K Ö Z H A SZ N Ú S Á G I J E L E N T É S é v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö Z H A SZ N Ú S Á G I J E L E N T É S. 2 0 1 0 é v"

Átírás

1 NAPSUGÁR 67 ALAPÍTVÁNY 3035 GYÖNGYÖSPATA, ISKOLA ÚT 12. ADÓSZÁM: NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 625 K Ö Z H A SZ N Ú S Á G I J E L E N T É S é v GYÖNGYÖSPATA, május 10. ÉBNER GYULÁNÉ KURATÓRIUM ELNÖKE

2 T A R T A L M A : A.) Számviteli beszámoló (Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása) B.) Költségvetési támogatás felhasználása C.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás D.) Cél szerinti juttatások kimutatása E.) Egyéb támogatások F.) Vezetői tisztségviselők részére kifizetett juttatások G.) Közhasznú tevékenység értékelése

3 A.) Számviteli beszámoló NAPSUGÁR 67 ALAPÍTVÁNY 3035 GYÖNGYÖSPATA, ISKOLA ÚT 12. ADÓSZÁM: KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ M É R L E G E É V adatok ezer Ftban MEGNEVEZÉS Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ): A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK): D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből(közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettség II. Hosszú lejáratú kötelezettség III. Rövid lejáratú kötelezettség G. Passzív időbeli elhatárolás GYÖNGYÖSPATA, május 10. ÉBNER GYULÁNÉ Kuratórium elnöke

4 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ E R E D M É N Y K I M U T A T Á S A ÉV adatok ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV ELŐZŐ ÉV MÓDOSÍTÁSAI TÁRGYÉV A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) 1. Közhasznú cél működésére kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 2602 C. Összes bevétel A.+B D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) 1. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 125 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 1. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) Tárgyévi eredmény (I.+J.) Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 125 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 D. Továbbutalt támogatás 0 Gyöngyöspata, május 10. Ébner Gyuláné Kuratórium elnöke

5 B.) Költségvetési támogatás felhasználása Magányszemélyek SZJA 1 %-os felajánlását az APEH én Ft-ot, én Ft-ot, összesen Ft-ot kiutalt, melynek felhasználására a 2011-es üzleti évben kerül sor és a mérlegben a rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra. A 2009 évben kiutalt 1 %-os szja, mely összegszerűen Ft volt, 2010 évben teljes egészében felhasználásra került a következők szerint: - 30 %-ban ( Ft) működési költségekre: bankköltségre, könyvelési díjra - 70 %-ban ( Ft) pedig az Alapítvány céljainak megfelelően: gyermekek étkezése, lóbértartás, terembérlet, buszkölcsönzés, egyéb anyagok) C.) A társaság vagyonával kapcsolatos tájékoztatás: A társaság saját tőkéjének alakulása a következő (adatok ezer forintban) A tétel megnevezése év év index SAJÁT TŐKE % INDULÓ TŐKE % TŐKEVÁLTOZÁS % TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL % % Az Alapítvány a beszámolási időszakban e Ft közhasznú eredményt és e Ft vállalkozási tevékenységből származó veszteséget realizált. Ennek hatására a saját tőke összege 13 százalékpontos csökkenést mutat. Az Alapítvány összevont eredménye e Ft veszteség a beszámolási időszakban. A vállalkozási tevékenységből az Alapítványt társasági adókötelezettség nem terhelte. D.) Cél szerinti juttatások kimutatása Nem került ilyen jogcímen tétel elszámolásra. E.) Egyéb támogatások Egyéb támogatást gazdasági társaságoktól és magánszemélyektől kapott az Alapítvány közhasznú működésére e Ft összegben. Valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványtól pályázat útján elnyert az Alapítvány e Ft-ot a majorságban foglalkoztatott munkavállalók bér- és járulékainak költségére, valamint beruházási- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre. Ebből a 2010 évre eső támogatás összege e Ft, 2011 évre eső összeg e Ft, ami elhatárolásra került. A beszámoló készítéséig az FSZK ellenőrizte a pályázaton elnyert összeg felhasználását, amire megállapítást nem tett. F.) Vezető tisztségviselők részére juttatások A vezető tisztségviselők semmilyen nemű juttatásban nem részesültek.

6 G.) Közhasznú tevékenység értékelése A Heves Megyei Bíróság az Alapítványt a Pk /1998/ án., jogerős bírósági határozatában 625 számon vette nyilvántartásba. A szervezet célja szerinti besorolása: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése Közhasznúsági fokozata: közhasznú. Célja: A hátrányos helyzetű csoportok és egyes személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenység, családsegítés időskorúak gondozása, a gyermeki képességek fejlesztése, ismeretterjesztés. Elnökségi beszámoló az alapítvány közhasznú tevékenységeiről Szervezetünk tárgyévi tevékenysége az alábbiakban foglalható össze: A Napsugár 67 Alapítvány évi munkája igen sokrétű és előremutató volt. Tevékenységünk elsősorban arra irányult, hogy autista és megváltozott munkaképességű személyeknek munkahelyet teremtsünk, számukra képességeiknek megfelelő munkát biztosítsunk, és ezzel alkalmassá tegyük alapítványunkat egy autonóm autista majorság fenntartására ben a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján az előző évben már elkezdett biogazdálkodást folytattuk. A gyöngyöspatai gyümölcsösünkben cseresznyét, sárga- és őszibarackot és szilvát termeltünk mintegy 1 hektár területen, Fajzat pusztán lévő 1,8 hektáros földterületet pedig előkészítettük?db facsemete telepítésére. A talaj-előkészítési munkákhoz hozzátartozott a tavaly már megvásárolt 130 tonna szervestrágya kiszórása és beforgatása is. A gyöngyösi biobarackosban a növényvédelmi és talajmunkákat a Kajszibarack-termelők Egyesülete a területalapú támogatás fejében elvégezte. Az év folyamán vásároltunk egy?hektáros újabb területet, amelyet szintén a biogazdaságba szeretnénk bevonni. Az értékesítést mozgó árusként a közeli falvakban oldjuk meg, de beszállítók vagyunk két CBA-ba és egy bioboltba is. Minden hétvégén, saját standunkon, Budapesten a MOM Biopiacon és a Hidegkúti Ökopiacon értékesítjük bio- és kerámia termékeinket májusától a biogazdaságban a szükséges teendők ellátására autistáink mellé négy megváltozott munkaképességű dolgozót is alkalmaztunk. Az FSZK Autizmus spektrum zavarral élő személyek sokrétű védett foglalkoztatását és teljes körű ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének megőrzése című pályázatát megnyerve alapítványunknak anyagilag és szakmailag is támogatva sikerült egy jó kis csapatot összekovácsolnia, és sikeresen rehabilitálnia az autista és megváltozott munkaképességű munkatársakat. Az Iskola utcai ingatlan rekonstrukciójára sikeres pályázatot nyújtottunk be a LEADER III. tengelyében kiírt falumegújítási programban. A rekonstrukció tartalmazza a tető teljes átépítését, a külső homlokzatok felújítását, az utcai homlokzat átépítését, szerkezeti megerősítését. A kivitelezést a következő évre ütemeztük át az utófinanszírozás miatt. Az itteni központi épületben a foglalkoztatási lehetőségek bővítésére berendeztünk egy szövő szobát. A már meglévő fazekas- és kerámiaműhelyt igényesen felszereltük, ahonnan gyönyörű kézműves termékek kerülnek elő. A kerámiákat főleg LEADER programokon, kiállításokon, kirakodóvásárokon értékesítjük. Gyöngyöspatán a nagy hagyományokkal bíró Péter Páli Palóc Napokon aktívan részt veszünk. Felajánlásunk során a vendégek és díjazottak ajándéktárgyai is az alapítvány kerámia műhelyéből kerülnek ki. A Napsugár 67 Alapítvány 2010-ben kapcsolódott be a Turizmus határok nélkül programba. Az alapítvány gyöngyöspatai családi pihenőháza, az Emmaus-ház autista gyermekeket nevelő családok rekreációját, üdültetését, szolgálja. A kétszobás összkomfortos ház csendes, falusi

7 környezetben található. A családi üdülés alatt- nonprofit tevékenységként - egyszerre biztosítunk pihenést, szakmai tanácsadást, kézműves, terápiás foglalkozásokat. A családok bekapcsolódhatnak az alapítvány közösségének munkás hétköznapjaiba, ünnepeibe, melyet megismerve hitet és reményt kapnak a mindennapok küzdelmeihez. Gyöngyöspata, május 11. Ébner Gyuláné Elnök

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2013. január 20. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a.

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a. 2. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 1 8 0 6 7 5 9 4 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Bejegyzés száma: 5222 Nagy-Szivárvány Alapítvány 2011. év

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére Adószám: 19661414-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 1171 Budapest, Borsfa u. 55. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben