Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot)"

Átírás

1 Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Hazai jogszabályok Útmutató a jogszabálygyőjtemény használatához A jogszabályok száma és címe után megadott linkre kattintva elérhetjük a hatályos szöveget, a link után pedig a jogszabály érvényessége látható. A hatályos szövegben az utolsó módosítást a jobb oldalán lévı piros csík jelzi (a korábban módosított részek nincsenek kiemelve). Uniós rendeletek Az uniós rendeleteknél a módosításokat nem vezetik át, ezért a lista az eredeti rendelet számát és címét, valamint a módosítások számát tartalmazza. A rendeletek kétféle úton érhetık el: a) Megtalálhatók a linken lévı keresıvel, beírva a rendelet celex-számát. A celex-szám megadása: 3évszámRrendeletszám (a rendeletszámot 4 számjeggyel kell megadni, számjegy esetén a hiányzó számjegyet nullával helyettesítve). Pl. a 853/2004/EU rendelet celex-száma: 32004R0853. b) A rendeletek elérhetıek a cím után megadott linkre kattintva is (ha az oldal angol nyelven jelenik meg, jobb oldalon fent a nyelvek legördítésével kiválasztható a magyar nyelv). A linken elérhetı oldalon látható többek között az érvényesség és a módosító rendeletek felsorolása, továbbá a Szöveg fejezetben letölthetı a rendelet szövege html vagy pdf formátumban, a módosítások számára kattintva pedig letöthetıek a módosító rendeletek is. Hazai és uniós jogszabályok sorrendje A jogszabályok listájában az uniós rendeleteket zöld háttérrel kiemeltük. Az uniós és a hazai jogszabályok sorrendje az elsıdlegességüktıl függ, így ahol az EU-s rendelet a meghatározó jogszabály (vagyis a hazai szabályozás ahhoz kapcsolódik), az szerepel elıbb. Az élelmiszerkönyvi elıírások egyes esetekben kétszer szerepelnek a listában: egyrészt az életbe léptetı rendeletnél, másrészt a megfelelı témakörnél. 1

2 1. Alapvetı és általános jogszabályok 1.1 Élelmiszertörvény 1.2 Jelölés, címkézés, állítások A jogszabályok csoportosítása témakör szerint 2. Megkülönböztetett élelmiszerek (elıállítás, engedélyeztetés, jelölés) 2.1 Különleges, földrajzi és egyéb védelemmel ellátott élelmiszerek 2.2 İshonos állatfajták 2.3 Ökológiai követelmények szerint elıállított élelmiszerek 3. Élelmiszer-összetevık 3.1 Enzimek, aromák, adalékanyagok 3.2 Géntechnológiával módosított szervezetek 4. Élelmiszer-elıállítás (engedélyezés, higiénia, szennyezettség stb.) 4.1 Alapvetı rendeletek 4.2 Egyéb higiéniai rendeletek 4.3 Szennyezettség Mikrobiológiai Növényvédı szer Vegyi Állatgyógyszer 4.4 Csomagolóanyagok, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı anyagok 5. Kereskedelem, fogyasztóvédelem 6. Állatvédelem: Vágóállatok szállítása, vágása 7. Vágóállatok minısítése 8. Vágóállatok azonosítási rendszere és nyilvántartása 9. Állategészségügy 9.1 Állat-egészségügyi követelmények 9.2 Állatbetegségek elleni védekezésre vonatkozó rendeletek 10. Hatósági ellenırzés 10.1 Az ellenırzés szervezete 10.2 Az ellenırzés díja, bírságok 11. Kapcsolódó jogszabályok 12. Mérésügy 13. Környezetvédelemi jogszabályok 13.1 Csomagolás 13.2 Termékdíj 13.3 Környezethasználat 13.4 Hulladék kezelése 13.5 Szennyvíz 13.6 Légszennyezés 14. Mezıgazdasági piac szervezése 2

3 1. Alapvetı és általános jogszabályok 1.1 Élelmiszertörvény 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveirıl és követelményeirıl, az európai élelmiszer-biztonsági hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (külön bekötve a higiéniai csomag dossziéban) Módosítások: 1642/2003/EK; 575/2006/EK; 202/2008/EK; 596/2009/EK évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl Hatályos: /1996. (I. 9.) FM-NM-IKM együttes rendelet az élelmiszerekrıl szóló évi XC. törvény végrehajtásáról (már csak a 8. paragrafusa és 5. melléklete a technológiai segédanyagok engedélyeztetésének szabályozása van érvényben) Hatályos: /2009. (XI. 12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól Hatályos: A rendelettel kiadott, a húsipart elsısorban érintı elıírások: 12. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú elıírása a húskészítményekrıl Hatályos: melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv /108 számú elıírása a gyorsfagyasztott élelmiszerekrıl Hatályos: melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv /496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl Hatályos: melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv /2 számú elıírása az édesítıszereken és a színezékeken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról Hatályos: melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv /35 számú elıírása az élelmiszerekben használható édesítıszerekrıl Hatályos: melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv /36 számú elıírása az élelmiszerekben használható színezékekrıl Hatályos: melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv /72 számú elıírása az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı mőanyagok és mőanyag tárgyakról Hatályos:

4 25. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv /42 számú elıírása az élelmiszerrel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı regenerált cellulózfilmekrıl Hatályos: Magyar Élelmiszerkönyv tartalma (kormányzati portálon lévı új VM oldalon található): I. kötet - Elıírások II. kötet - Irányelvek III. kötet - Módszerek 157/2009. (XI. 18.) FVM rendelet a gyártmánylapról Hatályos: /2008. (VIII. 8.) NFGM FVM rendelet az elırecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenırzési módszereirıl Hatályos: /1997/EK rendelet az új élelmiszerekrıl és az új élelmiszer-összetevıkrıl Módosítás: 1829/2003/EK; 1882/2003/EK; 1332/2008/EK; 596/2009/EK 21:cs,218920:cs,&pos=5&page=1&nbl=5& 1.2 Jelölés, címkézés, állítások 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelölésérıl Hatályos: /2000/EK rendet az 1760/2000/EK rendeletnek a marhahús és a marhahústermékek címkézése tekintetében történı alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról Módosítás: 275/2007/EK 608/2004/EK rendelet a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat és/vagy fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek és élelmiszer-összetevık címkézésérıl A Magyar Élelmiszerkönyv /496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl Hatályos: /2006/EK rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre vonatkozó állításokról Módosítás: 107/2008/EK; 109/2008/EK; 116/2010/EK 66:cs,441253:cs,438338:cs,&pos=6&page=1&nbl=6& 4

5 353/2008/EK rendelet az 1924/2006/EK rendelet 15. cikkében elıírt, az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmekre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról Módosítás: 1169/2009/EK 33/2010. (V. 13.) EüM FVM együttes rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról Hatályos: Megkülönböztetett élelmiszerek (elıállítás, engedélyeztetés, jelölés) 207/2009/EK rendelet a közösségi védjegyrıl (kodifikált változat) ge= évi LXXXIII. törvény a magyar köztársaság nemzeti jelképeinek és a magyar köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról Hatályos: Különleges, földrajzi és egyéb védelemmel ellátott élelmiszerek 509/2006/EK rendelet a hagyományos különleges terméknek minısülı mezıgazdasági termékekrıl és élelmiszerekrıl 1216/2007/EK rendelet a hagyományos különleges terméknek minısülı mezıgazdasági termékekrıl és élelmiszerekrıl szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 510/2006/EK rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról Módosítás: 1791/2006/EK; 417/2008/EK 1898/2006/EK rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról Módosítás: 628/2008/EK 57:cs,&pos=4&page=1&nbl=4& évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról 5

6 Hatályos: /2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzıinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenırzésérıl Hatályos: /2004. (IV. 24.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzıre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól Hatályos: /2008. (II. 15.) FVM rendelet a hagyományos különleges terméknek minısülı mezıgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenırzésének rendjérıl Hatályos: /2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrıl Hatályos: /2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekrıl Hatályos: İshonos állatfajták 4/2007. (I. 18.) FVM KkVM rendelet a védett ıshonos mezıgazdasági állatfajták körének megállapításáról Hatályos: Ökológiai követelmények szerint elıállított élelmiszerek 834/2007/EK rendelet az ökológiai termelésrıl és az ökológiai termékek címkézésérıl és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérıl Módosítás: 967/2008/EK s=3&page=1&nbl=3& 889/2008/EK rendelet az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenırzés tekintetében az ökológiai termelésrıl és az ökológiai termékek címkézésérıl szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról Módosítás: 1254/2008/EK; 710/2009/EK; 271/2010/EK; 344, 426/2011/EK 61:cs,499973:cs,496024:cs,479568:cs,&pos=7&page=1&nbl=7& 1235/2008/EK rendelet a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára elıírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról Módosítás: 537/2009/EK; 471/2010/EK; 590/2011/EK 6

7 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes szabályairól Hatályos: Élelmiszer-összetevık 3.1 Enzimek, aromák, adalékanyagok A felhasználható élelmiszer-összetevıkre korábban uniós irányelvek voltak érvényben, amelyeket az élelmiszerkönyvi elıírások ültették át a hazai jogrendbe. Az uniós rendeletek érvénybe lépésekor az összetevık pozitív listája még nem készült el, így jelenleg az általános elıírások tekintetében az alábbi uniós rendeletek, az összetevık pozitív listája és a felhasználható mennyiségek tekintetében a Magyar Élelmiszerkönyv elıírásai érvényesek. 1331/2008/EK rendelet az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszeraromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról 1332/2008/EK rendelet az élelmiszerenzimekrıl, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról 1333/2008/EK rendelet az élelmiszer-adalékanyagokról Módosítás: 238/2010/EK 93:cs,485784:cs,&pos=5&page=1&nbl=5& A Magyar Élelmiszerkönyv /2 számú elıírása az édesítıszereken és a színezékeken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról Hatályos: A Magyar Élelmiszerkönyv /35 számú elıírása az élelmiszerekben használható édesítıszerekrıl Hatályos: A Magyar Élelmiszerkönyv /36 számú elıírása az élelmiszerekben használható színezékekrıl Hatályos: /2008/EK rendelet az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkezı élelmiszer-összetevıkrıl, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról s=3&page=1&nbl=3& 7

8 2065/2003/EK rendelet az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt füstaromákról Módosítás: 596/2009/EK 884/2007/EK rendelet az E-128 vörös 2G élelmiszer-színezékként történı felhasználását felfüggesztı sürgısségi intézkedésekrıl 1925/2006/EK rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásáról Módosítás: 108/2008/EK; 1170/2009/EK 953/2009/EK rendelet a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelı anyagokról 3.2 Géntechnológiával módosított szervezetek 1829/2003/EK rendet a géntechnológiával módosított élelmiszerekrıl és takarmányokról a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyeztetési eljárása, hatósági engedélyezés szabályozása Módosítás: 1981/2006/EK; 298/2008/EK 1830/2003/EK rendet a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetıségérıl és címkézésérıl, és a géntechnológiával módosított szervezetekbıl elıállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetıségérıl Módosítás: 1137/2008/EK évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységekrıl Hatályos: /2003. (IX. 22.) Korm. rendelet a géntechnológiai bírság megállapításáról Hatályos: /2004. (IX. 30.) FVM-GKM rendelet a mezıgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól Hatályos:

9 4. Élelmiszer-elıállítás (engedélyezés, higiénia, szennyezettség stb.) 4.1 Alapvetı rendeletek 852/2004/EK rendet az élelmiszer-higiéniáról Módosítás: 1019/2008/EK; 219/2009/EK 20:cs,465217:cs,465212:cs,453551:cs,430329:cs,387319:cs,387318:cs,&pos=10&page=1&nb l=10& 853/2004/EK rendet az állati eredető élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról Módosítás: 2074/2005/EK; 2076/2005/EK; 1662/2006/EK; 1791/2006/EK; 1020/2008/EK; 1161/2009/EK; 558/2010/EK; 150/2011/EK 73:cs,453616:cs,434745:cs,430454:cs,387321:cs,387320:cs,427195:cs,&pos=9&page=1&nbl =10& 2074/2005/EK rendelet a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenırzések megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettıl való eltérésrıl, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról Módosítás: 1664/2006/EK; 1244/2007/EK ords= 1162/2009/EK rendelet a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (darált hús) Hatályos: január 1-jétıl december 31-ig 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet az állati eredető élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról Hatályos: /2007. (VII. 26.) FVM EüM SZMM az élelmiszer-elıállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeirıl és az élelmiszerek hatósági ellenırzésérıl Hatályos: /2007. (VII. 23.) FVM EüM rendelet az állati eredető élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történı élelmiszer-elıállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeirıl Hatályos: /2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint elıállításának engedélyezésérıl, illetve bejelentésérıl Hatályos:

10 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelıi élelmiszer-termelés, -elıállítás és értékesítés feltételeirıl Hatályos: Egyéb higiéniai rendeletek 37/2005/EK rendelet az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek hımérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történı ellenırzésérıl 1069/2009/EK rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belılük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) s=3&page=1&nbl=3& 142/2011/EK rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belılük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történı állat-egészségügyi ellenırzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történı végrehajtásáról 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeirıl és módjáról Hatályos: /2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól Hatályos: /2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl Hatályos: Szennyezettség Mikrobiológiai 2073/2005/EK rendelet az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól / Helyesbítés: HL 278 Módosítás: 1441/2007/EK; 365/2010/EK 06:cs,434699:cs,434494:cs,434493:cs,434212:cs,428806:cs,419564:cs,&pos=10&page=1&nb l=10& 10

11 4/1998. (XI. 11.) EÜM rendelet az élelmiszerekben elıforduló mikrobiológiai szennyezıdések megengedhetı mértékérıl Hatályos: Növényvédı szer 396/2005/EK rendelet a növényi és állati eredető élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédıszer-maradékok határértékérıl, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról Módosítások: 178/2006/EK; 149, 260, 299, 839/2008/EK; 256, 822, 1050, 1097/2009/EK; 304, 459, 600, 750, 893/2010/EK; 310, 460, 508, 559/2011/EK 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredető élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédıszer-maradékok határértékérıl, valamint ezek hatósági ellenırzésérıl Hatályos: Vegyi 1881/2006/EK rendelet az élelmiszerekben elıforduló egyes szennyezı anyagok felsı határértékeinek meghatározásáról Módosítás: 1126/2007/EK; 565/2008/EK; 629/2008 EK; 105/2010/EK; 165/2010/EK; 420/2011/EK 17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhetı mértékérıl Hatályos: Állatgyógyszer 470/2009/EK rendelet az állati eredető élelmiszerekben elıforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 4.4 Csomagolóanyagok, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı anyagok 1935/2004/EK az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı anyagokról és tárgyakról Módosítás: 596/2009/EK rendelet 11

12 450/2009/EK rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı aktív és intelligens anyagokról és tárgyakról 62:cs,&pos=4&page=1&nbl=4& 975/2009/EK rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı mőanyagokról és mőanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv módosításáról 5. Kereskedelem, fogyasztóvédelem évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Hatályos: évi X. törvény a termékfelelısségrıl Hatályos: évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrıl Hatályos: /1991. (XI. 22.) Korm. rendelet az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról Hatályos: /2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól Hatályos: /2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról Hatályos: évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról Hatályos: évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól Hatályos: évi XCV. törvény A mezıgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról Hatályos: /2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Hatályos: Állatvédelem: Vágóállatok szállítása, vágása 1/2005/EK rendet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó mőveletek közbeni védelmérıl, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról 12

13 03:cs,393124:cs,&pos=5&page=1&nbl=5& 1099/2009/EK rendelet az állatok leölésük során való védelmérıl évi XXVIII. törvény az állatok védelmérıl és kíméletérıl Hatályos: /2008. (VII. 18.) FVM rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó mőveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról Hatályos: /1999. (I. 27.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól Hatályos: /1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezıgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól Hatályos: Vágóállatok minısítése 1249/2008/EK rendelet a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minısítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról s=3&page=1&nbl=3& 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet a vágóállatok vágás utáni minısítésérıl Hatályos: /2005/EK határozat a hasított sertések magyarországi osztályozási módszereinek engedélyezésérıl 68:cs,396103:cs,&pos=4&page=1&nbl=5& 15/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágósertések vágás utáni minısítésérıl és a hasított félsertések kereskedelmi osztályba sorolásáról Hatályos: /2008/EK rendelet az 563/82/EGK rendeletnek a hasított kifejlett szarvasmarhák piaci árának megállapításához használandó korrekciós tényezık tekintetében történı módosításáról e=1&nbl=1&pgs=10&hwords 13

14 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágómarhák vágás utáni minısítésérıl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról (2007. szeptember 4-én hatályos rendelet) Hatályos: /1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minısítésérıl Hatályos: Vágóállatok azonosítási rendszere és nyilvántartása 1760/2000/EK rendet a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézésérıl 99/2002. (XI. 5.) FVM rendet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölésérıl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérıl Hatályos: /2004/EK rendelet a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról Módosítás: 1791/2006/EK; 1560/2007/EK; 71/2008/EK; 933/2008/EK; 759/2009/EK; 0506/2010/EK; 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérıl Hatályos: /2003. (XI. 18.) FVM rendet a sertések jelölésérıl, valamint egységes nyilvántartási és azonosítási rendszerérıl Hatályos: Állategészségügy 9.1 Állat-egészségügyi követelmények 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az állat-egészségügyi szabályzat kiadásáról Hatályos: /2005. (III. 22.) FVM rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredető termékek elıállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról Hatályos: /2009. (XII. 29.) FVM rendelet a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól Hatályos:

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl 1 Tervezet! A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. (...) FVM rendelete az állatgyógyászati termékekrıl Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség XVI. Környzetvédelmi Minisztérium Fejezet / felügyeleti szerv Költségvetési Alapokmány 2009. évre a 217/1998. (XII.30) Korm. sz. rendelet 10. (7) bekezdése és 21.sz. melléklete szerint Tiszántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık feladatai

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık feladatai Általános ismertetés Kémiai biztonság célja: A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények káros hatásainak megfelelı módon történı azonosítása, megelızése, csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése,

Részletesebben

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -ának (2) bekezdése 17. és 20. pontjában

Részletesebben

19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet. az élelmiszerek jelölésérıl

19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet. az élelmiszerek jelölésérıl 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelölésérıl Az élelmiszerekrıl szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket

Részletesebben

Környezetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi jogszabályok Környezetvédelmi jogszabályok Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére

Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére Szabadkai Andrea Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére 2011-ben Magyarország lesz az EU soros elnöke. Az elnökségi periódus kommunikált prioritásai között találjuk a kulturális sokszínőséget

Részletesebben

ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 10. ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK

ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 10. ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 10. MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2013. Bevezetés Az élelmiszerek ipari méretű előállítása és

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében)

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében) 1/2002.(I.11.) Korm. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról, 1/2009. (I. 30.) EüM az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért

Részletesebben

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi Települési Környezetvédelmi Program TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM I. KÖTET HELYZETFELTÁRÁS Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081 Gy0rújbarát, BM köz 1. -1 Települési Környezetvédelmi Program - 2

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Szervezeti és Mőködési Szabályzata BAZ Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata Miskolc 2007. 01. 31. 2 BAZ Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata I. FEJEZET

Részletesebben

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat!

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat! Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó Higiénia Gyakorlat útmutatója Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Az eddig fellelt, legkorábbról származó magyar nyelvő, hulladékkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

Amit az élelmiszerek címkézésérıl, jelölésérıl alapvetıen tudni érdemes

Amit az élelmiszerek címkézésérıl, jelölésérıl alapvetıen tudni érdemes 1 Amit az élelmiszerek címkézésérıl, jelölésérıl alapvetıen tudni érdemes Írta: Dr. Horacsek Márta, Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest 2 TARTALOMJEGYZÉK E l ı s z ó... 3 I. Mi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához

ÚTMUTATÓ. Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁSI FŐOSZTÁLY ÚTMUTATÓ Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához 1. kiadás 2012. december

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbi emelhető ki: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi

Részletesebben

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 76. szám 51203 1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez Támogatási kérelem adattartalma 1. A kérelmező adatai: Kérelmező neve Lakóhely (székhely) címe Levelezési

Részletesebben

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések Page 1 of 6 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2011.I.1. ) 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

Élelmiszerbiztonság. A termelőtől a fogyasztóig: biztonságos és egészséges élelmiszert mindenkinek! KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Élelmiszerbiztonság. A termelőtől a fogyasztóig: biztonságos és egészséges élelmiszert mindenkinek! KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A termelőtől a fogyasztóig: biztonságos és egészséges élelmiszert mindenkinek! Élelmiszerbiztonság Az emberi egészség és a fogyasztói érdekek védelme magas

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

EUROPEAN COMMISSION. Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról

EUROPEAN COMMISSION. Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról EUROPEAN COMMISSION Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról HU SANCO/1732/2008 Rev. 7 HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben