Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot)"

Átírás

1 Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Hazai jogszabályok Útmutató a jogszabálygyőjtemény használatához A jogszabályok száma és címe után megadott linkre kattintva elérhetjük a hatályos szöveget, a link után pedig a jogszabály érvényessége látható. A hatályos szövegben az utolsó módosítást a jobb oldalán lévı piros csík jelzi (a korábban módosított részek nincsenek kiemelve). Uniós rendeletek Az uniós rendeleteknél a módosításokat nem vezetik át, ezért a lista az eredeti rendelet számát és címét, valamint a módosítások számát tartalmazza. A rendeletek kétféle úton érhetık el: a) Megtalálhatók a linken lévı keresıvel, beírva a rendelet celex-számát. A celex-szám megadása: 3évszámRrendeletszám (a rendeletszámot 4 számjeggyel kell megadni, számjegy esetén a hiányzó számjegyet nullával helyettesítve). Pl. a 853/2004/EU rendelet celex-száma: 32004R0853. b) A rendeletek elérhetıek a cím után megadott linkre kattintva is (ha az oldal angol nyelven jelenik meg, jobb oldalon fent a nyelvek legördítésével kiválasztható a magyar nyelv). A linken elérhetı oldalon látható többek között az érvényesség és a módosító rendeletek felsorolása, továbbá a Szöveg fejezetben letölthetı a rendelet szövege html vagy pdf formátumban, a módosítások számára kattintva pedig letöthetıek a módosító rendeletek is. Hazai és uniós jogszabályok sorrendje A jogszabályok listájában az uniós rendeleteket zöld háttérrel kiemeltük. Az uniós és a hazai jogszabályok sorrendje az elsıdlegességüktıl függ, így ahol az EU-s rendelet a meghatározó jogszabály (vagyis a hazai szabályozás ahhoz kapcsolódik), az szerepel elıbb. Az élelmiszerkönyvi elıírások egyes esetekben kétszer szerepelnek a listában: egyrészt az életbe léptetı rendeletnél, másrészt a megfelelı témakörnél. 1

2 1. Alapvetı és általános jogszabályok 1.1 Élelmiszertörvény 1.2 Jelölés, címkézés, állítások A jogszabályok csoportosítása témakör szerint 2. Megkülönböztetett élelmiszerek (elıállítás, engedélyeztetés, jelölés) 2.1 Különleges, földrajzi és egyéb védelemmel ellátott élelmiszerek 2.2 İshonos állatfajták 2.3 Ökológiai követelmények szerint elıállított élelmiszerek 3. Élelmiszer-összetevık 3.1 Enzimek, aromák, adalékanyagok 3.2 Géntechnológiával módosított szervezetek 4. Élelmiszer-elıállítás (engedélyezés, higiénia, szennyezettség stb.) 4.1 Alapvetı rendeletek 4.2 Egyéb higiéniai rendeletek 4.3 Szennyezettség Mikrobiológiai Növényvédı szer Vegyi Állatgyógyszer 4.4 Csomagolóanyagok, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı anyagok 5. Kereskedelem, fogyasztóvédelem 6. Állatvédelem: Vágóállatok szállítása, vágása 7. Vágóállatok minısítése 8. Vágóállatok azonosítási rendszere és nyilvántartása 9. Állategészségügy 9.1 Állat-egészségügyi követelmények 9.2 Állatbetegségek elleni védekezésre vonatkozó rendeletek 10. Hatósági ellenırzés 10.1 Az ellenırzés szervezete 10.2 Az ellenırzés díja, bírságok 11. Kapcsolódó jogszabályok 12. Mérésügy 13. Környezetvédelemi jogszabályok 13.1 Csomagolás 13.2 Termékdíj 13.3 Környezethasználat 13.4 Hulladék kezelése 13.5 Szennyvíz 13.6 Légszennyezés 14. Mezıgazdasági piac szervezése 2

3 1. Alapvetı és általános jogszabályok 1.1 Élelmiszertörvény 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveirıl és követelményeirıl, az európai élelmiszer-biztonsági hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (külön bekötve a higiéniai csomag dossziéban) Módosítások: 1642/2003/EK; 575/2006/EK; 202/2008/EK; 596/2009/EK évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl Hatályos: /1996. (I. 9.) FM-NM-IKM együttes rendelet az élelmiszerekrıl szóló évi XC. törvény végrehajtásáról (már csak a 8. paragrafusa és 5. melléklete a technológiai segédanyagok engedélyeztetésének szabályozása van érvényben) Hatályos: /2009. (XI. 12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól Hatályos: A rendelettel kiadott, a húsipart elsısorban érintı elıírások: 12. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú elıírása a húskészítményekrıl Hatályos: melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv /108 számú elıírása a gyorsfagyasztott élelmiszerekrıl Hatályos: melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv /496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl Hatályos: melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv /2 számú elıírása az édesítıszereken és a színezékeken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról Hatályos: melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv /35 számú elıírása az élelmiszerekben használható édesítıszerekrıl Hatályos: melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv /36 számú elıírása az élelmiszerekben használható színezékekrıl Hatályos: melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv /72 számú elıírása az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı mőanyagok és mőanyag tárgyakról Hatályos:

4 25. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv /42 számú elıírása az élelmiszerrel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı regenerált cellulózfilmekrıl Hatályos: Magyar Élelmiszerkönyv tartalma (kormányzati portálon lévı új VM oldalon található): I. kötet - Elıírások II. kötet - Irányelvek III. kötet - Módszerek 157/2009. (XI. 18.) FVM rendelet a gyártmánylapról Hatályos: /2008. (VIII. 8.) NFGM FVM rendelet az elırecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenırzési módszereirıl Hatályos: /1997/EK rendelet az új élelmiszerekrıl és az új élelmiszer-összetevıkrıl Módosítás: 1829/2003/EK; 1882/2003/EK; 1332/2008/EK; 596/2009/EK 21:cs,218920:cs,&pos=5&page=1&nbl=5& 1.2 Jelölés, címkézés, állítások 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelölésérıl Hatályos: /2000/EK rendet az 1760/2000/EK rendeletnek a marhahús és a marhahústermékek címkézése tekintetében történı alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról Módosítás: 275/2007/EK 608/2004/EK rendelet a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat és/vagy fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek és élelmiszer-összetevık címkézésérıl A Magyar Élelmiszerkönyv /496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl Hatályos: /2006/EK rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre vonatkozó állításokról Módosítás: 107/2008/EK; 109/2008/EK; 116/2010/EK 66:cs,441253:cs,438338:cs,&pos=6&page=1&nbl=6& 4

5 353/2008/EK rendelet az 1924/2006/EK rendelet 15. cikkében elıírt, az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmekre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról Módosítás: 1169/2009/EK 33/2010. (V. 13.) EüM FVM együttes rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról Hatályos: Megkülönböztetett élelmiszerek (elıállítás, engedélyeztetés, jelölés) 207/2009/EK rendelet a közösségi védjegyrıl (kodifikált változat) ge= évi LXXXIII. törvény a magyar köztársaság nemzeti jelképeinek és a magyar köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról Hatályos: Különleges, földrajzi és egyéb védelemmel ellátott élelmiszerek 509/2006/EK rendelet a hagyományos különleges terméknek minısülı mezıgazdasági termékekrıl és élelmiszerekrıl 1216/2007/EK rendelet a hagyományos különleges terméknek minısülı mezıgazdasági termékekrıl és élelmiszerekrıl szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 510/2006/EK rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról Módosítás: 1791/2006/EK; 417/2008/EK 1898/2006/EK rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról Módosítás: 628/2008/EK 57:cs,&pos=4&page=1&nbl=4& évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról 5

6 Hatályos: /2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzıinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenırzésérıl Hatályos: /2004. (IV. 24.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzıre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól Hatályos: /2008. (II. 15.) FVM rendelet a hagyományos különleges terméknek minısülı mezıgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenırzésének rendjérıl Hatályos: /2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrıl Hatályos: /2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekrıl Hatályos: İshonos állatfajták 4/2007. (I. 18.) FVM KkVM rendelet a védett ıshonos mezıgazdasági állatfajták körének megállapításáról Hatályos: Ökológiai követelmények szerint elıállított élelmiszerek 834/2007/EK rendelet az ökológiai termelésrıl és az ökológiai termékek címkézésérıl és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérıl Módosítás: 967/2008/EK s=3&page=1&nbl=3& 889/2008/EK rendelet az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenırzés tekintetében az ökológiai termelésrıl és az ökológiai termékek címkézésérıl szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról Módosítás: 1254/2008/EK; 710/2009/EK; 271/2010/EK; 344, 426/2011/EK 61:cs,499973:cs,496024:cs,479568:cs,&pos=7&page=1&nbl=7& 1235/2008/EK rendelet a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára elıírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról Módosítás: 537/2009/EK; 471/2010/EK; 590/2011/EK 6

7 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes szabályairól Hatályos: Élelmiszer-összetevık 3.1 Enzimek, aromák, adalékanyagok A felhasználható élelmiszer-összetevıkre korábban uniós irányelvek voltak érvényben, amelyeket az élelmiszerkönyvi elıírások ültették át a hazai jogrendbe. Az uniós rendeletek érvénybe lépésekor az összetevık pozitív listája még nem készült el, így jelenleg az általános elıírások tekintetében az alábbi uniós rendeletek, az összetevık pozitív listája és a felhasználható mennyiségek tekintetében a Magyar Élelmiszerkönyv elıírásai érvényesek. 1331/2008/EK rendelet az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszeraromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról 1332/2008/EK rendelet az élelmiszerenzimekrıl, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról 1333/2008/EK rendelet az élelmiszer-adalékanyagokról Módosítás: 238/2010/EK 93:cs,485784:cs,&pos=5&page=1&nbl=5& A Magyar Élelmiszerkönyv /2 számú elıírása az édesítıszereken és a színezékeken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról Hatályos: A Magyar Élelmiszerkönyv /35 számú elıírása az élelmiszerekben használható édesítıszerekrıl Hatályos: A Magyar Élelmiszerkönyv /36 számú elıírása az élelmiszerekben használható színezékekrıl Hatályos: /2008/EK rendelet az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkezı élelmiszer-összetevıkrıl, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról s=3&page=1&nbl=3& 7

8 2065/2003/EK rendelet az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt füstaromákról Módosítás: 596/2009/EK 884/2007/EK rendelet az E-128 vörös 2G élelmiszer-színezékként történı felhasználását felfüggesztı sürgısségi intézkedésekrıl 1925/2006/EK rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásáról Módosítás: 108/2008/EK; 1170/2009/EK 953/2009/EK rendelet a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelı anyagokról 3.2 Géntechnológiával módosított szervezetek 1829/2003/EK rendet a géntechnológiával módosított élelmiszerekrıl és takarmányokról a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyeztetési eljárása, hatósági engedélyezés szabályozása Módosítás: 1981/2006/EK; 298/2008/EK 1830/2003/EK rendet a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetıségérıl és címkézésérıl, és a géntechnológiával módosított szervezetekbıl elıállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetıségérıl Módosítás: 1137/2008/EK évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységekrıl Hatályos: /2003. (IX. 22.) Korm. rendelet a géntechnológiai bírság megállapításáról Hatályos: /2004. (IX. 30.) FVM-GKM rendelet a mezıgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól Hatályos:

9 4. Élelmiszer-elıállítás (engedélyezés, higiénia, szennyezettség stb.) 4.1 Alapvetı rendeletek 852/2004/EK rendet az élelmiszer-higiéniáról Módosítás: 1019/2008/EK; 219/2009/EK 20:cs,465217:cs,465212:cs,453551:cs,430329:cs,387319:cs,387318:cs,&pos=10&page=1&nb l=10& 853/2004/EK rendet az állati eredető élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról Módosítás: 2074/2005/EK; 2076/2005/EK; 1662/2006/EK; 1791/2006/EK; 1020/2008/EK; 1161/2009/EK; 558/2010/EK; 150/2011/EK 73:cs,453616:cs,434745:cs,430454:cs,387321:cs,387320:cs,427195:cs,&pos=9&page=1&nbl =10& 2074/2005/EK rendelet a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenırzések megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettıl való eltérésrıl, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról Módosítás: 1664/2006/EK; 1244/2007/EK ords= 1162/2009/EK rendelet a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (darált hús) Hatályos: január 1-jétıl december 31-ig 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet az állati eredető élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról Hatályos: /2007. (VII. 26.) FVM EüM SZMM az élelmiszer-elıállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeirıl és az élelmiszerek hatósági ellenırzésérıl Hatályos: /2007. (VII. 23.) FVM EüM rendelet az állati eredető élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történı élelmiszer-elıállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeirıl Hatályos: /2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint elıállításának engedélyezésérıl, illetve bejelentésérıl Hatályos:

10 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelıi élelmiszer-termelés, -elıállítás és értékesítés feltételeirıl Hatályos: Egyéb higiéniai rendeletek 37/2005/EK rendelet az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek hımérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történı ellenırzésérıl 1069/2009/EK rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belılük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) s=3&page=1&nbl=3& 142/2011/EK rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belılük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történı állat-egészségügyi ellenırzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történı végrehajtásáról 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeirıl és módjáról Hatályos: /2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól Hatályos: /2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl Hatályos: Szennyezettség Mikrobiológiai 2073/2005/EK rendelet az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól / Helyesbítés: HL 278 Módosítás: 1441/2007/EK; 365/2010/EK 06:cs,434699:cs,434494:cs,434493:cs,434212:cs,428806:cs,419564:cs,&pos=10&page=1&nb l=10& 10

11 4/1998. (XI. 11.) EÜM rendelet az élelmiszerekben elıforduló mikrobiológiai szennyezıdések megengedhetı mértékérıl Hatályos: Növényvédı szer 396/2005/EK rendelet a növényi és állati eredető élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédıszer-maradékok határértékérıl, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról Módosítások: 178/2006/EK; 149, 260, 299, 839/2008/EK; 256, 822, 1050, 1097/2009/EK; 304, 459, 600, 750, 893/2010/EK; 310, 460, 508, 559/2011/EK 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredető élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédıszer-maradékok határértékérıl, valamint ezek hatósági ellenırzésérıl Hatályos: Vegyi 1881/2006/EK rendelet az élelmiszerekben elıforduló egyes szennyezı anyagok felsı határértékeinek meghatározásáról Módosítás: 1126/2007/EK; 565/2008/EK; 629/2008 EK; 105/2010/EK; 165/2010/EK; 420/2011/EK 17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhetı mértékérıl Hatályos: Állatgyógyszer 470/2009/EK rendelet az állati eredető élelmiszerekben elıforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 4.4 Csomagolóanyagok, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı anyagok 1935/2004/EK az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı anyagokról és tárgyakról Módosítás: 596/2009/EK rendelet 11

12 450/2009/EK rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı aktív és intelligens anyagokról és tárgyakról 62:cs,&pos=4&page=1&nbl=4& 975/2009/EK rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı mőanyagokról és mőanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv módosításáról 5. Kereskedelem, fogyasztóvédelem évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Hatályos: évi X. törvény a termékfelelısségrıl Hatályos: évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrıl Hatályos: /1991. (XI. 22.) Korm. rendelet az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról Hatályos: /2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól Hatályos: /2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról Hatályos: évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról Hatályos: évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól Hatályos: évi XCV. törvény A mezıgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról Hatályos: /2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Hatályos: Állatvédelem: Vágóállatok szállítása, vágása 1/2005/EK rendet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó mőveletek közbeni védelmérıl, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról 12

13 03:cs,393124:cs,&pos=5&page=1&nbl=5& 1099/2009/EK rendelet az állatok leölésük során való védelmérıl évi XXVIII. törvény az állatok védelmérıl és kíméletérıl Hatályos: /2008. (VII. 18.) FVM rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó mőveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról Hatályos: /1999. (I. 27.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól Hatályos: /1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezıgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól Hatályos: Vágóállatok minısítése 1249/2008/EK rendelet a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minısítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról s=3&page=1&nbl=3& 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet a vágóállatok vágás utáni minısítésérıl Hatályos: /2005/EK határozat a hasított sertések magyarországi osztályozási módszereinek engedélyezésérıl 68:cs,396103:cs,&pos=4&page=1&nbl=5& 15/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágósertések vágás utáni minısítésérıl és a hasított félsertések kereskedelmi osztályba sorolásáról Hatályos: /2008/EK rendelet az 563/82/EGK rendeletnek a hasított kifejlett szarvasmarhák piaci árának megállapításához használandó korrekciós tényezık tekintetében történı módosításáról e=1&nbl=1&pgs=10&hwords 13

14 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágómarhák vágás utáni minısítésérıl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról (2007. szeptember 4-én hatályos rendelet) Hatályos: /1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minısítésérıl Hatályos: Vágóállatok azonosítási rendszere és nyilvántartása 1760/2000/EK rendet a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézésérıl 99/2002. (XI. 5.) FVM rendet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölésérıl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérıl Hatályos: /2004/EK rendelet a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról Módosítás: 1791/2006/EK; 1560/2007/EK; 71/2008/EK; 933/2008/EK; 759/2009/EK; 0506/2010/EK; 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérıl Hatályos: /2003. (XI. 18.) FVM rendet a sertések jelölésérıl, valamint egységes nyilvántartási és azonosítási rendszerérıl Hatályos: Állategészségügy 9.1 Állat-egészségügyi követelmények 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az állat-egészségügyi szabályzat kiadásáról Hatályos: /2005. (III. 22.) FVM rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredető termékek elıállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról Hatályos: /2009. (XII. 29.) FVM rendelet a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól Hatályos:

15 9.2 Állatbetegségek elleni védekezésre vonatkozó rendeletek 999/2001/EK rendelet egyes fertızı szivacsos agyvelıbántalmak megelızésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról Módosítások: 1923/2006/EK; 722, 727, 1275, 1428/2007/EK; 357, 553, 571, 746, 956/2008/EK; 103, 162, 163, 220/2009/EK 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertızı szivacsos agyvelıbántalmak megelızésérıl, az ellenük való védekezésrıl, illetve leküzdésükrıl Hatályos: Hatósági ellenırzés 854/2004/EK rendet az emberi fogyasztásra szánt állati eredető termékek hatósági ellenırzésének megszervezésére vonatkozó egyedi szabályok megállapításáról Módosítás: 882/2004/EK; 2074, 2076/2005/EK; 1663,1791/2006/EK;151/2011/EK 55:cs,387323:cs,387322:cs,&pos=6&page=1&nbl=6& 882/2004/EK rendet a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történı megfelelés ellenırzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenırzésekrıl Módosítás: 596/2009/EK; 301/2008,1029/2008/EK; 596/2009/EK; 208/2011/EK 52:cs,&pos=4&page=1&nbl=4& 2075/2005/EK rendelet a húsban elıforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról Módosítás: 1665/2006/EK; 1245/2007/EK 114/2004. (VII. 9.) FVM rendelet az európai bizottság szakértıi által az állategészségügy területén végrehajtott helyszíni ellenırzések szabályairól Hatályos: /2004. (VIII. 19.) FVM rendelet az állatok és állati eredető termékek bizonyítványainak kiállításáról Hatályos: /2004. (IV. 24.) FVM rendet állati eredető termékek EU-n belüli kereskedelmével kapcsolatos állat-egészségügyi ellenırzésekrıl Hatályos: /2004. (IV. 24.) FVM rendet a harmadik országokból az EU területére behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenırzésérıl Hatályos:

16 54/2004. (IV. 24.) FVM rendet az egyes élı állatok és termékek EU-n belüli kereskedelmével kapcsolatos állat-egészségügyi és állattenyésztési ellenırzésérıl Hatályos: /2004. (IV. 24.) FVM rendet a harmadik országokból az EU területére behozni kívánt állatok állat-egészségügyi ellenırzésének szabályairól Hatályos: /2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredető élelmiszerekben elıforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjérıl Hatályos: /2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-elıállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetıségrıl Hatályos: Az ellenırzés szervezete 113/2006. (V. 12.) Kormány rendelet a jogosult állatorvos hatáskörérıl és a mőködésével kapcsolatos részletes szabályokról Hatályos: /2003. (V. 15.) Korm. rendelet a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról Hatályos: /2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatalról Hatályos: /2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a fıvárosi és megyei kormányhivatalok mezıgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérıl Hatályos: Az ellenırzés díja, bírságok 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggı bírságok kiszámításának módjáról és mértékérıl Hatályos: /2005. (X. 11.) FVM EüM ICSSZEM PM együttes rendelet az élelmiszer-ellenırzési igazgatási szolgáltatási díjakról Hatályos: Kapcsolódó jogszabályok 24/2005. (III. 23.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és feldolgozásának biztonsági szabályzatáról Hatályos: /2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról Hatályos: /2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érı zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrıl 16

17 Hatályos: /2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról Hatályos: /2008. (XII. 3.) SZMM rendelet Az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról Hatályos: /1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl Hatályos: Mérésügy évi XLV. törvény a mérésügyrıl a végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel egybefoglalva Hatályos: /2004. (IV. 24.) GKM rendelet a nem automatikus mőködéső mérlegek méréstechnikai követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról Hatályos: /2001. (III.19.) GM rendelet a mérıeszközökrıl és azok mérésügyi ellenırzésérıl Hatályos: Környezetvédelemi jogszabályok 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélı megkülönböztetı jelzés használatának feltételrendszerérıl Hatályos: Csomagolás 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól (sok módosítás) Hatályos: /2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól Hatályos: Termékdíj évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról Hatályos: /2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl Hatályos:

18 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról Hatályos: Környezethasználat évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról Hatályos: /2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról Hatályos: /2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelı anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól Hatályos: Hulladék kezelése 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl Hatályos: /2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl Hatályos: /2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl Hatályos: Szennyvíz 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenırzésére vonatkozó részletes szabályokról (hatályos: Hatályos: /2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyezı anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrıl és alkalmazásuk egyes szabályairól Hatályos: Légszennyezés A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegı védelmérıl Hatályos: /2011. (I. 14.) VM rendelet a levegıterheltségi szint határértékeirıl és a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl Hatályos: /2011. (I. 14.) VM rendelet a levegıterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezı források kibocsátásának vizsgálatával, ellenırzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról Hatályos:

19 14. Mezıgazdasági piac szervezése 1234/2007/EK rendelet a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl (az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet) Módosítás: 247, 248, 361, 470, 510/2008/EK; 13, 72, 183, 435, 491, 1038, 1047, 1140/2009/EK; 513, 1234/2010/EK 13:cs,488146:cs,472513:cs,472512:cs,459310:cs,&pos=8&page=1&nbl=8&pgs=10&hwords = 566/2008/EK rendelet az 1234/2007/EK rendeletnek a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítése tekintetében történı részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról 543/2008/EK rendelet a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási elıírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról Módosítás: 936/2008/EK; 508, 557/2010/EK; 576/2011/EK 36:cs,473592:cs,472544:cs,&pos=6&page=1&nbl=6& 19

Jogszabályok listája. 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggı bírságok kiszámításának módjáról és mértékérıl

Jogszabályok listája. 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggı bírságok kiszámításának módjáról és mértékérıl Jogszabálygyőjtemény (2009. június 30-án érvényes állapot) (A korábbi, 2008. október 30-án érvényes lista óta megjelent jogszabályok dılt betővel vannak szedve) A jogszabályok csoportosítása 1. Alapvetı,

Részletesebben

A húsipart érintı alapvetı jogszabályok. Utolsó frissítés dátuma: 2005. május 31.

A húsipart érintı alapvetı jogszabályok. Utolsó frissítés dátuma: 2005. május 31. Utolsó frissítés dátuma: 2005. május 31. A húsipart érintı alapvetı jogszabályok Az alábbi felsorolás a húsipart közvetlenül vagy közvetve érintı, legfontosabb hazai jogszabályokat tartalmazza, kiegészítve

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

/2009. ( ) FVM rendelete. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól

/2009. ( ) FVM rendelete. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. ( ) FVM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.

Részletesebben

Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke

Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 9. Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály 2010. február Összeállította:

Részletesebben

Jogszabályok, szabványok, előírások 2009.08.26.

Jogszabályok, szabványok, előírások 2009.08.26. Internetrıl letölthetı szabványok, jogszabályok, elıírások. Téma Új jogszabályok figyelése Hatályos jogszabály (törvények, ek) elérése Magyarországon is átvett EU-s jogszabályok elérése Magyar élelmiszerkönyv

Részletesebben

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA 2016. FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra, élelmiszer-biztonságra

Részletesebben

2003. évi LXXXII. törvény. az élelmiszerekrıl. Általános rendelkezések

2003. évi LXXXII. törvény. az élelmiszerekrıl. Általános rendelkezések 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekrıl Az Országgyőlés annak érdekében, hogy meghatározza az élelmiszer-vállalkozások mőködésének feltételeit, biztosítva ezzel a fogyasztók egészségének, érdekeinek,

Részletesebben

Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára. 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű /

Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára. 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű / Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű / TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra, élelmiszerbiztonságra

Részletesebben

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2012.09.05-2012.09.05 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY VENDÉGLÁTÁS SZÁMÁRA FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY VENDÉGLÁTÁS SZÁMÁRA FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY VENDÉGLÁTÁS SZÁMÁRA 2016. FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra, élelmiszerbiztonságra

Részletesebben

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Deák Ferenc osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Fıosztály

Részletesebben

Hatályosság: 2011.03.31 - Az ANTSZ, OEP, REP, OTH átszervezésével, feladatváltozásokkal kapcsolatos megnevezések változtak.

Hatályosság: 2011.03.31 - Az ANTSZ, OEP, REP, OTH átszervezésével, feladatváltozásokkal kapcsolatos megnevezések változtak. 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a fıvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval kapcsolatos módosításáról

Részletesebben

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2013.02.16 - - 2014.05.01 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138.

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138. A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, élelmiszerjogról, valamint a legújabb

Részletesebben

/2010. ( ) FVM rendelete

/2010. ( ) FVM rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint elıállításának engedélyezési, illetve bejelentési szabályairól Az élelmiszerláncról

Részletesebben

SZMSZ módosítási javaslat

SZMSZ módosítási javaslat Aszód Város Önkormányzata SZMSZ módosítási javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye SZMSZ-

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség XVI. Környzetvédelmi Minisztérium Fejezet / felügyeleti szerv Költségvetési Alapokmány 2009. évre a 217/1998. (XII.30) Korm. sz. rendelet 10. (7) bekezdése és 21.sz. melléklete szerint Tiszántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

Február Magyar Közlöny II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Február Magyar Közlöny II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja Január II. 1. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 2/2008. (I. 16.) KvVM rendelet 2. Egyes építési tárgyú

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése ÁROP-1.2.24-2014- 2014-0001 projekthez A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelezı mértékérıl, valamint a szabálysértésekrıl, a szabálysértési

Részletesebben

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be.

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be. ISPM 15 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A zárlati károsítók fa csomagolóanyaggal

Részletesebben

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság. Összeállítás időpontja: 2010. 03. 19.

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság. Összeállítás időpontja: 2010. 03. 19. ÉLELMISZEREKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Jogszabálygyűjtemény 5. kiadás Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Összeállítás időpontja: 2010. 03.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter. /2009. ( ) EüM rendelete

Az egészségügyi miniszter. /2009. ( ) EüM rendelete Az egészségügyi miniszter /2009. ( ) EüM rendelete a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásának egyes kérdéseirıl Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

- 2 - Sárospatak, 2012. november 21. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos. Jegyzıi feladatokat ellátó. Dankóné Gál Terézia

- 2 - Sárospatak, 2012. november 21. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos. Jegyzıi feladatokat ellátó. Dankóné Gál Terézia SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - az állatok

Részletesebben

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban BIOMI KFT GMO Szimpózium Ősz Csabáné FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 2008. november 6. 1 Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban 2008. évi XLVI.

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 24610 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 178. szám A belügyminiszter 68/2014. (XII. 17.) BM rendelete az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódóan a központosított

Részletesebben

2003. évi LXXXII. törvény. az élelmiszerekrıl

2003. évi LXXXII. törvény. az élelmiszerekrıl 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekrıl Az Országgyőlés annak érdekében, hogy meghatározza az élelmiszer-vállalkozások mőködésének feltételeit, biztosítva ezzel a fogyasztók egészségének, érdekeinek,

Részletesebben

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok - MÉKISZ rendezvény -

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok - MÉKISZ rendezvény - Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok - MÉKISZ rendezvény - Kovács Krisztina osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Ügytípus rövid leírása: Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet.

Ügytípus rövid leírása: Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet. Kísérlet céljára állat felhasználásának engedélyezése Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet. Jogszabályban meghatározott

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI HATÁROZAT (2004. július 9.) a juh- és kecskeféle állatokra vonatkozó egészségügyi

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA JANUÁR 18. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA JANUÁR 18. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA 2017. JANUÁR 18. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra, élelmiszer-biztonságra

Részletesebben

*jelöltek a weboldalról letölthetık!

*jelöltek a weboldalról letölthetık! A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2013. januárban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH és miniszteri, rendeletek).

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám 68679 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási

Részletesebben

Hatályosság:

Hatályosság: 30/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról

Részletesebben

Élelmiszerbiztonság. Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató

Élelmiszerbiztonság. Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató TÜV NORD Magyarország Kft. Élelmiszerbiztonság Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Budapest, 2010. november 4. TÜV NORD, a kompetens

Részletesebben

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal:

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal: A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítı innen 1, hiteles elektronikus változata innen 2 érhetı el. A jogszabályok mindenkor hatályos változata legegyszerőbben pedig innen 3 érhetık el. törvények 1987.

Részletesebben

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20.

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN 2014. május 20. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály 85. (2) bekezdése alapján benyújtom a bevásárló-reklám táskáról és a mőanyag zacskóról szóló

Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály 85. (2) bekezdése alapján benyújtom a bevásárló-reklám táskáról és a mőanyag zacskóról szóló törvényjavaslat kezdeményezése Dr. Szili Katalin az Országgyőlés elnöke részére H e l y b e n Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály 85. (2) bekezdése alapján benyújtom a bevásárló-reklám táskáról és a mőanyag

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.3. COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a tejsavnak a szarvasmarhák hasított testén található felületi mikrobiológiai szennyeződések csökkentésére

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048570/03 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048570/03 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 26. (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. január 20. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum EP-PE_TC1-COD(2008)0060 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum EP-PE_TC1-COD(2008)0060 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0060 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke augusztusban

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke augusztusban A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2013. augusztusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

Újdonságok a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és az étrend-kiegészítık szabályozásában. Dr. Barna Éva

Újdonságok a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és az étrend-kiegészítık szabályozásában. Dr. Barna Éva Újdonságok a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és az étrend-kiegészítık szabályozásában Dr. Barna Éva 1. Vitamin, ásványi anyag derogáció 2. Bizonyos színezékekkel kapcsolatos kötelezı figyelmeztetés

Részletesebben

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz Környezetvédelmi és társadalmi terv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz No Akció Környezeti kockázat, Kötelezettség Projekt elıkészítés, engedélyek, jogosítványok I.1

Részletesebben

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY VENDÉGLÁTÁS SZÁMÁRA 2015. JANUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ / MÁSODIK KIADÁS

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY VENDÉGLÁTÁS SZÁMÁRA 2015. JANUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ / MÁSODIK KIADÁS KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY VENDÉGLÁTÁS SZÁMÁRA 2015. JANUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ / MÁSODIK KIADÁS TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra,

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

*jelöltek a weboldalról letölthetık!

*jelöltek a weboldalról letölthetık! 1 A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2013. februárban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 4018-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

A F O G Y A S Z T Ó B A R Á T T A N Ú S Í T Á S I R E N D S Z E R MŐKÖDÉSI SZA B Á L Y Z A T A

A F O G Y A S Z T Ó B A R Á T T A N Ú S Í T Á S I R E N D S Z E R MŐKÖDÉSI SZA B Á L Y Z A T A A F O G Y A S Z T Ó B A R Á T T A N Ú S Í T Á S I R E N D S Z E R MŐKÖDÉSI SZA B Á L Y Z A T A 2 I. A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER CÉLJA ÉS ALAPVETİ TARTALMA Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről OptiJus Opten Kft. I. 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről A 2010.7.2. óta

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4. számú melléklet Általános tudnivalók Az Adatlap különleges táplálkozási célú

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=6&type=311#!documentbrowse 1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Magyarország

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2011.12.24-2011.12.25 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján.

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján. A 2016. évi szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyainak körébe tartozó hazai, európai közösségi és külföldi jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések jegyzéke 1 Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

JOGALAP HÁTTÉR EREDMÉNYEK

JOGALAP HÁTTÉR EREDMÉNYEK ÉLELMISZER-BIZTONSÁG Az európai élelmiszer-biztonsági politika kettős célt tűzött ki maga elé: az emberi egészség és a fogyasztói érdekek védelmét, illetve az egységes uniós piac zökkenőmentes működésének

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása,

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, Tóth Éva vezető auditor Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) EOQ MNB Konferencia Szeged 2015. november 25. A cél és elérésének biztosítása

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben