Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat!"

Átírás

1 2007. MÁJUS XVII. ÉVFOLYAM Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat! Kedves Édesanyák! Kedves Gyerekek! Tisztelt Vendégeink! Végre kinyíltak az orgonák. Az orgonák nem csak a sok zöldellő-virágzó fákat-bokrokat jelentik, hanem mindig az anyák napját is jelképezik. Az orgonák és anyák napja... - valahol a képzetünkben ezek összetartoznak már. Pedig Anyák napját nem is olyan régen ünnepeljük, csak pár emberöltő óta. Hiszen régebben az anyaság nem csak egy kiemelt nap ünnepe volt, hanem át meg áthatotta az emberek mindennapi életét. Talán ehhez kéne visszatalálnunk e mai nap kapcsán is, amikor az anyaság csodáját és felfoghatatlan titkait ünnepeljük. Elfogódottságot és bizonytalanságot érzek most Önök előtt : mit is mondhatnék arról a titokról, amely életünk leghétköznapibb, de ugyanakkor egyszersmind talán legnagyobb titka? 5. SZÁM - ÁRA: 90 FT Gyakorló édesanyaként tudják, hogy az anyaság egyben igazi hivatás és egyben egy csodálatos küldetés is. Teljes embert kíván : nem lehet félgőzzel gyermeket nevelni. Anyának lenni egy egész életre szóló emberfeletti felelősség és feladat. Hiszen az anya a gyermeknek minta, példa, minden mozdulata és szava belénk ivódik. Ki ne lett volna úgy, hogy nehéz élethelyzetben visszacsengett édesanyja tanácsa... Vagy úgy, hogy azt kérdezte volna magától : vajon édesanyja mit cselekedett volna az ő helyében? Ha most megkérdezném ezt a teremben, és elgondolkodnánk egy kicsit, akkor azt hiszem mindannyian igenlő választ adnánk... Anyának és szülőnek lenni nehéz és embert próbáló feladat és egyben munka is. Munkát és erőfeszítést, előrelátást és körültekintést igényel, alaposságot és óvatosságot, de mindezek felett hatalmas bátorságot és felelősséget is kíván. Ám ezek mellé szükségeltetik még hegyeket mozgató hit, szívbéli jóság és szeretet is, mert ezek nélkül a képességek és készségek nélkül senki sem boldogulhat az anyai hivatás útvesztőiben. Kedves Édesanyák! Köszönjük, hogy vállalták az élet világrahozatalá nak ősi küldetését. Az élet világrahozatalát és mindent, ami ezzel jár. Vállalták azt a csodálatos testi átalakulást, amit az áldott állapot, majd a szülés hozott magával. Vállalták sokan a több gyermek vállalásával a nehezebb anyagi körülményeket, amely egyeseket bizony jelentős hátrányra kárhoztatott. Köszönjük, hogy vállalták a gyermekkel járó éjszakai virrasztásokat, a mindennapok rutinjában a felkeléstől s lefekvésig terjedő időszakban rejlő monotóniát, ennek szép áldozatát. Úgy, hogy azt egy percre se érezték

2 2007. MÁJUS HÍRMONDÓ 2 áldozatnak. Annál inkább természetesnek, magától értetődőnek Köszönjük, hogy életük párjával együtt otthont teremtenek. Köszönjük, hogy gondoskodnak a mindennapokról : tiszta ruháról a játék közben összemaszatolódott helyett, papír zsebkendőről a fénylő orrok számára, meseolvasásról és az első énekelni való dalocskákról. Gondoskodnak vacsoráról és mosogatásról. Biztos támaszt nyújtanak a sírás idején, és amikor az iskola teszi próbára házi feladataival a gyermekeket. Köszönjük, hogy gondoskodnak az ünnepekről. Karácsonyról és születésnapról, Mikulásról és húsvéti tojásról. Az ünnepi asztal meghitt melegéről és az ajándékbontás torokszorító izgalmáról. Köszönjük, hogy szeretetből és törődésből felépítik az otthont, ahol először találjuk meg a helyünket a világban. Igazán nagy jelentőségét és súlyát akkor értjük meg a szülői ház melegének, ha már leváltunk a szülőkről, és mi magunk fogunk otthonunk megépítésébe és benépesítésébe. Ilyenkor gyermekkorunk otthona biztos kikötőként, örök menedékül szolgál. Amint azt Barsi Balázs ferences teológus mondotta egyik beszédében : "Az ember addig van igazán otthon a világban, amíg él az édesanyja." Május első vasárnapja van ma, anyák napja. Szeretettel köszöntjük mi mindannyian itt a teremben és személy szerint én is : az édesanyákat, a nagymamákat és a dédnagymamákat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az iskola alsó tagozatos tanulóinak köszöntő műsora ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MOZGALMAS TAVASZ A FALUKÖZPONT FEJLESZTÉSBEN ÉS A FALUSZÉPÍTÉSBEN 2007 évben is tervszerűen folytatódik a falufejlesztés Bakonyszombathelyen a település vonzerőnövelése, az élhetőbb falu és az életminőség fejlesztés jegyében. A tavasszal megindult munkák szorgosan folynak egyszerre a község több pontján is, elsősorban a faluközpontban. A főutca járdafelújítása, a faluközpont parkolóinak kiépítése, a műv. ház hátsó övezetének kisebb volumenű munkái. Mellette a Kastélyparkban is zajlanak a korábbi években megindult fejlesztések, ha kisebb intenzitással is. Megindult április közepén az Evangélikus Egyházközség templom renoválási munkája. Befejezésénél tart a hagyományos tavaszi fásítás-virágosítás az önkormányzat és a civil szervezetek gondozásában. Így településünk május elején-derekán mozgalmas képet mutat. Óvodásaink köszöntője FOLYTATÓDIK A FŐUTCA JÁRDAFELÚJÍTÁSA ÁFÉSZ HOZZÁJÁRULÁS A TÉRKÖVEZÉSHEZ Március végén az előkészületekkel, április elején már a járdatest kiépítésével megkezdődött a Kossuth. Lajos utca teljes felújításának és

3 2007. MÁJUS HÍRMONDÓ térkövezésének 2. üteme, a páros oldal kiépítésével. Az első héten még csak az előkészítés, talajrendezés és bontás jelezte az elkövetkezendő kivitelezést. Április elején megindult a járdaszegély kiépítése és betonozása, ezt követően pedig a térkövezése. 3 beütemezve. A pályázati forrás segítségével történő fejlesztéssel megújul faluközpontunk, annak képe és vonzereje. Megvalósul a Képviselő-testület egyik legfőbb célkitűzése: a főutca, ezzel pedig a faluközpont felújítása. Parkolók kialakítása a faluközpontban Április l-jétől újra indult az Önkormányzat közmunka programja. Elsőként a közterületek rendbe tétele szerepel az elvégzendő feladatok sorrendjében. Párhuzamosan megindult a Faluközpontban kialakítandó parkolók tereprendezése. A munkálatok most a Coop ABC-nél kialakítandó járdaövezet- és parkolótérnél tartanak. Nagy segítséget jelentett, hogy az ÁFÉSZ Ft -tal hozzájárult a Faluközpont COOP ABC bolt övezetének térkövezéséhez. Így a járdafejlesztés és a tervekben szereplő parkoló-tér egységesen épülhet ki. Ezúton is köszönetet mondunk Lovászi Ödön elnök úrnak a támogatásért. A tervek alapján év elejéig a Kossuth utca járdatestének mindkét oldala felújul, esztétikus térkő-borítással. A generál kivitelező - az Önkormányzat által kiírt pályázat elnyerésével Juhász István kisbéri magánvállalkozó évben a páratlan oldal négyes kereszteződésig terjedő szakasza, 2007-re a páros oldal, míg 2008 elejére a páratlan oldal befejező, Árpád utca felöli része van A hivatal és az orvosi rendelők előtti sövény áttelepítésre kerül a műv. ház mögötti aszfaltos kézilabdapálya zöldövezetébe. Az így nyert tér, valamint a belvízcsatorna lefedése lehetőséget ad gépkocsi parkolók megvalósítására. A tervre a Képviselő-testület pályázatot nyújt be a regionális kezelésben lévő Területi Kiegyenlítő Alapra. A pályázatból 4,6 M FT + ÁFA a parkolók kiépítésének műszaki tartalma. A támogatás sikertelensége esetén saját erőből szükséges megoldani a tervet. Az Önkormányzat az önerőre költségvetésében megfelelő forrást is biztosított éves költségvetési rendeletébem Mivel a hivatal környezetében elhelyezkedő több más intézmény / bank, posta, / és üzlet is nagy forgalmat bonyolít, ezért az utcafront 100 méter hosszúságban, parkoló gépkocsikkal túlzsúfolt és balesetveszélyes. Külön probléma, hogy az iskolába érkezést is érinti az utcaszakasz. Mindezekért a hivatal övezetében a parkolási szükséglet megalapozott. Ezt érzékelve az Önkormányzat

4 2007. MÁJUS HÍRMONDÓ 2003-ban terveket készítetett a Faluközpont tervdokumentáció keretében a sz. út e szelvényei tekintetében parkolók kialakítására. A tervek építési engedélye december 20-án jogerőre emelkedtek. A tervek alapján a zárt csapadékcsatornás csapadékvíz elvezetés kiépítése, és az így nyert területen parkolók kiépítése történik meg. A településrendezési terv alapján is a Kossuth Lajos út mentén húzódó nyílt árok burkolt szakasza igen nagy helyigényű, a karbantartása is problematikus, működtetése költséges. A faluközpont parkoló kialakításának tervezett munkálatai április elején megkezdődtek. A megcélzott szakasz 105 méter / hidakkal együtt mért távolság./. A parkolók 45 fokos elhelyezkedésüek, 28 gépkocsi parkolói befogadására lesznek alkalmasak. PARKOSÍTÁS - V I R Á G O S Í T Á S Tavaszi parkosítás: virágosítás, fásítás Hagyományos tavaszi parkosítás immár ötödik éve folyik községünkben. Az akciót ebben az évben is az Önkormányzattal közösen szervezete a Faluszépítő Egyesület. Az első akció április 27-én további vérszilvafák ültetésével kezdődött. / Korábban a főutca kapott ilyen díszfasort./ Ez alkalommal a Petőfi Sándor utca egy szakasza szépült a dekoratív fákkal. A faluszépítő megmozdulások május 7-én a Virágos Magyarországért" mozgalom keretében történő virágosításokkal folytatódtak. Az Emlékparktól / gyógyszertár melletti parkövezet / az óvodáig a virágos övezetek betelepítése történt meg - a hétvégi nagy esőzések után ideális körülmények között. 4 A virágosítás során db begónia palánta került kiültetésre. A héten még elültetésre kerülnek a kannavirág gumók is, melyek az óvoda övezetét fogják díszíteni elsősorban. A virágosítást Pintérné Venczel Elvira tervezte és vezette. Ezúton is köszönjük közreműködésüket. K A S T É L Y P A R K I EDZŐPÁLYA Készül a kastélyparki edzőpálya Bakonyszombathelyen. A tavalyi évben elkezdett sport-fejlesztési program folytatódik ezzel októberében átadásra került a felújított labdarúgó nagypálya valamint a Sportház. A fejlesztés összköltsége - pályázati támogatással - meghaladta a 6 m forintot. Ebben az évben a csodálatos Kastélyparkban egy füves edzőpálya megvalósítása a cél. A pálya tervezett mérete 20 x 40 m. Április közepén a talaj munkálatok befejezése történt meg hengerezéssel, majd a hónap végén a füvesítés következett.

5 2007. MÁJUS 5 HÍRMONDÓ A májusi időszakban a folyamatos öntözés és fűnyírás a legfontosabb. Ezt követően történnek még meg - az egyenetlenségtől függően - a talajszint korrekciók, majd a pálya kimérésére és a kapuk elhelyezése is sor kerülhet. Remélhetőleg ősztől már használhatja a sportpályát a község ifjúsága, de a sportolni vágyó más korcsoportok is. "A bakonyszombathelyi Polgármesteri Hivatal részleges felújítása, szolgáltatási színvonalának fejlesztése parkolók kialakításával" A Polgármesteri Hivatal épületegyüttese több szempontból is korszerűtlen és leromlott állagú. Ezt az állapotot szeretné az Önkormányzat javítani kisebb felújításokkal és átalakításokkal. KASTÉLYPARKI TÓSÉTÁNY A pályázat konkrét céljai: - a hivatal meglévő vizesblokkjának többcélú használatának kialakítása és felújítása - a Polgármesteri Hivatal irattárának bővítése, az álmennyezet A Kastélypark gondozását és fejlesztését az egyik legfontosabb feladatának tekinti a Képviselő testület. Ennek jegyében került kialakításra a tanösvény, a játszótér, újult meg a sportpálya és az Ifjúsági- és Sportház, került ültetésre a pálya menti fasor és sok facsemete nyarán, a falunap előtti időszakban a tó környékének a rendbe tétele és a sportpálya felöli övezet sétényának felújítása vált az önkormányzati munkák középpontjává. Május 4-én ez a sétány kapott új köztéri padokat a hivatal közmunka programjának jegyében. Májusban és júniusban a tó Baross utcai övezetében tervezi az Önkormányzat a sétány kialakítását. Ez jóval nagyobb feladat lesz, komoly munkagép és anyag / murva / szükséglettel. A két sétányövezetet a tervek alapján egy híd köti majd össze, melyet még szintén ebben az évben szeretne átadni a Képviselő-testület. TEKI pályázat Bakonyszombathely Önkormányzata pályázatot nyújtott be a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás ( HÖF TEKI ) évi elnyerésére pályázatot nyújt a következő címmel: és a tetőzet cseréje a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termének világításkorszerűsítése - a Polgármesteri Hivatal szolgáltatási színvonalának fejlesztése parkolók kialakításával - parkoló kialakítása a Polgármesteri Hivatal övezetében A bakonyszombathelyi Polgármesteri Hivatal a település központjában fekszik. Ügyfélforgalma nagy, a község lineáris elrendezésű fekvése miatt az ügyfelek nagyobb része gépkocsival érkezik. Így a parkolás gondot jelent. A hivatal belső udvarán elhelyezkedő kis parkoló csak a hivatal és a gondozási központ parkolósát tudja ellátni, az ügyfelek a sz. út padkáján parkolnak. A megcélzott parkoló szakasz 105 méter / hidakkal együtt mért távolság. /. A parkolók 45 fokos elhelyezkedésünk, 28 gépkocsi parkolói befogadására lesznek alkalmasak. Amennyiben a pályamunka nem nyer támogatást, úgy a tervezett térkőborítás elmarad anyagi fedezetének megteremtéséig. A pályázat összköltsége Ft, ebből kötelező önerő : Ft, a megpályázott támogatási összeg : Ft. BORVERSENY 2007

6 2007. MÁJUS HÍRMONDÓ 6 Bakonyszombathelyen évről-évre megrendezik a borversenyt ben húsvét után, április 11-én került megrendezésre a hagyományos alkalom. A program kuriózuma volt, hogy a helyi borok mellett kisbéri és ászári, valamint német borok is szerepeltek. A borbírálatot Kiss Bertalan végezte, aki a Bakonyalja és a Bársonyos borainak speciális szakértője. A négy arany minősítésű bor közé egy német bor is bekerült a pontozás alapján. Arany Zséfár Sándor Ászár szürkebarát ,51 Vithalm Antal Ászár shardoné ,51 Dieter Ramer Kerner ,4 Kiss Bertalan Ászár szürkebarát ,31 Ezüst Kiss Bertalan Ászár szürkebarát ,25 Dieter Ramer Müller-Thurgan ,18 Ligeti Gábor Ászár rizlingszilváni ,12 Janó Sándor ezerjó ,1 Vithlam Antal Ászár vegyes ,88 Janó Sándor kékfrankos ,56 Bronz Dieter Ramer Riesling ,46 Janó Sándor ezerjó ,4 Kovács Nándor ezerjó ,37 Kovács Miklós ezerjó ,13 Hernádi Gyula vegyes ,05 Janó Károly rizlingszilváni ,82 Kovács Dénes ezerjó ,65 AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HONLAPJA ALAPJÁN: TEMPLOMFELÚJÍTÁS Gyülekezetünk idén (2007) kezdi meg a templom több szakaszú renoválását. Erre az esztendőre a külső vakolás és festés, lábazat csere, alagcsövezés és díszburkolatos járda elkészítése várható. Április 18-án szerdán, reggel 8-kor a gyülekezet férfi tagjai közül többen nekiálltunk és levertük a vakolat földhöz közel eső hibás részeit. A rossz időzítés ellenére annyian voltunk, hogy négy óra alatt sikerült elvégeznünk ezt a munkát. Az állványozás jövő héten kezdődik. MEGYEI IFI VÁLOGATOTT EDZÉS Bakonyszombathelyen edzett a megyei ifi válogatott. A tavalyi évben felújított, a csodálatos bakonyszombathelyi Kastélypark miliőjében fekvő labdarúgó sportpálya adott otthont a fiataloknak. Az edzést Horváth Attila, a labdarúgó szövetség bakonyszombathelyi elnökségi tagja tartotta. MEGHÍVÓ Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.Tv. 12 / 2 / bekezdése alapján a Képviselő-testület ülését május 21-én / hétfőn /16 órára összehívom. Az ülés helye : Községháza tanácsterme. A testületi ülés nyílt. NAPIREND 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett fontosabb intézkedésekről. Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 2./ A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koncepció tervezői változatának véleményezése

7 2007. MÁJUS HÍRMONDÓ 7 Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 3. / A közbiztonság helyzete Bakonyszombathelyen Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 4./ A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ tájékoztatója Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 5./ Tájékoztató a 2. félévi felújítási munkálatok terveiről, ütemezéséről Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 6./ Pályázatok benyújtása, tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok megvalósításáról Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 7./ Egyebek Pintér Lajos polgármester EGYHÁZI HÍREK Ünnepek, események május hónapban: A májusi hónapot Anyaszentegyházunk a Boldogságos Szüzanya tiszteletére szenteli. Ezért május hónapban hétfő-szerda-péntek este 6 órakor májusi litániát tartunk. Május 6. vasárnap /Anyák napja/ Szeretettel köszöntjük az édesanyákat. Május 3. Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe. Május 4. Szent Flórián vértanú ünnepe, /a tűzoltók védőszentje/ Május 7. Boldog Gizella ünnepe. A Veszprémi Érsekség védőszentje. Veszprém a magyar királynék városa. Május 16. Nepomuki Szent János vértanú ünnepe. Szobra a templom mellett figyelmeztet az Egyházhoz való hűségre. Május 20. vasárnap. URUNK MENNYBEMENETELE Ezen a napon van templomunkban az elsőáldozás. Május 22. Szent Rita szerzetesnő. Május 23. Boldog Apor Vilmos vértanú püspök ünnepe Május 26. Néri Szent Fülöp. Május 27. PÜNKÖSDVASÁRNAP de. 11 ó. szentmise Május 28. PÜNKÖSDHÉTFŐ de. 11 ó. szentmise Május 20.-án lesznek a hitíanos gyerekek /4/ elsőáldozók. Előtte a megbeszélt időben szentgyónás és hittanvizsga. Kérem, hogy a szülők közül akik gyónhatnak szintén végezzék el szentgyónásukat. A szentmise alatt kérem, hogy ne zavarják meg fotózással az áhítatot. Mise után van lehetőség együtt is külön is fotózgatni. Minden évben mondom, írom hogy a kedves szülők ne verjék magukat fölösleges kiadásba az elsőáldozói ruhák miatt. Nem ez a fontos ezen a misén. Sokkal fontosabb lenne, ha a gyerekek kezét nem engednék el" hanem vezetnék őket egy szép katolikus életúton. Ezért később hálásak lennének Szeretettel ajánlom ismételten a szülők és a hittanosok figyelmébe a nyári hittantábort Alsóörsön augusztus Jelentkezni a hitoktatónál lehet. A hónap szentje: Szent Flórián vértanú. Ausztria, Zeiselmauer,? Felső-Ausztria, Lorch, 304. május 4.) Magas rangú katonatiszti családból származott, s maga is a császári hadsereg tisztje lett. A III. század második felében szolgált. Katonaként ismerkedett meg a krisztusi tanítással: keresztény lett. Kitöltvén a szolgálat éveit, búcsút vett a hadseregtől, s mint veterán a Krems melletti Mantemban telepedett le. 303-ban Diocletianus császár újfent megindította a keresztények üldözését. Aqvilinus, Norcium kormányzója vad elszántsággal tett eleget a parancsnak. Amikor Flórián megtudta, hogy az Enns-parti Lorch-ban elfogtak negyven keresztényt, útra kelt, hogy a segítségükre lehessen. Aqvilinus csodálkozva fogadta egykori bajtársát, de a császárhoz való hűsége erősebb volt a régi

8 2007. MÁJUS HÍRMONDÓ 8 barátságnál. Előbb megbotoztatta Flóriánt, majd a sikertelenségen felbőszülve arra ítélte, hogy malomkővel a nyakában az Enns folyó hídjáról a vízbe taszítsák. Holttestét egy Valéria nevű özvegy kiemelte a vízből és eltemette. Sírja fölé később templomot emeltek. Körülötte épült ki a Linztől délre található híres kegyhely: St. Florian. Tisztelete főként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el. A legenda szerint gyermekkorában imádságával megmentett egy égő házat a teljes elhamvadástól. Ő a tűzoltók védőszentje. Flórián, amikor megtudta, hogy - az általa személyesen talán nem is ismert - keresztények csoportja veszélybe került, habozás nélkül hagyta el biztonságos otthonát, hogy a segítségükre siessen. (Éppen úgy, ahogyan a jó tűzoltók teszik ma is.) A felebaráti szeretet és a bátor kiállás szép példáját tárja elénk. Az evangélikus egyház hírei Farkas József plébános Jézus mondja:"én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét..." Jn 14,16 Konfirmációra készülünk! Gyülekezetünk a hagyományoknak megfelelően, Pünkösd vasárnapján 11 órakor (május 28.) tartja a konfirmációs istentiszteletet. Ezen az alkalmon hat fiatal testvérünk veheti magához először az Úr szent vacsoráját. Szeretettel várjuk a kerek évfordulós -jubilánskonfirmandusokat is, közös emlékezésre, a meghívókat a napokban mindannyian kézhez kapják. A konfirmációs vizsga május 20-án 11 órakor lesz a templomunkban. Egyházmegyei napnak adunk otthont, május 28-án! A program 10 órakor, ünnepi úrvacsorás istentisztelettel kezdődik, amelyen Szarka István esperes szolgál közöttünk igehirdetéssel. Ezután közös ebéd, majd délutáni előadások-beszélgetések lesznek. Külön hívogatjuk a gyermekeket és fiatalokat is! Az istentisztelettel párhuzamosan gyermekistentisztelet lesz, majd kézműves foglalkozások stb. várják ezt a generációt. A program 16 órakor ér véget egy útiáldással. Szeretettel látunk minden érdeklődőt. Ajánljuk gyülekezetünk internetes oldalát, amelyen aktuális információk-, istentiszteleti és egyéb alkalmak időpontjai-, valamint táborok és egyéb gyülekezeti alkalmak leírása és képei találhatók. Elérési cím: ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságot kötöttek: Dr. Tavaszi Virág és Kocsi Csaba Köszöntjük községünk új állampolgárát: Kempf Edit és Dákai Ferenc kisfiát: Dákai Ferenc Barnabást Búcsút vettünk elhunyt állampolgárunktól: Id. Horváth Gyula (Széchenyi u.) (Előző számból kimaradt elnézést kérünk!) ISKOLAI HÍREK Táncsics - nap Nagyon vártuk, hogy elérkezzen április 21-e, mert ezen a napon volt Ácsteszéren a Táncsics - nap. Reggel 9 óra előtt indultunk el négyen az osztályból, az igazgató néni vitt minket autóval. Mikor odaértünk, egy megemlékezést tartottak Táncsics Mihályról. Ezután megvendégeltek bennünket és megismerkedtünk a leendő osztálytársainkkal. Utána kezdődött a verseny. Az állomásokon feladatokat kellett megoldanunk. Mikor végeztünk, indultunk vissza az iskolájukba. Ezután lehetett különböző játékokkal játszani, pl.

9 2007. MÁJUS HÍRMONDÓ bilickézés, röplabdázás, labdázás. El is érkezett az eredményhirdetés. A mi csapatunk lett az első, amelyben Anett is bent volt. Kaptunk egy oklevelet, egy labdát és egy könyvjelzőt, amit az ácsteszéri iskolások készítettek. Ebédet az iskola udvarán főztek, és ott is fogyasztottuk el. Utána hosszú ideig játszottunk. A játékok során bankókat lehetett gyűjteni. Az előző játékokon kívül még volt medvetalpazás, ugrókötelezés, gólyalábazás és egy régi játékot is ki lehetett próbálni. Anett, Merci és én összeraktuk a nyert bankóinkat, mert licitálni lehetett bizonyos tárgyakra. így vettünk egy üveg gyerekpezsgőt. Hamar elérkezett a hazaindulás. Nagyon jó volt ez a nap, és sok élménnyel lettünk gazdagabbak. Ligeti Kinga 4. osztály Vetélkedő a Föld Napján Április 21-én a Föld Napján gyalogtúrán vettünk részt. Az iskolában gyülekeztünk. Vegyes csapatokat állítottunk össze, majd elindultunk a falu határába. Egy tisztáson telepedtünk le. Innen indultak a csapatok tíz percenként. A hat állomáson a tanító nénik vezetésével különféle feladatokat kellett megoldanunk. Volt ügyességi játék, TOTÓ, vizes árok átugrás, növényekkel, állatokkal és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések. A feladatok teljesítése után a parkban gyülekeztünk. Izgatottan vártuk az eredményhirdetést. A Vadgalambok csapata lett az első, de minden csapat jutalomban részesült. Fáradtan ugyan, de jókedvűen tértünk haza ezen a napon. 3. osztály tanulói Túra a Föld Napján 2007 április 21-én szombaton iskolába jöttünk. A diákok számára ez szomorú hír is lehetett volna, de nekünk nem volt rossz kedvünk. Reggel a 7. osztályosok mutatták be számítógépes munkáikat, melyeket a Föld Napja alkalmából készítettek. Csak az első három órát tartottuk meg, utána Zita tanár néni vezetésével túrázni indultunk. Kísérőink az osztályfőnökök és Márti néni voltak. Az 5. osztályosok nem jöhettek velünk, mert ők még erdei iskolában voltak. Nem mentünk messze, csak a falu határába. Ott letelepedtünk, tüzet gyújtottunk, majd sonkát szalonnát és kolbászt sütöttünk. Voltak 9 néhányan, akik labdáztak, s olyanok is, akik csak beszélgettek, de mindenki nagyon jól érezte magát. A nyolcadikos fiúk még egy őzikét is kiugrattak a bokorból. Kissé fáradtan, de vidáman tértünk haza. Úgy érzem, mindenki jól szórakozott ezen a napon. Bognár Barbara 8. osztály Kerékpáros Iskola Kupa A Bakonytérségi Balesetmegelőzési Bizottság május 4- én Kisbéren rendezte meg hagyományos Kerékpáros Iskola Kupa" területi versenyét. A vetélkedés célja az általános iskolás tanulók helyes közlekedésre nevelése, közlekedési ismereteinek bővítése, a balesetmentes közlekedés elősegítése. Rajtunk kívül kisbéri, ászári, és súri diákok vettek részt a megmérettetésen. A tesztlapok kitöltése után tíz akadályból álló gyakorlati pályán bizonyíthatták ügyességüket a résztvevők. A felnőtt szemnek bizony nem könnyű pályán rendkívül biztosan, ügyesen mozogtak a gyerekek. Második helyezett csapatunk tagjai: 8. osztályos tanulók: Tóth Szabina Kovács Ildikó Vencel Tibor Halasi Krisztián Kovács Ildikó egyéni 3. helyezést ért el. A jól szervezett, kellemes program végén értékes ajándékok leltek gazdára. Kerékpártúra Ászárra Hon-és népismeret óra keretében az eddigi évekhez hasonlóan megszerveztük hagyományos kerékpártúránkat az ászári Jászai Mari házhoz. Amikor eljött az indulás ideje, mindenki izgatott volt egy kicsit. Végre elindultunk. Először a kisbéri műúton mentünk, de a második vasúti átjárónál balra fordultunk. Innen kb. 1 km-t bicikliztünk, majd végre elértük a Jászai Mari emlékházat. Itt már várt ránk egy idegenvezető hölgy. Bementünk a házba, ahol az ajtóval szemben a konyhát láttuk meg. Itt egy nagy kemence volt, mellette pedig tányérok, köztük egy nagy arató tányér (amely 1938-ból származott), és még mindenféle eszközök,

10 2007. MÁJUS HÍRMONDÓ 10 amik kellettek az ételek elkészítéséhez. A mellette lévő szobában volt egy asztal, rajta pedig tükör és petróleumlámpa. A falon a szentek képei lógtak, ezt nevezték régen szent saroknak. A szoba másik részében volt egy igen szegényes szalmával bélelt ágy, mellette pedig egy régi tűzhely, rajta néhány fazék. Az egyik gerendára egy pár csizmát akasztottak, alatta a földön egy régi csizmahúzót láttunk, amelybe a csizma sarkát tették bele, és húzni kellett felfelé a lábukat. Az első szoba, a tisztaszoba, ahol Jászai Mari életét bemutató táblákat helyeztek el a falon. Néhány fontos tudnivaló Jászai Mariról: -Ászáron született 1850-ben -A magyar színjátszás kiemelkedő egyéniségeként tartják számon -Apja Krippel József ács, anyja Keszey Zsuzsa volt -több drámában játszott pl.: Bánk bán -sok hősnőt, istennőt alakított pl.: Elektra -féjre: Kassai Vidor volt bena Petőfi Társaság tagjává választották október 5-én hunyt el Budapesten Miután megnéztük a Jászai Mari emlékházat, elmentünk fagyizni. A fagyizóban nagy volt a választék, de egy kicsit drágálltuk az árát. Az íze viszont nagyon finom volt. Ezután felkerekedtünk, és kb. 2-3 km-t mentünk földúton, míg végül megálltunk egy nyílt helyen, ahol tüzet raktunk, és megettük az elemózsiát. Ezután egy nehezen járható földes úton haladtunk tovább, ahol sokan elestek. Ekkor úgy döntöttünk, hogy nem megyünk tovább ezen a süppedős homokon, inkább a hosszabb utat választottuk Keréktelekin keresztül. Igaz, kicsit elcsigázva ugyan, de élményekben gazdagon tértünk haza. Szerintem megérte a fáradtságot! Szeleczki Fruzsina Második erdei iskolai programunk A 2006-os tanévben sajnos nem jelent meg erdei iskolát támogató országos pályázat. A tavalyi jól sikerült program alapján a nevelőtestület - a szülőkkel egyetértésben - mégis az erdei iskola megvalósítása, folytatása mellett döntött. így az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél is folyamatossá és reméljük hagyománnyá is válhat, a mindenkori ötödik osztály eljuthat erdei iskolába. Mivel a tavalyi helyszínnel és programmal nagyon elégedettek voltunk, ismét Zánkát választottuk, és kis módosítással a tavalyi programot valósítottuk meg. Időpont: április 18-tól 21-ig (szerdától szombatig). Résztvevők: 27 fő ötödik osztályos tanuló két nevelővel. Idei programunk a következő volt: 1. nap április 18. szerda Indulás a táborba: az iskolától külön busszal kor Útvonal: Bakonyszombathely - Veszprém - Zánka Feladatok az útvonalon: útvonal során érintett települések neveinek összegyűjtése felszíni formák megfigyelése melyik településnél látjuk meg a Balatont? Megérkezés Zánkára kb. 10 órakor. Jelentkezés a recepción, majd helyfoglalás a téli 3-as épületben Megbeszélés, egyeztetés a program vezetőjével Étkezés, majd rövid pihenő után délutáni program lebonyolítása Délután: Megfigyelési feladatok megbeszélése, rögzítése (napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék) Kirándulás a Káli-medencébe kb kor saját busszal, idegenvezető a Balatonfelvidéki Nemzeti Park szakembere > Kornyi-tó (dolina-tó, ürge telepek, tavaszi hérics stb.) > Salföld: népi építészet > salföldi majorban élő őshonos állatok megismerése > a szentbékkállai kőtenger Este: Csillagászati előadás Csoportnapló vezetése Napi munka értékelése, aktív tanulók jutalmazása ("zánkavics") 2. nap április 19. csütörtök Délelőtt: A tábor "feltérképezése" (séta)

11 2007. MÁJUS HÍRMONDÓ 11 Az erdei tornapálya kipróbálása Kiállítás megtekintése (2006. évi országos képzőművészeti munkákból) Délután: Szabadprogram A Balaton természeti arca: gyalogséta a vízpartra, megfigyelések (a tó, a táj, növények, állatok) Este: Kézműves foglalkozás: kitűző készítése, melynek témáját az itt szerzett élmények adják Csoportnapló vezetése A nap értékelése, aktív tanulók jutalmazása 3. nap április 20. péntek Délelőtt: Terepi foglalkozás: a tábor területén található szarmata mészkő feltárás és a bennük található fosszíliák (régen élt élőlények lenyomatai) megfigyelése Biológiai tanösvény végigjárása, növény és állatismeret (vezetőfüzet, munkafüzet határozók, nagyítók jegyzetfüzet, az erdő szintjeinek megfigyelése Délután: Terepi foglalkozás: klímaállomás műszerei, használatuk Szabadprogram Este: Levélírás: tábori élményeim, üdvözlő lapok készítése Vetélkedő az elmúlt napok anyagából Csoportnapló kiegészítése Értékelés, csoportok és legaktívabb tanulók jutalmazása 4. nap április 21. szombat Délelőtt: A tábor értékelése, vélemények megfogalmazása Táborzárás Kirándulás: Hegyestűre, az Európában is ritkaságnak számító vulkáni geológiai bemutatóhelyre, majd Balatonedericsre az Afrika Múzeumba Délután: Hazaindulás kb. 1 / 2 7 óra Hazaérkezés kb. 8 óra Az erdei iskolai program ebben az évben is terveinknek, elképzeléseinknek megfelelően alakult. Minden nap tartalmas és komoly munka folyt, hiszen ez elsősorban adott helyszínen megvalósuló tanulási folyamat volt, melyet a szolgáltató szakembereivel közösen valósítottunk meg. Mindenképpen hasznosnak és eredményesnek, élményekben gazdagnak értékeljük a tanulásnak ezt a sajátságos módját, melynek során eredeti környezetben, rengeteg olyan ismerettel gazdagodtak tanulóink, amelyet a későbbiekben hasznosítani, alkalmazni tudnak majd. Reméljük, jövőre is beszámolhatunk majd erdei iskolai élményeinkről! Köszönettel tartozunk az erdei iskolát támogatóknak: A Bakonyszombathelyi Általános Iskoláért Alapítványnak Az Ácsteszérért Közalapítványnak Bibó Zita gyógyszerésznek A szülőknek A kiemelkedő hulladékgyűjtő tanulóknak Erdei iskola diákszemmel Homoki Péterné Csodás napunk volt aznap, mikor elindultunk. A buszon sokat bolondoztunk. Amikor megérkeztünk a táborba, a hatalmas Zánkavics" üdvözölt minket. Kipakoltunk a táskából, otthonosan berendeztük a szobákat. A nap másik részét a Káli-medencében töltöttük el. Megismerhettük a salföldi majorban lévő magyar őshonos állatokat. Ellátogattunk a kőtengerhez is Szentbékállára, ahol nagyon sok érdekességet láthattunk. Ki hitte volna, hogy a kőben lévő mélyedések madárfürdőül és itatóul

12 2007. MÁJUS HÍRMONDÓ 12 szolgálnak. Az estét nyugalomban töltöttük el, csillagászati előadást hallgatva. Ezután csoportnaplót vezettünk, értékelés volt. A második nap délelőttjén lesétáltunk a Balaton partjára, és előadást hallgattunk nagy tavunk kialakulásáról. Délután szabadprogramként kipróbálhattuk az erdei tornapálya akadályait, majd futóversenyt rendeztünk a futópályán. Este ismét csoportnaplót írtunk és értékeltünk. A harmadik nap délelőttjén megtekintettünk a nagy GYIC képzőművészeti kiállítását, amely mindenkinek nagyon tetszett. Érdekes volt a szarmata mészkőfeltárás is, ahol több millió éves kagyló és csigalenyomatokat láthattunk. Voltunk még a biológiai tanösvényen is, itt növényés állattannal foglalkoztunk. Megcsodálhattuk többek között a fekete kökörcsint, az odvas keltikét, az ostorménfát és még sok értékes és érdekes növényfajt. Este zsugorkát készítettünk, levelet írtunk otthonra, majd vetélkedő is volt. Ezután újra az értékelés és csoportnapló következett. Majd mindenki örömére PIZSAMA DISZKÓt szerveztünk. Negyedik nap értékelő táborzárást tartottunk, majd elindultunk Balatonedericsre. Itt megtekintettük az Afrika Múzeumot, ahol sok érdekes afrikai állat kipreparált bőrét, agyarát csodálhattuk meg. Sajnos később hazaindultunk, de ebben is volt valami jó, hisz otthon szeretettel vártak minket. Pedagógiai nap az iskolában Sinka Alté Mira 5. osztály Május 2-án iskolánk nevelőtestülete szakmai napot rendezett. Gyorsan változó világunkban minden szakma képviselőinek elengedhetetlenül szükséges, hogy lépést tartsanak a változásokkal,és folyamatosan képezzék magukat. Nincs ez másként a pedagógusok vonatkozásában sem. A HEFOP sz. (Európa Uniós) pályázat nyerteseiként azt vállaltuk, hogy egyes osztályokban tartalmában, de főleg módszereiben új és korszerű ún. kompetencia alapú programcsomagokat vezetünk be. A programcsomagok bevezetését olyan pedagógus továbbképzések kísérik, amelyek alkalmasak a pedagógusok szemléletformálására, módszertani kultúrájuk fejlesztésének elősegítésére. A szakmai nap keretében azokat az ismereteket, tapasztalatokat és jó gyakorlatokat osztották meg a programban részt vevő kollégák a többiekkel, amelyeket az említett továbbképzések alkalmával összegyűjtöttek. A pedagógiai nap programja a következő volt: Gyülekező 8 30 Megnyitó Bódai Julianna Éva igazgató Bemutató órák: /. matematika 2.o. A kooperatív módszer alkalmazásainak lehetőségei matematika órákon. Tanít: Kovácsné Villand Lívia 2. fizika 7.o. Összefoglaló óra: A nyomás. Tanít: Bikali Istvánné A látott órák megbeszélése Szünet Osztályzat (érdemjegy) nélküli értékelés bevezetése az iskolában koncepciójának lényege, pedagógiai, módszertani szabályai az értékelés funkciói, lehetőségei a szöveges értékelés műfajai Előadó: Kolonicsné Molnár Judit Szövegértő olvasás fejlesztése, módszertani problémák kezelése elvárások a 21. század iskolájától kulcskompetenciák, fejlesztendő területek milyen célok mentén tervezhető az olvasás-szövegértés tanításának-tanulásának folyamata a megértési deficitek oka és azok lehetséges pótlása Előadók: Panákné Miszlai Margit, Pintérné Ballabás Márta IKT eszközök és kooperatív technikák használata a szövegértés, szövegalkotás kompetencia területen IKT tananyagok magyar nyelv és irodalom órákon kooperatív technikák bemutatása Előadó: Béber Anna 12 l Ebédszünet Differenciált tanulásszervezés Csoportok kialakításának előzményei (mérések, megfigyelés,...) Csoportkialakítás játékos és tudatos formái Tananyag-feldolgozási módszerek Értékelés Előadó: Janóné Kucserka Mária Hatékony tanuló megismerési technikák a nevelés és az oktatás eredményessége nagymértékben

13 2007. MÁJUS HÍRMONDÓ 13 függ attól, hogy az alkalmazott pedagógiai módszerek mennyire illeszkednek a gyermekek sajátosságaihoz a pedagógiai tevékenység tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez szükséges, a tanulók megismerésére irányuló módszertani tudás bővítése elméleti, gyakorlati ismeretek, melyek segítik a hatékony tanulói megismerést, és lehetővé teszik a szükséges pedagógiai beavatkozások tervezését Előadó: Kovácsné Villand Lívia Egy hasznos eszköz: a Varázsláda bemutatása Bemutatja: Kolonicsné Molnár Judit Tanulást segítő hasznos weboldalak, programok bemutatása Bemutatja: Gálné Farkas Irén l 6 Kötetlen program a résztvevők igénye szerint A rendezvényen a helyi nevelőtestületen kívül részt vettek az ácsteszéri tagiskola pedagógusai és a gútai II. Rákóczi Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola nevelőtestületének küldöttsége Kucsera Erasmus igazgató úr vezetésével. Valamennyi résztvevő úgy ítélte meg, hogy a bemutató órák és az előadások értékesek és érdekesek voltak. Mindnyájan sokat tanultunk ezen a napon. Az iskolai alapítvány hírei Bódai Julianna Éva Igazgató AZ AFL Hungária - móri székhelyű - cég az idén ismét 2500 US$ támogatásban részesítette az iskolai alapítványt. Az említett cég a közhasznú szervezetek támogatására fenntartott keretéből ezúttal már második alkalommal segítette alapítványunkat. Köszönet érte. De természetesen a cég bakonyszombathelyi alkalmazottainak is szeretnénk kifejezni köszönetünket, akik tudomást szerezve erről a lehetőségről, közbenjártak az ügy érdekében. Név szerint: Molnár Istvánná, Kovácsné Nagy Erika, Rezler Barnabás, Polgár Ferenc, Treier Tímea, Berta Mihályné, Tóth János, Csikár Zoltán, Berta Mihály. Külön szeretnénk köszönetünket nyilvánítani Tóth Lajosnak, aki az ügyintézést elindította és bonyolította. Iskolánk tanulói nevében megköszönünk minden fáradságot, amely ismét sikert hozott. Reményeink szerint ez az adományt az iskola tornatermének felszerelésére fordíthatjuk majd. Diáksport Bódai Julianna Éva kuratórium elnöke Áprilisban zajlottak a labdarúgó diákolimpiai tornák, melyeken iskolánkból a II. és III. kcs tanulói vettek részt. A II. korcsoportosok először április 20- án léptek pályára Ászáron, Réde és Ászár csapatai ellen. Sajnos mindkét meccsen vereséget szenvedtek. A második játéknapra április 25-én Súron került sor. Itt Súr és Kisbér csapatai ellen játszottunk, Kisbér csapatát sikerült legyőzni 5:4-re, Súr csapatától egy góllal kaptunk ki. A III. korcsoportosok április 23-án Rédén játszottak először, Tárkány csapatát sikerült megverni, de Kisbértől sajnos vereséget szenvedtek. A második fordulóra Tárkányon került sor. Súr csapata ellen sikerült győzni, de az utolsó mérkőzésen Réde csapata bizonyult jobbnak. Műsoros est Április 27-én délután 5 órai megrendezésre került iskolánkban hagyományosnak számító műsoros est. Kovácsné Czimora Zita kezdettel a már Minden tanév vége felé csokorba szedjük és bemutatjuk azokat a produkciókat, amelyekkel a tanulóink az év során készülnek. Idén színes és változatos kínálattal vártuk a kedves szülőket és érdeklődőket. Több dramatizált mesét vittünk színre: Egyszer egy királyfi, A mese, A fájós fogú oroszlán, Királyok könyve, A mészből faragott

14 2007. MÁJUS HÍRMONDÓ 14 leány. Több zenés, táncos műsorszámot is bemutattunk: modern táncok, ugróköteles tánc, világok tánca, a Fekete gyöngyszemek előadása. A verskedvelök is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, volt aki saját költeményét adta elő. Egy bábelőadás részesei is lehettünk a 4. osztályosok előadásában. Kellemes és színvonalas szórakozásban volt része annak, aki megnézte műsorunkat. Köszönjük mindenkinek a támogatást, a segítséget, a sok tapsot! Pintérné Ballabás Márta KÖZÉRDEKŰ HÍREK AKCIÓS KÖNYVVÁSÁR! A Községi Könyvtár leselejtezett könyveiből vásárt tartunk a Közművelődés Házában az alábbi időpontokban: Május 8-tól május 1 l-ig, valamint május 14-től 18-ig naponta 8-tól 15 óráig! Minden könyv 50 Ft /db Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Mi kihozzuk Önnek a kedvezményekből a maximumot! Régi autóját most akár Ft beszámítási felárral cserélheti új Suzukira vagy Hatalmas árkedvezmények Pl.: Swift II 1.3 GLX CD Klíma most Ft helyett Ft vagy Ajándék vételárelőleg + extra tartozékok Ft értékben Vonóhorog, szélterelő, tolatóradar stb *Az ajánlat május 31-ig, illetve az akciós készlet erejéig érvényes, minimum 1,5 M Ft hitel felvétele esetén! Fogyasztás /kombinált/: 6,3-7,6 1/100 km, C02- kibocsátás /kombinált/: g/km. Keresse, hívja a Suzuki Bartát a legjobb ajánlatot tőlünk kapják! Székesfehérvár: 22/ , 22/ Sárbogárd: 25/ SPORT HÍREK Félidejéhez érkezett a labdarúgó bajnokság tavaszi szakasza. Csapataink szereplése jónak mondható a körülményekhez képest. Ugyanis kevés játékossal rendelkezünk. A sérülések miatt volt már olyan is, hogy tízen játszották végig a fiúk a Tárkány elleni meccset és minden elismerést megérdemelve győztek. A közönségünk remek mérkőzéseket és szép sikereket élhettek át a közelmúltban. A Kömlőd elleni mérkőzésen lelkesen és szépen játszva hoztuk el a pontokat. Kisbér és Kerékteleki gárdáját is sikerült kétvállra fektetni. Ígéretes a fiatal játékosok szereplése és akarása. Amikor bizonyítási lehetőséghez jutnak ügyesen játszanak az ifisták is a felnőttek között. Az ifi csapat szereplése gyengén indult az első négy mérkőzésen vereséget szenvedtek utána viszont zsinórban három szép győzelemkövetkezett. Bízom benne, hogy a továbbiakban is jól fogunk szerepelni és örömet tudunk szerezni szurkolóinknak, akik vidékre is szép számban elkísérik a fiúkat. Köszönjük Eredményeink: Bszhely- Kerékteleki Ifi Bszhely- Dad Ifi Bszhely- Kisbér Ifi Bszhely - Szend Ifi Kömlőd - Bszhely Ifi Bszhely-Tárkány Ifi Bszhely-Bana Ifi 2:0 4:5 1:3 0:8 4:1 0:5 0:7 0:1 2:3 0:7 2:1 12:2 4:5 3:1 Felnőtt csapatunk a 8. helyen áll 28 ponttal az ifi csapat a 9. helyen áll 34 ponttal Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a pályán. Tisztelettel: Simon Ferenc A BAK0NYSZ0MBATHELV1 HÍRMONDÓ Készült számítógépen a Községi Könyvtárban a kiadásért felel: Önkormányzat Bakonyszombathely Gépelte Géringer Istvánné, Csonka Tamara Szerkesztetésben közreműködött Pintér Lajos Főszerkesztő: Géringer Istvánné Felelős kiadó: Multi Grafi Kft, Nagyigmánd & 34/ Készült : 350 példányban

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Befejeződött a Faluközpont felújításának, kiépítésének 1 üteme! Köztéri utcabútorok a főutcán Május utolsó napjaiban lezárult a település

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök 2007. OKTÓBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Október 6. Ez a miniszterelnök valami csodát mûvelt és az életével fizetett Mint mondotta, ügyének idõközben napvilágra került érte iratcsomójára máig ismeretlen

Részletesebben

Ősz van. Beérett a termés Gyönyörű ősz van! Fénylik az október délután. Beérett a termés, nincs már gyümölcs a fán.

Ősz van. Beérett a termés Gyönyörű ősz van! Fénylik az október délután. Beérett a termés, nincs már gyümölcs a fán. Ősz van Beérett a termés Gyönyörű ősz van! Fénylik az október délután. Beérett a termés, nincs már gyümölcs a fán. Ökörnyálból ezüst fonódik, zizegnek a sárga levelek. Gyönyörű ősz van! Minden csendes,

Részletesebben

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón.

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón. Pándi Tükör 1941 1941 PÁND KÖZSÉG ÉLETÉNEK TÜKRE Helyi közéleti periodika 2013. december 22. évfolyam/ 4., 87. szám TÉL 24 oldal Ára: 180 forint Kontakt: kultur3@citromail.hu Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

A méltatlan hazai állapotok elviselhetetlenségét. viszonyokkal szembeni kiszolgáltatottságunk.

A méltatlan hazai állapotok elviselhetetlenségét. viszonyokkal szembeni kiszolgáltatottságunk. Győrszentiváni 2012/1. március Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Bennünk a megoldás, általunk születik a jövő 1848. március 15-én kitört Pesten a forradalom! Boldog ünnepünk ez nekünk,

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

Nemzeti Vágta Nagycenken és Budapesten

Nemzeti Vágta Nagycenken és Budapesten XI. évfolyam 6. szám Nagycenk közéleti lapja 2010. június Nemzeti Vágta Nagycenken és Budapesten 3 éve kezdődött a Geszti Péter nevével fémjelzett lovas eseménysorozat. Idén már 13 vidéki helyszínen köztük

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 10. szám Október 23. A felújított Csigaház teljesen megtelt Az Ítélet című darabot Major László rendezte Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk! XII. évfolyam 2-3.szám 2007. december Ébredj fel, aki alszol, és felragyog néked a Krisztus. A Szentírás tanít bennünket mint mindenkor - így a szárnyas idő adventjében. Az ének is felrázni akar: Emeljük

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Dlutow. 5 év után sikerült legyõzni felnõtt csapatunknak a szécsényieket!

Dlutow. 5 év után sikerült legyõzni felnõtt csapatunknak a szécsényieket! 16 5 év után sikerült legyõzni felnõtt csapatunknak a szécsényieket! 212 JÚNIUS Szilágyi Albert: Az elsõ félidõben jól játszottunk, gólhelyzeteket teremtettünk és három gólt lõttünk. Szünet után az eredmény

Részletesebben

HÍRMONDÓ ENESEI FOLYTATÓDTAK A FEJLESZTÉSEK 2011-BEN

HÍRMONDÓ ENESEI FOLYTATÓDTAK A FEJLESZTÉSEK 2011-BEN 2012. JANUÁR 18. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ENESEI HÍRMONDÓ ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA FOLYTATÓDTAK A FEJLESZTÉSEK 2011-BEN Az önkormányzati gazdálkodás nehézségei ellenére 2011-ben

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ

GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ BORSOD ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT KIADVÁNYA MISKOLC, 2010. A Borsod Abaúj - Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ minden dolgozójának és a Gyermekvédelmi Híradó kedves

Részletesebben

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs!

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXVI. évfolyam 8. szám 2014. szeptember-október Ajánló választási tájékoztató Az újság hasábjain pontos információt kaphatnak arról, hogy kik indulnak az idei

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben