport: Décsei csabáné kisgyermeknevelő (élelmezésvezető feladatok is) Nagy Mária (közfoglalkoztatott volt) Bencsik Edit Maci csoport: Szabó Ernőné kisgyermeknevelő vezető-gondozónő Slámerné Györfi Andrea kisgyermeknevelő ( szülési szabadságon van) Török Veronika Szakács: Nyíri Lajosné Karbantartó-udvaros: Nagy Lajos

2 Óvodában: Katica csoport: Kunné Zagyva Ildikó óvodapedagógus Hajduné Bak Etelka óvodapedagógus Décsei Lajosné dajka (nyugdíjba vonult) Dan Petra Margaréta csoport: Madarné Szabó Mónika óvodapedagógus Szőke Barnabásné pedagógiai asszisztens Dan Anikó dajka Méhecske csoport: Makainé Szőke Edit óvodapedagógus Szekrényesi Imréné óvodapedagógus Bíró Ferencné dajka (tartósan távol) Kiss Kálmánné Mókus csoport: Zagyváné Gyöngyösi Ibolya óvodapedagógus Földesi Lajosné óvodapedagógus Szabó Lászlóné dajka(tartósan távol) Danné Zsom Judit Pillangó csoport: Madarné Szabó Gizella óvodapedagógus Madarné Szőke Erzsébet óvodapedagógus Végh Gyuláné dajka Tárgyi feltételek: Az óvoda-bölcsőde épületét, udvarát, kertjét, berendezéseit oly módon alakítottuk ki, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, egészségük megőrzését, mozgás és játékigényük kielégítését és harmóniát sugárzó színekkel, formákkal, anyagokkal vegyük körül őket. Ez év folyamán a bölcsőde udvarát kellemes, árnyékolt, sok játéklehetőséget, tevékenységet nyújtó gyermekbarát kertté/udvarrá alakítottuk. Ezt a terasz előtti kert átalakításával kezdtük. A hátsó udvaron kialakított konyhakertben zöldséget termeltünk. Az év folyamén többször vásároltunk igényes, a pedagógiai munkához szükséges fejlesztő játékokat. A tárgyi feltételek javításához az Óvodai felzárkóztató program is hozzájárult. A 2013 decemberében megjelent pályázati kiíráson Ft-ot, a 2014 áprilisában beadott pályázatunkon szintén Ft-ot nyertünk. 9 óvodapedagógus havi 30 órát fordított a korai képességgondozásra, a gyerekekkel való közvetlen foglalkozás keretében II, A nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai az alábbiak voltak: - A gyermek érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelése, alakítása a játék-tevékenység kínálta lehetőségekkel bölcsődében, óvodában-. - Az írásmozgás koordináció fejlesztésének lehetőségei a rajzolás, festés mintázás, kézimunka tevékenységekben. A finom motorika fejlesztése. - A kiemelt figyelmet igénylő és a tehetséges gyermekek kisszűrése és fejlesztése az óvodában. III, A óvodai integrációs program működtetése A Manóda foglalkozások: A szociális hátránnyal küzdő gyermekek számára speciális személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató és preventív programokat, tevékenységeket szervezünk. Ez évben 35+6 kisgyermek vett részt a programban.

3 IV, Továbbképzések Hajduné Bak Etelka és Makainé Szőke Edit differenciáló pedagógia kiemelt tanulmányterületen szakvizsgát szerzett. Az IPR kapcsán három továbbképzést tudtunk szervezni. V, Gyermekvédelmi feladatok ellátása- bölcsődében, óvodában-. Feladatunk az óvodába járó gyerekek szociális, szociokulturális családi hátterének megismerése, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek családi hátterének megismerése, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a hátrányos helyzetre utaló jegyek időbeni felismerése. A bölcsődében, óvodában veszélyeztetett, védelembe vett gyermekről nem tudunk, nincs. A hiányzások száma ( a gyermekek életkorának megfelelő) nem jelentős, igazolatlan hiányzás elvétve akad. VI, Munkaközösség: Óvoda- iskola átmenet: Az iskolai életmódra való felkészítés során fokozott hangsúly fektettünk a DIFER mérés eredményeinek és az abból adódó feladatoknak a figyelembe vételére. Fontos a gyermek motivációjára épített minél sokoldalúbb ismeretszerzési lehetőségek, a gyakorlás, a tudás és alkotásvágy kialakítása, erősítése. A szülőkkel való folyamatos konzultációk alkalmával részletesen megbeszéltük a gyermek fejlődésének, haladásának ütemét. Az iskola tanítói, óvodai foglakozásokon vesznek részt, konzultálnak az óvónőkkel a várhatóan az iskolánkba kerülő gyermekekről, annak családjáról. VII, Az óvoda és bölcsőde ünnepei, hagyományai, rendezvényei Gyermekközösségi, nevelőtestületi és a szülők érdeklődésére számot tartó szervezett programok óvodánkban: Szeptember - Nevelőtestületi értekezlet szeptember Pl-i Nevelési Tanácsadó vizsgálata - Szülői értekezletek - Szeptember 28 Szent Mihály napi tűzgyújtás, a nagycsoportosok fellépése - Az őszi ünnepkörhöz tartozó, gazdasági jellegű szokások felelevenítése,betakarítási munkálatok megfigyelése, séták, tapasztalatszerzések szervezése - Báránd SOVIKE szakmai nap Október: - Hortobágyi kirándulás 40 nagycsoportos (Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázata, IPR program. - Október 07. Budapest Közoktatási konferencia - Október 13-án Ünnepi istentisztelet a 400 éves templomban - Idősek napi megemlékezésen nagyok fellépése - Október 23. Ünnepi megemlékezés - Október 29 Tehetség képzés - Október 30 Tehetség konferencia November: - Szülői értekezlet a bölcsődében - November közepéig DIFER mérés a középsősökkel

4 - A befogadás tapasztalatainak, a gyermek egyéni fejlődésének megbeszélése fogadó órákon. November utolsó hetétől a téli ünnepkörhöz kapcsolódó Adventi előkészületek December: - Nagycsoportosok mesemondó délutánja - 6-án a Mikulás-várással kezdődött az Adventi készülődés án Debrecenben 9. alkalommal- de ugyanolyan kíváncsisággal- vártuk a Vojtina Bábszínház betlehemes műsorát majd a sétáló utcán a dísz kivilágítást! - A Karácsony- várás elmaradhatatlan rendezvénye a Nyílt napok a csoportokban! A szülői részvétel 90 %-os volt. - A negyedik Adventi hétvégén gyerekek fellépése. Január : A téli szünet után feltöltődve kezdtük az évet, hisz újból sok munka várt ránk. - A gyermekek fejlődésének mérése - A Kossuth úti óvoda két termének felújítása 3 hétig. - A nagycsoportos gyerekek szüleinek tájékoztatása a gyermek fejlődéséről, iskolai életmódra való felkészültségéről. - Ki lesz iskolás? (Nevelési Tanácsadó vizsgálata) - Január 31 SOVIKE népdaléneklési verseny Február: - Nyíltnap a farsangi készülődés hangulatában, 90 %-os szülői részvételéve ez a második legnépszerűbb rendezvényünk. Március - Az óvodabálra készülve jó hangulatú próbákon, a munka során kovácsolódik felnőtt, gyermek közösség. -A tavaszi ünnepkör eseményei, megfigyelő, tapasztalatszerző séták, népszokások felelevenítése. - Március 15. Községi megemlékezés Április: - Húsvéti készülődés. - Nyíltnap a bölcsődében, a húsvéti készülődés hangulatában: 90%-os részvétel - Versmondó délután a középső csoportos gyerekeknek - Középsős gyermekek szüleinek tájékoztatása a gyermek fejlődéséről - Szakköri hétvége - Bölcsődei óvodai beíratás - A gyermek egyéni képességfejlődésének megbeszélése fogadóórákon bölcsődében, óvodában. Május - Újra nyílt napokra vártuk a szülőket: e napokon az óvodai hétköznapokra kapnak: 50%-os szülői részvétel. - Anyák napi köszöntés a bölcsődében - Anyák napi műsor csoportonként - Anyák napi köszöntés az idősek klubjában - Tanítók látogatása - Az óvodai évzárók - Nagyok mérése Június: - Kirándulás a Szarvasra 67 kisgyerek és 58 szülő részvételével - Évzáró a bölcsődében - Nyíltnap a bölcsődében - Nyári karbantartás, takarítás a Kossuth úti óvodában. - A bölcsődések látogatása az óvodában. - Falunap a gyermekek fellépése és népi játszóház megrendezése

5 Augusztus: - Szülői értekezlet új óvodás gyermekek szüleinek. - Nyári karbantartás, takarítás bölcsődében-óvodában. - Tanévzáró-nyitó testületi értekezlet VIII. A nyári nyitva tartás Nyáron a bölcsődében nem várunk jelentős létszám változást. Május 30-án az óvodában a szorgalmi időszaknak vége. Június 15-ig még mindkét épületben fogadtuk a gyerekeket. E két hét alatt még sok gyermek szülője igényelte az óvodai ellátást. Július 31-ig 48, augusztus 17-ig 45gyermek szülője igényelte az óvodai ellátást. A dolgozó szülők gyermekei mellett az óvodáztatási támogatásra jogosult gyermekek ellátását kell biztosítanunk. A nyári nyitva tartás megszervezése nem kis feladat. A kisgyermeknevelőknek és az óvodapedagógusoknak is évi 46 nap szabadságot kell kiadni, jelentős részét a nyári szünetben. A kieső létszám és a hosszú nyári nyitva tartás miatt nagyon nehéz!!!!!! a szabadságot kiadni. A bölcsődében a szakképzett munkaerő átcsoportosításával, az óvodában az alvásidőben csökkentett gyermek létszámmal tudtunk segíteni. Igen nagy probléma az Erzsébet úti óvodában a nyári hőség idején az épület felmelegedése. Az Együtt A Gyermekekért Óvodai Alapítvány és az óvoda által vásárolt játékok ( közel Ft értékben) beépítését folyamatosan végezzük a nyáron. E mellett a kötelező meszeléseket és a megkezdett felújítások ( Erzsébet úti óvoda bejárata) befejezését tervezzük a nyáron. IX. A nevelési év várható létszám adatai, a nevelési év előkészítése A következő nevelési évre a szeptemberi beírt gyermeklétszám a bölcsődébe fő. Az óvodában marad 82 gyermek, a beíratott gyermekek száma 28 fő. A rendelkezésre álló adatok alapján szinte minden, Sárrétudvariban életvitelszerűen tartózkodó óvodáskorú kisgyermek be van íratva az óvodába. Szeptember 01-én 104 gyermekkel, október 01-én 109 gyermekkel tervezünk az óvodába. A bölcsődei kihasználtsága az elmúlt évben 1000% volt. Remélem a bölcsődébe szervezett programok, az hogy a nyíltnapokon betekintést engedünk a szülőknek a csoport életébe -az adventi és húsvéti készülődés jegyében, az anyák napján, a bölcsi ballagáson - kellő jó hírértékkel bír ahhoz, hogy szívesen írassák be a gyerekeket a szülők a bölcsődébe. Júniusra terveztünk még egy nyíltnapot azoknak, akik érdeklődnek a bölcsődei ellátás iránt. A következő nevelési évre a szeptemberi beírt gyermeklétszám a bölcsődébe fő. Köszönöm a figyelmet. Sárrétudvari, június 17. Szabó Erzsébet Intézményvezető

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető Csorvás Város Önkormányzata Rákóczi u. 17. Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2014-2015-ös nevelési évben végzett munkájáról készült

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek. 2007/2008 tanév munkájáról

A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek. 2007/2008 tanév munkájáról A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek 2007/2008 tanév munkájáról 1 Nagyrábéi Óvodai intézményegység 2007/2008 tanév éves munkájának beszámolója Az óvodában a 2007-2008-as

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY Készítette: Papp Lászlóné intézményvezető 1 Feltételrendszerünk 2013 A 2013/2014 nevelési év kezdéséhez a karbantartási

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő testület! Éves beszámolómat

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 7333-2/2011. 4. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény.

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 BESZÁMOLÓ a 2014/2015. TANÉVRŐL Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. Óvodánkban a 2013-ban

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013/2014. nevelési év értékelése OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. június 20. Iktatószám:358/O/2014. 1. Az óvodai nevelési év rendje. 2013/2014

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL

BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL STATISZTIKA Az óvoda (fennállása óta először) önálló intézményként, Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde néven működik. Férőhelyek száma:

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév

BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév szakmai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése UGRIFÜLES ÓVODA /Budapest, 1091. Hurok u. 9./ Rendkívül mozgalmas, eredményes munkával teli évet zártunk. A kitűzött

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ 2 TARTALOM I.HELYZETELEMZÉS, SZEMÉLYI TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA. II.AZ ÉV KIEMELT FELADATAI.

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Szivárvány Óvoda 4110 Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37. Tel./fax.: 54-430-096 Beszámoló A 2007-2008-as nevelési év munkájának értékelése a Pedagógiai Program tükrében Készítette: Németh Ernőné Óvodavezető

Részletesebben

Csicsergő Óvoda éves munkaterve

Csicsergő Óvoda éves munkaterve Csicsergő Óvoda éves munkaterve 2011/12 Készítette: Zsírosné Őszi Katalin 1 Működési terv Nevelési év rendje A nevelési év 2011. szeptember 1-én kezdődik és 2012. augusztus 31-ig tart. Az üzemelés szünetel:

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév, számomra hosszú, időnként gondokkal terhes, de összességében eredményes tanév volt.

A 2013-2014-es tanév, számomra hosszú, időnként gondokkal terhes, de összességében eredményes tanév volt. Tisztelt Képviselő Testület! A 2013-2014-es tanév, számomra hosszú, időnként gondokkal terhes, de összességében eredményes tanév volt. Az óvoda nyitva tartása továbbra is alkalmazkodik a szülők munkába

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2014-2015 PÉCS Késmárki Tiborné TARTALOM ig. I. Intézményi adatok

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 8130 Enying, Vas G. u. 1. OM azonosító: 029915 Készítette: Tolnai Zsuzsanna 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés...

Részletesebben