NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM. J E L E N T É S virslik összehasonlító vizsgálatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM. J E L E N T É S virslik összehasonlító vizsgálatáról"

Átírás

1

2 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: EVL-499/2013 J E L E N T É S virslik összehasonlító vizsgálatáról augusztus

3 1. Bevezetés A virsli és még néhány rokona: a párizsi, a krinolin, a szafaládé a vörösáruk csoportjába tartozik. Az elnevezés arra a korra utal, amikor e termékek dönten marha- és borjúhúsból készültek. Vörösárunak hívják azokat a húspépbl készített termékeket, amelyeket szalonna hozzáadásával finomra aprítanak, általában bélbe töltenek, rövid ideig forrón füstölnek és azt követen hkezelnek. A húspépet húsból állítják el nitrites pácsóval, vízzel finomra aprítva. Az idegen vizet víz vagy jégpehely formájában adják a masszához, melynek az a szerepe, hogy a húsfehérje (izomfehérje) a só jelenlétében oldatba menjen, és a megduzzadt fehérje hálószeren zárja magába a vizet és a zsírt. Ezáltal a hkezelés során koaguláló fehérjeháló meggátolja a víz, illetve a zsír kiválását. A vörösáruk nyersanyaga hagyományosan marhahús és szalonna, újabb idkben azonban jelentsen elterjedt a sertéshús és baromfihús használata is. Természetesen arra is van lehetség, hogy egy termék elállításánál vegyesen használjanak sertés-, marha- és baromfihúst. Napjainkban a vörösáruknak egyre több versenytársa akad a hasonló minség és árú felvágottak, illetve sonkafélék formájában, melyek mellett a fogyasztók által a termékcsoporttól elvárt alacsony ár úgy teljesíthet, hogy a termékek gyártásához a hús mellett egyre több egyéb, magas fehérjetartalmú anyagot (brke, szója, egyéb magas fehérjetartalmú nvényi adalékok) használnak fel. A vörösáruk csoportján belül is talán a legkedveltebb, mindenki által ismert termék a virsli. A virsli a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 elírása szerint: Legfeljebb 30 mm átmérj, természetes, vagy mbélbe töltött húspépet tartalmazó, fzéssel hkezelt, füstölt, (vízgzzáró mbélbe töltött termék esetén) füstöletlen, vagy füst ízesítés homogén metszéslapú készítmény. A hústartalom a késztermékre vonatkoztatva legalább 40%. A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 elírása szerint: A termék nevében az adott állat neve (pl. sertés, marha, borjú, pulyka stb.) akkor tüntethet fel, ha a termék hústartalmának legalább 70%-a az adott állatfajtából származik. Vegyes baromfihús 70%-os felhasználása esetén a termék neve a "baromfi" jelzt viselheti. shonos állatokból készült termék megnevezésében akkor szerepelhet az adott állatfajta neve, ha a termék hústartalmának legalább 70%-a az adott állatfajtából származik. Jelen tesztünk során a virsli készítmények közül fajtáját tekintve vegyesen került kiválasztásra sertés- és baromfi termék egyaránt. Az összehasonlító vizsgálat olyan paraméterek meghatározására irányult, amelyek által átfogó képet kaphatunk a termékcsoport képviselinek minségérl; valamint ezen túlmenen ellenriztük a virslikre vonatkozó mikrobiológiai tisztaság kritériumainak teljesülését is. 2. A laboratórium által vizsgált termékek A virsli mintákat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriumának munkatársai vásárolták szúrópróbaszeren fvárosi kis- és nagykereskedelmi egységekben. A vizsgált termékek a rendkívül olcsó készítményektl kezdve az igen drága ársávba tartozókig tükrözték a kereskedelemben kapható széles termékválasztékot. Az összehasonlító tesztben szerepl 21 db virsli minta azonosító adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 1

4 A vizsgálatokat és azok értékelését a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma végezte. 3. Vizsgálatok, eredmények A vizsgált paraméterekbl minsített és nem minsített csoportok képzésére került sor. A minsített csoport paramétereit egyenként értékeltük pontozásos rendszerben, melyek a következk voltak: 1. Érzékszervi tulajdonságok, 2. Zsírtartalom, 3. Víztartalom, 4. Kötszöveti fehérje tartalom. A fentieken túlmenen, nem minsített paraméterek keretében vizsgálat alá került a termékek nettó tömege, fehérje- és nátrium-klorid- (konyhasó) tartalma, valamint mikrobiológiai tisztasága. Ezen paramétereket nem pontoztuk, viszont a termékcsoport minségének teljesebb kör elbírálását szükségszeren megersítették. A vizsgálati eredményeket összefoglalva a 2. sz. melléklet tartalmazza Minsített paraméterek Érzékszervi tulajdonságok A virslik érzékszervi vizsgálatainak értékelését a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 vonatkozó elírása figyelembevételével, az MSZ :1989 "Húskészítmények pontozásos érzékszervi bírálata" cím szabvány alapján, saját pontrendszer kialakításával végeztük. Az érzékszervi tulajdonságok kétségtelenül a legfontosabb paraméterek közé tartoznak, hiszen általuk teljes összkép kapható az élelmiszerrl, valamint a fogyasztó által történ termékválasztásnál is hangsúlyos szerepet játszanak az ár mellett; ugyanakkor bizonyos mértékig szubjektívnek is mondhatóak. Természetesen a szubjektív tényezk csökkentésére számos eljárást dolgoztak ki a gyakorlatban az évek során, kezdve az érzékszervi bírálat körülményeinek, tárgyi feltételeinek elírásaitól a bírálók alkalmasságának megítéléséig és kiválasztásáig. Ezen objektív körülmények maximális figyelembevételével végezte laboratóriumunk is a virslik érzékszervi bírálatát, melynek során az alábbi jellemzk kerültek kiválasztásra és minsítésre: - küls megjelenés, - állomány, - metszéslap, - illat, - íz (aroma). Az érzékszervi bírálatot 20 pontos súlyozófaktoros bírálati rendszerben végeztük. Az egyes tulajdonságokat nullától öt pontig értékeltük külön-külön, de miután nem minden tulajdonság tekinthet egyformán "fontosnak" a termék érzékszervi megítélése szempontjából, ezért az egyes jellemzkre adható pontokat eltér súlyozófaktorokkal vettük figyelembe. Így az összesen öt érzékszervi jellemzre adható maximális pontszám 20 pont lehetett. 2

5 A bírálathoz kialakított pontrendszer, illetve az értékelés alapja a 3. sz. mellékletben található, míg a virslik érzékszervi minsítését, vagyis az egyes jellemzkre adott pontokat és a súlyozott összpontszámot a 4. sz. melléklet tartalmazza. A súlyozott összpontszámok értékét mindemellett 5 pontos rendszerbe konvertáltuk át, hogy viszonyítható legyen a teszt során minsített egyéb paraméterek értékeléséhez. Ugyanakkor tekintetbe véve az érzékszervi tulajdonságok kiemelked szerepét a termék minsítésében és fogyasztó által történ megítélésében, a termék végs minsítésénél az erre kapott pontokat háromszorosan vettük figyelembe. Az érzékszervi tulajdonságokra kapható maximális pontszám tehát 15 pont lehetett. Az érzékszervi bírálat során a Bécsi virsli védgázas csomagolásban (ALDI) termék bizonyult a legjobbnak: maximális pontot kapott minden tulajdonságra. Emellett kiválónak mutatkozott még négy termék: a Bécsi hosszú virsli juhbélbe töltve (Wiesbauer), a Frankfurti virsli vékony juhbélben, füstölve és elfzve (Wagner Delikát); a Pick Békebeli roppanós virsli és egy viszonylag olcsóbb termék, a Familia baromfi virsli (Pick). Leggyengébben a Spar sertés virsli mbélben és egy viszonylag drága termék a Sága Fini Mini pulykavirsli védgázas csomagolásban szerepeltek az érzékszervi vizsgálatok során Zsírtartalom A virsli zsírtartalma a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 elírása szerint legfeljebb 25,0% (m/m) lehet. Összehasonlító tesztünk által azt vizsgáltuk egyrészt, hogy a termékek zsírtartalma az elírt határértéken belül van-e, illetve azt is elemeztük, hogy azon belül milyen értéket mutat. A bírálathoz a következ követelményrendszert alakítottuk ki: Zsírtartalom %(m/m): (max. 25,0%) > 25 0 pont 23,5 25,0 1 pont 21,9 23,4 2 pont 20,3 21,8 3 pont 18,7 20,2 4 pont 18,6 5 pont Négy termék a Bécsi hosszú virsli Juhbélbe töltve (Wiesbauer) (26,8%), a Hagyományos KOMÉTA bécsi virsli védgázban (27,1%), a Zimbo bécsi sertés virsli (25,2), valamint a SÁGA Füstli bükkfával füstölt, borsos-fokhagymás pulykavirsli (25,8%) zsírtartalma meghaladta az Élelmiszerkönyvben deklarált maximális értéket; tehát ezen termékek zsírtartalom tekintetében nulla pontot kaptak. Mindemellett, mivel e termékek zsírtartalma nem felelt meg az elírt követelménynek - függetlenül a többi paraméterre kapott pontszámoktól - a végs minsítésben már kizárólag a "nem megfelel" kategóriába eshettek. Az említetteken kívül valamennyi virsli megfelelt az elírásnak; a pontszámokat a 25%-os zsírtartalom értékeken belül differenciált pontok szerint kapták, melynél természetesen az alacsonyabb zsírtartalom érték kaphatta a magasabb pontot Víztartalom A virsli víztartalmát a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 elírása 70,0 m/m%-ban maximalizálja. A zsírtartalomhoz hasonlóan e paraméternél is azt vizsgáltuk, hogy a termék víztartalma az elírt értéken belül van-e, valamint, hogy azon belül milyen értéket képvisel. 3

6 Az értékeléshez alkalmazott követelményrendszer az alábbiak szerint alakult: Víztartalom %(m/m): (max. 70,0%) > 70 0 pont 67,6 70,0 1 pont 65,1 67,5 2 pont 62,6 65,0 3 pont 60,1 62,5 4 pont 60,0 5 pont Víztartalom tekintetében 1 termék nem felelt meg az Élelmiszerkönyv által elírt maximális víztartalomnak: az efef batomfi virsli mbélben (70,48%), ezért a termék nulla pontot kapott e jellemz vonatkozásában. Hasonlóan a zsírtartalomnál leírtakhoz, ez a termék - függetlenül egyéb tulajdonságaira kapott pontjaitól - már csak a "nem megfelel" kategóriába kerülhetett a végs minsítés során. Víztartalom szempontjából a többi vizsgált termék megfelel volt; a 70%-os víztartalmon belül azon termék kaphatta a magasabb pontszámot, amelynek nedvességtartalma kisebb értéket mutatott. E paraméter vonatkozásában 5 db termék a Bécsi hosszú virsli Juhbélbe töltve, a Hagyományos KOMÉTA bécsi virsli védgázban, a Zimbo bécsi sertés virsli, a SÁGA Füstli bükkfával füstölt, borsosfokhagymás pulykavirsli és a Sága Fini Mini pulykavirsli védgázas csomagolásban ért el 5 pontot Kötszöveti fehérje tartalom A kötszöveti fehérje tartalomra nincs közvetlenül elírás az Élelmiszerkönyvben, viszont informatív jelleggel bír a virsli nem színhúsból származó fehérjetartalmára vonatkozóan. A kötszöveti fehérje tartalmat a hidroxi-proilin-tartalom alapján számoljuk. Minél nagyobb tehát a kötszöveti fehérje értéke, annál kisebb az összes fehérjetartalmon belül az izomfehérje aránya, vagyis annál inkább valószínsíthet, hogy a termék gyártásához több inas húst és brkét használtak fel. A pontozásnál külön értéksávok kerültek kialakításra a sertés (és marha), valamint a baromfi termékekre vonatkozóan. A különböz pontozást az a tény indokolja, hogy az emlsök (sertés és marha) és a szárnyasok húsában a vázizom-, zsírszövet- és kötszöveti arány eltér. A 19/2004.(II.26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet 1. sz. mellékletében rögzítettek szerint a maximális kötszöveti fehérje mennyisége sertés- és marhahús esetén az összes fehérjetartalom maximum 25 %-a lehet, míg szárnyasok esetében az összes fehérjetartalom 10%-át nem haladhatja meg a kötszöveti fehérje tartalom. A leírtak tükrében az alábbi pontozási rendszer szerint kerültek értékelésre a vizsgált termékek: Kötszöveti fehérje tartalom sertés virslik esetén %(m/m): > 3,0 1 pont 2,61 3,00 2 pont 2,21 2,60 3 pont 1,81 2,20 4 pont 1,80 5 pont 4

7 Kötszöveti fehérje tartalom baromfi virslik esetén %(m/m): > 1,0 1 pont 0,91 1,00 2 pont 0,81 0,90 3 pont 0,71 0,80 4 pont 0,70 5 pont A sertés virslik között kimagaslóan sok kötszöveti fehérjét tartalmazott az S-Budget Frankfurti virsli vákuumcsomagolásban, de viszonylag magas értéket mutatott még a Pick békebeli roppanós virsli különlegesség védgázban, a Hagyományos KOMÉTA bécsi virsli védgázban és a Zimbo bécsi sertés virsli is. A baromfi virsliknél két termék: a Baromfi bécsi virsli (Ponnath die MEISTERMETZGER ), valamint a Familia baromfi virsli (Pick) mutatott magas kötszöveti fehérje tartalmat Nem minsített paraméterek Nettó tömeg A vásárló szempontjából fontos kritérium, hogy a termék vásárlásakor a jelölésen feltüntetett mennyiséget kapja. A vizsgált minták mindegyikérl elmondható, hogy nettó tömeg tekintetében valamennyi mintaelem megfelelt a címkén szerepl értékeknek. Ugyan 6 virslinél a címkén szerepl értékhez képest kevesebbet mértünk, ám a tömeghiány nem lépte túl a még elfogadható negatív eltérés mértékét Fehérjetartalom A Magyar Élelmiszerkönyv korábban is említett elírása (1-3/13-1) szerint a virslinek legalább 10,0% (m/m) fehérjetartalommal kell rendelkeznie. Vizsgálataink során teszteltük, hogy a termékek fehérjetartalma eléri-e az elírt minimális értéket. A fehérjetartalom minimális értékének 1 termék, a Bécsi hosszú virsli juhbélbe töltve (Wiesbauer) nem felelt meg (mért fehérje tartalom: 9,74%), ezért a végs minsítésben e termék már csak a "nem megfelel" kategóriában szerepelhetett. A többi virsli kielégítette az Élelmiszerkönyv által elírt követelményt. A fehérjetartalom kiértékelésénél mindemellett különbséget azért nem tettünk, mert számos esetben a címkén felsorolt összetevk szerint a húsból származó fehérjén kívül egyéb, magas fehérjetartalmú növényi-, illetve állati származékot adtak ismeretlen mennyiségben a virslihez (pl. szója, borsóliszt, szentjánoskenyérliszt, marhakollagén, stb.), amelyekbl származó fehérjetartalmat nem lehetett elkülönítetten meghatározni, ezért az izomfehérje (színhúsfehérje) számítására nem került sor. Az általunk vizsgált legmagasabb fehérjetartalmú termék a Kaiser Arany pulyka virsli volt (15,58%), amely azonban szójafehérjét tartalmazott. Az Élelmiszerkönyvi elírás vonatkozó része szerint a virsli megnevezésében alkalmazható az extra, a príma, az eredeti, a különleges, vagy más egyéb, a kiválóságra utaló jelz, ha: a) a termék hústartalma a késztermékre vonatkoztatva legalább 1,3-szorosa a megkülönböztet jelz nélküli terméknek, és b) a termék elállításához csak húseredet fehérjét használnak. Tekintettel arra, hogy a Kaiser Arany pulyka virsli elnevezésében szerepl Arany jelz a pulyka virsli kiválóságára utal, ezért a termék a húsfehérjén kívül nem tartalmazhatna szójafehérjét. E megfontolásból a termék megnevezésének helytállósága, illetve jogszersége kétségbe vonható. 5

8 Nátrium-klorid- (konyhasó) tartalom A nátrium-klorid- (vagy konyhasó) tartalomra is szerepel kritérium az Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú elírásában, amely alapján az legfeljebb 2,5 %(m/m) lehet a virsliknél. Nátrium-klorid tekintetében valamennyi vizsgált termék megfelelt a követelményeknek. Ezen felül további különbséget nem tettünk a sótartalom értékeken belül a termékek között, hiszen annak optimális mennyisége az egyéni ízlés és megítélés alapján nagyon különböz lehet Mikrobiológiai jellemzk Mikrobiológiai szempontból az élelmiszerekben elforduló mikrobiológiai szennyezdések megengedhet mértékérl szóló 4/1998.(XI.11.) EüM rendelet 4. melléklete szerint elírt paramétereket ellenriztük a virslik esetében az alábbiak szerint: Mikroba Megengedett fels határérték (M) Salmonella 0/25 g Staphylococcus aureus 10 3 /g Escherichia coli 5*10 3 /g Enterococcus faecalis 10 5 /g Clostridium perfringens* 10 2 /g * vákuumcsomagolt termékek esetén A mikrobiológiai jellemzket szintén nem pontoztuk, miután élelmiszerbiztonsági szempontból fontos kritérium, hogy ezen mikrobák határérték alatti mennyiségben forduljanak el a termékekben, illetve Salmonellát ne tartalmazzanak. Amennyiben a termék mikrobiológiai vonatkozásban nem megfelel értéket szolgáltatott volna, úgy a teszt során a Nem megfelel végs minsítést kaphatta volna; ám mikrobiológiai szempontból minden termék megfelelnek bizonyult a vizsgálatok eredményei alapján. 4. Minsítés A termékek összpontozása az alábbiak szerint alakult az összehasonlító vizsgálat során: Vizsgált paraméter Érzékszervi tulajdonságok Zsírtartalom Víztartalom Kötszöveti fehérje tartalom Elérhet maximális pontszám: Maximálisan kapható pontszám 15 pont 5 pont 5 pont 5 pont 30 pont A virslik végs minsítését a következk szerint végeztük az elért összpontszámok alapján: Kapott pontszám A termék minsítése 25 pont Kiváló pont Jó pont Közepes 16 pont Gyenge Azon termékek, amelyek a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú, kötelez érvény elírásának nem feleltek meg valamely paraméter vonatkozásában - függetlenül az egyéb tulajdonságaikra kapott pontoktól - a végs minsítésben már kizárólag "nem megfelel" besorolást kaphattak, mint az a paraméterenkénti értékelésben is bemutatásra került a korábbiakban. Ennek ellenére a termékek minden egyéb tulajdonságát is pontoztuk, mely 6

9 alapján látható, hogy bizonyos esetekben egyes termékek a pontszámaik alapján akár a kiváló ( Bécsi hosszú virsli juhbélbe töltve (Wiesbauer)), illetve jó ( Sága füstli bükkfával füstölt, borsos-fokhagymás pulykavirsli ) kategóriába is kerülhettek volna, amennyiben az Élelmiszerkönyv által elírt minségi paramétereket betartják. A termékek végs minsítésének táblázatos összefoglalását az 5. sz. melléklet tartalmazza. A végs minsítés alapján két termék, a Bécsi virsli védgázas csomagolásban (ALDI) és a Frankfurti virsli vékony juhbélben, füstölve és elfzve végzett a Kiváló kategóriában. Sajnálatosnak mondható viszont a tény, hogy a vizsgált termékek közül 5 db termék a Bécsi hosszú virsli Juhbélbe töltve (Wiesbauer), a Hagyományos KOMÉTA bécsi virsli védgázban, a Zimbo bécsi sertés virsli, valamint a SÁGA Füstli bükkfával füstölt, borsos-fokhagymás pulykavirsli és az efef batomfi virsli mbélben esett a Nem megfelel kategóriába, miután nem elégítették ki a vonatkozó Élelmiszerkönyvi követelményeket. A termékek végs minsítés alapján történ megoszlását a következ ábra szemlélteti. A vizsgált termékek összes pontszámai Bécsi Kiváló virsli védgázas csomagolásban (ALDI) S-Budget Jó Frankfurti Virsli Hercsi Közepes Füstölt Bécsi virsli (baromfi) Baromfi bécsi virsli Gyenge (ALDI) 0 Bécsi virsli védgázas csomagolásban (ALDI) Bécsi hosszú virsli juhbélbe töltve (Wiesbauer) S-Budget Frankfurti Virsli SPAR sertésvirsli mbélben Frankfurti virsli vékony juhbélben, füstölve és elfzve Hagyományos KOMÉTA Bécsi virsli Pick Mangalica virsli Pick Békebeli roppanós virsli különlegesség Zimbo Bécsi sertés virsli Hercsi Füstölt Bécsi virsli (baromfi) SÁGA Füstli bükkfával füstölt pulykavirsli CBA Hazai ízek pulyka virsli mbélben efef Baromfi virsli, mbélben Kaiser Arany Pulyka virsli Familia Baromfi virsli HYZA szinte csirke Tízórai baromfi virsli Sága Fini Mini mini pulykavirsli Baromfi bécsi virsli (ALDI) Nem megfelel A végs minsítés alapján megállapítható, hogy a termékek 11 %-a kiváló, 28 %-a jó minsítés, 11 %-a közepes, 22 %-a pedig gyenge minségi szintet képvisel. Mindemellett a vizsgált termékek 28 %-a nem felelt meg a követelményeknek. 7

10 A termékek minsítés szerinti százalékos megoszlása Nem megfelel 28% Kíváló 11% Gyenge 22% Közepes 11% Jó 28% 5. Összefoglalás Termékösszehasonlító vizsgálatunk célja a kereskedelemben kapható virsli készítmények minségének feltérképezése volt. 21 termék összehasonlító vizsgálatát végeztük el, melynek során ellenriztük, hogy a virslik összetétele milyen mértékben felel meg a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú elírásában rögzített követelményeinek. A virslik fehérje-, zsír- és víztartalma között nyilvánvalóan szoros és komplex összefüggés van (valamilyen szinten mindegyik összefügg vagy összefüggésbe hozható a termék valódi hústartalmával), melyek együttes értékelése kiegészítve az érzékszervi vizsgálattal nyújthat átfogó képet a termékrl. A vizsgálandó paraméterekbl minsített és nem minsített kategóriákat képeztünk. A minsített paramétereket pontoztuk, a nem minsített paraméterek a termékek elbírálását segítették. Az élelmiszerkönyvi elírásában szerepl paraméterek a fehérje-, víz-, zsír- és nátriumklorid- (konyhasó) tartalom. Fehérjetartalom tekintetében egy minta, a Bécsi hosszú virsli juhbélbe töltve (Wiesbauer) nem felelt meg az elírásnak. A víztartalom megengedett értékét egy termék, az efef batomfi virsli mbélben lépte túl. A zsírtartalomra vonatkozó maximális értéket négy termék haladta meg, a Bécsi hosszú virsli Juhbélbe töltve (Wiesbauer), a Hagyományos KOMÉTA bécsi virsli védgázban, a Zimbo bécsi sertés virsli, valamint a SÁGA Füstli bükkfával füstölt, borsos-fokhagymás pulykavirsli. A nátrium-klorid-tartalomra elírt (legfeljebb 2,5 %-os) értéknek valamennyi termék megfelelt. Az Élelmiszerkönyv által közvetlenül nem szabályozott, kötszöveti fehérje tartalmat is fontos paraméternek tekintettük, mert informatív jelleggel bír a virsli nem színhúsból származó fehérjetartalmára vonatkozóan. Minél nagyobb tehát a kötszöveti fehérje értéke, annál kisebb az összes fehérjetartalmon belül az izomfehérje aránya, vagyis annál inkább valószínsíthet, hogy a termék gyártásához több inas húst és brkét használtak fel. Kötszöveti fehérje tartalom tekintetében a leggyengébben az S-Budget Frankfurti virsli vákuumcsomagolásban szerepelt a sertés (és marha) termékek között, míg baromfi termékeknél a Baromfi bécsi virsli (Ponnath die MEISTERMETZGER), valamint a Familia baromfi virsli (Pick) mutatta a legmagasabb kötszöveti fehérje tartalmat. 8

11

12 Jogszabályi függelék A Magyar Élelmiszerkönyv 1-13/13-1 számú elírása a húskészítményekrl 4/1998. (XI.11.) EüM rendelete az élelmiszerekben elforduló mikrobiológiai szennyezdések megengedhet mértékérl 19/2004. (II.26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelete az élelmiszerek jelölésérl

címkéiről A fogyasztók magazinja Ingyenes melléklet 2010. június

címkéiről A fogyasztók magazinja Ingyenes melléklet 2010. június FÜGGETLEN, megbízható, HASZNOS ÉS ÉRDEKES INGYENES MELLÉKLET Ingyenes melléklet 2010. június A fogyasztók magazinja Vigyázat, túlsúly! Ingyenes melléklet az egészséges táplálkozásról Táplálkozási tanácsok

Részletesebben

MIN SÉGBIZTOSÍTÁS A HÍZOTT LIBAMÁJ EL ÁLLÍTÁSÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÁS FOLYAMATÁRA

MIN SÉGBIZTOSÍTÁS A HÍZOTT LIBAMÁJ EL ÁLLÍTÁSÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÁS FOLYAMATÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZ GAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR, MOSONMAGYARÓVÁR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI INTÉZET Programvezet : Dr. Schmidt János MTA doktora Témavezet : Dr. habil. SZIGETI JEN a mez

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához

ÚTMUTATÓ. Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁSI FŐOSZTÁLY ÚTMUTATÓ Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához 1. kiadás 2012. december

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2012

A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2012 SZÁMVITELI TANÁCSADÁS A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 kpmg.hu 2 Section or Brochure name Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZÍVRE EGÉSZSÉGES TÁPANYAG-ÖSSZETÉTELŰ, SZÍVBARÁT ÉLELMISZEREK KRITÉRIUMRENDSZERE ÉS A TANÚSÍTÓ VÉDJEGY HASZNÁLATÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

A SZÍVRE EGÉSZSÉGES TÁPANYAG-ÖSSZETÉTELŰ, SZÍVBARÁT ÉLELMISZEREK KRITÉRIUMRENDSZERE ÉS A TANÚSÍTÓ VÉDJEGY HASZNÁLATÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA A SZÍVRE EGÉSZSÉGES TÁPANYAG-ÖSSZETÉTELŰ, SZÍVBARÁT ÉLELMISZEREK KRITÉRIUMRENDSZERE ÉS A TANÚSÍTÓ VÉDJEGY HASZNÁLATÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET 1998 Jelen kiadvány az

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

2006R1925 HU 21.12.2009 002.001 1

2006R1925 HU 21.12.2009 002.001 1 2006R1925 HU 21.12.2009 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1925/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás MTA

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem Írta: dr. Dömölki Ferencné Roszáné,

Részletesebben

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban DemNet könyvek 4. 2001 Budapest KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetet az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TERVEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TERVEZET AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2014 Szerzők: Közreműködött: Opponensek: Felelős kiadó: Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A galvánelemek vizsgálatáról Budapest, 2013. január NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: EVL-00 /2012. Témafelelős: dr. Mastala Zoltán,

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon KUTATÁSI JELENTÉS 2013. szeptember A kutatás a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megbízásából készült 2013.évben. A kutatást az industorg védjegyiroda

Részletesebben

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON Simon Dorottya dr. Gonda Imre VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON 1. Bevezetés, előzmények Egy országnak akkor van esélye fenntartani hosszú távú versenyképességét, ha kijelöl olyan stratégiai területeket,

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

A marhahús érésének vizsgálata, az érlelési technológia fejlesztése

A marhahús érésének vizsgálata, az érlelési technológia fejlesztése DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A marhahús érésének vizsgálata, az érlelési technológia fejlesztése Készítette: Vén Csilla Témavezet: Dr. Balla Csaba egyetemi docens Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a emzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember v1.2 TARTALOM IV. KOCKÁZATOS TEVÉKEYSÉGEK... 3 Szexuális jellegű tartalmak

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac)

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) Ügyiratszám: DH-10903-2 /2007. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Számvitel és Statisztika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA Az MTA

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 8. Vásárlás előtt és után fogyasztói tudnivalók és érdekvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 8. Vásárlás előtt és után fogyasztói tudnivalók és érdekvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 8. Vásárlás előtt és után fogyasztói tudnivalók és érdekvédelem 2010. Vásárlás előtt és után fogyasztói tudnivalók és érdekvédelem Összeállította: Kulcsárné dr. Buzás Gizella,

Részletesebben

Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora

Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora Témavezet : Dr. Béri Béla egyetemi docens, a mez gazdaság-tudományok kandidátusa A HASZNOS

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TÉRINFORMATIKA AZ IPARI KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A térinformatika szerepe a környezeti hatásvizsgálatok továbbfejlesztésében Bogdán Olivér Sopron

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Élelmiszerminőség - Élelmiszerbiztonság Journal of Food Investigations Food Quality Food Safety Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Lebensmittelqualität Lebensmittelsicherheit

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A Doktori Iskola vezetője Dr. Udovecz Gábor MTA doktora egyetemi tanár Témavezető Dr. Széles

Részletesebben